www.termoventsc.rs
Ravni Hvatači Nečistoća [SEN]
Standard izrade: EN
DN 15 ÷ DN 300
PN 25 ÷ PN 160
Osnovne karakteristike
• Kućište i kapa od kovanog ili livenog
čelika
• Kućište i kapa međusobno spojeni
vijcima (BB)
• Mrežica pouzdano smeštena
između kućišta i kape
Pritisci i temperature
(tabela C.1.7)
• Pritisci do 160 bar
• Temperature do 600 oC
Materijali (tabela C.1.1)
Primena
• Ugljenični, legirani i nerđajući čelici
• Termoenergetska, hemijska,
petrohemijska i rafinerijska
postrojenja
Prednosti
Mediji
• Dug eksploatacioni vek
• Zavisno od materijala ventila za:
vodu, paru, gas, naftu i ostale
neagresivne medije
• Mogućnost ugradnje u bilo kom
položaju
• Zadovoljenje emisionih standarda
• Lako održavanje
Opcione izvedbe
• Mogućnost ugradnje navojnog čepa
ili ventila na kapi za potrebe brzog
čičćenja
• Priključne mere prirubnica ili
krajeva za zavarivenje, u skladu sa
drugim nacionalnim standardima: GOST, DIN, ANSI
• Površinska zaštita prema zahtevu
kupca
• Hvatač u kompletu sa
kontraprirubnicama, vijcima i
zaptivačima
Ispitivanja
• Svaki proizvedeni hvatač nečistoće
se ispituje prema zahtevima
standarda EN 12266, Deo 1
nxd
H
DN
Dk
D
DN
1
ETE
b
2
4
FTF
6
3
5
Crtež C.1.1 Pozicije i mere
Lista materijala Poz.
Tabela C.1.1
Naziv
3E0
4E0
do 400oC
do 500oC
10 ili 11
20 ili 21
Grupe Materijala prema EN 12516-1
5E0
6E0
11E0
Primena
do 550oC
do 575oC
-196oC÷500oC
Kod Materijala
22 ili 23
24 ili 25
40 ili 41
14E0
-196oC÷600oC
42 ili 43
do DN 25
1.0460
1.5415
1.7335
1.7383
1.4301
1.4401
preko DN 25
1.0619
1.5419
1.7357
1.7379
1.4308
1.4408
1
Kućište
2
Kapa
3
Mrežica - Sito
4
Svorni Vijci
1.7225
5
Navrtke
1.1191
6
Zaptivač Kape
do DN 25
1.0460
1.5415
1.7335
1.7383
1.4301
1.4401
preko DN 25
1.0619
1.5419
1.7357
1.7379
1.4308
1.4408
1.7709
1.4301
1.4401
1.7709
1.4301
1.4401
1.4301
čist armirani grafit
Standardi
Ravni hvatači nečistoće prema EN standardima
Ugradne dužine sa prirubničkim priključkom prema
Priključne mere prirubnica prema
Ugradne dužine sa krajevima za zavarivanje prema
Oblik krajeva za zavarivanje prema
PN 25 / PN 40
EN 558-1, Red 1
EN 1092-1, Tip B1
EN 12982, Red 64
Tabela C.1.2
PN 63 / PN 100 / PN 160*
EN 558-1, Red 2
EN 1092-1, Tip B2
EN 12982, Red 65
EN 12627
* - za PN 160 prirubnički priključak prema DIN 2501, DIN 2638, DIN 2548 i TVS® 05.005.
TVS® 05.005. - interni standard “TERMOVENT SC”
® - Registrovano: TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
www.termoventsc.rs
[SEN] Mere РN 25 i PN 40
Tabela C.1.3
FTF
ETE
D
b
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
480
130
130
130
160
180
210
290
310
350
400
480
200
600
600
250
730
730
300
850
850
95
105
115
140
150
165
185
200
235
270
300
360
375*
425
450*
485
515*
16
18
18
18
18
20
22
24
24
26
28
30
34*
32
38*
34
42*
DN
(mm)
Dk
d
n
H
FTF
65
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
310
320*
370
385*
430
450*
14
14
14
18
18
18
18
18
22
26
26
26
30*
30
33*
30
33*
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
80
80
80
105
105
117
125
136
170
180
215
12
285
12
360
16
410
3,8
4,2
4,6
6,8
9
11
16
27
37
53
76
127
137*
192
203*
281
300*
* PN 40
[SEN] Mere РN 63
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
FTF
ETE
D
b
210
230
230
260
260
300
340
380
430
500
550
650
150
150
160
180
210
250
340
380
430
500
550
650
105
130
140
155
170
180
205
215
250
295
345
415
20
22
24
26
28
26
26
28
30
34
36
42
FTF
ETE
D
b
210
230
230
260
260
300
340
380
430
500
550
650
150
150
160
180
210
250
340
380
430
500
550
650
105
130
140
155
170
195
220
230
265
315
355
430
20
22
24
26
28
30
34
36
40
40
44
52
(mm)
Dk
d
n
H
FTF
75
90
100
110
125
135
160
170
200
240
280
345
14
18
18
22
22
22
22
22
26
30
33
36
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12
80
80
80
110
110
143
173
192
235
260
315
380
4,9
6,2
7,3
12,8
14
23
33
53
65
145
133
250
Dk
d
n
H
FTF
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
2
2,1
2,2
3,1
5
6
9
19
26
38
59
104
148
215
75
90
100
110
125
145
170
180
210
250
290
360
14
18
18
22
22
26
26
26
30
33
33
36
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
80
80
80
110
110
143
173
192
235
260
315
380
4,9
6,2
7,3
12,8
14
24
34
54
89
149
236
403
(kg)
ETE
2,3
2,4
2,6
7,5
8
13,5
21
39
47
116
90
184
Tabela C.1.5
(mm)
[SEN] Mere РN 160
DN
ETE
Tabela C.1.4
[SEN] Mere РN 100
DN
(kg)
(kg)
ETE
2,3
2,4
2,6
7,5
8
14
21
39
68
116
192
334
Tabela C.1.6
FTF
ETE
D
b
210
230
230
260
260
300
340
380
430
500
550
650
150
150
160
180
210
250
340
380
430
500
550
650
105
130
140
155
170
195
220
230
265
315
355
430
20
22
24
26
28
30
34
36
40
44
50
60
(mm)
Dk
d
n
H
FTF
75
90
100
110
125
145
170
180
210
250
290
360
14
18
18
22
22
26
26
26
30
33
33
36
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
80
80
80
110
110
143
173
192
235
260
315
380
4,9
6,2
7,3
12,8
14,5
25
37
57
92
153
243
413
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
(kg)
ETE
2,3
2,4
2,6
7,5
8
14
21
39
68
116
192
334
www.termoventsc.rs
www.termoventsc.rs
Područje primene za armaturu sa prirubničkim priključkom
Grupa
(Kod)
Materijala
3E0
(10,11)
4E0
(20,21)
5E0
(22,23)
Materijali
1.0460
1.0619
1.5415
1.5419
1.7335
1.7357
6E0
(24,25)
1.7383
1.7379
11E0
(40,41)
1.4301
1.4308
14E0
(42,43)
1.4401
1.4408
PN
16
25
40
63
100
160
16
25
40
63
100
160
16
25
40
63
100
160
16
25
40
63
100
160
16
25
40
63
100
160
16
25
40
63
100
160
Tabela C.1.7
Zavisnost pritisak (bar) / temperatura (o C) prema EN 12516-1
RT
50 100 150 200 250 300 350 375 400 425 450 475 500 510 520 530 550 575 600
16
24
39
61
97
156
16
26
41
64
102
163
16
26
41
64
102
163
16
26
41
64
102
163
15
24
38
60
95
152
16
24
39
61
97
155
15
23
37
59
93
149
16
26
41
64
102
163
16
26
41
64
102
163
16
26
41
64
102
163
13
21
33
52
83
133
15
23
37
58
92
148
14
21
34
54
85
136
16
25
40
63
100
160
16
25
41
64
102
163
16
25
41
64
102
163
12
18
29
46
73
117
13
21
33
52
83
133
13
20
32
50
79
127
15
24
38
60
95
151
16
25
40
62
99
158
16
25
40
62
99
158
11
17
27
42
66
106
12
19
30
47
75
120
11
18
28
45
71
114
14
22
35
55
87
140
15
23
37
59
93
149
15
24
39
61
96
154
10
15
24
38
60
96
11
17
27
43
69
110
10
16
26
41
65
104
13
20
32
51
81
130
14
22
36
56
89
143
15
23
37
58
91
146
9
14
22
35
56
89
10
16
26
40
64
102
9
15
24
37
59
94
11
17
28
43
69
110
13
21
33
52
83
133
14
21
34
53
85
135
8
13
21
33
52
83
10
15
24
38
60
96
9
14
22
35
55
88
10
16
26
41
65
104
12
19
31
49
77
123
13
20
32
50
79
127
8
12
20
31
49
79
9
14
23
36
57
91
9
14
22
34
54
86
10
16
25
40
63
101
12
19
30
47
75
120
12
19
31
48
77
123
8
12
19
30
48
77
9
14
22
35
56
89
8
13
21
33
53
84
10
15
24
38
61
97
12
18
29
45
72
115
12
18
29
45
72
115
7
12
19
29
46
74
9
14
22
34
54
87
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
10
15
24
38
60
96
11
17
28
44
69
111
11
17
28
44
69
111
7
11
18
29
46
74
9
14
22
34
54
86
9
15
24
37
59
94
11
17
27
42
67
107
11
17
27
42
67
107
7
11
18
28
45
72
9
13
21
34
54
86
9
15
23
37
58
93
10
16
25
39
62
100
10
16
25
39
62
100
7
11
18
28
45
71
8
13
21
33
53
85
7
11
18
29
46
73
9
14
22
35
56
89
9
14
22
35
56
89
7
11
17
27
44
70
8
13
21
33
52
83
8
13
21
33
52
84
8
13
21
33
53
84
7
11
17
27
42
68
7
12
19
29
46
74
6
9
14
22
35
56
6
10
16
26
41
65
4
6
9
14
22
35
5
8
12
19
31
49
3
5
9
14
21
34
8
12
20
31
49
78
7
11
18
29
45
73
7
11
17
27
44
70
7
11
17
27
43
68
7
11
17
26
42
67
6
10
16
26
41
65
www.termoventsc.rs
Download

01 Ravni Hvatači Nečistoća [SEN].indd