www.termoventsc.rs
Zasuni Visokog Pritiska [GHP]
DN 50( 2”) ÷ DN 300 ( 12”)
Class 1500 ÷ Class 2500
Osnovne karakteristike
• Kućište i poklopac od kovanog ili
livenog čelika
• Kućište poklopac u
samozaptivajućoj konstrukciji
• Izlazeće vreteno (RS),spoljašnji
navoj i navrtka u jarmu (OS&Y)
• Zatvarač dvodelni sa razdvojivim
pločama
• Sedišta zasuna i zatvarača od
navarenog Stellita 6
Klase pritisaka i
temperature (tabela D.6.6)
Opcione izvedbe
• Class 1500 do Class 2500
• Indikator položaja
• Električno upravljanje
• Temperature do 600 C
• Produženo vreteno
Materijali (tabela D.6.1)
• Obilazni vod (by-pass)
o
• Ugljenični i legirani čelici
Prednosti
• Uređaj za zaključavanje
• Krajevi za zavarivenje u skladu sa
drugim nacionalnim standardima:
GOST, DIN, EN
• Površinska zaštita prema zahtevu
kupca
Primena
• Dug eksploatacioni vek
Ispitivanja
• Termoenergetska, hemijska,
petrohemijska i rafinerijska
postrojenja
• Laka manipulacija i održavanje
• Svaki proizvedeni zasun se ispituje
prema zahtevima standarda
API 598 ili EN 12266, Deo 1 i Deo 2
Mediji
• Zavisno od materijala zasuna za:
vodu, paru, gas, naftu i ostale
neagresivne medije
• Zadovoljenje emisionih standarda
• Mogućnost zamene zaptivača
vretena u radu
Dt
Dt
7
9
2
8
6
7
10
9
Hmax-Hmin
Hmax-Hmin
10
2
8
6
3
5
3
5
1
4
1
4
ETE
Crtež D.6.1 Pozicije i mere
Kovano kućište
Lista materijala 1.1
Poz.
Naziv
do 425 OC
12 i 13
1
Kućište
2
Poklopac
3
4
5
6
Zatvarač
ETE
Kovano
Liveno
A105
Grupe Materijala prema ASME B16.34
1.3 i1.5
1.9
1.10
Primena
do 470 OC
do 595 OC
do 595 OC
Kod Materijala
20 i 21
22 i 23
24 i 25
A182 F1
A182 F11
1.15
do 600 OC
28 i 29
A182 F22
A182 F91
A217 WC1
A217 WC6
A217 WC9
A217 C12A
A216 WCB
A217 WC1
A217 WC6
A217 WC9
A217 C12A
A105
A182 F1
A182 F11
A182 F22
A182 F91
A217 WC9
A217 C12A
A216 WCB
A217 WC1
Sedišta
Trim
Tabela D.6.1
A216 WCB
Kovani
Liveni
Liveno kućište
Zatvarač
Sa obilaznim
vodom
Vreteno
O
C
A217 WC6
HF (Stellite 6)
HF (Stellite 6)
Sa zaključavanjem
Pokazivač
1.4122 položaja
7
Navrtka Vretena
8
Zaptivač Poklopca
grafitna pletenica sa inhibitorom korozije
9
Zaptivač Vretena
grafitna pletenica sa inhibitorom korozije
10
Ručni Točak
Sa krajnjim
prekidačima
bronza
liveni ugljenični čelik
AUMA
Standardi Tabela D.6.2
Visoko Pritisni Zasuni GHP
Class 1500 ÷ Class 2500
Ugradne dužine prema
ASME/ANSI B16.10 i Standard proizvođača
Oblik krajeva za zavarivanje prema
Upravljanje
elektromotornim
pogonom
ASME/ANSI B16.25
Upravljanje
hidrauličnim
cilindrom
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
Upravljanje ručnim
točkom preko
reduktora
www.termoventsc.rs
[GHP] Mere (mm) Class 1500 (PN 250)- Liveno kućište
DN
ETE
H max
65
80
100
125
150
200
250
300
368
419
470
546
673
705
832
991
1130
540
H min
Tabela D.6.3
50
700
480
835
622
920
735
1170
1515
1720
2355
1030
1340
1500
2080
2300
245
350
645
1150
1620
Dt
315
315
400
500
(kg)
60
70
85
148
500
500
630
630
[GHP] Mere (mm) Class 2500 (PN 420)- Liveno kućište
DN
50
H max
540
ETE
65
451
H min
80
508
480
100
578
700
622
125
673
835
150
794
920
735
2650
805
Tabela D.6.4
200
914
1170
1515
630
250
1022
300
1270
1720
1422
2355
2650
Dt
315
400
500
500
805
1030
1340
1500
2080
2300
(kg)
88
105
125
310
340
430
850
1420
1950
500
630
630
630
[GHP] Mere (mm) Class 1500 i Class 2500- Kovano kućište DN
ETE*
H max
65
80
100
125
150
200
250
300
250
300
350
400
450
500
600
700
800
700
480
Dt
(kg)
Tabela D.6.5
50
540
H min
730
835
622
920
735
1170
1515
1720
2355
2650
315
400
500
500
805
1030
1340
1500
2080
2300
95
165
190
350
420
580
1150
1750
2320
500
630
630
630
730
ETE* - prema standardu proizvođača
Područje primene
Tabela D.6.6
Zavisnost pritisak (bar) / temperatura ( C) prema ANSI B16.34
o
Grupa
(Kod)
Materijala
Materijali
1.1
( 12 i 13)
A 105 a)
A216 WCB a)
1.3
(21)
A217 WC1b)
1.5
(20)
A182 F1 b)
1.9
(22 i 23)
Class -29
÷38
50
100
150
200
250
300
325
350
375
400
425
450
475
500
538
550
575
600
1500
259
259
258
255
253
253
253
251
245
236
217
180
144
109
76
37
2500
431
431
430
425
421
421
421
418
408
393
362
300
240
182
122
62
1500
240
240
240
240
240
240
240
240
237
225
204
171
135
98
69
37
2500
400
400
400
400
400
400
400
400
394
375
340
284
225
163
115
62
1500
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
236
214
150
71
2500
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
393
356
251
118
A182 F11 cl.2 c)
A217 WC6 c)
1500
259
259
259
259
259
259
259
259
257
253
251
248
236
214
161
93
79
55
38
2500
431
431
431
431
431
431
431
431
429
421
418
414
393
356
268
155
132
92
64
1.10
(24 i 25)
A182 F22 cl.3 d)
A217 WC9 d)
1500
259
259
258
255
251
250
249
248
246
244
244
244
236
214
179
115
98
66
43
2500
431
431
430
425
419
417
415
413
410
406
406
406
393
356
298
192
163
110
72
1.15
(28 i 29
A182 F91
A217 C12A
1500
259
259
259
259
259
259
259
259
257
253
251
248
236
214
179
145
145
143
122
2500
431
431
431
431
431
431
431
431
429
421
418
414
393
356
298
242
242
238
203
a) Nije dozvoljena produžena upotreba iznad 425 C
b) Nije dozvoljena produžena upotreba iznad 470 oC
c) Nije dozvoljena produžena upotreba iznad 595 oC
d) Nije dozvoljena produžena upotreba iznad 595 oC
o
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
www.termoventsc.rs
www.termoventsc.rs
Kovano kućište
Liveno kućište
Opcione izvedbe
O
C
Sa obilaznim vodom
Sa zaključavanjem
Pokazivač položaja
Sa krajnjim
prekidačima
AUMA
Upravljanje
elektromotornim
pogonom
Upravljanje
hidrauličnim
cilindrom
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
Upravljanje ručnim
točkom preko
reduktora
www.termoventsc.rs
Download

Zasuni Visokog Pritiska [GHP]