www.termoventsc.rs
Erupcioni Zasuni [GXT]
Standard izrade: API 6A (ISO 10423)
DN 50 (2 1/16) ÷ DN 80 (3 1/8)
Radni pritisci 2000 ÷ 5000 psi
Osnovne karakteristike
Mediji
Opcione izvedbe
• Kućište od livenog čelika
• Zavisno od materijala zasuna za:
vodu, naftu i prirodni gas (WOG)
• Aksijalno nepomično navojno
vreteno sa navrtkom u zatvaraču
(IS&NRS)
Radni pritisci i
temperature
• Priključne mere prirubnica ili
krajeva za zavarivenje, u skladu sa
drugim nacionalnim standardima:
GOST, DIN, itd.
• Kućište i poklopac međusobno
spojeni vijcima (BB)
• Jednodelni-kruti, vođicama vođen
zatvarač
• Pouzdano zaptivanje ostvareno
naleganjem nitriranih površina
zatvarača i sedišta
• Unutrašnjost zasuna ispunjena
mašću radi lakše manipulacije i
protiv smrzavanja vodenog taloga
• Priključne mere prirubnica prema
API Spec. 6A tip 6B-Ring Joint.
• Navojni priključak prema API Std.
5B.
Primena
• Zaopremuerupcionihuređajai
cevovodaueksploatacijinafte,
prirodnoggasaivode,temperatura
od-60°Cdo121°C(Pklasa
temperature).
• Površinska zaštita prema zahtevu
kupca
• Radni pritisci do 5000 psi
• Temperaturedo121oC
• Zasun u kompletu sa
kontraprirubnicama, vijcima i
zaptivačima
Materijali (tabela D.5.1)
Ispitivanja
• Cr-Mo i nerđajući čelici
• Tehnički uslovi isporuke i
ispitivanja su prema API Spec. 6A (ISO 10423).
Prednosti
• Dug eksploatacioni vek
• Zadovoljenje emisionih standarda
• Pouzdano zaptivanje između
zatvarača i sedišta i pri niskim
pritiscima
• Mogućnost zamene zaptivača
vretena u radu
• Laka manipulacija i održavanje
www.termoventsc.rs
Dt
11
H
10
9
2
8
7
4
3
5
1
ETE
FTF
DN (NPS)
A"-LP
nxd
D
Dk
6
Crtež D.5.1 Pozicije i mere
Lista materijala
Tabela D.5.1
Klase materijala prema API 6A Spec.
Poz.
AA,BB,DD a),EE a)
Naziv
CC,FF a)
Klasa temperature prema API 6A Spec.
K ÷ V (-60°C do 121°C)
1
2
3
4
Kućište
Poklopac
9
9
10
A182 F6a
Zaptivne površine sedišta
Trim
Svorni Vijci
A217 CA 15
A182 F6a
Prsten Sedišta Kućišta
7
8
A217 CA 15
A487 4A
Zatvarač
5
6
A487 4A
HF -nitrirane
Zaptivne površine zatvarača
HF -nitrirane
Vreteno
A193 B7
Navrtke
A276 T420 -nitrirano
A194 2H
Zaptivač Vretena
PTFE + VITON
Ručni Točak
A193 B7M a)
A194 2HM a)
liveni čelik
a) U saglasnosti sa NACE MR 0175
[GXT] Mere
Tabela D.5.2
Erupcioni zasun 2000 psi (140 bar)
DN (NPS)
A
50(2 1/16). 2000 psi
65(2 9/16). 2000 psi
80(3 1/8). 2000 psi
2
2 1/2
3
D
Dk
H
d
n
ETE
FTF
Dt
FTF
165
190
210
127
149,2
168,3
486
578
594
19
22
22
ETE
(kg)
(mm)
8
8
8
229
264
292
295
333
359
230
280
380
53
94
124
44
80
106
Erupcioni zasun 3000-5000 psi (210 - 350 bar)
50(2 1/16). 3 / 5000 psi
65(2 9/16). 3 / 5000 psi
2
2 1/2
215
245
165,1
190,5
505
578
26
30
8
8
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
229
264
371
422
280
380
100
140
73
105
www.termoventsc.rs
Download

05 Erupcioni Zasuni [GXT].indd