www.termoventsc.rs
Ravni Zaporni Ventili [VBS]
Standard izrade: BS 1873
DN 50 (2’’) ÷ DN 250 (10’’)
Class 150 ÷ Class 900
Osnovne karakteristike
Mediji
Opcione izvedbe
• Kućište i poklopac od livenog čelika
• Kućište i poklopac međusobno
spojeni vijcima (BB)
• Zavisno od materijala ventila za:
vodu, paru, gas, naftu i ostale
neagresivne medije
• Električno, hidraulično ili
pneumatsko upravljanje
• Sedišta ventila i zatvarača
integralna ili navarena
Klase pritisaka i
temperature (tabela A.3.7)
• Izlazeće vreteno (RS), spoljašnji
navoj i navrtka u jarmu (OS&Y)
Primena
• T
ermoenergetska,
hemijska, petrohemijska i
rafinerijskapostrojenja
• Class 150 do Class 900
• Temperature do 600°C
Materijali (tabela A.3.1)
• Ugljenični, legirani i nerđajući čelici
Prednosti
• Dug eksploatacioni vek
• Zadovoljenje emisionih standarda
• Laka manipulacija i održavanje
• Mogućnost zamene zaptivača
vretena u radu
• Ventil sa regulacionim zatvaračem
• Indikator položaja
• Produženo vreteno
• Uređaj za zaključavanje
• Zaptivne površine i zaptivači od
elastomera
• Površinska zaštita prema zahtevu
kupca
• Ventil u kompletu sa
kontraprirubnicama, vijcima i
zaptivačima
Ispitivanja
• Svaki proizvedeni ventil se ispituje
prema zahtevima standarda API 598
Dt
7
12
6
1
4
100
5
50
3
Kv/Kv max (%)
10
Granice
tolerancije
10
8
Regulacioni zatvarač
10
50
100
Hod H/Hmax (%)
Dijagram regulacije ventila
nxd
Dk
11
DN(NPS)
9
D
Hmax-Hmin
2
b
FTF
Prigušni zatvarač
Crtež А.3.1 Pozicije i mere
Lista materijala
Тabela А.3.1
Grupe Materijala prema ASME B16.34
1.9
1.13
2.2
Primena
-40oC÷345oC
-29oC÷550oC O -29oC÷550oC
-196oC÷600oC
C
Kod Materijala
15
23
27
43
1.1
Poz.
Naziv
1.3
-29oC÷425oC
13
1
Kućište
2
Poklopac
3
Zatvarač
A352 LCB
A217 WC6
A216 WCB
A352 LCB
A217 WC6
A352 LCB
A217 WC6
Sa zaključavanjem
Produženo vreteno
A216 WCB
Sedište
4
5
A216 WCB
Trim Zatvarač
12
Ručni Točak
A351 CF8C
A351 CF8M
A351 CF8C
SS 420
A194 2H
Zaptivač Vretena
A351 CF8M
A217 C5
Sa krajnjim prekidačima
Osnovni materijal ili Stellite 6
A193 B7
11
A217 C5
Pokazivač položaja
Osnovni materijal ili Stellite 6
Svorni Vijci
Zaptivač Poklopca
A351 CF8C
HF (Stellite 6)
Navrtka Vretena
Navrtke
A351 CF8M
HF (Stellite 6)
8
9
45
A217 C5
Cr13
7
10
-196oC÷600oC
Cr13
Vreteno
6
2.11
SS 316
SS 304
A193 B16 / 1.7709
A193 B8M
A193 B8
A194 4 / 1.7709
A194 8M
A194 8
nodularni liv ili bronza
Upravljanje
lančanikom
čist grafit / meki čelik / sprirometalni zaptivač / ovalni metalni prsten
Upravljenje
elektomotornim
pogonom
Upravljanje
Upravljanje
cilindrom
cilindrom
grafitnahidrauličnim
pletenica sa inhibitorom
korozije
pneumatskim
liveno gvožđe
Upravljanje
ručnim točkom
preko reduktora
Standardi
Тabela А.3.2
Ravni zaporni ventil prema BS 1873
Class 150 ÷ Class 900
Ugradne dužine sa prirubničkim priključkom prema
ASME/ANSI B16.10
Priključne mere prirubnica prema
ASME/ANSI B16.5
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
www.termoventsc.rs
[VBS] Mere Class 150
DN
FTF
Тabela А.3.3
D
b
Dk
(NPS)
d
n
H max
H min
Dt
(mm)
(kg)
50 (2)
203
150
19
120,7
19
4
370
330
200
19
80 (3)
241
190
24
152,4
19
4
450
400
250
38
100 (4)
292
230
24
190,5
19
8
490
435
315
55
150 (6)
406
280
25,4
241,3
22,2
8
585
515
400
98
200 (8)
495
345
29
298,5
22,2
8
785
685
400
169
250 (10)
622
405
30
362
25,4
12
865
740
500
235
[VBS] Mere Class 300
DN
FTF
Тabela А.3.4
D
b
Dk
(NPS)
d
n
H max
H min
Dt
(mm)
(kg)
50 (2)
267
165
22
127
19
8
430
390
250
24
80 (3)
318
210
28,5
168,3
22,2
8
520
470
250
55
100 (4)
356
255
32
200
22,2
8
560
505
315
97
150 (6)
444
320
36,5
269,9
22,2
12
725
655
400
165
200 (8)
559
380
41,5
330,2
25,4
12
915
815
500
303
250 (10)
622
445
48,1
387,4
28,6
16
986
821
500
350
[VBS] Mere Class 600
DN
FTF
Тabela А.3.5
D
b
Dk
(NPS)
d
n
H max
H min
Dt
(mm)
(kg)
50 (2)
292
165
31,8
127
19
8
475
435
250
41
80 (3)
356
210
38,4
168,3
22,2
8
585
535
315
73
100 (4)
432
275
44,4
215,9
25,4
8
680
625
400
125
150 (6)
559
355
54,4
292,1
28,6
12
855
785
500
270
200 (8)
660
420
62,4
349,2
31,7
12
995
895
630
480
[VBS] Mere Class 900
DN
FTF
Тabela А.3.6
D
b
Dk
(NPS)
d
n
H max
H min
Dt
(mm)
(kg)
50 (2)
368
215
45,1
165,1
25,4
8
560
503
400
88
80 (3)
381
240
45,1
190,5
25,4
8
660
590
500
115
100 (4)
457
290
51,5
235
31,7
8
683
611
500
165
150 (6)
610
380
62,6
317,5
31,7
12
911
811
630
356
200 (8)
737
470
70,5
393,7
38,1
12
995
870
730
610
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
www.termoventsc.rs
7
12
www.termoventsc.rs
2
6
Područje primene
D
1.9
(23)
A217 WC6
1.13
(27)
A217 C5
2.2
(43)
A351 CF8M
2.11
(45)
A351 CF8C
100
16
45
90
135
16
44
88
132
16
50
100
149
16
50
100
151
15
39
77
116
16
43
85
127
14
44
88
131
14
43
85
128
14
48
96
144
14
49
97
146
14
36
71
107
14
40
80
120
12
42
84
126
12
41
82
122
12
46
93
139
12
46
93
139
12
33
67
100
12
38
76
113
10
40
80
120
10
39
77
116
10
43
86
129
10
43
86
129
10
32
63
95
10
36
72
108
95
39
77
4
116
9
38
75
113
9
41
83
124
9
41
83
124
9
31
62
93
9
35
71
106
8
38
75
113
8
36
73
109
8
40
80
121
8
40
80
121
8
30
61
91
8
35
70
104
7
36
73
109
7
35
70
105
7
39
78
117
7
39
78
117
7
30
60
90
7
34
68
103
7
35
69
104
7
33
65
98
7
37
73
110
7
37
73
110
7
29
59
88
7
34
68
102
6
29
56
86
6
27
55
82
6
35
70
105
6
35
70
105
6
29
58
87
6
34
67
101
5
4
3
1
23 17 12 6
46 35 24 Granice
12
tolerancije
69 52 35 18
100
5
4 10 3 501
Hod
H/Hmax
(%)
22 16 11
6
Dijagram regulacije ventila
43 31 22 12
65 47 33 18
5
4
3
1
1
1
34 32 26 15 13 9
68 63 52 30 25 18
101 95 77 45 38 26
5
4
3
1
1
1
34 28 21 14 12 9
68 56 43 27 24 18
101 84 64 41 36 27
5
4Prigušni
3 zatvarač
1
1
1
29 29 28 25 25 24
58 57 57 50 50 48
87 86 85 75 75 72
5
4
3
1
1
1
34 32 28 25 25 24
67 63 57 50 50 48
100 95 85 75 75 72
50
A352 LCB
19 18
50 47
100 93
150 140
18 17
48 45
95 91
142 136
20 18
52 52
103 103
155 154
20 18
52 52
103 103
155 155
18FTF
16
48 42
96 84
144 127
19 17
49 45
98 91
146 136
Kv/Kv max (%)
1.3
(15)
1
20
51
102
153
18
48
96
144
20
52
103
155
20
52
103
155
19
50
99
149
19
50
99
149
10
A216 WCB
150
300
600
900
150
300
600
900
150
300
600
900
150
300
600
b900
150
300
600
900
150
300
600
900
-29 ÷ 38 50 100 150 200 250 300 10
325 350 375 400 425 450 475 500 538 550 575 600
Dk
3
1.1
(13)
Class
DN(NPS)
8
Materijali
Zavisnost pritisak (bar) / temperatura (o C) prema ANSI B16.34
nxd
Hmax-Hmin
Grupa
(Kod)
Materijala
Tabela А.3.7.
Regulacioni zatvarač
11
9
1
6
12
18
1
6
13
19
1
20
40
60
1
20
40
59
Opcione izvedbe
O
C
Produženo vreteno
Upravljanje
lančanikom
Sa zaključavanjem
Upravljenje
elektomotornim
pogonom
Pokazivač položaja
Upravljanje
hidrauličnim
cilindrom
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
Upravljanje
pneumatskim
cilindrom
Sa krajnjim prekidačima
Upravljanje
ručnim točkom
preko reduktora
www.termoventsc.co.rs
Download

Ravni Zaporni Ventili [VBS]