www.termoventsc.rs
Termodinamički Odvajači
Kondenzata [TST]
DN 15 ( 1/2“ ) ÷ DN 40 ( 1 1/2“ )
PN 16 ÷ PN 63
Class 150 ÷ Class 300
Osnovne karakteristike
Upotreba
Uputstvo za ugradnju
• Kućište i poklopac od kovanog
čelika
• Za odvajanje kondenzata iz
parovoda sa promenljivom količinom
kondenzata.
• Pre ugradnje i prve probe
pripadajući cevovod je potrebno
očistiti od nečistoća
• Pločica od nerđajućeg čelikakaljena
• Sedište od tvrdo navarenog
nerđajućeg materijala
• Mrežica za odvajanje nečistoća od
nerđajućeg čelika
Primena
• Termoenergetska postrojenja
Pritisci i temperature
• Pritisci do 63 bar
• Temperature do 400 oC
Izrada i isporuka
• Osnovna izvedba sa unutrašnjim
cevnim Rp navojem
• Mrežica koja je smeštena u ulaznom
delu sprečava prolaz stranim telima
prema zaptivnim površinama i
njihovo eventualno oštećenje
Opcione izvedbe
• Priključne krajeve sa drugim tipom
navoja
• Priključne krajeve za preklopno
zavarivanje-SW
• Termodinamički odvajač kondenzata
sa prirubničkim priključkom
• Pri ugradnji voditi računa o
dozvoljenom smeru protoka koji je
označen strelicom na kućištu
• Preporučuje se ugradnja u
horizontalnom položaju, sa
poklopcem na gore
• U slučaju nedovoljnog kapaciteta
protoka mogu se ugraditi paralelno
dva odvajača kondenzata.
• Odvod kondenzata može biti
slobodno u atmosferu ili u cevovod
za skupljanje kondenzata
5
Rp (NPT)
7
3
4
FTF
ETE
SW
6
b
ETE
H1
nxd
H2
D
Dk
BW
H
2
DN (NPS)
1
L1
Crtež G.1.1 Pozicije i mere
ETE
Lista materijala Tabela G.1.1
Poz.
Primena
Naziv
-10OC dо 400OC
1
Kućište
1.0460
3
Pločica
1.4021-kaljena
2
4
5
6
7
Poklopac
1.0460
Mrežica
1.4301
Zaptivač Poklopca
meki čelik
Sedište
min 13Cr
Vijak
1.0460
400
300
kriva
200
nja
zasiće
100
0
10
20
30 32*
40
Radni pritisak
50
60 63
[ kg/h ]
Crtež G.1.3 Kapacitet
2500
2000
1500
1000
Kondenzat
Radna
temperatura TO (°C)
Crtež G.1.2 Područje primene
500
400
300
200
150
100
PO (bar)
0
DN 42
DN 235
DN 0
DN 2
5
DN 1
2
3
5
10
Razlika pritisaka
20
30
P [bar]
Proizvod se ne sme koristiti u tom području
(prema EN 12516-1, za C22.8, 3E0)
* PMO - maksimalni radni pritisak pri TMA
TMO - maksimalno dozvoljena radna temperatura 400O C (do PMO)
Δ PMN - minimalni diferencijalni pritisak: 2 bar
Granični uslovi (prema ISO 6552):
PMA - Maksimalno dozvoljeni pritisak: 63 bar
TMA - Maksimalno dozvoljena temperatura: 400oC
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
www.termoventsc.rs
[TST] Mere РN 63
Tabela G.1.2
ETE
DN
15
L1
85
20
H
115
90
H1
(mm)
48
120
H2
90
58
60
1,9
110
75
3,9
100
130
70
100
40
112
135
75
110
112
135
75
1,1
55
95
25
32
(kg)
2,9
65
3,9
75
Priključni krajevi mogu biti sa unutrašnjim navojem (Rp ili NPT), krajem za sučeono (BW) ili preklopno (SW) zavarivanje.
[TST] Mere РN 25/ PN 40 sa prirubničkim priključkom
DN
FTF
15
150
25
180
20
32
40
D
b
Dk
95
16
65
115
18
150
18
165
105
190
140
190
18
d
n
H
H1
H2
14
4
48
90
55
2,6
85
14
4
70
100
65
5,5
110
18
4
75
110
75
75
18
Tabela G.1.3
100
(mm)
14
18
4
4
58
75
95
110
[TST] Mere РN 63 sa prirubničkim priključkom
D
b
Dk
15
150
105
20
75
25
185
140
24
100
28
125
20
32
40
170
195
200
130
155
170
FTF
15 (1/2)
150
25 (1)
180
20 (3/4)
32 (1 1/4)
40 (1 1/2)
D
22
90
26
110
90
Dk
11,6
60,3
14,7
79,4
100
13,2
190
115
16,3
190
110
125
69,9
88,9
17,9
n
H
H1
H2
14
4
48
90
55
18
4
70
100
65
75
110
18
22
22
4
4
4
58
75
95
110
FTF
15 (1/2)
150
25 (1)
165
115
16,3
180
190
20 (3/4)
32 (1 1/4)
40 (1 1/2)
190
D
98,4
Dk
14,7
66,7
125
17,9
135
19,5
155
21,1
3,5
5,9
60
8,2
10,2
75
12,1
75
n
H
H1
H2
15,9
4
48
90
55
2,7
15,9
4
70
100
65
5,1
75
110
15,9
15,9
15,9
4
4
4
58
75
95
110
(kg)
3,9
60
6,7
75
7,5
75
Tabela G.1.6
b
95
(kg)
d
(mm)
[TST] Mere Class 300 sa prirubničkim priključkom
DN
(NPS)
8,6
Tabela G.1.5
b
165
7,7
75
d
(mm)
[TST] Mere Class 150 sa prirubničkim priključkom
DN
(NPS)
4,1
60
Tabela G.1.4
FTF
DN
(kg)
82,6
d
(mm)
15,9
n
4
H
48
H1
90
H2
55
19
4
58
95
60
88,9
19
4
70
100
65
98,4
19
4
75
110
75
114,3
22,2
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
4
75
110
75
(kg)
3,1
4,7
6,1
9,3
11,1
www.termoventsc.rs
www.termoventsc.rs
DOO TERMOVENT SC | Industrijska zona bb | 21235 Temerin | Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911 | Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: [email protected]
www.termoventsc.rs
Download

01 Termodinamički Odvajači Kondenzata [TST].indd