IDENTIFIKACIONI PODACI
Za potrebe formiranja evidencije za primenu Zakona o PDV-u, shodno odredbama
člana 42. stav 3. Zakona o PDV-u.
PUNO POSLOVNO IME
ULJARICE-BAČKA PREDUZEĆE ZA
POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
KOOPERACIJU I PROMET DOO NOVI SAD,
RUMENAČKA 1
NAZIV
ULJARICE-BAČKA
PRAVNA FORMA
Društvo sa ograničenom odgovornošću
SEDIŠTE
21000 Novi Sad
ADRESA
Rumenačka 1
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB)
101705915
MATIČNI BROJ
08671613
REGISTARSKI BROJ
22308671613
ŠIFRA DELATNOSTI
0111
OBVEZNIK PDV-A
Da
PDV
132727447
TELEFON
021.4803.900
FAX
021.4803.915
E-MAIL ADRESA
[email protected]
INTERNET ADRESA
www.uljaricebacka.com
RAČUN
160-10813-35 Banca Intesa
Download

IDENTIFIKACIONI PODACI Za potrebe formiranja - Uljarice