PODACI ZA IDENTIFIKACIJU:
1
2
3
PUN NAZIV FIRME
AQUA BGD TRAVEL DOO
SKRAĆENI NAZIV
AQUA BGD TRAVEL DOO
PTT BROJ I MESTO
4
ULICA I BROJ
5
MATIČNI BROJ
6
ŠIFRA DELATNOSTI
7
PIB
8
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG
LICA
9
TEKUĆI RAČUN
10
TELEFON
11000 BEOGRAD
ČUMIČEVO SOKAČE LOK.138
20944536
63300
108166962
TAMARA KOSTIC
180-1041210040102-21
011/ 32-33-652
11 FAKS
011/ 33-47-038
12 E-mail
[email protected][email protected]
13 KONTAKT OSOBA
14 PORESKI OBVEZNIK
MILICA, HANA
DA
AQUA BGD TRAVEL d.o.o. Čumićevo sokače lok.138, Beograd /Tel: + 381 11 32 33 652 /Fax +381 11 33 47 038 / [email protected]
/ www.aquatravel.rs / Tekući račun 180-1041210040102-21/ Matični broj: 20944536 / PIB 108166962/
Licenca br. OTP 93/2013
Download

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU: