PAN 53 doo
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
I - Podaci za identifikaciju
1
2
3
4
5
6
7
8
Pun naziv privrednog društva
Skraćeni naziv privrednog društva
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj lica
Ime i prezime ovlašćenog lica
E-mail
Podaci o sedištu
Mesto
Opština
Ulica
Broj
E-mail
Podaci o poslovnoj jedinici
Pun naziv
Skraćeni naziv
Mesto
Opština
Ulica
Broj
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Obveznik PDV
Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge PAN 53 DOO
PAN 53 DOO
100207077
06188834
Dragana Panajotović
dpanajotovic@pancentar.co.rs
Beograd
Palilula
Metalska
53
biro@pancentar.co.rs
Poslovna agencija PAN CENTAR
PAN CENTAR
Beograd
Savski venac
Nemanjina
36
011/36 12 787
011/26 42 762
biro@pancentar.co.rs
NE
II - Podaci o delatnosti
1
2
Šifra delatnosti
Naziv
074830
Sekretarske i prevodilačke usluge
III - Podaci o računu u banci
1
2
Naziv banke, mesto
Broj računa u banci
Komercijalna banka AD Beograd
205-16065-05
Download

PAN 53 DOO podaci za identifikaciju