OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1
Poreski identifikacioni broj (PIB)
100277998
2
Matični broj lica
07468768
3
Naziv firme
“Termoinženjering” doo
4
Ime i prezime ovlašćenog lica
Nebojša Miletić
5
Podaci o sedištu
Beograd
6
Opština
Savski Venac
7
Mesto
Beograd
8
Naziv ulice
Miloja Đaka
9
Kućni broj
2
10
Broj telefona
2065-400, 2666-666
11
Broj faksa
3672-957
12
E-mail
[email protected]
13
Obaveznik PDV-a
14
Broj potvrde o evidentiranju za PDV
DA
135298307
Podaci o delatnosti
15
Naziv firme
Termoinženjering doo
16
Šifra delatnosti
4322
Podaci o računu u banci
Naziv banke
Adresa
Broj tekućeg računa
17
Komercijalna banka
Andre Nikolića 3
205-10167-45
18
OTP BANKA
Alekse Nenadovića 7
3259500700000555-82
19
Raiffeisen banka
Terazije 27
2651100310005525-61
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU