OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Maticni broj lica (prav.lica radnje)
Naziv firme
Ime I prezime ovlasćenog lica
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
broj
Broj telefona
Broj faxa
E-mail
Kontakt osoba
Obaveznik PDV
103756261
20010533
VESTA INTERNATIONAL d.o.o
Ivan Kilibarda
Beograd
Beograd
11000 Beograd
Vojvode Milenka
42
011/30-665-09
011/367-05-75
ikilibarda@vila-jelena.com
Ivan Kilibarda 062/790790
DA
PODACI O DELATNOSTI
NAZIV
1
2
3
FIRME
VESTA INTERNATIONAL
VESTA INTERNATIONAL DOO BEOGRAD,
OGRANAK KLUB JELENA, BEOGRAD
VESTA INTERNATIONAL DOO BEOGRAD - VILA
JELENA BEOGRAD
ŠIFRA
DELATNOSTI
52480
5610
5590
PODACI O RAČUNU U BANCI
NAZIV
BANKE
Pro Credit Bank
MESTO
Beograd
BROJ TEKUĆEG
RAČUNA
220-53142-37
VESTA INTERNATIONAL d.o.o. Preduzeće za trgovinu, menadžment i usluge
Vojvode Milenka 42, 11000 Beograd, tel: +381 11 30 665 09, +381 11 36 188 96, fax: +381 11 36 705 75
tekući račun: 220-53142-37, matični broj: 20010533, PIB 103756261
office@vestainternational.net www.vestainternational.net
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PODACI O DELATNOSTI PODACI O