OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
- ENERGIJA VETRA KONVERZIJA U ELEKTRIČNU ENERGIJU
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Najčešće dostupni obnovljivi izvori energije na zemlji su:
¾Solarna energija,
¾Energija vetra,
¾Hidro energija,
¾Energija biomase.
Privredno društvo AZIMUTH-DPS je fokusirano na primenu korišćenja
solarne energije i energije vetra, te vršimo projektovanje, kompletiranje i
montažu:
¾ Energetskih solarnih sistema za dobijanje električne energije
koriđćenjem fotonaponskih panela,
¾ Toplotnh solarnih sistema za dobijanje toplotne energije korišćenjem
toplotnih kolektora .
¾ Vetrogeneratora male snage za dobijanje električne energije.
VETROGENERATORI
Vetrogeneratori nude ekološki, jednostavan i prihvatljiv način generisanja
obnovljive energije .
Na osnovu dosadašnjih merenja i iskustava mnoga područja Srbije imaju dobre
potencijale za izgradnju vetrogeneratora. Ipak, svaki predeo je specifičan pa se
preporučuje da se pre ugradnje vetrogeneratora ispita brzina vetra.
Generisanje električne energije od energije vetra je jedan od najbrže rastućih
izvora obnovljive energije na svetskom tržištu. Snaga vetra je jedan od
najvažnijih izvora čiste energije sa najmanjom štetnom emisijom.
Veliki radni raspon osigurava proizvodnju energije pri niskim brzinama
vetra, uz postizanje dobrih rezultata i pri velikim brzinama vetra.
VETROGENERATORI
Kod vetrogeneratora manjih snaga i sam stub je manji, obično do 12 m,
pa je i uticaj površine zemlje jako velik. Ako lokacija može da se bira,
onda je to sigurno predeo udaljen od šume i objekata.
Najbolje je da prostor predviđen za izgradnju vetrogeneratora bude bez
ikakvih prepreka.
Namena malih vetrogeneratora je punjenje akumulatora, napajanje
električnih pumpi, napajanje izdvojenih objekata, a mogu da se priključe
i na električnu mrežu.
Naš proizvodni program obuhvata:
¾Vetrogeneratore male snage 4kW do 12 kW, za individualnu
upotrebu u domaćinstvima
Vetrogeneratore kompletiramo po zahtevu kupca, sa domaćim i
stranim komponentama.
Komponente vetrogeneratora
Lopatice
Lopa
atice rotora
Komponente
e vetrogeneratora
lopatica
Nosači lopat
ti rotora
tica
t
Komponente
mponente vetrogeneratora
nerator
Generator
Komponente vetrogeneratora
Invertor
Komponente vetrogeneratora
Kontroler
INSTALISANI VETROGENERATORI
MALE SNAGE
INSTALISANI VETROGENERATORI
MALE SNAGE
KONTAKTIRAJTE NAS
Privredno društvo za projektovanje, proizvodnju i usluge AZIMUTH doo,
Republika Srbija, Beograd, 11460 Baćevac, Pavlovačka 3
Tel.:+381 11 8340 707, Fax: +381 11 8340 707
E-mail:[email protected]
www.azimuth-dps.rs
Download

Preuzmite PDF dokument - azimuth-dps