FUDBALSKI SAVEZ BEOGRAD
STRUKOVNA ORGANIZACIJA BEOGRAD
DELIGRADSKA 27/III
B E O G R A D
PREGLED IZRECENIH KAZNI SUDIJAMA
SRPESKE LIGE GRUPA BEOGRAD
(jesenji deo prvenstva 2013/2014 godine)
1.GALIĆ BRANKO - nije deligaran tri prvenstvena kola zbog pogrešne procene
ofsajd poloţaja i poništenog pogotka ekipi Šumadije na utakmici Šumadija - Srem (1.
kolo).
2.RISTIĆ MARKO - nije delegiran dva prvenstvena kola zbog kašnjenja dolaska na
utakmice Ţarkovo - Ţeleznik 1.sat pre početka (1. kolo).
3.LAZAREVIĆ PREDRAG - nije delegiran tri kola zbog ne dosudjenog kaznenog
udarca za ekipu Mladenovca na utakmici Mladenovac - Ţarkovo (3. kolo).
4.GLIGOREVIĆ DEJAN - nije delgiran dva kola zbog pogrešne signalizacije ofsajd
pozicije na utakmici Mladenovac-Ţarkovo (3. kolo).
5.TOMIĆ PAVLE- nije delegiran dve utakmice zbog ne dosudjenog kaznenog
udarca za ekipu FK BASK na utakmici BASK - Zemun (7. kolo).
6.VASILJEVIĆ MILOŠ - nije delgiran tri kola zbog ne dosudjenog kaznenog udarca
za ekipu Lokomotive na utakmici Lokomotiva - Srem (8 kolo).
7.MARKOVIĆ DANIELA - nije delgirana tri kola zbog pogrešne procene ofsajd poloţaja i poništenog pogotka ekipi FK BASK na utakmici Mladenovac - BASK (10.
kolo).
Navedene kazne su izrečene nakon analize sudjenja putem pregleda snimljenih DVD
sa navedenih utakmica, izvestaja sluţbenih lica i članova SOS Beograda koji su
posmatrali utakmicu. a u skladu sa teţinom za procenu situacija u datom momentu
igre.
Komesar za sudjenje SL Beograd
Bogdan Milisavljević
PREDGLED IZREČENIH KAZNI SUDIJAMA
ZONSKE LIGE BEOGRAD
u toku jesenjeg dela takmičarske sezone 2013/2014. godine
1. Ţivanović Miloš – nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog nedolaska
na sastanak sudija Zonske lige Beograd (nije delegiran u 6. i 7. kolu)
2. Novaković Novak – nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog
neadekvatno izrečenih disciplinskih kazni - opomena na utakmici 4. kola
između FK „Radnički NB“ – FK „GSP Polet“ - utakmicu posmatrao
analizator suđenja lige Veljković Ljubinko (nije delegiran u 9. i 10. kolu)
3. Ostojić Bojan - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog neadekvatno
izrečenih disciplinskih kazni - opomena na utakmici 10. kolo između FK
„Zvezdara“ – FK „GSP Polet“ utakmicu posmatrao predsednik OFSB
Jovanović Srđan (nije delegiran u 11. i 12. kolu)
4. Piljak Andreja - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog neadekvatno
izrečenih disciplinskih kazni - opomena na utakmici 5. kola između FK
„Sremčica“ – FK „Grafičar“ (nije delegiran u 10. i 11. kolu)
5. Prljević Dragan - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog
neblagovremnog otkazivanja angažovanja na utakmici (nije delegiran u 2.
i 3. kolu)
6. Stojić Aleksandar - nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog
neblagovremnog otkazivanja angažovanja na utakmici (nije delegiran u
6., 7. i 8. kolu).
7. AnĎelković Dalibor - nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog pokazane
neozbiljnosti u obavljanju dužnosti sudije pomoćnika i slabog praćenja
linije pretposlednjeg igrača tokom utakmice.
8. Vlasačević Dimitrije - nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog pokazane
neozbiljnosti u obavljanju dužnosti sudije pomoćnika i slabog praćenja
linije pretposlednjeg igrača tokom utakmice.
9. Glišić Nikola - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog slabog
obavljanja dužnosti sudije pomoćnika na utakmici 8. kola između FK
„Grafičar“ – FK „Resnik“ - utakmicu posmatrao predsednik OFSB
Jovanović Srđan (nije delegiran u 10. i 11. kolu).
10. Koički Dušan - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog zbog slabog
obavljanja dužnosti sudije pomoćnika na utakmici 6. kola između FK
„Radnički NB“ - FK „Crvena zvezda MML“ - utakmicu posmatrao
analizator suđenja lige Veljković Ljubinko (nije delegiran u 8. i 9. kolu)
11. Mitrović Nenad - nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog propusta tokom
obavljanja dužnosti sudije pomoćnika na utakmici 8. kola FK „Baćevac“ –
FK „Lepušnica“ (nije delegiran u 9., 10. i 11. kolu)
12. Mihajlović Miloš - nedelegiranje četiri prvenstvena kola zbog propusta
tokom obavljanja dužnosti sudije pomoćnika na utakmici 5. kola između
FK „GSP Polet“ – FK „Baćevac“ i 6. kola između FK „Zvezdara“ – FK
„IMT“ - utakmice posmatrao Komesar za suđenje Zonske lige Beograd
Krstić Slobodan (nije delegiran u 7., 8., 9. i 10. kolu)
13. Simić Milovan - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog kašnjenja
dolaska na utakmicu 1. sat pre početka.
14. Jovanović Jelena - nedelegiranje tri prvenstvena kola propusta tokom
obavljanja dužnosti sudije pomoćnika na utakmici 1. kola između FK
„Palilulac“ – FK „Radnički NB“ - utakmicu posmatrao Komesar za suđenje
Zonske lige Beograd Krstić Slobodan (nije delegirana u 2., 3. i 4. kolu)
Komesar za suđenje
Zonske lige Beograd
Krstić Slobodan
PREDGLED IZREČENIH KAZNI SUDIJAMA
PRVE BEOGRADSKE LIGE
u toku jesenjeg dela takmičarske sezone 2013/2014. godine
15. Gomanjuk Danil - M – nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zbog
neplaćanja članarina svom opštinskom savezu ( 1.kolo)
16. Lakićević Nenad - M – nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zbog
neplaćanja članarina svom opštinskom savezu ( 1.kolo)
17. Marinković Bora - nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zato što se
kasnije javio kolegama da se dogovore za utakmicu.
18. Pokrajac Adam - nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zato što se
kasnije javio kolegama da se dogovore za utakmicu.
19. Gospavić Ivan - L - nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zbog kasno
napisanog otkaza ( 2.kolo)
20. Arsić Miloš - nedelegiranje tri prvenstvena zbog lošeg obavljanja
dužnosti pom.sudije 4.kola Podunavac-Nemenikuće i zato što je na
utakmicu drugog kola došao neprimereno odeven
21. Gačić Miloš - nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zato što se posle
utakmice drugog kola kasnije javio komesaru
22. Drljača ĐorĎe – nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog lošeg suđenja na
utakmici 3. Kola Boleč –Međulužje
23. Ilić Andrija- L –nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog lošeg suđenja na
utakmici 2.kola Posavina-Zvečka
24. Jonev Marko – nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog lošeg suđenja na
utakmici 4.kola Međulužje-Vlaška
25. Biorac Ivan - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog lošijeg suđenja na
utakmici 4.kola Milutinac - Banja
26. AnĎelić Aleksandar - nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zbog
neopravdanog izostanka sa sastanka. ( 5.kolo)
27. Vlasačević Konstantin - nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zbog
neopravdanog izostanka sa sastanka. ( 5.kolo)
28. Petrović Marko - nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog lošeg suđenja
na utakmici 3.kola Vinča-Podunavac i neopravdanog izostanka sa
sastanka (5.kolo)
29. Rakićević Nikola - nedelegiranje jednog prvenstvenog kola zbog
kasnijeg predavanja sudijskog izveštaja ( 6.kolo)
30. Mirosavljević Ivan - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog zbog
slabog obavljanja dužnosti sudije na utakmici Mladost-Cvetovac-Napredak
Medoševac
31. ĐorĎević Marija O - nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog zbog
slabog obavljanja dužnosti sudije pomoćnika na utakmici Mladost
Cvetovac-Napredak Medoševac
32. Miljaimi Jasmin - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog zbog slabog
obavljanja dužnosti sudije na utakmici 13 Maj - Jedinstvo
33. Nikolić Nenad - nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog zbog lošeg
suđenja na utakmici 7.kola Borac O - Banja
34. Bošković Miloš - nedelegiranje dva prvenstvenog kola zato što je na
utakmicu 7.kola Kosmaj-Podunavac došao neprimereno odeven.
Komesar Prve Bgd lige
Vladimir Babić
PREDGLED IZREČENIH KAZNI SUDIJAMA
MEĐUOPŠTINSKE LIGE BEOGRAD
u toku jesenjeg dela takmičarske sezone 2013/2014. godine
1. Vuletić Nenad – Sudio je utakmicu FK:“ Posava“ – FK:“ Olimpija“ ( prvo
kolo). Kažnjen je četiri utakmice nedelegiranja kao gl.sudija. O njegovom
lošem suđenju ( disciplinske mere, tehničke kazne) obavestio me je
delegat utakmice Burovac Branislav
2. Stojiljković Slobodan – Sudio je utakmicu FK:“ Studentski grad“ – FK:“
Novi Beograd“ (treće kolo) . Delegat utakmice Džolić Siniša mi je ukazao
o nizu propusta t.j generalno lošem suđenju na toj utakmici. Sudija je
kažnjen sa 3 utakmice nedelegiranja kao glavni sudija.
3. Kovačević Vladimir – Sudio je utakmicu trećeg kola OFK:“ Meljak“ –
OFK“ Barajevo“. Sudiju sam kaznio dva kola nedelegiranja ni kao glavnog
ni kao pomoćnog sudije zbog nedoličnog ponašanja na utakmici, po izjavi
delegata Tomić Miomira.
4. Babić Nemanja – Delegiran je na utakmici četvrtog kola FK:“ Busk“ –
FK:“ Sinđelić“, kaznio sam ga dva prvenstvena kola nedelegiranja zbog
loše fizičke pripreme t.j nezalaganja i trčanja ( a registrovan je igrač FK:“
Radnički“ N.B), iste propuste pravio je i prošle sezone
5. Popdimitrovski Jovan – Kažnjen je četiri kola nedelegiranja zbog
neblagovremnog otkazivanja.
6. Đurčić Aleksandar - Kažnjen
je četiri kola nedelegiranja zbog
neblagovremnog otkazivanja.
7. Rajković Miloš - nedelegiranje tri prvenstvena kola kao glavnog sudije
zbog zbog izuzetno lošeg suđenja na omladinskoj ligi FK:“ Milenijum“ –
FK:“ Budućnost“ završene rezulatom 0:1. O njegovom lošem suđenju me
je obavestio delegat utakmice, a ujedno i njegov mentor Vuksanović
Borislav.
Komesar za suđenje
Međuopštinske lige
Beograd
Momčilo Stojaković
PREDGLED IZREČENIH KAZNI SUDIJAMA
LIGE MLAĐIH KATEGORIJA BEOGRAD
u toku jesenjeg dela takmičarske sezone 2013/2014. godine
1. Erdelić Darko – nedelegiranje četiri prvenstvena kola zbog kašnjenja na
utakmicu ( utakmica trebala da počne u 10č, on se pojavio u 9:50)
2. Rakić Nikola - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog kasnog
predatog izveštaja.
3. Rašković Marijana - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog lošeg
praćenja PP igrača kao sudija pomoćnik. Utakmicu posmatrao Milan
Mihajlović.
4. Tanović Andrijana - nedelegiranje četiri prvenstvena kola kao glavni
sudija zbog lošeg suđenja. Utakmicu posmatrao Milan Mihajlović.
5. Macanović Luka - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog
neblagovremnog otkazivanja.
6. Manić Dušan - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog
neblagovremnog otkazivanja.
7. Janjušević Vukašin – nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog lošijeg
suđenja. Utakmica posmatrao Burovac Branislav.
8. Veljović Mile - nedelegiranje dva prvenstvena kola zbog kasnog
predatog izveštaja.
9. Gajić Darko – nedelegiranje tri prvestvena kola zbog neadekvatnog
oblačenja ( neobrijan, i sa slušalicama) prilikom dolaska u savez.
10. Milošević Marko – nedelegiranje dva prvenstvenog kola, zbog kasnog
otkazivanja utakmice.
11. Pelemiš Marko - nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog lošeg praćenja
PP igrača kao sudija pomoćnik. Utakmicu posmatrao Milan Mihajlović.
12. Ugljevarević Tomislav - nedelegiranje tri prvestvena kola zbog
neadekvatnog oblačenja prilikom dolaska na utakmicu.
13. Vojinović Vladimir – nedelegiranje tri prvenstvena kola zbog lošeg
praćenja PP igrača kao sudija pomoćnik. Utakmicu posmatrao komesar
Slavko Mišić.
Komesar za suđenje
Lige mlađih kategorija
Slavko Mišić
PREDGLED OCENA SUDIJA
ZONSKE LIGE BEOGRAD
u toku jesenjeg dela takmičarske sezone 2013/2014. godine
4.kolo
suĎenje
1.Novaković Novak ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Radnički“ N.
Beograd – FK „GSP Polet“ delegat instruktor Spasić Zoran
5.kolo
suĎenje
1.Piljak Andreja ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Sremčica“ – FK
„Grafičar“ delegat instruktor Babić Vladimir
6.kolo
suĎenje
1.Dţaković Bogdan ocenjena ocenom 8,2 na utakmici FK „Grafičar“ – FK
„Vrčin“ delegat instruktor Delić Momčilo
10.kolo
suĎenje
1.Ostojić Bojan ocenjen ocenom 8,1 na utakmici FK „Bulbulderac“ – FK
„GSP Polet“ delegat instruktor Burovac Branislav
11.kolo
suĎenje
1.Piljak Andreja ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Baćevac“ – FK
„Kovačevac“ delegat instruktor Simić Aleksandar
Analizator
Zonske lige Beograd
Veljković Ljubinko
PREDGLED OCENA SUDIJA
PRVE BEOGRADSKE ABC LIGE BEOGRAD
u toku jesenjeg dela takmičarske sezone 2013/2014. godine
2.kolo
suĎenje
1.Arsić Miloš ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Podunavac“ – FK
„Nemenikuće“ Šopić delegat instruktor Gajin Dejan (nedelegiranje 3 kola zbog
lošeg obavljanja dužnosti)
pomoćno suĎenje
1.Drljača ĐorĎe ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Boleč“ – FK
„Međulužje“ delegat instruktor Marković Zoran (nedelegiranje 3 kola zbog
lošeg obavljanja dužnosti)
4.kolo
suĎenje
1.Ilić Andrija ocenjen ocenom 8,1 na utakmici FK „Posavina“ – FK „Zvečka“
delegat instruktor Krstić Zoran Kotež (nedelegiranje 3 kola zbog lošeg
obavljanja dužnosti)
2. Biorac Ivan ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Milutinac“ – FK „Banja“
delegat instruktor Anokić Petar (nedelegiranje 3 kola zbog lošeg obavljanja
dužnosti)
5.kolo
suĎenje
1.Jonev Marko ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Napredak“ – FK
„Vlaška“ Cvetovac delegat instruktor Novosel Petar (nedelegiranje 3 kola
zbog lošeg obavljanja dužnosti)
2.Petrović Marko ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Vinča“ – FK
„Podunavac“ delegat instruktor Novosel Petar (nedelegiranje 3 kola zbog
lošeg obavljanja dužnosti)
6.kolo
suĎenje
1.Penčić Milan ocenjen ocenom 8,1 na utakmici FK „Krtinska“ – FK
„Napredak“ Medoševac delegat instruktor Ćirić Srđan (nedelegiranje 3 kola
zbog lošeg obavljanja dužnosti)
8.kolo
suĎenje
1.Đurić Jovan ocenjen ocenom 8,1 na utakmici FK „Šumadija“ Šopić – FK
„Strelac“ Mislođin delegat instruktor Belović Srđan (nedelegiranje 3 kola zbog
lošeg obavljanja dužnosti)
pomoćno suĎenje
1.Stojanović Marko ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Dunavac“ Grocka –
FK „Vlaška“ delegat instruktor Novosel Petar (nedelegiranje 3 kola zbog lošeg
obavljanja dužnosti)
9.kolo
suĎenje
1.Ţivanović Miloš ocenjen ocenom 8,2 na utakmici FK „Mladost“ Cvetovac –
FK „Veliki Borak“ delegat instruktor Dimitrijević Bora (nedelegiranje 2 kola
zbog lošeg obavljanja dužnosti)
10.kolo
suĎenje
1.Sekulić Goran ocenjen ocenom 7,9 na utakmici FK „Policajac“ – FK „Obilić“
delegat instruktor Jevtić Branko
2.Šakić Stefan ocenjen ocenom 8,1 na utakmici FK „Banja“ – FK „13. maj“
delegat instruktor Džolić Siniša
3.Arsić Miloš ocenjen ocenom 8,1 na utakmici FK „Dunavac“ Grocka – FK
„Napredak“ Međulužje delegat instruktor Ćirić Srđan
Analizator
Prve Beogradske ABC
lige
Savić Dragan
PREDGLED OCENA SUDIJA
MEĐUOPŠTINSKE LIGE BEOGRAD
u toku jesenjeg dela takmičarske sezone 2013/2014. godine
1.kolo
suĎenje
1.Vuletić Nenad ocenjen ocenom 8,0 na utakmici FK „Pobednik“ – FK
„Olimpija“ delegat instruktor Burovac Branislav (pauzirao 4 prvenstvena kola
kao sudija)
2.kolo
suĎenje
1.Stoiljković Slobodan ocenjen ocenom 8,0 na utakmici FK „Studentski
Grad“ – FK „Novi Beograd“ delegat instruktor Džolić Siniša (pauzirao 3
prvenstvena kola)
2.Kovačević Vladimir ocenjen ocenom 8,1 na utakmici FK „Meljak“ – FK
„Barajevo“ delegat instruktor Tomić Miomir (pauzirao 2 prvenstvena kola kao
sudija)
4.kolo
suĎenje
1.Babić Nemanja ocenjen ocenom 8,1 na utakmici FK „BUSK“ – FK
„Sinđelić“ delegat instruktor Džolić Siniša (pauzirao 2 prvenstvena kola
sudija).
Analizator
Međuopštinske lige
Andrejić Slavoljub
Download

Fudbalski savez Beograda