SEPTEMBARSKI PRELAZNI ROK 2011 - KONAČNE ODLUKE
Shodno odrebama Registracionog pravilnika KSS čl.33 I čl.35, donete su sledeće Odluke:
1.
01/1
01/2
01/3
01/4
01/5
01/6
01/7
01/8
01/9
01/10
01/11
01/12
01/13
01/14
01/15
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
01/22
01/23
01/24
01/25
01/26
01/29
ODOBRAVAJU SE ZAHTEVI ZA PRELASKE IGRAČA :
0160803024
0160802505
0155506007
0140805001
0155504016
0103310003
0160806027
0155507011
0101810035
0211198025
0223805008
0210706004
0155504013
0110499034
0223806012
0171804024
0141902062
0404001264
0153909010
0169205019
0169206030
0302098015
0343499042
0347604024
0104508009
0107797004
0190609006
Galić Milan
Galić Nikola
Kamenarac Boban
Petrov Dejan
Jovanov Luka
Vislavski Aljoša
Petrović Nemanja
Ţica Filip
Šebez Jovan
Muškinja Ana
Krdţalin Marijana
Ivetić Mila
Vasiljević Nemanja
Jakovljević Marijana
Petković Ţeljka
Pucovski Ana Marija
Rajić Tamara
Ostojić Kristina
Vuĉković Milica
Perić Vasilije
Kovaĉević Dimitrije
ĐorĊić ĐorĊo
Bajić Goran
Stupar Uroš
Crnjanski Miloš
Glušac Branko
Vukoje Borko
01004
01004
01028
01643
01198
01033
01608
01198
01018
02684
02238
02238
01008
01712
02238
01024
01007
04027
01539
01692
01692
03480
11620
01198
01045
11620
01906
Vojvodina
Vojvodina
Top
Kula
Novi Sad
NS Stars
Futog-Izostaklo
Novi Sad
Defense
Basket Star
Gimnazija
Gimnazija
Sport Key
Queens
Gimnazija
Srbobran
Sivac
Mladost
Radniĉki
So-Koš
So-Koš
Šabac
Bosna I Hercegovina
Novi Sad
Feniks
Bosna I Hercegovina
Md Basket Tim
01036
01036
01036
01036
01036
01036
01036
01036
01036
01007
01007
01007
01172
01104
01109
01109
01109
01109
01109
01075
01075
03052
03052
03052
01053
01497
01406
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Sivac
Sivac
Sivac
Mladost Teletehnika
Proleter
Vrbas
Vrbas
Vrbas
Vrbas
Vrbas
Sombor
Sombor
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Mladost Veternik
Vrbas
Kadet
01/30
01/31
01/32
01/33
01/34
01/35
01/36
01/37
01/38
01/39
01/40
01/41
01/42
01/43
01/44
01/45
01/46
01/47
01/48
01/49
01/50
01/51
01/52
01/53
01/54
01/55
01/56
01/57
01/58
01/59
01/60
01/61
01/62
01/63
01/64
01/65
0140604007
0140607011
0190608009
0190607002
0100207008
0140899010
0140803007
0140804014
0164306003
0100207013
0101303004
0343498036
0403607020
0468205004
0316106025
0358010006
0358010003
0316107005
0316107004
0316107006
0106011017
0316607003
0106011022
0601803024
0869102520
0141107009
0169205023
0169204002
0305499086
0659703026
0305408019
0305406012
0355107014
0119599059
0104101022
0149709008
Jovanović Zoran
Dragović Luka
Kukobat Matija
Nastasijević Igor
Divjaković Aleksandar
Jerinić ĐorĊe
Raca Dušan
Miljević Milan
Borović Danilo
Janković Nikola
Cvjetan ĐorĊe
Mihajlović Bogdan
Stanković Ana
Ljubisavljević Jovana
Zec Katarina
Divljak Mirna
Milivojević Milana
Kneţević Slavica
Cikuša Milica
Bogićević Sneţana
Miladinović Marko
Garunović Luka
Andrić Marko
Stojanović Andrej
Marković Milan
Stepanov Dušan
Marijanović Siniša
Eror Miloš
Mladenović Nikola
Bukvić Nemanja
ĐorĊević Marko
Petrović Aleksa
Stefanović Stefan
Glišić Marko
Domazet Jelica
Vasić Zlatko
01018
01036
01906
01906
01440
01198
01498
01028
01197
02019
01198
03052
04126
04126
03580
03580
03580
03580
03580
03580
01060
03166
01060
06018
07346
01018
01124
01692
03052
06302
03054
03054
04699
01004
01190
01054
Defense
Star
Md Basket Tim
Md Basket Tim
Cubi
Novi Sad
Duga
Top
Hajduk
Hemofarm
Novi Sad
Ţelezniĉar
Art Basket
Art Basket
Lsk
Lsk
Lsk
Lsk
Lsk
Lsk
Mladost
Partizan
Mladost
Mašinac
Niš
Defense
Apatin
So-Koš
Ţelezniĉar
Play off doo
Nova Pazova
Nova Pazova
All Star
Vojvodina
Ĉelarevo
1 NA 1
01406
01406
01406
01406
01406
01406
01048
01048
01048
01048
01048
03020
03161
03161
03161
03161
03161
03161
03161
03161
03020
03020
03020
01022
01022
01555
01196
01196
03054
03054
03551
03551
03551
01197
01024
01497
Kadet
Kadet
Kadet
Kadet
Kadet
Kadet
Meridiana
Meridiana
Meridiana
Meridiana
Meridiana
Srem
Ruma 92
Ruma 92
Ruma 92
Ruma 92
Ruma 92
Ruma 92
Ruma 92
Ruma 92
Srem
Srem
Srem
Spartak
Spartak
Danubius
Crvenka
Crvenka
Nova Pazova
Nova Pazova
Stara Pazova
Stara Pazova
Stara Pazova
Hajduk
Srbobran
Vrbas
01/66
01/67
01/68
01/69
01/70
01/71
01/72
01/73
01/74
01/75
01/76
01/77
01/78
01/79
01/80
01/81
01/82
01/83
01/84
01/85
01/86
01/87
01/88
01/89
01/90
01/91
01/92
01/93
01/94
01/95
01/96
01/97
01/98
01/99
01/100
01/101
0400101337
0103006012
0103006013
0103006010
0103006015
0100109021
0190610002
0190609009
0144009006
0103306019
0140511011
0155510007
0103611005
0105911008
0110408003
0153704002
0210500064
0210301050
0204398026
0000205018
0141408006
0300803037
0300805001
0315204014
0434300031
0315205001
0190507030
0155506012
0140806003
0102005018
0140505002
0102107010
0140805006
0100309002
0140807007
0105711030
Miljanić Aleksandar
Kneţević Mladen
Doderović Aleksandar
Medić Slaven
Kalaba Dušan
Trajković Filip
Šućur Petar
Jerković Mihajlo
Hrubik Luka
Svitlica Bane
Pašćan Matija
Lukaĉ Aleksandar
Kalem Dušan
Vojinović Milica
Ilibašić Aleksandra
Ćirić Aleksandra
Grahovac Jovana
Nikolić Zorana
Šormaz Sandra
Terzić Ivana
Balaška Elena
Savić Mihajlo
Savić Ilija
Miljković Aleksandar
Antić Pavle
Mali Bogdan
Zolotić Darja
Tomić Stefan
Vuksanović Saša
Simunović Andrej
Stanišić Milan
Prica Miloš
Rakita Dušan
Škorić Miloš
Starević Rastko
Todorović AnĊela
01003
01030
01030
01030
01030
01001
01906
01906
01440
01033
01405
01555
01036
01059
01104
01104
02105
02034
02043
01041
01414
04030
03008
04026
04117
04605
01104
01004
01004
01643
01172
01411
01004
01004
01004
01057
Vojvodina Srbijagas
Fantastik
Fantastik
Fantastik
Fantastik
Magic
Md Basket Tim
Md Basket Tim
Cubi
NS Stars
Sport's World
Danubius
Star
Marija Veger
Proleter
Proleter
Proleter
Hemofarm
Kovin
Vojvodina NIS-GAS
Old Gold
Vraĉar
Omladinac
Vizura - Shark
Torlak Aboca
Kasta
Proleter
Vojvodina
Vojvodina
Kula
Mladost Teletehnika
Panon Sistem
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Srem Basket
01497
01035
01035
01035
01035
01555
01555
01555
01062
01062
01062
01062
01062
01062
01441
01441
01441
03482
03482
03482
01024
03152
03152
03152
03152
03152
01024
01036
01036
01036
01036
01036
01036
01036
01036
03018
Vrbas
Spartak
Spartak
Spartak
Spartak
Danubius
Danubius
Danubius
LD
LD
LD
LD
LD
LD
Beoĉin
Beoĉin
Beoĉin
Stara Pazova
Stara Pazova
Stara Pazova
Srbobran
Dunav
Dunav
Dunav
Dunav
Dunav
Srbobran
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Star
Pink
01/102
01/103
01/104
01/105
01/106
01/107
01/108
01/109
01/110
01/111
01/112
01/113
01/114
01/115
01/116
01/117
01/118
01/119
01/120
01/121
01/122
01/123
01/124
01/125
01/126
01/127
01/128
01/129
01/130
01/131
01/132
01/133
01/134
01/135
01/136
01/137
0105711025
0105711031
0105711024
0105711022
0105711027
0105711023
0105711005
0105711028
0301809009
0105711008
0105711007
0105711016
0105711018
0105711014
0105711010
0105711012
0105711011
0105711006
0105711020
0105711017
0105711015
0105711013
0105711009
0223802518
0102107013
0140807004
0155507001
0140507033
0190608015
0141109008
0149711007
0149709024
0141198034
0141099007
0107202501
0100102533
Jakovljević Marija
Bajić Zorica
Trifunović Tamara
Tešmanović Slobodanka
Vraĉević Ivana
Velikić Ana
Petković Ivana
Pantić Bojana
Ţeţelj Ivan
Naić Miloš
Naić Nikola
Gudović Aleksa
Radulović Aleksandar
Simić Boško
Mitrić Predrag
Jovanović Petar
Petrović Nemanja
Vrlenić Nikola
Jovanović Aleksandar
Rakić Nikola
Pešić Branislav
Jovanović Uroš
Stojaković Nikola
Njegrić Dunja
Branovaĉki Marko
Ţakula Marko
Lisica Rade
Dobranić Mitar
Petrić Mario
BorĊoški Mark
Đuriĉin Jovan
Gojković Strahinja
Vuĉetić Nemanja
Ratković Stefan
Popratnjak Marko
Predojević Stefan
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
03018
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
01057
02238
01021
01408
01555
01405
01906
01411
01497
01497
01498
01657
01008
01008
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Pink
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Srem Basket
Gimnazija
021
Grbavica
Danubius
Sport's World
Md Basket Tim
Panon Sistem
Vrbas
Vrbas
Duga
Fkl Temerin
Sport Key
Sport Key
03018
03018
03018
03018
03018
03018
03018
03018
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
03170
01007
01018
01018
01018
01018
01018
01018
01054
01054
01173
01173
01173
01173
Pink
Pink
Pink
Pink
Pink
Pink
Pink
Pink
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Pećinci
Sivac
Defense
Defense
Defense
Defense
Defense
Defense
1 NA 1
1 NA 1
Akademik
Akademik
Akademik
Akademik
01/138
01/139
01/143
01/144
01/146
01/147
01/148
01/149
01/150
01/151
01/153
01/154
01/155
01/156
01/157
01/158
01/159
01/160
01/161
01/162
01/163
01/164
01/165
01/166
01/167
01/168
01/169
01/170
01/171
01/172
01/173
01/174
01/175
01/176
01/177
01/178
0141001054
0117797007
0119598110
0140803012
0164308003
0160801015
0160802050
0153500048
0118105009
0140804004
0160801026
0190609012
0140807014
0190608007
0190608006
0190608011
0140809002
0190607001
0101808021
0140608022
0140809008
0140807015
0140807013
0190608002
0155508022
0100109026
0140807016
0100805003
0140809004
0851600058
0140599010
0155507014
0112504019
0140502088
0117709005
0117709003
Striĉević Bojan
Beljanski Igor
Mirosavljev Aleksandar
Prodanović Lazar
Ĉapko Miroslav
Marijanac Miloš
Stankov Aleksandar
Šefĉić Miloš
Radun Igor
Jerinić Marko
Ljubiĉić Aleksa
Protić Vukman
Petrov Nikola
Komad Simeon
Komad Uroš
Ĉukanović David
Obradović Petar
Uzelac Nikola
Kneţević Luka
Pokuševski Aleksej
Kuzman Luka
Njegomir Nemanja
Momĉilović ĐorĊe
Krtinić Stevan
Petrović SrĊan
Eršte Marko
Đaković Nikola
Perić Nikola
Marić Aleksa
Antić Jovan
Spasojević Miloš
Ţilić Vuk
Šojić Blagoje
Stanić Nebojša
Momĉilov Aleksa
Surla SrĊan
01657
11620
01072
01555
01643
01003
01008
01196
01555
01555
01003
01906
01408
01906
01906
01906
01408
01906
01018
01406
01408
01408
01408
01906
01555
01001
01408
01008
01408
08258
01004
01008
01497
11620
01177
01177
Fkl Temerin
Bosna I Hercegovina
Topola
Danubius
Kula
Vojvodina Srbijagas
Sport Key
Crvenka
Danubius
Danubius
Vojvodina Srbijagas
Md Basket Tim
Grbavica
Md Basket Tim
Md Basket Tim
Md Basket Tim
Grbavica
Md Basket Tim
Defense
Kadet
Grbavica
Grbavica
Grbavica
Md Basket Tim
Danubius
Magic
Grbavica
Sport Key
Grbavica
Jablanica
Vojvodina
Sport Key
Vrbas
Bosna I Hercegovina
Odţaci
Odţaci
01173
01173
01197
01406
01497
01608
01608
01072
01406
01406
01608
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01033
01043
01033
01043
01043
01043
01173
01173
01539
01539
Akademik
Akademik
Hajduk
Kadet
Vrbas
Futog-Izostaklo
Futog-Izostaklo
Topola
Kadet
Kadet
Futog-Izostaklo
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
NS Stars
Veternik
NS Stars
Veternik
Veternik
Veternik
Akademik
Akademik
Radniĉki
Radniĉki
01/179
01/180
01/181
01/182
01/183
01/184
01/185
01/186
01/187
01/188
01/189
01/190
01/191
01/192
01/193
01/194
01/195
01/196
01/197
01/198
01/199
01/200
01/201
01/202
01/203
01/204
01/205
01/206
01/207
01/208
01/209
01/210
01/211
01/212
01/213
01/214
0223109014
0223109009
0115408012
0105410014
0115408013
0115408017
0105410009
0105410015
0149709020
0115408016
0100110004
0212805004
0153703002
0160810014
0153705002
0153907001
0140806004
0140603003
0103206026
0153802020
0140604006
0103209007
0103207004
0155504006
0100206006
0140803006
0155506001
0144104001
0144002502
0103608003
0140507006
0100102550
0101811024
0144004025
0104109002
0160809004
Kerkez Milica
Vekić Doris
Perlić Milan
Tepavĉević Nikola
Vujinović Vladan
Vuĉinić Momĉiĉo
Vujaĉić Luka
Jokanović Ognjen
Sjekloća Andrija
Bulatović Nikola
Đisalov Miloš
Milojković Marko
Vuĉetić Milica
Popović Teodora
Boţiĉić Milica
Majkić Ljiljana
Bajić Dušan
Subašić Luka
Kalentić Marko
Daĉević Stefan
Daĉević Filip
Jović Nemanja
Andrić Petar
Popović Luka
Pešić Nikola
Raca Nemanja
Reba David
Damjanac Luka
Bratić Stefan
Damjanac Aleksa
Jevtić Ţarko
KaluĊerović Filip
Spremo Stefan
Drinić David
Bjelajac Ivana
Kneţević Jovan
02231
02231
01497
01054
01497
01497
01054
01054
01497
01497
01001
01406
01539
01608
01539
01539
01004
01008
01406
01043
01043
01032
01406
01405
01405
01405
01198
01036
01555
01036
01405
01555
01018
01440
01041
01608
Naftagas
Naftagas
Vrbas
1 NA 1
Vrbas
Vrbas
1 NA 1
1 NA 1
Vrbas
Vrbas
Magic
Kadet
Radniĉki
Futog-Izostaklo
Radniĉki
Radniĉki
Vojvodina
Sport Key
Kadet
Veternik
Veternik
Selekta
Kadet
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Novi Sad
Star
Danubius
Star
Sport's World
Danubius
Defense
Cubi
Vojvodina NIS-GAS
Futog-Izostaklo
01109
01109
01154
01154
01154
01154
01154
01154
01154
01154
01033
01608
01190
01190
01190
01190
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01051
01441
01040
Vrbas
Vrbas
Njegoš
Njegoš
Njegoš
Njegoš
Njegoš
Njegoš
Njegoš
Njegoš
NS Stars
Futog-Izostaklo
Ĉelarevo
Ĉelarevo
Ĉelarevo
Ĉelarevo
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Budućnost
Beoĉin
Basketball Stars
01/216
01/217
01/218
01/219
01/220
01/221
01/223
01/224
01/225
01/226
01/227
01/228
01/229
01/230
01/231
01/232
01/233
01/234
01/235
01/236
01/237
01/238
01/239
01/240
01/241
01/242
01/243
01/244
01/245
01/246
01/247
01/248
01/249
01/250
01/251
01/252
0809598013
0438405008
0603903016
0119505015
0357901013
0343400073
0104311013
0358008006
0358008009
0317001022
0348002085
0347403016
0347600012
0316699014
0118904030
0103310008
0140605002
0103608013
0140605012
0140608007
0104010006
0144010004
0103306011
0315205002
0351200010
0103306013
0103206004
0140605004
0160801003
0140501066
0169202504
0141106002
0235198081
0302001012
0642804021
0347703019
Rašić Jelena
Rakita Olgica
Jakovljević Jelena
Ronĉević Nemanja
Nedić Predrag
Apić Uroš
Veselinović Petar
Segedi Milan
Vukolić Stevan
Mirkajlović SrĊan
Nešić Filip
Lazić Mladen
Jerković Ljubomir
Jandrić Vukašin
Zubac Nemanja
Lukić Ţeljko
Mićić Veljko
Ljuboja Vukašin
Adamović Marko
Milivojević Miloš
Elandţiev Nikola
GleĊa Miloš
Mudrinić Nemanja
Vuković Bogdan
Ninković Nina
Svoboda Nikola
Stojković Jovan
Kubatović Aleksandar
Pantoš Dragoljub
Šišović Jagoš
Katanić Deni
Elesin Miloš
Gavrilov Filip
Cundra Aljoša
Divac Nikola
Ćeranić Aljoša
03086
04027
06003
04009
03150
03480
01043
03580
03580
03551
03150
03480
03170
03166
01045
01033
01406
01036
01406
01406
01040
01440
01406
04026
01109
01003
01032
01008
01043
01048
01406
01406
01498
03020
06428
03052
Šabac
Mladost
Moravac
Crvena Zvezda-Beograd
Loznica
Šabac
Veternik
Lsk
Lsk
Stara Pazova
Loznica
Šabac
Pećinci
Partizan
Feniks
NS Stars
Kadet
Star
Kadet
Kadet
Basketball Stars
Cubi
Kadet
Vizura - Shark
Vrbas
Vojvodina Srbijagas
Selekta
Sport Key
Veternik
Meridiana
Kadet
Kadet
Duga
Srem
Priboj
Ţelezniĉar
01441
01441
01441
01075
03020
03020
01053
03020
03020
03016
03016
03016
03016
03016
01405
01405
01405
01405
01405
01405
01405
01405
01405
03152
01190
01405
01405
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01079
Beoĉin
Beoĉin
Beoĉin
Sombor
Srem
Srem
Mladost Veternik
Srem
Srem
Ruma
Ruma
Ruma
Ruma
Ruma
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Dunav
Ĉelarevo
Sport's World
Sport's World
Mladost Teletehnika
Mladost Teletehnika
Mladost Teletehnika
Mladost Teletehnika
Mladost Teletehnika
Mladost Teletehnika
Mladost Teletehnika
Mladost Teletehnika
Sport-key Plus
01/253
01/254
01/255
01/256
01/257
01/258
01/259
01/260
01/261
01/262
01/263
01/264
01/265
01/266
01/267
01/268
01/269
01/271
01/272
01/273
01/274
01/275
01/276
01/277
01/278
01/279
01/280
01/281
01/282
01/283
01/284
01/285
01/286
01/287
01/288
01/289
0118904003
0155506002
0118103008
0141106017
0140507026
0800206004
0140606007
0316511002
0316509002
0140608017
0141104020
0153403024
0100804007
0155502067
0153802052
0100807007
0100808001
0302002517
0101405017
0629903016
0140503001
0100499024
0101604029
0107504028
0107504036
0119503031
0119503008
0169204015
0107504026
0104711001
0305406016
0443803001
0315200035
0107504014
0107505002
0107507010
Radovanović Siniša
Grbić Miloš
Svirĉev Marko
Janković Miloš
Košutić Dimitrije
Carić Nikola
Mahovac Aleksandar
Milanović Aleksandar
Ignjatović Nenad
Nišavić Milivoje
Pejĉić Stefan
Vlaović Ţeljko
Srdić Jovan
Joĉić Dušan
Babić Mladen
Pilić Ognjen
Rakić Mirko
Marković Marko
Kalinov Lazar
Varagić Luka
Gaćina Ognjen
Pastornjicki Goran
Popović Luka
Dadasović Aljoša
Mirković Miloš
Konĉalović Bojan
Bijelić Miloš
Carić Nino
Donĉev Viktor
Subotin Branislav
Pajić Igor
Stojanović Vladimir
Malbaša Branislav
Arnaut Igor
Potkonjak Petar
Mušikić Nikola
01008
01008
01008
01008
01008
01008
01008
03165
03165
01008
01008
01534
01008
01008
01008
01008
01008
03020
01497
04110
01555
01172
01692
01692
01692
01692
01692
01692
01692
01047
03054
04050
04633
01075
01035
01075
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Hajduk
Hajduk
Sport Key
Sport Key
Sinalco Stars
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Srem
Vrbas
Ţitko Basket
Danubius
Mladost Teletehnika
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
Vojka
Nova Pazova
Zemun
Stari Dif
Sombor
Spartak
Sombor
01079
01079
01079
01079
01079
01079
01079
03052
03052
01079
01079
01079
01079
01079
01079
01079
01079
01028
01028
01028
01028
01028
01124
01124
01124
01124
01124
01124
01124
03551
03551
03551
03551
01692
01692
01692
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Sport-key Plus
Top
Top
Top
Top
Top
Apatin
Apatin
Apatin
Apatin
Apatin
Apatin
Apatin
Stara Pazova
Stara Pazova
Stara Pazova
Stara Pazova
So-Koš
So-Koš
So-Koš
01/290
01/291
01/292
01/293
01/294
01/295
01/296
01/297
01/298
01/299
01/300
01/301
01/303
01/304
01/305
01/306
01/307
01/308
01/309
01/310
01/311
01/312
01/313
01/314
01/315
01/316
01/317
01/318
01/319
01/320
01/321
01/322
01/323
01/324
01/325
01/326
0169204061
0107504016
0169204057
0107510011
0107505003
0169205010
0107504018
0169205020
0169205018
0169206006
0301809017
0301809008
0358604001
0355110027
0355109003
0355109006
0355101055
0141102513
0118105008
0316506003
0118904002
0140802067
0404203010
0140504031
0140805004
0140505001
0160803014
0164305004
0140805005
0140504029
0144002501
0160804017
0144905002
0144905005
0301706033
0103306018
Petrović Damjan
Brbaklić Aleksa
Kukulj Ognjen
Delibašić Miloš
Lazić Andrej
Pribić Nemanja
Pujin Dušan
Marijanović Saša
Stanić Marko
Pozder Bojan
Radivojević Vladan
Turudić Ignjen
Bogdanović Aleksandar
Rosić Damjan
Jokarić Dragan
Vukelić Nemanja
Miletić Aleksandar
Luĉić Aleksandar
Radun Marko
Bakić Bojan
Đilas Marko
Miljković Boris
Malešević Matija
Vrbaški Stevan
Jekić SrĊan
Jasnić Nikola
Rašeta Ilija
Vojinović Marko
Stajkovski Marko
Lukić Stefan
Stojinović Miloš
Mikić Goran
Miljanić Marko
Miljanić Ljubomir
Radenović Miloš
Panković Luka
01075
01075
01075
01075
01075
01075
01075
01075
01075
01075
03018
03018
03018
03551
03551
03551
03054
01028
01406
03052
01498
01555
04047
01405
01405
01405
01036
01197
01004
01405
01051
01608
01449
01449
03017
01033
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Pink
Pink
Pink
Stara Pazova
Stara Pazova
Stara Pazova
Nova Pazova
Top
Kadet
Ţelezniĉar
Duga
Danubius
Mladost
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Star
Hajduk
Vojvodina
Sport's World
Budućnost
Futog-Izostaklo
Proleter
Proleter
InĊija
NS Stars
01692
01692
01692
01692
01692
01692
01692
01692
01692
01692
03170
03170
01047
01047
01047
01047
01047
01172
01198
01198
01198
01198
03016
01198
01198
01198
01198
01198
01198
01198
01198
01061
01061
01061
01061
01061
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
So-Koš
Pećinci
Pećinci
Vojka
Vojka
Vojka
Vojka
Vojka
Mladost Teletehnika
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Ruma
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
01/327
01/328
01/329
01/330
01/331
01/332
01/333
01/334
01/335
01/336
01/337
01/338
01/339
01/340
01/341
01/342
01/343
01/344
01/345
01/346
01/347
01/348
01/349
01/350
01/351
01/352
01/353
01/354
01/356
01/357
01/359
01/360
01/362
01/363
01/364
01/365
0140510011
0155507006
0140507021
0140805012
0140806005
0100309003
0140900040
0190206008
0100803003
0403302505
0110207007
0000108021
0768705032
0190205033
0141503017
0608704014
0315200023
0305406019
0251001071
0103206010
0118107007
0155506025
0103206028
0151406001
0750101114
0000206013
0301706019
0355101053
0140500058
0155508009
0140598037
0117302042
0100401152
0112410001
0100102521
0164302009
Gostović Nikola
Velemir Bojan
Vujović Nemanja
Karanović Marko
Janković Aleksa
Cvetković Boţidar
Pantić Miloš
Akik Jelena
Vuĉenović Nemanja
Popović Jovana
Zorić Milica
Celić Ivana
Ćirić Andrijana
Labus Marija
Jakšić Mina
Radović Ana
Malbaša Radoslav
Kofileski Slavko
Varićak Vukašin
Simić Svetislav
Rakanović ĐorĊe
Krivokapić Stefan
Kenjić Dušan
Stojanović Aleksandra
Vlajić Nikola
Ţivanović Stefan
Rović Miloš
Ratkov Aleksandar
Fekete Nikola
Rapaić Marko
Pobrić Goran
Andrić Dejan
Đurović Dimitrije
Laketa Dejan
Vidarić Ĉedomir
Tomić Miroslav
01405
01004
01004
01004
01405
01004
01008
01902
03054
04033
01190
01042
04101
01109
01104
04080
04001
03054
01028
01032
01181
01555
01032
01440
01043
01008
03017
03551
01003
01008
01003
01008
01008
01124
01008
01197
Sport's World
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Sport's World
Vojvodina
Sport Key
Topolĉanka
Nova Pazova
Crvena Zvezda
Ĉelarevo
Spartak
Karaburma
Vrbas
Proleter
Voţdovac
Partizan
Nova Pazova
Top
Selekta
Korać
Danubius
Selekta
Cubi
Veternik
Sport Key
InĊija
Stara Pazova
Vojvodina Srbijagas
Sport Key
Vojvodina Srbijagas
Sport Key
Sport Key
Apatin
Sport Key
Hajduk
01061
01061
01061
01061
01061
01061
01043
01104
01497
01041
01041
01041
01041
01041
01041
01041
03551
03551
01048
01405
01405
01405
01405
01104
01048
01004
01061
01004
01004
01079
01004
01004
01004
01004
01004
01196
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Veternik
Proleter
Vrbas
Vojvodina NIS-GAS
Vojvodina NIS-GAS
Vojvodina NIS-GAS
Vojvodina NIS-GAS
Vojvodina NIS-GAS
Vojvodina NIS-GAS
Vojvodina NIS-GAS
Stara Pazova
Stara Pazova
Meridiana
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Proleter
Meridiana
Vojvodina
Novi Sad
Vojvodina
Vojvodina
Sport-key Plus
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Crvenka
01/366
01/367
01/368
01/369
01/370
01/371
01/372
01/374
01/375
01/376
01/377
01/378
01/379
01/380
01/381
01/382
01/383
01/384
01/385
01/386
01/387
01/388
01/389
01/390
01/391
01/392
01/393
01/394
01/395
01/396
01/397
01/398
01/399
01/400
01/401
02/1
0100102572
0155508020
0100803017
0112502526
0100102571
0100104012
0100103002
0100806001
0155508014
0149707003
0100806004
0100806011
0101204010
0100810007
0100810010
0100807009
0100804020
0100806013
0149710008
0102107008
0160804004
0100810012
0251003047
0100810006
0100806014
0155506004
0103206024
0190507012
0728610014
0100110001
0140798065
0140608004
0107203008
0107203029
0302405012
0223709006
Šajin Stefan
Ĉabarkapa Dimitrije
Vuković Marko
Šarović Lazar
Popović Dejan
Prole Lazar
Nićin Nemanja
Janjić Marko
Glogovac Branislav
Mijović Nikola
Šolević Dimitrije
Despotović Aleksandar
Bošnjak Vule
Tajhman Kristijan
Ristić Boško
Rakonjac Janko
Pap Nikola
Janjić Dejan
Pravuljac SrĊan
Dimitrov Dragan
Rakić Nenad
Stijaković Lazar
Ninković Igor
Šakotić Vladimir
Milaković Marko
Debeljaĉki Aleksandar
Maleš Nemanja
Bilać Tatjana
Dromljak Vukašin
Viner Goran
Torović Marko
Gagić Nikola
Kaćanski Nebojša
Odalović Mirko
Radenović Marko
Bovan Ognjen
01008
01008
01008
01073
01008
01008
01008
01008
01555
01008
01008
01008
01008
01008
01008
01008
01008
01008
01497
01008
01008
01008
01008
01008
01008
01008
01008
02026
07286
01001
01071
01198
01072
01022
03024
02237
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Baĉka Palanka
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Danubius
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Vrbas
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Sport Key
Banat
Mladost
Magic
Radniĉki Basket
Novi Sad
Topola
Spartak
Metalac
Kikinda
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01004
01905
01555
01555
03016
01043
01004
01072
01022
02239
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Vojvodina
Titel
Danubius
Danubius
Ruma
Veternik
Vojvodina
Topola
Spartak
Velika Kikinda
02/2
02/3
02/4
02/5
02/6
02/7
02/8
02/9
02/10
02/11
02/12
02/13
02/14
02/15
02/16
02/17
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
02/25
02/26
02/27
02/28
02/29
02/30
02/31
02/32
02/33
02/34
02/35
02/36
02/37
0223710004
0223906010
0223710009
0223708021
0223708005
0223710010
0223710006
0223710007
0223710008
0223708015
0223708014
0223708013
0223708018
0223709005
0223709002
0223710005
0223708019
0223708016
0223710013
0223710001
0223710011
0223709007
0223706003
0223707002
0223707009
0223707004
0223707006
0223705004
0223906041
0223906018
0223906044
0223707007
0223906057
0223707005
0223906054
0223906006
Vujanović Goran
Kobleher Michael
Kokotović Filip
Jovanov Predrag
Popović Rajko
Radivojev Vladislav
Gatarić Jovan
Đomparin Branislav
Milić Veljko
Fazekaš Zoran
Milenković Luka
Milenković Marko
Novaković Momĉilo
Kerkez Zoran
Gavranĉić ĐorĊe
Demirović Branko
Vencel Marko
Markov Bojan
Markov Nikola
Rankov Boris
Lukaĉ Dušan
Sekulin Dušan
Mitrović Nikola
Bajšanski Stefan
Martinov ĐorĊe
Berbakov Stefan
Stojanović Ilija
Prekajski Tadija
Terzin Miloš
Terek Dejan
Marĉeta Momĉilo
Gavranĉić Svetozar
Krsta Rastko
Pavlović Nemanja
Rudan Šćepan
Ĉarapić Marko
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
02/38
02/39
02/40
02/41
02/42
02/43
02/44
02/45
02/46
02/47
02/48
02/49
02/50
02/51
02/52
02/53
02/54
02/55
02/56
02/57
02/58
02/59
02/60
02/61
02/62
02/63
02/64
02/65
02/66
02/67
02/68
02/69
02/70
02/71
02/72
02/73
0223705014
0223708009
0223906017
0223906013
0223906025
0223705009
0223707011
0223906032
0223798039
0223998072
0223703001
0223998024
0223998023
0223809010
0264807003
0223798006
0101810036
0300804022
0235104018
0107306027
0403503018
0149798137
0400898065
0601808008
0201406020
0728508002
0201508002
0201510002
0201508006
0728409004
0201510017
0201510021
0201906007
0513703025
0201508008
0251002528
Dobranić Milan
Gašić Luka
Martin Marko
Vuĉković Nemanja
Ćoškov Branislav
Tica Vukašin
Konstantinov Aleksa
Jakić Ognjen
Bunghart Igor
Bucalo David
Tesla Branislav
Krajnović Stevan
Bucalo Mirko
Gavranov Aleksandra
Vika Stanislav
Ilić Nikola
Šućov Nikola
Popović Nemanja
Kozlovaĉki Milan
Kozić Nikola
JevĊenić Igor
Peković Vuk
Kneţević Dejan
Timotijević Nikola
Moromilin Stefan
Ilić Petar
Nikolić Ivan
Lalić Marko
Jokić Bojan
Bojić Petar
Tošić Nemanja
Savić Aleksa
Grozdić Stefan
Kostić Nikola
Rakić Danijel
Mrkojević Bogdan
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02237
02026
02684
02237
01018
03008
02008
03020
04016
01022
04015
06018
02227
07283
02015
02015
02015
07283
02015
02015
02227
05634
02015
02352
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Kikinda
Banat
Basket Star
Kikinda
Defense
Omladinac
Probasket
Srem
Beovuk 72
Spartak
Beograd
Mašinac
Radniĉki KG
Knjaţevac
Kids star
Kids star
Kids star
Knjaţevac
Kids star
Kids star
Radniĉki KG
Maraton
Kids star
Zadrugar
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02239
02238
02239
02239
02351
02351
02351
02351
02128
02128
02128
02019
02019
02019
02019
02019
02019
02019
02019
02019
02019
02019
02019
02230
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Gimnazija
Velika Kikinda
Velika Kikinda
Proleter-Naftagas
Proleter-Naftagas
Proleter-Naftagas
Proleter-Naftagas
Jedinstvo
Jedinstvo
Jedinstvo
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Krajina
02/74
02/75
02/76
02/77
02/78
02/79
02/80
02/81
02/82
02/83
02/84
02/85
02/86
02/87
02/88
02/89
02/91
02/92
02/93
02/94
02/95
02/96
02/97
02/98
02/99
02/100
02/101
02/102
02/103
02/104
02/105
02/106
02/107
02/108
02/109
02/110
0200704087
0220708006
0236306016
0220709006
0220705003
0258707001
0236205005
0200705073
0200705044
0200704035
0200704065
0258704005
0220705011
0200103013
0212603036
0220308034
0202508001
0251005013
0251005018
0251005015
0251005016
0251003031
0235102505
0235198019
0251003002
0223504014
0251005012
0235108007
0223505002
0251003046
0251005008
0235109002
0263105011
0200806017
0223109012
0200809007
Vesa Kosta
Mihajlov Boris
Oţegović Nikola
Gajić Nikola
Kiš Aleksa
Divljak Stefan
Škundrić Ognjen
NaĊ Alen
Gligorijević Nenad
Gojković Zoran
Bibić Jovan
Komnenić Aleksa
Stojakov Stefan
Zdravković Predrag
Ugljić Zaim
Stoiljković Dimitrije
Kalember SrĊan
ĐorĊev Dušan
Ivanica Viktor
Koĉalka Nikola
Tolimir Mladen
Novaković Boban
Krstić Daniel
Pilipović Mile
Krstanović Boris
Vojnović Miloš
Popadić Vladimir
Paunov ĐorĊe
Jarić Dušan
Labanac Nemanja
Latinović Filip
Marjanski Dušan
Stanić Ivan
Dudaš Boris
Pilipović Isidora
Ratković Milica
02007
02207
02363
02207
02207
02029
02207
02207
02207
02207
02207
02207
04467
02207
02021
02203
02025
02025
02025
02025
02025
02025
01497
02230
01406
02639
02510
02351
02235
02351
02510
02351
02234
02128
02231
02008
Kris Kros
Tamiš
Mladost
Tamiš
Tamiš
BNS
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Beokoš
Tamiš
Radniĉki
Borac
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Zrenjanin
Vrbas
Krajina
Kadet
Zrenjaninac
Uno Grande
Proleter-Naftagas
KaraĊorĊevo
Proleter-Naftagas
Uno Grande
Proleter-Naftagas
Sveti ĐorĊe
Jedinstvo
Naftagas
Probasket
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02007
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02234
02351
02234
02105
02105
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Kris Kros
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Proleter-Naftagas
Sveti ĐorĊe
Proleter
Proleter
02/111
02/112
02/113
02/114
02/115
02/116
02/117
02/118
02/119
02/120
02/121
02/122
02/123
02/124
02/125
02/126
02/127
02/128
02/129
02/130
02/131
02/132
02/133
02/134
02/135
02/136
02/137
02/138
02/139
02/140
02/141
02/142
02/143
02/144
02/145
02/146
0223508001
0200704006
0200709024
0200709006
0200710021
0200707026
0212610008
0212610004
0200705023
0200709025
0200708003
0200709026
0200709009
0212610011
0212610003
0212610007
0200708026
0212610014
0212609013
0212610009
0212610013
0212610005
0212610006
0200709011
0202910014
0220508001
0220506001
0202910046
0202910045
0433509004
0235198003
0200807014
0200704028
0212609007
0220704009
0212698094
Kovaĉević Saška
Stojanović Nikola
Ţivojnović Dušan
Trojanović Branislav
Stanković Miodrag
Jakšić Aleksa
Ţuţa Dejan
Popović Slobodan
Sikirica Nikola
Belić Ognjen
Tasić Aleksandar
Franc Aleksandar
Nikolov Aleksandar
Ivanĉević Luka
Milanović Momĉilo
Sekulić Ivan
Ilić Predrag
Rajković ĐorĊe
Slepĉević Aleksandar
Kalinić Lazar
Ivkov Ivica
Nikolić Milutin
Pop Manić Mihailo
Mašić Luka
Mlinar Aleksandar
Pleskonjić Luka
Kaplanović Miloš
Obradović Uroš
Andić Mirko
Petreski Marko
Deretić Milorad
Teodorović Milan
Cmiljanović Filip
Stanković Ljubomir
Grbić Konstantin
Olas Bojan
02235
02007
02007
02007
02007
02007
02126
02126
02007
02007
02007
02007
02007
02126
02126
02126
02007
02126
02126
02126
02126
02126
02126
02007
02029
02027
05132
02029
02029
04335
02351
02008
02007
02126
02207
02029
KaraĊorĊevo
Kris Kros
Kris Kros
Kris Kros
Kris Kros
Kris Kros
Dinamo
Dinamo
Kris Kros
Kris Kros
Kris Kros
Kris Kros
Kris Kros
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Kris Kros
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Kris Kros
BNS
Basket Ko
Smederevo
BNS
BNS
Poštar
Proleter-Naftagas
Probasket
Kris Kros
Dinamo
Tamiš
BNS
02105
02126
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02207
02126
02234
02234
02126
02207
02126
02126
Proleter
Dinamo
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Tamiš
Dinamo
Sveti ĐorĊe
Sveti ĐorĊe
Dinamo
Tamiš
Dinamo
Dinamo
02/147
02/148
02/149
02/150
02/151
02/152
02/153
02/154
02/155
02/157
02/159
02/161
02/163
02/164
02/165
02/166
02/167
02/168
02/169
02/170
02/171
02/172
02/173
02/174
02/175
02/176
02/177
02/178
02/179
02/180
02/181
02/182
02/183
02/184
02/185
02/186
0201508014
0603006025
0201904025
0223798026
0201009001
0236201045
0220703008
0212801096
0164309010
0107504032
0251001069
0462604008
0251009021
0223101085
0223809003
0212709001
0251005003
0200809013
0200805001
0212709009
0200809011
0251005005
0235105010
0251005006
0263907007
0263907002
0263907004
0263909001
0263910001
0190506004
0224403016
0224403019
0223998011
0224603009
0140600057
0220506011
Ratković Andjela
Pavlović Nikola
Cvetanović Siniša
Janjić Bojan
Ĉolo Slaven
Vinĉić Miloš
Radenković Miljan
Bogdanović Strahinja
Jevtović Njegoš
Draško Nikola
Filipović Aleksandar
Vesković Edin
Vidić ĐorĊe
Baćina Nikola
Kasap Ivana
Boţić Vladimir
Đusić Marko
Marjanski Miroslav
Orlić Nikola
ĐorĊević Aleksandar
Ostojin Stefan
Reljin Nikola
Popić Nemanja
Balać Luka
Gombar Vladimir
Uzelac Nikola
Šujica Nedeljko
Markov Marko
Kerlec Nikola
Bastajić Sneţana
Đajić Nikola
Uljarević Bojan
Kneţević Nenad
Vuĉurović Nikola
Mišković Aleksandar
Ćurĉin Milan
02015
06030
02365
02237
02010
02007
02207
02237
01643
01124
04072
02126
02510
02234
02026
02127
02127
02127
02127
02127
02351
02025
02351
02351
02008
02008
02639
02639
02639
01905
02684
02684
02487
02684
02228
02027
Kids star
Sloga
Mladost
Kikinda
Opovo 99
Kris Kros
Tamiš
Kikinda
Kula
Apatin
Koledţ Basket Plus
Dinamo
Uno Grande
Sveti ĐorĊe
Banat
Seĉanj
Seĉanj
Seĉanj
Seĉanj
Seĉanj
Proleter-Naftagas
Zrenjanin
Proleter-Naftagas
Proleter-Naftagas
Probasket
Probasket
Zrenjaninac
Zrenjaninac
Zrenjaninac
Titel
Basket Star
Basket Star
Vojvodina
Basket Star
Vojvodina
Basket Ko
02034
02019
02019
02239
02029
02029
02128
02128
02684
02239
02351
02207
02203
02230
02238
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02031
02105
02006
02006
02006
02006
02006
02021
Hemofarm
Hemofarm
Hemofarm
Velika Kikinda
BNS
BNS
Jedinstvo
Jedinstvo
Basket Star
Velika Kikinda
Proleter-Naftagas
Tamiš
Borac
Krajina
Gimnazija
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Petrovgrad
Proleter
Ĉoka
Ĉoka
Ĉoka
Ĉoka
Ĉoka
Radniĉki
02/187
02/188
02/189
02/190
02/191
02/192
02/193
02/194
03/1
03/2
03/3
03/4
03/5
03/6
03/8
03/9
03/10
03/11
03/12
03/13
03/14
03/15
03/16
03/17
03/18
03/19
03/20
03/21
03/22
03/23
03/24
03/25
03/26
03/27
03/28
03/29
0220508003
0220506024
0220506010
0202709014
0202710001
0545302510
0212603035
0236300053
0706111003
0706110045
0661201033
0601804007
0661201034
0661203005
0603099102
0661407007
0661407005
0603010009
0603009003
0603009026
0603009008
0603009010
0603009002
0603010004
0603009005
0603009006
0603010005
0603010013
0603010003
0603010001
0603010016
0603009007
0603010011
0603009017
0601107001
0601108027
Stevanović Aleksandar
Šogor Petar
Popovac Mladen
Papić Stefan
Paunov Stevan
Makragić Marko
Vernaĉki Miloš
Bukaćaš Nikola
Saracevic Denis
Kostic Filip
Nikolić Mario
Perić Stefan
Milovanović Veljko
Erac Luka
Beloica Nikola
Milović Marko
Savić Pavle
Mihajlović Matija
Jovanović Sandro
Gambiroţa Stefan
Virijević Jovan
Mitrović Nikola
Marinković Miloš
Petrović Aleksa
Bukonja Aleksa
Milošević Pavle
Tvrdišić Maksim
Pantović Pavle
Nedeljković Vukašin
Aćimović Uglješa
Stefanović Nikola
Peruniĉić Nikša
Vidosavljević Bratislav
Reĉević Momĉilo
Jeumović Stefan
Haĉković Bekir
02027
02027
02027
02027
02027
02022
02007
02363
07061
07061
06614
06614
06612
06614
06012
06614
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06011
06011
Basket Ko
Basket Ko
Basket Ko
Basket Ko
Basket Ko
Basket In
Kris Kros
Mladost
Trepĉa
Trepĉa
Plus
Plus
Mecina
Plus
Borac
Plus
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Pazar Exit
Pazar Exit
02021
02021
02021
02021
02021
02021
02021
02021
12004
12004
06032
06032
06032
06032
06032
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
03021
06430
06430
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Poletarac
Poletarac
Polet
Polet
Polet
Polet
Polet
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Novi Pazar
Novi Pazar
03/30
03/31
03/32
03/33
03/34
03/35
03/36
03/37
03/38
03/39
03/40
03/42
03/43
03/44
03/45
03/46
03/47
03/48
03/49
03/50
03/51
03/52
03/53
03/54
03/55
03/56
03/57
03/58
03/59
03/60
03/61
03/62
03/63
03/64
03/65
03/66
0601108028
0601109014
0601107058
0601107053
0601108019
0601108006
0601110002
0601108021
0601107050
0661205005
0661201045
0661207007
0557108001
0601109005
0601110001
0603006026
0506707038
0100502503
0630009014
0661405019
0661205035
0661207011
0661207010
0661209004
0649301075
0405004017
0661208001
0661405009
0432808015
0601810017
0661201024
0661207019
0802101300
0629905001
0661210004
0661209008
Haĉković Samir
Antonijević Veljko
Bošnjović Omar
Obradović Strahinja
Alić Kenan
Jeremić Ljubomir
Brajković Branko
Ţupljanin Omar
Šusterac Nedim
Vidić Boban
Veljović Filip
Dabić Marko
Negojević Stefan
Drmanić Stefan
Belić Mihajlo
Simović Nemanja
Rakić Nikolina
Mijajlović Miloš
Babić Vladimir
Pajović Miloš
Pavlović Milan
Marjanović ĐuraĊ
Marjanović Zoran
Babić Filip
Kesar Igor
Marelja Aleksandar
Tošković Andrej
Savić Krsta
Saveljić Luka
Panĉetović Mladen
Erac Strahinja
Mijajlović Mihajlo
Ristić Nikola
Bjelić Dejan
Dragićević Dimitrije
Marković Mihajlo
06011
06011
06011
06011
06011
06011
06011
06011
06011
06612
06614
06030
05571
06011
06011
06030
05039
06600
06300
06614
06612
06018
06018
06612
06612
05017
06612
06614
04328
06018
02019
06612
08281
06032
06612
06612
Pazar Exit
Pazar Exit
Pazar Exit
Pazar Exit
Pazar Exit
Pazar Exit
Pazar Exit
Pazar Exit
Pazar Exit
Mecina
Plus
Sloga
Kruševac
Pazar Exit
Pazar Exit
Sloga
Trstenik
Bane
Klik
Plus
Mecina
Mašinac
Mašinac
Mecina
Mecina
Radniĉki-KG 06
Mecina
Plus
Borĉa
Mašinac
Hemofarm
Mecina
Kuršumlija
Polet
Mecina
Mecina
06430
06430
06430
06430
06430
06430
06430
06430
06430
06032
06032
06032
06032
03025
03025
03022
06601
06032
06493
06030
06032
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
06030
Novi Pazar
Novi Pazar
Novi Pazar
Novi Pazar
Novi Pazar
Novi Pazar
Novi Pazar
Novi Pazar
Novi Pazar
Polet
Polet
Polet
Polet
Stari Ras
Stari Ras
Okanik
Kraljevo
Polet
Basket
Sloga
Polet
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
03/67
03/68
03/69
03/70
03/71
03/72
03/73
03/74
03/75
03/76
03/77
03/79
03/80
03/81
03/82
03/83
03/85
03/86
03/87
03/88
03/89
03/90
03/91
03/92
03/93
03/94
03/95
03/96
03/97
03/98
03/99
04/1
04/2
04/3
04/4
04/5
0661209003
0661209007
0660006013
0601802520
0506709028
0660010013
0660010006
0660010011
0660010015
0660010005
0601109028
0660006014
0660008008
0660006004
0660006009
0660006011
0649304033
0649304034
0649309003
0649307005
0602910015
0602206009
0713900035
0602209001
0602206003
0660006015
0601108025
0601108026
0661410001
0656505015
0661205017
0411203011
0439805026
0439804002
0407405011
0400105003
Pajović Saša
Marković Danijel
Pavlović Slavomir
Vuletić Dušan
Bošković Andrija
Malešević Mladen
Bukara Marko
Soĉanac Aleksa
Srećković Miloš
Andrijanić Andrija
AnĊelković Nemanja
Bukara Aleksandar
Mijajlović Miljan
Košanin Dušan
Mutavdţić Strahinja
Janićijević Marko
Vasiljević Nikola
Vasiljević Stefan
Brkić ĐorĊe
Stajić Nikola
Bukumira Mihailo
Jevtić Slobodan
Vuksanović ĐorĊe
Mihajlovic Djordje
Šubarić Nemanja
Rušpić Dušan
Kolašinac Adel
Kneţević Nikola
Jovanović Filip
Šutković Dţenis
AnĊelković Boris
Hukić Dušan
Tomić ĐorĊe
ĐorĊević PeĊa
Kovaĉević Nemanja
Klaĉar Ivan
06612
06612
06600
06018
05137
06600
06600
06600
06600
06600
06011
06600
06600
06600
06600
06600
06493
06493
06493
06493
06029
05017
08258
06022
06022
06600
06011
06011
06614
06565
06612
04022
04022
04117
04099
04022
Mecina
Mecina
Bane
Mašinac
Jagodina
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Pazar Exit
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Basket
Basket
Basket
Basket
Kings
Radniĉki-KG 06
Jablanica
Zveĉan
Zveĉan
Bane
Pazar Exit
Pazar Exit
Plus
Ras
Mecina
Basket Plus
Basket Plus
Torlak Aboca
Ţeleznik
Basket Plus
06030
06030
06030
06030
03021
03019
03019
03019
03019
03019
03025
03019
03019
03019
03019
03019
06146
06146
06146
06146
03022
07061
07061
07061
07061
03019
06430
06430
06032
06430
03022
04050
04050
04050
04626
04131
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Play
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
Stari Ras
Raška
Raška
Raška
Raška
Raška
Goĉ
Goĉ
Goĉ
Goĉ
Okanik
Trepĉa
Trepĉa
Trepĉa
Trepĉa
Raška
Novi Pazar
Novi Pazar
Polet
Novi Pazar
Okanik
Zemun
Zemun
Zemun
Cerak
Ţarkovo
04/6
04/7
04/8
04/9
04/10
04/11
04/12
04/13
04/14
04/15
04/16
04/17
04/18
04/19
04/20
04/21
04/22
04/23
04/24
04/25
04/26
04/27
04/28
04/29
04/30
04/31
04/32
04/33
04/34
04/35
04/36
04/37
04/38
04/39
04/40
04/41
0462606003
0453302107
0400907024
0407708003
0462606029
0400907034
0400907018
0400907020
0408709021
0438706006
0405406012
0452805113
0220708001
0459405008
0411505023
0462509019
0439506007
0405006013
0629909001
0402609049
0405708058
0401009023
0452805033
0431606010
0401506032
0401004022
0220704004
0439806017
0513207011
0400107011
0400110006
0405009004
0400207001
0405006039
0411708003
0406108002
Vesković Alen
Guša Petar
Miladinov Boţidar
Dimitrijević Miloš
Vukašinović Uroš
Vušurović ĐorĊe
Jakšić Ivan
Novaković Aleksa
Sarajlić Stefan
Aćimović Vladimir
Skakić Stefan
Kamenar Igor
Kebić Igor
Rajić Predrag
Boţović Savo
Brković Miloš
Nedeljković Lazar
Veljanovski Marko
Krivokuća Nemanja
Pantović Luka
Jovanović Veljko
Trifunović Uroš
Lazović Marko
Maletić Damjan
Bordaš Marko
Vuĉković Goran
Grujić Jovan
Kosić Andrej
ĐorĊević Dušan
Trunić Lazar
Vitorović Matija
Marković Nikola
Jović Bojan
Jadţić Nikola
Marković Filip
Denić Nikola
04626
04016
04626
04077
04594
04077
04026
04077
04131
04131
04054
04528
04117
04594
04022
04625
04099
04108
06299
04026
04057
04338
04010
04398
04077
04318
02007
04398
04077
04001
04001
04050
04002
04050
04117
04107
Cerak
Beovuk 72
Cerak
Koledţ Beograd
Sava
Koledţ Beograd
Vizura - Shark
Koledţ Beograd
Ţarkovo
Ţarkovo
Zvezdara M.invest
Ras
Torlak Aboca
Sava
Basket Plus
Kneţevac-Kijevo
Ţeleznik
Beostar
Zlatar
Vizura - Shark
Mondo Basket
Zvezda
Crvena Zvezda
Ofy Basket
Koledţ Beograd
Koteţ
Kris Kros
Ofy Basket
Koledţ Beograd
Partizan
Partizan
Zemun
Magic
Zemun
Torlak Aboca
Flash
04131
04131
04131
04131
04131
04131
04131
04131
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04338
04338
04001
04001
04001
04398
04398
04398
04056
04056
04056
04065
04065
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zvezda
Zvezda
Partizan
Partizan
Partizan
Ofy Basket
Ofy Basket
Ofy Basket
Div Basket
Div Basket
Div Basket
Zmaj
Zmaj
04/42
04/43
04/44
04/45
04/46
04/47
04/48
04/49
04/50
04/51
04/52
04/53
04/54
04/55
04/56
04/57
04/58
04/59
04/60
04/61
04/62
04/63
04/64
04/65
04/66
04/67
04/68
04/69
04/70
04/71
04/72
04/73
04/74
04/75
04/76
04/77
0406105025
0400206001
0452809016
0433810024
0402208006
0401009020
0445909004
0469908023
0459409014
0463309002
0408707018
0403008012
0469906014
0445906017
0445909003
0802107017
0220708012
0405008001
0800606057
0411709001
0411806025
0400907005
0462706008
0403006017
0405705059
0405804008
0411709029
0402207003
0407106007
0407508004
0446706007
0463307006
0469908017
0405808002
0402206008
0469907010
SinĊelić Marko
Đaĉić Stefan
Nastić Nikola
Podrumac Uroš
Jevtović Filip
Mihailović Aleksandar
Popović Ognjen
Kostić Mateja
Jocić Mihailo
Stanić Aleksa
MrĊa Dimitrije
Acevski Stefan
Ĉigoja Uroš
Popović Vuk
Popović Lazar
Nešić Bogdan
Koldţić Miloš
Vujadinović Branislav
Janĉić Danilo
Dutina Veljko
Trifković Aleksa
Ćorak Fedor
Stojanović Vojislav
Prijović Nedeljko
Vulikić Luka
Aranitović Petar
Milovanović Konstantin
Vuĉetić Danilo
Janković Milan
Ćetković Marko
Marković Strahinja
Medan Nikola
Šljivanĉanin Jovan
Josipović Petar
Todorović Marko
Korać Nikola
04061
04002
04528
04338
04338
04338
04338
04338
04594
04633
04338
04338
04338
04338
04338
04338
02207
04016
07283
04338
04077
04077
04338
04338
04077
04010
04117
04022
04071
04075
04467
04633
04699
04054
04022
04699
Sport eko
Magic
Ras
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Sava
Stari Dif
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Tamiš
Beovuk 72
Knjaţevac
Zvezda
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Zvezda
Zvezda
Koledţ Beograd
Crvena Zvezda
Torlak Aboca
Basket Plus
Bs Red Star
Bkk Radniĉki
Beokoš
Stari Dif
All Star
Zvezdara M.invest
Basket Plus
All Star
04065
04039
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04077
04009
04009
04009
04009
04009
04009
04009
04009
04009
04130
04130
04130
04130
04130
04130
04130
04130
04130
04130
Zmaj
Omladinac
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Orion
Orion
Orion
Orion
Orion
Orion
Orion
Orion
Orion
Orion
04/78
04/79
04/80
04/81
04/82
04/83
04/84
04/85
04/86
04/87
04/88
04/89
04/90
04/91
04/92
04/93
04/94
04/95
04/96
04/97
04/98
04/99
04/100
04/101
04/102
04/103
04/104
04/105
04/106
04/107
04/108
04/109
04/110
04/111
04/112
04/113
0402208007
0401009010
0750308072
0409406031
0236305006
0401510018
0469905031
0469904068
0432399046
0300207004
0200705065
0846599058
0220807002
0649301064
0220807014
0432806003
0570602517
0809505014
0405008013
0410708017
0455608001
0406908004
0452805106
0408709014
0455611018
0439809005
0462608030
0469907025
0408708002
0455606019
0432808004
0407106032
0439506006
0469404025
0407506006
0405406009
Milinković Igor
Loţnjak Miloš
Ţivković Marko
Škanata Stefan
Ţivulj Stanimir
Šarenac Pavle
Maslić Dušan
Vujetić Marko
Trnavac Miloš
Aleksić Nemanja
Petrović Stefan
Stamenković Milan
Drpa Stefan
Kneţević Miloš
Arbutina Milan
Smiljanić Nikola
Horvatić Milica
Dimitrijević Biljana
Radović Matija
Radivojević Jovan
Davitkov Aleksandar
Ĉolić Stefan
Kaćevac Igor
Mitrović Lazar
Vuĉinić Uroš
Kneţević Aleksa
Ţivanović Marko
Blagojević Pavle
Sretenović Nemanja
Jovanović Vuk
Anikić Aleksandar
Zarubica Nikola
Milojević Saša
Jovanović Gvozden
Milosavljević Filip
Mašović Marko
04022
04338
07503
04094
02363
04015
04699
04699
04627
03002
02007
08010
02007
06146
02007
04328
05706
08003
04050
04107
04556
04069
04022
04087
04556
04398
04626
04077
04087
04556
04010
04010
04010
04110
04075
04054
Basket Plus
Zvezda
Junior
Akademija Beostar
Mladost
Beograd
All Star
All Star
Eurobasket
Zicer
Kris Kros
Peĉenjevac Basket Product
Kris Kros
Goĉ
Kris Kros
Borĉa
Jagodina 2001
Actavis Academy
Zemun
Flash
As Basket
Zvezdara-Zvezda
Basket Plus
Abba
As Basket
Ofy Basket
Cerak
Koledţ Beograd
Abba
As Basket
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Ţitko Basket
Bkk Radniĉki
Zvezdara M.invest
04130
04130
04130
04130
04069
04069
04069
04069
04069
04069
04069
04107
04069
04069
04069
04069
04036
04036
04077
04626
04398
04398
04050
04123
04056
04056
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
Orion
Orion
Orion
Orion
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Flash
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Partizan
Partizan
Koledţ Beograd
Cerak
Ofy Basket
Ofy Basket
Zemun
Umka 2009
Div Basket
Div Basket
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
04/114
04/115
04/116
04/117
04/118
04/119
04/120
04/121
04/122
04/123
04/124
04/125
04/126
04/127
04/128
04/129
04/130
04/131
04/132
04/133
04/134
04/135
04/136
04/137
04/138
04/139
04/140
04/141
04/142
04/143
04/144
04/145
04/146
04/147
04/148
04/149
0452807051
0469905032
0407107003
0403005007
0410107002
0431806003
0438304037
0400905021
0407706011
0438305034
0411705087
0455603093
0529410022
0529410008
0439107007
0439107004
0406305022
0439107005
0315204003
0403006010
0469909004
0439810021
0401709005
0401709004
0433409015
0409306008
0401707003
0410310004
0401706021
0445909005
0401707006
0409306009
0410310001
0410310002
0529407015
0401705019
Đurić Dimitrije
Lazović Damjan
Ilić Antonije
Stojanović Nemanja
Marković Nemanja
Ćušić Nikola
Abadţić Petar
Aleksić Marko
Kadijević Stefan
Zorić Luka
Arsenić Andrija
Radenković Danilo
Popović Strahinja
Popović Nemanja
Janić Nemanja
Milić Filip
Lozo Dejan
Vujković Nikola
Prvulj Nikola
Marinković Vanja
Pajić Jovan
Marinković Mihajlo
Spasić Nikola
Spasić Jovan
Bulatović Matija
ĐorĊević Milomir
Spasojević Nikola
Dragosavac Dimitrije
Jovanović Milan
Filipović Igor
Spasojević Aleksandar
Vasić Nemanja
Milinković Borislav
Milinković Branislav
Spasić Nikola
Vulević Nikola
04528
04026
04010
04030
04010
04318
04016
04010
04010
04010
04010
04050
05294
05294
04391
04391
04118
04118
03008
04077
04338
04398
04017
04017
04334
04093
04103
04103
04103
04338
04103
04093
04103
04103
05294
04103
Ras
Vizura - Shark
Crvena Zvezda
Vraĉar
Crvena Zvezda
Koteţ
Beovuk 72
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Zemun
Knjaz
Knjaz
Sloboda-Bariĉ
Sloboda-Bariĉ
Radniĉki
Radniĉki
Omladinac
Koledţ Beograd
Zvezda
Ofy Basket
Kolubara
Kolubara
Lazarevac
Kolubara 1971
Kolubara RB
Kolubara RB
Kolubara RB
Zvezda
Kolubara RB
Kolubara 1971
Kolubara RB
Kolubara RB
Knjaz
Kolubara RB
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04338
04092
04092
04087
04087
04087
04087
04001
04398
04556
04556
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
BB Basket
BB Basket
Abba
Abba
Abba
Abba
Partizan
Ofy Basket
As Basket
As Basket
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
04/150
04/151
04/152
04/153
04/154
04/155
04/156
04/157
04/158
04/159
04/160
04/161
04/162
04/163
04/164
04/165
04/166
04/167
04/168
04/169
04/170
04/171
04/172
04/173
04/174
04/175
04/176
04/177
04/178
04/179
04/180
04/181
04/182
04/183
04/184
04/186
0412009013
0433404010
0402503015
0802106011
0529010014
0469905067
0407106034
0407107008
0406605009
0411008001
0405006004
0401603010
0462706036
0405006006
0405704057
0403005010
0406104002
0404706001
0469908042
0431607003
0469507003
0463210002
0809503017
0469906134
0403009003
0403009005
0405206004
0406908008
0405705001
0405704058
0405705030
0462708019
0469903012
0608701135
0557504024
0469906011
SinĊelić Vukašin
Rakonjac Miloš
Radomirović Miloš
Nešić Petar
Ćirić SrĊan
InĊić Marko
Erić Aleksandar
Tašković Marko
Miletić Luka
Ivković Pavle
Damjanović Marko
Šarenac Andrija
Ivanović Nikola
ĐorĊević Mitar
Zagorac Andrija
Jovanović Nemanja
Majstorović Marko
Orlić Marko
Erĉić Mateja
Dunić Milenko
Todorović Aleksa
Ivanović Sandra
Simić Emilija
Bodiroga Njegoš
Boţović Slobodan
Majstorović Luka
Ivković Pavle
Ocokoljić Aleksa
ĐorĊević Miloš
Stojĉevski Marko
Jevtić Dragiša
Stojmanovski David
Milošević Tamara
Trifunović Jelena
Radmilović Bojana
Ristić Dušan
04103
04103
04103
04010
05290
04010
04010
04010
04066
04001
04050
04016
04605
04050
04050
04108
04108
04108
04699
04316
04695
04632
08003
04016
04030
04030
04107
04069
04108
04108
04108
04108
04126
06087
05020
04699
Kolubara RB
Kolubara RB
Kolubara RB
Crvena Zvezda
Temnić
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Beostars 05
Partizan
Zemun
Beovuk 72
Kasta
Zemun
Zemun
Beostar
Beostar
Beostar
All Star
Vojvoda Stepa
Skadarlija
Sopot
Actavis Academy
Beovuk 72
Vraĉar
Vraĉar
Flash
Zvezdara-Zvezda
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Art Basket
Play off doo
Mladost - Palanka
All Star
04339
04339
04339
04338
04338
04338
04338
04338
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04058
04058
04058
04033
04033
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04626
04080
04080
04317
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Probasket
Probasket
Probasket
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Cerak
Voţdovac
Voţdovac
Radniĉki-Junior
04/187
04/188
04/189
04/190
04/191
04/192
04/193
04/194
04/195
04/196
04/197
04/198
04/199
04/200
04/201
04/202
04/203
04/204
04/205
04/206
04/207
04/208
04/209
04/210
04/211
04/212
04/213
04/214
04/215
04/216
04/217
04/218
04/219
04/220
04/221
04/222
0459407018
0348008016
0160809008
0439806023
0405405015
0407506007
0403010012
0469905002
0403504015
0407507005
0407509002
0407510002
0439507008
0459606014
0463307002
0432207030
0462607032
0455606020
0463306002
0431810021
0438307006
0410107009
0402205033
0432207031
0431606002
0409306018
0409306010
0407105034
0407105038
0469903097
0439804017
0405707002
0405005002
0405006001
0404704018
0404705009
Gunjić Ilija
Šujić Veljko
Mušikić Bogdan
Momĉilović Nikola
Mijatović Mijat
Milosavljević Aleksa
Rakonjac Aleksa
Vitorović Damjan
Đokić Luka
Damjanović Vukan
Sarić Vojislav
Đolić Luka
Petrović Luka
Timotijević Vitomir
Hranisavljević Petar
Blagić Miloš
Zakić Nikola
Šaković Marko
Popovac Uroš
Stojković Vojin
Bjelobrk Vuk
Dragosavljević Veljko
Bošnjak Jovan
Pravdić Nemanja
Šoškić Marko
Kuburović Sava
Milovanović Ognjen
Milošević Vladimir
Jovanović Nikola
Rakulj Jovan
Despić Dragomir
Ţivanović Aleksa
Jokić Pavle
Marković Filip
Ilić Uroš
Stanić ĐorĊe
04594
04075
04030
04383
04322
04075
04030
04054
04107
04075
04075
04075
04395
04552
04016
04026
04026
04026
04030
04318
04383
04069
04022
04322
04107
04339
04339
04108
04010
04117
04050
04026
04026
04026
04026
04026
Sava
Bkk Radniĉki
Vraĉar
Zvezdara
Radivoj Korać
Bkk Radniĉki
Vraĉar
Zvezdara M.invest
Flash
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
M 83
Mladenovac
Beovuk 72
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vraĉar
Koteţ
Zvezdara
Zvezdara-Zvezda
Basket Plus
Radivoj Korać
Flash
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Beostar
Crvena Zvezda
Torlak Aboca
Zemun
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04317
04081
04081
04081
04130
04130
04130
04130
04130
04039
04556
04398
04398
04001
04001
04001
04001
04081
04081
04081
04081
04081
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Vizura
Vizura
Vizura
Orion
Orion
Orion
Orion
Orion
Omladinac
As Basket
Ofy Basket
Ofy Basket
Partizan
Partizan
Partizan
Partizan
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
04/223
04/224
04/225
04/226
04/227
04/228
04/229
04/230
04/231
04/232
04/233
04/234
04/235
04/236
04/237
04/238
04/239
04/240
04/241
04/242
04/243
04/244
04/245
04/246
04/247
04/248
04/249
04/250
04/251
04/252
04/253
04/254
04/255
04/256
04/257
04/258
0439807002
0404704021
0439806026
0452806008
0460505014
0455605057
0400907029
0406107022
0405007007
0400207004
0432801067
0401009012
0432800040
0401598016
0432802520
0433404012
0405704056
0405705102
0602206026
0405704042
0460506007
0201906004
0462703002
0411206007
0469907021
0452809011
0469509004
0403508018
0469908004
0401605007
0402208003
0412509005
0629905005
0462606028
0606402516
0407507013
Grbić Luka
Bogdanović Mihajlo
Kastratović Dimitrije
Stanojević Mitar
Savić Konstantin
Bastajić Stefan
Gojković Rastko
Tomić Luka
Gašić Gvozden
Imšir Todor
Ruţić Uroš
Petrović Stefan
Avramović Bojan
Milosavić Nemanja
Ljubojević Marko
Mitrović Antonije
Ban Luka
Ristić Pavle
Radović David
Miljanović Ţeljko
Ćirić Igor
Gimboš Aleksa
Lazović Igor
Stanojlović Marko
Stanić Dejan
Popović Ognjen
Petrović Ognjen
Vrljić Aleksa
Bavastro Leonardo Frederico
Šarenac ĐorĊe
Jablan Savo
Boţović Marko
Leković Petar
Vujnović Marko
Kuzeljević Stefan
Popović Jovan
04107
04026
04107
04026
04026
04026
04026
04026
04026
04026
04117
04010
04651
04105
04318
04026
04010
04001
06022
04050
04026
04026
04026
04026
04130
04528
04003
04035
04003
04016
04022
04107
06006
04077
04077
04077
Flash
Vizura - Shark
Flash
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Torlak Aboca
Crvena Zvezda
Viva Basket
Pro Sport
Koteţ
Vizura - Shark
Crvena Zvezda
Partizan
Zveĉan
Zemun
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Orion
Ras
Dok-beograd
Astra
Dok-beograd
Beovuk 72
Basket Plus
Flash
Šampion
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04328
04328
04328
04328
04328
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04699
04699
04699
04699
04699
04699
04699
04699
04072
04072
04072
04072
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Borĉa
Borĉa
Borĉa
Borĉa
Borĉa
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
All Star
All Star
All Star
All Star
All Star
All Star
All Star
All Star
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
04/259
04/260
04/261
04/262
04/263
04/264
04/265
04/266
04/267
04/268
04/269
04/270
04/271
04/272
04/273
04/274
04/275
04/276
04/277
04/278
04/279
04/280
04/283
04/284
04/285
04/286
04/287
04/288
04/289
04/290
04/291
04/292
04/293
04/294
04/295
04/296
0300205003
0439505017
0530805021
0530805026
0450808019
0462609033
0409211001
0409207016
0409207031
0409207046
0463203010
0438305030
0301706036
0458102510
0411207010
0410708042
0200603016
0469905001
0750405007
0455603014
0411201258
0455601235
0153904002
0400198125
0400103012
0463311003
0642803003
0462602079
0400103016
0446702533
0438301234
0403909003
0433898010
0451701125
0401503040
0403905007
Pavić Uroš
Marković Nikola
Ristić SrĊan
Spasić Nikola
Mišljen Petar
Petrović Nikola
Radovanović Novak
Delić Milan
Đokić Petar
Zarković Sava
Stojković Petar
Petrović Dejan
Trajković Sava
Matić Filip
Nikolić Ilija
Vrećo Aleksandar
Vulović Miljan
Vitorović Ognjen
Veljović Luka
Cvetković Aleksandar
Samojlović Filip
Mišljenović Stefan
Ĉvorović Nikola
Ţivić Draško
Ţivanović Stefan
Draĉa Stefan
Bulatović Vladimir
Starović Marko
Andrejić Lav
Jovanović Boris
ĐorĊević SrĊan
Radojković Veljko
Obućina Vladimir
Stojanović Igor
Ĉović Nemanja
Krneta Petar
04077
04077
04077
04022
04508
04131
04092
04092
04092
04092
04632
04015
03017
04626
04112
04016
02648
04054
07504
04010
11717
04072
04010
06299
04105
04633
06428
04075
04105
04035
04107
04039
04030
04030
04105
04039
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Basket Plus
Best 98
Ţarkovo
BB Basket
BB Basket
BB Basket
BB Basket
Sopot
Beograd
InĊija
Cerak
Put
Beovuk 72
Plavi Koš
Zvezdara M.invest
Nibac
Crvena Zvezda
Crna Gora
Koledţ Basket Plus
Crvena Zvezda
Zlatar
Pro Sport
Stari Dif
Priboj
Bkk Radniĉki
Pro Sport
Astra
Flash
Omladinac
Vraĉar
Vraĉar
Pro Sport
Omladinac
04072
04072
04626
04626
04626
04626
04552
04552
04552
04552
04552
04069
04069
04627
04069
04077
04077
04077
04009
04009
04651
04651
04009
04651
04651
04651
04651
04651
04651
04651
04318
04318
04318
04318
04318
04318
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Eurobasket
Zvezdara-Zvezda
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Viva Basket
Viva Basket
Crvena Zvezda-Beograd
Viva Basket
Viva Basket
Viva Basket
Viva Basket
Viva Basket
Viva Basket
Viva Basket
Koteţ
Koteţ
Koteţ
Koteţ
Koteţ
Koteţ
04/297
04/298
04/299
04/300
04/301
04/302
04/303
04/304
04/305
04/306
04/307
04/308
04/309
04/310
04/311
04/312
04/313
04/314
04/315
04/316
04/317
04/318
04/319
04/320
04/321
04/322
04/323
04/324
04/325
04/326
04/327
04/328
04/329
04/330
04/331
04/332
0433598068
0263903016
0403005009
0411707007
0407105045
0401005001
0408305002
0400203013
0432203017
0403004006
0405003009
0432203042
0400203024
0450809009
0463304009
0406105007
0405304017
0458202138
0500204018
0210307018
0602106019
0462806007
0405704032
0400398029
0469902505
0433597012
0453301094
0403007004
0452801014
0557109031
0400903012
0502207001
0455606023
0401708010
0629903013
0438702501
Damnjanović Darko
Mihajlović Jovan
Zelenović Ivan
Vesić Nikola
Marković Jovan
Marković Nemanja
AnĊelković Filip
Bulatović ĐorĊe
Jovanović ĐorĊe
Dragomirović Filip
Jovanović Predrag
Rudan Nemanja
Rakić Marko
Glišić Pavle
Jovanović Nikola
Simeunović Uroš
Kovrlija Bojan
Ivanović Milutin
Milić Milica
Seleši Monika
Miletić Ana
Mariĉić Katarina
Terek ĐorĊe
Kovaĉević Ivan
Radojiĉić Nikola
Buza Miloš
Vuksan Ljubomir
Petrović Andrej
Stamenković Aleksa
Ikonić Jovan
Stojisavljević Petar
Rašković Filip
Grujiĉić Miloš
Popović Ţarko
Nedović Nemanja
Srećković Nikola
04116
02128
04071
04015
04054
04054
04054
04054
04054
04030
04054
04467
04054
04508
04054
04054
04054
04054
04033
02034
06003
04402
04633
04633
04035
04633
04533
04075
04528
05571
04099
05022
04109
04339
04010
04016
Grocka
Jedinstvo
Bs Red Star
Beograd
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Vraĉar
Zvezdara M.invest
Beokoš
Zvezdara M.invest
Best 98
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Crvena Zvezda
Hemofarm
Moravac
Radivoj Korać
Stari Dif
Stari Dif
Astra
Stari Dif
Mega Vizura
Bkk Radniĉki
Ras
Kruševac
Ţeleznik
Stars
Novi Beograd 7
Kolubara - Lazarevac 2003
Crvena Zvezda
Beovuk 72
04318
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04036
04036
04036
04036
04383
04383
04383
04383
04383
04383
04383
04383
04383
04383
04077
04077
04009
04131
Koteţ
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Partizan
Partizan
Partizan
Partizan
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Ţarkovo
04/333
04/334
04/335
04/336
04/337
04/338
04/339
04/340
04/341
04/342
04/343
04/344
04/345
04/346
04/347
04/348
04/349
04/350
04/351
04/352
04/353
04/354
04/355
04/356
04/357
04/358
04/359
04/360
04/361
04/362
04/363
04/364
04/365
04/366
04/367
04/368
0446198005
0462504005
0411598053
0439699021
0446198007
0459406006
0452805066
0469904066
0407506017
0402205036
0400898021
0438700164
0469905082
0315206005
0407506013
0410710024
0400999153
0202207002
0411710008
0401602518
0452803005
0629905004
0438599130
0439800209
0452801017
0401610005
0469910014
0406908009
0432899013
0401707005
0445998023
0401704015
0347508024
0401709009
0433408001
0347508014
Đokić Dejan
Radenković Aleksa
Orašanin Vladimir
Krstić SrĊan
Stevanović Nenad
Ĉedić Filip
Ilić Nemanja
Malinić Aleksandar
Mrvaljević Andrija
Milojković Balša
Stajić Bojan
Dimitrijević Aleksandar
LeĊenović Adrian
Mijuk Nemanja
Nikolić Tomislav
Michel Michael Sven
Tešić Milan
Momĉilović Miloš
Mariĉić Mihailo
Zgonjanin Luka
Tomić Lazar
Radović Zdravko
Pantelić Filip
Ĉvoro Dejan
Stojanović Marko
Armuš Mladen
Stamenković Andreja
Petrović Aleksa
Simeunović Nikolaj
Marković Uroš
Petrović Marko
Kovaĉević Uroš
Lazić Darko
Pavlović David
Petrović Aleksandar
Josipović Nikola
02207
04626
04651
04528
04528
04626
04034
04069
04075
04030
02207
04022
04338
03152
04075
04107
04117
02022
04117
04015
04528
04026
04016
04001
04099
04016
04699
04069
04112
04017
04318
04103
03475
04017
04334
03475
Tamiš
Cerak
Viva Basket
Ras
Ras
Cerak
Panda
Zvezdara-Zvezda
Bkk Radniĉki
Vraĉar
Tamiš
Basket Plus
Zvezda
Dunav
Bkk Radniĉki
Flash
Torlak Aboca
Basket In
Torlak Aboca
Beograd
Ras
Vizura - Shark
Beovuk 72
Partizan
Ţeleznik
Beovuk 72
All Star
Zvezdara-Zvezda
Put
Kolubara
Koteţ
Kolubara RB
Ub
Kolubara
Lazarevac
Ub
04131
04131
04131
04131
04131
04131
04131
04131
04317
04317
04651
04651
04317
04317
04317
04317
04125
04125
04125
04125
04125
04125
04125
04125
04125
04066
04066
04066
04328
04339
04339
04339
04339
04339
04339
04339
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Ţarkovo
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Viva Basket
Viva Basket
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Slodes
Slodes
Slodes
Slodes
Slodes
Slodes
Slodes
Slodes
Slodes
Beostars 05
Beostars 05
Beostars 05
Borĉa
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
Kolubara - Lazarevac 2003
04/369
04/370
04/371
04/372
04/373
04/374
04/375
04/376
04/377
04/378
04/379
04/380
04/381
04/382
04/383
04/384
04/385
04/386
04/387
04/388
04/389
04/390
04/391
04/392
04/393
04/394
04/395
04/396
04/397
04/398
04/399
04/400
04/401
04/402
04/403
04/404
0315098055
0431805023
0406506010
0402607016
0455604087
0404708014
0452805063
0439807001
0410710001
0403007006
0439807003
0405806015
0469905071
0439805036
0462608026
0000207008
0452810014
0462509004
0452807055
0459405033
0401009001
0411709007
0446708014
0439805049
0405006008
0405009033
0502007018
0502809002
0315006024
0440002091
0439806008
0400106001
0400106003
0407105035
0452804027
0462703031
Damnjanović Nemanja
Dunjić Nikola
Kneţević Karlo
Stanković ĐorĊe
Ĉavić Aleksandar
Đurić Nikola
Pavićević Andrej
Obradović Petar
Radosavljević Nemanja
Milekić Matija
Vukasović Danilo
Marković Aleksa
Đurković Aleksa
Bogunović Nikola
Duh Predrag
Mitrović Mitar
Modic Ivan
Mihaljica Marko
Kreštan Luka
Filipović Nikola
Đokić Todor
Vuković Boris
Drenovac Luka
Nenadović Nemanja
Kovaĉević Nikola
Ĉurović Vladislav
Tanasković Nikola
Tanasković Dušan
Ilić ĐuraĊ
Vojšić Svetislav
Kocić Uroš
Kostadinović Nikola
Gvozdenović Marko
Drašković Andrija
Antić Aleksandar
Banašević Luka
11620
04112
04065
04026
04107
04047
11660
04107
04107
04030
04108
04058
04398
04010
04626
04054
04528
04625
04528
04594
04010
04117
04467
04107
04108
04050
05005
05028
04118
04026
04047
04030
04026
04047
04330
04047
Bosna I Hercegovina
Put
Zmaj
Vizura - Shark
Flash
Mladost
Nemaĉka
Flash
Flash
Vraĉar
Beostar
Probasket
Ofy Basket
Crvena Zvezda
Cerak
Zvezdara M.invest
Ras
Kneţevac-Kijevo
Ras
Sava
Crvena Zvezda
Torlak Aboca
Beokoš
Flash
Beostar
Zemun
Feniks
Jasenica
Radniĉki
Vizura - Shark
Mladost
Vraĉar
Vizura - Shark
Mladost
Bask
Mladost
04339
04338
04338
04338
04338
04338
04117
04117
04117
04117
04117
04117
04117
04117
04117
04117
04626
04626
04626
04338
04338
04338
04338
04001
04001
04398
04398
04398
04087
04122
04122
04122
04122
04122
04122
04122
Kolubara - Lazarevac 2003
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Cerak
Cerak
Cerak
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Partizan
Partizan
Ofy Basket
Ofy Basket
Ofy Basket
Abba
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost 2009
04/405
04/406
04/407
04/408
04/409
04/410
04/411
04/412
04/413
04/414
04/415
04/416
04/417
04/418
04/419
04/420
04/421
04/422
04/423
04/424
04/425
04/426
04/427
04/428
04/429
04/430
04/431
04/432
04/433
04/434
04/435
04/436
04/437
04/438
04/439
04/440
0405003034
0439805020
0462602533
0400203026
0408106004
0405009054
0405006093
0405706108
0813502508
0400398047
0400205028
0400205019
0400204011
0400205020
0400211019
0400211020
0400205015
0404705014
0400205012
0405009020
0315203007
0401602507
0630404012
0469507007
0439804004
0401704013
0452808044
0438304046
0000109004
0405098017
0405006084
0315206004
0400198141
0630499078
0402609051
0402997032
Petrović Miloš
Vujadinović Nikola
Krstić Nikola
Tasić Nikola
Đurić Radojko
Savić Aleksa
Stojaković Marko
Hinić Danilo
Bjelić Milan
Banjanin Nenad
Jović Jovan
Đurić Vladimir
Mitrović Uroš
Kiso Pero
Kovaĉević Nikola
Radusin Milan
Davidović Nikola
Višnjić Ivan
Baošić Aleksandar
Savković Neven
Vuković Nikola
Cimbaljević Aleksandar
Kostić Nikola
Jovanović Aleksa
Nenadić Lazar
SinĊelić Stevan
Stojanović Jakov
Odţaklić Luka
ĐurĊević Nemanja
Vukobrat SrĊan
Vasojević Aleksandar
MrĊić Nikola
Tišma Aleksandar
Cvijić Nemanja
Savić Mihailo
ĐurĊić Marko
04047
04095
04626
04108
04057
04050
04050
04108
04594
04633
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04057
04050
04110
04016
04107
04022
04015
04339
04528
04030
04072
04047
04050
03152
04105
04651
04533
04035
Mladost
Girasole Basket
Cerak
Beostar
Mondo Basket
Zemun
Zemun
Beostar
Sava
Stari Dif
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Mondo Basket
Zemun
Ţitko Basket
Beovuk 72
Flash
Basket Plus
Beograd
Kolubara - Lazarevac 2003
Ras
Vraĉar
Koledţ Basket Plus
Mladost
Zemun
Dunav
Pro Sport
Viva Basket
Mega Vizura
Astra
04122
04122
04122
04122
04122
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04633
04627
04627
04627
04627
04627
04627
04627
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost 2009
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Stari Dif
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
04/441
04/442
04/443
04/444
04/445
04/446
04/447
04/448
04/449
04/450
04/451
04/452
04/453
04/454
04/455
04/456
04/457
04/458
04/459
04/460
04/461
04/462
04/463
04/464
04/465
04/466
04/467
04/468
04/469
04/470
04/471
04/472
04/473
04/474
04/475
04/476
0445910012
0445910021
0404305025
0403310002
0406305030
0406305025
0845806011
0452806050
0433008015
0452805079
0462504032
0462607014
0452804048
0452805042
0454105018
0462608028
0462609006
0462608027
0462606018
0403407001
0446905001
0411008013
0439810013
0401004026
0446704013
0411206016
0403004002
0438304014
0403004005
0403004003
0600803017
0465104008
0348003014
0348003007
0450806001
0400198108
Selaković Tina
Manojlović AnĊelija
Jovanović Marina
Rosić Teodora
Radosavljević Miloš
Zarkoski Aleksandar
Ivković Nikola
Stanković Matija
Tošić Dimitrije
Vujaĉić Danilo
Panovski Andrej
Adţić Nikola
Spasojević Nikola
Ristović Aleksa
Budić SrĊan
Lazić Vanja
Boţiĉić Dejan
Rašić Uroš
Isoski Dimitrije
Zdravković Sava
Pjevaĉ Ţeljko
Bojić Miloš
Bojović Rastko
Boţić Dimitrije
Lazarević Marko
Mladenović Igor
Krstajić Milan
Vukašinović Stefan
Mraković Aleksa
Dinulović Andrija
Milošević Petar
Babić Stefan
Drekić Luka
Vrkljan Ivan
Matiĉević Andrija
Bošković Nebojša
04459
04459
04033
04033
04034
04118
08458
04528
04330
04528
04625
04330
04528
04528
04118
04626
04626
04626
04131
04117
04469
04110
04398
04110
04322
04030
04030
04015
04030
04030
04072
04034
03480
04528
04015
04116
Barajevo
Barajevo
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Panda
Radniĉki
Duboĉica
Ras
Bask
Ras
Kneţevac-Kijevo
Bask
Ras
Ras
Radniĉki
Cerak
Cerak
Cerak
Ţarkovo
Torlak Aboca
Košutnjak
Ţitko Basket
Ofy Basket
Ţitko Basket
Radivoj Korać
Vraĉar
Vraĉar
Beograd
Vraĉar
Vraĉar
Koledţ Basket Plus
Panda
Šabac
Ras
Beograd
Grocka
04080
04080
04080
04080
04087
04087
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04099
04099
04099
04099
04099
04099
04099
04099
04130
04699
04075
04075
04075
04075
04075
04075
04075
04075
04075
04075
04075
04075
04318
Voţdovac
Voţdovac
Voţdovac
Voţdovac
Abba
Abba
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Ţeleznik
Ţeleznik
Ţeleznik
Ţeleznik
Ţeleznik
Ţeleznik
Ţeleznik
Ţeleznik
Orion
All Star
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Bkk Radniĉki
Koteţ
04/477
04/478
04/479
04/480
04/481
04/482
04/483
04/484
04/485
04/486
04/487
04/488
04/489
04/490
04/491
04/492
04/493
04/494
04/495
04/496
04/497
04/498
04/499
04/500
04/501
04/503
04/504
04/505
04/506
04/507
04/508
04/509
04/510
04/512
04/513
04/514
0411200161
0406905018
0406909009
0406608011
0402204034
0465107002
0465109006
0455605061
0469909008
0407106026
0439504022
0439504021
0411610001
0459608004
0459607019
0439805027
0439804007
0432804012
0439804019
0443801276
0402604017
0469902542
0462606015
0455603106
0405003046
0405003032
0455603001
0439810028
0661405031
0462609037
0405607040
0405008051
0439808016
0103207002
0411709027
0407710014
Teodorović Jovan
Pešut Miloš
Stojanović Marko
Radovanović Dušan
Janketić SrĊan
Dukić Nenad
Puzović Miloš
Laušević ĐorĊe
Bojković Viktor
Đinović Miljan
Marković Boško
Marković Mitar
Njegovan Aleksandar
Kanlić Stevan
Miljković David
Ivković Danilo
Rakić Aleksandar
Ramoul Adam
Cvejić Stevan
Baroš Nenad
Opanĉina Aleksandar
Milenković Miloš
Đaĉić Vojin
Marinković Matija
Medojević Stefan
Tomić Filip
Guzina Milijan
Popović Stefan
Beloica Aleksandar
Novaković ĐorĊe
Đurović Nikola
Nešković Boban
Vukosavljević Nikola
Milin ĐorĊe
Antić Nemanja
Rašĉanin Stefan
04050
04069
04069
04066
04022
04651
04651
04050
04699
04322
04395
04395
04116
04552
04596
04050
04026
04057
04026
04047
04026
04605
04626
04556
04026
04050
04110
04398
06146
04626
04056
04050
04398
02510
04117
04077
Zemun
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Beostars 05
Basket Plus
Viva Basket
Viva Basket
Zemun
All Star
Radivoj Korać
M 83
M 83
Grocka
Mladenovac
Kosmaj
Zemun
Vizura - Shark
Mondo Basket
Vizura - Shark
Mladost
Vizura - Shark
Kasta
Cerak
As Basket
Vizura - Shark
Zemun
Ţitko Basket
Ofy Basket
Goĉ
Cerak
Div Basket
Zemun
Ofy Basket
Uno Grande
Torlak Aboca
Koledţ Beograd
04318
04026
04026
04026
04026
04026
04026
04026
04026
04099
04099
04099
04136
04092
04092
04105
04105
04105
04105
04105
04105
04105
04105
04105
04105
04105
04105
04054
04651
04131
04398
04398
04467
04398
04467
04467
Koteţ
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Ţeleznik
Ţeleznik
Ţeleznik
Gro-Basket
BB Basket
BB Basket
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Zvezdara M.invest
Viva Basket
Ţarkovo
Ofy Basket
Ofy Basket
Beokoš
Ofy Basket
Beokoš
Beokoš
04/515
04/516
04/517
04/518
04/519
04/520
04/521
04/522
04/523
04/525
04/526
04/527
04/528
04/529
04/530
04/531
04/532
04/533
04/534
04/535
04/536
04/537
04/538
04/539
04/540
04/541
04/542
04/543
04/544
04/545
04/546
04/547
04/548
04/549
04/550
04/551
0400907014
0433009006
0438704001
0406505007
0452807038
0411804012
0402205028
0446705014
0433008017
0400804028
0453304007
0406909010
0401004032
0400100300
0403004015
0455204016
0305499085
0400905011
0400102518
0452802109
0469906100
0404704013
0400907026
0405705065
0455605054
0405003043
0462703006
0405709003
0258702138
0432205013
0406505017
0642407007
0614609032
0433008016
0348106001
0406606019
Aleksandrov Lazar
Todorović Marko
Radosavljević Ivan
Stefanović Milan
Mastilović Momĉilo
Lazić Pavle
Atin Ivan
Đuriĉić Marko
Brkić Miloš
Veljović Marko
Mandić Nemanja
Uskoković Darko
Dragiĉević Petar
Svrkota Miloš
Cvijetić Nemanja
Gašević MrĊan
Obradović Predrag
Ĉurović Marko
Cvjetan Marinko
Vlahović Ivan
Mitrović Ivan
Ivanović Ognjen
Palić Nemanja
Kojić Marko
ĐorĊić Igor
Nenadović Nenad
Zlatanović Vukašin
Vulikić Vuk
Marin Nenad
Brakoĉ Marko
Gerdijan Nemanja
Milinković Luka
Dedić Uroš
Todorović Aleksandar
Gligorić Damjan
Spasojević Dušan
04077
04330
04016
04117
04016
04118
04022
04107
04330
04508
04110
04633
04633
04105
04030
04552
03054
04010
04009
04117
04022
04050
04009
04057
04026
04026
04108
04057
04022
01004
04065
06424
06146
04330
04010
04110
Koledţ Beograd
Bask
Beovuk 72
Torlak Aboca
Beovuk 72
Radniĉki
Basket Plus
Flash
Bask
Best 98
Ţitko Basket
Stari Dif
Stari Dif
Pro Sport
Vraĉar
Mladenovac
Nova Pazova
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda-Beograd
Torlak Aboca
Basket Plus
Zemun
Crvena Zvezda-Beograd
Mondo Basket
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Beostar
Mondo Basket
Basket Plus
Vojvodina
Zmaj
Mladost
Goĉ
Bask
Crvena Zvezda
Ţitko Basket
04467
04467
04467
04467
04467
04467
04467
04467
04467
04383
04383
04383
04383
04072
04072
04072
04072
04072
04072
04072
04077
04072
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04632
04016
04016
04016
04016
04016
04016
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Zvezdara
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Koledţ Beograd
Koledţ Basket Plus
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Sopot
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
04/552
04/553
04/554
04/555
04/556
04/557
04/558
04/559
04/560
04/561
04/562
04/564
04/565
04/566
04/567
04/568
04/569
04/570
04/571
04/572
04/573
04/574
04/576
04/577
04/578
04/579
04/581
04/582
04/583
04/585
04/586
04/587
04/588
04/589
04/590
04/592
0446000215
0700202519
0452806011
0460504004
0401699118
0432804010
0660006005
0433009008
0700705035
0407106017
0405605069
0405006064
0460506019
0411710023
0452807029
0455603112
0802104008
0439806006
0411706012
0411008012
0401098069
0404099016
0709208005
0468205002
0403608002
0400707003
0438307013
0452802103
0439804014
0400103015
0450810001
0649301078
0649301063
0432208005
0405001323
0452805067
Đukić Ognjen
Marelj Jovan
Milinković Stefan
Jelić Andrej
Riboškić Miloš
Orestijević ĐorĊe
Karanović Nenad
Antonić Bogdan
Dronjak Miodrag
Šćekić Matija
Zeĉević Nemanja
Stanković Dušan
Grmuša Miloš
Basrak Filip
Aleksić Jovan
Mijatović Marko
Nešić Danilo
Jerić Dušan
Smiljanić Vladimir
Spaić Danilo
Mićić Filip
Bogdanović Jovana
Ĉolak Lena
Novĉić Katarina
Milekić Jelena
Ivković Tijana
Đelmaš Uroš
Bobić Perica
Milošević Nikola
Ĉabarkapa Miloš
Petković Uglješa
Nedeljković Miloš
Dabanović Nikola
Vojiĉić Uroš
Antić Jovan
Golubović Nemanja
05137
07056
04528
04015
04533
04328
06600
04330
07345
04071
04056
04047
04026
04117
04022
04122
04010
04047
04107
04016
04117
04080
08003
04096
04036
04632
04108
04034
04108
11717
04508
06493
06493
04322
04122
04034
Jagodina
Bor Rtb
Ras
Beograd
Mega Vizura
Borĉa
Bane
Bask
Đerdap
Bs Red Star
Div Basket
Mladost
Vizura - Shark
Torlak Aboca
Basket Plus
Mladost 2009
Crvena Zvezda
Mladost
Flash
Beovuk 72
Torlak Aboca
Voţdovac
Actavis Academy
Girl Basket
Partizan
Sopot
Beostar
Panda
Beostar
Crna Gora
Best 98
Basket
Basket
Radivoj Korać
Mladost 2009
Panda
04016
04016
04016
04016
04016
04016
04016
04016
04016
04016
04016
04050
04050
04467
04110
04110
04110
04110
04110
04110
04110
04139
04101
04101
04101
04101
04110
04110
04110
04110
04069
04069
04069
04069
04047
04694
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Beovuk 72
Zemun
Zemun
Beokoš
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Boka
Karaburma
Karaburma
Karaburma
Karaburma
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Ţitko Basket
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Zvezdara-Zvezda
Mladost
Dip trade
04/593
04/595
04/596
04/597
04/598
04/599
04/600
04/602
04/603
04/604
04/605
04/606
04/607
04/608
04/609
04/610
04/611
04/612
04/613
04/616
04/617
04/618
04/619
04/620
0410108001
0462501026
0761004003
0643204002
0411205013
0400207003
0439506029
0405704065
0400211004
0400205013
0400211015
0400211014
0400211003
0400211009
0400211018
0400211002
0400211007
0400211001
0400211016
0401004025
0405004020
0439805028
0405009053
0406509013
Lacmanović Mihaela
Bogićević Marija
ĐorĊević Marina
Andrejić Ana
Filipović Petar
Milijašević Stefan
Joviĉić ĐuraĊ
Đurišić Svetozar
Popović SrĊan
Delić Nikola
Matijević Pavle
Duraković Stevan
Bojić Aleksa
Poledica Ivan
Stojković Darko
Ristić Luka
Ranković Aleksandar
Vasović Veljko
Rodić Dragan
Aleksov Dimitrije
Perković Nikola
Milaĉić Miljan
Vujanac Vuk
Mišković Aleksandar
04101
02093
04078
04036
04112
04002
04395
04050
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04002
04047
04047
04117
04050
04065
Karaburma
Tamiš
Pro Tent
Partizan
Put
Magic
M 83
Zemun
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Magic
Mladost
Mladost
Torlak Aboca
Zemun
Zmaj
04139
04139
04139
04139
04556
04047
04057
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04047
04122
04122
04556
04556
04133
04/621
0406508010
Milenković Vladimir
04065
Zmaj
04133
04/622
04/623
04/624
04/625
04/626
04/627
04/628
04/629
04/630
04/631
0446706020
0446707003
0413010016
0402205010
0407105071
0402205007
0407105073
0700204015
0469905056
0405304004
Ţigić Marko
Marković Andreja
Jakovljević Mihailo
Sikimić Nebojša
Dragiĉević Miodrag
Mladenović Pavle
Rolović Danilo
Veliĉković Mladen
Bajić Slobodan
Ristić Petar
04467
04467
04130
04022
04022
04022
04022
04022
04022
04022
Beokoš
Beokoš
Orion
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
04335
04335
04030
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04050
Boka
Boka
Boka
Boka
As Basket
Mladost
Mondo Basket
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost 2009
Mladost 2009
As Basket
As Basket
Internacionalna škola
košarke
Internacionalna škola
košarke
Poštar
Poštar
Vraĉar
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
04/632
04/633
04/634
04/635
04/636
04/637
04/638
04/639
04/640
04/641
04/642
04/643
04/644
04/645
04/646
04/647
04/648
04/649
04/650
0401705014
0402207001
0407706023
0409406022
0405304005
0409406023
0450901258
0403008020
0404799166
0432205001
0630402510
0405003035
0460505007
0402610003
0431605024
0401600156
0458202073
0465602035
0459407003
Krstić Petar
Stjepanović Nikola
Zagorac Miloš
Dedović Darko
Nićetin Rastko
Dedović Filip
Manojlović Nemanja
Veĉerina Milan
Radić Zoran
Moraĉa Miroslav
Belić Janko
Palĉić Nikola
Matijaš Svetozar
Andesilić Savo
Lugonjić David
Mitrović Luka
ĐorĊević Alen
Nedić Stefan
Nikolić Pavle
04022
04022
04022
04022
04022
04022
04022
04030
04090
03018
06304
04467
04050
04533
04107
04385
04385
04108
04594
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Basket Plus
Vraĉar
Milan Trivic
Pink
Crnokosa
Beokoš
Zemun
Mega Vizura
Flash
Drvomarket
Drvomarket
Beostar
Sava
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04322
04627
04627
04627
04627
04627
04627
04072
04090
04090
04090
04133
04/651
0433009012
Piper Mihajlo
04330
Bask
04133
04/652
0411708006
Mijailović Mladen
04117
Torlak Aboca
04133
04/654
04/655
04/657
04/659
04/661
04/662
04/664
04/665
04/666
04/667
04/668
04/669
04/670
0439805044
0446603004
0603006019
0557004021
0469907031
0446706012
0469907030
0469907027
0469907028
0438704002
0463207013
0445910008
0400907030
Ivić Milan
InĊić Milica
Stamenić Jovan
Radosavljević Uglješa
Jeremić Filip
Enis Igor
Delić Damjan
Raiĉković Stefan
Raiĉković Milovan
Domazet Stefan
Terzić Nemanja
Rakin Dušan
Kastratović Vladimir
04054
03482
06030
05017
04467
04467
04467
04467
04467
04528
04632
04459
04077
Zvezdara M.invest
Stara Pazova
Sloga
Radniĉki-KG 06
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Beokoš
Ras
Sopot
Barajevo
Koledţ Beograd
04003
04138
04026
04396
04107
04107
04107
04107
04107
04330
04594
04626
04626
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Radivoj Korać
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Koledţ Basket Plus
Milan Trivic
Milan Trivic
Milan Trivic
Internacionalna škola
košarke
Internacionalna škola
košarke
Internacionalna škola
košarke
Dok-beograd
Radniĉki
Vizura - Shark
Banovo Brdo
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Bask
Sava
Cerak
Cerak
04/671
04/672
04/673
04/674
04/675
04/676
04/677
04/678
04/679
04/680
04/681
04/682
04/683
04/684
04/685
04/686
04/687
04/688
04/689
04/690
04/691
04/692
04/693
04/694
04/695
04/696
04/697
04/698
04/699
04/700
04/701
04/702
04/703
04/704
04/705
04/706
0445908005
0453304008
0445910028
0452805031
0439503063
0452805038
0400905009
0450808013
0431603052
0405003042
0405705034
0405707011
0649200104
0315209005
0405707015
0410809002
0410810002
0405707016
0405608017
0405706023
0400205007
0405707009
0405706029
0462708016
0209308003
0468204010
0412610001
0412610029
0268404001
0462610008
0462711006
0468106013
0600208010
0408009005
0432802524
0438599165
Gajić Zoran
Grahovac Lazar
Batnoţić ĐorĊe
Milićević Marko
Bijelić Nemanja
RanĊelović Ivan
Mitić ĐorĊe
Andrijašević Nikola
Samardţija Luka
Radivojević Andrija
Đurašković Luka
Arsenijević Filip
Tasić Pavle
Dobrivojević Damjan
Koruga Igor
MrĊanov Nemanja
Jakšić Aleksa
Strahinović Aleksa
Zelić Nikola
Blanuša Vukašin
Baošić Pavle
Branković Aleksandar
Orlović Aleksandar
Koprivica Balša
Marković Katarina
Ĉuĉukov Ana
Seim Zoja
Aleksić Milica
Stanaćev Aleksandra
Filipović Maja
Manevska Petrana
Joković Nina
Grujović Katarina
Ranković Bojana
Vujović Nikola
Tešnjak Petar
04459
04107
04459
04034
04533
04117
04594
04508
04069
04627
04057
04108
06492
04108
04108
04108
04108
04108
04108
04108
04108
04108
04108
04108
02093
04036
04126
04126
01007
04626
04627
04107
06002
04080
04015
04047
Barajevo
Flash
Barajevo
Panda
Mega Vizura
Torlak Aboca
Sava
Best 98
Zvezdara-Zvezda
Eurobasket
Mondo Basket
Beostar
Sloboda
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Beostar
Tamiš
Partizan
Art Basket
Art Basket
Sivac
Cerak
Eurobasket
Flash
Poţega
Voţdovac
Beograd
Mladost
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04626
04065
04109
04109
04109
04081
04109
04109
04109
04109
04109
04109
04109
04109
04109
04109
04109
04033
04033
04033
04033
04033
04033
04033
04033
04033
04033
04110
04090
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Zmaj
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Vizura
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Novi Beograd 7
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Ţitko Basket
Milan Trivic
04/707
04/708
04/709
04/710
04/711
04/712
04/713
04/714
04/715
04/716
04/717
04/718
04/719
04/720
04/721
04/722
04/723
04/724
04/725
04/726
04/727
04/728
04/729
04/730
04/731
04/732
04/733
04/734
04/735
04/736
04/737
04/738
04/739
04/740
04/741
04/742
0405001232
0439503039
0439505013
0438502302
0452809019
0557004020
0462608016
0401098010
0402997016
0458202079
0400101331
0411304005
0411705079
0431605028
0439808007
0400108012
0469510004
0440001070
0405705105
0411701274
0411708002
0450902507
0405405016
0506701095
0440298040
0405405018
0439805041
0405405028
0201406029
0406107006
0432207009
0406105024
0431606001
0411709025
0630101145
0630204023
Aleksov ĐorĊe
Joviĉić Strahinja
Stevanović Marko
Ivanović Vladimir
Vujić Miloš
Radosavljević Jovan
Mićić Vladimir
Andonov Nikola
Ćurĉić Vladimir
ĐorĊević Toni
Ignjatović Aleksandar
Stamenković Damjan
Bajski Igor
Ibraimović Antoni
Radojević Nemanja
Panović Miloš
Milanović Stefan
Baletić Marko
Milivojević Stefan
Simić Stefan
Marković Nikola
Islamović Marko
Bojiĉić Aleksa
Arsić Stefan
Mihajlović Vladimir
Petrović Nikola
Bjelić ĐorĊe
Stanišić Radomir
Boljanović Mirko
Hircl Andreja
Terzić Ilija
Mišković Marko
Jokić Strahinja
Jeremić Stefan
Jovićević Nemanja
Ristović Aleksandar
04385
04395
04395
04385
04528
05017
04626
04090
04318
04385
04385
04385
04117
04316
04050
04001
04695
04110
04010
04090
04117
04090
04054
05067
04047
04054
04054
04054
02019
04061
04322
04061
04330
04117
04061
06302
Drvomarket
M 83
M 83
Drvomarket
Ras
Radniĉki-KG 06
Cerak
Milan Trivic
Koteţ
Drvomarket
Drvomarket
Drvomarket
Torlak Aboca
Vojvoda Stepa
Zemun
Partizan
Skadarlija
Ţitko Basket
Crvena Zvezda
Milan Trivic
Torlak Aboca
Milan Trivic
Zvezdara M.invest
Prva Petoletka
Mladost
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Zvezdara M.invest
Hemofarm
Sport eko
Radivoj Korać
Sport eko
Bask
Torlak Aboca
Sport eko
Play off doo
04090
04090
04090
04090
04396
04396
04396
04383
04090
04090
04090
04090
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04508
04508
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
04107
Milan Trivic
Milan Trivic
Milan Trivic
Milan Trivic
Banovo Brdo
Banovo Brdo
Banovo Brdo
Zvezdara
Milan Trivic
Milan Trivic
Milan Trivic
Milan Trivic
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Best 98
Best 98
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
Flash
04/743
04/744
04/745
04/746
04/747
04/748
04/749
04/750
04/751
04/752
04/753
04/754
04/755
04/756
04/757
04/758
04/759
04/760
04/761
04/762
04/763
04/764
04/765
04/766
04/767
04/768
04/769
04/770
04/771
04/772
04/773
04/774
04/775
04/776
04/777
04/778
0630201137
0405607003
0433511004
0411707001
0433507007
0660006018
0469905029
0402608001
0400309001
0348007002
0404706031
0406505014
0439805055
0401603004
0402605003
0400205005
0406505006
0557108002
0462605001
0439804026
0438304039
0439805022
0557105013
0452810044
0400901224
0431606018
0452805118
0443603006
0459407011
0452810007
0446498001
0405409003
0452808067
0411708001
0462708012
0118903011
Adţić Nemanja
Brajović Luka
Labović Boţo
Mrdaković Mateja
Vujadinović Miloš
Ilić David
Parović Nebojša
Tošić Ţarko
Matić Andrija
Ilić Nikola
Ćuić Ţeljko
Karadţić Vuk
Jovanović Strahinja
Drobnjak Bogdan
Radojiĉić Marko
Lukić Miloš
Đoković Radovan
Veljković Milenko
Munjas Jovan
Trifunović Aleksandar
Ĉuturilo Dušan
Boţek Luka
Simeunović ĐorĊe
Modic Valentina
Selaković Igor
Veljković Miloš
Lasica Miljan
Crnomarković Ilija
Milovanović Petar
Mijić Igor
Marković Marko
Boţović Jovan
Ristanović Andrija
Grozdanović Nikola
Stošić Pavle
Kesić Nenad
06302
04056
04335
04117
04335
06600
04026
04026
04322
03480
04108
04065
04050
04016
04026
04026
04065
05571
04330
04056
04383
04117
05571
04528
04099
04633
04528
04330
04594
04528
06146
04054
04528
04117
04047
04016
Play off doo
Div Basket
Poštar
Torlak Aboca
Poštar
Bane
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Radivoj Korać
Šabac
Beostar
Zmaj
Zemun
Beovuk 72
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Zmaj
Kruševac
Bask
Div Basket
Zvezdara
Torlak Aboca
Kruševac
Ras
Ţeleznik
Stari Dif
Ras
Bask
Sava
Ras
Goĉ
Zvezdara M.invest
Ras
Torlak Aboca
Mladost
Beovuk 72
04107
04107
04107
04107
04338
04338
04533
04338
04533
04533
04533
04533
04533
04533
04533
04533
04533
04533
04626
04626
04626
04626
04533
04033
04125
04125
04125
04125
04396
04125
04125
04396
04125
04125
04057
04318
Flash
Flash
Flash
Flash
Zvezda
Zvezda
Mega Vizura
Zvezda
Mega Vizura
Mega Vizura
Mega Vizura
Mega Vizura
Mega Vizura
Mega Vizura
Mega Vizura
Mega Vizura
Mega Vizura
Mega Vizura
Cerak
Cerak
Cerak
Cerak
Mega Vizura
Crvena Zvezda
Slodes
Slodes
Slodes
Slodes
Banovo Brdo
Slodes
Slodes
Banovo Brdo
Slodes
Slodes
Mondo Basket
Koteţ
04/779
04/780
04/781
04/782
04/783
04/784
04/785
04/786
04/787
04/788
04/789
04/790
04/791
04/792
04/793
04/794
04/795
04/796
04/797
04/798
04/799
04/800
04/801
04/802
04/803
04/804
04/805
04/806
04/807
04/808
04/809
04/810
04/811
04/812
04/813
04/814
0630103018
0459405019
0409907022
0403004004
0462609025
0432203037
0460505001
0649203008
0411204009
0432203035
0469904070
0411709020
0405009052
0405706013
0438303538
0407106022
0614407031
0469906188
0409406014
0200806028
0411707005
0537397054
0403103016
0446698002
0440298007
0446699029
0404005002
0404305005
0438405010
0408407012
0462804016
0462806001
0110097013
0403698013
0440298045
0462805006
Grbić Vuk
Vujošević Miodrag
Pavlica Marko
Milojković Stefan
Momĉilović Miloš
Miljković Milan
Okuka Luka
Cerović Nikola
Milošević Marko
Stefanović Filip
Baić Nemanja
Radosavljević Dragiša
Vujić Nikola
Milovanović Nemanja
Orlović Dušan
Radošević Marko
Uzelac Duško
Arsović Stefan
Grbić Arsenije
Petrović Marko
Vojinović Petar
Trailović Nevena
Avramov Dragana
Tasić Aleksandra
Zupanĉić Tijana
Loncović Bojana
Sajĉić Katarina
Kostić Lenka
Mitrović Bojana
Janićijević Aleksandra
Jovanović Dušica
Vuković Jelena
Perović Bojana
Ješić Jelena
Drmanac Ivana
Runtić Ana
04077
04131
04099
04030
04626
04030
04605
04010
04110
04627
04699
04117
04050
04016
04633
04069
06144
04699
04094
02351
04117
04036
04101
04463
04033
04627
04627
04627
04030
04030
04627
04627
01110
04028
04036
04627
Koledţ Beograd
Ţarkovo
Ţeleznik
Vraĉar
Cerak
Vraĉar
Kasta
Crvena Zvezda
Ţitko Basket
Eurobasket
All Star
Torlak Aboca
Zemun
Beovuk 72
Stari Dif
Zvezdara-Zvezda
Pik Takovo
All Star
Akademija Beostar
Proleter-Naftagas
Torlak Aboca
Partizan
Karaburma
Ušće
Crvena Zvezda
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Vraĉar
Vraĉar
Eurobasket
Eurobasket
Topiko
Radniĉki
Partizan
Eurobasket
04034
04034
04087
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04035
04125
04125
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
Panda
Panda
Abba
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Astra
Slodes
Slodes
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
04/815
04/816
04/817
04/818
04/819
04/820
04/821
04/822
04/823
04/824
04/825
04/826
04/827
04/828
04/829
04/830
04/831
04/832
04/833
04/834
04/835
04/836
04/837
04/838
04/839
04/842
04/843
04/844
04/845
04/846
04/847
04/848
04/849
04/850
04/851
04/852
0446603003
0404004002
0404004005
0408406007
0408004001
0462804005
0462803022
0608799089
0440202501
0462805013
0403601255
0400702504
0402609022
0406605006
0439805034
0407105036
0402209002
0642400125
0431603058
0450902505
0406104001
0450902518
0450902515
0642602098
0450899113
0403009020
0411704032
0400110004
0406106004
0403008019
0406106018
0446705017
0463305020
0450902516
0411605009
0446704019
Hajdin Jovana
Milić Tamara
Kesić Ana
Savić Jelena
Maksimović Nevena
Zarić Milica
Ivanović Iva
Jevtić Milica
Stanković Jelena
ŢeraĊanin Irina
Ristić Ivana
Marković ĐurĊija
Gostović SrĊan
Petrović Luka
Srdić Isidor
Lilić Aleksandar
Stajkovac Gavrilo
Branović Vojislav
Basarić Bogdan
Vuco Goran
Simić Marko
Pantović Jovan
Ĉabarkapa Ognjen
Kremić Vaso
Vukašinović Vuk
Abaz Adam
Rajović Vuk
Dimitrijević Branislav
Rangelov Nikola
Jerinić Nikola
ĐorĊević Aleksandar
Jordanović Luka
Obradović Filip
Ĉabarkapa Damjan
Kokanović Ţarko
Velimirović Dejan
04627
04033
04033
04030
04030
04030
04627
06087
04030
04627
04027
04632
04026
04066
04047
04010
04022
06069
04107
04316
04107
04316
04107
06069
04090
04030
04107
04001
04107
04030
04061
04467
04016
04107
04107
04110
Eurobasket
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda
Vraĉar
Vraĉar
Vraĉar
Eurobasket
Play off doo
Vraĉar
Eurobasket
Mladost
Sopot
Vizura - Shark
Beostars 05
Mladost
Crvena Zvezda
Basket Plus
Ţelezniĉar
Flash
Vojvoda Stepa
Flash
Vojvoda Stepa
Flash
Ţelezniĉar
Milan Trivic
Vraĉar
Flash
Partizan
Flash
Vraĉar
Sport eko
Beokoš
Beovuk 72
Flash
Flash
Ţitko Basket
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04138
04057
04003
04117
04117
04117
04117
04322
04322
04322
04322
04322
04125
04125
04322
04322
04322
04322
04322
04322
04322
04322
04322
04322
04633
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Mondo Basket
Dok-beograd
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Torlak Aboca
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Slodes
Slodes
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Radivoj Korać
Stari Dif
04/853
04/854
04/855
04/857
04/858
04/859
04/860
04/861
04/862
04/863
04/864
04/865
04/866
04/867
04/868
04/869
04/870
04/871
04/872
04/873
04/874
04/875
04/876
04/877
04/878
0451701152
0432203007
0438301282
0401506016
0460504021
0405008052
0469905021
0462608004
0438599147
0438501277
0462704002
0463305009
0407106015
0459607029
0459606013
0537301142
0446099007
0459606005
0446499088
0463207010
0446000210
0302499078
0431603061
0411708008
0410709029
Drakulić Nenad
Ristić Uroš
Mićović Strahinja
Terzić Branislav
Zorić Veljko
GloĊović Nikola
Stojiĉević Luka
Mirković Borislav
Škorić Marko
Milanović Aleksandar
Todorić Nemanja
Zrelec Petar
Garĉević Miljan
Oţbolt Mateja
Petrović Aleksandar
Lekić Nikola
Kostić Miloš
Karadarević Bogdan
Stanković Predrag
Prokić Milovan
Vasilić Mladen
Rakić Srećko
Kosović Uroš
Nešić Aleksa
Rutović Nikola
04075
04054
04633
04108
04108
04108
04022
04009
04047
04605
04108
04633
04338
04596
04596
05020
04034
04596
04339
04632
04034
03151
04107
04117
04107
Bkk Radniĉki
Zvezdara M.invest
Stari Dif
Beostar
Beostar
Beostar
Basket Plus
Crvena Zvezda-Beograd
Mladost
Kasta
Beostar
Stari Dif
Zvezda
Kosmaj
Kosmaj
Mladost - Palanka
Panda
Kosmaj
Kolubara - Lazarevac 2003
Sopot
Panda
Mionica
Flash
Torlak Aboca
Flash
04633
04633
04075
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04050
04317
04317
04552
04552
04552
04552
04552
04552
04552
04552
04339
04316
04316
04133
04/879
0410708014
Šunjevarić Mihailo
04107
Flash
04133
04/880
0452805028
Jousef Elais
04528
Ras
04133
04/881
04/882
04/883
04/884
04/885
04/886
04/887
0469402005
0400998089
0404702510
0509706037
0347006034
0406106003
0403008021
Ţivković Aleksandar
Zuber Goran
Petrović Luka
Veljić David
Grujić Nikola
Jovanović Lazar
Vasić ĐorĊe
04022
04552
04122
05005
03470
04061
04030
Basket Plus
Mladenovac
Mladost 2009
Feniks
Mix
Sport eko
Vraĉar
04128
04128
04128
04003
04003
04003
04003
Stari Dif
Stari Dif
Bkk Radniĉki
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Zemun
Radniĉki-Junior
Radniĉki-Junior
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Mladenovac
Kolubara - Lazarevac 2003
Vojvoda Stepa
Vojvoda Stepa
Internacionalna škola
košarke
Internacionalna škola
košarke
Internacionalna škola
košarke
Surĉin
Surĉin
Surĉin
Dok-beograd
Dok-beograd
Dok-beograd
Dok-beograd
04/888
04/889
04/890
04/891
04/892
04/893
04/894
04/895
04/896
04/897
04/898
04/899
04/900
04/901
04/902
04/903
04/904
04/905
04/906
04/907
04/908
04/909
04/910
04/911
04/912
04/913
04/914
04/915
04/916
04/917
04/919
04/920
04/921
04/922
04/923
04/924
0406605001
0452806010
0407205007
0453304014
0235103006
0432398014
0405806025
0705603058
0453302114
0459404011
0813503006
0601802544
0455202524
0469905036
0407105001
0406909003
0661305028
0411701263
0433505026
0409507003
0409507002
0405804016
0409507004
0469903040
0459404028
0411702541
0409208005
0406906006
0469903024
0471603035
0405006030
0405304011
0438099020
0455605033
0410710008
0402608004
Manojlović Aleksandar
Đukanović Predrag
Ćurguz Uglješa
Marinković Andreja
Barać Branislav
Zeĉević Novak
Cvijović Stefan
Luković Filip
Spasojević SrĊan
Mijajlović Stefan
Smiljković Milan
Marković Nikola
Milosavljević Nikola
Husović Andrej
Trifunović Dejan
Jakšić Luka
Virijević Vladimir
Stevanović Aleksandar
Stepanić Filip
Vuĉetić Bojan
Vuĉetić Dragan
Ĉejić Aleksandar
Vuĉetić Stefan
Nedeljković Aleksandar
Ţivković Andrija
Bogdanović Filip
Milinković Vukašin
Rakić Bogdan
Mandić Milorad
Panić Predrag
Jevtić Srećko
Ćosić Filip
Burić Nenad
Škorić Aleksandar
Milosavljević Nenad
Smolović Stefan
04066
04528
04072
04069
02351
04627
04122
04016
04022
04533
04015
06614
04552
04436
04528
04436
04050
04117
04436
04095
04095
04436
04095
04436
04626
04071
04552
04699
04436
04107
04050
04077
04072
04026
04107
04026
Beostars 05
Ras
Koledţ Basket Plus
Zvezdara-Zvezda
Proleter-Naftagas
Eurobasket
Mladost 2009
Beovuk 72
Basket Plus
Mega Vizura
Beograd
Plus
Mladenovac
Beoas
Ras
Beoas
Zemun
Torlak Aboca
Beoas
Girasole Basket
Girasole Basket
Beoas
Girasole Basket
Beoas
Cerak
Bs Red Star
Mladenovac
All Star
Beoas
Flash
Zemun
Koledţ Beograd
Koledţ Basket Plus
Vizura - Shark
Flash
Vizura - Shark
04003
04003
04125
04695
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04081
04081
04081
04081
04081
04081
Dok-beograd
Dok-beograd
Slodes
Skadarlija
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
04/925
04/926
04/927
04/928
04/929
04/930
04/931
04/932
04/933
04/934
04/935
04/936
04/937
04/938
04/939
04/940
04/941
04/942
04/943
04/944
04/945
04/946
04/947
04/948
04/949
04/950
04/951
04/952
04/953
04/954
04/955
04/956
04/957
04/958
04/959
04/960
0462705034
0465104006
0405005021
0462706022
0405005025
0455603073
0405005026
0405604003
0438503005
0706110001
0405003041
0705504007
0405704038
0460505015
0469405006
0706108008
0659705013
0405006052
0405009046
0506805013
0405707027
0433404013
0601907001
0407105017
0405003036
0465104003
0405003038
0750304075
0545304047
0465106016
0452805101
0465110012
0405706061
0405008037
0459405020
0400907021
Ćeha Nikola
Tadić Marko
Ruţić Miloš
Obradović Dušan
Mijušković Marko
Mijailović Dušan
Mijušković Miloš
Kesić Vuk
Despotović Filip
Elezović Jovan
Babović Jovan
AnĊelović Aleksa
Sitar Miloš
Jakovljević Darko
Maljković Nikola
Milojević Darko
Bjelobaba ĐorĊe
ĐorĊević Nikola
Todorović Dimitrije
Radovanović Strahinja
Ţarković Nikola
Ĉitaković Aleksa
Selaković Mihailo
Radovanović Jovan
Mišić Uroš
Podnar Nikola
Radosavljević Marko
Triĉković ĐorĊe
Zdravković Dušan
Damnjanović Miloš
Tijanić Nikola
Đurić Igor
Marković Nemanja
Jeronĉić Mladen
Lakić Nikola
Cvetanović Nikola
04001
04026
04050
04050
04026
04026
04026
04026
04026
07061
04026
07055
04026
04026
04026
04026
04026
04050
04050
04026
04057
04001
06492
04066
04533
04651
04026
04627
04022
04651
04022
04651
04108
04050
04077
04077
Partizan
Vizura - Shark
Zemun
Zemun
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Trepĉa
Vizura - Shark
Napredak
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Zemun
Zemun
Vizura - Shark
Mondo Basket
Partizan
Sloboda
Beostars 05
Mega Vizura
Viva Basket
Vizura - Shark
Eurobasket
Basket Plus
Viva Basket
Basket Plus
Viva Basket
Beostar
Zemun
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04026
04026
04081
04081
04081
04081
04081
04081
04026
04081
04081
04081
04081
04026
04026
04081
04026
04594
04594
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura - Shark
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura - Shark
Vizura - Shark
Vizura
Vizura - Shark
Sava
Sava
04/961
04/962
04/963
04/964
04/965
04/966
04/967
04/968
04/969
04/970
04/971
04/972
04/973
04/974
04/975
04/976
04/977
04/978
04/979
04/980
04/981
04/982
04/983
04/984
04/985
04/986
04/987
04/988
04/989
04/990
04/991
04/992
04/993
04/994
04/995
04/996
0469907017
0401505010
0469907005
0469907020
0439806018
0400907008
0411208009
0469908041
0469908054
0452810076
0401510014
0407105077
0452806009
0452805062
0452805061
0459409016
0869103014
0438706017
0411598115
0443600001
0462606037
0439507009
0406308006
0347510003
0301497021
0408707023
0412310016
0408709009
0401503055
0000107008
0411898063
0300603024
0445905006
0403504025
0460506006
0411706013
Stoilković Luka
Lomas Nemanja
Sarić Stefan
Ćatić Vladimir
Bralić Luka
Dobrašinović Luka
Beljac SrĊan
Radalj Marko
Miletić Aleksa
Mladenović Vuk
Lomas Nikola
Terzić Aleksa
Radonjić Marko
Pavlović Miloš
Pavlović Luka
Popović Nikola
Đošić Lazar
Vujnović Andrej
Glamoĉanin Marko
Ivković Marko
Janjić Jakov
Nikolić Dušan
Ţivojinović Filip
Vasiljević ĐorĊe
Ilić Vlatko
Cerović Danilo
Vejnović Luka
Kašiković Matija
Svitlica Slaven
Đurić Nikola
Radojĉić Vladimir
Stojkanović Damjan
Ilić Stefan
Despotović Nikola
Talović Andreja
Joviĉić Damjan
04022
04436
04436
04436
04107
04009
04112
04699
04699
04528
04015
04058
04034
04071
04071
04594
08060
04387
04594
04594
04626
04034
04063
03475
03024
04087
04123
04087
04318
04072
04110
05137
04110
04035
04605
04107
Basket Plus
Beoas
Beoas
Beoas
Flash
Crvena Zvezda-Beograd
Put
All Star
All Star
Ras
Beograd
Probasket
Panda
Bs Red Star
Bs Red Star
Sava
Jug
Liks
Sava
Sava
Cerak
Panda
Korg 011
Ub
Metalac
Abba
Umka 2009
Abba
Koteţ
Koledţ Basket Plus
Ţitko Basket
Jagodina
Ţitko Basket
Astra
Kasta
Flash
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04594
04528
04528
04528
04528
04528
04528
04528
04330
04330
04330
04330
04118
04118
04118
04118
04118
04118
04118
04118
04118
04118
04015
04015
04015
04015
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Sava
Ras
Ras
Ras
Ras
Ras
Ras
Ras
Bask
Bask
Bask
Bask
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
04/997
04/998
04/999
04/1000
04/1001
04/1002
04/1003
04/1004
04/1005
04/1006
04/1007
04/1008
04/1009
04/1010
04/1011
04/1012
04/1013
04/1014
04/1015
04/1016
04/1017
04/1018
04/1019
04/1020
04/1021
04/1022
04/1023
04/1024
04/1025
04/1026
04/1027
04/1028
04/1029
04/1030
04/1031
04/1032
0438304048
0432205006
0405405005
0460505035
0404706028
0404706024
0460506008
0460507009
0869105026
0705505030
0140502104
0405005035
0446704001
0460505016
0800505009
0439506032
0455606016
0406606025
0446708002
0446706017
0502207026
0439805008
0439805031
0403004025
0460505020
0405704044
0400905022
0411805009
0460507008
0460505037
0402607009
0460508003
0407107014
0406107003
0440005013
0460505029
Janjetović Vasilije
ĐorĊević Zoran
Prodanović Maksimilijan
Joksimović Petar
Dobrijević Aleksa
Jeremić Matija
Milin Arsenije
Dimkić Uroš
Mitić Nikola
AnĊelović Dušan
Ivandić AnĊelko
Gašić Miloš
Zdravković Stevan
Milaĉić Dimitrije
Smiljković Viktor
Pavlović Nikola
Rajić Nikola
Kovaĉević Andrej
Radosavljević Vuk
Peno Stefan
Vuković Filip
Ĉolović Stefan
Murganić Marko
Jović Luka
Gostović Nikola
Vukmirović Filip
Lukić Nikola
Davidović Aleksandar
Jerković Uroš
Perković Petar
Mitrović Aleksandar
Veliĉković Nikola
Damjanović Stefan
Vujić Nikola
Stojilović Nemanja
Ivkov Mladen
04016
04010
04054
04605
04047
04047
04605
04605
04050
04108
04117
04026
04467
04605
08005
04099
04556
04066
04695
04467
05022
04054
04010
04030
04605
04057
04108
04391
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
Beovuk 72
Crvena Zvezda
Zvezdara M.invest
Kasta
Mladost
Mladost
Kasta
Kasta
Zemun
Beostar
Torlak Aboca
Vizura - Shark
Beokoš
Kasta
Probasket
Ţeleznik
As Basket
Beostars 05
Skadarlija
Beokoš
Stars
Zvezdara M.invest
Crvena Zvezda
Vraĉar
Kasta
Mondo Basket
Beostar
Sloboda-Bariĉ
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
04/1033
04/1034
04/1035
04/1036
04/1037
04/1038
04/1039
04/1040
04/1041
04/1042
04/1043
04/1044
04/1045
04/1046
04/1047
04/1048
04/1049
04/1050
04/1051
04/1052
04/1053
04/1054
04/1055
04/1056
05/1
05/2
05/3
05/4
05/5
05/6
05/7
05/8
05/9
05/10
05/11
05/12
0460505027
0460510001
0460505024
0460505028
0460505025
0460505033
0460505019
0440001071
0460505021
0460504018
0460511008
0460511004
0460511003
0460511002
0460507010
0460511009
0460508006
0460511010
0460511006
0460511007
0460511001
0460511011
0460511005
0408010019
0503208024
0503209002
0557007017
0529505029
0529509003
0501810015
0503208004
0501810016
0503209004
0501806007
0503010020
0501009008
Lukić Stefan
Ljubiĉić Boris
Šuberić Andrija
Marinović Ognjen
Petronijević ĐorĊe
Kovaĉević Luka
Pejović ĐorĊe
Cicmil Nenad
Radulović Stefan
Medić Vojislav
Ćurić Petar
Grubišić Marko
Simonović Nikola
Došen Bogdan
Ţivojinović Matija
Glišić Dimitrije
Kirin Aleksandar
Jerković Vukašin
Masleša Danilo
Leković Nikola
Elezović Aleksa
Elezović Luka
Mitrović Mihailo
Tasić Tamara
Erić Aleksa
Popović David
Zeĉević Jovan
Jovanović Mladen
Mirković Vladan
Komarica Miloš
Radišić Jovan
Milojević Lazar
Lonĉar Nikola
Petrović Filip
Saiĉić Luka
Milenković Nemanja
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04605
04080
05032
05032
05570
05295
05295
05018
05032
05018
05032
05018
05030
05031
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Kasta
Voţdovac
Šampion
Šampion
Šampioni
Šumadija
Šumadija
Basket Top
Šampion
Basket Top
Šampion
Basket Top
Kragujevac 96
Radniĉki Student
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04015
04030
05029
05029
05635
05635
05635
05635
05635
05635
05635
05635
05635
05635
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Vraĉar
Foka
Foka
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
05/13
05/14
05/15
05/16
05/17
05/18
05/19
05/20
05/21
05/22
05/23
05/24
05/25
05/26
05/27
05/28
05/29
05/30
05/31
05/32
05/33
05/34
05/35
05/36
05/37
05/38
05/39
05/40
05/41
05/42
05/43
05/44
05/45
05/46
05/47
05/48
0502010028
0504508005
0509706021
0509706023
0502010031
0502010027
0502010007
0502010034
0502010005
0502010029
0502010006
0502010011
0502010025
0502010024
0502010026
0502010003
0502010004
0502010013
0502010009
0502010016
0502010038
0502010010
0502010037
0502010036
0500508015
0502010023
0502010014
0502010015
0502010041
0502010042
0502010012
0502009017
0502010019
0502009007
0502010022
0502010020
Prvulović ĐorĊe
Marinković Laura
Katanić Ivana
Katanić Aleksandra
Panić Stefan
Potić Uroš
Miladinović Novak
Cvetković Mateja
Spasojević Nemanja
Dimić Mateja
Savić Mateja
Andrejić Vera
Vraĉarić Dragan
Babanić Nikola
Miloradović Milan
Radosavljević ĐorĊe
Jocić Antonije
Marisavljević Anica
Vlajić Marija
Kovaĉević Nina
Milojević Tamara
Torbica AnĊa
Jovanović Katarina
Jovanović Jovana
Ivanović Milan
Ĉabraja Mihajlo
Stanković Marija
Radišić Srna
Marin AnĊela
Šuleić Sandra
Veljković Viktorija
Rašković Natalija
Marisavljević Milica
Glišić Jovana
Jeliĉić Dunja
Torbica Milena
05020
05045
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05005
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
Mladost - Palanka
Paraćin
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Feniks
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
05/49
05/50
05/51
05/52
05/53
05/54
05/55
05/56
05/57
05/58
05/59
05/60
05/61
05/62
05/63
05/64
05/65
05/66
05/67
05/68
05/69
05/70
05/71
05/72
05/73
05/74
05/75
05/76
05/77
05/78
05/79
05/80
05/81
05/82
05/83
05/84
0502009005
0502009008
0502010001
0509708013
0502009009
0502009004
0502010021
0500208016
0506705010
0545109019
0557005038
0557006009
0501710001
0557005015
0500609001
0557005040
0501807005
0503010043
0506703004
0570707016
0570707012
0709202502
0557504006
0563406013
0503509020
0503509009
0503509007
0545309008
0509401128
0503208011
0503208006
0503208023
0503208022
0503208007
0503208016
0503210002
Milutinović Aleksandra
Kocić Aleksandra
Samardţić Nina
Mihailović Isidora
Pavlović Dara
Ćosić Nevena
Babanić Aleksandra
Gojaković Andrijana
Radojiĉić Lazar
Mićić Dušan
Vuksanović Bogdan
Jovanović Branislav
Stanisavljević Dane
Krsmanović Dušan
Ašanin Dragan
Bilbija Marko
Pajović Novak
Milenković Aleksandar
Stašević Milan
Petrović Srboljub
Jevremović Miloš
Prvulović Jelena
Ostojić Duška
Đokić ĐorĊe
Marinković Miroslav
Barać Filip
Mijatović Veljko
Ilić Nikola
Todorović Milica
Nikolić Dimitrije
Ţivković Pavle
Petrović Filip
Vuksanović Boris
Stoţinić Milan
Ristić Aleksa
Rafailović Aleksa
05020
05020
05020
05097
05020
05020
05020
05002
06030
05451
05017
05017
05017
05017
05017
05017
05018
05030
05290
05707
05707
01190
02043
05705
05035
05035
05035
05453
05038
05032
05032
05032
05032
05032
05032
05032
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
KaraĊorĊe
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Plana
Sloga
Poţarevac
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Basket Top
Kragujevac 96
Temnić
Bam Basket
Bam Basket
Ĉelarevo
Kovin
Top Basket
Poskok
Poskok
Poskok
Carina
Basket Stars
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05028
05067
05004
05635
05635
05635
05635
05635
05635
05635
05635
05063
05063
05063
05099
05099
05137
05451
05451
05451
05034
05099
05013
05013
05013
05013
05013
05013
05013
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Jasenica
Prva Petoletka
Po Basket
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Šumadija 1991
Svilajnac Kompo
Svilajnac Kompo
Svilajnac Kompo
Radniĉki
Radniĉki
Jagodina
Poţarevac
Poţarevac
Poţarevac
Starinski
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
05/85
05/86
05/87
05/88
05/89
05/90
05/91
05/92
05/93
05/94
05/95
05/96
05/97
05/98
05/99
05/100
05/101
05/102
05/103
05/104
05/105
05/106
05/107
05/108
05/109
05/110
05/111
05/112
05/113
05/114
05/115
05/116
05/117
05/118
05/119
05/120
0503208013
0503208015
0556907008
0503208014
0503209005
0503208018
0501808007
0501807024
0503208002
0500208014
0500504004
0509702103
0500509018
0502007017
0500208020
0500507015
0500509019
0529300051
0504011002
0502009001
0557502095
0500506007
0513799100
0570607001
0557006021
0529310002
0503009015
0500607001
0501009025
0503210001
0557004044
0503208005
0503209003
0502697072
0557006023
0502703006
Rajković Jovan
Nikolić Nemanja
Jovanović Bojan
Jeliĉić Stefan
Dimovski Lazar
Bojić Ognjen
Urošević Luka
Maksović Stefan
Avramović Alek
Donĉić Nina
Divković Darko
Spasojević Stefan
Stanković Vukašin
Mirković Nikola
Rajĉić Milica
Katanić Nikola
Milenković Uroš
Obradović Miloš
Kovaĉević Ivica
Urošević Miloš
Mišulić Rastko
Zubac Nikola
Milutinović Aljoša
Mladenović Jovana
Obradović Luka
Ĉolović Stefan
Nikolić Igor
Maksimović Marko
Poznanović Isidora
Pavlović Aleksa
Stevanović Lazar
Šćekić Mateja
Maksimović Bogdan
Savić Nemanja
Raković Milan
Nedeljković Ivan
05032
05032
05032
05032
05032
05032
05018
05018
05032
05002
05005
05028
05005
05028
05002
05005
05005
05063
05040
05005
05005
05005
05002
05314
05570
05293
05030
05031
05010
05032
05017
05032
05032
05031
05570
05017
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Basket Top
Basket Top
Šampion
Plana
Feniks
Jasenica
Feniks
Jasenica
Plana
Feniks
Feniks
Svilajnac Kompo
Kopaonik
Feniks
Feniks
Feniks
Plana
Jagodina
Šampioni
Zekas 75
Kragujevac 96
Radniĉki Student
Kragujevac
Šampion
Radniĉki-KG 06
Šampion
Šampion
Radniĉki Student
Šampioni
Radniĉki-KG 06
05013
05013
05013
05013
05013
05013
05013
05013
05013
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05020
05001
05020
05020
05020
05020
05020
05018
05018
05018
02227
05099
05013
05018
05018
05018
05002
05029
05002
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Ţupa
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Mladost - Palanka
Basket Top
Basket Top
Basket Top
Radniĉki KG
Radniĉki
Radniĉki
Basket Top
Basket Top
Basket Top
Plana
Foka
Plana
05/121
05/122
05/123
05/124
05/125
05/126
05/128
05/129
05/130
05/131
05/132
05/133
05/134
05/135
05/136
05/137
05/138
05/139
05/140
05/142
05/143
05/144
05/145
05/146
05/147
05/148
05/149
05/150
05/151
05/152
05/153
05/154
05/155
05/156
05/157
05/158
0557000007
0529597027
0502798087
0509706024
0502797057
0502797058
0570502552
0559104028
0403698029
0570508007
0559104016
0570502545
0513704002
0570508016
0570508011
0570502576
0513704008
0559104025
0513604008
0513700132
0642503003
0556909001
0501809003
0556907021
0500810007
0545306030
0503411001
0513201208
0802100283
0629901052
0545398029
0401698070
0513297080
0401098072
0400199173
0501810005
Despotović Nikola
Pavlović Nenad
Arnaut Stefan
Lugić Lazar
Vukotić Ivica
Veljović Darko
Nikolić Vladimir
Miletić Petar
Ruţić Tamara
Stevanović Nemanja
Niklanović Ilija
Milanović Veljko
Malinić Marko
Stevanović ĐorĊe
Đokić Miloš
Savić Strahinja
Komatović Jovan
Bošković Nenad
Janićijević Miloš
Pavlović Miloš
Mirković Adam
Nikolić Luka
Cvetić Filip
Gligorijević Strahinja
Mišeljić Luka
Lazarević Nikola
Nikolić Vuk
Šparović Petar
Tešanović Milan
Vranić Vladimir
Svilar Vojin
Perović Andrej
Nastić Aleksandar
Ţivanović Uroš
Avlijaš Miloš
Bojović Isidora
05017
05031
05031
05005
11661
02227
05705
05591
11622
05705
05705
05705
05705
05705
05705
04015
05705
01022
05031
07346
05017
05569
05018
05569
05008
05453
05034
04081
07346
04081
04081
04081
04081
04081
01003
05018
Radniĉki-KG 06
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Feniks
Makedonija
Radniĉki KG
Top Basket
Ćuprija
Poljska
Top Basket
Top Basket
Top Basket
Top Basket
Top Basket
Top Basket
Beograd
Top Basket
Spartak
Radniĉki Student
Niš
Radniĉki-KG 06
Kolonac
Basket Top
Kolonac
Semendria
Carina
Starinski
Vizura
Niš
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vizura
Vojvodina Srbijagas
Basket Top
05002
05002
05002
05002
05002
05002
05137
05137
05706
05137
05137
05137
05137
05137
05137
05137
05137
05137
05137
05137
05137
05099
05013
05018
05033
05033
05033
05033
05033
05033
05033
05033
05033
05033
05033
05099
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Jagodina
Jagodina
Jagodina 2001
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Radniĉki
Radniĉki
Basket Top
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Radniĉki
05/159
05/160
05/161
05/162
05/163
05/164
05/165
05/166
05/167
05/168
05/169
05/170
05/171
05/172
05/173
05/174
05/175
05/176
05/177
05/178
05/179
05/180
05/181
05/182
05/183
05/184
05/185
05/186
05/187
05/188
05/189
05/190
05/191
05/192
05/193
05/194
0144001055
0500805013
0659903004
0513203019
0837798014
0222705004
0500806011
0529510001
0504011001
0556903003
0503110001
0556905021
0557004011
0557004052
0660005021
0557002509
0557002502
0402503011
0302099075
0506804009
0115403003
0557104024
0559104020
0557107020
0506704070
0557105025
0557105031
0557105035
0500110006
0506707006
0557108008
0557109012
0557108004
0557107012
0557107016
0506810001
Balaban Darko
Radić Jovan
Janjušević Boris
Nikolić Marko
Jovanović Vladica
Blagojević Ivica
Janković Jovan
Lakićević Nikola
Milenković Nenad
Aksić Stefan
Kadić Vasilije
Stanišić Luka
Milosavljević ĐorĊe
Slavković Lazar
Popović Filip
Mijović Stevan
Vuĉković Predrag
Boţović Nikola
Đorić Nenad
Šolević Aleksa
Rac Aleksandar
Raiĉević Dimitrije
Radovanović ĐorĊe
Petrović Aleksa
Palić Nikola
Krpić Marko
Petrović Bojan
Ignjatović Dragan
Bukvić Marko
Hristov Stefan
Novaković Dejan
ĐorĊević Miloš
Rakoĉević Nikola
Antić Luka
Jovanović Nikola
Begović Nikola
04010
05008
07247
04022
08012
11661
05008
05017
05040
05031
05031
05031
05017
05017
05017
05017
05017
02019
02351
05068
01497
05068
05068
05068
05068
05068
05068
05068
05001
05067
05068
05068
05068
05068
05068
05068
Crvena Zvezda
Semendria
Pirot
Basket Plus
Zdravlje 09
Makedonija
Semendria
Radniĉki-KG 06
Kopaonik
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Hemofarm
Proleter-Naftagas
Napredak Rubin
Vrbas
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Ţupa
Prva Petoletka
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
05033
05033
05033
05033
05033
05063
05034
02227
05001
05002
05099
02227
02227
02227
02227
02227
02227
02227
05137
05290
05290
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Smederevo 1953
Svilajnac Kompo
Starinski
Radniĉki KG
Ţupa
Plana
Radniĉki
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Jagodina
Temnić
Temnić
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
05/195
05/196
05/197
05/198
05/199
05/200
05/201
05/202
05/203
05/204
05/205
05/206
05/207
05/208
05/209
05/210
05/211
05/212
05/213
05/214
05/215
05/216
05/217
05/218
05/219
05/220
05/221
05/222
05/223
05/224
05/225
05/226
05/227
05/228
05/229
05/230
0557107017
0557107026
0557107015
0557107029
0557106010
0557004012
0529503017
0557004015
0660006021
0500604007
0500806007
0545308006
0503208001
0503209001
0506302513
0531405008
0104298001
1200109007
0557107024
0506706006
0557006010
0660000037
0606904013
0506699018
0501009009
0503110006
0501009021
0501009027
0503110003
0501009020
0501009028
0503110005
0503010034
0501009004
0501009014
0501009019
Korać Veljko
Trifunović Konstantin
Ţivadinović Nikola
Miletić Lazar
Sremĉević Marko
Milosavljević Bogdan
Radosavljević Aleksandar
Radosavljević Uroš
Pejĉinović Petar
Nedeljković Dušan
Đurĉević Nikola
Dunĉević Stefan
Novaković Milan
Bakić Luka
Stanković Ivan
Radanović Jelena
Kovaĉić Marija
Bozovic Bogoljub
Stojanović Milan
Vitkovac Aleksandar
Galjak Aleksandar
Barlov Miloš
Kosanović Nikola
Grgić Boško
Ratković Relja
Kneţević Komnen
Vlašković Marko
Ĉarović Filip
Rakić Mateja
Milutinović Dušan
Milenković Luka
Pavlović Bogdan
Koĉović Filip
Jovanović Bogdan
Cicić Nikola
Milić Jovan
05068
05068
05068
04010
05068
05017
05017
05017
05017
05017
05008
05453
05032
05032
02126
05705
01042
12001
05068
05068
05017
06146
07283
05066
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05030
05031
05031
05010
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Crvena Zvezda
Napredak Rubin
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Semendria
Carina
Šampion
Šampion
Dinamo
Top Basket
Spartak
Mokra Gora
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Radniĉki-KG 06
Goĉ
Knjaţevac
Sloga
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Kragujevac 96
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Kragujevac
05571
05571
05571
05571
05571
02227
02227
02227
02227
02227
05034
05034
05013
05013
05063
05706
05706
05018
05571
05571
05635
05067
02227
05451
05099
05099
05099
05099
05099
05099
05099
05099
05099
05099
05099
05099
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Radniĉki KG
Starinski
Starinski
Radniĉki
Radniĉki
Svilajnac Kompo
Jagodina 2001
Jagodina 2001
Basket Top
Kruševac
Kruševac
Šumadija 1991
Prva Petoletka
Radniĉki KG
Poţarevac
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
05/231
05/232
05/233
05/234
05/235
05/236
05/237
05/238
05/239
05/240
05/241
05/242
05/243
05/244
05/245
05/246
05/248
05/250
05/251
05/252
05/253
05/254
05/255
05/256
05/257
05/258
05/259
05/260
05/261
05/262
05/263
05/264
05/265
05/266
05/267
06/1
0501807016
0501009026
0570505010
0531004012
0531004002
0506309002
0728504016
0500404034
0501009017
0501009030
0501009007
0202207008
0500705001
0513204006
0557103016
0503810006
0660101026
0557000010
0529505040
0601803003
0556905019
0556905007
0529505014
0529503038
0529503021
0556903014
0556906005
0557005026
0556902515
0557004016
0614311001
0556908002
0503610009
0503610002
0557003002
0601408014
Đokić Ignjat
Radmilović Nikola
Momirović Branimir
Jovanović Ivan
Panić Aleksandar
Panić Tomislav
Milutinović Mihajlo
Đoković Ilija
Babić Marko
Tošić Nebojša
Vujiĉić Boris
Vujković Nokola
Ilić Nenad
Milošević Ivan
Gajić Nemanja
Stevanović Natalija
Veljović Vanja
Milić Dimitrije
Lazić Mihajlo
Đusić Tomislav
Prebiraĉević Miloš
Radenković David
Gvozdenović Bogdan
Vasiljević Janko
Kijanović Mateja
Stoţinić Dimitrije
ĐorĊević Stefan
Šapić Petar
Mladićević Nemanja
Tanasijević Janko
Rajić Miloš
Varjaĉić Andreja
Delić Lazar
Kušić Marko
Vulović Andreja
Tešević Miloš
05018
05010
05705
05310
05310
02019
05705
04009
05010
05031
05031
02022
02022
05008
08135
05038
03004
07346
05635
06018
05017
05017
05295
05295
05017
05017
05017
05017
05017
05017
06143
05569
05036
05036
05017
06428
Basket Top
Kragujevac
Top Basket
Sloga
Sloga
Hemofarm
Top Basket
Crvena Zvezda-Beograd
Kragujevac
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Basket In
Basket In
Semendria
Prokuplje
Basket Stars
Loznica
Niš
Šumadija 1991
Mašinac
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Šumadija
Šumadija
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Radniĉki-KG 06
Ĉaĉak 94
Kolonac
KaraĊorĊe
KaraĊorĊe
Radniĉki-KG 06
Priboj
05099
05099
05634
05634
05634
05634
05634
05634
05099
05099
05018
05453
05453
05453
05290
05099
05045
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
05031
06031
Radniĉki
Radniĉki
Maraton
Maraton
Maraton
Maraton
Maraton
Maraton
Radniĉki
Radniĉki
Basket Top
Carina
Carina
Carina
Temnić
Radniĉki
Paraćin
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Ras
06/2
06/3
06/4
06/5
06/6
06/7
06/8
06/9
06/10
06/13
06/14
06/15
06/16
06/17
06/18
06/19
06/20
06/21
06/22
06/23
06/24
06/25
06/26
06/27
06/28
06/29
06/30
06/31
06/32
06/33
06/34
06/35
06/36
06/37
06/38
06/39
0659905014
0659903016
0661307007
0642401157
0348602503
0300504002
0348601006
0630409031
0603901051
0411800239
0411801300
0411800244
0642998034
0601410004
0601408021
0601408018
0601410002
0601409006
0601409011
0601410003
0601410001
0601409004
0601409012
0642402529
0642405060
0642404028
0642402512
0642405048
0642404040
0642409002
0601208017
0642405015
0642402513
0606904004
0606908008
0601206010
Ĉelebić Emil
Serezlić Ensar
Ilić Nikola
Dumić Filip
Tadić Sneţana
Paramentić Marijana
Nikolić Nina
Đokić ĐurĊina
Mišović Isidora
Jevtić Miloš
Jadranin Goran
Vraneš Dušan
Mališić Nemanja
Matović Milan
Ţunić Aleksandar
Kijanović Aleksandar
Mešić Dino
Maksimović ĐorĊe
Ješić Arsenije
Steljić Igor
Milanović ĐorĊe
Drobnjak Miloš
Drobnjak Filip
Zimonjić Nemanja
Popović Vladeta
Šušić Miodrag
Stišović Uroš
Ţivanić Janko
Mijailović Uroš
Cerović Filip
Banjeglav Mihailo
Crvenica Luka
Ćirović Dejan
Janjić Lazar
Peruniĉić Nikola
Raković Nikola
06599
06599
02019
06069
03483
03083
03483
06304
04101
04118
04118
04118
06429
06014
06014
06014
06014
06014
06014
06014
06014
06014
06014
06424
06424
06012
06424
06424
06424
06424
06012
06012
06424
06424
06012
06012
Mileševac
Mileševac
Hemofarm
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ljubovija
Ţelezniĉar
Crnokosa
Karaburma
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Prijepolje
Ol Star
Ol Star
Ol Star
Ol Star
Ol Star
Ol Star
Ol Star
Ol Star
Ol Star
Ol Star
Mladost
Mladost
Borac
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Borac
Borac
Mladost
Mladost
Borac
Borac
06031
06031
06424
06424
03005
03005
03005
03005
06003
03475
03475
03475
06599
06599
06599
06599
06599
06599
06599
06599
06599
06599
06599
06069
06069
06069
06069
06069
06069
06069
06069
06069
06069
06069
06069
06069
Ras
Ras
Mladost
Mladost
Zicer
Zicer
Zicer
Zicer
Moravac
Ub
Ub
Ub
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Mileševac
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
06/40
06/41
06/42
06/43
06/44
06/45
06/46
06/48
06/49
06/50
06/51
06/52
06/53
06/54
06/55
06/56
06/57
06/58
06/59
06/60
06/61
06/62
06/63
06/64
06/65
06/66
06/67
06/68
06/71
06/72
06/73
06/74
06/75
06/76
06/77
06/78
0624804029
0601204005
0300605003
0347902503
0300611011
0347508004
0300607008
0300606001
0300203003
0300603030
0347301005
0601610009
0601608003
0348106016
0659705003
0600605009
0600605010
0601610017
0630108013
0601605039
0600604015
0602308007
0602308016
0601607013
0601607012
0405607041
0300502522
0454801002
0347008022
0347008023
0347008024
0659706001
0347298013
0347404020
0630207013
0600609001
Slavković Nebojša
Jovković Aleksandar
Petarić ĐorĊe
Bebić Stefan
Mijatović Stefan
Draksimović Marko
Beljić Jovan
Gavrilović Vojislav
Ćubela SrĊan
Milisavljević Branko
Radivojević Vladimir
Koprivica Aleksa
Topalović Bogdan
Arsenović Marko
Kneţević Pavle
Popović Lazar
Popović Dušan
Mulina Ognjen
Novaković Milutin
Dumanjić Miloš
Šopalović Dobrica
Todorović Branislav
Kuzeljević Momir
Krejović Dušan
Krejović Ivan
Udoviĉić Ţeljko
Nikolić Katarina
Milić Vesna
Ranković Nebojša
Ranković Nemanja
Pantelić Miloš
Ristić Aleksandar
Isaković Marko
Stojadinović ĐuraĊ
Aleksić Komnen
Katić Nikola
06424
06143
03006
03006
03006
03475
03006
03006
03002
03006
04594
06016
06016
03481
06492
06492
06492
06016
06301
06492
06492
06492
06492
06016
06016
04056
02043
04027
03470
03470
03470
06023
03016
03474
06302
06006
Mladost
Ĉaĉak 94
Sodex team
Sodex team
Sodex team
Ub
Sodex team
Sodex team
Zicer
Sodex team
Sava
Rolling
Rolling
Mladost
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Rolling
Sloga
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Rolling
Rolling
Div Basket
Kovin
Mladost
Mix
Mix
Mix
Uţice
Ruma
Ĉivija 96
Play off doo
Šampion
06069
06069
03024
03024
03024
03024
03024
03151
03151
03151
03151
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
06302
03483
03483
06026
06026
06026
06302
06026
06026
06023
06023
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Mionica
Mionica
Mionica
Mionica
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Vladimirci
Vladimirci
Vladimirci
Play off doo
Vladimirci
Vladimirci
Uţice
Uţice
06/79
06/80
06/81
06/82
06/83
06/84
06/85
06/86
06/87
06/88
06/89
06/90
06/91
06/92
06/93
06/94
06/95
06/96
06/97
06/98
06/99
06/100
06/101
06/102
06/103
06/104
06/105
06/106
06/107
06/108
06/109
06/110
06/111
06/112
06/113
06/116
0601305023
0606405006
0600609008
0600609015
0600609023
0649208001
0600610006
0630403002
0630199037
0630105014
0661507001
0661507009
0659701004
0630105023
0649200106
0438503050
0630298048
0302498022
0630297020
0600203016
0443800252
0600504009
0624905033
0624902524
0600503014
0624905029
0643209001
0802102517
0402905003
0000209017
0630499073
0802198050
0661509001
0630109012
0642400121
0302499102
Mitrović Nemanja
Radović SrĊan
Boţić Aleksandar
Ćosić Vuk
Kokorović Nikola
Pavlović Todor
Pavlović Stefan
Đurović Marko
Malović Rajko
Plazinić Matija
Vuletić Miloš
Milekić Ivan
Majstorović Vladimir
Munjić Nikola
Arnautović Nemanja
Vuĉićević Nemanja
Mićević Nikola
Vasić Aleksandar
Kuburović Ivan
Stanojević Marko
Gaćeša Aleksandar
Peruniĉić Miloš
Matejić Nikola
Mutavdţić Branko
Simonĉević Lazar
Ocokoljić Vladimir
Pajović Nataša
Radivojević Milan
Jovanović Sekule
Đukić Stefan
Petronijević Marko
Mitić Perica
Pavlović Ivan
Vukajlović Ilija
Balaš Sanjin
Tomašević Branislav
06006
06064
06006
06006
06006
06006
06006
06304
11620
06615
06615
06615
04016
04001
04010
04001
11618
04015
11658
06301
01177
06300
06614
06249
06017
06017
06432
08258
04318
04651
06492
05068
06615
06301
06018
03151
Šampion
Zlatibor
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Crnokosa
Bosna I Hercegovina
Poţega
Poţega
Poţega
Beovuk 72
Partizan
Crvena Zvezda
Partizan
Kipar
Beograd
Izrael
Sloga
Odţaci
Klik
Plus
Javor
GraĊanski
GraĊanski
Javor
Jablanica
Koteţ
Viva Basket
Sloboda
Napredak Rubin
Poţega
Sloga
Mašinac
Mionica
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06023
06301
06301
06301
06301
06301
06301
06492
06492
06492
06492
06492
06492
06492
06492
06005
06005
06005
06005
06005
06005
06304
06304
06304
06304
06304
06304
06304
06304
03480
Uţice
Uţice
Uţice
Uţice
Uţice
Uţice
Uţice
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Sloboda
Ivanjica
Ivanjica
Ivanjica
Ivanjica
Ivanjica
Ivanjica
Crnokosa
Crnokosa
Crnokosa
Crnokosa
Crnokosa
Crnokosa
Crnokosa
Crnokosa
Šabac
06/117
06/118
06/119
06/120
06/121
06/122
06/123
06/124
06/125
06/126
06/127
06/128
06/129
06/130
06/131
06/132
06/133
06/134
06/135
06/136
06/137
06/138
06/139
06/140
06/141
06/142
06/143
06/144
06/145
06/146
06/147
06/148
06/149
06/150
06/151
06/152
0305398012
0107798060
0347006056
0630108006
0630097018
0606401101
0649203024
0606401118
0606401098
0649299016
0630297031
0300210003
0300208009
0300209012
0630205020
0630208003
0630205012
0601608020
0630206025
0601607026
0630207027
0405001340
0642499044
0642602051
0601297026
0642806001
0601505028
0602408001
0601505015
0602408018
0602409001
0601505005
0642602071
0212698064
0642406001
0557002049
Bratić Mario
Koprivica Pavle
Ranković Ratko
Korać Filip
Protić Uroš
Vasiljević Petar
Vasiljević Nikola
Smolović Radenko
Brašanac Branko
Bodić SrĊan
Ćitić Dragan
Stanković Mateja
Topliĉević Miodrag
Petrović Luka
Stevanović Marko
Filipović Nemanja
Timotijević Vuk
Kaljević Miloš
Vukotić Vuk
Zagorĉić Andrija
Kovaĉević Predrag
Perić Strahinja
Milović Miloš
Malović Marko
Bogdanović Nenad
Drĉelić Miroslav
Šiljak ĐorĊe
Bošković Mihailo
Pešut Miloš
Janjušević Petar
Nikaĉević Aleksa
Grujiĉić Danilo
Jovanović Zoran
Pasuj Ţeljko
Vujiĉić Dušan
Vujović Petar
06304
04022
03470
06301
06012
06302
06012
04605
06302
06492
06302
03002
03002
03002
06302
06302
06302
06016
06302
06016
06302
04533
11661
06303
07269
11620
06024
06024
06024
06024
06024
06015
06492
02207
06424
05037
Crnokosa
Basket Plus
Mix
Sloga
Borac
Play off doo
Borac
Kasta
Play off doo
Sloboda
Play off doo
Zicer
Zicer
Zicer
Play off doo
Play off doo
Play off doo
Rolling
Play off doo
Rolling
Play off doo
Mega Vizura
Makedonija
Bajina Bašta
Ergonom-Sport klub
Bosna I Hercegovina
Dramini
Dramini
Dramini
Dramini
Dramini
Dţamp
Sloboda
Tamiš
Mladost
Korićani
03480
03480
03480
06615
06300
06064
06064
06064
06064
06064
06064
03024
03024
03024
06006
06006
06006
06006
06006
06006
06006
06424
06424
06428
06069
06428
06428
06428
06428
06428
06428
06428
06428
06428
06069
06069
Šabac
Šabac
Šabac
Poţega
Klik
Zlatibor
Zlatibor
Zlatibor
Zlatibor
Zlatibor
Zlatibor
Metalac
Metalac
Metalac
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Šampion
Mladost
Mladost
Priboj
Ţelezniĉar
Priboj
Priboj
Priboj
Priboj
Priboj
Priboj
Priboj
Priboj
Priboj
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
06/153
06/154
06/155
06/156
06/157
06/158
06/159
06/160
06/161
06/162
06/163
06/164
06/165
06/166
06/167
06/168
06/169
06/170
06/171
06/172
06/173
06/174
06/175
06/176
06/177
06/180
07/1
07/2
07/3
07/4
07/5
07/6
07/7
07/8
07/9
07/10
0606908005
0614301027
0606907012
0606903025
0630408008
0642405053
0642406022
0614409008
0614407001
0642408008
0642408022
0614409018
0642406011
0642410040
0642410033
0606909017
0642405017
0606906013
0642408030
0601203048
0642408016
0606910016
0614407011
0602109008
0606906030
0601605010
0750109004
0728409002
0404001272
0809501089
0705606008
0700204013
0705607009
0734607067
0734605093
0713406010
Biševac Petar
Karaklajić Milan
Radojiĉić Luka
Vuĉićević Miroslav
Tešović Aleksandar
Ivanović Marko
Petrović Nikola
Gaĉić Veljko
Ţilović Aleksandar
Kovaĉević Duško
Kovaĉević Nikola
Krsmanović Stefan
Staletić Kosta
Radojĉić Vuk
Milosavljević Uroš
Paunović Vladimir
Ĉutović Aleksa
Ljubiĉić Janko
Savić Ilija
Baltić Ţeljko
Mirosavljević ĐorĊe
Rosić Kosta
Roganović Miljan
Marinković Ivan
Zlatanović Matija
Pavlović Branko
ĐorĊević Nemanja
Stevanović Filip
Kneţević Katarina
Rovĉanin Jovana
Mladenović ĐorĊe
Jovanović Vukašin
Vasiljević Pavle
Adzić Petar
Grozdanović Miodrag
Miljković Milan
06012
06143
06069
06069
06304
06424
06424
06144
06144
06424
06424
06144
06424
06424
06424
06069
06424
06069
06424
06143
06424
06069
06144
06021
06069
06016
07501
07284
04101
07090
07056
07056
07056
07346
07346
07346
Borac
Ĉaĉak 94
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Crnokosa
Mladost
Mladost
Pik Takovo
Pik Takovo
Mladost
Mladost
Pik Takovo
Mladost
Mladost
Mladost
Ţelezniĉar
Mladost
Ţelezniĉar
Mladost
Ĉaĉak 94
Mladost
Ţelezniĉar
Pik Takovo
Mladost Junior
Ţelezniĉar
Rolling
Hajduk Veljko
Ozren
Karaburma
Student
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Niš
Niš
Niš
06069
06069
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06012
06023
07019
07286
07687
07687
07026
07026
07026
07503
07503
07503
Ţelezniĉar
Ţelezniĉar
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Uţice
Negotin
Mladost
Gimnazijalac
Gimnazijalac
Zicer
Zicer
Zicer
Junior
Junior
Junior
07/11
07/12
07/13
07/14
07/15
07/16
07/17
07/18
07/19
07/20
07/21
07/22
07/23
07/24
07/25
07/26
07/27
07/28
07/29
07/30
07/31
07/32
07/33
07/35
07/36
07/37
07/38
07/39
07/40
07/41
07/42
07/43
07/44
07/45
07/46
07/47
0734605099
0734607035
0734409015
0734608020
0750104025
0750104001
0750104029
0750400139
0750403038
0400901229
0750303003
0700807018
0700807001
0709006031
0709206003
0855099015
0705698004
0825701075
0750308084
0726904007
0751502147
0802101322
0201904002
0771406002
0760901072
0505198071
0734699040
0734600160
0728799014
0728698073
0728701076
0705607007
0701110006
0728607020
0728608001
0728605015
RanĊelović Marko
Tonić Bogdan
Jovanović MIljan
Dzunić Aleksa
Cvetković Nenad
Petraćković Miloš
Marĉinković PeĊa
Kovaĉević Nikola
Antić Stevan
Barać Nemanja
Đukić Slaviša
Stojĉić Anamarija
Bjelić Jelena
Radojković Jovana
Ĉolak Jana
Petrović Marija
Jovanović Marko
Veliĉković Vladimir
Šipetić Bogdan
Ĉukuranović Dimitrije
Gaćinović Marko
Stanković Nemanja
Tasić Danilo
Filipović Dušan
Dragutinović Vladan
Stanisavljević Ţeljko
Branković Predrag
Veliĉković Bogdan
Todorović Marko
Raiĉević Radivoje
Spasić Lazar
Petrović Marko
Nikolić Marko
Stojković Vladislav
Pavković MIodrag
Popović Boţidar
07346
07346
07344
07504
01008
07019
07019
07504
07346
01071
07503
07008
07008
07008
08003
08003
11673
11661
07016
07269
01071
04022
02019
04075
07250
07250
07286
06030
07250
07346
07283
07056
07011
07011
07011
07285
Niš
Niš
Zlatara
Nibac
Sport Key
Negotin
Negotin
Nibac
Niš
Radniĉki Basket
Junior
Student 1957
Student 1957
Student 1957
Actavis Academy
Actavis Academy
Ukrajina
Makedonija
Junior
Ergonom-Sport klub
Radniĉki Basket
Basket Plus
Hemofarm
Bkk Radniĉki
Eko Basket
Eko Basket
Mladost
Sloga
Eko Basket
Niš
Knjaţevac
Bor Rtb
Bin
Bin
Bin
Rtanj
07503
07503
07503
07503
07501
07501
07501
07055
07055
07055
07055
07090
07090
07090
07090
07090
07713
07713
07713
07713
07713
07713
07713
07247
07247
07247
07285
07285
07286
07286
07286
07286
07286
07286
07286
07286
Junior
Junior
Junior
Junior
Hajduk Veljko
Hajduk Veljko
Hajduk Veljko
Napredak
Napredak
Napredak
Napredak
Student
Student
Student
Student
Student
Konstantin
Konstantin
Konstantin
Konstantin
Konstantin
Konstantin
Konstantin
Pirot
Pirot
Pirot
Rtanj
Rtanj
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
07/48
07/49
07/50
07/51
07/52
07/53
07/54
07/55
07/56
07/57
07/58
07/59
07/60
07/61
07/62
07/63
07/64
07/65
07/66
07/67
07/68
07/69
07/70
07/71
07/72
07/73
07/74
07/75
07/76
07/77
07/78
07/79
07/80
07/81
07/82
07/83
0701107012
0701106009
0701808005
0701107006
0724704015
0713403062
0709004023
0761007016
0761007004
0734609019
0750409014
0734605047
0750300130
0734607065
0700205004
0705610026
0700204011
0705610031
0705610027
0705610024
0751500037
0545200067
0750304039
0750306002
0734605088
0771311014
0869102504
0713998023
0760901064
0701409019
0734409020
0750403027
0750410020
0701410002
0701408001
0701408007
Vasić Miloš
Nikolić Sava
Nikolić Miša
Pipović Aleksandar
Petrović Miroslav
Janković Milena
Kostić Emilija
Stojković Aleksandra
ĐorĊević Aleksandra
Ignjatović Marko
Nikolić ĐorĊe
Ĉaušević Strahinja
ĐorĊević Vladimir
Tasić Nenad
Vuković Dragan
Krsić Stefan
Simonović Aleksandar
Nešić Mihailo
Stanković Ţarko
Buljan Bogdan
Ivetić Stevan
Raonić Nemanja
Bogunović Petar
Ćirković Stevan
Stojanović Nemanja
Mitrov Vladimir
Simonović Milan
Milošević Veljko
Krstić Stefan
Ćirić Nikola
Jovanović Miodrag
Stefanović Marko
Radojković ĐorĊe
Milovanović Mihajlo
Milenković Andrija
Nikolić Aleksandar
07011
07011
07011
07018
07247
07008
07008
07610
07610
07346
07504
07346
07346
07346
07056
07056
07056
07056
07056
07056
07713
05020
07713
07346
07346
07713
08060
07503
07282
07014
07344
07713
07504
07014
07014
07014
Bin
Bin
Bin
Basketball Academy Club
Pirot
Student 1957
Student 1957
Napredak
Napredak
Niš
Nibac
Niš
Niš
Niš
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Konstantin
Mladost - Palanka
Konstantin
Niš
Niš
Konstantin
Jug
Junior
Dimitrovgrad
Magic
Zlatara
Konstantin
Nibac
Magic
Magic
Magic
07286
07286
07286
07286
07282
07090
07090
07008
07008
07016
07016
07713
07713
07713
07026
07026
07026
07026
07026
07026
07503
07503
07503
07503
07503
07503
07250
07250
07247
07024
07024
07024
07024
07024
07024
07024
Mladost
Mladost
Mladost
Mladost
Dimitrovgrad
Student
Student
Student 1957
Student 1957
Junior
Junior
Konstantin
Konstantin
Konstantin
Zicer
Zicer
Zicer
Zicer
Zicer
Zicer
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Eko Basket
Eko Basket
Pirot
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
07/84
07/85
07/86
07/87
07/88
07/89
07/90
07/91
07/92
07/93
07/94
07/95
07/96
07/97
07/98
07/99
07/100
07/101
07/102
07/103
07/104
07/105
07/106
07/107
07/108
07/109
07/110
07/111
07/112
07/113
07/114
07/115
07/116
07/117
07/118
07/119
0701410008
0701409003
0701408012
0750406016
0726904053
0701410006
0750304102
0713405031
0701407004
0750308081
0701307004
0701407003
0750307044
0734609013
0750308009
0750306021
0734605036
0734605046
0750303031
0734608017
0750305041
0726904005
0709298019
0702209026
0702209054
0702209057
0702209023
0702209040
0702209052
0861702505
0545103002
0750404011
0661203006
0728304005
0728605001
0802104083
Kocić Bogdan
Miletić Milan
Mladenović Mladen
Ranković Ilija
Belir Ivan
Stojanović Nikola
Jovanović Nikola
Tomić Filip
Tomić Aleksandar
Lazarević Aleksa
Janković Aleksandar
Mitić Miloš
Sićević Veljko
Folić Ivan
Ţivković ĐorĊe
Stojković Luka
Jovanović Miloš
Vuĉić Marko
Ţivković Nikola
Gagulić Milutin
Vraĉević Nikola
AranĊelović Dimitrije
Stojanović Jelena
Jović Miljana
Milosavljević Danica
Ilić Gorica
Gavrić Katarina
Bekan Tamara
ĐorĊević Una
Vukadinović Bogdan
ĐorĊević Miloš
Stanisavljević Stefan
Milošević Nikola
Savić Dragan
Vidanović Petar
Jovanović Nenad
07014
07014
07014
07503
07014
07014
07014
07134
07014
07503
07014
07014
07503
07346
07503
07016
07346
07346
07016
07346
07346
04010
07090
07022
07022
07022
07022
07022
07022
11661
04072
07504
06030
04009
07286
08012
Magic
Magic
Magic
Junior
Magic
Magic
Magic
Student
Magic
Junior
Magic
Magic
Junior
Niš
Junior
Junior
Niš
Niš
Junior
Niš
Niš
Crvena Zvezda
Student
Basket Bor
Basket Bor
Basket Bor
Basket Bor
Basket Bor
Basket Bor
Makedonija
Koledţ Basket Plus
Nibac
Sloga
Crvena Zvezda-Beograd
Mladost
Zdravlje 09
07024
07024
07024
07024
07024
07024
07024
07024
07024
07024
07024
07024
07713
07713
07713
07504
07504
07504
07504
07504
07504
07504
07092
07092
07092
07092
07092
07092
07092
07283
07283
07283
07283
07283
07283
07283
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Naisus
Konstantin
Konstantin
Konstantin
Nibac
Nibac
Nibac
Nibac
Nibac
Nibac
Nibac
Bor
Bor
Bor
Bor
Bor
Bor
Bor
Knjaţevac
Knjaţevac
Knjaţevac
Knjaţevac
Knjaţevac
Knjaţevac
Knjaţevac
07/120
07/121
07/122
07/125
07/126
07/127
07/128
07/129
07/131
07/132
07/133
07/134
07/135
07/136
07/137
07/138
07/139
07/140
07/141
07/142
07/143
07/144
07/145
07/146
07/147
07/148
07/149
07/150
07/151
07/152
07/153
07/154
07/155
07/156
07/157
07/158
0750404021
0728607007
0728300101
0705504003
0506897067
0751500010
0705501183
0727898022
0705506006
0705501188
0705503013
0701609010
0750308003
0750308079
0701409013
0750308013
0771310006
0750310028
0750311014
0750311008
0750311007
0750311012
0701607024
0701608008
0701611042
0750410004
0750410005
0700705012
0750408003
0750305024
0750305033
0726904111
0750409005
0726905024
0750404031
0750305027
Crnić Jovan
Pipić Filip
Cvetković Dušan
Mladenović Petar
Petrović Miljan
Milenković Miloš
Nedeljković Nikola
ĐorĊević Slavoljub
Paunović Nikola
Ivanović Danilo
Stevanović Aleksa
Paunović Uroš
Marković Marko
Protulipac ĐorĊe
Zattila Antonije
Milenković Miroslav
Mitrović Pavle
Spasić Ilija
Nikolić ĐorĊe
Ilić Marko
Ristić Nikola
Marinković Luka
Vukotić Stefan
Ignjatović Ilija
Mitov Andrija
Radojković Stefan
Drašković Luka
Nikolić Vuk
Mitić Jovan
Todorović Marko
Stanković Andrija
Minić Aleksandar
Janković Veljko
Mitrović David
Ilić Dimitrije
Mitić Andreja
07504
07286
07250
07055
07504
08010
07503
07055
07055
06030
07055
07016
07503
07503
07014
07503
07713
07503
07503
07503
07503
07503
07016
07016
07016
07504
07504
07345
07503
07024
07503
07269
07504
07024
07504
07503
Nibac
Mladost
Eko Basket
Napredak
Nibac
Peĉenjevac Basket Product
Junior
Napredak
Napredak
Sloga
Napredak
Junior
Junior
Junior
Magic
Junior
Konstantin
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Nibac
Nibac
Đerdap
Junior
Naisus
Junior
Ergonom-Sport klub
Nibac
Naisus
Nibac
Junior
07283
07283
07283
07023
07023
07023
07023
07023
07023
07023
07023
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
Knjaţevac
Knjaţevac
Knjaţevac
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Jastreb
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
07/159
07/160
07/161
07/162
07/163
07/164
07/165
07/166
07/167
07/168
07/169
07/170
07/171
07/172
07/173
07/174
07/175
07/176
07/177
07/178
07/179
07/180
07/181
07/182
07/183
07/184
07/185
07/186
07/187
07/188
07/189
07/190
07/191
07/192
07/193
07/194
0750309006
0750309055
0750308098
0750408014
0705603041
0750309048
0750309042
0750309046
0750309047
0750308028
0705602205
0726904041
0705603056
0726904075
0705604113
0724705028
0705603040
0750404032
0750404029
0705501193
0642402527
0705603036
0750403001
0751500102
0705598006
0869105005
0734699035
0905898035
0734600128
0702208002
0702209010
0702208013
0702209012
0702208011
0700204002
0700203017
Milosavljević Branko
Kostić NIkola
Marjanović Andrija
Đokić Danilo
AnĊelković Dušan
Nikolov Miloš
Cvetković Lazar
Momĉilović Petar
Cvetković Aleksa
Sibinović Branko
Kahrimanović Miljan
Pešić Predrag
Krstić Marko
Petrović Filip
Stevanović Vladislav
Lilić Dušan
Ĉolović Andrija
Ţivković Dimitrije
Simonović Marko
Petrić Vojislav
Nikolić Aleksandar
Pavićević Andrija
Marković Vukalica
Vukajlović Danilo
Ţivanović Miša
Trajković Darko
Rosić Vladimir
Petrović Aleksandar
Mladenović Milan
Vuleta Miloš
Nedeljković Aleksandar
Dejanović Lazar
Brankov Nemanja
Velić Lazar
Mijatović Miloš
Vasiljević Filip
07503
07503
07503
07503
07013
07503
07503
07503
07503
07503
07013
07504
08135
07285
07250
07247
07504
07504
07713
07055
06069
07283
07713
07285
07055
08062
11620
07286
07286
07022
07022
07022
07022
07022
07285
04050
Junior
Junior
Junior
Junior
Jug
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Jug
Nibac
Prokuplje
Rtanj
Eko Basket
Pirot
Nibac
Nibac
Konstantin
Napredak
Ţelezniĉar
Knjaţevac
Konstantin
Rtanj
Napredak
Morava
Bosna I Hercegovina
Mladost
Mladost
Basket Bor
Basket Bor
Basket Bor
Basket Bor
Basket Bor
Rtanj
Zemun
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07346
07056
07056
07056
07056
07056
07056
07056
07056
07056
07056
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
Bor Rtb
07/195
08/1
08/2
08/3
08/4
08/5
08/6
08/7
08/8
08/9
08/10
08/11
08/13
08/14
08/15
08/16
08/17
08/18
08/19
08/20
08/21
08/22
08/23
08/24
08/25
08/26
08/27
08/28
08/29
08/30
08/31
08/32
08/33
08/34
08/35
08/36
0750404022
0869109002
0855805016
0855808002
0751501142
0869002026
0855805003
0802107009
0700807003
0850601062
0709002501
0802199138
0850608001
0802102325
0855809001
0855800001
0855806003
0809599057
0845810034
0802197012
0800308003
0801010019
0826601057
0826600044
0869104002
0802104089
0802104060
0861703014
0837805014
0726904054
0802199116
0438398109
0868907001
0802107007
0845805008
0802107027
Dinić Marko
Nikolić Srefan
Stojiljković ĐorĊe
Pavlović Dušan
Vuĉković Miloš
Stanković Vladan
Pejić Filip
Savić Petar
Mitrović Jasna
Blagojević Milena
Lilić Vladana
Kocić Lazar
Kocić Milica
Dimitrijević Marko
AnĊelković Aleksandar
Stevanović Miloš
Zdravković Mladen
AnĊelković Marija
Mitrović Ljubomir
Mitić Slobodan
Zlatanović Jovan
Mikić Stefan
Vasiljev Marko
Marković Marko
Paunović Bojan
Pijović Marko
Stamenković ĐorĊe
Cvetković ĐorĊe
Mitić Stefan
Kulagić Dušan
Kostić Ivan
Dragićević Aleksandar
Stamenković Miloš
Sigurnjak Dušan
Fejzić Predrag
Stojanović Vladan
07713
08691
08558
08558
07013
08010
08012
08003
07008
03482
07008
07247
08506
08258
08558
08558
08558
08003
08458
08060
08003
08010
08062
08062
07247
07283
08557
08002
07283
07503
07346
04024
08689
08021
08012
08021
Konstantin
Ekonomac
Playmaker
Playmaker
Jug
Peĉenjevac Basket Product
Zdravlje 09
Actavis Academy
Student 1957
Stara Pazova
Student 1957
Pirot
Topliĉanin
Jablanica
Playmaker
Playmaker
Playmaker
Actavis Academy
Duboĉica
Jug
Actavis Academy
Peĉenjevac Basket Product
Morava
Morava
Pirot
Knjaţevac
Borac
Vlasotince
Knjaţevac
Junior
Niš
Mirijevo 76
Šampion
Zdravlje
Zdravlje 09
Zdravlje
07024
08006
08256
08256
08256
08264
08256
08012
08506
08506
08506
08258
08003
08012
08256
08256
08256
08506
08003
08264
08690
08690
08060
08060
08060
08012
08012
08012
08012
08281
08281
08281
08557
08557
08557
08557
Naisus
Panteri
Radan
Radan
Radan
Bsk Junior
Radan
Zdravlje 09
Topliĉanin
Topliĉanin
Topliĉanin
Jablanica
Actavis Academy
Zdravlje 09
Radan
Radan
Radan
Topliĉanin
Actavis Academy
Bsk Junior
Play off
Play off
Jug
Jug
Jug
Zdravlje 09
Zdravlje 09
Zdravlje 09
Zdravlje 09
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Borac
Borac
Borac
Borac
08/37
08/38
08/39
08/40
08/41
08/42
08/43
08/44
08/45
08/46
08/47
08/48
08/49
08/50
08/51
08/52
08/53
08/54
08/55
08/56
08/57
08/58
08/59
08/60
08/61
08/65
08/66
08/67
08/68
08/69
08/70
09/2
09/3
09/5
09/6
09/7
0802107006
0851602097
0845809001
0846598021
0802101320
0846598017
0855700063
0861706001
0851602095
0802107058
0806206032
0728409020
0837998032
0845805005
0845810047
0845807003
0845807007
0845805015
0845807008
0802106033
0845807011
0802105012
0802105004
0845805006
0845805027
0828104008
0845600037
0800310071
0845810045
0800206007
0813500139
0453301092
0412610006
0649307009
0462606021
0465402506
Ristić ĐorĊe
Mladenović Milan
Stanković Milan
Veljković Milan
Mihajlović Aleksandar
Mihajlović Milan
Kocić Milan
Marinković Boško
Ristić Petar
Prokopović Veljko
Vuĉković Vanja
Radivojević Zlata
Simić Ivan
Milivojević Stefan
Veljković Vladan
Đorić Nikola
Stojanović Miloš
Vuĉković Miloš
Kostić Blagoje
Smolović Danilo
Ilić Martin
Dimitrijević Boţidar
Nikolić Dušan
Mijajlović Stefan
Nikolić Petar
Stepanović Dušan
Đokić Vladica
Marković Igor
Ilić Darko
Mitrović Boţidar
Milenković Uroš
Banjanin Luka
Blaţić Irina
Šaranĉić Aleksa
Trajkovski Filip
Maksimović Lazar
08021
08021
08458
08021
08010
08010
08010
08003
08557
08003
07283
07284
08557
06030
08458
08458
08458
08458
08458
08458
08458
08458
08557
08458
08458
08281
08264
08003
08458
08012
07713
04047
04126
06146
04117
04052
Zdravlje
Zdravlje
Duboĉica
Zdravlje
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Actavis Academy
Borac
Actavis Academy
Knjaţevac
Ozren
Borac
Sloga
Duboĉica
Duboĉica
Duboĉica
Duboĉica
Duboĉica
Duboĉica
Duboĉica
Duboĉica
Borac
Duboĉica
Duboĉica
Kuršumlija
Bsk Junior
Actavis Academy
Duboĉica
Zdravlje 09
Konstantin
Mladost
Art Basket
Goĉ
Torlak Aboca
Alimenti Basket
08557
08557
08557
08557
08557
08557
08557
08557
08012
08690
08062
08003
08010
08010
08010
08010
08010
08010
08010
08010
08010
08010
08010
08010
08010
08009
08557
08557
08010
08010
08135
04383
04033
04533
04626
04508
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Borac
Zdravlje 09
Play off
Morava
Actavis Academy
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Zone Boys
Borac
Borac
Peĉenjevac Basket Product
Peĉenjevac Basket Product
Prokuplje
Zvezdara
Crvena Zvezda
Mega Vizura
Cerak
Best 98
09/8
09/10
09/12
09/13
09/14
09/15
09/16
09/21
09/22
09/23
09/24
09/25
09/26
09/27
09/28
09/29
09/31
09/32
09/33
09/34
09/35
09/36
09/37
09/38
09/39
09/40
09/41
09/42
09/43
09/44
09/45
09/46
09/48
09/49
09/50
09/51
0411298091
0445904005
0506600027
0506600030
0405008032
0404707002
0404002510
0557105027
0557107007
0506805010
0506805014
0506806005
0506804005
0506805005
0506806012
0506803013
0160801023
0160802509
0411010001
0412509002
0439810001
0300605004
0300606002
0300605017
0300608015
0300605033
0300608010
0404002504
0107500067
0400108014
0506699017
0100809004
0601898035
0603005002
0603006010
0603003016
Stanišić Mladen
Lazarević Milan
Filipović Dragan
Jovanović Stefan
Tufegdţić Dejan
Jovanović Slobodan
Dabović Milica
Milićević Jovan
Zdravić Zvezdan
Milojković Dušan
Rajić Nemanja
Milenković Nikola
ĐurĊević Predrag
Dobrodolac Uroš
Ignjatović Nemanja
Radonjić Marko
Milošević Aleksandar
Šemić Andrej
Vojinović Uroš
Vujiĉić Aleksa
Obradinović Dimitrije
Mitrović Dimitrije
Tomić Stefan
Milovanović Jovan
Milovanović Nikola
Vujić Bogdan
Marić Nikola
Popović Marija
Vukolić Radoš
Divac Matija Aleksandar
Mihajlović Mihajlo
Savić Nikola
Slavković Miloš
Aćimović Aleksa
Đalović Milorad
Lazarević Aleksa
04079
04132
05041
05041
04050
04385
04036
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
05571
04010
01008
01008
04130
04467
04398
03006
03006
03006
03006
03006
03006
04101
01692
04117
05041
01008
06030
06030
06030
06030
Union
Slavija
Sloga
Sloga
Zemun
Drvomarket
Partizan
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Crvena Zvezda
Sport Key
Sport Key
Orion
Beokoš
Ofy Basket
Sodex team
Sodex team
Sodex team
Sodex team
Sodex team
Sodex team
Karaburma
So-Koš
Torlak Aboca
Sloga
Sport Key
Sloga
Sloga
Sloga
Sloga
04508
04508
04508
04508
04109
04090
04139
05068
05068
05068
05068
05068
05068
05068
05068
05068
01608
01608
04030
04030
04030
03024
03024
03024
03024
03024
03024
04139
01022
04075
05451
01079
06018
06018
06018
06018
Best 98
Best 98
Best 98
Best 98
Novi Beograd 7
Milan Trivic
Boka
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Napredak Rubin
Futog-Izostaklo
Futog-Izostaklo
Vraĉar
Vraĉar
Vraĉar
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Metalac
Boka
Spartak
Bkk Radniĉki
Poţarevac
Sport-key Plus
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
09/52
09/53
09/54
09/55
09/56
09/57
09/58
09/59
09/60
09/61
09/62
09/63
09/64
09/67
09/68
09/69
09/70
09/71
09/72
09/73
09/74
09/75
09/76
09/77
09/78
09/79
09/80
09/81
09/82
09/83
09/84
09/85
09/86
09/89
09/90
09/94
0661204014
0661204004
0603097031
0603004011
0603005022
0603005043
0603001178
0601898066
0602909027
0601803014
0107298039
0601805011
0601804005
0404704023
0404705006
0438510001
0462702508
0606906017
0347600034
0439804016
0450805007
0438503019
0459405039
0100207017
0439809001
0405706030
0411207005
0728306021
0439506021
0411708009
0452807036
0439504019
0502698173
0529503015
0000211005
0800608009
Babić Stefan
Stanojević Jovan
Terzić Nikola
Bogojević ĐorĊe
Zindović Lazar
Nikolić Aleksandar
Garović Nikola
Stojanović Nenad
Markulić Nemanja
Tankosić Mihajlo
Tutuš Nikola
Sretović Filip
Vitković Boško
Milanović Nemanja
Štakić Vladimir
Stanković Petar
Rajković Luka
Vasović Nebojša
Pobulić Miloš
Vasić Marko
Stojić Aleksandar
Rudolf Nikola
Duh Nebojša
Stanković Veljko
Dukić Sava
Radanov Aleksa
Kenjić Stefan
Petrović Luka
Cvetković Minja
Filipović Luka
Radišić Marko
Tomić Stefan
Gladanac Bojan
Nikolić Ognjen
Bićanin Dejan
Trivković Petar
06030
06614
06614
06614
06614
06614
06032
06032
06032
06612
11618
03022
03022
04047
04026
04385
04556
04594
03016
04030
04129
04071
04330
04077
04077
04077
04338
04077
04077
04338
04338
04338
05137
05002
00002
08006
Sloga
Plus
Plus
Plus
Plus
Plus
Polet
Polet
Polet
Mecina
Kipar
Okanik
Okanik
Mladost
Vizura - Shark
Drvomarket
As Basket
Sava
Ruma
Vraĉar
Petlovo Brdo
Bs Red Star
Bask
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Zvezda
Koledţ Beograd
Koledţ Beograd
Zvezda
Zvezda
Zvezda
Jagodina
Plana
Domaći bez EBR
Panteri
06018
06018
06018
06018
06018
06018
06018
06018
06018
06018
06018
06018
06018
04627
04627
04627
04627
04105
04105
04105
04633
04633
04627
04009
04009
04009
04009
04009
04009
04077
04009
04009
05031
05031
05001
08060
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Mašinac
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Pro Sport
Pro Sport
Pro Sport
Stari Dif
Stari Dif
Eurobasket
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Koledţ Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Radniĉki Student
Radniĉki Student
Ţupa
Jug
09/95
09/96
09/97
09/98
09/99
09/100
09/101
09/102
09/105
09/106
09/107
09/108
09/109
09/110
09/111
09/112
09/113
09/114
09/115
09/116
09/117
09/118
09/119
09/120
09/121
09/122
09/123
09/124
09/125
09/126
09/127
09/128
09/129
09/130
09/131
09/132
0800606030
0800608011
0800607014
0800606042
0800607006
0869105019
0452810043
0600803001
0264001054
0264805001
0251003048
0802107043
0802107048
0656500077
0656503008
0661202054
0438599178
0407807004
0405704016
0404098007
0000211006
0403600200
0455602309
0451701144
0531004005
0452803037
0506808006
0642599028
0401700252
0107798033
0570505013
0545302511
0556901051
0502702517
0557003015
0556901047
Simonović Ivan
Pešić Milan
Stojmenović ĐorĊe
Marković Stefan
Stanković Lazar
Antić Dušan
Đokić Natalija
Savić Dušan
Kovaĉ Milan
Maĉak Nikola
Milanović Jovan
ĐorĊević Vladan
ĐorĊević Aleksandar
Vujanac Aleksandar
Janić Miloš
Ĉović Tomislav
Jokić Marko
Vasić Nikolina
Pejić Dejan
Marković Jelena
Nikolić Neda
Nikolić Sneţana
Marković Tijana
Trajković Nikola
Mišković Nemanja
Stanojević Milan
Ivezić Dimitrije
Gajović Vladimir
Tmušić Ninoslav
Gagović Vuksan
Grujiĉić Nikola
Trikić Nemanja
Kostić Aleksandar
Stojanović Nikola
Vuĉetić Aleksandar
Vukotić Dušan
08006
08006
08006
08006
08006
08006
04528
04339
02640
02648
02351
08021
08021
06565
06565
04118
04069
04078
04108
04078
00002
04027
04101
04069
05017
04528
05068
06424
11620
02351
05705
05453
05140
05031
05002
05295
Panteri
Panteri
Panteri
Panteri
Panteri
Panteri
Ras
Kolubara - Lazarevac 2003
Senta 2000
Plavi Koš
Proleter-Naftagas
Zdravlje
Zdravlje
Ras
Ras
Radniĉki
Zvezdara-Zvezda
Pro Tent
Beostar
Pro Tent
Domaći bez EBR
Mladost
Karaburma
Zvezdara-Zvezda
Radniĉki-KG 06
Ras
Napredak Rubin
Mladost
Bosna I Hercegovina
Proleter-Naftagas
Top Basket
Carina
Stragari
Radniĉki Student
Plana
Šumadija
08060
08060
08060
08060
08060
08060
04033
12001
02006
02006
01405
01405
01405
06600
06600
06032
04330
04080
04016
04139
04139
04138
04138
04118
04001
04034
05571
05137
05137
05137
05137
05034
05037
05037
05037
05037
Jug
Jug
Jug
Jug
Jug
Jug
Crvena Zvezda
Mokra Gora
Ĉoka
Ĉoka
Sport's World
Sport's World
Sport's World
Bane
Bane
Polet
Bask
Voţdovac
Beovuk 72
Boka
Boka
Radniĉki
Radniĉki
Radniĉki
Partizan
Panda
Kruševac
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Jagodina
Starinski
Korićani
Korićani
Korićani
Korićani
09/133
09/134
09/135
09/136
09/137
09/138
09/139
09/142
09/143
09/144
09/145
09/146
09/147
09/148
09/149
09/150
09/151
09/152
09/153
09/154
09/155
09/156
09/157
09/161
09/165
09/166
09/167
09/168
09/169
09/170
09/171
09/172
2.
01/28
0529503030
0502799129
0529504012
0502307016
0503509022
0557007006
0557000024
0600205043
0600203026
0600208009
0642499074
0768603003
0700102561
0802104041
0802101294
0802104050
0545304025
0557104013
0557104017
0502698161
0502698134
0500105001
0506800107
0851602092
0204302120
0223198054
0153499036
0153401043
0164310003
0164310020
0164308012
0500809014
Jovanović Dušan
Mikić Branislav
ĐorĊević Boris
Ivanović Stefan
Radojković Filip
Milenković Mihailo
Blagojević Milić
Milić Ana
Mihailović Ivana
Dostanić Jovana
Marinković Nemanja
Vuĉković Danijela
Trajković Miloš
Stojković Ĉedomir
Mitrović Ivan
Savić Miloš
Stanković Vladan
Karavesović Dule
Vukićević Aleksa
Toševski Nikola
Radomirović Aleksandar
Ţivanĉević Bojan
Karapandţić Marko
Radenković Aleksandar
Marković Marina
Jovanić Jovan
Topalov Igor
Svorcan Marko
Malenica Vuk
Baković Slobodan
Vukićević Vladimir
Bojĉić Ivan
05031
05634
04089
05035
05035
05570
05017
06002
06002
06002
06492
11661
07284
08013
08013
08013
05453
05042
05042
05141
05141
05040
05042
08557
02043
01172
01692
01003
01643
01643
01643
05008
Radniĉki Student
Maraton
Vojvoda Stepa Doo
Poskok
Poskok
Šampioni
Radniĉki-KG 06
Poţega
Poţega
Poţega
Sloboda
Makedonija
Ozren
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Carina
Napredak-junior
Napredak-junior
21. Oktobar
21. Oktobar
Kopaonik
Napredak-junior
Borac
Kovin
Mladost Teletehnika
So-Koš
Vojvodina Srbijagas
Kula
Kula
Kula
Semendria
05037
05037
05037
05004
05004
05013
05031
06087
06087
06007
06424
07092
08264
08557
08557
08010
05034
05571
05571
05037
05037
05001
05001
05063
04402
02234
01072
01072
01197
01197
01197
05033
Korićani
Korićani
Korićani
Po Basket
Po Basket
Radniĉki
Radniĉki Student
Play off doo
Play off doo
Time out
Mladost
Bor
Bsk Junior
Borac
Borac
Peĉenjevac Basket Product
Starinski
Kruševac
Kruševac
Korićani
Korićani
Ţupa
Ţupa
Svilajnac Kompo
Radivoj Korać
Sveti ĐorĊe
Topola
Topola
Hajduk
Hajduk
Hajduk
Smederevo 1953
ODOBRAVAJU SE ZAHTEVI ZA DVOJNE REGISTRACIJE :
0141404004
Popov Milica
01042
Spartak
01902
Topolĉanka
01/141
01/222
01/270
01/302
01/361
01/373
01/402
01/403
02/90
02/156
02/158
02/160
02/162
03/41
03/84
04/185
04/281
04/282
04/502
04/563
04/591
04/594
04/601
04/840
04/841
04/856
04/918
05/141
05/247
05/249
06/11
06/12
06/47
06/69
06/70
06/114
0142105001
0347604024
0630103013
0355102505
0117302042
0112410001
0153403013
0153404007
0223504011
0220705005
0107504032
0251001069
0462604008
0661202513
0649301075
0608701135
0529503026
0407706024
0661302513
0118904055
0405001323
0407605019
0405002511
0462802509
0403606005
0438301282
0402605003
0557103004
0513703005
0140801038
0300406023
0300406040
0600603018
0348006029
0348002503
0356101031
Suturović Szanela
Stupar Uroš
Pantović Radenko
Puletić Aleksandar
Andrić Dejan
Laketa Dejan
Marić Dušan
Danilović Aleksandar Ţivojin
Uzelac Luka
Radović Saša
Draško Nikola
Filipović Aleksandar
Vesković Edin
Sićević Nikola
Kesar Igor
Trifunović Jelena
Zorbas Stefan
Stanojević Nebojša
Bogdanović Uglješa
Demĉešen Ivan
Antić Jovan
Petrović Aleksandra
Drašković Nemanja
Mišković Tamara
Petriĉić Dragana
Mićović Strahinja
Radojiĉić Marko
Puţić Milan
Radivojĉević Dušan
Stojaĉić Strahinja
Pantić Aleksandra
Crvendakić Aleksandra
Pavlović Pavle
Bajić Aleksa
Kojić Stefan
Perić Nemanja
01042
01198
01172
03551
01004
01004
01022
01022
02351
02207
02239
02351
02207
06030
06030
04080
04009
04009
04016
04533
04047
04033
04047
04036
04036
04075
04533
05068
05137
02227
03004
03004
06492
03480
03480
03024
Spartak
Novi Sad
Mladost Teletehnika
Stara Pazova
Vojvodina
Vojvodina
Spartak
Spartak
Proleter-Naftagas
Tamiš
Velika Kikinda
Proleter-Naftagas
Tamiš
Sloga
Sloga
Voţdovac
Crvena Zvezda-Beograd
Crvena Zvezda-Beograd
Beovuk 72
Mega Vizura
Mladost
Crvena Zvezda
Mladost
Partizan
Partizan
Bkk Radniĉki
Mega Vizura
Napredak Rubin
Jagodina
Radniĉki KG
Loznica
Loznica
Sloboda
Šabac
Šabac
Metalac
01902
03016
01028
01047
01173
01124
01072
01072
02234
02126
01196
02234
02126
06032
06032
06087
04072
04072
04035
04016
04122
04139
04122
07687
01441
04633
04081
05137
05308
05031
03083
03083
06302
06026
06026
03480
Topolĉanka
Ruma
Top
Vojka
Akademik
Apatin
Topola
Topola
Sveti ĐorĊe
Dinamo
Crvenka
Sveti ĐorĊe
Dinamo
Polet
Polet
Play off doo
Koledţ Basket Plus
Koledţ Basket Plus
Astra
Beovuk 72
Mladost 2009
Boka
Mladost 2009
Gimnazijalac
Beoĉin
Stari Dif
Vizura
Jagodina
Paraćin
Radniĉki Student
Ljubovija
Ljubovija
Play off doo
Vladimirci
Vladimirci
Šabac
06/115
07/34
07/123
07/124
08/63
08/64
09/1
09/47
09/65
09/87
09/88
09/103
09/104
09/140
09/141
3.
08/62
0302404004
0201904002
0750400139
0869102504
0828104040
0828110026
0468103002
0869004007
0630105023
0705501195
0545103002
0210706004
0223805008
0503411001
0513205007
Vujić Stefan
Tasić Danilo
Kovaĉević Nikola
Simonović Milan
Vasiljević Nikola
Milić Uroš
Ivanišević Dejana
Mitić Nemanja
Munjić Nikola
Vidić Nikola
ĐorĊević Miloš
Ivetić Mila
Krdţalin Marijana
Nikolić Vuk
Kostić Dušan
03024
07713
07055
07250
08281
08281
04033
08012
06492
07055
07283
01007
01007
05033
05033
Metalac
Konstantin
Napredak
Eko Basket
Kuršumlija
Kuršumlija
Crvena Zvezda
Zdravlje 09
Sloboda
Napredak
Knjaţevac
Sivac
Sivac
Smederevo 1953
Smederevo 1953
03480
07503
07504
08557
08009
08009
04139
08256
06301
07023
08557
02238
02238
05034
05451
Šabac
Junior
Nibac
Borac
Zone Boys
Zone Boys
Boka
Radan
Sloga
Jastreb
Borac
Gimnazija
Gimnazija
Starinski
Poţarevac
03024
Metalac
08135
Prokuplje
ODOBRAVA SE USTUPANJE IGRAČA :
0400800230
Dujković Marko
za Komisiju za takmičenje KSS
Nebojša Mihailović
Download

SEPTEMBARSKI PRELAZNI ROK 2011