TRENAŽNO DIJAGNOSTIČKI CENTAR D&D
PROGRAM RADA SA VRHUNSKIM SPORTISTIMA
U cilju podrške vrhunskim sportistima, TDC D&D je za potrebe vrhunskih sportista okupio tim
eminentnih stručnjaka i naučnih radnika iz oblasti sportske prakse i sportskih nauka. Za potrebe
pojedinaca i klubova realizujemo sledeće sadržaje:
KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI:
 Procena telesnog sastava,
 Procena motoričkih sposobnosti
 Procena mišićne jačine i snage
 Procena funkcionalnih sposobnosti
ZDRAVSTVENA KONTROLA:
 Kompletna medicinska briga sa tretmanom sportskih povreda
KONDICIONA PRIPREMA:
 Individualni rad (rad u pripremnom periodu, rad na poboljšanju određenih karakteristika)
 Rad sa ekipama (definisanje i realizacija ciljeva u različitim fazama treninga, uz optimalno
prilagođenje indiviudalnim karakteristikama članova tima)
PRIPREMA NAKON SPORTSKIH POVREDA
PROGRAMI PREVENCIJE POVREDA
NOVO !!!
Paket namenjen klubovima:
Terenska dijagnostika motoričkih sposobnosti , analiza pripremljenosti ekipa u različitim pripremnim i
takmičarskim fazama;
Paket obuhvata:





Pripremu za test (zakazivanje testiranja, informisanje o neophodnim preduslovima, vremenu i
načinu testiranja, familijarizacija sa zadacima testova)
Testiranje (telesni sastav, brzina, agilnost, skočnost, specifična izdržljivost)
Analiza dobijenih rezultata
Prikaz i interpretacijarezultata (apsolutni rezultati pojedinaca, relativni rezultati pojedinaca u
odnosu na uzrastnu grupu, uporedni rezultati pojedinaca u odnosu na rezultate ranijih testiranja u slučaju ponovljenih testova).
Baza podataka sa elektronskim sportskim kartonom članova tima (svi relevantni podaci).
Telefon: 011 2608332; 011 2608349; 063 313732; e-mail:[email protected]
www.fitnescentar.com
1
TRENAŽNO DIJAGNOSTIČKI CENTAR D&D
Trenažno dijagnostički centar (TDC) D&D
Trenažno dijagnostički centar (TDC) Fintes centra D&D, sportistima i rekreativcima, pruža kompletna usluge
iz domena sportske prakse, zasnovana na najsavremenijim dostignućima sportskih nauka. Sve sadržaje osmišljava,
koordinira i nadzire tim vrhunskih stručnjaka sačinjenog od uglednih profesora Beogradskog Univerziteta
(Akademski tim TDC D&D) i uglednih i u praksi potvrđenih sportskih stručnjaka.
SADRŽAJI
DIJAGNOSTIKA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI:
ZDRAVSTVENA KONTROLA

Identifikacija talenata

Kontrola zdravstvenog statusa

Identifikacija nedostataka

Sportska traumatologija

Kontrola trenažnog procesa

Fizikalna medicina

Kontrola rehabilitacionog procesa

Lekarski pregled timova i ekipa

Kontrola i planiranje ishrane
PROCENA PSIHOSOCIJALNOG STATUSA
FIZIČKA (KONDICIONA) PRIPREMA

Procena sposobnosti

Rad prema definisanim ciljevima

Procena crta ličnosti značajnih za sportsku aktivnost

Korekcija nedostataka

Procena emocija

Program prevencije povreda

Procena nivoa takmičarske anksioznosti, motivacije,
takmičarske orijentacije i ciljeva

Oporavak od povreda

Procena uverenja o akcionoj efikasnosti
Kontakt osoba (zakazivanje):
Srđan Marković, Menadžer ([email protected] ); Tel:+381 11 2608349, Mob. +381 64 3288828
DIJAGNOSTIKA
Prof. dr Dragan Mirkov (Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja (FSFV), Beograd; kordinator tima)
SPORTSKA MEDICINA
Prof. dr Dušan Ugarković (FSFV, Beograd)
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA
Prof. dr Sergej Ostojić (Fakultet za sport i turizam TIMS,
Novi Sad)
PLANIRANJE I KONTROLA REALIZACIJE KONDICIONE
PRIPREME
Prof. dr Vladimir Koprivica (FSFV, Beograd)
SPORTSKI TRENING
Prof. dr Srećko Jovanović (FSFV, Beograd)
PSIHOLOGIJA SPORTA
Ana Vesković, master psihologije i sportski psiholog
(FSFV, Beograd)
KLIJENTI
Između ostalih naši klijenti su i:

Teniski savez Beograda

Košarkaški klubovi: Partizan, Zvezda, OKK Beograd,
Torlak, Zemun, Superfund, Vizura, Beovuk...

Obojkaški klubovi: Vizura, Klek

Fudbalski klubovi: Crvena Zvezda, Rad, Srem,
Lokomotiva...

Rukometna reprezentacija Srbije

Sportske škole: OK AS, KK BEOSTAR, FK Dominus,
TK Agrimes, KK Vizura
KAMPOVI:
Teniski kamp TK Lokomotiva
Međunarodni košarkaški Kamp (Zlatibor)
Telefon: 011 2608332; 011 2608349; 063 313732; e-mail:[email protected]
www.fitnescentar.com
2
TRENAŽNO DIJAGNOSTIČKI CENTAR D&D
Telefon: 011 2608332; 011 2608349; 063 313732; e-mail:[email protected]
www.fitnescentar.com
3
Download

NOVO !!! - D&D Fitnes centar