ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
r
HELİTAM DİPLOMA TESLİM DEFTERİ
Asr
KARAMAN
200*
Sıra T.C. Kimlik No
Öğrenci No
Ad-Soyad
Doğum Yeri ve
Tarihi
Anne-Baba
Adları
Diplom
a No
Mezuniyet
Derecesi
1
26839953836
098000635
Lütfiye KAV
KARAMAN/20.
11.1977
E M İN E/
AHMET
09939
2,16
2
29384502092
098000668
Durmuş Ali
TOPTAŞ
ERMENEK/01.
01.1971
GÜSSÜN /
HAŞAN
09943
2,04
3
33814721144
098000751
Belgin YAVAŞ
KARAMAN/22.
C EN N ET/
09952
10.1977
SELAHETTİN
2,76
4
33338370392
098001202
Tansel ÇALIK
SİLİFKE/22.02.
1976
M ERYEM /
ALİ
SEYFETTİN
09957
2,46
5
58273541522
098001858
Şermin AYSAN
KÖNYA/07.10.
1977
A LİY E /
YUNUS
09951
2,78
6
38999186542
098002109
Günay COŞGUN
ERMENEK/10.
10.1971
FATM A/
AHMET
09938
2,48
7
17192200248
098002150
Füsun AYDIN
VİZE/07.04.197 MUKADDER
5
/A L İ
09947
2,22
8
34304339290
098002182
Asiye ARISOY
BÖLU/06.05.19
66
SABRİYE /
CELAL
09946
3,3
9
59608093730
098002312
Suzan YENİGÜN MUT/24.01.197
6
ÜMMÜ /
CELAL
09931
2,54
10
28501064444
098002329
Cennet TUNCER GAZİPAŞA/16.
08.1979
SAYİME /
MEHMET
09932
3,02
11
56452601166
098002722
Rabia SÜNBÜL
KARAMAN/27.
10.1977
AYŞE/
MEHMET
09954
3,18
12
43262039470
098003585
Mehmet YAVUZ
ERMENEK/10.
01.1975
FADİME
FAHRİYE/
KAMİL
09961
2,63
13
73306040452
098004126
Hatice ÇIBIK
ALAŞEHİR/07.
03.1964
R ASİM E/
AYHAN
09948
2,13
14
15107979548
098004564
Nezehat
HARTOĞLU
KARAMAN/13.
LEY LA/
11.1962
ABDURRAH
MAN
09933
2,08
15
22850721232
098005501
Serap CEYLAN
KARAMAN/07.
01.1975
C EN N ET/
FAHRİ
09930
2,07
16
16574418332
098005850
Fadime DEMİR
İBRALA/22.03.
1962
E M İN E /
MUSTAFA
09942
3,18
17
52570089848
098006048
Mümine ÜZGÜÇ
BEYŞEHİR/01.
03.1967
H AC ER/
HAKKI
09960
2,47
Teslim Eden
iA * " !
18
15761957562
098006101
Neziha POYRAZ
DEVELİ/19.02.
1972
N A R İN /
BAHRİ
09962
2,52
19
47050914864
098006395
Musa DURU
KARAMAN/25.
03.1970
H ATİC E/
BEKİR
09941
2,1
20
37547229908
098006621
Naime SAYDAM
ANAMUR/20.0
2 1976
FATM A/
SÜLEYMAN
09928
2,69
21
21356770966
098006627 Songül KAYA
ADANA/22.05.
1975
H ATİC E/
DURDU
MEHMET
09944
2,64
22
11385104474
098007317
BirtanDEMİREL
KONYA/17.02.
1976
FATM A/
OSMAN
09927
2,51
Seycan ŞEN
FADİM /
SITKI
09934
2,46
A Y Ş E /A L İ
09953
3,37
23
51661121924
098007518
24
19528797828
098007686
KARAMAN/12.
12.1975
Sevgi SOYUÇOK TAVAS/01.10.1
977
09935
2,48
AYŞE /
MUSTAFA
09955
2,41
AĞIZBOĞAZ/0
1.01.1980
SAFU R A/
MEHMET
09929
2,66
GÖLCÜK/20.1
0.1975
ZE Y N E P /
ADEM
09958
2,59
Şerife ÖZYÜREK KAFtAMAN/03. Z Ö H R E /A Lİ
05.1962
09950
2,08
098010001
Müslüme AYDIN
ERDEMLİ/15.0
1.1977
AYŞE /
MEHMET
09945
2,96
57679560342
098010396
Müzeyyen
TEZCAN
KARAMAN/15.
02.1976
H ATİCE/
AHMET
09940
2,64
32
32921384136
098011764
Sadettin AYGÜN
09936
2,18
33
14939985086
098012470
Özgül ÖZAY
BENLİOĞLU
M ÜBECCEL/ 09937
AHMET
2,49
25
20026501398
098007875
Münevver SEZER AKÇADAĞ/03. ZÖHRE / ALİ
03.1952
26
18983217582
098008440
Kerime YILMAZ
SİLİFKE/08.03.
1975
27
14408590988
098009904
Sultan SOLAK
28
56899586422
098009982
İlkay DAĞLI
29
12018083340
098009986
30
18832067566
31
KAZANCI/09.0
FADİM E/
9.1965
ABDURAHM
AN
KARAMAN/24
04.1975
Download

HELİTAM