NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 25/12/2013 TARĠHĠNDE YAYIMLANAN AKADEMĠK KADRO ĠLANI ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUCU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri(16801)
ALES
ALES
(%60)
YABANCI
DĠL
YABANCI
DĠL(%40)
78,33
46,998
70,00
28
74,998
Sınava Girebilir
2
Mehmet Zahit UZUN
89,80
53,88
51,25
20,5
74,38
Sınava Girebilir
3
Adem GÖLCÜK
80,70
48,42
57,50
23
71,42
Sınava Girebilir
4
Mehmet Akif ŞAHMAN
70,00
42
72,50
29
71
Sınava Girebilir
5
Yavuz Selim TAŞPINAR
76,99
46,194
55,00
22
68,194
Sınava Giremez
6
Serhat TORUN
70,00
42
61,25
24,5
66,5
Sınava Giremez
Değerlendirme puanı hesaplama:
Adayın Puanı = [(ALES Puanı x 60)/100] + [(Yabancı Dil Puanı x 40) /100 ]
Sınav Tarihi 20.01.2014 Saat : 13.00
Sınav Yeri : Büyük Ġhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 82 Selçuklu / KONYA
( N.E.Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Binası 4. Kat D- 401 )
TOPLAM
PUAN
SONUÇ
SIRA
ADI SOYADI
NO
1 Mehmet Yasin ÖZSAĞLAM
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 25/12/2013 TARĠHĠNDE YAYIMLANAN AKADEMĠK KADRO ĠLANI ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUCU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret(16802)
SIRA
ADI SOYADI
NO
1 Erkan KARA
ALES ALES
(%60)
YABANCI
DĠL
YABANCI
DĠL(%40)
TOPLAM
PUAN
SONUÇ
71,41
42,846
82,50
33
75,846
Sınava Girebilir
2
Demet HARTOĞLU
70,38
42,228
81,00
32,4
74,628
Sınava Girebilir
3
Murat BİREKUL
86,12
51,672
56,25
22,5
74,172
Sınava Giremez, Eksik Evrak
4
Nesli BAŞARAN
73,24
43,944
72,50
29
72,944
Sınava Girebilir
5
Pirali BAYRAKTAR
80,85
48,51
58,75
23,5
72,01
Sınava Girebilir
6
Mehmet DURSUN
71,30
42,78
62,50
25
67,78
Sınava Giremez
7
Mihriban CİNDİLOĞLU
70,40
42,24
58,75
23,5
65,74
Sınava Giremez
8
Fikret DAĞLI
72,31
43,386
51,00
20,4
63,79
Sınava Giremez,
9
Osman EŞMEN
62,47
37,482
Yok
Yok
Yok
Sınava Giremez, Ales ve Dil
ġartı SağlanmamıĢtır.
Değerlendirme puanı hesaplama:
Adayın Puanı = [(ALES Puanı x 60)/100] + [(Yabancı Dil Puanı x 40) /100 ]
Sınav Tarihi 20.01.2014 Saat : 13.00
Sınav Yeri : Büyük Ġhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 82 Selçuklu / KONYA
( N.E.Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Binası 4. Kat D- 401 )
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 25/12/2013 TARĠHĠNDE YAYIMLANAN AKADEMĠK KADRO ĠLANI ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUCU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri(16803)
SIRA
ADI SOYADI
NO
1 Hasan Ali AKYÜREK
88,40
53,04
58,75
23,5
76,54
Sınava Girebilir
2
Mustafa ERGÜN
71,95
43,17
72,50
29
72,17
Sınava Girebilir
3
Ömer ÖZCAN
82,55
49,53
55,00
22
71,53
Sınava Girebilir
4
Ali YAŞAR
77,81
46,686
60,00
24
70,686
Sınava Girebilir
ALES
ALES (%60)
YABANCI
DĠL
YABANCI
DĠL(%40)
Değerlendirme puanı hesaplama:
Adayın Puanı = [(ALES Puanı x 60)/100] + [(Yabancı Dil Puanı x 40) /100 ]
Sınav Tarihi 20.01.2014 Saat : 13.00
Sınav Yeri : Büyük Ġhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 82 Selçuklu / KONYA
( N.E.Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Binası 4. Kat D- 401 )
TOPLAM
PUAN
SONUÇ
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 25/12/2013 TARĠHĠNDE YAYIMLANAN AKADEMĠK KADRO ĠLANI ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUCU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bölümü (16804)
ALES ALES
(%60)
YABANCI
DĠL
YABANCI
DĠL(%40)
77,02
46,212
92,50
37
83,212
Sınava Girebilir
2
Zafer ADIGÜZEL
81,90
49,14
66,00
26,4
75,54
Sınava Girebilir
3
Mehmet ġAHĠN
79,82
47,892
66,00
26,4
74,292
Sınava Girebilir
4
Alper ERER
85,22
51,132
56,25
22,5
73,632
Sınava Girebilir
5
Halil ÇETĠNKAYA
77,02
46,212
65,00
26
72,212
Sınava Giremez
6
Sümeyya KOÇ
79,19
47,514
55,00
22
69,514
Sınava Giremez
7
Mevlüt ÇĠÇEK
70,09
42,054
Yok
Yok
Yok
Sınava Giremez, Dil ġartı
SağlanmamıĢtır.
Değerlendirme puanı hesaplama:
Adayın Puanı = [(ALES Puanı x 60)/100] + [(Yabancı Dil Puanı x 40) /100 ]
Sınav Tarihi 20.01.2014 Saat : 13.00
Sınav Yeri : Büyük Ġhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 82 Selçuklu / KONYA
( N.E.Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Binası 4. Kat D- 401 )
TOPLAM
PUAN
SONUÇ
SIRA
ADI SOYADI
NO
1 Özdal KOYUNCUOĞLU
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 25/12/2013 TARĠHĠNDE YAYIMLANAN AKADEMĠK KADRO ĠLANI ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUCU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü (16805)
SIRA
ADI SOYADI
NO
1 Mehmet ÜCÜRETCĠ
76,14
45,684
58,75
23,5
69,184
Sınava Girebilir
2
Bünyamin ġEN
75,62
45,372
55,00
22
67,372
Sınava Girebilir
3
Reyhan CAN
71,10
42,66
58,75
23,5
66,16
Sınava Girebilir
4
Tevfik EREN
70,00
42
57,00
22,8
64,8
Sınava Girebilir
ALES
ALES (%60)
YABANCI
DĠL
YABANCI
DĠL(%40)
TOPLAM
PUAN
Değerlendirme puanı hesaplama:
Adayın Puanı = [(ALES Puanı x 60)/100] + [(Yabancı Dil Puanı x 40) /100 ]
Sınav Tarihi 20.01.2014 Saat : 13.00
Sınav Yeri : Büyük Ġhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 82 Selçuklu / KONYA
( N.E.Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Binası 4. Kat D- 401 )
SONUÇ
Download

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Listesi İçin Tıklayınız