MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 31.12.2014 – 14.01.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI
GİRİŞ SINAV SONUCU
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (28504)
Sr.
No
1
BAŞVURANIN
ADI SOYADI
Mehmet
MÜLAZIMOĞLU
BİRİMİ
Sosyal
Bilimler
Meslek
Yüksekokulu
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
KADRO
ÜNVANI
KAD.
DER.
ALES PUANI
LİS.
MEZ.
NOTU
GİRİŞ
SINAV
PUAN.
Hukuk Bölümü/
Adalet Programı
Öğretim
Görevlisi
5
84,893
60,43
70
ALES
%35
29,713
GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUCU
LİSANS.
GİRİŞ SINAV
.NOTU
TOPLAM
PUAN %35
%30
PUAN
18,129
24,5
KAZANAN ADAY : Mehmet MÜLAZIMOĞLU
Önemli Not: Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, 05 ŞUBAT 2015 tarihine kadar Sınavı kazandığı
kadronun bağlı olduğu birime dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Açıktan ya da naklen atanacak adaylardan istenen belgeler:
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
2- Mal Bildirimi Beyannamesi
3- İkametgâh İlmühaberi
4- Diplomalar veya Mezuniyet Belgelerinin aslı ya da Tasdikli fotokopisi
5- Sağlık Raporu
6- Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı örneği
7- Vesikalık Fotoğraf (6 adet)
8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
9- Başka Kurumda çalışanlar için hizmet belgesi
72,342
Download

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu