KTÜ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YAYIMLANAN BİLDİRİ BİLGİ FORMU
Etkinliğin Adı
Başlangıç Tarihi
Etkinlik
Bitiş Tarihi
Yapıldığı Yer
Bildiri Adı
Alan Bilgisi
(Alan bilgisi ve anahtar kelime)
Tam Metin Bildiri
Özet Bildiri
Bildiri Türü
Poster
Davetli Konuşmacı
Sözlü Bildiri
Yazar(lar) Adı
Kapsam
Yayım
Durumu
Basım
Türü
Ulusal
Uluslararası
Yayımlanmış
Yayımlanmamış
Basılı
Eloktronik
Basılı+Elektronik
Cilt Numarası
Sayı
Özel Sayı
Sayfa
(İlk sayfa-Son sayfa)
ISBN
(Print ISBN)
Bildirinin
ISSN
Destekleyici
Ülke
(Etkinliğin gerçekleştirildiği ülke)
Şehir
Toplam Atıf Sayısı
Yazar Sayısı
Yayım Tarihi
(Ay ve yıl)
İİBF. FRM :10-1
Danışman: Prof. Dr. Rahmi YAMAK
FÖ-07.04.2015
Download

Yayınlanan Bildiri Bilgi Formu