KTÜ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EDİTÖRLÜK BİLGİ FORMU
Editörün Adı
Dergi
Editörlük
Türü
Kitap
Kitap (çeviri)
Diğer Yayınlar
Editör
Editörlük
Görevi
Yardımcı Editör
Konuk
Yayım Kurulu Üyesi
Alan Bilgisi
(Alan bilgisi ve anahtar kelime)
Yayım Adı
Yayım Evi
Dil
Yıl
Kapsam
Ulusal
Uluslararası
Ülke
(Etkinliğin gerçekleştirildiği ülke)
Şehir
Basılı
Basım Türü
Eloktronik
Basılı+Elektronik
İİBF. FRM :12-1
Danışman: Prof. Dr. Rahmi YAMAK
FÖ-07.04.2015
Download

Editör Bilgi Formu