Metin İçi Referans Gösterimi
Metin içi referanslarda kaynak gösterimi ilgili cümle ya da paragraf sonunda parantez
içinde aşağıdaki gibi gösterilir:
(Yazarın Soyadı, Yayın Yılı, syf. no)
Örnek 1: (Brown, 2006, syf. 138)
Örnek 2: (Brown, 2006, p. 138)
Örnek 3: (Castles & Miller, 2008, syf. 112-114)
Örnek 4: (Glick-Schiller & et al., 1992, pp. 23-24)
Dipnotlar
Dipnotlar referans göstermek için değil, ana metin içinde yer alması uygun olmayan
bilgi, yorum ve notlar için kullanılır. Dipnotlarda referans verilen yayınlar,
Referanslar sayfasında yer alır.
Referanslar Sayfasında Kaynak Gösterimi
1) Basılı Kitap:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Kitabın Adı [Kitabın Adının
İngilizcesi], Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek 1:
Aktüze, İ. (2003). Ansiklopedik Müzik Sözlüğü [Encyclopedic Dictionary of Music],
İstanbul: Pan Yayıncılık.
Örnek 2:
Shipley, W. C. (1986). Shipley Institute of Living Scale, Los Angeles, CA: Western
Psychological Services.
Örnek 3:
İlkin, S. ve Tekeli, İ. (1982). Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin
Oluşumu [The Constitution of Statism In Passing Practice], Ankara: ODTÜ İdari
İlimler Fakültesi Yayını.
Örnek 4:
Faist, T. & Bauböck, R. (2010). Diaspora and Transnationalism, Amsterdam:
Amsterdam University Press.
2) Elektronik Kitap:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Kitabın Adı [Kitabın Adının
İngilizcesi], doi numarası
Örnek:
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to
healing, recovery, and growth, doi: 10.1036/10071393722
3) Kitap Bölümü:
Bölüm Yazarının Soyadı, Bölüm Yazarının Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölümün
Başlığı [Bölümün Başlığının İngilizcesi], Editörün Adının Baş Harfi. Soyadı (Ed.),
Yayının Adı [Yayının Adının İngilizcesi] (syf. no), Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek 1:
Pusch, B. (2011). Yabancı Ülkelerde Edinilmiş Bilgi ve Becerilerin Türkiye İşgücü
Piyasasında Değerlendirilmesi [The Evaluation of Information and Skills Acquired
from Foreign Lands in the Labor Market of Turkey], A. M. Nohl, K. Schittenhelm, O.
Schmidtke & A. Weiß (Ed.), Göç ve Sermaye [Migration and Capital] (syf. 118-133).
İstanbul: Kitap Yayınevi.
Örnek 2:
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being, M. Eid
& R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43), New York,
NY: Guilford Press.
4) Basılı Makale:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makalenin Başlığı
[Makalenin Başlığının İngilizcesi], Editörün Adının İlk Harfi, Editörün Soyadı (Ed.),
Derginin Adı, Sayı No (syf. no). Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek 1:
Şenürkmez, K. Y. (2012). Brahms, Daumer ve Bir Türk Şiiri [Brahms, Daumer and A
Turkish Poem]. E. Ulu (Ed.), Müzik-Bilim Dergisi, Sayı 1 (syf. 66-72). İstanbul:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.
Örnek 2:
Smith, d. V. (1999). Plague, Panic Space, and the Tragic Medieval Household, J.A.
Carlson (Ed.), The South Atlantic Quarterly, Vol. 98 (3) (pp. 367-414), North
Carolina: Duke University Press.
5) Elektronik Makaleler:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makalenin Başlığı
[Makalenin Başlığının İngilizcesi], Derginin Adı, Sayı No (syf. no), doi numarası
Örnek:
Charles, S. T., Mather, M. & Carstensen, L. L. (2003). Aging and emotional memory:
The forgettable nature of negative images for older adults. In Journal of Experimental
Psychology: General, Vol. 132 (pp. 310-324). doi: 10.1037/0096-3445.132.2.310
6) Basılı Sempozyum Bildirileri:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bildiri Başlığı [Bildiri
Başlığının İngilizcesi], Editörün/Derleyenin Adının İlk Harfi., Soyadı (Ed./Der),
Yayının Adı [Yayın Adının İngilizcesi] (syf. no), Sempozyum Yeri, Sempozyum
Tarihi. Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
Kaya, A.G. ve Ergönül, S. (2010). Otoyol Projelerinde Yap İşlet Devret Modeli:
Gebze-İzmir Otoyol Projesi [The Build Operate Transfer Model in Highway
Projects], T. Birgönül ve C. Budayan (Der.) 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi
Bildiriler Kitabı [Proceeding Book of 1. Congress of Project and Production
Management] (syf. 324-335), Ankara, 29 Eylül-1 Ekim, 2010. Ankara: ODTÜ
Yayınları.
7) Tezler:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının İlk Harfi. (Tarih). Tezin Başlığı [Tezin Başlığının
İngilizcesi], Tezin Türü, Tezin Yazıldığı Üniversite, Tezin Yazıldığı Fakülte.
Örnek:
Ünal, M. (1973). İstanbul'da Apartmanın Tarihsel Gelişimi ve Konut Sorunu İçindeki
Rolü Üzerine Bir Araştırma [A Study on the Historical Development of Apartment
and Its Role in Housing Problem]. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İDGSA, Mimarlık
Yüksek Okulu.
8) İnternet Siteleri
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Yazı Başlığı [Yazı Başlığının
İngilizcesi] [çevrimiçi/online], Erişim adresi: [Erişim Tarihi].
Örnek:
Thompson, B. (2006). Why the net should stay neutral [çevrimiçi/online]. Erişim yeri:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4594498 [Erişim tarihi: 10 Mayıs 2007].
Download

Kaynak Gosterimi