25 AĞUSTOS – 10 EYLÜL 2014 TARĠHLERĠ ARASINDA ANTALYA AKDENĠZ
ÜNĠVERSĠTESĠ BESYO’DA YAPILACAK OLAN II. KADEME GOLF ANTRENÖRLÜK
KURSU PROGRAMI
FEDERASYON TARAFINDAN VERILECEK DERSLER
TARĠH
25 Ağustos 2014
Pazartesi
26 Ağustos 2014
Salı
27 Ağustos 2014
Çarşamba
28 Ağustos 2014
Perşembe
29Ağustos 2014
Cuma
30 Ağustos 2014
Cumartesi
31 Ağustos 2014
Pazar
1 Eylül 2014
Pazartesi
2 Eylül 2014
Salı
SAAT
09:30 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 17:30
08:30 – 09:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:30
15:30 – 17:30
08:30 – 09:30
09:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 09:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 17:30
08:30 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 17:30
08:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:30
15:30 – 17:30
DERS
Açılış ve Kayıt
Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri
Öğlen arası
Özel Antrenman Bilgisi
Özel Antrenman Bilgisi-Uygulama
Öğlen arası
Spor Dalı Teknik Taktik-Giriş
Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri-SINAV
Karşılaşma Analizi ve Ġstatistik
Öğlen arası
Özel Antrenman Bilgisi-SINAV
Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme
Karşılaşma Analizi ve Ġstatistik-SINAV
Spor Dalı Teknik Taktik
Öğlen arası
Spor Dalı Teknik Taktik
Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme-SINAV
Spor Dalı Teknik Taktik-Uygulama(Saha)
Öğlen arası
Spor Dalı Teknik Taktik-Uygulama(Saha)
Spor Dalı Teknik Taktik
Öğlen arası
Spor Dalı Teknik Taktik
Spor Dalı Teknik Taktik-Uygulama(Saha)
Öğlen arası
Spor Dalı Teknik Taktik-Uygulama(Saha)
Spor Dalı Teknik Taktik-Uygulama(Saha)
Öğlen arası
Spor Dalı Teknik Taktik-Uygulama(Saha)
Spor Dalı Teknik Taktik
Öğlen arası
Spor Dalı Teknik Taktik-SINAV
Spor Dalı Teknik Taktik-SINAV
ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
1 saat
2 saat
1 saat
4 saat
4 saat
1 saat
4 saat
1 saat
2 saat
1 saat
2 saat
2 saat
1 saat
3 saat
1 saat
4 saat
1 saat
2 saat
1 saat
4 saat
4 saat
1 saat
4 saat
3 saat
1 saat
5 saat
3 saat
1 saat
5 saat
4 saat
1 saat
2 saat
2 saat
ÜNĠVERSĠTE TARAFINDAN VERĠLECEK DERSLER
3 Eylül 2014
Çarşamba
4 Eylül 2014
Perşembe
08:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
Sporda Ölçme ve Değerlendirme
Öğlen arası
Spor Anatomisi
Psikomotor Gelişimi
Öğlen arası
Psikomotor Gelişimi
4 saat
1 saat
4 saat
4 saat
1 saat
4 saat
5 Eylül 2014
Cuma
6 Eylül 2014
Cumartesi
7 Eylül 2014
Pazar
8 Eylül 2014
Pazartesi
9 Eylül 2014
Salı
10 Eylül 2014
Çarşamba
08:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
Sporda Öğretim Yöntemleri
Öğlen arası
Spor ve Beslenme
Spor Fizyolojisi
Öğlen arası
Spor Fizyolojisi
4 saat
1 saat
4 saat
4 saat
1 saat
4 saat
08:30 - 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
08:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
Sporcu Sağlığı
Öğlen arası
Beceri Öğrenimi
Spor Sosyolojisi
Öğlen arası
Spor Psikolojisi
Spor Psikolojisi
Genel Antreman bilgisi
Öğlen arası
Genel Antrenman bilgisi
Genel Antrenman bilgisi
Öğlen arası
Genel Antrenman bilgisi
4 saat
1 saat
4 saat
4 saat
1 saat
4 saat
2 saat
2 saat
1 saat
4 saat
4 saat
1 saat
4 saat
NOT: Ders Eğitmeni tarafından belirlenecek sürelerde dinlenme arası verilebilir.
Download

TGF /