OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1.1.
1.2.
1.3.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica
Firma – pun naziv
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.7.8.
Firma – skraćen naziv
Ime i prezime ovlašćenog lica
Funkcija ovlašćenog lica
Podaci o sedištu firme
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Obveznik PDV
107836258
17843141
Samostalni sindikat „Emisiona
tehnika i veze“
SSETV
Božidar Gutić
Predsednik sindikata
Čukarica
Beograd
Kneza Višeslava
88
064 861 28 16
[email protected]
Da
PODACI O DELATNOSTI
2.1.
PRETEŽNA DELATNOST
Delatnost sindikata
ŠIFRA DELATNOSTI
9420
PODACI O RAČUNU U BANCI
3.1.
NAZIV BANKE
Erste Bank a.d.
BROJ RAČUNA
340-11008306-20
Download

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA PODACI