Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera - Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
101468066
Matični broj pravnog lica
17353713
Pun naziv firme
CMYK KOLIBRI doo Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Ime i prezime generalnog direktora, Dragan Petrić, [email protected]
e-mail, telefon
063 8016195
Ime i prezime ovlašćenog lica
Dragan Petrić
Ime I prezima ovlašćenog lica
Violeta Vučetić
Ime I prezime kontakt osobe za
plaćanje, e-mail, telefon
Dragana Petrić, [email protected]
Podaci o sedištu
Ustanička 125b,Beograd
Opština
Voždovac
Mesto
Beograd
Naziv ulice i broj
Ustanička 125b,Beograd
PTT adresa
11050
Broj telefona
011 347 97 97
Broj fax-a
011 630 17 51
e-mail
[email protected]
Delatnost preduzeća
štampanje
Šifra delatnosti
1812
Tekući račun:
Tekući račun:
011 347 97 97
330-4000042-27 Credit Agricole Srbija
160-344728-09 Banca Intesa
Download

Obrazac za identifikaciju i PIB