Odborná prax pre študenta VŠ
VW Martin, odd. Plánovanie
Hľadáme študentov technického zamerania, ktorí majú záujem o odbornú prax v závode
VW Martin a získať tak počas štúdia praktické skúsenosti a odborné poznatky z praxe v jednej
z najväčších firiem na Slovensku. Spolupráca je možná počas semestra aj počas letných mesiacov.
Úlohy:
-
Podpora projektov oddelenia Plánovania
Správa databáz: Lessons-Learned databáza, prehľady projektov
Príprava podkladov a procesných dokumentácií
Zavedenie systému sledovania termínov u dodávateľov a organizácie štruktúry na serveri
Požadujeme
Ponúkame
∙ študent technického zamerania
∙ zaujímavá práca v zahraničnej dynamickej spoločnosti
∙ možnosť odpracovať 16-20 hod/týždeň
∙ odborné zaškolenie
∙ MS Office, tímovosť, spoľahlivosť
∙ zaujímavé finančné ohodnotenie
∙ nemecký jazyk – komunikatívne
Vybraných uchádzačov bude kontaktovať zmluvná agentúra.
Kontaktná osoba: Šulhánková Jana – Personálne oddelenie VW Martin
Email: [email protected]
Tel: +421-43-434-5203
Kariéra Volkswagen Slovakia
Download

Odborná prax pre študenta VŠ VW Martin, odd. Plánovanie