NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO * 22. ROČNÍK * 13. BŘEZNA 2014
číslo
10
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
INZERCE
www.2hheran.cz
Ústí n. L.: epidemie
ZDARMA
spalniček
Počet lidí nakažených spalničkami
v Ústí nad Labem se zvýšil už na
sedmdesát hlášených případů.
Nejvíce nemocných je mezi zdravotníky, zejména v Masarykově ne-
V čísle
Exekutor našel
sušené konopí
Uvnitř
Hazard jako
zábava?
mocnici. Nákaza se do Ústí dostala s
mužem, který ji přivezl ze zahraniční
cesty do Indie. Minulý pátek proto
začalo přeočkování nemocenského
personálu.
Spalničky jsou vysoce nakažlivé,
šíří se kapénkovým přenosem. Díky
povinnému očkování je ale jejich výskyt u nás minimální.
K rizikovým skupinám patří hlavně lidé narození v letech 1970 až 1980,
kdy se očkovalo jednou dávkou, což
se ukázalo jako nedostatečné.
„Lidé by se měli podívat do svých
očkovacích průkazů a zjistit, zda mají
dávky dvě, nebo jen jednu, a případně se nechat přeočkovat,“ uvedl krajský epidemiolog Josef Trmal. -kz/op-
Do jednoho z děčínských domů zavítal koncem loňského listopadu exekutor. V průběhu exekuce objevil v
jedné z obývaných místností větší
množství sušeného konopí a uvědomil policii. Nalezená sušina byla děčínskými strážci zákona zajištěna a
odeslána k odborným expertízám.
Dokončení na straně 3
AMICI DECINI BUDOU OPĚT POMÁHAT
Výroční schůze Společnosti přátel Děčína - Amici Decini, konaná v muzeu ve
středu 5. března, rozhodla mj. o podpoře dvou významných počinů - částkou
40 000 Kč pomůže vydání knihy N. Belisové „Tulákům Jetřichovicka“ a sumu
20 000 Kč věnuje na pomoc výstavby Muzea Jana Palacha v jeho rodném
domě ve Všetatech. Letos také osadí pamětní deskou památkově chráněnou
barokní faru kostela sv. Václava v Rozbělesích. - Princip o tom informoval
prezident AD, Petr Nádvorník (vpravo).
-blc, pp-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
13. března 2014
POLICIE ČR
15 !
8
Případy
na Děčínsku
Nepřizpůsobiví
jsou tu s námi.
Jak (si) pomoci?
„Nepřizpůsobiví“ jsou jistě velký problém. Chceme mít svobodnou, spořádanou společnost a bylo by proto jistě
správné, aby se všichni chovali slušně.
Svoboda každého má končit tam, kde
by narušila svobodu druhého.
Stav je ale jiný. Naše svobodné, spořádané chování narušuje mnoho věcí,
často původem od těch, kdo se slušně
nechovají a také si prostředky na živobytí obstarávají jinak než prací. Někdo
bere sociální dávky, někdo krade, někdo dělá obojí.
Vůlí našich zvolených zástupců
máme zákon, podle kterého chceme
pomáhat těm, kdo pracovat nemohou.
Z toho, co vyděláme, jim něco dáváme. Také po nich uklízíme, platíme ozbrojence hlídající pořádek a investujeme peníze do ochrany svého majetku
a klidu. Přitom neumíme pořádně rozlišit ty, kdo pracovat nemohou, od těch,
kdo jen nechtějí. Je tu celá velká skupina, která říká: „Dejte nám práci a my
nebudeme potřebovat dávky.“ Říká se
jí to snadno, protože my jí práci dát
většinou neumíme. Dnes už si celé generace nepřizpůsobivých zvykly nepracovat, nevedou tedy k práci a vzdělání
ani své děti.
Co my s tím? Mám strach, že na ně
„zabírá“ jen prostředí, které je k nim
nepřátelské. Zabírá v tom smyslu, že
se prostě odstěhují tam, kde se jim
nabízí bydlení a vlídnější zacházení
(pokud jim v tom nezabrání státní hranice). Kéž bych se mýlil!
Děčín je místem, kde volné byty
jsou, a hodně. Řada činů místní samosprávy se pak snaží alespoň děti nepřizpůsobivých vzdělávat a kulturně
zabavit. To je ovšem často v rozporu
s činy a přesvědčením jejich rodin. A
to je, myslím, nejtěžší boj, který u nás
v této chvíli probíhá. Pavel Panenka
! 56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden celkem 248 přestupků a udělili 107 pokut za 26 000 Kč. Nejčastější byly přestupky v dopravě (127),
dále schválnosti a hrubé jednání (9),
znečištění veřejného prostranství (4),
rušení nočního klidu (3) aj.
21. ročník
Během 10. týdne letošního roku vyjeli policisté Děčínska k 19 nehodám. Při nich se 1 osoba zranila těžce a 5 lehce. Škody jsou odhadnuty
na 858 000 Kč. Nejčastějšími příčinami byly nepřiměřená rychlost a
opomenutá přednost v jízdě. Alkohol podíl na nehodách neměl.
TĚŽBA NA KVÁDRBERKU POMŮŽE
PŘI OBNOVĚ LESA
Ve dvou lokalitách lesa na Kvádrberku zahájil Lesní úřad Děčín takzvanou
obnovní těžbu, týkající se porostů stáří cca 180 a 150 let. Smyslem této těžby,
která bude probíhat až do konce března, je vytvořit co nejlepší podmínky pro
generační obnovu lesa a odclonit sousední mladé listnaté porosty. Na Kvádrberku budou dále těženy borovice vejmutovky, které zde postupně prosychají.
V konečné části plánovaných těžebních zásahů dojde k odstranění stromů nemocných, prosychajících či jiným způsobem ohrožujících návštěvníky této
lokality. Obnovní těžby jsou součástí projektu Operačního programu životní
prostředí. Těžební místa budou vždy označena cedulí.
-sil/mm-
31 nominací na Cenu hejtmana
Posledního února bylo uzavřeno
přijímání nominací na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013. Tato
cena se bude udělovat již potřetí. Za
rok 2011 ji získala jedna osobnost, za
Řetězová 1, Děčín I
tel. 412 514 650
rok 2012 již bylo pět laureátů ze 46
nominovaných.
Do 28. února zaslali občané a organizace krajskému úřadu celkem jedenatřicet nominací, a to ve všech pěti
kategoriích: kultura - 5 nominací,
sport - 12, věda a výzkum - 3, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany
života - 3 a regionální rozvoj - 8. Nyní
začnou jednat členové komisí a poradních orgánů o užších nominacích a
konečné udělení cen konkrétním osobnostem schválí zastupitelstvo po doporučení Rady Ústeckého kraje. -šeb-
Český obchod,
který domu na náměstí
vrátil původní účel.
-
DĚTI KOUŘILY
V Plzeňské ul. v Podmoklech spatřila učitelka základní školy ve středu 5.
3. v 7.20 kouřící nezletilce a přivolala městskou policii. Strážník na místě
KRÁDEŽE OBJASNĚNY
Děčínští policisté obvinili v úterý
4. 3. dvojici mužů z přečinů krádeže, za což oběma hrozí až dvouleté
vězení. Pachatelé se měli od půli
prosince do začátku března dopustit hned šesti krádeží na území děčínského okresu. Někdy si z odstavených nákladních vozidel odnesli
motorovou naftu, jindy odcizili autobaterie, kabely, pracovní nářadí či
hutní materiál z domů. U rodinného domku si vyhlédli obkládací
dlažbu, ta však i přes jejich snahu
nakonec zůstala na místě činu. Škoda činí celkem na 70 000 Kč. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.
GRANÁT V ZEMI
Ruční granát byl nalezen v úterý 4.
března v podvečer v zemi na břehu
Labe ve Hřensku. Na místo byl přivolán policejní pyrotechnik, který
český výrobek zajistil a odvezl k
zneškodnění. Během bezpečnostních opatření nebyl nikdo zraněn.
lahodná zmrzlina a poháry
výtečná italská káva
zákusky vlastní výroby
osvěžující koktejly
originální dorty na objednání
obložené chlebíčky a mísy...
USTLAL SI POD LÁVKOU
Žena v úterý 4. 3. v 13.50 oznámila,
že pod pěší lávkou v ul. 17. listopadu
v Děčíně I leží nějaký muž. Hlídka MP
na místě probrala opilého 58letého
muže. Strážníci mu pro prověření, zda
nepotřebuje ošetření, pomohli na nohy
a z místa jej vykázali.
NEZNÁMÁ MRTVOLA
V pondělí 3. března bylo v Klostermannově ulici ve Varnsdorfu nalezeno lidské tělo bez známek života,
a to dopoledne při demoličních pracích v tamního objektu. Policisté
ihned zahájili pátrání po totožnosti
neznámého muže a nevynechali ani
osoby v celostátním pátrání. Poté,
co byla provedena soudní pitva, se
otázka identity osoby rozjasňuje.
Soudní znalec vyloučil cizí zavinění. K úplné identifikaci chybí ještě
několik dalších opatření.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
zjistil, že kouřili žáci mladší 15 let,
kteří uvedli, že jim cigarety prodala
prodavačka z nedaleké prodejny. Ta
se k prodeji přiznala a strážník s ní
přestupek vyřešil uložením blokové
pokuty. Žáci byli předáni ředitelce ZŠ.
MLADÍ RVÁČI
V pátek 7. 3. ve 23.35 oznámil občan,
že v Obloukové ul. v Děčíně III se
perou dva kluci. Hlídka MP na místě
kontaktovala dva muže ve věku 20 a
23 let. Zranění neměli a nic hlásit nechtěli. Jelikož ale rušili noční klid,
hlídka je z místa vykázala a uložila
jim blokové pokuty.
ZLODĚJI ZA PLOTEM
Občan v sobotu 8. 3. v 17.23 oznámil, že do areálu bývalé mateřské
školky v Děčíně II vlezla přes plot
podivná individua. Hlídka v garáži
vedle školky zadržela dva muže (28
a 27 let), kteří se do objektu vloupali. Na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR, která řešení události převzala.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
3
Zprávy, inzerce
číslo 10
„NEJ“ DOBROVOLNÍCI MĚSTA DĚČÍNA OCENĚNI NA ZÁMKU
V pátek 7. března hostil velký sál děčínského zámku již 4. ročník slavnostního vyhlášení Dobrovolníka roku města Děčína. Za účasti přestavitelů města v čele
s primátorem Františkem Pelantem a zástupců Ústeckého kraje, byli ocenění nejužitečnější dobrovolníci. Celkovým vítězem se stal Jan Ďurák, který za svou
dlouholetou práci ve společnosti Parkinsonik obdržel také hlavní ocenění v kategorii sociální a zdravotní. Vítězem v oblasti dětí a rodiny se stal Josef Dzurko,
vedoucí úspěšné taneční skupiny Prestige Děčín. Ve sportovní kategorii se stal vítězem dlouholetý kronikář basketbalového i hokejového klubu v Děčíně,
Čestmír Štěpán. Druhá nominovaná, Anna Zárubová z TJ Slavoj, obdržela zvláštní ocenění za obdivuhodnou celoživotní práci. Dobrovolnické centrum
Slunečnice, které akci pořádalo, gratuluje i dalším nominovaným dobrovolníkům - Petře Špátové, Žanetě Fejtkové, Pavlíně Hronové, Kláře Schejbalové
a Jiřímu Musilovi. Přítomní ocenili také kapelu M.J. and Electric Blue za výborný hudební doprovod, kavárnu a palačinkárnu Na cestě za skvělé pohoštění
i město Děčín za finanční podporu. Ceny pro všechny nominované věnovalo děčínské květinářství Ad Albim, Valdemar Grešík - Natura s.r.o. a Národní
kavárna a cukrárna, jimž patří také velký dík, nebo pomáhají rozvíjet myšlenku dobrovolnictví v Děčíně.
-tat, ru-
Exekutor našel Zámek Děčín má jako jeden z prvních certifikát kvality
Zástupci Ministerstva pro místní ředitel Odboru cestovního ruchu motivací pro další rozvoj a zvyšování
sušené konopí rozvoj
ČR předali v poděbradském MMR ČR. Za děčínský zámek převza- kvality našich služeb tak, aby od nás
Dokončení ze strany 1
Jak se později ukázalo, právě takhle skutečnost přivedla minulý čtvrtek obyvatele bytu, devatenáctiletého
mládence, ke sdělení podezření ze spáchání přečinu přechovávání omamné
a psychotropní látky či jedu. Mladík
může očekávat postih v podobě až
ročního pobytu za mřížemi.
-pis-
Neviděli jste
zloděje?
Prosíme o pomoc! Byla nám vykradena kancelář na Podmokelské ulici,
vchod vedle Kina Sněžník. Neviděli
jste během víkendu 7. - 9. 3. někoho
se pohybovat kolem kanceláře? Že by
někdo něco vynášel, případně že se
tam svítilo? Budeme vděční za jakoukoliv informaci, i maličkost...
Junior KC Děčín, tel. 724 738 216
hotelu Bellevue - Tlapák historicky
první certifikáty Českého systému
kvality služeb. Převzali si je zástupci
20 subjektů, které se úspěšně zapojily do projektu zaměřeného na zvýšení kvality služeb v tuzemském cestovním ruchu. Jedním z nich byl i Zámek
Děčín, p. o., jenž je za svůj výborný
servis pro návštěvníky vůbec prvním
oceněným zámkem v celé ČR.
Certifikáty a štítky pro označení
provozoven předával Aleš Hozdecký,
Ačkoli letošní plavební sezóna na
Labi ještě nebyla oficiálně zahájena,
lodě Labské plavební společnosti již
dopravu zajišují. Po Valentinské
plavbě 14. února se v sobotu 8. března vydala na svou první letošní zahraniční plavbu lo Bohemia DC, a
to z Děčína až do Drážan. Zájem z
německé strany jen potvrzuje, že se s
osobní lodní dopravou na řece Labi
počítá.
V. Medek
la ocenění Michaela Dopitová, která
prošla kurzem pro trenéry kvality služeb v cestovním ruchu. ,,Certifikát je
odcházeli návštěvníci spokojeni a doporučovali jim nejen návštěvu zámku,
ale i celého Děčína,“ uvedla. -zd-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
Knihovna týden
uzavřena
INZERTNÍ SLOUPEK
H STYL na rohu Tyršovy a Zámecké
ulice v Děčíně I - nově rozšiřujeme
sortiment o pánskou konfekci.
Nabízíme: bundy, kabáty, svetry....
Otevřeno po - pá 9 - 17, so 9 - 12
hod.
Platí to jen pro půjčovny!
Ve dnech 10. - 16. března 2014 budou výpůjční oddělení hlavní budovy
knihovny uzavřena. V tomto období
bude probíhat čipování všech knih v
hlavní půjčovně za účelem využití
nového bezpečnostního systému půjčování knih. Při provozu systému
bude efektivnější evidence knih u výpůjčního pultu a kvalitnější zabezpečení proti odcizení. - Provoz informačního centra, výuka v kurzech i akce
ve III. patře budou nepřerušeny. -lz-
Parkovací karty
i v Děčíně I
Magistrát města Děčín rozšířil možnost zakoupení parkovacích karet o
další prodejní místo. Kromě budovy
magistrátu v Podmoklech lze kartu zakoupit i v pokladně budovy magistrátu v ulici 28. října v Děčíně I. -sil-
Zubní pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
15. - 16. března
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624
13. března 2014
Výluka mezi
stanicemi Děčín
hl. n. a Povrly
VLAJKY TIBETU NA PAMĚŤ AGRESE
„Při rozbřesku 5. března obdržela ozbrojená čínská policie v Tibetu rozkaz od
nejvyššího velitele ozbrojené policie, Li Lianxiu... Zvláštní komando mělo okamžitě vybrat 300 členů, kteří se, převlečeni za obyčejné lidi a mnichy, zapojí
ve Lhase do nepokojů. Měli podpořit tajnou policii v dokončení úkolu - spálit
Scripture Pagodu na severovýchodě chrámu Dazhao. Zničit rýžový obchod
v obchodní části města, vyprovokovat občany k rabování rýže a jídla, napadnout obchodní společnost Tibet-Gansu. Nabádat lidi k vykrádání obchodů,
ale… pouze ve schválených oblastech.“ Tato slova pocházejí z reportáže Tang
Daxiana, který popisuje, jak Komjunistická strana Číny zinscenovala nepokoje ve Lhase, aby mohla násilně zakročit proti Tibeanům (při nepokojích bylo
na 400 Tibeanů zastřeleno a další stovky zraněny, nemluvě o uvězněných.
- Čínská agrese vůči Tibetu je známa v celém světě, ale pro ekonomickou sílu
země o ní mnozí mlčí. Každý, kdo vystoupí na podporu Tibetu, státu, který byl
Čínou v roce 1950 za krvavého masakru zabrán, proto zaslouží obdiv. - Také
v Děčíně tento týden zavlálo několik tibetských vlajek, například na budově
gymnázia.
-pp-
Ve středu a čtvrtek 18. a 19. března
vždy od 8.10 do 14.40 bude uzavřena
traová kolej mezi stanicemi Děčín
hlavní nádraží a Povrly. České dráhy,
a.s., nahradí vlaky OS 6807, 06808,
6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814,
6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820
autobusovou dopravou.
-sil-
5
Publicistika, inzerce
číslo 10
Brát hazard jako zábavu?
Vážená redakce Principu.
Ještě bych se rád několika slovy
vrátil k hazardu v našem městě.
Pan Červenka by si měl přečíst v
denním tisku názory známých osobností na hazard v českých městech.
Pak by možná pochopil, jak je ve
svých extrémních názorech osamocen.
Toto čtení doporučuji i dalším zavilým podporovatelům tzv. svobody
podnikání.
S pozdravem
Jiří Barák st.
Na hazard a herny v Děčíně jsme
dostali také další názory; jsou vesměs
zajedno s těmi, kteří již do Principu
psali, aby se herny na území města buď
zcela zrušily, nebo alespoň naprosto
výrazně omezily.
Je rozdíl, pokud si za peníze koupím „materiál“ - alkohol, cigarety
atd., anebo podvodné iluze. V prvním
případě získám prostředky, které při
rozumné konzumaci mohou zpříjemnit život. V tom druhém jen odevzdávám peníze za falešnou představu o
výhře. Hra není špatná, pokud bystří
ducha a zpestří odpočinek. Jak se v
tom začnou objevovat peníze, je zle.
A výherní automaty jsou na penězích
založeny, o bystření ducha nelze hovořit. Čím dřív taková svinstva zmizí,
tím dřív si společnost oddychne.
Je mi 19 let. Začala jsem dělat
v jedné herně a teď každou směnu hraju. A nejhorší na tom je, že ať dělám,
co dělám, nemůžu přestat. A pomoc
taky nikde najít nemohu.
Bydlím na severu Čech ve Šluknovském výběžku. V městech jako je
Rumburk nebo Varnsdorf je neskutečné množství různých heren. Tyto podniky krom jiného poškozují vzhled
měst. Byl bych velmi rád, kdyby heren
v našem regionu ubylo a na jejich
místech vznikly třeba galerie, čajovny, hospůdky. Velmi rád podpořím
aktivity, které k tomu pomohou.
Na následek hazardu zemřel můj
bratr. Závislost na automatech ho připravila o rodinu, zdraví, a nakonec o
život. Byl 15 let v invalidním důchodu. Jeho rodina žila na hranici chudoby, proto ho začaly lákat drobné
výhry na automatech, až nakonec propadl hráčské vášni a svou sociální situaci tím jen neustále zhoršoval. Odmítal léčení, byl agresivní, kradl peníze. Nakonec ho manželka s dětmi
opustila. Opuštěný, zbídačený zemřel,
aniž by mu rodina mohla pomoci.
Upozorňuji na novoty na nádraží Praha hl. n. Dost obtížně se tam dá
opatřit běžné občerstvení, ale zato si
cestující může zušlechtit intelekt ve
velmi rozsáhlé herně umístěné v hale.
Doufám, že nás to nečeká v Děčíně
nebo v Ústí n. L.
Je mi 32 let a potýkám se se závislostí na automatech od sedmnácti.
Jsem si vědom rizika dopadu na své
zdraví a život, ale hlavně si uvědomuji, jak nenápadně, zato důrazně se tento „mor“ zaryje pod kůži každého, kdo
se dostane do jeho spárů. Tato závislost je už diagnostikovaná a dokonce
je tato léčba braná jako nemoc, na kterou marodíte a zdravotní pojišťovny
ji hradí!
Je to paradox. Je šílené, jak tento
problém zasahuje od maličkostí na celou společnost...
V ČR se již v roce 2008 rozeběhla
velká petiční akce za regulaci hazardu. Přestože od té doby došlo opět k
několika pokusům napravit neúnosný
stav v oblasti legislativy k hazardu,
prakticky nic se nestalo. Dosavadní
podpisy na petici byly Poslanecké sněmovně zaslány na jaře 2010, kdy se
i s jejich přispěním podařilo protlačit
a prohlasovat změnu v zákoně. Ten
bohužel vetoval před volbami 2010
prezident Václav Klaus a těžce vybojovaný zákon tak nemohl vstoupit v
platnost...
-lp-
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 20814
BYTY 20614
Velká, dobře udržovaná zahrada s
vybavenou chatkou v Děčíně 7. K
dispozici je užitková voda.
Rodinný dům v
Děčíně VII (2x
4+1) po kompletní
inter. rekonstrukci,
s krásnou zahradou a gar. stáním.
NOVIN
KA
Nabídková cena:
175.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
SLEV
A
Nabídková cena:
478.000,- Kč
Nedávno jsem čekala asi 10 minut na autobus před hlavním nádražím
v Podmoklech. Stejně tak maminka se dvěma malými dětmi - ona i děti se
zdály unavené a docela rády by si sedly. Stejně tak postarší paní s nákupní
taškou, kterou musela položit na špinavý chodník, aby si ruce odpočinuly, i
ta by určitě uvítala mít kam si na chvíli sednout. Jenže na autobusové zastávce není lavička. Také proto plno lidí a dětí posedává na tomto řetězu (viz
foto nahoře), nebo využívá alespoň k opření zeď u hlavního nádraží či jeho
zábradlí. Přitom na trávník pod stromy by se lavičky hodily a byly by rozhodně využité. Také by se ovšem hodilo zastřešení autobusové zastávky. Celý
tento prostor před nádražím mi přijde jako málo či přímo špatně využitý.
Ony ale v Děčíně vůbec mizí lavičky a odpočinková místa. A přitom je tolik
míst, kde by je člověk uvítal a rád spočinul. A když už na nějakou náhodou
narazí, aby se bál na ni sednout (viz foto dole).
M. Švarcová
NOVIN
KA
Neudržovaný vesnický objekt (894
m2) na okraji obce
Malý Šachov, u
hlavní silnice směr
DC - CL. NUTNÁ
REKONSTRUKCE.
BYTY 21214
Byt 2+1 v osob.
vlastnictví na Teplické ul. v Děčíně
IV, upravený na
3+1 se zděným jádrem.
Rodinný dům o
velikosti 7+2 po
částečné rekonstrukci, s udržovaKA
NOVIN
nou zahradou v
Děčíně - ChrochNabídková cena:
vicích.
2.200.000,- Kč
NOVIN
KA
Nabídková cena:
790.000,- Kč
Z celkové nabídky pro vás vybíráme:
Nabídková cena:
3.200.000,- Kč
BYTY 20914
BYTY 21014
NOVIN
KA
Nabídková cena:
540.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul., o
výměře 88 m2, ve 3. patře cihlového domu. Cena po slevě: 1.090.000,- Kč
18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 685 m2, možnost připojení na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 55.000,Kč
A18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 297 m2,
možnost připojení na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě:
30.000,- Kč
16612 - Původní, místní prodejna ve Všemilech, která prochází rekonstrukcí na
provozovnu s občerstvením. Cena po slevě: 560.000,- Kč
15812 - Velmi dobře udržovaný dr. 3+1/L, upravený na 4+1, v klidné části Boletic - Pražská ul., 1. patro (možný převod do OV). Cena po slevě: 450.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
13. března 2014
Cesta z nouze začíná
určením směru
V současné době město prezentuje
priority strategie města pro období
2014 - 2020. K tomuto tématu jsme
oslovili ing. Vlastimila Pažourka,
radního města odpovědného právě za
strategii města.
Název strategie města lidem moc
neříká, k čemu to vlastně je dobré?
Strategie města je jinak řečeno plánování města do budoucna. Máme
málo peněz a jsou různé názory, jak
by se tyto peníze měly utratit. Současně město v mnoha ohledech v minulých letech zaostalo a je třeba k nápravě vynaložit energii. Strategie je
proces určení směru, kam do budoucna investovat finanční zdroje a lidskou
energii.
To skoro vypadá, že vedení města neví, co má dělat?
Do jisté míry to tak i je. Město Děčín má celou řadu problémů, jejichž
vyřešení by odhadem stálo několik
miliard korun. K dispozici máme každý rok řádově desítky miliónů, pokud
si půjčíme na rozvojové projekty, pak
možná i sto miliónů ročně. Potřeba je
ale stejně řádově vyšší. V nedostatku
ani nevíme, co dříve řešit, a soustředíme se hlavně na hašení nejožehavějších problémů. Bez dlouhodobého
určení směrování zdrojů je perspektiva města neřešitelná. Přežívání z roku
na rok je třeba konečně změnit ve vizi,
která dá naději na lepší život v Děčíně v budoucnu.
Jak by podle Vás tedy mohlo
město vypadat do budoucna?
Je řada možností, můžeme se zaměřit na rozvoj průmyslu, nebo na roli
města jako sídelní aglomerace pro lidi,
kteří třeba i za prací dojíždějí. Nabízíme lidem k hodnocení třicet dvě priority, jejichž kombinací se vlastně
Masopustní dopoledne tříd předškolních dětí v MŠ Školní se konalo v pátek
21. února. Celý týden si paní učitelky povídaly s dětmi o tradici masopustu,
pekly masopustní cukroví, hrály pohádku a na konci týdne si děti doma s
rodiči připravili masky zvířátek, řemeslníků či pohádkových postav. Jako
průvod maškar, za doprovodu veselých písniček a s tradičním hudebním
doprovodem, prošly třídy mladších dětí.
Pavla Latislavová
mů domlouvat. Pokud se toto povede, pak je už skoro jedno, zda budeme průmyslovým, ekologickým, turistickým či obchodním městem. V každém případě budeme mít nastartováno k budoucí prosperitě.
objeví možnosti směrování města.
Sám za sebe mám nějakou představu
a pro tu budu hlasovat, respektuji ale
názory většiny obyvatel města.
Pro mě osobně je nejdůležitější,
pokud se správa města v budoucnu
bude schopna s lidmi o řešení problé-
Jaký očekáváte výsledek hlasování?
Hlasování by logicky mělo vést k
nejlepšímu výsledku. Každý má nějaký svůj osobní zájem, ale pokud nad
věcmi přemýšlí, vybírá si i věci potřebné pro ostatní lidi. Šance volit
sedm možností z dvaatřiceti dává
možnost určit čtyři, pět hlavních společných priorit. Na ty by se město
mělo v nejbližších letech soustředit.
Jak bude ošetřena věrohodnost
hlasování?
Formuláře na internetu dávají možnost uvést jméno, v městském zpravodaji to bohužel vypadlo. Chtěl bych
čtenáře Principu požádat, zda by formuláře ze zpravodaje označili svým
jménem a případně i podepsali. I tuto
osobní výpověď bereme hodně vážně,
budeme ale respektovat i anonymní
formuláře. Nakonec zveřejníme, kolik formulářů s výsledky bylo podepsáno a kolik bylo anonymních. Kolik bylo odevzdáno v papírové podobě a kolik elektronicky, i toto bude vý-
pověď o našem městě. Osobně jsem
hodně zvědav, kolik hrdých obyvatel
města se pod svůj názor podepíše.
Myslíte, že hodnocení od lidí
bude pro příští politické reprezentace závazné?
Věřím tomu, ačkoli si uvědomuji
nedostatky v procesu i možnost, že to
příští politická reprezentace nebude
brát vážně. Je ale i na lidech, aby nové
vedení města na své předchozí závazky nezapomnělo. Je vždy řada možností, jak priority města připomínat.
Navíc práce na strategickém plánu
schválením nekončí, spíše začíná.
Bude třeba rozpracovávat jednotlivé
projektové záměry, řada popsaných
problémů se dá řešit i bez peněz, a je
tedy třeba stanovit harmonogram, dokdy to bude hotovo, a rozdat úkoly.
Plánování umožňuje, aby práce na
magistrátu - politiků i úředníků - byla
zvenčí měřitelná a kontrolovatelná.
Ne za všechny nedostatky mohou politici, takto bude jasnější odpovědnost
a lépe dohledatelné, co kdo konkrétně dělá či nedělá. Každé politické reprezentaci města nezávisle na volbách
může tento nástroj v řízení města pomáhat. Proto si nemyslím, že se na
strategii po příštích volbách zapomene.
Děkujeme za rozhovor.
Pavel Panenka
číslo 10
Publicistika, inzerce
7
Ad: Když pošta není poštou
V minulém čísle jsme zveřejnili kritiku Hany Dlouhé, jíž mj. vadilo, že v
děčínské pobočce České pošty neměli ke koupi známky v hodnotě 25 Kč
ani dostatek korespondenčních lístků
a kolků v hodnotě 100 Kč.
Učinili jsme také dotaz na tiskovou
mluvčí České pošty a její odpověď,
která dorazila v minulých dnech, otiskujeme. Laskavý čtenář si jistě udělá
obrázek sám...
Redakce
Dobrý den,
děkuji za dotaz a zasílám Vám odpověď.
Bohužel, z Vašeho dotazu není zřejmé, na které pobočce pošty v Děčíně
stěžovatelka byla.
Provedli jsme plošné zjištění, jak je
to s dodávkami zboží pro tyto zákazníky. Výsledky jsou následující.
Všechny pošty, dle sdělení vedoucích pošt, mají dostatečnou zásobu
kolků i nominálních hodnot známek
(a to jak před Vánoci, tak aktuálně), k
uspokojení této zákaznice. V případě
hromadných odběratelů, je vždy zajištěno dodání chybějícího zboží (tím
myslím možné problémy s poptávanými korespondenčními lístky) do
druhého dne. Bohužel, bez upřesnění
pobočky nejsem schopna dát přesnější odpověď. Je škoda, že stěžovatelka
nekontaktovala vedoucí dané pošty a
neřešila své neuspokojení ihned na
místě. Krásný den přeje
Mgr. Marta Selicharová,
tisková mluvčí
Abychom se chápali lépe se Sasy
Závěrečná konference ukončila ve
čtvrtek 6. března na krajském úřadu v
Ústí nad Labem dvouletý projekt Sasko-české vzájemné vztahy v proměnách času. Na setkání historiků, učitelů a dalších hostů, které zahájila náměstkyně hejtmana, Jana Vaňhová,
byla představena třísvazková výuková
publikace v české a německé verzi.
„Hlavní ambicí projektu financovaného z programu Cíl 3 bylo přispět
Dědická daň
zanikla. Co dál?
S příchodem roku 2014 byla zrušena dědická daň. Tuto daň byl povinen
hradit ten, kdo nabyl dědictví, osvobozeni byli jen nejbližší příbuzní.
Nově jsou bezúplatné příjmy (a tím je
i dědictví) předmětem daně z příjmů.
Nicméně veškerá dědictví bez ohledu
na jejich výši a příbuzenský vztah jsou
nově od daně z příjmů osvobozeny a
neuvádějí se do daňového přiznání.
Oproti dosavadnímu stavu to znamená, že daň z dědictví nebudou muset platit ani vzdálení příbuzní nebo
lidé, kteří nebyli v příbuzenském vztahu se zůstavitelem a ani s ním nežili
ve společné domácnosti, nebo právnické osoby. To se týká všech případů, kdy zůstavitel zemřel po 31. 12.
2013. Naopak všechna dědictví v případech úmrtí zůstavitele do 31. 12.
2013 budou i nadále v roce 2014 předmětem daně dědické podle právní
úpravy platné do 31. 12. 2013.
KODAP
občanům Ústeckého kraje a sousedního Svobodného státu Sasko, ale nejen jim, k vzájemnému a bližšímu pochopení a zájmu o společnou historii
dvou sousedících zemí,“ řekla v úvodu Jana Vaňhová. „Nová publikace je
určena především studentům středních škol a je společným dílem odborníků z řad českých historiků, archivářů a sociologů pod záštitou Univerzity J. E. Purkyně a jejich kolegů z Technické univerzity v Drážďanech.“
Ústecký kraj, jako vedoucí partner
projektu a jeho administrátor, získal
na celý projekt finanční dotaci z Programu Cíl 3 /Ziel 3 prostřednictvím
Evropského fondu pro regionální rozvoj EU. Peníze byly využity nejen na
tvorbu a tisk zajímavé a obšírné publikace, ale rovněž na organizaci předcházejících vzdělávacích akcí o česko-saských vztazích. Patřily k nim
semináře pro učitele na obou stranách
hranic i zahájení výuky na pilotních
školách. Kapitol je několik, například
Spojenci a nepřátelé, Vlast a víra,
Dědictví industrializace, Sousedé v
dobrém i zlém, Krajina přírodních
prostor bez hranic, ale také kapitola
Hraniční přesahy: zločin, dobrodružství, humor. Historickým obdobím
mapování a osvětlování historie je
raný novověk až doba naší současnosti. Autory odvážného počinu jsou doc.
Kristina Kaiserová z Filozofické fakulty ústecké Univerzity J. E. Purkyně a Prof. Walter Schmitz z Technické univerzity v Drážďanech. Vedle
nich přispěli fundovanými texty i další
odborníci od nás i ze Saska.
Zbyněk Šebesta
V Děčíně na faře v Podmoklech se již tři roky schází několik věřících seniorů
k modlitbě, sdílení se a popovídání si. Setkáváme se pravidelně každé druhé
úterý v měsíci od 15.30 hod. - v dubnu, tedy v době postní, jsme si naplánovali společnou pouť do Jiřetína pod Jedlovou. Budeme rádi, když se k nám
přidají i další věřící senioři.
Lída Šumová, animátorka seniorů
Přežije Tyršův klub v Děčíně?
Oznamujeme veřejnosti, že jsme
ukončily členství v Tyršově klubu při
Sokole Děčín k 31. lednu 2014 pro
vyšší seniorský věk. Několikrát jsme
jako členky TK žádaly výbor TJ Sokol Děčín o zajištění pokračování klubu mladšími členy, ale dodnes se tak
nestalo.
Dr. Miroslav Tyrš byl spoluzakladatelem Sokola, proto vznikl v Děčíně Tyršův klub, z úcty k tomuto velikánu! Za 21 let jsme uskutečnily řadu
akcí, které propagovaly dr. Tyrše i
Sokol, a těšíme se na pokračovatele.
Ale bohužel, názor vedení TJ Sokol
Děčín je vlastně vůči sokolské myšlence negativní, veřejně říká, že Sokol nebude, že už končí, že tento vše-
sokolský slet byl poslední, a vůbec
nejhorším činem bylo, že vyškrtli ze
Sokola mnoho starších členů a vyloučili je.
My ale Tyršův klub v Děčíně nerušíme, stále věříme, že budeme mít lepší nástupce. Závěrem pak děkujeme
všem, kteří se podíleli na rozmachu
Sokola Podmokly.
Se sokolským pozdravem „Nazdar“
vedoucí Tyršova klubu Panáčová,
za kontrolní komisi Hohlbergová
a jednatelka Pleskačová
P. S.: Valná hromada TJ Sokol Děčín se koná ve čtvrtek 20. března od
15.45 hod. v sokolovně v Riegrově
ulici, bohužel pouze pro pozvané.
8
Z děčínských škol
13. března 2014
Co nového v děčínských školách?
Studenti EOA Děčín v Londýně
Budu rozumět svému nadřízenému
a svým kolegům v zaměstnání? Podaří se mi v labyrintu londýnského metra najít tu správnou cestu do práce?
Může mě pověstné britské počasí něčím překvapit? A v jaké rodině budu
vlastně bydlet?
To jsou jen některé z otázek, které
si kladli studenti Evropské obchodní
akademie Děčín počátkem února před
odletem do Velké Británie, kam se
vydali na dvoutýdenní pracovní stáž
v rámci programu Leonardo da Vinci.
Ten si klade za cíl podporovat studenty
v počátečním odborném vzdělávání,
mimo jiné i formou odborných stáží
v zahraničních firmách. Děčínské obchodní akademii se touto cestou podařilo zajistit praxi pro 20 studentů
celkem ve 14 různých společnostech
sídlících v Londýně. Někteří studenti
tak pracovali ve vzdělávacích institucích, knihovnách nebo síti charitativních obchodů Oxfam. Jiní si vyzkoušeli práci v soukromé reklamní agentuře, realitní kanceláři či autopůjčovně hotelu Hilton.
Samotné zahraniční stáži logicky
musela předcházet intenzivní pětiměsíční jazyková příprava, v níž se studenti učili např. psát základní obchodní dopisy, telefonovat, jednat se zákazníkem a dále rozvíjet své komunikační schopnosti. Ty se ukázaly jako zcela
Další talent
na naší škole
Dne 20. 2. se konalo krajské kolo
pěvecké soutěže Skřivánek. Naši školu reprezentovala Kristýna Albrechtová z 8. třídy. Umístila se na vynikajícím 3. místě. Na soutěž ji připravovala a na klavír doprovázela mgr. Kateřina Kroupová. Kristýnka zazpívala
dvě písně - českou lidovou Toť ta Helpa a moderní v angličtině od zpěvačky Rihanny - Stay. Gratulujeme k výbornému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Iva Košková, ZŠ Březová
zásadní nejen při komunikaci v jednotlivých firmách, ale též při cestě do
práce během stávky zaměstnanců londýnského metra, která nás zastihla
hned v prvním týdnu našeho pobytu.
Předem připravenou trasu do zaměstnání tak každý musel operativně měnit podle toho, která trasa metra byla
momentálně v provozu. Ve chvíli, kdy
si všichni oddechli, že stávka skončila, prasklo vodovodní potrubí v části
města, kde byla většina studentů ubytována. Plánované trasy se tak upravovaly znovu, protože do centra tentokrát nejezdily žádné autobusy. To
vše jsme prožívali v průběhu nejdeštivější zimy, jakou Británie pamatuje
za posledních 250 let a která nám téměř každý den přinášela velmi vydatné srážky doprovázené silným větrem.
Na druhé straně jsme si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jaké to je zažít během jediného dne hned několik ročních období najednou.
Štěstí se na nás usmálo alespoň
během víkendové kulturně-historické
exkurze do centra města, během níž
jsme zmokli pouze jednou. Měli jsme
tak možnost vystoupat po 560 schodech v katedrále sv. Pavla na ochoz,
ze kterého bylo vidět celé londýnské
City, nebo z nejvyššího bodu známého ruského kola London Eye ve výšce 135 metrů obdivovat blízkou budovu Parlamentu, Big Ben a Westminsterské opatství.
O všechny nové zážitky a poznatky
se pak studenti každý večer dělili se
svými hostitelskými rodinami, které
věrně kopírovaly současnou realitu
britského hlavního města, totiž to, že
přibližně polovina obyvatel Londýna
dnes není britského původu. Kromě
tradičního ostrovního „fish and chips“
tak někteří ochutnali pravé indické
curry nebo pokrmy ochucené kořením
z různých afrických či asijských zemí.
Dvacítka úspěšných stážistů si tak kromě dokumentu Europass Mobility,
který je dokladem dosažených znalostí
a dovedností, odnáší i spoustu cenných zkušeností do osobního života.
(Foto níže) Mgr. Pavel Tomka
Seminář „Železniční stavby“
O jarních prázdninách uspořádala
VOŠ a SPŠ Děčín již dvanáctý ročník
semináře „Projektování na železniční
dopravní cestě 2014“, který se konal
pod záštitou generálního ředitele
SŽDC, ing. Jiřího Koláře.
Přednášky semináře pokrývaly
všechny stavební profese na železniční dopravní cestě včetně jejich koordinací a věnovaly se i interoperabilitě
železniční infrastruktury.
Tento tradiční seminář nachází oblibu nejen u studentů a pedagogů z
děčínské VOŠ, ale také z VUT Brno,
ČVUT Praha, Univerzity Žilina a TU
Drážďany, a navíc i u odborné veřejnosti.
Přes 160 účastníků strávilo na půdě
školy celé dva dny včetně stravování
a ubytování na nově zrekonstruovaném domově mládeže.
Je potěšitelné, že na semináři probíhá neformální setkání studentů a
pedagogů s odborníky z praxe. Ředitelka školy, ing. Jana Vacková, je nejvíce potěšena, že se na semináři setkává s absolventy školy - diplomovanými specialisty v oboru železniční stavitelství, které požádala o skupinové
foto před domovem mládeže. -voš-
Projektový den na EOA žáky zaujal
V pátek 21. 2. 2014 se na děčínské
EOA konal projektový den „Selfless
dream day“ pro žáky základních škol
na téma seznámení se s prací, prostředky a výcvikem složek policie, záchranné služby a hasičského sboru. Žáci
měli možnost poznat a rozšířit si své
obzory v těchto směrech v jednotlivých blocích přednášek a praktických
cvičení.
Všechna cvičení, praktické ukázky
a teoretické informace předávali samotní odborníci z daných oblastí, kteří
se při práci se skupinou snažili o co
největší zapojení mládeže v daném
bloku. Pro všechny zúčastněné byl
tento den nejen oživením před začínajícím volnem, ale také přínosem pro
jejich budoucí život.
Mgr. O. Michálek, ZŠ Březová
číslo 10
9
Z děčínských škol
?hcálokš hcýksníčěd v ohévon oC
Úspěch žáků VOŠ a SŠ Varnsdorf
Dne 12. 2. 2014 se žáci VOŠ a SŠ
Varnsdorf, David Nehyba a Aleš Sovák, zúčastnili krajského kola soutěže Kovo Junior Mechanik seřizovač
v programování CNC strojů.
Soutěž se skládala ze dvou částí. V
první měli žáci za úkol ukázat teoretické zkušenosti, které se týkaly měření součástí dle technické dokumentace a výpočtů řezných podmínek pro
výrobu rotační součásti. Ve druhé části
měli za úkol vytvořit program na CNC
simulátorech dle technického výkresu. Aleš Sovák programoval v řídícím
systému Heidenhain a David Nehyba
v řídícím systému Siemens. Do obou
žáků naše škola oprávněně vkládala
velké naděje, protože minulý rok se v
podobné soutěži pořádané v průběhu
MSV v Brně umístili na prvních místech. Po ohodnocení obou částí Aleš
Sovák získal 1. místo a Nehyba David skončil na pěkném, ale nepopulárním 4. místě. Úspěchy našich žáků
v posledních letech na těchto soutě-
žích dokládají, že výuka a praxe programování CNC strojů na naší škole
je na vysoké úrovni. Žákům samozřejmě gratulujeme a děkujeme za velice
úspěšnou reprezentaci školy. Stejně
tak Antonínu Hendrichovi, který se
podílel na odborné přípravě obou žáků
na soutěž.
Vítězi krajské soutěže Aleši Sovákovi, budeme držet palce i v celostátním kole, kam postoupil jako nejlepší
Severočech. Konkurence bude jistě
obrovská, ale my věříme, že v ní Aleš
obstojí, kvalitně se připraví a ještě
zdokonalí ve svých znalostech a dovednostech v oblasti programování
CNC strojů a v celostátním kole se
umístí na jednom z předních míst.
Na závěr dlužno dodat, že odborníci na programování a obsluhu CNC
strojů mají jistotu, že nebudou v evidenci úřadu práce, protože zájem zaměstnavatelů o tyto odborníky je značný.
Michal Hovanycz,
vedoucí učitel odborného výcviku
Valentýn na Máchovce
Sv. Valentýn se na Máchovce slavil
rozličně. Mnoho dětí i učitelů přišlo
do školy v růžových srdíčkových tričkách a za takové oblečení si zasloužili sladkou odměnu ve formě lízátka.
Po Máchovce putovali pošťáci s valentýnskou poštou, která se již od pondělí 10. 2. shromažďovala ve velké
schránce před školním klubem. Slavilo se ale také sportovně, neboť byl
uspořádán turnaj ve valentýnském ringu smíšených dvojic.
Valentýna řádně oslavily i děti z
družinky, neboť si po vyučování náramně užily valentýnské disko plné
srdíčkových převleků.
-mach-
Úspěch talentované žákyně
Tereza Miškovská ze 7. třídy ZŠ
Březová obsadila vynikající 2. místo
v okresním kole zeměpisné olympiády v kategorii B a postupuje do krajského kola! Výsledky dalších žáků v
okresním kole zeměpisné olympiády,
která se konala 18. 2. 2014: Karolína
Vitoušová ze 6. B obsadila 9. místo v
kategorii A, Patrik Hamršmíd z 9. třídy obsadil 15. místo v kategorii C.
Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Poděkování patří paní učitelce Mgr.
T. Šolcové za přípravu žáků a organizaci soutěže.
Vedení školy, ZŠ Březová
Karneval „máchovské“ školky
Dne 17. 2. se v DDM na Teplické
ulici konal již tradiční karneval Mateřské školky Máchovo náměstí a
Mateřské školky Vilsnická. Karneval,
který uspořádaly učitelky ve spoluprá-
David Nehyba a Aleš Sovák
Úspěchy žáků želenické školy
Rok 2014 začal pro Základní školu
v Děčíně VI - Želenicích více než dobře. Její žáci se totiž umístili na předních místech hned v několika soutěžích.
V olympiádě z anglického jazyka
obstál ve velké konkurenci Petr Šlejhar a obsadil 1. místo. I v němčině se
dětem dařilo - na 1. místě se umístila
Kristána Donátová a jako druhý skončil Vojtěch Schmidt.
V olympiádě z českého jazyka si
prvenství uhájila Veronika Švubová,
a že jsou v Želenicích i zdatní matematici, potvrdil svým vítězstvím Ondřej Šoura. Všem úspěšným žákům
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.
-r-
ci s Unií rodičů, se i letos náramně
povedl! Roztančené masky zaplnily
celý sál a klaun se postaral o soutěže
a veselý program pro všechny zúčastněné.
-r-
10
Seznamte se
13. března 2014
ARTIME aneb Když se chce...
„Jsme skupina, kterou spojuje nejenom věk, i když někteří mezi námi ještě
pracují, ale i záliba - tu máme všichni stejnou,“ zahájila naše představení
výtvarné skupiny ARTIME jedna z jejích děčínských členů, Věnceslava
Zimmermannová. Tuto dámu znají místní občané i jako městskou kronikářku;
také další čtyři členové jsou z Děčína.
Činnost skupiny odstartovalo studium malby pro zájemce z řad veřejnosti
na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. ARTIME, která existuje od
roku 1996, si ovšem tento název dala teprve nedávno. Skupina čítá patnáct
členů, jmenovitě V. Řehák, J. Ševčíková, Z. Štefková, Z. Venitzová, V. Zimmermannová, J. Böhmová, O. Poulíček, O. Řeháčková, M. Sabau, Z. Urbanová, Z. Tvrdíková, A. Zápotocká, V. Zápotocký, V. Zahálková a J. Zoubková.
Vedeni svými profesory se zdokonalovali v malířských technikách, nebo
žádný z nich se výtvarnem nezabýval profesionálně. Zúčastňovali se také
plenérů, které je učily malovat v přírodě, což byla pro mnohé novinka. Ale už
si zkusili malovat i moře v cizině...
Prostor pro setkávání a prezentaci jim po několik let poskytl nejprve seniorský klub v Teplicích, svá díla pak zapůjčovali k výstavám v teplické židovské
obci. Vystavovali i v „mateřské“ UJEP a měli úspěchy, což je povzbuzovalo
k další práci. V současné době probíhá výstava obrazů skupiny v ústeckém
muzeu. - Od roku 2014 se ARTIME přemístila - díky vstřícnosti Centra sociálních služeb Děčín - do společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou v Děčíně - Bynově. Právě tam každý měsíc instaluje svá díla některý
z členů skupiny. Kromě poznávání tvorby mezi sebou se tak snaží zaujmout
i návštěvníky, a proto zvou k návštěvě také vás, abyste se jejich díly potěšili.
Všechna jsou osobitá a dokážou vyvolat nejrůznější emocionální zážitky, jak
se koneckonců můžete přesvědčit i na této straně...
Pavel Panenka
Skupina ARTIME na jednom z plenérů.
Rubriky, inzerce
číslo 10
11
šení rašelinišť. Je též velmi náchylná
na změny vodního režimu včetně odvodnění okolních ploch. Může ji ublížit také intenzivní chov ryb a samozřejmě znečisťování vody.
Správa CHKO Labské pískovce
proto musí o místa vhodná k životu
tohoto nádherného tvora pečovat. Velmi důležité je zajistit lokality, kde je
více blízkých vodních ploch s jejím
výskytem. Vhodnost jednotlivých
vodních nádrží se totiž pro vývoj vážky jasnoskvrnné může vlivem počasí
měnit v průběhu let. Populace zde
může dočasně vymizet, může se však
sama přirozeně obnovit z okolních
nádrží. Hladina se musí udržovat na
stabilní úrovni, aby nedocházelo k
vyschnutí nebo promrznutí míst vývoje larev. Pokud v okolní vegetaci
postupně převládá rákos či orobinec,
je nutné ho likvidovat pravidelným
kosením a selektivním vytrháváním či
vysekáváním. Vhodné tůně jsou též
často ohroženy zazemňováním a zarůstáním dřevinami. Zazemněné tůně,
ze kterých vážka již vymizela, je
vhodné prohloubit. Část náletových
dřevin je pak nutné pravidelně odstraňovat tak, aby vodní hladina tůní byla
dostatečně osluněna.
Perokresba Petr Nesvadba
slatiniště, rašeliniště, lesní a luční
tůně, ale i různá jezera nebo rybníky.
Je poměrně vzácná a podle zákona
je u nás chráněna jako silně ohrožený
druh. Její zranitelnost způsobuje zejména skutečnost, že není rozšířena
plošně, ale pouze ostrůvkovitě.
Larvy i dospělé vážky se živí převážně menším vodním hmyzem. Larvy žijí na ponořené vegetaci, rozkládajících se rostlinách nebo v rašelinném bahně, kde se vyvíjejí celé dva
roky. Dospělé vážky pak můžete vidět létat od první poloviny května do
konce července.
Hlavní příčinou ohrožení vážky jasnoskvrnné je likvidace vhodných stanovišť, eutrofizace vodních nádrží a
nevhodný způsob jejich obhospodařování. Její životní cyklus může ohrozit například těžba rašeliny, či vysou-
Jak si nevychovat
malého tyrana
Zní to možná přehnaně. Copak roztomilý, jen snad trošku svéhlavější
capart, může být nazýván tyranem
svých rodičů? Může. A smutné je, že
si to týrané mámy a zotročení tátové
vlastně zavinili sami. - Možná i vy
máte někde ve svém okolí rodinu, jejichž nejmladší člen sice nedávno odrostl plenám, ale už pevně třímá žezlo
a nesmlouvavě řídí chod celé domácnosti. A jelikož se mu nikdo neodváží
postavit na odpor, malý despota stup-
ňuje své požadavky razantněji než šéf
nějaké vojenské diktatury. On ale moc
násilí k usednutí na trůn nepotřeboval - stačilo mu k tomu jedno: bezmezná láska jeho rodičů.
Ti ho totiž milují tak, že se ani neopováží mu něco zakázat či přikázat.
V naivní snaze vychovávat své dítě ve
jménu naprosté svobody, aby snad
nefrustrovali jeho jemnou dětskou
duši nebo neohýbali jeho jedinečnou
individualitu, svému nejdražšímu
vlastně ubližují víc, než si dovedou
představit. Lidské mládě totiž ke svému rozvoji potřebuje nejen lásku, ale
také řád a hranice, jinak je zmatené a
chybí mu pocit jistoty a bezpečí, takže je donucené jednat. A uchopení
moci se mu v takové situaci jeví jako
jediná možnost. Navíc dítě pro správný vývoj své osobnosti potřebuje
vzdorovat. A čemu by vzdorovalo,
kdyby nemělo stanovena žádná pravidla, která je možné porušovat?
chuť jít spát dřív. To je jeden příklad
za všechny. Jiné děti zase ovládají své
rodiče pomocí jídla - jedí jen určité
potraviny, a to pouze z určitého talířku, v extrémních případech je rodiče
smí krmit výhradně převlečení za
klauna nebo za zpěvu populární písně. Další odmítají sedět v kočárku, nenechají se vést za ruku ani po rušné
silnici nebo trestají své rodiče za prohřešky bitím a kopáním.
VÁŽKA JASNOSKVRNNÁ
(Leucorrhinia pectoralis)
Vážku jasnoskvrnnou můžete nejčastěji spatřit nad klidnou osluněnou
hladinou stojatých vod. Neoblíbenějšími místy této nádherné vážky jsou
Kdo tady rozhoduje?
Pětiletý syn jedné mé známé, říkejme mu třeba Petr, například odmítá
chodit večer spát, protože už dávno
zjistil, že tak může dokonale manipulovat svými rodiči. Všechny jejich
pokusy jako čtení pohádek, držení za
ruku, zpívání ukolébavek a pojídání
dobrůtek v posteli byly odsouzeny k
nezdaru, a tak malý nezbeda tráví večery s nimi v obývacím pokoji, kde
určuje, co se bude sledovat v televizi,
kde budou rodiče sedět a co budou
dělat. Když se otec několikrát pokusil vzepřít - jednoduše plácnul dítě
přes zadek a odvedl ho do jeho pokoje - skončilo to strašlivou scénou, kdy
Petr křičel jako by ho na nože brali a
do toho se ozývaly matčiny hlasité
protesty. A tak chlapec odchází do
hajan kolem půlnoci, společně s rodiči, a to i v případě, že oni sami by měli
Oprašme selský rozum
Takzvaný západní svět, ve kterém
žijeme i my, se už dávno nepotýká s
materiálním nedostatkem nebo složitými životními podmínkami, v jakých
žily třeba ještě naše babičky, které
neměly čas řešit, zda jsou na své dítě
moc nebo málo hodné. Pohodlný až
blahobytný život a ztráta širších rodinných vazeb a zkušeností však otupil naše instinkty, hromada technických vymožeností nám umožňuje věnovat se dítěti skutečně čtyřiadvacet
hodin denně a „vševědoucí“ média
včetně anonymního internetu nás zavalují rádoby zaručenými informacemi a návody na tu správnou výchovu.
Selský rozum jako by se v tom mumraji ztrácel kamsi hluboko a my - povětšinou odchovaní socialistickými
sterilními porodnicemi, neosobními
jeslemi a přísnými rodičovskými mantinely - chceme svým dětem zařídit
lepší vstup do života, než jsme měli
my. A tak je v dobré víře rozmazlujeme, nebo spíš necháváme napospas jejich vlastní nedozrálé vůli tak, jak to
dělali tisíce rodičů v západní Evropě
a v USA před nedávnými lety ve jménu „liberální výchovy“. Mimochodem
v těchto zemích se dneska potýkají se
zvýšenou agresivitou ve společnosti
a s nebývalým nárůstem týrání rodičů
dětmi.
(Dokončení příště.)
Johana Barvínková
12
Kulturní a společenský servis
13. března 2014
Krásné květy k svátku žen
Školáci tvoří v knihovně
Netradiční („petartové“) květy k MDŽ se vyráběly na sobotní výtvarné
dílně v městské knihovně. Obyčejné PET lahve se pomocí šikovných rukou
a tepla proměňovaly v čarovné květy, korunky a další ozdoby.
-ab-
Velmi šikovní pááci ze ZŠ Březová s paní učitelkou Bárovou se ve středu
5. 3. zúčastnili výtvarného programu pro dětské kolektivy v městské knihovně. Svou zručnost předvedli při náročné technice linorytu a tisku z výšky.
Výsledná přáníčka jistě potěšila všechny obdarované...
-ab-
Masopust v domově pro seniory
S M. Husákovou až na Island
Pro klienty Domova pro seniory přišly i letos uspořádat maškarní rej děti
z družiny při ZŠ Kamenická. K vidění bylo rozmanité množství masek, sami
senioři se atmosféře přizpůsobili veselými kloboučky. Děti pro ně uspořádaly i soutěže a předvedly taneční kreace.
-kpo-
Další z oblíbených cestovatelských přednášek v městské knihovně se konala ve čtvrtek 6. března. O Islandu hovořila a obrázky promítala Markéta
Husáková. Spolupořadatelem akce byla Zoo Děčín.
-blc-
Keramická dílnička v Boleticích
MDŽ a narozeniny v klubu
Pravidelné čtvrteční keramické dílničky pro děti organizuje DDM Boletice
vždy v čase 15.00 - 16.30. Vítáni jsou všichni tvůrci školou povinní. Na
snímku výroba obrázku se sluníčkem a krajinou.
-ik-
S hudbou se v Klubu důchodců v Bezručově ulici můžete setkat několikrát
měsíčně. Oslava MDŽ ve čtvrtek 6. března pak byla mimořádně zdařilá
a Bedřich Seidl (vpravo) zde zároveň oslavil své 75. narozeniny.
-blc-
číslo 10
Kulturní a společenský servis
13
Pohádka na téma pověstí
Spisovatel D. Laňka četl dětem
V neděli 9. března zahrálo divadlo Toy Machine Praha v dětském oddělení
knihovny loutkovou pohádku „Pověsti české“ na motivy spisů Dalimila
a Aloise Jiráska. Dětí přišly desítky a velice se bavily...
-hul-
Autorské čtení oblíbeného spisovatele dětské literatury, Davida Laňky,
uspořádala městská knihovna ve svém dětském oddělení v pátek 7. března.
Děti zdejší sálek pěkně zaplnily a autora „Dobrodružství Billa Matlafouska“ i dalších pohádkových knih pak pozorně poslouchaly.
-měk-
Jak si psali Židé v protektorátu? Tábor DDM ,Po stopách Yettiho‘
Pozoruhodná expozice korespondence z Protektorátu Čechy a Morava a
zejména terezínského ghetta je od čtvrtka 6. 3. k vidění v podmokelské synagóze. Výstavu uvedli spolu s autorem, Michalem Hauzrem, předseda
Židovské obce Děčín, Vladimír Poskočil, a senátor Jaroslav Sykáček. -blc-
Příměstský tábor „Po stopách Yettiho“, který o jarních prázdninách uspořádal DDM Děčín, se dětem moc líbil a už se těší na zdejší letní příměstské
tábory „Ostrov přátelství“ a „Království skřítků“.
-pep-
Laserové úterý s vědou na ČVUT
V. Kučera v Ukradené galerii
„Vláknové lasery - jasné světlo ze skleněných nitek“ - to bylo téma přednášky Pavla Peterky v rámci oblíbeného cyklu „Úterky s vědou“ v posluchárně
ČVUT Děčín 4. března.
-pp-
Jedenapadesátkým hostem streetartového projektu Ukradená galerie Děčín
- Podmokly byl děčínský básník Vojtěch Kučera (vpravo), jehož expozici
a autorské čtení uvedl ve čtvrtek 6. března Radek Fridrich.
-blc-
14
Jiné světy
MALLORCA
s dětmi
13. března 2014
6
ZA POZNÁNÍM (3)
Než z krásného městečka Artá vyrazíme za dalšími cíli na východě a severu
ostrova, podívejte se na další krásu, kterou jsme v tomto starobylém sídle
nalezli...
Pavel Panenka
Nejčastěji zveřejňovaný snímek - vlevo farní kostel, nahoře artský hrad.
Pohled z hradeb na město směrem do vnitrozemí.
Hlavní oltář a lo kostela.
Velmi zdařilá je tepaná miniatura kostela a hradu.
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
Tato zajímavá,
výborná herečka má dosti
krátkou filmografii - nelíbila
se totiž komunistům za své
postoje na veřejnosti.
Je rodačkou
z Vysokého Mýta a 14. 4. oslaví 73. narozeniny. Od r. 2005 je docentkou DAMU,
předtím učila deset let na Vyšší odborné
škole herecké.
Pochází z rodiny četníka. Již ve škole se
začala zajímat o hudbu, divadlo a literaturu, hrála v dramatickém kroužku, recitova-
Boční kaple v kostele.
Jeden z kruhových objezdů, které
jsou na Mallorce většinou zdobeny
pěknými skulpturami.
Marie Málková - umlčená múza
la s celostátními úspěchy. Po gymnáziu
absolvovala DAMU a nastoupila do Divadla Na zábradlí (1962-68). Zde se stala
oporou a vynikla mj. v hrách V. Havla.
Po roce 1968 kvůli svým svobodomyslným politickým postojům opustila stálé
angažmá a zůstala na volné noze. Pohostinsky ale našla uplatnění na řadě scén - v
Národním divadle (Matka kuráž, Krvavý
soud), Městských divadlech pražských, v
Činoherním studiu v Ústí n. L., v Hradci
Králové. Až v roce 1983 znovu získala
stálé angažmá v Divadle S. K. Neumanna
(Král Oidipus, Hamlet), kde setrvala devět
let, pak hrála v Divadle Na zábradlí a Divadle pod Palmovkou, pohostinsky působila i jinde. Tři roky po sobě získala pres-
tižní Cenu Alfréda Radoka za hlavní ženský herecký výkon (Terasa, 2001; Běsi,
2002; Náměstí hrdinů, 2003).
Jejím manželem byl legendární divadelní režisér Jan Grossman (1925-93).
Její nevšední herecký projev vychází
z prvního angažmá
v Divadle Na zábradlí, ovlivnila ji stylizovaná poetika a
absurdní drama, pomohla jí i její oduševnělá tvář.
Ve filmu debutovala působivou rolí
nezkrotné cikánky v
příběhu Kto si bez
viny (1965). Další výrazné role: Všichni
dobří rodáci (pár s W. Matuškou), Kulový
blesk (pár s L. Smoljakem), překvapivě
dostala v 70. letech možnost točit v SRN
(krimiseriál Das Unscichtsbare visier, film
Taugenichts). Poté se objevila i v několika
seriálech. Nemohla hrát v umělecky hlubších snímcích, a tak ji známe spíše z inscenací pro děti. - Výběr z filmografie: Čapkovy kapsy, Kráska a netvor, Běsi, Na rozchodnou, V hlavní roli, Ordinace v růžové zahradě, Rána z milosti, Ulice, Pojišovna štěstí, May Day, Honorární konzul,
Hauři, Rumburak, Létající Čestmír, Návštěvníci, Láska na druhý pohled, Causa
Králík, Jak rodí chlap, Adriana, Ukradená
bitva, Velká neznámá...
-pp-
15
Zábava
číslo 10
OSMISMĚRKA
ARA ARARAUNA je překrásný papoušek, který žije v lesích od Panamy po severní Argentinu; nežije ve větší části Venezuely a na západních svazích And. Je znamenitě přizpůsoben k životu v tropickém pralese, kde mu jeho pestré zbarvení, které působí ve voliérách
a klecích zoo jako „pěst na oko“, slouží jako (tajenka 17 písmen). Proti stromům a
modrému nebi je ve slunečním světle těžko k rozeznání a tím poměrně v bezpečí před
dravými ptáky. Ara ararauna je také zdatný letec, který se obratně proplétá mezi větvemi
pralesních velikánů. Nejčastěji se vyskytuje v lesích rostoucích na močálovité půdě nebo
na březích řek. Je to plachý a ostražitý pták, o jehož chování ve volné přírodě toho víme
dosud jen málo. Většinu roku tráví tito ptáci v hejnech, pravděpodobně vytváří páry,
které jsou si dlouhodobě věrné. Hnízdí v dutinách vysokých stromů, samice snáší dvě
bílá vejce, na kterých pak pravděpodobně sedí sama. Samec jí zřejmě nijak nepomáhá,
ale oba reagují velmi agresivně, když se k hnízdu přemístí vetřelec. Ara ararauna je ohledně potravy výlučně odkázán na koruny
stromů. Živí se plody a semeny četných rostlin, především různými ořechy. Pro jeho silný zobák nejsou ani ty nejtvrdší skořápky
žádný problém. V oblastech, kde ara žije, dozrávají plody jednotlivých stromů v různou roční dobu, takže ptáci mají po celý rok
zajištěn přímo přebytek potravy. Za potravou létá často velmi daleko, až 25 kilometrů. Je možné, že arové znají místa a dobu zrání
plodů jednotlivých stromů a tyto zkušenosti si dokáží předávat dál. Hejno totiž vždy vedou staří a zkušení ptáci. Arové jsou bohužel
velmi ohroženým druhem, za což může vybírání jejich hnízd, lovení kvůli peří a ničení životního prostředí.
Y S K L A D B A K N E Ř P E P
Ptá se otec na třídní schůzce: „Je to pravda, že náš syn
mívá originální nápady?“
„Ano,“ přisvědčuje učitel,
„zejména v pravopise!“
O K E K P D N L K O O Z O O V
I N A J E H L A S U K E
U Á U Ů V O R D D I A T N L L
I
N V R V Ř É K T M V T M O N K
„Naší specialitou jsou šneci,“
říká hlavní vrchní hostovi.
„Vím, jeden mě minule obsluhoval!“
Í A K A A Á K I Ý E A U L K Ý
J L A N E Á S A O
I
E
I O O E
Pán se probudí po operaci a
vidí doktora stojícího u jeho
lůžka.
„Mám pro vás dvě zprávy,
jednu dobrou, druhou špatnou, kterou chcete slyšet
jako první?“ ptá se doktor.
„Třeba tu špatnou,“ odpoví
pacient.
„Museli jsme vám amputovat
obě nohy,“ říká doktor.
„To je hrozné! A co je ta dobrá zpráva?“
„Ten pán na vedlejší posteli
by chtěl koupit vaše pantofle.“
Í Ř R K K S
I R T E M E L E T
N O P N S S N L Č V T T D A O
A I Á L A K E K O A N L
Í A R
S U O R O M A L Ý P O M N Í K
Volá chlapík u řeky: „Pomoc,
topí se mi manželka, dám deset tisíc korun za záchranu!“
Jeden zachránce do vody
skočí a ženu přinese.
„Proboha, to je omyl, vy jste
nevylovil manželku, ale tchyni, co byla na lodičce s ní!“
Zachránce zesmutní, sáhne
do kapsy pro peněženku a
odevzdaně se ptá: „Tak kolik
jsem dlužen?“
SUDOKU
řešení
6
2
9
4
3
1
8
5
7
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Bažina, celer, citadela, iluze, jehla, kadeřnické nůžky, karavana, klacek, kořalka, kroužek,
lesopark, malý pomník, maniak, morous, nosník, obuvník, parametr, pepřenka, perla,
policista, postava, poutavý cestopis, raketa, rakije, řízek, sanitka, sedlo, silon, skákadlo,
skladba, stuha, svářečka, telemetrie, teplo, terárium, tiskař, Trnava, troska, třaskavina,
vážka, veliký prostor, zrnko.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
dokonalé
maskování
S
OSMISMĚRKA
řešení
K T A O I
T A R P T C K E Z
P M R V A R
7
4
1
8
5
2
9
3
6
E E
8
5
3
6
9
7
4
1
2
I
2
6
4
3
1
9
5
7
8
A R É S S
9
1
7
5
2
8
6
4
3
I
I H S P
3
8
5
7
4
6
1
2
9
K N T T K L A C E K T
4
7
8
2
6
5
3
9
1
Í
5
9
2
1
8
3
7
6
4
V A O A N I V A K S A Ř T
1
3
6
9
7
4
2
8
5
B A Ž
16
Kultura, společnost, inzerce
Městské divadlo S T Ř E L N I C E
pá 14. 3., 18.00
komorní sál
DĚČÍN V SRDCI, V SRDCI DĚČÍNA
Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku
literární soutěže, kterou pořádá Skautské
středisko Sojčáci Děčín spolu s Městským
divadlem Děčín. Letošní ročník má podtitul Ztracené dopisy.
ne 16. 3., 15.00
nedělní pohádka
Kristina Herzinová:
ALADIN A KOUZELNÁ LAMPA
Mladá scéna Ústí nad Labem
Dobro a Zlo vedou věčný spor. Aby je
někdo rozsoudil, vyhlédnou si hodného
rybáře Aladina a pošlou ho pro lampu do
propasti, která je plná pokladů.
po 17. 3., 19.00
D1
Arnošt Goldflam: KOMEDIANTI
Divadlo Na Jezerce
Nová česká hra z prostředí kočovné herecké společnosti. Velmi příjemné a osvěžující představení. Režie: Arnošt Goldflam. Hrají: Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Kristýna Hrušínská, Klára Issová,
Rostislav Novák st. / Arnošt Goldflam,
Věra Kubánková, Petr Vacek, Michal Kern,
Václav Liška.
st 19. 3., 19.00
K
JULIE SVĚCENÁ - HOUSLE
VÁCLAV MÁCHA - KLAVÍR
6. koncert abonentního cyklu KPH 2013-14
Koncert dvou vynikajících umělců z nejmladší interpretační generace. Program:
J. S. Bach, L. van Beethoven, A. Dvořák aj.
čt 20. 3, 19.00
D3
BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2014
Tradiční pásmo scének, skečů, písní a tanců Divadla Sklep. Účinkují: David Vávra,
Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František
Váša, Lenka Andelová, Jana Hanáková,
Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana
Navarová, Roman Fojtíček, David Noll,
Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska.
VÝSTAVA VE FOYER
út 11. 3., 18.00
Fotografie Jana Bučiny:
KVĚTINY NAŠICH ZAHRAD
(oblast CHKO Labské pískovce a NP České a Saské Švýcarsko)
Olympic v Děčíně!
Kapela Olympic
zavítá do Děčína
a vystoupí ve
společenském
domě Střelnice v
pátek 11. 4. 2014
od 20.00 hodin.
Vstupné: předprodej 300,- Kč, na místě 360,- Kč. Přijte s námi zahájit novou kulturní sezonu. Po koncertě budeme pokračovat after party.
-in-
HUDEBNÍ
KLUB
čt 13. 3, 16.30
EXPEDIČNÍ KAMERA
Tento filmový festival přináší nejlepší filmy
o cestování a sportech v přírodě - pěší přechod jedné z nejdrsnějších pouští světa,
výpravu za Pygmeji v Kongu, sólolezení v
Yosemitech, první B.A.S.E. jump ve Vysokých Tatrách, první průstupy nádhernými
kaňony v Kanadě a ježdění na jednokolce
v jeskyních. Pro Děčíňáky bude jistě zajímavý bonusový film Ti z labského údolí.
pá 14. 3., 22.00
BOUNCE BOUNCE + BEN BARRIT
+ WHISPERING OF SOUL
S oblíbenou dvojicí djajů z kapely Sunshine - Kay a Tuzex - vystoupí anglický indie
písničkář Ben Barrit a skvělí Whispering of
soul s hudbou ne nepodobnou Oasis.
so 15. 3., 21.15
TONY ACKERMAN + ZDENĚK JAHODA
Americký kytarista a profesor hudby, Tony
Ackerman, žije v Česku už třicet let. Po
celém světě se proslavil v duu s Martinem
Kratochvílem. Nyní koncertuje se špičkovým mandolinistou Zdeňkem Jahodou (výherce řady bluegrassových cen, včetně té
v Nashville). Zvuk dvou strunných nástrojů vytváří krásné nové hudební světy...
SYNAGÓGA
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
do dubna
ARTLeden 2014 - Jan Skorka, Jitka Kůsová, Milan Coufal...
Obrazy, kamenné objekty, plastiky...
Umberto Eco:
do 30. 4.
„Perzekuce židovského národa
v Protektorátu Čechy a Morava“,
„Ghetto Terezín v poštovních dokumentech“. Výstava korespondence židovského obyvatelstva.
Jméno růže - aktualizované a rozšířené vydání ....... 398,-
Torsten Diedrich:
Paulus - trauma od Stalingradu / Úplná biografie ... 599,-
Petr Fryč:
Alpský motorkářský průvodce - Rakousko ............ 249,-
Jiří Štekl:
Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, vlakem ........ 199,-
Křivánek, Patzelt:
České Švýcarsko pro rodiny s dětmi ............ 149,-
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR MAP (automap, turistických, cyklo) A PRŮVODCŮ
SLEVY NA VYBRANÉ TITULY - jednotná cena 39,- Kč
13. března 2014
KINO
st 12. 3., 20.00
VAMPIRE ACADEMY
Akční fantasy USA. Hrají: Zoey Deutch,
Lucy Fry, Danila Kozlovskij, Joely Richardson, Dominique Tipper, Sarah
Hyland, Olga Kurylenko...
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL VE 3. PATŘE
čt 13. 3., 17.00
KŘESLO PRO HOSTA: kpt. Mgr. Jana
Majzlíková, psycholožka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Koná
se ve spolupráci s CASD Děčín.
13. – 16. 3., čt - pá 17.30, so 15.30, ne
15.00
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Komediální drama USA. Hrají: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Jeff
Goldblum, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Edward Norton, Harvey Keitel...
st 19. 3. ,17.00
BIBLE
Další z cyklu přednášek Bc. Vladimíra
Volrába, DiS.
čt, pá a ne 13., 14. a 16. 3., 20.00
FAIR PLAY
Drama ČR. Osmdesátá léta v ČSSR. Mladičké sprinterce jsou bez jejího vědomí
podávány anabolické steroidy. Režie:
Andrea Sedláčková. Hrají: Judit Bárdos,
Eva Josefíková, Aňa Geislerová, Roman
Luknár, Roman Zach, Tajana Medvecká,
Igor Bareš...
so 15. 3., 17.45
WERTHER (MET - viz zvláštní rubriku)
ne 16. 3., 17.00
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Dokument ČR + beseda s posádkou vozu.
Hrají: David Novotný, Dan Přibáň, Dana
Zlatohlávková, Zdeněk Krátký, Aleš Vašíček...
po 17. 3., 20.00
KOLEJE OSUDU
Životopisné drama Austr./V.B. Hrají: Nicole Kidman, Colin Firth, Stellan Skarsgard,
Jeremy Irvine, Hirojuki Sanada, James Fraser, Tom Hobbs, Ewen Leslie...
út 18. 3., 10.00
NĚŽNÉ VLNY
Komedie ČR. Hrají: Lucie Šteflová, Robert
Cejnar, Jan Maršál, Hynek Čermák, Táňa
Pauhofová, Vica Kerekes, Vojtěch Dyk,
Jan Budař, Václav Kopta, Tajana Medvecká, Jan Hartl...
út 18. 3., 20.00
NON-STOP
Akční thriller USA. Hrají: Liam Neeson,
Julianne Moore, Michelle Dockery, Anson
Mount, Omar Metwally, Scoot McNairy,
Nate Parker...
st 19. 3., 20.00
ELTON JOHN V LAS VEGAS
Záznam koncertu THE MILLION DOLLAR
PIANO v Caesarově paláci. České titulky
(krátké úvody E. Johna k vybraným písničkám).
ZÁMEK DĚČÍN
VÝSTAVA
do 30. 4.
HISTORICKÉ KOČÁRY barokní konírna
Hipomobilie ze sbírek Poštovního muzea.
PROHLÍDKY
1. prohlídkový okruh - Apartmá v reprezentativním západním křídle zámku, zámecká kaple sv. Jiří: denně 10.00 - 16.00,
víkendy a svátky do 17.00.
Zimní kombinovaná vstupenka (prohlídka
zámku + výstava „Historické kočáry“).
ZÁMECKÁ KAVÁRNA denně 10 - 17
čt 20. 3., 17.30
BORNEO - cestovatelská přednáška
Markéty Alice Štěbetákové. Ve spolupráci
se Správou CHKO Labské pískovce.
VÝTVARNÁ DÍLNA pro děti i dospělé
so 22. 3., 9.30 - 11.30
JARNÍ QUILLING
Přihlášky na [email protected]
nebo 777 980 966. Cena 30,-/materiál.
VÝSTAVA VE 3. PATŘE
LIBUŠINO POJETÍ KRÁS
Výstava obrazů děčínské malířky Libuše
Sochorové (in memoriam).
Ukradená galerie
čt 13. 3., 19.00
Zbrojnická ulice
52. Ukradená galerie Děčín - Podmokly: Radka Michelová (Děčín).
Ukázky svých děl vystaví autorka,
absolventka dvou na Katedře výtvarné kultury PF UJEP, která vystavovala již vícekrát, zejména v Ústí n. L.
Klub ARÉNA
pá 14. 3., 20.00
Záviš + Dark Experiment
Legendární Kníže pornofolku, Záviš,
míří do Děčína! Doplní jej děčínská
formace Dark Experiment.
Bar Bodenbach
so 15. 3., 20.00
RAY - koncert nově vzniklé formace, kterou tvoří děčínští hudebníci
Pavel Techl - kytara, zpěv, Petříček
Tříletý - piano a Martin Andr - baskytara. Skupina se pohybuje na pomezí rocku, funky, blues, jazzu a folku.
OBLASTNÍ
MUZEUM
NOVÉ VÝSTAVY
V říši pletené krajky - vernisáž ve
středu 12. 3. v 17.00.
Krajina Labských pískovců v proměnách času - expozice srovnávacích
fotografií krajiny labských pískovců.
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Gotická plastika na Děčínsku
Ptactvo Českosaského Švýcarska
Vývoj lodní dopravy na Labi
Muzejní expozice na děčínském zámku je do konce března uzavřena.
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 10
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
VZPOMÍNKA
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
21. 2.
24. 3.
24. 3.
1. 3.
25. 3.
1. 3.
25. 3.
25. 3.
Kdo v srdcích žije, neumírá....
Martina Hanzaliusová - dcera Laurinka
Lucie Klímová - syn Vojtíšek
Andrea Štrobachová - dcera Andrea
Petra Holečková - syn Davídek
Kateřina Vojtěchová - dcera Klárka
Lucie Kočegurová - syn Kubíček
Lucie Miková - dcera Linda
Marie Havlová - dcera Eliška
Ve čtvrtek 6. března uplynulo dvacet let od úmrtí
našeho syna, Milana Jetmara z Děčína.
Stále vzpomínají rodiče.
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
16. 3. Emilii Vokaté
DDM Děčín
so 15. 3., 10.00 - 12.00
Divišova
CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST
Posilování a cvičení na step bedýnkách s
Lídou Šperlovou.
út 18. 3., 16.00
POVÍDÁNÍ OVČÍ BABIČKY
Pohádka Sváova dividla.
Teplická
st 19. 3., 18.00
Teplická
Z. JORDÁNOVÁ: BUĎ OPRAVDOVÝ
Beseda. Zdeňka Jordánová patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům knih o
osobnostním růstu, pořádá kursy a semináře. Vstupenky na www.vstupenkadecin.cz.
Metropolitní opera
New York
so 15. 3., 17.45
přímý přenos v Kině Sněžník
Jules Massenet: WERTHER
Dvě z velkých hvězd operního nebe,
Jonas Kaufmann a Sophie Koch, se
v MET objeví poprvé bok po boku
v Massenetově povznášející adaptaci
Goetheovy převratné a tragické romance. Režie a výprava: Richard Eyre
a Roba Howell. Dirigent: Alain Altinoglu.
Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl,
ten v našich vzpomínkách žije dál, ten nezemřel...
V pondělí 10. března jsme vzpomněli šesté výročí
úmrtí naší drahé maminky a babičky,
paní Hany Kuklové ze Žlebu.
Stále s láskou a úctou vzpomínají dcera Lenka
s manželem, vnučka Lenka s rodinou,
vnuk Luboš a švagr Hynek s dcerou Hanou.
Uvadl bílý květ, všem nám tolik drahý. Uvadl bílý
květ, opustil tento svět a byl tak křehký, tak mladý...
V úterý 11. března jsme vzpomněli dvanácté výročí
úmrtí našeho milovaného syna a bratra,
pana Ludvíka Vojtka, který zemřel po dlouhé,
těžké nemoci ve věku nedožitých 43 let.
S láskou stále vzpomínají maminka
a sestra Lenka s rodinou.
Prázdné místo zůstává, čas rány nezhojil...
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
do 13. 4.
Žaneta Vaňkátová - obrazy
Následuje výstava Klary Kneis (14. 4.
- 25. 5.)
Ve čtvrtek 13. března vzpomínáme smutné 10. výročí
dne, kdy nám navždy odešel milovaný manžel,
tatínek, děda, strýc a bratr, pan Josef Roubíček.
Scházíš nám, lásko, čím dál víc...
Za tichou vzpomínku kamarádům a známým děkují
manželka Vendulka, dcera Simonka s rodinou,
Dáša s rodinou a sourozenci s rodinami.
Jan Němec o historii piva
Přátelé, dovoluji si Vás pozvat na
přednášku kolegy Jana Němce „Z dějin výroby piva v Krásné Lípě a vůbec na Šluknovsku“, která se uskuteční v pátek 21. března od 18.00 v Křinickém pivovaru v Krásné Lípě (na
Křinickém náměstí). Pokud byste
Countrybus
v Cybicafé
Přijměte pozvání děčínské kapely
Countrybus, která pro vás zahraje
v restauraci Cybicafé v ul. Na Stráni
v Děčíně VI příští sobotu, 22. března,
od 19.00 hodin.
-šn-
chtěli použít
veřejnou dopravu, autobus odjíždí
z děčínského
autobusového nádraží v
16.12, příjezd
do Krásné
Lípy (s přestupem ve Chřibské) v 17.20. Vzhledem k místu konání přednášky můžeme zajistit i nocleh, a to v hostelu Lípa
za 400 - 550 Kč. Objednávky přijímá
Jan Němec, který kromě úlohy lektora přebírá také roli kvartýrmajstra.
Kontakt: [email protected]
Otto Chmelík
VZPOMÍNKA
Dobrý člověk nikdy neumírá v srdci těch,
kteří ho milovali...
V sobotu dne 15. března by se dožila 80 let naše drahá
maminka a babička, paní Jaroslava Grünbergová
ze Želenic. Opustila nás před jedenácti lety.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn František s rodinou
V neděli 16. 3. tomu bude rok, co nám odešel
milovaný manžel, táta, děda, strýc, švagr, tchán,
pan Josef Kašpar.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Odešla bytost nejdražší - maminka,
na ni nám zůstává nejhezčí vzpomínka.
Ve středu dne 19. března uplynou dva smutné roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička, paní Věra Schreiberová
ze Starého Města.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Věra s rodinou.
Kdo jste ji měli rádi, zavzpomínejte s námi.
Děkujeme.
Za předobré srdce mateřské na světě náhrady není
- proto je tolik bolestné s maminkou rozloučení.
V těchto dnech vzpomeneme druhé výročí odchodu
naší zlaté, obětavé maminky, Růženy Kelnerové.
Dcera s rodinou
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Plastová okna, dlažba a plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek.
Nájem vč. záloh 6000 Kč + záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby.
Tel. 604 162 943.
(1/j)
Byt 1+1, 34 m2, ve 4. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt, dlažba v koupelně, na chodbě a v kuchyni. Nájem vč.
záloh 5400 Kč plus záloha na vlastní elektřinu a
plyn (pro 1 osobu). Kauce 10000 Kč. K nastěhování v březnu 2014. Tel. 604 162 943.
(2/j)
Byt 3+1, 62 m2, v 5. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt s balkonem, plast. okna, dlažba v koupelně, na chodbě
a v kuchyni. Nájem vč. záloh 9000 Kč + záloha na
vlastní el. a plyn. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování
cca únor 2014. Tel. 604 162 943.
(3/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na
Kamenické ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části
domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč, kauce 10 000 Kč.
Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943. (4/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou, malý kuch. kout. Okrasná
zahrada v zadním traktu. Nájem vč. záloh 4700 Kč +
záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč, k nastěhování cca únor, březen 2014. Tel. 604 162 943.
(5/j)
Pronájem 4+kk, 96 m2, balkón, etážové topení
plynem vč. ohřevu vody, po kompletní generální
opravě, velmi pěkný, 2. p. Revoluční nám., Děčín
4. Nájem 7950 Kč + poplatky + kauce. Tel. 602 44
56 48, 602 42 78 43.
(84)
Pronajmu byt v OV v Děčíně 1 (centrum), po
částečné rekonstrukci. Nová koupelna, plastová
okna, plyn. topení (kombinovaný kotel), nájem 5500
Kč + služby. Vratná kauce dle dohody. Nechci menšinu. Tel. 732 767 852.
(85)
Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+kk v Dvořákově ulici v DC II. Nájem 4500 Kč + služby/měs.
Volný od května. Tel. 731 114 904.
(80)
Pronajmu byt 3+1 v cihlovém domě, nájemné
4800 Kč + služby (plyn, el. energie, voda), kauce
10 000 Kč. V blízkosti MHD, ZŠ Vojanova, klidné
čisté bydlení. Max. 4 osoby, slušní nájemníci. Dlouhodobě. Tel. 731 014 020.
(79)
Pronajmu plně zařízený byt 2+1 v DC 4 s balkonem a sklepem. Vlastní plyn. kotel, nízké náklady.
Okna plastová. Cena 3500 + energie. Kauce 7,5 tis.
předem. Tel. 723 499 288.
(78)
Prodám byt 2+1 v Březinách, předělán na 3+1,
nová kuchyně a okna, kompl. rekonstrukce domu.
Cena dohodou, pronájem možný. Tel. 721 706 102.
(76)
Slušná, nekuřácká rodina, finančně zajištěná,
hledá čistý, zrekonstruovaný velký byt, nezařízený,
k dlouhodobému pronájmu - od léta. Tel. 720 620
035.
(75)
Pronajmu slunnou garsonku s balkonem v Děčíně 4 v Palackého ulici ve 3. patře. Po rekonstrukci, nová okna, kuchyň, vestavěné WC, dveře obložky, plovoucí podlaha. Kauce 12 000 Kč, nájem 4000
Kč + služby. Tel. 777 10 10 90.
(74)
Pronajmu byt 2+1 v Děčíně IV v podkroví, 4.
patro. Nájem 4000 Kč + služby, kauce 10 000 Kč.
Tel. 603 717 938.
(73)
Pronájem bytu 2+1 v Děčíně, ul. Teplická 372/
76 naproti divadlu. Cena nájmu 4500 Kč + služby.
Kauce 9000 Kč. Tel. 731 519 516.
(72)
Pronájem bytu 2+kk s balkónem, 42 m2, částečně zařízený, foto http://rogerrg.rajce.idnes.cz/byt_2/
. Byt v dolní části Boletic, v blízkosti pošta, MHD,
školka. Plastová okna se žaluziemi, velmi pěkný,
slunný, nutno vidět. Nájem včetně všech energií
5500 Kč. Hledám slušné nájemníky na dlouhodobý
pronájem. Tel. 725 104 469.
(71)
Pronajmu byt 1+1, 42 m2, Dvořákova ul. Děčín
II s balkonem. Na patře s uzamykáním je sušárna.
Cena 3200 Kč + služby, kauce 6000 Kč. Volný ihned.
Tel. 724 562 115.
(70)
Dlouhodobě pronajmu prostorný byt 2+1 na
Starém Městě (2. patro, výtah, komora, balkon).
Dům i byt po rekonstrukci (zateplení, plast.
okna, plovoucí podlaha, obložená koupelna a
WC). Pevný nájem 4500 Kč/měsíc, všechny
ostatní služby dle spotřeby. Vratná kauce 10
000 Kč nutná. Volný od 1. 4., tel. 725 183 741.
(69)
13. března 2014
Pronájem 2+1, DC 4 - Podmokly. Nájem 4500 +
služby, kauce 1 x nájem. Tel. 607 703 177. (68)
P r o n a j m u dlouhodobě byt 1+1, 37 m 2 v
Březinách. Po rekonstrukci, plast. okna, plov. podlahy, dlažba, nová kuch. linka, zděné jádro, sprchový
kout. Dům zateplen, nový výtah, balkon na mezipatře. Nájem vč. záloh celkem 6000 Kč, kauce 10 000
Kč. Tel. 603 927 909.
(67)
Koupím 1+1 v lokalitě Děčín I (v blízkosti centra), Želenice, Staré Město. Tel. 603 370 700. (66)
Prodám dům v Prostředním Žlebu v Dolině za
450 000 Kč. Zastavěná plocha 113 m2, pozemek
1123 m2. Nachází se u lesa, kde tečou dva potoky.
Není v dobrém stavu a je odpojen od elektřiny. Realitky prosím nevolejte. Tel. 776 646 690, 723 009
092.
(65)
Pronajmu provozovnu (bývalé solární studio) v
restauraci Andy. Tel. 604 76 31 07.
(7/P)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(6/j)
Sháníme dlouhodobý pronájem (minimálně
10 let) bytu 3+1 nebo 2+1, cca 65 m2 s možností trvalého pobytu. Požadavek: panelový
dům, zděné jádro (s lepší kuchyní a koupelnou), plast. okna, balkon a sklep. Nechceme
plyn. POUZE BYNOV. Jsme spolehliví pracující mladí manželé s malým mimčem. Prosím o
vaše nabídky na e-mail: [email protected] RK nepsat.
(64)
Pronajmu garáž na začátku Wolkerovy ul., Děčín II. El. přípojka. Tel. 737 052 318.
(82)
Pronajmu suchou čistou garáž 19 m2, Červený
Vrch, 500 m od starého mostu, cena 1000 Kč za
měsíc. Tel. 734 766 169.
(77)
Pronajmu garáž za 1000 Kč měsíčně, Lužická
ul., DC 1. Tel. 777 31 32 18.
(63)
Pronajmu pěkný 1+1, Děčín III od 1. 4. Plast.
okna, nová linka a sporák sklokeram., patrová postel. Možno odkoupit i část nového zařízení. N 3600
+ el. Pouze slušným pracujícím. Kauce 7 tis. Tel.
605 544 264, 775 364 604.
(52)
Prodám pěkný bezbariérový 2+1 (70 m2), OV,
sídl. Kamenická u nemocnice. Plast. okna, žaluzie,
nová linka, ideální pro vozíčkáře, místa na parkování, 630 000 Kč. Dohoda jistá. Tel. 605 544 264,
775 364 604.
(51)
Pronajmu dlouhodobě rekonstruovaný 2+1 (68
m2) v Podmoklech, střed města. Pouze solventním
a slušným nájemcům. Informace na tel. 777 622
943.
(48)
Pronajmu byt 1+1 ve druhém patře činžovního
domu v Riegrově ulici. Nájem 4000 + služby. Kauce 8000. Topení vaw, kabelová TV, internet. Tel.
603 843 596.
(18)
Prodám 3+1 s balkonem, zařízený, v tiché a klidné oblasti Děčína 32. Cena dohodou. Tel. 728 723
758.
(36)
NEBYTY - POZEMKY
Prodám nebo pronajmu pozemek na zahrádku,
(83)
1100 m2 v Želenicích. Tel. 412 540 659.
PRODEJ
Prodám 25 l plastové kanystry. Levně. Tel. 731
81 80 64.
(81)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
PRÁCE
Zedníky na ŽL. Práce v SRN. Spěchá. Tel. 0049
17 339 19 657, [email protected]
(8/P)
Přijmeme společnice nad 18 let do clubu ve Strakonicích. Ubytování a doprava zajištěna. Tel. 723
519 220.
(5/P)
Salon Free Style hledá kadeřnice - kadeřníky,
kosmetičky a nehtařky na hl. pracovní poměr do
nového salonu v obch. centru Pivovar. Kdo má zájem, volejte na tel. 605 987 363 nebo pište na [email protected]
(3/P)
RŮZNÉ
Nejstarší osvědčená půjčka bez rizika - nebankovní. Volejte 725 763 899.
(6/P)
Provedu veškeré tesařské konstrukce: krovy, altány, gar. stání, pergoly, bednění, schodiště i točité
90o, 180o atd. Materiál + doprava zajištěna, na vše
slevy. Děčín a okolí. Tel. 607 751 221.
(13/P)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
19
Sport
číslo 10
Jiskra v čele, Junior je druhý
Zimní turnaj mužů ve fotbalu měl
o víkendu na programu zápasy předposledního 6. kola, po kterých se opět
měnilo pořadí tabulky - kromě prvního a posledních tří míst. Střelci se i
tentokrát velmi činili a nakonec dali
rovných 40 branek!
Junior Děčín (U19) - TJ
Heřmanov 6:2 (2:2)
Branky: Barilla 3, Kolář, Feledi,
Lhoták - Marguš, Znamínko.
První sobotní zápas byl soubojem
třetího a druhého celku tabulky. Dorost Junioru nastoupil doplněný o trenéra Barillu a hráče Jílového, Rangla
a Červenku, a proti týmu z I. B třídy
mužů předvedl solidní výkon. Heřmanovští šli sice ve 12. minutě do vedení, když se ze závaru trefil Marguš,
ale už za čtyři minuty vyrovnal Barilla hlavou po rohovém kopu. Ve 23.
minutě se prosadil heřmanovský Znamínko, avšak Junior opět poměrně
brzy přispěchal s odpovědí - ve 33.
minutě zatočil Lhoták míč přímo z
rohového kopu do branky - 2:2. Po
přestávce už mladíci Junioru dominovali a čtyřmi zásahy strhli výhru na
svoji stranu.
Sport Areál Děčín - TJ Dolní
Habartice 8:4 (3:3)
Branky: Galaš 4, Pilík, Culek, Drahoňovský, Majerík - Pudil, Finkes,
Vencl, Klemera.
Ve druhém sobotním utkání nastoupil podzimní lídr okresního přeboru,
Sport Areál, proti papírově nejslabšímu celku turnaje z III. třídy. Děčané
však nebyli kompletní, do obrany
musel i trenér Vašák a diváci sledovali dva rozdílné poločasy. V tom prvním ve 12. minutě nastřelil Vašák nejprve z trestného kopu tyč, poté v 16.
minutě zužitkoval Galaš únik Sona a
otevřel skóre - 1:0. Týž hráč pak za
další čtyři minuty zvýšil na 2:0. Jenže
hosté nato začali jednoduše nakopávat míče za děčínskou obranu, ta nestíhala, a Habartice mezi 31. až 37.
minutou otočily na 2:3! Poločasovou
remízu zachránil ve 43. minutě Dra-
hoňovský střelou z trestného kopu. Po
přestávce tým SA přeskupil své řady,
začal být lepší a nakonec získal povinné vítězství. Obrat zahájil v 70.
minutě Galaš, za pět minut se trefil z
trestného kopu Vašák, po něm i Majerík, v 79. minutě dal Galaš svoji čtvrtou branku a výbornou pasáž završil
v 87. minutě Pilík - 8:3. Poslední slovo patřilo Habartickým - 8:4.
SA: Štalcer - Majerík, Vašák, Kilián - Bernát - Son, Drahoňovský,
Culek, Endlicher - Galaš, Pilík.
MSK Benešov n. Pl. - SK
Dobkovice 9:4 (5:1)
Branky: Kolář 4, J. Mysliveček 3,
Marek 2 - Příhonský 2, Roháček, Kolár.
Poslední sobotní střetnutí přineslo
opět gólové hody. Hráči Benešova (I.
B třída) jasně ovládli první poločas,
po přestávce však dovolili na turnaji
dosud nezvítězivšímu soupeři dostat
se do hry, který toho využil ke vsítění
tří gólů. Benešovští ale také skórovali a vysoko vyhráli.
Union Děčín - Jiskra Velké Březno
2:5 (2:1)
Branky: Bedrníček, Pulda - Borovec 3, Valenta, Bubla.
V jediném nedělním duelu se utkal
děčínský Union (okr. přebor) a favorit turnaje a lídr tabulky z I. A třídy.
Děčané sice odehráli slušný první poločas, ale po přestávce už na favorita
nestačili a prohráli.
Program 7. kola, so 15. 3.: 13.00
Heřmanov - SA Děčín (hraje se na
bývalém Řeznickém stadiónu), 15.30
Junior Děčín (U19) - Union Děčín,
17.30 Habartice - Benešov; ne 16. 3.:
16.15 V. Březno - Dobkovice.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FOTBAL - ZIMNÍ POHÁR MUŽŮ
V. Březno
5 0 1
21:18
Junior U19
4 1 1
33:15
SA Děčín
4 0 2
29:20
Benešov
3 2 1
30:16
Heřmanov
3 1 2
31:14
Union Děčín
2 0 4
16:26
D. Habartice
1 0 5
17:34
Dobkovice
0 0 6
8:40
Modrý tým elévů 1. FBC DDM Děčín na turnaji v Žatci.
15
13
12
11
10
6
3
0
-fvl-
Ondřej Lhoták z dorostu Junioru si vyskočil na Jana Drobúl z Heřmanova v
utkání Zimního turnaje mužů. Děčín vyhrál 6:2 i díky brance Lhotáka. -blc-
Florbalisté ve 2. lize prohráli
Florbalisté Děčína nezískali o víkendu do tabulky 2. ligy mužů ani
bod. V sobotu nejprve podlehli Karlovým Varům, které vyhrály první třetinu 4:1, druhou 8:0 a ve třetí už polevily. V neděli bohužel naši nestačili
ani na poslední Sokolov, který byl v
každé třetině o jednu branku lepší a
Děčínu nepomohlo ani střídání brankářů.
Hurrican Karlovy Vary - 1. FBC
DDM Děčín 14:6
Branky Děčína: Matza 2, Baša 2,
Krauskopf 2.
Baník Sokolov - 1. FBC DDM
Děčín 10:7
Fidler 2, Jirků, Pilek, Kubišta, Baša,
Krauskopf.
Prvoligoví dorostenci Děčína využili výhody „domácího“ prostředí v
Rumburku k povinné výhře nad posledním Mostem a nebyli daleko od
úspěchu s Libercem, jemuž podlehli
o jedinou branku.
1. FBC DDM Děčín - FBC Liberec
6:7
1. FBC DDM Děčín - Vipers Most
8:1
Děčínské ligové juniorky nerozmnožily svůj bodový zisk v nadstavbové skupině A1, když na turnaji v
Praze nestačily na Střešovice a Mladou Boleslav.
Tatran Střešovice - 1. FBC DDM
Děčín 8:0
1. FBC DDM Děčín - FA Mladá
Boleslav 2:8
Starší žáci Děčína si ze Smržovky přivezli plný počet bodů a posunuli se na 4. místo.
1. FBC DDM Děčín - ASK
Lovosice 5:4
DDM Chomutov - 1. FBC DDM
Děčín 4:6
Na první březnovou sobotu byly
naplánovány další zápasy florbalové
ligy elévů. Děčínský Blue tým vyrazil do Žatce, kde předváděl výborné
výkony a nebýt smolné remízy s Kadaní (naši hráči za stavu 3:2 přestali
hrát po hvizdu sudího ze sousedního
hřiště a soupeř vyrovnal), ovládl by
turnaj bez ztráty kytičky. I tak si ale
zaslouží za pochvalu.
Výsledky Děčína: 1. FBC DDM
Děčín Blue - TJ Turnov 10:0, DDM
Kadaň Blue 3:3, Jazzmani Žatec 6:2,
Bivoj Litvínov 10:2.
Děčín Blue: Drobný - Vilímek, Tichý, Dvořák, Nguyen, Dašek, Kočí,
Bejšovec, Bohatá, Kříž.
White tým Děčína hrál doma v tělocvičně ZŠ Tyrše a vedlo se mu podobně. V úvodu remizoval s Českou
Lípou, když o výhru přišel 10 sekund
před koncem, v dalších duelech už ale
vítězil. Děčínské celky se tak v sobotu blýskly 6 vyhranými zápasy a dvěma remízami při skóre 66:29.
Výsledky Děčína: 1. FBC DDM
Děčín White - Česká Lípa 9:9, Aligátoři Ústí 13:2, Kosatky Ústí 8:5, Panthers Liberec 7:6.
Děčín White: Miškolci, Trčka, Šedivý, Sochor, Martinec, Brhel, Havriljak, Špinka.
-tš, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FLORBAL - 2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE I
Chomutov
18 2 0 2 193:123
FBC Plzeň
15 1 2 4 195:108
K. Vary
15 0 0 7 164:138
Jablonec
14 0 0 8 155:130
Turnov
14 0 0 8 174:157
Kadaň
13 0 0 9 177:126
Liberec
9 2 2 9 172:173
VŠ Plzeň
9 0 2 11 138:159
Lovosice
3 2 4 13 121:163
DDM Děčín
5 0 0 17 154:207
Rokycany
2 4 0 16 98:171
Sokolov
4 0 1 17 116:202
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
FLORBAL - 1. LIGA DOROSTU, DIVIZE I
Ústí n. L.
16 2 0
253:38
50
Plzeň
12 2 4
143:76
38
K. Vary
12 1 5
167:91
37
Česká Lípa
12 1 5
126:76
37
Liberec
11 2 5
160:79
35
Chomutov
9 2 7 100:112
29
Stod
8 2 10 108:152
26
DDM Děčín
6 1 11 102:144
19
Lovosice
6 1 11 69:123
19
Litvínov
1 0 17 45:218
3
Most
0 0 18 56:220
0
58
49
45
42
42
39
33
29
17
15
14
13
FLORBAL - 1. LIGA JUNIOREK, NADSTAVBOVÁ
SK. A1
1. Elite Praha
6 0 2
69:25
18
2. Ml. Boleslav
6 0 2
49:17
18
3. Litvínov
5 0 2
32:33
15
4. Střešovice
4 0 2
40:13
12
5. DDM Děčín
1 0 8
24:67
3
6. Chomutov
0 0 6
11:70
0
20
Sport, inzerce
13. března 2014
Kadeti BK skončili třetí
Děčínská Natálie Kunclová prochází obranou ústecké Slunety v nedělním
finálovém turnaji žákyň. Děčín se stal přeborníkem oblasti.
-blc-
Žákyně BK mají zlaté medaile
Oblastní přebor žákyň v basketbalu měl o víkendu na programu dva finálové turnaje, které měly rozhodnout
o pořadí na medailových pozicích.
Děčanky vstupovaly do rozhodující
části sezóny jako velké favoritky, protože v základní části ani jednou neprohrály, ale nakonec svým trenérům
zabrnkaly na nervy. V sobotu v Ústí
totiž sice jasně porazily domácí Slunetu, ale poté, i kvůli zranění Galášové, Strakové a Štěbetákové, ale především slabému výkonu, podlehly o
18 bodů Litoměřicím. A to znamenalo, že v neděli v ČEZ Sportcentru nesmějí zaváhat a navíc Slovan porazit
o více než 18 bodů. První zápas se
Slunetou byl opět jasnou záležitostí a
nakonec se hladká výhra konala i s
Litoměřicemi, takže po utkání mohla
od trenérky Děčína, Alice Štěbetákové, přijít stručná, ale výstižná zpráva:
„Jupííí, jsme zlaté.“
Turnaj v Ústí:
Sluneta Ústí n. L. - BK Horejsek
Děčín 23:65 (13:39)
Body Děčína: Machková 16, Straková 11, Votrubcová 9, Šulhánková 8,
Lounová 8, Žižková 5, Kunclová 4,
Břečková 2, Juřičková 2.
Slovan Litoměřice - BK Horejsek
Děčín 58:40 (34:18)
Šulhánková 9, Machková 8, Votrubcová 7, Žižková 6, Lounová 5,
Kunclová 3, Švarcová 2.
Turnaj v Děčíně:
BK Děčín - Ústí n. L. 62:24 (43:7)
Straková 13, Šulhánková 8, Žižková 8, Lounová 7, Machková 6,
Kunclová 5, Špryslová 4, Votrubcová
4, Juřičková 2, Břečková 2, Přibylová 2, Faltinová 1.
Litoměřice - BK Děčín 26:56 (11:34)
Štěbetáková 14, Votrubcová 12,
Machková 10, Kunclová 8, Straková
6, Lounová 4, Juřičková 3. -bk, blc-
Kam za sportem v Děčíně?
PÁTEK 14. 3.
ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod. 1.
zápas semifinále play-off Severočeské ligy mužů v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Slovan Varnsdorf.
ČEZ Sportcentrum, 20.15 hod.
Oblastní přebor mužů v basketbalu,
finálová skupina: BK Děčín Boletice
- Sluneta Ústí n. L. C.
SOBOTA 15. 3.
ČEZ Sportcentrum, 9.00 hod.
Liga žáků U15 v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Slavoj Litoměřice.
ČEZ Sportcentrum, 13.00 hod. 1.
zápas play-off ligy juniorů U19 v basketbalu: BK Horejsek Děčín - BCM
Nymburk B.
Stadión na St. Městě, 13.00 hod.
Zimní turnaj mužů ve fotbalu: Heřmanov - SA Děčín.
Městský stadión, 15.30 hod. Zimní turnaj mužů ve fotbalu: Junior Děčín (U19) - Union Děčín. Od 17.30
D. Habartice - Benešov.
ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod.
Mattoni NBL: BK Děčín - Opava.
NEDĚLE 16. 3.
Zimní stadión, 10.00 hod. Přátelské utkání v ledním hokeji žen: HC
Děčín - Bílí tygři Liberec.
ČEZ Sportcentrum, 10.00 hod.
Krajský přebor v šachu: SK Děčín B
- Chess Most C.
ČEZ Sportcentrum, 10.00 hod.
Liga žáků U15 v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Sluneta Ústí n. L.
Městský stadión, 14.30 hod. Krajský přebor mužů ve fotbalu: Junior
Děčín - Neštěmice.
Hřiště Modrá, 14.30 hod. Krajský přebor mužů ve fotbalu: Jiskra
Modrá - Sokol Březno.
Městský stadión, 16.15 hod. Zimní turnaj mužů ve fotbalu: V. Březno Dobkovice.
Tělocvična ZŠ Tyrše, 17.00 hod.
Krajský pohár ve futsalu: POP Servis
Děčín - Ludis Team Třebenice. -blc-
Liga kadetů U17:
Basketbalisté Děčína mají za sebou
poslední zápasy v základní části ligy.
V úterý večer nejprve doma hostili v
dohrávce 20. kola Žižkov a bylo patrné, že jde o jejich první zápas po jarních prázdninách. Sice dobře bránili,
ale v útoku se jim už tolik nedařilo.
Přesto postupně navýšili své vedení
až na 20 bodů, ale soupeř v posledních třech minutách stáhl šňůrou 0:13
na přijatelných 57:48.
O víkendu je čekali další pražští
soupeři, kteří měli výhodu domácího
prostředí - šestý Sokol pražský B a
vedoucí Vyšehrad. Proti Sokolu předvedli Děčané jeden z nejhorších výkonů v sezóně, naopak proti Vyšehradu (s pěti hráči extraligového USK)
předvedli dobrý výkon a přes prohru
o 9 bodů mohou být na sebe pyšní,
protože favorita notně potrápili.
Nyní následuje play-off, kde třetí
Děčín vyzve šestý Sokol pražský B.
První zápas série hrané na dvě vítězství se koná v sobotu 22. března v ČEZ
Sportcentru.
BK Horejsek Děčín - Sokol Žižkov
57:48 (33:24)
Body Děčína: Hammerle 28 (13
doskoků), Ondráš 10 (2x 3), Liga 7
(1), Jezbera 6, Josefus 4, Maděra 2.
21. prohra
Galacticos
Futsalisté Galacticos Děčín jsou v
krajském přeboru stále bez bodu. Ve
středu prohráli v Lovosicích po nadějném poločase s Třebenicemi, v pondělí pak v Krásném Březně nestačili
na slabé Dynamo, když naopak nezvládli první půli. A ve druhé marně
dotahovali.
Děčín je logicky bez bodu poslední, předposlední Libochovice mají
bodů 16.
Ludis Team Třebenice - Galacticos
Děčín 8:2 (3:1)
Galacticos Děčín - Dynamo
Ústí n. L. 3:5 (0:4) -blc-
Sokol pražský B - BK Horejsek
Děčín 48:41 (29:20)
Hammerle 20 (1x 3), Liga 8, Ondráš 5 (1), Josefus 4, Jezbera 2, Maděra 2.
Sokol Vyšehrad - BK Horejsek
Děčín 64:55 (29:24)
Jezbera 17, Hammerle 16, Ondráš
14 (2x 3), liga 6, Maděra 2.
Liga žáků U14:
BK Horejsek Děčín - Tigers Č.
Budějovice 42:91 (23:40)
Koška 12, Kunst 8, Jebaucký 6,
Kodytek 5, Růžička 4, Kořínek 3,
Machýl 2, Julák 2.
Oblastní přebor ml. minižáků U12:
Děčané odehráli v sobotu poslední
zápasy ve skupině o 4. - 6. místo, oba
prohráli a sezónu tak skončili na 5.
místě.
Sluneta Ústí n. L. - BK Horejsek
Děčín 70:50 (27:25)
Kučírek 12, Cita 11, Vojtíšek 9, Průša 5, Horák 4, Sťahel 2, Záleský 2,
Kratochvíl 2, Pěnkava 2, Hodboď 1.
BK Horejsek Děčín - Slovan
Varnsdorf 32:50 (17:35)
Cita 9, Hodboď 5, Průša 5, Pěnkava 4, Záleský 3, Sťahel 2, Kučírek 2,
Vojtíšek 2.
-bk, blcBASKETBAL - LIGA KADETŮ U17, SK. A, PO
ZÁKL. ČÁSTI
Vyšehrad
20
2 1792:1139 42
Litoměřice
20
2 1771:1251 42
BK Děčín
17
5 1574:1186 39
Č. Budějovice
13
9 1446:1301 35
Chomutov
13
9 1465:1272 35
Sokol pražský B 11 11 1470:1441 33
Karlovy Vary
10 12 1417:1439 32
Liberec
10 12 1385:1442 32
Žižkov
10 12 1542:1456 32
Brandýs
3 19 1122:1898 25
Tábor
3 19 1097:1771 25
Klatovy
2 20 1117:1602 24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BASKETBAL - LIGA ŽÁKŮ U14, SK. A
Sokol pražský
11
1
1057:575
Roudnice
10
2
1041:599
Č. Budějovice
8
4
977:739
Most
5
7
815:894
BK Děčín
5
7
601:840
Kolín
5
6
733:767
Sparta Praha
3
8
607:656
Vyšehrad
0 12
400:1161
23
22
20
17
17
16
14
12
BASKETBAL - OBL. PŘEBOR MINIŽÁKŮ U12,
KONEČNÁ TABULKA SK. O 4. - 6. MÍSTO
1. Ústí n. L.
3
1
244:187
7
2. BK Děčín
2
2
194:235
6
3. Varnsdorf
1
3
207:223
5
Futsal startuje v pondělí
Příští pondělí (17. 3.) odstartuje jarní část okresních futsalových soutěží.
Oproti podzimní části přichází jedna
významnější změna, a to je zařazení
nové hrací plochy v Březinách. Níže
najdete pozvánku na úvodní jarní
kolo.
Program 14. kola (hř. Chrochcice),
okresní přebor: Srbská Kamenice Nota (st 19. 3., 19.00, Srbská), Hezouni - Bílý balet (st 19. 3., 19.30),
Slovanka - Boca Juniors (čt 20. 3.,
17.00, Vrchličák), Jílové - Huntířov
(čt 20. 3., 18.20, Březiny), Malá Veleň - Jamajka (pá 21. 3., 18.20, Březiny), Odpadlíci - Stado (pá 21. 3.,
19.20, Březiny), DeCe Computers Kr. Studenec (pá 21. 3., 19.30); I. třída: Mexico - DC Východ (po 17. 3.,
18.30), Galacticos - Bělá (po 17. 3.,
19.30), Rudá hvězda - Č. Kamenice
(út 18. 3., 17.00, Vrchličák), Chrochvice - Bílý balet B (út 18. 3., 19.30),
POP Servis - El Clasico (st 19. 3.,
18.30), Barcelona - Bodlo (čt 20. 3.,
19.20, Březiny), Piráti - Kr. Studenec
B (pá 21. 3., 20.20, Březiny). -blc-
21
Sport
číslo 10
Junior začal jaro vítězstvím
Pět gólů do sítě Proboštova zařídili dva fotbalisté Junioru. Jakub Murdych
(vpravo) vsítil hattrick, Miroslav Betyár (vlevo) přidal zbylé dva.
-blc-
Jiskra inkasovala čtyři góly
FK Litoměřice - Jiskra Modrá
4:0 (1:0)
Fotbalisté Modré mají za sebou první zápas jarní části krajského přeboru, ale důvody k radosti jim scházejí.
Na půdě třetích Litoměřic totiž inkasovali vysokou porážku. Modrá už
před zápasem řešila problémy se sestavou, protože Fichtner i Havrda si
plnili sálovkové povinnosti, Horyna
chyběl kvůli práci a Struha s Kunou
byli nemocní. Dokonce i brankář Kratochvíl nastoupil s chřipkou. Také proto zasáhli do boje hráči na střídavý
start - Mach z České Kamenice a Novák z Libouchce.
Samotné utkání bylo první půlhodinu poměrně vyrovnané, ale ve 30.
minutě přišel sporný rohový kop domácích a z něj padla jejich vedoucí
branka. „Rozhodčí bohužel předvedl
nepřesvědčivý výkon, obracel fauly a
podařilo se mu naše „kecaly“ rozho-
Posily Junioru
Ve čtvrtek byly dořešeny poslední
dvě posily fotbalového kádru Junioru
Děčín pro jarní část krajského přeboru. Na střídavý start přicházejí brankář Tomáš Chodura (dříve chytal za
Řezuz Děčín, nyní za Černiv) a obránce Ondřej Michl z Jílového.
-net-
dit. Hráči se nesoustředili na fotbal,
ale na komentování jeho výroků,“ řekl
po utkání prezident Jiskry, Ladislav
Michalec. Mladý tým Litoměřic měl
pak do přestávky mírnou převahu, ale
skóre se už neměnilo.
Ve druhém poločase Modrá svoji
hru trochu otevřela, pak domácí zachytili její rozehrávku a po brejku
zvýšili na 2:0. A tím bylo vlastně rozhodnuto. V závěru pak litoměřický
Novotný, talentovaný mladík, přidal
další dva góly a pečetil na 4:0.
V neděli hraje Modrá doma důležitý duel s týmem Března (14.30).
Modrá: Kratochvíl - Mach, Podolský, Žák (70. Šotola), Frkal - Fejfar
ml., Čapek, Demčenko, Novák, Cimpl - Sýkora. Sudí Janeček, ŽK 1:4.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR
Litoměřice
9 6 1
37:15
Bílina
8 5 3
28:11
Krupka
9 5 2
43:20
Blšany
11 1 4
46:25
Proboštov
7 4 5
34:28
Vilémov
8 3 5
40:26
Litvínov
8 3 5
33:22
Jiskra Modrá
7 3 6
22:26
Milešov
5 5 6
25:31
Kadaň
5 3 8
29:32
Neštěmice
6 2 8
31:26
Louny
7 0 9
24:23
H. Jiřetín
4 3 9
24:46
Modlany
3 5 8
26:44
Junior Děčín
5 0 11
23:56
Březno
1 2 13
15:49
35
35
34
33
29
28
26
26
22
21
20
20
19
15
15
6
Jílové zhaslo Hvězdu 6 góly
Hvězda Trnovany - FK Jílové
0:6 (0:3)
Fotbalisté Jílového mají za sebou
první přípravný zápas před nadcházející jarní částí I. A třídy. Odehráli jej v
neděli v Srbicích na umělce, kde vyzvali tým z I. B třídy. Jílovští měli od
začátku otěže duelu pevně v rukou,
vytvářeli si šance a dávali góly. Hattrickem se blýskl Just (1x PK), po jedné trefě přidali Rangl, Barilla a Horyna. Rozdíl ve skóre mohl být ještě
větší, ale Jílovští dvakrát trefili tyč.
V brance hostí se poprvé představil
gólman Smutný, který do Jílového
přichází na hostování, premiéru si
odbyl také Vaníček, který je rovněž
hráčem Junioru a vrací se na trávník
po zranění.
„Zápas probíhal ve valčíkovém rytmu, protože soupeř byl slabší. Navíc
kluci už měli po fotbalu hlad, takže
jsem spokojený. Na první přípravné
utkání to nebyl špatný výkon,“ shrnul
kouč Jílového, Josef Florián. O víkendu bude Jílové hrát v Přestanově.
Jílové: Smutný - Knotek, V. Michl,
Rangl, Florián - Červenka, Just, Vaníček, Farkaš - Barilla, Horyna. Střídali Štercl, Geletič. Luděk Černý
FK Junior Děčín - TJ Proboštov
5:1 (1:0)
První kamínek mozaiky nápisu Záchrana zapadl na své místo. Fotbalisté Junioru, kteří byli po nepovedeném
podzimu předposlední, začali jarní
část výborně. A tím je myšleno nejen
tříbodové vítězství, ale především
předvedený výkon.
Nedělním soupeřem Děčína byl
pátý Proboštov, rozhodně tedy nelehký soupeř, ale domácí zvládli utkání
bravurně. Od prvních minut diktovali
tempo hry, drželi míč na svých kopačkách a kombinovali. Hned v úvodu
sice Vlasák vyrobil hrubku, ale brankář Stejskal byl pozorný a pak vlastně mohl celý první poločas v poklidu
sledovat sympaticky ofenzivně laděné počínání svých spoluhráčů v poli.
Ti byli ve 13. minutě za svoji aktivitu
oceněni vedoucím gólem, o který se
postaral Murdych, jenž si navedl míč
na střed šestnáctky a vypálil k tyči 1:0. O chvíli později měl druhý gól
na kopačce Fiala, ale jeho střela v pádu
trefila brankáře Peterku. V dalších
minutách Děčané v útočení poněkud
polevili, ale stále měli hru pod kontrolou a nepouštěli soupeře do šancí.
Naopak ve 33. minutě mohl Gaher po
přihrávce Murdycha vedení zvýšit, ale
jeho střela šla těsně nad.
Do druhého poločasu tedy naši nastupovali s hubeným vedením a soupeři stačil jeden šťastný gól k vyrovnání. Podobné obavy ale Děčané brzy
rozptýlili. Hned v úvodní minutě měl
další šanci Gaher, střelu z úhlu však
chytil Peterka. Ve 49. minutě už ale
udeřilo. Murdych napřáhl za hranicí
šestnáctky a jeho dělovka zamířila
přesně do šibenice - 2:0. Tento gól
jakoby z domácích sebral poslední
zbytky nedůvěry v sebe sama a začali
hrát parádní fotbal. V 57. minutě se
Murdych protáhl podél brankové čáry
až do pokutového území, přihrál před
branku a Betyár dal na 3:0. Za dalších
pět minut poslal Folprecht přihrávku
do běhu Betyárovi, ten v šestnáctce
přihrál Murdychovi a děčínský útočník zkompletoval hattrick - 4:0. A v
71. minutě si asistenci připsal i brankář Stejskal, jehož dlouhý nákop
obránce Proboštova podskočil a Betyár tváří v tvář Peterkovi nezaváhal 5:0. V závěru duelu domácí lavička
prostřídala a hosté, kteří po přestávce
hráli zbytečně tvrdě, začali trochu zlobit, což vyvrcholilo v samém závěru.
Baran nejprve nastřelil v 87. minutě
břevno a o minutu později upravil na
konečných 5:1.
„Výborný vstup do jara, přestože
nám chyběli tři hráči. Jsem rád, že
máme širší kádr a můžeme hrát dobrý
fotbal i po prostřídání. Hráli jsme výborně, s chutí a bojovností. Ukázalo
se, že máme silný útok, dobře zahrál i
Folprecht a podržel nás Jirka Stejskal. Dnes jsme zkrátka potřebovali
dobrý výsledek a já jsem týmu věřil.
První krůček máme za sebou,“ řekl po
utkání trenér Děčína, Pavel Horáček.
V neděli hraje Junior opět doma, a
to s Neštěmicemi (14.30).
Děčín: Stejskal - Bárta (86. Doubek), Vlasák, Čapek, Kořínek - Příhonský (64. Pecha), Folprecht, Gaher
(76. Šmalcl), Fiala - Murdych, Betyár (81. Kolář). Sudí Suchánek, ŽK 2:5.
Luděk Černý
Kovostroj doma poprvé padl
Divizní kuželkáři Kovostroje Děčín
přišli o domácí neporazitelnost. Deset zápasů na svých drahách vyhráli,
jedenáctý už ne. Porážka od Kadaně
patří mezi smolné, protože hned dva
domácí hráči (Staněk a Bachor) prohráli o jedinou kuželku.
Kovostroj Děčín - Elektrárny
Kadaň 2:6 (2405:2453)
Body Děčína (vítězové podtrženi):
Slavík 381, Piskoř 371, Staněk 396,
Novák 401, J. Jablonický 443, Bachor
413.
O největší, bohužel nepříjemné,
překvapení v krajském přeboru se
postarali hráči druhého SK Děčín, kteří prohráli na půdě předposledního
béčka ústeckého Sokola. A to navíc
„kanárem“! Nedařilo se ani Unionu,
který sice vyhrál první dvojici, ale dál
už bodovaly pouze domácí Verneřice.
Slavila tak pouze rezerva Kovostroje,
která získala povinné vítězství nad
posledním týmem soutěže.
Sokol Ústí n. L. B - SK Děčín
8:0 (2432:2356)
Kramer 406, Plíšek 437, Čubr 361,
Novotný 386, Beneš 393, Mach 373.
Kovostroj Děčín B - Sokol Ústí n.
L. C 7:1 (2427:2237)
Barbora 373, Nováková 393, Záles-
ký 410, Veselý 396, Rejchrt 411, Jiroušek 444.
SK Verneřice - Union Děčín
7:1 (2485:2385)
Dlouhý 403, Sigmund 396, Pecha
St. 390, Hrabě 405, Kumstát 394, Bírovka 397.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KUŽELKY - SEVEROČESKÁ DIVIZE
Teplice
11 4 5
97,0:63,0 26
Č. Lípa
12 2 6
95,5:64,5 26
Sokol Ústí
12 2 6
87,5:72,5 26
Kovo Děčín
12 0 8
94,0:66,0 24
Louny
11 2 7
90,0:70,0 24
Trnovany B
12 0 8
87,5:72,5 24
Nový Bor
10 1 9
86,0:74,0 21
Doksy
10 1 9
85,0:75,0 21
Jablonec
8 1 11 62,0:98,0 17
Č. Kamenice
7 2 11 62,0:98,0 16
Kadaň
7 1 12 72,0:88,0 15
Údlice
7 1 12 65,5:94,5 15
Duchcov B
6 1 13 65,5:94,5 13
Mikulášovice
5 2 13 70,5:89,5 12
KUŽELKY - KRAJSKÝ PŘEBOR, SK. B
1. Blíževedly
13 0 4
89,5:46,5 26
2. Loko Ústí B
12 1 4
85,0:51,0 25
3. SK Děčín
12 1 4
84,0:52,0 25
4. Verneřice
10 1 6
85,0:51,0 21
5. Šluknov B
10 0 7
74,5:61,5 20
6. Union Děčín
9 1 7
68,0:68,0 19
7. Bohušovice B
8 0 9
69,0:67,0 16
8. Lovosice
7 2 8
64,0:72,0 16
9. Kovo Děčín B
7 0 10 66,0:70,0 14
10. Trnovany C
5 1 11 55,5:80,5 11
11. Sokol Ústí B
5 0 12 51,0:85,0 10
12. Sokol Ústí C
0 1 16 24,5:111,5
1
Blíževedly porušily soutěžní řád a budou jim
odečteny 2 body.
22
Sport
13. března 2014
Teplice zlaté, Turbo B stříbrné
Poslední mistrovské body této sezóny v krajské sálovce se rozdávaly
minulou sobotu v libouchecké hale,
kde se konalo závěrečné 8. kolo 1. Autocentrum Jílové ligy. O třech medailistech bylo již rozhodnuto dopředu,
jen se nevědělo, kdo jakou získá.
Zlato nakonec brala teplická Metalliga, které k titulu stačilo ze dvou zápasů vyhrát jeden. V prvním utkání
podlehli Tepličtí Bělé, a tak měli před
posledním zápasem nůž na krku, jelikož Turbo Děčín B oba své mače
zvládlo a mělo v tu chvíli tři body k
dobru. Teplice ale proti Dumbu roli
favorita zvládly a bodově se dotáhly
na Turbo, které díky lepším vzájemným zápasům předskočily. Metalliga
tak slaví mistrovský titul a postup do
krajské extraligy.
Stříbro získalo Turbo Děčín B, jež
si po loňské bramborové pozici o dvě
místa polepšilo. Bronz bere nováček
soutěže, béčko Varnsdorfu.
Naopak stoprocentní byla Bělá, která skvělým finišem předskočila Jílové, obsadila 4. místo a rovněž se oproti
loňsku zlepšila. Hezouni, kteří hráli
pouze s „tullamorkou“, jsou příjemným překvapením soutěže, protože
loni byli nejslabším týmem.
Událostí kola bylo vítězství Transco Bohemia Děčín nad Varnsdorfem
B. Transco tak přerušilo sérii šestnácti porážek a skalp třetího celku soutěže ho snad „nakopne“ k lepším výkonům v nadcházející sezóně.
Poloviční úspěšnost zaznamenaly
týmy Jílové B, Nota a Zarážka. Jílo-
vákům tři body k udržení 4. příčky
nestačily a jsou celkově pátí, což je
po loňském stříbru neúspěch. Nota
skončila na 7. místě, ale i ona bude
spíše zklamaná, jelikož loni byla bronzová. Zarážka svou loňskou desátou
pozici obhájila.
Bez bodu z Libouchce odjely Varnsdorf B a také Dumbo Děčín.
Hráčem kola se stal Michal Paur
(Bělá), střelci kola byli čtyřgóloví Ondřej Klepsa (Jílové B) a Josef Starý
(Nota). Celkově ovládl soutěž střelců
Surovec (Teplice) s 25 góly.
Utkání skvěle odřídili J. Oborník,
M. Bouma, Z. Mráz a J. Habada. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 27. března od 17.00 hodin v restauraci Na kocandě v Děčíně.
Výsledky 8. kola: Transco Bohemia
Děčín - Turbo Děčín B 0:6, Tullamore Dew Děčín - Hezouni Děčín 0:3,
Transco - Trans Varnsdorf B 4:1, Varnsdorf B - Turbo B 2:3, Autocentrum
Jílové B - Děčín-Nota 2:4, Dumbo
Děčín - Sokol Bělá 0:6, Nota - Zarážka Děčín 3:4, Bělá - Metalliga Proreka Teplice 3:2, Zarážka - Jílové B 2:3,
Metalliga - Dumbo 4:0.
-jed1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SÁLOVÝ FOTBAL - 1. OKRESNÍ LIGA
Teplice
16 2 2
115:38
Turbo Děčín B
16 2 2
99:32
Varnsdorf B
14 0 6
106:55
Bělá
13 1 6
84:47
Jílové B
13 0 7
78:57
Dumbo Děčín
7 0 13
48:95
Děčín-Nota
6 2 12
66:75
Hezouni Děčín
5 3 12
34:80
Tullamore Děčín 5 3 12
56:96
Zarážka Děčín
4 2 14
49:94
Transco Děčín
3 1 16
24:84
50
50
42
40
39
21
20
18
18
14
10
Medaile pro DCH Cheerleaders
V Ústí nad Labem se konal minulou sobotu 1. ročník celostátní soutěže Cheer Cup, na kterém se představil
i děčínský tým „roztleskávaček“ DCH
Cheerleaders. O medailové pozice se
sem vydal bojovat juniorský a seniorský tým. Atmosféra soutěže měla světový ráz a naprosto skvělé zázemí plné
reflektorů a kamer povzbudilo děčínský tým k výborným výkonům.
Seniorská skupinka (M. Mášová, V.
Mášová, M. Hroníková, K. Bisová, K.
Vyhnálková) si v nejprestižnější a nejtěžší kategorii odvezla krásné 7. mís-
to. Juniorský tým dokonce dosáhl na
medaile. Po měsíci od jejich prvního
tréninku si na své první soutěži děvčata odvezla z kategorie Team Cheer
Allgirl 3. místo. V kategorii Coed
Group Stunts (K. Pešoutová, N. Čiháková, K. Hamršmídová, L. Kuchyňová, S. Steiner) šli junioři ještě od
příčku výše a do Děčína přivezli stříbro. Děkujeme svým trenérům a DDM
Teplická za umožnění startu na této
soutěži a doufáme, že za rok toho do
Děčína přivezeme mnohem více.
Klára Vyhnálková
Děčínské cheerleaders a stříbrná sestava v kat. Coed Group Stunts
-fvl-
Jílovský Láďa Fiřt (vlevo) v akrobatickém souboji s Dušanem Vlčkem z Noty
v utkání 1. Autocentrum ligy. Nota vyhrála tento duel 4:2.
-blc-
Hráčky SKST bez vítězství
Prvoligové stolní tenistky Děčína
mají za sebou nepovedený víkend. V
sobotu nastoupily v Hradci Králové
jen ve dvou, soupeř získal tři body bez
boje, a to se vyhrává těžko. Domácí
hráčky vedly už 5:0, když Děčín snížil na 5:1, ale vzápětí přišel další bod
Hradce a bylo rozhodnuto. V neděli
na půdě dosud nezvítězivšího Ústí nad
Orlicí sice naše dobře začaly, vyhrály
čtyřhru a dvouhru a ujaly se vedení
1:2. Jenže následovalo pět bodů domácích a jejich první výhra v sezóně,
kterou v závěru Děčanky už jen upravily na konečných 6:4.
SVS Hradec Králové B - SKST
Děčín 8:2
Body Děčína: Špačková 2.
TTC Ústí nad Orlicí - SKST Děčín
6:4
Špačková 2,5, J. Schneiderová 1,5.
Nedařilo se ani druholigové rezervě žen Děčína. Ta nestačila na domácí týmy Dobrého, když zápasy měly
zcela shodný průběh. Naše hráčky
vyrovnaly po prohrané čtyřhře na 1:1,
poté snížily na 4:2 a třetí bod získaly
až za rozhodnutého stavu 7:2.
SK Dobré C - SKST Děčín B 7:3
J. Schneiderová 1, P. Schneiderová
1, Svatoňová 1.
SK Dobré B - SKST Děčín B 7:3
J. Schneiderová 1, P. Schneiderová
1, Svatoňová 1.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
STOLNÍ TENIS Bohnice
16
Havířov
15
Hodonín B
13
Vlašim B
13
Hr. Králové B
11
Blansko
10
Brno
10
El Nino Praha
7
SKST Děčín
8
Slavoj Praha B
2
Ústí n. Orl.
1
Jihlava
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
STOLNÍ TENIS
Vlašim C
Dobré B
Ústí n. Orl. B
Dobré C
Dobré D
SKST Děčín B
Jaroměř
Jirkov
Vlašim D
Turnov
Slaný
Kolín
1. LIGA
3 1
2 3
2 5
1 6
3 6
4 6
2 8
2 11
0 12
3 15
3 16
1 18
ŽEN
144:56
141:59
129:71
119:81
118:82
117:83
110:90
89:111
81:119
58:142
46:154
48:152
55
52
48
47
45
44
42
36
36
27
25
23
- 2. LIGA ŽEN, SK. B
15 3 2
127:72
14 2 4
127:72
8 6 6
99:101
7 7 6
103:97
7 6 7
99:101
7 5 8 100:100
6 7 7
97:103
7 3 10 87:113
5 6 9
96:104
8 2 8 100:100
5 5 10 93:107
2 6 12 71:129
53
50
42
41
40
39
39
37
36
36
35
30
První jarní porážka Bazzy
Dukla Ústí n. L. - Bazzy Děčín
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Druholigové hokejbalisty Děčína
čekalo v neděli derby s ústeckou Duklou, která sice v prvním vzájemném
souboji prohrála 3:4, ale tentokrát zvítězila a připravila tak týmu Bazzy první jarní porážku.
Úvod utkání nastínil jeho další průběh. Obě mužstva začala velmi opatrně, nicméně domácí Dukla se již ve 3.
minutě dostala šťastně do vedení, když
Saska prakticky hned po vhazování
prostřelil Celnera v děčínské brance 1:0. Dukla se pak ještě více soustředila na defenzívu a Bazzy do nějakých
vyložených šancí nepouštěla. Navíc se
mohla spolehnout na výborného brankáře Vydru.
Druhou branku přidali domácí při
přesilovce v závěru prostřední části,
a přestože se Děčané snažili o zvrat, nic
se jim nedařilo. Účet utkání pak pečetil v poslední třetině Štěpánek - 3:0.
Bazzy si kromě porážky připsali i první střelecky „hluchý“ zápas v sezoně.
V neděli hrají Bazzy v Litoměřicích
s tamějšími Killers (14.00).
Sestava: Celner - Duda, Hladiš J.,
Peřka, Beránek - Tomsa, Horáček,
Pilař, Gottfried, Vacek, Novák M.,
Novák J., Rubeš. Střely 30:16, přesilovky 3:2, využití 1:0.
-mt, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOKEJBAL - 2. NHBL, SK. SEVER
Teplice
12 0 2 3
75:51
Litvínov
8 0 2 4
50:37
Dukla Ústí
7 2 0 6
51:37
Bazzy Děčín
6 3 1 6
50:39
Nordics Most
7 1 1 7
53:47
Pento Most B
7 0 2 6
59:51
Litoměřice
7 1 0 7
49:49
ČP K. Vary
5 2 0 8
46:54
Vik. K. Vary
1 0 1 13 44:112
38
26
25
25
24
23
23
19
4
23
Sport
číslo 10
Spartak zaskočil favorita
VSK Spartak Děčín - Slovan
Chabařovice 3:1 (20, -16, 24, 24)
a 0:3 (-14, -21, -19)
Po týdenní přestávce pokračovala 2.
liga žen dalšími zápasy a na volejbalistky Děčína soupeř nejtěžší, vedoucí Chabařovice. Děčanky však favorita v úvodním duelu zaskočily a získaly tři body.
Hostující hráčky v prvním střetnutí
nepůsobily příliš jistým dojmem, často chybovaly, a naše toho dokázaly
využít. V prvním setu přišel rozhodující okamžik za stavu 7:7, kdy Děčanky utekly na čtyřbodový rozdíl, který
si pak vlastně udržely až do konce 25:20. Ve druhém setu se sice Chabařovice vzmátořily a vyhrály 16:25,
ovšem další dvě sady získal Spartak.
Ve třetí využil tříbodového náskoku
v koncovce a těsně vyhrál 26:24, ve
čtvrté sice prohrával už 18:23, ale pak
nahrávačka Marie Hauznerová zaznamenala čtyři esa v řadě a srovnala na
23:23. Hosté sice znovu vedli, Děčín
ale opět vyrovnal a pak předvedl dva
přesné bloky na síti a bylo hotovo 26:24.
„Výhry se zrodily především díky
výborné nahrávce Marušky a jejím
dobrým obranným zákrokům v poli a
také se nám dařil útok po lajně, kde
jsme vytloukali bloky,“ našel důvody
výhry děčínský kouč, Jiří Hykš.
Bohužel, v odvetě už zdravě naštvané hráčky Chabařovic nedovolily našim volejbalistkám takřka nic a vyhrály hladce 0:3 na sety.
O nadcházejícím víkendu vyšel na
Děčín volný los, poté bude Spartak v
sobotu 22. března hostit v posledním
utkání sezóny tým Braníku (10.00).
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VOLEJBAL - 2. LIGA ŽEN, SK. A
Chabařovice
24
4
79:23
Plzeň
19
9
62:38
Mělník
16 12
57:50
Hlincovka
16 12
54:49
SF Praha
15 15
58:56
Chodov
13 15
50:53
VSK Děčín
10 20
44:64
Braník
11 17
45:58
Rakovník
4 24
21:79
72
55
48
47
44
40
35
32
11
Futsalový pohár rozlosován
O uplynulém víkendu byl rozlosován krajský pohár ve futsalu. Jelikož
okres Most plně nevyužil svoji kvótu
pro účast týmů, byla jako páté muž-
Předprodej na
hokej zahájil
V úterý 11. března byl prostřednictvím distribuční sítě Ticketpro
(www.ticketpro.cz) a ve vybraných
pobočkách sázkové kanceláře Tipsport zahájen předprodej vstupenek
na hokejová utkání České republiky s
Dánskem a Norskem, která patří do
série Euro Hockey Challenge.
Zápasy s Dánskem bude ve dnech
10. a 11. dubna hostit děčínský zimní
stadión, s Nory budou naši hrát 16. a
17. dubna v Havlíčkově Brodě.
Vstupné na jeden zápas v Děčíně
činí 250 Kč, děti do 140 cm zaplatí
200 Kč, lístky na stání stojí 130 Kč a
vstupenky pro ZTP/P (10 míst) jsou
za 80 Kč. Zbylé vstupenky budou k
dispozici v den utkání (10. a 11. dubna) na pokladnách zimního stadionu
v Děčíně.
-r-
Kraso ve
Strakonicích
Krasobruslařka Anastázie Jandačová z SK Kraso Děčín se poslední únorovou sobotu zúčastnila ISU závodů
Velká cena města Strakonice, kde obsadila 21. místo. Anastázie jezdí první sezónu ISU závody, kterých se
účastní závodnice z celé ČR. V sezóně 2013/14 obsadila v žebříčku Českého poháru a kategorii nejmladší žačky 40. místo z celkového počtu 76
hodnocených závodnic.
-vl-
stvo z našeho okresu do osudí doplněna Slovanka Děčín. Naše týmy narazí na soupeře rozdílných kvalit.
Vítěz okresního poháru, DeNas Kr.
Studenec, se utká s týmem z 1. třídy
Ústecka, FCS Tygříci Ústí. Vítěz utkání narazí na druhý tým nejvyšší české
soutěže, Balticfloru Teplice.
Poražený finalista okresního poháru, Boca Juniors Děčín, se poměří z
mužstvem ze 3. třídy, Samba Ústí. Pop
Servisu Děčín určil los za soupeře druhý tým krajského přeboru, Ludis Třebenice. Utkání proběhne už tuto neděli v tělocvičně ZŠ Tyrše od 17.00.
Nejtěžšího soupeře mají Odpadlíci,
a to aktuálního lídra krajského přeboru, Italové Ústí. Slovanka pak vyzve
tým ze 3. třídy Ústecka, FC Tiradores
Ústí. Papírově by mohly tři naše celky postoupit do 2. kola. Termíny utkání jsou v jednání.
-pro, blc-
Mladý hokej
Liga ml. dorostu:
Chomutov B - HC Děčín 5:6 SN
Branky Děčína: Trmal, Dlouhý, Tomáš, Zýka, Ineman. Rozhodující nájezd Pulda.
Liga st. žáků:
HC Děčín - Roudnice 2:2
Kouřil 2.
Kadaň - HC Děčín 6:1
Černohorský.
Liga ml. žáků:
HC Děčín A - Roudnice 11:3
Doskočil 4, Jiruš 3, Čermák, Hampl,
Slavík, Kajzr.
Kadaň - HC Děčín A 4:6
Jiruš 3, Kajzr 2, Nowáková.
HC Děčín B - Rakovník 8:6
Höll 3, Staněk 3, Dej, Weis.
4. tř.: HC Děčín - Ústí n. L. 4:8
Leden 2, Hois, Stajčev.
HC Děčín - Varnsdorf 4:4
Leden 2, Nowák, Hois.
-hc-
Razantní smeč děčínské Ivy Zahálkové v sobotním utkání 2. ligy žen, v němž
tým Spartaku jednou porazil vedoucí Chabařovice.
-blc-
Boxeři Děčína porazili Ústí
SKP Ústí n. L. - Rohovník Armex
Děčín 6:10
Boxeři Děčína mají za sebou v 1.
lize mužů další vítězné utkání, když v
pohledném derby po výborném výkonu porazili ústecký SKP.
56 kg: Horák - Huliev. Děčínský
Huliev předvedl, proč je mistrem ČR.
Horák byl stále v ústupu a inkasoval
tvrdé údery na spodek. Byl počítán již
v 1. kole, po pravém háku ve 2. kole
prohrál TKO. Stav 0:2.
60 kg: E. Agateljan vyhrál bez
boje, protože Děčín tuto váhu pro nemoc neobsadil. Stav 2:2.
64 kg: V. Agateljan - Pitra. Utkání, které se díky velice čistému boxu
muselo líbit. Pitra předváděl úžasné
série ran a zvítězil 0:3 na body. Stav
2:4.
69 kg: Hovhanesjan - Jiránek. Jiránkovi nebylo možno upřít snahu,
bojoval a dvě kola byla vyrovnaná.
Škoda, že mu nevyšel závěr 3. kola,
kdy soupeř více bodoval a vyhrál 2:1
na body. Stav 4:4.
75 kg: Děčínský Kliment vyhrál
bez boje. Domácí proti mistru ČR nikoho nepostavili. Stav 4:6.
81 kg: Dvořák - Podlucký. Boxeři
si drželi střed ringu a diváci viděli průměrný box, ve kterém zvítězila větší
zkušenost děčínského borce. Podlucký vyhrál 1:2 na body. Stav 4:8.
91 kg: Skirca - Hošek. Tento zápas se očekával s napětím, protože oba
borci většinou vítězí před limitem. A
platilo to i tentokrát. Hošek tvrdě zasahoval a Skirca, mistr ČR v kickboxu, byl počítán v 1. i 2. kole. Ve 3.
kole jej pak Hošek sestřelil úderem na
bradu, Skirca šel na podlahu ringu a
prohrál TKO. Stav 4:10.
+ 91 kg: Helešic - Eliáš. Soupeři s
obráceným garde. Lépe tato situace
vyhovovala domácímu boxerovi, který si držel Eliáše na bezpečnou vzdálenost a zvítězil 2:1 na body. Stav
6:10.
Další zápas boxuje Děčín v neděli
23. března doma proti Mostu.
Milan Jirásek.
Děčín v play-off proti Slovanu
BK Horejsek Děčín - Slavia TU
Liberec 90:55 (47:22)
Basketbalisté děčínské juniorky si
ve čtvrtek předehráli poslední zápas
základní části Severočeské ligy mužů
a hladce v něm porazili libereckou
Slavii. Ta přijela k utkání jen s pěti
hráči, a tak bylo jasné, že tempo hry
nevydrží. První čtvrtina skončila 18:8,
v poločase hosté ztráceli už 25 bodů,
ale přesto dál sympaticky bojovali.
Děčín představil v utkání novou posilu právě z Liberce, Jana Smetáka,
který nakoukl v děčínských barvách i
do NBL.
O víkendu pak dohrály své zápasy
i zbylé celky a nyní přichází vrchol
sezóny - play-off. Do něj postoupily
první čtyři týmy a druhý Děčín se utká
se třetím Varnsdorfem. Série se hraje
na dvě vítězství a první zápas se koná
už tento pátek v ČEZ Sportcentru od
18.00 hod. Všichni fanoušci Děčína
budou zapotřebí, protože Varnsdorf
vypravuje na zápas autobus!
Body Děčína: Smeták 14, Hammerle 14 (2x 3), Prach 11 (3), T. Bažant
11 (2), Kout 9 (1), Linhart 9 (1), Malý
8, Kobera 4, Důra 3 (1), Kocum 3,
Hendrych 2, Čonka 2.
-bk, blcBASKETBAL - SEVEROČESKÁ LIGA MUŽŮ, PO
ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. Sluneta Ústí B
15
3 1504:1139 33
2. BK Děčín
14
4 1463:1190 32
3. Varnsdorf
13
5 1355:1224 31
4. Litoměřice C
11
7 1304:1229 29
5. Most
10
8 1374:1325 28
6. Slavia Ústí
9
9 1272:1252 27
7. TU Liberec
8 10 1178:1229 26
8. Louny
8 10 1295:1285 26
9. Teplice B
2 16 1071:1335 20
10. Sluneta Ústí jun. 0 18
956:1564 18
24
Sport
13. března 2014
Čtvrtá výhra BK nad Kolínem
BK Děčín - Farfallino Kolín 86:64
Basketbalisté Děčína porazili Kolín
v letošní sezóně Mattoni NBL i počtvrté. Stalo se tak ve středu 5. března
a Děčané touto výhrou navázali na
výborné vystoupení a vítězství v Pardubicích.
První koš zápasu dal děčínský Venta, po šestkách Bosáka vedli naši 4:1,
ale soupeř rychle otočil na 4:9 a zdálo
se, že Kolín, který v minulém utkání
notně potrápil Nymburk, bude kousat
i tentokrát. Ale svěřenci trenéra Budínského díky Jiříčkovi vyrovnali na
9:9 a po trojkách Vyorala a Bažanta
vedli 17:12. Ovšem hosté se nevzdali, dál srdnatě bojovali a minutu a půl
před první přestávkou srovnali na
21:21. Úvodní čtvrtinu ovšem vyhráli naši 25:23. Druhou periodu začaly
další čtyři body Jiříčka. Kolínští se ale
znovu dvakrát přiblížili na rozdíl jediného bodu - 29:28 a 31:30. Za tohoto stavu však Děčín nasadil k rozhodujícímu trháku. Pozornou obranou
a rychlými protiútoky začal trhat kolínské naděje. Po šestkách Venty, čtyřech bodech Houšky a koši Bosáka to
bylo 37:30, poté sice Lewis trefil trojku, ale následovala série 13:0, jež
vlastně rozhodla - 50:33. A dalších pět
bodů Vyorala přineslo poločasové vedení Děčína 55:35.
„Nevěděli jsme, s čím soupeř přijede, ale pak jsme začali hrát to, co jsme
si řekli na tréninku, a vyplatilo se. Své
udělaly i jednoduché koše ve druhé
čtvrtině, protože když padly, hned se
nám hrálo lépe,“ řekl po utkání Daniel Hendrych.
Třetí čtvrtinu sice začal koš Strii,
ale jinak byla tato část z pohledu Děčína opět slabší a prohrál ji 12:14.
Soupeř toho ale nedokázal využít.
Snížil sice na 60:45, jenže pak přišel
zkrat Fielda, který za řeči s rozhodčími dostal dvě technické chyby v řadě
a vlastně tím rozklížil zbytek mužstva.
Do poslední čtvrtiny se šlo za stavu
67:49 a trenér Budínský v ní dal hodně prostoru hráčům z lavičky. První
trefu této části obstaral Stria trojkou,
který se pak trefil ještě jednou a Děčín vedl už 75:54. Čtyři minuty před
koncem se náskok domácích zvýšil na
82:56 a také trenér Kolína poslal do
boje hráče z lavičky. Poslední minuty
nebyly tedy příliš basketbalově povedené, ale diváci přesto ocenili snahu
netradičních sestav a Děčín nakonec
vyhrál 86:64. „Měl jsem v utkání
spoustu šancí, které musím proměňovat a na tréninku je normálně proměňuji, ale nervozita asi zapůsobila. Jinak si myslím, že utkání jsme měli pod
kontrolou. Úvod nebyl jednoduchý, ale
když jsme šli do vedení, Kolín přestal
bránit, začal hrát příliš individuálně,
a to většinou nefunguje,“ dodal Hendrych.
V dresu Kolína byli bodově nejlepší Field (12) a Horák (10), ale herně
se nedařilo vlastně nikomu. Naopak v
barvách Děčína zářil nejlepší hráč
utkání, Jiříček, ke kterému se připojili Bosák, Stria, Vyoral i Houška. A
nakonec i Landa, jenž dal jen jeden
bod, ale doskočil 10 míčů a měl větší
užitečnost než nejlepší hráč hostí.
Body Děčína: Jiříček 17 (10 doskoků), Bosák 15 (1x 3, 5 získaných faulů), Stria 13 (2x 3, 6 asistencí), Vyoral 12 (2x 3), Houška 11 (1), Venta 8,
Bažant 5 (1), Hendrych 4, Landa 1 (10
doskoků). Střelba za 2 body 19/
380:19/34, za 3 body 7/18:7/23, TH
27/35:5/12. Doskoky 41:21 (útočné
14:7), asistence 18:15, ztráty 19:15,
fauly 19:28. Čtvrtiny 25:23, 30:12,
12:14, 19:15. Před 780 diváky řídili
rozhodčí Kučera, Vondráček a Galajda.
ČEZ Basketball Nymburk
- BK Děčín 96:61
Basketbalisté Děčína absolvovali v
pátek dohrávku 14. kola na půdě českého velkoklubu a neporaženého lídra NBL. K utkání odjížděli s vírou
solidního výsledku, ale domácí potvrdili svoji českou nadvládu výhrou o
35 bodů.
Že naše nečeká na půdě Nymburku
nic lehkého se potvrdilo hned v úvodu, kdy domácí Page vstřelil trojku,
po něm se do koše Děčína trefili i
Mahalbašič a Hruban, a když v zápětí
dali další trojky Page, Pomikálek a
znovu Page, byl stav po necelých pěti
minutách 18:2! Následně sice Soukup
trojkou a Jiříček snížili na 18:8, ale
Nymburk se už dostal do tempa a trojka Welsche v poslední vteřině upravili stav první čtvrtiny na 30:12. První koš ve druhém dílu dal Soukup,
následně se skóre dlouho neměnilo.
Až po více než dvou minutách se dvakrát trefil z čáry trestného hodu Bosák a snížil na 30:16. Jenže vzápětí dal
Palyza další trojku domácích, Nymburk se uklidnil a začal do děčínského koše sázet míč za míčem. Poločas
byl 55:26.
Ve třetím dějství přidali naši na
agresivitě, ale na skóre to nebylo znát.
Naopak po pěti minutách hry a dvou
šestkách Pavla Houšky se manko vyšplhalo na 34 bodů (66:32). Pak se
Děčínu přece jen podařilo rozdíl snížit a po koších Soukupa se šlo do poslední čtvrtiny za stavu 70:43. Poslední část zahájilo šest bodů Strii (70:49)
a dvouminutová neschopnost domácích dát koš. Následně však trefil trojku Simmons a Nymburk začal navyšovat své vedení až na 96:61.
Domácí se opět opírali o dobrou
střelbu, dali 12 trojek z 19 pokusů.
Také výborně doskakovali (43) a hráli týmověji. Nejlepšími hráči byli Page
(17 bodů), Hruban (16), Simmons
(13) a P. Houška (10). Na straně Děčína se dařilo Soukupovi a Ventovi.
Body Děčína: Soukup 15 (1x 3, 6
doskoků), Venta 13 (2x 3), Stria 8,
Jiříček 6, Houška 5, Vyoral 4, Bosák
4, Bažant 4, Landa 2. Střelba za 2 body
22/48:21/48, za 3 body 12/19:3/12,
TH 16/20:10/15. Doskoky 43:22
(útočné 18:6), asistence 22:12, ztráty
15:15, fauly 18:19. Čtvrtiny 30:12,
25:14, 15:17, 26:18. Řídili rozhodčí
Dolinek, Kapl a Večeřa.
Slavomír Bednář, Luděk Černý
Nejlepším hráčem Děčín v utkání proti Kolínu byl vyhlášem Jan Jiříček,
který zaznamenal 17 bodů a 10 doskoků. Děčín vyhrál jasně 86:64. -blc-
Hokejisté vyřazeni z play-off
SKLH Žďár n. S. - HC Děčín
5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
Až rozhodující pátý zápas rozhodl
o tom, že druholigoví hokejisté Děčína nepostoupí z osmifinále play-off.
Tentokrát na favorizovaného soupeře
prostě nestačili, přesto ale mohou být
spokojeni, protože donutili čtvrtý tým
tabulky, aby se o svůj postup tvrdě
porval.
Střetnutí se konalo ve středu 5. března a domácí Žďár ukazoval hned od
začátku, že dopustit překvapení nehodlá. Už po 90 vteřinách se jeho hráči
radovali z gólu, ale sudí jej nakonec
neuznali. Za další 50 vteřin už ale
změna skóre platila, když Plachý prostřelil brankáře Volkeho - 1:0. Děčínská obrana i gólman nepůsobili v úvodu vůbec jistě, a už ve 4. minutě musel Volke hasit svoji hrubou chybu. O
minutu později však Kunstmüller zakončil své sólo gólovou střelou a domácí vedli už 2:0. Teprve pak měl práci i žďárský gólman Sláma, ovšem jinak vyzněla první třetina i díky dvěma přesilovkám pro domácí. A právě
ve druhé početní výhodě zvýšil Plachý svým druhým gólem na 3:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL
Nymburk
Prostějov
Opava
Pardubice
Ústí n. L.
BK Děčín
Ostrava
Kolín
Svitavy
Brno
USK Praha
Jindř. Hradec
- MATTONI NBL
17
0 1543:1025100,0
26
8 2828:2453 76,5
22 12 2797:2537 64,7
21 14 2888:2718 60,0
21 14 2758:2806 60,0
20 14 2738:2605 58,8
15 18 2704:2668 45,5
14 20 2624:2763 41,2
11 23 2602:2848 32,4
10 24 2578:2928 29,4
10 25 2585:2886 28,6
10 25 2659:3067 28,6
Prostřední část začali naši aktivně,
jenže přišlo další vyloučení a domácí
se otřepali. Přesilovku sice nevyužili,
jenže pak udeřili dvakrát v rozmezí 26
vteřin! Nejprve v čase 25:45 zužitkoval Kunstmüller přihrávku Kaňky
zpoza branky, vzápětí vyrobila děčínská obrana další chybu a Kotlík dal z
úniku na 5:0. To byla konečná pro
Volkeho, kterého v brance Děčína
poprvé v play-off nahradil Formánek.
Ve zbytku třetiny se hrál už poměrně
vyrovnaný hokej, oba týmy měly početní výhodu, ale skóre se neměnilo.
Poslední dvacetiminutovka přinesla další útočné manévry domácích,
které ale opustilo střelecké štěstí, naopak si sedlo na brankáře Formánka,
jemuž do 50. minuty třikrát pomohla
branková konstrukce! I z toho je však
vidět, že Děčanům se příliš nedařilo a
Žďár jasně kráčel za postupem. Malé
zaškobrtnutí přišlo v 51. minutě, kdy
Faigl skóroval po přihrávce Tvrzníka
- 5:1. Děčín po gólu trochu ožil, ale
domácí si už výhru a postup vzít nenechali.
Žďár ve čtvrtfinále bojuje s Vrchlabím, další dvojice tvoří celky Sokolov - Klášterec, Tábor - Pelhřimov a
Kolín - Moravské Budějovice.
Branky a asistence: 3. Plachý
(Kunstmüller), 5. Kunstmüller (Staněk), 14. Plachý (Kunstmüller, Staněk), 26. Kunstmüller (Kaňka), 27.
Kotlík (Man) - 51. Faigl (Tvrzník).
Děčín: Volke - Procházka, Stezka,
Kaltenböck, Molnár, Vaněk, Motejlek,
Vegner - Faigl, Oliverius, Zika, Tvrzník, Chládek, Racek, Drnec, Šetka,
Vacek, Fojt.
-hc, blc-
Download

Ústín. L.: epidemie spalniček