NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO
číslo
14
* 22. ROČNÍK
* 10. DUBNA 2014
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
V čísle
ZDARMA
www.2hheran.cz
INZERCE
Děčín je příliš
znečištěný
Podle ČTK již některá města ČR
překročila celoroční kvótu počtu
dnů, kdy je bezpečné žít se smogem.
Jako poslední oznámily její překročení Děčín a Tábor. Ty se do „červených čísel“ dostaly i loni, avšak až
koncem roku. Znečištění ovzduší přitom ročně přispívá k úmrtí tisíců lidí.
Severovýchod Moravskoslezského
kraje, Kladno, Most, Ústí n. L. a nově
i Děčín a Tábor jsou nejvíce znečištěná místa v Česku. Tam již bylo tolik
prašných dnů, kolik by podle evropských směrnic nemělo být za celý rok.
Podle mluvčí magistrátu Děčína, Markéty Lakomé, neblahou skutečnost
způsobuje poloha, chybějící obchvat
a přivaděč na dálnici D8, ale i stará
topeniště. Dodala, že v lokalitách, kde
si lidé stěžovali na špatné ovzduší,
radnice kontrolovala, čím se v domácnostech topí a nikde nezjistila, že by
lidé do kotlů dávali třeba PET lahve.
Loni byl ovšem ve městě smog cel-
kem 40 dnů, letos za první tři měsíce
již 36 dnů.
Znečištění drobnými prachovými
částicemi je pro lidské zdraví nebezpečné. Zvyšuje počet onemocnění plic
i oběhového systému. Nejnebezpečnější jsou jemné prachové částice,
unikající například z výfuků dieselových automobilů. Ty mohou vnikat až
do plicních sklípků.
-čtk, ru-
VYBĚHÁME SI NOVÉ HŘIŠTĚ?
Robert Landa a jeho spoluhráči z A-týmu děčínských basketbalistů zahájili
běh Děčanů pro nové hřiště. Společnost Volkswagen totiž vyhlásila soutěž
Run Blue „Auta poháněná srdcem“ o dětské hřiště. Soutěží mezi sebou pět
autoprodejců v ČR včetně toho děčínského. V autosalónu je nainstalován
běhací pás, který vysílá data o uběhnuté vzdálenosti... - Více na straně 2. -pp-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
9. dubna 2014
Redakční
sloupek
V Horním Žlebu
do lesa ne!
Jsme ve zdraví
nebezpečné
kotlině
Od úterý 8. 4. v době od 8 do 17
hodin probíhá těžba nejnebezpečnějších buků v Horním Žlebu. Magistrát
města upozorňuje obyvatele domů v
ulici Pod Svahem čp. 3, 29, 34, 51,
54, 56, 57 a 91, aby se v tuto dobu
nezdržovali v místě a dbali pokynů
městské policie a těžařů. Těžba může
trvat až do čtvrtka 10. dubna. -mm-
Z posledních zpráv o Děčíně mi
se vším tím „mumrajem“ v našich
kulturních, sportovních, společenských a jiných zařízeních, nejvíce
kontrastuje zmínka o tom, že Děčín se zařadil mezi šest nejšpinavějších míst v zemi.
Tuto kategorii naplňují podle evropských měřítek lokality, jež po
více než 35 dní (cca 10 % z roku)
překročí limity smogu. Našemu
městu se to letos „podařilo“ už v
březnu, kdežto loni to bylo až před
Vánocemi. Něco tedy jistě dělají
takzvané rozptylové podmínky, ale
zásadní je, že naše labská kotlina
prostě je plná prachu a exhalací.
V novinách se hodně věnujeme
vší lidské činnosti, od dětského
kreslení přes špičkový basketbal po
činnost úřadů, exhalace nás ovšem
od 90. let jaksi přestaly zajímat.
Jako by se vše vyřešilo masívní plynofikací... To je ale iluze.
Jednak přišly těžké časy a lidé
topí kdečím, jen aby ušetřili, ale
nejpodstatnější jsou auta ve městě,
zejména nákladní.
Nejen tedy dopravní zácpy a kritická hospodářská situace, ale i
špatné ovzduší by nás měly co nejrychleji přimět k výstavbě silnic, jež
tranzitní dopravu z města odvedou.
Už opravdu není čas na diskuse,
zda obchvat a dálniční přivaděč
ano či ne, ale kudy povede a kde
na něj vzít peníze. Je to zřetelná
priorita číslo jedna, protože jde
o zdraví lidí.
Pavel Panenka
! 56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden celkem 233 přestupků a udělili 112 pokut za 31 000 Kč. Nejčastější byly přestupky v dopravě (98),
dále znečištění veř. prostranství (20),
pití alkoholu na veřejnosti (11),
schválnosti a hrubé jednání (11) aj.
21. ročník
Opilec napadl
strážníka
„PRO HŘIŠTĚ“ BĚHAL I MAGISTRÁT
Náměstkyně primátora, Hana Cermonová, běžela s týmem spolupracovníků,
aby podpořila akci Run Blue, v níž Děčín může získat nové dětské hřiště (viz
str. 1). „Jakákoliv aktivita, která podpoří projekt výstavby nového hřiště, je
vítaná. Jsem ráda, že jsem se mohla aktivně zapojit, a věřím, že se k této akci
připojí co nejvíce lidí,“ řekla H. Cermonová. Pro propagaci akce na veřejnosti
běžel „městský tým“ do autosalónu VW, kde soutěž probíhá, již ze Smetanova
nábřeží přes Mariánskou louku. - Úkolem návštěvníků autosalónu je uběhnout
zde vzdálenost přesahující 100 m. Soutěž končí 10. května, kdy se sečtou naběhané metry, jež rozhodnou. Pro jednotlivé běžce je připravena soutěž o ceny.
Akci podporuje A-tým BK Děčín a všechna družstva BK Horejsek Děčín.
Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy nebo rodiny. Pracovníci autosalónu
jsou připraveni i mimo otevírací dobu. Pokud najdete partu přátel, můžete
salón navštívit po domluvě po 18. hodině večer nebo o víkendu. - Získat odměnu lze také od BK Děčín, když se jednotlivec či kolektiv na místě vyfotí a
zašle foto na [email protected] nebo na facebook BK Děčín.
-pp-
Šestatřicetiletý muž z Děčína se
dostal do konfliktu s hlídkou městské
policie během jednoho týdne již podruhé. Naposledy v úterý v noci.
Na tísňovou linku kolem 4.00 volal provozovatel prodejny v Děčíně V,
že nějaký opilec se pokouší demolovat výlohy prodejny a do všeho kope.
Vyslaná hlídka na místě kontaktovala
jí dobře známého muže, který podstatnou část života strávil ve stavu nepříliš střízlivém. Ten po krátké slovní
výměně začal strážníkům vyhrožovat
ztrátou zaměstnání a posléze zabitím.
Poté se pokusil jednoho strážníka fyzicky napadnout, a tak skončil v poutech a posléze na Policii ČR.
Před necelým týdnem týž muž močil na stěnu domu a na strážníky slovně a poté i fyzicky zaútočil.
-top-
POLICIE ČR
15 !
8
Nehody
na Děčínsku
Od pátku 4. do neděle 6. 4. došlo
v děčínském okrese k 9 dopravním
nehodám, při kterých byla zraněna
1 osoba těžce a 3 lehce. Škody se
odhadují na 292 000 Kč. Hlavní
příčinou kolizí bylo nedání přednosti v jízdě. Jeden z havarujících
řidičů byl ovlivněn alkoholem.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
OSMILETÝ ZLODĚJ
NA BRUSLÍCH
V pátek 4. 4. v 11.50 oznámila žena,
že v Tržní ul. v Podmoklech jí chlapec na kolečkových bruslích odcizil
peníze z bankomatu, když si sbírala
platební kartu, která jí upadla. Sama
jej zadržela a peníze mu sebrala, hoch
pak utekl. Hlídka jej vzápětí zadržela. Šlo o teprve osmiletého chlapce,
který se ke krádeži přiznal. Strážníci
ho předali v místě bydliště jeho 30leté
matce. Ta uvedla, že chlapec není ve
škole, protože je nemocen. Protože
jezdil bez dozoru na bruslích po vozovce v době, kdy měl být ve škole,
vzniklo podezření ze spáchání přestupku zanedbání péče o dítě. Záležitost tak bude řešit magistrátu města.
ZNÁMÝ „MAGNET“ V AKCI
Strážníci v pátek 4. 4. v 16.55 zahlédli v Děčíně I muže, který nesl kovovou desku. O tomto 58letém muži
věděli, že zpeněží vše kovové, co najde, častěji ale ukradne. Muž přiznal
krádež ze skladu Českých drah. Záležitost k dořešení převzala Policie ČR.
RVAČKA U KOLEJÍ
Na nástupišti hlavního vlakového
nádraží se v sobotu 5. 4. po šesté
hodině ranní fyzicky napadali dva
mladíci. Městské policii to oznámil
občan. Vyslaná hlídka zjistila, že jde
o chlapce z Ústí n. L. ve věku 18 a
19 let. Viditelné zranění neměli, lékařské ošetření nebo přivolání hlídky Policie ČR oba odmítli. Hlídka
situaci uklidnila a řešila záležitost
důraznou domluvou.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 14
Zprávy, inzerce
3
S Babišem
o daních
VELVYSLANEC
BULHARSKA U NÁS
Primátor města, František Pelant, přivítal na děčínském zámku velvyslance Bulharské republiky, Latchezara
Petkova, a to v doprovodu hejtmana
kraje, Oldřicha Bubeníčka. Po prohlídce zámku delegace poobědvala v
restauraci Pastýřská stěna. „Návštěvy
velvyslanců nejsou v Děčíně příliš
časté, proto jsem rád, že si velvyslanec pro svou návštěvu Ústeckého kraje
vybral právě naše město a že jsme
mohli ukázat krásy našeho města,“
řekl primátor.
-lak-
Hejtmana Oldřicha Bubeníčka přijal ve čtvrtek 3. dubna 1. místopředseda vlády ČR a ministr financí, Andrej Babiš. Předmětem jednání byly
oblasti související s hospodařením
kraje, zejména rozpočtové určení daní.
Po poslední novele zákona se neustále snižují daňové příjmy krajského
rozpočtu. Kraj by uvítal vrácení podílových koeficientů na daňových příjmech na původní hodnoty. Představitelé kraje doporučili do sdílených
daní zařadit daň z elektřiny a daň z
pevných paliv. Ústecký kraj je historicky oblastí těžby uhlí a na to navazujících uhelných elektráren, s čímž
úzce souvisí zhoršené životní prostředí. Těžký průmysl v kraji se také významně podílí na hrubém domácím
produktu celé ČR, ale jeho daně se do
postiženého území nevracejí a zůstávají ve státním rozpočtu.
Ministr financí si jako prioritu ve
vztahu k Ústeckému kraji stanovil
podpořit dostavbu D8 a vyvíjet úzkou
součinnost ministerstva dopravy a
ministerstva životního prostředí ve
vazbách na řešení dostavby dálnice.
Hejtmana při jednání doprovázel
krajský radní Ladislav Drlý a vedoucí ekonomického odboru KÚÚK, Stanislav Dostál, přítomen byl náměstek
ministra financí Jan Gregor.
-ryt-
ZÁMECKÉ ZAHRADY SE OTEVŘELY
Loňská novinka děčínského zámku, jižní zahrady, byla pro letošní letní sezónu slavnostně odemčena v sobotu 5. dubna. Stovky lidí sem našly cestu a jistě
nelitovaly. Děti si mohly užít také „bublifukování“, přístupná byla i Růžová
zahrada, k poslechu hrála kapela Los Pelotudos.
-blc-
PRVNÍ BEZBARIÉROVOU ŠKOLOU
V DĚČÍNĚ JE MÁCHOVKA
Od minulého týdne má Děčín konečně první bezbariérovou školu. Stala se jí
Základní škola na Máchově náměstí, a to prostřednictvím rozsáhlého projektu
města na bezpečnější cesty do škol. Jde o první významnější vlaštovku na
tomto poli, další stavby a úpravy komunikací by měly následovat. Výtah stál
tři milióny korun a polovinou na něj městu Děčín přispělo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. - „Máchovka“ je nyní připravena pečovat
o deset handicapovaných žáků. Každý z nich obdrží k obsluze výtahu čip,
výtah tedy není veřejný, ale určený právě pro ně. - Na snímku ze středečního
slavnostního otevření primátor města, František Pelant, jeho náměstek Pavel
Sinko a ředitelka školy, Alena Tomášková.
-pp-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
UZAVÍRKY
Zubní pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
Parkoviště u zimního
stadiónu
12. - 13. dubna
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I
tel. 412 513 989
Ve dnech 10. a 11. dubna, kdy
v Děčíně sehraje svá utkání hokejová
reprezentace ČR s Dánskem, nebude
možno využít parkoviště před zimním
stadiónem ani v jeho přilehlém okolí.
Diváky žádáme, aby nechali své
automobily zaparkované na větších
parkovištích u Kauflandu, Jysku,
polikliniky, basketbalové haly ČEZ
Sportcentrum nebo pod Městskou knihovnou Děčín.
Ty, kdo se mohou na utkání dopravit autobusem nebo pěšky, žádáme,
aby využili této možnosti a nepřispívali tak ke ztížení dopravní situace v
okolí zimního stadiónu. Předem děkujeme za shovívavost. HC Děčín
Blokové čištění
města v dubnu
Tržní ul.
Tržní ulice v úseku mezi ulicí Zbrojnickou a Husovým náměstím v Podmoklech je uzavřena do 10. 5. 2014.
Důvodem uzavírky jsou výkopové
práce pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Práce provádí společnost
Skanska a.s., investorem je Severočeská vodárenská společnost a.s.
Tradiční velké jarní blokové čištění ulic začalo 1. dubna.
Rozpis příštích dní:
9. 4. - Verneřická, Pražská, Roháčova,
Trocnovská, Březová, Ploučnická
10. 4. - Řetězová, Plavební, Kosmonautů
(vrchní část), Hřbitovní - od mostu (Liberecká po Folknářskou)
11. 4. - Ruská (od Teplické k Podmokelské), Čsl. mládeže, Rudolfova, U Korkárny, Bynovská, Alešova, Obvodová
14. 4. - ulice 28. října, 17. listopadu
(od kruhového objezdu po Fügnerovu),
Maxičky, Požární, Srní
15. 4. - Bezručova, Pod Tyršovým mostem, J. Š. Baara, Závodní, Práce (za Lidlem)
16. 4. - Slovanská, M. Majerové, Polská,
Řecká, Krásnostudenecká, Severní, Novoměstská
17. 4. - Hálkova, Nerudova, Lovosická,
Václavovská, Třebovská, Hviezdoslavova,
Odboje
18. 4. - Jungmannova, Na Valech, Plzeňská
21. 4. - Komenského nám., Anenská, Kamenická (dolní část)
22. 4. - Čs. legií, Palackého
23. 4. - ostrůvky Hankova a Podmokelská,
Mírové náměstí (večer), Raisova, Divišova
9. dubna 2014
Kamenická
SLÁVA, FERRATA UŽ SE „KLUBE“
Děčínskému cestovnímu ruchu by měl brzy prospět další projekt, a to finančně
nenáročný: zajištěná horská cesta neboli via ferrata na Pastýřskou stěnu. Na
snímku ji vidíte již v pokročilém stádiu budování. Vede z Labského nábřeží
(od výtahu) na plošinu na snímku. Výstavbou realizuje osmašedesátiletý
Karel Bělina, dlouholetý horolezec, ba prvolezec, a odborník na navrhování
ferrat (několik jich např. stavěl v Dolomitech). Tu děčínskou staví sám, s pomocí sponzorů. Ferrata má několik tras s různou obtížností (názvy: Tichá
tolerance, Spolčení hlupců, Cesta do nebíčka...). Otevřena má být podle autora v sobotu 3. května. Vstup bude na vlastní nebezpečí, a to zdarma. -blc-
Částečné omezení dopravy z důvodu
rekonstrukce vodovodu a kanalizace
na Kamenické ulici čeká řidiče od křižovatky s ul. Příkrá po čp. 232, a od
čp. 232 po objekt prodejny Albert.
Doprava zde bude řízena pomocí semaforů. Zároveň dojde k přemístění
autobusové zastávky u Albertu ve
směru na Ludvíkovice, a to nad přechod pro chodce. Zhotovitel: Sdružení Kamenická, Viamont DSP a.s. Řízení. Omezení potrvá do 30. 11. 2014.
Tržní - Husovo nám.
- Zbrojnická
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Zhotovitel: Skanska a.s. Křižovatka Zbrojnická x Tržní je v provozu.
Termín dokončení: 15. 4. 2014.
Kamenná
Provoz částečně omezen - řízení semafory. Potrvá do května 2014.
Oblouková
V nejbližších dnech dojde k uzavření Obloukové ulice mezi ulicí Březová a Zelená také pro autobusy městské hromadné dopravy. Zastávky budou vedeny po objízdné trase Zelená
- Růžová - Březová. Uzavírky a dopravní omezení ulic na Starém Městě
se mění podle probíhajících prací. -r-
číslo 14
Publicistika, inzerce
5
Nejdu volit, nic nezměním...
... ale pak třeba skončí kvalitní divadlo s letitou tradicí
Asi nikoho, kdo se jen trochu zajímá o kulturu a divadlo, nenechal
chladným fakt, že Činoherní studio ve
své původní podobě v Ústí nad Labem skončilo. A to tady bylo od roku
1972, jako nástupce po slavném Kladivadle.
Několikaměsíční boj herců, návštěvníků i obyčejných sympatizantů
s tímto kulturním stánkem byl prohrán. Zvítězila ústecká radniční koalice, prosadila si svou.
Zaslechla jsem různé šuškandy
proč. Například, že budova, v níž divadlo hraje, se velice líbí jednomu zámožnému pánovi. Divadlo se tedy stěhuje proto, aby „někdo“ bydlel ve vysněném objektu?
Druhou šuškandou, nebo vlastně
nahlas vyřčenou domněnkou, je nenávist radních v Ústí vůči repertoáru divadla, neboť na jevišti se radniční práce pranýřuje.
Také si prý řada herců pouštěla pusu
na špacír, tedy na facebook, kde různé nepravosti satiricky hodnotila.
Ať je pravdou to, či ono, divadlo
skončilo. A to za dosti zajímavých
podmínek. Tak třeba financování protože o peníze jde vždy až v první
řadě... a je veřejným tajemstvím, že
město Ústí nad Labem zařezávalo Činoherní divadlo po léta, a to pod neustále opakovanou záminkou šetření
peněz. Dnes ale čteme v textu výběrového řízení, že magistrát nabídl novému divadlu 12 - 16 milionů korun!
Což je zhruba dvakrát tolik, než po
dlouhé roky dávalo divadlu dnes již
zrušenému. Shodnou se na tom všich-
ni, kteří do ekonomiky divadel jen trochu vidí, že kdyby tyhle peníze a takový rozpočet měl starý „Činoherák“
k dispozici, mohl by městu i nějaké ty
milióny vracet.
A tak se veřejnost právem ptá, zda
jde v současné době o poněkud nechutný úplatek tomu, kdo nově divadlo povede. Vypadá to tak, že?
Jak jinak si vysvětlit, že najednou
se našlo tolik peněz?
A tak by opět oprávněně mohly
vzknikat petiční archy, na které by se
lidé znovu mohli podepisovat a bouřit proti vedení města.
Mě ale při té špíně a zákulisních
machinacích napadlo, zda všichni ti,
kteří petici tak horečně podepisovali,
byli volit. Ano, jestli se zamysleli, kdo
jejich město povede a jestli do městské rady usedají ti správní lidé. Neboť
radní opravdu, jak vidno, mají velkou
moc a mohou jedním šmahem nechat
zmizet divadlo, které tu bylo od roku
1972 a v němž hrály takové osobnosti jako Jiří Bartoška, Karel Heřmánek,
Pavel Zedníček, Jan Hrušínský, Jiří
Schmitzer, Leoš Suchařípa, Vladimír
Kratina... a jehož představení režírovala neméně zvučná jména - Jan
Grossman, Evald Schorm, Jan Kačer...
V roce 2000 získalo divadlo Cenu
Alfréda Radoka jako divadlo roku.
A přece je nic nezachránilo.
Snad by tedy konec ústeckého Činoheráku mohl být aspoň těm, kteří
by na podzim nešli volit se slovy, stejně nic neovlivním, malým (nebo velkým?) mementem...
Ludmila Panenková
Děti z MŠ Májová (s učitelkami) děkují touto cestou dobrovolným hasičům
z Boletic nad Labem za příjemně strávené dopoledne s prohlídkou hasičských aut, klubovny a další spousty zajímavostí.
-šh-
Herna „číhá“ za každým rohem
Vážení čtenáři Principu, ráda bych
se krátce vyjádřila k tématu výherních
terminálů a heren ve městě Děčín a
zareagovala na probíhající diskusi.
Žiji v Děčíně, ale pracuji jako psycholožka v Kontaktním centru pro drogově závislé v Ústí nad Labem. Lidé
závislí na výherních automatech či
sportovním sázení patří mezi mé klienty již více než rok. Až intenzivní
kontakt s touto skupinou mi otevřel
oči v tom, jak závažná a obtížně zvládnutelná tato závislost je a do jaké míry
je podobná například závislosti na alkoholu či pervitinu!
Tyto drogy vymýtíme jen velice
obtížně, jestli vůbec, proto považuji
za velkou chybu, že místní zastupitelstvo nevyužije možnosti zbavit se alespoň toho zla, které má ve své moci!
Tato závislost má hluboké dopady na
psychiku samotného gamblera, ale i
jeho široké rodiny. Dle mých zkušeností jí může propadnout vpodstatě
kdokoliv, bez ohledu na vzdělání, sociokulturní či rodinné zázemí. Mými
klienty se pak stávají příjemní a inteligentní mladí muži a ženy, kteří si
prošli peklem, než si uvědomili svůj
problém, a kteří dennodenně bojují s
pokušením hrát, když herna „číhá“ za
každým rohem.
Netvrdím, že zákaz heren je všespásný, na druhou stranu nevidím důvod, proč zůstávat u současného stavu, který ve světě nemá obdoby. Myslím, že stačí vedoucí pozice Čechů ve
spotřebě alkoholu a marihuany, není
třeba přidávat další prvenství.
Pro čtenáře, kteří již hráčské vášni
propadli, nebo se tato problematika
týká někoho z jejich okolí, nabízím
pomoc v podobě gamblerské skupiny,
která bude v blízké době zahájena v
rámci nově otevřené Soukromé psychoterapeutické ordinace Děčín, Kamenická 514/32. Do skupiny je možné se objednat na telefonní číslo 773
772 489 nebo e-mailem na adresu
[email protected]
Bližší informace také na webu
www.terapie-decin.cz.
Upřímně přeji všem vašim čtenářům mnoho duševní pohody.
Mgr. Lucie Slabá
6
Publicistika, inzerce
10. dubna 2014
Dobrý skutek není klišé
Ráda bych poděkovala děčínským
maminkám, které se prostřednictvím
mnohdy zatracované sociální sítě Facebook spojily na pomoc rodině v
nouzi.
Paní Míša se chystá v příštích měsících přivést na svět ke dvěma dětem
ještě dvojčata a její muž
se nestíhá otáčet, aby rodinu zabezpečil. Pracuje
ale v oboru, kde je snadné utrpět výpadek příjmu, a tak se rodina ocitla v situaci, kdy nebylo
co dát dětem na talíř. Z
čirého zoufalství hledala paní Míša někoho, kdo
by půjčil nejnutnější peníze na překlenutí dnů do dalšího přísunu nemocenské dávky...
A věřte, bylo krásné, být při tom,
když se spontánně zvedla vlna solidarity s touhle sympatickou rodinou.
Během několika hodin bylo stanoveno místo a přesný čas, odkud se vydá
auto s pomocí. Když jsem si na parkovišti u obchodního centra na Starém Městě letmo prohlédla více či
méně (spíše více) opotřebovaná auta,
jakými jsme se na místo určení se svými „podpůrnými nákupy“ dopravili,
zaplavil mě ještě silnější pocit, který
zná každý, kdo udělal pověstný dobrý skutek, přestože (nebo protože) sám
musí denně trénovat v obchodech sčítání a odčítání...
Ten den se u vrátek v malé obci na
okraji Děčína vystřídalo takových aut
více. Domácí kváskový chléb, maso
ze zabíjačky, ovoce a zelenina, základní potraviny, sladkosti pro děti i nějaké peníze. - V těchto
dnech se potom chystá
další pomoc v podobě
starších oblečků pro
dvojčátka (smíšený pár),
která se v létě vyklubou
na svět. Pomoc zdánlivě
nepatrná, pro svět snad
ani ta kapka v moři. Ale
pro nás, kdo byl přitom,
a zejména pro rodinu,
která jistě s úlevou pocítila, že není
sama, to bylo znamení, že to s námi a
naší často skloňovanou národní povahou tíhnoucí k péči pouze o vlastní
píseček, ještě není tak zlé. A není tedy
třeba tolik o sobě pochybovat.
Mé díky za společný hřejivý pocit
patří především: Kateřině Horákové,
Lucii Svobodové, Marii Sušerové,
Lence Gomez Carmona, Simoně
Oborníkové, Daniele Pilařové, Květoslavě Kolářové, Martině Pavlové,
Šárce Němcové, Daniele Čermákové
a také maminkám, které sice skutkem
pomoci nemohly, ale učinily tak slovem.
Eva Staňková a Michaela
Dovoluji si poděkovat tímto způsobem vedení a učitelům Střední lesnické
školy a SOŠ sociální ve Šluknově (zejména zástupci ředitele pro teoretickou
výuku, mgr. Brožovi) za velmi vstřícný přístup k mému pedagogickému výzkumu a aplikovaným netradičním sportovním hrám, které jsem díky nim
mohl uskutečnit na seznamovacím kurzu pro 1. ročníky této školy začátkem
školního roku. Kurz se konal v ekologickém centru „NATURA“ v Rumburku. Až v polovině měsíce března jsem se rozjel do Šluknova znovu, tentokrát
do učeben školy, abych s bývalými 40 účastníky kurzu uskutečnil anketní
šetření formou dotazníku, jehož vyhodnocení zužitkuji ve své bakalářské práci
při závěru studia na TUL. Děkuji tedy ještě také všem mým respondentům
(především třídám 1L a 1SO) za obětavost, nasazení při netradičních hrách
a perfektní spolupráci.
S pozdravem a přáním vaší střední škole ve Šluknově mnoho let úspěšné a
tvořivé činnosti
Martin Formánek, vychovatel SŠ LDaTŘ Děčín
Spolupracujeme s Čechoameričany
V úterý 1. dubna proběhla v děčínské knihovně přednáška o Češích v
Americe, která navazovala na návštěvu Čechoameričanů z města Cedar
Rapids a předání peněžitého daru pro
zatopenou knihovnu.
Přednáška se uskutečnila pod vedením děčínského učitele mgr. Davida
Bírócziho a zúčastnili se jí i tři Američané českého z původu, Steve Zajicek, Michael Klimesh a Bill Miller,
kteří byli přivítáni oběma zástupci
primátora města Děčín, panem Sinkem a paní mgr. Cermonovou.
Do posledního místa zaplněný přednáškový sál mohl vyslechnout nejen
zajímavosti týkající se českoamerické komunity v době minulé a současné, ale i informace o městě Cedar Rapids a zdejším Národním českém a
slovenském muzeu a knihovně. Právě lidé kolem této instituce byli za
zrodem iniciativy CR2CR (Cedar Rapids to the Czech Republic), která
vybrala peníze a darovala je poškozené knihovně. Podnětné bylo vystoupení amerických hostů, kteří mluvili
o životě v jejich komunitě. Přítomní
ocenili zejména vystoupení Steva
Zajiceka, který k publiku promluvil
česky.
Do knihovny došli ve velkém počtu i představitelé děčínského Sokola, a to všech generací, kteří předali
americkým hostům dárek pro Sokol
Cedar Rapids. Dar velmi neobyčejný
- kousek základního kamene Tyršova
rodného domku. Sokolové si také v
suterénu knihovny připravili výstavku o historii svého hnutí.
Michael Klimesh poté předal řediteli děčínské knihovny, mgr. Ladislavu Zoubkovi, knihu o jejich komuni-
tě, kterou napsal jeho příbuzný, a Steve Zajicek daroval děčínské knihovně vlajku státu Iowa. Na konci přednášky reprodukoval její autor vzkazy
členů iniciativy CR2CR občanům
města Děčína, kteří si velmi váží možnosti další spolupráce mezi městy
Děčín a Cedar Rapids.
Přednášející také informoval o založení iniciativy na děčínské straně s
názvem DC2CR (Děčín to Cedar Rapids), která by měla v této spolupráci
pokračovat. Všichni občané Děčína
jsou vřele zváni se této iniciativy aktivně účastnit. V případě zájmu kontaktujte mgr. Davida Bírócziho na
emailu [email protected]
-db(Foto na straně 13)
číslo 14
Publicistika, inzerce
7
SPAR v Děčíně nebude
Dobrý den, pane Panenko a paní
Panenková, po přečtení Principu č. 12
nemohu nereagovat. Už podruhé zmiňujete otevření obchodu SPAR v prostorech nového pivovaru a přitom nevím z jakého zdroje jako novináři čerpáte. Není přece tajemstvím, že společnost SPAR na českém trhu končí a
veškerá aktiva přecházejí na AHOLD
- HYPERNOVA. Podle mých informací zde bude Billa.
Vzpomínám si, že jste byli vždy
zastánci demokracie, tak zde máme
vytoužené tržní hospodářství a jestli
má další investor chuť investovat (svoje) peníze s vidinou zisku či ztrát, je
to přece jeho věc, ne?
A za druhé naříkáte nad likvidací
drobných živnostníků, ale které máte
na mysli? A kolik jich je? Při procházce městem narazím převážně na vietnamské obchodníky či hospodu s hernou. A těch pár prodejců zájezdů,
opravců a prodejců nářadí se přece
nemusí pivovaru bát - to není konkurence. Nebo se mýlím?
J. Šmucr
Odpověď šéfredaktorky:
Nebudu nijak komentovat to, že
jsme byli a dosud samozřejmě jsme
zastánci demokracie a v ní i onoho tržního hospodářství.
Nad likvidací drobných živnostníků naříkáme a podporujeme je, seč to
jde. A to, že je zde téměř nevidíte, je
důkazem toho, že postupujeme správně, narozdíl od předešlých radnic, kte-
ré pustily spoustu supermarketů až do
středu města, a tak české drobné podnikatele téměř zahubily. V demokracii si vlastník pozemku může se svým
majetkem dělat, co chce, což platí i o
městu, které má navíc jako zbraň k
hájení potřeb občanů územní plán...
O tom, že v pivovaru bude Spar,
jsme byli oficiálně informování již
více než před rokem, a tuto informaci
jsme tedy oficiálně ponechali. Je pravdou, že od té doby se leccos změnilo,
zde vyjádření Sparu:
Děkujeme za Váš dotaz týkající se
prodejny SPAR v projektu OC Pivovar. Skutečnost je taková, že o otevření své prodejny v OC Pivovar v Děčíně společnost SPAR ČOS v minulosti
uvažovala. Ale nakonec nebyla uzavřena žádná smlouva, prodejna SPAR
tedy v této lokalitě nebude. Pokud jde
o názor vašeho čtenáře, ten je v dané
chvíli trochu ukvapený. Smlouva o
prodeji mezi společnostmi SPAR a
AHOLD byla sice podepsána, ale převzetí společnosti bude možné až po
schválení prodeje antimonopolním
úřadem. Do té doby působí obě společnosti zcela samostatně. Pro zákazníky a celou veřejnost se tedy zatím
nic nemění. Pokud antimonopolní
úřad prodej schválí, bude postupně
docházet k re-brandingu prodejen
SPAR, ale prodejny jako takové samozřejmě zůstanou na svých místech.
Aleš Langr,
mediální zástupce SPAR ČOS
V Bynově byla v minulých dnech provedene výsadba stromků a keřů kvůli
odhlučnění a odclonění negativních vlivů automobilové dopravy z Teplické
ulice. Potud asi nic nemůžeme namítat... Nechápu však, proč byly vysázeny
stromky a keříky i z druhé strany kopce, tedy směrem ke hřišti, když tento
prostor vždy využívají scházející se fotbaloví fanoušci, a někdy se jich zde
sejde opravdu hodně. Že by bylo záměrem odhlučnit křik fanoušků?
Text a foto Michaela Švarcová
Porcování děčínského medvěda
V posledních dnech radnice zveřejnila svůj mimořádný úspěch v hospodaření, kterým je úspora více než 100
mil. Kč, a hned k tomu připojila seznam akcí, na nichž tyto uspořené peníze proinvestuje. Rozdělení této hromady peněz připomíná porcování
medvěda, které se tradičně praktikovalo v poslanecké sněmovně. Stručně
řečeno, cílem je „utratit“.
Poděkování
za seniory
Domov pro seniory, který je součástí Centra sociálních služeb Děčín,
p.o., poskytuje služby seniorům, kteří jsou odkázáni na pomoc a podporu
jiného v péči o vlastní osobu, a podporuje rozvoj schopností uživatelů
vést běžný způsob života.
Každá pomoc, jež jim ulehčí život,
je vítána. Jedním z těch, kteří ji nezištně poskytují, je ing. Valdemar Grešík. Ten pravidelně dodává obyvatelům DS různé produkty ze své výroby, které jsou mezi klienty velmi oblíbené. Děkujeme za tuto podporu,
velmi si jí vážíme.
Mgr. Kateřina Podzimková,
tisková mluvčí Centrum
sociálních služeb Děčín, p.o.
Na první pohled se na seznamu vyskytují akce potřebné. Pak jsou na něm
uvedeny akce, o jejichž potřebnosti lze
pochybovat, a také akce doslova pozoruhodné. Dívám se na to jako občan, který vidí, jak výrazně jsou v
Děčíně zanedbané zejména chodníky,
jejichž stav neohrožuje jen bezpečnost
občanů, ale dělá nám velkou ostudu.
Na chodníky sice také něco zbylo, ale
z hlediska potřeby je to částka zanedbatelná.
Na akci, která si zaslouží mimořádné pozornosti, je rezervovaná částka
2,5 mil. Kč - rekonstrukce Bzenecké
Lipky v kulturním domě Střelnice.
Víme, že Střelnice byla radnicí pronajata za 1,- Kč, což určitě nekritizuji. Budování interiéru pro nájemce
obecně je však neobvyklé. Nájemce
běžně dostává od pronajímatele holé
zdi, interiér si musí vybudovat a zaplatit a také nese riziko svého podnikání. Tento případ je však odlišný.
Tady se pronajímatel rozhodl podnikání svého nájemce financovat. Původně byl nájemce vybrán na pronájem Střelnice za 1,- Kč a nyní za tu
stejnou 1,- Kč mu ještě z veřejných
peněz koupíme vybavení, které bude
za účelem svého zisku opotřebovávat.
Výsledek je tedy ten, že každý občan
našeho města nedobrovolně přispěje
na podnikání jednoho konkrétního
podnikatele.
Petr Zdobinský
8
Publicistika
10. dubna 2014
Společně proti drogám
Město Trmice intenzivně řešilo
drogovou problematiku ve městě. Během posledních tří let spolupracovalo s Policií ČR i s dalšími organizacemi. Starostka města, mgr. Jana
Oubrechtová, k tomu uvádí: „Při komunikaci s občany jsme zjistili, že
mnoho lidí neví, jak v takových případech postupovat. Proto vznikla příručka, která může posloužit městům a
obcím, které se potýkají se stejným
problémem.“
Manuál Společně proti drogám je
možno stáhnout na webové adrese
www.spolecnekbezpeci.cz. Je určen
všem, kteří se setkávají s problematikou drog ve své obci či městě, ať už
jako veřejnost, občané, nebo odborníci (úředníci, učitelé, policisté, terapeuti, sociální pracovníci), či jako volení představitelé obcí a měst.
Právě absence vzájemné komunikace a spolupráce na místní úrovni bývá
často příslovečným kamenem úrazu a
také důvodem, proč některé věci nefungují, jak mají:
proč mívá veřejnost pocit, že úřady nekonají,
proč policie nemůže úspěšně vyřešit některé případy drogové trestné
činnosti,
proč si školy nejsou jisté svými
kompetencemi a podobně.
Manuál nabízí odpovědi na časté
otázky po postupech:
jak jednat v nejrůznějších situacích, kdy se setkáváme s drogami,
jak, kdy a komu co oznamovat,
kompetencích - co mohu, co ne,
možnostech spolupráce - co mohou ostatní a na koho se obrátit.
Manuál bylvytvořen za pomoci pracovních skupin ve dvou - z hlediska
drogové problematiky exponovaných
městech, Aši a Trmicích.
Při práci ve skupinách se sešli společně představitelé měst a městských
úřadů, policie, škol, poskytovatelů
sociálních služeb i veřejnosti, díky čemuž obsahuje množství konkrétních
příkladů z praxe různých institucí.
Manuál vznikl v rámci projektu
Společně proti drogám, podpořeného
Ministerstvem vnitra ČR z mimořádného dotačního programu Prevence
drogové kriminality v příhraničí v roce
2013 a je ke stažení na webové adrese
www.spolecnekbezpeci.cz.
Souboj nevěst - č. 4 je děčínské...
Kontakty pro další informace:
Mgr. Jana Oubrechtová, starostka města Trmice, tel. 475 317 230,
mobil 725 061 135, e-mail: [email protected], adresa: Městský úřad, Fügnerova 448, 400
04 Trmice
Radek Lekner, tajemník STAN,
mobil 777 577 517, e-mail: [email protected], STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, V Rovinách 40,
140 00 Praha 4, IČ: 26673908,
www.starostove-nezavisli.cz, tel. 241
412 091, mobil 734 588 408, e-mail:
[email protected]
-rl-
V právě probíhajícím třetím ročníku jedinečné soutěže Souboj nevěst se ze
1626 přihlášených do semifinále probojovalo pouze 12 nejlepších budoucích
nevěst ze všech koutů České republiky. O pohádkové věno bude bojovat i Eva
Pomíchalová z Markvartic u Děčína (na snímku). Adeptky měly za úkol prokázat důvtip, šikovnost a také kouzlo osobnosti. Jejich výkony okem profesionálů hodnotili Vlastimil Harapes, Jaroslav Brabec, Bořek Šípek, Vlasta Horváth a plastický chirurg Ondřej Měšťák, něžné pohlaví pak zastoupily Kateřina
Mátlová, Monika Marešová a Monika Leová.
Na slavnostním galavečeru v hotelu Diplomat Praha v sobotu 8. února vybrala tato porota 12 nevěst, semifinalistek: č. 1, č. 3, č. 4, č. 6, č. 8, č. 10, č. 15,
č. 17, č. 18, č. 20, č. 23, č. 24.
Až do 25. dubna posílejte SMS hlasy svým favoritkám v rubrice Naše nevěsty, tři z nich se stanou finalistkami! Které to budou záleží jen na vašich
hlasech! Slavnostní finálový galavečer se bude konat 26. dubna v 19 hodin v
Grand hotelu Bohemia Prague, Královodvorská 4, Praha 1.
Už dávno nejde o pacienta, ale o prachy
Sedím v příjemném prostředí zastrčené kavárny nad vonícím šálkem
kávy. Naproti mně sedí mile se usmívající půvabná žena. Říkejme jí třeba
Věra. Po krátké přátelské konverzaci
o dětech, přátelích a domácích mazlíčcích sklouzne náš rozhovor ke zdravotnictví. Věra je profesí lékařka. A
protože mě po chvíli jejího vyprávění
začíná naskakovat husí kůže, dovolím
si některé její poznatky ocitovat.
„Víš, Petře, ono ve zdravotnictví už
dávno nejde o pacienta, ale výhradně
jen a jen o prachy,“ říká Věra, a pokračuje, „provázanost výrobců léčiv
(mnohdy nekvalitních a předražených)
s lékárnami, nemocnicemi a lékaři je
obrovská. Hlavním cílem je co největší spotřeba, i když se jedná o léky a
služby, které pacient často vůbec nepotřebuje. Ceny těchto léků jsou i tisíckrát nadhodnocené. Mediální masáž, nezřídka cílená na ochranářské
rodičovské pudy, je doslova zločinem.
Neustálá tvrzení, že ve zdravotnictví
chybí peníze, jsou bohapustá lež. Ve
zdravotnictví je peněz dost, ale utrácí
se za předražené služby, vybavení a
techniku, někdy až se 100% navýšením. Žádnou z nabízených vakcín proti
chřipce, a nejen tu, bych si nikdy nepíchla, protože jim prostě nevěřím.
Tyto preparáty pacienty před chřipkou
ve velkém procentu případů vůbec neochrání. Je to obrovské plýtvání penězi. Na druhou stranu ale nejsou
peníze na jiné potřebné oblasti, a kvůli
tomu mnohdy lidé i umírají. Mediální
masáže, které dnes a denně chrlí výrobci léčiv na společnost, jsou tím nejhorším svinstvem, jaké znám.“
Po této argumentační smršti se Věra
odmlčela, přisedla blíže ke stolku a
decentně usrkla z napěněné kávy. Pozvedla hlavu a s posmutnělým pohledem ve svých krásných tmavohnědých
očích se zeptala: „Mám pokračovat?“
„Jen do toho, napíši o tom, jestli
dovolíš,“ konstatuji a s napětím čekám na pokračování.
„Majetková a organizační provázanost lumpáren je ve zdravotnictví
tak velká, že personálu nezbývá nic
jiného, než bezmyšlenkovitě poslouchat. Nikoho nezajímá názor personálu - buď budeš dělat to, co se ti řekne, nebo letíš a už si nikde neškrtneš.
Doktoři mimo své zaměstnání v nemocnici mají své soukromé ordinace,
ve kterých mizí jak zdravotnický materiál, tak léky a hlavně vytipovaní
bohatší pacienti, kteří v případě nástupu do státní nemocnice mají prostřednictvím zmíněných doktorů a primářů nadstandardní péči. Řeknu ti
jeden smutný příběh, po kterém jsem
se rozhodla z nemocnice odejít a založit si vlastní kliniku, ve které mohu
dbát na dodržování Hippokratova slibu, který obsahuje základní etické
principy lékařského povolání.
Pacient staršího věku obsluhující
sestře při manipulaci nešťastně upadl
a naštípl si lebku. I přesto byl chudák
stařík z nemocnice odvezen domů, kde
ho odpoledne našly jeho děti, jak mu
z ucha teče krev, a odvezly ho nazpět
do nemocnice. Při příjmu tatáž sestra, která úraz zavinila, ve chvíli, kdy
se doktor zeptal, co se stalo, nad ležícím pacientem prohlásila: „Pán se
doma ožral a rozbil si hlavu.“. Je sice
pravda, že celý incident nakonec skončil u policie a následně u soudu, ale i
toto je jeden z obrazů stavu našeho
zdravotnictví.“
Já jen dodám, že je pro mne nepochopitelné, když při návštěvě doktora, od kterého pacient potřebuje pouze předepsat ne příliš podstatné léky,
mu je vyhrožováno tím, že jestli se
nenechá vyšetřit a nepodstoupí odběr
krve, nepůjde na rentgen, CT a kdoví
co ještě, bude vyřazen z evidence. Při
odchodu sestra nezapomene připomenout, ve které lékárně si má pacient
milostivě napsaný recept vyzvednout.
I s takovým přístupem se můžete v
nemocnici setkat.
Na druhou stranu - když si dovolíte
poznamenat, že zraněné koleno, jež
vám doktor „Cvach“ léčí měsíc, je stále nestabilní a za další měsíc ho donutíte, aby vás objednal u specialisty,
který zatáhne za nohu a prohlásí:
„Máte utržené křížové vazy, proč jste
nepřišel hned, jak se vám to stalo,
mohl jste to mít při jedné bolesti a
dnes byste již běhal jako dřív...“
O čem to svědčí?
Nechci tímto článkem házet všechny nemocnice a lékaře do jednoho
pytle, výše citované skutečnosti ale
napovídají, že se naše zdravotnictví
nachází ve velmi vážné krizi etiky a
morální odpovědnosti.
Určujícím faktorem pro vše jsou
peníze, nikoli vyléčený, spokojený pacient.
Zdravotnická instituce přestává plnit službu pacientovi a on sám se stává nástrojem zneužívaným k rafinované cestě za nezaslouženým ziskem.
Na závěr k výše uvedeným nelichotivým příběhům přidám nadčasový
citát Marka Twaina:
„Čas od času navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí
(z něčeho) žít. Potom dojdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít.
Následně ty léky vyliji do kanálu - protože i já chci žít.“
Petr Havlíček
číslo 14
Rubriky, inzerce
9
Tenhle recept znáte? aneb Dobrou chu
Je originální, neuvěřitelně barevná,
pálivá jako dvacet čertů a moc dobrá.
Thajská kuchyně přinese na váš stůl
směsici chutí a vůní, které stojí za to
ochutnat.
Thajské krevety
Pro 4 osoby: 20 tygřích krevet, šťáva z 1 pomeranče, 1/2 dl bílého vína,
100 g másla, 1 list citronely, 20 g čerstvého zázvoru, 1dl kokosového rumu,
1 lžička celého pepře, 2 lžičky mletého kmínu, 1 malá cibule, 1 stroužek
česneku, 2 malé čerstvé chilli papričky, 1 lžička kurkumy, 1 lžička kari, 1
lžička soli, 1 limetka, 1 svazek koriandru, 2 lžíce oleje.
Z poloviny limetky oloupeme kůru
a nakrájíme. Oloupanou cibuli a česnek nakrájíme a vhodíme do mixéru.
Přidáme kůru z limetky, kokosový rum,
lístky koriandru a zbytek koření.
V hrnci rozehřejeme polovinu másla a nalijeme obsah mixéru. Přidáme
víno, šťávu z pomeranče, nastrouhaný zázvor a citronelu a přivedeme k
varu. Za stálého míchání vaříme na
mírném ohni 2 minuty a zašleháme
zbytek másla. Nalijeme do talířů a
obložíme loupanými vařenými krevetami.
Tygří krevety vařte dvě minuty ve
slané vodě nebo v páře. Až zčervenají, vyloupněte je ze schránek
a zbavte nožiček. Ocásek se na
krevetách nechává, vypadají tak
efektněji.
Jasmínová rýže Khao Phat
Pro 4 osoby: 750 g jasmínové rýže,
3 lžíce oleje, 200 g vykostěného kuřete, 4 stroužky česneku, 1 střední cibule, 1/4 ananasu, 1 chilli paprička, 1
lžíce světlé sojové omáčky, 1 lžíce rybí
omáčky, 1 lžička cukru, sůl, 1 lžička
bílého pepře, petrželková nať.
Rýži uvaříme. Chilli papričku a ananas nakrájíme. Na pánvi rozpálíme
olej, vhodíme na něj na kostičky nakrájené kuře a rozdrcený česnek a minutu restujeme. Poté přidáme nadrobno nasekanou cibuli.
Až zezlátne, přidáme nakrájenou
papričku a ananas, zamícháme, přidáme uvařenou rýži, dochutíme sojovou
omáčkou, cukrem a pepřem. Podle
chuti dosolíme. Servírujeme ozdobené čerstvou sekanou petrželkovou
natí.
Kuřecí polévka s mlékem
Tom Kha Gai
Pro 4 osoby: 200 g kuřecího masa,
100 g žampionů, 2 listy citronely, 5
cm čerstvého zázvoru, 3 listy limetek,
3 lžíce limetkové šťávy, 4 lžíce rybí
omáčky, 1/2 lžíce cukru, 1 litr kokosového mléka, 3 chilli papričky.
Do hrnce nalijeme kokosové mléko, přidáme citronelu, na kolečka pokrájený oloupaný zázvor a nasekané
listy limetky. Potom vše na mírném
ohni přivedeme k varu.
Přidáme na proužky nakrájené kuře,
oloupané rozčtvrcené žampiony, limetkovou šťávu, rybí omáčku a cukr.
Necháme zvolna povařit 10 minut.
Volíme nejnižší stupeň rozžhavení
plotýnky, jinak se kokosové mléko
srazí. Těsně před tím, než hrnec sundáme ze sporáku, vhodíme do polévky nasekané chilli papričky.
Salát s hovězím masem
Pro 4 osoby: 500 g rumpsteaku, 1
větvička celerové nati, 3 šalotky, 2
rajčata, 2 lžíce sekaného koriandru,
2 lžíce nasekané čerstvé máty, 1 lžíce
nasekané citronely, 1 zelený salát.
Zálivka: 3 chilli papričky, 2 stroužky česneku, 7 lžic limetkové šťávy, 7
lžic rybí omáčky, 1 lžíce cukru, 2 lžičky soli.
Rumpsteak opečeme tak, aby vevnitř zůstal krvavý. Maso nakrájíme
na tenké plátky a necháme vychladnout. Nasekané chilli papričky a rozdrcený česnek vhodíme do mixéru,
přidáme limetkovou šťávu, rybí omáčku, cukr a sůl a mixujeme, dokud nevznikne homogenní hmota.
V míse promícháme salát, nasekanou celerovou nať a šalotku, oloupaná rozčtvrcená rajčata, na špalíčky
nakrájenou okurku, bylinky, maso a
zálivku z mixéru. Zdobíme sekanými
bylinkami a citronelou.
10
Publicistika, inzerce
V srdci Děčína, Děčín v srdci
Již po tři čísla Principu zde
můžete číst tvorbu literátů v
soutěži nazvané V srdci Děčína, Děčín v srdci, letos na téma
Ztracené dopisy.
V minulých číslech jsme již
zveřejnili práci vítězky kategorie 10 - 14 let a ty, které skončily na druhém a třetím místě.
Dnes vám přinášíme vítězný
příspěvek v kategorii Povídka
19 a více let.
mi sem toho macka“ zvážil. Balík se po tomto označení zatvářil velmi hrdě a skutečně, jeho
váha se vyšplhala až na 249,5
kg, za což mohla pravděpodobně ta básnička, kterou jsem se
tam v poslední chvíli rozhodla
přihodit. Seifert se v ní poněkud rozjel a nekonečnem opravdu nešetřil.
Nedoručitelní
Historka, kterou vám chci vyprávět, patří mezi ty delší. Konkrétně se její počátek datuje k
3. září 2013 a bohužel nebyla
situace doposud uspokojivě vyřešena.
Onoho dne jsem se dozvěděla, že moje babička závažně
onemocněla. Bez meškání jsem
posebrala několik věcí, o kterých jsem předpokládala, že je
bude nutně potřebovat, jako například dalekohled na krk, rohlík s máslem v papírovém
ubrousku, zpívající kynuté těsto, pár odřených loktů a boty
obalené téměř vším bahnem,
které se nacházelo mezi mou
školkou a babiččiným domem.
Vše jsem úhledně zabalila a vydala se do Prahy 2 na poštovní
úřad.
Obsluhující pán byl velmi
milý a balík mi se slovy „Dejte
Když jsem se o pár dní později vracela domů, už ke dveřím mi přicházela vstříc pronikavá jarní vůně. Nedůvěřivě
jsem nakoukla do pokoje a
opravdu, na stole trůnil můj balík. Na několika místech byl
roztržen a z těchto ran se řinula
mokvající dobrá nálada a drobky z buchet si to jako karavana
šinuly ze dveří ven a potom do
ztracena. Balík byl zjevně uražený a nebylo divu, přes jeho
10. dubna 2014
zdvihající se břicho mu byl vypálen černým inkoustem cejch
oznamující celému světu UNDELIVERABLE.
Na tomto místě bych patrně
měla poznamenat, že zásadně
neuznávám nedoručitelnost balíků. A nejenže ji neuznávám,
já v ni dokonce ani nevěřím.
Toto svoje přesvědčení jsem se
pokoušela vysvětlit tomu milému pánovi na poště, který však
při mé druhé návštěvě už nebyl
zdaleka tak milý, vyjadřoval zásadní pochybnosti o mém pohledu na věc a tvrdohlavě odmítal být překonvertován na
mou víru. Byl v něm jakýsi balíkovský fatalismus a přestože
jsem ho nakonec přesvědčila,
aby ho i podruhé odeslal, jeho
oči mi jasně sdělovaly generacemi pošťáků prověřenou pravdu, že některé zásilky zkrátka
nikdy nedojdou.
Když se mi podruhé balík
vrátil, měl na sobě nápis INENTREGABLE, potřetí dorazil už
opravdu zhnusený a s tetováním
UNZUSTELLBAR.
Někdo by si myslel, že to
vzdám. Každopádně v to doufal ten pán na poště. Když mě
opět uviděl stát ve dveřích s
mým umolousaným označeným balíkem pod paží, pokusilo se jeho tělo rozhýbat do několika směrů najednou - zabouchnout přepážku, schovat se
pod stůl a uprchnout zadními
dveřmi. Výsledkem byla jakási
křeč, která ho paralyzovala na
místě, čehož jsem hbitě využila a vrhla se k němu. V poslední chvíli se však jeho sebezáchovný pud rozhodl a on mi přibouchávanou okenicí téměř
přerazil nos.
Nezbylo mi, než se pokusit
donést svoji zásilku na místo
sama. Nechtělo se mi, snad už
jsem tušila, co mě tam čeká.
Dům, jemuž ucpali pusu. Někdo narychlo přetloukl okna
prkny a on teď dost nešikovně
švidral zpod hrubého dřeva.
Kliky byly stejně narychlo zrezlé a skřípaly už jen při pohledu.
Zaplaťpámbu, že alespoň v některých oknech se ještě svítilo.
Okolní les se přitiskl blíže a
podlaha uvnitř vrzla, pak však
jako by někdo veškeré zvuky
uťal. Ale nejhorší byla ta obrovská zapáchající hromada, která
se tyčila za domem. Desítky,
stovky dopisů a balíků, mnohé
už značně prošlé, se tyčily proti výhrůžně nízkým mrakům.
Adresy rozpité, jako by nad
nimi někdo pršel, obálky neotevřené.
Došla jsem až k hromadě a
položila na její patu svého statečného balíka. Já přece už vím,
nemusíte mi to znovu vysvětlovat. I když si nepopletete směrovací číslo a napíšete adresu na
správnou stranu obálky, stejně
to občas někomu nedojde.
Karina Kapounová, 22 let,
Děčín
INZERCE
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 21314
BYTY 20614
Útulná zahrádka v
DC 7 (výměra 578
m2), na které jsou
2 chatky, z toho je
jedna úplně nová.
Rodinný dům v
Děčíně VII (2x
4+1) po kompletní
inter. rekonstrukci,
s krásnou zahradou a gar. stáním.
NOVIN
KA
Nabídková cena:
125.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
SLEV
A
Nabídková cena:
478.000,- Kč
NOVIN
KA
Nabídková cena:
3.200.000,- Kč
BYTY 20914
Neudržovaný vesnický objekt (894
m2) na okraji obce
Malý Šachov, u
hlavní silnice směr
DC - CL. NUTNÁ
REKONSTRUKCE.
NOVIN
KA
Nabídková cena:
540.000,- Kč
NEBYTY 19913
BYTY 21214
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
Rodinný dům o
velikosti 7+2 po
částečné rekonstrukci, s udržovaKA
NOVIN
nou zahradou v
Děčíně - ChrochNabídková cena:
vicích.
2.200.000,- Kč
Nabídková cena:
99.000,- Kč
Z celkové nabídky pro vás vybíráme PRONÁJMY:
21514 - byt 2+1 v cihlové zástavbě v Děčíně 7 (55 m2) s vlastním plynovým vytápěním. Nájemné + stálé platby pro 2 velmi slušné osoby = 5.100,Kč + energie. Vratná kauce 5.000,- Kč
21114 - byt 1+1 v Děčíně 9, ul. Na Pěšině. Byt je ve standardním provedení s plastovými okny. Kompletní měsíční platby 6.000,- Kč včetně všech
energií. Vratná kauce 12.000,- Kč
20714 - roční pronájem DR. bytu Děčín 6 - Weberova ulice s následným
převodem práv a povinností. Nájemné 2.000,- Kč, služby 2.000,- Kč + elektřina. Rezervační záloha na převod 30.000,- Kč
Rubriky, inzerce
číslo 14
VLK OBECNÝ
(Canis lupus)
Tuto šelmu jsme se rozhodli zařadit do našeho cyklu i přesto, že
jej v současnosti v Labských pískovcích nepotkáte. Jedná se však
o tvora, který zde dříve měl své
místo, a který se zde v minulosti
vyskytoval. V Česku vlci běžně
žili do konce 17. století. Poté jejich stav klesal kvůli lovu, až byli
na přelomu 19. a 20. století zcela
vyhubeni. Poslední vlk byl na Šumavě zastřelen v roce 1874, v Beskydech v roce 1914. Na severu
Čech dokonce už v roce 1640. Tak
to alespoň tvrdí nápis na Vlčí desce u Zadní Doubice na Děčínsku,
která připomíná místo, kde lesmis-
tr Johann Grohmann zastřelil dva
vlky. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je u nás dnes vlk
chráněným druhem a je klasifikován jako kriticky ohrožený. V České republice vlci zatím trvale obývají pouze Beskydy. Jeho většímu
rozšíření do dalších částí republiky brání zejména ilegální lov. Ale
šance, že na sever Čech vlci dorazí, je poměrně velká. V sousedním
Sasku a jižním Braniborsku jeho
populace neustále roste. Loni tam
bylo potvrzeno 39 vlčat a 13 smeček.
Protože se však lidé na volně
žijící šelmy kvůli vžitým předsudkům dívají s obavami, začalo se
vedení národního parku České
Švýcarsko na návrat vlka chystat.
Loni například připravilo několik
přednášek o vlkovi a vydalo první
leták pro zemědělce, který obsahoval praktické informace o podmínkách náhrad možných škod na
hospodářských zvířatech, či o tom,
na koho se v případě potíží obrátit. Neměla by to totiž být policie,
ale pracovníci CHKO Labské pískovce či národního parku České
Švýcarsko. Pravdou totiž je, že vlk
11
Perokresba Petr Nesvadba
je velmi plaché zvíře, a pro člověka je tudíž minimální hrozbou.
Jeho návrat by naopak mohl pomoci regulovat přemnožené divočáky a srnčí zvěř.
12
Kulturní a společenský servis
Klání mladých recitátorů
Dětská scéna 2014
Druhou březnovou středu proběhlo v Domě dětí a mládeže Děčín městské
kolo celostátní recitační soutěže Dětská scéna. Přehlídky se celkem zúčastnilo 55 dětí z jedenácti městských základních škol. Lektorský sbor - Antonie Kreislová, Martin Pošta a Petra Nedvědová - měl nelehké rozhodování,
nebo mohl do oblastního kola poslat jen dva nejlepší z každé kategorie.
Postoupili: I. kat. – Natálie Ridilová, Terezie Vobrubová (čestné uznání získali Kateřina Šulitková, Adéla Drmlová a Anna Bajanová), II. kat. - Martin
Nedvěd, Kryštof Kanive (čestné uznání Jan Šulitka, Lucie Valterová, Adéla
Janů), III. kat. - Tereza Krollová, Karolína Kopecká (čestné uznání Antonín
Ďurana, Eliška Němcová, Andrea Piklová), IV. kat. - Klára Pravdová (čestná uznání Ketrin Feriová, Tereza Veselá, Veronika Toušková).
V oblastním kole Dětské scény 21. 3. ve velkém sále DDM soupeřilo 30
recitátorů o postup do krajského kola Lounech. Postup: I. kat - Jiří Buršík,
Terezie Vobrubová (zvláštní cena poroty Miroslav Hejný), II. kat. - Martin
Nedvěd, Kryštof Kanive (zvl. cena Tomáš Friesse, čestné uznání Kristýna
Rigová), III. kat. - Tereza Krollová, Anna Záveská (čestné uznání Karolína
Kopecká, Marie Kotoučová), IV. kat. Josef Šisulák, Klára Pravdová. Porota
zasedala v sestavě Jana Lossová, Pavel Skála, Petra Nedvědová, Jana Štrbová, Věra Pokorná.
-ddm-
Ukradenou galerii v Podmoklech
obohatila italská výtvarnice
9. dubna 2014
Cestovavý ,baskeák‘ měl plno
Přednáška „Svatojakubská pou“ s promítáním - o cestě pěšky napříč Španělskem - basketbalisty Luboše Strii přilákala ve čtvrtek 3. 4. do knihovny
opět obrovský počet zájemců. Akci spolupořádala Zoo Děčín.
-pp-
Fyzikální olympiáda 8. a 9. tříd
Ve čtvrtek 27. 3. se v Děčíně konalo okresní kolo fyzikální olympiády pro
8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií. Nejlepší osmáci: 1. Jakub
Kubát, 2. Karolína Juřičková, 3. Veronika Musilová. Devááci: 1. Lukáš
Jiřiště, 2. Anežka Slavíková, 3. Veronika Laubrová. Do krajského kola 16.
4. v Ústí n. L. v této kategorii postupují všichni úspěšní řešitelé.
-mne-
Na ČVUT o technologiích LED
Italská malířka a grafička s krásným jménem Allegra Betti van der Noot (na
snímku vlevo), třiatřicetiletá milánská rodačka, se věnuje obrazům na látce,
skle, zdech, ale i miniaturám. Po výstavách v dalších českých expozicích
streetartového projektu Ukradená galerie v Českém Krumlově, Praze aj. měla
ve čtvrtek 3. dubna vernisáž také ve výstavní vitríně UKG v Děčíně - Podmoklech, kde se jednalo již o 55. dějství projektu. Výstavu uvedl Otto Chmelík, po vernisáži následovalo tradiční posezení v nedalekém Baru Bodenbach.
-mill-
V rámci cyklu ČVUT Děčín „Úterky s vědou“ hovořil 1. dubna Petr Kuchař
před desítkami zájemců na téma „LED crystal technologie“.
-pp-
číslo 14
Kulturní a společenský servis
13
Šití v dílně Andrey Beranové
Hřiště Kocánek otevřeno
Při netradičním tvoření ve výtvarné dílně A. Beranové v městské knihovně
se v sobotu šilo na strojích. Látkové pytlíčky na kuličky a jiné praktické
potřeby si děti samy navrhly, nakreslily a s malou pomocí i ušily. Na příští
(velikonoční) dílně 19. dubna si můžete vyzkoušet tradiční voskovou techniku maléreček, jen nezapomeňte uvařená nebo vyfouklá vajíčka.
-ab-
Od pátku 4. dubna je u restaurace Kocanda na Starém Městě hodně živo.
Toho dne bylo totiž pro letní sezónu otevřeno zdejší hřiště Kocánek, kde si
děti užívají na spoustě atrakcí.
-blc-
Děčínské taneční skupiny míří z Litoměřic na mistrovství republiky
Děčínské skupiny TK Scratch DDM Teplická a TK Prestige bojovaly v sobotu 5. 4. na Festivalu tanečního mládí v Litoměřicích o postup na MR v Jablonci
,
n. N. Výsledky TK Scratch: miniděti 3. místo, děti („Malíři...“) 3. místo, děti („Svět her“) 5. místo, juniorky („Charlie s Angels“) 2. místo, juniorky
(„Jumanji“) 1. místo, hl. kategorie („Lara Croft“) 1. místo, hl. kategorie („Madonna...“) 3. místo, oldies 2. místo. TK Prestige: junioři 3. místo, minidětí 4.
místo. Všem týmům a jejich choreografům náleží gratulace a dík za úspěšnou reprezentaci. Na snímku vlevo oldies TK Scratch, vpravo juniorky Prestige. -fvl-
Beseda s Čechoameričany, kteří pomohli naší knihovně
Středoškolský učitel David Bíróci (zcela vlevo) připravil na 1. dubna přednášku a besedu „Češi v Cedar Rapids a jinde v Americe“ s účastí Čechoameričanů
z amerického státu Iowa (na pravém snímku vpředu). Iowské město Cedar Rapids pomohlo naší knihovně s následky loňské povodně darem přes milión
korun, a tak jsou nám nyní tyto končiny rozhodně bližší... - Více v článku na straně 7.
-pp-
14
Jiné světy
MALLORCA
s dětmi
Když už jsme se octli ve městě a
přístavu Pollença, které by bylo chybou minout, je dobré navštívit také
blízký poloostrov Formentor, který
paří k nejvyhledávanějším turistickým
cílům na Mallorce. Je součástí pohoří
Serra de Tramuntana a jeho nejsevernější část (mys) se nazývá Cap de Formentor. Najdete tu úchvatné přírodní
scénérie složené hlavně z vysokých,
strmých a rozeklaných útesů nad křišálově čistým mořem.
Turisté poloostrov objevili, až když
byla v tomto divokém kraji vybudována asfaltová silnice. To vůbec nebylo jednoduché - je to úzká a klikatá
cesta nad příkrými srázy, postavená
podle plánů italského inženýra Antonia Parrettiho, který se proslavil i stavbou stejně náročné silnice na Sa Calobra. Stavitelův pomník stojí před
vyhlídkou Mirador del Mal Pas, snadno dostupnou z parkoviště u silnice.
Dlážděný chodník s nízkou zídkou
vede po okraji útesu k vyhlídkovým
plošinám, kde se z výšky téměř 300
metrů nad hladinou moře otevírají
krásné výhledy do okolí a na ostrůvek Es Colomer.
Stejně tak krásné výhledy jsou od
obranné věže Torre d'Albercutx, která stojí na vrcholu kopce přímo naproti Mirador del Mas Pas.
Platja de Formentor je nejhojněji
navštěvovaná pláž na Formentoru,
protože je dobře dostupná pěšky, au-
Pláž Cala Formentor (hotel vlevo).
Výborná a stále žádanější herečka
Amanda RIGHETTI
je nejmladší z osmi
dětí, z toho je šest
sester a jeden bratr.
Všichni vyrůstali
v Las Vegas. Amanda 4. dubna oslavila 31. narozeniny.
Prestižním časopisem People byla v letech 2005 a 2006 nominována mezi „100
nejvíce sexy ženami světa“.
Známe ji - kromě řady filmů - ze seriálu O.C. jako Hailey nebo z populárního
seriálu Mentalista jako Grace. Už ve
svých čtrnácti letech (!) působila i jako fil-
10
tem i po moři. Směřují sem výletní
autobusy a lodě z celého ostrova. Jedna z nejkrásnějších písečných pláží
bývá ale v létě často přeplněná.
Z pláže lze zahlédnout zvenku nenápadný, uvnitř však komfortní Hotel Formentor. Nechal jej postavit Argentinec Adan Diehl, který v roce
1928 skoupil velkou část pozemků na
poloostrově. Hotel zde stojí od roku
1929 až dodnes a je jedinou stavbou
tohoto druhu na celém Formentoru.
Zblízka si jej ale neprohlédnete, příjezdová cesta je otevřena jen pro ubytované hosty (mezi nimi se vyskytují
i slavná jména jako Audrey Hepburn,
Winston Churchill, Charlie Chaplin,
Agatha Christie a další, takže se není
proč divit, když se personál hotelu
snaží úzkostlivě chránit jejich soukromí).
Největší turistickou atrakcí je maják Far de Cap Formentor na samém
konci mysu a zároveň na nejsevernějším místě ostrova Mallorca. Dostavěn
byl v roce 1860 a navigační funkci
plní od r. 1863 dodnes. V současnosti
již není třeba lidské obsluhy, využívá
se solární energie. Budova, kde kdysi
přebýval strážce majáku, se změnila
na kavárnu, snackbar a prodejnu suvenýrů. Z terasy lze za příznivých
klimatických podmínek spatřit sousední ostrov Menorca. V bezprostředním okolí majáku žije i několik divokých koz, které si sem zvykly chodit
pro dobroty, kterými
je krmí turisté.
Atmosféru naprostého klidu v panenské
přírodě si vychutnáte
na některé z pláží, ke
kterým není snadný
přístup - je to možné
jen pěšky nebo lodí,
což zaručuje, že tu
nebudou davy turistů.
K takovým plážím na
Formentoru patří
Cala Fiquera, Cala
Murta a Cala Boquer.
Pavel Panenka
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
9. dubna 2014
Poloostrov (Peninsula) Formentor.
Cala Figuera.
Cala Murta.
Cap de Formentor - maják s vyhlídkou Mirador del Mal Pas z letadla.
Amanda už ve 14 producentkou!
mová producentka snímku Missing Emotins. Od té doby produkovala pět filmů
a chystá další.
Od roku 2006 je vdaná za režiséra Jordana Alana.
Roku 2012
přišla do jiného stavu,
ale jelikož
její těhotenství nebylo
do scénáře
úspěšného
TV seriálu
Mentalista
zakomponováno, by-
ly scény s ní digitálně upravovány, aby nebylo vidět těhotenské bříško. Loni v lednu
porodila syna Knoxe Addisona Alana.
Filmy s Amandou:
Wandering Eye, Captain
America: První Avenger,
Cats Dancing on Jupiter,
Shadow, The Chateau Meroux, Pátek třináctého,
Matter, Role Models, Návrat do domu na Haunted
Hill, Cobb’s Webb, Pipeline, Marlowe, K-Ville, Scarface: Svět je
tvůj, Nepřátelé, Reunion, Romy and
Michele: In the Beginning, Vincentův
svět, North Shore, No Place Like Home,
Andělské ostří, Kiss & Tell, Love and Happiness, Deconstruction Red...
-pp-
15
Zábava
číslo 14
OSMISMĚRKA
JEŘÁB POPELAVÝ je elegantní pták hnízdící v odlehlých bažinatých oblastech
severní Evropy až po východní Sibiř. Žije na rozlehlejších mokřadech a rašeliništích, zamokřených bažinatých loukách nebo ve světlých lužních lesích. Každoročně v létě jeřáb popelavý částečně přepeřuje, ale každé dva až tři roky dochází k
úplnému pelichání, kdy pták na období asi pěti týdnů ztratí naráz všechna pera v
letkách a není schopen letu. Jeřáb popelavý je známý především díky svému svéráznému „tančení“. Někdy tancují jen páry, ale mnohem častěji se tak chová celé
hejno. Ptáci do široka rozpřahují křídla, vyskakují do vzduchu, hluboce se uklánějí, podupávají nohama a vyhazují do vzduchu peří, kamínky nebo trávu. Jídelníček
jeřába popelavého se skládá z různých druhů travin, vodních rostlin, obilí a bylin.
V létě pak na něm přibudou slepýši, ještěrky, žáby a myšovití hlodavci. Příležitostně žere i brouky, pavouky, ryby a také vejce nebo
mláata jiných ptáků. Na podzim a v zimě se živí různými bobulemi a ovocem. Za potravou vyráží jeřáb popelavý půl hodiny před
východem slunce a celý den pak stráví hledáním a slíděním po něčem k snědku. Pokud objeví vydatný zdroj potravy, brzy se objeví
i další ptáci. Nepřibližují se však příliš k sobě, aby se nerušili. Někteří ptáci stojí vždy opodál a drží stráž. Na konci léta se spojují
jeřábi do velikých hejn a odlétají do zimoviš, které jsou v jižním Španělsku, severní Africe, Indii a jižní Asii. Při letu byli spatřeni až
ve výšce 3 000 metrů. Jeřáb popelavý tvoří pevné páry na celý život, samice snáší dvě vejce, která zahřívají oba rodiče. Mláata 24
hodin po vylíhnutí mohou už plavat a běhat. V japonské mytologii je jeřáb popelavý symbolem (tajenka 14 písmen).
P O Ř A D A T E L Ř A D A L V
Doktor sa ptá pacienta:
„Kouříte?“
„Ne.“
„Pijete?“
„Ne.“
„Máte alespoň nějakou vášeň?“
„Noooo, hraju občas pexeso.“
„Tak přestaňte hrát pexeso.“
O L D L K L N C S A V K K O F
K R A J A N E I O T R I
J U O
O S Á S A S A N K A O E O A T
K P P H T T N L S
I N N P L B
O É Á O E O A A D S M H S O A
R L P L L Š V P K U E E Á K L
E
I O I
E O A Á P E K N N A O
S R K K R N H Z K E C O T J V
S N
T S V Z O K A B O S O T T N T
T A R O D I N N Á H R O B K A
Přijde muž nad ránem z pařby. Odemkne dveře a potichu
se vplíží do předsíně, když v
tom začne kukačka: „Kuku
kuku kuku.“
Muž říká: „Já vím, že je jedna
hodina. Nemusíš mi to třikrát
opakovat!“
Z policejního spisu:
„Hrubě mne urážel, tak jsem
ho mírně uklidnil obuškem.“
dlouhého
života
OSMISMĚRKA
řešení
Pošák se přibelhá do nemocnice.
„Kousl mě do nohy pes,“ hlásí sestře.
„A jéje!“ spráskne ruce sestřička, „dal jste si na ni něco?“
„Ne, chutnala mu tak, jak
byla.“
SUDOKU
řešení
7
6
5
1
4
2
3
8
9
4
2
9
8
5
3
6
1
7
3
1
8
7
9
6
2
5
4
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Bajka, cestopis, dlask, drozd, Estonsko, fitness, flitr, fotbalová finta, Havana, hoboj,
horské kolo, krajan, Krakonoš, kudlanka, lokaj, loterie, lvice, mikina, narval, opera,
osoba, pájka, pálenka, pevnost, pirožek, plastová krytina, poklop, poloha, pořadatel,
resident, rodinná hrobka, rokoko, roleta, rorýs, sasanka, sekera, stonek, torna, trezor,
větná spojka, viola, vladař, vojenská hodnost, zápalnice.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
8
7
1
9
6
5
4
2
3
I
I R E T O L
5
3
6
2
7
4
1
9
8
E R P N V A S E
9
4
2
3
8
1
7
6
5
F
N R O Z E R T R K Ý O B I
Student sedí na zkoušce proti
učiteli a učitel se ho ptá:
„Když spolu dva lidé hovoří
a jeden z nich je hlupák, co
se stane?“
„Ten druhý neudělá zkoušku,“ odpoví student.
I Á
6
8
4
5
2
7
9
3
1
Ě
1
9
7
6
3
8
5
4
2
T L Ž É O K A R R V I
2
5
3
4
1
9
8
7
6
I
D I O A D K Ž A N O Y N V J
16
Kultura, společnost, inzerce
Městské divadlo
st 9. 4., 19.00
S
Buchty a loutky
PSYCHO RELOADED
Hrají: M. Bečka, V. Brukner, R. Beran.
ne 13. 4., 15.00
O. Sekora: FERDA MRAVENEC - PRÁCE
VŠEHO DRUHU
Divadlo D21
Pro děti od tří let.
VÝSTAVA VE FOYER
st 9. 4, 18.00
DEEMA „X.M.“ - vernisáž
KINO
st 16. 4., 18.00
Klavírní recitál Anny Gaálové
Základní umělecká škola v Děčíně,
klavírní třída Jany Horákové, vás srdečně zve na klavírní recitál v Rohovém sále děčínského zámku. Zazní
skladby J. S. Bacha, L. van Beethovena, B. Smetany, J. Suka, F. Chopina. Jako hosté vystoupí Vojtěch Kučera, Adéla Mužíková, Donika Rosenkrancová a Kateřina Sinevičová.
ZÁMEK DĚČÍN
HUDEBNÍ
KLUB
čt 10. 4., 21.00
MUFF
Kapela Muff se pohybuje na pomezí jazzu,
rocku a elektronické muziky. Jedinečné
uskupení špičkových muzikantů - Marcel
Bárta (sax), Roman Vícha (bicí), Jakub Zitko (klavír), Jakub Vejnar (baskytara), Jiří
Šimek (kytara).
pá 11. 4., 22.00
XINDL X – ČECHÁČEK S KYTAROU NA
TURNÉ
Předpremiéra alba ČECHÁČEK MADE +
další písně, které Xindl hraje sám s kytarou jako za svých folkových začátků.
so 12. 4., 20.00
VÝROČNÍ KRYLOVÁNÍ 2014
Promítání dokumentů s Karlem Krylem a
koncert. Host do diskuse - předseda Klubu
Karla Kryla, V. Klimt. Účinkují: L. Weis
(kytara, zpěv), J. Pavlis (kytara), E. Šofrová
(klavír), K. Schejbalová (violoncello), Š.
Hrůzová (housle), J. Stein (mandolína), K.
Suchánek (bicí nástroje), Děčínská pěvecká sešlost SaH. Pořádá 1. hudební spolek
v Děčíně.
Ukradená galerie
čt 10. 4., 19.00
Zbrojnická ulice
56. Ukradená galerie Děčín - Podmokly:
P. Karlíček představuje H. E. KÖHLERA
UKG o nejslavnějším děčínském karikaturistovi. Po vernisáži cca od 20.00 v Baru
Bodenbach přednáška "Německý pozdrav
a vnější atributy němectví v prvorepublikové satiře a karikaturách". - Hanns Erich
Köhler (* 1905 Děčín , + 1983 Herrsching), působil v Berlíně, Liberci, Praze
(mj. jako profesor), po válce pak v Bavorsku pracoval pro přední deníky.
9. dubna 2014
ne 13. 4., 18.00
Knihovní sál
NINOS CANTORES DEL ESTADO DE
MEXICO
Koncert dívčího pěveckého sboru z Mexika. Sbormistr: Alberto Alvarado Reyes.
Koná se ve spolupráci s Pěveckým sborem
Gymnázia Děčín.
VÝSTAVA
do 30. 4.
HISTORICKÉ KOČÁRY barokní konírna
Hipomobilie ze sbírek Poštovního muzea.
PROHLÍDKY
Denně 10.00 - 16.00, víkendy a svátky do
17.00.
ZÁMECKÁ KAVÁRNA
denně 10 - 17
so 12. 4., 14.00
STARTUJEME
Zoo otevírá svou 65. sezónu a představí
nová zvířata, nově narozená mláata, ale
také aktivity, které udělají radost nejen
malým ale i velkým. Odpoledne plné zábavy pro celou rodinu. Zahájení celorepublikové soutěže BabyZoom 2014, v níž
návštěvníci celkem 14 zoo vybírají NEJ
mládě roku. Otevření nové výstavy Od
pólu k pólu - jak lze v běžném životě pomáhat přírodě. Dále aktivity ke svátku Den
Země, jízda na koních, výstava prací Barevného týdne, kapela U-Style.
POZOR! Na sobotní akci lze získat dětskou vstupenku zdarma nebo slevu ve
stejné výši na vstupné pro dospělé. Stačí
do zoo donést starý elektrospotřebič (žehličku, rychlovarnou konvici, mobil, fén...).
Společnost Elektrowinu vás za něj odmění i drobným dárečkem.
st 9. 4., 19.00
YVES SAINT LAURENT
Životopisné drama Francie. Hrají: Pierre
Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte
Lebon, Laura Smet...
10. 4. – 13. 4. a 21. 4., čt 17.00, pá 17.30,
so 15.30, ne 2D 16.00, po 21. 4. 15.30
RIO 2 - 3D
Animovaná dobrodružná komedie USA.
čt 10. 4., 19.00, ne 13. 4. 18.00
JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
Dokumentární hudební film USA.
11. 4. - 13. 4., pá 20.00, so 19.00, ne
20.00
DLOUHÁ CESTA DOLŮ
Komediální drama V.B./Německo. Hrají:
Aaron Paul, Pierce Brosnan, Toni Collette,
Rosamund Pike...
po 14. 4., 19.00
EUGÉNIOVÉ
Dokument ČR/Slovensko. Eugenika je
pojem pro nauku, která měla spasit lidstvo
před vážnými genetickými zátěžemi. Snímek využívá unikátních archivních materiálů z produkce ideologie lepšího zítřka.
Tyto archiválie zpracoval Zdeněk Durdil
ve fantaskní vizi budoucnosti, která se
proměnila v masovou vraždu. Literární
komentář Patrika Ouředníka převážně z
textu své úspěšné publikace Europeana.
Výsledkem má být nadčasové a velmi divácky populární zamyšlení nad hranicí
vědy a pavědy v dnešním světě, v minulosti i zítra. Režie: Pavel Štingl.
15. a 16. 4., út 18.00, st 19.00
VALČÍK PRO MONIKU
Životopisné drama o švédské zpěvačce a
herečce Monice Zetterlund. Hrají: Edda
Magnason, Danny Boushebel, Sverrir
Gudnason, Vera Vitali...
17. - 20. 4., čt 17.00, pá 20.00, so 17.30,
ne 2D 17.30
NOE - 3D
Drama / fantasy USA. Hrají: Russell
Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman,
Emma Watson, Anthony Hopkins...
čt 17. 4., 20.00
THE ROLLING STONES - SOME GIRLS
Koncertní film USA 1978 + rozhovor s
Mickem Jaggerem z r. 2011.
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
14. 4. - 25. 5.
Klara Kneis - obrazy
Zdeněk Svěrák:
Po strništi bos ........................................ 229,-
Halina Pawlowská:
Pravda o mém muži .............................. 249,-
Magda Váňová:
Babí léto ............................................... 299,-
Marta Davouze:
Dům v Bretani ........................................ 269,-
Jeffery Deaver:
Pokoj smrti ............................................ 329,-
Jo Nesbo:
Červenka .................................................... 369,-
Robert Galbraith:
Volání kukačky
(Rowlingová)
....................... 369,-
Správa
CHKO
Teplická
424/69
po 14. 4.
Člověk a příroda v Čechách a ve
Francii. Vernisáž výstavy prací žáků
spřátelených škol Gymnázium Děčín
a Lycée Monge Nantes. Foto - kresby
- malby - prostorové objekty. Účast
české i francouzské strany. V úvodu
zahrají žáci M. Rejmana - skupina
Magic Horns. Výstava potrvá do poloviny května.
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL VE 3. PATŘE
čt 10. 4., 17.00
ABY NÁS STRES NEZAHUBIL. Přednáší
Miroslav Bísek, duchovní CASD.
pá 11. 4., 17.00
DOLSKÝ MLÝN - DESET LET POTÉ. Přednáška Natalie Belisové s promítáním.
st 16. 4., 17.00
BIBLE. Další přednáška Vladimíra Volrába.
VÝTVARNÁ DÍLNA
11. 4., 15.00 - 17.00
PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Vstupné 30,- na materiál.
VÝSTAVY
MOJE PLOUČNICE. Obrázky děčínského
malíře Břetislava Kmenta, 3. patro.
PREZENTACE EVROPSKÉ OBCHODNÍ
AKADEMIE DĚČÍN, 2. patro.
OBLASTNÍ
MUZEUM
NOVÉ VÝSTAVY
do 29. června
- ALBRECHT DÜRER - MOTIVY Z DÍLA
- V ŘÍŠI PLETENÉ KRAJKY
- KRAJINA LABSKÝCH PÍSKOVCŮ v proměnách času - srovnávací fotografie
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce - Gotická plastika na Děčínsku - Ptactvo Českosaského Švýcarska
- Vývoj lodní dopravy na Labi
EXPOZICE NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU je
opět otevřena! Výstavy: Zámecká zbrojnice, Zámek v proměnách doby.
Na čtvrtek 24. 4. se zde chystá vernisáž
výstavy Gotické umění na Děčínsku.
DDM Děčín
10. 4., 15.00 - 16.30
Boletice
KERAMICKÉ TVOŘENÍ. Pravidelná čtvrteční dílnička - glazování výrobků z minulých hodin a nový výrobek z jarní tématikou. Pro děti 7 - 15 let. Vstupné 20,- Kč.
17. - 18. 4., 10.00 - 21.00
ČEZ Sportcentrum v Maroldově ul.
Celostátní taneční soutěž DANCE DĚČÍN
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 14
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
1. 4. Petra Kozlová - syn Adámek
6. 4. Erika Bolvanová - dcera Meliska
Věra Svobodová - dcera Markétka
Monika Králová - syn Ale - Nicolas
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
10. 4. Jiří Lůžek
Benefice Andrey Kalivodové
Zpěvačka Andrea Kalivodová bude hlavní účinkující
dobročinného koncertu ve čtvrtek 10. dubna od 19.00 na
děčínském zámku.
Výtěžek bude věnován na vybavení neurologického oddělení Nemocnice Děčín. V ceně vstupenky 450,- Kč je
raut po koncertu.
-pok-
VZPOMÍNKA
Nikdy neběží čas tak rychle,
aby se dalo zapomenout...
V pátek 11. dubna uplyne smutných šest let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka a babička,
paní Helena Klementová z Bynova.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Dcera Helena s rodinou
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut...
V neděli 13. dubna uplyne 10 let ode dne, kdy nás
opustil pan Josef Grüner.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina
Měl jsem rád pár písní, v nichž jsem žil,
cesty toulavý, ty, o kterých jsem snil...
V neděli 13. dubna uplynou tři roky od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Ota Svoboda z Děčína II,
Liberecké ulice.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Božena,
synové Ota a Kamil s rodinami
a bratři Jaroslav a Zdeněk s rodinami.
Exkurze do kostela v Benešově n. Pl.
Horkýže Slíže v Besedě Bělá
Klubový koncert přední slovenské kapely
se koná v bělské besedě v sobotu 12. 4. od
20.00 hodin. Předkapelami jsou děčínští
Destroyself a formace We on the Moon.
Předprodej: www.vstupenkadecin.cz a
www.ticketstream.cz. Pozor, kapacita sálu
je omezená.
-r-
Děčínsko-podmokelská vlastivědná
společnost pořádá v neděli 13. dubna
exkurzi do benešovského farního kostela. Role průvodce po této pozoruhodné goticko-renesanční sakrální památce, včetně kaple Salhausenů, se
ujme Hermann Wagner, jeden z největších znalců historie Děčínska, místopředseda spolku německých kraja-
nů v Nördlingenu a člen místní vlastivědné společnosti. Výklad bude veden v němčině a tlumočen do češtiny
Karlem Steinem.
Exkurze začíná v 9.30 po mši svaté, kterou od 8.30 celebruje P. Vojtěch Suchý SJ.
Pěkné dny a těším se na setkání.
Otto Chmelík
Velký maškarní bál v Ruáku
Společnost pro přepravu ročních
období vodní cestou a Společnost přátel Děčína - Amici Decini vás srdečně
zvou na velký maškarní bál v sále
„Ruáku“ v Podmok-lech v pátek 18.
dubna od 19.00.
Hrají Harcovníci a MP Band. Vstup
100 Kč, výtěžek přispěje na restaurování sochy Piety v kapli v Chrástu. Předprodej vstupenek: muzeum Děčín, knihkupectví H. Andrášové na
rohu Tržní a P. Holého.
-mjr-
18
Inzerce, sport
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně 2. Plastová okna, dlažba a
plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý
dvorek. Nájem vč. záloh 6000 Kč + záloha na vlastní elektřinu.
Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby. Tel. 604 162 943.
(1/j)
Byt 3+1, 62 m2, v 5. poschodí panelového domu v Želenicích
v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt s balkonem, plast. okna, dlažba
v koupelně, na chodbě a v kuchyni. Nájem vč. záloh 9000 Kč +
záloha na vlastní el. a plyn. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování ihned.
Tel. 604 162 943.
(2/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na Kamenické
ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč,
kauce 10 000 Kč. Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943.
(3/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou,
malý kuch. kout. Okrasná zahrada v zadním traktu. Nájem vč. záloh 4700 Kč + záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč, k
nastěhování ihned. Tel. 604 162 943.
(4/j)
Byt 1+1, 34 m2, ve 3. poschodí panelového domu v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný, dlažba v kuchyni, na chodbě a
v koupelně. Plastová okna. Nájem vč. záloh 5400 Kč plus vlastní
proud a plyn na vaření. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2
osoby. Tel. 604 162 943.
(7/j)
Pronajmu 1+1, Weberova ul. 1528/2, 1. NP, Letná, od 1. 7.
Nájem 2000 Kč + 2000 služby na dobu určitou 1 roku. Poté podmínkou vstup do BDW. Cena družst. podílu 352 340 Kč, rez. poplatek 20 000 Kč při podpisu NS. Pokud by byl podíl zaplacen
ihned, je možno přijmout za člena BDW již v červnu 2014. Tel.
606 771 862.
(135)
Pronajmu dvě garsonky - 1. 24 m2, 3000 nájem + služby, 2.
30 m 2 + balkon 4000 Kč + služby. Obě po rekonstrukci v
Podmoklech Bezručova a Palackého ulice. Kauce 12 000 Kč. Tel.
777 10 10 90.
(134)
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v 1. patře v os. vl. v DC Bynov
Na pěšině. Vše blízko. Tel. 725 568 092.
(133)
Pronajmu 2+1, 70 m2, po čás. rekonstrukci, Palackého ul.,
3. patro. Nájem 4000 + služby, kauce 12 000 Kč. Tel. 777 10 10
90.
(132)
Prodám 2+1, Kamenická ul, po rekonstrukci, parkety, plast.
okna, balkon, stará zástavba, nízký nájem. Tel. 773 759 257.
(131)
Prodám 3+1, 88 m2, Děčín 4, Raisova 4, 3. patro, cihla, plast.
okna, balkon, nová fasáda, vytápění plyn. kombinovaným kotlem. Nízké náklady na bydlení. Cena k jednání 950 000 Kč. RK
prosím nevolejte. Tel. 736 454 050.
(130)
Pronajmu byt I. kat., 2+1 v Riegrově ulici 413/33. Tel. 606
217 680.
(128)
Pronajmu pěkný, slunný 2+kk v Děčíně Podmoklech, 4. p.,
vel. 58,84 m2 je v cihlovém, zrekonstruovaném a zatepleném
domě, ul. Teplická, blízko centra. Plastová okna + balkon, pěkná
prostorná koupelna se střešním oknem, etážové plyn. topení,
kuchyňská linka. Měsíční nájem 5300 Kč + energie. Při podpisu
smlouvy se skládá vratná kauce. V okolí obč. vybavenost. Tel.
606 251 055.
(121)
Pronájem 2+KK (48 m2) v bytovém domě ul. Březová 41,
Děčín-Staré Město. Byt po rekonstrukci (r. 2012), vana, plynové
topení, plastová velká okna, 3. p. s pěkným výhledem. Chodba
pod uzavřením. V bytě přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní internet. Obč. vybavenost v dosahu. Nájem 4500 Kč +
služby 2375 Kč (+elektřina). Kauce 13500 Kč. POUZE DLOUHODOBĚ. Tel. 775 929 635.
(123)
Prodám celé 3. podlaží v cihlovém domě rozdělené na 3 BJ
(2+KK, 2+KK, garsoniéra), s vlastní chodbou pod uzavřením a
půdou. V každém bytě přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní internet. Pěkný výhled, klidné místo, vynikající poloha. Zcela mimo záplavovou oblast! Kompletní nové rozvody vody,
odpadů, elektřiny, plynu (r. 2012). Plastová okna. Byty mají vlastní
elektroměr, vodoměr, bojler. Topení na plynový kotel, rozvody v
mědi, radiátory. Vhodné jako bydlení pro vícegenerační rodinu
nebo jako investici na pronajímání (výnos z pronájmu 11 500
Kč, splátka úvěru cca 9 000 Kč). Tel. 775 929 635.
(124)
Pronajmu garsonku v Děčíně 2, Riegrova ul., k dispozici
ihned. Nájemné činí 5000 Kč včetně služeb. Tel. 605 968 566.
(117)
Pronajmu 1+1 v ul. Sládkova, Děčín I, 42 m 2, 1. NP činžovního domu. Nájemné 3700 Kč + služby. Celková platba cca 6900
Kč. Tel. 776 100 509.
(116)
Prodám dům se zahradou v Dolině - Prostřední Žleb, Děčín
15. Zastavěná plocha s nádvořím 133 m2, zahrada 1 123 m2. Dům
není v dobrém stavu, je odpojen od elektřiny. U lesa po obou
stranách zahrady teče potok, chráněné území. Za 450 000 Kč.
Tel. 776 646 690, 723 009 092. RK nevolat.
(97)
Pronajmu 2+kk v Děčíně IV, Čsl. mládeže. Nájem 4700 +
služby, kauce 10 000 Kč. Tel. 603 189 490, volný od 1. 5. 2014.
(107)
Pronajmu 2+1 v Děčíně - Boleticích, Tovární ulice. Nájem
5000 Kč + služby, kauce 10 000 Kč. Tel. 603 189 490. (106)
Pronájem bytu 2+1, 60 m2, Revoluční nám. u OC Pivovar,
DC 4. 4. NP po částečné rekonstrukci, okna, podlahy, pl. kotel.
Nájem 5300 + poplatky + kauce. Tel. 602 44 56 48, 602 42 78
43.
(105)
Pronájem bytu 4+kk, 96 m2, balkon, Revoluční nám. u OC
Pivovar, DC 4. 1. NP po kompletní rekonstrukci, bezvadný stav.
Nájem 8500 + poplatky + kauce. Tel. 602 44 56 48, 602 42 78
43.
(104)
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 s balkonem, nebo
1+1 s balkonem v Děčíně 3, Staré Město. Tel. 607 202 593 po
16. hodině.
(103)
2+1, 55 m2 v 1. poschodí cihl. domu se zahradou, Želenická
ul. Nájem 4700, zálohy (voda, spol. elek.) 300, kauce 5000 Kč.
Tel. 606 423 079.
(101)
1+1, 47 m2 zachovalý byt v 1. poschodí cihl. domu se zahradou v Želenicích. Nájem 3500, zálohy na služby (voda, teplo)
1900, kauce 5000 Kč. Tel. 606 423 079.
(100)
1+1, 47 m2 nově zrekonstruovaný byt v přízemí cihl. domu se
zahradou v Želenicích. Nájem 3500, zálohy na služby (voda, teplo) 1900, kauce 5000 Kč, volný ihned. Tel. 606 423 079. (99)
1+1, 38 m2, nedávno zrekonstruovaný byt v přízemí, v klidném cihlovém domě s malou zahradou. Želenická ul. Nájem 4000,
zálohy na služby (voda, TUV, teplo) 1800, vyúčtování každý rok.
Kauce 6000 Kč, volný od 1. 5. Tel. 606 423 079.
(98)
Pronajmu byt 3+1 v cihlovém domě, nájemné 4800 Kč + služby (plyn, el. energie, voda), kauce 10 000 Kč. V blízkosti MHD,
10. dubna 2014
ZŠ Vojanova, klidné čisté bydlení. Max. 4 osoby, slušní nájemníci. Dlouhodobě. Tel. 731 014 020.
(79)
NEBYTY - POZEMKY
Nabízím pronájem chaty na St. Olešce, elektr., voda, zahrada, v rekreační oblasti, možnost koupání, rybaření, houbaření.
Tel. 728 539 653 (prosím SMS).
(127)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v Děčíně 2. Plastová okna,
dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500
Kč. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(5/j)
Prodám zahrádku s chatkou v Ludvíkovicích. Chata 25 m2,
zateplená a podsklepená. Voda a el. zavedena. Zahradní altán 3x3
m. Krásný výhled. Tel. 739 456262.
(119)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v Děčíně 2. Plastová okna,
dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500
Kč. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(6/j)
Pronajmu zahradu v kolonii Pod Chlumem. Zděný domek s
podkrovím, kamna, elektrika, WC, kuchyňka, možnost přespání.
Udírna. Pouze na celou sezónu duben - říjen. Tel. 737 506 983.
(102)
Pronajmu nebytové prostory o rozloze 100 m2 na Teplické
ul. pod DDM. Nájem 10 000 Kč + služby cca 3500 Kč. Vhodné
jako prodejna, kanceláře, ordinace. Tel. 774 094 934.
(89)
PRODEJ
Prodám mrazák zn. Bosch, 4šuplíkový, cena dohodou. Tel. 721 210 107.
(136)
Prodám střešní světelné označení
výcvikového automobilu pro autoškolu. Tel. 606 217 680.
(129)
Prodám rotační sekačku benzin,
funkční, záruka ještě 2 roky, zakoupená v Mountfieldu, a funkční křovinořez.
Cena dohodou. Tel. 724 105 961. (113)
Prodám válendu s úložným prostorem, v dobrém stavu. Cena
dohodou. Tel. 725 649 128.
(111)
Prodám dětské dívčí kolo Leader Fox Star Girl, červené barvy, velikost 14" s odnímatelnými postranními kolečky. Výborný
stav! Nutný vlastní odvoz, Děčín. Cena 1500 Kč, tel. 603 279
277.
(110)
Prodám dětské odrážedlo červené barvy ve výborném stavu.
Nutný vlastní odvoz, Děčín. Cena 300 Kč, tel. 603 279 277.
(109)
Prodám dvě skříně, leštěný dub, šatníková a prádelní á 500
Kč. Tel. 607 224 374.
(108)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Pronajmu suchou čistou garáž 19 m2 - Červený Vrch, 500 m
od starého mostu, cena 1000 Kč/měsíc. Tel. 734 766 169. (77)
Pronajmu garáž v Cihelné ulici nad benzinkou DPMD. Cena
800 Kč/měsíc. Tel. 602 390 077.
(125)
Pronajmu garáž na sídlišti v Želenicích nad Bažantnicí. Tel.
604 122 678.
(126)
Prodám řadovou garáž, 21 m2, v Děčíně Podmoklech (pískovna). Cena 120 000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 731
565 308.
(120)
Prodám Škoda Fabia kombi, 1.4, r.v. 2001, modrá barva,
garážovaná, najeto 116 000 km, TK do 2015. Cena dohodou.
Tel. 724 105 961.
(112)
PRÁCE
Nabízím brigádu pro sádrokartonáře, elektrikáře a pomocné
dělníky. Tel. 602 517 598.
(6/j)
Restaurace U draka ve Hřensku přijme kuchaře, kuchařku.
Požadujeme praxi, samostatnost, vys. pracovní nasazení, bezúhonnost. Nabízíme trvalý prac. poměr, zajímavé fin. ohodnocení.
Dále přijmeme číšníka, servírku se zákl. znalostí NJ (turnusové
směny), velmi dobré plat. podmínky. Pomocnou sílu do kuchyně
s praxí (studené pokrmy, saláty, ohřev a výdej jídel). Bez možnosti ubytování. Tel. 731 565 308.
(10/P)
Hledám druhou osobu na střídání při hlídání starší paní, cca
po měsíci služby. Je to u Norimberka. Znalost němčiny nutná.
Další informace na tel. 606 123 987, 731 419 414, nebo
[email protected]
(115)
Nabízím brigádu pro sádrokartonáře, elektrikáře a pomocné
dělníky. Tel. 602 517 598.
(7/j)
SEZNÁMENÍ
Muž 35/184/84 hledá dívku - ženu k seznámení. SŠ/VŠ a
foto vítáno. DC, ÚL a okolí. Pište, prosím, SMS na tel. 732 463
489.
(137)
Hledám někoho na vážné seznámení se zájmem o sport, cestování. Ve dvou se to lépe táhne. Najdeme se? Já, muž 35 let. Tel.
728 217 576.
(114)
RŮZNÉ
Nabízím možnost hlídání a péče o seniory, zdravotně postižené, (úklid, procházky, hygiena imobilního klienta), mám osmiletou praxi s imobilním klientem a také zkušenosti se sluchově
postiženými. Nebo hlídání dětí, popř. samotný úklid. Časová
možnost - ve všední dny od 11 hod. V případě zájmu se ozvěte
redakci Principu nebo na mob. 724 149 631.
(122)
Nákladní a dodávková doprava na zavolání: sklápěč, valník,
dodávka. Tel. 733 230 924 - 24 hodin.
(118)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773 604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
Děčínský Adam Stárek předvedl na přebor solidní výkony.
-blc-
Medaile SKST z přeborů mládeže
Krajské přebory mládeže ve stolním
tenisu se konaly o víkendu v hale
SKST Děčín a vítězové si zajistili
účast na MR.
V sobotu byly na pořadu přebory
staršího žactva a děčínský SKST měl
svá želízka v ohni. Mezi chlapci startovali Stárek a Grubr, mezi děvčaty
Kacálková. Nejlépe si vedla Kacálková, která obsadila ve dvouhře 4. místo a společně s Novákovou (Ústí) byla
ve čtyřhře druhá. Stárek skončil na 8.
místě a Grubr vybojoval 22. příčku.
Ve společné čtyřhře pak brali 5. - 8.
místo.
V neděli následovaly přebory mladšího žactva a Děčané využili domácího prostředí k hezkým výsledkům. Ve
dvouhře obsadila Kacálková 2.,
Reichrtová 5. a Pešťáková 10. místo.
Mezi chlapci byl Stárek pátý a Grubr
šestý. Čtyřhru vyhrála Kacálková společně s Novákovou (Ústí) a Pešťáková s Reichrtovou braly bronz. Mezi
chlapci skončila dvojice Stárek s
Grubrem na 3. místě.
-dyš-
Kuželkáři vykřesali naději
Po několika prohrách se divizní
kuželkáři Děčína opět radovali z vítězství. Ve 24. kole porazili doma
předposlední tým soutěže a udrželi si
3. příčku tabulky. Utkání začali lépe
hosté, kteří vyhráli první dvě dvojice,
pak ovšem už bodovali jen naši.
Kovostroj Děčín - Sokol Údlice
6:2 (2445:2371)
Body Děčína (vítězové podtrženi):
P. Jablonický 406, Slavík 401, Novák
395, Piskoř 400, Staněk 405, Bachor
438.
V předposledním kole krajského
přeboru vykřesali kuželkáři SK Děčín
malou naději na postup do divize,
když vyhráli ve Verneřicích, které zápas v druhé polovině dvěma výhrami
trochu zdramatizovaly. Šance SK
mohly být větší, kdyby béčko Kovostroje porazilo doma první Blíževedly, ale to se nepovedlo. Blíževedlům
budou sice po soutěži odečteny dva
body za administrativní chybu, ale
přesto mají k postupu nejblíže. Pro
postup SK by museli jeho hráči vysoko vyhrát a Blíževedly i Loko Ústí B
vysoko prohrát. V utkání celků ze
středu tabulky nestačil Union na domácí béčko Bohušovic.
Kovostroj Děčín B - Sokol
Blíževedly 2:6 (2302:2374)
Barbora 389, Nováková 374, Zíval
384, Veselý 358, Jiroušek 416, Šťastný 381.
SK Verneřice - SK Děčín
2:6 (2405:2488)
Mach 440, Plíšek 393, Zítka 420,
Novotný 382, Beneš 395, Kramer 458.
SKK Bohušovice B - Union Děčín
6:2 (2504:2483)
Dlouhý 454, Kumstát 402, Mrázek
367, Hrabě 442, Štětka 394, Bírovka
424.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KUŽELKY - SEVEROČESKÁ DIVIZE
Teplice
15 4 5 122,0:70,0 34
Česká Lípa
16 2 6 121,5:70,5 34
Kovo Děčín
14 0 10 111,0:81,0 28
Trnovany B
14 0 10 104,5:87,5 28
Sokol Ústí
13 2 9
99,5:92,5 28
Nový Bor
13 1 10 106,0:86,0 27
Louny
12 2 10 101,0:91,0 26
Doksy
11 1 12 98,0:94,0 23
Kadaň
10 1 13 94,0:98,0 21
Jablonec
10 1 13 77,0:115,0 21
Č. Kamenice
8 2 14 72,5:119,5 18
Duchcov B
8 1 15 78,5:113,5 17
Údlice
8 1 15 76,0:116,0 17
Mikulášovice
6 2 16 82,5:109,5 14
KUŽELKY - KRAJSKÝ PŘEBOR, SK. B
1. Blíževedly
15 1 5 108,5:59,5 31
2. Loko Ústí B
14 1 6 101,5:66,5 29
3. SK Děčín
14 1 6 101,0:67,0 29
4. Šluknov B
14 0 7
99,5:68,5 28
5. Union Děčín
12 1 8
89,0:79,0 25
6. Verneřice
11 1 9
97,0:71,0 23
7. Bohušovice B
11 1 9
90,0:78,0 23
8. Lovosice
8 2 11 78,0:90,0 18
9. Kovo Děčín B
8 0 13 76,0:92,0 16
10. Trnovany C
7 1 13 69,5:98,5 15
11. Sokol Ústí B
7 0 14 68,5:99,5 14
12. Sokol Ústí C
0 1 20 29,5:138,5
1
Blíževedly porušily soutěžní řád a budou jim
odečteny 2 body.
19
Sport
číslo 14
Hezouni mají první jarní výhru
Děčínské florbalistky skončily ve 2. lize žen na 9. příčce.
-fvl-
Florbaloví junioři i žáci bronzoví
Florbalistky DDM Děčín odehrály v Liberci poslední zápasy v základní části 2. ligy žen. Na úvod nejprve
jasně přehrály Frýdlant, poté bohužel
nestačily na první Chomutov, který
rozhodl v první třetině, když ji vyhrál
0:3. Děčanky poté držely s favoritem
krok, ale manko už nevymazaly.
SFBK Frýdlant - 1. FBC DDM
Děčín 1:6
Branky Děčína: Fiedlerová 3, Bisová 2, Hermannová.
1. FBC DDM Děčín - FbC 98
Chomutov 4:6
Bisová, 2, Hermannová, Bartůšková.
V sobotu se florbaloví junioři
Děčína v Domažlicích rozloučili se
sezónou výhrami nad silnými celky,
čímž si zajistili výborné konečné 3.
místo. Nejprve porazili FBC Plzeň,
když vítěznou branku vstřelil tři vteřiny před koncem Michal. Ve druhém
duelu přehráli díky lepší fyzičce a celoplošnému florbalu druhé Karlovy
Vary.
1. FBC DDM Děčín - FBC Plzeň
5:4
Branky Děčína: Klein, Kužel, Vybíral, Michal, Povelkin.
Kadeti BK jdou
v play-off dál
Liga kadetů U17:
Basketbalisté Děčína postupují do
další části play-off. V sobotu totiž
porazili domácí béčko Sokola pražského a sérii vyhráli 2:0 na zápasy.
Utkání však nebylo jednoduché. Naši
sice dali první koš, ale pak se jim nedařilo a domácí vyhráli první čtvrtku
17:16. Děčané se ovšem postupně
zlepšovali, dobře bránili a nakonec
jasně vyhráli. Dalším soupeřem Děčína bude Kroměříž, která v základní
části prohrála jen jednou.
Sokol pražský B - BK Horejsek
Děčín 54:72 (28:33)
Body Děčína: Jezbera 20 (2x 3),
Hammerle 20, Ondráš 11 (1), Trbola
10, Maděra 6, Josefus 5.
-bk-
Karlovy Vary - 1. FBC DDM
Děčín 4:9
Vybíral 2, Kubišta 2, Kužel 2, Ludvík, Michal, Baša.
Také starší žáci Děčína mají za
sebou poslední zápasy sezóny. Na
předposledním turnaji sice narazili na
bezkonkurenčně první dva týmy tabulky a oba zápasy prohráli, minulý
víkend však dvakrát zvítězili a získali
celkové 3. místo, což je nejlepší umístění v historii této kategorie.
Výsledky: 1. FBC DDM Děčín Florbal Ústí 0:9, FBC Liberec 2:9; 1.
FBC DDM Děčín - DDM Kadaň 8:5,
Mocní Tuleni Podbořany 8:5.
Béčko mladších žáků Děčína sahalo po bodech, ale nakonec získalo
jen jeden za remízu s Dubím. Škoda
těsné porážky s Mostem.
Výsledky: 1. FBC DDM Děčín Vipers Most 5:6, DDM Chomutov
White 2:11, Florbal Ústí Štírci 1:16,
SK Dubí White 6:6.
Děčínská přípravka se na turnaji
v Liberci opět rozdělila na týmy Blue
a White. Bílý tým dal jen šest gólů za
tři zápasy a třikrát prohrál, naopak
modrý tým třikrát triumfoval. Děčínské přípravce tak skončila třináctizápasová šnůra bez porážky.
Výsledky: 1. FBC DDM Děčín
Blue - FBC Liberec Blue 9:3, Florbal
Ústí Tygříci 6:3, Florbal Ústí Vlčáci
6:4; 1. FBC DDM Děčín White - Florbal Ústí Lvíčata 1:8, FBC Liberec
Black 1:7, FBC Č. Lípa 4:8.-flb, blcFLORBAL - 2. LIGA ŽEN, DIVIZE II, KONEČNÁ
TABULKA
1. Chomutov
16 2 2
128:68
50
2. Ústí n. L.
15 1 4
104:61
46
3. Osečná
12 3 5
103:72
39
4. Liberec
13 0 7
90:60
39
5. Lovosice
11 2 7
80:72
35
6. Česká Lípa B
8 1 11
67:87
25
7. Frýdlant
7 1 12
64:87
22
8. Ml. Boleslav
6 1 13
54:79
19
9. DDM Děčín
5 3 12
68:87
18
10. Smržovka
5 3 12 68:102
18
11. Most
2 3 15 59:110
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FLORBAL - 2. LIGA JUNIORŮ, DIVIZE I,
KONEČNÁ TABULKA
Ústí n. L.
23 1 0
190:53
Karlovy Vary
15 3 6 168:107
DDM Děčín
13 4 7 140:111
FBC Plzeň
11 1 12 128:154
Česká Lípa
9 2 13 121:152
VŠ Plzeň
3 2 19 83:156
Domažlice
2 3 19 73:170
70
48
43
34
29
11
9
Okresní přebor ve futsalu pokračoval 16. kolem. Prvního jarního vítězství se dočkali Hezouni, kteří sice brzy
prohrávali se Stadem 0:2 a trápili se s
jeho obranou, pak však využili chyb
soupeře, z rychlých protiútoků do půle
srovnali a ve druhé již dominovali.
Vedoucí Bílý balet si překvapivě vysoko poradil s Boca Juniors. Těm se
zhroutila jejich tradičně pevná obrana. Jamajka přehrála bez inkasovaného gólu Slovanku. Krásný Studenec
v důležitém duelu jasně porazil Jílové a očekávaný zápas byl překvapivě
jen otázkou výše skóre. Malá Veleň
prohrávala v poločasu 0:4 s Huntířovem, ale nevzdala se a po přestávce
otočila na 5:4. Huntířov ovšem zaslouženě zremizoval. V krizi je Nota. Minule prohrála kontumačně, tentokrát
jí Odpadlíci nastříleli devítku. V důležitém duelu o záchranu přehráli
DeCe Computers Srbskou Kamenici,
když byli po celý zápas o trochu lepší. Hráčem kola byl vyhlášen Aleš
Čermák (Bílý balet).
Dece Comp. - Srbská Kam. 3:1 (0:0)
Klečka, Macháček, Jedlička - Jírava.
Boca Juniors - Bílý balet 4:14 (2:8)
Levý, Hošek - Dědič 4, Podolský
3, Čermák 2, Betyár 2, Janoušek 2,
Tyl.
Jílové - Krásný Studenec 2:13 (1:5)
Čeledi, Malowanyj - Murdych 4,
Stach 3, Doksanský 2, Vaníček 2,
Doubek 2.
Hezouni - FC Stado 6:3 (3:3)
Barilla Ondřej 3, Reichelt 2, Knotek - Kozel, Skalický, Zíval.
Odpadlíci - Nota 9:1 (3:0)
Horyna 5, J. Sýkora 2, L. Sýkora,
Hrdlička - Veselý.
Malá Veleň - Huntířov 5:5 (0:4)
Rolenc 2, Chvápil, Kropáč, Ryvola
- Beneš 2, Rojko, Pova, Kožár.
FC Slovanka - Jamajka 0:5 (0:1)
Čapek 2, Schlezinger, Fojt, Valštýn.
V I. třídě se dramatizuje boj o druhé postupové místo. Jelikož nemohou
postupovat B týmy Baletu a Krásného Studence, je za současné situace
postupová 4. příčka. Tu zatím drží
POP Servis, i když se mu nedaří. Tentokrát prohrál s béčkem DeNasu. Popáci byli lepší, ale vychytal je brankář Pohanka. Vzhůru šplhá Bělá, která jasně vyhrála v České Kamenici,
když opět nastřílela osm gólů. Rudá
hvězda prohrávala o poločase s El
Clasicem 1:3. Pak se však zlepšila,
vyrovnala, a v posledních sekundách
sahala při obrovské šanci po všech
bodech. Bodlo vedlo v průběhu druhé půle nad Chrochvicemi 6:3, ale
nakonec bylo rádo za jednobrankovou
výhru. Daří se Mexicu, Barcelonu
zdolalo suverénně. Překvapením kola
je výhra Galacticos nad béčkem Bílého baletu. Utkání vedoucího DC Východu s posledními Piráty bylo podle
očekávání jen otázkou výše skóre.
Hráčem kola byl vyhlášen Martin
Semrád (Galacticos).
Česká Kamenice - SK Bělá 2:8 (1:3)
Švejda, Bašta - Klínský 2, Myška
2, Veigend 2, Šikýř, Čáp.
POP Servis - DeNas Krásný
Studenec B 4:5 (1:1)
Bárta 2, Trnka, Šohaj - Pilík 2,
Šmalcl, Bošek, Doubek.
Rudá hvězda - El Clasico 5:5 (1:3)
Pulda 3, Svoboda, Veselý - L. Beutler 4, T. Beutler.
Piráti - DC Východ 2:11 (1:7)
Rončka, Malkovský - Novotný 4,
Hloušek 3, Rautner 2, Novák, Blatný.
Real Chrochvice - Bodlo 5:6 (2:4)
Bořuta ml. 2, Černý, Šafránek, Čech
ml. - Prchal 5, Mojžíš.
Mexico - Barcelona 7:2 (3:0)
Noworol 2, Abdužalinov 2, L. Cisár 2, A. Cisár - M. Plosza, Turták.
Galacticos B - Bílý balet B 5:3 (4:2)
Baláček, Semrád, Vlk, Bartůněk,
Michal Burian - Janoušek 2, Jager.
Program 18. kola (hř. Chrochcice), okresní přebor:
Hezouni - Nota (st 16. 4., 19.30), Boca - Stado (st 16.
4., 20.30), Slovanka - Bílý balet (čt 17. 4., 17.30,
Vrchličák), Jílové - Srbská (čt 17. 4., 18.20, Březiny),
M. Veleň - Kr. Studenec (pá 18. 4., 18.20, Březiny),
Odpadlíci - DeCe (pá 18. 4., 19.20, Březiny),
Jamajka - Huntířov (pá 18. 4., 19.30); I. třída: El
Clasico - Kr. Studenec B (po 14. 4., 19.20, Březiny),
Piráti - Barcelona (po 14. 4., 20.20, Březiny), Rudá
hvězda - Bělá (út 15. 4., 17.30, Vrchličák),
Chrochvice - Mexico (út 15. 4., 19.30), Galacticos B
- Bodlo (út 15. 4., 20.30), POP Servis - DC Východ
(st 16. 4., 18.30), Č. Kamenice - Balet B (pá 18. 4.,
19.00, Č. Kamenice).
-pro, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FUTSAL - OKRESNÍ PŘEBOR
Bílý balet
12 2 2
105:47
Hezouni
11 4 1
115:51
Jamajka
11 2 3
79:35
Kr. Studenec
11 1 4
99:55
Jílové
10 1 5
87:72
Boca Juniors
9 1 6
52:47
Slovanka
9 0 7
62:52
Huntířov
6 3 7
72:71
Nota
6 1 9
47:63
Odpadlíci
5 3 8
56:74
DeCe Comp.
3 1 12
40:90
Stado
2 3 11
42:81
Srbská Kam.
3 0 13
37:83
Malá Veleň
2 2 12 34:106
38
37
35
34
31
28
27
21
19
18
10
9
9
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FUTSAL - I.
DC Východ
13
Kr. Studenec B
12
Bílý balet B
10
POP Servis
9
Bělá
9
Rudá hvězda
7
Mexico
8
El Clasico
6
Galacticos B
6
Chrochvice
4
Č. Kamenice
4
Bodlo
4
Barcelona
3
Piráti
0
41
36
32
30
28
27
27
22
19
15
14
14
12
0
TŘÍDA
2 1
0 4
2 4
3 4
1 6
6 3
3 5
4 5
1 9
3 9
2 9
2 10
3 10
0 16
94:27
90:57
68:54
72:51
70:59
71:42
78:54
56:57
61:80
46:63
40:56
58:74
63:82
36:137
SKST zve na velikonoční turnaj
SKST Děčín pořádá v sobotu 19.
dubna od 9.00 hodin 8. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu.
Akce se mohou zúčastnit pouze osoby (bez rozdílu věku a pohlaví), které
nejsou registrovány jako aktivní hráči stolního tenisu. Přihlásit se můžete
na telefonu 775 158 767 (i SMS), e-
mailové adrese [email protected] nebo přímo na místě v den konání, tedy v hale SKST Děčín (ul. Práce 19, Děčín IV), vedle tenisových
kurtů za vlakovým nádražím. S sebou
sportovní oblečení, pálku a obuv do
tělocvičny (na sálové sporty). Startovné činí 50 Kč.
-r-
20
Sport
10. dubna 2014
Dorost Junioru je opět první
Krajský přebor dorostu:
Junior Děčín (U19) - Litoměřice
3:0
Fotbalisté staršího dorostu Junioru
byli v přímém souboji o 1. místo po
celý zápas lepší, soupeře přehráli ve
všech směrech, zejména však v nasazení, kombinaci a pohybu. Podali výborný výkon v čele s nejlepším hráčem utkání, Tomášem Feledim. Branky: Brom, Feledi, Kolář.
Junior Děčín (U17) - Litoměřice
5:2
Mladší dorost Junioru dal gól už ve
2. minutě, ale pak polevil a soupeř
otočil na 1:2, protože Děčané neproměňovali ani ty největší šance. Naštěstí po přestávce domácí zabrali a
díky dvěma brankám výborně hrajícího Broučka a jedné trefě Vaita s Křížem zvítězili 5:2. Branky: Brouček 2,
Vait, Kříž, Beneš.
Česká liga žáků:
FAŠV (U13) - FK Teplice 2:4
V 19. kole žákovské ligy se překvapení nekonalo, když Děčané pod hlavičkou FAŠV nestačili na výborné
Teplice. Branky: Carva, Vosecký
FAŠV (U12) - FK Teplice 7:3
To mladší Děčané favorita soutěže
zaskočili a s přehledem zvítězili. Ve
čtyřech jarních kolech zatím naši nenašli v žákovské lize přemožitele. Nejlepším hráčem zápasu byl Petr Lehký. Branky: Lehký 3, Podlaha 2, Hamada 2.
Krajský přebor žáků:
Bílina - FK Junior Děčín (U15) 1:4
Domácí hráči byli fyzicky vyspělejší, ale Děčané předvedli bojovný
výkon a zaslouženě zvítězili. Branky:
Hanzl 2, Ridl, Studnička.
Bílina - FK Junior Děčín (U12) 2:5
Hráči Junioru předvedli jeden z nejslabších výkonů, přesto vyhráli a jejich vítězné tažení soutěží pokračuje.
Branky: Podlaha 3, Sejk, Rakušan.
-mt, blcFOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR ST. DOROSTU
1. Junior Děčín
12 1(0)
3 54:22 37
2. Bílina
11
2(2)
3 45:18 37
3. Litoměřice
11
1(0)
4 66:39 34
4. Košany
10
2(1)
4 44:28 33
5. Litvínov
8
4(4)
4 35:28 32
6. FC Chomutov
8
2(2)
6 63:31 28
7. Obrnice/Souš
8
2(1)
6 39:28 27
8. Kadaň
8
3(0)
5 34:41 27
9. Žatec
6
2(1)
8 34:40 21
10. Louny
5
2(1)
9 33:43 18
11. Neštěmice
4
3(1)
9 38:74 16
12. VOŠ Roudnice
5
0(0) 11 41:58 15
13. Ervěnice
2
1(0) 13 22:66
7
14. Loko Chomutov 1
1(0) 14 17:49
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR ST.
SK Roudnice
16
0(0)
0
Neštěmice
13
0(0)
3
Litoměřice
11
3(1)
2
Krupka
10
3(2)
3
Louny
7
5(3)
4
Žatec
8
2(1)
5
Košany
6
4(2)
6
Brozany
7
1(1)
8
Junior Děčín
7 1(0)
8
Kadaň
5
1(0) 10
Souš
5
0(0) 10
Štětí
3
1(1) 12
Bílina
1
1(0) 14
Ervěnice
1
0(0) 15
ŽÁKŮ
74:10
81:19
38:13
39:25
41:26
49:32
28:54
34:40
48:50
37:57
23:32
20:39
19:79
20:75
48
39
37
35
29
27
24
23
22
16
15
11
4
3
Jiskra inkasovala „sedmičku“
Tratec Vilémov - Jiskra Modrá
7:0 (5:0)
K sobotnímu derby krajského přeboru odjížděli fotbalisté Modré unaveni po středeční předehrávce poháru
s Pokraticemi a ne ve zcela optimální
formě. Do sestavy se sice vrátil brankář Kratochvíl i omilostněný Fichtner,
ale chyběl Čapek, který dostal stop na
dva zápasy a pohárová předehrávka ho
tak na hřiště nevrátila. Navíc někteří
hráči nastupovali se zraněními.
Domácí měli raketový nástup a už
ve 12. minutě vedli po brankách Vlka
a Jägra 2:0. Pak ale měl velikou šanci
Modrá
v poháru končí
Sokol Pokratice - Jiskra Modrá
3:2
Fotbalisté Modré si ve středu předehráli utkání 3. kola Severočeského
poháru, čímž chtěli vyrušit karetní
tresty z duelu s Krupkou, při kterém
byli vyloučeni Fichtner, Čapek i brankář Kratochvíl. To se ale povedlo jen
u Kratochvíla, Fichtner byl totiž omilostněn a Čapek dostal stop na dva
zápasy.
Modrá k utkání nastoupila bez několika hráčů základní sestavy a v brance byl Fejfar st.! Přesto vedla po brankách Žáka a Sýkory 0:2, nakonec ale
prohrála 3:2 a Pokratice tak po Junioru vyřadily i Modrou.
-blc-
Fichtner, jenže ji neproměnil. Týž hráč
byl ve 20. minutě faulován v šestnáctce a Jiskra kopala penaltu. Ovšem
Demčenko trefil jen tyč.
Těžko odhadovat, jak by se zápas
vyvíjel, kdyby Jiskra vyrovnala. Jenže se tak nestalo, a to byl vlastně její
konec. Hráči v dalších minutách přestali bránit a Vilémov trefami Buryánka, Soukupa a Kurela ml. vyhrál
poločas jasně 5:0.
Také po přestávce byli domácí lepší, i když první střelu na branku obstaral moderský Líbal, jenže brankář
Loos byl pozorný. Pak ale v 54. minutě utekl obraně Jiskry domácí Soukup a zvýšil na 6:0. A svůj hattrick
završil Soukup v 88. minutě - 7:0.
V neděli hraje Modrá doma s Modlany (16.30).
Modrá: Kratochvíl - Sýkora, Struha, Podolský, Frkal - Kuna (80. Šotola), Žák, Havrda, Líbal - Fichtner,
Demčenko. Sudí Zítko, ŽK 2:2. -blcFOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Krupka
12
6(3)
2 52:24 45
2. Litoměřice
10
8(3)
2 42:20 41
3. Bílina
10
6(5)
4 32:14 41
4. Litvínov
11
4(1)
5 45:24 38
5. Blšany
11
3(2)
6 51:31 38
6. Vilémov
10
4(1)
6 55:32 35
7. Proboštov
8
5(5)
7 38:32 34
8. Jiskra Modrá
8 3(2)
9 32:39 29
9. Milešov
5
7(5)
8 27:38 27
10. Neštěmice
8
2(0) 10 38:36 26
11. Louny
7
3(2) 10 27:27 26
12. Modlany
6
5(1)
9 38:51 24
13. H. Jiřetín
4
7(4)
9 29:52 23
14. Kadaň
5
4(2) 11 36:47 21
15. Junior Děčín
7 0(0) 13 28:64 21
16. Březno
2
5(0) 13 20:59 11
Čísla v závorce označují počet vyhraných zápasů
v penaltách po remíze v zákl. hrací době.
Jakub Kolář (vpravo) pomohl dorostu Junioru k výhře jedním gólem. -blc-
Tým Junioru se cítí poškozen
FK Litoměřice - FK Junior Děčín
3:0 (1:0)
Po výhře nad první Bílinou zajížděli fotbalisté Děčína v sobotu k dalšímu silnému soupeři, který se pohybuje na špici krajského přeboru. Bohužel, Děčanům se zatím nedaří venku bodovat, tentokrát však mohli „poděkovat“ i rozhodčím.
První poločas přinesl vyrovnaný
fotbal, ve kterém se již brzy měnilo
skóre. Po třinácti minutách totiž přišel závar před děčínskou brankou,
Příhonskému nevyšel odkop, trefil
protihráče a ten zasunul míč k tyči 1:0. Ve zbytku poločasu pak měli domácí mírnou převahu, přesto Junior
mohl vyrovnat. Těsně před přestávkou
měl stoprocentní šanci Příhonský, který se ocitl sám před brankářem Diveckým, ale vysoko přestřelil.
V druhém dějství pokračovala vyrovnaná bitva, v níž měli naopak trochu více ze hry naši. Tlačili se za vyrovnáním a mohli se ho dočkat v 70.
minutě, kdy byl Murdych faulován v
pokutovém území. Jenže píšťalka su-
dího zůstala němá a jak už to chodí,
přišel trest na druhé straně. Stoper
Čapek předvedl čistý obranný zákrok,
kdy nejprve trefil míč, teprve pak přes
něj útočící hráč upadl, ale rozhodčí mu
hned ukázal červenou kartu! A z následného trestného kopu trefil kapitán
Litoměřic přesně šibenici - 2:0. Děčané pak hru ještě více otevřeli a dostali další gól - 3:0.
„Nevím, jak to slušně říct. Litoměřice se prostě před zápasem posílily o
tři rozhodčí. Ti mávali nebo nemávali
ofsajdy, otáčeli auty, nakonec nám
neodpískali penaltu a vyloučili Čapka. Dobře, ať prohrajeme, ale ve fér
zápase. Takhle se to jen otravuje hráčům, trenérům i divákům,“ zlobil se
trenér Děčína, Pavel Horáček.
V neděli hostí Junior poslední Březno (16.30).
Děčín: Tvrdoň - Horáček, Vlasák,
Čapek, Doksanský - Gaher, Folprecht,
Příhonský (82. Doubek) - Pecha (62.
Šmalcl) - Murdych (85. Svoboda),
Betyár (85. Michalec). Sudí Borovec,
ŽK 3:4, ČK 0:1.
Luděk Černý
Kam za sportem v Děčíně?
ČTVRTEK 10. 4.
Zimní stadión, 18.00 hod. Mezinárodní zápas v ledním hokeji mužů:
Česká republika - Dánsko.
PÁTEK 11. 4.
Zimní stadión, 17.30 hod. Mezinárodní zápas v ledním hokeji mužů:
Česká republika - Dánsko.
SOBOTA 12. 4.
Městský stadión, 10.00 hod. Krajský přebor st. žáků ve fotbalu: Junior
Děčín - Ervěnice. Od 11.45 hod. zápas ml. žáků.
ČEZ Sportcentrum, 15.00 hod.
Liga žáků U15 v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Lokomotiva Plzeň.
ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod. 2.
zápas finále play-off Severočeské ligy
mužů v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Sluneta Ústí n. L. B.
NEDĚLE 13. 4.
ČEZ Sportcentrum, 9.00 hod.
Liga žáků U15 v basketbalu: BK Horejsek Děčín - BK Klatovy.
Hřiště za zimním stadiónem, 9.00
hod. Děčínská hokejbalová liga: Kapitáni - Sovy Jílové. Od 10.45 Bulldozer - Orient, 12.30 Dominators B &W A, 14.15 B&W Tygři - Panthers.
Hala SKST, 10.00 hod. 2. zápas
semifinále play-off divize mužů ve
stolním tenisu: Děčín - Krupka.
Hřiště Modrá, 16.30 hod. Kr. přebor mužů ve fotbalu: Modrá - Modlany.
Městský stadión, 16.30 hod. Krajský přebor mužů ve fotbalu: Junior
Děčín - Březno.
ÚTERÝ 15. 4.
ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod.
Mattoni NBL, 2. zápas čtvrtfinále
play-off: BK Děčín - BK Opava. -blc-
Jílové na jaře zatím bez bodu
Sokol Srbice - FK Jílové 5:3 (1:0)
Ani napotřetí se fotbalistům Jílového v jarní části I. A třídy nepodařilo
vyhrát a v tabulce se propadli už na
11. místo!
Zápas se hrál na umělém trávníku
Sokola a menší rozměry jako by více
vyhovovaly Jílovským. Ti byli od
úvodu lepší a během první čtvrthodinky měli dvě tutovky, jenže je neproměnili. Hosté pak pokračovali v sympatickém výkonu, ale ve 33. minutě
přišel rychlý protiútok domácích a gól
Jedličky, který překonal po dlouhé
době opět chytajícího brankáře Pekaře - 1:0.
Vstup do druhé půle se naopak Jílovému nepovedl vůbec a Konečný po
čtyřech minutách, kdy potrestal banální chybu obrany hostí, zvýšil na 2:0.
Ovšem už za tři minuty snížil Barilla
na 2:1 a spustil se hotový brankostroj.
Domácí vzápětí díky druhé trefě Ko-
Sokol na
poslední stopě
V minulých dnech uspořádal TJ
Sokol Děčín lyžařský přechod Krkonoš s názvem Poslední stopa. Akce se
uskutečnila mimo jiné ku připomenutí 101. výročí tragického skonu průkopníků českého lyžování, členů Sokola, mistra Bohumila Hanče a Václava Vrbaty.
Součástí sobotního programu byly
závody v běhu na lyžích v kategorii
mužů a žen, kterých se zúčastnilo 18
závodníků z různých sokolských žup
a jednot. V cross-country mužů na 10
km mezi Špindlerovou Boudu a Luční Boudu zvítězil v náročných sněhových podmínkách bratr Jan Vaněček
ze Sokola Děčín. Druhý závod, memoriál Josefa Röslera-Ořovského ve
sjezdu, ovládl bratr Petr Jakovec ze
Sokola Unhošť. Oba závody v kategorii žen vyhrála sestra Karolína Šenderová ze Sokola Tuchlovice.
V neděli účastníky čekal turistický
pochod po krkonošských hřebenech s
krátkou pietou u Památníku obětem
hor.
Poděkování patří všem zúčastněným za mimořádnou vytrvalost v náročných sněhových podmínkách jarního tání.
-jv-
FOTBAL - OKRESNÍ SOUTĚŽE
nečného opět utekli na dvoubrankový rozdíl, Jílovští se ale nevzdali a v
rozmezí 72. a 76. minuty vyrovnali.
Při své premiéře v Jílovém se do listiny střelců zapsal Vaníček, který zužitkoval rychlou akci Floriána a Justa, poté skóroval z penalty Florián, i
když brankáře Srbic překonal nadvakrát - 3:3. V tu chvíli se zdálo, že hosté si nějaký bod odvezou, jenže pak v
86. minutě přišla přísná penalta ve
prospěch Sokola, které se na jeho
webu diví i sami domácí. Hráči Jílového samozřejmě vehemetně protestovali, ale nebylo jim to nic platné a
Kulhánek znovu poslal Srbice do vedení - 4:3. Hosté pak chtěli vyrovnat,
jenže sokolové předvedli další brejk
a střídající Popescu upravil na konečných 5:3.
„Sice jsme prohráli, ale hra se mi
už líbila. Na hráčích byl vidět jiný
přístup, běhali i bojovali. Škoda koncovky a přísné penalty,“ povzdechl si
trenér Jílového, Josef Florián.
V sobotu jede Jílové do Rumburku
(16.30).
Jílové: Pekař - Červenka, O. Michl,
Rangl, Florián - Kurty (56. Horyna),
Just, Vaníček, Farkaš - Barilla, Janda.
Sudí Doubek, ŽK 3:3.
L. Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FOTBAL - I. A TŘÍDA, SK. A
Travčice
12
2(0)
2 49:20
Rumburk
10
4(2)
2 46:18
Hrobce
7
4(3)
5 35:26
Střekov
8
2(1)
6 39:30
Křešice
7
3(1)
6 37:26
Pokratice
6
5(2)
5 27:35
Srbice
7
2(1)
7 33:39
Č.Kamenice
5
4(4)
7 21:28
Libouchec
6
4(0)
6 22:21
Mojžíř
4
7(3)
5 32:32
FK Jílové
6 2(2)
8 22:26
Šluknov
5
1(1) 10 24:35
V. Březno
5
1(1) 10 28:49
Soběchleby
2
3(1) 11 21:51
38
36
28
27
25
25
24
23
22
22
22
17
17
10
Zlatí medailisté z Poslední stopy - zleva Jan Vaněček, Karolína Šenderová a Petr Jakovec.
-fvl-
Pozvánka na okresní fotbal
PÁTEK 11. 4.
Staré gardy - 17.00 hod.
SK Děčín - Benešov n. Pl. (hřiště SA
Děčín), Jílové - Prysk, Libouchec Pizzerie Děčín.
SOBOTA 12. 4.
Okresní přebor dospělých - 16.30
hod.
Jiříkov - Malšovice, Dobkovice Těchlovice, Chřibská - Jiřetín pod Jedlovou, Union Děčín - Prysk, Krásná
Lípa - Sport areál Děčín, Dolní Poustevna - Šluknov B, Boletice - Staré
Křečany.
21
Sport
číslo 14
III. třída dospělých - 12.45 hod.
Rybniště - Huntířov.
NEDĚLE 13. 4.
III. třída dospělých - 16.30 hod.
Starý Šachov - Verneřice (15.00),
Loko Děčín - Valkeřice (hřiště Unionu), Františkov - Bynovec, V. Bukovina - D. Habartice (15.00).
PONDĚLÍ 14. 4.
Staré gardy - 17.00 hod.
RAFani - Těchlovice (hřiště Boletice),
Heřmanov - Malšovice (hřiště Fojtovice), Markvartice - JVŠ Děčín. -kš-
OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH - 16. KOLO
Vedoucí SA Děčín nastřílel rezervě Šluknova půltucet gólů a drží si čtyřbodový náskok. Druhý Jiříkov podle očekávání přehrál snaživé Dobkovice a
třetí Malšovice vysoko porazily poslední Staré Křečany. Čtvrté Boletice až
zlepšeným výkonem ve druhé části splnily roli favorita a zvítězily v Dolní
Poustevně. Union Děčín překvapivě vysoko zvítězil v Jiřetíně.
FK Malšovice - Jiskra Staré Křečany 6:2 (3:1)
Hora 3, Kutzler 2, Stránský - Žebro, Jiřinský. Rozhodčí Forro, 90 diváků.
FK Dolní Poustevna - Spartak Boletice n. L. 2:4 (0:1)
Karpíšek 2 - Beutler, Šindelář, Rohlíček, Švec. Rozh. Červený, 120 diváků.
Sport areál Děčín - SK Plaston Šluknov B 6:2 (5:1)
Drahoňovský 3, Kalaš z PK, Dončev z PK, Culek - Vyšohlíd 2. Rozhodčí
Kouba, 90 diváků.
SK Prysk - TJ Krásná Lípa 1:4 (0:0)
Novák - Hroník 3, Matějka. Rozhodčí Hübner, 50 diváků.
Slovan Jiřetín pod Jedlovou - Union Děčín 0:4 (0:1)
Zvolský, Bezouška, Husák, Fojt. Rozhodčí Hejl, 60 diváků.
FK Český lev Těchlovice - FK Chřibská 3:1 (1:1)
Novák 2, L. Trlica - Vindyš. ČK: Nedvěd (CH). Rozh. Procházka, 80 diváků.
Spartak Jiříkov - SK Dobkovice 3:1 (2:0)
Hrdlovič 2, P. Ryšan - M. Štol. ČK: Stodola (J). Rozh. Beneš, 130 diváků.
III. TŘÍDA DOSPĚLÝCH - 12. KOLO
Úvodní jarní kolo má za sebou i nejnižší okresní soutěž. A nebyla v něm
nouze o překvapení. Mezi největší patří vysoká výhra posledních Markvartic nad Starým Šachovem! Rovněž vítězství Huntířova nad Velkou Bukovinou se nečekalo. Vedoucí Verneřice v utkání bohatém na góly měly plné
nohy práce s děčínskou Lokomotivou, ale nakonec zvítězily.
FK Multitex Huntířov - FK Velká Bukovina 1:0 (0:0)
Houra. Rozhodčí Jachimstál, 60 diváků.
FK Bynovec - Tatran Rybniště 2:2 (1:2) PK 7:6
Pekárna 2 - Růžička 2. Rozhodčí Dostál, 90 diváků.
TJ Valkeřice - FK Františkov 2:3 (2:0)
Grund ml., Šumný - Benda 2, Kuchař. Rozhodčí Křížek, 50 diváků.
SK Verneřice - Lokomotiva Děčín 4:3 (1:2)
Horejš 2, Vl. Rokos, vlastní (Horák) - Pulda 3. Rozh. Jachimstál, 50 diváků.
SK Markvartice - Kemp Starý Šachov 4:1 (2:1)
Zeman, Svoboda, Koutský, Gaher - Žiak. Rozhodčí Kožár, 80 diváků.
STARÉ GARDY - 11. KOLO
Do čela tabulky se po úvodním jarním kole dostal Libouchec těsnou domácí
výhrou nad bojovnými Malšovicemi. Druhý je tým SK Děčín, jenž zaslouženě zvítězil nad domácím JVŠ Děčín. Jílovští se vysokou výhrou nad posledními Těchlovicemi dostali na 3. místo a mají ještě utkání k dobru.
JVŠ Děčín - SK Děčín 3:5 (2:2)
Starý 2, Marguš - Majer 2, Vašák 2, Brousil. Rozhodčí Mokráček, 30 diváků. Hráno na hřišti SA Děčín.
SK Markvartice - Pizzerie Děčín 1:7 (0:6)
Fořt - Culek 3, Tomáš 2, Diviš, Kozel. Rozhodčí Dostál, 20 diváků.
FK Libouchec - FK Malšovice 4:3 (1:1)
Honsa, Budka, Sucharda, Wild za domácí. Rozhodčí Mecl, 40 diváků.
SG Heřmanov - SK Prysk 7:0 (4:0)
Stehlík 4, Horvát, Šturm, Drobúl. Rozhodčí Hrubý, 30 diváků. Hráno ve
Fojtovicích.
FK Jílové - FK Český lev Těchlovice 11:1 (5:0)
Štercl 3, Jiří Kulhánek 2, Fiřt 2, Tomášek, Rangl z PK, Knotek, Michalec Turták. Rozhodčí Hrubý, 40 diváků.
Garda RAFani Děčín - MSK Benešov n. Pl. 2:5 (1:4)
Gurský 2 - Ondrejkovič 3, Lekner Šimek. Rozhodčí Jirsák, 40 diváků. Hráno v Boleticích.
-kš1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR
SA Děčín
13 3 0
77:29
Jiříkov
11 4 1
59:15
Malšovice
12 2 2
48:21
Boletice
7 5 4
46:38
Těchlovice
8 4 4
39:22
Jiřetín
8 3 5
37:39
Krásná Lípa
7 3 6
35:34
Šluknov B
7 2 7
49:39
Union Děčín
5 4 7
39:43
Dobkovice
5 1 10
39:58
Chřibská
3 2 11
33:54
Prysk
1 4 11
25:65
D. Poustevna
3 0 13
29:58
Staré Křečany
2 3 11
27:67
44
40
40
29
28
28
26
24
22
16
11
10
9
9
FOTBAL
Verneřice
Starý Šachov
V. Bukovina
Bynovec
25
22
19
17
- III. TŘÍDA
8 1 2
7 1 3
4 4 3
3 5 3
33:20
44:21
21:16
16:21
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Františkov
D. Habartice
Loko Děčín
Rybniště
Huntířov
Valkeřice
Markvartice
5
4
3
3
2
3
3
1
3
3
4
4
2
2
5
3
5
4
5
6
6
21:26
14:18
30:29
18:24
9:18
23:28
21:29
16
15
14
14
14
12
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FOTBAL - STARÉ GARDY
Libouchec
8 0 3
36:21
SK Děčín
7 2 2
45:25
Jílové
7 0 3
39:17
Malšovice
7 0 4
42:28
Benešov
7 0 4
43:31
Heřmanov
6 1 4
47:29
Pizzerie Děčín
5 0 6
49:43
JVŠ Děčín
4 1 6
41:44
Prysk
3 1 7
19:40
RAFani Děčín
2 3 5
19:36
Markvartice
2 2 7
15:49
Těchlovice
1 2 8
25:57
24
23
21
21
21
19
15
13
10
9
8
5
22
Sport
10. dubna 2014
Boxerský šlágr pro Děčín
Karel Válek při jednom z pokusů ve dřepu.
-fvl-
Silový trojboj a děčínské medaile
Historicky první mistrovství Čech
v silovém trojboji (tzv. RAW) se konalo v Sokolově v sobotu 22. března.
Akce, na které startovalo osm desítek
siláků, se zúčastnili také tři děčínští
trojbojaři z klubu SKP Sport Děčín.
Klasický silový trojboj spočívá ve
vzpírání závaží ve třech disciplínách
- dřep, tlak na lavici a mrtvý tah neboli pozved, a to bez podpůrných dresů a bandáží na kolena. Tento sport
získává čím dál více na popularitě díky
ryzí síle, která je neskreslena právě
použitím superdresů a bandáží. Navíc
asociace IPF, pod kterou naši závodníci závodí, je pod kontrolou dopingových komisařů.
Jako první Děčíňák nastoupil Marek Svoboda, který na svých prvních
závodech vybojoval jako junior v kategorii mužů do 83 kg pěkné 5. místo,
když zvedl 165 kg ve dřepu, 115 kg v
tlaku na lavici a ve své nejlepší disciplíně, pozvedu, 235 kg. Pokusem v
pozvedu dokonce útočil i na český
rekord, který mu však vzal na souběž-
ně probíhající soutěži v Sokolu Vranovice ostřílený závodník Tomáš Lacko.
V nejpočetněji obsazené kategorii
mužů do 93 kg startoval Karel Válek,
který se stal mistrem ČR, když vyhrálvšechny jednotlivé disciplíny. V dřepu dal 250 kg, na lavici vytlačil 170
kg a pozvedl 260 kg, což v konečném
přepočtu tělesné váhy a nazvedaných
kilogramů znamenalo absolutní druhé místo. Bravo!
Posledním děčínským borcem byl
junior Radek Pospíšil, který ve váhové kategorii muži do 120 kg vybojoval výkony 240 kg ve dřepu, 140 kg v
tlaku na lavici a 267,5 kg v pozvedu
hezké 2. místo. Nutno dodat, že pokusem ve dřepu a v pozvedu ustanovil nové české rekordy v juniorech.
O děčínské závodníky se po celou
dobu staral Dušan Jasovský, bývalý
úspěšný závodník v silovém trojboji,
který svými zkušenostmi a správně
zvolenou strategií přispěl nemalou
měrou k dosaženým výkonům. -kv-
Šachisté SK udrželi 2. ligu
Šachisté SK Děčín uhájili druholigovou příslušnost. V posledním utkání sezóny totiž vyhráli v Bakově, kde
bodovali na každé šachovnici.
Sokol Bakov n. Jiz. - SK Děčín
2,5:5,5
Body Děčína: Sejkora 1, M. Havránek 1, Valeš 0,5, Janda 0,5, Kánský
0,5, M. Papay 1, J. Lešák 0,5, Černý
0,5.
Také krajský přebor II. třídy měl na
programu poslední zápasy sezóny.
Slavia se rozloučila domácí výhrou
nad béčkem Svádova, která ji posunula na 4. místo. O příčku níže skončilo céčko SK, jež nestačilo na druhý
ústecký Průmstav.
Slavia Děčín - Svádov-Olšinky B
4,5:3,5
Strauss 1, Zaťko 0, Málek 1, Uhlík
0,5, Hloušek 0,5, Holub 1, Vojtěchovský 0, Hellinger 0,5.
Průmstav Ústí n. L. - SK Děčín C
5,5:2,5
K. Klátil 0, Různa 0, O. Lešák 0,
Babička 1, Purkyt 0,5, Novotný 0,5,
P. Klátil 0, Veselý 0,5.
-blcŠACH - 2. LIGA. SK. B, KONEČNÁ
1. Vyšehrad
11 0 0
2. Teplice
8 0 3
3. Bohem. Praha B
6 2 3
4. Neratovice
5 3 3
5. Chess Most
4 5 2
6. Spartak Ústí
4 2 5
7. SK Děčín
4 1 6
8. Litoměřice
4 1 6
9. Bakov n. Jiz.
3 3 5
10. Liberec
3 1 7
11. Litvínov-Lom
2 2 7
12. 1. Novoborský C 1 2 8
ŠACH - KP II. TŘ., SK. B,
1. Chlumec
9
2. Průmstav Ústí
9
3. Libouchec
6
4. Slavia Děčín
5
5. SK Děčín C
4
6. Všebořice
4
7. Č. Kamenice
3
8. Lovosice
3
9. Litoměřice C
2
10. Bystřany
2
11. Svádov B
1
TABULKA
63,5 33
48,0 24
46,5 20
48,5 18
47,5 17
41,0 14
47,5 13
36,0 13
41,5 12
38,5 10
36,0
8
33,5
5
KONEČNÁ
1 0
1 0
0 4
2 3
2 4
0 6
1 6
1 6
3 5
2 6
1 8
TABULKA
62,5 28
53,0 28
40,0 18
40,0 17
41,5 14
39,5 12
35,0 10
33,5 10
29,5
9
35,0
8
30,5
4
BC Rohovník Armex Děčín - SKS
Aréna Kladno 10:6
Střelnice v neděli hostila šlágr 1.
ligy v boxu, ve kterém vedoucí Děčín
vyzval druhé Kladno. Děčínští v nejkvalitnějším střetnutí sezóny vyhráli
10:6 a nadále zůstávají bez porážky.
Škoda jen, že mužstva nenastoupila
kompletní, ale to zapříčinily blížící se
maturity, neboť někteří borci měli studijní volno. Diváci přesto odcházeli
spokojeni.
56 kg: Stehlík z Kladna vyhrál bez
boje. Stav 0:2.
60 kg: Huliev - Chval. Perfektní
podívaná a boj po celém ringu, ve kterém byl rozhodčí zbytečný, protože
oba boxeři se zasypávali sériemi čistých úderů. Mistr ČR, Huliev, vyhrál
na body. Stav 2:2.
64 kg: Kladenský Korec vyhrál bez
boje. Stav 2:4.
69 kg: Kliment - Lucák. Lucák nebral ohledy, že boxuje s mistrem ČR,
a rval se o každý metr ringu. Ani mu
nevadilo, že je o hlavu menší, a oplácel úder za úder. V polovině 3. kola
mu však po sérii tvrdých úderů došly
síly a prohrál na body. Stav 4:4.
75 kg: Podlucký - Pavliš. Utkání
se boxovalo v každém kole až do samého konce a Střelnice, díky výkonům obou borců, doslova bouřila.
Diváci sledovali dobrou techniku a
tvrdé údery. V nejhezčím utkání dne
vyhrál Podlucký na body. Stav 6:4.
81 kg: Stárek - Hataš. Hataš není
žádným nováčkem, má 90 vítězných
zápasů. Stárek ale znovu předvedl, že
statistiky pro něj nic neznamenají.
Střídal své údery na vršek i spodek,
ale v prvním kole mu soupeř vydržel
vzdorovat. V závěru 2. kola přišla dělovka mezi rukavice Hataše a Stárek
vyhrál TKO. Stav 8:4.
91 kg: Děčínský Hošek vyhrál bez
boje. Jeho předpokládaný soupeř,
Řezníček, šel raději o váhu výše. Stav
10:4.
+91 kg: Eliáš - Řezníček. Novopečený mistr ČR, Řezníček, se do Děčína, kde působil dvě sezóny, vrátil
jako soupeř. Na to, že se boxovala supertěžká váha, byl při úderech stále
vidět pohyb. Řezníček bodoval hlavně u provazů, kde měl převahu, a zaslouženě vyhrál 2:1 na body. Stav
10:6.
K dalšímu utkání zajíždějí Děčané
do Třeboně.
Milan Jirásek.
Za hrubé chyby hurá do divize?
Fotbalové utkání krajského přeboru mezi Modrou a Krupkou (1:2), ve
kterém byla Jiskra citelně poškozena
a kromě prohry ze sporné penalty jí
byli navíc vyloučeni tři hráči, mělo
dohru na krajském svazu.
Disciplinární komise ÚKFS zahájila disciplinární řízení s Jiskrou Modrá pro porušení povinností pořadatele
utkání a potvrdila tresty pro Antonína Čapka (2 zápasy stop za vzájemnou potyčku s krupským Watzkou,
který si rovněž dva zápasy nezahraje)
a brankáře Petra Kratochvíla (jeden
Hokejistky vyhrály
Bílí Tygři Liberec - HC Děčín
2:11 (2:3, 0:4, 0:4)
Děčínské hokejistky sehrály v neděli odvetu přátelského zápasu s ženami Liberce a vrátily jim porážku.
Domácí tým nastoupil jen s devíti
hráčkami, Děčanek bylo osmnáct a
získaly historicky první vítězství.
Branky Děčína: Chadimová 3, Ajchlerová 3, Forejtová 3, Holá 2. Střely na
branku 13:54.
-hc-
zápas stop za vyloučení po druhé žluté kartě). Naopak Tomáš Fichtner, který byl rovněž vyloučen po druhé žluté kartě, byl na základě vyhodnocení
a následné zprávy od komise rozhodčích omilostněn z důvodu nesprávného udělení druhé žluté karty.
Trest si odnesl i hlavní rozhodčí
Pavel Janeček, jehož výkon byl ohodnocen jako špatný, byly mi vyčteny
hrubé chyby a dostal pokutu ve výši
2 500 Kč. Je ale s podivem, že nebyla
omezena jeho nominace na další zápasy. Finanční trest dostal i delegát
Milan Chára, a to 1 500 Kč. Předseda
delegátů, Milan Chára, pak oznámil,
že ze zdravotních důvodů přerušuje
dočasně svoji činnost.
A sladká tečka na závěr. Komise
rozhodčích navrhla pět jmen rozhodčích, kteří by měli řídit soutěže v Čechách, tedy divizi a ČFL. Z nich budou vybráni tři a mezi adepty je i Pavel Janeček! Je tohle možné? Je! Je to
totiž český fotbal. Snad pomůže to, že
na videozáznam „divadla“ Modrá Krupka se přislíbil podívat i předseda
FAČR, Miroslav Pelta.
L. Černý
První finále juniorka prohrála
Sluneta Ústí n. L. B - BK Horejsek
Děčín 82:75 (52:36)
První finálový zápas Severočeské
ligy mužů vyzněl lépe pro basketbalisty Slunety, vítěze základní části.
Ovšem úvod pátečního duelu patřil
hráčům Děčína, kteří v 5. minutě vedli
6:14 a první čtvrtinu vyhráli 21:25.
Bohužel, ve druhé části přestali bránit, běhat i bojovat, a domácí otočili.
Po přestávce se výkon Děčína zlepšil
a tři minuty před koncem byl rozdíl
ve skóre jen tříbodový. Jenže v závěru se našim střelecky nedařilo, Ústí
proměnilo 8 z deseti trestných hodů a
vyhrálo.
Nyní se hraje tuto sobotu v ČEZ
Sportcentru od 18.00 hodin, případný rozhodující třetí duel se koná v
pondělí 14. 4. v Ústí (20.00).
Body Děčína: Linhart 14 (1x 3),
Kroutil 13 (1), Prach 12 (2), Kout 12
(1), Smeták 7, Malý 5, Hendrych 5,
Důra 4 (1), Čonka 3.
-jk, blc-
23
Sport, inzerce
číslo 14
Dva body ze souboje s lídrem
Bazzy Děčín - Rondo Teplice
4:3 ss (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)
Nečekané, ale milé dva body získali hokejbalisté Děčína, kteří na domácím stadiónu v Ústí porazili vedoucí
celek tabulky 2. ligy.
Zápas přitom nezačal pro naše příliš dobře, protože Teplice v první třetině využily přesilovky a ve druhé
zvýšily vedení na 0:2. Děčínu se ale
hned po minutě podařilo snížit z hole
Jakuba Hladiše, který zakončil akci
Drnce - 1:2.
V poslední třetině chtěli Bazzy vy-
Skatepark uzavřen
Kvůli hokejovým zápasům české
reprezentace s Dánskem je momentálně uzavřen areál skateparku u zimního stadiónu. Ten bude sloužit jako parkoviště pro autobusy reprezentace a
partnery Českého svazu ledního hokeje. Po akci se areál pro veřejnost
znovu otevře, a to v týdnu od 14. dubna.
Klub HC Děčín zahájil jednání se
zástupci statutárního města Děčín o
havarijním stavu překážek a mobilních buněk a také o provozním řádu
sportoviště.
-hc-
mazat manko, jenže místo toho znovu inkasovali - 1:3. Jiskřičku naděje
vykřesal opět Jakub Hladiš, který své
sólo zakončil nekompromisní střelou
- 2:3. Lídr tabulky si pak hlídal vedení, jenže osm vteřin před koncem nestačili na akci Děčína, kdy v rohu hřiště vybojoval míček Tomsa, předložil
Horáčkovi, jehož vyraženou střelu
dostal nadvakrát za záda teplického
gólmana znovu Jakub Hladiš - 3:3!
Časomíra se zastavila v čase 44:59 a
Tepličtí jen kroutili hlavami. V samostatných nájezdech pak bod navíc vystřelil Gottfried a korunoval děčínský
úspěch.
V sobotu hrají Bazzy v Mostě s týmem Nordics (10.00).
Děčín: Celner - Duda, Hovorka,
Gottfried, Beránek - J. Hladiš, D. Hladiš, Drnec, Horáček, Novák, Huk,
Tomsa, Rubeš. Střely 22:38, přesilovky 2:2, využití 0:1.
-mt, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOKEJBAL - 2. NHBL, SK. SEVER
Teplice
13 0 3 3
82:57
Bazzy Děčín
9 4 1 6
79:45
Pento Most B
11 0 2 6
82:58
Litvínov
10 0 2 5
68:48
Litoměřice
9 1 0 9
62:60
Nordics Most
8 1 1 9
77:56
Dukla Ústí
7 2 0 9
60:51
ČP K. Vary
6 2 0 11
53:78
Vik. K. Vary
1 0 1 16 47:157
2
6
5
2
9
7
5
2
Hokejbalové derby mezi „černobílými“ skončilo výhrou áčka 2:1.
-blc-
Dvojciferné výhry hokejbalistů
Dva shodné výsledky 14:1 okořenily víkendové kolo Děčínské hokejbalové ligy. Dominators tímto rozdílem rozdrtili jílovské Sovy a Panthers
si zchladili žáhu na Bulldozeru. V
dalších duelech zvítězilo áčko Black
& White v oddílovém derby nad B&W
Tygry těsně, gólem v poslední minutě, 2:1 a Denmark přehrál Orient 7:2.
Střelci kola jsou Tůma z Dominators
a Kremla z Panthers se čtyřmi zásahy.
Black & White A - Black & White
Tygři 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky: Vacek 2 - Tafi.
Orient - Denmark
2:7 (0:3, 1:2, 1:2)
František Peřka, VilémVilikus - Viktor Čižmár 3, Lavinger 3, Matoušek.
Sovy Jílové - Dominators
1:14 (0:4, 1:4, 0:6)
Křížek - Tůma 4, Vašíček 2, Tomeček 2, Říha 2, Žďánský, Kocour, O.
Luka, F. Chvátal.
Panthers - THC Bulldozer
14:1 (3:0, 5:1, 6:0)
Kremla 4, Šena 3, Železný 2, Hanzl 2, P. Lacina, Michálek, Bedan. -pp1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOKEJBAL Denmark
B&W Tygři
Bulldozer
Orient
Dominators
Panthers
Black & White A
Kapitáni
Sovy Jílové
DĚČÍNSKÁ LIGA
2 0 0
11:2
2 0 1
15:11
2 0 1
8:15
1 0 2
25:14
1 0 1
17:7
1 0 0
6:3
1 0 1
2:7
1 0 1
6:12
0 0 3
2:21
4
4
4
2
2
2
2
2
0
BK Děčín vyzve v play-off Opavu
Basketbalisté BK Děčín obsadili po
základní části Mattoni NBL 5. místo
a jejich čtvrtfinálovým soupeřem bude
letos silná Opava, která náš tým letos
porazila třikrát ze čtyř pokusů. „V
Opavě jsme nehráli úplně naši hru, ale
v posledních venkovních zápasech
jsme myslím ukázali svou sílu. Doma
jsme s Opavou prohráli jednou smolně, podruhé jsme už jasně vyhráli.
Takže do série jdeme pozitivně a věříme, že Opavu jsme schopni porazit,“
uvedl po posledním utkání základní
části děčínský křídelník Lukáš Bažant,
a dodal: „Přáli jsme si být na třetím
místě a zahrát si s Ústím nebo Pardu-
bicemi. A dalším přáním bylo začínat
doma. Ale nakonec budeme začínat
venku a musíme teď urvat v Opavě jedno vítězství. Hlavně ale potvrdit domácí prostředí. Karty jsou rozdány a
musíme se s tím poprat.“
První zápas se hraje již tento pátek
(11. 4.) v Opavě od 16.50 před kamerami ČT, v úterý 15. dubna se série
přestěhuje do Děčína (18.00), třetí
duel se bude konat opět v Opavě
(18.00), a to v pátek 18. dubna. Termíny případného čtvrtého a pátého
zápasu: BK Děčín - BK Opava (úterý
22. 4.), BK Opava - BK Děčín (pátek
25. 4.).
-bk-
Freetest KURsportu na Olešce
Firma KURsport připravila na nadcházející víkend 12. a 13. dubna další
ročník akce, během které budou k dispozici na otestování různé druhy kol
- horská i silniční, pánská i dámská, a
to značek Trek, Specialized, Cannondale a GT. Testovací víkend proběhne tentokrát na Staré Olešce v pensionu Vyhlídka.
V sobotu se bude testovat od 11.00
do 18.00 hod. na třech okruzích růz-
né náročnosti, v neděli pak od 10.00
do 16.00 hod. V neděli je také připravena od 11.00 společná vyjížďka v
okolí Staré Olešky (nutná rezervace
kol v sobotu).
Kola se budou půjčovat na dva doklady totožnosti (občanský průkaz,
pas, řidičský průkaz, rodný list atd.),
organizátoři také doporučují přivézt si
pedály vlastní, které umožní rychleji
otestovat více kol.
-blc-
24
Sport
10. dubna 2014
Basketbalisté skončili pátí
Vypláznutý jazyk a soustředěný výraz. Lukáš Bažant se chystá skórovat do
koše Ostravy v posledním utkání základní části Mattoni NBL.
-blc-
Hokejová reprezentace v Děčíně
Národní hokejový tým zahájil přípravu na mistrovství světa, které se
bude letos konat v Bělorusku. V rámci přípravy sehrají čeští hokejisté šest
zápasů, jež patří do série Euro Hockey
Challenge 2014.
První dva odehrají v Děčíně, kde na
zimním stadiónu vyzvou Dánsko.
Utkání proběhnou ve čtvrtek 10. 4.
(18.00) a pátek 11. 4. (17.30), předprodej vstupenek běží v distribuční síti
Ticketpro. Fanoušci, kteří si zakoupí
vstupenku, budou mít jedinečnou příležitost ji proměnit v letenku na květnové MS v Bělorusku. Stačí se do 17.
dubna zaregistrovat a uvést 16místný
kód vstupenky do chystané aplikace
na facebook.com/fanhokej.
Děčínští fanoušci se mohou ve dvojutkání těšit na známá jména, které
nový trenér reprezentace, Vladimír
D. Forejtová
bronzová
Dominika Forejtová, hráčka mladšího dorostu HC Děčín, je součástí
bronzového týmu na letošním MS světa žen do 18 let v maďarské Budapešti. Svěřenky trenéra Jana Fidrmuce
vyhrály v základní skupině dvě ze tří
utkání, čímž si zajistily postup do
play-off. Nejprve si ve čtvrtfinále poradily s reprezentací Švédska 3:0, poté
v semifinále i přes prohru 1:3 pořádně zatápěly Američankám a v souboji
o 3. místo udolaly Rusky 1:0. -hc-
Růžička, rozšířil na poslední chvíli o
čtveřici borců z KHL, Alexandra Saláka, Romana Červenku (oba SKA
Petrohrad) a Jana Koláře s Lukášem
Kašparem (oba Donbass Doněck).
Nominace národního týmu na začátek přípravy - brankáři: J. Kovář (Jekatěrinburg, KHL), P. Francouz (Litvínov), T. Závorka (K. Vary); obránci:
T. Mojžíš (Bratislava, KHL), J. Hrabal (Novosibirsk, KHL), M. Gulaši
(Karlovy Vary), T. Kudělka, L. Kovář (oba Vítkovice), O. Vitásek (Liberec), M. Stříteský (Litvínov), V.
Mozík (Plzeň); útočníci: J. Petružálek,
T. Vincour (oba Kazaň, KHL), R.
Smoleňák (Chanty-Mansijsk, KHL),
M. Vondrka (Bratislava, KHL), R.
Kousal (Podolsk, KHL), V. Svačina,
O. Roman (oba Vítkovice), T. Nosek,
L. Radil, T. Zohorna (všichni Pardubice), P. Pohl, M. Zaťovič (oba K.
Vary), T. Filippi, J. Valský (oba Liberec).
-hc-
Valdemar Jiruš
mistrem ČR
Hokejisté staršího dorostu Bílých
Tygrů Liberec pod vedením někdejšího hráče a trenéra HC Děčín, Valdemara Jiruše, slaví titul mistra České
republiky. Ve finále se utkali s Brnem,
které doma porazili 6:2, na ledě Komety vyhráli 4:2 a poprvé v historii
slaví ligový titul v této věkové kategorii.
-hc-
USK Praha - BK Děčín 66:79
Předposlední zápas základní části
Mattoni NBL a poslední ze série tří
venkovních duelů v řadě odehráli basketbalisté Děčína ve středu a opět slavili vítězství, jež uchovalo šanci na 3.
místo před play-off. Zápas na Folimance ale nebyl vůbec jednoduchý a
mladý pražský tým se zkušenými borci Chánem, Votroubkem a dalšími našim dlouho vzdoroval. Bylo vidět, že
Pražané chtějí navázat na letošní dvě
vítězství nad Děčínem dalším úspěchem.
První dva body utkání obstaral obrovitý pivot Chán, na straně Děčína
vyrovnal trestnými hody Houška. A
právě tito dva hráči byli klíčovými
postavami svých týmů. Po koši Vyorala naši vedli 2:4, ale jinak vyzněla
první čtvrtina pro domácí, kteří postupně zvyšovali své vedení až na
23:17. Ve druhé čtvrtce zvedl USK
svůj náskok na 31:20 a trenér Budínský si vzal time-out. Po něm začala
děčínská obrana konečně fungovat,
domácí nedali dlouhých pět minut ani
bod, naopak naši zvolna stahovali a
po šestkách Strii to bylo 31:28. V závěru se sice Pražané prosadili, ale poslední slovo patřilo Vyoralovi, který
v závěrečných vteřinách upravil na
poločasových 35:32.
Třetí dějství bylo ze strany Děčína
opět velmi zdařilé a skončilo výhrou
16:27 (v Brně 17:25, v Ústí 12:27).
Vše začal koš Houšky, po něm skóroval Bažant, pak zaznamenal pět bodů
Vyoral, další dva přidal Landa a po
Bosákově koši a trojce byl stav 39:50.
Domácí pak snížili na 44:50 a 51:55,
ale poslední body této části dávali naši
Bosák a Jiříček - 51:59. Závěrečný díl
začal opět děčínským náporem
(53:65), hráči USK se však nevzdávali. Děčané ovšem dobře bránili, proměňovali své střely a vyhráli 66:79.
Z domácích byl nejlepší výborně
střílející Chán (22 bodů), dalším dvojciferným střelcem byl ale až Feštr
(10). Naopak Děčín měl takové kanonýry čtyři, z nichž byl nejlepší Houška, který navíc přidal 14 doskoků.
Body Děčína: Houška 18 (1x 3, 14
doskoků), Bosák 11 (1x 3), Vyoral 11
(1), Stria 10, Soukup 9 (1), Venta 8
(1), Landa 6, Bažant 4, Jiříček 2. Střelba za 2 body 22/42:26/55, za 3 body
3/12:5/11, TH 13/15:12/16. Doskoky
25:34 (útočné 6:14), asistence 11:15,
ztráty 13:8, fauly 21:19. Čtvrtiny
23:17, 12:15, 16:27, 15:20. Řídili rozhodčí Lukeš, Paulík a Kurz.
BK Děčín - NH Ostrava 69:54
Poslední zápas základní části odehráli Děčané v sobotu na domácí palubovce, kde vyzvali nevyzpytatelnou
Ostravu. Ta mohla hrát v klidu, naopak naši potřebovali zvítězit a doufat
v zaváhání Opavy či Pardubic, aby se
posunuli tabulkou vzhůru a vstupovali
do play-off z domácího prostředí. První část úkolu se podařilo splnit, bohužel Opava i Pardubice rovněž vyhrály, a tak Děčín skončil po základní
části pátý.
Sobotnímu utkání vévodily především obrany a kvůli nepříliš úspěšné
střelbě obou týmů rostlo skóre jen
pomalu. První body obstaral trojkou
děčínský kapitán Houška, Stria pak
zvýšil na 5:0 a následně Landa na 7:2.
Naši si po celou úvodní, bodově chudou čtvrtku udržovali vedení, které po
šestkách Soukupa narostlo na 11:4.
Koncovka však patřila Ostravě, která
snížila na 15:12. Druhé dějství začali
lépe opět Děčané, kteří po koších Bosáka, Bažanta a Landy navýšili vedení na 23:13. Pak přišla střelecky slabší pasáž, kterou přerušily až trojky Jiříčka a Soukupa - 31:21. V posledních
více než třech minutách ale domácí
nedali ani bod a hosté snížili na 31:25.
Úvod druhé půle byl ve znamení
rychle se měnícího skóre. Jako první
se trefil za dva body Houška, který
vzápětí přidal trojku, po něm byli
úspěšní i Vyoral a Stria, ale hosty držel na dostřel Pelikán - 40:32. Následně zaznamenal hostující Zbránek sedm
bodů v řadě a bylo to 40:39. Ve druhé
polovině této části už ale dominovali
opět naši, kteří nedovolili soupeři ani
bod a sami šňůrou 12:0 získali uklidňující vedení 52:39. Úvod posledního dílu se povedl Bosákovi, který šesti
body zvedl náskok Děčína na 58:41.
Poté už skóroval ze hry pouze Bažant,
z čáry trestného hodu pak Landa a
Vyoral. Hostům se nevedlo o moc lépe
a porážku neodvrátili.
„Chtěli jsme vsadit na hodně defenzivní kartu, což se nám podařilo. První poločas nebyl úplně oku lahodící,
bylo na nás vidět, že nám jde o dost.
V útoku jsme nebyli lehcí, přecházeli
jsme střelecké pozice. Ve druhém poločase jsme Ostravě už úspěšněji rozbíjeli kompaktnost, bohužel se nám
nedařily střelecké pokusy,“ řekl trenér Děčína, Pavel Budínský.
V dresu Ostravy byli nejlepší Zbránek (10 bodů), Wilmann (10) a Pelikán (7). V děčínských barvách byl
nejleším střelcem Bosák, nejvyšší rating měl ale Lukáš Bažant, který zaznamenal svůj dosud největší počet
bodů v dresu Děčína a byl vyhlášen
hráčem utkání.
Body Děčína: Bosák 16 (1x 3), Bažant 14, Houška 8 (2x 3, 9 doskoků),
Jiříček 7 (1x 3), Landa 7, Soukup 7,
Vyoral 4, Stria 4, Venta 2. Střelba za
2 body 23/46:20/37, za 3 body 5/17:2/
17, TH 8/14:8/12. Doskoky 36:29
(útočné 11:7), asistence 16:12, ztráty
11:18, fauly 12:16. Čtvrtiny 15:12,
16:13, 21:14, 17:15. Před 1 020 diváky řídili rozhodčí Hruša, Kučera a
Kučerová.
Sl. Bednář, L. Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL
Nymburk
Prostějov
Opava
Pardubice
BK Děčín
Ústí n. L.
Kolín
Ostrava
USK Praha
Svitavy
Jindř. Hradec
Brno
- MATTONI NBL
21
0 1880:1316100,0
32 10 3573:3052 76,2
26 16 3421:3163 61,9
26 16 3453:3254 61,9
26 16 3356:3175 61,9
23 19 3325:3400 54,8
20 22 3235:3340 47,6
19 22 3316:3276 46,3
13 29 3116:3465 31,0
12 30 3216:3575 28,6
12 30 3229:3674 28,6
11 31 3194:3624 26,2
Download

Děčín je příliš znečištěný