NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO
číslo
16
* 22. ROČNÍK
* 24. DUBNA 2014
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
INZERCE
ZDARMA
www.2hheran.cz
S odvahou
proti ohni
Trojice mladíků
pomohla řidičce
z hořícího auta
Š. Zimová
Dostálová:
Jak dál
s kamióny?
Pronájem
pozemků města
se zvýší
V čísle
Uvnitř
K dopravní nehodě se zraněním
došlo druhou dubnovou neděli ve Studánce u Varnsdorfu. Řidička jedoucí
v osobním vozidle Škoda Felicia při
projíždění levotočivé zatáčky na silnici vedoucí do Rumburku skončila
mimo vozovku. Se svým vozem vyjela ze silnice a narazila do betonového sloupku elektrického vedení u zdej-
Úspěchy
děčínských
formací
na Dance
Děčín
Rada města Děčín schválila nový
Postup a zásady pronájmu pozemku
ve vlastnictví statutárního města Děčín. Podle nových zásad budou pozemky u zahrad rodinných domů, na
rekreaci k chatě, na rekreaci - zastavěná plocha, pod domy a zděnými
garážemi, pod kolnou nebo jinou
drobnou stavbou pronajímány za 40,Kč/m2 na rok. Dále je nově zavedena
kategorie pro pozemky pronajímané
jako zařízení staveniště, a to rovněž
za cenu 40,- Kč/m2 na rok.
-lak-
šího domu. Po nárazu se vůz ještě otočil kolem své osy a skončil zpátky na
vozovce v protisměru. Vzápětí začal
hořet. V blízkosti dopraví nehody se
v tu dobu nacházeli tři mladíci, kteří
řidičce pomohli z hořícího automobilu a vyčkali na místě až do příjezdu
záchranářů. Nebýt duchapřítomných
mládenců a jejich ochoty pomoci člo-
věku v nouzi, mohla se situace odvíjet zcela jiným směrem.
Zraněná žena byla převezena do
nemocnice. Za nepříjemnou a především bolestnou zkušeností se skrývá
požití alkoholu před jízdou. To, zda k
dopravní nehodě přispěla i nepřiměřená rychlost, je předmětem policejního šetření.
-pis-
V PIVOVARU PĚLA I HELENA ZEŤOVÁ
Při otevření obchodního střediska Centrum Pivovar v Děčíně neponechali investoři nic náhodě a do víkendového otevíracího programu zařadili i vystoupení populárních osobností, např. zpěvačky Heleny Zeové (na snímku), domácí Sabiny Křovákové, trapnomága Richarda Nedvěda a dalších.
-blc-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
24. dubna 2014
POLICIE ČR
15 !
8
Případy
na Děčínsku
Velikonoce
a měnící se
„kultura“
Není tomu ani tak dávno, co jsem
v tomto sloupku projevil radost nad
tím, jak se po letech vrací naše národní - by pohanská - tradice uctívání velikonočních zvyků s pomlázkou...
Nuže, letos jsem byl ve zvýšené
míře svědkem jiných průvodních jevů
velikonočního hodování.
O jednom z nich svědčily hlídky
policie na silnicích. Hodovníci - doufejme, že jen dospělí - zřejmě začínají kromě nasávání také opět hojněji
řídit vozidla. To je samozřejmě významně nebezpečné. Je vůbec neuvěřitelné, že silniční kontroly a nehodová služba zaznamenávají neztenčené počty alkoholem ovlivněných řidičů. A to poté, co se pokuty opravdu
citelně zvýšily a řidič pod vlivem často přijde i o oprávnění k řízení. Asi se
toto opatření míjí účinkem a bylo by
namístě je přiostřit.
Druhá nemilá věc, která podle
mého pozorování postihuje Velikonoce, je rezignace některých žen na
hodovačku.
Obzvláště ve větších činžovních
domech a na sídlištích se na Pondělí
velikonoční těžko uhlídá, kdo všechno do domu vnikne, a před prahem
tak někdy stane skupina chlapců či
mužů, které dáma vidět nechce. Hoši
nerespektují, že je rozumné s pomlázkou obcházet jen vlastní příbuzné
a známé. Z minulosti takto poučená
dáma pak vyhlásí, že letos na Velikonoce nebude doma, čili ostrouhají i
její kamarádi. A je po tradici...
Pavel Panenka
! 56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden 193 přestupků a udělili 91 pokut za 24 300 Kč. Nejčastější byly
přestupky v dopravě (100), dále pití
alkoholu na veřejnosti (8), znečištění veř. prostranství či objektu (6),
schválnosti a hrubé jednání (5) aj.
21. ročník
„HON NA VAJÍČKA“ V AQUAPARKU
V Aquaparku Děčín vypukl ve čtvrtek 17. 4. dvoudenní hon na velikonoční
vajíčko, kterého se zúčastnilo 109 dětí. Programem provázel velikonoční zajíček, který pečlivě počítal nasbírané body ze soutěží, kterých se zúčastnil i on
sám a dětem pomáhal. Závodilo se v zaječím slalomu, vajíčkované, tančil se
ptačí tanec a nechybělo sbírání malovaných kraslic. Na závěr každého dne
všechny děti dostaly velikonoční diplom se sladkým pohlazením a byla vyhlášena vítězná družstva. O program a dobrou náladu se postarali instruktoři Plavecké školy a plavčíci Aquaparku Děčín. Dětem se akce líbila a lze věřit, že se
do aquaparku budou rádi vracet.
-pp-
Domy Horského se prý obnoví
Vedení města Děčína vyvolalo jednání s dědici Jana Davida Horského k
problémům nemovitostmi, které vlastní na území Děčína.
Při jednání byly řešeny otázky
ohledně nejvíce poškozených domů
LEŽÍCÍ BEZDOMOVEC
Na Ústecké ulici ležícího bezdomovce oznámil občan v pátek 18. 4. v
15.30. Vyslaná hlídka MP zjistila, že
se jedná o strážníkům velmi dobře
známého opilce. Po ověření, zda nepotřebuje lékařskou pomoc, jej strážníci ze silnice zvedli a z místa vykázali.
AGRESE V OBCHODNÍM
DOMĚ
V pátek 18. dubna v 18.42 oznámila
ochranka z obchodního domu v Pod-
jako například na Kamenické a v Zámecké ulici. Na domy v těchto ulicích
registruje magistrát od občanů nejvíce stížností. Lidé žijící v sousedství
nejvíce trpí shlukováním bezdomovců a nepořádkem.
Dědici primátora ubezpečili, že mají
zájem domy postupně opravit a tím je
znovu připravit k bydlení pro občany
města Děčína. Podle jejich slov již
některé domy opravili a jsou užívány
ke svému účelu.
„Dědici se zavázali se, že opuštěné
domy zajistí tak, aby nebylo možné
je zneužívat bezdomovci a nepřizpůsobivými občany nebo k odkládání
odpadků. Také nevyloučili možnost
odprodeje některých bytových domů,“
řekl František Pelant, primátor města.
Pro bližší informace lze kontaktovat Marii Horskou (marie.horsky@
horskys.cz).
Dědici nyní vlastní celkem 18
domů, z nichž šest je v tuto chvíli normálně v provozu.
-lakmoklech, že ve vnitřních prostorech
se zdržují tří opilí muži, kteří chtějí
ostrahu napadnout. Hlídka po příjezdu na místo jednomu z opilců uložila
blokovou pokutu za znečištění veřejného prostranství. Další se pokusil
utéci a cestou přitom převrátil několik popelnic. Po dostižení začal strážníky fyzicky napadat, a tak mu byla
za pomoci hmatů a chvatů přiložena
pouta a byl předveden na obvodní
oddělení Policie ČR. Přestupek 28letého muže z Děčína bude řešit magistrát města.
ODHALENA DALŠÍ
PĚSTÍRNA KONOPÍ
V úterý 15. 4. vyjeli rumburští
kriminalisté do Žižkovy ulice ve
Varnsdorfu, kde vzápětí odhalili
indoorovou pěstírnu konopí. S povolením k prohlídce pronikli do
objektu bývalého varnsdorfského
podniku, kde nalezli velké množství konopí. Do policejního skladu
putovalo téměř jedenáct tisíc rostlin. Na místě byly zadrženy čtyři
osoby asijského původu, jež byly
posléze obviněny z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Současně byl podán
návrh na vzetí do vazby, o němž
rozhodoval děčínský soud.
UŽ NEMOHL DÁL
A OBRÁTIL SE NA LINKU
PRO NESLYŠÍCÍ OBČANY
Ve čtvrtek 17. dubna nad ránem byli
děčínští policisté přizváni k případu hluchoněmé osoby, která se krátce po třetí hodině ráno obrátila na
linku pro neslyšící občany. Na displeji služebního telefonu se objevilo pár vět vypovídajících o špatném
psychickém stavu pisatele. Když se
pražští policisté dozvěděli pravděpodobné bydliště pisatele, zkontaktovali své děčínské kolegy, kteří případ převzali. Děčínský vyjednavač
s hluchoněmým mužem navázal
komunikaci. Mezitím jeden ze sloužících policistů na základě telefonního čísla zjistil pomocí internetu
další informace k volajícímu. Ty
jela prověřit policejní hlídka. Než
k dorazila na místo, nešastný muž
se sám přihlásil v Rumburku na
policii. Policisté mu nabídli pomoc
odborníků, kterou ale odmítl. Ve
služebně se již domlouvali pomocí
tužky a papíru. Krátce po deváté
ráno byl muž předán do péče lékařů. Lidský život byl zachráněn.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
MOČILI NA VOZÍKY
Hlídka MP si v neděli 20. 4. v 17.00
při kontrole v okolí obchodního
domu v Děčíně V všimla dvou podnapilých mužů, kteří močili na nákupní košíky a slovně napadali kolemjdoucí. Opilce ve věku 52 a 36
let znala. Jednomu uložila pokutu,
druhý v protiprávním jednání neustával, proto byl převezen na obvodní oddělení PČR k ověření totožnosti
a jeho jednání bude řešit magistrát
města.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 16
3
Zprávy, inzerce
Živou sochou vyvrcholí projekt
na podporu tolerance a soužití
Umělecký happening studentů
Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně završí projekt
„Teorie přizpůsobivosti“, v jehož rámci měli mladí lidé možnost neobvyklým způsobem pracovat s vlastními předsudky. Příležitost dostane také veřejnost, pro kterou
je na pondělí 28. dubna od
17.00 v Baru Boudebach připravena debata se zástupci města, Úřadu vlády ČR a romské
menšiny o vzájemném soužití
v Děčíně.
Debaty se zúčastní děčínský radní
Vlastimil Pažourek, Michal Kratochvíl z Úřadu vlády ČR, ředitelka
Charitního sdružení v Děčíně, Věra
Kuklová, Drahomír Radek Horváth z
poradny pro občanství, občanská a lidská práva Děčín aj.
Moderovat bude Gabriela Hauptvogelová, redaktorka Českého rozhlasu.
Středoškolákům v Děčíně a Stříbře
dal projekt šanci setkat se a diskutovat s bývalým stoupencem neonacismu, který je seznámil se současnou situací v extrémistickém hnutí. Studenti pak prošli
zážitkovým workshopem na
téma soužití s Romy. V Děčíně
je pro ně připravena umělecká
dílna s výtvarnicí Tamarou
Moyzes, během které se v ulicích města pokusí vytvořit živou sochu ztvárňující účastníky protestní demonstrace.
Projekt Teorie přizpůsobivosti realizuje Otevřená společnost, o. p. s. za
podpory Česko-německého fondu
budoucnosti a Open Society Foundations ve Stříbře a v Děčíně. -otsp-
DĚČÍNSKÝ CYKLOSTOP UŽ SE RÝSUJE
Kemp zaměřený na cyklisty vzniká pod Novým mostem a myšlenka Petra
Toncara a Svena Czastky se tak naplňuje. Děčín má být v budoucnu křižovatkou několika cyklostezek včetně mezinárodní trasy Berlín - Vídeň, a proto mu
dobře vybavený cyklokemp bude slušet. Kempingová plocha, infocentrum,
úschovna kol, sprchy atd., to vše a nejen to má v areálu své místo...
-blc-
Cyklisté, pozor na alkohol
S novou cyklistickou sezónou nabývá opět na vážnosti problém cyklistů, kteří jezdí pod vlivem alkoholu.
Naposledy zveřejnila městská policie případ pětačtyřicetiletého muže
z Děčína z pátku 18. dubna, kterého
hlídka zastavila v Želenicích ve 21.45
hodin. Jel navíc po chodníku, čímž
MLADÍ VANDALOVÉ NA CHLUMU
Zářivě růžovými nápisy (jména a neslušné obrazce) „vyzdobila“ rozhlednu
Chlum minulý čtvrtek 17. dubna mezi 10. a 15. hodinou skupina mládežníků.
Zda jde o jména pachatelů, či jiná, a zda jsou opravdu z Boletic, jak nápisy
napovídají, to již vyšetřují děčínští policisté. Pokud jim budete nápomocni
nějakým poznatkem, vedoucím k odhalení, jen dobře.
-pov-
Přepadení pumpy
Duchapřítomná žena, obsluhující
čerpací stanici pohonných hmot v Jílovém u Děčína, zabránila v úterý 15.
dubna večer přepadení. Všimla si totiž muže, který se před provozovnou
maskoval kuklou, stačila se uvnitř zamknout a přivolala policii. Muž prchl
a pátrají po něm kriminalisté. -ca, r-
Padělky za milióny
Na tržnici ve Hřensku odhalili celníci 1500 padělků za 9 mil. Kč. Ve
stánku se nacházelo 920 ks textilu, 78
párů obuvi a 504 kusů zboží (hodinky, opasky, parfémy...) s falešnými
značkami. S pomocí služebního psa
celníci v utajených skladech našli na
padesát tisíc nezdaněných cigaret, 158
litrů lihovin aj. Škoda na spotřební
dani by činila cca 180 000 Kč. -li, r-
porušil pravidla silničního provozu.
Protože z něho byl značně cítit alkohol, přivolali strážníci hlídku Policie
ČR. Cyklista přiznal požití čtyř piv
v nedaleké restauraci a dechová
zkouška ukázala 1,94 promile alkoholu. - Přestupek bude řešit příslušný
správní orgán magistrátu města. -top-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
Zubní.
pohotovost
24. dubna 2014
UZAVÍRKY
Tržní ul.
(vždy 800 - 1100 hod.)
Tržní ulice v úseku mezi ulicí Zbrojnickou a Husovým náměstím v Podmoklech je uzavřena do 10. 5. 2014.
Důvodem uzavírky jsou výkopové
práce pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Práce provádí společnost
Skanska a.s., investorem je Severočeská vodárenská společnost a.s.
26. - 27. dubna
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216
Kamenická
UDRŽÍ PIVOVAR ZÁKAZNÍKY „DOMA“?
Blokové čištění
města
pokračuje
Tradiční velké jarní blokové čištění ulic začalo 1. dubna.
Rozpis příštích dní:
23. 4. - ostrůvky Hankova a Podmokelská,
Mírové náměstí (večer), Raisova, Divišova
24. 4. - Lázeňská, Fügnerova
25. 4. - Jeronýmova, Chelčického
28. 4. - Bezručova, Dělnická (mytí vodou)
29. 4. - Dobrovského, Labská
-mm-
Nově otevřené Centrum Pivovar v Podmoklech dává svou velikostí a sortimentem naději, že pro zákazníky z Děčínska nahradí podobná střediska typu
Fórum v Ústí n. L. či Olympia v Teplicích. Pokud se mu to podaří, byly by
obavy z jeho negativního vlivu na sí drobných obchodů ve městě liché. -blc-
MP hledá nové strážníky
Doplnit stav strážníků chce děčínská městská policie. Volná jsou nyní
dvě pracovní místa. Vedení městské
policie chce prioritně přijmout zájemce, kteří mají platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Jedná se například o strážníky,
kteří bydlí v Děčíně, ale pracují u
městské policie v jiném městě.
„Člověk s osvědčením pro nás samozřejmě znamená značnou úsporu.
Zastupitelstvo ve čtvrtek
Další zasedání Zastupitelstva města Děčín svolal primátor města, František Pelant, do Společenského domu
Střelnice v Děčíně I na čtvrtek 24.
dubna od 15.00 hodin. Návrh programu obsahuje roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín -
zóna Centrum za rok 2013, odprodej
obytných a nebytových domů i pozemků a ostatní majetkové záležitosti, informace o činnosti orgánů města
aj. Zasedání je ze zákona veřejné, občané mohou zastupitele interpelovat a
diskutovat k bodům programu. -r-
Oprava obecní kaple v P. Žlebu
Oprava fasády kaple sv. Andělů
strážných v Prostředním Žlebu začala
ve čtvrtek 17. dubna. Obecní kaple
byla postavena místními obyvateli v
roce 1907. Po připojení Prostředního
Žlebu k Děčínu v roce 1960 se stala
majetkem města. V poválečné době a
v období komunismu ale stavba chátrala jako většina podobných objektů
v pohraničí. V roce 2009 se objektu
ujalo Občanské sdružení pro obnovu
kaple Andělů strážných v Prostředním
Žlebu, jehož založení inicioval MUDr.
Pavel Kozlík. Od té doby se tomuto
spolku podařilo opravit vstupní dveře, schodiště a okna a byla provedena
rovněž hydroizolace základů zdiva.
Prostřednožlebské občanské sdružení
obnovilo také tradici každoročních
posvícení a poutí v červnu a říjnu. Na
opravy finančně přispívají desítky
dárců a významný podíl pochází také
od Česko-německého fondu budoucnosti. Oprava vnějšího pláště, kterou
provádí děčínská firma Stamo, bude
dokončena v květnu, aby kaple přivítala návštěvníky v novém kabátě 23.
května o Noci kostelů. Otto Chmelík
Odpadají náklady na dvouměsíční
školení a následnou praxi na pracovišti. Případně bychom uvítali i zájemce, který v minulosti práci strážníka
vykonával a platnost jeho osvědčení
již skončila,“ uvedl ředitel děčínské
městské policie, Marcel Horák.
Základní podmínky pro výkon práce strážníka stanovuje zákon o obecní policii. Uchazeč musí být starší 21
let, trestně bezúhonný, spolehlivý, fyzicky a duševně způsobilý a musí mít
střední vzdělání s maturitní zkouškou
(nelze si doplnit během zaměstnání).
Zájemci o práci mohou zaslat životopis na e-mail [email protected]
případně si sjednat osobní schůzku na
tel. 412 593 180. Vybraní uchazeči
pak absolvují psychotesty a testy fyzické kondice. „Pokud projdou, čeká
ty, kteří nemají platné osvědčení, vzdělávací kurz a poté zkouška před komisí ministerstva vnitra, kterou musí
každý strážník opakovat vždy po třech
letech,“ dodal Horák.
-top-
Částečné omezení dopravy z důvodu
rekonstrukce vodovodu a kanalizace
na Kamenické ulici čeká řidiče od křižovatky s ul. Příkrá po čp. 232, a od
čp. 232 po objekt prodejny Albert.
Doprava zde bude řízena pomocí semaforů. Zároveň dojde k přemístění
autobusové zastávky u Albertu ve
směru na Ludvíkovice, a to nad přechod pro chodce. Zhotovitel: Sdružení Kamenická, Viamont DSP a.s. Řízení. Omezení potrvá do 30. 11. 2014.
Kamenná
Provoz částečně omezen - řízení semafory. Potrvá do května 2014.
Oblouková - autobusy
Uzavřena už také pro autobusy
městské hromadné dopravy je Oblouková ulice mezi Březovou a Zelenou
ulicí. Zastávky jsou vedeny po objízdné trase Zelená - Růžová - Březová.
Uzavírky a dopravní omezení ulic na
Starém Městě se mění podle probíhajících prací.
-r-
Úklid břehů
Labe II
Protože také pravý břeh Labe v
Děčíně vypadá velmi nevábně, zveme
vás ku pomoci s úklidem v neděli 27.
dubna. Sraz v 9.00 u restaurace Kocanda. Pracovní oděv a dobrou náladu s sebou.
-mhk-
5
Publicistika, inzerce
číslo 16
Jak dál s kamióny?
Aktuální stav řešení tranzitní kamiónové dopravy
Zhruba před necelým rokem jsem
vás na stránkách Principu v sérii pěti
článků informovala o probíhajících
jednáních Ústeckého kraje, starostů
obcí a zástupců Libereckého kraje k
problematice přetížených komunikací 2. a 3. třídy v našem regionu a hledání řešení s cílem vymístit z nich či
minimalizovat mezinárodní tranzitní
kamiónovou přepravu.
V létě a na podzim probíhalo v zadání Ústeckého kraje zpracování studie, zhodnocující, jaký objem mezinárodní dopravy se po silnicích na
Děčínsku a dalších lokalitách „valí“.
Z něj měl kraj vycházet při dalších
krocích omezujících zátěž obyvatel
měst a obcí na trase jejich průjezdů.
Původní idea Ústeckého kraje - zejména radního pro dopravu, Jaroslava Komínka, a vedoucího odboru dopravy, ing. Jindřicha Fraňka - zakázat
průjezd tranzitní dopravy na všech silnicích 2. a 3. třídy (cílová doprava do
místních obcí a měst by zůstala samozřejmě zachována), se kupodivu nesetkala s pozitivní odezvou děčínské
a českolipské dopravní policie a ani
některých starostů menších obcí. Rovněž Liberecký kraj zůstával k této
otázce poměrně zdrženlivý, budu-li
hodně diplomatická. Ani výsledky
studie, které situaci přesně zmapovaly, nestačily k tomu, aby původní variantu kraje tyto samosprávy a instituce podpořily. Jediným výstupem je
tedy návrh nočního zákazu průjezdu
kamiónů ve vybraných lokalitách, což
situaci v podstatě jen zmírní, ale neřeší. Jednotlivé obce nevěří, že by se
doprava nepřesunula na jejich silnice,
ačkoliv jsou jim předkládány jasné a
srozumitelné trasy řešení, a paradoxně tak brání vyřešení celého území a
skutečné pomoci svým obyvatelům a
zklidnění dopravy ve své obci.
Přitom už od roku 2013 Ministerstvo dopravy ČR připravuje návrh
změny zákona, v němž bude přímo de-
finován zákaz tranzitní dopravy po
silnicích 2. a 3. třídy, se zachováním
průjezdu cílové dopravy do daných
obcí. Jeho příprava se sice zdržela, ale
je to dlouhodobě jediné možné řešení, kterým by se mělo začít.
Přiznávám, že jsem se těšila, že náš
kraj bude ukázkovým a předběhne
ministerstvo, a stále doufám, že se k
tomu nakonec podaří najít shodu napříč samosprávami a policií. Krajská
dopravní policie je totiž na rozdíl od
okresních kolegů původnímu řešení
nakloněna a ve spolupráci s krajem
hledá příznivé cesty k realizaci.
Je pravda, že navrhované řešení
není samo o sobě spasitelné a je potřeba i toto říci narovinu - dokud nebude dostavěný chybějící kousek dálnice D8, pořád se budou kamióny snažit zkracovat si cestu obcemi. Stejně
tak je potřeba realizovat přímo v Děčíně další dvě stavby, které obyvatelům města uleví - Vilsnickou spojku,
která se již konečně řeší, a Folknářskou spojku, na kterou roky marně
čekají obyvatelé Kamenické.
Na jednání s radním Komínkem ve
čtvrtek 17. 4. jsme se shodli, že všechny ty obavy, kudy budou kamióny jezdit a jaké problémy zákazy způsobí,
jsou nesmyslné, když se jen vrátíme
do červnových povodní, kdy si okamžitě všichni dopravci našli cesty, které se našemu regionu naprosto bez problémů vyhnuly. Nyní, v situaci, kdy je
navíc již od podzimu otevřena dokončená trasa Hrádek nad Nisou - Liberec, která vede k hranici, už se nemůže
nikdo vymlouvat, že navrhované řešení je nereálné a nebude fungovat.
Na květen připravujeme s pány Komínkem a Fraňkem veřejnou diskusi
s prezentací přímo v Děčíně, termín
se dozvíte nejpozději příští týden, a
jste na ni všichni zváni.
Šárka Zimová Dostálová,
radní města Děčín za VPM
a krajská zastupitelka
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 21314
BYTY 20614
Útulná zahrádka v
DC 7 (výměra 578
m2), na které jsou
2 chatky, z toho je
jedna úplně nová.
Rodinný dům v
Děčíně VII (2x
4+1) po kompletní
inter. rekonstrukci,
s krásnou zahradou a gar. stáním.
Nabídková cena:
125.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
SLEV
A
Nabídková cena:
478.000,- Kč
Ještě jednou - díky!
Stalo se již pravidlem, že jednou do
roka prostřednictvím těchto stránek
vyjadřuji své díky. Nyní je to zřejmě
naposled...
Pravidelně se účastním dnů otevřených dveří na Základní škole Máchovo náměstí. Celá rodina jsme si již
zvykli, že máme možnost vidět výuku a nahlédnout tak trochu pod pokličku práce dnešních kantorů - a jako
každoročně jsme nadšeni.
Opět jsme měli šanci vidět, jak to
„naše“ paní učitelka s dětmi umí. Děti
jí pozorně poslouchají a škola je pořád baví. V hodinách opravdu věnují
výkladu pozornost, úžasně pracují ve
skupinkách, jsou schopny samy sebe
prezentovat a zatím pořád vypadají
jako fajn parta. Věřím, že je to pro paní
učitelku stále těžší. Ony to už totiž
nejsou ty naše milované a roztomilé
dětičky z první třidy, které paní učitelku bezmezně milují. Naše děti jsou
v páté třídě a udržet jejich pozornost
musí být náročné.
Těch pět let rychle uteklo. Děti se
za tu dobu hodně změnily. Projevují
svůj názor a zdaleka ne se vším, co
dospělý říká, souhlasí.
Doma vidím, jak z toho našeho
chlapečka roste mladík se svými názory, se kterým je někdy diskuze nad
moje síly. Obdivuji proto každého,
kdo jich musí denně zvládnout více
než třicet.
Doufám tedy, že je to tak, jak paní
učitelka říká, že čtvrtá a pátá třída už
je pro ni za odměnu a že ji naše děti
moc nezlobí.
Letos se budeme s paní učitelkou
loučit, a tak závěrem krátce:
Paní učitelko, mgr. Marcelo Peremská, díky, díky, DÍKY. Přeji krásné
prázdniny a v září mnoho zdaru s prvňáčky. Začne to zas od začátku...
M. Kabátníková
NEBYTY 19913
BYTY 21214
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
Rodinný dům o
velikosti 7+2 po
částečné rekonstrukci, s udržovanou zahradou v
Děčíně - ChrochNabídková cena:
vicích.
2.200.000,- Kč
Nabídková cena:
99.000,- Kč
Z celkové nabídky pro vás vybíráme:
Nabídková cena:
3.200.000,- Kč
BYTY 20914
Neudržovaný vesnický objekt (894
m2) na okraji obce
Malý Šachov, u
hlavní silnice směr
DC - CL. NUTNÁ
REKONSTRUKCE.
Kurs „Úvod do politologie“ realizovaný při Univerzitě třetího věku Fakulty
dopravní ČVUT Děčín navštívil v pátek 11. dubna pražský politolog, slovakista a etnolog, PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D. Vedle analýzy slovenského stranicko-politického systému bylo tématem přednášky i zhodnocení výsledků
tamní přímé volby prezidenta.
Text a foto Daniel Šárovec
Nabídková cena:
540.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul., o
výměře 88 m2, ve 3. patře cihlového domu. Cena po slevě: 1.090.000,- Kč
18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 685 m2, možnost připojení na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 55.000,Kč
A18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 297 m2,
možnost připojení na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě:
30.000,- Kč
16612 - Původní, místní prodejna ve Všemilech, která prochází rekonstrukcí na
provozovnu s občerstvením. Cena po slevě: 560.000,- Kč
15812 - Velmi dobře udržovaný dr. 3+1/L, upravený na 4+1, v klidné části Boletic - Pražská ul., 1. patro (možný převod do OV). Cena po slevě: 450.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
24. dubna 2014
III. ročník Memoriálu R. Čtvrtlíka
Finále proběhne na děčínském zámku v pátek 25. dubna
Na Gymnáziu Děčín besedoval se
studenty, přijížděl pravidelně s mimopražskými premiérami Divadla pod
Palmovkou, daboval, studoval nové a
nové role, a pak přišla smrt... Nestihl
zrealizovat své sny. Jeden herecký život skončil nespravedlivě brzy. Na olomouckého rodáka, pražského herce a
českého dabéra vzpomíná Memoriál
Rosti Čtvrtlíka.
Soutěžní přehlídka mladých recitátorů je určena studentům středních
škol, gymnázií a vyšších ročníků víceletých gymnázií. Studenti soutěží se
dvěma ukázkami v kategorii A - poezie a próza a v kategorii B - dramatizace divadelních textů.
Oblastní kola se konala v osmi městech české republiky. Například v Olomouci se sešli studenti v roli porotkyně se Sandrou Pogodovou, Petrem
Kubesem a Vendulou Fialovou. Ve
Vrchlabí usedli do poroty Jan Potměšil, Marek Němec, Adrian Jastraban.
V Plzni byl členem poroty Jakub Zindulka a Ilja Racek, v Praze Jitka Smutná, Lukáš Jurek a Matěj Stropnický.
V Děčíně to byl Rudolf Jelínek. Každé z oblastních kol vybralo ty nejlepší recitátory, kteří nyní míří do Děčína. Tak naše město navštíví studenti z
nejrůznějších měst.
Věříme, že během soutěžního dne
budou mít i trochu času na poznání
Děčína, kde mnozí z nich nikdy ne-
byli. Studenti přijedou se svými pedagogy a po dobu návštěvy se o ně
budou starat studenti Gymnázia Děčín. Ti mají na starost přípravu soutěžních prostor na zámku Děčín, kde
se finále soutěže koná. Na soutěžní
pátek instalují výstavu divadelních
fotografií Rostislava Čtvrtlíka, připraví materiály pro porotce, evidují přihlášené, kontrolují rozdělení textů do
složek porotců, připraví moderátorské
texty, starají se o občerstvení a projekci, a po skončení soutěže o úklid
aj.
Věříme, že nejen pro účinkující, ale
i pro pedagogy a studenty gymnázia
bude 25. duben dnem, na který se nezapomíná.
Účast přijala i teta zemřelého herce, Stanislava Čtvrtlíková, která již
podruhé přicestuje z Olomouce.
V porotě celorepublikového finále
letos usednou Roman Zach, Jitka
Smutná, Ludmila Panenková, Ivana
Kleinová a Drahomíra Párová.
Jste srdečně zváni v pátek v 11 hodin na zámek. Přijďte se zaposlouchat
do veršů a užít si přednes mladé generace - a minimálně, podpořit naše
děčínské favority Vojtěcha Kroupu,
Karolínu Červinkovou a Davida Arnošta z gymnázia. Vaši podporu budou
v těžké konkurenci potřebovat. V průběhu soutěže dojde i na cenu diváka a
vstup je volný.
Janeta Benešová
Již 6. ročník úspěšné plavecké soutěže „Plavání bez hranic“, která je určena
lidem s mentálním a tělesným postižením, se uskutečnil ve čtvrtek 17. dubna
v Rumburku. Zúčastnilo se pět družstev, která soutěžila v pěti disciplínách:
skákání na žížale, potápění a výlov, házení balónů na koš, plavání na desce
a štafeta. První místo sice vybojovalo družstvo České Kamenice, ale děčínské
družstvo Slunečnice zastává heslo: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! A
hřeje je u srdce, že šli do soutěže poctivě a naplno! Všichni věří, že příští rok
to bude zase lepší a obhájí třeba i vítězství z roku 2012!
Mgr. Dagmar Radvanová, vedoucí CDS - Slunečnice, o.s.
Na zámku s podnikateli
Čtrnáctá podnikatelská kavárna bude o cestovním ruchu
Je tomu právě rok, kdy se v Děčíně
konala Podnikatelská kavárna k tématu rozvoj cestovního ruchu na Děčínsku. Od té doby mohli obyvatelé Dě-
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala paní doktorce Daniele Kallmünzerové a sestřičkám Marii Potměšilové
a Veronice Trojanové za jejich naprosto profesionální přístup k pacientům,
laskavost a ochotu v každé situaci.
Mohu to velmi dobře posoudit, jsem
jejich opravdu dlouhodobě léčenou
pacientkou.
Za vše mockrát děkuji!
Květa Horváthová
4. setkání Hygie se koná ve středu
30. dubna od 14. hodin v restauraci Koruna na náměstí v Děčíně I.
Srdečně zve
Lída Šumová
čína zaznamenat několik zajímavých
novinek, které umožní lépe využívat
turistický potenciál.
Protože je stále co zlepšovat a nová
sezóna již ťuká na dveře, bude se podobnému tématu věnovat i čtrnáctá
Podnikatelská kavárna v pondělí 28.
dubna.
Přednášky o marketingu cestovního ruchu v kavárně Na cestě na Děčínském zámku se ujme Bc. Michaela
Dopitová.
Dalším hostem bude Josef Erlec,
hoteliér ze Šluknova a provozovatel
kanceláře Cechu podnikatelů v cestovním ruchu na Šluknovsku.
Účast na této akci doporučujeme
všem, kteří se o rozvoj cestovního ruchu zajímají, a zejména pak těm, kteří
v této oblasti podnikají či se chystají
podnikat.
Akci, která začíná v 18 hodin, pořádá portál Vylep.info ve spolupráci s
Místní akční skupinou Šluknovsko.
Martin Zíka
číslo 16
7
Publicistika, inzerce
Kdyby se aspoň urodilo
Na Velký pátek se nažene dav lidí na slávu otevření pivovaru
Jako velmi nevhodný považuji zvolený termín pro slavnostní otevření
centra pivovaru v Děčíně.
V době, kdy si více než dvě miliardy lidí po celém světě budou připomínat umučení Ježíše Krista na kříži
a budou prožívat tuto bolest, nebe nad
Děčínem ozáří slavnostní ohňostroj s
velkolepou zábavnou hudební show.
Velký pátek je jediný den v roce,
kdy je kladen velký apel na to, aby se
člověk uklidnil, ztišil, popřemýšlel
nad svým životem, jeho smyslem,
odřekl si nějakou „milovanou“ věc,
potěšení, jídlo, televizní pořad, hry,
atd. Jedná se o den přísného půstu (jeden ze dvou v roce, a nikoliv jen „nejíst maso“, jak se řada lidí mylně domnívá!) a nejvýznamnější den (či jeden ze dvou nejvýznamnějších svátků) v křesťanském roce.
Bohužel, to u nás není možné. Tady
Děčín v srdci
I když mě název literární soutěže
zklamal, protože o Děčínu jsem se ve
vítězných pracech zatím mnoho nedočetla, chtěla bych poděkovat Principu, že vítězné příspěvky přetiskuje. Je
to zajímavé, některé věci dojímavé...
a od tak mladých lidí...
Moc děkuji.
Karla Ptáčníková
se raději nažene dav lidí na otevření
pivovaru, bude se pít, nakupovat nové
oblečení, tančit na hudbu, zpívat - prostě úplný opak toho, co by bylo na Velký pátek správné.
Proč to všude jinde jde? Například
ve většině německých spolkových
zemí platí na Velký pátek (podobně
jako v Den národního smutku) zákaz
pořádání tanečních slavností a sportovních akcí.
Dnes a denně jsme povinni respektovat multikulturalismus, jsme povinni respektovat zahalené islámské ženy,
jsme povinni respektovat všechno
možné i nemožné. Proč ale respekt nerozdáváme spravedlivě? Je důležité
říct, že křesťané tvoří většinu věřících
ve všech evropských státech.
Termín akce nelze považovat ani
z marketingového hlediska za zcela
šťastný. Děti měly již od Zeleného
čtvrtku prázdniny a ředitelská volna,
proto spousty rodin odjely již ve
středu odpoledne na prodloužený víkend pryč.
Dovolím si alespoň jedno malé odlehčení nakonec:
Možná to myslí organizátoři akce s
tím hlasitým ohňostrojem vůči nám a
především našim zemědělcům dobře.
Jedna stará česká pranostika totiž praví: Když na Velký pátek hřmí, na poli
se urodí.
Jirka Skřivánek
Mateřskou školu Pohraniční navštívili 3. a 10. dubna již poněkolikáté studenti Střední zdravotnické školy Děčín, aby v rámci praxe zahráli dětem pohádky. Sami si vyrobili kulisy a rekvizity a jejich nápaditost se ukázala zejména při poslední pohádce Jak si Honzík nerad čistil zoubky. Toto vystoupení bylo pro naše nejmenší velkým přínosem, neboť i z hlediska primární
prevence děti viděly, jak je důležité si čistit zoubky, a na závěr si je se studenty opravdu vyčistily.Velké díky studentům a paní profesorce Kužílkové! Děti
se již těší na další akci...
Text a foto Ivana Kučerová, MŠ Pohraniční
Sněhuláci pro Afriku
Počet sněhuláků vyšplhal k číslu 6400
Ačkoli venku už vládne pevnou rukou jaro, Sněhuláci pro Afriku říkají
teprve v těchto dnech své poslední slovo. Projekt obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku dorazil úspěšně
do cíle. Akce stavění sněhuláků na
školách či školkách po celé republice
oslovila více než 300 škol a organizací. Nepřálo nám však počasí, a tak
jsme z původně plánované akce stavět ze sněhu v jeden den na všech školách museli ustoupit. Díky úžasnému
přístupu učitelů na zapojených školách (v Děčíně ZŠ dr. M. Tyrše a Speciální ZŠ a MŠ Bynov - pozn. red.)
jsme však nerezignovali, upravili pravidla a každá škola stavěla či vyráběla sněhuláky dle své fantazie, možností a chuti dětí. Mnohde se projekt rozrostl do celodenní či celotýdenní akce
s prezentací o životě dětí v Africe, o
činnosti společnosti Kola pro Afriku
a do mnoha dalších aktivit. Z jednoduché hravé formy se tak stala zábavně vzdělávací aktivita s krásnými
ohlasy ze strany dětí, rodičů i učitelů.
A jaké jsou statistické údaje o akci?
Radost, kterou akce přinesla dětem v
České republice a přinese dětem do
Gambie, až tam v květnu dorazí dva
kontejnery s koly, aby se i tamější děti
mohly těšit školní docházce, se zaškatulkovat do statistických údajů nedá.
Jsou však čísla, která o akci leccos
vypovídají: konečný počet zapojených
škol a organizací, jež se nenechaly
odradit nezasněženou zimou, je 230.
Počet sněhuláků vytvořených z nejrůznějších materiálů vyšplhal k číslu
6400. Částka, jež byla připsána na účet
společnosti Kola pro Afriku, přesáhla
305 000 Kč a zaplatí se z ní téměř čtyři
kontejnery, tedy cca 1700 kol. Prvních
450 kol již na svou cestu do Afriky vyrazilo, nakládka proběhla 10. dubna.
Zanedbatelné není ani číslo, které
představuje počet návštěvníků facebookových stránek akce Sněhuláci pro
Afriku. V průběhu 14 dnů, kdy se hlasovalo o nejoriginálnějšího sněhuláka, navštívilo tyto stránky téměř 90
tisíc lidí. Tolik lidí projevilo zájem o
to, co se děje na českých školách, a
ocenili sněhuláky, jež děti vytvořily
proto, aby pomohly jiným dětem. Krédo organizující společnosti: Děti pomáhají dětem, tak došlo svého naplnění.
Organizátoři akce všem zúčastněným děkují a věří, že příští rok sněhuláci, tentokráte ti sněhoví, zase zaplaví republiku a přinesou dvojí radost - u nás i v Africe.
Michaela Böhmová
a Richard Gazda,
organizátoři akce
8
Komerční prezentace
24. dubna 2014
Bubble Děčín - netradiční občerstvení
Bubble Děčín - to nejsou jen chutné kuličky či želé v zeleném čaji s jasmínem,
to jsou i výborné míchané bubble nápoje pro dospělé.
Bubble Děčín provozuje firma
JOMI DC s.r.o. - Josef Valta, Miluše Hartmanová. A co že to ten
Bubble vlastně je? Na to jsme se
zeptali úžasné Milušky Hartmanové (jednatelky).
příchutěmi, například jahoda, mango,
liči a maracuja nebo želé. Vše je možné kombinovat. Na konci dubna chystáme rozšíření i tohoto sortimentu.
Myslím, že potom budeme jeho největším prodejcem široko daleko.
pro naše návštěvníky otevřenou terásku, kde si mohou nápoje s chutí a
v klidu vychutnat. V letním období
bude teráska sloužit i pro kavárnu,
kde si zákazníci mohou dát dobré
pivečko, vínečko či třeba velmi oblíbené palačinky.
Máme tu přítomné Vaše Top zákaznice - Míšu Mišterovou (16) a Aničku Řízkovou (13).
Miluško, řekněte nám, jak je
dlouho Vaše firma na trhu?
Úspěšně jsme otevřeli v březnu
2014, a i když jsme na trhu krátce,
jsem velice ráda, že se k nám zákazníci stále vracejí.
Přibližte nám, co to ten Bubble tea vlastně je?
„Bablík“ je zdravý nápoj, který se
vyrábí z přírodních materiálů. Skládá se ze zeleného čaje s jasmínem,
do kterého se přidávají různé příchutě. V současné době máme k dispozici již jedenadvacet příchutí.
Nejdůležitější přísadou, která dělá
„bablík“ tak neodolatelným, jsou
praskací kuličky plněné různými
Anička Řízková a Míša Mišterová
Odkud dovážíte suroviny?
Máme svého dodavatele, který
nám dováží suroviny z Thaiwanu.
Nedaleko od Vás sídlí společnost, která se zabývá stejnou činností jako Vy, jak na to nahlížíte?
Ano, to máte pravdu. Kousek od
nás sídlí firma, která také dělá bubble tea ve stánku.
My jsme děčínská firma. Osobně
jsem toho názoru, že konkurence je
zdravá. Naší výhodou je to, že když
je venku smutné počasí, mohou si
naši zákazníci Bubble tea vychutnat
u nás v příjemném zázemí, což vidím jako velké plus. V současné
době máme pro naše zákazníky překvapení v podobě interiéru. Pro mladé lidičky ještě příjemnější, pohodlnější prostředí.
Na jakou věkovou kategorii je
Bubble zaměřené?
Sledujeme, že nás nejvíce navštěvují zákazníci ve věku od dvanácti
do devatenácti let.
Nezapomínáme ale ani na starší
generaci, pro kterou jsme připravili
míchané nápoje s alkoholem. Jedná
se o jahodové Daikiri, Mojito, Sex
on the beach a Piňacoladu, ale také
frappé „kafíčko“ a jiné. V létě máme
Míšo, jak ses dozvěděla
o „bablíku“, a který ti chutná nejvíce?
No, já jsem dříve chodila ke konkurenci, když tady Bubble tea Děčín ještě nebyl. Pak jsem začala jezdit i do Ústí nad Labem, jelikož bubble mám moc ráda. Když jsem jednou zavítala do obchodu v Lázeňské
ulici, všimla jsem si, že je v Zámecké kavárně otevřen nově Bubble tea.
S radostí jsem tam zavítala a odnášela si vynikajícího „bablíka“. A tím
se ze mě stala top zákaznice. Jen
vejdu do dveří, už vědí, kdo jsem
(smích). Nejvíce mi chutná ledový
meloun s liči.
Aničko, jak často si kupuješ
„bablík“ a který nejčastěji?
Kupuju si ho tak třikrát do týdne
a nejčastěji jahodový s jahodovými
kuličkami. Hodně také záleží na kapesném. Maminka kolikrát ani neví,
že sem zavítám (smích). Ale myslím si, že když je bubble vyráběný z
čaje a je zdravý, tak by jí to ani nevadilo (krásný dětský úsměv).
Miluško, řekněte nám, kolik
Bubble stojí?
Máme tři velikosti. Malý, který
stojí 45 Kč, střední za 49 Kč a velký
za 69 Kč. Dále je možné přidat kuličky navíc, které se započítávají,
nebo si odnést kuličky samostatně v
kelímku. Ráda bych ještě připomněla, že je u nás možné zakoupit i mléčné nápoje, které jsou z černého čaje
s možností různých příchutí podle
přání zákazníka. Máme pro naše zákazníky připravené i věrnostní kartičky, na které se sbírají bodíky za
střední a velký nápoj. Na konci měsíce z kartiček losujeme. První výherce dostane tři bubbly, druhý dva
a třetí jednoho bubbla zdarma.
Je možné u Vás pořádat například narozeninovou oslavu? A
co to obnáší?
Stačí nás pouze navštívit a domluvit termín. U nás se neplatí za pronájem, pouze útrata. V den narozenin dítka je možné, aby si namíchalo svůj vlastní bubble podle jeho
chutí a odnese si ho zdarma domů.
Vy se take účastníte mnoha
charitativních akcí, je možné Vás
oslovit?
Ano, účastníme se mnoha akcí.
Stali jsme se sponzory děčínského
basketbalu, kde jsme v úterý 15. dubna rozdávali bubble zdarma všem,
kteří přišli modrobíle oblečeni.
Sponzorovali jsme také maškarní
ples „Andělé bez křídel“. Je možné
nás oslovit, rádi pomůžeme, když
můžeme (úsměv).
Je možné si objednat bubble
až do domu?
Určitě, při objednávce nad 5 kusů
přivezeme nápoje k Vám domů či do
školy. Vše záleží na domluvě.
Na závěr bych ještě ráda zmínila,
že u nás bude možné zakoupit připínací placky a tílka s logem Bubble
tea.
Tímto bych Vás ráda pozvala na
náš výborný bubble tea. Sledujte
naše FB stránky Bubble Děčín, kde
se dozvíte o soutěžích, novinkách a
všem, co se bubble týká.
Věra Hladíková ml.
Křížová ulice 1421
otevírací doba
PO-NE 12-18 hod.
Telefon 606 232 538
číslo 16
Rubriky, inzerce
9
Tenhle recept znáte? aneb Dobrou chu
Nic tak nelahodí chuťovým buňkám
i čichovému aparátu jako čerstvě grilované maso. A navíc pod širým nebem chutná i obyčejný hamburger
jako božská mana.
Pikantní hamburger
Pro 4 osoby: 600 g jemně mletého
zadního hovězího masa, 1 lžíce worchesterské omáčky, 2-4 lžíce ostřejšího kečupu, pár kapek chilli omáčky, 1
posekaná chilli paprička, 1 balení
omáčky barbecue (asi 200 ml), olej na
potření grilovací mřížky.
Nejdříve si pořádně rozpálíme gril.
Jemně mleté maso lehce promícháme
s worchesterskou omáčkou a kečupem, popřípadě přidáme pár kapek
chilli omáčky nebo posekanou chilli
paparičku pro ostřejší chuť. Hmotu
rozdělíme na 4 stejně velké koule.
Mezi dlaněmi je lehce zmáčkneme a
vytvarujeme do oválného tvaru.
INZERCE
Maso dlouho nehněteme a nemačkáme, mělo by zůstat co nejvíce nadýchané.
Rozehřátou grilovací mřížku potřeme olejem, aby se na ni maso nelepilo, a připravené hamburgry grilujeme
přibližně 7-10 minut. Během grilování je často obracíme a vydatně potíráme grilovací omáčkou.
Podáváme s pečivem, čerstvou zeleninou a studenými pikantními
omáčkami.
Vegetariánský hamburger
Pro 4 osoby: 35 dkg pevného tofu,
4 lžičky olivového oleje, šálek (0,25 l)
nasekaných zelených cibulek, šálek
jemně posekané mrkve, šálek posekaného salátu, 1 střední stroužek česneku, půl šálku pšeničné mouky, půl šálku pšeničných otrub, 2 lžíce kečupu,
2 lžíce posekané petrželky, 2 lžíce sezamových semínek, 2 lžíce vegety,
špetka kajenského pepře, čtvrt lžičky
soli, trochu čerstvě umletého černého
pepře.
V teflonové pánvi rozehřejeme olej
a pět minut smažíme cibuli, mrkev,
salát a rozdrcený česnek. Necháme
trochu vychladnout.
Nakrájené tofu rozšleháme v mixéru na krém. Pak k němu přidáme mouku, otruby, kečup, petržel, sezamová
semínka, vegetu, pepř a sůl a krátce
mixujeme. Pak přidáme osmahnutou
zeleninu a hmotu rozmixujeme do
hladka. Ze směsi vytvarujeme čtyři
hamburgry a obalíme je v otrubách.
Smažíme na pánvi nebo grilujeme na
roštu.
Grilovaný pstruh
s chilli a citronem
Pro 4 osoby: 4 vykuchané a očištěné čerstvé pstruhy (asi po 250 g), 1-2
dobře omyté citrony, 4 tenké plátky
másla, hrst natě hladkolisté petržele,
trochu oleje na potření grilovací mřížky, sůl.
Marináda: 5 lžic olivového oleje,
šťáva z 1 citronu, 3 prolisované stroužky česneku, 1-2 chilli papričky nakrájené, sůl, mletý zelený nebo černý
pepř.
Dopředu si rozpálíme gril. Celé
očištěné pstruhy omyjeme a důkladně osušíme. Pak si nakrájíme citron
Místo petrželky použijte čerstvou mátu nebo meduňku a vynechte česnek. Rybu můžete
připravit také zabalenou v
alobalu, není sice křupavá, ale
neunikne z ní žádná šáva.
na klínky a smícháme v misce všechny uvedené přísady na marinádu.
Ryby uvnitř i vně dostatečně potřeme
marinádou, do břišní dutiny každého
pstruha vložíme ještě klínek citronu,
plátek másla a část petrželové natě.
Podle potřeby pak ještě pstruhy necháme chvíli odležet.
Připravené ryby přendáme na olejem potřenou grilovací mřížku nebo
na alobal či speciální grilovací tácek
a grilujeme po každé straně 7 až 10
minut. Během pečení pstruhy potíráme zbylou marinádou.
Upečenou rybu osolíme, na talíři
obložíme klínky citronu a posypeme
zbylou petrželovou natí. Nejlépe chutná grilovaný pstruh s vařeným novým
bramborem nebo jemným zeleninovým salátem. Ale venku na zahradě
bude vám i vašim hostům šmakovat
také s čerstvým pečivem.
10
Publicistika
V srdci Děčína, Děčín v srdci
Již po pět čísel Principu zde můžete číst tvorbu literátů v soutěži nazvané V srdci Děčína, Děčín v srdci, letos na téma Ztracené dopisy.
V minulých číslech jsme již zveřejnili vítězné práce v kategorii 10 14 let a také vítězný a druhý příspěvek v kategorii Povídka 19 a více let.
Dnes si přečtěte povídku, která se
umístila na místě třetím.
Bez názvu 1
Byli oba dlouhovlasí a oba měli
spoustu přiblblých nápadů. Ten s
tmavými vlasy navíc kreslil a měl
hluboké tmavé oči. Nechal si narůst
vousy, které na jeho věk vypadaly
velmi důkladně, a tak všem kamarádům (a hlavně kamarádkám) mohl
v hospodě kupovat pivo, aniž by z
něj páčili občanský průkaz. Na ještě suché pivní tácky kreslil postavy
jejich učitelů s groteskními výrazy,
které jejich kamarádky oceňovaly
bublavým přiopilým smíchem a
svůdně kmitajícími řasami. Ten
mladší, brunet, měl provokativně
kulaté brýle nebezpečně západního
vzezření. Navíc bratranci, když odjel na vojnu, ukradl z půdy při jedné z mnoha povinných rodinných
oslav kytaru. Té sice už před časem
praskly obě krajní struny, ale jemu
to nevadilo. Naučil se na ni několik
zjednodušených akordů a ze starého otcova koženého pásku vytvořil
popruh, který na kytaru připevnil,
takže se mu jeho záhadný čtyřstrunný nástroj mohl v kteroukoli denní
dobu velmi slibně opírat o zadnici.
A novopečený Kytarista tak mohl po
večerech svým hlubokým tklivým
hlasem obluzovat dívky, které mu
Umělec předopil. Byli dobrý tým.
Na konci třeťáku se Umělec rozhodl, že už svému cholerickému otci
nebude pást ve svém domovském
městě ovce, a tak se usnesli, že získají brigádu, aby měli na svém tradičním prázdninovém vandru za co
pít. A protože Umělec vypadal o
dost více reprezentativně než Kytarista, zašel v blízkém (taktéž sudetském) městečku do fabriky, která
vyráběla a do slibných východních
krajin dovážela skleničky všech druhů a velikostí, aby se poptal po práci
pro dva výdělkuchtivé mládežníky.
Bylo to velmi nadějné léto a oba
od něj očekávali něco velmi důležitého, zásadního, neopakovatelného.
Nastoupili hned první den prázdnin.
Balení plat skleniček do igelitové
fólie příliš intelektu nevyžadovalo,
a tak se při jejím výkonu bavili nejrůznějšími nápady. Do skleniček na
příklad vhazovali pavouky, kteří jim
koneckonců ve staré, zatuchlé tovární hale takřka sami lezli do dlaní, a
představovali si, že do obchodu při-
jdou skleničky záhadně opředené
pavučinovým vláknem. Podobalo se
to velmi svéráznému performance,
takže to byl nápad Umělce. Nebo
různé druhy skleniček přehazovali
v platech, takže v distribučním centru potom nevěděli, zda za kus vyžadovat 2 Kčs nebo 3,70 Kčs. A pak
je jednou napadlo, že napíšou inzeráty, které ve skleničkách pošlou za
hranice města a možná i státu a ve
kterých budou naivním spotřebitelkám nabízet romantické setkání. A
to byl nápad Kytaristy.
Vyrobili tak celkem osm kartiček
opatřených textem: „Milá spotřebitelko, na výrobě tohoto produktu se podíleli i dva sympatičtí studenti. Pokud máš
zájem se s
nimi setkat,
piš na:“ a následovala
Umělcova adresa,
protože ten měl přece jenom se svými rodiči přátelštější vztah, než Kytarista,
který poslední rok přebýval u kamarádů.
A tak se stalo, že se po
měsíci tvrdé dřiny (a
právě včas, protože
jim začínaly docházet
nápady na zpestřování života baliče skleniček) vydali na Slovensko, v kapse dopis od bratrské Spotřebitelky, která
měla toho času maturitu čerstvě za
sebou a která jim po krátkém ujišťovacím telefonátu nabídla možnost
ubytování u jejích rodičů na seníku. Byla jedinou, která z těch osmi
shledala jejich nabídku zajímavou,
což byl bezpochyby Osud, jak to
později okomentoval Kytarista, tehdy už starostlivý Otec.
Ještě cestou se Kytaristovi podařilo ulovit partu uhihňaných dívek
z peďáku, kterým zahrál pár svých
songů, jež sympaticky voněly ohýnkem, buřty a levným vínem, ovšem
tentokrát Umělec vůbec nespolupracoval, a tak na výměnu adres nebo
na přislíbení dalšího setkání nějak
vůbec nevznikl prostor. Kytarista se
cítil ukřivděný, protože to bylo poprvé, kdy mu kamarád nepodal pomocnou ruku, ale z Umělce se už
patrně tehdy začal stávat Romantik,
který tušil, že mu Prozřetelnost
chystá něco úplně jiného.
Těsně za hranicemi pomyslného
Česka vystoupili z vlaku a po krátké zastávce v nádražní restauraci,
kde se Romantik konečně trochu
uvolnil, se vydali na několikadenní
putování do malé slovenské vesnič-
ky s jedním kostelem, malotřídkou
a hospodou s tím zaručeně nejhnusnějším pivem v okolí, jak jim ji Spotřebitelka popsala.
Byla neděle ráno a Spotřebitelka
toho času sušila rodičům na louce
seno. A když ty dva poprvé spatřila, bylo jí jasné, že museli při procházení jejich nábožensky založenou vískou způsobit nepříjemný poprask. A potkat museli na beton
všechny její obyvatele, protože ti se
právě trousili ve svých nejlepších šatech na nedělní mši. Kytarista z toho
měl legraci, jak se po nich všichni s
pohoršením otáčeli, a tak ještě na návsi stačil zahrát píseň, která měla
něco z punkové nevázanosti i rockové zběsilosti, a před veřejným lynčováním je zachránil jenom
fakt, že nikdo
jeho svéráznou angličtinu
nerozpoznal.
Spotřebitelka je nakonec
ubytovala ve
svém pokoji a donutila je umýt ze sebe
několikadenní Dobrodružství a Svobodu, půjčila
jim staré bráchovo ošacení a
pak je přivedla rodičům ukázat. Staříci vypadali nesmírně nervózně a očima těkali
mezi Kytaristovými brýlemi a Romantikovými
vousy, ale přátelsky jim
nabídli polévku, při
které měli oba ukázat,
že jsou schopni jíst lžící a zároveň u toho hovořit. Tímto testem zdárně prošli,
a když po jejich odchodu Staříci
zkontrolovali, že se během jejich
pobytu z místnosti nic neztratilo,
měli oba volnou vstupenku na jejich
pozemek po dobu několika následujících dnů.
Spotřebitelka byla blondýnka s
potrhanými riflemi, pihami a dvěma copy a byla naprosto evidentně
Romantikovým typem, jak musel
Kytarista uznat. Ten mu na oplátku
slíbil nějakou Spotřebitelčinu kamarádku, při nejhorším sestřenici, jen
co se trochu rozkoukají.
Rozkoukávali se poměrně dlouho,
z několika dnů se vyklubalo několik týdnů a ze Spotřebitelky a Romantika se stal zvláštní živočich,
kterému si lidé zvykli říkat Pár, což
bylo docela přiléhavé, protože měl
pár párů rukou, pár trupů a pár úst a
to ostatní nebylo tak docela důležité. Spotřebitelčini rodiče byli jedináčci a všechny její kamarádky byly
právě na pionýrských táborech, a tak
se z Kytaristy stal Balič-Solitér, což
nakonec nebylo úplně špatné. Po
měsíci odjížděl zpět do domoviny s
několika stovkami, které si vydělal
v hospodě točením toho nejhnusněj-
24. dubna 2014
šího piva v okolí (což bylo také jeho
jediné štěstí, protože se z Kytaristy
nakonec nestal Notorik) na rozdíl od
české poloviny Páru, který odjížděl
s půlkou srdce a mnoha sliby, které
tehdy ještě mohl dát, protože je myslel opravdu vážně.
Jenže některé z nich už pár týdnů
po návratu přestaly mít tak ostrou
konturu a srdce začalo dorůstat. Z
poloviny Páru se během posledního ročníku střední školy stal Bohém,
který si klidně mohl oholit vousy,
protože překlenul těch několik posledních měsíců, jež byly zapotřebí
k bezpečnému nákupu alkoholických nápojů. S Kytaristou, který si
pořídil vlastní gramofon a přerodil
se tak v Dýdžeje, vytvořili opět slibný tým, po maturitě nastoupili (také
společně) na novou školu a čas začal ubíhat neuvěřitelně rychle. Z
obou se během jediné noci stali Kreténi, za několik měsíců pak Manželé a zděšení Otcové, z některých i
Otčímové, potom milující Otcové,
ale také Zaměstnanci, pak i Zaměstnavatelé, a jak rodinný život běžel
také Milenci a znovu Kreténi, aby
je kolotoč života vyplivnul na prahu padesátky zcela vyčerpané a zadýchané jako Nezaměstnané a Rozvedené. Tehdy se z nich opět stal
Umělec a Kytarista s tím rozdílem,
že Umělec maloval na tabletu a své
karikatury přidával na webové
stránky české i zahraniční a Kytarista si musel pořídit vlastní kytaru
a vlastní písničky, aby ho byl vůbec
někdo ochotný poslouchat. Umělec,
tehdy už sirotek, se vrátil do svého
rodného domu, kde sedával v otcově křesle u kamen a sledoval historické dokumenty v televizi. Život se
zpomalil na poloviční rychlost.
Z několikatýdenní apatie ho vytrhla až jeho dcera, která se rozhodla ho navštívit a přinesla mu zvlhlý
a zkroucený obsah poštovní schránky zavěšené na zahradní brance. Po
jejím odchodu Umělec letáky pečlivě vysušil a potupně odnesl na záchod, kde z jednoho vypadla dopisní obálka, jež byla nadepsaná jeho
jménem a adresou jeho staronového bydliště. Jeho slovenská Prozřetelnost právě stěhovala své rodiče z
jejich zemědělské usedlosti do činžovního domu a za sklem jejich kredence objevila stařičký, vybledlý a
ztracený skleničkový dopis.
Když se koncem měsíce po krátkém ujišťovacím skypování vydal
do její nábožensky založené vísky,
měl s sebou tentokrát i občanský
průkaz, který mu umožňoval vyjet
do ostatních zemí Evropské unie a
kterým se v hospodě prokazoval,
aby při (z jeho strany) vášnivých
diskuzích s pochybnými mladíky
dokázal, že skutečně mohl zažít
vpád sovětských vojsk do Československa.
Klára Cermonová,
22 let, Děčín
Rubriky, inzerce
číslo 16
RAK ŘÍČNÍ
(Astacus astacus)
Rak říční patří mezi kriticky ohrožené druhy. Jeho stavy značně klesly
v důsledku znečištění vod (hlavně
splachy a chemickými látkami) a také
kvůli tzv. račímu moru, což je plísňové onemocnění, které může být pro
raky doslova devastující. Tuto nemoc
přenáší hlavně invazní nepůvodní druhy raků (rak pruhovaný a signální),
kteří jsou vůči němu sami odolní.
Obranou proti zavlečení moru je proto zásada, že se raci nesmí samovolně
přemisťovat mezi různými lokalitami.
Rak také může být hostitelem parazi-
tů, jako je například potočnice račí.
Dospělý jedinec měří obvykle 1518 centimetrů. Má srostlou hlavu a
hruď, zatímco zbytek těla tvoří zadeček. Na hlavohrudi má pět párů článkovaných končetin. Klepeta jsou zespodu červená. Na hlavě má ústní otvor a pár dlouhých tykadel, která slouží jako hmatový orgán a též jako rovnovážné ústrojí. Kromě nich má ještě
kratší tykadla, která využívá jako orgán čichový. Oči jsou umístěné na
pohyblivých stopkách. Rak říční se
dožívá 15-20 let, což je dáno zejména
vysokou schopností vlastní regenerace. Pohybuje se pomocí svalů, které
jsou přichycené na vnitřní straně pev-
Perokresba Petr Nesvadba
ného krunýře. Zajímavé taky je, že
samičky raka velmi pečlivě opatrují
vajíčka a čerstvě vylíhlé ráčky, které
dokonce nosí ukryté pod zadečkem.
Raka můžete potkat především v
noci, kdy opouští úkryt a loví vodní
živočichy. Běžně se však živí i rostlinnou složkou a živočišnými zbytky.
Hlavními predátory raků jsou zejména norek americký a vydra říční,
kteří jej považují za pochoutku. Rak
proto potřebuje hlavně bezpečné úkryty, kde se před predátory může schovat, a to zejména v době svlékání, kdy
má měkký krunýř a je více zranitelný.
INZERCE
11
Proto obsazuje nejlépe meandrující
toky, kde jsou kameny, větve a kořeny. Největším nebezpečím je tak pro
raky revitalizace toků a narovnávání
a dláždění koryt. Vyhovují jim lokality s příkrými, hlinitými nebo jílovitými břehy a s kamenitým, či písčitým
dnem. Silně zabahněným vodám se
spíše vyhýbá. Pro jeho život jsou také
vhodné toky či nádrže obklopené lesem, loukou či porostem olší a vrb.
Tato přirozená okolní vegetace dané
lokality zastiňuje a kořeny dřevin zasahují až do vodního sloupce, čímž
opět vytvářejí pro raky četné úkryty.
12
Kulturní a společenský servis
24. dubna 2014
Akademie ZŠ Na Stráni
Velikonoční tvorba v knihovně
Zdařilou Akademii Základní školy Na Stráni 2014 s mottem „Na smeáku“
vidělo ve středu 16. 4. před velikonočními svátky osm set návštěvníků děčínského divadla, a to ve dvou představeních.
Foto: Milan Dítko
O Bílé sobotě se v Městské knihovně malovala vajíčka a velikonoční kraslice včelím voskem. Malé malérečky si vyzkoušely reliéfní techniku i postupné barvení a nanášení vosku s jeho závěrečným setřením. Tradiční zvyklost
se všem velmi líbila a děvčata si pro koledníky odnesla krásná vajíčka. -ab-
Galerie Artmaterial představila tvorbu svých studentů
Práce svých studentů vystavuje Galerie Artmaterial v Zámecké ulici od pátku 18. dubna. Vernisáž expozice obrazů a kreseb uváděla známá moderátorka
Štěpánka Šmídová, jedna ze seminaristek Artmaterialu (vlevo), akci doprovodila výtečná kapela Jazz trio a hosté (vpravo).
-blc-
Mladí Češi a Francouzi společně tvořili a vystavují v SCHKO
Výstavu svých žáků „Člověk a příroda v Čechách a ve Francii“ uspořádaly v galerii Správy CHKO Labské pískovce spřátelené školy - Gymnázium Děčín
a Lycée Monge Nantes. Vernisáž se konala v pondělí 14. dubna a snímky, kresby, malby i prostorové objekty jsou zde k vidění až do 15. května.
-pp-
číslo 16
Kulturní a společenský servis
13
Recitál Anny Gaálové
Pro vajíčka do Růžové zahrady
Své žákyni Anně Gaálové, vynikající klavíristce z třídy Jany Horákové, uspořádala Základní umělecká škola Děčín ve středu 16. dubna v Rohovém sále
zámku recitál. Annu doprovodili další skvělí spolužáci - Vojtěch Kučera,
Adéla Mužíková, Donika Rosenkrancová a Kateřina Sinevičová.
-mill-
Zámecká koleda se soutěžemi a výtvarnou dílnou, nazvaná Pohádková
pomlázka, se v areálu Růžové zahrady odehrála na Pondělí velikonoční.
Mnoho dětí pomohlo komteskám hledat velikonoční vajíčka a poté se podívaly na loutkovou pohádku Plaváček v podání divadla Elf Praha.
-blc-
Grandiózní soutěž Dance Děčín s účastí domácích skupin
Ve čtvrtek a pátek 17. - 18. se v ČEZ Sportcentru konal další ročník největší taneční akce, jakou kdy naše město hostilo - Dance Děčín. Byl to nádherný
svátek pohybu, uspořádaný domem dětí a mládeže, a naše týmy (také většinou z DDM) se neztratily ani ve výsledkových listinách. Vítěze pomáhali dekorovat primátor města, František Pelant, a jeho náměstek Pavel Sinko. Výsledky našich nejlepších formací - tanec: miniděti street - 1. TS Prestige „Od znova“,
2. Her Majesty „Mimoňové“; show - 4. TK Scratch „Pat a Mat“; děti spol. tance - 1. Bella Danza „Latinská čtvr“; street dance - 3. Her Majesty „Ferda’s
Army“, 4. Prestige „Od každého něco“; street show - 2. Prestige „Premiéra...“, 4. Her Majesty „Musíš výš...“; show dance - 1. - 4. Scratch „Svět her“,
„Malíři“, „Doktoři“, „Jsme různí“; junioři street dance - 4. Prestige „Houston Cat“, 6. Her Majesty „Not afraid“; street show - 2., 4. - 5. Scratch „Jumanji“,
„Kasino“ a „Charlie’s Angels“; rodiče - 1. MataScratch „Životní cyklus...“, 4. Her Majesty „Funk’s not dead“, 5. Džamira „Egyptský pop“; hlavní kat. street dance 3. Her Majesty „MiMo“, show - 1. Scratch „Madonna...“; Mažoretky: miniděti - 3. MiniRebelky „Princezny“; kadetky ml. - 3. Rebelky
„Sladkosti“; kadetky st. - 6. Sluníčka „Fantom opery“; juniorky - 2. Rebelky „Rio“, 6. Angels „Cascada mix“; seniorky - 4. Rebelky „Dreamgirls“. -pp-
M. Jareš v Ukradené galerii
Velikonoce v DDM v Boleticích
Svůj komiks Zlá ovce, publikovaný ve Tvaru, představil básník, historik a
publicista Michal Jareš (vpravo) ve čtvrtek 17. 4. v Ukradené galerii v Podmoklech. Následovalo jeho autorské čtení v Baru Bodenbach.
-blc-
Dětí z 2.B boletické základky si 5. března v keramické dílně DDM Boletice
vyrobily keramické sluníčko a ve středu 16. dubna si ho přišly vybarvit
glazurami. Odnesly si tak domů krásnou dekoraci.
-ik-
14
Jiné světy
MALLORCA
s dětmi
Z překrásného severu ostrova, který jsme si představili v minulých číslech, míříme (kam jinam, že?) na jih,
a to po hornaté západní části.
Než se dostaneme do obydlených a
na pamětihodnosti bohatých lokalit
jako Sóller či Valldemossa, prohlédněme si krajinu regionu Escorca, kde
na rozloze 139 km2 žije trvale asi 400
obyvatel. Právě zde se pohoří Serra
de Tramuntana šplhá nejvýše, a tak
míjíme nejvyšší horu ostrova, Puig
Major - 1445 m n. m.
24. dubna 2014
11
Ještě předtím se ovšem pokocháme
pohledem na zdejší dvě horská jezera, přísně chráněná, nebo jde o zdroj
pitné vody. Leží blízko pěkné vesnice Lluc, která se pyšní rozlehlým klášterem z 13. století.
Děti jsou tak umordované, že návštěva nepřichází v úvahu, ale klášter
má denní otevírací hodiny, včetně
zdejší botanické zahrady. Nejkrásnější
stavbou areálu je renesančně-barokní
kostel, který vznikal déle než půl století (1622-84).
Pavel Panenka
Oblast Escorca s klášterem Lluc.
Restaurovaný interiér kostela.
Escorca - pohled přes jezera k moři.
Puig Major, nejvyšší hora ostrova.
Jedno z jezer v nadmořské výšce kolem 500 m n.m.
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
Co lidé mají na tom „čínském gáblíku“ (překlad jejího jména)? Inu, úspěšná modelka
a herečka původem z Číny se svým zjevem,
umem a velkou provokativností prosadila
v evropském a angloamerickém prostředí.
Letos na apríla oslavila čtyřicátiny. Z Číny
do Londýna přesídlila v pěti letech s rodiči,
jimiž byli umění sbírající restauratér a modelka. Předky má ovšem i japonské, německé a
skotské. Má o tři roky mladšího bratra Maxe.
Její teta, Tsai Chin, je rovněž filmovou herečkou a proslavila
se jako jedna z „Bond Girls“. Další tetou je Adele Lutz, herečka a kostymérka (Mlčení jehňátek, Beetle Juice...), bývalá manželka Davida Byrnea, šéfa kultovní skupiny Talking Heads.
Chinina matka zemřela roku 1992 na AIDS.
Než se China stala herečkou, byla první vysokoškolačkou
v rodině - absolvovala studia psychologie na Scripps College.
Mnoho turistů se v těchto končinách neobjeví ani v létě a už vůbec nikoho
nenapadne, aby pitnou vodu v jezerech znečistil.
China Chow - modelka s titulem
Již za studií byla úspěšnou modelkou pro firmy Shiseido cosmetics, Tommy
Hilfiger a Calvin Klein. A jakmile její fotky zveřejnily prestižní časopisy Harper’s
Bazaar, Vogue a Maxim, měla cestu na výsluní otevřenou. Ve filmu debutovala
snímkem The Big Hit (1998), stala se moderátorkou různých TV show, propůjčila
hlas herečce Katie Zhan ve filmu Velká automobilová loupež: San Andreas, pracuje pro časopis Bravo...
Žije napůl v Londýně, napůl v
L.A. Známost měla s herci Markem
Wahlbergem a Steve Cooganem,
dnes žije s bláznivým zpěvákem
Marilynem Mansonem. K jídlu si dá
ráda salát ze slupek ovoce a horkou
vodu s citrónovou kůrou.
Její další filmy: Vzhůru nohama,
Bezhlavě zamilovaná, Šňup, Blessings, Carnival Sun, Predátor z hlubin, Status: Nežádoucí...
-pp-
15
Zábava
číslo 16
OSMISMĚRKA
RYBÁK DLOUHOOCASÝ patří mezi rackovité a je jedním z nejdále létajících tažných ptáků. Hnízdí převážně v arktických a
subarktických oblastech Severní Ameriky, Grónska a severní
Evropy, přezimují pak v Antarktidě, na nejjižnějších částech Afriky, Jižní Ameriky a Austrálie. Rybák tak při cestě tam a zpět
urazí nepředstavitelnou vzdálenost až 35 tisíc kilometrů! Během tahu na zimoviště, který trvá až čtyři měsíce, sledují rybáci
toky řek, takže mají v každém okamžiku možnost si ulovit potravu. A protože letí z jednoho polárního léta do druhého, mají také k
dispozici mnohem více hodin denního světla než ostatní ptáci. Rybák dlouhoocasý loví především různé druhy ryb a také všechny
možné malé korýše. Při lovu poletuje nízko nad hladinou, občas v letu zastaví, pak se bleskurychle vrhne dolů a uchopí kořist do
zobáku. Úspěšný je v jednom ze tří pokusů. Stejně jako rackové se i rybáci orientují podle bílého peří svých druhů a sledují, kde se
potopili pod vodu, protože tam je se vší pravděpodobností hejno ryb a šance na úlovek. Rybák si pro stavbu hnízda vyhrabává
mělkou jamku v písku, kterou vystele kousky rostlin. Samička pak snese do hnízda většinou dvě vejce, které zahřívají oba rodiče.
Hnízdní kolonie je chráněna díky zvláštním a ostražitým hlídkám a (tajenka 16 písmen), kteří vetřelce nemilosrdně zaženou.
Přestože je rybák menšího vzrůstu, má agresivní a výbojnou povahu. Díky tomu se v blízkosti rybáků nezřídka uhnízdí i rackové,
protože rybáci jim poskytují výbornou ochranu před nepříteli. Mláata rybáků se líhnou po 20 až 24 dnech a rodiče jsou při jejich
obraně velmi agresivní. Rybák dlouhoocasý není v současnosti ohroženým druhem.
S M Ý D L O V Á B U B L
I N A
Telefonický rozhovor mezi
Moskvou a Washingtonem.
Dotaz z Washingtonu:
„Za jak dlouho si u vás průměrný dělník vydělá na automobil?“
Odpově z Moskvy:
„A vy zase mlátíte černochy.“
E T J E L O K S B U O E J K R
T T E M B É Č K O
I A I O N O S A Á A D Á L K M
B R E L J A R T V V M B K R A
E O Á R O A K
R V N C S K Í K Á K T Z
K A A E C I N V O R I
I N L
L E A I
„Čekáte dvojčata, paní. Chcete znát jejich pohlaví?“
„Ne, chci se nechat překvapit. Jen mi řekněte - je stejné?“
„Ne.“
T R K L S T O L O V N Í K Ř B
R Ř L L S N J O E D E K O R O
E R A N O L O K M
S P P T N D T E C I N V O L O
I R Á T T
Dežo dostane práci u stavební firmy a šéf mu povídá:
„Dežo, jdi natřít okna.“
Po dvou hodinách se Dežo
vrátí a ptá se:
„Šéfe, aj rámy?“
I N A
Šéf přijme blondýnku jako
uklizečku a hned jí uloží práci: „Umyjte podlahu ve výtahu!“
„V tomhle patře nebo ve
všech?“
Sejdou se takhle dva nájemní vrazi a jeden říká tomu druhýmu: „Člověče, dnes je pro
nás prob lém sehn at prác i.
Kdyby mi nepřišla včera tchýně, tak vyjdu ze cviku.“
bojovnosti
rodičů
Odvaha je zvláštní povahový
rys, který se vytrácí se vstupem do zubní ambulance.
SUDOKU
řešení
7
5
3
1
9
4
6
8
2
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Aroma, automobilka, balalajka, barel, baroko, bečka, Bílina, Bratislava, brzlík, bubák,
dekor, demolice, embéčko, kláda, kladina, kolej, kolize, kolona, krabice, kredit,
křepelka, lístek, mlází, mýdlová bublina, ojetina, olovnice, opera, ořezávátko, pirát,
ranař, revizor, rovina, rovnice, sanita, statik, stojina, stolovník, smetanová omáčka,
strojní vodováha, trajler, troska, třetina, valník.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
OSMISMĚRKA
řešení
L
2
9
4
8
6
3
5
7
1
S A K J A L A L A B Í
8
1
6
2
5
7
9
3
4
I A Č P
3
6
5
9
1
2
7
4
8
T
A M Ř R T N N N R N A Z Ů H U
4
2
8
3
7
5
1
9
6
K R E D I
1
7
9
4
8
6
2
5
3
I A I
6
3
7
5
2
8
4
1
9
O D E
5
8
1
6
4
9
3
2
7
A N A I O N O I
9
4
2
7
3
1
8
6
5
C Z R M O Í
16
Kultura, společnost, inzerce
Městské divadlo ZÁMEK DĚČÍN
st 23. 4., 19.00
K
M. NOSTITZ QUARTET
8. koncert abonentního cyklu KPH
Kvarteto Petr Bernášek, Václav Vacek,
Pavel Hořejší a Martin Havelík koncertuje po celém světě. Program: J. Haydn, B.
Smetana, J. Suk.
čt 24. 4., 19.00
D2
GALA STRAUSS
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Koncert nejznámějších skladeb Johanna
Strausse a Franze Lehára. Orchestr Divadla F. X. Šaldy Liberec. Sólisté: Gabriela
Kopperová a Josef Moravec.
pá 25. 4., 19.00
D3
Petr Zelenka: DABING STREET
Dejvické divadlo
Dlouho odkládané uvedení nové inscenace Petra Zelenky. Hra o krachu slibně se
rozvíjejí firmy. Byla by to téměř komedie,
kdyby nepřišel muž, který všem změní
život... Hrají: Martin Myšička, Hynek Čermák, Václav Neužil, Klára Melíšková...
Nevhodné pro diváky mladší 15 let.
ne 27. 4., 15.00
pro děti
PODIVUHODNÝ CIRKUS DOKTORA
TARZANA
Divadlo Drak Hr. Králové
Žádná zoo světa vám tolik neukáže...
út 29. 4., 19.00
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
MARATONIKA TOUR 2014
Po pěti letech přichází Dan Bárta & Illustratosphere s novým albem! Nenechte
si ujít jedinečný koncert se sestavou špičkových hudebníků - Filip Jelínek, Robert
Balzar, Míra Chyška a Jiří Slavíček.
st 30. 4., 19.00
E
Marc Camoletti: BYT NA INZERÁT
Divadelní společnost Háta
Ve Francii nesmírně úspěšná ztřeštěná
komedie. Jistou pikantnost přitom zvládá s
pověstným francouzským šarmem. Hrají:
Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Martin Zounar...
VÝSTAVA VE FOYER
DEEMA „X.M.“
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
do 30. 5.
VÝSTAVA STUDENTŮ ATELIÉRU
Expozice obrazů a kreseb.
Stephen King:
Ladislav Špaček:
Jiří Kolečko:
pá 25. 4., 18.00
Knihovní sál
CELOREPUBLIKOVÉ KOLO RECITAČNÍ
SOUTĚŽE ČTVRTLÍSTEK
Literárně-hudební večer. Vystoupí žáci
ZUŠ Děčín, vítězové soutěže Čtvrtlístek,
pěvecké sbory Gymnázia Děčín, studenti
teplické konzervatoře pod vedením prof.
Jiřího Holubce. Host: Saša Rašilov.
VÝSTAVA
do 30. 4.
HISTORICKÉ KOČÁRY barokní konírna
Hipomobilie ze sbírek Poštovního muzea
HUDEBNÍ
KLUB
čt 24. 4., 17.30 a 20.00
ECHO - PŘEHLÍDKA VÍTĚZNÝCH FILMŮ
OUTDOOR FILMS FESTIVAL 2013
pá 25. 4., 22.00
MICHAL PROKOP
TRIO PROKOP – ANDRŠT – HRUBÝ
Bard bluesové a rockové scény je opravdovou stálicí a hvězdou, která stále umí
překvapit a stále vyprodává sály u nás i na
Slovensku. Se skvělými individualitami,
kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou
Janem Hrubým, je silný zážitek zaručen.
METropolitni´
opera
so 26. 4., 18.45
kino Sněžník
Wolfgang A. Mozart: COSI FAN TUTTE
(Takové jsou všechny) - přímý přenos!
Diriguje James Levine, režie Lesley Koenig. Účinkují Susanna Phillips, Isabel Leonard, Danielle de Niese, Matthew Polenzani, Rodion Pogossov, Maurizio Muraro.
Správa
CHKO
Teplická
424/69
do 15. 5.
ČLOVĚK A PŘÍRODA V ČECHÁCH A VE
FRANCII. Výstavy prací žáků spřátelených
škol Gymnázium Děčín a Lycée Monge
Nantes. Foto - kresby - malby - objekty.
Doktor Spánek ........................................ 479,-
Vlastimil Vondruška:
Vojtěch Hájek:
čt 24. 4., 18.00
POUTNÍ MŠE V ZÁMECKÉ KAPLI SV. JIŘÍ
Celebruje biskup litoměřický Mons. Jan
Baxant, zpívá Děčínský chrámový sbor.
Ještě že nejsem kat ............................ 299,-
Tereza - etiketa pro dívky ......................... 249,-
Děčínské skoky časem ............................... 319,-
Doušek vína - průvodce vinařským světem ........ 349,-
Zdeněk Pohlreich:
Šéf na grilu - 100 receptů ....................... 399,-
Děčínské knihkupectví je stále na stejném místě - roh ulice Tržní a Pr. Holého.
24. dubna 2014
KINO
23. a 24. 4, st 19.00, čt 20.00
TŘI DNY NA ZABITÍ
Thriller USA. Hrají: K. Costner, H. Steinfeld, A. Heard, C. Nielsen...
24. - 27. 4., čt-pá 17.30, so 15.30, ne
17.30 - 2D
AMAZING SPIDER-MAN 2 - 3D
Akční fantasy USA. Hrají: Emma Stone,
Andrew Garfield, Felicity Jones, Jamie
Foxx, Sarah Gadon, Paul Giamatti, Dane
DeHaan, Sally Field, Martin Sheen, Chris
Zylka, Marton Csokas, Denis Leary, Chris
Cooper, B. J. Novak, Colm Feore
pá, ne 25. a 27. 4., 20.00
TRANSCENDENCE
Sci-fi thriller USA. Hrají: Johnny Depp,
Morgan Freeman, Kate Mara, Rebecca
Hall, Paul Bettany...
so 26. 4., 18.45
W. A. MOZART: TAKOVÉ JSOU VŠECHNY
MET OPERA - přímý přenos, viz zvláštní
upoutávku
po 28. 4., 19.00
KOYAANISQATSI / PROJEKT 100
Dokumentární hudební film USA. Nejslavnější filmová báseň. Jeskynní malby z Horseshoe Canyonu v Utahu jsou prvním i
posledním tónem skladby, která diváka
provede světem tak, jak ho vidí Godfrey
Reggio. Hudba: Philip Glass.
út 29. 4., 19.00
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
Dokumentární road movie ČR. Režie: Dan
Přibáň. Hrají: David Novotný, Dan Přibáň,
Dana Zlatohlávková, Zdeněk Krátký, Aleš
Vašíček.
st 30. 4., 14.30
ŠMOULOVÉ 2
BIOGRÁFEK
Animovaný, dobrodružný film USA. Čaroděj Gargamel vytvoří stvoření podobná
Šmoulům, takzvané Neplechy, a doufá, že
s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Režie: Raja Gosnell.
Pro členy Biográfku snížené vstupné.
st 30. 4., 18.00
TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU
Dan Pribáň - cestovatelská přednáška
s promítáním.
Ukradená galerie
čt 24. 4., 19.00
Zbrojnická ulice
58. Ukradená galerie Děčín - Podmokly
Ti2 ARCHITEKTI (Praha)
Další pokračování cyklu Mladá architektura v rámci streetartového projektu UKG.
Po vernisáži u vitríny ve Zbrojnické ulici
promítání originálních studií a realizací
s výkladem v Baru Bodenbach.
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL VE 3. PATŘE
čt 24. 4., 17.00
KRAJINA A PŘÍRODA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA - přednáší Václav Sojka. Spolupráce se Správou CHKO Labské pískovce.
po 28. 4., 17.00
JAPONSKO II. Přednáší Jan Steklý.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
po 28., 4. 16.00 - 18.00
VÝLET PO STOPÁCH DĚČÍNSKÝCH
POVĚSTÍ NA DĚČÍNSKÝ ZÁMEK
Sraz na betonové lávce před knihovnou.
S sebou fotoaparát, rodiče, prarodiče…
a dobrou náladu.
VÝSTAVY
MOJE PLOUČNICE. Obrázky děčínského
malíře Břetislava Kmenta, 3. patro.
PREZENTACE EVROPSKÉ OBCHODNÍ
AKADEMIE DĚČÍN, 2. patro.
OBLASTNÍ
MUZEUM
NOVÉ VÝSTAVY
do 29. června
- ALBRECHT DÜRER - MOTIVY Z DÍLA
- V ŘÍŠI PLETENÉ KRAJKY
- KRAJINA LABSKÝCH PÍSKOVCŮ v proměnách času - srovnávací fotografie
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce - Gotická plastika na Děčínsku - Ptactvo Českosaského Švýcarska
- Vývoj lodní dopravy na Labi
EXPOZICE NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU
Zámecká zbrojnice, Zámek v proměnách
doby.
Na čtvrtek 24. 4. se chystá slavnostní otevření prestižní výstavy Gotické umění na
Děčínsku za účasti litoměřického biskupa
Jana Baxanta ve čtvrtek 24. dubna 2014
v 16.00 v kapli sv. Jiří na zámku. Výstava
v muzejních prostorech na děčínském
zámku bude pro veřejnost otevřena od
pátku 25. 4. do konce října 2015.
DDM Děčín
st 23. 4., 15.30 - 16.30
VÝROBA ČARODĚJNIC
S sebou 10 Kč na materiál.
Divišova
čt 24. 4., 15.00 - 16.30
Boletice
ČTVRTEČNÍ DÍLNIČKY - výroba čarodějnic. Pro děti 7 - 15 let. Vstupné 20 Kč.
pá 25. 4., 16.00 - 18.00
Boletice
ČARODĚJNICKÝ REJ NA ZAHRADĚ
Přij
te s nazdobeným koštětem, je vyhlášena soutěž o nejkrásnější koště. K dispozici atrakce a opékání buřtů. Vstupné děti
10 Kč, dospělý doprovod zdarma (papírové tácky, kečup, hořčice zdarma).
so 26. 4., 9.00 - 16.00
Březiny
VEŘEJNÉ JÍZDY ŽEL. MODELÁŘŮ
Prohlídka klubového kolejiště vel. H0 a
vel. TT. Můžete si přinést svou lokomotivu, vytvořit si stromeček. Více příště.
so a ne 26. 4. v 10.00 - 27. 4. Teplická
ANIME JIKAN 2014 - deskové, karetní,
stolní, pohybové i PC hry, přednášky, fotokoutek, promítání indie...
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
14. 4.
15. 4.
15. 4.
15. 4.
18. 4.
18. 4.
20. 4.
20. 4.
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 16
Jana Wolfová syn Petr
Linda Morkusová syn Jiřík
Věra Majorová dcera Elena
Simona Dzurková dcera Simonka
Michaela Benzlová dcera Adélka
Edita Pflegerová dcera Mia
Michaela Danyiová syn Davídek
Jitka Vokřálová syn Kubík
VZPOMÍNKA
Jen ten, kdo s Tebou žil, ví, co ztratil...
Prosíme všechny přátele a zasměstnance z Děčínských
strojíren o tichou vzpomínku na našeho milovaného
tatínka, dědečka a bratra, pana Jiřího Rubeše.
Na druhý břeh odešel před rokem, dne 22. března, ve
věku 87 let.
Za rodinu děkují syn Jiří, dcera Alenka,
sestra Eva a vnoučátka.
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
Zůstalo prázdné místo,
které nelze vyplnit...
27. 4. Hana Písmená
Jedinečná výstava
na zámku
Slavnostní otevření prestižní výstavy Gotické umění na Děčínsku za
účasti litoměřického biskupa Mons.
Mgr. Jana Baxanta se koná ve čtvrtek
24. dubna v 16.00 hodin v kapli sv.
Jiří na Zámku Děčín. Výstava je umístěna v muzejních prostorech na děčínském zámku a bude pro veřejnost otevřena od pátku 25. 4. 2014 do konce
října letošního roku.
-iro-
Nejhezčí koště
vyhraje
V pátek 25. 4. v čase 16.00 - 18.00
hodin zve DDM Boletice děti a rodiče na Čarodějnický rej - opékání
donesených uzenin, hry a soutěže,
trampolína, vstupné pro děti 10,- Kč
(tácky, kečup, hořčice v ceně vstupného). K akci byla vyhlášena soutěž
O nejkrásnější koště. Svá vyrobená a
nazdobená košata doneste s sebou,
společně budeme hodnotit...
-ik-
P. Cermanová:
O konci světa
nad číší vína
Děčínsko-podmokelská vlastivědná
společnost ve spolupráci s družstvem
Bodenbach pořádá v sobotu 26. 4. od
19.00 v Baru Bodenbach přednášku
historičky Pavlíny Cermanové „Čechy
na konci věků - apokalyptické myšlení a vize husitské doby“.
Autorka vydala v loňském roce stejnojmennou knihu v prestižní černé
edici nakladatelství Argo.
Ačkoliv může téma znít na první
pohled poněkud vzdáleně současnému vnímání světa, s myšlenkou, že
konec světa je za dveřmi, se můžeme
setkat co chvíli. A konec konců, jak
autorka v samém závěru své knihy
cituje - nic není tak kratochvilné, jako
debatovat nad číší vína o konci světa.
K čemuž vás srdečně zvu :-).
Těším se na shledanou.
Aleš Kalvoda
Skauti ,Sojčáci‘
a svatý Jiří vás
zvou pod zámek
Všechny děti a jejich rodiče či prarodiče zveme na první společenské
odpoledne tohoto roku na Labském
nábřeží . U Rogala se bude v sobotu
26. 4. 2014 od 13.30 hodin již poosmé
odehrávat akce „Svatý Jiří pod zámkem“, kterou organizuje skautské středisko Sojčáci v Děčíně.
Je připravený program na pódiu,
kde vystoupí děti z DDM, uvidíme
Čarodějnickou pohádku v podání Divadelního spolku Karel Čapek Děčín
a nakonec nám zahraje country kapela Harcovníci. Své aktivity zde bude
mít i děčínská zoo a SCHKO Labské
pískovce. Vedle toho si děti za pomoci našich vedoucích mohou u deseti
stánků zhotovit nějakou drobnost tričko, praktickou tašku, malý kapsář,
něco na hrníček. Zároveň budou připraveny i různé hry a činnosti. Součástí programu je malování na obličej
a už tradičně budeme podávat čaj od
pana Valdemara Grešíka.
Přijte s námi strávit příjemné odpoledne pod děčínským zámkem!
Hana Cermonová,
vedoucí skautského střediska
Sojčáci
V sobotu 19. dubna by oslavila 79 let
paní Eva Jurková z Děčína I.
Ve středu 30. dubna by oslavila 100 let
paní Marie Křížová z Podmokel.
S láskou a úctou, které ani lety nemizí, stále
vzpomínají Marie Juklová s dcerou Simonou.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Že čas rány hojí je jen zdání,
ta bolest zůstává... a vzpomínání.
V úterý 29. dubna uplyne osm dlouhých roků od úmrtí
pana Rudolfa Erbala z Podmokel.
Stále vzpomínají manželka Alena
a rodina Poláškova a Pastorkova
Do Chorvatska s domem dětí
DDM Děčín, středisko Březiny, pořádá pro rodiny s dětmi prázdninový
pobyt u moře: CHORVATSKO - Pakoštane - Vila Danica I.
Termín: 28. 6. - 7. 7. 2014 (8 dní pobytu),
cena: 7 365,- Kč pro děti do 18 let, 7 685,Kč pro starší 18 let - platí pobytovou taxu.
V ceně je výlet lodí na ostrov Vrgada s obědem a koupáním.
Cena zahrnuje ubytování v apartmánech se
sociálním zařízením, autobusovou dopravu,
plnou penzi odpovídající normám stravování, pitný režim, služby delegáta cestovní
kanceláře po celou dobu zájezdu, potřebu
vody a elektřiny, zákonné pojištění proti
úpadku cestovní kanceláře. Cena neobsahuje cestovní pojištění do zahraničí - zajistí si každý sám.
Pakoštane leží přibližně 30 km jižně od
historického města Zadar. Pláže jsou jak
kamenité, tak písčité, s pozvolným vstupem do moře. Do blízkého městečka je cca
250 m, kde jsou cukrárny, restaurace a obchůdky se suvenýry.
Vila Danica I je tříposchoová budova,
apartmány jsou vybaveny manželskou postelí s možností přistýlky, kuchyňkou, koupelnou se sprchou a WC, balkóny.
Pro naše klienty je rezervována celá vila
s nejbližším přístupem k moři - 150 m.
Podrobnější informace obdržíte v DDM
Březiny u p. Nedvědové, tel. 775 854 127,
nebo p. Kukačkové, tel. 728 522 830.
-ddb-
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Plastová okna, dlažba a plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek.
Nájem vč. záloh 6000 Kč + záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby.
Tel. 604 162 943.
(1/j)
Byt 3+1, 62 m2, v 5. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt s balkonem, plast. okna, dlažba v koupelně, na chodbě
a v kuchyni. Nájem vč. záloh 9000 Kč + záloha na
vlastní el. a plyn. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování
ihned. Tel. 604 162 943.
(2/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na
Kamenické ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části
domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč, kauce 10 000 Kč.
Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943. (3/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou, malý kuch. kout. Okrasná
zahrada v zadním traktu. Nájem vč. záloh 4700 Kč +
záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč, k nastěhování. Tel. 604 162 943.
(4/j)
Byt 1+1, 34 m2, ve 3. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný, dlažba v
kuchyni, na chodbě a v koupelně. Plastová okna.
Nájem vč. záloh 5400 Kč plus vlastní proud a plyn
na vaření. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2
osoby. Tel. 604 162 943.
(7/j)
Prodám 1+1 OV, Děčín III, Oblouková ul. Plastová okna, nová kuchyňská linka, hluboká vana.
Případně pronajmu, možnost část zařízení ponechat
v pronájmu. RK nevolat! Tel. 775 364 604. (152)
P r o n a j m u byt 3+kk, podkrovní v DC CHrochvice. Nájem 4500 Kč + služby. Vratná kauce 10 000 Kč. Tel. 603 485 237.
(151)
P r o n a j m u byt 2+kk, podkrovní v DC Chrochvice. Nájem 3500 Kč + služby. Vratná kauce
10 000 Kč. Tel. 603 485 237.
(150)
Prodám dr. byt 1+1, Děčín - Boletice, 7. patro,
plast. okna, klidný dům, ihned volný. Nízký nájem,
cena 199 tisíc Kč. Tel. 775 423 956.
(149)
Pronajmu dr. byt 1+1 v Děčíně I (u Střelnice), 1.
NP činžovního domu, plastová okna, plovoucí podlahy, nová kuch. linka, 42 m2. Měsíční nájem 3800
Kč + služby. Tel. 776 100 509.
(148)
Pronájem bytu 3+1(67 m2), 3. patro v klidné lokalitě Děčína I. Zálohy + nájem 7500 Kč, kauce 20
000 Kč + vlastní energie. Tel. 606 764 168. (147)
Pronajmu 2+kk v Děčíně IV, Čsl. mládeže. Měsíční nájemné 4700 Kč + služby. Kauce 10 000 Kč.
Tel. 603 189 490.
(146)
Pronajmu 2+1 v Děčíně - Boleticích, Tovární
ulice. Měsíční nájemné 5000 Kč + služby. Kauce
10 000 Kč. Tel. 603 189 490.
(145)
Pronajmu byt 2+1 v DC 2 pod nemocnicí, nájem 4000 Kč, služby 2400 Kč, vratná kauce 10 000
Kč, volný od 1. dubna 2014. Tel. 603 966 834. (139)
Prodám starší rodinný dům se 2 samostatnými
byty, malá zahrádka, terasa. Hezké, klidné prostředí pod Pastýřskou stěnou, blízko města. Cena 2 450
000 Kč. Tel. 775 159 152.
(140)
Prodám byt 1+1 ve staré zástavbě v Bynově,
naproti Penny, 2. patro, dobře platící nájemníci.
Cena 350 000 Kč včetně kůlny, sklepu a přístřešku
na auto.Tel. 777 012 436.
(141)
Pronajmu 1+1 menších rozměrů ve starší zástavbě v DC 2 nad Albertem. Nové etážové topení + nová
koupelna. Nájem 3000 + energie podle spotřeby.
Kauce 6000, ihned volný. Tel. 702 346 871. (142)
Pronájem bytu 2+1, Podmokly, nájem bez záloh
4900 Kč, kauce 12 000 Kč. Pronájem bytu 1+1,
Děčín II, nájem bez záloh 3800 Kč, kauce 12 000
Kč. Tel. 734 766 169.
(77)
Pronajmu 1+1, Weberova ul. 1528/2, 1. NP,
Letná, od 1. 7. Nájem 2000 Kč + 2000 služby na
dobu určitou 1 roku. Poté podmínkou vstup do
BDW. Cena družst. podílu 352 340 Kč, rez. poplatek 20 000 Kč při podpisu NS. Pokud by byl podíl
zaplacen ihned, je možno přijmout za člena BDW
již v červnu 2014. Tel. 606 771 862.
(135)
Pronajmu dvě garsonky - 1. 24 m2, 3000 nájem +
služby, 2. 30 m2 + balkon 4000 Kč + služby. Obě po
rekonstrukci v Podmoklech Bezručova a Palackého
ulice. Kauce 12 000 Kč. Tel. 777 10 10 90. (134)
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v 1. patře v os.
vl. v DC Bynov Na pěšině. Vše blízko. Tel. 725 568
092.
(133)
24. dubna 2014
Pronajmu 2+1, 70 m2, po čás. rekonstrukci, Palackého ul., 3. patro. Nájem 4000 + služby, kauce
12 000 Kč. Tel. 777 10 10 90.
(132)
Prodám 2+1, Kamenická ul, po rekonstrukci, parkety, plast. okna, balkon, stará zástavba, nízký nájem. Tel. 773 759 257.
(131)
Prodám 3+1, 88 m2, Děčín 4, Raisova 4, 3. patro, cihla, plast. okna, balkon, nová fasáda, vytápění plyn. kombinovaným kotlem. Nízké náklady na
bydlení. Cena k jednání 950 000 Kč. RK prosím
nevolejte. Tel. 736 454 050.
(130)
Pronajmu byt I. kat., 2+1 v Riegrově ulici 413/
33. Tel. 606 217 680.
(128)
Pronajmu pěkný, slunný 2+kk v Děčíně
2
Podmoklech, 4. p., vel. 58,84 m je v cihlovém, zrekonstruovaném a zatepleném domě, ul. Teplická,
blízko centra. Plastová okna + balkon, pěkná prostorná koupelna se střešním oknem, etážové plyn.
topení, kuchyňská linka. Měs. nájem 5300 Kč + energie. Při podpisu smlouvy se skládá vratná kauce. V
okolí obč. vybavenost. Tel. 606 251 055.
(121)
Pronájem 2+KK (48 m2) v bytovém domě ul. Březová 41, Děčín-Staré Město. Byt po rekonstrukci
(r. 2012), vana, plynové topení, plastová velká okna,
3. p. s pěkným výhledem. Chodba pod uzavřením.
V bytě přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní internet. Obč. vybavenost v dosahu. Nájem
4500 Kč + služby 2375 Kč (+elektřina). Kauce 13500
Kč. POUZE DLOUHODOBĚ. Tel. 775 929 635.(123)
Prodám celé 3. podlaží v cihlovém domě rozdělené na 3 BJ (2+KK, 2+KK, garsoniéra), s vlastní
chodbou pod uzavřením a půdou. V každém bytě
přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní
internet. Pěkný výhled, klidné místo, vynikající poloha. Zcela mimo záplavovou oblast! Kompletní
nové rozvody vody, odpadů, elektřiny, plynu (r.
2012). Plastová okna. Byty mají vlastní elektroměr,
vodoměr, bojler. Topení na plynový kotel, rozvody
v mědi, radiátory. Vhodné jako bydlení pro vícegenerační rodinu nebo jako investici na pronajímání
(výnos z pronájmu 11 500 Kč, splátka úvěru cca 9
000 Kč). Tel. 775 929 635.
(124)
Prodám dům se zahradou v Dolině - Prostřední
Žleb, Děčín 15. Zastavěná plocha s nádvořím 133
m2, zahrada 1 123 m2. Dům není v dobrém stavu, je
odpojen od elektřiny. U lesa po obou stranách zahrady teče potok, chráněné území. Za 450 000 Kč.
Tel. 776 646 690, 723 009 092. RK nevolat. (97)
NEBYTY - POZEMKY
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(5/j)
Nabízím pronájem chaty na St. Olešce, elektr.,
voda, zahrada, v rekreační oblasti, možnost koupání,
rybaření, houbaření. Tel. 728 539 653 (SMS). (127)
Pronajmu nebytové prostory o rozloze 100 m2
na Teplické ul. pod DDM. Nájem 10 000 Kč + služ-
by cca 3500 Kč. Vhodné jako prodejna, kanceláře,
ordinace. Tel. 774 094 934.
(89)
PRODEJ
Prodám mrazák zn. Bosch,
4šuplíkový, cena dohodou. Tel.
721 210 107.
(136)
Prodám střešní světelné
označení výcvikového automobilu pro autoškolu. Tel. 606
217 680.
(129)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Pronajmu garáž (pod nemocnicí) v Děčíně II na
soukromém pozemku u RD. Tel. 603 539 925. (144)
Pronajmu garáž v Cihelné ul. nad benzinkou
DPMD. Cena 800 Kč/měsíc. Tel. 602 390 077. (125)
Pronajmu garáž na sídlišti v Želenicích nad Bažantnicí. Tel. 604 122 678.
(126)
PRÁCE
Nabízím brigádu pro sádrokartonáře, elektrikáře
a pomocné dělníky. Tel. 602 517 598.
(6/j)
Provedu veškeré tesařské konstrukce: krovy, altány, gar. stání, pergoly, bednění schodiš, točité
90o, 180o, atd. Materiál + doprava zajištěna, na vše
slevy. Děčín a okolí. Tel. 607 751 221.
(4/P)
Hledám brigádu, nástup dle dohody, vitální důchodce. Nabízím ŘP sk. B, vysokozdvižný vozík a
zkušenosti v ochrance. Děkuji za nabídky na tel. 607
093 224.
(143)
SEZNÁMENÍ
Muž 35/184/84 hledá dívku - ženu k seznámení.
SŠ/VŠ a foto vítáno. DC, ÚL a okolí. Pište, prosím,
SMS na tel. 732 463 489.
(137)
RŮZNÉ
Výklad tarotových karet. Tel. 607 439 128. (11/P)
Nabízím možnost hlídání a péče o seniory, zdravotně postižené, (úklid, procházky, hygiena imobilního klienta), mám osmiletou praxi s imobilním
klientem a také zkušenosti se sluchově postiženými. Nebo hlídání dětí, popř. samotný úklid. Časová
možnost - ve všední dny od 11 hod. V případě zájmu se ozvěte redakci Principu nebo na mob. 724
149 631.
(122)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
na
26. dub
2014
19
Sport
číslo 16
Bílý balet zvýšil náskok, DC Východ prohrál
Po 18. kole okresního přeboru ve
futsalu navýšil náskok na čele tabulky Bílý balet, který využil zaváhání
druhých Hezounů. Ti jen remizovali
s Notou. Vedli sice brzy 3:0, ale pak
přestali hrát a soupeř otočil na 3:5.
Závěrečný tlak favorita stačil jen na
vyrovnání. Vedoucí Bílý balet naproti tomu nezaváhal se Slovankou. První poločas byl vyrovnaný a přinesl
jednobrankové vedení Baletu, když i
Slovanka měla několik šancí. Druhé
dějství přineslo vyrovnání Slovanky
a poté gólovou smršť lídra tabulky,
jenž nastřílel nebohé Slovance desítku. Jamajka zdolala v poklidném utkání Huntířov. Vyhrála sice jen o dvě
branky, ale měla průběh pod kontrolou. O mnoho napínavější byl souboj
Odpadlíků s DeCe Computers. Ti vedli v průběhu druhého dějství 3:0, ale
po několika minutách prohrávali 3:5.
„Décéčko“ pak ještě vyrovnalo, ale
závěr patřil Odpadlíkům. Hrubě se na
jaře nedaří týmu Boca Juniors. Ten
vedl dlouhou dobu nad Stadem 1:0,
jenže pak dvakrát chyboval do té doby
dobře chytající brankář a Stado přišlo
šťastně ke třem bodům. Bohužel, kolo
přineslo i dvě kontumace. Srbská Kamenice se nedostavila k utkání s Jílovým a Malá Veleň se nesešla k duelu
s Krásným Studencem. Hráčem kola
byl vyhlášen Josef Starý (Nota).
FC Slovanka - Bílý balet
2:10 (0:1)
Rudolf Jakubec ze Slovanky (vlevo) se marně snaží zastavit Miroslava Betyára z Bílého baletu. Betyár se v duelu blýskl hattrickem.
-blcJakubec, Janda - Betyár 3, Čermák
3, Dědič 2, Janoušek, Červenka.
Hezouni - Nota 5:5 (3:5)
Barilla Ondřej 2, Florián 2, Reichelt
- Starý 4, Příhonský.
Boca Juniors - FC Stado 1:2 (1:0)
Košnar - Loudát, Podloučka.
Odpadlíci - DeCe Computers 7:5
(0:2)
Mladí střelci SSK Boletice během sobotních závodů Jarní mířená - zleva
Zdeněk Boháček ml. a Jakub Šteiner.
-blc-
Dvě zlaté pro střelce Fidlera
Střelnice v Boleticích hostila v sobotu druhý závod pod širým nebem, kterým byla Jarní mířená. Klání mělo spíše komorní charakter, své zřejmě udělaly velikonoční svátky. Pořádající SSK
Boletice slavil několik medailí.
Nejúspěšnějším z domácích byl
Tomáš Fidler, který vyhrál sportovní
pistoli na 30 + 30 ran (566 bodů) i
standardní pistoli na 3x 20 ran (527).
Druhým ve sportovní pistoli byl Václav Vondráček (Policie Č. Lípa, 547)
a třetí skončil Alexandr Gross (Sever
Ústí n. L., 539). Z domácích byl čtvrtý Jan Gregor (536) a osmý Miloslav
Gregor (474). Závodník Střely Děčín,
Werner Rájek, obsadil výkonem 469
bodů 9. příčku.
Ve sportovní pistoli na 30 + 30 ran
startovali i dva dorostenci SSK Boletice, kteří ve své kategorii získali první dvě místa. Vyhrál Zdeněk Boháček
ml. (510), druhý byl Jakub Šteiner
(503).
Poté se střílela standardní pistole na
3x 20 ran, kde vyhrál výše zmíněný
Fidler, druhý byl Jan Gregor (511) a
třetí Jiří Litera (Duel Praha, 504). Na
nevděčné 4. příčce skončil Zdeněk
Boháček ml. (499).
-blc-
Klempíř 2, Horyna, Němec, Jan
Sýkora, Valenta, Farkaš - Macháček
2, Svěchota 2, Nedvěd.
Jamajka - Huntířov 4:2 (2:0)
Fojt 3, Pavel Štěpnička - Michl,
Beneš.
Autocentrum Jílové - SK Srbská
Kamenice 5:0 kontumačně
Rozmetadlo Malá Veleň - DeNas
Krásný Studenec 0:5 kontumačně
Šlágrem kola v I. třídě byl souboj
vedoucího DC Východu se třetím POP
Servisem. Do utkání vstoupili lépe
„popáci“, kteří se brzy ujali vedení
4:1. DC Východ sice před přestávkou
snížil, ale hned počátkem druhého
dějství inkasoval. Závěr zápasu přinesl nápor favorita, ale ten dokázal jen
snížit na jednobrankový rozdíl. Druhé béčko Krásného Studence překvapivě jasně přehrálo El Clasico. Tomu
se v poslední době přestalo dařit, jelikož ustoupilo od své pevné obrany.
Studenečtí mladíci skórovali sedmkrát
a stáhli ztrátu na vedoucí DC Východ
na dva body. Zatím suverénně prochází jarem Bělá. S Rudou hvězdou sice
ztratila do poločasu dvoubrankové
vedení, ale ve druhé půli dominovala.
Pirátům to v utkání s Barcelonou střílelo, když dali šest branek. V obraně
se jim ovšem opět nedařilo a inkasovali desetkrát. Mexico vedlo pohodlně nad Chrochvicemi 4:1 a soupeře
přehrávalo. Pak se však dopustilo
dvou chyb v obraně a ze zápasu bylo
drama. Až gól na 5:3 minutu před
koncem rozhodl. Duel Galacticos Bodlo skončil remízou, když Bodlo
neudrželo poločasové vedení o dvě
branky. Po dlouhé době podala dobrý
výkon Česká Kamenice a béčko Bílého baletu přehrála překvapivě jasně.
Hráčem kola byl vyhlášen Roman
Vogel (Č. Kamenice).
Real Chrochvice - FC Mexico
3:5 (1:4)
Černý, Čech ml., Tauchman - Lukáš Cisár 3, Grundza, Noworol.
Rudá hvězda - SK Bělá
2:4 (2:2)
Nídr, Svoboda - Klínský 2, Šikýř,
Myška.
El Clasico - DeNas Krásný
Studenec B 3:7 (1:2)
Kruliš 2, Navrátil - Řeháček 2, Doubek 2, Šmalcl, Homola, Bošek.
Piráti - FC Barcelona 6:10 (4:6)
Rončka 4, Malkovský, Limberk Michal Plosza 5, Adamec 2, Martin
Plosza, Novák, Turták.
Galacticos B - Bodlo
4:4 (2:4)
Šohaj 2, Vlk, Vencl - Havel 3, Šejnoha.
POP Servis - DC Východ
5:4 (4:2)
Gurský 2, Dražil 2, Trnka - Novák,
Rautner, Kořínek, Vičánek.
Česká Kamenice - Bílý balet B
7:3 (3:0)
Hajný 2, Heger, Knespl, Vogel,
Beneš, Bašta - Jager, Janoušek, Pytlík.
Program 20. kola (hř. Chrochcice),
okresní přebor: Slovanka - Huntířov
(po 28. 4., 19.00, Vrchličák), Malá
Veleň - Srbská Kamenice (po 28. 4.,
20.20, Březiny), Hezouni - DeCe
Computers (st 30. 4., 19.30), Boca
Juniors - Nota (st 30. 4., 20.30), Jílové - Odpadlíci (čt 1. 5., 18.20, Březiny), Jamajka - Kr. Studenec (pá 2. 5.,
19.30), Bílý balet - Stado (pá 2. 5.,
20.30); I. třída: Piráti - Chrochvice (po
28. 4., 19.20, Březiny), Rudá hvězda
- Kr. Studenec B (út 29. 4., 17.30,
Vrchličák), El Clasico - DC Východ
(út 29. 4., 19.20, Březiny), Bělá - Bílý
balet B (út 29. 4., 19.30), Galacticos
B - Mexico (út 29. 4., 20.30), POP
Servis - FC Barcelona (st 30. 4.,
18.30), Česká Kamenice - Bodlo (pá
2. 5., 19.00, Kamenice). -pro, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FUTSAL - OKRESNÍ PŘEBOR
Bílý balet
14 2 2
122:52
Hezouni
12 5 1
124:59
Jamajka
12 2 4
86:44
Kr. Studenec
12 1 5
107:59
Jílové
11 1 6
98:80
Slovanka
10 0 8
67:63
Boca Juniors
9 1 8
56:54
Huntířov
7 3 8
79:78
Nota
7 2 9
60:74
Odpadlíci
6 3 9
67:84
Stado
4 3 11
50:86
Srbská Kam.
4 0 14
42:92
DeCe Comp.
3 1 14 46:100
Malá Veleň
2 2 14 38:117
44
41
38
37
34
30
28
24
23
21
15
12
10
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FUTSAL - I.
DC Východ
14
Kr. Studenec B
14
POP Servis
11
Bělá
11
Bílý balet B
10
Mexico
9
Rudá hvězda
7
El Clasico
7
Galacticos B
6
Barcelona
5
Bodlo
5
Č. Kamenice
5
Chrochvice
4
Piráti
0
44
42
36
34
32
31
28
25
21
18
18
17
15
0
TŘÍDA
2 2
0 4
3 4
1 6
2 6
4 5
7 4
4 7
3 10
3 10
3 10
2 11
3 11
0 18
Volejte Princip
412 512 739
Nutno připočíst DPH 20 %.
101:32
102:62
84:58
78:62
74:68
87:61
77:50
62:68
69:92
78:92
66:80
49:66
53:73
44:151
20
Sport
24. dubna 2014
Tři body vystřelil Červenka
Jílovský záložník Zdeněk Červenka se sice v této šanci marně natahuje po
míči, nakonec ale skóroval a jeho trefa rozhodla.
-blc-
Skvělý poločas za tři body
Chmel Blšany - FK Junior Děčín
3:5 (1:4)
Nečekané, ale velmi cenné tři body
si přivezli v sobotu fotbalisté Junioru
Děčín z blšanského trávníku. Díky
nim se konečně odpoutali z předposledního místa tabulky krajského přeboru a udělali další krůček k záchraně. Pro Děčín to byla teprve třetí venkovní výhra v sezóně, ale snad ještě
nějaké přijdou.
Děčané měli fantastický vstup do
zápasu. Hned ve 2. minutě otevřel skóre Betyár po přihrávce Gahera a v 5.
minutě zvýšil Murdych na 0:2! Domácí, kteří se na duel s Juniorem sešli
v kompletní sestavě, byli otřeseni, ale
přesto po čtvrthodině snížili na 1:2.
Gól je povzbudil, ale do šancí se dostávali především naši. A ve 28. minutě využili jedné z nich, když Murdych pronikl do šestnáctky, vrátil míč
před branku a Gaher už měl lehkou
úlohu - 1:3. Za dalších šest minut dostali Blšanští další políček poté, co
Murdych hezky uvolnil Betyára a jeho
dělovka zblízka se od břevna odrazila
do branky - 1:4. „Náš výkon v prvním
poločase byl výborný, sedlo nám to a
lituji, že jsme nehráli doma. Diváci
přišli o nejlepší poločas z naší strany.
Neměli jsme slabého místa, všichni si
plnili své povinnosti. Na hráčích byla
vidět chuť vyhrát a tomu podřídili
všechno,“ chválil trenér Junioru, Pavel Horáček.
Ale ani druhý poločas nebyl z děčínské strany vůbec špatný, jen chybělo trochu více střeleckého štěstí. Už
ve 47. minutě zahodil tutovku Betyár, který se sám ocitl před brankářem
a jeho přehození skončilo mimo branku. Po hodině hry krásně vystřelil
Murdych, ovšem brankář Blšan jeho
pokus zázračně vyrazil nad břevno. A
tak udeřilo na druhé straně. V 72. minutě vystřelili domácí z trestného
kopu, gólman Tvrdoň sice na míč dosáhl, ale vyrazil jej pouze do tyče, od
které se odrazil do branky - 2:4. Děčané ovšem rychle odpověděli. Už za
šest minut vybojoval míč Gaher, posunul jej na Murdycha, a ten vrátil
Junioru tříbrankové vedení - 2:5. Domácí sice ještě v 80. minutě snížili,
když po trestném kopu a závaru před
děčínskou brankou se míč šťastně odrazil od hlavy střídajícího Němce 3:5. Dál se už skóre neměnilo.
„Utkání jsme si vyhráli v prvním
poločase a vlastně jsme ho měli pod
kontrolou celou dobu. Škoda neproměněných šancí, mohli jsme vyhrát
klidně 3:10,“ dodal Horáček.
V neděli Junior hostí Krupku
(17.00).
Děčín: Tvrdoň - Horáček, Vlasák,
Bárta, Doksanský - Šmalcl (88. Michalec), Fiala (88. Doubek), Gaher,
Folprecht - Betyár (85. Pecha), Murdych. Sudí Janeček, ŽK 1:1.
Luděk Černý
Kam za sportem v Děčíně?
SOBOTA 26. 4.
Městský stadión, 10.00 hod. Krajský přebor statších žáků ve fotbalu:
FK Junior Děčín - SK Sokol Brozany. Od 11.45 hod. zápas mladších
žáků.
NEDĚLE 27. 4.
Hřiště za zimním stadiónem, 9.00
hod. Děčínská hokejbalová liga: Pan-
thers - Sovy Jílové. Od 10.45 Bulldozer - Black & White Tygři, 12.30 Orient - Kapitáni, 14.15 Denmark - Dominators.
Hřiště Modrá, 17.00 hod. Krajský přebor mužů ve fotbalu: Jiskra
Modrá - Milešov.
Městský stadión, 17.00 hod. Krajský přebor mužů ve fotbalu: Junior
Děčín - Krupka.
-blc-
FK Jílové - Plaston Šluknov
1:0 (0:0)
Přestože dohrávali v deseti, dokázali fotbalisté Jílového uhájit cennou
výhru a potvrdit tři body z minulého
kola I. A třídy v Rumburku.
Sobotní utkání přineslo v úvodu
veliké množství nepřesností, díky kterým se oba celky nedostávaly do šancí (oba brankáři museli zasahovat jen
jednou!) a hrálo se většinou mezi šestnáctkami. Poslední čtvrthodinka první půle ale přinesla zlepšení, a to především na straně domácích. Ve 30.
minutě měl v rychlém sledu dvě šance agilní Červenka, ale na gólmana
Šluknova ani jednou nevyzrál. Ve 34.
minutě pak v pokutovém území hlavičkoval osamocený Janda, ale mířil
vedle. A za další tři minuty vystřelil z
voleje opět Červenka, jenže také těsně minul.
Druhý poločas začal tam, kde první skončil, tedy u zlepšené hry Jílového, které chtělo skórovat. A to se mu
povedlo v 51. minutě, když Jiří Štercl
poslal centr z pravé strany na zadní
tyč, kde číhal Červenka a jasně nejlepší hráč domácích byl za svůj výkon odměněn gólem - 1:0. Po vedoucí brance drželi Jílovští soupeře ještě
chvíli na uzdě, ale postupně vyklízeli
pozice a Šluknov začal mít převahu.
Naštěstí jí nedokázal nijak využít a
brankář Smutný musel řešit jen jednu
nebezpečnější střelu. A hostům nepo-
mohl ani fakt, že v 73. minutě byl po
druhé žluté kartě vyloučen V. Michl.
Šluknov zkrátka předvedl bezzubý
výkon a domácí si výhru zasloužili, i
když se v závěru hodně zlobili na rozhodčího Šefčíka, který neodpískal jasnou penaltu na Barillu.
„V průběhu první půle jsme se pomalu zlepšovali, výborně hrál Červenka a měli jsme i šance. Po přestávce
jsme konečně dali gól, ale pak přišla
naše klasika a zatáhli jsme se do obrany, čímž jsme pustili soupeře do hry.
Nakonec jsme ale výhru uhájili. Byla
to ubojovaná, ale zasloužená výhra,“
řekl trenér Jílového, Josef Florián.
V sobotu jede Jílové do Pokratic
(14.00).
Jílové: Smutný - O. Michl, Josef
Štercl, Rangl, Jiří Štercl - Červenka
(74. Kurty), Vaníček (60. Čermák), V.
Michl, Farkaš - Horyna (46. Barilla),
Janda (79. Florián). Sudí L. Šefčík,
ŽK 4:2, ČK 1:0.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FOTBAL
Travčice
Rumburk
Hrobce
Střekov
FK Jílové
Pokratice
Mojžíř
Č. Kamenice
Srbice
Křešice
Libouchec
Šluknov
V. Březno
Soběchleby
- I. A TŘÍDA, SK. A
12
3(0)
3 53:25
10
5(2)
3 47:21
9
4(3)
5 42:27
10
2(1)
6 47:35
8 2(2)
8 25:26
7
5(2)
6 33:44
5
8(4)
5 36:34
6
4(4)
8 24:32
7
3(2)
8 34:46
7
3(1)
8 37:31
7
4(0)
7 30:26
6
1(1) 11 27:36
5
1(1) 12 30:56
3
3(1) 12 28:54
39
37
34
33
28
28
27
26
26
25
25
20
17
13
Šestá jarní prohra Modré
Tatran Kadaň - Jiskra Modrá
2:1 (2:1)
Fotbalisté Modré se v krajském přeboru mužů začínají nebezpečně přibližovat sestupovým vodám. Na jaře totiž vyhráli ze sedmi zápasů jen jediný, doma proti poslednímu Březnu.
Jinak se Jiskře nedaří, což se potvrdilo v neděli v důležitém duelu s Kadaní, která byla třetí od konce.
Modrá k zápasu odjížděla opět nekompletní, citelně chyběli především
zkušení Podolský a Novák. Navíc se
hráči Jiskry dopouštěli chyb a vlastně
soupeři výhru darovali. Už ve 4. minutě ztratil u rohového praporku míč
Líbal a domácí Kiliján z ostrého úhlu
prostřelil Kratochvíla - 1:0. Ve 22.
Bazzy měli volno
Druholigoví hokejbalisté Bazzy
Děčín měli o tomto víkendu volný los,
čehož jejich pronásledovatelé využili
a sesadili je z 2. příčky. Tuto neděli
hrají Děčané v Ústí od 12.00 hod. s
aktuálně druhým týmem, Pento Most
B.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOKEJBAL Teplice
Pento Most B
Litvínov
Bazzy Děčín
Litoměřice
Nordics Most
Dukla Ústí
ČP K. Vary
Viking. K. Vary
2. NHBL, SK. SEVER
13 1 3 4
89:64
12 0 3 6
91:64
12 0 2 5
78:53
9 4 1 7
79:50
10 1 0 9
68:63
9 1 1 10
84:62
8 3 0 9
71:56
6 2 1 12
60:89
1 0 1 18 50:169
44
39
38
36
32
30
30
23
4
minutě sice vyrovnal Demčenko, když
jeho centr zapadl na zadní tyči do sítě,
ale už za dalších šest minut přišla další zbytečná ztráta Modré a Uhlík opět
poslal Tatran do vedení - 2:1.
V poločase se navíc hostům zranil
Struha. Přesto měla Modrá po celé
druhé dějství převahu, jenže kýžené
vyrovnání se nekonalo.
Tato prohra znamená, že Modrá je
už jen pouhé tři body od předposlední příčky a sestupové starosti jsou namístě. „Modrá se už koupe v sestupových vodách,“ potvrdil po zápase prezident Jiskry, Ladislav Michalec.
V neděli hostí Modrá tým Milešova (17.00).
Modrá: Kratochvíl - Horyna, Žák,
Mach, Struha (46. Frkal) - Líbal (46.
Fejfar ml.), Fichtner, Havrda, Čapek,
Kuna - Demčenko. Sudí Ipser, ŽK 3:3.
Luděk Černý
FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Krupka
13
6(3)
3 55:25 48
2. Litoměřice
12
8(3)
2 47:20 47
3. Bílina
10
6(5)
6 33:17 41
4. Vilémov
11
4(1)
7 61:35 38
5. Blšany
11
3(2)
8 54:37 38
6. Litvínov
11
4(1)
7 45:29 38
7. Proboštov
9
5(5)
8 39:35 37
8. Neštěmice
10
2(0) 10 42:38 32
9. Modlany
8
5(1)
9 44:54 30
10. Louny
8
3(2) 11 32:32 29
11. Jiskra Modrá
8 3(2) 11 33:42 29
12. Kadaň
7
4(2) 11 39:48 27
13. Milešov
5
7(5) 10 28:41 27
14. Junior Děčín
9 0(0) 13 38:68 27
15. H. Jiřetín
5
7(4) 10 31:58 26
16. Březno
3
5(0) 14 22:64 14
Čísla v závorce označují počet vyhraných zápasů
v penaltách po remíze v základní hrací době.
21
Sport
číslo 16
FOTBAL - OKRESNÍ SOUTĚŽE
Kapitán staršího dorostu Junioru, Zdeněk Michalec, v hlavičkovém souboji
během nedělního duelu s Louny.
-blc-
Dorost Junioru vede o pět bodů
Krajský přebor dorostu:
Junior Děčín (U19) - Louny 3:1
Fotbalisté staršího dorostu Junioru
měli ve vyrovnaném utkání větší vůli
po vítězství a zaslouženě vyhráli. Nutno říci, že Louny předváděly kvalitní
fotbal a Děčané se na vítězství hodně
nadřeli, zejména v závěru utkání. Kdyby ale naši proměňovali své šance,
mohli být ve větším klidu. Branky:
Kolář 2, Brom.
Junior Děčín (U17) - Louny 4:1
Mladší dorost Děčína narazil na silného soupeře, kterému ale chyběla
disciplína, což doložilo šest žlutých a
jedna červená karta. Branky: Brouček,
Pavlík, Dyrynk, Horák.
Česká liga žáků:
FAŠV (U13) - Tempo Praha 1:2
Hráči Junioru, kteří pomáhají klubu FAŠV v žákovské lize, sehráli vyrovnanou partii. Bohužel, v prvním
poločase vytvořili dvě obrovské chyby, které rozhodly. Branka: Carva
FAŠV (U12) - Tempo Praha 5:2
Nejmladší Junioři sice první půli
prohráli, po přestávce však čtyřmi
góly skóre otočili. Branky: Kočka 2,
Svatoň 2, Kabeláč
Krajský přebor žáků:
Souš - FK Junior Děčín (U15) 5:4
Starší žáci Děčína začali utkání bez
důrazu i nasazení a proto v poločase
prohrávali o dvě branky. Ve druhém
dějství sice otočili na 3:4, jenže v po-
sledních vteřinách domácí vyrovnali,
a v penaltách byli lepší. Velkou pochvalu zaslouží brankář Němec, který odchytal výborný zápas. Branky:
Ridl 2, Hanzl, Nový.
Souš - FK Junior Děčín (U12) 0:2
Mladší žáci Junioru sehráli povedený zápas, od začátku byli lepší a domácí přehrávali zejména nasazením.
Junioři tak vyhráli18 z 18 zápasů.
Branky: Lehký, Kotrasz. -mt, blcFOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR ST. DOROSTU
1. Junior Děčín
14 1(0)
3 59:24 43
2. Litvínov
10
4(4)
4 40:31 38
3. Litoměřice
12
1(0)
5 70:45 37
4. Bílina
11
2(2)
5 45:23 37
5. Košany
11
2(1)
5 48:31 36
6. FC Chomutov 10
2(2)
6 71:32 34
7. Obrnice/Souš
8
2(1)
7 40:30 27
8. Kadaň
8
3(0)
6 36:44 27
9. Žatec
7
2(1)
9 39:44 24
10. Louny
6
2(1) 10 37:48 21
11. VOŠ Roudnice
6
0(0) 12 44:61 18
12. Neštěmice
4
3(1) 11 40:79 16
13. Ervěnice
3
1(0) 14 26:72 10
14. Loko Chomutov 2
1(0) 15 23:54
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR ST.
SK Roudnice
17
1(1)
0
Neštěmice
15
0(0)
3
Krupka
12
3(2)
3
Litoměřice
12
3(1)
2
Louny
7
6(3)
4
Žatec
8
2(1)
7
Junior Děčín
8 2(0)
8
Brozany
8
1(1)
9
Košany
6
4(2)
8
Souš
6
1(1) 11
Kadaň
5
1(0) 12
Štětí
4
1(1) 12
Ervěnice
2
0(0) 16
Bílina
1
1(0) 16
ŽÁKŮ
78:10
91:20
52:25
46:14
41:26
52:45
56:56
37:42
28:66
38:47
38:70
23:40
25:80
21:85
53
45
41
40
30
27
26
26
24
20
16
14
6
4
Pozvánka na okresní fotbal
PÁTEK 25. 4.
Staré gardy - 17.30 hod
SK Děčín - Těchlovice (hřiště SA
Děčín), Libouchec - Markvartice, Jílové - Pizzerie Děčín.
SOBOTA 26. 4.
II. třída dospělých - 17.00 hod.
Těchlovice - Malšovice, Jiříkov - Jiřetín, Dobkovice - Prysk, Chřibská Sport areál Děčín, Union Děčín - D.
Poustevna, Kr. Lípa - Staré Křečany.
III. třída dospělých - 13.15 hod.
Rybniště - Velká Bukovina.
NEDĚLE 27. 4.
II. třída dospělých - 17.00 hod.
Šluknov B - Boletice (hřiště Lipová).
III. třída dospělých - 17.00 hod.
Markvartice - Valkeřice, Františkov D. Habartice, Loko Děčín - Huntířov
(hřiště Unionu), St. Šachov - Bynovec (15.00).
PONDĚLÍ 28. 4.
Staré gardy - 17.30 hod
Benešov n. Pl. - Prysk, RAFani Děčín - Malšovice (hř. Boletice), Heřmanov - JVŠ Děčín (hř. Fojtovice). -kš-
OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH - 18. KOLO
Vedoucí SA Děčín nastřílel děčínskému Unionu neuvěřitelných devět gólů a
má náskok čtyř bodů před Malšovicemi, které si polepšily, když po velkém
boji porazily Boletice. Naopak Jiříkov po další porážce, tentokráte v Těchlovicích, spadl na 3. místo. Pátý Jiřetín doma pouze remizoval s Dobkovicemi a druhý bod získal za lepší penalty. Chřibská celkem překvapivě vydolovala tři body v Prysku. Dolní Poustevna podle očekávání podlehla doma
Krásné Lípě a poslední Staré Křečany nestačily na rezervu Šluknova.
FK Malšovice - Spartak Boletice n. L. 2:0 (0:0)
Klínský, Kutzler. Rozhodčí Procházka, 90 diváků.
Jiskra Staré Křečany - SK Plaston Šluknov B 0:1 (0:1)
Jarábek. Rozhodčí Kožár, 120 diváků.
FK Dolní Poustevna - TJ Krásná Lípa 2:3 (1:2)
Gláser 2 - Hroník 3. ČK: Škrabák (Dolní Poustevna). Rozhodčí Křížek, 110
diváků.
Sport areál Děčín - Union Děčín 9:1 (5:0)
Drahoňovský 2, Culek 2, Doubek, Bernát, Galaš, Stejskal, Gaher - Husák.
Rozhodčí Beneš, 60 diváků.
SK Prysk - FK Chřibská 1:2 (1:2)
Beneš - Vindyš 2. ČK: Landovský (Prysk). Rozhodčí Hejl, 90 diváků.
Slovan Jiřetín pod Jedlovou - SK Dobkovice 1:1 (0:1), PK 5:4
Galata - Příhonský. Rozhodčí Kouba, 60 diváků.
FK Český lev Těchlovice - Spartak Jiříkov 4:1 (4:1)
Novák 2, Erneker, Veselý - Häusler. ČK: M. Stodola (Jiříkov). Rozhodčí
Jachimstál, 70 diváků.
III. TŘÍDA DOSPĚLÝCH - 14. KOLO
Vedoucí Starý Šachov se natrápil na výhru na půdě posledních Valkeřic.
Přesto navýšil svůj bodový náskok, protože Verneřice doma nečekaně nezvládly utkání se stále se zlepšujícími Markvarticemi. Lokomotiva Děčín
podle předpokladů přivezla tři body z Bynovce.
TJ Dolní Habartice - Tatran Rybniště 2:2 (1:0), PK 7:8
Sejkora, Marek Finkes - Schiller, Ledvinka. Rozhodčí Kotík, 80 diváků.
FK Multitex Huntířov - FK Františkov 1:1 (1:0), PK 4:3
Vrátný - Martin Kuchař. Rozhodčí Jirsák, 110 diváků.
FK Bynovec - Lokomotiva Děčín 0:2 (0:1)
Doubek, Šíma. ČK: Petr Šohaj (Bynovec), Murdych (Děčín). Rozhodčí
Hartig, 60 diváků.
TJ Valkeřice - Kemp Starý Šachov 1:2 (0:2)
Grund ml. - Nývlt 2. Rozhodčí Dostál, 60 diváků.
SK Verneřice - SK Markvartice 2:3 (0:3)
Zahradník z PK, Čekal - Labuda, Svoboda, Šafránek. Rozhodčí Forro, 40
diváků.
STARÉ GARDY - 13. KOLO
Velikonoční víkend přinesl dvě kontumace, přestože oddíly o tomto pro
některé nevhodném termínu od začátku roku věděly. Utkání Pizzerie Děčín
- Heřmanov bylo odloženo v rámci pravidel a utkání Těchlovice - Benešov
se odehrálo až úterý. Malšovice na svém hřišti uhrály pěkný výsledek, když
remizovaly s vedoucím Jílovým, a Prysk nakonec po velkém boji zdolal
děčínském RAFany.
SK Markvartice - SK Děčín 3:0 kontumačně!
Hosté se k utkání nedostavili. Rozhodčí Dostál, 50 diváků.
JVŠ Děčín - FK Libouchec 3:0 kontumačně!
Hosté se k utkání nedostavili. Rozhodčí Kouba, 30 diváků.
FK Malšovice - FK Jílové 4:4 (2:2)
Nový, Mokráček z PK, Dvořák, Kuncl - Michalec, Vlček, Štercl, Tomášek.
Rozhodčí Hrubý, 30 diváků.
SK Prysk - Garda RAFani Děčín 3:2 (1:0)
Věchet 2, Černý - Gurský, Hyl. Rozhodčí Hrubý, 50 diváků.
-kš1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR
SA Děčín
15 3 0
91:33
Malšovice
14 2 2
53:23
Jiříkov
11 4 3
62:22
Těchlovice
10 4 4
47:26
Jiřetín
9 4 5
44:44
Boletice
8 5 5
48:40
Šluknov B
9 2 7
55:39
Krásná Lípa
8 3 7
41:41
Union Děčín
6 4 8
44:54
Dobkovice
5 2 11
43:63
Chřibská
4 2 12
39:61
Prysk
1 4 13
28:71
D. Poustevna
3 0 15
31:66
St. Křečany
2 3 13
27:70
50
46
40
34
33
32
30
29
25
17
14
10
9
9
FOTBAL
Starý Šachov
Verneřice
Loko Děčín
Františkov
28
25
20
20
- III. TŘÍDA
9 1 3
8 1 4
5 3 5
6 2 5
49:24
37:26
38:30
24:28
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
V. Bukovina
D. Habartice
Rybniště
Bynovec
Huntířov
Markvartice
Valkeřice
4
5
4
3
2
4
3
4
4
5
5
5
2
2
4
3
4
5
6
6
8
21:17
17:20
22:26
17:25
10:21
24:31
25:36
19
19
19
17
16
15
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FOTBAL - STARÉ GARDY
Jílové
8 1 3
47:21
Benešov
8 0 4
46:32
Libouchec
8 0 5
38:28
SK Děčín
7 2 4
46:31
Heřmanov
7 1 4
53:30
Malšovice
7 1 5
47:38
Pizzerie Děčín
6 0 6
53:45
JVŠ Děčín
5 1 7
44:47
Markvartice
4 2 7
21:49
Prysk
4 1 8
22:46
RAFani Děčín
2 3 7
24:45
Těchlovice
2 2 8
31:60
25
24
24
23
22
22
18
16
14
13
9
8
22
Sport
24. dubna 2014
Nejlepší agiliťáci budou u nás
Páté karatistické mistrovství světa se konalo na začátku dubna v kosovské
Prištině. Akce se zúčastnilo 1 400 borců z 36 zemí, mezi kterými byl i jedenáctiletý děčínský Miroslav Daniel Beránek (na snímku). Ten trénuje ve Sport
Relaxu Děčín pod vedením Milana Veselého a na šampionátu tento nadějný
sportovec navázal na úspěšný rok 2013, když si po bezchybném vystoupení v
kategorii kata mladších žáků přidal k titulům mistra ČR a Evropy i titul
mistra světa.
-fvl-
Kovostroj skončil pátý
Velmi blízko vítězství nebo alespoň
remíze byli kuželkáři Děčína v posledním soutěžním kole divize. Jenže nakonec z toho byla těsná porážka. Děčané na půdě třetího Ústí dobře začali
a po čtyřech dvojicích vedli 1:3. Jenže v posledních dvou duelech se jim
nedařilo, domácí vyrovnali na 3:3 a
díky o 13 kuželek lepšímu skóre vyhráli celý zápas 5:3. Děčín tak zůstal
na 5. pozici, z postupu se radují Teplice, sestoupit by měly Údlice a Mikulášovice. Záležet ovšem bude na
přihláškách do nového ročníku.
V soutěži jednotlivců byl z Děčínských nejlepší Jiří Jablonický na 25.
příčce s průměrem 424,1 kuželek na
zápas.
Sokol Ústí n. L. - Kovostroj Děčín
5:3 (2516:2503)
Body Děčína (vítězové podtrženi):
Slavík 437, Novák 404, Staněk 435,
Piskoř 431, J. Jablonický 419, Bachor
377.
-blcKUŽELKY - SČ. DIVIZE, KONEČNÁ TABULKA
1. Teplice
17 4 5 135,0:73,0 38
2. Česká Lípa
16 2 8 125,5:82,5 34
3. Sokol Ústí
15 2 9 112,5:95,5 32
4. Nový Bor
15 1 10 120,0:88,0 31
5. Kovo Děčín
14 0 12 116,0:92,0 28
6. Trnovany B
14 0 12 106,5:101,5 28
7. Louny
12 2 12 103,0:105,0 26
8. Doksy
12 1 13 105,0:103,0 25
9. Kadaň
11 2 13 103,0:105,0 24
10. Jablonec
11 2 13 88,0:120,0 24
11. Č. Kamenice
8 4 14 80,5:127,5 20
12. Duchcov B
9 1 16 86,5:121,5 19
13. Údlice
9 1 16 83,0:125,0 19
14. Mikulášovice 7 2 17 91,5:116,5 16
Memoriál F. Honče tento pátek
Memoriálem Ferdy Honče ve skoku vysokém mužů a žen bude tento
pátek na stadiónu SK Děčín zahájena
nová atletická sezóna.
Akce začíná v 16.30 hodin a pořadatelé z ASK Děčín připravili běžecké disciplíny, skok do dálky, vrh koulí a samozřejmě skok do výšky, kde
se bude bojovat o finanční odměny.
Časový pořad - 16.30: 60 m Žci,
výška Ž; 16.40: 60 m Žky, dálka Žci;
16.50: 60 m M; 17.00: 60 m Ž, koule
M; 17.10: 600 m M + Ž; 17.30: 300
m M + Žci, dálka Žky, výška M;
17.40: 300 m Ž + Žky; 18.00: 5 000
m M + Ž.
-blc-
Městský stadión v Děčíně bude o
víkendu 26. - 27. dubna hostit první
ze tří kvalifikačních soutěží pro zářijové mistrovství světa FCI 2014 v
Lucembursku a Evropský pohár 2014
v agility. To znamená, že k nám dorazí nejlepší české týmy a dokonce i
několik zahraničních reprezentantů.
Co je agility? Je to soutěž pro psa s
psovodem, kteří překonávají parkúr
sestavený z překážek. Trať je postavena např. ze skokových překážek,
tunelu, slalomu, kladiny, houpačky
atd. Cílem je překonat vyznačenou trať
bez chyby, v co nejkratším čase. Pes
je na trati navolno a pracuje podle
povelů a pokynů psovoda. Tento sport
vznikl koncem 70. let minulého století v Anglii a Česká republika patří k
zemím, kde je agility velmi oblíbené.
V roce 2012 Česko poprvé v historii
hostilo MS, konalo se v Liberci a naši
reprezentanti získali sedm medailí.
Loni se MS konalo v JAR a stříbrnou
medaili zde vybojoval Radovan Liška s Orrym.
Soutěžit se bude na umělém trávníku městského stadiónu současně na
dvou parkúrech. „Při takovém množství startujících je potřeba připravit
dva parkúry o rozměrech 25 x 40 metrů. Na jednom bude běhat nejpočetnější kategorie large, druhý obsadí
týmy kategorií medium a small,“ vysvětlil Jakub Štýbr z pořadatelského
týmu, a pokračoval: „Díky vstřícnosti děčínského fotbalového klubu můžeme jít letos do pořádání této akce
bez obav z počasí, které je v dubnu
dost nevyzpytatelné. Kvalitní umělá
tráva zaručuje optimální podmínky
pro všechny týmy.“
Program soutěže - sobota: od 10.00
kvalifikační běhy, neděle: od 8.00
kvalifikační běhy, od 14.00 finále o
celkové odměny 20 000 Kč.
-blc-
Florbalové nominace pro MR
* Předminulou sobotu hráli florbaloví mladší žáci Děčína v domácím
prostředí tělocvičny ZŠ Tyrše, kde třikrát zvítězili při skóre 38:12 a udělali
radost trenérům i rodičům.
Výsledky Děčína: 1. FBC DDM
Děčín white - SK Litvínov 10:2, 1.
FBK Jablonec 17:4, FBC Lomnice
11:6.
Děčín: Hypius, Trappani, Trčka,
Pšenička, Šedivý, F. Vybíral, Fridrich,
Vlček, Hoření, Vrátil, Derevlanyj,
Nygrýnová, Sunegha, Skála.
* Po 2. kole výběru starších a mladších žáků ví klub DDM Děčín koneč-
nou nominaci pro krajské výběry, které budou reprezentovat na mistrovství
České republiky.
Do finální sestavy starších žáků se
dostaly opory Děčína, Martin Žáček
a Jakub Ponert. Nominováni byli ještě L. Neruda a Šarman.
Do krajského výběru mladších žáků
se povedlo protlačit hned čtyřem hráčům - Filipu Vybíralovi, Lukáši Vlčkovi, Tomáši Pšeničkovi a brankáři
Jiřímu Přeučilovi. Děčínský klub se
tak může pochlubit tím, že má po Ústí
druhé největší zastoupení ve výběru.
-fbc, blc-
Sezóna na dráze se blíží
Děčínská atletická sezóna se pomalu ale jistě blíží. V pátek 25. dubna se
budou na oválu stadiónu SK Děčín
konat zahajovací závody - Memoriál
Ferdinanda Honče, hned ve čtvrtek 1.
května bude prvním závodem, kterým
je 46. ročník běhu D-H-D na 10 000
m na dráze, odstartován 17. ročníku
Děčínského běžeckého poháru. Závod
začíná v 10.00 hod., ve 14.00 hod. vyrazí na dráhu chodci.
Druhá polovina května bude ve zna-
mení zahájení 1. ligy mužů. Úvodní
kolo se koná v Liberci v neděli 18.
května, 2. kolo proběhne v sobotu 31.
května v Jablonci nad Nisou. Ženy ve
2. lize startují v sobotu 17. května v
Mostě, v sobotu 31. května budou
bojovat v Kladně.
První část sezóny vyvrcholí v sobotu 21. června 3. kolem 1. ligy mužů
v Děčíně, týden nato přivítají pořadatelé z ASK Děčín mistrovství České
republiky veteránů 2014.
-hrn-
Vozíčkáři hráli kuželky v Doksech
V sobotu se konal v Doksech letošní první turnaj děčínské Asociace vozíčkářů. V Doksech je výborné zázemí pro sportování lidí s handicapem,
protože hotel je zcela bezbariérový a
kuželna až na malé nedostatky též.
Závodníci byli rozdělení do tří kategorií - ženy, muži vozíčkáři a muži
chodící. Všichni hrají jen do plných,
ženy 2x 30 a muži 2x 50 hodů.
Kategorii žen ovládla jasná favoritka Petra Kostková z Děčína, která
porazila 252 kuželky, což je po přepočtu na kategorii mužů výborných
420. Druhé místo vybojovala Květa
Formánková ze Strupčic (217) a třetí
Blanka Zikmundová z Děčína (200).
Mezi muži vozíčkáři neměl letos
konkurenci Jiří Bobek z Kladna s 411
kuželkami. Za ním byl Pavel Musil z
Děčína (337) a stupně vítězů doplnil
Josef Švach z Málkova (309).
Mužům chodícím kraluje děčínský
Petr Kumstát, jenž porazil 530 kuželek a druhého v pořadí, Petra Roháčka ze Šluknova, nechal za sebou o 149
kuželek. O další dvě kuželky méně
získal Jiří Žalud z Děčína.
-pk-
Účastníci kuželkářského turnaje v Doksech.
-fvl-
23
Sport
číslo 16
Starší žákyně VSK do finále MR
Také v posledním kole přeboru Ústeckého kraje ve volejbale starších
žákyň potvrdila děvčata z VSK Spartak Děčín svoji suverenitu. Jasně přehrála všechny soupeře a získala krajský titul s obrovským náskokem a bez
ztráty jediného setu v průběhu celé
soutěže. Poslední kolo se hrálo v Mostě a výsledky byly pro Děčín jednoznačné: VSK Spartak Děčín - TO
Duchcov 2:0 (9, 7), Šanov Teplice 2:0
(20, 14), Veros Chomutov 2:0 (12, 9),
Baník Most 2:0 (8, 7).
Čelo konečného pořadí přeboru: 1.
Děčín 50 bodů, 2. Teplice 43, 3. Duchcov 36.
První dvě družstva z ústeckého přeboru postoupila do jedné ze semifinálových skupin MR, která se hrála o
víkendu 11. - 13. dubna v Klatovech.
Tato skupina byla označována za nejtěžší a Děčín rozhodně nepatřil mezi
favority. Přesto hráčky VSK příjemně překvapily a postoupily do finále
MR!
VSK Spartak Děčín - Baník Příbram 0:2 (-15, -14); tvrdá lekce, jak
se hraje špičkový žákovský volejbal.
VSK Spartak Děčín - Volejbal
Klatovy 2:0 (23, 12); výrazné zlepšení, přesto tvrdý boj o každý míč a
štěstí v koncovce prvního setu vrátilo
Děčankám sebevědomí.
VSK Spartak Děčín - Slavia VŠ
Plzeň 0:2 (-15, -17); opět pád na zem,
soupeř byl lepší a výkon z kraje na
něj nestačil.
VSK Spartak Děčín - Studio
Sport Praha 2:0 (23, 19); Děčanky
si v klíčovém duelu pomáhaly výborným polem, začalo se také dařit v útoku a naděje na postup žila dál.
VSK Spartak Děčín - Baník Sokolov 2:0 (19, 20); tradiční soupeř byl
mírným favoritem, ale Děčanky si začaly věřit a přes chyby v poli rozhodla opět hra na síti, kde jsou silnější.
Spartak věděl, že když vyhraje v neděli poslední dva zápasy, je ve finále.
VSK Spartak Děčín - ToRik Doksy 2:0 (18, 8); podcenění málem pomohlo Doksům k prvnímu vítěznému
setu. Hráčky VSK se naštěstí včas probudily, a ve druhém si zahrála i lavička.
VSK Spartak Děčín - VSK Český
Krumlov 2:0 (21, 14); opět mnoho
chyb na příjmu a v poli, naštěstí vyšla
koncovka prvního setu. Druhý set už
byl jasný a Děčín se jako jediné „amatérské“ družstvo dostal do finále mistrovství ČR ve volejbale starších žákyň, které se koná první víkend v
květnu v Jindřichově Hradci.
-her, blcVOLEJBAL - ČELO SKUPINY, KTERÉ POSTUPUJE
NA MR:
1. Příbram
7
0
14:0 21
2. VSK Děčín
5
2
10:4 15
3. VŠ Plzeň
5
2
11:5 15
Běžecký pohár startuje 1. 5.
Ve čtvrtek 1. května bude odstartován 17. ročník Děčínského běžeckého poháru, a to tradiční akcí, kterou
je 46. ročník závodu D-H-D na 10 000
metrů běhu a chůze.
Závod se koná na atletickém oválu
stadiónu SK Děčín a jako první vyrazí na umělý povrch běžci. Pořadatelé
z ASK Děčín připravili na letošní rok
tři běhy, v 10.00 startuje běh pro nejrychlejší borce, v 11.00 pro pomalejší a ve 12.15 pro nejpomalejší. Všechny kategorie startují společně a společné je i startovné, a to 60 Kč. Tato
cena platí ale pouze při přihlášení na
e-mailu: [email protected] do
30. dubna. Na místě v den startu se
bude přihlašovat jen výjimečně a cena
je 80 Kč. Pořadatelé také doporučují
závodníkům mít svého zapisovatele.
Zapisovatel, který bude zapisovat alespoň dva závodníky, obdrží 50 Kč.
Ve 14.00 hod. odstartuje závod
chodců na 10 km (muži), po jeho
skončení odstartují chodci na 5 km
(dorost, junioři, ženy). Startovné je 60
Kč, ale opět jen při přihlášení na emailu: [email protected] do 30.
dubna. Na místě bude činit startovné
rovněž 80 Kč.
-blc-
Úspěšný tým starších žákyň VSK - Stojí zleva: hlavní trenér J. Herclík, Š.
Petrovická, P. Zahálková, V. Zvěřinová, B. Šmerdová a trenérka P. Reimerová. Střední řada zleva: trenér J. Slížek, K. Pešková, N. Medalová, K. Červinková. Vpředu zleva: N. Bojčevová a E. Slavíková. Chybí K. Horká.
-fvl-
Orientační „běh“ na kolech
Klub orientačního běhu Děčín bude
ve dnech 3. - 4. května pořádat závody Labská klika, což je 1. a 2. kolo
Českého poháru v MTBO (orientační
závody na horských kolech). Akce
přivítá 300 závodníků z celé ČR, ale
pořadatelé připravili i kategorie pro
příchozí, a to tratě Open Short (orientačně nenáročná trať délky, předpokládaný čas vítěze 50 - 70 minut), Open
Long (orientačně méně náročná trať)
a Open Family (pro rodiče s dětmi).
Úkolem je projet kontrolními body, a
to libovolným postupem.
Start a prezence je v Bynovci na
fotbalovém hřišti, závodit se bude v
přilehlých lesích. Přihlásit se můžete
na místě nebo na www.kobdecin.cz,
kde také najdete další podrobnější informace. Čas prezence je v sobotu do
12.00 hod., v neděli do 9.00 hod. Startovné - Open Short (100 Kč), Open
Long (sobota 200 Kč, neděle 150 Kč),
Open family (50 Kč).
Přijeďte si „orienťák“ na kole vyzkoušet, určitě neprohloupíte. Kromě
těla si protáhnete i mozkové závity.
-blc-
Adrenalinová výzva se blíží
Městské slavnosti se pomalu blíží,
a s nimi i akce Adrenalin Challenge,
která letos oslaví již 15. výročí.
Pořadatelé dechberoucí výzvy opět
připravili šest tradičních disciplín, z
nichž hned ta první - extreme travers
z Pastýřské stěny do věže děčínského
zámku - řádně prověří odhodlání startujících. Dalšími disciplínami bude
slaňování, provazový žebřík, hook
jumping z Tyršova mostu, slike line/
bungee running a jet ski.
Akce se koná 10. května na Smetanově nábřeží pod zámkem od 10.00
hodin a startovat v ní mohou jednotlivci (startovné 2 000 Kč) nebo tříčlenné týmy (startovné 6 000 Kč). Zájemci se musí přihlásit na webových stránkách www.adrenalinchallenge.cz v
sekci Přihláška (minimální věk účastníků je 18 let).
Na stránkách najdete také veškeré
další informace. Počet účastníků je
omezen.
-blc-
Panteři a tygři s jedenáctkou
Jiří Vepřovský z Orientu pohodlně skóruje do odkryté branky Dominators.
Orient vyhrál díky dobré první třetině 6:5.
-blc-
Dvěma týmům Děčínské hokejbalové ligy se o Velikonoční neděli podařilo natočit soupeři jedenáctku, jednomu dokonce čtrnáctku. Black &
White A nechali 14 góly pocítit jílovským Sovám tíži nováčkovské daně.
Black & White Tygři přehráli 11:3
Denmark a Panthers deklasovali Kapitány dokonce 11:1. Těsné vítězství
6:5 pak nad Dominators zaznamenal
Orient.
Sovy Jílové - Black & White A
0:13 (0:4, 0:3, 0:6)
Branky: Blažek 4, Rousek 3, K. Pilař 2, Vacek 2, Hykl, Pavlát.
Dominators - Orient
5:6 (2:5, 1:1, 2:0)
O. Luka 2, Vašíček 2, Tůma - Peř-
ka 2, Vepřovský 2, Vilikus, Portsch.
Kapitáni - Panthers
1:11 (0:2, 0:4, 1:5)
Stejskal - Bedan 2, O. Michálek 2,
Šena 2, Kremla, Mikulášek, Moučka,
Myška, Hanzl.
Black & White Tygři - Denmark
11:3 (1:0, 6:2, 4:1)
Pengl 3, Michajličenko 2, Hora 2,
Tafi, Bořuta, Kavan, Kvaček. -pp1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOKEJBAL Panthers
B&W Tygři
Orient
Dominators
Black & White A
Denmark
Bulldozer
Kapitáni
Sovy Jílové
DĚČÍNSKÁ LIGA
4 0 0
34:7
3 0 2
28:17
3 0 2
23:19
2 0 2
26:16
2 0 2
18:11
2 0 1
14:13
2 0 2
9:21
1 0 3
10:25
0 0 5
4:37
8
6
6
4
4
4
4
2
0
24
Sport
24. dubna 2014
Basketbalisté Děčína vyhráli v Opavě a pokračují v play-off
BK Děčín - BK Opava 66:76
Druhý duel čtvrtfinále play-off
Mattoni NBL se konal minulé úterý a
děčínští basketbalisté v něm chtěli
odčinit těsnou prohru z Opavy. To se
bohužel nepovedlo a Opava získala tři
mečboly.
Zápas odstartovala trojka opavského Dokoupila a jakoby předznamenala, čím budou hosté nejnebezpečnější. Děčínský kapitán Houška ale vzápětí snížil a po koši Vyorala naši vedli - 4:3. Pak zase vedla Opava a vlastně celou první čtvrtinu se vedení překlápělo a ani jeden tým nezískal větší
než tříbodový náskok. Stav po deseti
minutách zněl 23:24, když poslední
koš obstaral Bosák. Druhé dějství začala dvoubodová trefa Soukupa, poté
naši vedli 30:27 a hra byla stále velmi
vyrovnaná. Našim se bohužel opět
nedařila střelba z dálky, navíc nedokázali potrestat případné chyby Opavy a rozdíl ve skóre tak byl neustále
minimální. V koncovce této části šla
Opava šestkami Sokolovského do vedení 39:42, ale střídající Linhart dokázal trojkou vyrovnat na 42:42.
Třetí desetiminutovka byla úpornou
bitvou, ve které se Děčínu příliš nedařilo v útoku ani obraně. Po trojce
Bosáka to bylo sice jen 45:46, po koši
Houšky 47:48, ale následně utekli
hosté na 47:57 a trenér Budínský si
musel vzít oddechový čas. Po něm se
Děčanům i díky čtyřem bodům trápícího se Strii a trojce Vyorala podařilo
snížit na 54:59, a když Vyoral zaznamenal čtyři vteřiny před koncem dva
body, bylo to 56:59. Poslední část byla
útočným zoufalstvím Děčína, který
pět a půl minuty nedal ani bod! Hosté
také nepředváděli žádné útočné manévry, ale přece jen občas skórovali a
po pěti minutách vedli 56:64. Pak sice
konečně Houška zlomil střelecké trápení svého týmu, ale hosté už žádné
drama nedopustili, vedení si pohlídali a vyhráli 66:76.
Klíčovým hráčem Opavy byl opět
Sokolovský (19 bodů, rating 24), k
němu se přidali Gniadek (14), Blažek
(12) a Šiřina (11). „Láďa je náš x-faktor a navíc play-off je jiná soutěž než
základní část. Play-off se nedá naučit
Nejlepší střelcem Děčína v domácím utkání proti Opavě byl Pavel Bosák,
který zaznamenal 19 bodů. Bohužel, jeho snažení přišlo vniveč a Děčín prohrál 66:76.
-blcz knížek, to se musí hrát a nabírat zkušenosti. Ty Láďa má a tým se o něj
může opřít. Kluci si díky němu věří a
podávají výkony,“ chválil svého svěřence trenér hostí, Petr Czudek. A
Sokolovského zmínil i děčínský kouč
Pavel Budínský: „Nám někdo takový
chybí celou sezónu. Dříve tady byl
Sanders, který by to dirigoval trochu
jinak. Upřímně, dnes jsme se na rozehrávce neměli oč opřít. Na druhou
stranu, Sokolovský má jedenáct titulů, takže když má dát koš, dá ho nebo
Trenéři po utkání Děčín - Opava
získá faul nebo alespoň zklidní spoluhráče. S takovým člověkem na hřišti
se mladým hraje dobře.“ V týmu Děčína byli nejlepší Bosák a Houška,
zbytku opor se nedařilo.
Body Děčína: Bosák 19 (2x 3),
Houška 16, Vyoral 7 (1), Venta 6 (2),
Stria 5, Soukup 4, Linhart 3 (1), Landa 3 (8 doskoků), Jiříček 2, Bažant 1.
Střelba za 2 body 17/32:15/35, za 3
body 6/24:10/20, TH 14/19:16/21.
Doskoky 33:25 (útočné 12:7), asistence 14:17, ztráty 18:10, fauly 23:25.
Čtvrtiny 23:24, 19:18, 14:17, 10:17.
Před 1 200 diváky řídili rozhodčí Lukeš, Kučera a Hošek.
Petr Czudek, Opava: „Myslím, že to bylo klasické utkání play-off s výbornou kulisou. V prvním poločase se oběma týmům dařilo v útoku. Jsem rád, že
jsme drželi krok, protože jsme říkali, že čím déle udržíme krok s Děčínem, bude
pro nás zápas hratelnější. Ve druhém poločase jsme zahustili prostor pod košem a soupeř se nemohl trefit. I když jsme celkově opět prohráli na doskoku, v
druhé půli to byla na doskoku plichta, a to si myslím, že rozhodlo. Nenechali
jsme soupeři další - druhé a třetí střely. Ubránit Děčín doma na dvaceti čtyřech bodech za poločas je super, hlavně v té poslední čtvrtce, i když je pravda,
že na domácí už padla deka pod tíhou utkání a volili takové střely, které by asi
za jiných okolností nevolili.“
Pavel Budínský, Děčín: „Myslím, že to pro diváka bylo od začátku výborné
utkání. Hrálo se nahoru - dolů, bylo hodně fyzických soubojů a hodně proměněných střel. Z mého hlediska má Opava na hřišti vždy pět hráčů, kteří jsou
nebezpeční na koš. A to, že jsou nebezpeční a schopní proměňovat střely s tak
vysokým procentem, vám samozřejmě nedává pohodu a komfort. Druhý poločas? Košíková to je proto, že se hraje na koše. Jenže my je nedávali. Nemyslím, že by to bylo tak úžasnou obranou soupeře, ale naším špatným čtením hry,
selekcí střel, ale také nemohoucností trefovat otevřené střely.“
-bk-
BK Opava - BK Děčín 55:61
Ke třetímu duelu čtvrtfinále playoff Mattoni NBL odjížděli basketbalisté Děčína s jediným úkolem. Zvítězit. Další prohra by totiž znamenala
konec sezóny. A Děčané úkol splnili,
čímž si vynutili minimálně ještě jedno utkání.
Důležitost zápasu se hned v úvodu
odrazila na hráčích, když se dvě minuty netrefili do koše. Pak skóre otevřel trojkou Bažant, na to odpověděl
stejnou mincí domácí Dokoupil a stav
se začal, i díky obranám, pomalu měnit. První čtvrtina byla opět velmi
vyrovnaná (7:7, 11:11) a týmy se střídaly ve vedení, jež ale nebylo nijak
výrazné. V závěru však domácí udě-
lali minišňůru 5:0 a vyhráli čtvrtinu
16:14. Po přestávce na palubovce pokračovala urputná bitva, kde prim hrály obrany. Naši dali první koš až po
více než třech minutách, ale ani Opavě se nevedlo o moc lépe a stav byl
18:16. Pak sice domácí utekli na 23:16
a dokonce 26:18, ale Děčané díky Striovi a Bosákovi snížili na 26:24. Poslední slovo v první půli ovšem patřilo trojce Dokoupila - 29:24.
Druhý poločas zahájila naopak trojka Vyorala, poté se trefil Stria - 29:29.
A skvělý basketbal pokračoval dál.
Domácí byli po většinu času bodově
mírně vpředu, ale naši drželi krok a
po koši Vyorala dokonce vedli 34:35.
Pak Opavané utekli na 39:35, ale následně Jiříček proměnil jednu šestku,
druhou neúspěšnou doskočil Soukup
a upravil na 39:38 po třech čtvrtinách.
V posledním dějství si nejprve vyměnili střelecké pozdravy Sokolovský a
Stria (43:42), poté domácí odskočili
na 47:42 a trenér Budínský si vzal
oddechový čas. Ten jeho svěřencům
pomohl, protože Bosák dal dva body
a dvě slepené trojky Landy znamenaly stav 47:50. A když se za tři body
trefil i Vyoral, který vzápětí proměnil
obě šestky, bylo to už 49:55. Avšak
Opava se nevzdala a díky Klečkovi
vyrovnala na 55:55. Jenže naši si už
výhru vzít nenechali a k výborné obraně přidali i přesnou střelbu. Bosák dal
koš, po něm i Houška a poslední body
utkání obstaral z trestných hodů výborný Vyoral - 55:61.
A právě Vyoral byl nejlepším střelcem i hráčem Děčína. Své pak odvedli i Houška, Bosák a Stria. Děčínu se
tentokrát povedlo uhlídat střelce Sokolovského (6 bodů) a pivoti Gniadek
(14) a Blažek (13) na vše nestačili.
„Musím poděkovat divákům za
skvělou atmosféru, viděli play-off
utkání, které stálo za to. Jsem rád, že
jsme tady neukončili sezónu. Hodně
jsme bojovali a hráli s velkým srdcem.
Opava nás dostala pod tlak na doskoku a celkově to byl defenzivní zápas,
který byl ale divácky zajímavý. Nás
v závěru povzbudily dvě trojky Landy,
který doposud vycházel nasucho,“
řekl po utkání trenér Děčína, Pavel
Budínský.
Body Děčína: Vyoral 12 (2x 3, 7
asistencí), Bosák 10 (1x 3, 8 doskoků), Houška 10, Stria 10, Landa 9 (2x
3), Soukup 4, Bažant 3 (1), Venta 2,
Jiříček 1. Střelba za 2 body 14/44:13/
36, za 3 body 4/20:6/19, TH 15/16:17/
20. Doskoky 40:37 (útočné 15:10),
asistence 9:12, ztráty 16:15, fauly
22:19. Čtvrtiny 16:14, 13:10, 10:14,
16:23. Řídili rozhodčí Vyklický, Vondráček a Kapl.
BK Děčín - BK Opava 71:69
Úterní čtvrtý zápas čtvrtfinále rozhodla až střela Bosáka v posledních
vteřinách. Utkání bylo pravou oslavou
basketbalu a odehrávalo se ve skvělé
divácké kulise. - Referát příště.
Série se rozhodne v pátek 25. 4. od
16.00 před kamerami ČT v Opavě.
Slavomír Bednář, Luděk Černý
Download

S odvahou proti ohni