O PRÁZDNINÁCH ČTRNÁCTIDENÍK.
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE VE ČTVRTEK 21. 8.
NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO
číslo
28
* 22. ROČNÍK
* 7. SRPNA 2014
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
www.2hheran.cz
INZERCE
Prohlédněte si i další obrázky
na www.principDC.cz
Vážný úraz
na via ferratě
Těžká zranění, zlomeniny páteře
a končetin, utrpěl šestatřicetiletý
muž, který v neděli 3. 8. po poledni
spadl z děčínské via ferraty z výšky více než třiceti metrů.
Zpod zajištěné lezecké trasy (via
ferrata) jej vyzvedl vrtulník Letecké záchranné služby z Liberce. K
prvnímu ošetření jej dopravil na
laně na Smetanovo nábřeží a poté
v lůžku do ústecké Masarykovy
nemocnice. Na místě byli i strážníci, policisté, hasiči a zdravotníci.
„Podle našich informací muž
přelézal z jedné lezecké cesty na
druhou, což je zakázáno. Nebyl jištěný a podklouzla mu noha,“ uvedla
mluvčí krajského ředitelství Policie
ČR, Veronika Hyšplerová. V Děčíně navíc pršelo celou předchozí noc
a pískovec stěny byl kluzký.
Jde již o druhý případ zásahu zá-
chranářů v místě od květnového
otevření. První muž přecenil své síly
a nemohl lézt dále. - Výška stěny
je 95 metrů, délka šesti tras 150 až
170 metrů. Vytyčeny jsou ocelovými lany, která slouží k jištění.
Pastýřská stěna bohužel láká také
sebevrahy. Poslední z nich, 63letý
muž, zde ukončil svůj život skokem
v pondělí 28. července po 16. hodině.
-op, lak, ca, blc-
LEZCI NA FERRATĚ MUSEJÍ BÝT OPATRNÍ
Obrázek, jakého jsme byli svědky naposledy v neděli 3. 8., má na svědomí
neopatrnost lezců na via ferratě. Bohužel nikoli poprvé...
-blc-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
7. srpna 2014
POLICIE ČR
15 8
Případy
na Děčínsku
„Dobrá místa“
je třeba si
pěstovat
Po roce jsem opět navštívil, by
nakrátko, Jiráskův Hronov, který je
jakousi mekkou ochotníků. A byl
jsem potěšen.
Před pár lety se totiž zdálo, že tohle místo srazu divadelníků se mění
k nepoznání. Poroty jako by sem
posílaly podivná, nesrozumitelná a
za každou cenu inovativní představení, lidé na to nadávali a přestávali
sem jezdit. Hronov je přitom „přehlídkou přehlídek“, tedy místem,
kam postupují nejlepší z nejlepších
ve všech divadelních oborech. Řádově je to festival o dvě příčky výš
než Děčínská brána.
Letos to bylo lepší. Účastníků
přibylo tak, že bylo problematické
sehnat vstupenky, a člověk zase v
ulicích, divadlech a hospodách potkával staré známé.
Postarali se o to sami Hronovští, a
to budiž příkladem pro všechny.
Vzbouřili se státní direktivě, která si
uzurpovala právo stanovit celý program sama, a konstruktivním jednáním získali na velkou část programu
vliv. Jednali přitom s mnoha divadelními uskupeními a pořadateli nižších přehlídek, což se vyplatilo. Pochopitelně i finančně, pro celé městečko.
Vize, vůle a vstřícnost. Tři „V“,
která zjevně dělají divy. Jistěže ani
radnice nemohou zařídit všechno,
ale mohou hodně. A takové případy
existují i v Děčíně, ne že ne. Jen
musíme vědět, co chceme, mluvit
s ostatními a nechovat se ani jako
buldozer, ani jako moula.
Pavel Panenka
56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden 274 přestupků a udělili 152 pokut za 45 800 Kč. Nejčastější byly
přestupky v dopravě (127), pití alkoholu na veřejnosti (18), rušení
nočního klidu (8), znečištění veřejného prostranství (6) aj.
21. ročník
Během třicátého týdne roku 2014
došlo na děčínských silnicích k 18
nehodám. Čtyři osoby se zranily
lehce. Škody byly odhadnuty na
661 000 Kč. Z příčin týdnu vévodila nepřiměřená rychlost. Pod vlivem
alkoholu byl jeden řidič.
VANDALOVÉ POŠKODILI FERRATU,
NYNÍ JI SLEDUJE KAMERA STRÁŽNÍKŮ
Lezeckou trasu na Pastýřské stěně - via ferratu - poškodili minulý víkend vandalové. Odřezali vymezovací karabinu jistícího lana hned v nástupu na cestu a
odřízli řetěz, umístěný několik desítek metrů nad zemí. K ohrožení bezpečnosti lezců naštěstí nedošlo.
„Ferratu jsme ihned opravili. Každý den se zde pohybují profesionální průvodci a pan Bělina, který ferraty stavěl. Přesto jsme se rozhodli, že na protější
zámek nainstalujeme kameru (na snímku Milan Mikulášek při instalaci - pozn.
red.), která bude zaměřena na skálu a napojena na kamerový systém městské
policie,“ vysvětlil František Pelant, primátor města. Ferratu město otevřelo v
květnu letošního roku a je o ni obrovský zájem.
„Velice nás těší, že je o tento způsob lezení velký zájem. Každý den je ferrata
doslova obsypána lezci. Veřejností je velmi dobře přijímána. Nechápu, kdo
chtěl takto úmyslně poškodit tuto pro turisty velmi lákavou atrakci,“ doplnil
František Pelant.
-blc-
ZPRONEVĚŘILA 75 TISÍC
V rukou policistů skončila mladá
žena, jež se ocitla ve finanční tísni.
Využila své pracovní pozice obchodní zástupkyně. V letech 2012
a 2013 čerpala peníze skrze účty
klientů a její dluh vůči zaměstnávající firmě dosáhl 75 668 Kč. Ve
středu 23. 7. 2014 vyslechla obvinění z přečinu podvodu. K činu se
doznala a přislíbila uhrazení dlužné částky, což v rámci stanovení
trestu může sehrát důležitou roli.
ÚDER DO OBLIČEJE
Devatenáctiletý mládenec z Děčína
vyslechl sdělení obvinění z trestného činu ublížení na zdraví. Toho se
měl dopustit v dubnu na Starém
Městě útokem do obličeje o několik měsíců mladšího chlapce, jenž
musel vyhledat lékařskou pomoc.
Svou roli sehrála mladická nerozvážnost a alkohol. Zdravotní pojišťovna vyčíslila léčebné výlohy na
téměř 23 000 Kč. Obviněnému hrozí vězení od šesti měsíců do tří let.
Stíhání je vedeno na svobodě.
DRAHÉ KOUPÁNÍ
Nedělní koupání 27. 7. skončilo
trestním oznámením. Skupinka dětí
a dospělých se chtěla osvěžit pod
Staroměstským mostem v Ploučnici. Opodál odložili tašku s mobilními telefony, tabletem, mp4 přehrávačem aj. Tu jim v nestřeženém
okamžitku stačil smělý lapka odcizit. Škoda se vyšplhala na sedm tisíc. Po pachateli i chybějících věcech policisté pátrají.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
HLUČNÁ RANNÍ OPRAVA
A JÍZDA S ALKOHOLEM
V neděli 20. 7. ve 4.25 oznámil občan, že k baru v Bynově přijel vůz
Ford Focus, řidič jej začal opravovat
a dělá velký hluk. Hlídka MP na místě zastihla 28letého muže. Ten sdělil,
že měl defekt, ale že pneu ihned opraví, protože na něj čekají kamarádi v
baru a on jde slavit. Věc byla vyřešena domluvou a na vozidlo byla nasměrována kamera MP. V 5.30 vyšel uvedený z baru, nasedl do vozu a jel směrem na Děčín IV. Hlídka jej zastavila
a orientační dechová zkouška ukázala 1,88 promile. Případ převzala Policie ČR.
DOPOVANÝ VĚŘITEL?
Rvačku v Křížové ulici v Děčíně I
oznámil občan v sobotu 26. 7. v 1.56.
Hlídka MP na místě zjistila, že 20letý
muž, který jevil známky požití psychotropních látek, napadal čtyři osoby, o kterých tvrdil, že mu odcizily
500 Kč. V další agresi mu hlídka zabránila a předala jej hlídce PČR, která se vzápětí dostavila.
NEBEZPEČNÉ DĚTI
Občan v sobotu 26. 7. ve 13.00 oznámil, že v Zelené ulici v Děčíně III
nějaké osoby vyhazují věci z okna.
Hlídka na místě zjistila, že z panelového domu dva mladíci (14 a 15 let)
vyhodili součásti pračky, které chtěli
údajně odnést do sběrny. Hlídka věc
vyřešila pokutou staršímu chlapci a
dohlédla na to, aby po sobě oba nepořádek uklidili.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 28
Zprávy, inzerce
3
Pomoc dobrovolníků strážníkům
První skupiny dobrovolníků začaly působit v Boleticích a na Starém
Městě. Spolupracují s městskou policií při zajišťování veřejného pořádku
a snaží se na své okolí působit v rámci občanské autority. Městská policie
chce postupně najít další dobrovolníky i v ostatních částech města.
Strážníci zdůrazňují, že dobrovolníci nejsou žádnou domobranou. Tyto
civilní osoby nemají žádné zvláštní
pravomoci. „Jejich působení by mělo
být územně pokud možno velmi úzké.
Ideálně bychom je chtěli najít v každém domě, kde řešíme problémy v
oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Bohužel, stát nám v řešení problémů s nepřizpůsobivými lidmi nevychází příliš vstříc a je třeba improvizovat alespoň tímto způsobem,“ vysvětlil ředitel děčínské městské policie, Marcel Horák. Podle něho nelze
čekat rychlé radikální změny, po kterých veřejnost často volá. Nicméně
dobrovolníci mohou situaci pomoci.
„Město je často terčem kritiky za
současnou situaci, ale možností, jak
ŠEK NA 30 000 KČ
PRO JENÍČKA
PŘEDÁN
Matce nemocného Jeníčka, který vyžaduje zvláštní léčbu, předali symbolický šek v neděli 3. srpna v Zarabandě pořadatelé nedávného benefičního
koncertu Rockabilly camp. Ten proběhl v bývalém letním kině v Bažantnici v Děčíně. Vybrat se podařilo třicet tisíc korun. Díky všem!
-ab-
záležitosti řešit v rámci města, mnoho není. Zákony z naší pozice změníme těžko, ale snažíme se vyvíjet maximální aktivitu v rámci toho, co nám
dnešní legislativa dovoluje, případně
nezakazuje,“ uvedl ředitel.
Současná aktivita navazuje na předešlou spolupráci s vytipovanými osobami. Primátor František Pelant zdůraznil, že město zapojení dobrovolníků nestojí téměř žádné peníze, s výjimkou několikasetkorunových nákladů na vesty s označením.
„V současné době je dobrovolníků
dvanáct a jejich počet chceme postupně rozšiřovat. Věřím, že dobrá vůle
věci změnit se bude dále rozšiřovat a
přidají se lidé v dalších lokalitách.
Praktickou spolupráci vždy vítáme a
konstruktivní podněty řešíme. Nadávat umí každý, ale pokud se někdo
zvedne od klávesnice a začne opravdu pomáhat, to je potřeba ocenit,“
vysvětlil primátor.
Dobrovolníky nyní čeká povinné
školení v oblasti legislativy, které zajišťují sami strážníci.
-top, rk-
INFOCENTRUM NA NÁDRAŽÍ FUNGUJE
V pondělí 4. srpna zahájilo svou činnost městské informační centrum, které
Magistrát města Děčín zřídil v pronajatých prostorách hlavního vlakového
nádraží Děčín, a to v jeho pravém traktu, v těsné blízkosti úschovny zavazadel. Veškeré turistické informace, ale i informace o společenském a kulturním
dění v Děčíně a jeho okolí budou poskytovat členové Společnosti přátel města
Děčína - Amici Decini, a to celoročně, po celý týden v provozní době od 9 do
17 hodin. Děčín tak po delší době, kdy na rozdíl od srovnatelně velkých měst
v regionu neměl informační středisko pro turisty, nyní bude mít infocentra
hned dvě: jedno je již půl roku v provozu v nové knihovně na děčínské straně
a nyní i druhé na podmokelské straně na hlavním nádraží. Infocentrum kromě
propagačních materiálů poskytovaných zdarma bude též prodávat vlastivědné
publikace o děčínském regionu, turistické mapy, nejrůznější suvenýry a pohlednice včetně poštovních známek. Časem by ve svých prostorách chtělo prezentovat i atraktivní produkty regionálních výrobců. Telefon do infocentra:
727 975 773. Vbrzku zveřejníme také e-mailové spojení (dosud není připojeno).
-pn/ad, blc-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
Minibus mezi
zámkem a zoo
Od 1. 8. mohou turisté a občané
Děčína využívat přepravu mezi turistickými cíli Zámek a Zoo Děčín. Kapacita minibusu činí osm míst. Tato
speciální přeprava je k dispozici každý den v srpnu od 9.00 do 18.00.
V 9.00 je minibus přistaven u Informačního centra Městské knihovny
Děčín pod Tyršovým mostem. Je k
dispozici vždy podle požadavků zákazníků na telefonické zavolání (412
532 227). O službu lze žádat v pokladně zámku, zoo či infocentra. Pro návštěvníky zoo i zámku je připravena
sleva na vstupném 10 % při využití
této dopravy. Jízdenky jsou k zakoupení na zámku, v zoo, infocentru
knihovny a v cyklopůjčovně CK Enthusia na Labském nábřeží - dospělý
32 Kč, dítě 16 Kč. Na tyto jízdenky
se nevztahují žádné slevy. Minimální
počet přepravovaných osob - 4. -sil-
Problémové lidi
strážníci budí
v šest ráno
S novým přístupem zaměřeným na
lidi, jež ručí noční klid, přišli děčínští
strážníci. Výtečníky, kteří v noci slaví, ruší okolí a na výzvy strážníků ke
zklidnění nereagují, budí hlídky brzy
ráno a žádají vysvětlení. Ranní buzení se jedné z problémových rodin nelíbilo natolik, že se z Děčína po několika dnech odstěhovala.
„Setkáváme se s problémovými jedinci, kteří odmítnou zaplatit pokutu
a zklidnit se, jsou vulgární nebo s hlídkou odmítají mluvit úplně. My samozřejmě dodržujeme noční klid a v tuto
dobu nikoho budit nebudeme, minutu
po šesté hodině ráno ale u takového
bytu začnou zvonit nebo bouchat na
dveře strážníci a vyžadovat vysvětlení,“ uvedl ředitel děčínské městské
policie Marcel Horák. Zdůraznil, že
jde o mimořádný prostředek ve chvíli, kdy komunikace selže úplně. Domluvy nebo pokuty „fungují“ v devadesáti devíti procentech přestupků.
Někdo je ale nepoučitelný...
-top-
7. srpna 2014
Zubní.
pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
9. - 10. srpna
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216
16. - 17. srpna
MUDr. Rita Rambousková
Riegerova 773/72, Děčín II.
tel. 412 526 250
HŘIŠTĚ V DOLNÍM ŽLEBU OTEVŘENO
Slavnostní otevření dětského hřiště v Horním Žlebu proběhlo ve čtvrtek 24.
července přesně v deset hodin. Pásku přestřihl primátor Děčína, František Pelant, spolu s René Horejskem ze stejnojmenného autosalonu, který na hřiště
přispěl v souvislosti s akcí Run Blue, kterou
pořádala společnost Volkswagen. Jistě se
pamatujete - šlo o běžeckou soutěž, v Děčíně se jí zúčastnila velká řada lidí, ale skončili jsme na druhém místě. - Hřiště v Horním
Žlebu je v krásném přírodním prostředí, vše
dřevěné u prolézaček, houpaček či skluzavky
je z akátového dřeva, které je pro tyto účely
nejvhodnější. Cena hřiště činí téměř 500 000
Kč. Za deset týdnů je vystavěla Podmokelská stavební společnost. Symbolickou pásku
k přestřižení podržely tisková mluvčí magistrátu, Markéta Lakomá, a dcera zástupce PSS,
Barbora Nelly Tesařová. Věřme, že vandalové se hřišti vyhnou, zatímco děti si je naopak
řádně užijí.
-blc, lp-
Koncert pro Dominika
Klub Coolna za hypermarketem
Albert v Podmoklech bude v pátek 22.
srpna místem konání 1. motorkářské
benefiční akce pro Dominika. Ta začíná v 16.00 hod. a trvat bude do večerních hodin. Těšit se můžete na soutěže pro děti i dospělé, tvůrčí dílny se
skřítkem Medounkem, malování, mažoretky Glotiss, zumbu pro děti, líčení a poradenství Mary Kay, nácvik a
ukázku první pomoci od Medic Děčín. O hudební doprovod se postarají
Booters, A. V. Band a Wydle. Vstupné je 70 Kč, dítě do 6 let v doprovodu
dospělého má vstup zdarma. Dorazí i
hráči BK Děčín, kteří rovněž podpoří
dobrou věc.
-blc-
Kozí dráha
k dispozici
Vždy o víkendech po celé prázdniny opět jezdí Kozí dráha.
Odjezdy z Děčína: 8.35, 10.35,
14.35, 17.35, odjezdy z Telnice: 9.30,
11.30, 16.30, 18.30.
-sek-
5
Publicistika, inzerce
číslo 28
Ano, bydlíme vedle nepřizpůsobivých
Vážená redakce, reaguji na výzvu
ve vašem týdeníku na téma „nepřizpůsobiví obyvatelé“. Jedná se tu o domy
číslo popisné 397/36 a 253/37 v Kladenské ulici na Starém Městě, jehož
fotografii jste již zveřejnili. Mám to
„štěstí“ bydlet hned naproti.
Ano, klid, pohoda i pocit bezpečí
se opravdu ztratil, nemluvě o té deprimující estetice.
V Kladenské ulici jsem vyrostla a
její osud mi není lhostejný. V tomto
dříve velmi pěkném domě žijí ještě
dva starousedlíci, jedná se o dvě staré
dámy, na jejichž odchod „pronajímatel“ a naši nepřizpůsobiví sousedé už
netrpělivě čekají.
Co si na sklonku života prožívají asi
ani nemusím popisovat. A já nenacházím k tomuto dění slov, nechápu tyto
zákony. My, přizpůsobiví, se tu snažíme udržovat čistotu, v rámci financí udržujeme i naše nemovosti. Zrenovovali tu i domek pro handicapované občany, o jejichž bezpečí se obávám. Podle mého názoru to není pronajímání ani podnikání, ale trestná činnost, ke které stát už léta jen přihlíží.
- Proč?
Zuzana Kubisová
P. S.: Tímto chci poděkovat redakci Principu, že se na ni mohu s důvěrou obrátit, a také na naše spoluobčany, kterým není naše krásné město
lhostejné.
Budete nepřizpůsobivým
„šlapat na paty“?
Naprostou pravdu měla v minulém
Principu paní RNDr. Jarmila Parohová, když poukázala na nepatřičnosti s
nepřizpůsobivými občany v našem
městě. Jenže město i stát krčí rameny
a stále jen opakují, že se nedá nic dělat. Ale co dělají naši páni poslanci v
parlamentu, proč už dávno neodhlasovali výši nájemného pouze takovou,
jaká je v místě obvyklá?
V Děčíně občan pracující, a tedy
přizpůsobivý, platí například za 2+1
cca 4 000 korun. Občan nepřizpůsobivý, který si nevydělává a žije jen ze
státní podpory, má ale nájem 8 000
korun. Každý rozumný člověk se pak
samozřejmě ptá - proč dvojnásobek?
Protože to zaplatí stát? Ano, přesně
proto. A stát platí, ten se dlužníkem
nestane. Proto jsou občané na státních
dávkách vítanými nájemníky. To, že
jsou ovšem pohromou pro své sousedy, je samozřejmě státu i městu jedno.
Ano, vím, ne úplně vždy, ale to jsou
světlé výjimky, potvrzující pravidlo.
Tedy, naše vedení města říká, že mu
to jedno není. Ale druhým dechem,
myslím naposledy pan Pavel Sinko
právě v týdeníku Princip, říká, že ne-
může nic dělat. Tak. Naše drahé vedení města, nyní vám to paní Parohová řekla natvrdo. Máte pravomoci a
ne, že ne.
Můžete kontrolovat revizní zprávy
elektro a plynoinstalací, požární bezpečnost, a podle stavebního zákona
žádat, aby stavba neohrožovala okolí. A pokutovat. Hlavně být také v součinnosti s „hygienou“ - vždyť ten zápach, který se šíří okolo takových domů
a bytů, je někdy až nepopsatelný.
Co na to řeknou naši zastupitelé,
primátor či jeho náměstek? Změní se
něco? Budete jim „šlapat na paty“?
Na poslance parlamentu se asi nemá
cenu obracet, nedivil bych se, kdyby
každý z nich takové domy měl a ke
svému „nuznému“ platu poslance se
ještě přiživoval na „nepřizpůsobivých“. Nebo se mýlím a něco pro nás
udělají, třeba pan Foldyna?
Karel Kilián
Poznámka redakce: Odpověď panu
Kiliánovi od poslance parlamentu,
J. Foldyny, si můžete přečíst na této
stránce, odpověď náměstka primátora, P. Sinka, pak najdete na straně 7
vpravo.
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 18713
NEBYTY 21614
Kompletně zařízená a vybavená
chata se zahrádkou (240 m2), elektřinou a vodou v
Prosetíně
nad
Dobkovicemi.
Větší (1253 m 2),
velmi dobře udržovaná zahrada s
chatkou v kolonii v
Děčíně 7. Nový
rozvod užitkové
vody a vl. studna.
BYTY 22014
Zrekonstruovaný,
prostorný (61 m2)
byt 2+1 OV v Jílovém u Děčína, ve
III. patře nízkopodlažního domu.
Nabídková cena:
250.000,- Kč
NOVÉ
Nabídková cena:
620.000,- Kč
NOVÉ
Nabídková cena:
220.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
Cena po slevě:
478.000,- Kč
Radní Vlastimil Pažourek první srpnovou sobotu v děčínské obřadní síni
přivítal další nové občánky našeho města, mj. (na snímku zleva) Lauru Cimrmanovou, Michala Kapustu a Jiřího Uhra. K přání mnoha štěstí, zdraví a
krásně prožitého života se připojuje i naše redakce.
-lp, blc-
Novela zákona se projednává
Vážený pane Kiliáne, na žádných
dotacích od státu ohledně dávek a
doplatků na bydlení nejsem závislý,
žádný z nájemníků bytů, které pronajímám, je nepobírá a nájemné v nově
postaveném bytě 78 m2 u mě nepřesahuje 4700,- Kč. To za prvé.
Za druhé, v Poslanecké sněmovně
v PK ČSSD patřím k hlasitým kritikům způsobu sociální podpory v ČR,
kterou jsem označil v mnoha případech za tzv. sociální korupci. V Právu
a v jiných novinách jsem poukazoval
na dědictví kalousovskodrábkovského ministerstva práce a sociálních
věcí, kdy v roce 2006 po vládách
ČSSD bylo v rozpočtu na veřejně prospěšné práce 6 miliard korun. Situace
po sedmi letech je taková, že na veřejně prospěšné práce bylo Kalouskem
a spol. dáno 2,4 miliard a 11 miliard
na dávky hmotné nouze.
Jednou z nejhloupějších dávek je
dávka na bydlení a tzv. doplatek na
bydlení, který zohledňuje počet bydlících a nikoli metry čtvereční, a tak
byla dána možnost obchodníkům s
bídou vydělávat na státu nekřesťanské
peníze. Vytvářet neskutečné problémy
starostům měst a obcí a obyvatelům,
protože oni bezohledně kumulují často velmi nepřizpůsobivé občany do
center měst pro svůj kšeft.
V současné době je v Poslanecké
sněmovně novela tohoto zákona - dávka se nově bude vyplácet na prostor,
nikoli počet lidí, což (např. i v Děčíně) ve městě od 50 do 100 tis. obyvatel při ubytování rodiny se čtyřmi a
více dětmi úhrnem činilo až 12 400
Kč. Tato novela je mezikrokem mezi
současným kritickým stavem, který
ohrožuje slušný život v našich městech, zejména na severu Čech, a zhoršuje xenofobní nálady.
Tento mezikrok vyvrcholí zákonem
o sociálním bydlení, který předloží
paní ministryně Tominová. Jsem podporovatelem tohoto zákona, dokonce
v určitých ohledech jsem pro to, aby
byl ještě zpřísněn.
Tolik má reakce na Vaši poznámku. Vaše rozhořčení plně chápu.
Jaroslav Foldyna
NEBYTY 19913
BYTY 21914
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
Byt 2+1 OV s balkonem v centu Děčína 1 - Plavební
ulice, zánovní linka, plast. okna a
částečná rekonstrukce.
Nabídková cena:
99.000,- Kč
NOVÉ
Nabídková cena:
850.000,- Kč
21114 - Pronájem zrekonstruovaného bytu 1+1 v Děčíně 9, ul. Na Pěšině, v I. patře panelového domu. Nájemné 3.500,- Kč, služby 2.500,- Kč +
elektřina. Kauce 10.000,- Kč.
20914 - Neudržovaný vesnický objekt (894 m2) na okraji obce Malý
Šachov, u hlavní silnice směr DC - CL. NUTNÁ REKONSTRUKCE. Cena po
slevě: 510.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul., o výměře 88 m2, ve 3. patře cihlového domu. Cena po slevě:
1.090.000,- Kč
18012 - Zdvojená zahrádka v kolonii za žel. přejezdem, směr Boletice,
výměra 982 m2 a možnost připojení na eletřinu a rozvod vody. Cena po
slevě: 74.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
Kam vykopané ostatky směřovaly? V Děčíně přece nezůstaly...
Ne, nezůstaly. Do roku 2011 tyto
kosterní nálezy uchovávalo antropologické oddělení Národního muzea v
Praze. V roce 2012 byly po odborném
zhodnocení ostatky převezeny do Oblastního muzea v Děčíně a v roce 2013
byly na městském hřbitově na Folknářích pohřbeny zpět do země. S touto myšlenkou jsme přišli začátkem
roku 2009. Hodně nám pomohlo děčínské muzeum i město.
O rozhovor na téma hromadného hrobu měšťanů z Mariánské louky a
pomníku, který brzy vznikne na folknářském hřbitově, jsme požádali Otto
Chmelíka, předsedu Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti, dříve sdružení Iniciativa pro děčínský zámek.
Možná bychom mohli začít několika slovy o Mariánské louce, kde
se ostatky našly...
Mariánská louka je klíčové místo
historie Děčína. Ve 13. století tady
bylo Přemyslem Otakarem II. založeno královské město, které ale asi po
stu letech zaniklo.
Víme, proč zaniklo?
Hlavním důvodem zániku osídlení
byly pravděpodobně časté povodně.
Město na Mariánské louce tedy
zaniklo, a jak šla historie dál?
Vzniklo nové město kolem dnešního Masarykova náměstí. Mariánská
louka sloužila jako měšťanské zahrady a v 19. století pozemky vykoupil
hrabě František Antonín Thun-Hohenstein (1786 - 1873), aby zde založil
anglický park. V roce 1947 bylo poválečnými osídlenci Děčína vybudováno v zámeckém parku koupaliště se
dvěma padesátimetrovými bazény,
které později doplnily další bazény a
také autokemp. V této podobě sloužilo podzámčí do velké vody v roce
2002. Po roce 2006 se začalo s obnovou parku a dnes je to, myslím, jedno
z nejkrásnějších míst ve městě.
Jak a kdy se přišlo na ostatky
tehdejších obyvatel?
Od roku 1984 probíhaly na Mariánské louce záchranné archeologické
výzkumy. Bylo tady odkryto množství
zbytků středověkého městského osídlení: domy, studny, dlážděné komunikace, řemeslnické dílny, hradby, kostel Panny Marie se hřbitovem... Část
hřbitova, kde se nacházelo téměř 400
hrobů, museli archeologové prozkoumat v roce 1985 kvůli výstavbě chlorovací stanice pro koupaliště.
Podrobně se s nálezy z Mariánské
louky mohou čtenáři seznámit na výstavě v Oblastním muzeu Děčín, kde
je také stále k dostání publikace z roku
1991 archeologa Tomáše Velímského
„Město na louce“.
Takže jsou už rok uloženy a
nyní šlo o jejich uctění pomníkem?
Přesně tak. Každý hrob by měl být
přece nějak označen. Po pohřbu jsme
na místě vztyčili jen provizorní dřevěný kříž s informační tabulkou.
A na vytvoření pomníku jste
vyhlásili výtvarnou soutěž, že?
Ano, rozhodli jsme, že podobu náhrobku nad hromadným hrobem vybereme formou výtvarné a architektonické soutěže podle pravidel České
komory architektů. S organizací soutěže nám pomáhalo také Sdružení
umělců a architektů.
Jak je to dlouho?
První soutěž jsme vyhlásili už v roce
2013. Museli jsme ji ovšem zrušit,
protože se posléze ukázalo, že ve hřbitovním sektoru, kde jsme chtěli pohřbít středověké měšťany, se nachází
hromadný hrob z roku 1945.
Novou soutěž jsme vyhlásili letos v
březnu, v květnu zasedala porota a začátkem léta jsme zveřejnili výsledky.
Co bylo cílem soutěže?
V prvé řadě vybrat návrh s vysokou výtvarnou hodnotou. Nepodařených věcí je kolem nás dost a dost.
Vedlejším záměrem pak bylo podpořit myšlenku výtvarných a architektonických soutěží, zejména v případech,
kdy se jedná o zásahy do veřejných
prostor za veřejné finanční prostřed-
7. srpna 2014
ky. Vlastní akt opětného pohřbení
ostatků nejstarších obyvatel Děčína je
samozřejmě důležitý z pohledu historie a kontinuity města. Ukazuje ovšem
také na etické aspekty práce archeologů a antropologů, kteří s kosterními
nálezy musejí běžně manipulovat a nemohou se vyhnout otázkám spojeným
s pietou, rituály a náboženstvím.
Kdo zasedl v porotě?
Mecenáš Valdemar Grešík, galerista Dmitrij Pljonkin, literát Radek Fridrich, sochař Kurt Gebauer, architekt a
výtvarník Petr Janda, umělecký kritik
Radek Wohlmuth, výtvarník Artur
Magrot a já, jako předseda společnosti.
Přišlo hodně návrhů?
Myslím, že ano - hodnotili jsme
dvacet pět anonymních návrhů.
Takže už znáte vítěze... popište, prosím, kdo a s čím zvítězil.
Nejvyšší hodnocení a doporučení
pro realizaci získal návrh s číslem dva,
jehož autorem je akademický sochař
Martin Kocourek, narozený 1976 v
Jablonci nad Nisou. Autor navrhl instalovat nad hromadným hrobem objekt v podobě ocelové lavice ve tvaru
latinského kříže. Porota ocenila především jednoduchost a nepatetičnost
návrhu a také rozvinutí potenciálu
objektu památníku do polohy užitného mobiliáře. A právě tento aspekt
přivedl porotu k doporučení zadavateli, aby se pokusil duplikovat památník rovněž na Mariánské louce.
Proč ještě jeden na Mariánské
louce?
Vznikla by vazba mezi původním a
stávajícím místem uložení ostatků. Na
Mariánské louce se navíc vedle jiných
pozůstatků středověkého Děčína dodnes nachází větší část starého hřbitova. Je to ale zatím jen myšlenka.
Ještě něco byste rád zmínil?
Možná text náhrobního nápisu, který byl součástí soutěžního zadání:
- Cives quondam civitatis regalis
Decinensis in prato Beatae Mariae Virginis
- Měšťané kdysi královského města
Děčína na Mariánské louce
- Bürger der einst königlichen Stadt
Tetschen auf der Frauenwiese
- Sancta Maria ora pro nobis AD
MMXIV
Děkuji za rozhovor i za pohřbené mrtvé, kteří mají opět klid.
Ludmila Panenková
Fotovizualizace: Pavel Kohout
číslo 28
Publicistika, inzerce
ní rozvoj jako
služby pro cyklisty. Zbylé finance na Cyklostop a
celý kemp zajistila firma Rehabilitace Kateřina
s.r.o. jakožto nájemce pozemků.
Bylo nutné vybudovat inženýrské
sítě, vystavět komunikace a samozřejmě sociální zařízení. Město Děčín pomohlo opravou příjezdové komunikace.
A mohou spát pod mostem...
Máme v Děčíně raritu, jsme
jediné město v
republice, kde
se mohou turisté ubytovat pod
mostem. Ano, v
Kempu Děčín,
který je situován
právě pod Novým mostem. V polovině června se totiž Petru Toncarovi a Svenu Czastkovi splnil jejich životní sen - podařilo
se po devíti měsících otevřít nový
kemp.
Už delší dobu jste mluvil o tom,
že kemp je v Děčíně potřebný...
Turisté, kteří naše město navštíví,
se neměli kde levně ubytovat a odjížděli jinam. Totéž platilo o cykloturistech. Proto nás napadlo, že nejlepším
řešením bude postavit kemp přímo u
cyklostezky. A jak je vidět, nápad to
byl dobrý. Díky spolupráci s Cyklopůjčovnou na Labském nábřeží a cestovní kanceláří Enthusia můžeme nabídnout návštěvníkům komplexní program. K tomu jsme začali hledat vhodné místo pro vybudování kempu.
I když si každý myslí, že místo je v
záplavové oblasti, faktem je, že na této
ploše nebyla voda ani při povodních
před dvanácti lety. Přesto jsme zvolili
takové stavby, které jsou mobilní.
Zaměřujete se na cyklisty?
Ano, jsme specializovaní na cyklisty a též na vozíčkáře. Ale jezdí k nám
i ti, kteří přijeli autem a chtějí spát v
přívěsu, obytném autě anebo pod stanem. A když ho nemají, k dispozici
jsou naše stany, vybavené dvěma oddělenými ložnicemi s postelemi a prostornou předsíňkou se stolem a skládacími židlemi.
Na podlaze jsou zátěžové koberce,
které celý dojem zpříjemňují. Je to
moderní trend kempování. Velmi oblíbený a využívaný je i společenský
stan jurta. Lidé se tu večer scházejí a
povídají si, ráno sem chodí snídat.
Cyklisté si v něm rádi třeba sednou
na židli.
Uvažujete i o chatkách?
Ano, máme určenou plochu, kde se
postupně vybuduje i ubytování tak
zvaně pod střechou. Plány zatím tvoříme. Při stavbě už jsme ale mysleli
na přívod vody i elektřiny.
7
Co cyklisté, kteří chtějí využít
vašich služeb jen přes den?
Nabízíme osprchování, uschování
kol a bagáže do kontejneru, dobití mobilu, uvaření či ohřátí jídla v kuchyňce... Mimochodem, jsme jediná
úschovna kol v Děčíně! A naopak,
hostům, kteří přijedou bez kol nebo
bruslí, jejich půjčení zajistíme.
Jak jste dokázali projekt zafinancovat?
Cyklostop je z poloviny spolufinancován z dotace ministerstva pro míst-
Psát by se dalo
ještě dlouho, ale
nic nenahradí
osobní prohlídku. Jděte se na nový
kemp podívat, ať ho můžete s čistým
svědomím každému doporučit. Je prostý a přitom okouzlující. Nejvíce asi
večer, kdy jsou cesty a stojany na elektřinu nasvíceny ledkovými světly.
Navíc si člověk znovu uvědomí, jak
je Děčín atraktivně položený, nízko u
řeky, kolem vysoké skály se zámečkem
a zámkem... Je dobře, že vznikl další
turistický bod. Pánům Toncarovi a
Czastkovi patří velké díky.
Věra Hladíková,
Ludmila Panenková
Kauza nepřizpůsobivých občanů
Je jen škoda, že se zatím nenašel
prostor pro otisknutí výzvy vedení
našeho města k problému sociálně nepřizpůsobivých osob, která vznikla již
17. září loňského roku. Od té doby ji
obdržela řada poslanců a senátorů individuálně a samozřejmě i Vláda ČR,
Poslanecká sněmovna i Senát Parlamentu ČR a další řídící složky. V této
výzvě uvádíme i negativní skutečnosti, o kterých se zmiňuje pan Karel Kilián (např. nesmyslné státem vyplácené veliké příspěvky na bydlení, atd.).
Jestli zatím parlament nekoná v této
vážné problematice současného života naší společnosti a vybíjí svou energii v žabomyších válkách kolem projednávání služebního zákona, je to jen
obrázek kvality a úrovně tohoto orgánu. Nás, jako vedení města, toto ale
nemůže odradit a budeme i nadále
naléhat na změnu zákonů, které zatím
podporují chamtivost některých majitelů nemovitostí.
I paní RNDr. Jarmila Parohová je těmito podnikatelskými exoty poškozována, neboť je se svým manželem majitelkou nemovitostí v Raisově a Kladenské ulici a má nepřizpůsobivé občany v sousedství svých domů. Jako
dlouholetá vedoucí odboru životního
prostředí MÚ v Děčíně a vedoucí jeho
oddělení (od r. 1991 do r. 2005) dobře
ví, jaké jsou pravomoci vedení města
a jeho odborů. Dobře rovněž zná, jaké
jsou možnosti občana našeho města,
případně vlastníka sousedního objektu k budově, ve které probíhá toto nekalé podnikání obtěžující sousedy.
Konstatuje u vedení města nečinnost (stejně tak pan Karel Kilián) a je
otázka, co ona, jako osoba „znalá“,
udělala pro to, aby se tento ubohý stav
změnil alespoň v jejím okolí. Zatím
asi nic. Vždyť dobře ví, že organizace, jako je hygiena, státní hasiči a další
složky s kontrolními mechanismy,
nejsou podřízeny magistrátu a jejich
činnost a případný zákrok může být
vyvolán i řadovým občanem našeho
města.
Dobře rovněž ví, jak je v našich
současných podmínkách obtížné konání v rámci správního řízení. Stavební úřad průběžně monitoruje technický stav objektů a pokud je zjištěna
závada nebo je narušen veřejný zájem
definovaný stavebním zákonem, vyzývá nebo nařizuje vlastníku objektu
zjednání nápravy. V případě, že je zjištěna taková činnost nebo porušení povinnosti, jež naplňují skutkovou podstatu přestupku nebo správního deliktu, je vlastníku objektu uložena sankce, což se opakovaně děje.
S odbory magistrátu včetně městské policie řešíme problémy v domech
s nepřizpůsobivými občany, s cílem
omezit toto podnikatelské zlo v našem
městě. Např. s majitelem ubytovny v
Zelené ulici na Starém Městě jsme se
dohodli o změně využívání objektu na
domov pro seniory po jím provedené
rozsáhlé rekonstrukci. O výsledcích
našeho dalšího konání budeme veřejnost průběžně informovat.
Pavel Sinko,
náměstek primátora
8
Prázdninová publicistika, inzerce
7. srpna 2014
Mladí riskují a hledají nové způsoby seznámení
Mladé lidi stále více přitahuje osobní seznamování. Namísto prověřených
řešení, jak najít pravého muže či ženu
přes internet, rozmáhá se poslední dobou trend osobních kontaktů mezi neznámými příslušníky obou pohlaví v
nevirtuálním prostředí.
„Nastupující generace hledá nové
a neotřelé cesty, jak poznat partnera,“
říká populární manželský poradce Petr
Žmolík, který ale považuje experimenty v reálném světě jen za doplňkovou šanci k seznámení.
log Karel Jaroš. Zatímco její vrstevníci a spolužáci se potkávají na facebooku, tweetují, vyměňují si fotografie po instagramu či pinterestu a sdílejí místa pobytu na 4square, ona
upřednostňuje návštěvy kaváren (viděna byla například v Národní kavárně či v restauraci Koruna), barů, klubů a diskoték, kde se dává do řeči se
zcela neznámými lidmi a seznamuje
se (osobně!) jen na základě prvotních
sympatií.
Dobrodružný krok
do neznáma
Seznámení pouze na základě
prvotních sympatií
psychologové nedoporučují
Příkladem může být znuděná děčínská středoškolačka Yveta Ž., kterou ve
své odborné studii popisuje psycho-
Ve virtuálním prostředí máme dostatek času si každou větu, otázku či
odpověď promyslet a připravit nebo v
krajní nouzi počítač prostě vypnout,
zatímco v reálné situaci musíme reagovat okamžitě. Také fotografie, které uveřejňujeme, můžeme pečlivě vybrat, tedy dát jen takové, kde nám to
sluší. Při osobním kontaktu toto nelze a snadno se dostaneme do nepatřičné situace, kdy se například zašklebíme nebo jinak nevhodně zatváříme.
Stejně tak můžeme třeba nechtěně
vystrčit bříško nebo nebo se pod vlasy ukáží odstávající uši.
Proto by se podle odborníků mělo
osobní setkání, když už k němu dojde, omezit v první chvíli jenom na
nezbytné předání kontaktů na sociálních sítích.
„Vážnou známost dnes častěji hledají lidé na prahu dospělosti či dokonce pár let za ním. Zároveň touží
po adrenalinu, který jim často na sociálních sítích chybí, a tak hledají postup, který je dobrodružný a nebezpečný,“ přibližuje situaci Jaroš a s nadsázkou dodává, že mu to tak trochu
připomíná středověk.
„Zatímco při seznámení skrze sociální sítě od počátku znají člověka,
se kterým se seznamují a vědí, kam
chodí, co ho zajímá a jaké má zájmy,
při seznámení mimo internet dochází
často k tomu, že o sobě lidé při svém
seznámení nic nevědí a musí se zdlouhavě vyptávat a poznávat,“ upozorňuje psycholog na úskalí nového a
módního společenského trendu.
Osobní setkání často končí
rozčarováním
Podle odborníků hrozí až rozčarování, když mladí lidé zjistí, že navázali osobní kontakt bez ohledu na rozdílné zájmy a životní postoje, které by
normálně bylo možné zjistit již před
samotným setkáním.
Manželský poradce Petr Žmolík
považuje za důležité také načasování
správných kroků, aby seznamování
nebylo degradováno na pouhé dílo
náhody.
„Reálný vztah mívá výrazně vyšší
akceleraci než virtuální. Zcela totiž
chybí běžná fáze sledování kroků potencionálního partnera přes internet,
oblibování jeho statusů, sledování
koncertů, které navštěvuje, restaura-
cí, kam chodí, oblíbených filmů, hudebníků či automobilů. Při osobním
kontaktu vstupujeme do velkého neznáma,“ uvádí Žmolík. „O to může
být naše volba ukvapenější. S hrůzou
pak zjistíme, že se vedle nás vylíhl
někdo, koho vlastně vůbec neznáme,“
dodává s tím, že když už osobní setkání, mělo by na něj bezodkladně navazovat seznámení po virtuálních sítích.
Následky způsobené osobním setkáním mohou náš předchozí život
doslova obrátit naruby.
Nezávazná hra?
Pozor na rizika
Dobrodruhům doporučuje Žmolík
reálné prostředí jako doplňkovou příležitost: „Ve vlastním zájmu by ji ale
měli brát spíše jako nezávaznou hru.
Možná vyhrají, možná si jen dobře
zahrají, ale může je hřát vědomí, že
se alespoň pokusili.“
Zároveň jim však radí, aby se častěji vypravili do prostředí sociálních
sítí, kde mají větší šanci potkat kompatibilního partnera. „Pravděpodobnost, že by někdo takový jen tak náhodně procházel v kavárně, kde se
zrovna nacházejí, se totiž limitně blíží
nule,“ konstatuje Žmolík.
Karla Nováčková z Centra pro nevirtuální život v Děčíně na Teplické
ulici navíc varuje před mnohými riziky: „Již jsme se v naší kanceláři setkali se ženami, které podlehly svodům
osobního seznámení a pak musely čelit následkům ve formě oparů, nejrůznějších kožních chorob, AIDS a dokonce se už objevily i případy, kdy tyto
ženy otěhotněly.“
Stejně tak se do poradny ozývají
podobně postižení muži, kteří dostávají do svých datových schránek výzvy k platbě tzv. alimentů. „To už je
situace, kterou nelze řešit pouhým odhlášením nebo odebráním dotyčné
osoby z přátel,“ dodává Nováčková.
Adam Praschinger
číslo 28
Publicistika
9
Daří se v Děčíně
podporovat podnikání?
Každou městskou komunitu rozvíjejí především podnikaví lidé.
Vztah správy města k podpoře podnikání je důležité téma pro každou
správu města, vlastně celkem i kontroverzní. Je totiž velmi těžké najít
správnou hranici mezi podporou a
zvýhodňováním některých firem...
Veřejné zakázky - úkol nejdůležitější
Asi nejdůležitější úkol, který jsme
se snažili řešit, bylo obnovit důvěru
místních firem ke správě města v režimu veřejných zakázek.
V minulosti byl totiž hodně rozšířen pocit, že zakázky jsou
dopředu domluvené a že
nemá smysl se o ně na
městě ucházet.
Město zavedlo u zakázek zveřejňování elektronickým nástrojem EZAK,
kde je vše celkem jasně
vidět. Každou větší zakázku kontroluje komise
složená ze zástupců všech hlavních klubů zastupitelstva města.
Přesto stále potkávám zástupce firem, kteří tvrdí, že hlásit se do zakázek na městě nemá smysl. Zdůvodňují to také prostřednictvím výsledků,
které směřují pouze k co nejnižší ceně,
avšak neobsahují dostatečnou kvalitu
práce.
Mám možnost se řady výběrových
řízení účastnit, můj subjektivní pocit
je, že leckdy je spíše problém nedostatku místních nabídek.
Zábor veřejného prostranství - poplatky srovnatelné
Město Děčín v posledních dvou letech poměrně pečlivě zmapovalo podnikatelské prostředí i roli města ve
vztahu k podnikatelům. Správa města
byla kritizována za výši poplatků pro
podnikatele - zábor veřejného prostranství. Ukázalo se, že poplatky jsou
v Děčíně srovnatelné s jinými městy,
jejich funkce není jen ve výběru peněz, ale také v kontrole stavu propůjčeného majetku. Výtky byly k legislativním krokům magistrátu, vyhláškám města, tržnímu řádu atd. V minulosti město možná často rozhodovalo vrchnostensky, ale nově je možné připomínkovat jejich znění na Hospodářské komoře.
Pomoc města
velkým zaměstnavatelům
Správa města se snaží pomáhat zejména velkým zaměstnavatelům, kteří v Děčíně živí nejvíce zaměstnanců.
Armexu jsme pomáhali propůjčením techniky při dokončování hal pro
investory.
Constellium (dříve Alcan) s pomocí města směnilo pozemky ke stavbě
nové haly u plánované Vilsnické spojky.
Chart Ferox od města dostal do pro-
nájmu pozemek ke skladování nádob
na zkapalněný plyn.
Je připravena investice na prohloubení viaduktu u Libverdy, která zlepší obsluhu výrobní zóny v Krokové
ulici.
Vzniká i systém, kdy investor oznámí svůj záměr městu, a to hledá formy podpory pro konkrétní potřeby
zaměstnavatele.
Strategie podpory podnikání
i pomocí Evropské unie
Vznikla i strategie na podporu podnikání, kde jsou popsány možnosti, co
je možné rozvíjet i s pomocí zdrojů z
Evropské unie.
Existuje celá řada možností: vznik slevové platební karty města, vázané
na nový odbavovací systém dopravního podniku,
město pracuje na rozvoji
metropolitní sítě ke zlepšení přenosu internetu, na
využití informačních dovedností magistrátu i pro podnikatele např. rezervačním systémem
Vstupenka Děčín, informačním portálem pro turisty, uvolněním informací
magistrátu v režimu tzv. otevřených
dat pro různé typy informačních služeb, využitelný bude i městský systém mobilních aplikací.
Posílení
kvalifikovaných zaměstnanců
Pro většinu zaměstnavatelů je problémem špatné směřování škol mimo
potřeby trhu práce a zaměstnavatelů.
Rozvoj firem v Děčíně má limity v
nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. Město k tomuto tématu nově
prosazuje řadu kroků, které bude v
nejbližší době možné podpořit ze
zdrojů EU. Jedná se např. o posílení
výuky němčiny a technických oborů
na základních školách, o podporu
vzniku specializovaných odborných
učeben a pořádání burzy zaměstnavatelů pro žáky základních škol při výběru dalšího studia.
Menší podnikatelé a živnostníci - obtížnější řešení
Z výčtu snah města je asi nejvíce
kritizována podpora menších podnikatelů a živnostníků. Postupy, jak pomáhat, se řeší celkem obtížně, neboť
nebylo předloženo mnoho návrhů.
Rezervy jsou určitě v parkovacích
možnostech před prodejnami, v pomoci s reklamou a v organizaci místních
prodejních akcí.
V cestovním ruchu je ve spolupráci
města, místních provozovatelů služeb
a hoteliérů už vidět posun dopředu.
V oblasti podpory menších a středních firem vidím asi největší prostor
pro práci v budoucnu.
Vlastimil Pažourek,
radní města
(Mezititulky redakce)
Nespokojení lidé volají - a komentují stav jak rozkopané ulice Kamenická,
tak v proluce na Husově námětí, kde dochází k revitalizaci tržnice. Prý se
tam po tři týdny nic moc neděje, za tu dobu je jen stržený asfalt a nyní se
rozbil betonový povrch. Město, které je investorem, má ale jasno, firma musí
dodržet harmonogram prací, ukončit je během tří měsíců, tedy v září, jinak
ji čekají citelné pokuty. A co se týče prací na Kamenické ulici, tam jsou stavební firmy dokonce v předstihu... Takže se asi lidé musejí obrnit trpělivostí,
která je samozřejmě u semaforů na červené ve třicetistupňových vedrech
přece jen omezená...
-lp, blc-
Tržnice je z Husova náměstí přemístěna do prostoru před bývalým hotelem
Grand. Denně si tu tedy můžete nakoupit čerstvou zeleninu i ovoce. Trhovcům se tady líbí, jsou v příjemném chládku pod stromy...
-lp, blc-
Na první pohled obyčejný byt s obývacím pokojem a perfektně uklizenou
kuchyňkou. Na ten druhý zjistíme, že jeho obyvatelé nejsou úplně běžní.
Jsme v jednom z bytů děčínského chráněného bydlení v Pohraniční ulici,
kde našlo svůj životní prostor několik klientů bývalého Domova pro osoby se
zdravotním postižením. V procesu transformace přešli z původního ústavního zařízení do nových podmínek, které jim přinášejí větší míru samostatnosti, samozřejmě s podporou zkušeného personálu. Na to, jak se jim zde bydlí,
se přišla podívat náměstkyně primátora Hana Cermonová v doprovodu ředitelky CSS, Jany Skalové, a vedoucího střediska pro osoby se zdravotním postižením, Romana Horna.
-kp-
10
Rozhovor
7. srpna 2014
Děčínská poradna obětem kriminálních činů
Jan Müller: Lidé mají právo vědět, zda se jich někdo může zastat
Mgr. Jan Müller se již od listopadu roku 2013 oficiálně věnuje poradenství pro oběti trestných činů. Svým klientům poskytuje nejen právní informace,
týkající se trestního řízení, ale
také psychickou podporu po celou dobu trestního procesu. Jeho
poradna Prosapia je provozována občanským sdružením Prosapia o. s. sdružení pro rodinu.
Klienti ji mohou navštívit v Děčíně a také v Ústí nad Labem.
Jak vzniklo občanské sdružení Prosapia?
Občanské sdružení Prosapia je
tu už od roku 2008, ale do loňského roku poskytovalo jen sociální
poradenství. Aby se vůbec mohla
otevřít poradna pro oběti trestných
činů, musela získat akreditaci. O
akreditaci se muselo žádat hodně
dopředu a museli jsme splnit požadavky ministerstva spravedlnosti. Teprve po udělení akreditace
mohlo občanské sdružení započít
své poradenství. Takže od listopadu 2013 dostalo akreditaci pro
poskytování informací obětem
trestných činů a od dubna loňského roku začala poradna pro oběti
trestných činů.
Kde poradna sídlí a jaké
služby nabízí?
Prosapia má dvě poradenská
místa, v Děčíně a v Ústí nad Labem. Na obou místech poskytuje
trestněprávní a sociální poradenství. Poraden, které poskytují poradenství v různých oblastech práva, je velké množství. Ale těch,
které jsou akreditované a registrované, je pouze osmnáct v celé republice. Ústecký kraj má pak jen
jednu registrovanou poradnu.
Jakou máte v občanském
sdružení Prosapia funkci?
Jsem poradcem pro oběti trestných činů. Jako poradce tedy poskytuji informace obětem trestných činů.
Kdo je vlastně obětí trestného činu?
Za oběť trestného činu je třeba
považovat každou fyzickou osobu,
které mělo být trestným činem
ublíženo na zdraví, způsobena
majetková nebo nemajetková újma
nebo na jejíž úkor se pachatel trestného činu obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti,
považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel
nebo registrovaný partner nebo
druh, je-li osobou blízkou.
Jak oběti pomůžete?
Poradce oběť informuje o tom,
co ji čeká v trestním procesu, zároveň jí má poradit, jak se může
zachovat a jaká má práva. Měl by
jí být nápomocen také v rámci adhezního řízení o náhradě škody,
aby se mohla domoci nápravy škody. (Adhezní = řízení o náhradě
škody způsobené trestným činem,
které probíhá v souvislosti s trestním řízením vedeným proti pachateli - pozn. redakce.) Občanské
sdružení může oběti také poskytnout zmocněnectví. Zmocněnec je
pak zástupcem poškozeného, takže za něj může činit některé kroky
a dohlíží na to, aby byla uplatňována všechna práva poškozeného.
Kolik lidí máte v pracovním
týmu a jaké funkce zastávají?
Je to stanovené tak, že poradce
je jenom jeden. Poradna je tedy sa-
mostatnou záležitostí. Jinak ve
sdružení pracuje více lidí, např. na
pozicích sociální poradkyně a terénní sociální pracovnice. Setkáváme se tehdy, když má poradenská činnost přesáhne rámec trestněprávního poradenství nebo když
je potřeba s obětí pracovat po
stránce psychologické. V tomto
případě předávám oběť do péče
svých kolegyň.
Jak často se pak se svým klientem setkáváte?
Se svým klientem se setkávám
po celou dobu trestního řízení a
doprovázím ho od počátku k samotnému závěru.
Důležitou informací je jistě
také to, kolik poradenství stojí.
Můžete to prozradit?
Poradna je bezplatná, to je asi
nejdůležitější vědět. A právě o
tomto faktu moc lidí neví. Právní
pomoc obětem podle zákona o
obětech trestných činů (zákon č.
45/2013 Sb.) mohou i nadále za
úplatu poskytovat pouze advokáti.
Mnoho lidí o této službě jistě ani neví. Kde se tedy o ní mohou dozvědět?
Měli by se to dozvědět od policie, státního zastupitelství a zdravotnických zařízení, dále například i od obecní policie a celního
úřadu. Pokud tedy člověk přijde s
nějakým ublížením třeba na chirurgii, lékař by mu měl říct, že pokud mu bylo ublíženo druhou osobou, má možnost vyhledat bezplatné poradní místo. Problém je v
tom, že mnozí lékaři a další pracovníci o těchto poradnách nevědí. Mohu tak doporučit webovou
stránku www.justice.cz, tam zjis-
títe, kdo vám může pomoci, najdete tam seznam akreditovaných
subjektů v rámci celé republiky.
Je poradna nějak omezená?
Poradna není omezena věkem
ani druhy trestných činností, ani
ničím jiným... A v tomhle jsme
unikátní - jediná neomezená poradna v republice. Dokážeme poskytnout poradenství ve všech oblastech trestněprávních, to znamená i dětem, v tom případě samozřejmě za účasti zákonného zástupce. Poškozený si navíc může
vzít do poradny důvěrníka, který
je psychologickou podporou a
může osobu doprovázet na jednání. Roli důvěrníka může zároveň
zastupovat zmocněnec.
Jak se klienti mohou objednávat?
Do poradny se mohou objednat
telefonicky. Pokud chce klient přijít s dítětem, zajistíme mu hlídání
u naší sociální pracovnice. Důležité je vědět, že Děčínští mohou
jezdit do ústecké poradny Prosapia. Lidé mají právo vědět, že se
jich někdo může zastat.
Děkuji za všechny postižené i
za rozhovor.
Adéla Bárová
PROSAPIA o. s.,
sdružení pro rodinu
Fügnerova 355/16, Děčín I
tel. 412 558 555
Mgr. Jan Müller
mobil 604 315 898
Provozní doba:
Pondělí .............. 8-12 13-15
Úterý (tel. konzultace) ... 9-12
Čtvrtek ........................... 16-18
Poradenství mimo stanovenou
dobu lze domluvit individuálně.
Poradna Prosapia Ústí n. L.,
Na Sklípku 373/37
Provozní doba:
Pondělí (tel. konzultace) ........... 9-12
Úterý ........................................ 16-18
Středa ........................... 9-12 13-15
Čtvrtek ....................................... 9-12
Poradenství mimo stanovenou dobu
lze domluvit individuálně.
číslo 28
11
Komerční prezentace
Představujeme kandidáta do Senátu PČR v podzimních volbách 2014 - Josefa Zosera
Jste v našem regionu celkem
známá osobnost, proč chcete kandidovat do Senátu?
Mám v genech pomáhat lidem, je
to svým způsobem životní cesta. Starostou jsem v Jiřetíně pod Jedlovou
už čtyřiadvacet let a nikdy jsem se přitom nezajímal jen o svou obec.
V minulých senátních volbách mně
postup do druhého kola utekl o pár
hlasů, a to ve volbách, kde téma zdravotních poplatků znamenalo, že v téměř všech volebních obvodech v roce
2008 vyhráli sociální demokraté...
Je Vám někdy vyčítáno, že jste
už přece jen starý. Jak se fyzicky cítíte na tak náročnou funkci?
Je mi v současné době pětašedesát
let. Před lety jsem měl fyzickou výkonnost přece jen větší, ale pokud se
dívám zpětně, občas jsem se dříve rozhodoval trochu ukvapeně.
Pořád ale chodím hrát tenis, na kterém se setkávám v soutěži veteránů
převážně s hráči z Děčína, trénuji malé
tenisty, chodím si ještě i kopnout a
hraji také stolní tenis.
Chválabohu zdravotními neduhy
zatím moc netrpím.
Senát ale není sportovní aréna, tam
se žádá hledání shody a kompromisu,
což s přibývajícími léty umím řešit
přece jen lépe. Možná právě teď jsem
na práci v Senátu lépe připraven a věřím, že nastala doba, ve které se začne zlepšovat politická kultura a ko-
Snímek z utkání Polsko-ČR na ME
starostů v Tychách.
nečně bude možné přijímat zákony,
které budou nám občanům pomáhat.
Určitě mně i pomohlo mnohaleté
působení v Hospodářské a sociální
radě okresu Děčín, kde se věci dají
řešit jen domluvou a hledáním shody.
Senátor nemá výkonné pravomoci,
jeho role je vysvětlovat výkonným
funkcionářům státu, členům vlády,
úředníkům na ministerstvech atd.
mimo jiné také problémy svého regionu. To nakonec v různých situacích
dělám stále.
Jak může být senátor z Jiřetína užitečný pro nás v Děčíně?
Jeho role je jasná. Je vyslancem regionu v Praze, vytváří cesty k jednání
s lidmi na ministerstvech, v parlamentu, ve vládě. Díky mému působení v
ústeckém hnutí „PRO! kraj“ mám relativně dobré vazby na KDU-ČSL,
vážím si a spolupracuji s řadou lidí z
ANO a nakonec i z ČSSD a dalších
stran.
Znám se stále s celou řadou lidí z
předchozího působení v Senátu. Očekávám, že mě podpoří například Petr
Pithart, možná i čerstvý europoslanec
Jaromír Štětina a řada dalších osobností.
Už v minulosti jste se v Děčíně
angažoval v celé řadě věcí, že?
Je to tak... od zdánlivých drobností, jako byla moje snaha pomoci bezbariérové železniční zastávce v Prostředním Žlebu, po celkem zásadní
záměr o zřízení Železničního muzea
v Děčíně v budově Východního nádraží.
Navazovaná již zmiňovaná přátelství při sportovních kláních s místními tenisty přispěla k tomu, že jsme po
loňských záplavách zakoupili na obci
několik tenisových sítí, a ty darovali
místním tenistům z LTC.
Teď se třeba snažíme městu Děčín
ve spolupráci s magistrátem pomoci
prostřednictvím Hospodářské a sociální rady s řešením dálničního přivaděče. Takzvaná zelená varianta kolem
Četransu do Jílového je určitě možnost, která by vyvedla dopravu z centra města a pomohla zlepšit kvalitu života nejen v Děčíně, ale i v Jílovém.
Za svou hlavní roli považuji rozvíjení spolupráce v rámci bývalého
okresu Děčín, neboť zrušení okresu
považuji ve velké míře za chybu. Pro
menší obce nabízel okresní úřad daleko lepší servis než dnes Ústecký
kraj. To mohu potvrdit i praxí krajského zastupitele.
Vzájemná inspirace a hledání řešení problémů, které vzniknou špatnou
legislativou z Prahy, je trvalý úkol.
Obce z širokého regionu by se měly
domlouvat na společných postupech.
Tak, jak se nám to ojediněle podařilo
při výstavbě kruhové křižovatky na
Udílení odměny za vítězství na jedné prémii cyklistického závodu žen.
Mejtě na silnici I/9 směřující z vnitrozemí do Šluknovského výběžku.
Trvalo to sice deset let, ale okružní křižovatka stojí a slouží hlavně našim
řidičům.
Z praxe cítím potřebu větší podpory společných projektů více obcí například vypsáním speciálních dotačních titulů, které by obce motivovaly
k intenzivnější společensky prospěšné spolupráci.
A nějaký cíl mimo tato témata?
I nadále bych, tak jak tomu bylo v
minulosti, rád v prostorách Senátu
ukazoval občanům Prahy a turistům,
kteří výstavní prostory Senátu hojně
navštěvují, díla místních umělců a řemeslníků, jak se to podařilo v minulosti.
Dvě výstavy zde měl řezbář Vladimír Cejnar, jednu fotograf Bohuslav
Eichler, oba z Děčína, dále karikaturista Josef Poláček a symfonický orchestr z Varnsdorfu.
Jak to všechno stíháte a co využití volného času?
Přes týden jsem téměř denně více
než deset hodin na úřadě, většinu
svých funkcí vykonávám dobrovolně
bez nároku na odměnu.
Během soboty a neděle se snažím
relaxovat jednak již zmíněným sportem, ale také úpravou rodinné nemovitosti, v její jedné části zřizuji malou
soukromou galerii.
Kromě sportu totiž také rád občas
fotím a musím říci, že se mi několik
snímků skutečně povedlo, o čemž se
mohli přesvědčit i občané Děčína,
neboť jsem tady měl již dvě výstavy a
třetí chystáme.
Mimo to ještě zastávám funkci občas i hrajícího trenéra fotbalového reprezentativního týmu starostů, se kterým jsme v roce 2012 v polském městě
Tychy na II. mistrovství Evropy starostů získali titul mistrů Evropy.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
úspěchů ve volbách.
Anna Zemanová
Předání daru naší obce (tenisových sítí) vedení tenisového oddílu LTC Děčín po povodních v loňském roce.
12
Kulturní a společenský servis
7. srpna 2014
Výstava obrazů talentované malířky Victorie Francisco měla v synagóze
vernisáž 11. července, obrazy si zde můžete prohlédnout do 31. srpna, a
nenechte si ujít příležitost k osobnímu setkání s touto výtvarnicí - v Děčíně
u svých obrazů bude pro návštěvníky přítomna v pátek 8. srpna od 18 hodin. Jistě vám zodpoví každou otázku...
-lp, mp-
Za denního světla zná zoologickou zahradu každý, ale jaké to je strávit ve
společnosti zvířat celou noc? Jde o večer plný dobrodružství, roztodivných
zvuků a netradičních zážitků. Na vlastní kůži si tuto zkušenost přišla vyzkoušet v poslední červencový pátek do zoo hned desítka dětí. Malí táborníci přespali ve velkém stanu v blízkosti kozorožců kavkazských, nechyběly
soutěže, opékání buřtů ani večerní prohlídka zoo za svitu baterek s možností
nahlédnutí do zákulisí.
-ah-
V zámecké kapli sv. Jiří zazněly v pořadu „Opera věčně živá“ v neděli 3.
srpna vpodvečer nádherné árie ze slavných oper v podání sólistů Pěveckého
sdružení Bel Canto z Ústí n. L. a Renaty Mužíkové - Vrátné, členky opery
Národního divadla. Úvodní slovo posluchačům podal Rudolf Felzmann,
klavírní doprovod obstaral Václav Krahulík. Jedinečný zážitek! -lp, blc-
Horké nedělní odpoledne 27. července bylo v Růžové zahradě ve znamení
jazzu. K poslechu hrálo „Tomáš Kostka Trio“ (Tomáš Kostka zpěv a kytara,
Iva Šulcová klávesy, Stanislav Hrouda kontrabas) a s pozvanými hosty Jiřím Hollmanem (bicí) a Jiřím Peškem (saxofon) posluchačům předvedlo
zejména české jazzové standardy.
-lp, blc-
V pořadí již 71. Ukradená galerie Děčín ukázala 24. července linoryty drážďanského malíře, grafika a pedagoga na německém gymnáziu, Sebastiana
Voreina (vpravo). Výstava podle autora dostala název „Malí králové“ proto,
že každý chce být králem. Byla již oceněna v Sasku i Bavorsku, a také v
Děčíně se líbila.
-lp, ab-
O týden později, 31. 7., proběhla 72. Ukradená galerie, a to netradičně u
výtahu na Pastýřskou stěnu na téma animovaný film. Úvodní slovo si vzala
Kristýna Mlynaříková a návštěvníkům mj. řekla: „Toto téma dává prostor jak
talentovaným umělcům, tak amatérům. Filmy jsou propojené přírodní, letní a
výletní tématikou.“ Promítání pak proběhlo v Baru Bodenbach.
-lp, ab-
číslo 28
Kulturní a společenský servis
Jubilejní 20. ročník mezinárodního hudebního festivalu Srbská Kamenice
byl zahájen v sobotu 2. srpna vystoupením sopranistky Terezy Roglové a
varhaníka Františka Šťastného v kostele sv. Václava. Pořadatelé v čele s
Tomášem Čisteckým mohli být z počtu nadmíru spokojených návštěvníků
jen nadšeni.
-lp, blc-
13
Zbrusu nová výstava obrazů je pro výtvarno milující návštěvníky nachystána v děčínské galerii Artmaterial. Vernisáž obrazů Josefa Strnada a řada
příjemných osobních setkání proběhla ve zcela zaplněné galerii v pátek 1.
srpna. Na snímku debatuje děčínský sochař Václav Žilík s autorem. Prodejní výstava plná zajímavých děl potrvá do 11. září.
Slavnostní Anenské odpoledne v Jedlce se uskutečnilo v sobotu 26. července a uspořádalo je Kulturně historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky.
V pravé poledne začalo setkání rodáků obce, kteří si mohli zavzpomínat nad dobovými fotografiemi, poté návštěvníky čekal nádherný koncert Kytlického
chrámového sboru v kostele sv. Anny a také poutní mše svatá či komentovaná prohlídka kostela. Atmosféra, počasí i nálada všech zúčastněných byly
úžasné...
-lp, blc-
U příležitosti 20. výročí otevření restaurace Kocanda a 100 let objektu proběhl v sobotu 2. srpna „Velký den u Kocánka“. Hlavním bodem oslav bylo
slavnostní otevření bunkru vz. 37 známého jako „řopík“, což vzniklo ze zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací). Bunkr byl zrestaurován majiteli
restaurace, a v doprovodném programu se představila také historická vojenská technika, bojové umění Krav Maga, ukázka z muzikálu děčínské autorky J.
Albrechtové, paintball a další a další akce...
-lp, blc-
14
Jiné světy
MALLORCA
s dětmi
,
,Jeskyně d Artá
Coves d Artá jsou vápencové jeskyně, jimž svůj název propůjčilo přilehlé město Artá, které jsem vám již představil v jeho „nadzemní podobě“.
Vzdálené je asi 11 kilometrů. Skví se
nad Platja de Canyamel.
Již při vstupu do jeskyní vás ohromí impozantní oblouk, který návštěvníky uvítá a uvede je do temnoty za
ním.
Dlouhá
schodiště vás postupně dovedou
do řady podzemních síní s početnými stalaktity a
stalagmity, a člověku se zatají
dech. Délka a
tlouška krápníků
,
je v Coves d Artá
nevídaná, navíc
se tu houfují a seskupují do malých košatých lesíků.
Uvidíte tu i
přírodní zvláštnost. Sloup dotýkající se téměř
stropu (vlevo).
Měří 22 m a již
mu pouze malý
20
kousek chybí, aby spojil základnu se
stropem, takříkajíc nebe se zemí. Proces je ale velice pomalý, ke spojení to
má trvat 5 000 let. Jde údajně o jeden
z největších stalagmitů v Evropě.
Základna
krápníkové výzdoby Co,
ves d Artá je rafinovaně nasvícena
barevnými světly, jež místu dodávají
tajuplnosti. Navíc se vám do uší zakousnou tóny Bachovy hudby. Tato
jeskyně prý inspirovala Julesa Verna
k napsání světoznámého románu Cesta do středu země.
Tyto vápencové jeskyně vznikaly
několik století vlivem pobřežní eroze
a dnes jsou hluboké 300 metrů. Jednotlivé síně jsou pojmenovány podle
stupňů Danteho Pekla. Inferno (Peklo), Purgaturio (Očistec) a Paradisio
(Ráj). Díky osvětlení působí opravdu
magicky. V minulosti prý sloužily
jako útočiště pirátů či pašeráků.
Bohužel, v současné době se teplota uvnitř jeskyní pomalu zvyšuje (je
tam kolem 18-20 stupňů a není třeba
brát si s sebou mikiny apod.), jeskyně
vysychají a krápníky přestávají „růst“.
Některé už dokonce černají - „umírají“. Za to prý mohou davy návštěvníků. Je tu dokonce povoleno i fotografování s bleskem (zdarma).
Prohlídka trvá cca 30 - 40 minut.
Pavel Panenka
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
Je to poněkud
zvláštní chlapík,
tenhle osmačtyřicetiletý pražský
rodák jménem
František Moravec. Přezdívku
Lou Fanánek Hagen získal podle
hudebních idolů Niny Hagen a Lou
Reeda.
Je stavebním inženýrem, hudebním
skladatelem, zpěvákem a frontmanem
skupiny Tři sestry (od r. 1985).
Vystudoval gymnázium, stavební fakultu ČVUT a žurnalistiku na UK. Po re-
7. srpna 2014
voluci začal skládat písničky pro Těžkej
Pokondr, Lucii Bílou, Karla Gotta, Maxim Turbulenc a seriál Šmoulové.
V roce 2003 se podílel na libretu pro
muzikál Kleopatra, spolupracoval také
na muzikálech Princezna Zmrzlina
či Kat mydlář.
V roce 2009
byl uveden do
beatové síně
slávy v kategorii osobnost. Působí
rovněž v ka-
Fanánek „jede“ i bez nohy
pele Synové výčepu.
Knižně publikoval vlastní životopis
Tak to bylo, tak to je... a jeho pokračování Járo, kakao!
Letos v červnu si vzal svoji partnerku
Veroniku. Do
té doby žili
několik let
„na hromádce“, mají dceru Marianu.
Z předchozího manželství má Fanánek čtyři děti.
Se svou no-
vou rodinou žije na
chalupě v Krkonoších.
Má protézu, která
není na první pohled
patrná - pravou nohu
mu v roce 1986 v
pražském Veleslavíně amputoval vlak, když šel na rande.
Žádný alkohol, jen únava, nepozornost,
snad lehkomyslnost, ale také obrovské
štěstí... S protézou se naučil nejen žít,
ale také sportovat. Lyžoval, v plavání se
dokonce pokoušel dostat do paralympijské reprezentace, jezdí na motorce.
-pp-
číslo 28
Rubriky, inzerce
15
Tenhle recept znáte? aneb Dobrou chu
Letní počasí přímo láká ke zdravému životnímu stylu - spousty čerstvého ovoce a zeleniny, aktivní pohyb v
přírodě a odpočinek na dovolené.
Mnohdy však léto probíhá v podobě
plné penze a přejídání v hotelu nebo
grilováním tučných mas společně s
přemírou alkoholu na chalupě. Odlehčete svůj jídelníček právě teď a vyzkoušejte zdravé recepty na léto!
Tělo se v létě potřebuje chránit před
zvýšenou teplotou a vlhkostí vzduchu
chladivými, osvěžujícími a lehkými
potravinami. Měli bychom také omezit množství živočišného tuku a soli.
tekutin, aby nedošlo k dehydrataci a
přehřátí organismu. Nejlepší je obyčejná voda pokojové teploty. Můžete
ji vyzkoušet s plátky okurky, pomeranče, citrónu nebo máty. Dalším
zdrojem tekutin mohou být různé
ovocné, zeleninové šťávy a v poslední době také oblíbené studené polévky. Vyhněte se sladkým, přechlazeným a alkoholickým nápojům. Sladké a příliš chladné nápoje žízeň zvyšují a oslabují trávení. Přemíra alkoholu organismus dehydratuje a nadměrně zatěžuje.
Co jíst v létě?
Vybírejte ochlazující potraviny zeleninu a ovoce, mléčné produkty,
luštěniny v kombinaci s celozrnnými
obilovinami, rýži basmati, sóju a tofu.
Z bylinek je vhodná máta, koriandr,
meduňka a třezalka. Teplá jídla lze
nahradit studenými pokrmy - saláty
zeleninové, těstovinové, pomazánky
či studené polévky. V létě pokrmy
dlouho nevařte, nepečte a nesmažte.
Ideální tepelná úprava je krátké vaření ve vodě, dušení, restování či grilování. Nezapomínejte na zakysané
mléčné nápoje a jogurty, které obsahují přirozená probiotika.
Letní zažívání
Naše zažívání v létě dostává někdy
pořádně zabrat. Rozhodně není ideální grilování tučného masa, opékání
špekáčků a zapíjení alkoholem. Těžká, tučná jídla a nadbytek alkoholu
tělo překyselují a rozhodně ani zdraví
a hmotnosti neprospívají. Pozor také
na dovolené s polopenzí, kdy se dvakrát denně pořádně přejíme a přes den
mlsáme smetanové zmrzliny. Nebo
plná penze, kde jsme přímo nuceni se
přejídat celý den. Nekažte si léto zažívacími potížemi, kily navíc a překyseleným žaludkem. Dbejte na pravidelnost a střídmost a užívejte si pestrosti potravin.
Přidejte na tekutinách
V létě a zvláště v horkých letních
dnech je potřeba zvýšit denní příjem
Pozor na bakterie
Ve vysokých teplotách se také dobře daří různých bakteriím a hrozí tak
zvýšené riziko střevních infekcí. Nejčastěji dochází k nákaze z nedostatečně tepelně upraveného masa, vajec a
mléčných výrobků. Dodržujte zásady
hygieny - při pečení a grilování maso
dostatečně propečte, zmrzlinu raději
domácí nebo kupujte balenou, nekupujte potraviny s blížícím se koncem
záruční doby a ve vedrech se vyhněte
salátům se zálivkami, obloženým
chlebíčkům a krémovým dortíkům.
Letní zdravé recepty
Připravili jsme pro Vás dva tipy na
zdravé, rychlé a výborné svačiny. Studená polévka Gazpacho původem ze
Španělska v létě příjemně ochladí a
dodá potřebné vitamíny a tekutiny.
Jahodové kefírové mléko je výborné
jako zdravá alternativa různých sladkých mléčných nápojů.
Studená polévka Gazpacho
Suroviny: rajčata 500 g, okurka
salátová, paprika červená, česnek, cibule, olivový olej, vinný ocet, sůl,
pepř, voda na ředění, koriandr nebo
máta na ozdobu nebo přímo do polévky, tmavý toastový chléb na případné zahuštění.
Rajčata nejdříve shora lehce nařízneme do kříže a spaříme je krátce ve
vroucí vodě. Pak rajčata oloupeme a
zbavíme semínek. Zbylou zeleninu
oloupeme a pokrájíme na kusy. Vše
společně rozmixujeme dohladka. Do-
chutíme solí, pepřem, olejem, octem
a popřípadě čerstvými bylinkami.
Znovu polévku ještě krátce promixu-
jeme. Pokud je třeba, zředíme polévku vodou nebo naopak zahustíme
chlebem (bez vnější kůrky). Před podáváním dáme alespoň na hodinu do
lednice vychladnout.
Jahodový kefír shake
Suroviny: jahody čerstvé nebo
mražené, pokrájené, kefírové mléko
neochucené, med
nebo agávový sirup, kokos strouhaný, máta čerstvá na ozdobu.
Ovoce, kefír, med a kokos rozmixujeme dohladka. Můžeme použít i
mražené ovoce. Před podáváním vychladíme v lednici a na ozdobu použijeme lístky čerstvé máty a posypeme ještě zlehka kokosem.
16
Kultura, společnost, inzerce
OBLASTNÍ
MUZEUM
VÝSTAVY
do 15. října
PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ
v Československu 1968-89
do 29. června
ALBRECHT DÜRER - motivy z díla
do konce září
- MUDLŮM VSTUP POVOLEN aneb
Vítejte ve světě kouzel Harryho Pottera
Jedinečná sběratelská výstava
- KRAJINA LABSKÝCH PÍSKOVCŮ
v proměnách času
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Procházka starým Děčínem
Ptactvo Děčínska
Vývoj lodní dopravy na Labi
EXPOZICE NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU
Gotické umění na Děčínsku (+ katalog)
Zámecká zbrojnice
Zámek v proměnách doby
VÝSTAVY
PRÁCE ŽÁKŮ DĚČÍNSKÉHO GYMNÁZIA
- chodba 2. patra.
VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ KROUŽKU
TVŮRČÍ PSANÍ PRO ŠKOLÁČKY
- chodba 3. patra
Provoz v červenci a srpnu 2014:
Hlavní půjčovna a studovna
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 12, 13 - 19
středa, pátek, sobota, neděle zavřeno
Dětské oddělení
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 12, 13 - 18
středa, pátek, sobota, neděle zavřeno
POZOR, HLAVNÍ
KNIHOVNA MÁ
OD 28. 7. DO 10. 8.
ZAVŘENO!
ZÁMEK DĚČÍN
pá 8. 8., 15. 8. a 22. 8. vždy od 21.00 a
21.45
NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Hrané prohlídky - noční výlety do 19. století, kdy se na děčínském zámku setkali tři
evropští panovníci. Hrají: Josef Barták,
Petra Nedvědová, Petr Svoboda, Michal
Nedvěd, Vít Kofroň, Aleš Kalvoda aj. Vstupenky je nutno předem rezervovat.
Jazzová odpoledne v Růžové zahradě
15.00 neděle
10. 8. Old Boys
24. 8. Jazzíček
PROHLÍDKY V SRPNU
Růžová zahrada denně 10.00 - 20.00
Jižní zahrady denně 9.00 - 20.00
Prohlídkový okruh „Zlatá léta děčínského zámku“ (Největší sláva a rozkvět thunovského sídla. - Salony v přízemí západního křídla, obrazárna, hlavní obytné pokoje piana nobile v jižním křídle a zámecká kaple sv. Jiří.): denně 9.00 - 18.00
Prohlídkový okruh „Návštěva u knížete
Františka Thuna“ (Zámek za časů nejvýznamnějšího člena rodu, někdejšího premiéra rakouské vlády a českého místodržícího. - Soukromé pokoje v přízemí jižního křídla, dětské pokoje, reprezentační
salony v západním křídle i pracovna posledního majitele v severním křídle.): denně 9.00 - 18.00
Prohlídkový okruh „Barokní perly zámku“ (Skvosty barokního umění - zámecká
konírna, Růžová zahrada, spojovací chodba, kostel Povýšení sv. Kříže): duben - říjen denně v 11.00, 14.00 a 15.30.
Expozice oblastního muzea: duben - říjen
denně 9.00 - 17.00
Okruhy a expozice lze i spojovat
za snížené vstupné.
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
v Děčíně-Chrástu: květen až září - so, ne,
svátky 13.00 - 18.00
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
Magistrát města
JOSEF STRNAD - malba
Výstava abstraktních obrazů do 11. září
ul. 28. října, Děčín I
do 31. srpna
V ZAUJETÍ
Výstava tří fotografů z Litoměřic - Josef
Rotter (detaily staré části města), Rostislav
Král (studoval obor fotograf v Děčíně a
představuje vývoj své tvorby), Patrik Pátek
(Litoměřice reportážně).
P. Chrastil:
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
do 7. 9.
LADISLAV CAFOUREK
Výstava obrazů.
Jan Werich / S úsměvem to taky jde .................. 269,-
Z. Haník a kol.:
7. srpna 2014
LETNÍ KINO
Fotbalový stadión Staré Město
6. 8., st 21.30
POJEDEME K MOŘI
Komedie ČR 2014. Režie: Jiří Mádl. Hrají:
Ondřej Vetchý, Jaroslava Pokorná, Jan
Maršál, Lucie Trmíková, Michaela Majerníková, Zdeněk Bařinka...
7. 8., čt 21.30
KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
Romantické komediální drama USA 2014,
titulky. Režie: Woody Allen. Hrají: Emma
Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden,
Jacki Weaver, Hamish Linklater...
8. 8., pá 21.30
LUCY
Akční sci-fi USA/Fr. 2014, titulky. Hrají:
Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Minsik Choi, Amr Waked, Analeigh Tipton...
9. 8., so 21.30
NA HRANĚ ZÍTŘKA
Akční sci-fi USA 2014, titulky, 12+. Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton,
Jeremy Piven, Lara Pulver...
10. 8., ne 21.30
PŘÍBĚH KMOTRA
Životopisné krimidrama ČR 2013. Hrají:
Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Andrej
Hryc, Vica Kerekes, Kryštof Hádek, Jan
Vondráček, Vladimír Brabec...
11. 8., po 21.30
LÁSKY ČAS
Romantické komediální drama V. Británie
2013, titulky, 12+. Hrají: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Lydia
Wilson, Lindsay Duncan...
12. 8., út 21.30
ZEJTRA NAPOŘÁD
Romantické komediální road-movie ČR/
Slovensko 2014. Hrají: Pavel Batěk, Vica
Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Klára Issová, Jan Přeučil, Michal Kavalčík, Ladislav Županič, Anna Kulovaná...
13. 8., st 21.30
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Komedie ČR 2014, 12+. Hrají: Boleslav
Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav Donutil, Ivana Chýlková, Dagmar VeškrnováHavlová, Karel Gott, Karel Heřmánek...
14. 8., čt 21.30
TŘI BRATŘI
Pohádka ČR/Dánsko 2014. Režie: Jan Svěrák. Scénář: Zdeněk Svěrák. Hrají: Vojtěch
Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský, Boleslav Polívka, Zdeněk
Svěrák, Oldřich Kaiser, Ivana Chýlková,
Jiří Lábus, Zuzana Norisová...
15. 8., pá 21.30
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3
Akční thriller USA 2014, titulky. Hrají:
Volejbal - Učebnice pro trenéry mládeže ........ 399,-
P. Zapletal:
Český fotbal - Všechny sezóny ČL od r. 1993 ....... 398,-
I. Westwell:
První světová válka den po dni ............. AKCE... 199,-
J. Kovařík:
Jutsko 1916 - Největší námořní bitva Velké války ...... 399,-
R. Plch, M. Plch:
Kam za vojenskými památkami .................. 299,-
Groverovi-Suchých:
Aby porod nebolel ............................... 280,-
Ukradená galerie
čt 7. 8., 19.00
Zbrojnická ulice
73. Ukradená galerie Děčín - Podmokly
KRISTINA NOWAK: URBEX
Jílovská badatelka předvede výsledky svého průzkumu opuštěných objektů.
čt 14. 8., 19.00
Zbrojnická ulice
74. Ukradená galerie Děčín - Podmokly
MLADÁ ARCHITEKTURA
Pokračování cyklu. V obou případech poté projekce a debata v Baru Bodenbach.
Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren,
Wesley Snipes, Mel Gibson, Kellan Lutz,
Harrison Ford, Antonio Banderas...
16. 8., so 21.30
V OKU TORNÁDA
Thriller USA 2014, titulky, 12+. Hrají: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, Matt Walsh...
17. 8., ne 21.30
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT
Dobrodružná komedie USA 2013, titulky.
Hrají: Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam
Scott, Kathryn Hahn, Patton Oswalt, Shirley MacLaine, Josh Charles, Adrian Martinez, Sean Penn...
Tulákům
Jetřichovicka
- autogramiáda
N. Belisové
Nová kniha Tulákům Jetřichovicka
spatřila světlo světa a její autorka Natalie Belisová, čerstvá nositelka Ceny
hejtmana Ústeckého kraje, ji bude
podepisovat v pátek 22. srpna od
17.00 v Centru Pivovar, Sofijská 2/3,
Děčín VI.
-tům-
Děčínské
VyOsení potřetí
Žánrově pestrý festival nezávislé
hudby pod názvem Děčínské VyOsení proběhne jako 3. ročník pod otevřeným nebem v kempu pod Novým
mostem ve dnech 22. - 23. srpna.
Podrobnosti příště.
-pří-
Kursy v knihovně
Již nyní se můžete hlásit do kursů
Městské knihovny Děčín na příští
školní rok 2014/2015.
Připravujeme kursy nové:
- Učíme se fotografovat
- Péče o zahradu
- Němčina na mateřské (dopolední
kurz pro maminky a předškolní děti)
- Němčina pro děti od 6 let
- Animace pro děti (1.-3.tř.) + pro starší děti (4.-6.tř.)
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 28
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
22. 7. Lucie Stoklasová - dcera Natálka
Lenka Didiová - syn Patrik
23. 7. Libuše Nohavicová - syn Matěj
Šárka Nistorová - syn Daniel
24. 7. Lucie Franclová - dcera Lucinka
25. 7. Klára Burdová - dcera Maruška
26. 7. Lucie Rampasová - dcera Nikolka
Magdalena Moravcová - syn Mareček
27. 7. Nikola Kučerová - syn Sebastian
28. 7. Michaela Růžičková - syn Petr
Věra Primusová - dcera Eliška
29. 7. Pavlína Čambalová - dcera Natálka
30. 7. Daniela Ehlová - dcera Anežka
Simona Gáborová - syn Kubíček
Soňa Konášová - dcera Esterka
Kateřina Urbanová - dcera Barunka
31. 7. Martina Rumlová - dcera Eliška
1. 8. Dana Kabourková - syn Tomášek
Adéla Machačová - syn Vítek
2. 8. Jaroslava Nohýnková - syn Jaroslav
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
14. 8. Sladká Miloslava
15. 8. Matějková Marie
Koncerty v Srbské už probíhají
V kostele sv. Václava v Srbské
Kamenici probíhá jubilejní 20. ročník
mezinárodního hudebního festivalu,
jehož hlavní duší je Tomáš Čistecký.
Festival nabídne šest koncertů, vždy
v sobotu od 16.00 hodin. Výjimkou
bude ten poslední, který se koná v
neděli od 11.00 hod.
V sobotu 9. 8. zahraje na harfu B.
Pazourová, na flétnu L. Čistecká, 16.
8. se pak představí dechový kvintet
Musica per Cinque, 23. 8. rozezní violoncello Friedwart Dittman a kontrabas Martin Knauer, 27. 9. zazpívají
komorní orchestr Canto a Děčínský
pěvecký sbor) a 28. 9. zakončí hrou
na varhany Alexander Pfeifer a na
trubku Frank Zimpel.
-blc-
Varhanní maraton
Po dvouleté přípravě se i v Děčíně
může uskutečnit projekt varhanního
maratonu 2014 s interpretem Matthiasem Grünertem z Drážďan.
Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a pod záštitou ministerského předsedy Svobodného státu
Sasko, pana Tillicha, se může realizovat projekt, do kterého po důkladném výběru byly zařazeny i historické varhany dvakrát v Děčíně, jednou
v Chlumci, Teplicích a Oseku, o které
je příkladně pečováno a jsou na vysoké technické úrovni.
Realizací celého projektu byli společností Kirchen Klang e. V. z Drážďan pověřeni pánové Andreas Seidel,
jako vedoucí manažer projektu, Jan
Záhora st., jako varhaník a populizátor varhanní tvorby z Děčína, a Jiří
Kocourek, historik a varhanář z Bautzenu.
Město Děčín tedy v pondělí 25. srpna přivítá účastníky výše popsaného
varhanního maratonu, kdy v 10.00
hodin se představí publiku varhany
stavitele Fellera z roku 1864 z Libouchce, umístěné v kostele sv. Václava
a Blažeje na ul. 28. října. Od 11 hodin
budou představeny v chrámu Povýšení sv. Kříže v Křížové ulici varhany
Rieger, Opus 315 z roku 1891, zapsané jako kulturní památka České republiky. Interpret Matthias Grünert průřezem a výběrem skladeb chce Děčínu
přiblížit zejména barokní a romantickou literaturu, která zapadá do období vzniku a největšího rozkvětu děčínských královských nástrojů.
Ze Spolkové republiky Německo
přijedou tři autobusy posluchačů a pro
Děčín to je výzva a pozvání k hojné
účasti.
Jan Záhora st.,
regenschori Farnosti Děčín I
PIETA
Všechno na světě zmizí,
ale stopy Tvé lásky a práce zůstanou...
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým, že v neděli 27. července po zákeřné
nemoci v klidném spánku naposledy vydechla
naše drahá manželka, maminka, babička a sestra,
paní Helena Holinková.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Manžel Jaroslav, syn Vítek s rodinou,
dcera Alena a sestra Lída s rodinou
VZPOMÍNKA
Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl,
ten v našich vzpomínkách žije dál,
ten nezemřel...
V sobotu 2. srpna by se naše maminka
Zuzana Putnarová dožila 80 let.
Moc nám chybíš!
Tvoje děti Zuzana, Jiří, Jaroslav,
vnuk David se ženou a pravnoučata
Jen ten, kdo s Tebou žil,
ví, co ztratil...
Ve středu 13. srpna uplynou tři roky od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Vladimír Palaš z Podmokel.
Za rodinu s láskou manželka Alžběta, dcera Vlaďka
a maminka Marie. Stále vzpomínáme...
Prázdninové nabídky naší zoo
Večerní prohlídky
Děčínská zoo zve na další prázdninovou večerní prohlídku, která proběhne v pátek 15. srpna. Pro rodiny s
dětmi začíná v 19 hodin, ve 20.30 pak
přijde na řadu komentovaná prohlídka pro dospěláky. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit, a to na tel. 412
531 531.
Cena 130 Kč dospělý, 90 Kč dítě.
15. 8. od 19.00 h
Večerní prohlídka zoo pro děti
15. 8. od 20.30 h
Večerní prohlídka zoo pro dospělé
29. 8. od 19.00 h
Večerní prohlídka zoo pro děti
Chcete strávit noc v zoo?
Zoologická zahrada připravila speciální akci s názvem Noc v zoo, dvě
se již uskutečnily, poslední se koná
nyní v pátek 8. srpna.
Akce se mohou zúčastnit děti ve
věku od ukončené 1. třídy až do 15
let, nutné je však se předem přihlásit
(tel. 412 531 531), počet je omezen.
Děti čeká spaní ve velkém stanu,
soutěže, opékání buřtů, prohlídka,
kontakt se zvířaty a spousta dalšího.
Cena za nocležníka je 320 Kč a nutným vybavením je spacák a karimatka. Dále zoo doporučuje baterku, oblečení dle počasí a pevnou obuv. Začátek Noci v zoo je v pátek v 18 hodin, konec v sobotu v 9 hodin. -ah-
Bezručova 933/3, Děčín 4 tel. 412 151 093 www.princetour.cz
Zpáteční letenka Praha - Paříž ......................................................................... 3 200,Zpáteční letenka Praha - Neapol ..................................................................... 2 100,Zpáteční letenka Praha - Benátky .................................................................... 2 800,Zpáteční letenka Praha - Řím .......................................................................... 2 100,-
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 32 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Malá kuchyňka a pokoj. Plastová okna, dlažba a
plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek. Nájem 4600 Kč plus zálohy na služby. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2
osoby. Tel. 604 162 943.
(2/j)
Garsonka 30 m2 s balkónem, ve 2. p. rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba,
koupelna s vanou, malý kuch. koutek je součástí
pokoje. Okrasná zahrada v zadním traktu. Nájem
3300 Kč plus zálohy na služby. Pouze pro jednu
osobu. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162 943. (3/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na
Kamenické ul. v Děčíně 2, dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč,
plus záloha na vlastní proud, kauce 10 000 Kč.
Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943. (4/j)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč, plus
záloha na vlastní proud. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604
162 943.
(5/j)
Byt 1+1, 34 m2, ve 3. a 6. poschodí panelového
domu v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt,
dlažba v kuchyni, na chodbě a v koupelně. Plastová
okna. Nájem 3300 Kč + zálohy na služby. Kauce 10
000 Kč. Max. pro 2 osoby. Tel. 604 162 943. (6/j)
Suterénní byt 3+kk, 80 m2 v panelovém dodmě
v Želenicích, v Děčíně 6, zrekonstruovaný byt, dlažba
na podlaze, plast. okna, kuch. linka s el. sporákem,
koupelna s vanou. Oplocený pozemek. Nájem 4600
Kč plus zálohy na služby. Kauce 10 000 Kč. Tel.
604 162 943.
(7/j)
Byt 2+1 bez balkónu, 60 m2, ve 3. poschodí panelového domu v Želenicích, v Děčíně 6, zrekonstruovaný byt, dlažba v kuchyni, koupelně a na
chodbě. Nájem 4700 Kč plus zálohy na služby. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(8/j)
Byt 3+1 s terasou, 2. poschodí, 90 m2, v Horské
ul., Děčín 2, dlažba a plovoucí podlaha, klidný zrekonstruovaný dům a byt. Vhodné max. pro 2-3 osoby, pro solidní, neproblémové zájemce. Nájem vč.
záloh 8500 Kč plus vlastní proud, kauce 15 000 Kč.
Tel. 604 162 943.
(9/j)
Byt 3+1 s balkónem, 62 m2, 3. poschodí panelového domu v Želenicích, v Děčíně 6, nájem 4600
Kč plus zálohy na služby. Kauce 10 000 Kč. Tel.
604 162 943.
(10/j)
Pronajmu byt 3+1 na Masarykově nám., 1. patro, po rekonstrukci. Více na tel. 608 970 905. (265)
Prodám garsonku v centru Děčína I, panel. dům,
6. patro, po rekonstrukci, část. vybavená, Tel. 731
851 400, od 16. do 26. 8. tel. 736 481 007. (264)
Pronajmu 1+1 po rekonstrukci, Bynov, vše blízko,
kousek nad supermarketem. Tel. 725 568 092. (263)
Pronajmu (prodám) 4+1, Děčín, Na vyhlídce 326. 8500
Kč/měs., nebo 950 000 Kč. Tel. 777 683 872.
(262)
Pronajmu pěkný slunný 3+1 po rekonstrukci s
krbovými kamny a velkou terasou, 1. p., St. Město.
Nájem 6000 + služby, kauce 12 000 Kč. Pouze slušným platícím nájemníkům. Tel. 725 241 796. (261)
Prodám 2+1, Kamenická, po rekonstrukci, balkon, parkety, stará zástavba. Nízký nájem. Tel. 773
759 257.
(260)
Koupím byt 1+1, Děčín I a II, podmínkou výtah,
platba v hotovosti. Tel. 736 655 816.
(259)
Pronajmu 1+1 (cca 60 m2) na Starém Městě, 2
balkony, 9. poschodí. Od 1. září. Ostatní info na tel.
732 867 301.
(258)
Pronajmu levně na Starém Městě v přízemí cihl.
domu částečně rekonstruovaný byt 1+1. Vestavěná
patrová postel. Cena 2800 + el. + vodné + kauce.
Tel. 777 579 454.
(253)
Pronajmu garsonku v DC VI - Letná, ul. Slovanská, 17,5 m2, 1. p., byt po rekonstrukci, nově a plně
vybaven (lednice, pračka, indukční sporák, mikrovlnka, digestoř) nová koupelna, podlahy. Plastové
okno, krásné a klidné prostředí. Pronajmu dlouhodobě. Centrum Podmokel 15 min. chůze, MHD 1 min.
od bytu. Volný od 1. 9. Nájem 3200 Kč + služby 1600
Kč + kauce 10 000 Kč. Tel. 724 163 342.
(248)
Pronájem 2+1 po rekonstrukci, Staré Město.
Nájemné a služby 7500 Kč. Tel. 736 510 113. (244)
Prodám byt 2+1 v OV v původním stavu, 7. patro, na Starém Městě. Cena 460 tisíc. Informace po
16. hod. na tel. 607 202 593.
(243)
Pronájem bytu 1+1, 39 m2, Revoluční nám., DC
4, 2. patro, vlastní vytápění a ohřev vody. Nájem
3600 + poplatky + kauce. Tel. 602 42 78 43, 602
4456 48.
(242)
7. srpna 2014
Pronajmu byt 2+1, vel. 78 m2 v přízemí u OD
Koral v DC IV. Cena 4000 Kč + služby, kauce 3
nájmy. Tel. 603 293 412.
(241)
Pronajmu zrekonstruovaný byt 1+1 na Starém
Městě, veškeré služby v dosahu, stará zástavba,
klidné místo. Byt je v moderním bílém designu,
kuchyň, obývák, koupelna, okna. Vlastní elektroměr v bytě, vše zcela nové. Nájem 4700 Kč, voda
300 Kč. Opravdu krásný byt. Tel. 773 130 111. (240)
Pronajmu zděný byt 1+1, 50 m2, zvýš. přízemí v
DC 3, plastová okna, zahrádka. Nájem 3500 Kč +
energie. Tel. 775 364 604, 605 544 264.
(239)
Pronajmu byt 3+1 v RD se zahradou a parkováním u domu. Celkové náklady 8000 Kč/měs. Tel.
704 013 352.
(238)
Pronajmu byt 1+1 (35 m2) v Děčíně Boleticích v
klidném domě. Nájem 3000 Kč + služby + el. Volný
ihned. tel. 733 732 297.
(189)
Pronajmu podkrovní 3+1, ul. Želenická, 4300 nájem + služby, kauce 8600 Kč. Tel. 739474 152. (185)
Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v okrajové části
Děčína. Po celkové rekonstrukci, plastová okna,
vlastní plynové topení. Volný ihned, vratná kauce
nutná. Tel. 605 767 146.
(172)
Prodám celé 3. podlaží v cihlovém domě rozdělené na 3 BJ (2+KK, 2+KK, garsoniéra), s vlastní
chodbou pod uzavřením a půdou. V každém bytě
přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní
internet. Pěkný výhled, klidné místo, vynikající poloha. Zcela mimo záplavovou oblast! Kompletní
nové rozvody vody, odpadů, elektřiny, plynu (r.
2012). Plastová okna. Byty mají vlastní elektroměr,
vodoměr, bojler. Topení na plynový kotel, rozvody
v mědi, radiátory. Vhodné jako bydlení pro vícegenerační rodinu nebo jako investici na pronajímání
(výnos z pronájmu 11 500 Kč, splátka úvěru cca 9
000 Kč). Tel. 775 929 635.
(124)
Pronájem 1+1 (48 m2) v bytovém domě ul. Březová 41, Děčín-Staré Město. Byt po rekonstrukci
(r. 2012), vana, plynové topení, plastová velká okna,
3. p. s pěkným výhledem. Chodba pod uzavřením.
V bytě přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní internet. Obč. vybavenost v dosahu. Nájem
4500 Kč + služby 2375 Kč (+el.). Kauce 10000 Kč.
POUZE DLOUHODOBĚ. Tel. 775 929 635. (123)
Pronajmu byt 2+1 v Děčíně 2, Riegrova ul. 2.
patro činžovního domu, nájem 4500 Kč + 2600 služby, volný ihned. Vratná kauce 10 000 Kč. Tel. 603
966 834, 603 255 377.
(209)
Prodej 2+1 v klidné části centra Děčín IV. Nové
zateplení a okna. Cena dohodou. Tel. 603 247 907.
(207)
NEBYTY - POZEMKY
Prodám necelých 500 m 2 pozemku v lokalitě
Děčín - Čertova Voda. Pozemek bez stromů, přístupová cesta. Tel. 736 231 941.
(254)
Pronajmu sklepní prostory vhodné k podnikání
v centru města na pěší zóně, Křížová ul. Nutná rekonstrukce. Tel. 725 241 796.
(257)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(1/j)
Odkoupím část pozemku, zahrady do 500 m2 (NE
v zahrádkářské kolonii) s možností napojení na veškeré inženýrské sítě, kdekoliv v Děčíně, ale blízko
MHD, tedy s dobrou dostupností do centra města.
Veškeré náležitosti a papírování oběhám a zařídím.
Cena dohodou. Email: [email protected], tel.
778 406 782.
(250)
Prodám zahradu v zahrádkářské kolonii Děčín Folknáře (582 m2). Podsklepená chatka, užitková
voda, el. 220/380 V, pitná voda k dispozici. Cena
250 000 Kč. Tel. 603 232 306.
(200)
PRODEJ
Prodám levně starší počítač, tiskárnu a stolek pod
PC. Cena celkem 1000 Kč. Tel. 736 231 941. (254)
Suroviny pro výrobu zmrzliny - www.zmrzlinavalsa.cz, tel. 777 118 866.
(246)
Prodej palivového dříví, metrové kusy - bříza,
buk, měkké dřevo, cena dohodou. Možno zajistit
dopravu. Tel. 774 862 671.
(245)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Pronajmu garáž v Lužické ul., 1000 Kč/měs. Tel.
602 390 077.
(256)
Pronajmu velkou garáž pro 5 aut, 68 m2, možno
i jako sklad. Děčín 6. Tel. 732 383 818.
(237)
PRÁCE
Přijmeme číšníka/servírku do restaurace v Děčíně I, možno i brigádně. Tel. 603 573 027, 776
192 299.
(18/P)
VOŠ a SPŠ Děčín nabízí od 1. 9. 2014 volnou pracovní pozici účetní - administrativní
pracovník. Dále nabízí volnou pracovní pozici
učitel výpočetní techniky a učitel statiky - možno i na zkrácený úvazek. Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na [email protected] nebo na sekretariát školy, Čs. armády 10, Děčín I. Informace na
tel. 412 516 136.
(17/P)
Provedu veškeré tesařské konstrukce: krovy, altány, gar. stání, pergoly, bednění schodiš, točité
90o, 180o, atd. Materiál + doprava zajištěna, na vše
slevy. Děčín a okolí. Tel. 607 751 221.
(4/P)
Lékárna Damona v Děčíně přijme farmaceutickou laborantku a lékárníka. Více informací na tel.
731 572 512 či na e-adrese [email protected]
Nabízím své služby - uvařím, uklidím, obstarám
nákupy, pomohu s docházkou k lékaři - zajistím i
odvoz, také práci na zahrádce. Spolehlivá, poctivá
se zárukou. Tel. 607 412 148.
(247)
Přijmeme obsluhu čerpací stanice - pokladní.
Na dobu určitou od 28. 6. 2014 do 31. 8. 2014.
Bližší informace na tel. čísle 603 846 455. (13/P)
SEZNÁMENÍ
Vdovec 65/170/87, abst., nekuřák, rybář, houbař a tanečník, něžný, osamělý hledá upřímnou
ženu, která ještě dokáže dát muži lásku. Prožít pěkný zbytek života, totéž nabízím já. Věk do 60 let,
skromnou nekuřačku, řidička s autem vítána, není
podmínkou. SMS na tel. 737 780 217.
(252)
Ahoj, hledám touto cestou hodnou upřímnou a
milou partnerku, která už také nechce být sama.
Těším se na Tvoji odpově
. 38/178, sportovní postavy, Děčín a blízké okolí. Tel. 736 632 236. (251)
RŮZNÉ
Hledám spolehlivého člověka na týdenní úklid
malého bytu v DC 1. Zn. Levně. 777 212 293. (249)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
19
Zábava
číslo 28
OSMISMĚRKA
NANDU PAMPOVÝ patří mezi běhavé ptáky, kteří neschopnost létat nahrazují silnými nohami a rychlým
během po zemi. Jeho domovem jsou travnaté pampy Jižní Ameriky od severu Brazílie až po střední
Argentinu. Vyhledává vlhčí území v blízkosti řek nebo močálů, naopak se vyhýbá lesům a horám. Tvoří
zpravidla hejna o 20 až 30 jedincích, byla však pozorována i hejna čítají sto ptáků. V období hnízdění se
hejno rozpadá na menší skupiny, které vede jeden kohout, jenž má při sobě pět až deset samic. Během
toku je samec značně agresivní a tvrdě si hájí své teritorium. Dokonce i v zoo jsou tokající samci nebezpeční a z výběhu často vyhánějí ošetřovatele. Argentinští farmáři pak na svoji obranu berou na pastviny
psy, kteří udržují agresivní nandu v odstupu. Nandu pampový nemá příliš přirozených nepřátel, přesto je
velmi ostražitý a díky výbornému zraku a sluchu okamžitě zpozoruje vetřelce. Ke skupinkám nandu se
občas připojují jeleni, kteří využívají pozornosti nandu. Když je nandu pronásledovaný, běží přitisknutý
nízko k zemi, dlouhý krk má natažený vpřed a vyráží celou řadu hlasitých zvuků. Aby svého pronásledovatele ještě více zmátl, čas
od času vztyčí a roztáhne křídlo, které se sice nehodí k letu, ale jako kormidlo funguje výborně a nandu díky němu provede ostrý
obrat a pokračuje v prudkém běhu. Oblíbenou potravou nandu pampového je tráva a různé byliny, nepohrdne však ani různým
hmyzem, (tajenka 18 písmen). Loví i drobné živočichy, které lapá do až 12 cm dlouhého zobáku. Tekutiny získává běžně jen z
rostlin, pít musí jen v případě dlouhého sucha. Hnízdo je mělká jamka v zemi, kterou vyhrabe samec, všechny samice pak do něj
snáší vejce, jež zahřívá pouze samec. Snůška činí zhruba 20 vajec, ale může mít i 60 vajec. Je jasné, že samec všechny nezahřeje,
a tak zůstává veliké procento vajec, v nichž se zárodek nevyvine. Své jméno dostal nandu pampový podle hlasitého křiku „nan-du“.
A D O H A J K CH M O L
I
T A N
H N O K E E A E C I N A R E B
I B R L Č M I M I N O I R Z A
L Á I Á E V E I
E
I G A M V P
B T L L K A N C E L Á Ř Á O A
O O E L S S Á K
K O R K Á Z
I
Š
I R S T D
I Á T P P T S R K
N E C I N T Á T S Z E E A A Á
„Jean, jak je dnes venku?“
„Je mlha, sire, není skoro na
krok vidět.“
„Skvělé počasí, Jean, pojedete s lady na lov kachen.“
„Ale sire, to je nebezpečné!
Nebude vidět, kam střílíme!“
„Ano, Jean, proto pochopím,
když si lady spletete s kačenou.“
A Á O K C E Ř O Á L C J N D R
P K L Ě O E K V P N I A O O O
Paní učitelka vykládá látku:
„Děti, ví někdo z vás, co je to
pštros?“
Ani jeden žák to neví, a tak
vysvětluje: „Pštros je taková
velká slepice, veliká asi jako
já...“
O A T E Z L O Á O L V L Z S B
R B L A Z K O R Y A O E L T M
S C A N R Ž R T R M A
A S T O L E K A R A B I N A B
V roce 2000 sedí v cele smrti
vězeň a čeká na popravu.
Vejde strážný a říká: „Mým
úkolem je splnit vaše poslední přání. Vyslovte je!“
A vězeň na to: „A vy ho fakt
splníte?“
Strážný: „Splním.“
„A nepopravíte mě dřív, než
ho splníte?“
„Nepopravíme.“
„Tak si přeju šampaňské, ročník dva tisíce třicet sedm.“
obzvláště
kobylkami
OSMISMĚRKA
řešení
Přijde vlk do porodnice podívat se na syna.
Prohlíží ho a celý se rozplývá: „Jaká má krásná očička!
A ten čumáček! A jaké má
malinké zoubky! A ta ouška!
Ouška? Ty uši! Jen počkej,
zajíci!!!“
SUDOKU
řešení
4
3
7
6
2
8
5
1
9
2
1
6
9
5
7
4
8
3
9
8
5
4
3
1
6
2
7
5
2
1
7
9
3
8
4
6
3
7
8
2
4
6
9
5
1
6
4
9
1
8
5
3
7
2
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Barevná tiskárna, bárka, beranice, borovice, bramborák, cesta, domino, doložka,
chameleon, chemická továrna, elita, Evropan, jahoda, jelito, jepice, kancelář, karabina,
karavana, kobliha, koláček, kolonka, kosatka, larva, magie, mimino, molitan, nálezce,
palice, plotna, postel, radost, Řecko, skeč, státnice, stolek, tisková zpráva, točna,
trezor, třezalka, zákrok.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
1
9
3
8
7
4
2
6
5
I C O E A K T O Č N A R
7
5
4
3
6
2
1
9
8
I
E K I
8
6
2
5
1
9
7
3
4
V K L
20
Sport
7. srpna 2014
Březiny daly na úvod 11 gólů!
Březinský Václav Spilka střílí gól do branky Markvartic a upravuje na poločasových 6:0. Březiny nakonec vyhrály 11:1!
-blc-
Dveře v Březinách jsou otevřené
Po roční pauze se vrací dospělý fotbal zpět do Březin. Tým SK Březiny
se přihlásil do III. třídy a bude se snažit co nejdříve vybojovat soutěž vyšší, důstojnější historii fotbalu klubu u
Ploučnice. Na konci července sehráli
Březinští první přípravný zápas a rozstříleli v něm Markvartice 11:1. Před
utkáním jsme hovořili s dlouholetým
činovníkem klubu, Josefem Šťovíčkem.
Co vás vedlo ke znovuobnovení družstva dospělých?
Zjistili jsme, že klub bez dospělého
týmu je poloviční, a rozhodli jsme se
oslovit naše bývalé odchovance a opět
založit dospělý mančaft. Hráči zájem
měli, pozvali jsme je a od května už
trénují. Soutěž chtějí hrát a uvidíme,
nač budou mít.
S jakými ambicemi do soutěže
jdete?
Zatím je na nějaké cíle brzy. Uvidí-
Volejte
Princip
412 512 739
Nutno připočíst DPH 20 %.
me, jak to bude vypadat po podzimu,
protože máme poměrně mladý tým.
Ale věříme tomu, že postup bychom
vykopat mohli.
Jak jste tým složili?
Kádr je složen z bývalých dorostenců Březin a pokud by někdo další z
našich odchovanců měl zájem, jsou
mu dveře otevřené. Nechceme ale nikoho přemlouvat, je to na bázi dobrovolnictví. Kdo ale chce, může se uplatnit.
Kdo bude tým trénovat?
Zatím to dělá Michal Wirkner a
oslovit bychom chtěli Rudu Culka.
Jenže ten je zraněný. Do začátku soutěže tedy musíme tohle vyřešit.
Březinský stánek tedy opět ožije...
Náš klub žil i minulý rok. Na jaře
se v našem areálu odehrálo zhruba
sedmdesát zápasů futsalu, na podzim
by to mělo být už devadesát utkání. K
tomu pak musíme připočítat náš fotbalový tým dospělých, dorostu i žáků.
Máme také přípravku, která ale zatím
nehraje žádnou soutěž. Takže vlastně
téměř každý den je a bude na hřišti
živo. Zázemí našeho stadiónu je skvělé a byla by škoda ho nevyužít.
Luděk Černý
Kam za sportem v Děčíně?
SOBOTA 9. 8.
Hřiště Jílové, 10.30 hod. Přípravný zápas mužů ve fotbalu: FK Jílové
- Proboštov.
Hřiště Březiny, 16.00 hod. Přípravný zápas mužů ve fotbalu: SK
Březiny - Starý Šachov.
ČTVRTEK 14. 8.
Hřiště Březiny, 17.00 hod. Přípravný zápas mužů ve fotbalu: SK
Březiny - Junior Děčín (dorost).
Zimní stadión, 18.00 hod. Přípravný zápas mužů v ledním hokeji:
HC Děčín - HC Řisuty.
SOBOTA 16. 8.
Hřiště Březiny, 17.00 hod. Přípravný zápas mužů ve fotbalu: SK
Březiny - Boletice.
ÚTERÝ 19. 8.
Hřiště Březiny, 17.30 hod. Přípravný zápas mužů ve fotbalu: SK
Březiny - Heřmanov.
ČTVRTEK 21. 8.
Zimní stadión, 18.00 hod. Přípravný zápas mužů v ledním hokeji:
HC Děčín - Vlci Jablonec nad Nisou.
-blc-
SK Březiny - SK Markvartice
11:1 (6:0)
Znovuobnovený fotbalový tým
mužů SK Březiny odehrál v sobotu 26.
července první přípravný zápas, ve
kterém své fanoušky namlsal drtivým
vítězstvím. Utkání se konalo na březinském trávníku a soupeřem domácích, kteří začnou opět od III. třídy,
byl nováček okresního přeboru. Ten
postoupil až ze 6. místa (!), ale v sobotu proti březinskému celku, šikovně poskládaného z mladých i zkušených hráčů, neměl sebemenší šanci.
Poprvé se skóre zápasu měnilo v 10.
minutě, kdy se prosadil útočník Bezchleba - 1:0. Ve 21. minutě zvýšil Ferko po kličce v šestnáctce a za další
čtyři minuty to bylo 3:0, když rychlý
Bezchleba pláchl obraně soupeře. Tím
bylo vlastně rozhodnuto, hosté páchali
v rozehrávce i defenzívě hrubé chyby
a za celý poločas ohrozili branku Březin jen jednou. Naopak domácí byli
při chuti a po gólech Štantejského,
Šnajdera a Spilky skončil poločas 6:0.
Ani v druhé půli se obraz hry příliš
nezměnil a domácí sázeli do branky
nebohého soupeře gól za gólem. V 54.
minutě trefil Spilka tyč, ale Turťák se
z dorážky už nemýlil - 7:0. V 57. minutě nabídla obrana Markvartic hrubou chybou při rozehrávce v šestnáctce šanci Ferkovi, který jí využil - 8:0.
V 66. minutě ukázal krásné sólo přes
půl hřiště Bezchleba a zkompletoval
svůj hattrick - 9:0. Tentýž hráč pak měl
o chvíli šanci na čtvrtý zásah, ale brankář jeho střelu vyrazil, ovšem na dorážku Turťáka už nestačil - 10:0. A
Turťák pak v 78. minutě oslavil také
hattrick, když opět dorazil míč do sítě,
tentokrát po střele Wirknera - 11:0. Až
v závěru zaznamenali čestný úspěch i
hosté a dočkali se bouřlivého potlesku domácích diváků - 11:1.
Další zápasy sehrají Březiny v sobotu 9. srpna proti Starému Šachovu
(16.00), ve čtvrtek 14. 8. s dorostem
Junioru (17.00), v sobotu 16. 8. s Boleticemi (17.00), a v úterý 19. 8. s
Heřmanovem (17.30). Všechny zápasy se konají v Březinách.
Březiny: Kout (46. Rajman) - Czigani, Rus, Šindelář, Beneš - I. Culek,
Wirkner, Ferko, Spilka - Bezchleba,
Turťák. Střídali Gilák, Novotný, Štantejský, Šnajder.
Luděk Černý
Jílové první zápas prohrálo
Fotbalisté Jílového zahájili ve čtvrtek 24. července přípravu na nový ročník I. A třídy.
Tým by měl podle slov činovníků
klubu zůstat bez větších změn, i když
nějaké samozřejmě nastaly. Tou největší je zatím absence gólmana, protože Smutný se vrátil zpět do Junioru
Děčín a Pekař je mimo hru kvůli pracovnímu úrazu. Do přípravy se už také
nezapojí Lukáš Vaníček, který bude
trénovat s děčínským Juniorem. Naopak nově by tým měli posílit Kořínek
a Drahoňovský z celku SA Děčín a dva
hráči z jílovského dorostu. Do přípravy by už konečně měl také zasáhnout
Dan Kurty.
TJ Oldřichov - FK Jílové 4:1 (1:1)
Prvním soupeřem fotbalistů Jílového byl soupeř z I. B třídy. Zápas se
konal minulou sobotu a Jílovští do něj
nastoupili v notně nekompletní sestavě. Do branky musel například stoper
Rangl, který ale neudělal žádnou chybu, chyběli Čermák, Kurty, Červenka, Kořínek a další.
Hosté navíc přistoupili k zápasu
poněkud vlažně, naopak domácí předváděli dobrý a řízný fotbal a ve 20.
minutě se ujali vedení. Na úvodní
branku dokázali Jílovští odpovědět v
závěru první půle, kdy se prosadil jeden z nováčků v týmu, Drahoňovský,
a to po závaru v šestnáctce - 1:1.
Po přestávce se jako první radovali
opět domácí, kteří šli do vedení 2:1.
V dalších minutách se pak hrál už vyrovnaný fotbal, ale konec zápasu se
příliš nepovedl. Jílovští se zbytečně
nechali rozhodit několika nepřesnými
verdikty sudího, začali být nervózní,
čehož domácí využili a v posledních
pěti minutách dvakrát skórovali - 4:1.
„Jako příprava to bylo dobré a vyzkoušeli jsme nové hráče. Škoda naší
nekompletnosti a nepovedeného závěru, výsledek mohl vypadat jinak,“ řekl
trenér Jílového, Josef Florián.
Jílové: Rangl - Kubeš (46. Knotek),
Huček, Malowanyj, Florián (46. O.
Michl), Geletič, Drahoňovský, Jiří
Štercl, Farkaš - Barilla, Horyna.
Jílové tuto sobotu hostí Proboštov
(10.30), další sobotu jede do Duchcova (17.00).
Luděk Černý
Staré gardy rozlosovány
V děčínském hotelu Faust se v minulých dnech uskutečnil aktiv fotbalové soutěže starých gard.
Zástupci nejlepších mužstev převzali z rukou předsedy řídící komise,
K. Šnajdra, pohár a diplomy. Vítězem
soutěže se stala SG Benešov n. Pl.,
druhé skončilo Jílové a na bronzové
příčce se umístilo mužstvo Libouchce.
Nejlepšími střelci byli vyhlášeni L.
Culek (37 branek, Pizzerie Děčín), P.
Havlíček (29 branek, JVŠ Děčín) a J.
Majer (25 branek, SK Děčín).
Před samotným rozlosováním proběhla krátká debata, při níž bylo domluveno, že hracími dny budou opět
pondělí a pátek. Následující rozlosování určilo, že v 1. kole, které proběhne v pátek 22. 8. od 17.30 hod., se
utkají Malšovice - Prysk, Libouchec
- Pizzerie Děčín, v pondělí 25. 8. od
17.30 hod. Markvartice - Heřmanov,
Benešov n. Pl. - SK Děčín a JVŠ Děčín - Jílové. Volno mají v tomto kole
Těchlovice. Podzim skončí 10. kolem
dne 24. 10.
-blc-
21
Sport
číslo 28
Junior je zatím bez vítězství
Bischofswerdaer FV 08 - FK
Junior Děčín 4:1 (2:1)
Fotbalisté Děčína absolvovali v sobotu 26. července první přípravný zápas na nadcházející sezónu krajského
přeboru mužů. Soupeřem jim byl kvalitní celek německé Landesligy, který
měl několik výhod. Domácí prostředí, dvoutýdenní náskok v trénincích
(Děčané začali přípravu 22. července),
ale především hráče na střídání, což
neplatilo pro naše, kteří dorazili přesně s jedenáct hráči.
V sestavě Junioru chyběli klíčoví
hráči Murdych, Folprecht, Horáček,
Doksanský i Bárta, přesto šli hosté do
vedení hned v úvodní minutě, kdy
skóroval po rohovém kopu Fiala - 0:1.
Domácí však následně přidali, a ve 20.
minutě vyrovnali z pokutového kopu
nařízeném za faul Šmalcla - 1:1. Před
přestávkou pak ještě přidali druhou
branku po zaváhání stopera Vaníčka 2:1.
Do druhého poločasu domácí vystřídali několik hráčů, přesto prvních
dvacet minut byli kupodivu lepší Děčané. V závěru jim však došly síly,
čehož německý celek využil a přidal
další dvě branky. Hosté za velikého
vedra a bez možnosti střídání přesto
sehráli dobrý zápas a rozhodně nezanechali špatný dojem.
Děčín: Stejskal - Mottl, Sochor,
Vaníček, Doubek - Šmalcl, Fiala, Gaher, Kolář - Příhonský, Brom.
FC Nový Bor - FK Junior Děčín
3:2 (1:2)
Ve druhém přípravném duelu, který se konal ve středu 30. července, se
Děčané představili na půdě divizního
celku a přes porážku podali solidní
výkon.
První poločas nabídl vyrovnanou
partii, ve které měly oba celky šance
na skórování. Lepší v jejich proměňování byli ale naši, a to díky Murdychovi, jenž zařídil úvodní branku zápasu a poté odpověděl na vyrovnávací trefu domácích - 1:2. Jedinou kaňkou pro Junior bylo lehké zranění gólmana Stejskala, který po čtvrt hodině
přepustil místo Smutnému.
Po přestávce došlo v týmu Děčína
k velikému střídání, což se samozřejmě projevilo na hře. Přesto mohli
Děčané skórovat, obzvlášť šance Hadravy, který šel sám na brankářem, po
tom volala, ale další branku už nepřidali. Naopak novoborští fotbalisté
dvěma góly otočili na konečných 3:2.
„Byl to dobrý zápas se silným soupeřem. Jeho výhra je zasloužená, protože bych řekl, že měl o trochu více
šancí. Náš výkon se mi ale líbil, především pak Vaníček, Šmalcl a Murdych,“ řekl po utkání trenér Děčína,
Pavel Horáček.
Děčín: Stejskal (15. Smutný) - Horáček (46. Sochor), Folprecht (46.
Mottl), Vaníček, Stach - Šmalcl (46.
Hloušek), Gaher, Fiala (46. Michalec),
Kroupa - Murdych, Příhonský (46.
Hadrava).
TJ Krupka - FK Junior Děčín
8:2 (4:2)
V sobotu čekal na Děčín zápas v
Krupce, která vyhrála minulý ročník
krajského přeboru a postoupila do divize. Tým však odjel k duelu notně
nekompletní, hráčů bylo jen devět, a
tak do dresu Junioru se převlékl i trenér Pavel Horáček a jeden půjčený
hráč Krupky.
Přesto úvod vyzněl lépe pro Děčín,
protože během deseti minut se trefili
Murdych a Příhonský - 0:2. Pak měl
ještě velikou šanci Šmalcl, ale neproměnil ji. Postupem času však domácí
získávali převahu, a do přestávky otočili na 4:2. Do druhého poločasu už
nenastoupil trenér Horáček a Krupka,
která prostřídala, přidala unaveným
hostům další čtyři góly - 8:2.
„Dnes to byl výborný kondiční trénink, proti kvalitnímu soupeři,“ řekl
trenér Děčína a neskrýval své rozladění kvůli absencím některých hráčů.
Děčín: Stejskal - Horáček ml., Horáček st., Vaníček, Stach - Šmalcl, Fiala, Gaher, Pechar - Příhonský, Murdych.
TJ Střekov - FK Junior Děčín
7:2 (4:1)
Hned v neděli vyrazili Děčané do
Střekova, který hraje I. A třídu. Vzhledem k sobotnímu „kolotoči“ v Krupce dostala většina hráčů volno a trenér Horáček vyrazil k utkání převážně s dorostenci. Ti však na zkušený
domácích celek nestačili a vysoko prohráli. Branky Děčína obstarali Hadrava a Vaníček hezkou střelou z trestného kopu.
Děčín: Smutný - Sochor, Horáček,
Vaníček, Stach - Feledi, Šmalcl, Reichelt, Kroupa - Hadrava, Příhonský.
Střídali Džudža, Kudrna, Lhoták.
Luděk Černý
Seminář okresních rozhodčích
Komise rozhodčích OFS Děčín pořádá pro rozhodčí děčínského regionu letní seminář spojený s proškolením fotbalových norem, který je otevřený i pro nové zájemce o funkci fotbalového rozhodčího. Akce se uskuteční ve čtvrtek 14. srpna od 17.30
hod. v penzionu „Koruna“ v Prysku.
Budou se zde vybírat členské příspěvky na 2. pololetí roku 2014
(okresní rozhodčí 200 Kč, studenti a
rozhodčí nad 65 let 100 Kč). Dále
budou vybírány i udělené finanční
postihy. Na semináři budou projednány změny Pravidel fotbalu - doplňky,
proškolení Soutěžního řádu fotbalu,
proškolení nových adeptů na rozhodčího fotbalu atd.
Účast pro okresní rozhodčí je povinná, protože je základní podmínkou
zařazení na listinu rozhodčích pro
podzimní soutěže.
Noví zájemci na funkci okresního
rozhodčího se mohou hlásit na e-mail:
[email protected] nebo telefon
732 251 148.
-jš-
Jedním z testovaných hráčů v Modré během duelu s Lovosicemi byl Dalibor
Gree (uprostřed v bílém). Modrá podlehla silnému soupeři 0:5.
-blc-
Modrá vyzvala divizní Lovosice
Jiskra Modrá - ASK Lovosice
0:5 (0:3)
Fotbalisté Modré mají za sebou druhý přípravný zápas na nadcházející
sezónu krajského přeboru. Ten se konal v moderském areálu ve středu 23.
srpna a soupeřem Jiskry byly divizní
Lovosice. Modrá skončila v minulé
sezóně na sestupové příčce, ale nakonec díky situaci ve vyšších soutěžích
v krajském přeboru zůstala. „Samozřejmě, že jsme rádi, že jsme v kraji
zůstali. Je to adekvátní soutěž vzhledem k podmínkám, které v Modré
máme,“ uvedl prezident Jiskry, Ladislav Michalec.
Modrá, která zkoušela šest hráčů z
ústeckého Ravelu a teplického dorostu, nastupovala bez jakéhokoliv tréninku a rozdíl mezi soupeři byl patrný. Úvod byl ještě vyrovnaný, ale s
přibývajícími minutami byli Lovosičtí
stále lepší, navíc těžili z moderských
chyb v obraně i rozehrávce a dostávali se do šancí. Ty však trestuhodně
zahazovali anebo je likvidoval gólman
Forman. Ten ve 21. minutě ještě kryl
hlavičku Fausta, ale na dorážku téhož
hráče už nestačil - 0:1. Ve 38. minutě
pak Hanich krásnou střelou z 18 metrů trefil šibenici a účet poločasu uzavřel ve 41. minutě Valenta, který se
prosadil střelou z hranice šestnáctky
k tyči - 0:3.
Také ve druhém poločasu ukazovali Lovosičtí svoji vyšší fotbalovost, ale
dlouho se nemohli prosadit, přestože
šance měli. Po čtvrthodině hry se pak
jeden z Lovosických nepříjemně střetl s brankářem Formanem, oba sice
zůstali ležet na trávníku, ale akce pokračovala a Brožík zvýšil na 0:4. Následně byla hra přerušena, oba zranění hráči střídali a Formanovi dokonce
na lavičce krvácející ránu na holeni
zastavoval pomezní sudí obvazem. Do
branky Jiskry se postavil Sýkora, který dlouho držel čistý štít, ale v 78.
minutě jej překonal opět Božík - 0:5.
„Bylo vidět, že jsme nastoupili do
zápasu bez jakéhokoliv tréninku a bylo
to z naší strany syrové. Ale potřebovali jsme otestovat kluky, kteří k nám
přišli na zkoušku. Myslím, že někdo z
nich by nám mohl pomoci,“ řekl Michalec a pokračoval: „Půjčili jsme si
i brankáře, ale naším gólmanem zůstává Kratochvíl, který je momentálně na dovolené.“
S přípravou začíná Modrá v pátek
1. srpna, zúčastnit by se měla dvou
turnajů a týden před zahájením soutěže ji čeká pohár s Českou Kamenicí.
Modrá: Pavel Forman - Vyletěl,
Sýkora, Petr Forman, Novák - Gree,
A. Čapek, Podolský, Fišer - Demčenko, Čapek. Střídali Fejfar ml., Šotola.
Luděk Černý
Futsalové soutěže se blíží
Okresní futsalové soutěže už pomalu klepou na dveře, neboť v pondělí
18. srpna bude odehráno první střetnutí sezóny 2014/15.
Jako první zasáhnou do boje hráči
béčka Bílého baletu a Chrochvic, které čeká duel v I. třídě, v úterý pak zápasem Bělá - Krásný Studenec startuje okresní přebor. Ve čtvrtek je na programu duel nováčků I. třídy, Sporting
club - Stará dáma.
Pozvánka na futsal (hřiště Chrochvice), 1. kolo - okresní přebor: Bělá
- Krásný Studenec (út 19. 8., 19.30),
DC Východ - Jamajka (st 20. 8.,
18.30), Hezouni - Slovanka (st 20. 8.,
19.30), Stado - Jílové (st 20. 8.,
20.30), Nota - Huntířov (čt 21. 8.,
17.30, Vrchličák), Odpadlíci - DeCe
Computers (pá 22. 8., 19.20, Březiny), Bílý balet - Boca Juniors (pá 22.
8., 19.30); I. třída: Bílý balet B - Chrochvice (po 18. 8., 19.30), Rudá hvězda - Krásný Studenec B (út 19. 8.,
17.30, Vrchličák), Mexico - Malá Veleň (út 19. 8., 20.30), POP Servis Česká Kamenice (st 20. 8., 18.30, Březiny), Sporting club - Stará dáma (čt
21. 8., 18.20, Březiny), Galacticos El Clasico (čt 21. 8., 19.20, Březiny),
Bodlo - Piráti (pá 22. 8., 18.20, Březiny).
-blc-
22
Sport
7. srpna 2014
Briliantový nápad z Děčína
V pátek večer byli v Mariánských
Lázních podle mínění odborné veřejnosti vyhlášeni nejlepší čeští basketbalisté. Pozici na výsluní tuzemského
basketbalu obhájili Eva Vítečková a
Tomáš Satoranský. Pro oba oceněné
hráče v nejprestižnějších kategoriích
připravila Česká basketbalová federace společně s firmou Diamond Capital překrásný dárek - šperk s brilianty
v designu basketbalového míče v hodnotě 50 000 Kč. Jedinečné klenoty
zdobí dvanáct briliantů a hráčům je
předával Josef Kurka, bývalý ligový
hráč RH Pardubice a BK Děčín a obchodní ředitel společnosti Diamond
Capital, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.
Jak se vaše společnost dostala
k ocenění nejlepších českých basketbalistů?
Mám k basketbalu blízko a přirostl
mi k srdci. A protože naše firma produkuje brilianty a zlato, napadlo mě
udělat pro nejlepší hráče šperk. Samozřejmě, že jsme to nejprve konzultovali s vedením České basketbalové
federace.
Čí byl prvotní nápad?
Musím se přiznat, že můj. Design
jsem samozřejmě nevymyslel já, ale
myšlenka jako taková byla moje. Nabízelo se udělat třeba prsten, ale já si
řekl, proč se budeme opičit po NBA.
A nechtěli jsme ani, aby naše ceny
skončily někde ve vitríně. Nakonec
jsme se rozhodli pro šperky, které budou moci jejich majitelé běžně nosit.
I proto jsme zavrhli nápad, že bychom
na šperky nechávali vyrýt nějaké nápisy. Doufáme, že šperky budou nošeny, i když chápu, že se možná hráči
budou bát, aby je neztratili (smích).
Šperky jsou pro oba hráče stejné?
Ne. Žena má basketbalový míč s
okružím na řetízku, muž má basketbalový míč s okružím jako brož s jehlou do klopy. V okruží je dvanáct briliantů, i když původně jich tam bylo
šestnáct. Jenže pak mě napadlo, basketbal je týmová hra, hraje se s dvanácti lidmi, takže jsme počet briliantů
snížili na dvanáct.
Budete s ČBF pokračovat ve
spolupráci?
Neuzavřeli jsme zatím žádnou
smlouvu, protože já zastávám ten názor, že nejprve vytvoříme návrh, představíme ho, a teprve když se bude líbit, můžeme smlouvu uzavřít. Spolupráci jen uvítáme.
Vaše firma se specializuje na
diamanty?
Ano, naše společnost Diamond Capital spolupracuje na těžbě zlata a diamantů z povrchového dolu v západní
Africe. Po těžbě a dovozu se do konečné podoby brousí v Antverpách.
Nebylo lehké získat veškeré potřebné
licence, ale nyní je legislativně vše
připraveno pro obchodování a výrobu ojedinělých šperků ze zlata a diamantů.
A z jakého kovu jsou šperky vyrobeny?
Je to bílé zlato. Šperky jsou duté a
je to kompletně ruční práce. Věříme,
že vítěze ankety potěší.
L. Černý
Výsledky ankety - basketbalista
roku: 1. Tomáš Satoranský, 2. Jan
Veselý, 3. Vojtěch Hruban; basketbalistka roku: 1. Eva Vítečková, 2.
Alena Hanušová, 3. Tereza Pecková; mladý basketbalista: Martin Peterka, mladá basketbalistka: Tereza
Vyoralová; basketbalista 3x3: Filip
Zbránek, basketbalistka 3x3: Veronika Bortelová; síň slávy: Jiří Ammer, Jiří Konopásek, Robert Mifka.
Část úspěšné výpravy českých orientačních biatlonistů, která na MS získala
26 medailí.
-fvl-
Josef Kurka (vlevo) předává briliantový šperk vítězi ankety nejlepší český
basketbalista v kategorii mužů, Tomáši Satoranskému.
-fvl-
Permanentky BK Děčín
nezdražily
Basketbalový klub Děčín nezdražuje a cena permanentních vstupenek v
nové sezóně bude stejná jako vloni,
tedy 1 400 Kč. Senioři nad 65 let, ZTP
a ZTP-P pak zaplatí 1 200 Kč.
V sezóně 2014/15 se bude Mattoni
NBL hrát opět čtyřkolovým systémem, takže Děčín v základní části
odehraje 21 domácích utkání a cena
zaplacená při nákupu jednotlivých
vstupenek by činila 1 680 Kč, takže
permanentka se určitě vyplatí.
Permanentky je možné rezervovat
na e-mailu [email protected] nebo tel.
739 477 313. Stávající držitelé mají
svá místa rezervována do 31. srpna.
Prodej permanentek bude probíhat od
1. září v ČEZ Sportcentru.
-bk-
Medaile orientačních biatlonistů
V první polovině července se v
malém německém městečku Storkow
nedaleko Berlína konalo mistrovství
světa v orientačním biatlonu. Česká
výprava se na šampionátu představila
s 23 závodníky a poprvé v historii se
stala nejúspěšnější výpravou co do
zisku medailí. Čeští reprezentanti získali celkově 26 cenných kovů (19 individuálních, 7 ve štafetách), čímž o
dva předstihli nejúspěšnější výpravu
posledních tří mistrovství, Švédsko.
Velký podíl na medailových úspěších
měli i závodníci z děčínského okresu.
Orientační biatlon patří v České republice k mladým sportům a teprve
od roku 2008 se pravidelně zúčastňuje mezinárodních soutěží. Přesto postupně získává úspěchy a stoupá na
kvalitě. V hlavních elitních kategoriích mužů a žen prozatím nedosahuje
přímo na medailové posty, ale v letošním roce k tomu již mnoho nechybělo, když mezi ženami vybojovala
Adéla Burdová (Děčín) výtečné 5.
místo ve sprintu a 8. místo v klasice.
Štafeta žen ve složení Ita Krafková
(Nový Bor) a Adéla Burdová pak také
přidala 5. místo.
Daří se ovšem veteránským a juniorským kategoriím. Zejména juniorští reprezentanti jsou velkým příslibem do elitních kategorií v nadcházejících letech. Mezi juniory byl nejúspěšnějším závodníkem Matěj Burda,
který získal individuální stříbrnou za
klasiku a bronzovou medaili za sprint
a společně s Janem Válkou (oba Děčín) ve štafetě přidali další bronz. V
juniorkách získala stříbro ve sprintu
Jana Benešová (J. Hradec), které sekundovala na 3. místě Kateřina Jeníčková (Strakonice). Společně pak ve
štafetě obsadily 2. příčku.
Ostatních dvacet medailí přidali
veteráni a veteránky. Titul mistryně
světa si v obou individuálních závodech mezi ženami veteránkami odvezla Andrea Rejholcová a společně s
Olgou Koutnou přidaly i titul ve štafetě.
Také na poli organizačním si Český orientační biatlon připsal velký
úspěch, když na kongresu mezinárodní federace IBOF mu bylo přiděleno
uspořádání mistrovství světa v roce
2016. Pro udělení pořadatelství hovořilo úspěšné uspořádání MS již v roce
2011 ve Starém Městě pod Landštejnem a stoupající úspěšnost českých
reprezentantů.
V letošním roce ještě orientační
biatlonisty čeká účast na světovém
poháru na podzim v Dánsku. V příštím roce je pořadatelem MS Finsko a
také zde by naši sportovci chtěli potvrdit stoupající trend výkonnosti.
Další medailové zisky z MS pro
závodníky z Děčína a okolí: Pavel
Dikoš (3. místo - sprint a štafeta),
David Nehasil (2. místo - klasika a
sprint), Milan Novotný (3. místo sprint a štafeta), Luboš a Martin Přibylovi (3. místo - štafeta).
-lpr-
23
Sport
číslo 28
Železný knedlík pro P. Jindru
Už poosmé se v Děčíně konal triatlonový závod Železný knedlík - Iron
Dumpling. Akce proběhla v sobotu 2.
srpna a zúčastnilo se jí přes 130 závodníků. Ty čekalo nejprve 450 metrů plavání v Labi (start byl na Smetanově nábřeží) a silný proud prověřil
jejich fyzickou připravenost. Následovalo 15 km cyklistické části směrem
na Dolní Žleb, a borci museli zvládnout jízdu po asfaltu i v terénu. Poslední disciplínou byl běh, kdy triatleti bojovali nejen s pětikilometrovou
tratí v okolí děčínského zámku, ale
také s velikým horkem.
Nejlépe se s nástrahami závodu a
vysilujícím počasím vyrovnal elitní
český závodník Pavel Jindra (Eleven
Rubena Test Team), který vyhrál závod v hezkém čase 1:01:01 hodiny.
Druhý byl domácí Petr Rouček a třetí
doběhl Pavel Štryncl (Salomon-Suunto). Na prvních pěti příčkách byli závodníci v kategorii muži 18 - 39 let,
šestý skončil vítěz kategorie muži 40
- 49 let, Marek Peterka. Hned za ním
se umístila firemní štafeta Moravčíkova vína, první desítku pak uzavřela
nejrychlejší žena, další elitní závodnice, Kateřina Loubková. Závodu se
zúčastnilo i sedm borců ve váhové kategorii nad 100 kg, tedy superknedlík.
Vítězové dalších kategorií - muži 50
a více let: Václav Zemler (celkově
19.), muži 15 - 17 let: Martin Košik
(SK vodní pólo Děčín, celkově 37.,
čas 1:16:52), superknedlík: Rafal Nowakowski (Ortoreh Team, 57.,
1:23:29), ženy 40 a více let: Ilona Škálová (Kajak Děčín, 61., 1:24:40), štafeta ženy: Triade Děčín (106.,
1:42:58), ženy 15 - 17 let: Markéta
Miškovská (107., 1:44:14).
Soupis první dvacítky absolutního
pořadí - 1. P. Jindra (Eleven Rubena
Test Team, 1:01:01), 2. Petr Rouček
(Triade Děčín, 1:02:17), 3. P. Štryncl
(Salomon-Suunto, 1:02:30), 4. J. Pacina (KL Sport Děčín, 1:02:47), 5. Vít
Veselý (1:03:01), 6. M. Peterka (oba
Triade Decin, 1:05:38), 7. Ticháček,
Došlý, Kremla (Moravčíkova vína,
1:07:28), 8. M. Balík (Moravčíkova
vína, 1:07:57), 9. V. Pešek (Triade
Děčín, 1:10:15), 10. K. Loubková
(Eleven Rubena Test Team, 1:10:32),
11. P. Kubera (Děčín, 1:10:35), 12. K.
Fridrich (1:10:39), 13. J. Černohorský
(1:10:58), 14. J. Pospíšil (Atelier Přípeř Team, 1:11:03), 15. L. Sádovský
(Jablonec, 1:11:23), 16. J. Jordák
(CAO Děčín, 1:11:40), 17. T. Valenta
(Děčín, 1:11:53), 18. O. Vrabec (Sparta Praha, 1:12:13), 19. V. Zemler
(Kiwi Varnsdorf, 1:12:25), 20. A.
Fiala (Slavia Praha, 1:12:56).
Závodu dospělých předcházel dětský triatlon (plavání 25 až 50 m, kolo
1 km, běh 500 m), který měl start v
Aquaparku Děčín a startovalo v něm
64 mladých závodníků.
Pořadatelé z Triade Děčín předali
také šek na 14 800 Kč, který je určen
na pomoc handicapovaným dětem.
Triade za svého trvání pomohlo již
částkou přesahující 150 tisíc Kč. -blc-
Nejlepším z děčínských triatlonistů na Železném knedlíku byl Petr Rouček
(vlevo), na 4. příčce skončil Jan Pacina (vpravo). Cyklistickou část zakončilo brodění přes Ploučnici, které někteří závodníci pojali jako nechtěnou, ale
někdy i chtěnou koupel, aby se zchladili v horkém počasí (dole). Více snímků z této akce najdete na www.principdc.cz.
-blc-
Mazánci vyhráli v Ludvíkovicích
Fotbalová hřiště v Ludvíkovicích
byla v sobotu 26. července místem
konání premiérového turnaje v malé
kopané Janda-Tuchchi Cup.
Akce se zúčastnilo jedenáct týmů,
které byly rozděleny do dvou základních skupin. Hrálo se na menší branky a na zkráceném hřišti na 2x 10 minut, což i tak dávalo všem účastníkům
zabrat, protože od rána do podvečera,
kdy akce končila, panovalo horké počasí.
Po skončení zápasů ve skupinách
přišly na řadu vyřazovací boje, kde
byli nejlepší Mazánci - finálový zápas vyhráli 3:1 a dokráčeli si pro celkové vítězství v turnaji.
Turnaj se povedl a pořadatelé slíbili, že příští rok budou pokračovat.
Konečné pořadí týmů: 1. Mazánci,
2. Old’s, 3. Janov, 4. Morgani, 5. Veselý, 6. - 7. HC Děčín a Trosečníci
(stejné skóre), 8. Vietnamci, 9. Sobíšek, 10. Výletníci, 11. Jelínek. -jan-
Filip Kroutil byl na MS U18
Od čtvrtka 24. července probíhalo
v Turecku basketbalové mistrovství
Evropy mužů U18, kde mezi šestnáctkou nejlepších týmů starého kontinentu startovala i Česká republika. Reprezentační dres oblékl také děčínský
odchovanec Filip Kroutil, 185 cm
vysoký rozehrávač Sokola pražského.
Český tým byl nalosován do základní skupiny C, kde se potkal s domácími Turky, Řeckem a Bosnou a Hercegovinou. Bohužel, naši ani jeden duel
nevyhráli a po třech porážkách je čekaly duely ve skupině G o 9. - 16.
místo. Zde porazili Anglii a Belgii, ale
podlehli Rusku.
V play-off o konečné umístění pak
nejprve nestačili na Bosnu a Hercegovinu, ale následně znovu porazili
Belgii i Anglii a obsadili 13. místo,
které jim dává jistotu startu v divizi A
i pro příští šampionát.
Filip Kroutil si zahrál v základní
skupině pouze proti Turecku, ve skupině G pak proti Anglii a Belgii, ale v
krátkém časovém prostoru se bodově
neprosadil.
Výsledky ČR ve sk. C: Turecko ČR 101:51 (47:27), ČR - Řecko 57:75
(26:30), Bosna a Hercegovina - ČR
72:65 (29:25). Výsledky ČR ve sk. G:
Anglie - ČR 50:55 (28:30), ČR - Belgie 86:74 (41:37), ČR - Rusko 53:62
(35:28). Play-off o 9. - 16. místo: Bosna a Hercegovina - ČR 87:77 (48:32),
o 13. - 16. místo: Belgie - ČR 61:69
(29:36), o 13. místo: Anglie - ČR
59:73 (31:42).
Vítězem MS se stali Turci, kteří ve
finále porazili Srbsko 85:68. -net, blc-
Čtvrté na MS, Landa byl u toho
Generální manažer HC Děčín, Jan Havlíček (uprostřed), v souboji s vietnamským fotbalistou. „Hokejky“ byly na Tuchchi cupu na 6. - 7. místě. -blc-
Na přelomu června a července se v
Plzni a Klatovech konalo basketbalové mistrovství světa žen U17. Na šampionátu nechyběl ani český tým, u kterého byl v roli asistenta trenéra Richarda Fouska hráč BK Děčín, Robert
Landa. A ten spolu s hráčkami slavil
veliký úspěch - 4. místo.
Češky ve skupině porazily Koreu
61:51 a Kanadu 71:62, ale prohrály s
Maďarskem v prodloužení 85:88. V
osmifinále pak naše basketbalistky
zdolaly Itálii 61:57 a ve čtvrtfinále
silnou Austrálii 61:50. V semifinále
ale nestačily na Španělsko (41:73) a
v boji o 3. místo podruhé podlehly
Maďarsku 61:67. Bezprostředně po
zápase zavládl v družstvu smutek, ale
přesto je 4. příčka na MS skvělým výsledkem.
-blc-
24
Sport, inzerce
Děčínský Jan Brož vybojoval 8. místo v závodě mistrovství Evropy. V závodě
mistrovství světa byl jedenáctý.
-fvl-
KVM Děčín startoval na MS a ME
Poprvé ve své historii vyslal Klub
vodních motoristů Děčín dva závodníky, aby reprezentovali Českou republiku na vrcholné akci. Tou bylo
mistrovství světa a mistrovství Evropy v německém Duisburgu, které se
konalo ve dnech 24. až 27. července.
Velká gratulace patří Janu a Jiřímu
Brožovi z KVM Děčín, Jiřímu Pěkni-
covi z KVM Smíchov, který přivezl z
německa bronzovou medaili, a celému reprezentačnímu týmu Českého
svazu vodních motoristů. Jiří Brož se
v kategorii M4 probojoval až do semifinálových rozjížděk a umístil se
celkově pátý v Evropě a šestý na světě, Jan Brož v kategorii M2 obsadil 8.
místo v Evropě a 11. na světě. -pd-
Boletice Open vyhrál Jan Havlík
Poslední červencovou sobotu se na
tenisových dvorcích Spartaku Boletice konal 13. ročník turnaje Boletice
Open v singlech. Po několika pracovních a zdravotních odhláškách se akce
zúčastnilo 14 hráčů.
Turnaj provázelo poměrně velké
horko, které borcům po ranních bojích ve skupinách ubíralo v odpoledních vyřazovacích zápasech už hodně
sil. Nejlépe se se soupeři vypořádal
Jan Havlík, který celým turnajem pro-
šel bez porážky, v závěrečném semifinále porazil Viléma Musila 7:3 a ve
finále Romana Ledvinu 7:4. Ten si v
semifinále poradil s domácím favoritem, Rosťou Němcem, 7:2. Hlavním
rysem turnaje, kromě tradiční pohody, byla velká bojovnost všech účastníků a vysoká úroveň většiny zápasů.
Pořadatelé se těší na další setkání
na antukových dvorcích, a to při turnaji Boletice Open ve čtyřhrách v sobotu 6. září.
-hrn-
Jakub Ledvina dobíhá míček na turnaji Boletice open ve dvouhrách. V horkém počasí se z celkového prvenství radoval Jan Havlík.
-blc-
7. srpna 2014
Download

+ PROGRAM TELEVIZE