Den Poděbrad ve fotografii
Ročník 20 číslo 4
Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného
7. dubna 2011
Ženský fotbal má k něžnosti daleko
www.podebradskenoviny.cz
Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici
Dominanta Poděbrad – květinové hodiny na kolonádě se vrátí ke své původní
podobě. Rozhodnutí města však provází ostrá konfrontace přívrženců nynějších a plánovaných tradičních hodin.
Město se nyní rozhodlo vrátit květinovým
hodinám svou původní tvář. „Chceme,
Tradiční květinové hodiny
Bude možné koupit byt s nájemníkem
třetí osobou?
Podle výše uvedených zásad platí, že
o prodej bytu může požádat jeho nájemce,
který má bytovou jednotku v nájmu nejméně dva roky. Město zatím neumožní
prodej nájemního bytu s nájemníkem třetím osobám.
Jaké budou ceny?
Ceny bytů vycházejí z platných „Zásad“
a jsou nižší než ceny tržní. Například byt
v panelovém domě v ulici Dr. Horákové
o velikosti 1+kk o ploše 31,48 m2 bez balkonu bude prodáván za 356.960 Kč, byt
o velikosti 2+1 o ploše 58,94 m2 bez balkonu za 668.316 Kč, byt o velikosti 2+1
o ploše 64,38 m2 s balkonem za 751.717 Kč
a byt o velikosti 3+1 o ploše 89,08 m2 se
2 balkony za 1.070.203 Kč. V ceně těchto
bytů nejsou započítány náklady na velké
opravy. Nájemcům na požádání cenu bytu
obratem spočítáme.
Současná podoba hodin
aby byly hodiny opět květinové,“ řekl
jasně zastupitel Tomáš Klír, jenž je za
rekonstrukci hodin zodpovědný. Podoba
„nových“ hodin bude jakýmsi průsečíkem
vzhledu tradičních květinových hodin,
které jsou známy z historických fotografií či pohlednic. Výhodu spatřuje Klír
v tom, že se práce na osázení nejznámějšího poděbradského ukazatele času
ujmou lidé z TSMP. „Jejich dekoraci měli
vždy na starost právě lidé z Technických
služeb. Tamní zahradníci berou úpravu
hodin jako velice prestižní záležitost,“
podotkl Klír. Na osázení hodin se bude
podílet diplomovaný specialista Libor
Beneš. Právě ze Zahradnictví Beneš
v Kluku by měla být použita většina květin.
„Přesné složení druhů květin ještě neznáme.
Chceme se však inspirovat osázením, které bylo zhruba před dvaceti lety. Určitě se
na hodinách objeví netřesky, některé květiny dovezeme nejspíše až z Nizozemí,“
vysvětlil Václav Bouma z TSMP, který se
na proměně hodin bude podílet.
Květinové hodiny budou ve své staronové podobě hotové v květnu tohoto roku.
Hodinový stroj zůstane stejný, naposledy provedl jeho generální opravu v roce
1997 hodinář Miloš Flossman. „Plánujeme dále, že se stejně jako dříve bude každý den měnit na hodinách datum,“ uvedl
další zajímavost Klír.
Cena revitalizace hodin je součástí již
schváleného rozpočtového opatření města
a měla by se pohybovat kolem tří set tisíc
korun. Vedení města chce, aby hodiny
ANKETA: Jaké hodiny mají být v parku?
Vlasta
Vaňoučková
77 let
důchodkyně
Květinové hodiny si pamatuji už z dětství. Všechny generace naší rodiny se
před nimi fotily. Byla bych ráda, kdyby
se jejich dřívější podoba vrátila. Každý
rok byly jinak osázené, rostliny byly nižší
a vytvářely krásně barevný koberec. Vybavuji si, jak se vždy s novou sezónou pod
hodinami měnil nápis – motto z netřesků
vztahující se k městu nebo lázním a jak
zahradníci každé ráno upravovali datum.
Pavel Drahokoupil
Můžete čtenáře
informovat
o novém projektu
– možnosti výhodného odkoupení
bytů nájemci?
Nejdříve
trocha
historie.
Město
prodává ze svého majetku byty
již od roku 1995
v souladu s platným zákonem 72/1994
Sb. a „Zásadami“, které jsou podpůrným
a upřesňujícím materiálem. Od té doby
bylo prodáno 374 bytů a 35 prostor vhodných k vestavbě nebo nástavbě bytu za
přibližně 114 milionů korun. Časem se
samozřejmě podmínky prodeje měnily,
stejně jako zájem nájemců. Současné
vedení města se prodejem bytů také na
několika jednáních zabývalo s výsledkem
podpořit prodeje za stávajících podmínek
do konce června letošního roku a poté
provést úpravu „Zásad“. K tomu bylo
vydáno oznámení – viz text níže.
Dá se vrátit historie?
Květinové hodiny opět květinové
MIKROINTERVIEW
ředitel Městské realitní Poděbrady, a. s.
Přenesme se na úvod o pár desetiletí
nazpět. Květinové hodiny jsou symbolem Poděbrad. Stává před nimi fotograf
a zájemci o společný snímek s unikátními
hodinami se mu jen hrnou. Poděbradský
květinový „zázrak“ je po králi Jiřím druhý pojem, jenž si lidé při vyslovení slova
Poděbrady vybaví.
Květinové hodiny si až do roku 2006
víceméně udržovaly svou tradiční tvář.
Lidem se líbily pro svou hru barev, pestrost a nápaditost. „Měla jsem možnost
vidět spousty květinových hodin po celém
světě. Ty naše poděbradské mi ale připadaly vždy nejhezčí. Tedy až do své nedávné změny,“ vybavila si etnografka Jana
Hrabětová. Přesto se najdou obdivovatelé
hodin, které před pěti lety navrhl architekt
Tomáš Jiránek.
Právě spor architekta Jiránka (a společnosti Zahrada nad Metují, jež je zodpovědná za realizovanou architekturu
Centrálního lázeňského parku) a Městem
Poděbrady byl důležitým faktorem při
plánové revitalizaci květinových hodin.
Město požadovalo návrat jejich tradiční
podoby, což Jiránek neakceptoval. „Jsem
přesvědčený, že hodiny jsou opět pouhým
prostředníkem k ‚vyšším‘ cílům. Vedení
města si hledá své cesty, jak se nás zbavit. Zdá se mi, že nejsme zdaleka jediní,
kdo je na pomyslné černé listině,“ uvedl
Jiránek.
Právě Jiránkova společnost byla první,
kterou Město logicky oslovilo s nabídkou rekonstrukce květinových hodin.
„Bohužel byla tato jednání bezvýsledná.
Pan Jiránek by si měl uvědomit, že i my
máme odpovědnost a to zase vůči občanům města. Navíc je architekt Jiránek jen
jedním z dodavatelů služeb, které si město
objednává. Proto by měl místo siláckých
řečí tento vztah respektovat,“ reagoval
starosta Poděbrad Ladislav Langr. Podle
něj hrála nejdůležitější roli při rozhodnutí
Města k návratu původní podoby hodin
dlouhodobá a hlasitá nespokojenost řady
obyvatel města. Architekt Jiránek nevidí
návrat k tradici optimisticky. „Jsem přesvědčený, že hledat ideál z minulosti není
šťastné. Ideální doba byla někde v mezidobí třicátých a padesátých let. Najít neosecesní dekor v parku pro období následujících dvaceti let v úplně jiné atmosféře
prostoru není jednoduché,“ dodal Jiránek
s tím, že odmítavý postoj města považuje
za „podpásovku“. Výsledek celého sporu?
Město zadalo revitalizaci hodin Technickým službám města Poděbrad (TSMP).
cena 7 Kč
Stanislav
Vraný
52 let
řidič
Chápu, že mladí lidé si na podobu květinových hodin před několika desítkami let
nemohou pamatovat. I proto se jim může
současný vzhled hodin líbit. Já si květinové hodiny pamatuji už od svého dětství.
Stejně tak i trpaslíka, který byl tenkrát
hned u hodin. Dříve květinové hodiny
zářily barvami a byly takové veselejší. Asi
to dalo i více práce. Takže já jsem logicky
pro návrat původního vzhledu.
Lenka
Marková
25 let
studentka
Osobně se mi současné květinové hodiny
v parku moc líbí a jejich vzhled bych neměnila. Nynější dekorace je hezká a zajímavá, proto bych hodinám zanechala jejich
současnou podobu. Tím ale nechci říct, že
dříve byly hodiny ošklivé. Mimo jiné bych
také ocenila, že jsou hodiny v provozu
celý rok, což dříve nebývalo. Myslím, že
se architekt Jiránek za současnou podobu
parku rozhodně stydět nemusí.
(red)
byly v provozu po celý rok. Za pár týdnů
tak budou moci první kolemjdoucí spatřit
nový kabát poděbradské pýchy. „Domníváme se, že respekt k tradicím a jejím
hodnotám v poslední době hodně schází
a právě z tradice roste budoucnost. Nedovedu si představit, že by třeba Pražský orloj
nahradili digitálním ukazatelem času nebo
Malou mořskou vílu v Kodani nějakým
kormoránem,“ uzavřel starosta Langr.
Ať už budou obměněné květinové hodiny sklízet slova chvály a uznání, nebo se
dočkají kritiky, jedno je jisté. Kdyby se
o nich nemluvilo, znamenalo by to, že na
jejich podobě nikomu nezáleží. Jak vidno,
záleží...
Aleš Kubelka
Je pravda, že město se poprvé v historii postará o možnost nákupu bytů
s výhodnou hypotékou?
Takto se to říci nedá. Město požaduje,
aby kupující uhradil celou kupní cenu
před vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, aniž by muselo i krátkou
dobu ručit za jeho půjčku či hypotéku.
Tyto podmínky byly v rámci výběrového
či poptávkového řízení, rozeslány patnácti peněžním ústavům. Čekáme na jejich
návrhy, s nimiž kupující seznámíme.
Jak zabráníte případným spekulacím
s byty?
Platné „Zásady“ i na tuto okolnost pamatují
a ve smlouvách je zároveň sjednáváno věcné předkupní právo ve prospěch prodávajícího včetně sankcí. Namátkově jsou prováděny kontroly v katastru nemovitostí.
(red)
Město Poděbrady tímto vyhlašuje novou vlnu privatizace svých nájemních
bytů, pro kterou vůbec poprvé v historii zdejšího bytového hospodářství
bude vedením města zabezpečena možnost čerpat na nákup bytových jednotek prostřednictvím bankovního ústavu maximálně výhodný hypoteční
úvěr.
Prodej bytů bude uskutečněn v souladu se stávajícími Zásadami převodů
bytových a nebytových jednotek a spoluvlastnických podílů ke společným
částem budov a pozemků z vlastnictví města Poděbrady.
Žádosti o odkoupení (privatizaci) bytů, které budou podány do 30. června
2011, budou posuzovány podle dosud platných zásad. Po tomto datu bude
provedena ekonomická revize uvedených zásad. Současně připomínáme, že
k 31. prosinci 2012 skončí regulace nájemného. Zákon po tomto datu umožní vlastníkům bytů přejít na tržní nájemné. Právě proto chceme případný
negativní dopad deregulace nájemného snížit formou výhodného odkoupení
bytových jednotek jejich nájemníky do osobního vlastnictví.
Město Poděbrady je připravené být nápomocno svým občanům při celém
průběhu procesu privatizace bytového fondu. Veškerou administraci procesu zabezpečuje Městská realitní Poděbrady, a. s.
stránka 2
AKTUALITY
Den Poděbrad ve fotografii
Poděbradské noviny zmapovaly ve fotoreportáži celý den oslav 539 let od povýšení Poděbrad na město. Pátek 4. března byl
od rána do večera ve znamení setkávání představitelů města, politiků a úspěšných a aktivních občanů.
Den Poděbrad odstartoval snídaní s ministrem financí Miroslavem
Kalouskem a poděbradskými podnikateli. Ministr Kalousek, který
byl v Poděbradech vůbec poprvé, přislíbil, že v dubnu přijede
o ekonomické reformě besedovat i s poděbradskou veřejností.
Procházka nejstarší částí Poděbrad od kostela Povýšení sv. Kříže
s hejtmanem Davidem Rathem vedla až na Zámecké nábřeží.
Středočeský hejtman slavnostně přestřihnul pásku nově
zrekonstruované ulice Na Dláždění.
Novou tradicí Dne Poděbrad bylo setkání s aktivními seniory
a lidmi, kteří o ně pečují. Nejaktivnější z nich převzali Pamětní list
starosty města a pochvalovali si, že podobné setkání je vždycky
vítanou příležitostí ke vzpomínání.
Další úspěšně dokončený projekt podpořený z Regionálního
operačního programu je rozšíření a rekonstrukce Mateřské školy
ve Velkém Zboží. Také tento objekt byl za přítomnosti
středočeského hejtmana a dalších hostů Dne Poděbrad slavnostně
předán do užívání.
Vybraní členové čtyř dobrovolných hasičských sborů, zástupci
profesionálních hasičů, policie ČR a městské policie také
převzali ocenění za příkladnou práci. Zdejší členové integrovaného
záchranného systému patří k lidem, na které se město může
v krizových situacích vždycky spolehnout.
Eva Škodová ze ZŠ T. G. Masaryka byla jedna z oceněných
pedagogů a žáků, kteří se zúčastnili společného oběda na Kolonádě.
Pamětní listy jim předali poslanec parlamentu Vladimír Jeník,
krajská radní pro sociální oblast Zuzana Jentschke Stöcklová
a senátor Pavel Lebeda.
PN
7. dubna 2011
Hlavními laureáty se stali
farář, kapelník a hasič
Slavnostní večer v divadle se stal pomyslnou třešničkou na narozeninovém
dortu Poděbrad. Výroční městské ceny převzalo z rukou zástupců města třináct
laureátů.
Slavnostní večer v závěru Dne Poděbrad
proběhl v dobře naladěné, komorní atmosféře, k čemuž přispěl i moderátor večera
Jan Pokorný. Zajímavým zpestřením bylo
několik hudebních čísel bubenického
uskupení Marimba, jež na pódiu předvedlo, na co všechno je možné zabubnovat.
První na řadě bylo udílení Záslužných listů,
ocenění navržených občany a schválených
městským zastupitelstvem. Držiteli se stali:
učitelka a sbormistryně pěveckého sboru
Kvítek Věra Froňková, juniorský dvojnásobný mistr republiky v plavání Tomáš
Havránek, Šimon Janák jako držitel několika zlatých medailí z republikových veslařských závodů, ale také výborný zpěvák
a hráč na tubu. Dále oblíbená učitelka ze
ZŠ T. G. Masaryka Dana Johnová, Michael
Mácha jako úspěšný závodník v parkurovém skákání, ředitelka Mateřských škol
Poděbrady Marie Taussigová a Hana Tomková, která vyučuje výtvarnou výchovu na
Gymnáziu Jiřího z Poděbrad od roku 1994.
Křišťálovými štíty byli oceněni: hudebník
a učitel hry na dechové nástroje na ZUŠ
Poděbrady Vladislav Jelínek, Miroslav
Pecold za odvážný skok do vody, z níž
zachránil topící se ženu a Jiří Štegbauer,
básník, novinář, vydavatel a dlouholetý
propagátor Poděbrad.
Pro Čestné medaile města, nejvyšší městská
ocenění, si na jeviště vystoupal Pavel Dvořáček, který působil v Poděbradech dvacet
let jako farář místního evangelického sboru. Po něm swingový hudebník, kapelník
a skladatel Josef Jína, jehož Big Band letos
oslavil třicet let od svého založení a znají ho
generace Poděbraďáků z tanečních lekcí.
A profesionální hasič Vladimír Müller, jenž
byl od roku 1988 velitelem stanice poděbradských požárníků, podílel se na úspěšném zvládnutí mnoha krizových situací
a v loňském roce odešel do výslužby.
Večer byl zakončen rautem v Modrém
salonku v Divadle Na Kovárně, kde měli
Pavel Dvořáček s moderátorem večera
Janem Pokorným
příchozí možnost ukousnout si trochu
z pomyslného narozeninového dortu
Poděbrad a připít si na zdraví, štěstí a rozkvět našeho města.
Jaké jste měl pocity, když jste se dozvěděl o ocenění a co pro vás znamená?
Pavel Dvořáček, farář: Moje první reakce byla, že to je vydařený vtip. V minulosti byli faráři zvyklí spíš na to, že se
dostávali do problémů ze strany společnosti. Je dobře, že dnes je jiná doba. Těší
mě, že jsem se mohl účastnit slavnostního
večera. Také si vážím toho, že patřím do
dobré společnosti lidí, kteří dostali ocenění přede mnou.
Josef Jína, hudebník: Ocenění si velmi
vážím. Mám z něj radost já i moje rodina.
Jsem rád, že si na městě všimli, co jsem
v Poděbradech třicet let pro kulturu dělal.
Vladimír Müller, hasič: Když vidím ty
osobnosti kolem sebe, které byly také oceněny, mám trochu pocit, že sem ani nepatřím. Ocenění jsem nečekal, ale mám z něj
velkou radost. Stejně jako moje rodina.
Lucie Procházková
Foto Dominik Seidl
Josef Jína přebírá čestnou medaili
od starosty města
Oceněný hasič ve výslužbě Vladimír Müller
PRAČKY - MYČKY - CHLAZENÍ
Specializovaná prodejna PRAČEK A OSTATNÍ BÍLÉ TECHNIKY
Velký výběr, super ceny, JEN BEZPROBLÉMOVÉ MODELY,
prodej na splátky, dovoz a uvedení do provozu,
OPRAVY praček, myček, prodej náhradních dílů, atd.
Poděbrady, Na Bělidle 124 (při cestě z města u hasičů zahněte doprava)
Tel.: 325 616 567, mobil: 603 457 320, http://www.pramat.cz
ELEKTRO PRAMAT - radost i po záruce
Šestadevadesát let od smrti knížete Hohenlohe konečně Poděbrady
uctily jeho osobu pamětní deskou na budově Letních Lázní
a odčinily tak historickou křivdu vůči člověku, bez něhož by objevení
minerálního pramene a následné založení lázní nebylo možné.
Hektický den skončil čajem o páté v hotelové škole. Na nejrůznější
čaje, koláčky a jednohubky přijali pozvání úspěšní sportovci
a členové nejrůznějších zájmových organizací. Také oni převzali
poděkování za příkladnou reprezentaci města.
Redakce / Foto Dominik Seidl
Postřehy ze Dne Poděbrad
Turistické informační panely a desky
V rámci Dne Poděbrad byl také odhalen
turistický informační panel na zámku. Do
roka bude ve městě přibližně dalších deset
infopanelů a zhruba třicet informačních
desek, které budou umístěny na domech,
jež jsou zajímavé z hlediska architektury,
historie, případně v nichž žili významné osobnosti. „Příští rok, kdy budeme
ve stejný den slavit 540 let od povýšení
Poděbrad na město, bychom chtěli cyklus nových informačních prvků ve městě završit odhalením posledních desek.
Informační desky a panely budou doplněny také tištěným průvodcem po Poděbradech,“ řekl starosta Ladislav Langr.
pokračování na straně 3
PN
AKTUALITY
7. dubna 2011
stránka 3
Jak se udržuje městská zeleň
S předjařím došlo na čištění příměstských lesů a prořezávání stromů v poděbradských ulicích.
Na přelomu února a března se v rámci
nahodilé těžby a v souladu s lesním hospodářským plánem kácely stromy u Skupice. Jednalo se o stromy suché a několik
stromů silně vychýlených nad hladinu,
které hrozily pádem do vody.
Pozůstatky kácení zůstávají na místě
Nejvhodnější doba ke kácení je tehdy, kdy
je zamrzlá hladina, aby bylo možné kmeny
snadno dopravit po ledu na břeh. Počátkem
března však už nebyl led všude tak silný
a některé kmeny ho prorazily. Firma provádějící zásah je tam nechala několik dní
ležet. Dnes jsou sice z vody vytaženy, ale
ve vodě ještě zůstaly větve. Rybářská sezóna už začala a protože se městu nepodařilo
zařídit, aby byly větve z vody včas odstraněny, dočištění slepého ramene Labe provedou na své náklady členové Místní organizace Českého rybářského svazu během
druhého dubnového víkendu. „Je to každý
rok stejné. Město nám s tím nepomůže
a tahle hrubá práce vždy zůstane na nás,“
podotýká její předseda Petr Linhart.
Dále byla vyčištěna druhá (ta větší) část
Neumannových sadů, prostor před autokempinkem a levobřežní část Skupice,
kde se klest vynosil na hromady, které se
postupně drtí. Všechny ozdravované plochy nebyly původně zařazeny do lesního
půdního fondu a jako „ostatní“ se dosud
udržovaly. Nyní už se na nich bude hospodařit podle plánu. S odvozem hromad
roští si ale pověření pracovníci města
dávají načas. Místostarosta RNDr. Miloš
Mikolanda se ještě v polovině března
zlobí: „Opakovaně již třetí týden urguji
úklid. Je to k uzoufání.“
Výstavba se nekoná
Spekulace s neověřenými informacemi,
jako „tady se bude zase něco stavět“, které pronášejí lidé procházející Huslíkem
k soutoku Labe s Cidlinou při pohledu na
smrkovou mýtinu, jsou falešné.
Podle vyjádření Františka Uchytila
z Odboru životního prostředí MěÚ Poděbrady smrk do lužního stanoviště nepatří. Jednak má malý přírůst, ale hlavně je
z důvodu častého
podmáčení napadán až do čtyřmetrové výše hnilobou
kmene, což se při
těžbě potvrdilo. Po
předchozím šetření
doporučili pracovníci Státní správy
lesů celý porost
vymýtit a nahradit
je listnáči, melioračními a zpevňujícími dřevinami,
a to ze čtyř pětin
dubem, zbytek pak
jasanem, v menším množství je
Smrkový porost Huslíku by do poloviny dubna měly nahradit
mohou zastoupit
listnaté stromy, především dub a jasan.
pokračování ze strany 2
Kdo byl kníže Hohenlohe?
Knížete Arnošta Filipa Hohenlohe von
Schillingsfürst (1835-1915), který žil
na poděbradském zámku od roku 1885,
lze bezesporu považovat za zakladatele
poděbradských lázní. Jeho přítel pruský
proutkař, baron von Büllov v roce 1904
na zámku určil místo, kde by měl být pramen vody. Kníže zde na jaře nechal na
své náklady kopat téměř do stometrové
hloubky a 1. srpna 1905 vytryskla nikoliv pitná voda, ale minerálka. Kníže zafinancoval první stáčírnu minerální vody
v suterénu zámku a stejně tak i první
lázeňský objekt. Takzvané Knížecí lázně
byly otevřeny 5. června 1908 a jsou nejstarší lázeňskou budovou v Poděbradech
(dnešní Letní Lázně). Měly 6 kabin a už
v první sezóně poskytly téměř 700 koupelí.
(red)
lípy, jilmy, habry
nebo javory. Nová
výsadba na celé
vytěžené ploše se
uskuteční nejpozději do poloviny
dubna.
Zatímco jedni odborníci považují zásah
firmy z Jiříkova za
bezchybný, druzí ho
vidí jinak. „Když jsem
na to byl upozorněn,
bohužel s prodlením,
okamžitě jsem tyto
devastující
prořezy
zastavil a obratem
objednal
znalecký
posudek u Výzkumného ústavu zahradnictví
v Průhonicích,“ popisuje své kroky Miloš
Mikolanda a dodává: „Nechápu postoj
odboru životního prostředí, který mě informoval, že práce jsou
prováděny
odborně
a není problém s jejich
převzetím.“
Prořezávání stromů zastaveno
Začátkem března
mohla nejednoho
Poděbraďáka překvapit neobvyklá torza stromů
v Jiráskově, Proftově a Hellichově ulici. Kulovité
javory zde prořezávali pracovníci ze
Zahradní a krajinné
tvorby Jiříkov, kterou ve výběrovém
řízení zvolila městská rada z návrDva posudky, každý
hů předložených
jiný
odborem životního
Z posudku Výzkumprostředí.
ného ústavu SILVA
Javor v Jiráskově ulici po ořezu koruny.
Firma měla provést
TAROUCY pro krajiořez podle vzorových řezů a na základě
nu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonávrhu pěstebního zásahu. Pro javory byl
nicích vyplývá, že dendrologické práce
zvolen tzv. hlavový řez, u mladých stromů
– označené odborem životního prostředí
z důvodu zapěstování koruny, u vzrostjako odborné – jsou ve skutečnosti velmi
lých dřevin pak kvůli velikosti jejich
nekvalifikované. Uvádí se v něm napříkorun, jež by mohly ohrozit bezpečnost
klad toto: „U javorů, které byly ořezány,
provozu. Vzorový řez předvedla v Jirásdošlo ke snížení jejich estetické a ekolokově ulici společnost Pavouci z Kolína,
gické hodnoty a stromy byly poškozeny.
držitelka několika certifikátů ISO. „ZpůPříčinou tohoto poškození není pouze
sob provedení řezu byl předem schválen
poslední ořez, ale také četné, špatně pronašimi úředníky a členy rady města,“ říká
vedené ořezy předchozí. … Zjara javory
Ing. Jindřich Vondra, vedoucí odboru
opět obrazí, ale budou oslabené, s novým
životního prostředí.
poškozením se budou těžce vyrovnávat
a během následného období budou nadále chřadnout a pravděpodobně postupně
odumírat.“
Rada města již uložila tajemníkovi úřadu,
aby ze závěrů odborného posudku vyvodil patřičné důsledky.
Proti posudku z Průhonic stojí posudek
znalce ochrany přírody Ing. Jaroslava
Kolaříka, Ph.D. z Rosic, který si objednala společnost Pavouci. Pan Kolařík má
ke způsobu ořezání v Jiráskově a Proftově ulici určité dílčí výhrady, ale v závěru
posudku uvádí: „Ani v jednom případě
nebylo zjištěno hrubé porušení techniky
či technologie řezu, které by mohlo být
klasifikováno jako poškození dřeviny rostoucí mimo les.“
Jako důkaz po vzrostlých stromech
zbyly na Skupici už jen pařezy.
Podobně jako odborníci, ani laici nejsou
v hodnocení jednotní. Ti citlivější jsou
zděšeni, otrlejší shovívavě vzpomínají
na to, jak kdysi stejně prořezané javory
znovu v pohodě obrostly, a nevidí důvod,
proč by tomu mělo být jinak i po letošním
zásahu.
Karel Liška
OSOBNOST V PODĚBRADECH
Virtuos Jaroslav Svěcený si podmanil Kolonádu
Zcela zaplněný koncertní sál poděbradské Kolonády přivítal začátkem března houslového virtuosa Jaroslava Svěceného.
Známý hudebník během večera představil
několik vzácných houslí a viol z renomovaných dílen italských a českých houslařů
a s úsměvem zavzpomínal na dětství, které
měl díky dědečkovi spojeno s lázeňským
městem na Labi. Samozřejmě, že v programu zazněly bravurní hudební ukázky
na jednotlivé smyčcové nástroje. „Každé
housle si s sebou nesou jedinečný příběh, který se týká nejen jejich vzniku, ale
i mistrů, kteří na ně hráli,“ řekl na úvod
Jaroslav Svěcený.
Stále hledáte nové možnosti jak posluchačům přibližovat prostřednictvím
houslí klasickou i současnou hudbu. Co
vás k tomu vede?
Zejména vnitřní obava, aby krásnou hudbu za pár let vůbec někdo poslouchal.
Vezmu to přes svoji dceru, té je šestnáct
let a chtěl bych, aby o její koncerty byl
zájem i ze strany jejích vrstevníků. Chci
nabízet projekty, které by byly v co největší míře přístupné a srozumitelné mladým posluchačům. Mám pocit, tedy podle různých ohlasů, že se to vcelku daří.
Ovšem je to nikdy nekončící práce. Jde
vlastně o kladení mostů, chci aby další
lidé mohli najít hudbu, která jim obohatí
život.
Takovým „mostem“ je projekt
Vivaldiano. Můžete k němu něco říct?
Tento projekt vznikl před lety ve spolupráci s Michalem Dvořákem. Jde
o propojení elektronické a akustické
hudby s klasickými houslemi. Spolupracovalo na něm několik dalších
muzikantů, například Radim Hladík.
Zapojila se i řada dalších interpretů na
nejrůznější exotické nástroje. Vivaldiano
je tedy nadčasový hudební projekt, ve
kterém interpreti různých hudebních
žánrů vytvořili na barokních základech
pestrobarevnou zvukovou paletu hudební současnosti.
Máte v hlavě nějaký další originální
záměr, který byste rád uskutečnil?
Mám jich v hlavě několik, ale nemohu
je prozrazovat, protože v dnešní době se
nápady bezostyšně kradou nebo kopírují.
V tomto ohledu mám špatné zkušeností z minulé doby. Dopředu už raději nic
neříkám, snad jenom uvedu, že se to bude
týkat historických houslí.
Vyprávíte příběhy barokních houslí.
Čím vás historie tak oslovuje?
Věřte, že mě fascinují úžasné příběhy
nástrojů, od stavby houslí přes jejich majitele a interprety. Díky takovému zájmu
poznáváte zajímavé historické osobnosti
a jejich osudy. Přitom mám možnost na
některé mistrovské nástroje hrát a vůbec
je prezentovat.
Také rád malujete.
Ano, maluji rád, ovšem všechny moje
obrazy jdou do dražeb a výtěžky z prodeje
jsou určeny na charitativní účely. Připomenu Akci cihla, která pomáhá mentálně
postiženým spoluobčanům. Myslet na
druhé je skvělá věc a spousta lidí opravdu
pomoc potřebuje. Díky tomu se třeba na
Slapech staví azylové domy. Moje akrylové obrazy jsou plné různých symbolů. Maluji obvykle večer po koncertech,
a taková tvorba mě velice uklidňuje.
Do Poděbrad jezdíte už od dětství. Jak
město vnímáte?
V raném dětství jsme sem často zajížděli
z Hradce Králové s mým dědečkem. On
hrál v nějakém orchestru a v Poděbradech se pravidelně koncertovalo. Vaše
město je krásné, několikrát jsem tady už
vystupoval a byl v porotě rozhlasové soutěže Prix Bohemia. Asi před dvěma roky
jsem hrál na vernisáži v Galerii Ludvíka
Kuby a mám zde i přátele. Vzpomínám si
na často viditelný slogan ,,Na srdce jsou
Poděbrady“, který já mohu s čistým svědomím parafrázovat na ,,Poděbrady mého
srdce“.
Text a foto Milan Čejka
Zmínil jste šestnáctiletou dceru Julii,
která je houslistka. Dá na vaše rady?
Ještě si poradit nechá. Víte, Julie hraje
od čtyř let a stále umělecky roste. Dnes
například
patří
k laureátům dvou
renomovaných
mezinárodních
soutěží. Pravidelně
vystupuje s domácími komorními
orchestry a často
hrajeme i společně.
Přeji si, aby hrála
lépe než já, stále má
nesmírnou motivaci. Trochu prochází pubertou, ale
v podstatě všechno zvládá. Ostatně
v příštím roce se
možná objevíme
při koncertování
tady v PoděbraJaroslav Svěcený vyprávěl v sále Kolonáda příběhy historických
dech.
houslí.
Zamrzlou Skupici „krášlily“ začátkem
března pozůstatky po kácení.
STRUČNĚ
Oběd starostů tří měst
Kutná Hora, Kolín a Poděbrady jsou nejen
blízká města, ale také mají v čele starosty,
kteří jsou z nezávislých uskupení. Proto z podnětu jednoho z nich, kolínského
Víta Rakušana, vzešla myšlenka vzájemné výměny zkušeností. Druhé setkání
proběhlo v Poděbradech. Starostové se
dohodli na společné propagaci všech tří
měst, neboť každé z nich může turistům
nabídnout něco jiného, a jako celek tedy
představují zajímavou turistickou destinaci. Rovněž se shodli na společné komunikaci s dodavateli energií (plyn, elektrická
energie) s vědomím, že čím větší počet
obyvatel, tím se dá vysoutěžit nižší cena.
Nový jednatel TSMP
Od 1. dubna mají Technické služby města Poděbrad nového jednatele. Vítězem
výběrového řízení se stal čtyřiačtyřicetiletý Ing. Luděk Homola.
4. poslanecký den
V pondělí 2. května se zájemci mohou
setkat s poslancem Parlamentu ČR Janem Smutným od 9 do 12 hodin na Jiřího
náměstí 4/5 v realitní kanceláři, v zadním
traktu pasáže Fortuna.
Gastro Poděbrady za dveřmi
5. ročník gastronomické soutěže žáků
středních odborných učilišť s mezinárodní
účastí Gastro Poděbrady 2011 proběhne
v úterý 19. dubna v Kongresovém centru
Kolonáda. Pro veřejnost je akce přístupná
od 10 do 16.30 hodin. Soutěžním úkolem
v oboru kuchař je příprava rautové mísy
z krůtího masa, pro číšníky pak tabule pro
dvě osoby na téma Sport a cukráři se prezentují narozeninovým dortem. Přehlídka
barmanů, kteří musí umíchat a ozdobit čtyři alkoholické long drinky za šest minut,
bude k vidění od rána do 14 hodin. Součástí programu je tradiční Běh číšníků, který
startuje ve 14.15 hodin na kolonádě.
(red)
25. biskup královéhradecký
Papež Benedikt XVI. jmenoval 3. března
Mons. Jana Vokála pětadvacátým biskupem královéhradeckým. Do královéhradecké diecéze patří i poděbradská římskokatolická farnost. Nový biskup pracuje od
roku 1991 na Sekci pro obecné záležitosti
Státního sekretariátu ve Vatikánu. Do
čela královéhradecké diecéze nastoupí
po Mons. Dominiku Dukovi, OP, který
byl 13. února 2010 jmenován arcibiskupem pražským. Po dobu uprázdnění biskupského stolce byla diecéze přechodně
spravována administrátorem diecéze
Mons. Josefem Kajnekem, pomocným
biskupem královéhradeckým. Tento stav
potrvá až do převzetí úřadu nově jmenovaným sídelním biskupem. Mons. Jan Vokál
bude na biskupa vysvěcen 7. května 2011
v Římě, biskupského úřadu se slavnostně
ujme o týden později v Hradci Králové.
(čej)
Konec zápisu dětí do CP
Rodiče si mohou nechat zapsat děti do
cestovního pasu jen do 30. června, pak
už to nebude možné. Důvodem je změna
zákona o cestovních dokladech.
STAROŽITNOSTI PODĚBRADY
Ing. Rybáček – člen Asociace
starožitníků 603 466 788,
www.r-antik.cz
Blíží se příležitost výhodně prodat
Vaše starožitnosti na jarním
veletrhu starožitností v Praze.
Nabízím
ohodnocení Vašich starožitností
a jejich prodej v našem obchodě
v Poděbradech i v naší expozici
na veletrhu starožitností v Praze.
Zajímají nás především kvalitní
výtvarná díla, ale vykupujeme i sklo,
porcelán, vyznamenání, zbraně,
sběratelské a vojenské předměty.
AKTUALITY
stránka 4
Co pálí Žižkováky?
Vedení města slíbilo, že se s občany bude scházet „na ulici“ a zjišťovat konkrétní nedostatky, které je trápí přímo v místě
bydliště. Slib dodrželo. První společná obchůzka vedla v odpoledních hodinách 9. března po ulicích Žižkova.
Cílem setkání bylo popsat stav komunikací, pouličního osvětlení, dopravního značení, městské zeleně a pořádku
v ulicích na Žižkově a promluvit si o tom
s místními občany. Těch se na obchůzku se starostou Ladislavem Langrem,
oběma místostarosty Ivanem Uhlířem
a Milošem Mikolandou a klíčovými pracovníky městského úřadu vydalo víc jak
dvacet.
Málo parkovišť a nepořádek
Za téměř jarního počasí vyrazila skupina od železničního přejezdu u skláren
do Revoluční ulice, pokračovala ulicí Na
Zádušce, Jeronýmovou, Budovcovou až
do bývalé sklářské kolonie Zbuzany, dále
Hraniční, Kunštátskou a ulicí V Aleji,
Mírovou, Za Nádražím, kousek Moučnou
a Prokopovou. Doprovázející Žižkováci
přitom rozhodně nebyli mlčící většinou.
Pozornosti během volné chůze neušly
díry na silnici a propadlé, nedokončené
či dokonce chybějící chodníky, „utopené“
a zanesené kanály, nepořádek kolem
budov či v roštích, bujné a neudržované
porosty a stromořadí. Občané poukázali
na neprůchodnost území, kterému se lidově říká „Krakonošovo“. Ledabyle zaparkovaná auta na trávníku u kraje vozovky
potvrdila přetrvávající nedostatek vhodných parkovacích míst. Ten ani částečně
nevyřešil nově postavený parkovací dům
na rohu Kunštátské a Jeronýmovy ulice,
jehož kapacita je dnes zaplněna jen z třetiny. Z úst starosty byla nejčastěji slyšet
výzva k pracovnici městského úřadu:
„Paní Kozáková, pište si…“
Nápravy přijdou
postupně
Dvouhodinová
obchůzka skončila
v budově základní
školy na Žižkově,
kde se ještě hodinu živě debatovalo
o zjištěných nedostatcích a způsobu
jejich odstraňování.
Ne všichni Poděbradští asi vědí, že
jakékoliv závady
a zpozorovaný nepořádek
mohou
sami
bezplatně
hlásit na telefonní číslo 156, tedy
městské policii. Ta
už je sama oznámí
příslušnému odboru městského úřadu případně technickým službám.
Skupinka složená z představitelů města a občanů
Náprava se v takodiskutovala nad problémy Žižkova.
vém případě může
dostavit mnohem dříve, než při zasílání
se dotkne cyklistů, se příliš nezmiňovali.
spousty sáhodlouhých stížností městské„To, co jsme dnes zaznamenali, probereme
mu úřadu.
ve vedení města a začneme dělat postupHovořilo se také o úmyslu radnice zavést
né nápravy. Nečekejte, že řešení přijde za
v této části města „jednosměrky“, od ktetýden, když se to zde neřešilo deset patnáct
rých se očekává vytvoření dalších míst
let. Nejsme žádní kouzelníci,“ řekl Ladik parkování, a pokud to půjde, určit a přislav Langr. Vedení radnice přitom vkládá
způsobit k parkování i místa, která dnes
naděje do nového ředitele technických
místní používají v rozporu s vyhláškou.
služeb, který by měl být od dubna hlavním
Na zavedení jednosměrných ulic neměli
hybatelem k lepším proměnám města.
diskutující jednotný názor a o tom, jak
Karel Liška
Druhá obchůzka patří Velkému Zboží
V pořadí druhá obchůzka představitelů
města s občany se uskuteční v pondělí
18. dubna ve Velkém Zboží.
Začíná v 16 hodin u hasičské zbrojnice, povede Poděbradskou ulicí směrem
k cyklostezce, dále až na úroveň školního statku, poté do vnitřní zástavby
a do ulic Truhlářská, Dlouhá, v ulici
Za školkou se odbočí do Nádražní ulice. Odtud bude procházka pokračovat
k vlakové zastávce, přes trať až do ulice Za Drahou, zpět Nádražní ulicí a na
křižovatce se odbočí do ulice Nymburská (směrem k hřbitovu), pak do ulice
K Babínu a novou zástavbou se účastníci obchůzky vrátí k hasičské zbrojnici, kde od přibližně 18 hodin proběhne
beseda s veřejností.
V průběhu obchůzky případné odbočení
z trasy je možné.
(red)
Obchodní ředitel Lázní: Do Poděbrad se lidé rádi vracejí
Začátek měsíce května otevře již 103. lázeňskou sezónu.
Při této příležitosti vystoupí například
sopranistka Renée Nachtigalová nebo
mladý zpěvák Tomáš Klus. Nebudou
chybět ani lahůdky jako přehlídka secesních klobouků. Na víkend 29. 4. – 1. 5.
připravily Lázně Poděbrady, a. s. bohatý
program.
O plánech Lázní a novinkách pro letošní rok hovoří obchodní ředitel Martin
Kubelka.
Kolik měly Lázně Poděbrady v loňské
sezóně hostů? Očekáváte jich letos více
nebo méně?
V roce 2010 jsme přivítali asi 15 000 hostů. Rok 2011 bude pro lázně všeobecně,
a tedy i pro Poděbrady, dost složitý.
V souvislosti s vládními škrty ve zdravotnictví předpokládáme mírný úbytek hostů
přes zdravotní pojišťovny, kteří tvoří asi
60 % naší klientely. Tento úbytek částečně nahradí zahraniční hosté, zejména
z Ruska a Izraele. Důrazněji oslovíme
i českou klientelu, která je ochotná do
svého zdraví investovat.
Jak vypadá typický poděbradský
„lázeňák“?
V drtivé většině vypadá lázeňský host
spokojeně. Chválí si úroveň a širokou
škálu služeb i Poděbrady jako takové.
V tomto ohledu máme být na co hrdí.
60 % našich klientů jsou ženy. 50 %
klientů je starších 66ti let, 25 % tvoří
klienti ve věku 46 – 65 let a 25 % klientů
je mladších 45 let. 30 % klientů jezdí do
našich lázní opakovaně.
Chystají Lázně nějakou novinku, ať už
ve svém programu nebo procedurách?
Inovace je samozřejmě potřebná a v naší
společnosti probíhá ve dvou rovinách.
Tu první tvoří samotné pobytové programy naší společnosti, kde chceme ve
větší míře „prodat“ naši specializaci. Příkladem za všechny je program „Zdravá
redukce váhy“. Další budou následovat.
K lázním patří i bohatý a kvalitní kulturně
společenský program a sportovní vyžití.
Je na místě zdůraznit, že tyto aktivity jsou
určeny nejen lázeňským hostům, ale také
občanům Poděbrad. Spolu s představiteli
města, společností Zlatý pruh Polabí, KIC
Poděbrady a dalšími došlo k jejich výraznému zkvalitnění.
Co myslíte, že je pro hosty největším
lákadlem, aby přijeli právě do Poděbrad?
Špičková lázeňská péče s více než stoletou tradicí, unikátní mikroklima, výborná poloha a dostupnost, architektonické
skvosty období funkcionalismu, český
král Jiří a další slavní rodáci, cyklostezky,
golf, kulturní a společenský život… pro
každého něco. Výčet nikdy nebude úplný,
jedno je ale jisté: do Poděbrad se lidé rádi
vracejí.
Program zahájení 103. lázeňské sezóny
najdete na stránkách: www.lazne-podebrady.cz nebo www.ipodebrady.cz.
Tomáš Bruner
Sponzorský dar od Rotary klubu Výlety pro turisty
V únoru věnoval poděbradský Rotary
klub, zastoupený jeho prezidentem
Ing. Jiřím Haškovcem, Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady
o. p. s. peněžní sponzorský dar ve výši třicet tisíc korun.
„Příspěvek použijeme na zakoupení
potřebných kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek pro vybavení Denního stacionáře v Poděbradech a Odlehčovacích
služeb v Sánech, která patří k našemu centru. Chtěla bych touto cestou Rotary klubu
Poděbrady upřímně poděkovat,“ uvedla
ředitelka Centra sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady Emilie Třísková.
(čej)
Klub českých turistů v Poděbradech zve
na následující výlety: 16. 4. Pochod jarním
Polabím v Čelákovicích, 21. 4. Vycházka podél Rokytky a 28. 4. Vycházka
na Vidrholec.
Informace o těchto a dalších plánovaných
akcích zájemci najdou ve vývěskách klubu u sokolovny a na 1. nástupišti vlakového nádraží.
(jr)
1. února jsme si připomněli
nedožité 30. narozeniny
Leoše BILINY z Poděbrad
PN
7. dubna 2011
Konfrontujme minulost,
abychom proměnili budoucnost
V neděli 10. dubna proběhne setkání věřících, jehož smyslem je vyjádřit lítost nad
zlem, které bylo spácháno na Židech v uplynulých dvou tisíciletích, a poprosit žijící
příslušníky národa o odpuštění.
Ve 12 hodin dojde k odhalení pamětního kamene na místě bývalé synagogy
v Husově ulici naproti Základní škole
Na Valech.
V zámecké zahradě Salla Terrena se ve
13 hodin sejdou zástupci všech poděbradských církví, aby společně vykonali bohoslužbu pokání za naše město a přečetli jména
obětí holocaustu z řad poděbradských občanů. Svou účast přislíbili mj. zástupci Pražské
židovské obce a zástupci vedení města.
Ve 13.30 hodin začne v Divadle Na Kovárně
představení dětského židovského souboru
pod vedením paní Vidy Neuwirthové, které seznámí dospělé diváky i děti s pozadím
jednoho z významných židovských svátků.
Od 16 hodin proběhne opět na zámecké
zahradě pásmo židovských písní a tanců,
na kterém přislíbily účast hudební skupiny Ester a Mišpacha, duo Josef Gušlbauer
a Zuzana Wirhová a taneční soubor
SimchaT z Ústí nad Labem. Předpokládaný konec bude kolem 20. hodiny.
Vstupné na veškeré části programu je
dobrovolné.
PhDr. Jana Uhlířová, Ing. Tomáš Paulus
Dětské divadlo Feigele při Židovské obci v Praze zahraje příběh O královně Ester – veselou
taškařici o krásné dívce, rozmařilém králi a o jednom zloduchovi.
Podivné dědictví
Ještě jsme nestačili definitivně zkolaudovat všech jedenáct nových autobusových
zastávek a už u nich máme první havárie.
Na Palackého ulici před úpravnou vody
vjel řidič do nového ostrůvku. Do ostrůvku, který je trochu hodně z osy a čerstvě
spojuje přechod mezi dvěma zastávkami.
Ty vyrostly v rámci stavebně dotační
aktivity minulého vedení radnice. Nezpochybňuji estetickou hodnotu zastávek, líbí
se mi i nápad s využitím místní historie
na jejich zdech. Ostatně také právem byly
nestranným pohledem zvenčí naše zastávky oceněny na celostátní úrovni. Získali
jsme nejen hlavní cenu Sdružení dodavatelů za nejlepší signmakingovou realizaci
za rok 2010, ale i zvláštní cenu poroty
Duhového paprsku. Jenže při přebírání
těchto cen mám hodně smíšené pocity.
Na jedné straně se mi zastávky i nápad se
zakomponováním historie velmi líbí, ale
smíšené pocity mám proto, že nechápu,
proč 11 zastávek stálo skoro osm a půl
milionu korun a proč se budovaly tam,
kde je zcela minimální provoz cestujících!
Nechal jsem si spočítat, kolik lidí nastoupí
a vystoupí ve všední den v obou směrech
na dvou téměř milionových zastávkách
v Palackého ulici u úpravny vody. Dohromady je to v průměru 10 lidí za den! Proto
se mi velmi nelíbí, že tady vznikl sice hezký, ale jinak zcela pomýlený projekt, který
navíc komplikuje provoz. Podobný ostrůvek vybudovaný jako požadavek poskytovatele dotace totiž trčí i mezi zastávkami
v Kolínské ulici. Pokud si říkáte, proč to
nezastavíme, odpověď je skrytá právě
v tom podivném dědictví. Zastávky byly
dotovány z programu Evropské unie,
a kdybychom snad nějak změnili, nebo
omezili projekt vymyšlený a schválený
minulým vedením radnice, tak musíme
celou mnohamilionovou dotaci vrátit
a stavebníkům platit ze svého. Říkám
si, že je to opravdu zvláštní dědictví ve
městě, kde se propadají chodníky, kde silnice jsou občas jako ementál, kde škola
Na Valech je už řadu let v havarijním stavu a mateřská školka na Žižkově je na tom
obdobně. Ve městě, kde historická budova knihovny roky chátrá a marně čeká na
opravu, ve městě kde se rozpadá zimní
stadion, oba fotbalové stadiony už nutně
potřebují rekonstrukci a místní kuželna
místo potřebné opravy přišla o kus zázemí kvůli veřejným záchodům. Rozpadla
se nafukovací basketbalová hala, stejně
jako minigolf na Jezeře a vztah ke sportu
korunuje skutečnost, že třeba nohejbalistům vybudování jejich sportoviště radnice řadu let jen vesele slibovala. V tomto
zvláštním městě jsme zdědili autobusové
zastávky, které sice právem sbírají ceny
za nápaditost a dizajn, ale jaksi už nevycházejí z aktuálních potřeb našeho města.
Navíc, jak se zdá, začínají dokonce i komplikovat provoz. Opravdu hodně podivné
dědictví.
Ladislav Langr
Město Poděbrady obnovuje tradici a srdečně Vás zve na
které začnou již ve druhé polovině dubna a budou se konat
na Jiřího náměstí pravidelně každý pátek
v čase 9.00 - 18.00 hodin.
Můžete si nakoupit výrobky a výpěstky, které při cestě na Váš stůl nebyly
přepravovány tisíce kilometrů, ale vyrostly, či byly vyprodukovány
v naší zemi a co nejblíže místu kde žijete.
Nákupem těchto výrobků podporujete české farmáře a malovýrobce
a za odměnu si můžete být jisti, že dostáváte skutečně kvalitní
a čerstvé potraviny.
Na jarních trzích se můžete těšit na mléko a mléčné výrobky,
domácí chléb a pečivo, vejce, bylinky a koření, ovocné mošty a šťávy,
med, ořechy, kvalitní víno, české řemeslné výrobky a mnoho dalšího.
Základem sortimentu trhů je samozřejmě ovoce a zelenina,
jejichž nabídka bude na jaře omezená, ale dle sezóny se bude rozšiřovat.
Chcete-li na trzích nabídnout své výpěstky nebo výrobky,
neváhejte kontaktovat organizátory na tel. čísle 775 203 705,
či [email protected]
Prezident Rotary klubu Ing. Jiří Haškovec předává sponzorský dar Emilii Třískové.
a 12. března 3 roky od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste
ho znali, děkuje rodina.
Více informací o trzích a sortimentu na www.polabskefarmarsketrhy.cz
PN
AKTUALITY
7. dubna 2011
stránka 5
Vydařené desáté poděbradské „Bacardi“
Nabitý sál Symfonie, úžasná atmosféra, 46 zručných juniorských barmanů, 460 lákavých míchaných nápojů. Tak by se dal stručně charakterizovat 10. ročník barmanské
soutěže Bacardi–Martini Poděbrady Cup, který se konal v polovině března.
Mezinárodní soutěž tradičně pořádala
Hotelová škola Poděbrady. Zúčastnilo se jí
rekordních šestačtyřicet studentů středních
a vyšších odborných škol z celé republiky,
Slovinska a Maďarska. Každý musel podle vlastního originálního receptu připravit
pět alkoholických pre dinnerů – koktejlů
vhodných před jídlem a pět nealkoholických long drinků. Samozřejmě nesměla
chybět působivá ovocná nebo zeleninová
dekorace. To vše museli soutěžící zvládnout za dvanáct minut. Úctyhodný výkon.
Ne nadarmo se na letošním ročníku vžil
termín „poděbradská dvanáctiminutovka“.
Pozorovat zručnost mladých barmanů byl
zážitek. Pokud na někoho přece jen padla
tréma, techničtí komisaři, členové České
barmanské asociace (CBA), sympaticky
přispěchali s radou, jak situaci zvládnout.
V samotném hodnocení však byli nekompromisní. Body šly dolů například za led
spadlý mimo sklenici, nepřesně odměřené ingredience a samozřejmě nesplnění
časového limitu. Další komise pak už
v zákulisí hodnotila chuť a vzhled nápoje.
Zapůsobit na ni mohly především chuťově neznámé varianty.
Obecenstvo v sálu Domu dětí a mládeže
Symfonie začalo nadšeně fandit, když se
„na place“ objevil první domácí soutěžící, třeťák Jakub Kapr, aby umíchal své
drinky s názvy „Láska může být i hořká“
a „Sen neapolský“. Jeho spolužáci se na
skandování vybavili dokonce transparenty. „Na soutěž jsem se připravoval od
poloviny prosince. Zvláště na jubilejním
ročníku bychom chtěli uspět,“ vysvětlil
po svém vystoupení Jakub Kapr, jenž se
soutěže zúčastnil podruhé a opět vsadil
na rajčatový džus jako zvláštní chuťovou
složku nápojů.
Soutěžní maratón, který zpestřil program
s tanečními a kouzelnickými čísly, skončil v odpoledních hodinách slavnostním
vyhlášením vítězů. Jedné z hlavních
organizátorek Evě Keclíková se ještě
předtím dostalo poděkování v podobě
dlouhotrvajícího potlesku studentů vestoje. Podobným způsobem diváci odměnili
také vítěze soutěže, kterým se stal jediný gymnazista mezi studenty hotelových
škol, šestnáctiletý Patrik Weis z Českého
Krumlova, člen juniorského shaker klubu CBA. „Na barmanské soutěži jsem
byl už před čtyřmi lety, ale tato je moje
první v juniorské kategorii. Z vítězství
mám obrovskou radost,“ řekl Patrik Weis,
který si z Poděbrad odvezl vedle putovního poháru také pobyt v luxusním hotelu
a cenné barmanské kurzy u předních
profesionálů. Na druhém místě skončil
domácí Jiří Vondrák a třetí místo patřilo
Lukáši Březinovi z Chrudimi.
Nejen před soutěžícími, ale také před organizátory akce musel člověk smeknout.
Spokojená samozřejmě byla i ředitelka
poděbradské hotelové školy Jana Podoláková: „Když se během jednoho dne
Studentka HŠ Poděbrady Lenka Zahajská zdobí alkoholický
pre dinner pod dohledem komisaře České barmanské asociace.
Trojlístek nejlepších (zleva): třetí Lukáš Březina, vítěz Patrik Weis
a druhý Jiří Vondrák z domácí hotelové školy.
Dívka Polabí „v novém kabátě“
Finále soutěže Dívka Polabí bude letos mezinárodní a ponese název Mini/Junior Miss & Mister EU/Elbe 2011 (open). Navíc se
ho poprvé zúčastní také chlapci.
Nový název, účast dětí z celého světa, včetně chlapců. To jsou novinky,
které organizátoři připravili pro finále
13. ročníku známé soutěže dětského
talentu, zručnosti a šarmu Dívka Polabí.
Mezinárodní punc chtějí dát také podzimnímu festivalu Poklad národa. „Vloni
se Dívka Polabí stala součástí republikového festivalu Poklad národa. Jelikož se
snažíme festival vytáhnout na mezinárodní úroveň, dostala soutěž nový název
Mini/Junior Miss & Mister EU/Elbe 2011
(open). Dubnové finále je svým způsobem
startovním bodem pro podzimní mezinárodní festival Poklad národa,“ vysvětlila
ředitelka soutěže Viktoria Meyer.
z různých materiálů, které si
samy navrhly a vyrobily.
Loni dívky ve světě uspěly
v jednom sále shromáždí tolik mladých
soutěžících a všem jde o to, aby se jim
práce povedla co nejlíp, navíc všichni mají
zájem o budoucí profesi a chtějí se v ní
zlepšovat… tak je to docela silná bomba
shromážděné pozitivní (a pracovní!) energie, ze které já učitelka budu žít ještě dlouho. A když jako ředitelka vidím, kolik lidí
ze školy odvedlo fantastickou práci v zákulisí soutěže, při zabezpečení celého našeho
jubilejního ročníku, o kterém si troufnu
tvrdit, že byl ze všech nejvydařenější… tak
z toho jsem nejen spokojená, ale jsem na
školu a její lidi opravdu hrdá.“
(red)
Foto HŠ Poděbrady
Přijímání žádostí
o přijetí dětí do MŠ
Poděbrady
Mateřská škola Poděbrady vyhlašuje
příjem žádostí o přijetí dětí do MŠ pro
školní rok 2011 – 2012.
Za Českou republiku budou souV termínu od 26. do 29. dubna 2011 si
těžit jedenáctiletá Aneta Šimonorodiče vyzvednou a do 29. dubna odevá, třináctiletá Andrea Trčová, čtrvzdají ve vybrané mateřské škole přihlášnáctiletá Lucie Ottová z Nymburka
ku, kde je nutné uvést i školu náhradní.
a dvanáctiletá Veronika BarešoPodává se pouze jediná přihláška. Rozvá z Kolína. Českou „mužskou“
místění dětí bude probíhat dle daných krireprezentaci zastoupí dvanáctiletý
térií (zásad). Písemné rozhodnutí obdrží
Petr Müller z Nymburka.
zákonní zástupci dítěte poštou do 30 dnů
Výherce čeká účast na světové
po vyhlášení zápisu.
soutěži. „Loňské finalistky Nela
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004
Vohradská a Adriana Crkalová
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předúspěšně reprezentovaly na jedné
pisů je dána možnost vyjádřit se k podNově pro holky i kluky
z nejprestižnějších mezinárodkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte
ních dětských kreativních souk předškolnímu vzdělávání v příslušném
Porota bude hodnotit dívky a chlapce
těží Mini Miss & Mister World
školním roce. Tato možnost je dána zákonnejen z Polabí, ale i různých států svě2010. Nela soutěž v kategorii
ným zástupcům první pracovní pondělí
ta ve věku 5 – 15 let. „Jarní Poděbrady
9 až 10 let vyhrála, Adriana zísv měsíci květnu v čase od 14 do 16 hodin.
přivítají děti z celého světa, od vzdálené
kala mezi 11 – 12letými titul vice
Marie Taussigová,
zasněžené Republiky Sacha – Jakutsko
Miss,“ uvedla Viktoria Meyer.
ředitelka MŠ Poděbrady
a pobřeží Tichého oceánu až po slunečnou
Závěrečné Galapředstavení souArménii a rozkvetlé Švýcarsko. I když je
těžících se koná 23. dubna od
v názvu finále soutěže Miss, nejedná se
17 hodin v Divadle Na Kováro soutěž krásy, tak jak jsou lidé zvyklí
ně. Předprodej vstupenek začne
při tradičních soutěžích s tímto názvem.
v pokladně divadla od 10. dubna.
Jde především o tvůrčí projev dětí a jejich
V současné době probíhá mezinátalent,“ podotkla Viktoria Meyer.
rodní fotosoutěž o nejsympatičSoutěž dává dětem možnost předvést svůj talent
Tradiční svatovojtěšská pouť v Libici
Soutěž bude mít celkem pět disciplín,
tější dívku a chlapce Mini/Junior
nad Cidlinou se tentokrát bude konat od
v první se soutěžící představí v národMiss & Mister EU Photo 2011 (open),
prezidentka občanského sdružení Irina
29. dubna do neděle 1. května. Libickou
ních krojích, dále ukáží svůj talent
které se účastní 73 dívek a kluků z celéSněgova a dodala: „Na podzim proběhne
náves opět zaplní mnoho kolotočů, houpav nejrůznějších oblastech (tanec, zpěv,
ho světa.
soutěž dětského literárního projevu, mlaček, střelnic a dalších atrakcí. Pouť dostáscénka apod.). Do třetice zaujmou divádých scénáristů, dětských a juniorských
vá v posledních letech i duchovní rozměr,
ky parodií na známou osobnost a potom
Pokračování na podzim
novinářů, atelier umění a řemesel, přetakže v sobotu 30. dubna od 10 hodin bude
„módní přehlídkou“ dobových i souhlídka dětských divadel Záhady Melpokrálovéhradecký pomocný biskup Josef
časných modelů z různých kontinentů.
Festival Poklad národa určený dětem
meny, soutěž Mozaika pohybů (aerobik,
Kajnek sloužit mši v kostele sv. Vojtěcha.
Soutěžní část zakončí kostýmní show,
a mládeži od 3 do 16 let organizuje
mažoretky, roztleskávačky, taneční sporPoté se přítomní přesunou procesím na
kdy se děti předvedou v kostýmech
druhým rokem občanské sdružení Asotovní páry) a hudební soutěž Kaleidoskop
slavníkovské hradiště, kde proběhne modciace na ochranu,
zvuků.“
litba za nová duchovní povolání.
propagaci, studi(red)
(čej)
um historického
Foto archiv
a lidového kulturního dědictví, o. s.
Jak již bylo řečeno, letos by se ho
měly zúčastnit děti
Program:
z celého světa.
vypichované
aranžmá
do
oasisového věnce - z živých květů
„Každá dívka nebo
Kdy:
chlapec si zaslouží,
18. dubna ve 13:00 hodin
aby jejich nadanost a tvůrčí talent
Kde:
byly oceněny nejen
MC Skřítek Poděbrady, ulice Za Nádražím
rodinou nebo blízCena:
kým okolím, ale
300 Kč
i širší veřejností.
Děti mají právo
Lektor:
zažít ten krásný
Vladislava Langrová
pocit úspěchu. Je
Rezervace:
to nezbytné pro
telefon:
723 276 654
jejich další tvůrčí
e-mail: [email protected]
vývoj a získáváosobně: Květinové studio Poděbrady, ulice Na Dláždění
ní
sebevědomí.
Festival
Poklad
Včasná rezervace nutná - úhrada minimálně týden předem.
národa je otevřený
Minimální počet uchazečů je 7. Při nenaplnění se seminář ruší.
Při kostýmní show se baví nejen soutěžící, ale především pak diváci všem dětem,“ řekla
Tradiční pouť
v Libici
Velikonoční seminář
Z DENÍKU
POLICIE ČR
Potrestání neunikne
Poděbradští policisté
uzavřeli říjnový případ krádeže jízdního kola zn. Wilier,
v hodnotě 10 000 Kč,
ke které došlo počátkem října 2010 v Poděbradech, Paroubkově ulici z kolostavu na
dvoře motorkářské restaurace. Z krádeže
byl obviněn 28letý muž z Poděbrad. Ke
krádeži se po sdělení zjištěných důkazů
přiznal a uvedl také jaký byl další osud
odcizeného jízdního kola. To bylo zajištěno
a vráceno majiteli. Případ byl uzavřen a spisový materiál byl předán státnímu zástupci, který na obviněného podal žalobu.
O trestu bude nyní rozhodovat Okresní soud
v Nymburce. Muži za trestný čin krádeže
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Tragická nehoda
K tragické dopravní nehodě došlo v podvečerních hodinách počátkem března 2011
mezi obcemi Poděbrady a Písková Lhota.
Řidič vozidla Peugeot přijíždějící na křižovatku z vedlejší komunikace, označené
dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“,
nedal přednost vozidlu BMW, které jelo po
hlavní komunikaci. Po střetu vozidel došlo
k odhození vozidla Peugeot na odstavené
vozidlo Citroën u krajnice komunikace.
Při této dopravní nehodě došlo k usmrcení
spolujezdce ve voze Peugeot, ostatní osoby
ve vozidlech utrpěli střední a lehká zranění. Bilance dopravní nehody je skutečně
tragická – jeden ukončený život a materiální škoda za 1 100 000 Kč.
Lázeňská straka dopadena
V „kleci“ poděbradského policejního oddělení skončila 36letá žena z Kolína, kterou
se podařilo dopadnout díky všímavosti personálu Lázní Poděbrady. Zkušená zlodějka
se zaměřovala na krádeže především v LD
Libenský, v budově Centrálních a Letních
Lázní a hotelu G-Rex. Kradla také v ordinaci soukromého lékaře v Husově ulici. Jejím zájmem byly odložené kabelky a tašky,
peněženky, elektronika, hodinky, oděvní
svršky a platební karty. Na oddělení zprvu
žena zapírala, ale získané důkazy jednoznačně hovořily proti jejím tvrzením. Po vystavení „konečného účtu“ bylo zjištěno, že si krádežemi vylepšila svůj příjem o téměř 60 000
Kč. Byla obviněna z trestných činů krádeže
a neoprávněného opatření platebního prostředku, za které se bude v brzké době zodpovídat před Okresním soudem v Nymburce.
Vloupání do sklepa restaurace
Zatím neznámý zloděj si za svůj cíl vybral
poděbradskou restauraci Obora. Odstranil
visací zámky kovové mříže jistící dveře do
sklepa a vnikl do sklepních prostor restaurace, kde ukradl kalové čerpadlo nezjištěné
značky. Dále odřízl pant vstupních kovaných vrátek na letní zahrádku, vrátka vysadil a také si je odnesl. Na zahrádce se ještě
snažil vypáčit dřevěné dveře do kiosku, ale
bez úspěchu. Škoda na odcizených věcech
a poškozených dveřích byla majitelkou
vyčíslena na 48 000 Kč. Po neznámém
pachateli a odcizených věcech se pátrá.
Vloupání do dvou vozidel
Ke krádeži vloupáním do dvou osobních
vozidel došlo v Poděbradech v nočních
hodinách z 11. na 12. března. První případ
se stal na Náměstí 5. května, kde neznámý
pachatel nezjištěným předmětem rozbil
okno pravých předních dveří u vozidla VW
Passat, vnikl do něj a ze sedadla ukradl
pánskou sportovní tašku značky Puma
s pánskými kolečkovými bruslemi zn. Salamon, vel. 43, šedé barvy. Majiteli vozidla
tak vznikla škoda ve výši 4 000 Kč odcizením bruslí a 1 500 Kč poškozením vozu.
K druhému případu došlo ve stejné době
v Pavlovově ulici, kde pachatel nezjištěným předmětem rozbil sklo levých zadních
dveří osobního vozu Škoda Octavia Combi
a ze zavazadlového prostoru vzal autonavigaci zn. Garmin Nüvi 765. Majiteli vozidla
tak způsobil škodu 4 500 Kč odcizením
navigace a 4 000 Kč poškozením vozidla.
Po pachateli a odcizených věcech poděbradští policisté intenzivně pátrají.
Vloupání do garáží
Hned do šesti garáží v poděbradské ul.
Za Bažantnicí se vloupal neznámý pachatel
v blíže nezjištěné době z 15. na 16. března.
U pěti garáží odstranil visací zámky dveří
u jedné pak dveře vypáčil. Garáže prohledal, v jedné ukradl 8 ks uskladněných pneumatik zn. Kleber 175/14 a v další poškodil
spínací skříňku u zaparkovaného vozidla
Škoda 105. Celkově tak neznámý pachatel způsobil škodu 6 000 Kč odcizením
pneumatik a 3 800 Kč poškozením zámků
a dveří garáží. Po pachateli poděbradští
policisté pátrají. Vzhledem k odlehlosti
místa vloupání, přivítají jakékoliv informace a poznatky, které by mohli přispět
k objasnění případu. Informace může
veřejnost předat i anonymně na tel.
325 612 554 nebo lince 158.
(jš)
AKTUALITY / LIDÉ
stránka 6
PN
Den Země: program akcí
Nedoklubko stále pomáhá
V dubnu Poděbrady ožijí akcemi pořádanými v rámci oslav mezinárodního
svátku Dne Země. Ten lidé na celém světě slaví 22. dubna.
Občanské sdružení Nedoklubko předalo krásné dárečky v Kolínské nemocnici.
Tradiční úklid Čábelny a Bažantnice,
malování na kolonádě, zábavně poučný
program na náměstí, ale i návštěva zvířat
na školním statku nebo v záchranné stanici – takové budou letošní oslavy Dne
Země.
Ve středu 13. dubna proběhne od 9 do
11 hodin jarní úklid na Čábelně – brigáda v altánu a na cyklostezce. Pořádající
Svaz postižených civilizačními chorobami přivítá pomoc veřejnosti.
V úterý 19. dubna budou děti na kolonádě od 9 do 11 hodin malovat křídami na
chodník s DDM Symfonie.
Ve stejném čase začne také tradiční jarní
úklid Bažantnice, jenž pořádá EKO gymnázium a Speciální ZŠ U Bažantnice.
Ve středu 20. dubna se koná od 9 do
12 hodin na Jiřího náměstí zábavný
a poučný program na ekologické téma
(Zvíře v nouzi – záchranná stanice, příroda Polabí, biodiverzita planety Země,
prodejní výstava sazenic).
Na stejný den připravila SOŠ Poděbrady
od 8 do 13 hodin projektový den „Zvířata
a děti v akci“. Program je určen především pro prvňáčky a zahrnuje tři velké
okruhy: Školní statek – stanoviště telata,
krávy, prasátka a koně, Školní zahrada – stanoviště papoušci, králíci, ovce
a zpracování vlny, zapřahání poníka
a Škola – stanoviště myjeme si správně
ruce (lékaři, hygienici a mikrobiologové).
Ve čtvrtek 21. dubna bude v Záchranné
stanici v Pátku od 9 do 13 hodin den
otevřených dveří pro veřejnost a s ním
spojená akce „Jaro s mláďaty“.
V rámci Dne Země střední odborná škola
ve spolupráci s DDM Symfonie vyhlašuje pro žáky základních a středních škol
(6 – 15 let) výtvarnou a literární soutěž
na téma „Kráva a umění“. Do 10. dubna je možno do DDM Symfonie přinést
svoje literární (od básniček po eseje) nebo
výtvarné dílo (plošná i prostorová tvorba). Práce budou vystaveny v prostorách
Střední odborné školy Poděbrady v Boučkově ulici. Vítězové třech věkových kategoriích převezmou ceny v rámci oslav
Dne Země.
(red)
Sbírka pro Senegal
Rotaract klub Poděbrady se snaží přispívat nejen k rozvoji Poděbrad a okolí, ale je
aktivní i na mezinárodní úrovni.
V listopadu a prosinci minulého roku
jsme od něj fotky a poděkování od příjemzorganizoval Rotaract klub Poděbraců dárků. Výsledek nás potěšil natolik, že
dy sbírku s názvem „Pomožme společv současnosti plánujeme další sbírku.
ně Senegalu“. Jejím cílem bylo vybrat
Text a foto Rotaract klub
a posléze poslat různé drobné předměty
senegalským dětem a dospělým. Jednalo se především o věci, které jsou stále
funkční, ale mnozí z nás je už vyměnili
za nové (např. staré fotoaparáty, přehrávače, sluchátka, dioptrické brýle nebo
drobné kancelářské potřeby). Celkově
se nám podařilo sesbírat tolik předmětů,
že zaplnily jedno velké zavazadlo. To
naši členové studující v Paříži dopravili francouzskému kamarádovi Ericovi, který jezdí pravidelně do Senegalu
a sám zde pomáhá (finančně podporuje
několik chudých žáků, vozí potřebné
věci apod.).
V lednu africkou zemi opět navštívil
a předal naše dárky, které udělaly tamějším lidem z komunity Pikine, předměstí Spřízněná duše poděbradského Rotaract klubu
Dakaru, opravdu velkou radost. Dostali
Francouz Eric se senegalským dětmi.
Nedoklubko pomáhá předčasně narozeným dětem a v neposlední řadě jejich
rodičům. Koordinátorkou projektů je
maminka předčasně narozených dvojčat
Lucie Hladká.
Lucie, vaše činnost je velice sympatická
a potřebná. Komu jsou prostředky sdružení Nedoklubko primárně věnovány?
Naše péče směřuje k předčasně narozeným miminkům a hlavně k jejich rodičům.
Ročně se v naší zemi rodí přibližně 8000
předčasně narozených dětí. V horším
případě váží okolo necelých pěti set gramů, v tom lepším případě se jejich váha
pohybuje okolo dvou tisíc pěti set gramů.
Miminka o svůj život bojují v inkubátorech na neonatologických odděleních.
Jak u takovýchto maličkatých miminek
probíhá kontakt s matkou?
V některých nemocnicích zůstávají
maminky v nemocnici poblíž miminka,
ovšem nezřídka musí být propuštěny
domů a za malým „Kulíškem“ i několikrát denně dojíždět s mateřským mlékem.
Velice obtížně snáší odloučení od děťátka, bezmocnost a osamocenost. Oddělení od dítěte a téměř nulová péče, kterou
rodič může poskytnout, je pro budování
budoucího vztahu velkou překážkou.
Koho se vlastně předčasný porod týká,
a jak můžeme rodině pomoci?
Předčasný porod je stále častější, může
se týkat někoho blízkého z vašeho okolí.
Všichni můžeme pomoci rodičům a předčasně narozeným dětem lépe překonat
těžký start do života malého miminka tím,
7. dubna 2011
že jakkoli přispějeme do projektu ,,Mámy
Maminky mohou doma vyrobit různé
pro mámy“.
dárečky, kterými by chtěly potěšit rodiKdy se konala poslední akce na podpoče v extrémní a psychicky náročné situru maminek a „mrňousků“?
aci. Tyto pozornosti je možné odevzdat
Konala se 17. února v Mateřském centru
v Mateřském centru, které je naším sběrv Poděbradech. Sešly se zde maminky,
ným místem.
aby se zapojily do projektu Mámy pro
Dále mne napadá výzva pro všechny.
mámy občanského sdružení Nedoklubko
Pokud máte doma zbytky vln, filců, bavla podpořily tak maminky předčasňátek.
nek, korálků, látek, výplní atd., doneste
Vyrobily pro maminky 200 dárečků –
je, prosím, do poděbradského Mateřského
srdíček a napsaly stejné množství vzkazů.
centra. Pomůžete tím dobré věci. Materiál
Většina dárečků byla předána v nemocnipoužijeme na výrobu srdíček pro maminci v Kolíně.
ky a ,,mrňousky“. Dále je také obrovská
Existuje v dnešní uspěchané době
nouze o oblečky velikosti 50. Pokud vám
někdo, kdo dobrovolně zaštítí takto
po vašem miminku doma nějaké zbyly
obdivuhodnou akci?
a nevíte co s nimi, zajisté u nás naleznou
Ano, chtěla bych touto cestou velice poděuplatnění.
kovat našim sponzorům. Na akci se podíleLucie Škarvadová
la prodejna Koh-inoor
Hardtmuth
v
Poděbradech,
Galanterie u Pinkasů,
Tiskárna
D+D. Fotografie
z této nádherné akce
zhotovil fotoateliér
Řekněte sýr. Samozřejmě nám velmi
pomohlo Mateřské
centrum v Poděbradech a maminky, které vyrobily
spoustu krásných
dárečků.
Jak
můžeme
pomoci my ostat- Poděbradské maminky se v Mateřském centru zapojily do projektu
„Mámy pro mámy“.
ní Poděbraďáci?
Malá motýlí rezervace v mateřské škole
V mateřské škole Poděbrady ulice Žižkova se děti společně se svými učitelkami rozhodly vybudovat malou rezervaci pro
motýly.
Po celý školní rok se děti vydávají na procházky s babkou Bylinkou, tak se totiž
jmenuje jejich celoroční projekt. Postupně se učí, co a jaké poklady lze najít v přírodě kolem nás, jak nám mohou pomáhat
bylinky, proč je zdravé ovoce a zelenina,
na co se potřebuje dřevo, proč jsou užitečné včelky a také se společně s rodiči učí
zhotovovat herbář.
A právě při hledání květin a bylinek
jsme si všichni uvědomili, že je v přírodě kolem nás velmi málo motýlů. Není
vidět žluťásky ani modrásky a jen občas
se objeví hnědásek nebo okáč. Pátráním
v literatuře jsme se opravdu dozvěděli, že
jsou motýli v ohrožení. Dokonce mapování motýlů ukazuje, že na našem území již osmnáct druhů vyhynulo a dalším
šestnácti druhům to hrozí. Proč se to děje,
je i pro děti snadné pochopit – chybí jim
květnaté louky. Trávníky se všude sekají, pole se hnojí různými chemikáliemi
a v lese se najde jen málo mokřin, kde by
kvetly květiny.
Tak možná malý kousek zahrádky
u mateřské školy, kde děti vysejí semena
pro pozemní signál, tak i satelitní antény dnes již běžnou součástí nemovitosti
a naopak využívání solární energie teprve
v počátcích rozmachu, přistupují úředníci
k tomuto novému trendu zpátečnicky.
Osobně věřím, že je jen otázkou času, kdy
si úřad uvědomí, že musí chránit památkové zóny i způsobem, kterým neomezuje
vlastníky nemovitostí na jejich vlastnických právech a nechá je realizovat úsporná opatření. V současnosti každý, kdo
by snad uvažoval o umístění solárních
panelů na své nemovitosti v Poděbradech,
musí s úřadem statečně bojovat a nesmí se
nechat odbýt tvrzením o ochraně památkové zóny, kterou nemůže narušit televizní anténa, natož nějaký ten solární panel.
Vladislav Čadský
Výzva: hledá se cyklistický batůžek
V sobotu 5. března mezi 19. a 20. hodinou na silnici z Křečkova ve směru na
Budiměřice za mostem přes Sánskou
strouhu byl ztracen z nosiče kola černý
cyklistický batůžek.
Byly v něm mj. mapy, cykloatlas
německé Labské stezky, fotoaparát
Sony s fotografiemi (také) Stezky Mrlina a Labské stezky. Poctivého nálezce
odměníme, zejména za kartu z fotoaparátu. Nález je možno ohlásit na tel.:
777 556 690, nebo odevzdat do Podnikatelského inkubátoru Za Žoskou 2506
v Nymburce, kancelář 229, 230 – Labská stezka o. s.
Jan Ritter
lučních květin a budou ho chránit před
posekáním, zachrání nějakého krásného
motýlka, který teď na jaře hledá svou květinku. Aby motýlkové našli cestu k malé
rezervaci, budou všechna okna mateřské
školy vyzdobena obrázky motýlů. Motýlí
rezervace se zároveň stane dárkem ke Dni
Země od dětí a jejich učitelek. Až půjdete
kolem a uvidíte ve všech oknech krásné
barevné motýly, i vy se zamyslete nad
tím, jak byste těm opravdovým motýlům
mohli pomoci.
Děti a učitelky MŠ Poděbrady Žižkova
Ukliďme svět
V sobotu 26. března proběhla úspěšně akce Ukliďme svět na velkém parkovišti
u jezera.
Akci pořádalo v rámci celosvětové úklidové kampaně Clean Up the World
občanské sdružení Angrešt, hlavním organizátorem byl Ing. Tomáš Sehnal. Zúčastnilo se jí třináct dobrovolníků, včetně
dvou zastupitelů VPP, předsedy komise
pro ŽP a pracovníka MěÚ. Odpadu bylo
na parkovišti a v jeho okolí,
i na cestě k jezeru, opravdu
hodně. Nashromáždil se tam
zřejmě za několik let, šlo hlavně o plastové lahve, konzervy,
plastové tácky a igelitové tašky. Našly se ale i zajímavější
kusy, např. WC mísa, stavební
materiál, autobaterie, pneumatiky. Na parkovišti bohužel
nejsou odpadkové koše, takže
neukáznění návštěvníci jezera
nebo zákazníci stánků s klidným svědomím odhazují obaly
a lahve, kam se dá. Také ces-
ta ke koupališti vynesla čtyři plné pytle
odpadu. Děkujeme TSMP za poskytnutí
kontejneru, který jsme asi ze dvou třetin
naplnili a hlavně všem, kteří přišli a obětovali dvě hodiny volna a udělali velký
kus práce.
Klára Jirásková
FÓRUM ČTENÁŘŮ
Existují památkové zóny, kde běžně povolují instalaci solárních panelů na střechu
budovy. Nemluvě o tom, že jsou známé
případy, kdy stavební úřad potvrdil, že
není třeba na takovou instalaci žádat stavební povolení ani ohlášení.
Proč právě v Poděbradech tyto instalace
nepovolují, nemají úředníci z odboru školství a kultury, do kterého památková péče
spadá, žádné vysvětlení. Nedočkáte se ani
vysvětlení na otázku, jaký je z památkového hlediska rozdíl mezi televizní anténou
a solárním panelem. Televizní anténa je
stejně jako solární panel technické vybavení nemovitosti, proto je dané přirovnání
na místě. Pokud by dnes začalo pravidelné televizní vysílání a vy jste si instalovali
na střechu vaší nemovitosti televizní anténu, pak byste se dočkali správního řízení
a posléze nařízení o odstranění stavby.
V Poděbradech byste prostě televizi mít
nemohli. Jelikož však jsou jak antény
Národní památkový ústav omezuje
vlastnické právo
Pokud se rozhodnete provést výměnu oken,
zateplit nemovitost nebo pořídit si solární
panel, narazíte na úředníky z památkového ústavu, kteří vám vaše snažení znepříjemní nebo dokonce nedovolí realizovat.
To je v rozporu se základní listinou práv
a svobod, jednoduše řečeno vás to omezuje na vašem vlastnickém právu.
Před půl rokem jsem žádal o dodatečné stavební povolení na umístění solárních panelů
na střechu nemovitosti, která není kulturní
památkou, nachází se však v památkové zóně
Poděbrady vyhlášené roku 1992. Dodatečné
stavební povolení bylo zamítnuto z důvodů,
že panely výrazným způsobem narušují krajinný ráz a to i přesto, že se nacházíme cca
200 metrů od panelového sídliště.
Úředníci z NPÚ nejsou v tomto jednotní.
Agentura Růženka
,,Realitu proměníme
v pohádku.“
Potřebujete pohlídat
vaše ratolesti?
Chcete efektivní výuku
zobcové flétny?
Potřebujete pro své dítě zajistit
doučování?
Nemáte čas na úklid?
Kontakt:
Lucie Škarvadová
E-mail: [email protected]
Tel.: 736 279 575
PN
AKTUALITY / PUBLICISTIKA
7. dubna 2011
stránka 7
Upozornění preventisty požární ochrany města
Status quo nebo Quo vadis, schola?
S příchodem jara a činnostmi, které s tím souvisí – zejména při vypalování suchých travin a porostů – dochází stále častěji
k požárům, zranění osob nebo dokonce jejich úmrtí.
Změny ve společnosti, které zažíváme,
s sebou přinášejí tlak i na změny ve
školství. To však zdárně odolává a škola je nadále zakonzervovanou vzdělávací
institucí, urputně, ale úspěšně se bránící
nepřehlédnutelným potřebám vývoje. Jak
jinak. Vždyť inspirativní odkaz tereziánského školství je v našem školském systému hluboce zakořeněn, jen tak se nevzdá
a z tradic bychom měli přece čerpat, ne?
Školská reforma a vše, co s ní souvisí,
zatím přinesly pramálo z očekávaného
a prospěšného. Politikum, které se stalo pro mnohé více než slušnou obživou,
řadového občana unavuje, rodiče nepřesvědčuje a děti často, stejně jako dřív,
nebaví. Co s tím? Školy, které to umí
a dělají dobře, dělaly to dobře už dříve. Ty,
kterým to ani dříve moc nešlo, se reformou příliš nezměnily. Nejsou to budovy,
které dělají školu školou. Dnes a denně na
naše děti působí učitelé, kteří více či méně
dělají svou práci rádi, někteří s nadšením
Důkazem jsou statistiky vydávané Hasičským záchranným sborem a také reportáže v televizním zpravodajství, které
jasně hovoří o tom, jak občané někdy
zanedbávají svoje povinnosti a bezpečnost při uvedených jarních pracích.
Z tohoto důvodu upozorňuji občany
a dále pak právnické a fyzické podnikající
osoby (dále jen podnikatelské subjekty)
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona
č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších
předpisů o požární ochraně, na povinnost
zajistit při spalování hořlavých látek na
volném prostranství, a se zřetelem na rozsah této činnosti, opatření proti možnému
vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném
prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou podnikatelské subjekty povinny
předem písemně oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru
kraje. Ten může stanovit další podmínky
pro danou činnost, případně ji může zakázat, přičemž zvláště ustanovení předpisů (např. lesní zákon a další) tím nejsou
dotčena.
Oznámení lze provést také přes internetové stránky www.hzskladno.cz, kde
v odkazu Evidence pálení najdete „nahlašování pálení“ a příslušný formulář, který
vyplníte a odešlete. Tím splníte oznamovací povinnost podle zákona o požární
ochraně.
Vyplnění uvedeného formuláře doporučuje Hasičský záchranných sbor kraje
i řadovým občanům, kteří provádějí pálení na svých soukromých pozemcích.
A nyní několik užitečných informací pro pálení na veřejných prostranstvích:
1. Místo pro rozdělání ohně musí být
ohraničeno pruhem širokým 1 m, zba veným suchého porostu, stromů a křo vin, musí být minimálně 50 m od okra je lesních porostů a 100 m do stohů
slámy.
2. Spalování by měla být přítomna
alespoň jedna osoba starší 18 let.
3. K rozdělání ohně nesmějí být použi ty hořlavé kapaliny a musí být zajiště ny základní prostředky k provedení
prvotního hasebního zásahu (hasicí
přístroj, kbelík s vodou, písek). U vět šího rozsahu pálení je třeba zajistit
asistenci jednotky SDH obce nebo města.
4. Je třeba dodržovat zákaz pálení jiných
látek než přírodního původu (pneuma tiky, materiály natřené barvou apod.).
5. Po skončení pálení je nutné zajistit
minimálně dvanáctihodinové dohlídky.
Jiří Vorlíček,
preventista PO města Poděbrady
a pozitivním vztahem k dětem. Není jednoduché v dnešní době obstát v nelehké
roli pedagoga a se ctí ji zvládnout. Současní adresáti vzdělávání nás velmi kriticky
posuzují a hodnotí. Znalosti, jak je umíme
předat, pedagogický cit, empatii, ochotu k
dialogu, spravedlnost a metr. Zdali měříme všem stejně. Vítaný je náš smysl pro
humor, nadstavbou otevřenost a vzájemná
důvěra. To vše souvisí s lidskými kvalitami, které jsou v popředí zájmu a diskusí arbitrů naší práce. A ta není možná,
pokud ji chceme dělat tak, jak se má, bez
pozitivní motivace. Když máme dětem co
nabídnout, je to skvělé. Když chceme mít
co nabídnout, je to inspirativní, posouvá
nás to dál a umocňuje tvořivou atmosféru
a pohodu ve škole. Pohodu, kterou k životu potřebujeme úplně všichni. Nevede
snad právě tudy jedna z cest ke změnám
české školy?
Dagmar Lukavcová,
EKO Gymnázium Poděbrady
Šest otužilců na jezeře (o psu nemluvě) Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím
V Poděbradech jsou lidé, kteří si rádi zaplavou ve vodě, co má 0° C. Jednoho
takového koupání na Jezeře II jsem se (pasivně) zúčastnila.
Je dopoledne, druhá březnová neděle, venku sluníčko a šestnáct stupňů. Přijíždím na
kole k Jezeru II, na jehož hladině se zčásti
stále ještě drží ledová krusta. Za chvíli se
tu – jako každý víkend – sejde jedna parta
poděbradských otužilců. „Když je venku
mínus devět stupňů, jdeme se do vody
ohřát, ale dneska to bude naopak,“ říká
na úvod Miloslav Kukla, který je první na
místě. Za chvíli dorazí i všichni ostatní.
Do vody teplé „až jeden stupeň“ se nejdříve ponoří čtyřnohá otužilkyně, fenka
Majka. Po ní následuje šestice těch dvounohých. Nejprve je potřeba si studenou
vodou opláchnout tělo, potopit se a pak
může následovat několik temp. „Je to
studený,“ nese se z vody ke mně na břeh
a také sdělení, že kdybych tu nebyla,
stěžovali by si daleko víc. Ještě zapózovat pro fotku a po pár minutách se otužilci
vrací na souš, kůži mají pěkně červenou.
Rychle utřít ručníkem a hurá zpátky do
flísových mikin. „Nápad založit klub
otužilců vznikl tak nějak spontánně. Část
jeho členů se věnuje vytrvalostnímu běhu,
někdo běžkám nebo jízdě na kole. Víkendové koupání je skvělá příležitost sejít
se,“ vysvětluje Jiří Jirásek, který včera
– spolu s dalšími otužilci – běžel Pečeckou desítku. Vilém Silbrník ho doplňuje:
„Asi před čtyřmi pěti lety jsme při jednom
večerním sezení přišli na to, že jsem ještě nikdy nepřeplaval Labe. Bylo to někdy
v září. Tak jsme řeku přeplavali a hned na
to jsme se začali každý týden chodit koupat. Řekli jsme si, že zkusíme, jak dlouho to vydržíme. A vydrželi jsme celou
zimu.“
Všichni jsou zajedno, že jim koupání ve
studené vodě dělá dobře. Určitě jim pomáhá při ostatním sportování, například běžkování nebo běhání v chladnějším počasí.
„Přijde mi, že když se člověk vykoupe,
povzbudí ho to, má dobrou náladu,“ podotýká Jiří Jirásek. „Také nejsme přes zimu
nemocní, a když výjimečně, tak jen pár
dní,“ dodává jeho manželka Klára, která
je v této skupině otužilců jedinou ženou.
Letos se poprvé ponořila i „do díry“, tedy
do vody v prosekaném ledu. A jako jediná
z přítomných se přiznává, že si po ránu
ráda dává chladnou sprchu.
Jak s amatérským otužováním začít? „Čím
víc o tom přemýšlíte, tím větší odpor ke
studené vodě máte. Chce to ponořit se,
zaplavat si. Neriskujeme tak, že bychom
plavali do hloubky, vždycky jen tam,
kde stačíme. Nikdy nevíte, jestli vás třeba nechytí křeč. Letní plavání nás dneska už moc nebaví, přenecháváme ho těm
‚normálním‘. Navíc voda je v zimě čistší.
Jedinou nevýhodou je, že když je venku
devět pod nulou, křehnou nám prsty na
rukou a nohou,“ říká s úsměvem Miloslav
Kukla při cestě domů.
Monika Langrová
…pohledem vyučujících ZŠ T. G. M. Poděbrady po půl roce spolupráce.
Že angličtina není dřina, se přesvědčili žáci 2. ročníku Základní školy T. G.
Masaryka Poděbrady. Přestali se ostýchat, nevadí jim, když něco popletou,
pomáhají si a spolupracují. Po několika měsících se snaží také o konverzaci.
Před hodinou si připnou štítky se jmény
a netrpělivě očekávají příchod Richarda,
což je náš anglický lektor z pomezí Anglie a Walesu.
Když se dětí zeptáte, proč je baví angličtina – překřikují se: „Protože je legrace,
zábava … Rich s námi hraje hry … radí
nám a pomáhá … kreslí pro nás.“ Někteří
se pochlubí, že učí doma své sourozence.
Hodiny jsou velmi pestré a neustále se
mění. Můžete si všimnout, jak se děti
předhánějí v odpovědích, v práci u tabule, nebo při hrách. Chvilku klidu nemám
ani já. S rodilým mluvčím před hodinou
konzultuji průběh výuky a během hodiny
pomáhám slabším žákům nebo se zapojuji
do jednotlivých částí hodiny.
Největším přínosem angličtiny s rodilým mluvčím je zcela nepochybně
poslechová a komunikační stránka výuky. Mluví se pouze anglicky, používají
se gesta, mimika, síla hlasu, opakování
a názorné pomůcky, takže právě v tuto
chvíli všichni zapomínáme na svůj rodný jazyk.
Mgr. Dana Šafránková, třídní učitelka
Pan Richard Lewis se mnou spolupracuje
při výuce anglického jazyka ve 3.A a 4.A.
Dochází pravidelně do jedné ze tří vyučovacích hodin, které máme týdně. Hovoří na
děti výlučně anglicky, používá jednoduché
pokyny a snaží se co nejvíc využívat tématické okruhy a jazykové struktury probírané v učebnici. O náplni hodin, při kterých
jsme oba ve třídě, se domlouváme předem.
Já potom většinou pouze dohlížím na klidný
a bezpečný průběh hodiny, případně pomohu vyjasnit nedostatky v porozumění, pokud
je to třeba. Dětem se hodiny velmi líbí, mně
osobně se s Richardem dobře spolupracuje.
Jana Klabanová, vyučující anglického
jazyka
Vodáci sjedou jarní
Cidlinu
Písničky na soutoku
Otevírání Mrliny
Druhý ročník Jarního sjezdu dolní Cidliny
se koná v sobotu 9. dubna. Sraz zájemců
s loděmi je v 11 hodin na hrázi Žehuňského rybníka. Cílem jízdy je dosažení soutoku Labe s Cidlinou. Odpoledne se koná
v restauraci Soutok Vodácký candrbál.
K tanci hraje country skupina Flexiband.
Občerstvení na trase je zajištěno. Účast na
akci na vlastní nebezpečí.
Informace na telefonu 605 242 362.
(čej)
Poděbradští otužilci (zleva): Tomáš Sehnal, Jiří a Klára Jiráskovi, Miloslav Kukla,
Vilém Silbrník a Simon Audrain.
Pojďte si hrát!
Rádi bychom poděkovali všem rodičům i dětem, které se v úterý 1. března připojili
v Dětském klubu Čtyřlístek k veselému karnevalovému rejdění.
V prostorech klubu ve 3. patře Domu
služeb na Náměstí 5. května se kromě
vyhodnocení nejlepších masek odehrály
také zábavné disciplíny a soutěže. Malí
návštěvníci byli za „své
výkony“ odměněni sladkostmi. Pro všechny
hosty pak bylo připraveno malé pohoštění.
Kromě příležitostných
veřejných akcí, jako byl
výše uvedený karneval,
poskytuje
Čtyřlístek
polodenní i celodenní
hlídání dětí předškolního věku, aktivity pro
rodiče s dětmi ve věku
od 1,5 roku do 5 let
i kroužky pro předškoláky (od 3 let).
Od března klub nově pro veřejnost otevřel
Dětskou hernu. Každé pondělí a středu
od 8.30 do 10 hodin je pro rodiče s dětmi
různého věku připraveno zázemí s hracím
vybavením a občerstvovacím koutkem.
Bližší informace o aktivitách klubu najdete
na stránkách: www.dk-ctyrlistek.cz.
Text a foto Klub Čtyřlístek
Pomoz mi, abych
to dokázal sám!
Ve Středisku rané péče při OCH v Kutné Hoře i nadále probíhají Montessori
lekce.
Cílem Montessori pedagogiky je pomocí
individuálního přístupu, vhodných metodických postupů a nabídky speciálních
pomůcek dosáhnout přirozeného vývoje
dítěte, jeho samostatnosti a nezávislosti.
Metodika práce se dělí na:
Cvičení praktického života, které rozvíjí
pohybové dovednosti dětí, vede ke koordinaci pohybů, samostatnosti a sebeovládání.
Smyslový materiál, jenž zahrnuje speciální pomůcky ke tříbení smyslů, uspořádané podle fyzikálních vlastností jako je
váha, barva, zvuk, tvar.
Řeč pomáhá dítěti formulovat myšlenky
a sdělovat je srozumitelným způsobem
ostatním, rozšiřuje slovní zásobu, koordinaci oka ruky a učí základům čtení a psaní.
Matematika dává dítěti možnost vytvořit si první představy o množství, jeho
číselném vyjádření a také se seznámit se
základními početními úkony.
Lekce probíhají v prostorách SRP, v úterý a čtvrtek od 13 do 16.30 hodin. Bližší
informace na tel.: 731 598 867.
Marie Teplá
Folková koncertní sezóna v areálu restaurace
na soutoku Labe s Cidlinou začne v sobotu
30. dubna. Od 19 hodin se představí kytarista a písničkář Standa Haláček z Kostelní
Lhoty. Společně s ním vystoupí také jeho
bratr Josef a pražská country skupina Miks.
(čej)
17. dubna se odemyká říčka Mrlina.
Na účastníky akce čeká celodenní program, spojený s prohlídkou zámku
v Křinci. Start je v 8 hodin pod hrází
Bučického rybníka. Více informací lze
získat na www.labskastezka.cz.
(red)
AKTUALITY
stránka 8
Zprávy z radnice
Nová ulice
Podle významného poděbradského lékaře MUDr. Vojtěcha Seilera bude pojmenována nově zaměřená ulice ve Velkém
Zboží.
Parčík u kostela
Rada rozhodla o nutnosti dokončit
přístupové cesty k dětskému hřišti u kostela a zajistit prostřednictvím dodavatelské firmy revitalizaci přilehlého parčíku,
který sloužil jako zázemí staveniště ulice
Na Dláždění.
Prodej bytů
Nájemci bytů, které dosud vlastní město,
mohou až do konce června žádat o koupi
bytů podle dosud platných výhodnějších
„Zásad“ prodeje bytů.
Nový pomocník
Technické služby získaly do svého technického parku vysoce výkonný komunální čistič značky Holder, který je díky řadě
různých nástavců použitelný v každém
ročním období.
Bronzová busta
Město Poděbrady využilo nabídky koupit
historickou bronzovou bustu krále Jiřího
z Poděbrad s cílem umístit ji po rekonstrukci v zasedací místnosti městského
úřadu.
Účinně na výtluky
Letošními mrazy nejvíc poškozené ulice,
zejména pak Dr. Horákové, ale také ulice
na Žižkově, ve Velkém Zboží a v Přední
Lhotě, byly v uplynulých dnech opravovány novou metodou scelování. Účinný
stroj značky Silkot dokáže dokonale zatavit díry a výtluky na silnicích a od května
rozšíří strojový park technických služeb.
Stroj za dva miliony korun bude postupně odstraňovat letitý tankodrom na poděbradských komunikacích.
Oprava projektu
Před ZŠ Na Valech bude místo plánovaného okrasného záhonu vybudováno místo, které umožní bezpečný nástup a výstup
žáků školy z/do automobilů.
Nový ředitel
Sloučením Kulturního a informačního
centra a knihovny vznikne Městské kulturní centrum, jehož ředitelem na základě výběrového řízení rada jmenovala
p. Jakuba Charváta. Nový ředitel nastoupí
do funkce 1. května.
Sjednocení nájmů
Jednotná pravidla pro nájemní vztah neziskových organizací, které užívají pozemky
a nemovitosti ve vlastnictví města, budou
sjednocena na nejnižší možnou dolní hranici. Město chce tímto způsobem podporovat rozvoj neziskových aktivit (kultura,
sport apod.).
Přístaviště malých lodí
Souhlasné stanovisko ke zřízení půjčovny
malých motorových lodí a přístaviště pro
malá plavidla, s největší pravděpodobností poblíž zimního stadionu na pravém břehu Labe, vydala rada města. Stejně kladný
postoj k návrhu má i Povodí Labe. Žadatelé nyní musí získat ještě vyjádření Státní
plavební správy.
Schválené granty
Zastupitelé potvrdili přidělení
grantů pro rok 2011 na základě
schválených žádostí z konce loňského roku. Celkem bude vyplaceno 2.089.400 Kč (viz tabulka).
měl vyrůst altánek s pítkem Poděbradky.
mladík. Poděbradský rodák byl u základů tohoto sportu v poválečných letech
v lázeňském parku, vymyslel romantické
hřiště v Zámecké zahradě, do které přivedl skvostná družstva, včetně amerických juniorů. Psal plakáty, trénoval ženy,
stavěl další nafukovačku na Ostende, topil
v ní, zametal palubovku a k tomu šéfoval
od roku 1973 košíkářům z nově vzniklé
Sklo Bohemie. Obdivovatel humoru Vlasty Buriana si na prahu šedesátky vyzkoušel i post místostarosty města a obnovil
zašlou slávu poděbradské Slávie. Měl ve
městě spoustu přátel, ale i těch, kteří jeho
názory nesdíleli.
Ale to k osobnostem patří a Radomír
Simjancev jí byl. Ano byl… Ve čtvrtek
24. března ve věku nedožitých 81 let
zemřel.
Václav Svoboda
Parkování v klidu?
Parkování je prý „doprava v klidu“. Nejsem si tak úplně jistý, nakolik je v klidu
Poděbraďák bydlící třeba na Žižkově, když nemůže zaparkovat auto před svým
domem. Nakolik zůstane v klidu řidič, který nemůže zaparkovat před poštou, před
bankou, před… A takových neuralgických bodů „dopravy v klidu“ je v Poděbradech hodně. Známe je všichni, kdo zde žijeme.
Ne náhodou měly všechny rozhodné politické subjekty ve městě řešení parkování
jako jeden z hlavních bodů volebního programu. Stejně tak jako minulá koalice na
radnici.
Protože to není záležitost, která by se
dala vyřešit během pár týdnů a hlavně,
protože chceme všechny věci řešit ve spolupráci s občany, začali jsme diskusi. Ať
už formou osobního setkávání, nebo získáváním vašich názorů prostřednictvím
dlouhodobé ankety. Navíc jsme ustavili
komisi, jejímiž členy jsou odborníci, kteří
jsou zárukou kvalifikovaných návrhů na
řešení.
Naším cílem je připravit projekt v celém
jeho komplexu a při respektování názorů
Přiblížila se oprava
Dlouhodobě chátrající tělocvičny ZŠ
Na Valech mají o krok blíž k nutné rekonstrukci. Prvním předpokladem je zpracování projektové dokumentace, která byla
zadána odborné firmě. Pokud půjde vše
podle plánu, ještě v tomto roce by měla
začít oprava obou tělocvičen, včetně
jejich sociálního zázemí.
Podpora sportu
V rámci dotačního řízení pro rok
2011 uspěli se svými žádostmi
poděbradští hokejisté a basketbalisté. Zastupitelé jim schválili dotaci ve výši 100.000 Kč,
Koncem června by v těchto místech v Kubových sadech respektive 80.000 Kč.
Odešel král basketu
Nafukovací hala
v sousedství vysokoškolských kolejí
už více nafouknout nešla, byť
by to na ligové
zápasy basketbalistek
vzhledem
k diváckému zájmu
bylo třeba. Právě
začínala sedmdesátá léta a družstvo
složené
výhradně z poděbradských hráček dirigoval
z lavičky Radomír Simjancev proti Spartě, Orbisu, Slovanu Bratislava, Lokomotivě Košice,… Profesor na tehdejší Střední
škole společného stravování, ze které se
časem stala věhlasná „Hotelovka“, propadl kouzlu bezedných košů už jako
Nájemce Jezera skončil
Rada města se rozhodla ukončit – vypovězením smlouvy z roku 2008 – nájemní vztah s dosavadním nájemcem Jezera ing. Karlem Liskou. Pokud nedojde
k dohodě, nájemce musí Jezero vyklidit do
30. června.
Poděbraďáků. Jsme si vědomi, že realizace bude řešením na delší dobu. Proto ani
jeho přípravu nechceme uspěchat. Navíc
se chceme vyvarovat chyb, které známe
z jiných měst – z Hradce Králové, Českých Budějovic, ale v poslední době třeba
i z Milovic.
Přesto některé postupné kroky je možné
udělat už teď. Je to například nová úprava
jízdy některými ulicemi, která bude jednosměrná, o čemž jsem psal v minulém
čísle Poděbradských novin.
Diskutujme, klidně se i přeme, ale hlavně
společně hledejme nejoptimálnější řešení.
Udělejme vše pro to, aby poděbradské
parkování nakonec bylo „v klidu“.
Ivan Uhlíř, místostarosta
- - A n k e t a - -
Co by podle vás
pomohlo vyřešit problematické parkování
ve městě?
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Odpovědní lístek dejte do 27. dubna na jedno z uvedených sběrných míst: podatelna městského úřadu, kinokavárna Na Zámku, Městská knihovna na Jiřího náměstí
nebo pobočka Městské knihovny na Žižkově v ulici V Aleji.
28. dubna proběhne na městském úřadu slosování a 5 vylosovaných dostane
výpravnou publikaci Jany Hrabětové Poděbrady – město mého srdce. Jména
výherců uveřejníme v květnovém vydání PN.
Ankety je možno se zúčastnit i anonymně.
PN
Nové pítko
Koncem června by Poděbrady
měly být bohatší o další veřejně přístupný minerální pramen.
V prostorách Kubových sadů,
nedaleko lávky přes Labe, bude
zpřístupněno pítko Poděbradky,
které podle předběžných rozborů má představovat nejkvalitnější pramen na území města.
Pořádek v parku
S cílem zjednodušit dosavadní
provozní řád Centrálního lázeňského parku vstupují Poděbrady do nové sezóny s novým
provozním řádem. Počet zákazů je výrazně omezen, do parku
se například mohou vrátit hráči
petanque, řád toleruje vstup na
vlastní nebezpečí do umělých
vodních toků, nikoliv však do
bazénů a vodotrysků. Nadále
zůstává přísný zákaz pohybu
zejména cyklistů a motoristů
po kolonádě.
Legalizace parkování
Výstavba cyklostezky v ulici
Na Valech zkomplikovala parkování v této části města, zvláště pro zde bydlící rezidenty.
Zúžená vozovka neumožňuje
parkovat podél chodníku. Proto
Rada města souhlasila se změnou parkování, která umožní
v této části města parkovat na
širokém chodníku.
7. dubna 2011
Přidělené granty pro rok 2011
Žadatel
Navrhová částka
(celkem pro subjekt)
Akademie třetího věku
14 000
ČČK spolek Nymburk 20 000
DDM Symfonie
23 000
Dětský klub Čtyřlístek, o. s.
86 000
Divadelní spolek Jiří
126 000
Golfový klub
64 000
KČT Poděbrady
16 000
Mgr. Bártl
36 000
Nohejbal Poděbrady
3 000
Pěvecký sbor sv. Cecilie
26 000
Poděbradské mažoretky, o. s.
143 000
Rodina a dítě, o. s.
32 000
Rotaract Club
6 000
Sbor Církve bratrské v Poděbradech 93 000
SDH Polabec
28 000
SDH Velké Zboží
44 000
SK stáj 3K Přední Lhota, o. s.
80 000
SOU společného stravování
13 000
SPCCH
95 000
Společnost Otakara Vondrovice o. s.
33 000
Sportovní centrum Linhart
78 000
Sportovní klub Slovan 72 000
Svaz diabetiků ČR
17 000
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
27 000
Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady
268 800
TJ Bohemia
569 000
TOM Robinsoni Poděbrady
32 600
Základní umělecká škola Poděbrady
44 000
Celkem
2 089 400
Stop hernám
Rada města Poděbrady se rozhodla –
s ohledem na současný stav heren ve městě
Poděbrady – vyslovit až do odvolání
zákaz nového zřizování a dalšího rozšiřování počtu výherních automatů na
území města a zejména v jeho centrální
části.
(red)
Získá nymburský starosta poděbradskou čističku?
Na posledním zastupitelstvu byl schválen návrh starosty PhDr. Ladislava Langra zveřejnit záměr prodat čistírnu odpadních
vod (ČOV), která je v majetku města. Prodej byl navržen na základě nabídky nymburského starosty a předsedy představenstva
Vodovody a kanalizace Nymburk Ing. Miloše Petery. Jak se na tuto záležitost dívá zastupitel města za ODS Václav Michl?
„Tuto záležitost jsme projednali na Radě
místního sdružení ODS a došli jsme vcelku k jednotnému závěru. Zařízení, které
tvoří základní infrastrukturu našeho města, bychom neměli nikdy prodávat. ČOV
patří mezi základní infrastrukturu města.
Mít pod kontrolou základní infrastrukturu
je i dlouhodobý záměr ODS. V minulosti
se v této strategii udělalo mnoho dobrého,
ale bohužel také několik chyb. Například
velmi vítáme a podporujeme dlouhodobou snahu vytvořit kontrolu nad rozvodem
minerální vody po městě. Není mi ale jasné, proč jiný pohled mají někteří zastupitelé na ještě důležitější věci jako je vodovod
a kanalizace,“ uvedl Václav Michl.
Myslíte si, že všechny služby by mělo
zajišťovat město vlastními silami?
Musíme důsledně rozlišovat, že něco jiného je vlastnit a něco jiného je provozovat.
Zastávám názor, že město je hned po státu
a kraji třetí nejhorší hospodář. Město má
strategické věci, které slouží pro další rozvoj města, vlastnit a vlastní provoz pronajímat. Jednak může vybrat toho nejšikovnějšího provozovatele a také vybrat vyšší
nájemné do svého rozpočtu. To platí za
předpokladu, že dělá transparentní výběrová řízení.
Vraťme se k prodeji čističky. V současné
době údajně nesplňuje limity znečištění
vypouštěných vod a nestačí výkonem.
Zda splňuje limity vypouštění odpadních
vod, musí říci její dnešní provozovatel.
Je-li její výkon v dnešní době nedostačující, to také dnes přesně nevíme. Vzhledem
k tomu, že se připojují okolní obce, je to
možné. V tomto případě nám nezbývá nic
jiného než se zachovat jako správný vlast-
Postřehy z ankety
Někteří účastníci březnové ankety napsali svoje konkrétní názory na parkování
v Poděbradech. Zde jsou:
- Pokud by se zlevnilo parkování v novém
parkovacím domě na Žižkově, chodníky
by v této čtvrti nebyly tak ucpané.
- Přestože jsem řidič, jsem pro větší omezování automobilismu. Naopak bych
podporoval cyklistiku a s ní související
infrastrukturu a také hromadnou a pěší
dopravu.
- Do budoucna by návštěvníci města
(ti, kteří např. jezdí o víkendu do Poděbrad na kola nebo brusle) mohli využívat
parkování u Jezera, odkud je to do centra
250 – 300 metrů.
Výherci ankety z PN 3/2011,
kteří obdrží publikaci Jany Hrabětové
Poděbrady – město mého srdce: Jakub
Kvasnička, Vojtěch Svoboda, Pavel
Čubík, Šárka Hrubá, Karel Závodský.
ník a musíme zahájit přípravné práce na
navýšení výkonu a úpravu technologie.
Znamená to požádat Ministerstvo zemědělství o dotaci z Evropské unie a tyto
investice ve spolupráci s nájemcem zajistit. To ovšem vyžaduje mít také v pořádku
nájemní smlouvu. Nájemce musí projít
řádným výběrovým řízením. Pak bude
klidně možné, že o dotaci z EU může
požádat přímo sám nájemce. Jak vidíte,
těch řešení je několik.
Slyšel jsem také názor, že vlastně o nic
nejde, prodáváme si čističku vlastně
sami sobě.
Ano, tak nějak podobně to interpretoval pan
místostarosta na zastupitelstvu. To samozřejmě jedno není. Něco jiného je být 100%
vlastníkem a něco jiného vlastnit pouze
17 % ze společnosti. Myslím, že správně
odpoví na tuto otázku většina lidí bez zkušenosti z byznysu nebo právního vzdělání.
Vy jste to trochu naznačil, myslíte, že
současná nájemní smlouva je v rozporu
se zákonem?
To nechci posuzovat, ani nemám žádné
podklady k dispozici. Pronájem a nájemní
smlouvy jsou v kompetenci rady města.
Otázku musíte směřovat tam. Já jsem měl
na mysli pouze to, že v případech, kdy
výběrová řízení na pronájem prošla věstníkem EU, nemají nájemci problém získat
dotaci přímo z EU.
Z vašeho postoje jasně vyplývá, že na
příštím zastupitelstvu nepodpoříte prodej ČOV?
Ano, prodej nepodpořím. Znovu zdůrazňuji, že případnou dotaci a rekonstrukci má zajistit město a ČOV dále jenom
pronajímat. Jen tak si zajistí další vliv na
dění okolo vody a kanalizace. Bez těchto
dvou nezastupitelných věcí jako je voda
a kanalizace nelze garantovat další úspěšný rozvoj našeho lázeňského města.
Dušan Zezulka
PN
7. dubna 2011
PUBLICISTIKA
stránka 9
Proměny Poděbrad za posledních dvacet let – 4. část
Lázně a lázeňské parky
A najednou v roce 2003 poklidnou hladinu veřejného mínění o parku rozbouřil svými nápady nový architekt Tomáš
Jiránek ze Zahrady Nové Město nad
Metují. Původem Poděbraďák, který se
dvacet let díval na park z okna svého
bytu.
Přinesl nový pohled na parky – pryč
se starými tradicemi, se zastaralou
podobou, všechny staré stromy je třeba
vykácet, mezi bazény v parku u nádraží
udělejme letiště, aby se tu lidé mohli
shromažďovat, staromódní a okoukané květinové hodiny je třeba nahradit moderními a trpaslíčka k nim ani
náhodou. To jsme my pamětníci přece
nemohli dopustit! Park se stal nadlouho
hlavním tématem pro všední dny i pro
předvolební agitace. A což teprve, když
začátkem roku 2006 šly k zemi jeden po
druhém krásné vzrostlé stromy ve staré části parku, na různých místech se
kupily hromady zeminy a před hudebním pavilónem byla najednou holá pláň.
Tak se během roku 2006 až do konce
května 2007 realizoval Jiránkův projekt
na prostor mezi Studentskou, Na Valech
a hlavní promenádou. Touto akcí prakticky skončila revitalizace parku, která
poděbradskou veřejnost rozdělovala na
dlouhých pět let a nebyla to jen otázka
peněz. Ctít minulost se nepodařilo, zatím
respektujeme současnost a budoucnost
– uvidíme, jak to bude dál.
Jana Hrabětová,
Polabské muzeum Poděbrady
Foto Archiv Polabského muzea
Máme je
ve třídě!
Zatím jsou v krabici, barevné a krásně
nemocí, což se
voní. Co to je? No přeci nové knížky!
v socialistických
Vybraly nám je paní učitelky a my, jen
lázních neuplatnico se ještě trochu zdokonalíme ve čtení,
lo. Naopak dnešní
si v nich budeme společně číst, prohlížet
vedení lázní se
obrázky a povídat si o nich. Čekají na
vrací k těmto stanás Broučci, Koťata, Malované pohádrým zkušenostem
ky nebo třeba Pidilidi.
a navíc zvyšuje
přitažlivost lázeňTohle si říkají naši prvňáčci, žáci a žákyně
ského
podniku
1. ročníku Základní školy T. G. Masaryka
nabídkou nejrůzv Poděbradech. My dospělí bychom řekli:
nějších preventivod ledna 2011 jsme mohli díky finančním
ních, relaxačních
prostředkům z projektu Evropské unie
či módních welPeníze školám začít s realizací podpory
ness pobytů, ktečtenářské gramotnosti. Formou indiviré „zkrášlují tělo, K nejpůvabnějším místům ve staré části lázeňského parku od jeho
dualizace výuky v jedné hodině čtení týdrozmazlují
duši založení patřila Japonská zahrádka. Byla zlikvidována při úpravách
ně se žáci prvního a druhého ročníku dělí
parku kolem roku 1961.
a omlazují mysl“.
do menších pracovních skupin, kde s kažNabídka se oproti
dou skupinou pracuje paní učitelka, která
hektarů začalo budovat i hlavní lázeňský
minulosti rozšířila i o profesionální služtak má více příležitosti věnovat se dětem
park. Drželo se projektu arch. Františby a poradenství v novém kosmetickém
individuálně, podle konkrétních potřeb
ka Jandy, který spojil nejkratším směstudiu Diana, o solnou jeskyni s kamenžáků. V této práci jí pomáhají nejen stárem střed náměstí s budoucím nádražím.
nou solí z Mrtvého moře, nově jsou nabívající učebnice, ale také nové pomůcky,
Z původních plánů se dodnes udržela hlavzeny vibrosauny, podtlaková terapie pro
již zmíněná dětská beletrie, interaktivní
ní promenáda s lipovou alejí a jeden ze
snižování nadváhy a další dříve neznámé
učebnice a PC programy. V každé učebně,
dvou velkých záhonových parterů, později
procedury a druhy masáží pro celkovou
ve které probíhá tato výuka, bude malým
zkrácený v souvislosti se stavbou lázeňské
relaxaci.
čtenářům k dispozici interaktivní tabule.
polikliniky. Kolem roku 1960 byly proveToto vše i s odpovídajícím ubytováním
Děti se přirozenou cestou i v době počídeny první velké zásahy do podoby parku.
najdou klienti v objektech, tvořících soutačového věku seznámí s řadou knižních
Zmizela většina starších stromů, populárčasný lázeňský komplex. Pro orientaci
titulů, prohlédnou si obrázky dětských
ní japonská zahrádka s jezírkem, bazénky
je tvořen v lázeňském středu Hotelem
ilustrátorů a poznají klasické i moderní
s lekníny a rybkami, voliéry, rozárium,
Libenský. Původně to byl v letech 1912
spisovatele. Knihy mohou používat nejen
záhony jiřin, skoro vše, co činilo lázeňský
až 1926 první lázeňský hotel U Krále Jiřípři vyučování, ale i v době svého volnépark příjemným a přitažlivým. K dobru
ho, který od dob profesora Libenského
ho času. Je hezké pozorovat, jak si každý
lze přičíst instalaci několika uměleckých
(1926) nabízí pod jednou střechou komobhajuje svého nově objeveného hrdinu.
plastik.
pletní balneoterapii a relaxační proceduCílem projektu je zlepšit úroveň čtenářUž předtím ve
ry. V roce 2008 byla dokončena rozsáhlá
ských dovedností žáků, naučit je pracotřicátých
letech
rekonstrukce druhé historické budovy
vat s literárním textem a probudit v nich
minulého století
z roku 1912 – Zimních lázní a nový hotel
zájem o knihy. Máme za sebou tři měsíce
došlo k rozšíření
byl spojen proskleným koridorem s hotepráce a dosavadní výstupy z vyučovacích
lázeňského parku
lem Libenský. Z jeho přízemí nadobro
hodin nás naplňují optimismem. Jsme na
směrem k nádraží.
zmizela plnírna Poděbradky, která tu byla
začátku cesty, dnes učíme děti skládat
Na ploše 5 ha, kde
v nepřetržitém provozu od roku 1923 až
z písmen slova a ze slov věty. Na konci
do té doby byla
do zprovoznění plnírny v Babíně. Kanby měl být vyspělý čtenář, který přečte
jen pole a Baštoceláře generálního ředitelství z prvního
knihu, bude o ní přemýšlet a porozumí jí.
vo zahradnictví,
patra byly přeneseny do nových prostor
A potom sáhne po další…
vznikly postupně
na Jiřího náměstí. O Spa Hotelu Zámeček
Mgr. Věra Sýkorová
další parkové plos vlastním balneocentrem a o jeho celkochy. V první fázi
vé rekonstrukci, dokončené v roce 2009,
byla
protažena Nejstarší zachovaný snímek květinových hodin od poděbradského
byla už zmínka v souvislosti s Nymburfotografa Josefa Vidláka.
hlavní promenáda
ským předměstím. Další Hotel Libuše
až k nové nádražv bezprostřední blízkosti lázeňské Koloní budově, postanády, původně správní budova panského
vené v roce 1932
velkostatku z poloviny 19. století, sloužila
a ve středu novéVe dnech 9. a 10. 4. proběhne v DDM
už v roce 1911 jako ubytovací zařízení
ho parku postavila
Symfonie velikonoční prodejní výstava.
pod názvem Lázeňský dům. V devadelázeňská společsátých letech minulého století podstatně
Zájemci si mohou nakoupit pomlázky,
nost podle projekzměnila svůj vzhled i interiéry a dnes
kraslice, osení, keramiku, drátované špertu poděbradského
se nabízí hlavně k rekreačním pobytům.
ky, květiny a velikonoční vazby.
rodáka arch. VojNejmladším lázeňským hotelem v PoděNa výstavě se dále seznámí nejen s tratěcha
Kerharta
bradech je G-REX na rozhraní lázeňského
dičními lidovými technikami, ale i těmi
„kiosk“ pro podástředu a historické části Poděbrad. Také
méně známými. Pro malé návštěvníky
vání vody s unikáto něm se už psalo v souvislosti s náměsbude připravena výtvarná dílna.
ní sklobetonovou
tím. V nové přístavbě do Valů z roku 2004
Výstavu pořádá DDM Symfonie ve spokupolí,
spojený
pak bylo zřízeno ojedinělé tzv. centrum
Litinový trpaslíček s muchomůrkou provázel květinové hodiny
lupráci s Polabským Ekocentrem.
s krytou promenáod jejich počátku až do roku 1961, kdy byl nenápadně jako kýč
časné rehabilitace pro rychlejší rekon(red)
odstraněn.
dou.
valescenci pacientů po operacích srdce.
V lázeňské sezóně 1937 se staly velkou
V moderních interiérech G-REXU je
atrakcí v nově budované anglické části
mimo jiné fitnesscentrum a lázeňská lékárparku blíže k městu květinové hodiny.
na. Hlavní lázeňské služby pro všechny
O jejich zhotovení se zasloužili pracovníci
klienty nadále zajišťují Centrální a Letní
poděbradské elektrárny v čele s ředitelem
lázně a z lázeňské Kolonády se nyní stalo
Novotným. Ten se nechal inspirovat mnokomerčně využívané Kongresové centhem skromnějšími květinovými hodinami
rum s kapacitou až 600 účastníků. V roce
v Žitavě, i trpaslíčka k nim nechal přenést
1992 patřily do lázeňského komplexu
z elektrárenské zahrádky. Od toho roku
i jiné objekty (Máj, Purkyně, Radost ad.),
Společnost Maribu s. r. o.
pak byla vždycky jiným, originálním
z nichž některé byly vráceny restituentům.
Vás srdečně zve na koncertní vystoupení
způsobem řešena výsadba květinových
Kromě akciové společnosti „Lázně Poděv rámci festivalu
hodin a to až do roku 2007. Při úpravě
brady“ působí v našem městě další soulázeňského parku kolem roku 1960 byl
kromé subjekty. Je to mj. Balneocentrum
trpaslíček s muchomůrkou odstraněn
Bellevue – Tlapák v předválečném hotelu
a na jeho místě se objevil nový laminátový
Tlapák na hlavní promenádě. O něco blíže
symbol lázní – velké rudé tlukoucí srdce,
k nádraží byl upraven ze staršího pensiodoplněný dvěma uměleckými plastikami
nu Tatra Hotel Orfeus, opět s vlastním
mezinárodní přehlídka dechových orchestrů a pěveckých sborů
od Břetislava Bendy. Po mnoha letech
moderním balneocentrem. Provozuje ho
a několikerém přemísťování a dalších
společnost Felicitas, která od ledna 2007
peripetiích se v roce 1997 nakonec trpaszahájila provoz v novém lázeňském hotelíček k hodinám vrátil, ale ne už na své
lu Orfeus II. s nadstandardně vybavenými
původní místo – za dřevěnou ohrádku do
pokoji a vlastním rehabilitačním bazézákoutí pod vrby.
nem. Další Park Hotel, Léčebna dr. Filipa
Relativně dlouhou dobu málokdo z Poděa ostatní menší pensiony jsou provozovábraďáků registroval, že by se v parku něco
ny většinou soukromníky.
Neděle 10. dubna 2011
15:00 - 17:00
podstatného měnilo. Ale je to živý organismus, který vyžaduje odbornou péči,
O lázeňském parku
Neděle 17. dubna 2011
15:00 - 17:00
soustavnou a poměrně nákladnou. A tak
Na samém počát
Neděle 24. dubna 2011
15:00 - 17:00
kolem roku 2000 vyvstala naléhavá potřeku byl jen malý
ba důkladné revitalizace celého komplexu
palouček v sou
Sobota 30. dubna 2011
15:00 - 17:00
lázeňských parků. Prvním, koho město
sedství „Knížecích
tehdy oslovilo, byl autorizovaný zahradlázní“, který exisní architekt ing. Jiří Finger z Olomouce,
toval pouze krátkterý se jako vedoucí poděbradských
ce, protože už
Pojďte příjemně strávit volný čas a potěšit se hudbou.
technických služeb v letech 1961 – 1966
v roce 1910 se na
už tenkrát angažoval ve zmíněné proměně
jeho místě začal
staré části lázeňského parku. Ing. Finger
budovat komplex
Vstup ZDARMA
s manželkou Radmilou z téhož projektodnešních Letních
vého ateliéru zpracovali v květnu 2001
lázní. Když město
studii a předložili k projednání s občany
získalo s lázněmi
i k žádosti o grant. „Ctít minulost, respektoi bývalou panskou
vat současnost, myslet na budoucnost“ bylo
Dřevnici,
okolo
Více informací na telefonu: 325 612 026
hlavním mottem ke zpracování příslušné
nových
lázeňVelký záhonový parter z původního lázeňského parku s bustou
Maribu
s. r. o., Jiřího nám. 39/I, Poděbrady
dokumentace.
Proběhla
diskuse,
na
kterou
ských
kolonád
na
Bedřicha Smetany (1937) byl zlikvidován před stavbou lázeňské
poděbradská veřejnost brzy zapomněla.
ploše kolem tří
polikliniky v roce 1978.
1. května 1992 se uzavřela jedna velká
kapitola v historii poděbradských lázní.
Skončila čtyřiačtyřicetiletá éra socialistických státních lázní – lázní pracujících. Nově ustavená akciová společnost
„Lázně Poděbrady“ se rozhodla navázat
na tradici úspěšné lázeňské akciové společnosti z období první republiky. Start
měla ulehčený tím, že lázně, zestátněné v roce 1945, se získáním lázeňského
statutu (1956) zařadily mezi sedm našich
předních lázeňských měst. Péče o zdraví
pacientů dosáhla vrcholu na konci sedmdesátých let minulého století, kdy chod
lázní zajišťovalo 52 lékařů, 318 odborných zdravotních pracovníků a více než
1140 dalších osob se zabývalo službami,
nezbytnými pro chod lázeňského podniku. V léčebných ústavech Libenský,
Fučík (Tlapák), Purkyně, Mír a Máj
a v řadě lázeňských domů se každoročně
vystřídalo na jedenáct tisíc pacientů. Lázně v období „budování rozvinutého socialismu“ nebyly výdělečným podnikem.
Jejich hlavní starostí byla služba zdraví
lidu a tu v možnostech daných dobou celkem dobře plnily.
Pro současnou soukromou akciovou
společnost je naopak úspěšná ekonomika existenční nutností, proto musí uvítat
s otevřenou náručí každého, kdo je ochoten si tu zaplatit nejen léčebné procedury, ale i všelijaké relaxační a rekreační
aktivity, které socialistické lázeňství
v Poděbradech nemuselo nabízet. Ve
všech reprezentačních katalozích i propagačních materiálech dnešní vedení akciové společnosti rádo připomíná více než
stoletou úspěšnou tradici poděbradského lázeňství. Dokonce vydalo dvě velké
obrazové publikace „Na srdce jsou Poděbrady“ (1998) a „Poděbradská abeceda“
(2008). Dokonce uspořádalo okázalé oslavy stého výročí objevení prvního minerální pramene (2005) a jubilea založení lázní
(2008).
Většina z nás se denně pohybuje mezi
lázeňskými objekty a prochází lázeňskými parky, ale kdo z Poděbraďáků si dovede představit ten dnešní lázeňský podnik
a co nabízí svým klientům?
Základem celého léčebného programu
v poděbradských lázních zůstávají uhličité koupele. Za tím účelem bylo na katastru Poděbrad postupně navrtáno celkem
25 pramenů. Většina z nich byla do roku
1989 zase utěsněna a od vrtání dalších
pramenů se vzhledem k nepříznivým
změnám v geologických a hydrologických poměrech upustilo (až na dvě výjimky – pozorovací vrt v Sadech L. Kuby
a Jubilejní pramen z roku 2008 v lázeňském parku u nádraží). Pro současné
potřeby lázní se nyní využívají pouze
tři vydatné zdroje (Sondy BJ) navrtané
v polích severně od Žižkova předměstí.
Z nich se voda čerpá přes čerpací stanici
v domku na konci Moučné ulice a potrubími s několika odbočkami se vede do
rezervoárů nad lázeňskou poliklinikou.
Odtud se rozvádí do všech balneoprovozů a do pítek v Letních lázních, v LÚ
Libenský a v penzionu Mír. Veřejnost si
v letním období může vodu z tohoto zdroje načerpat také v zámeckém příkopu, na
Riegrově náměstí, před nádražím u pramene Trnka a za tratí na začátku Moučné
ulice. Jubilejní pramen je sveden do soukromého hotelu Felicitas.
I nadále zůstávají Poděbrady specializovány hlavně na léčení nemocí srdce,
oběhového ústrojí a pooperačních stavů.
Zajímavé je, že zakladatel lázní dr. Bohumil Bouček při zjišťování léčivých účinků
Poděbradky už tenkrát v roce 1908 správně odhadl, že se tato voda bude hodit nejlépe ke koupelím a k léčení zmíněných
nemocí. Jeho praktické zkušenosti potvrdil
i profesor Václav Libenský, když v roce
1926 v Poděbradech otevřel první vyšetřovací a léčebný ústav na vysoké odborné
úrovni (dnes LÚ Libenský). Dr. Bouček
už tenkrát využíval poděbradskou minerálku k léčení cukrovky, kožních a dalších
Velikonoční výstava
v Symfonii
MusicFest Praha-Poděbrady 2011
Sál Lázeňské Kolonády, Poděbrady
KULTURA
stránka 10
ZÁMECKÝ BIOGRAF
7. – 10. / Čt – Ne / 19.00 / NEVINNOST/
Drama / ČR / od 12 let / 98 min. /
75 Kč
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel,
čelí obvinění z velmi těžkého zločinu.
Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za
celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť, když
protistraně pomáhá člověk, který může
být motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží
a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Vetchý, Zita Morávková,
Aňa Geislerová
11. 4. / Po / 19.00 / MAMA GÓGÓ /
Drama / Island / přístupný / titulky /
90 min. / 70 Kč
Bravurní tragikomedie Fridrika T.
Fridrikssona vypráví o ambiciózním
režisérovi, který právě dokončil film o starých lidech uprchlých z domova důchodců. Přes vkládané naděje jde o naprostý
kasovní propadák. Jak zklamaný autor
sám poznamenává, cílová skupina filmu
je již zřejmě mrtvá nebo už nedokáže dojít do kina. Snímek je nicméně vřele přijat
kritikou a režisér se upíná k nominaci na
Oscara, která by ho mohla zachránit před
bankrotem.
Režie: Fridrik Thór Fridriksson
Hrají: Kristbjörg Kjeld, Hilmir Snær
Guðnason, Gunnar Eyjólfsson
12. – 13. 4. / Út – St / 19.00 / VARIETÉ /
Muzikál / USA / přístupný / titulky /
116 min. / 70 Kč
Burlesque Lounge má své nejlepší dny
za sebou. Tess, tanečnice a majitelka
tohoto místa, se snaží stárnoucí divadlo
udržet naživu, i když musí čelit finančním
a uměleckým problémům. Členové ve
společnosti klubu jsou stále více roztržití
díky osobním problémům a hrozbě pocházející od bohatého byznysmena snažícího
se od Tess podnik koupit.
Režie: Steve Antin
Hrají: Christina Aguilera, Cher, Stanley
Tucci
14. 4. / Čt / 19.00 / DIVADLO
SVOBODA / Dokumentární / ČR /
přístupný / 95 min. / 70 Kč
Dokument o životě a díle světoznámého
scénografa Josefa Svobody. Hlavní linií
filmu je osobní pátrání vnuka Jakuba po
jeho zesnulém dědovi, slavném scénografovi Josefu Svobodovi.
Režie: Jakub Hejna
15. – 17. 4. / Pá – Ne / 19.00 / SPRÁVCI
OSUDU / Romantický / USA /
přístupný / 106 min. / 75 Kč
David Norris (Matt Damon), politik kandidující do senátu, se jednoho dne v autobusu zakouká do baleríny Elise (Emily
Blunt) a jak se říká, zamiluje se na první
pohled. Ale to se nemělo stát a mysteriózní síly tohoto světa si nepřejí, aby v tom
David dál pokračoval, jelikož to nemá ve
svém „plánu života“. Pokud v této romanci bude dále pokračovat zničí život nejen
sobě, ale i jí...
Režie: George Nolfi
Hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie
16. – 17. 4. / So – Ne / 17.00 / RANGO /
Animovaný / USA / přístupný / dabing /
107 min. / 75 Kč
Film vypráví těžko uvěřitelný příběh
neuvěřitelného chameleóna, který na
svých cestách zažije nejen spoustu dobrodružství a nebezpečí, ale potká i několik
nových přátel a pozná, že právě oni jsou
na světě velmi důležití.
Režie: Gore Verbinski
FK
18. 4. / Po / 19.00 /
DOKUMENTÁRNÍ
VEČER
Večer s režisérem Viliamem Poltikovičem, který představí film KDYŽ
KÁMEN PROMLUVÍ.
19. 4. / Út / 19.00 / FIGHTER / Drama /
USA / přístupný / titulky / 115 min. /
75 Kč
Hvězdně obsazené biografické drama
The Fighter v hlavních rolích s Markem
Wahlbergem a Christianem Balem vypráví skutečný příběh o nepravděpodobné
cestě Mickyho Warda za boxerským titulem v kategorii velterovy váhy.
Režie: David O. Russell
Hrají: Mark Wahlberg, Christian Bale,
Amy Adams
20. – 22. 4. / St – Pá / 19.00 / ČERNÁ
LABUŤ / Thriller / USA / od 12 let /
titulky / 110 min. / 75 Kč
V psychologickém thrilleru Černá labuť,
zasazeném do prostředí newyorské baletní
scény, zavádí vizionářský režisér Darren
Aronofsky diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se
kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře
stane až děsivě dokonalou.
Režie: Darren Aronofsky
Hrají: Natalie Portman, Mila Kunis,
Vincent Cassel
23. – 24. 4. / So – Ne / 19.00 / HEZKÉ
VSTÁVÁNÍ / Komedie / USA / od 12 let /
titulky / 107 min. / 75 Kč
Becky Fullerová (Rachel McAdams) je
mladá, krásná, ambiciózní a právě získala
vysněnou práci. Přesto se její život řítí do
pekel. Scenáristka Aline Brosh McKenna lehce oprášila vlastní úspěšný model
z komedie Ďábel nosí Pradu a stvořila další variaci na téma souboje „Panny
s Netvorem“.
Režie: Roger Michell
Hrají: Rachel McAdams, Harrison Ford,
Jeff Goldblum
25. – 27. 4. / Po – St / 19.00 / 127 HODIN /
Dobrodružný / USA / přístupný /
titulky / 94 min. / 75 Kč
Skutečný příběh horolezce Arona Ralstona, který se vydal do izolovaného Utahského kaňonu, přičemž mu spadlý balvan
přitiskl ke skalní stěně předloktí a tím ho
uvěznil. Během následujících pěti dnů si
Ralston rekapituluje svůj život, myslí na
své milované, rodinu a dva pěší chodce,
které před nehodou potkal, a kteří představovali možná poslední dva lidi, s nimiž se
kdy v životě setkal.
Režie: Danny Boyle
Hrají: James Franco, Amber Tamblyn,
Kate Mara
28. 4. / Čt / 18.00 / NOVÁ NADĚJE
Uzdravující shromáždění a setkání se
zajímavými lidmi, kteří budou mluvit
o Božích zázracích, které zažili nejen ve
svých životech.
Vstupné dobrovolné
29. 4. – 1. 5.
NEPROMÍTÁ SE
Premiéra k 150. výročí
divadelního spolku Jiří
Vyprodané Divadlo Na Kovárně odměnilo dlouhým potleskem všechny aktéry
dramatu Králobraní, kterou v obnovené premiéře nabídl Divadelní spolek Jiří.
Autorem textu je Ladislav Langr a režie
se ujal profesionální herec a režisér Lumír
Olšovský. Děj hry přibližuje dobu po
smrti husitského krále Jiřího z Poděbrad.
O uprázdněný český trůn byl velký zájem
z mnoha stran, takže se na scéně objevují domácí i evropští kandidáti královské
koruny.
Stranou
nezůstává
ani
královna
Johana
z Rožmitálu, která usiluje, aby na
trůn zasedl jeden
z králových synů.
Inscenace vytváří
prostřednictvím
mnoha barvitých
scénických obrazů
hodnověrný pohled
do zákulisí středověké politiky. Hře
dominuje
skvělý výkon Nataši
Doležalové, která
se ujala role královny vdovy. Divadelní
spolek Jiří uvedl tuto hru poprvé před devíti lety. Nyní ji představuje v novém hávu
u příležitosti 150. výročí svého vzniku.
Repríza je na programu v neděli 10. dubna od 16 hodin v Divadle Na Kovárně.
(čej)
PN
Poděbrady opět ožijí poezií
49. Poděbradské dny poezie se blíží. Nejen o nich hovořila hlavní organizátorka
festivalu Marta Hrachovinová.
„Letošní ročník
bude poznamenán
smutnou
událostí, neboť
loni v červnu
zemřel Vladimír Justl, který
byl jedním ze
zakladatelů festivalu. Současně
v devadesátém
roce vymyslel
název Poděbradské dny poezie a přetvořil Neumannovy Poděbrady do současné
podoby. Byl inovátorem i v tom, že poprvé přizval kromě mladých profesionálů
a studentů hereckých škol také amatéry,
laureáty prestižních recitačních soutěží,
aby se soutěže zúčastnili,“ řekla úvodem
Marta Hrachovinová.
Jakou to mělo odezvu?
Jeho nápad se nesetkal s všeobecným
pochopením. Mladí profesionálové to cítili trochu jako konkurenci, také pedagogové uměleckých škol a odborníci se tomu
divili. Nakonec byli profesionálové překvapeni, jakou jim mladí amatéři nastavili
laťku. Je to pochopitelné, protože oni se
poezii věnují většinou z lásky a mají na
přípravu poměrně dost času. Navíc ti, kteří
do Poděbrad na soutěž přijedou, už prošli
krajským nebo městským kolem soutěže,
jsou laureáty například Wolkerova Prostějova a obdobných soutěží na Slovensku.
Prostě jsou to amatérské špičky.
Jaký je podle vás obecně v dnešní době
zájem o poezii?
Všichni se mě ptají, jestli neskomírá zájem
o poezii. Lidé mají dojem, že dneska už
nikoho nezajímá. Ale je to otázka pohledu
a také toho, v jakém okruhu lidí se člověk
pohybuje. Básně vycházejí pořád, existují
literární ceny, které poezii jako takovou
podporují. Asi je hodně mladých lidí,
kterým poezie vůbec nic neříká a kteří se
poslední básničku naučili z donucení na
základní škole. Na uměleckých školách to
také není až tak jednoduché, protože obor
umělecký přednes se všude neučí. Na druhé straně, jelikož je v současnosti tendence k alternativnímu vyjadřování, nakonec
si mladí lidé k poezii nacházejí cestu.
Odráží se to i na účasti na dnech
poezie?
V poslední době zaznamenáváme bohatou
účast na soutěži jednotlivců, která byla
vždy páteří festivalu. Vzrůstající zájem
je už několik let o účast v cyklu, kterému
říkáme „Vizitky“, kde studenti přijíždějí
s různými pořady. Může to být scénická forma poezie, pásma poezie nebo
divadlo poezie, případně jiná alternativní forma interpretace poezie nebo prózy.
O „Vizitky“ je letos takový zájem, že jsme
je museli rozdělit do dvou dnů. Máme
z toho velkou radost.
Těšíte se opět do Poděbrad?
Moc. Jednak se mi město líbí a jednak
mám vždycky pocit, že jedu domů. Chvíli mi sice dělá problém zvyknout si na
poklidnější rytmus života, než je v Praze.
I když při festivalu si člověk klid dvakrát
neužije, spíš naopak. Trochu se stydím za
to, že Poděbrady pořádně neznám. Snad si
někdy najdu chvilku, abych to napravila.
(red)
Z programu
49. Poděbradských dnů poezie
Čtvrtek 28. 4.
19.00 Slavnostní zahájení 49. PDP
2011
Můj V. J.
Úklona spolutvůrci poděbradského
festivalu, rytíři a ochránci poezie
Vladimíru Justlovi
Účinkují jemu blízké duše
Připravil Miloš Horanský
Divadlo Na Kovárně
Pátek 29. 4.
8.30 a 10.00 Josef Kolář: Kocourek
Modroočko
Muzikál z tajného deníku modrookého
kočičího rozumbrady
Dramatizace: Petr Prchal
Hudba: Marek Eben
Hrají studenti a absolventi VOŠH (Dramatické umění a moderování)
Režie: Tereza Ludvíková
Divadlo Na Kovárně
19.00 VIZITKY
Pořady studentů hereckých škol za účasti
jejich pedagogů
Do uzávěrky Zpravodaje přihlášeni:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě – scénické čtení
Vzpomínka na Solženicyna
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
– pásmo poezie
Hviezdoslav očami mladých
Konzervatoř Brno – pořad (staro)české
literární tvorby 16. − 19. století
...poztrácené cestou
Vyšší odborná škola herecká Praha
– pásmo poezie českých autorů
(ON)A
DAMU – K. J. Erben
Zlatý kolovrat
Konzervatórium Košice − Michail
Jurievič Lermontov
Démon
Divadlo Na Kovárně, Zámecký biograf, za oponou Divadla Na Kovárně
Sobota 30. 4.
13.00 Fórum přednesu poezie a prózy
II. kategorie
Zámecký biograf
17.00 VIZITKY
Pořady studentů hereckých škol za účasti
jejich pedagogů
Divadlo Na Kovárně, Zámecký biograf,
za oponou Divadla Na Kovárně
20.00 Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Nejvyšší ocenění převezmou Jaroslav
Dufek, Beata Drotárová a Michal Pavlata
Hudební doprovod ZUŠ Poděbrady
Divadlo Na Kovárně
Neděle 1. 5.
14.00 Koncert laureátů
Hudební doprovod ZUŠ Poděbrady
Připravila Apolena Veldová
Divadlo Na Kovárně
7. dubna 2011
DIVADLO
NA KOVÁRNĚ
10. 4. / Ne / 16.00 / KRÁLOBRANÍ
Historická hra Králobraní při respektování historických faktů mapuje bezprostřední dny a týdny po smrti krále Jiřího
z Poděbrad, kdy začala velká politická
hra o královskou korunu prosperujícího
Českého království. Hra přivádí na jeviště
všechny vážné české i evropské uchazeče
o český trůn a nabízí tak divákovi velmi
přehledný, autentický pohled do zákulisí
středověké politiky, přičemž se zejména zaměřuje na královnu vdovu Johanu
z Rožmitálu, která byla dle svědectví kronikářů velmi silná a ambiciózní žena.
Uvádí DS Jiří
Cena vstupenky: 100 Kč
11. 4. / Po / 15.30 a 19.30 / LEOŠ
ŠIMÁNEK – DIASHOW AUSTRÁLIE
Cestovatelem se může stát téměř každý.
Ne každý se však vydá do míst, kde před
ním ještě nikdo nebyl, zvolí netradiční
způsob přepravy či s sebou na expedici vezme jako doprovod celou rodinu.
Všechny jmenované atributy jsou charakteristické pro vedoucího expedic,
průkopníka, publicistu, fotografa Leoše
Šimánka.
Cena vstupenky: 160 Kč
16. 4. / So / 19.30 / SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA
– DERNIÉRA (speciální představení)
Pohádka Sněhová královna vstupuje se
svou realizací do zimního období, do
magického času vánočních pohádek navíc
obohacena filmovými dotáčkami a použitím principů černého divadla.
Účinkuje DS Jiří
Cena vstupenky: 50 Kč
18. – 19. 4. / Po – Út / 19.00 / KONCERT
ABSOLVENTŮ ZUŠ
Cena vstupenky: 40 Kč
20. 4. / St / 19.30 / ŠUMEN ROMALE
– POSLYŠTE ROMOVÉ
– Výběrová řada
Romské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně. Vyprávějí
a zpívají Bára Hrzánová a Jana Boušková.
Hudební spolupráce Mário Biháry (akordeon). Scénář a režie Hana Kofránková.
Představení Divadla Viola
Cena vstupenky: 190 Kč
23. 4. / So / DÍVKA POLABÍ
Bližší informace na speciálních plakátech.
26. 4. / Út / 19.30 / NA ÚTĚKU
– Zábavná řada
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou obyčejných
žen vydávajících se na cestu za svobodou,
dobrodružstvím a životem prožitým naplno. Ve hře, která se s humorným nadhledem dotýká i témat nelehkých můžete
vidět Janu Štěpánkovou a Zlatu Adamovskou. Ve Francii slavila tato hra velký
úspěch. Režie Ladislav Smoček.
Uvádí Divadlo Ungelt
Cena vstupenky: 350 Kč
28. 4. – 1. 5. / Čt – Ne / 49. PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE
Další ročník festivalu nejen na téma
poezie a mluvené slovo. Na speciálním
programovém plakátu bude k dispozici
detailní program.
Anebdivadlo zahraje Hrabala
Dramatizaci povídek spisovatele Bohumila Hrabala pod názvem Pábitelé uvede v Libici nad Cidlinou legendární pražské
Anebdivadlo.
Diváci se mohou těšit na pět povídek o lidičkách, kteří cedí skutečnost přes diamantové očko inspirace. Dramatizace vznikla už
začátkem osmdesátých let a do dnešních dnů má za sebou více
než 150 repríz.
Režie se ujal dnešní umělecký šéf a režisér Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami Milan Schejbal. „Přípravě inscenace předcházelo setkání s Bohumilem Hrabalem, které bylo
velmi povzbuzující. Premiéra se uskutečnila 19. března 1982
v pražském Junior klubu Na Chmelnici. Nutno si také uvědomit, že to bylo v době, kdy žádná dramatizace jeho textů nebyla
k vidění ani náhodou. Později se objevila na jevišti další spisovatelova díla. Zkrátka s Hrabalem si nějak rozumím,“ uvedl
k inscenaci Milan Schejbal.
Představení Pábitelé začíná v libickém kulturním domě v sobotu
9. dubna v 19 hodin.
(čej)
Pábitelé – originální představení podle stejnojmenné knihy povídek
B. Hrabala o lidech, kteří si rádi při svém vyprávění vymýšlejí
a improvizují, prostě „pábí“
PN
KULTURA
7. dubna 2011
Koncerty žáků ZUŠ Leoš Šimánek: Austrálií křížem krážem
Na Absolventských koncertech se představí
18. a 19. dubna dohromady téměř čtyřicet
absolventů I. a II. stupně, nejen jako sólisté, ale také v komorní hře. Tyto koncerty
jsou tradiční prezentací „zušky“ a mají
svou originální atmosféru, kterou vytvářejí
účinkující a jejich pestrý repertoár.
V závěru měsíce dubna můžete slyšet žáky
ZUŠ v programu Poděbradských dnů poezie, při slavnostním předávání cen v sobotu
30. dubna večer a v neděli 1. května odpoledne v Divadle Na Kovárně.
ZUŠ Poděbrady je také partnerem projektu ,,Tančím, abych žil“, jehož koordinátorem je ředitel Dětského domova
v Býchorech Mgr. Aleš Bureš. Na projektu se podílejí i další dětské domovy Středočeského kraje. Projekt získal grant od
MŠMT, EU, ESF a KÚ SK. Jeho hlavním
cílem je aktivně zapojit všechny děti do
uměleckých činností a tím i do praktického života. Projekt se bude prezentovat
na různých festivalech, divadelních představeních, výstavách a seminářích po celé
republice. Jedním z vrcholů bude taneční
divadelní představení ,,Garfield je sám
doma“, které bude mít premiéru 4. května
v 19 hodin v Městském divadle v Kolíně.
ZUŠ Poděbrady
Cestovatel a fotograf Leoš Šimánek uvede v divadle velkoplošnou panoramatickou
live-diashow se sedmi projektory.
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali během tří měsíců
Austrálii do těch nejzazších
koutů. Vyráželi na koních,
horských kolech, kánoích
či plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi na nohou zdolali
nejvyšší horu kontinentu
a na lyžích pak sjížděli po
jejích zasněžených svazích. Podnikli řadu pěších
túr podél pobřeží, do kaňoAutor u jednoho z pískovcových sloupů Pinnacles
nů, k vodopádům a vylezli
v národním parku Nambung v Západní Austrálii.
i na nejznámější skálu světa – na Ayers Rock / Uluru,
ohromný rudý monolit uprostřed pouště.
kaňony s bizarními skalními formacemi,“
„Austrálie je zemí úžasných protikladů
uvedl Leoš Šimánek. Novou live-diashow
s nepředstavitelným množstvím příroddoplňuje vydání stejnojmenné fotograficních krás. Na jihu se od moře zdvihají
ké knihy Leoše Šimánka „AUSTRÁLIE:
vysoké hory – v zimě pokryté sněhem,
Křížem krážem – Zimní putování po červ severní části se donekonečna táhne
veném kontinentu“.
tropické pobřeží s kokosovými palmami
Projekce začínají v Divadle Na Kovárně
a korálovými útesy. Jsou zde rozlehlé lesy
v pondělí 11. dubna v 15.30
s obrovitými stromy i oblasti s nedozíra v 19.30 hodin.
nou pouští, ale také fascinující hluboké
(red)
Mladí výtvarníci v muzeu
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Poděbrady v Polabském muzeu potrvá do 1. května.
Jana Boušková
a Duo di basso
Společnost Otakara Vondrovice zve na
předposlední abonentní koncert krásné
hudby.
V úterý 26. dubna v 19 hodin se v chrámu Povýšení svatého Kříže představí
harfenistka Jana Boušková a soubor Duo
di basso. „Tito umělci jsou stálými hosty
poděbradského koncertního pódia. Jana
Boušková si tentokrát pozvala ke spoluúčinkování dva kolegy z České filharmonie, violoncellistu Františka Hosta a kontrabasistu Jiřího Hudce. Koncert slibuje
nevšední umělecký zážitek,“ uvedl organizátor koncertu Jiří Navrátil.
(čej)
Výstava zahrnuje práce základního,
rozšířeného a specializačního studia. Věk vystavujících se pohybuje
od 6 do 18 let, tedy od žáků prvních
tříd až po maturanty.
Plošná tvorba je zastoupena základním spektrem technik: kresba, malba
a grafika. Prostorová tvorba se představuje formou keramických plastik,
reliéfů, materiálem pro objektovou
tvorbu je lepenka, papír, dříve vytvořené objekty z netradičních materiálů
jsou zdokumentovány souborem fotografií. Rozšířené studium obsahuje
studium skutečnosti v kresbě a malbě, ale
také soubory fotografií studijního modelování ze sochařské hlíny. Studium je zaměřeno na přípravu k talentovým zkouškám
na střední a vysoké školy s uměleckým
zaměřením. Hlavním oborem specializačního studia je keramika. Žáci se seznamují
se základy keramické tvorby a osvojují si
keramické postupy a povrchové úpravy.
Na výstavě je možno vidět část výtvarného projektu na téma „Krabička“, které je
v letošním roce vyhlášeno pro Národní přehlídku základních uměleckých škol ČR.
Zastoupeny jsou i malby na téma „Světlo“ z výstavy konané v prosinci 2010
v Galerii Středočeského Kraje (GASK)
100 let létání na Poděbradsku
Výstava seznamuje s historií vzduchoplavby v Čechách se zaměřením na události
spojené s Poděbradskem a Nymburskem na přelomu 19. a 20. století.
Hlavním mottem je však sté výročí prvního vzletu letadla v Poděbradech v červenci 1911, které pilotoval Eugen Čihák.
Výstavu pořádá Polabské muzeum společně s Národním technickým muzeem
v Praze, které zapůjčilo velmi zajímavé
sbírkové předměty vážící se k počátkům
letectví, jako je například balonový kruh,
nebo pouzdro na mapu průkopníka letectví ing. Jana Kašpara a další.
Výstava je v Polabském muzeu v Poděbradech přístupna denně mimo pondělí od
9 do 17 hodin až do 25. července 2011.
t(jv)
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro klienty terénních sociálních služeb, kluby důchodců,
domovy důchodců a pro seniory jednotlivce
XII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy
Senior – Handicap: aktivní život 2011, která se uskuteční ve dnech 16. – 19. 6. 2011,
společně s Lázeňským veletrhem a poprvé s výstavou růží – Růžová zahrada.
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 17. 6. 2011 v rámci slavnostních kulturních
programů v prostorách výstaviště.
Soutěží se v těchto činnostech:
• Ruční práce, které jste vytvořili tuto zimu z různých druhů materiálů i různými technikami
můžete předat společně s přihláškou do 10. května 2011.
• Literární práce – téma: Den, na který nikdy nezapomenu
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění,…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 30. dubna 2011.
• Počítačové prezentace – téma: Humor je kořením života
V programu MS PowerPoint nebo podobném (OpenOffice Impress) v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu prezentaci. Celková délka prezentace by neměla přesáhnout 7 minut. Nesmí být
vloženo video. Předejte společně s přihláškou do 30. dubna 2011.
• Fotografická soutěž – téma: Co je mému srdci nejblíže
Zúčastnit se může každý senior max. šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly
o nejvíce pěti snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13 x 18 cm.
Fotografie zašlete společně s přihláškou do 30. dubna 2011.
Propozice s přihláškou získáte na internetových stránkách www.centrum-podebrady.info
Kontaktní adresa:
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady, tel.: 325 626 352, 775 760 777, e-mail: [email protected]
Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a na Vaše práce.
Za organizátory Věra Součková
v Kutné Hoře. Expozice je doplněna pracemi bývalých absolventů, nyní studentů
vysokých škol s uměleckým zaměřením.
Vyučujícími vystavujících žáků jsou
Regina Klusoňová – základní studium
a rozšířené studium s celkem 82 žáky
a Milan Exner – specializační studium
s 16 žáky.
Polabské muzeum je otevřeno denně
mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
ZUŠ Poděbrady zve současně na Výstavu
závěrečných prací absolventů výtvarného oboru, konanou v prostorách školy
do 5. května 2011.
Regina Klusoňová, ZUŠ Poděbrady
Obrazy v Galerii
Ludvíka Kuby
Galerie Ludvíka Kuby připravila na měsíc
duben prodejní výstavu obrazů Jiřího
Skleničky Zderazského. Tento malíř se
po létech strávených v Africe, kde pracoval jako specialista na výrobu barev
a jejich použití, vrátil ke svému vysněnému povolání a začal malovat. Vystudoval
Universitu třetího věku obor malování
v Liberci a několik let strávil soukromými
kurzy malování u Doc. Kubínové. Zúčastnil se i dvouletého kurzu kresby a malby
při Národní galerii v Praze.
Ve svých studiích byl velmi úspěšný
a dokazují to obrazy, které jsou vystaveny
v Galerii Ludvíka Kuby. Přijďte se přesvědčit. Galerie je otevřena: út – pá: 12.00
– 18.00 hod. so: 9.00 – 12.00 hod. Vstup
je volný.
(čc)
FK
stránka 11
FILMOVÝ KLUB
Program na duben a začátek května
18. 4. – 19.00 hod.
Dokumentární večer
KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
Režisér Viliam Poltikovič představí svůj
poslední film.
Film o Jaroslavu
Duškovi
není
typickým portrétem známé osobnosti – jde spíše
o zachycení jeho
vnitřního života, jeho názorů a postojů
k věcem, které se dotýkají každé bytosti.
Film se natáčel více než jeden rok a uvidíme v něm nejen ukázky z divadelních
her, ale i setkání s mentálně postiženými,
s delfíny, komunikaci s kameny, stavbu
ekologického hliněného domu, chození po
žhavých uhlících a mnohé další. Jaroslav
Dušek zde velmi sugestivně a přesvědčivě
vypráví o základních momentech života,
jako moudrá a inspirující osobnost, jejímž
životním postojem je radost.
2. 5. – 19.00 hod.
SOCIALISMUS
režie: J. L. Godard – Švýcarsko, Francie
– 2010
Ideály rozdělují, sny spojují.
Sourozenci Florine a Lucien se
rozhodnou strávit svůj narozeninový den přemýšlením o významu slov
Volnost – Rovnost – Bratrství. S dětskou
upřímností položená otázka nedovoluje rodičům omezit se na otřepaná klišé,
a tak rodiče a s nimi i tvůrci a diváci musejí bilancovat odkud vzešly a kam dospěly
tyto ideály.
Jean-Luc Godard, enfant terrible světové
kinematografie, natočil opus o nenaplněných ideálech západní společnosti, plný
kritické sebereflexe, nečekaných spojení,
umělecké kreativity a vtipu.
(čc)
Režisér Českého snu představil svůj
nový dokument
Vít Klusák se proslavil dokumentární realityshow Český sen, kdy společně
s Filipem Remundou nalákali 3 000 lidí do neexistujícího hypermarketu.
Do Zámeckého biografu nalákal Vít Klusák lidí stokrát méně, tedy něco kolem
třiceti. Ovšem jeho návštěva v Poděbradech v pondělí 21. března nebyla na
rozdíl od Českého snu blamáží. V rámci
dokumentárního večera Filmového klubu promítal režisér a pedagog FAMU
svůj nejnovější dokument Vše pro dobro
světa a Nošovic. Snímek humorně ukazuje smutné absurdity ze zákulisí stavby a provozu továrny Hyundai ve vísce
Nošovice, kdy na poli „místo zelí začala
růst auta“.
A byla to právě auta, kdo potrápil režiséra i po cestě do Poděbrad. Kvůli zacpané
Praze stihnul besedu opravdu na poslední
chvíli. Přijela s ním ale i střihačka dokumentu Jana Vlčková a beseda se nakonec
protáhla přes hodinu. Diváky zajímalo, zda
film změnil podmínky v Nošovicích, nakolik bylo obtížné získat si důvěru lidí, kteří
Režisér Vít Klusák s Janou Vlčkovou,
střihačkou dokumentu Vše pro dobro světa
a Nošovic.
ve filmu vystupují, a jak tihle aktéři reagovali na výslednou podobu dokumentu.
Text a foto (tbr)
Jubilejní vzpomínka
na Věru Knoblochovou–Zychovou
Věra Knoblochová–Zychová se
narodila před sto lety 1. května
1911 a odešla náhle před 30 lety
v roce 1981. Téměř 50 let se spolu
se svým manželem JUDr. Viktorem Knoblochem věnovala poděbradskému ochotnickému divadlu.
Ve spolku Jiří oba hráli, režírovali, žili divadlem v každé době.
Věra Knoblochová byla velmi
talentovaná herečka a recitátorka, absolventka Recitační školy
v Pardubicích a dramatického
oddělení pražské konzervatoře.
Profesi se věnovala přechodně v divadle A. Sedláčkové,
ve Východočeském divadle
a v Radiojournálu. Měla vrozené
divadelní cítění a charakteristicVěra a Viktor Knoblochovi v představení
kou srozumitelnou řeč.
Vassa Železnovová z roku 1956.
Doba ji donutila změnit povolání,
doplnit si vzdělání o zdravotnický diplom.
pomáhala lidem. Ale přeci jen si ke konDvacet let pracovala jako sestra v OÚNZ
ci života posteskla: ,,Měla jsem dál dělat
a v Luxoru. Byla to výjimečná žena
divadlo!“
a máma. Milovala svou rodinu a obětavě
Viktorie Grossová
- systém omlazování
Tel.: 775 718 041, 775 430 506
www.salonpretty.cz
Po - Pá
So - Ne
9.00 - 21.00
dle objednávek
- Mezoterapie
dvojitá brada, atd.
- Chemický peeling omlazení pleti
PeRmAnentní mAKe-UP
- mikrodermabraze
SPORT
stránka 12
Poděbradský Messi v sukni: „Holky jsou zákeřnější
než kluci“
Ženský fotbalový oddíl v Poděbradech má nakročeno k světlým zítřkům. Jeho zakladatelkou je devatenáctiletá Eva
Bartoňková.
Křehká blondýnka Bartoňková a její
spoluhráčky s úspěchem vyvracejí předsudky o dívčím fotbale tvrdými střelami
a ostrými souboji. „Někdy se až divím,
jak dokážou být ženy ve fotbale zákeřné,“
říká studentka hned dvou vysokých škol.
Jak vznikl nápad založit v Poděbradech
dívčí fotbalový tým?
Já jsem fotbal hrála už jako dítě. Začínala
jsem jen tak na plácku a hrála s kluky. No
a vzhledem k tomu, že nikde v blízkém
okolí žádný dívčí fotbalový klub nebyl,
napadlo mě, že bych ho založila v Poděbradech. Dala jsem dohromady kamarádky a začaly jsme trénovat na Bohemii.
Postupně se přidávaly další holky a začaly
jsme hrát přátelské zápasy. Některé holky
začaly hrát fotbal kvůli klukům, aby po
nich mohly při tréninku koukat (smích).
Jak těžké byly začátky ženského fotbalu v Poděbradech?
Ze začátku dost. Nejdříve se nás ujal
jeden bývalý hráč A týmu Poděbrad.
Jenže nám nasliboval hory doly. Slíbil,
že sežene sponzory a tvrdil, že nám zařídí
zápasy, například se Spartou. Ale nakonec
se vytratil a zbyly jen sliby. Byl to dost
nedůvěryhodný člověk. Jeho jméno uvádět nebudu, každý stejně ví, o koho jde.
Některým holkám to vzalo chuť hrát dál
a nastala celkem velká krize. Ten člověk
nás už ale přihlásil do třetí ligy a tak nám
hrozila pokuta třicet tisíc korun, když do
soutěže nenastoupíme. Dá se říct, že nás
to nakonec paradoxně semklo. Daly jsme
se zase dohromady a do soutěže nastoupily.
K tomu byl ale určitě potřeba trenér...
Ano, věděly jsme
o Radkovi Hruškovi, který na Základní škole Na Valech
holky trénoval.
Ale hlavně jsme
věděly, že jde
o důvěryhodného
člověka. Byly jsme
rády, když na naši
prosbu kývnul.
V této sezóně jste
po podzimní části
třetí ligy sedmé
z deseti mužstev.
Jaké jsou cíle do
jarních odvet?
Chceme se udržet
ve středu tabulky.
A především mít
pozitivní
skóre,
což se nám zatím
daří.
PN
Hráčům scházely zkušenosti i štěstí
Muži „A“ pod vedením trenérů Tomáše Hercika a Viktora Šefla skončili v 2. lize
osmí.
Před letošní sezónou došlo k příliš velké
li. Hodně jsme jich měli dobře rozehraobměně hráčského kádru. Z minulého
ných, ale ve vypjatých koncovkách nám
týmu zůstali ze zkušenějších hráčů: Krejchybělo více zkušeností a někdy i štěstí
čí, Vašíček, Paskovský a k nim se tým
k tomu, abychom je dovedli do konečnédoplnil o šestici mladých nadějných hráho vítězství a mohli poskočit do vyšších
čů: Sýkora, Vurm, Fingr, Benáček, Rón,
pater tabulky.
Bahník, kteří s hráči Roubíčkem, Zezulou
Cílem klubu je vybudovat tým, který by
a Papežem vytvořili kostru nového týmu.
během tří let postoupil o soutěž výše – do
Tito hráči dříve nedostávali tolik prostoru
1. ligy. Základem jsou hráči z letošního
a času na hřišti v týmech, kde hráli, ač to
týmu a věřím, pokud se nám podaří tenbylo v soutěžích Mattoni NBL, dorosteto tým udržet pohromadě, že už v příštím
neckých soutěžích i krajských přeborech.
roce budeme atakovat play–off 2. ligy,
Do závěrečných bojů bylo velkým příkteré hrají týmy na 1. – 4. místě.
Z dalších poděbradských basketbalových
nosem pro tým přeřazení bývalých ligových hráčů Kukačky a Vrby z našeho ,,B“
týmů, které již dohrály svou soutěž, byly
týmu.
velmi úspěšné starší dorostenky (trenéPo nevydařeném začátku soutěže (0–4),
ři Tomáš Hercik, Antonín Urban), které
i díky těžkému losu, jsme postupně zvevyhrály krajský přebor a získaly právo
účasti v kvalifikaci o dorosteneckou ligu.
dali hlavu a zlepšovali se v kolektivním
pojetí, bohužel hlavně útočném. Naopak
Mladší dorostenky (trenéři Antonín
obrana byla největší slabinou našeho týmu
Urban, Tomáš Hercik) skončily v dorospo celou sezónu. Ve velice vyrovnané
tenecké lize páté a udržely pro klub místo
soutěži, kde každý může porazit každého,
v dané soutěži pro nadcházející sezónu.
Tomáš Hercik
jsme v žádném ze zápasů zcela nepropad-
Někdy Eva Bartoňková (s míčem) nastoupí také v dresu Hradištka,
jindy zase shodí kopačky a zahraje si plážovou kopanou.
Je ženský fotbal „něžnější“ než
mužský?
No to byste se divil, je to spíš naopak.
Některé holky jsou mnohem zákeřnější
než kluci. Už jsem měla oba kotníky rozbité, také jsem dostala loktem do břicha.
Takže ženský fotbal je tvrdý až až, v rukavičkách se vážně nehraje.
když nás kluci nechávají a nehrají naplno.
Potřebuji motivaci a vidět, že se s námi
nikdo nemazlí.
Napadlo mě: jak by dopadl takový
zápas mezi vaším týmem a mužstvem
poděbradského dorostu?
No rozhodně bychom dostaly pořádnou
nakládačku, tak 20:0 (smích). Ale už
jsme s nimi párkrát hrály a byli na nás až
moc hodní. To mi vadilo. Nemám ráda,
Máte nějakého oblíbeného fotbalistu či
klub?
Líbí se mi Argentinec Messi, to je skvělý
hráč. A pokud jde o klub, tak asi Sparta.
U nás v oddíle je víc slávistek, tak se
občas z legrace „hecujeme“.
Aleš Kubelka
Co vás na fotbale baví nejvíc?
Kličkovat! A taky, když běžím s míčem
a obránkyně mě nestíhají. Myslím, že
rychlost je mou největší předností.
Druholigový tým poděbradských basketbalistů
Chodecké závody Poděbrady 2011
Poděbrady začaly jaro kanonádou
V sobotu 9. dubna se v lázeňském parku koná 79. ročník chodeckých závodů mužů
a žen. Prvenství z minulých ročníků bude obhajovat i nejlepší česká chodkyně
Zuzana Schindlerová, závodnice USK Praha.
Fotbalistům Poděbrad hrajícím I. A třídu se start do jarní části sezóny povedl na
jedničku. „S přípravou spokojený být nemohu,“ mrzí ale trenéra.
Lázeňský park je jako stvořený pro takovýto závod. Okruh se mi líbí a také lidí se
vždy sejde nespočetně, takže atmosféra je
výborná a ještě k tomu doma…
Letos se ale půjde jen po kolonádě.
Bude vám taková „přímočará trať“
sedět?
Ale to je mi novinka. Těžko říct. Ještě
jsem trať neviděla, takže nemůžu soudit,
ale proč ne? Není to o trati. Všichni mají
stejné podmínky a je na každém, jak se
s tím popere.
Pořádají se ještě někde ve světě chodecké závody v centru lázeňského města?
Určitě ano. První, které mě napadají,
se konají příští víkend ve slovenských
Dudincích. Tam je okruh dvoukilometrový, není na kolonádě, ale mezi baráčky.
Takže ojedinělé to úplně není.
V Poděbradech bude závodit i nejlepší
česká chodkyně Zuzana Schindlerová.
Třiadvacetiletá studentka VŠE v Praze
Zuzana Schindlerová poskytla Poděbradským novinám rozhovor bezprostředně po
svém návratu ze Švýcarska, kde se nominovala na mistrovství světa.
Kolika závodů jste se v Poděbradech už
zúčastnila? Kdy jste tu byla poprvé?
No tak to jste mě zaskočila. Víte, že já
už si na své poprvé tady ani nepamatuji?
Mám pocit, že jsem byla ještě dorostenka
nebo juniorka. Takže kolik těch závodů
bylo přesně, nevím. Vzhledem k mému
věku už asi víc jak pět.
Kolik medailí jste si celkem odsud
odvezla?
Touhle otázkou jste mě zrovna nepotěšila
(smích). Možná tři? Já to moc nesleduji,
vítězství na Mistrovství ČR pro mě není
až tak podstatné... Spíš se soustřeďuji na
větší soutěže.
V jaké jste formě?
Vzhledem k prvnímu závodu sezóny ve
švýcarském Luganu v polovině března,
kde jsem skončila pátá v osobním rekordu
a se splněným limitem na mistrovství světa, bych řekla, ze forma je docela dobrá.
Jak se vám líbí prostředí lázeňského
parku?
7. dubna 2011
Prozradíte nám svůj cíl pro letošní, ale
i další sezóny?
Pro letošní sezónu je jím určitě bodované
umístění na Mistrovství světa v Koreji,
případně kvalitní umístění na Evropském
poháru a Univerziádě. Největší motivací
jsou pro mě zcela určitě Olympijské hry
v Londýně 2012, kde chci bojovat o co
nejlepší umístění. Pod tím ať si každý
představí, co chce! Velkou motivací je
pro mě překonání českého rekordu Barbory Pitákové (Dibelkové), který je lehce
nad 1:29 minut.
(mol)
Program závodů
Závody zahrnují: Mistrovství ČR v chůzi
na 20 km mužů a žen, Mezistátní utkání
v chůzi na 20 km mužů a žen ČR, Bělorusko, Litva, Maďarsko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Itálie, Slovensko na
10 km juniorů a juniorek a 20 km mužů
a žen, Mezinárodní závod mládeže na
5 km, 2. kolo extraligy mužů a žen.
12.00 start legend a pochodu pro
zdraví 1 km
12.15 start závodu mládeže a veterá
nů 5 km
13.20 start závodu juniorek 10 km
13.30 start závodu juniorů 10 km
14.45 start závodu žen 20 km
15.30 start závodu mužů 20 km
17.00 vyhlášení vítězů
Hráči poděbradské Bohemie si na úvod
jarních odvet s chutí zastříleli. Odnesla
to debaklem neškodná Radim, která si
z hřiště U radiostanice odvezla pětibrankový nášup. „Tento zápas mi ale nenaznačil o naší síle vůbec nic. Fotbalisté Radimi
nás ani trochu neprověřili,“ mírní optimismus trenér Poděbrad Jiří Holatka.
Nespokojenost s přípravou
Zimní přestávka a tvrdý dril je pro mnohé fotbalisty noční můrou. Nabírání
kondice se často mění v perné galeje.
„S přípravným obdobím nemohu být
spokojený. Nikdy jsme se nesešli
všichni. Především mladší hráči měli
s docházkou na tréninky velké problémy,“ mrzí kouče Holatku, že jeho svěřenci okřídlené motto „těžko na cvičišti,
lehce na bojišti“ příliš nectili. V přípravných zápasech se tak mužstvo nemohlo
sehrát, často museli nastoupit i hráči, se
kterými trenér do mistrovských zápasů
nepočítá. Zcela kompletní se sešel kádr
až před zápasem s Radimí.
Posily z divize
Před startem soutěžních utkání se poděbradský tým posílil o dva kvalitní defenzivní hráče. Z divizní Velimi přišel brankář David Václavík. „Post gólmana je
vždy moc důležitý. Jsme rádi, že se nám
podařilo sehnat právě Václavíka, který má
podle mého názoru i na vyšší soutěže než je
I. A třída,“ libuje si Holatka. Druhou posilou zadních řad je obránce Jiří Kohoutek,
který naposledy hrával rovněž ve Velimi.
Po devíti letech ostrých divizních zápasů se Kohoutek vrací zpět do Poděbrad,
kde s fotbalem začínal. Jediným hráčem,
který přes zimu kádr z lázeňského města
opustil, je Radek Hruška, jenž zamířil do
nedaleké Sokolče.
Krajský přebor. Meta zítřků
A s jakými plány vykročili poděbradští
do druhé části sezóny? „Naším cílem
je zkonsolidování kádru a zabudování
několika dorostenců do mužstva. Samozřejmě, že se budeme chtít posunout
v tabulce o pár příček výše (po polovině soutěže patřilo mužstvu Poděbrad
desáté místo, pozn. aut.). Časem bychom pak naše mužstvo rádi viděli opět
v krajském přeboru,“ přeje si Holatka při vzpomínce na nedávná léta, kdy
poděbradský tým stabilně pátou nejvyšší soutěž hrával.
Nejbližší domácí zápasy poděbradského A týmu:
9. dubna Louňovice, 23. dubna Bakov
a 30. dubna Červené Pečky.
Aleš Kubelka
Stolní tenisté jsou v „kraji“!
Plány poděbradských stolních tenistů,
o kterých jsme psali v minulém čísle PN,
se splnily. „A“ tým vyhrál v posledním
kole nad Krchleby 12:6 a potvrdil letošní
suverenitu v nejvyšší okresní soutěži. Po
jedenácti letech se tak Poděbrady vracejí
do krajského stolního tenisu. Na úspěchu
v závěrečném kole měli podíl hráči: Lukáš
Vymazal, David Omáčka ml., Marek Bašta a Miroslav Vojtíšek.
(red)
Smíšek středočeským šampiónem
V sobotu 12. března hostil Dům dětí
a mládeže Symfonie Mistrovství Středočeského kraje ve sportovní střelbě ze
vzduchových zbraní, jehož pořadatelem
bylo Středočeské krajské sdružení ve spolupráci s SSK Bohemia Poděbrady. Na pět
desítek nominovaných sportovců zápolilo o tituly v disciplíně vzduchová puška
a vzduchová pistole. Poděbradští zde měli
svá želízka v ohni a v disciplíně vzduchová puška v kategorii mužů přesvědčivě
zvítězil favorizovaný domácí Jan Smíšek nástřelem 579 bodů před Václavem
Šmídem z Kolína. V kategorii dorostu jen
bod za stupni vítězů skončil Jaroslav Píša
nástřelem 376 bodů, zvítězil Adam Cipra
z Přezletic výsledkem 387.
Pro mnohé soutěžící byl tento závod
poslední prověrkou před Mistrovstvím
ČR, které proběhlo na plzeňské střelnici
o víkendu 19. a 20. března. Dobrou formu potvrdil Jan Smíšek, který nástřelem
587 bodů postoupil do osmičlenného finále v kategorii mužů a celkově skončil na
velmi pěkném sedmém místě. Dalšími
poděbradskými na šampionátu byli Jaroslav Doležal, Jaroslav Píša, Tomáš Draboň, Marie Jechová a Patrik Fejfar.
(vs)
O pohár Barta Simpsona
13. ročník tradiční soutěže v aerobiku
proběhl v sobotu 19. března v hale Bios.
Jako každoročně závod pořádal oddíl
aerobiku TJ Sokol Poděbrady. Zacvičit si
přijelo 158 dětí z blízkého i vzdálenějšího
okolí, klání se zúčastnila dokonce děvčata z Moravských Budějovic. Soutěžilo se
v aerobiku jednotlivců – typ Master Class
v šesti kategoriích podle věku. Nejmladší
závodnici byly čtyři roky a nejstarší pak
jednadvacet let. Pořádající oddíl aerobiku zaznamenal tři krásná první místa.
Většina poděbradských závodnic se probojovala do finálových patnáctek, což je
velký úspěch oproti minulým ročníkům.
Děvčata jen potvrdila, že začínají patřit ke
špičce v této kategorii aerobiku.
(ms)
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666, korektury a grafická úprava: Jitka Niebauerová. Redakční rada a stálí spolupracovníci: MgA. Čestmír Církva, Milan Čejka, Karel Liška, Jakub Nesvadba,
Miloš Novák, Lucie Procházková, Ondřej Průša, Jaroslav Richter, Lucie Škarvadová, Delie Šťastná. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 5. 5. 2011.
Download

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici