úvodník
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5/2013
september – október
téma měsíce: civilizační choroby
Civilizační choroby a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
detoxikační zpravodaj
MUDr. Josef Jonáš v Londýně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Bulletin informační
a celostní medicíny
galerie preparátů
Detoxikace při migrénách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulletin
. . . . . . . . . . informacnej
. . . . . . .7
orgány čínského pentagramu
Detoxikace vegetativního nervového systému
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Joalis online
Surfujte s námi na vlnách zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
mohlo by vás zajímat
Chcete mít zdravé cévy? Zbavte je infekčních ložisek! . . . . . . . . . . . . .11
strava & metabolismus
Česko tloustne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
perličky z poradny
Sherlock Holmes ve službách detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
zaujalo nás
Užitečné placebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
cesty ke štěstí
Všude dobře, doma nejlíp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5/2013
září–říjen
•
Redakční rada
MUDr. Josef Jonáš
Ing. Vladimír Jelínek
Mgr. Marie Vilánková
•
Redakční zpracování
Mgr. Alena Rašková
[email protected]
tel.: 602 694 295
•
Grafická úprava
Martina Hovorková
•
Vydavatel
Joalis s. r. o.
Orlická 2176/9
130 00 Praha 3
IČO 25408534
www.joalis.eu
•
Tisk
KR print s. r. o.
Vinohradská 1336/97
120 00 Praha 2
•
Distribuce v ČR
Economy Class Company s. r. o.
Na Výhledech 1234/8
100 00 Praha 10
www.eccklub.cz
[email protected]
tel.: 274 781 415
a celostnej medicíny
Téma mesiaca:
ˇ
Civilizacné
choroby
mikrobiologie
Bakterie – šestá část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
reportáž
Za Priessnitzem a vzděláním aneb Letní škola 2013 . . . . . . . . . . . . . . . .23
z říše zvířat
Civilizační choroby se dotýkají všech – i zvířat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Expediční centrum
U Řepické zastávky 1293
386 01 Strakonice
[email protected]
tel.: 383 321 741
•
Evidován pod č. MK ČR E 14928
•
Foto na titulní straně a na str. 32
www.samphotostock.cz
•
Společnost Joalis s. r. o.
má certifikovaný systém řízení
kvality dle normy ISO 9001.
Cesko tlstne
Joalis Animal
Novinka: preparát AniMet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
napsali jste nám
Pomoc, bolí mě hlava! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Bolí Vás hlava?
Pomoc hladajte v prírode
aktuální téma
Bolí vás hlava? Pomoc hledejte v přírodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Joalis Animal
Veterinární web dostal nový kabát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
zaostřeno na…
Kokosový olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
kalendář akcí
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
září–říjen 2013
3
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
cena
2. 10. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
620 Kč
úvodník
9. 10. 2013 17.00–18.00
Milí
čtenáři,
15. 10.
2013 9.30–15.30
Zkouška I. stupně
Seminář III
obsah
ECC
online
Detoxikace ECC,
před
dovolenou
Vladimíra Málová
Na Výhledech 1234/8,
0 Kč
1050 Kč
Lidé se obvykle
detoxikují,
Praha
10
pokud je sužuje nějaký
o úvodníku k letnímu číslu bulletinu jsem
16. 10
2013 9.30–15.30
Seminář
Marie Dolejšová
ECC, Na
Výhledech 1234/8, 620 Kč
měla
nádherné
představy. Chtěla
jsem,IIaby
zdravotní problém.
Správně
Praha
byl svěží, čtivý a zábavný. Aby na vás mezi
vedená detoxikace
však10
má vliv
řádky
dýchlo
pravé léto, pohoda
a klid.
na spoustu
jiných
věcí –
21. 10.
2013 to9.30–15.30
Praktický
pracovní seminář:
Vladimírataké
Málová
ECC,
Na Výhledech
1234/8, 750 Kč
Nerozumím?
Praha 10
Jak ale všichni dobře víme, některé
sny se Nevím jak? Nedaří se.
například na zvládání
stresu.
Zeptejte se. A to je i případ tohoto
plní a jiné s realitou příliš nekorespondují.
Narozeninová oslava, svatba,
úvodníku.
ve vztahu,
23. 10. 2013 9.30–15.30
Seminář I
Ing. Vladimírkrize
Jelínek
ECC, zátěžové
Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
situace v práci, toPraha
všechno
10 jsou
Ležím v houpací síti, obklopená ovocnými stromy a tichem
momenty, v jejichž zvládání
23. 10. 2013
I. stupně
ECC může detoxikace online
0 Kč
venkova…
Skrz17.00–18.00
zelené listy keZkouška
mně pronikají
sluneční paprsky.
sehrát velice významnou roli.
Jedním
Teplý
větřík
s neposlušnými
prameny
mých vlasů, které Vladimíra Málová
z velice náročných
období,
ač se 1234/8,
to na první
pohled
29. 10.
2013si pohrává
9.30–15.30
Detoxikační
taktika
ECC, Na
Výhledech
620
Kč
se uvolnily zpod slaměného klobouku. Společnost mi dělá jen můj
nezdá, je také dovolená.
Praha 10Z ní se můžete vrátit odpočatí
pes a zápisník, do něhož pečlivě vtiskávám všechny své myšlenky
a vitální, ale také
vyčerpaní, vynervovaní a nemocní.
30. 10. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 1050 Kč
a inspirace. Dnes tedy úvodník, jedna z mých nejmilejších aktivit…
O nástrahách, které
Praha vás
10 mohou potkat na dovolené,
a o tom, jak jim předcházet, pojednává ve svém článku
6. 11. 2013
9.30–15.30
Seminář II
Ing. Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech 1234/8,
620Jonáš.
Kč
Nebylo
by to krásné?
MUDr. Josef
4
Praha 10
Zchlaďte se – tělo vám bude
vděčné
Jenže
mé
tělo neodpočívá
sítipracovní
– venku seminář:
se totiž horkem Vladimíra Málová
11. 11.
2013
9.30–15.30 v houpací
Praktický
ECC, Na Výhledech 1234/8, 750 Kč
nedá vydržet, natož cestovat,Nerozumím?
takže se musím
spokojit
Nevím
jak? Nedaří se.
Praha 10
s kancelářskou židlí. PoněkudZeptejte
omšelý, zato
se. vzácný zápisník
nahradil moderní počítač a společnost mi dělá pouze jedna
Nejen jídlem živ jeECC,
člověk.
To, co v otázce kvality
13. 11. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Marie Dolejšová
Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
moucha, která se pozapomněla v zářivce a bzučí jako o život.
lidského života hraje
prim,
Praha 10 je voda. Tekutinu, která
Nedávné záplavy záhy vystřídalo tropické počasí. Centrum města
pokrývá neuvěřitelných 71 % povrchu Země, nelze
11. 2013 – 17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC ničím nahradit. Keonline
0 Kč
je13.
rozpálené
a stín? V nedohlednu…
svému bytí ji potřebuje každý
živý
organismus,
tedy iECC,
člověk.
Díky ní se v1234/8,
našem těle
může
20. 11. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Ing. Vladimír
Jelínek
Na Výhledech
1050
Kč
I přes to, že se mé plány o napsání kvalitního úvodníku roztříštily
odehrávat látkováPraha
a energetická
výměna. Dostatečný
10
na tisíce kousíčků, jsem za tuto chvíli vděčná. Mám totiž tu čest
pitný režim zajistí, že se nám orgány, namáhané letním
3. 12. 2013 9.30–15.30
Seminář IV
Mgr. Marie Vilánková
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
seznámit vás s obsahem červencového bulletinu. Články, které
horkým počasím, nepřehřejí, což by pro organismus
Praha 10
jsme pro vás připravili, vás dozajista rozpálí, zchladí, navnadí
mohlo představovat až život ohrožující stav. Společně
12. 2013
Detoxikační
taktika
Na Výhledech
1234/8,
620 Kč
a4.potěší.
MUDr.9.30–15.30
Josef Jonáš tentokrát
zaměřil
svůj tvůrčí hledáček Ing. Vladimír
s vodouJelínek
se do těla ECC,
dostává
vitalita a také
spousta
Praha
10 by se naše tělo neobešlo.
na období dovolených a napsal článek o tom, proč se vyplatí
užitečných látek, bez
nichž
detoxikaci
dovolenou nepodceňovat.
Stejněseminář:
tak není radno Vladimíra
Nač Málová
si ničit organismus
přeslazenými
limonádami,
9. 12. 2013před9.30–15.30
Praktický pracovní
ECC, Na
Výhledech 1234/8,
750 které
Kč
zanedbávat pitný režim. Proč?Nerozumím?
Přečtěte si článek
rubrice
Na se.
nemají se zdravýmPraha
nápojem
Nevímv jak?
Nedaří
10 nic společného? Ten
zdraví, kde najdete všechny zajímavosti
týkající se vody, zázraku,
největší poklad se ukrývá ve sklenici obyčejné vody.
Zeptejte se.
který napájí celý svět.
11. 12. 2013 10.00–12.00 Zkouška II. stupně
ECC
ECC, Na Výhledech 1234/8, 310 Kč
Praha 10
Jestliže jste zvyklí žít v rutině a stereotypu a bojíte se občas
11. 12. z2013
Zkouška
II. stupně
ECC, Na Výhledech 1234/8, 310 Kč
vybočit
řady, 13.00–15.00
bude pro vás jistě
inspirativní
článek Ing. Jelínka ECC
Praha 10
o opouštění rituálů. Ty jsou sice přirozené, ale zároveň svazující.
Proto se uvolněte a opusťte alespoň na chvíli všechny zažité
tradice a zvyky. Vychutnejte si červencový bulletin třeba na pláži,
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected] nebo přímo na www.eccklub.cz
listujte jím zcela nahodile, čtěte mezi řádky a vracejte se k němu,
v sekci Vzdělávání
kdykoli budete chtít. A nezapomeňte si k četbě kromě sklenice
Chyba v rubrice Galerie preparátů
vody vzít také nějaké dobré jídlo. Pokud v otázce stravování
tápete, nalistujte si rubriku Strava a metabolismus. Prozradíme
Vážení čtenáři,
vám zásady správného a vyváženého jídelníčku. A aby
nezůstalo
v minulém čísle bulletinu Joalis info (02/2013), konkrétně
Přednášky v Brně
pouze u teorie, můžete své zraky směřovat k rubrice Zdravě
v rubrice Galerie preparátů, se objevila chyba. Lépe řečečas
akce a skvělá přírodní
lektor
místo
konání
cena
adatum
chutně, kde najdete
tipy nanázev
letní pokrmy
no objevili jste ji vy,
pozorní
a bystří čtenáři. V posledním
12
dochucovadla…
2. 10. 2013 9.00–15.00
prvního sloupce
textu došlo
Pavel Jakeš, Bc.odstavci
Petr Šmehlík
bude upřesněno
nak záměně prepará620 Kč
www.bodycentrum.cz
tu VelienDren za preparát
MindDren. Správné znění věPřeji
vám
krásné
a prosluněnéSeminář
léto plné
tedyŠmehlík
je: „Žaludek
je detoxikován
GasteDrenem,
7. 10.
2013
9.00–15.00
I nevšedních zážitků!
Pavel Jakeš, Bc.tyPetr
bude
upřesněno na
620který
Kč
patří do okruhu sleziny,
to znamená, že jej budeme powww.bodycentrum.cz
dávat s VelienDrenem.“ Samozřejmě. Každý, kdo zná
9. 10. 2013 17.00–18.00 Zkouška I. stupně
Economy Class Company
online
0 Kč
problematiku orgánů čínského pentagramu a zajímá se
16. 10. 2013 9.00–15.00
Seminář III
Pavel Jakeš, Bc.o Petr
Šmehlík
bude
upřesněno
na
1050
Kč
detoxikaci podle MUDr. Jonáše, ví, že ke slezině se váwww.bodycentrum.cz
že preparát VelienDren.
Také naše redakce má školu de21. 10. 2013 9.00–15.00
Seminář II Mgr. Alena RaškováPavel Jakeš, Bc.toxikace
Petr Šmehlík
upřesněno
za seboubude
a tuto
informacina
dobře ví – o620
to Kč
více
www.bodycentrum.cz
popela si teď sypeme
na hlavu. Věřte, že tato záměna nes naší nevědomostí,
„úna30. 10. 2013 17.00–18.00 Zkouška I. stupně
Economy Classsouvisí
Company
online ale spíše s momentální
0 Kč
vou
materiálu“.
Za
chybu
se
omlouváme,
za
pochopení
Citát
měsíce:
4. 11. 2013 9.00–15.00
Seminář III
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
1050 Kč
a váš postřeh naopak
velice děkujeme.
„Uprostřed zimy jsem v sobě objevil věčné léto.“
www.bodycentrum.cz
redakce Joalis
Albert Camus
18. 11. 2013 9.00–15.00
Detoxikační taktika
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
620 Kč
www.bodycentrum.cz
2
30
Seminář II
červenec–srpen
september
– září–říjen
október 2013
úvodník
21. 10. 2013 9.00–15.30
Seminář II
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
úvodník
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
téma
měsíce:
civilizační
choroby
4. 11. 2013
9.00–15.30
Seminář
III
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
téma
měsíce:
civilizační
choroby
Civilizační
choroby
a detoxikace
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Civilizační choroby a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4. .4
online
0 Kč
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
1050 Kč
30. 10. 2013 17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
620 Kč
18. 11. 2013 9.00–15.30
Detoxikační taktika
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno
na informacnej
620 Kč
Bulletin
detoxikační zpravodaj
www.bodycentrum.cz
a
celostnej
medicíny
detoxikačníJonáš
zpravodaj
Bulletinnainformační
MUDr. Josef
v Londýně
. . . IV
. . . . . . . . . . . . . . .Mgr.
. . . Marie
. . . . .Vilánková
. . . . . . . 6
4. 12. 2013 9.30–15.30
Seminář
bude upřesněno
620 Kč
MUDr. Josef Jonáš v Londýně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
a celostní5 medicíny
www.bodycentrum.cz
/ 2013
galerie preparátů
5/2013
september
– oktober
4. 12. 2013 16.00–18.00 Seminář EAMset
Mgr. Marie Vilánková
bude upřesněno
na
310 Kč
září–říjen
galerie preparátů
Detoxikace
při migrénách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
•
www.bodycentrum.cz
• spracované
Èíslo bolo
Detoxikace
při migrénách
. . . . .s.. r.. .o.,
. .Vodní
. . . . .16,
. . Brno,
. . . . tel.:
. . . .545
. . 241
. . . 303,
. . . .e-mail:
. . .7 [email protected]
Informace
a přihlášky:
Body Centrum
nebo
přímo na
orgány
čínského
pentagramu
Redakční
rada
s
využitím
textov
z èeského vydania
www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání
MUDr.
bulletinJosef
JoalisJonáš
info 5/2013
Detoxikace
vegetativního
nervového systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
orgány čínského
pentagramu
Přednášky
Detoxikace
vegetativního nervového systému
. . . . . . . .v. Ostravě
. . . . . . . . . . .8
Joalis
online
datum
čas
název akce
lektor
Surfujte s námi na vlnách zdraví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11. 9. 2013
9.30-15.30
Seminář I
Jana Schwarzová
Joalis
online
mohlo
vás zajímat
Surfujteby
s námi
na vlnách zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
9. 10. 2013
9.30-15.30
Seminář je
II infekčních ložisek! . . .Jana
Chcete
mít zdravé
cévy? Zbavte
. . . Schwarzová
. . . . . . 11
mohlo by vás zajímat
strava & metabolismus
23. 10. 2013
17.00-18.00
Chcete
mít zdravé
cévy? Zkouška
Zbavte I.jestupně
infekčních ložisek! .ECC
. . . . . . . . . . . .11
Česko
tloustne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .Jana
. . . Schwarzová
. . . . . . 12
6. 11. 2013
9.30-15.30
Seminář III
Ing. Vladimír•Jelínek
pre SR
Mgr.Spracovanie
Marie Vilánková
místo konání Ing. Lýdia Eliášová
cena
•
[email protected]
Havlíčkovo
nábř.
2728,
Redakční
zpracování620 Kč
•
Ostrava Mgr. Alena Rašková
Grafická úprava pre SR
[email protected]
Havlíčkovo
nábř. 2728,
620 Kč
Ivan Sokolský
| ywan graphics
s.r.o.
tel.: 602
694
295
Ostrava
www.ywan.sk
• •
online
0 Kč
Grafická
úprava
Tlac
v SR
HavlíčkovoMartina
nábř.
2728,
1050 Kč
Hovorková
Tlaèiareò
P+M s.r.o.
Ostrava Budovate¾ská 1, 038 53 Turany
strava
&
metabolismus
•
perličky z poradny
Česko
tloustne
. . . . . . .Detoxikační
. . . . . . . . .taktika
. . . . . . . . . . . . . . . . .Jana
. . . . . . . . . . . .12
27. 11. 2013
9:30. -15:30
Havlíčkovo nábř.
2728,•
620 Kč
Vydavatel
Sherlock
Holmes
ve službách detoxikace
. . . . . . . . . . . . . . . . . Schwarzová
. . . . . . 14
Distribúcia
Ostrava
Joalis
s. r. o. v SR
MAN-SR
s.r.o.
Orlická
2176/9
perličky
z poradny
zaujalo
nás
11. 12. 2013
10.00-12.00 Zkouška II. stupně
ECC
Havlíčkovo nábř.
2728,
310 Kč
Plzenská è.49, 040 11 Košice
130
00
Praha
3
Ostrava
Sherlock
Holmes
ve
službách
detoxikace
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.14
Užitečné placebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
•
IČORedakcní
25408534
Účastníkům vzdělávání v Ostravě doporučujeme Seminář IV absolvovat v Brně dne 4. 12. 2013.
rada
www.joalis.eu
cesty
ke štěstí
MUDr. Josef Jonáš
zaujalo
Informace nás
a přihlášky: Jana Schwarzová, Havlíčkovo nábřeží 2728 (budova Technoprojektu), 702 00 Ostrava –• Moravská Ostrava,
Ing. Vladimír Jelínek
Všude
Užitečné
placebo
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .16
. .14
tel.: 775dobře,
312
766doma. nejlíp
Tisk Vilánková
Mgr. Marie
KR print s.•r. o.
mikrobiologie
Seminářke
I – úvod
do detoxikace. Seznámení s rozdělením toxinů v lidském organismu a jejich působením, čínský pentagram a jeho
cesty
štěstí
Redakcní zpracování
1336/97v čínském
souvislosti.–Všestá
rámcičást
semináře
vysvětlením vztahů
Bakterie
. . . . . .je . provedeno
. . . . . . . . .ukázkové
. . . . . . .měření,
. . . . . .účastníci
. . . . . . si . .odnášejí
. . . 19CD s podrobným Vinohradská
Mgr.
Petra
Kotková
Všude
dobře,
doma
nejlíp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
120
00
Praha
2
pentagramu.
[email protected]
•
reportáž
Seminář II – navazuje na Seminář I. Účastníci se naučí využívat čínský pentagram v praxi a jsou seznámeni stel.
logickou
diagnostikou.
602 v
681
Distribuce
ČR495
mikrobiologie
Za
Priessnitzem
a vzděláním
aneb Letní
škola 2013
. . . . . .přístroje
. . . . . .Salvia.
. . 23Je vysvětleno a předvedeno
Seminář
III – účastníci
se naučí prakticky
diagnostikovat
pomocí
správné
nastavení
Mgr. Alena
Rašková
Economy Class Company s. r. o.
Bakterie
– šestá
část
. . . . . .v .praxi.
. . . . Seznámení
. . . . . . . . s. počítačovým
. . . . . . . . . .programem
. . . . . . . . .EAM
. .19pro diagnostiku.
přístroje Salvia
a jeho
používání
[email protected]
Na Výhledech
1234/8
z říše
602 Vilánková.
694 295
Seminářzvířat
IV – teorie fungování informačních preparátů, imunita, mikrobiologie, toxiny. Seminář vede Mgr.tel.
Marie
100 00 Praha
• 10
Civilizační
dotýkají všech – i zvířat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Seminář V –choroby
tematickése
semináře
reportáž
www.eccklub.cz
Grafická
Detoxikační
taktikaa–vzděláním
praxe v poradně,
terapeuta,
přístup
(EAMúprava
set, Salvia, …).
Za
Priessnitzem
anebetika
Letní
škola 2013
. . .ke. .klientovi,
. . . . . . .jak
. . klást
. .23dotazy, využití techniky
[email protected]
Martina Hovorková
Joalis
Animal
Účastníci
musí absolvovat S1, S2 a S3.
tel.: 274 781
• 415
Novinka:
preparát AniMet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
z říše zvířat
Kongresové dny
Civilizační
choroby
napsali
jste
nám se dotýkají všech – i zvířat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Vydavatel
Joalis
s.r.o.
Expediční
centrum
Orlická
2176/9,
130 1293
00 Praha 3
U
Řepické
zastávky
Pomoc, bolí mě Kongresový
hlava!. . . . . . . den
. . . . detoxikační
. . . . . . . . . . . . medicíny
. . . . . . . . . v
. .Brně
. . . . s
26Mgr. Marií Vilánkovou
IÈO
25408534
386
01
Strakonice
Joalis Animal
a Ing. Vladimírem Jelínkem – 12. 10. 2013
www.joalis.eu
[email protected]
aktuální
téma
Novinka: preparát
AniMet
.
.
.
. . detoxikační
. . . . . . . . . . . .medicíny
. . . . . . . . . v. .Praze
. . . . . .s. Mgr.
25
•
Kongresový den
Marií Vilánkovou
tel.:
383
321 741
Evidován pod è. MK ÈR E 14928
Bolí vás hlava? Pomoc hledejte v přírodě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• strane a na str. 32
a Ing. Vladimírem Jelínkem – 23. 11. 2013 Foto na titulní
napsali jste
nám a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415,
Evidován
pod
č.
MK ČR E 14928
Informace
[email protected]
www.samphotostock.sk
Joalis
Pomoc,Animal
bolí mě hlava!
. . . . . . . . . . .dnů
. . .a. přihlášku
. . . . . . . naleznete
. . . . . . . .na
. .www.eccklub.cz
. . . . . . .26
Témata kongresových
nebo www.joalis.cz.• •
Pripravujeme web joalisanimal.sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Foto na titulní
straně
a nas.r.o.
str. 32
Spoleènost
Joalis
má certifikovaný systém øízení
www.samphotostock.cz
aktuální
téma
zaostřeno na…
kvality dle•normy ISO 9001.
Bolí vás hlava? Pomoc hledejte v přírodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Kokosový olej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Společnost Joalis s. r. o.
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Praze – 19. 10. 2013
má certifikovaný systém řízení
aktuálne
Joalis Animal
Clarion Congress hotel, Freyova 33, Praha 9, kapacita 80–100 osob, cena: 1800 Kč (bez DPH 1500 Kč)
kvality dle normy ISO 9001.
PŘIPRAVUJEME:
Veterinární
web dostal
kabát
. .28
Noví
zamestnanci
MAN­‑nový
SR, s. r. o.
. .den
. .. .. ..MUDr.
.. .. .. .. .. .. Josefa
.. .. .. .. .. .. ..Jonáše
.. .. .. .. .. .. ..v .. Bratislavě
.. .. .29
Přednáškový
– 26. 10. 2013
Více informací: MAN-SR s. r. o., e-mail: [email protected], tel. +421 557 966 881-2, +421 243 425 939
poradňa
zaostřeno na…
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Brně – 30. 11. 2013
Detoxikačná
poradňa,
Kokosový olej
. . . . . . poradíme
. . . . . . . . .Vám
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .30
. .28
Hotel Avanti, Brno, kapacita 80–100 lidí, cena: 1800 Kč (bez DPH 1500 Kč)
Informace a přihlášky pro přednáškové dny pořádané v České republice:
kalendář akcí
Mgr. M. Václavková, e-mail: [email protected], tel. 724 090 525, 222 710 018
kalendář akcí
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Připravované akce . . . . . . . . . . . . . . . Program
. . . . . . . . .všech
. . . . . .akcí
. . . . bude
. . . . . .stejný.
. . .29
červenec–srpen
září–říjen 2013
2013 2013
september
– október
3
31
témaAnimal
měsíce: civilizační choroby
Joalis
zaostřeno na…
kvalitě. Skepticky jsem si výrobek prohlédla
prázdniny jsou již za námi. A je to znát. S melancholií v oku se
díváme na fotografie z dovolených, na ledničce přibyly pohleda obočí mi vystřelilo vzhůru. Neměla jsem
jsme schopni
sledovat vývoj
v rámci
tisícimysli
poruchy
příjmu potravy, tedy anonice lovo
od známých
a každý
z násobčan.
si přivezl
ten suvenýr.
civil znamená
latinsky
Jak nějaký
tušení,
proč
se na
mě
paní
ve stánku
víme opět
mnoho
Dětiachodí
doo lidech žijících ve sta- rexii a bulimii. Stoupá počet lidí trpících
tedy z definice vyplývá, každá doba letí
kosmetikou
jestli ráda
vařím a
jestli užse
Římě, nejEgyptě, s
Číně,
Řecku a dal- ptá,
Alzheimerovou
chorobou.
Setkáváme
školy, a pokud
měla svůj vývoj vzdělanosti, kultury rověkém
se zcelaslyšela,
nezvyklýmikdyž
onemocněními,
sou zemích.
na prvním
a úrovně občanů, a proto je trochu nad- ších
jsem o tom zázraku
jsem jí jako je
Člověktak
se od
té doby fyzicky
zvlášť tak
například
chronický únavový syndrom.
si trounesené myslet si, že jen současná doba se stupni,
přeci nijak
položila
jednoduchou
fám tvrdit,Dokonce
že jistě ani úrovní své vzděla- Stoupá počet autoimunitních chorob.
může nazývat dobou civilizace. Ale lidé, nezměnil.
a jednoznačnou
otázku:desetiletí
„Máterapidně
něco vzrostl
na počet
a úrovní verjiných schopností
se příliš V průběhu
ne s takovou
kteří v nějaké epoše žijí, vždy svoji dobu nosti
suchou
semužů
však
ukázalo,
že ta
Lidé
v průběhu
těchtokůži?“
tisícile- Později
neplodných
a žen.
Onemocnění
štítvou jako
v první
tří- všech
pokládají za mimořádnou, zvláštní a lepší, neliší.
vynálezů
i děl,
né žlázy
se stává
běžným
jevem.
dě.byli
Veschopni
vzduchugeniálních
je
než jaké byly doby předchozí. Civilizační tí
paní
dobře
věděla,
jaký
poklad
drží
v rukou.
dodnes jen nevěřícně a s obNení tedy pochyb, že tato onemocnění
cítit kterými
vůně babího
choroby tedy budou mít význam, když se nad
O Je
blahodárných
účincích
kokosového
olejev níž
kroutíme
hlavami.
tedy patrné, můžeme
dát do
souvislosti s dobou,
léta, úroda
rajčat
k nim přidá ještě slovní spojení „naší do- divem
by pět
se tisíc
dala
celá
kniha…
úsek,akterý
let,napsat
ve žijeme
a kterou
rádi nazýváme civilizací.
vrcholí
jídelníčítal
stůlbezmála
by“. Jedná se tedy o druhou polovinu že
nic zvláštního. Na druhé straně – žijeme stále déle a déle;
zdobí lidstva
miska neznamenal
plná
20. století a první polovinu 21. století. V té- vývoji
světě žila stejná
hroznového
vína zvířata, rostly téměř vždyť lidský věk se za velmi krátký časový
to době se událo mnoho věcí. Jde zároveň Na
rostliny a životní
styl obyčejného
úsek prodloužil téměř dvojnásobně. Spora jablek.
o jednu z nejdelších epoch, v níž nevypuk- stejné
Pomocník
v kuchyni
člověka
se nebyl
tomu současnému
nápadně
po- olej
tovcijepřekonávají
prakticky
výkopro veliká
vás ten
„podovolenkový“
návrat
reality
až
laAby
žádná
válka,
žádné globální
vo- do
Panenský
kokosový
znám především
jako všechny
potravina.
dobal.
ny potravina
z minulosti
a dosahují
takových
rekortak
tíživý,
rozhodli jsme se připravit vám překvapení,
z něhož
jenské
šílenství.
Nutno podotknout, že
lahodící
našemu
organismu.
bysměle
jejichkonkurovat
předchůdci ani
budete
mítosm
určitě
Je tovněco,
co se většina z vás dlouŠedesát
let radost.
žila Evropa
míru.na
V téMnožstvím vitaminůdů,
A, Cna
a E které
by mohl
nepomysleli.
ho
těšila byl
– a já
věřím,
že se nám
podaří
vašeProč
očekávání
to době
také
vynalezen
mobilní
teleNavíc obsahuje mastné kyseliny,
a čímnaplnit
trpíme? některým druhům ovoce.
afon,
nezklamat.
televize, rakety, jaderná technologie – Proč tedy máme těch několik
zejménadesítek
kyselinu
letlaurovou, která tvoří součást mateřského
Nášválečná,
veterinární
web (www.joalisanimal.eu)
prošel za
několika
jak
tak mírová.
Nastal obrovský pokládat
mléka.jeOdo
jejísouvidůležitosti
a prospěšnosti
není pochyb.
zvláštní a dávat
Změnil
se nějaktedy
člověk?
změnami
a má zbrusu nový
kabát.chemie
Největší– inovací,
je vidět
rozvoj automobilismu,
letectví,
KdoJe
nad
kokosovýmVeškeré
olejem krčí
zřejmě
ho ještě
slosti skterá
určitými
nemocemi?
skutečností,
našenos,
teorie
mohou
být zavádějící.
na
prvnífarmaceutického
pohled, je změnaprůmyslu.
grafického
designu.
Zmodernizovali
včetně
Velmi
neochutnal.
Vůně kokosu
snoubí
s jemnou,
že právě
v této době došlo
zcela nečekaně
Uvedusejako
příklad
oteplování zeměkoule
jsme
jej anarostl
přiblížili
více lidí
společnému
charakteru
internetových
výrazně
počet
na zeměkouli
nezaměnitelnou
chutí
No řekněte,
lze tomuklimatu.
k velikému
rozvoji různých
druhů onea sexotiky…
tím spojené
změny přírody,
stránek
společnosti
Joalis s.prostředí.
r. o. (www.joalis.eu).
Jednotlivé
a změnilo
se naše životní
Jestli- mocnění,
odolat?
Kokosový olej
využijí
nejen
které sekdo té doby
byly pokládány
Zdálo
se být
všemilovníci
tak jasné:orientálních
člověk svou čince
se snažili
koncipovat
nejpřehledněji,
aby lépe
nava- Obrovské
že jsme
hovoříme
o vývoji
člověka co
jakožto
dru- za velice
pokrmů
a salátů,
dokáže
skvěle
dochutit,
ale také
ojedinělé.
množství
lidíkteré
ností
vytváří
skleníkový
efekt,
způsobuje
zovaly
naokonkrétní
rubriky.
Naleznete
zde trpí
stávající
části, jako
hu, tedy
fylogenezi,
pak vždy
máme na
všichni,
kteří siastnemohou
odpustit
smažená
jídla. Odolává
cukrovkou
I. a II. typu,
alergiemi,
zmíněné
změny.
Najednou
však vědci
jsou
Poradna,
veterinárních
preparátech,
myslinapříklad
řádově miliony
let,Informace
ve kterýchonastáteplotě
až do
200 ˚C,zkoumající
nepřepaluje
se a neprská.
Hodí se doa jižmatem,
vysokým krevním
tlakem,
zvýšeledový
příkrov severního
Úvodní
slovo MUDr.
Jonáše
a další,
na kterénou
jste již
zvyklí. cholesterolu,
vají významné
změny,
a to jak
ve vzhledu
masových
pokrmů
jako třeba
zdravých
hladinou
rakovinou,
… stejně
ního dobře
pólu docházejí
kedo
zjištění,
že voda je
Z vašichtak
řad,v milí
nám přilétlo
im- nacereálních
člověka,
jehopříznivci,
existenci.kDocela
dobře i množství
ovocného
dortu. Navíc
Tolik lidí dalších
s depresemi
světě ještěsnídaní
nežilo. nebo
pořád
stejně studená
– a přesto led stále
pulzů, které nás inspirovaly k vytvoření nových A
rubrik.
Na vysoké
webu množství
neobsahuje
cholesterol
a oproti
jiným
neusazuje
také tak
ekzematiků
mizí.
Dokonce
mizítukům
nejense
ten
seshora, ale
joalisanimal.eu tak přibyla například sekce s nejčastějšími
v těle!Projevují se i jeho části ponořené do vody, jejíž teplosvět otáznepamatuje.
kami, v níž najdou noví, ale i stávající uživatelé celou řadu důlezvláštní psychické choro- ta je pod bodem mrazu. A vědci náhle přižitých informací. Víte, kde se dají preparáty Joalis Animal se- by,Přírodní
které se antibiotikum
stávají cházejí s jiným vysvětlením: aktivita Slunce
hnat? Jak dlouho a často preparáty podávat? Pro koho jsou
běžnými.mastné
Kroměkyseliny,
mimořádně
Slunce jeoleji
v úžasné
Nasycené
kterýchstoupá,
je v kokosovém
velké
preparáty vhodné? Že ne? Potom je tato rubrika určena právě
deprese
mám tělu
kondici,
patrně
takové, jakou
lidstvo nemnožství,
obsahují
prospěšné
antioxidanty.
Ty podporují
vám! Další novinkou je zařazení sekce s názvem Média. Zde napamatuje.
Tato aktivita
slunce
může za
detoxikaci a dokáží dokonce
narušovat
lipidové
membrány
leznete nejen odkazy na veterinární články uveřejněné v bullezměny aklimatu
naPravidelné
zeměkouli…
A nová
nejrůznějších virů, bakterií
kvasinek.
užívání
tinu Joalis info, ale také odkaz na celý tento časopis. Dále zde
teorie
je nabuď
světě.
Stejněanebo
tak můžeme
kokosového oleje – dle
potřeby
vnitřně,
zevně vybudou k mání videa a rozhovory s MUDr. Jonášem a Mgr. Vilánslovit
teorie podpora
týkající sevtoho,
namísto masti – se ukázalo
jakoi některé
vysoce účinná
boji
kovou. Vše budeme průběžně aktualizovat.
proči se
objevují výše
zmíněné nes ekzémy, kvasinkovými potížemi
vyrážkami
nejrůznějšího
Na závěr mi ještě dovolte připomenout, že jsme vytvořili proty nemoci,
ktepůvodu. Hojivé účinky kokosovéhomoci,
olejepřesně
ocení také
majitelé
fily na sociálních sítích, kde také můžete sledovat nejaktuálnějré dnes ta
nazýváme
„cividomácích mazlíčků, jejichž pokožka, zejména
na tlapkách,
ší zprávy z oblasti detoxikační medicíny podle MUDr. Jonáše
je extrémně citlivá, suchá nebo popraskaná.lizační“.
a zdravého životního stylu. Sledovat nás můžete na Twitteru,
LinkedIn nebo Facebooku. Chcete-li být o všech novinkách
Olej místo zubní pasty?
informováni s předstihem, neváhejte se přihlásit k odběru
V dnešní době, kdy je nabídka zubních past tak obrovská, si
newsletterů.
jen málokdo umí představit, že by si čistil zuby jinak než
Věřím, že se vám náš zbrusu nový web bude líbit a že všechny
právě za pomoci zubní pasty. Našim předkům k ústní hygieně
novinky, které jsme pro vás připravili, naplní vaše očekávání. Bumusel postačit prst a nejrůznější přírodní látky, soli nebo
deme rádi za vaše reakce, ať už na sociálních sítích, nebo na
oleje. Ty se ostatně k čištění zubů používají v některých
e-mailové adrese [email protected]
„nevyspělých“ koutech světa dodnes. A my se od lidí, kterým
Za sekci Joalis Animal
běžně přezdíváme „zaostalí“ nebo „přírodní“, máme co učit.
Pavla Machálková
Dnešní zubní pasty sice dokáží téměř nemožné, ale jejich
sáhnout po panenském kokosovém oleji
a po každém čištění zubů jím po dobu
dvou minut potírat zuby a masírovat
dásně. Kokosový olej pomůže rychleji
zhojit drobné trhlinky v ústní dutině,
šetrně bělí sklovinu a dokonce prý dokáže
zatočit i s některými bakteriemi, které
dutinu ústní rády osidlují. Alespoň takové
jsou závěry výzkumu vedeného týmem
z Athlone Institute of Technology v Irsku.
skrývá
něco,schopnost
co disponuje
zcela malými,
zkoumal
kokosového,
pit nové auto, až to staré doslouží, že bu- Ten
Škodlivé dopady moderního
dokonalými
ručkami. oleje
Ty uchopí
toxin,
a olivového
inhibovat
de odvolán ze svého místa, že jej postihne rostlinného
století
eventuálně
uškrtí
mikroorganismus,
a čloněkterých
bakterií,
mezi nimi
Ve 20. století dochází k řadě vynálezů, kte- některá z nemocí, anebo je také velice čas- růst
věk budez zdráv.
Zázrak, po němž
všichni
rodu streptokoků.
A světe
div
ré se úzce dotýkají člověka. Začíná průmy- to sužován něčím neznámým, co nedoká- i bakterie
tolik
touží, se
však
podnadmíru
víčkem jekokosový
olej
se neskrývá
ukázal jako
slová syntéza vitaminů, objevuje se maso- že vysvětlit. Nejlépe to charakterizují pa- se,
diné lahvičky.
V takovém
případě
jde o naJako jediný
ve zkoušce
obstál.
vě vymílaná bílá mouka a rafinovaný cukr. cienti, kteří říkají, že je stresují vlastní schopný.
prosté nepochopení konceptu detoxikace
Svět vyrábí chemická hnojiva, objevují se myšlenky a pocity.
Psychické změny člověka jsou velmi ra- firmy Joalis. Náš koncept je originální
nová sladidla – samozřejmě umělá, jako je
vším,tip:
co jsem vy- v tom, že „pouze“ umožňujeme našemu
sacharin, dále také sladidla vyráběná z ku- zantní a určitě souvisejí se
Náš
organismu,aaby
konal to, co je pro něj přinestíhá.
Zhoršu-pochutnat
kuřice, která se hojně využívají. Světlo svě- jmenoval. Člověk zkrátka
Pokud si chcete
zároveň
ta spatřil objev zvaný ztužený tuk (marga- je se imunita a skrytá mikrobiální ložiska, rozené, a sice aby prováděl nepřetržitou,
udělat i něco pro své zdraví,
rín) a monosodium glutamate (známý podobná dřevokaznému brouku, konají neúnavnou detoxikační činnost, pomocí
olej
níž dojde k odstranění
všeho nežádoucího
kontingentu pouze
zdraví kokosový
glutamát – zvýrazňovač chuti jídla). Použí- své dílo. Uhlodávají z používejte
panenský,
tedy
lisovaný
za
studena.
vá se chlór na ošetření pitné vody, vyrábí člověka každý den svůj díl. Proto můžeme z lidského organismu.
firmy
Joalispodobě
přise statisíce tun chemických látek. Používa- říci, že detoxikace v pojetí
Pouze
v této
si olej zachovává množství
v devatenáctém
sto- Výlet do
jí se polychlorované bifenyly, různé jiné šla v pravý čas. Patrně vitaminů
nevědomí
a prospěšných
látek.
plasty, lepidla, ftaláty. Výroba syntetických letí, ale i ve století dvacátém bychom s de- Pokud se tak neděje, není to v důsledku
chemikálií se od začátku 20. století zvyšu- toxikací neuspěli. Dnes můžeme společně toxinů, které se kolem nás vyskytují, nýbrž
článku
jsme
se zmínilia onedostatků
tom, že
je tisíckrát. Jsou vynalezeny hormony, vy- s básníkem říci, že držíme prst na tepu do- Vvúvodu
důsledku
jistých
vlastností
z velkých
předností
kokosového
robené chemickou cestou, antibiotika – by. Lidé na naše vysvětlení vzniku různých jednou
samotného
člověka.
Dochází
totiž k blojeho univerzálnost.
Na závěr aktivit
tedy
začínají se využívat i v živočišné výrobě. nemocí slyší, a to se projevuje i na zájmu oleje
káděje přirozených
detoxikačních
Výrazně se mění také kvalita jídla. Potra- Evropy o naše detoxikační preparáty i teo- připojujeme výčet některých dalších
viny se převáží z kontinentu na kontinent, rii. Detoxikační terapeuti firmy Joalis možností, jak lze tento voňavý přírodní
z polokoule na polokouli. Většina stravy se působí již ve dvanácti evropských zemích. zázrak použít. Kokosový olej dokáže:
vyrábí průmyslově, a aby jídla byla sklado- Zájem projevují Čína a Spojené státy. Ne- • Rychleji hojit oděrky a drobná povrchová
vatelná, musí se používat konzervační lát- máme pochyb, že do budoucna se bude zranění.
ky. Využívají se také jiné látky zvýrazňující stále větší a větší počet lidí zajímat o to, • Zvlhčit pokožku – je ideální náhradou
jak šetrně a úspěšně čelit civilizačnímu tla- masážních gelů a mastí.
chuť; emulgátory a barviva.
Výsledek? V současnosti se ve světě vyro- ku. Firma Joalis v současné době nemá • Omezit lámavost vlasů (v Asii je kokosový
bí sedmdesát milionů tun syntetických zvláštní zájem rozšiřovat svoji působnost. olej využíván k pravidelným vlasovým
zábalům, které jsou určeny k regulaci
chemických látek ročně. Nové chemické Důvod je prostý. Nestíháme.
jejich nadměrného vypadávání).
látky vznikají denně. Množství chemikálií
• Zklidnit kůži spálenou od sluníčka stejně dobře jako bílý
je
denně
syntetizováno.
Stoupá
spo-dávkou
účinek
jenově
téměř
vždy podpořen
vysokou
Univerzální
chemie. detoxikace?
jogurt.
třeba
cukru
a člověk
používá
Agresivní
bělidla,
látky,
kteréelektroniku.
poškozují sklovinu,
… Skutečně je
Neexistuje!
Text: Mgr. Alena Rašková
Ta
častotaovládána
díky naše
elektromagneto je
přesně
péče, kterou
zuby potřebují?
že jednotlivé civilizační
NeníSamozřejmě,
třeba rozebírat
Zdroj: www.moje-pravdy.cz
tickým
vlnám,
které křižují
vzdušný
není důvod
se zubních
past anáš
kartáčků
zříkat.
Kdo však
chce pro ně speciální detochoroby
a vytvářet
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
prostor
a prostupují
nejen
zdmi
domů, aleluxus,
své ústní
dutině dopřát
také
zasloužený
můžepostupy.
směle Jednoznačně dnes víme,
xikační
téměř jakýmikoliv překážkami. Lidé běžně že je nezbytné vytvářet takové preparáužívají různé typy hormonů – jak pohlavní ty, které jsou schopny odstraňovat
hormony, tak hormony štítné žlázy, nad- mikrobiální ložiska cizorodých látek
ledvin (kortikoidy), …
organického i anorganického půvokalendář akcí
Mohl bych takto ještě velmi dlouho jme- du. Stres, neblahé důsledky přejínovat změny, které nás potkaly, a vyberte dání a změny kvality potravy,
si pak příčinu, která může souviset se zmí- tedy metabolické problémy.
něnými nemocemi.
Abychom toho dosáhli, museli jsme zvolit originální
koncept.Přednášky
Tento koncept v Praze
Za vším hledej psychiku
V souvislosti s příčinami civilizačních one- spočívá v tom, že si nedatum nelzečas
název
akce
místo konání
cena
děláme nárok, abylektor
mocnění
nezmínit jednu
z nejdůležitějších,
a tou 9.30–15.30
je lidská psychika.
Není po- naše preparáty z tě- Marie Dolejšová
11. 9. 2013
Supervize
ECC, Na Výhledech 1234/8, 700 Kč
Praha 10
chyb, že fyzická stránka člověka se za la cosi odnesly,
tisíciletí
výrazně
nezměnila, oSeminář
tom jsme
17. 9. 2013
9.30–15.30
I si případně v našem Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
již psali v úvodu článku. Zato psychika se organismu něco zaPraha 10
mění velmi výrazným způsobem. Dnešní bily. To přenechává23.
9.
2013
9.30–15.30
Praktický
pracovní
seminář:
Vladimíra
Málová
ECC,
Na Výhledech 1234/8, 750 Kč
člověk je sužován imaginárním stresem, me jiným detoxikačNerozumím?
Nevím
jak?
Nedaří
se.
Praha
10
tedy stresem, který není vyvolán žádnými ním postupům.
se.
Někteří terapeuti rádi obkonkrétními pocity ohrožení,Zeptejte
nepřítelem,
jednávají speciální preparáty.
Je Málová
patrhladem
ani zlými
duchy. Zato
jej trýzní
1. 10. 2013
9.30–15.30
Seminář
II
Vladimíra
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
představy o tom, že si nebude moci kou- né, že se domnívají, že se v lahvičce
Praha 10
28
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
Pojem civilizace podle slovníku cizích
Veterinární
web
slov znamená vyšší úroveň
vzdělanosti a hmotného blahobytu,
dostal
nový kabát
v širším slova smyslu pak úroveň
Detoxikace
a civilizační choroby
Kokosový olej
společenského rozvoje a materiální kultury v dané vývojové etapě. Tak například
Nedávno se mi dostala do rukou skleněná
Milí
čtenáři
a příznivci
veterinárních
antická
civilizace,
která
byla logicky spojena s dobou antiky. Podle Morgana a Engelse
dóza s panenským kokosovým olejem v BIO
preparátů Joalis,
třetí epocha vývoje lidstva po divošství a barbarství. Tolik slovník.
S
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY (osobní účast)
29
napsali
nám
v organismu.jste
Za těmito
blokádami jedno-
mnohé ze života. Dovedeme rozlišit, co je vilizovaná medicína vůbec. Disponujeme
značně stojí naše psychika, naše emoce, v životě špatné, jak působí na člověka daleko větší pokorou jak ke své psychice,
které nás poškozují, a stresy, které jsou tě- stres, jak působí špatná strava, jak působí tak k psychice druhých. Vnímáme pokormito emocemi vyvolávány. Proto je možné negativní myšlenky, ... Potom se do určité něji i to, co se ve světě kolem nás děje. PříJe mi 31 let a už čtyři roky
lišná sebejistota a pocit neomylnosti, to
říci, že to, co by nás v případě civilizačních
jsou jedny z nejhorších vlastností, kterými
chorob
mělo zajímat,
jsou
změjsem především
bez migrén,
které
mne
hojně disponuje.
ny v psychice člověka. Protože se však ty
sužovaly od mých patnácti „V současnosti se ve světě člověk
Víte, že se bráníme rozdělování zdravotnegativní jevy vyskytují v tzv. nevědomé
Ty neuvěřitelně
části psychiky,let.
nemůžeme
tedy o nich věvyrobí sedmdesát milionů ních obtíží podle diagnóz. Snažíme se, aby
zdravotní problémy byly rozděleny podle
domě rozhodovat
a
nemůžeme
je
také
ani
nepříjemné chvíle plné
tun syntetických
toxinů a podle orgánů, v nichž se toxiny
sami měnit. Vědomě můžeme měnit chobolesti,
nevolnosti
a vzteku
vyskytují. Bohužel však žijeme ve světě
vání,
můžeme
se učit měnit své
prožívání,
chemických látek ročně.
diagnóz, ať už chceme, nebo ne, a proto
můžeme
o ledacos
podstatu
na se
celý
světsnažit,
jsouale
pryč.
To
Nové chemické látky
se jim nemůžeme vyhnout. Musíme si teproblému svým vědomím nezměníme.
vše
díky
Joalis.
vznikají
denně.
dost těch,
kteřímůstky
detoxikaci
Po prvních
pěti dnech uží- lidmi
dy vytvořit
jisté oslí
mezinevěří.
toxiny
Musíme
tedypreparátům
vstoupit do nevědomí.
Ke „šťouchneme“.
mne to hlavně
kvůli
I jápřesto
jsem
preparátů Joalis
jsem dostalaje
jeden Mrzí
a diagnózou.
Diagnóza
by nim.
pro nás
vstupuDovolte
do nevědomí
sloužily
magic- vání Množství
mivždy
proto,
abych
chemikálií
dál trpět a pomalu
se vedlejší
s migrénou
měla představovat
jen jakýsi
proké, iracionální postupy. Racionální postu- z nejsilnějších záchvatů vůbec. Ležela jsem mohla
vám ve stručnosti popsala
denněbolestech,
nově zvracela sžívat.
Ale nechápala
bych si
dukt, který
slouží ke jsem,
snazšíproč
komunikaci
py a řeč na nevědomí nikdy neplatily. My doma v ukrutných
takto omezovat
tak jsem se
svůj
boj jsem, nemohla
jsem skoro otevřít oči. Tři měla
s klientem.
Neměla byživot.
všakAzaplevelovat
jsme posunuli
prácidlouholetý
s naším nevědomím
syntetizováno.“
každéMy
naděje.
A jak
sehledat,
říká – kde
nanaše myšlení.
bychom
měli
dále, dostali jsme ji do informační úrovně. dlouhé dny trvalo, než bolest hlavy přešla. chytala
o normální život. Od té chvíle jsem se však začala cítit stá- děje
ta toxiny.
moje díky
kapjsou umírá
toxiny poslední.
a jaké to A
jsou
Ať už
ve
Nepracujeme s nevědomím pomocí příběnabrala
úplně nový
rozměr.
svémJoalis
důsledku
způsobují
vysoký
krevní
hů, ale pomocí programů, které vycházejí le lépe. Souběžně s ústupem migrén se mi kám
Marikaastma
Letková,
Praha
další
obtíže
vzniklé
poNa
operaci
či ekzém.
z pochopení fungování živého organismu zlepšovaly
míry stáváme
pány
svého
života.
zákla- tlak, rakovinu, cukrovku,
Ilustrační foto:
www.samphotostock.cz
střeva.těchto
Z mého
organismu
odcháNásledující
věty jsou
mým posledním příve iž
smyslu
biotronickém.
A daří
se nám. slepého
dě pochopení
jevů
se můžeme
snav pubertě
se u mne začaly
objevovat
nečistot
a s můžeme
nimi i různá
ložis- spěvkem k detoxikaci civilizačních chorob.
To první
ostatně
mohou
potvrdit
tisíce
našich
žit jemnoho
následně
změnit,
se snažit
bolesti
hlavy.
V tu dobu
ještě
nik- zelo
mi někdo
před
detoxikací
řekl, Civilizační choroba je diagnóza. Pro nás
klientů
z celé Evropy. že by se mohlo jed- ka.
jim Kdyby
vyhýbat,
vytvářet
nové
životní styly,
do nepředpokládal,
všeprožívání,
může z organismu
zcelaseurčitě
nové
vnímání. vyjít,
Stáváme
lidmi jsou důležité změny v psychice člověka
nat o klasické záchvaty migrény. „Mladá co
nevěřila.
Dnes
užnejsou
nepochybuji.
nové mu
generace,
lidmi,
kteří
zmítáni a změny v repertoáru toxinů v našem žiholka,
to budou
hormony.
Anebo
málo pi- bych
Lidé nové
generace
jsou
velkou
a intenzita
záchvatů
se postupně
nevědomostí
vlastní
emocionality,
vlast- votním prostředí.
ješ!“
slýchala jsem řeči starších a zkušeněj- Četnost
nadějí
To nejlepší
však
mělo teprve
MUDr. Josef Jonáš
ních chyb. Jsme
zbavováni
nadutosti,
kteších.
Postupem
času se však
četnost
a hlavStejně,
jako chápeme
působení
toxinů
na zmírňovala.
Největší průlom
nastal po
využívání
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
rou projevuje
farmaceutický
průmysl
a cině
síla migrén
zvyšovala.
Někdypochopit
to bylo přijít.
lidský
organismus,
můžeme
opravdu k nesnesení a nezbývalo, než se preparátu Mediator. Asi po čtrnácti dnech
v potemnělém pokoji ukrýt před světlem, užívání jsem opět dostala silný záchvat, ale
před zvuky a před lidmi a s dostatečnou odezněl stejně rychle, jako začal. Po osmi
zásobou analgetik prostě počkat, až to měsících intenzivního užívání přípravků
přejde. Naučila jsem se ale s migrénou žít. záchvaty odezněly úplně. Na diagnostiku
detoxikační
zpravodaj
Věděla
jsem přesně, jaký
musím mít denní a kontrolu stavu jsem docházela vždy po
režim, co nesmím jíst a pít, abych předešla šesti týdnech, tedy po využívání jedné dekúry. si klestí cestu napříč celým světem. Její kroky jsou možná
záchvatu.
Stejně však
migrény
přicházely, toxikační
Metoda
řízené
a kontrolované
detoxikace
většinoupomalé,
naprosto neohlášeně
a v těch nejavšak rozhodně
ne vrtkavé, unáhlené nebo nesmělé. Naopak. Nechybí jim rozvaha, odvaha
Celkem jsem vybrala šest detoxikačních
méně vhodných chvílích.
a jistota. Tyto kroky zavedly MUDr. Jonáše a Mgr. Marcelu Václavkovou, odbornici pro vztahy
Když jsem nastoupila na univerzitu, mi- kúr sestávajících z těchto preparátů:
a komunikaci,
Londýna.
Jak návštěva
dopadla, se dozvíte v následující reportáži.
VelienHelp,
LiverDren,
Cranium,
grény jsem měla pravidelně
několikrát doaž1.do
Antimetal, Deuron
měsíce, prakticky každý týden. Někdy mne
záchvat vyřadil z běžného života i na dva 2. ColiDren, RespiDren, Lymfatex, Colon,
Chlamydi
dny. Sami jistě uznáte, že v takové situaci
se příliš úspěšně studovat nedá. Na popud 3. BiliDren,WL Help, Metabex, Metabol,
spolužačky
školní lékařku.
VNodegen
úvodu přednášky pan doktor Jonáš
řednáškajsem
pananavštívila
doktora Jonáše
se konaNodegen,
Antivir,
Měla
jsem
štěstí, vpaní
doktorka
zaujapředal
certifikát
poradce Joalisu naší spola 13.
července
budově
nadace
Wel- 4.
GynoDren,vRegular,
la
k mým
potížím
velice aktivní
Londýně, paní Ewě Nowické.
come
Collection
na Eustone
Road v postoj
centru lupracovnici
aLondýna.
okamžitě
začala
jednat. jako
Absolvovala
to zkušená terapeutBylo
to prostředí
stvořené JeHypotal
Vegeton,
jsem
vyšetření
očí, Zakladatel
rentgeny páteře,
ka,EmoDren,
vyškolená
v Polsku,
pro naši
tematiku.
nadacenaSir 5.
NeuroDren,
vštívila
neurologii
mnoho
dalších odděnaši metodu prakHenry S.
Welcomeabyl
podnikatel,
zakla- která
MindDren,
Vertebra
lení
specialistů.
Ale nikde
se anicpředevším
nenašlo. tikuje
již řadu
let. Nyní
datel
farmaceutické
firmy
Mediator,
těší. Hlavně oceňuji odbornost
Nakonec
přijali do
léčenísvého
na neurolobude
mít na starosti škomecenáš mne
a sběratel.
Během
života 6.
Antichemik,
Regular,
diskuse. Jsme sice teprve na zagii
a já podstoupila
několikaletou
léčbu
nových terapeutů
ve
shromáždil
nejen kolekci
uměleckých
děl, lení
MindHelp,
čátku, ale už teď se těším na
antiepileptiky.
Po čtyřech
nepřeBritánii.Mezeg
ale i pozoruhodnou
sbírkuletech
předmětů
tý- Velké
Kdo
s migrénou
nikdy
další návštěvu Londýna.“
tržitého
se počet
záchvatů ustálil
na
Dálese
byla
na programu
kajících léčení
se lékařství
a lékárnictví
z nejrůztakzvaněo principech
tváří
Jsme skutečně teprve
dvou
měsíčně.
DaloCelá
by se
říct,
že to
byl nepotkal
úvodní přednáška
detoxikanějších
koutů světa.
jeho
sbírka
je zde
tvář,
zřejměsemě
nepochopí.
úspěch.
Příčina
však vyřešena
nebyla.
mluvilo
o hlavních
skupinách toxinů na začátku. Obchod
vystavená
a veřejně
přístupná.
V budově vce,
lidí, které tento
prob-Obecenstvo re- s Velkou Británií se zadobu
jsem se
přes známé
dozvěděla
a mikrobiálních
ložiskách.
seV tu
také
nachází
knihovna
zaměřená
na Ale
sužuje,
neskutečné
omedicínu
metodě ařízené
a kontrolované detoxi- lém
agovalo
velmiježivě,
padaly zvídavé dotazy, číná rozbíhat a před
farmacii.
Někteří
trpí zákace
a rozhodla jsem
ji vyzkoušet.
mnohdy velmi
fundované,
které prokazo- námi je spousta práce.
V přednáškovém
sále sesesešlo
víc než pa- množství.
pravidelně, jiné
mi- přítomných. Věřím, že se nám poPři
první
návštěvězájemců
u své – dnes
již metodu.
dlouho- chvaty
valy profesionalitu
většiny
desát
účastníků,
o naši
třeba
jen „dobrovolníka“
jedinleté
– terapeutky
paní
Málové
mi byly
zjiš- gréna
Nebylonavštíví
ani těžké
získat
na daří tento nový trh zísNěkteří
z nich už
MUDr.
Josefa
Jonáše
za život. měření,
Ale vsaďte
že
těny
toxické
v okruhu
jater, sleziny
demonstrační
což se,
v některých
ze- kat a zúročit tak úsilí,
a naši
firmuzátěže
znali, měli
vyzkoušené
naše krát
se s touto
slečnou
jen jeapreparáty,
v nervovém
se, pokud
mích bývá
problém.
Pan byť
doktor
Jonáš to které do toho nyní
a systému.
šli tedy Domluvily
„najisto“. jsme
Většina
utkáte,
nikdy
nazájem
ni nezapomeže
první kúra
zaměřenajako
velice
účel- dinkrát
komentoval
slovy:
„Ten
a přijetí, ja- vkládáme.
účastníků
bylibude
lidé pracující
léčitelé,
Mrzí
mne,
že je pořád
ještě
Text a foto: Mgr. Marcela Václavková
ně,
zkrátka že
do kineziologové.
té mé migrény pořádně nete.
kého se
nám
v Londýně
dostalo,
násmezi
velmi
homeopati
nebo
!
Pomoc,
bolí mě hlava
J
MUDr. Josef Jonáš v Londýně
P
galerie
preparátů
aktuální
téma:
migrény
Detoxikace
přihlava?
migrénách
Bolí vás
Pomoc hledejte v přírodě
poruchy metabolismu se u člověka preparátem LiverDren. Dosah tohoto preVěnujme se tentokrát važné
vyskytují disharmonie mezi působením in- parátu do mozku nám budou zajišťovat
preparátům využívaným při zulinu a hladinou cukru v krvi. Inzulin dva preparáty, které jsou důležité pro demigréně. Jedná se zkrátka nesleduje koordinovaně vzestup toxikaci v oblasti telencephala, kam temhladiny cukru v krvi, a tak dochází k výky- porální lalok patří, a sice preparát Elemde
samozřejmě o preparáty vům, které můžeme nazvat hyperglykemií, pro mozkovou kůru a Cranium pro mozlaloky,
i pro temporální
lalok.
a také k výkyvům,
které mají charakter hy- kové
ležitou
roli. tudíž
Sůl. Ovšem
zatímco všechny
jíst
Bolest
je které
nenáviděný
firmyhlavy
Joalis,
mají za Umění
Do zmíněné
hry mohou
být zapojeny
i vodivé
kopoglykemie.
Tyto potraviny
výkyvy jsou
sice skrátkovitaminy
a minerály
bychom
Vhodně
zvolené
dělají
naším výše
host,
který
se sez těla toxiny organismem
úkol
vyloučit
především
nebo stříbro.
dobé, ale vzhledem
k tomu,
že mozek
spo- vy,
měli
přijímat vrtuť
co největší
míře, Tyto
o solivodipladivy. Není
výjimkou,
že spolu
škodolibým
úsměvem
kovy Nadměrná
mohou být
příčinou soli
probíjení
třebovává
60 % návyků
celkové přichází
energie vé
tí opak.
konzumace
má za
změnounejméně
stravovacích
vyvolávající
migrény. Tyto se
potenciálů
z krevních
cukrů,
je jimi výrazně
následek zvýšení
krevníhomezi
tlaku neurony.
v lebeční
také
zlepšení
zdravotního
stavu aovlivňozmírně- elektrických
objeví
vždy,
ho jako při
toxiny
jsoukdyž
stejné
úvahu–tedy
připadá preparát
MindDren,
ván.
dutině
a opakované,
„nevysvětlitelné“
ní
některých obtíží – bolest hlavy patří V
nejméně
potřebujeme.
Protože
vše je
metabolismu
cukrů
a synchronizaci
všech jiných chorobách. Liší k Otěm
bolesti hlavyAntimetal.
jsou na světě.
Vyhýbejte
se
nejčastějším.
Tak například
pravi- eventuálně
stresem,
nikdy
nezapomínáme
mezi inzulinem
a hladinou
v krvi
roz- ovlivněno
potravinám
s vysokým
obsahem
soli, jako
delná
konzumace
česnekucukru
mírně
upravuUvádí
se, žejejich
až 25lokalizace.
%
se pouze
Streson,
který v posledních
hoduje
okruhumozkovým
sleziny. Důležitým
jsoupreparát
polotovary,
konzervované
pokrmy,
je
krevníenergie
tlak, prospívá
tepnám na
světové
populace
trpí je to aspoluhráčem
V případě
migrén
nové
kvality
a stal se
při detoxikaci
tedyhlavy.
pre- měsících
uzeniny, získal
chipsyzcela
apod.
Změnu
pocítíte
za
dokáže také
zmírňovat bude
bolesti
parát VelienDren,
který upravuje
energe- nezbytným
krátký čas. preparátem pro jakýkoliv deslužbu prokazuje
také pravidelchronickými
bolestmi hlava, Podobnou
samozřejmě
tickou
bilanci sleziny.
Jak je vloček,
známo, ořechů
slezina toxikační postup.
ná
konzumace
ovesných
hlavy.
A nemáme
mysli
především
mozekna
a nervový
a mořských ryb. Zejména ořechy a mořské Tajemství našich babiček
pouze
migrény,
systém
vůbec. A nejen to, ryby je vhodné řadit do jídelníčku co nej- Tyhle milované a kouzlené bytosti nenosičastěji. Obsahují totiž omega-3 mastné ky- ly v kabelce „balíček poslední záchrany“,
doprovázené
nevolnostmi,
jak se za chvilku
dozvíme. seliny, které mají pozitivní dopad na cévní obsahující analgetikum, antihistaminikum,
zvracením a přecitlivělostí
systém, zlepšují prokrvení a mohou se tedy nějaké to sedativum a spoustu dalších „zástát užitečným pomocníkem v boji s mi- zraků“, přesto měly v rukávu schované řena světlo. Bolestmi hlavy
grénami i jinými druhy bolestí hlavy.
šení na každičký problém. Byly moudré, siltrpíme,
když
jsme si,napjatí,
né a spjaté s přírodou. Proto je žádné
ůležité
je představit
jak migréna
bolesti hlavy z míry nevyváděly. ZmírňovaJde ozablokovanou
dráždění nervové tká- Umění pít
kdyžvzniká.
máme
ně, které se projevuje záchvaty bo- V zásadě by se dalo říct, že na pitném re- ly je například potíráním spánků eukalypkrční
páteř,
oči,
lesti
hlavy,
obvykleunavené
poloviny hlavy,
ale ne- žimu nic tak složitého není. Vždyť i oby- tovým olejem nebo obyčejnou francovmusí
to
být
pravidlem.
Ke
dráždění
hlava nás bolívá vinou musí čejná sklenice vody leckdy pomůže zastavit kou, na čelo přikládaly hadříky namočené
dojít vždy prostřednictvím elektrických po- počínající bolesti hlavy vyvolané únavou do jablečného octa nebo citronové šťávy,
hormonálních změn,
tenciálů. Každá buňka našeho mozku je a dehydratací. Některé nápoje však v sobě párkrát za den namočily ruce až po lokty
malou
elektrárnou,životního
ve které se díky cukru ukrývají ještě příjemné bonusy. Například do studené vody, chodily vzpřímeně, nenezdravého
a kyslíku vytvářejí elektrické potenciály. Ty čerstvá máta peprná, přidaná do čaje nebo chyběl jim zdravý vzduch ani dostatek postylu, nedostatečného
se potom šíří po přesných drahách tak, jak vody (anebo jen tak rozžvýkaná v ústech), hybu a na problémy, jimiž my dnes svou
pitného
režimu…
Jsou-li
to
určuje program
určité části
našeho ner- příjemně osvěží, ochladí a podle nejnověj- hlavu ustavičně zatěžujeme, ony jednoduvového
systému.
Dá
se
říci,
že
migrény
bolesti hlavy vytrvalé, jsou ších výzkumů má údajně také zmírňovat še neměly ve shluku všech povinností čas.
Teprve tehdy, jestliže by tyto kombinace
je poškozována
emocí zvanou
zodzpůsobovány především výboji v oblasti bolesti
hlavy podobně
jako přílišná
analgetika.
náhlé nebo
prudké,
je
povědnost, to
přílišná
dále stresy
z nelikvidovaly
temporálního
(spánkového)
mozkového
Dobromysl
s námipečlivost,
myslí skutečně
dobře.
Umění žít migrény zcela, můžeme hledalší struktury,
které mohou
neustálého
plánování,
příliš zodpovědnélaloku.
K
tomu, abychom
své zzkoušené
mysli ule- dat
Na závěr
jsme si ponechali
umění k
zebolesvšech
na místě navštívit
hlavy přispívat.
Meho pojetí
života.
K preparátu
VelienDren
Při migréně dochází k tomu, že výboj vili
od bolesti,
pomůže
pravidelné
popíje- tem
nejpřirozenější,
ale Bude
– jaktosepreparát
stále častěji
lékaře. Mnohdy
pro– detoxikaci
meningů,
preparát
přidáme
preparát
protože
probíhá nekontrolovatelně.
Jedná sesi
o ja- ní
čaje z této
byliny.PankreaDren,
Dobromysl nesmí
uží- ning
ukazuje
také ze všech
nejtěžší.
Drtivá
pro vegetativní
systém
vliv sleziny
na ahladinu
pře- Vegeton
kýsi zkrat mezi
buňkami.
Dojde k podráž- vat
těhotné
kojící cukru
ženy musí
– ty být
si však
většina onemocnění
se rodínervový
ze stresu,
z nevšak
za bolest
také preparát
Hypotal
pro
hypofýzu
váděn přes
který jetřeba
produkován
be- aschopnosti
dění dalších nervových struktur, které vede mohou
bezinzulin,
obav dopřát
heřmánek.
osvobodit
se od
zlých
myšlehlavy může
hypothalamus,
oblast, která
ovládá
ta-buňkami
slinivce.
například ke změnám v krevním řečišti Tato
drobnáumístěnými
rostlinka jeve
univerzálním
pří- anek,
ze strachu, ztedy
potlačované
agrese
a nečlověk
sám.
systém,
ale
Vše másedativem
ještě svouaregulační
úroveň.
mozku. Aby došlo
k těmto
elektrickým po- rodním
analgetikem.
K ní Nad
mů- nejen
návisti.vegetativní
Rány, kterénervový
jsou vidět,
se hojí
hormonální
V tom případě
budevším stojí
mozek.
tento proces
ruchám, musí k tomu být hned několik dů- žeme
přiřadit
ještěNa
meduňku,
kterádohlíží
se ho- idaleko
snáze systém.
a nezanechávají
tolik strašliA z pohodlnosti
preparát
Hypotal
s prepačást
mozku
pons.
Detoxikaci
mikro- me
vodů. Za prvé se v nervových buňkách hro- dí
nejen
do zvaná
čajů, ale
také
do osvěžujících
výchkombinovat
následků jako
všechny
ty otěže,
které
jemuglukózy
vrozené
Lze sebe.
říct, Najít
že zmíněné
biálních ložisek
této části
mozku
zajišťumadí větší množství
a je zde tedy nápojů,
sirupů, ztinktur
nebo
třeba
ovoc- rátem
nosímeUrinoDren.
hluboko uvnitř
si každý
z devadesáti
devítize
procent
veje preparát
pravděpodobnost
výroby většího
množství
koláčů!Cortex pod dohledem Velien- kombinace
den čas na uvolnění,
sejmout
sebe křivokamžitě
sahá
po ných
k likvidaci
migrény,
a nevzpomínám
si
elektrických potenciálů, než kolik právě Drenu. Abychom zkompletovali tento dou
dy celého
světa,
dokázat
vřele a upřímně
analgetikách.
případ,
kterýtobyjsou
tímto
způsobem
nebyl
proces, můžeme
přidat
ještě preparát Me- na
mozek potřebuje.
Za druhé musí To
být na- Kouzlo
oplatit
úsměv,
maličkosti,
které
sivitaminů
a minerálů
vyřešen.
tabex, který
odstraní
rezidua
cukru.
rušen program
elektrických
ce stojí nemalé
úsilí, ale pokud si je osvojíbolesti
hlavy skrytá
a neurózy
jsou
způ- úspěšně
je šíření
ovšem
velká poten- Mnohé
Zbylé
jednonás
procento
necháváme
pro
To je jedna
část problému.
ciálů a musí docházet k výbojům, které sobeny
budou
den co siden
chránit před
nadměrným
stresem. V takovém me,
chyba. Analgetika
situace, jež
které
určitě
naDruhousečást
problému
při migrénách
probíhají nekontrolovatelně
mezi neuro- případě
všemi problémy,
před
námimohou
vyvstanou.
vyplatí
užívání vitaminů
skupi- zvláštní
tehdy,
budou-li
ješmusíme
řešit za jiného
Elektrická stat,
ny. Z tohosice
pak logicky
vyplývá,
že jednou ny
Chcepředevším
to pouze mít
pevnou
vůlive
a hře
vytrvat.
B. Draslík
hořčík okruhu.
zase prokazatelně
bolest
utlumí,
metabolické
poruchy,
jako
jsou
aktivita temporálního
je ovládána
ze zásadních podmínek úspěchu bude uvolňují
Jakjiné
řekl slavný
athénský
dramatik
a politik
stažené cévy laloku
a dokážou
tlumit tě
jejích příčin nás však
metabolismu
mléka,
pšeničné
okruhem
jater. Také
vše, co
souvisítěchto
s kře- poruchy
úprava metabolismu cukru.
Sofoklés: „Pamatuj,
že i ta
nejtěžší
hodina
křeče
a bolesti.
Přírodním
zdrojem
zaručeně
nezbaví.
pšeničné
Ale to už
čemi a nějakými
výboji všpenát,
organismu,
sou- mouky
Přibližně
30 % lidí
má poruchu metabo- minerálů
ve tvémnebo
životě
má jen bílkoviny.
šedesát minut“.
jsou banány,
růžičková
D
visí s energií
jater.
lismu cukru, která se může projevovat jako kapusta
Text: Mgr. Alena Rašková
nebo
luštěniny. Je tu ještě jedna je kapitola výjimečná.
MUDr. Josef Jonáš
Druhou
část
detoxikace
tedy
začneme
cukrovka I. nebo II. typu. Vedle této zá- látka,
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
která
v bolestech
hlavy
sehrává
dů-
září–říjen 2013
26
6
september – září–říjen
október 2013
září–říjen 2013
september
– október 2013
7
27
zorgány
říše zvířat
čínského pentagramu
to příhodném případu lze dokumentovat, rozebírání. Ukazuje se, že takový stav mysže dýchání je jak ovladatelné vůlí, tak také li příliš aktivuje, či na druhé straně brzdí,
vůlí neovladatelné, řízené reflexně. Člověk jednoduše rozvažuje a dysbalancuje orgáse může rozhodnout, že se zhluboka na- ny patřící pod okruh sleziny. Z psycholodechne, anebo na půl minuty zadrží dech, gického i „energetického“ hlediska je žátřeba když se potápí. Stejně tak kyslíkový doucí a správné setrvávat myšlenkami
dluh v krvi člověka přiměje k tomu, aby se v přítomném, momentálním okamžiku
nadechl, aniž by o tom musel vědomě ně- a uvědomovat si, co člověk právě dělá,
jak uvažovat. Tento reflex se řídí z pro- „netoulat“ se v myšlenkách někde jinde,
tedy ani jako
v minulosti,
ani všpatné
budoucnosti.
dloužené
míchy. Oba
systémy
dý- Nemoc
vířecí civilizační
choroby
jsouřízení
bohužel
důsledek
Tento stav je pro organismus nejvýhodchání
spolu
těsně souvisejí
čím
dál častější.
Říká se, zejména
že pes je přes
nej- stravy
nější a z hlediska
energetických
potřeb
nervus
vagus
(bloudivý
který
sice Organismus
lepší
přítel
člověka.nerv),
Kdo psa
má,seurčivelice výrazně,
ba dokonce
optimální.
Samotné
představy
a myšlenky
řadí
k perifernímu
systému
tě
s tímto
tvrzením nervovému
souhlasí. Někdy
je až(je
s nejvíce
zatěžuje
nevhodně
tepelně
zprana starosti,
které
mohou vnad
budoucnu
přiX. hlavovým
alevzájemné
zároveň zajišťupodivem,
jak nervem),
moc je naše
psyché covaná
strava.
Ohřevem
50 °C jsou
jít, totižpředevším
aktivují již
v okamžiku
samotné
je autonomní
řízení
řady orgánů
provázané.
Případy,
kdycelé
se nemoc
objeví zničeny
enzymy
a vitamíny.
Nav hrudní a břišní dutině, kam si z hlavy jak- představy na podprahových úrovních ty
si „odskočil“,
zabloudil, jak lze vyčíst z je- svalové skupiny, které se fyzicky zapojí do
Nezapomeňte!
vykonání určité činnosti v budoucnosti
ho názvu.
Jedním
za všechny může být med, který si mnozí z nás s oblibou
A
tak lzepříkladem
říci, že autonomhorkého
čaje. Zahřejeme-li med na teplotu vyšší než 40 °C,
nípřidávají
nervový do
systém
reaguje
spíše
na podvědomé
automaticky
ztrácípodněveškeré vitamíny a enzymy.
ty. Příkladem může být situace, kdy člověk v obchodě
okolo proskleného
uprochází
pána a současně
u zvířete, nejsou ojedi- šim miláčkům tak dodáváme vlastně
pultuNeznamená
s cukrářskými
nělé.
tovýrobky,
ale, že když pán trpí pouze mrtvou stravu. Části složek téměř
a hned se mu
sbíhat
cukrovkou,
peszačnou
ji má také
a naopak. Příči- všech termicky extrudovaných krmiv jsou
sliny
(řízeno vegetativně).
ny
civilizačních
chorob jsou podobné jako ohřívány na vysoké teploty a následně při
si člověk
uvědomí,
že
uNebo
lidí. Jedná
se zejména
o narušení
rovno- extruzi znovu zahřáty na vysokou teplotu.
něco imunitního
nestíhá, a systému,
dostane se
váhy
který je z 80 % Hovoříme o teplotě v rozmezí 120–200 °C,
do stresu, ve
stažení
zastoupen
střevníorganismikroflóře. Porucha přičemž mnohé vitamíny a substance se
mu, …
rovnováhy
je zapříčiněna nedostatkem znehodnocují už při teplotě vyšší než
Podle představy
stavebních
látek apentagrapřetěžováním orgánů 40 °C! Tělu poté dodáváme vlastně jen
mu patří
autonomní
nervolátkové
výměny
s následky
otravy organis- bezvýznamné sladidlo. Buď se vitamíny
vý systém
jakojater
celek
pod Mějme na a stopové prvky zničí, nebo jsou vysokými
mu,
poškození
a ledvin.
okruh sleziny.
se zdá být
paměti,
že játraTo
a ledviny
jsou hlavní čistí- teplotami spečeny, a proto již nejsou bioz orgány
fyziologického
hlediska
cí
látkové výměny,
které při přetí- logicky využitelné.
zcelaomezují
nepochopitelné.
Ne
žení
své další životně
důležité
tak přesNásledkem
spojující emoci,
funkce.
bývajíktenapříklad poru- Granulované zdraví
rouslinivky
je přemýšlení,
starosti,
chy
břišní, štítné
žlázy, reprodukč- Při výběru granulí čteme, že obsahují miracionalizace,
myšlenkové
fyziologickou potřebou dýchání. Na tom- ní
problémy či jiné
hormonální poruchy.
nerální látky, vitamíny a další životně dů-
sympaticmu,
neboť má střev
spíše u
povahu
l a č e n íhnědorůžově,
příznaků toho,zatímco
že se uvnitř
našeje peristaltika
zvířeteženskou
pomalá (tedy
a dří- značený
jsou děje.
naznačeny
žlutě.
pečovatelskou,
energetické
honervy
těla něco
Problém
se přesune do
ve nebo později odhadující
zleniví. Na vnitřních
stě- ké
Sympatický
systém
se projeví
zejména
ve
zásoby
a rozhodující
o za- jiného
orgánu.
Nejinak
je tomu
u našich
nách se organismu
vytvoří lepivý
hnilobný a kvasící
kdyžpřátel.
jde člověk
takzvaně
„do akjištění
zásob
nebo jejich
Tuto občtyřnohých
A dokud
neuděláme
povlak.
Samozřejmě,
ževyužití).
živiny tímto
po- chvílích,
když
mu „obudeme
něco jde“.
Mobilizují
se
last
detoxikujeme
preparátem
Joalis
Hypo- ce“,
ráznou
změnu,
se my
i naši zvířevlakem
hůře prostupují.
Navíc
se začnou
zásoby,
rozkládá se se
glykogen,
tutal.
cí přátelé
pravděpodobně
svými zdratvořit škodlivé hnilobné bakterie a plísně. tělesné
roztahují
se cévypotýkat
přivádějící
krev do zúDalší řídící
strukturou jsou
některá
koro- ky,
votními
problémy
neustále.
Podávání
antiparazitik,
antibiotik
a syntevá centra, která zajišťují interpretaci ně- častněných orgánů.
Jak vyčistit
střeva?
Parasympatikus je autonomní systém
kterých naučených
zkušeností
a spouštění
trávení potravy,
slinětěch
samých autonomních
reakcí.
NapříHladovkou.
Podle stupně
a délky
trvánírelaxace.
příznakůZajišťuje
nemoci necháme
psa jeden
ní, zúžení
zdravé pohyby tráviklad
jdeme
plotu, za nímž
je vodu.
ažkdyž
tři dny
bez okolo
jídla, podáváme
pouze
Trávicízorniček,
trakt se hladovkou
orgánů, syntézu
glykogenu,
pes,vyprázdní,
který už někoho
pokousal,
vyvolá
ta- cích
odpočine
si a poté
je možný
bezproblémový
přechod
na novou,tuků,
vyprazdňování,
sexuální
funkce včetně
to zdravou
naučená výživu.
vzpomínka
reflex opatrnosti
Pro snazší
průběh hladovky
můžeme podávat
zeleninu,
a jiných
příjemných staa stresu.
čistíme
příprav- prožívání
ovoce Mozkovou
nebo slabýkůru
masový
či zeleninový
vývar. Všeorgasmu
je dobré
konzultovat
vů
organismu
spojujících
se
s rozkoší.
kem
Joalis
Cortex.
Někdy
si
totiž
lidé
dělají
s veterinářem, který se na problémy spojené s výživou zvířete dokáže
Činnost systému sympatiku i parasympastarosti
a obavy
z věcí,okem.
ze kterých by si je
podívat
odborným
dělat nemuseli. Záleží na prahu vnímání tiku se do jisté míry časově překrývá. Nědůležitosti podnětu. A tak zatímco tam, kdy totiž fungují tyto systémy, nebo alesjejich
části, hned
současně.
Spíše
se ale
kde
je vvitamínů
určitých situacích
jedenideální
člověkvoljiž poň
Řešení
se nabízí
několik.
V první
řatických
se nejeví jako
působení
překlápí
– pro
celkové potěna
svýchinfekce
psychických
jinýdojít
člověk
dě musíme
vyčistit
střeva
a doplnit
ba.pokraji
Následkem
totiž sil,
může
až jejich
je todobrých
více žádoucí.
Jakmile
siketeprve
začíná uvědomovat,
třebnézdraví
množství
bakterií.
Poté
zkolabování
organismu. že by se mě- lesné
skončí
akce,
nastat vědomá
a hlulo začít něco dělat a řešit.
přichází
na měla
řadu by
detoxikace
organismu.
Ovšem je tu ještě jedna záležitost, bez níž
Jak vystoupit ze začarovaného
by detoxikace zdaleka nebyla tak kvalitní
kruhu?
21. ganglia
thoracica
truncijídelníčku.
1. nucleus
oculomotorius
Jedná
se o změnu
Toto vše svědčí
o známém
rčení: „Jsi tím, a důkladná.
sympathici
accessorius
(edingerovotrhu je k dostání velké množco jíš.“ Jak jsme
si s našimi
miláčky blízcí! Na českém
22. ganglia
lumbalia
Westphalovo
jádro)
krmiv,
kterátrunci
podporují zdraNeplatí to snad
i u nás? Je to
takový zača- ství kvalitních
Moučka, která ničí střeva
2.Co
nucleus
salivatorius
zvířete. Prostřednictvím veteriuděláme
my, lidé,superior
když se vý vývojsympathici
Další fakt, který má vliv na špatnou výživu rovaný kruh.
23. ganglia
sacralia
3. nucleus
salivatorius
inferior
přípravků
Joalis trunci
je poté nastolena
objeví
na pokožce
vyráž- nárních
psa nebo kočky, je konzistence extrudova- nám „najednou“
sympathici
4. nucleus
dorsalis
nervi
vagi
detoxikace
jednotlivých orgánů.
si speciální
krémy,
šampony,
ného krmiva. Již z laického pohledu je vi- ka? Koupíme
24. ganglion impar
(ganglion
5. nucleus
Text: Pavla
Machálková
z a r u čintermediolateralis
e n ě fungují. Pozdět, že je tvořeno z velmi jemně namleté roztoky, které
coccygeum)
segmetnů
S2–S4
Zdroj: www. kareleben.cz
dermatologické
testy
a pravmoučky. Střevo ho identifikuje jako natrá- ději jdeme na míšních
25.
radix
sympathica
ganglii
ciliaris
ganglion lékařský
ciliare recept na
www.
baron.cz,
www.
selticka.wu.cz
venou potravu, což má za následek, že ne- děpodobně6.obdržíme
26. radixfoto:
sympathica
ganglii
7. ganglion
pterygopalatinum
Ilustrační
www.samphotostock.cz
Toto vše
je ale jen p o tdostane z mozku signál k trávení – proto mast s kortikoidy.
pterygopalatini
8. ganglion submandibulare
27. radix sympathica ganglii
9. ganglion oticum
submandibularis
10. n. petrosus major
28. radix sympathica ganglii otici
11. chorda tympani
29. n. cardiacus cervicalis superior
12. n. tympanicus a n. petrosus
30. n. cardiacus cervicalis medium
minor
31. n. cardiacus cervicalis inferior
13. n. vagus
32. nn. cardiaci thoracici
14. radix parasympathica ganglii
Jelikož nemáme snad žádnou
techniku, která by umožňovala
zvířata
33. nn. splanchnici,
majorvyšetřit,
et minor
ciliaris
34. ganglion
coeliacum
15. nn. splanchnici
(nn. přesně
nemůžeme přesně stanovit druhy toxinů,
ani tytopelvici
toxiny
lokalizovat.
Proto bylo
35. ganglion mesentericum
erigentes)
potřeba k veterinárním preparátům
přistupovat jinak než
k preparátům lidským
superius
16. truncus sympathicus
a ganglion
rozdělit
organizmus
zvířete
do několika
okruhů.
36. ganglion
mesentericum
inferius
17.
cervicale
superius
37. nn. splanchnici lumbales
18. ganglion cervicale medium
38. plexus hypogastricus superior
19. ganglion cervicothoracicum –
ganglion stellatum
Čas ukáže, 39.
zdaplexus
bude hypogastricus
potřeba ještě inferior
některé jiné
rotože vycházíme z našich znalostí čínské
větve z něho
20. nucleus intermediolateralis
preparáty. Dnes (a
užinervační
víme, že poměrně
častým probmedicíny, která platí nejen pro lidi, ale
míšních segmentů C8–L3
lémem, s nímž sevycházející)
domácí zvířata potýkají, jsou nezi pro zvířata, budeme sledovat známých pět
houbné nádory. Jedná se o velmi speciální probleokruhů, tedy okruh jater, ledvin, sleziny, srdce
matiku, která zcela jistě bude vyžadovat ještě další
a plic. Ke všem těmto okruhům bychom mohli
není třeba dodávat,
že
Poslední důležitou strukturou je preparát.
pro- boká
Alerelaxace.
protožeJistě
s veterinárními
preparáty
zařadit i stres, který k nim přistupuje. Víme
plná
spěchu, soutěžení
dloužená mícha (Orgány čínského pentateprve současná
začínáme, doba
musíme
postupovat
pozvolna,
totiž, že právě stres se u zvířat vyskytuje velice
aktivuje
u většiny
především
bulletin Joalis info 3/2013).uvážlivě
Pro- aastresu
především
sbírat
veškeré lidí
informace.
často. V našem případě samozřejmě mámegramu,
na
sympatický
oddíl. aOzkušenosti
to více je
důležité
nervových jader, které v sobě
Máte-li
nějaké poznatky
s preparáty
mysli domácí zvířata. Součástí všech našich střednictvím
veumětpodělte
si najít a
a meditačukrývá, spouští celou řadu autonomních
pro zvířata,
seosvojit
s námirelaxační
i s ostatními.
Kdyby
terinárních preparátů je tudíž také antistresotechniky,
které
a uvolní nafunkcí, jako jsou činnost srdce, krevníto
tlak,
bylo ní
možné
a úřady
námvyrovnají
takovou formulaci
pová složka.
hromaděné
napětí.
polykání, zvracení apod. K účelné detoxivolily (jako
že to možné
není), tak bychom na obaKdyž už je řeč o stresu, všimněme si, že jsou
nervový
je proti
perikaci této oblasti poslouží preparáty Joalis
ly našich Autonomní
preparátů jako
jedinísystém
na světě
mohli
naNatom
celém
řízení
tohoto systému
podína
zvířata
podobně
jako lidé.seAni
některé
fernímu na
systému
MindDren a Joalis MindHelp.
psat „testováno
lidech“.relativně
A byla by „pomalý“.
to pravda,
lejí
struktury
limbického
systému
(emocioporuchy,
kterými
zvířata trpí,
se od
těch lidských
se jím
šíří zhrubapreparátů
rychlostí vychází20 m/s.
protožeVzruch
v případě
veterinárních
nálního
mozku),lišit.
z nichž
na prvním
místě u člonemusí výrazně
Budeme-li
například
Jemáme
to dáno
častým přepojováním
nervů
s člověkem,
a přenášíme je do
říše
jmenujme
hypothalamus,
který svou
roz- totéž uděláme také me ze zkušeností, které
věka detoxikovat
metabolické
poruchy,
v gangliích (na obrázku naznačených uzlíhodovací
řídí celou řadu
nepov případěschopností
zvířecího organismu.
A právě
z toho důvodu byl vyvi- domácích zvířecích miláčků.
část vláken
Autonomní
nervový
Josef autoJonáš
stradatelných
funkcí
v organismu.
nut preparát Joalis
AniMet,
který je Hypourčen k detoxikaci
příčin
me- systém se rozděluje ky) a také tím, že velká MUDr.
nervů září/října
není myelizována,
tedy
na dva oddíly
systémPreparát
sympatiku
a paraAniMet
bude nomních
k dostání během
2013.
thalamus
je vlastně
„ředitel“ nebo
tabolických
poruch.takový
Tímto preparátem
se rozšiřuje
rejstřík–veteobalena
ochrannými
obaly, které kromě
sympatikus
naO je
jeho
uvedení na
trh vás
budeme
včas informovat.
spíš
„ředitelka“
celého autonomního systé- sympatiku. Na obrázku
rinárních
preparátů.
24
8
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
Člověk může do značné míry své chování ovlivňovat vůlí,
to znamená, že se může rozhodnout, zda onu činnost chce nebo
nechce provést. Vůlí lze ovlivňovat celou řadu lidských činností, chování,
rozhodování, …
Civilizační choroby
se dotýkajíDetoxikace
všech
Copak zvířata mají
civilizační onemocnění? My
lidé máme často pocit, že
choroby tohoto charakteru
se váží pouze k lidem.
Neumíme si představit, že
cukrovkou, rakovinou
a jinými civilizačními
chorobami trpí také naši
psi, kočky, králíci, koně.
Snad naše nedůvěra
pramení z toho, že s nimi
neumíme „mluvit“, tedy
komunikovat tak, jak je
nám nejpřirozenější. Proto
se těžko vcítíme do jejich
problémů. Když děti něco
bolí, postěžují si a my to
ihned
řešíme. Ovšem na
aproti tomu musí organismus nutně
problémy
u zvířat
se
zajišťovat
celou řadu
tělesných
funkcí
nezbytnýchpřijde
pro udržení
většinou
ažživove
ta, které ve většině případů ovlivnitelné
chvílích,
kdy
nafungují
nich
vůlí nejsou.
Do veliké
míryjetotiž
nezávisle
na
vědomí
(odtud
výraz
autoVIDÍME. Vidíme, že zvíře
nomní). Sem řadíme například řízení tepu
kulhá,
žeči snížení),
má naroztažení
kůži velký
srdce
(zvýšení
cév, pohyb
potravy
ve
střevech,
polykací
reflex
ekzém, je unavené.
Zkrátka
a podobně.
poznáme, že mu „něco je“.
Starší anatomické představy o rozdělení
nervového
systému
přesné
A potom
denpředpokládaly
dva počkáme,
rozdělení na periferní nervy (Orgány čínjestli se to nezlepší,
ského pentagramu, bulletin Joalis info
teprve poté
zajdeme
4/2013) aavegetativní
nervstvo.
Slovo vegetativní
naznačuje, že
se jedná ovíme,
systém
k veterináři.
Všichni
řízení podobný rostlinám. Periferními nerže ještě
nikomu
vy se rozuměly
nervy nikdy
„živočišné“.
Moderní nepomohlo
fyziologie ví, že tyto
představy
nejsou
řešit problémy
tak zcela pravdivé, protože přesné rozděpozdě.
Proto
výjimkou,
lení
a oddělení
obounení
systémů
není možné.
Oba systémy
totiž
spolupracují,
komuniže se zvíře nedostane
kují, ať na úrovni řízení obou systémů
k veterináři včas
mozkem, propojováním jednotlivých nera zvěrolékař
je nucen
vových vláken
pomocí nervových
ganglií
nebo společným vedením v těsně souvisesáhnout po uspávací
jících svazcích nervových vláken.
injekci.
Pojďme se tedy zamyslet například
nad
vegetativního
(autonomního)
nervového systému
N
– i zvířat
Z
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
(například
ležité látky.mytí
Jak nádobí).
to s těmito
Je výhodné
látkami nadoučit
opravdy
se vypínat
je? V aprvní
zapojovat
řadě je
dotřeba
svéhosiživouvěta
domit,
relaxaci,
že se
kterou
jedná
se očlověk
syntetické
zcela odpojí
neboli
od
umělé
starostí
vitamíny
a povinností.
a minerály.
Alespoň
Jejich
napřínos
chvilku.
proTo
zdraví
už samo
nelze
o sobě
zcelamá
přesně
na celkový
určit. Jisté
stav
organismu
však je, že vobrovský
žádném případě
efekt. nenahradí vitaminy
Pokud přírodní.
se pravidelně
A může
ocitáme
dojít ještě
v procesu
k dalneustálého
šímu problému.
a nezvladatelného
Ten nastává verozebírání
chvíli, kdy
situací
organismus
v mozku,
tyto látky
výrazně
sice sipřijme,
můžeme
ale pro
pomoci
samotnou
detoxikací
látkovou
samotného
výměnuokruhu
je nedokáže
sleziny
použít.
a slinivky.
TytoKlaciné
tomu nám
produkty
poslouží
vyrobené
preparáty
synteticky
Joalis VelienHelp
můžeme přirovnat
a Joalis VelienDren
k potravianám
dále plným
také preparát
obávaných
Joalis éček.
PankreaDren,
Uvádět
který
množství
je určen
vitaminů,
k detoxikaci
minerálních
slinivky břišní,
látek
aa preparát
stopových
Joalis
prvků
Gastex
obsažených
sloužícívkpotravě
detoxikaci
lze pouze
žaludku.
u látek uměle vyrobených, tedy
do
Autonomní
potravy přidaných
nervový systém
(syntetické
prochází
látky
celým
jsouprůběhem
deklarovány
páteřního
např. jako
míšního
obsažené
kanálu
viatamíny
nervy na
z něho
1 kg odstupují,
– vyjádřenopodobně
v jednotkách
jako
nervy
g, mg,periferní,
IE, G, g, atd.).
v konkrétních
Protože jsou
místech
přírodna
úrovni
ní vitaminy
jednotlivých
vázányobratlů
do přírodní
směrem
struktury
k vnitřním
dané
orgánům.
potraviny, nelze tím pádem přesně
zjistit jejich složení, obsažené množství vitaminů a stopových prvků, poměr vápníku
a fosforu a dalších látek.
Novinka: preparát AniMet
P
25
9
své ochrany ve svém důsledku zajistí také
daleko rychlejší vedení nervového vzruchu. Z obrázku je také patrné, že oddíl
sympatiku je daleko více „přepojovanější“
v gangliích, než je tomu u parasympatiku.
Dalším rozdílem sympatiku a parasympatiku je použití druhu mediátoru, tedy
zprostředkovatele, díky němuž se předává
konečný signál cílovému orgánu. Zatímco
u sympatiku je mediátorem noradrenalin,
u parasympatiku je to acetylcholin. Podle
těchto informačních molekul bývá také
někdy sympatický systém označován jako
adrenergní a parasympatický systém jako
systém cholinergní.
Při dalším pohledu na obrázek vegetativního nervového systému je zřejmé, že
parasympatický oddíl vychází spíše z mozku a z části sakrální míchy. Sympatický oddíl se nachází někde „mezi tím“, nervy
sympatiku odstupují z míchy v oblasti
krční hrudní a bederní části páteře. Podle
distribuce nervových vláken se také někdy
sympatikus nazývá systém kraniosakrální
(cranium = lebka) a parasympatikus systém thoracolumbální (thorax = hrudník).
K detoxikaci
gánech
vznikají vegetativního
cysty naplněné nervového
krví. Druh
systému jako
celku je určen
preparát JoaBartonella
bacilliformis
je patogenní
jen
lis Vegeton.
by měl
být doprovázený
pro
člověka, Vždy
vyvolává
horečku
Oroya, při
užitímdochází
VelienHelpu
nebo VelienDrenu
(příkteré
k destrukci
červených krvipadně
po nich).
Vegeton
používáme
nek
a dochází
k akutní,
těžké
anémii,obeckteněmůže
tam, skončit
kde vnitřní
orgányVytváří
nefungují
tak,
rá
i smrtelně.
ložiska,
„jak by ke
měly“,
a kožních
nedostávají
dostatečné
dochází
vzniku
lézí, uzlíků,
vřestimulace
pro svou
činnost.
dů.
Je rozšířená
hlavně
v jižní Americe,
přenáší se komáry.
systému produkuje NO (oxid dusnatý), který má relaxační účinky a navozuje pocity
spokojenosti. Enterální nervový systém detoxikujeme přípravkem Joalis Enternal, zejména v případech, kdy si pacient stěžuje na
nepříjemnosti se zažíváním nebo pomalý
pohyb trávicí trubice. Joalis Enternal by se
měl použít také současně nebo následně
po využívání VelienHelpu či VelienDrenu.
Jako dobrý postup při obtížích se zažíváním se ukázalo také podávání preparátu
Vegeton v první kúře a až v další kúře podávání preparátu Enternal. Osvědčilo se tedy jít cestou postupného a systematického
zlepšování zdravotního stavu.
tradici jsou tato místa popisována jako
čakry. V sanskrtu slovo čakra vyjadřuje vír,
kolo nebo kouli.
Pokud se budu držet západního myšlení
a poznání klasické anatomie a fyziologie,
tak se teď dopustím „kacířského“ výroku
vzhledem k indické tradici, ke které mám
jinak veliký respekt. Ten výrok zní, že ve
skutečnosti v těle žádné čakry nejsou.
Přesto díky nim můžeme dosáhnout zřetelné aktivizace a stimulace příslušných
partií vegetativního nervového systému
tak, jak jsou popsány na výše uvedeném
obrázku sympatiku a parasympatiku. Poslouží nám k tomu stimulování příslušných
partií (například jógou) a vizualizace grafického či prostorového zpodobnění čaJóga, meditace a vegetativní
ker, jak jsou popsány, do přesných míst
nervový systém
Není tak docela pravda, že nelze vůlí ovliv- v oblasti páteře. To může mít obrovský
ňovat vegetativní nervový systém. Na zá- zdravotní a psychologický význam. Správkladě svých dlouholetých zkušeností (jak ným cvičením a „oživením“ příslušných
teoretických, tak praktických) se odvažuji partií dosáhneme lepšího vzpřímeného
držení těla, jógou se „dají léčit“ například
problémy spojené s obtížemi meziobratlových plotének.
Správnými technikami a aktivací konmoře).
Africkou
skvrnitou
horečku
krétní
části
vegetativního
systému
sezpůnaválky a během války ve Vietnamu. Nákaza ho
Africae.
slovaca bylastřev
popříkladdruh
takéR.dá
spustitR.peristaltika
se do těla dostane po kousnutí larvou roz- sobuje
na Slovensku.
Projevuje
se
a tímzachycena
zrychlit trávení.
Nejdůležitější
je však
točů (písečné blechy), vyskytují se v oblas- prvé
a vředem vze
místě
přisátíumístění
klíštěte.
tvrzení vyplývající
znalosti
tech pokrytých křovinami. Při nákaze bak- horečkou
Slovenska autonomních
se vyskytuje hlavně
parasympatických
nervů,
terie vniká do imunitních buněk, množí se Kromě
a ve Francii. R.
akarijsou
způsobuje
sice že „protistresové“
čakry
čakra 2
v nich. Dochází k poruše mikrocirkulace va Maďarsku
rickettsiové
neštovice,
protože
a čakra
nacházející
se někde
mezidochá5. a 6
v kůži (objeví se vyrážka), plicích (zápal plic) tzv.
ke vzniku
puchýřků.
Je přenášena
roztočakrou,
v tantrické
tradici
podčakra Lalana
a mozku (zánět), objevují se bolesti hlavy. zí
od myší,odpovídá
dochází k
horečce,
naběhnutí
(umístění
zadní
oblasti
patra za
Rod Rickettsia – malé kokobacily, přežívají či
a rozsáhlé
vyrážce
až
ústy, aktivačníuzlin
dopad
je na nervová
jádra
intracelulárně (uvnitř buněk). Pronikají do lymfatických
prodloužené míchy). Správnými technikatěla po kousnutí hmyzem (klíšťata, rozto- vředům.
Druhá
skupina
ricketsiísizpůsobuje
tya uměním
uvědomit
tato místatzv.
uvnitř
či, vši, blechy) nebo skrz jejich výkaly. mi
a je přenášena
sebehorečky
lze vyrovnávat
přílišnýblechami
důraz nanebo
akci
Z místa vstupu, kde dochází k prvnímu po- fové
Přenos
je možný zsvětě
člověka
a výkonvešmi.
v dnešním
konzumním
zamnožení
bakterií, sesdál
šíří krví.
Čakry vypodobněné
ohledem
na Infikují šatními
člověka nebo
z drobných hlodavců. Pojišťovaným
sympatikem.
endotel
umístěnídrobných
v páteři. cév a kapilár kůže, moz- na
jsou
infiIng.horeček
Vladimír
Jelínek
ku, plic, ledvin a dalších orgánů. Také mo- dobně jako u skvrnitých
Ilustrace:
tvrdit, že meditační techniky a techniky
Prof. MUDr. Čihák Radomír, DrSc.:
cviků jógy, tak jak je přinesla a popsala
Anatomie
3. Gradareagující
Publishing, a. s.,
zejména
tradice,
jsou geniálními
„Je indická
důležité
vybudovat
si zdravou,
správně
Praha 2007
nástroji k aktivaci činnosti příslušných odabynervového
při styku
s infekcí
bakterie
zlikvidovala
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
dílůimunitu,
vegetativního
systému
www.google.com
v konkrétních
partiích páteře.
V indické
a nedovolila
jejich
namnožení a vznik ložisek.“
mohlo by vásreportáž
zajímat
mít zdravé
cévy?
ZaChcete
Priessnitzem
a vzděláním
Letní škola
2013
Zbavte jeaneb
infekčních
ložisek
Civilizační choroby se u lidí
celou
řadou rozličných
popsány
Jeprojevují
časné ráno.
Nervózně
stepuji na příznaků
zastávce a jsou
vyhlížím
jako řada diagnóz, takže byautobus,
se mohlo
zdát,mne
že toho
nemají
mnoho
společného. Opak je
který
poveze
z Prahy
do Jeseníka,
však pravdou. Jejich příčiny
jsou v podstatě
stejné
a množství
problémů
je projevem
lázeňského
městečka,
v jehož
kouzelné
atmosféře
chronického zánětu probíhajícího
v těle
(například
alergie, migrény, astma, bolesti
se odehrála
letošní
letní škola.
kloubů, ...). Ve zdravém organismu sehrává zánět důležitou imunitní úlohu, protože čistí
tkáně
mikroorganismů,
poškozené
jeho řízení,
kterou ovlivňuje
dnešní svět zapomíná,
dokud se savi se sál opravuje
rozvoněl vonnými
tyčinkamitkáně,
letníchod
školách,
které byly v minu- toxinů,
ma
nepřipomene
–
ale
pak
už bývá většia
zahalil
do
svitu
svíček.
Nesmíme
však
zalosti
pořádány,
mám
zevrubné
například spouští horečku, zasahuje do metabolismu, aby rychleji došlo k
celkové
informace. Vím přesně, kde se ode- pomenout ani na jednu příjemnou tradici. nou pozdě. Tou oblastí je lidská psychika.
regeneraci
organismu.
stresu,
toxinů
a nesprávně
se může
Dotkli jsme seimunity
také detoxikace
mozku, vyZ něj si
všichni odnesli
široký ús- reagující
hrávaly,
co bylo jejich
obsahem, Vlivem
kdo Večírek.
se po stopách
historie detoxikační
na tváři, protancované
střevíce,
zhýč- –dali
z přednášejících
vynikal, kdokkladl
v disku- měv
stát, že nedojde
odstranění
škodlivin
a k opravě
tkání
a vzniká
chronický
zánět.mezích nejzajímavější otázky, … Jenže všech- kané chuťové pohárky a samozřejmě dob- dicíny, představili si zevrubně sortiment
V jiných případech zase dochází ke zbytečně silné imunitní reakci,
která tkáně poškodí.
Joalis, … Ti aktivnější si navíc každé ráno
ny tyto informace jsem sbírala od šťastliv- rou náladu.
protáhli tělo a uvolnili
mysl díky
skvělé rozNutno
podotknout, žezánětů
„vyhodit jsou
si z ko-mikrobiální
ců,
kteří se z
letní
školy přímo účastnili.
Jednou
nejdůležitějších
příčin
chronických
infekční
ložiska,
Letos se štěstí usmálo i na mě. Uznejte, že pýtka“ – to si zasloužili i přednášející, i po- cvičce pod taktovkou Vítězslava Křesťana.
která můžeme najít v podstatě kdekoli v organismu.
pro člověka, který má rád své povolání, je sluchači. Přednáškový program byl totiž bo- Na snídani potom přicházeli spokojení, na-
O
závislým
oddílem
vegetativního
nervového
Rod
Coxiella
– obsahuje
pouze
jeden
systému.
potravy
a pohyb
druh,
a toZajišťuje
Coxiellatrávení
burnetii,
který
je výtrávicí trubice,
jakož i vylučování
znamnou
zoonákazou.
Nejčastějiněkterých
k ní dotrávicích
hormonů.bakterií,
Je jakýmsi
nezávislým
chází
vdechnutím
ohroženi
jsou
mozkem
břicha.
Jeho
jeřezníci,
koordinace
hlavně
lidé
pracující
sefunkcí
zvířaty,
farpohybů
žaludku
a střeva,
kteréseposunují
máři
a lidé
přicházející
do styku
zvířecíobsah
tráveniny.
Dále reguluje
vylučování
mi
surovinami.
Rezervoárem
infekce
jsou
kyseliny hlodavci,
solné v žaludku.
Hlavní
nervové
zejména
od nich se
nakazí
dobypleteně
enterálního
nervového
systému je
se
tek
a další
savci. Hlavním
přenašečem
nazývají
plexus
myentericus
a plexus
subklíště.
U lidí
dochází
k nákaze
především
mucosus.přenosem
Asi 20 % od
neuronů
přímým
zvířat enterálního
(od exkrementů, mlékem, kontaktem). Po nákaze
bakterie způsobí atypický zápal plic, dále
se šíří krví do cílových buněk, jako jsou ma- hou infikovat svalové buňky hladkých sva- kovány buňky endotelu cév a onemocnění
Joalis online
krofágy (imunitní buňky) v játrech, vniká lů. Poruchou endotelu v těle vznikají se projevuje horečkami a vyrážkou, která se
do kostní dřeně, sleziny. Často dochází vyrážky, otoky a poruchy mikrocirkulace postupně šíří z trupu na končetiny. Druh
k zánětům srdečního svalu, zánětům jater, tekutin, tím dochází k poruše funkce or- R. prowazekii je původcem skvrnitého tygánů, která se projeví poklesem tlaku, bo- fu, v minulosti probíhaly velké epidemie
meningoencefalitidám.
v době
válek aosvojit
hladomoru,
Čecháchamase nalestmi
hlavy, akutním
ledvinovým
selhárelaxační
techniky
si dokáže
i ten vnejvětší
éto sice pomalu končí, ale díky moderním
technologiím
si které
posledykteré
hromadně
vyskytoval
v koncena nabídneme příběhy,
vás zahřejí
u srdce.
Těm
můžete
surfování užívat každý den. ním,
Kde?poruchami
No přecedýchání,
na tér,….
Čeleď
Rickettsiaceae
tračních
Dnes život
je stále
rozšířen
skupina
těchtoakčnějším,
kokobacilůkteří
způsose rozhodli
vzíttáborech.
svůj dosavadní
pevně
do
internetu!
Na gramnegativní
webu joalis.EU
jsme nověPrvní
otevřeli
prostor,
Jedná
se o malé
bakterie,
v rozvojových
zemích
v chudinských
čtvrtích
buje
skvrnité
horečky.
Přenášejí
klíš- ráznou
svých
rukou ajeprojít
změnou,
se bude
jistě líbit rubrika
v němž
můžete neomezeně
svištět a plout
potzv.
svěžích
vlnách
jsou
to intracelulární
parazité. Speciálními
a u bezdomovců.
Bakterie
tvoří
ťata. Rickettsia
rickettsiiPro
způsobuje
ho- velkoměst
fyzickoutzv.
kondici.
Cvičení šité
na míru, zdravé
recepty
plných užitečných
informací.
Rubrika
s názvem
Žijeme zdravě
mechanismy
„kradou“
ATP molekuly
(záložiska
hlavně
v buňkách
endoterečkuprozkoumávat.
skalistých hor, jsou
pro ni
typickéjakinfekční
a spoustu
návodů,
si vylepšit
figuru,
najdete
právě zde.
Janabízí
hnedcukry,
několik
odvětví, která
můžete
soba
energie),
aminokyseliny
a dallu cévsi a
lymfatických
cestách.
R. typhi
černě
zbarvené
porutřešničku na
závěr jsme
ponechali
rubriku
s názvem
Prvníje
V sekci důležité
s názvem
Životní
styl
se seznámíte
s tím,
jak lidé vyrážky
žijí, kozpůsobené
ší životně
látky.
Jejich
přirozeným
původcem
endemického,
tyfu. Přechou
endotelu
R. conori
způsopomoc
z přírody.
Ani naše
redakce
nemá tušení,myšího
jak zázračnou
které tradice
vyznávají ajsou
co může
pomoci
zpestřit
každýcév.
vášDruh
hostitelem
a rezervoárem
obratlovci
se se
odtotiž
myšíani
a krys
hlavně blechami.
Vybuje tzv. středozemní
moc má paní horečPříroda.náší
Nedá
odhadnout,
ani vyčísden. Novinkám
oblasti je
zdraví
a také
o kterých (marseillskou)
(hlodavci,
šelmy), zpřenáší
roztoči,
čle-záležitostem,
skytujeužitečné
se v zemích
s teplým
velprojevuje
se vysokou
lit. V tétohorečkou,
rubrice naleznete
rady
od babklimatem,
kořenářek,
by se
nemělo mlčet, je věnována rubrika ku,
Bijeme
na poplach.
novci,
hmyz.
mi často
v přístavech.
bolestmi
hlavy, vyrážkou.
nejen kúry
na detoxikační
a vůbec
vše, co souvisí s dary, které
Tato
sekce nemá
cíl nikoho
vyplašit,
upozornit
na tipyRozšířena
Rod
Orientia
– druhzaOrientia
(dříve
Ric- pouze
Mgr. Marie Vilánková
oblasti
moře,nabízí.
ale po celé
aktuální
otázky týkající
se zdraví
a křovšeho,vco
s nímstředozemního
souvisí. Až příroda
kettsia)
tsutsugamushi
způsobuje
tzv.
Ilustrační foto:
www.samphotostock.cz
mongolotimae
způsobuje tzv.
Příjemnou
zábavu přeje
budete
na chvíli
opustit
každodenní
shon a R.
stres,
nevávinný
tyfuschtít
neboli
japonskou
říční
horeč- Evropě.
www.google.com
astracháňskou
redakce Joalis
a vstuptese
dohlavně
rubrikyza
Pro2.duševní
Poradímehorečku
vám, (oblast u Kaspickéku.hejte
Projevovala
světovékondici.
spojení práce, kultury a zábavy, které letní škola nabízí, záležitost přímo magická.
příjezdem na letní školu jsem měla
CoPřed
je ateroskleróza
spoustu očekávání
a představ….
Ateroskleróza
je zvláštní
druh zánětu
Například
jsem cév
se domnívala,
hotel,
tepen.
Do stěny
se ukládajížetuky,
v němž
budeme
ubytovaní,
se mi stane
které
oxidují,
a postupně
vznikají
pláty,jedinýmcévy
útočištěm,
se budu
zavřít
které
zužují.kde
Podle
místamoci
vzniku
a v klidu
pracovat.
Omyl. Hotelový
pokoj,
pak
dochází
k nedokrvování
orgánů,
který jsem
sdílela
s kolegyní
z ECC
a její
zvyšuje
se krevní
tlak
a přetěžuje
se srdmiloučkou
dcerkou,
mi velmi
říkal pane
pouze
ce.
Tyto pláty
jsou také
rizikové,
po ránu av pozdě
zbytek
dneke
jsem
protože
jejich večer.
místěPo
může
dojít
se pohybovala
v prostředíAteroskleróza
přednáškového
vzniku
krevní sraženiny.
sálu,
tamní
restaurace,
blízkéhokteré
parku
je
typické
civilizační
onemocnění,
a vychutnávala
si každý
okamžik.
je
i tou nejčastější
příčinou
úmrtnosti,
Předtím,
než jsem aterosklerózy
vyrazila na svou
vzděprotože
v důsledku
vznilávací
pouť, jseminfarkty
se zamýšlela
tím,
kají
nebezpečné
a cévnínad
mozproč příhody.
se této akci
říká právě letní
škola.
kové
Ateroskleróza
se také
ne-Popravdě, pojem
„škola“
ve mně
vyvolává
odmyslitelně
pojí
s vysokým
krevním
mírný odpor,
vzdor
vůči institlakem,
který takový
vznikuten
výše
zmíněných
tuci, v níž se pouze
něco musí.
Tento
dojem mne
onemocnění
nahrává.
Aterosklevšak má
opustil
záhy po
slavnostním
zahájení
róza
souvislost
s poruchou
metaboletní školy.
jsem
se rozhlédla
po sálu,
lismu
tuků.Když
Vlivem
této
poruchy dochází
došlo
mi, že
letní škola
není žádná
povinke
změně
poměrů
cholesterolu,
který
je
nost, ale pro většinu
to dotransportován
do a zpřítomných
tkání. Tzv. je
„vysoký
volená spojená
možností
přicholesterol“
ale snení
hlavníněčemu
příčinousevzniučitateromových
a setkat se s plátů.
lidmi, kteří
jsouspousta
jim blízcí.
ku
Existuje
liA mnohdy
nejen
oborově.
Veselé úsměvy,
dí,
kteří mají
porušen
metabolismus
tuků
pozdravy,aletichoučké
avřelé
cholesterolu,
cévy mají štěbetání
zdravé. během společných snídaní a pohledy přítomných, v nichž se azrcadlil
nehraný
zájem
Ateroskleróza
infekční
ložiska
–
a zapálení propřímo
věc, zevražedná
mě sejmuly trému,
kombinace
strojenost
a strach.
Velmi
důležitou
příčinou vzniku ateroskleHned
úvodního
večera
patrné,
že
rózy
jsouz infekční
ložiska
vebylo
stěně
cév. Stětento
ročník
letní
školy bude
nevšední.
na
cév má
vnitřní
epitelovou
výstelku
– enO příjemné
pozdvižení
se postaral
Ing. Jedotel,
hladkou,
spirálovitě
uspořádanou
línek, který
připravil dramatické
pásmo
svalovinu
s si
elastickými
vlákny zajišťující
o Vincenzia Priessnitzovi.
Další kulturní
zápružnost,
je obalena vazivovou
sítí kolažitek čekal
na zúčastněné
Běgenních
a elastických
vláken.veV středu.
této vrstvě
hem také
dramatického
o Buddhojsou
nervová představení
vlákna vegetativního
22
10
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
Enterální nervový systém
Čeleď
Enterální
Coxiellaceae
nervový systém je zvláštním ne-
Surfujte s námi na vlnách zdraví
L
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
hatý, dalo by se dokonce říct,
že náročný. Dopolední bloky
přednášek střídaly bloky odpolední a jedna přednáška
večerní. Přednášející se svých
témat zhostili se zodpovědností jim vlastní, veškeré prezentace byly připraveny skvěle, a to do všech detailů. Když
paní Vilánková mluvila o vesmíru, iluzích a realitě, nešlo
nebýt pozorný.
Když
totižregulují
člověk přítok
mluví
nervového
systému,
která
o něčem,
co ho fascinuje,
krve
do jednotlivých
orgánůsvým
podlezájmem
potřeokamžitě
nakazí
i všechny
okolo. Acévníto se
by
a emočního
naladění.
Detoxikaci
paní
Vilánkové
povedlo.preparátem
Stejně tak Pavlovi
ho
systému
provádíme
VasoJakešovi,
který
povyprávěl
o spojení
páteře
Dren,
který
uvolňuje
mikrobiální
ložiska
ze
a psychosomatiky.
Jeho uvolněný,najdeme
nenucestěny
cév. Jaké mikroorganismy
vypravěčský
styl Vzpůsobil,
že jsou
se povnýcévách
nejčastěji?
první řadě
to
známkové bloky
přítomných
hojně plnily
herpetické
viry, hlavně
Cytomegalovirus
a informacemi,
které lze využít
apoznatky
Epstein-Barr
virus (Lymfocryptovirus),
ale
v detoxikační
ale i v soukroinejen
další viry.
Ty všechnypraxi,
jsou obsaženy
v premém životě.
Paní Málová, dlouholetá příparátu
Herpeson.
znivkyně
detoxikační
metody endotel
C. I. C. a také
Zodpovědné
za narušující
cév
jedna
z chřipkové
nejvyhledávanějších
terapeutek
jsou
také
viry Influenzavirus
(zav praktických
blocích jen potvrdila
to, jej
co
řazený
do Orthomyxoviridae).
Najdeme
dávno věděli
– že se zkrátka
vyzná!
vjsme
preparátu
Joalis Grippeviry.
Z virů
můPřednášky
pana Jelínka
byly Enteroviry,
inspirativní
žeme
dále jmenovat
například
a nevšední.coxsackie
Témata, která
pro tuto letní
konkrétně
anebosihepatické
viry
školu
vybral,
se výrazně
dotýkalaAntivex.
oblasti, na
A,
B, C.
Najdete
je v preparátu
bití energií a se zdravou barvou ve tvářích.
Letní škola 2013 se skutečně vydařila.
A věřte
mi, že to
nepíšu
proto,
že se to sluZ bakterií,
které
cévám
jednoznačně
ší.škodí,
Dokonce
ani nenaproto,
abych
polichotila
uveďme
prvním
místě
chlamypřednášejícím
a účastníkům.
Píšu o svých
die, tedy přesněji
řečeno Chlamydophidojmech
a pocitech,
které
ve mněBakterie
tato udála pneumoniae
(více
v článku
–
lost
zanechala.
A ty byly
Nejen
díšestá
část, bulletin
napozitivní.
str. 19). Tato
bakkyterie
zajímavému
harmonogramu
je nebezpečná
hned zepřednášek,
dvou důkovodů. Nejen žeúžasným
zvyšujepalačinkám,
riziko vzniku
nopnému
pivu rozrušuje
a hýčkání
plátů, ale již vzniklé
pláty
během
lázeňských
procea zvyšuje současně
také
riziko vzniku
dur, ale
hlavně díky
lidem.
krevních sraženin.
Podobnou
bakterií,
Bezstejně
nich by
letní
škola nekterá napadá cévy
jako
chlamydie,
měla zžádný
Líbilo
je Coxiella burnetii
řádu smysl.
Rickettsiae.
se mi
pozorovat,
jak se
Cévy narušují také
další
bakterie, napřív přednášklad Salmonellyvšichni
(Joalisschází
Enterobac),
Mykovém (Joalis
sálu aMollicut),
povídají
coplasma pneumoniae
si, jak během
Helicobacter pylori
(Joalis společných
Helicob),
obědů nikdo
nesedí
Haemophilus influenzae
(Joalis Bacterv koutku a sám, jak(Joalis
se něminMisc1), Porphyrmononas
kteří druhy
teprvestreptokoků
nesměle seAnaerob) a některé
znamují,
zatímco jiní, z nichž léta strávená
(Joalis
Kokplus).
vVýše
prostředí
detoxikační
medicínypředstaudělala
uvedené
mikroorganismy
přátele,
si padajímikrobiální
do náruče, bavilo
mne číst
vují
nejčastější
zátěž cévního
z tváří přednášejících
spokojenost
radost
systému.
Pro jejich detoxikaci
je a
vhodné
z toho, že jejich
nebylopreparáty
marné. podle
kombinovat
výšeúsilí
uvedené
Kromě zátěže
jiného jsem
dostala možnost
zjištěné
spolutaké
s VasoDrenem.
Saseznámit sejes nutné
báječnými
kolegyňkami
z firmozřejmě
nejprve
zkontrolovat,
my ECC
a cítit se příslušná
tak v práci
zase o něco
vízda
je v pořádku
protivirová
nebo
ce „domácky“. Co
víc si přát?
Snad
aby
protibakteriální
imunita!
Pokud
ne,jen
je třese znejprve
letní školy
stala detoxikaci
skálopevnázákladních
tradice, na
ba
provést
kterou se
budou
všichni
těšit jako
na skvěorgánů,
hlavně
jater
(LiverDren,
LiverHelp),
lou dovolenou
a budou
si ji užívat
plnými
sleziny
(VelienDren,
VelienHelp),
případně
doušky
– třeba jako
tu letošní!
plic
(RespiDren,
RespiHelp).
Mgr.
Alena
Rašková
Mgr.
Marie
Vilánková
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
1 Preparát BacterminMisc je součástí Nobacteru.
Na webu joalis.EU v sekci O nás si již brzy
Tento preparát není součástí stálého sortimentu.
budete
moci prohlédnout
galerii
obrázků
V odůvodněných
případech jej lze
objednat
pořízených
v podobě Joalis
InfoDren. na letní škole 2013.
23
11
strava
& metabolismus
imunitu
komplexně
a nepodléhat zkrat- chlamydiemi podporují vznik zánětlivých • Zánět srdečního svalu
kovitému řešení pouhým podáním přísluš- cytokinů v organismu. Pokud tento stav • Ateroskleróza
přetrvává delší dobu, má pro tělo velmi • Chronická únava, únavový syndrom, dených mikrobiálních preparátů.
prese
negativní důsledky. Nejenom, že se projeLidstvo
je poznamenáno
množstvím
epidemií,
a katastrof.
Všichni
• Některé karcinomy,
hlavně gynekologicvuje únavou,
sklony k depresím,
apatií, ale pandemií
Řád
Chlamydiales
– Joalis nesčetným
ké
může
také
nastartovat
autoimunitní
proChlamydi
si dobře pamatují na období ptačí a prasečí chřipky, v němž se svět málem otřásl
Zahrnuje pouze několik druhů bakterií, cesy a často také dochází k poškození • Konjuktivitida – záněty očních spojivek
v
základech.
Všichni nevěřícně kroutí hlavou nad tím, v jaké míře narůstá počet HIV
avšak o co je jich méně, o to jsou důleži- myelinu (obaly okolo nervů), což se projevuje celou
řadou nervových
(bo- Čeleď
Každý druhý
je alergik
nebo poruch
ekzematik,
stále
více mladých párů se
tější zpozitivních
hlediska lidskéhoosob.
zdraví. Chlamydie
Chlamydiaceae
jsou vnitrobuněční parazité. Mají zvláštní lesti, brnění, třas končetin aj.). Napadené Původně tato čeleď zahrnovala jediný rod,
potýká s problémy při pokusech o početí, …
buněčnou stěnu, která nea to Chlamydie, kam všechO tom všem svět ví. Je tu však ještě jedna
obsahuje peptidoglykany,
ny objevené druhy patřily.
ale zato
velké množství
li- se šíří podobně jako epidemie,
Po genomovém upřesnění
záležitost,
která
pidů. Chlamydie se množí
se čeleď nově rozdělila na
a stejně
jako
všechny závažné choroby si i ona
v cyklech.
V prvním
stadiu
dva rody. V některé literaje elementární
(ET),tu nejkrutější daň. Přesto se
tuře však stále přetrvává
dennětělísko
vybírá
mimobuněčná
infekční
starší název Chlamydie pro
o nímetabolicky
v porovnání s ostatními mluví tak
částice, není
všechny příslušníky čeledi.
aktivní a vstupuje
do málo.
buRod Chlamydia – nejvýsměšně
Řeč je o obezitě – nové
něk pomocí fagocytózy neznamnějším druhem z této
„nemoci“, která zamořila lidstvo.
bo endocytózy. Po vniku
čeledi je Chlamydia trachodo buňky zůstává zabalená
matis, který je znám především jako jedno z nejčastějších sexuálně přenosných
onemocnění. Je velmi častým původcem urogenitálních zánětů, způsobuje
zduření lymfatických uzlin
a trachom (chronický zánět
spojivek a rohovky). Nákaza nemusí proběhnout
pouze sexuálním stykem,
Několik faktů úvodem
problémem, který obezitu
Chlamydia pneumoniae poměrně častý přenos je
také od matky na děti
doprovází, je zvýšený
Je až s podivem, kolik lidí se potýká
vazivové
a svalové
buňky
jsou chlamydie- (udává se, že cca 15 % dětí ve věku dvou
cholesterol
a vysoký
krevní
s nadváhou a obezitou. A kolik z nich
mi
stimulovány
zvýšené produkci růs- let má chlamydiová ložiska). U dětí se protlak.
S nimi jdouke
ruku
s tím odmítá cokoliv dělat. Statisíce lidí
tového
faktoru
fibroblastů, což vede jevuje opakovanými záněty močových cest
v ruce také
onemocnění
po celém světě denně podstoupí
nadměrné
produkci
extracelulárního ko- a neurčitými bolestmi břicha, hlavně
ve
vakuole,
kde je Chtějí
chráněna
před
zniče- ksrdce
a cév. V
nedávné
plastické
operace.
vylepšit
vzhled
vzniká
fibroproduktivní
zánět v podbřišku. U žen je tato infekce obzvlášť
ním,
aktivuje
době seazačalo
hovořit
také
svýchpostupně
očí, nosu,sertů,
prsou,a…vzniká meta- lagenu
tkání.
To vede ke ztrátě nebezpečná, protože může probíhat bez
bolicky
aktivnímnožství
retikulární
tělísko. Vtuku,
této neboli
o další zjizvení
komplikaci,
která
Nadměrného
nezdravého
případě
postižení srdce do- příznaků a postupně napadnout epitel děpodobě
není infekční
a intenzivně
se mnos obezitou Vúzce
souvisí,
které s sebou
vláčí každý
druhý člověk
na pružnosti.
infarktům. Zjizvení ložního hrdla, dělohu, vejcovody, lymfaží,
spotřebovává
energii
a živiny z zbavit
hosti- chází
a tou k
je ischemiím
cukrovka II.atypu.
této
planetě, se však
lze efektivně
reprodukčních
orgánů
telské
buňky.
Po namnožení
vyšší je naše BMI,
tím vede ke ztrátě tický systém, postupovat do břišní dutiny
především
přirozenou
cestou.dojde
„Jak opět uČím
plodnosti.
U dýchacího systému se změny a napadnout vnitřní orgány, například játkprosté“,
proměně
na ET,
k roztržení
buňrapidněji stoupá
řeklo
by dochází
se. Jenže
skutečnost
je
tkáni mohou projevovat
ky,
protože
je přeplněná
pravděpodobnost,
že nás jako astma ne- ra, slezinu, střeva, … Až 70 % srůstů vejjiná.
V Americe
je obezitavzniklými
příčinou chla- ve
chronická
obstrukční
choroba. Chlamy- covodů je způsobeno chronickou chlamymydiemi
počtu úmrtí.
až 10 000).
Tyto uvolně- bo
cukrovka
II. typu
postihne.
každého(v
pátého
V Evropě
také sblokují
apoptózu
né
ET infikují
další buňky
v okolí.
Někdy die
U mužů
BMI vyšším
než 35(řízený zánik diovou infekcí. Tato infekce bývá také
každého
desátého.
A Češi před
touto
a mohou
tedy hrát významnou ro- jednou z častých příčin předčasného porodochází
tomu, že hostitelská
buňka pře- buňky),
riziko stoupá
o sedmdesát
hrozbouk rozhodně
chráněni nejsou.
při vzniku
nádorů.
žívá
a postupně
nové
a nové ET. liprocent,
u žen
je to Nebezpečí nastává ve du a poporodních komplikací. U mužů
Právě
naopak. I uvolňuje
u nás strmě
narůstá
kdydevadesát
jsou například buňky děložního způsobuje rovněž celou řadu urogenitálChlamydie
vytváří
ložiska
vzni- chvíli,
dokonce
počet osob,
kterémikrobiální
mají v těle více
tuku,
napadeny
a chlamy- ních problémů a postupuje podobným
kem
tzv.
kryptického tělíska (KT), napří- čípku
procent.
Osoby papillomavirem
s BMI
než je
zdrávo.
dobré
imunity při napadení buň- způsobem, velmi často je přenesena do syklad při nedostatku výživy, při působení diemi.
vyššímUnež
40 mají
virem nebo
antibiotik,
a dalších léčiv ky
cukrovku
II. typurakovinové buňky přijde noviální výstelky kloubů, kde způsobuje
Epidemiechemoterapeutik
třetího tisíciletí?
od jistou…
imunity, aby buňka zanikla záněty.
nebo
při dokáže
výskytu zkomplikovat
určitých cytokinů
v podstatě
Obezita
život(infor- signál
Chlamydie
Ch. suis napadá prasata, neměla by být
mačních
molekul
systému). KT apoptózou.
Cukrovka i obezita
jsoutomu ale zabrání,
každému.
Nejvíceimunitního
zmiňovaným
přežívají mnoho let uvnitř buněk i mimo a tím vyvstává riziko jiných infekcí, zvláště přenosná na zvířata. Ch. muridarum napadá myši, křečky a podobné hlodavce.
ně a většinou pak dojde k jejich aktivaci virových.
Rod Chlamydophila – zahrnuje důležitý
při
stresu
nebo
snížené
imunitě.
ChlamyUveďme záznam výsledků průzkumu STEM/MARK, který
pneumoniae,
který
die do organismu vnikají přes urogenitál- Při jakých problémech využijete preparát druh Chlamydophila
dnes běžně pokládány
za
proběhl ve spolupráci s 3. interní klinikou a Všeobecnou
způsobuje
asi 20 epidemie
% zápalůtřetího
plic. Původně
ní trakt nebo kapénkovou infekcí. Po vnik- Joalis Chlamydi:
takzvané
zdravotní
pojišťovnou.
Zúčastnilo
jej 2058 osob
• Urogenitální
problémy – výtoky, neplod- byla tato
bakterie
přenesena
od zvířat, ale
nutí
do organismu
se ale postupně
šíří se
tisíciletí.
Čechů
s diagnózou
z celé aČeské
republiky:
nost u mužů i žen, srůsty vejcovodů, postupně
se plněII.adaptovala
člověka.
tkáněmi
napadají
hlavně buňky epitelu
diabetes
typu je přesna
850
000
bolesti
v podbřišku,
jsourokem
chlamydie
(výstelka),
endotelu
(vnitřní
výstelka
cév
každým
jejichpovažovány
počet
• Až
42 % lidí
trpících
obezitou
sužují
deprese. opakované potraty, Bohužela často
předčasné
porody,nijak
záněty
močové tru- pouze stoupne
za sexuálně
přenosnou
chorobu,
a lymfatických
hladkých
o dalších
bezmála
40 000.
• Vícecest),
nežvaziva,
50 % svalů
mužů
svou nadváhu
nehodlá
řešit.
bice, záněty varlat, chámovodů, prosta- o kteréTo
se se
příliš
Zapomíná
i kosterních, dále imunitní buňky (makrotýkánemluví.
jak dospělých,
tak se na
• Přes 30 % dotázaných žen odpovědělo,
že
stres
nejraději
zahání
ty, …
to, že jei dětí.
to velmi
problém,
profágy, monocyty, B a T lymfocyty), gliové
I onyrozšířený
se přes svůj
nízký věk
• Dýchací ústrojí – suchý, dlouhodobý ka- tože Ch.
pneumoniae
je přenášena
kabuňky, … jídlem.
často
potýkají s nadváhou,
která
12 % osob
veřadu
věku
18–19 let šel,
trpíCHOPN
nadváhou.
(chronická obstrukční plicní pénkovou
infekcí
stojí za celou
řadou
Mohou• způsobit
celou
rozličných
může
veliceanegativně
ovlivnit
nemoc), astma
problémů,
například
za problémy
dýchacía chronických problémů. Buňky napadené
jejich
následující
roky.
Dobře víme, že s ohledem na zdraví je
třeba držet se hesla: „Všechno se vším
souvisí.“ Stejně jako vysoký tlak se dává
do souvislosti s infarktem a neplodnost je
často spojována s přechozenou
chlamydiovou infekcí, bude také obezita
úzce propojena s celým množstvím
poruch, potíží a chorob, jejichž
kombinace může následně vyústit
v problém daleko zásadnější. Tím může
být například rakovina. Ukazuje se, že
20
12
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
Česko tloustne
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
ho ústrojí. Nejprve napadá epitel dýchacího ústrojí a projevuje se mírnými bolestmi
v krku, chraptěním, mírně zvýšenou teplotou, zadní rýmou, chřipkovými příznaky.
Zhruba po týdnu nastupuje suchý kašel,
únava, malátnost. Vzniknou-li její mikrobiální ložiska, dochází k bolestem hlavy,
tlakům nebo bolestem v oblasti průdušek,
plic, dále k velké únavě a celkové vyčerpanosti. Způsobuje záněty dutin a středního
ucha. Také vznikají mikrobiální ložiska
v endotelu cév. Tato ložiska se mohou podílet na vzniku aterosklerózy, následném
porušení ateromových plátů a vzniku cévních mozkových příhod a infarktu myokardu. Způsobují zánět srdečního svalu,
záněty dýchacích cest, astma, chronické
obstrukční plicní nemoci. Zhoršují rovněž
průběh onemocnění nervové soustavy.
Velmi často jsou jednou z příčin chronického únavového syndromu a vzniku deprese. Druh Ch. psittaci, jehož hlavním
hostitelem jsou ptáci a někteří savci, může být přenesen na člověka, nejčastěji jsou
tímto druhem nakaženi chovatelé ptáků
a veterináři. Člověk se nakazí většinou
vdechnutím zaschlého trusu ptáků. Dochází postupně k postižení plic, kůže, svalů, jater, sleziny, … Druh Ch. abortus napadá hlavně skot, koně, králíky, morčata,
myši prasata. V těhotenství napadá placentu a může dojít k potratu plodu, předčasnému porodu nebo postižení plodu.
Způsobuje také záněty a bolesti v oblasti
břicha. Je možný přenos na člověka. Druh
Ch. pecorum byl izolován z ovcí, skotu, koček, prasat. Způsobuje podobné problémy
jako Ch. trachomatis a Ch. pneumoniae
u lidí. Na lidi se pravděpodobně nepřenáší. Ch. caviae způsobuje oční infekce morčat, myší. Ch. felis je celosvětově rozšířena
u domácích koček, způsobuje hlavně záněty spojivek, kočičí rýmu a dýchací problémy. Je možný přenos na člověka.
Řád Riccketsiales – Joalis
Infodren (Ricketti)
Zahrnuje gramnegativní, velmi malé bakterie různých tvarů, které jsou vnitrobuněčnými, intracelulárními parazity. Kvůli
velikosti a přežívání uvnitř buněk byly tyto bakterie dlouho považovány za viry.
Většina z nich je přenášena hmyzem sajícím krev od zvířat, hlavně od myší, krys
a jiných hlodavců, lesní zvěře, ale i domá- funkcí a zároveň imunitní buňky v sobě
Víte,
že…druhy přenáší hlavně ukrývají ložiska této bakterie. Velmi často
cích zvířat.
Některé
dochází
k Na
souběžnému
přenosu těchto
klíšťata,
jiné
komáři,
blechy,
dokonce než
… ženy hubnou vši,
daleko
obtížněji
muži?
vině je podíl
i roztoči. Ve střevech těchto členovců do- bakterií spolu s boreliózou a klíšťovou enhmoty,
který
je u může
mužů cefalitidou.
přirozeně vyšší. Jejich tělo tak
cházísvalové
k namnožení
bakterií
a člověk
Rod
Ehrlichia
– přenáší se klíšťaty, z místa
být nakažen,
jakmile
mu
infikovaný
hmyz
spaluje kalorie snáze, a to jak během
sportu,
začne sát krev, případně také kontaktem vniku se šíří lymfatickými a krevními cévatak i v klidovém režimu. Dle průzkumů
však velmi
mi a postupně
napadá imunitní buňky,
krevní
destičky,
červené krvinky. Dochází
vysoké procento mužů s nadváhou této výhody
k množení bakterií v těchto buňkách, což
protože
svou hmotnost
vůbec neřeší.
„Ažnevyužívá,
70 % srůstů
vejcovodů
se projevuje
poruchami imunity, srážlivosti krve, anémií. Dochází k zánětům kůje způsobeno chronickou
že, vnitřních orgánů, plic, vzniku ložisek
chlamydiovou
infekcí.“
v kostní dřeni.
Typickými
příznaky
jsou
znamenalo,
že v určitém
období
během
obezita často a ráda
nevolnosti,
horečky,
hlavy
a svalů.
roku
hladověli,
jejich bolesti
tělo bylo
zvyklé
zasévá semínka,
Druh Ehrlichia
způsobuje tzv.
přepnout
se do chaffeensis
úsporného režimu
z nichž mohou
monocytární
ehrlichiózu
(LME),
šetřit tukovými
zásobami.
Ty tam jsou
s výkaly. Stává se, že klíšťata
vyklíčitnakažená
nádorovábo- alidskou
dochází
napadení
makrofágů.
doby, hlavně
kdy tytok národy
žily výhradně
reliózou nebo klíšťovouonemocnění,
encefalitidou mo- ale
se objevují
komplikace
v podobě
vČasto
souladu
s přírodou.
I sem už zavítala
hou zároveň přenášet tyto
bakterie.
především
pak
meningoencefalitidy,
zánětů
doba“ a spolu
s ní ledvin, vysoNejčastěji napadají endotelové
buňky „moderní
nádory jícnu,
krevníhokterý
tlaku,
krvácení
do zažívací„blahobyt“,
nabízí.
Hladovění
krevních cév a kapilár, tlustého
kde způsobují
střeva,zá- ikého
ho traktu.
Může
býtzačaly
fatální
proLidé
osoby
a šetřící
geny
šílet.
něty stěn kapilár. Také prsu,
napadají
imunitní zmizelo
dělohy,
oslabenou
imunitou.
Ehrlichia
zemí jedí
více, nežDruh
potřebují,
buňky, hlavně makrofágy,
slinivkygranulocyty
a prostaty. zs těchto
u psů a může
být
přehýbou je
se rozšířen
naopak mnohem
méně,
což
a lymfocyty. ImunitníAčkoli
buňkyobezita
slouží jako aewingii
nesen
člověka. Podobně
Ehrlichia
ně na
představuje
extrémnědruh
velké
riziko
úkryty bakterií, odkudnemusí
dochází
opětov- pro
býtk přímo
canis nezpůsobuje
onemocnění jen u psů,
obezity.
né infikaci. Tyto bakterie
byly za
velkým vzniku
zodpovědná
problémem v minulosti,
hlavně při
vál- ale i u lidí, kde tvoří ložiska v kostní dřevznik nádoru,
může
ni.
kách, když byla nedokonalá
hygiena
v něm hrát
jednu a do- Příliš
opomíjený problém
Rod se
Neorickettsia
– pro
člověka je patocházelo k jejich zpřenosu
hlavníchdíky
rolí. blechám Proč
obezita neřeší
se stejnou
genní hlavně
Neorickettsia jako
sennetsu,
a vším. Dnes jsou
rozšířeny
především
Podobně
jako
v případě v pečlivostí
a zodpovědností
třebak nákaze může
dojít
při konzumaci
syrových
rozvojových zemích,
v chudin- cukrovka
obezityzejména
a cukrovky
nebo
ateroskleróza?
Snad
ryb, pokud
jsoupřímou
ryby napadeny
infikovaských čtvrtích. II.
Totypu
ale nevylučuje
možnost proto,
vzrůstá u obézních
že ji jako
příčinu smrti
ným parazitem.
Bakterie je
nákazy v populaci,
zvláštěobézních
u cestovatelů
až extrémně
lidí
nikdo
neuvádí. Dočítáme
se,rozšířena
že člověkhlavně na Dálném
východě že
a vzemřel
Japonsku.
Způnebo lidí pracujících
ve volné
přírodě.
riziko vzniku
zhoubného
onemocněl
cukrovkou,
náhlou
sobuje
onemocnění
zvané horečka
sennetPreparát Ricketti
součástí NoBacteru smrtí
nádoru.je
Přejídání
anebo
zůstal ochrnutý
po
su – dochází
k infikování
makrofágů
a v odůvodněných
případech
a nadměrná
tělesnáho lze ob- prodělané
mozkové
příhodě. To
jsou
a poruchám
imunity.
Druh Neorickettsia
jednat v podobě
Joalis
Infodren.
hmotnost
navíc
nebývají
choroby,
které
hrají prim.
Ale že za nimiristicii způsobuje
u koní
fatální
zdaleka jediným hříchem,
mnohdy
stojí právě
obezita,
a žehorečnaté
ona by
onemocnění,
v Americe.
se dotyční
dopouští.
Při jakých kterého
problémech
využijete
preparát tudíž
měla býtrozšířené
vnímánahlavně
jako zásadní
Rod Wolbachia
způsobuje
nákazy
ještě kouření,
Ricketti v Připočtěme
kombinaci ssidalšími
preparáty: problém,
který je– třeba
vyřešit,
to je zvířat
fakt,
nedostatek
• Poruchyponocování,
imunity (oslabená,
nedostateč- který stojí v pozadí. Setkáváme se také
pohybu, spánku nebo třeba
ná imunita)
velice
s názorem, že kvalitní
Čeleďčasto
Bartonellaceae
permanentní
stresy na
a vznikne
• Záněty cév,
červené skvrny
kůži, po- aGramnegativní
zdravé jídlo je bakterie,
drahé a konzumovat
jej
přenáší se krev
nám prostředíotoky,
přímo…stovřené
ruchy mikrocirkulace,
pravidelně
by bylo
finančně
náročné.
sajícím hmyzem.
Tyto
bakterie
dokážou inpro nájezdy
• Kožní vyrážky,
vředy „škůdců“.
Lidé
však zapomínají,
potraviny plné
tracelulárně
přežívat že
v erytrocytech
(čer• Bolesti hlavy, svalů, únava, únavový syn- hodnotných
látek avýstelkách
chytré energie
vených krvinkách),
cév, tvoří lodrom, depresivní
stavy
dokážou
tělo zasytit
více
než cév.
žiska v kostní
dřeni adaleko
ovlivňují
tvorbu
A co genetika?
• Záněty ledvin,
plic, jater
potraviny
prázdnými
kaloriemi.
Ložiska v nabité
červených
krvinkách
jsou chráFráze: „Máme
to av dalších
rodině“,vnitřje
ních orgánů
Dáme-li
si poctivý
steak
s trochou
něna před
imunitou
antibiotiky
a přílohy
jsou přív případě nadměrné tělesné
ačinou
spoustou
zeleniny,
prokážeme tělu
periodicky
se opakujících
příznaků
hmotnosti velmi obehranou
nemoci.lepší službu a zasytíme ho na
písničkou. Můžeme jí věřit? daleko
Čeleď Anaplasmataceae
delší čas,
než Rochalimaea)
kdybychom si –dali
Rod Bartonella
(dříve
obV některých
případech
Zahrnuje bakterie
způsobující
onemocně- mnohem
hamburgery
dvojitouDruh
porcí Bartonella
hranolek.
sahuje
několiks druhů.
ano. Uvádí
se, že ažse ho- tři
ní nazvané ehrlichióza,
projevuje
Pravidelný
a vydatný
by mělv být
quintana byl
velkým pohyb
problémem
1. svě60 %podobnými
lidí tloustne
právě
rečkami a příznaky
mononutové válce. Způsoboval volyňskou nebo takvůlikgenetickým
kleóze. Dochází
napadení imunitních samozřejmostí.
dispozicím.
Umění mírnit
stavy ké zákopovou horečku. Přenašečem je veš
buněk, projevy
onemocnění
se vyskytují
lidéčasto
přestanou
vůči infišatní. Dnesže
jsou
touto být
bakterií
nekontrolovatelné
k jídlu,
v mnoha
orgánech, hlavněchuti
v kostní
dřeni, Doufejme,
svému
slepí a hlušíalkoholici,
a že se dosud
kovánitělu
bezdomovci,
drogově
omezit
játrech,přejídání
plicích. a zařadit do svého
statistiky,
které majínejenom
ve svém pezávislí. Infekce
se projevuje
jídelníčku
vyváženou
stravu už však
Rod Anaplasma
– nejdůležitější
pro člově- negativní
hledáčku
Čechy,
co
riodickouobézní
horečkou,
alezačnou
i neurologickými
záleží
pouzeAnaplasma
na naší vůli.phagocytophilum
S tím genetika
ka je druh
měnit
k lepšímu.
problémy,
bolestmi,
záněty srdečního svanemá
společného.
Ačkoli
existují
group,nic
který
způsobuje
tzv. prý
lidskou
gra- nevidět
národy,
kteréehrlichiózu
jsou obezitou
kvůli
nulocytární
(LGE).
Projevuje se lu, lymfatických cest, cév. K infekci druhem
Text:dochází
Mgr. Alena
Rašková
nejenom
při
genetice
skutečně
To platí
horečkou,
únavou,ohroženy.
bolestmi hlavy,
bolest- Bartonella henselae
Zdroj:hmyzem,
časopis Týden,
čl. například
Epidemie XXL
ale také
přes
zejména
amerických
Indiánech,
mi svalů, ozáněty
nosohltanu.
Rezervoárem štípnutí
Rouxškrábnutí.
Daniel.: Revoluce
v léčení
obezity,
Tvoří ložiska
v lymfaticPolynésanech
a Mikronésanech.
jsou drobní savci,
vysoká zvěř, kTato
přenosu kočičí
cukrovky,
vysokého
tlaku
a cholesterolu.
cestách
(zvětšené
uzliny),
játrech, sleetnika
disponují
šetřícími
geny. buňky kých
dochází
klíšťaty.tzv.
Bakterie
napadá
Fontána,
zině, dochází k novotvorbě
cév.Olomouc
Na kůži
Není
divu, vždyť
ještě hlavně
v nedávné
době
imunitního
systému,
granulocyty,
www.obezita.cz
angiomatóza
byli
lidévakuoly
zvyklí jíst
především
tvořítito
v nich
naplněné
těmito bak- může vzniknout benigní
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
(červená
plastická
skvrna), ve vnitřních orpotraviny,
které si sami
vypěstovali,
což
teriemi. Dochází
k poruše
imunitních
?
13
21
no nechala a odstěhovala se do Čech, za lujezdce, mu navrhuje, jestli by tam nechtěl
lepším… Máme pocit, že to neříká jen tak; pustit nějakou živější muziku. Pepíček děže to myslí zcela vážně. Ale její manžel ani lá, že mu vůbec nerozumí...
Na dálnici před Budapeští se jeho rozšafsynové nechtějí, jsou prý příliš srostlí s míná jízda, během níž stíhá telefonovat
stním krajem.
Hádáme, kolik jí je vlastně let, protože ve a psát SMS, stává opravdu nebezpečnou.
venkovské sukni a nepostradatelným „ba- Pepíček v pravidelných intervalech upadá
bičkovským“ šátkem na hlavě bychom jí do mikrospánku a probudí ho vždy až
hádali víc než podle mladistvého obličeje zvuk kol, které uslyšíme při přejezdu struka bystrých očí, které prozrazují její živou turovanou bílou středovou čarou nebo čanaděti,
krajnici.
se snaží
povahu
se sklonem
ketomu
vtipkování.
češ- rou
nevyskytovaly
a bylo
tak od Její
narozea dvě
měliHonza
neustále
novésaPepíčkem
nové záhovořit.
Nepomáhájim
to. tato
Žasneme
tina
dojemná,
užívá
slova
jako
ní, tojeznamená,
žečasto
v žádné
etapě
svého
ži- neustále
chyty Borrelie.
Samozřejmě
bakkde Honza
bere
tolik nových
nyjčko,
mušíme,
zvostála,…
Má- nad
vota s nimi
tato tam
ženabych
do styku
nepřišla.
terietím,
přinášela
příslušné
obtíže,
a tak se técea doplňujících
otázek
týkajících se
Bame
pocit,jsem
že jsme
se az hledal
Čech jsem
přesunuli
Nechtěl
se vzdát
příči- mat
lá rodina
roky motala
v bludném
kruhu
Ori, který
sedí v druhé
řadě sedadel
vnu
prostoru
a v čase
nejméně
o padesátjsem
let nátu.
opakované
infekce.
Z rozhovoru
nejrůznějších
zdravotních
komplikací.
Ačpřípady, které se podařilo se dozvěděl, že manželé staví na vesnici koliv všichni žili na vesnici, les nenavštěvoa při stavebních pracích potencionál- vali a žádným zvláštním zemědělským prarozřešit díky invenci, díky dům
ní maminka vydatně pomáhá. Nevím, jak cím se nevěnovali. Oba rodiče byli inženýři
podrobnému rozhovoru mě to napadlo, ale doporučil jsem ženě, a děti studovaly střední školu v okresním
se vyptala na historii místa, kde nyní městě.
s klientem. Dobře si aby
byla stavební parcela. Bylo velice překvaByli to lidé, kteří velmi řešili výživu, a provzpomínám na tři nejlepší pující, když mne příště navštívila a sdělila to jsme se pokaždé bavili, jaká zvířata dopřípady v tomto smyslu, při mi, že na místě, kde roste jejich dům, se ma mají a co jedí. Jejich velmi oblíbenou
v minulosti nacházel velký ovčinec, v němž stravou bylo kozí mléko a výrobky z něj,
kterých jsem se měnil na se samozřejmě po desetiletí, možná po vše od vlastní kozy. Protože mě navštívili
Sherlocka Holmese. staletí ovce chovaly. Napadlo mě, že při vý- již poněkolikáté a stále s aktivní Borrelií,
kopových pracích došlo k rozvíření tohoto napadlo mě, zda pasoucí se koza nemohzaklíště
Pepíčkem),
se ujaltakže
role borelióanděla
Po chvílikterý
prozrazuje
(nepřímo,
mikroorganismu,
se do země
dostal (hned
la chytit
s boreliózou,
lo nedostavěné hasičské zbrojnice, kterou dozadu.
Tušíme,
žejemá
v úmyslu Nakov příže jí právě
čtyřicet
let.Pře- strážného.
mršinami zvířat
nebo bylo
z jejich
výkalů.
zou trpí a její
mléko
infikované.
dodala a sponzoruje partnerská obec vs hádance),
životu
nebezpečné
situace
udělat
nec proč
by ne,
podobný princip
nacházím
z Čech, konkrétně z Plzeňského kraje. „Je- žíval v zemi několik desetiletí, a když se padě
přes sedadlo
po volantu
Trávíme
den v Gerniku.
Má pro „rybičku“,
na poslední
stavbě pohybovala,
docházelo
u kojenýchskočit
dětí, potažmo
u matek,
které
nom
ale nevím,
Zmetání
ovcí kdyby hořelo, jestli by ta- žena
zvrátit směr
jízdy.
Ori je
vojákem z popřijet a do Čech
přivézt V
Pepíček
Švajpravděpodobně
k reinfekci.
každém
pří- amlékem
vylučují
různé
mikroorganismy,
dy
na Gerniku bylo
dost vody.“
poznameOsmadvacetiletá
vdaná
žena mě
v té do- nás
Naše plísně.
země je
v dobrých
mu asi
55 let. Před
ještě volání.
paděJejsem
jí poradil,
ať senedávnem
dál detoxikuje,
velmi často
Manželé
mi rukou.
však sdělinává
paní řídící. již třetí rok. Důvodem je- ner.
bě navštěvovala
trvá ta značně
adrenalipoměrně
krásné chalupě
na Bígru,
ale navstavbu
již nevstupuje
a přebývá
po li,Asi
že dvě
kozahodiny
ven nechodí,
je držena
v chlívTo návštěv
už sedíme
o opakované
sto metrů dál,
na rozhlejích
byly
spontánní
po- bydlel
jízda,
běhemaníž
se nikdo
z nás klíšnepřed
krátkým
časem žijících
se podruhé
oženil nová
celou
dobu
u rodičů,
ve vesnici
ku, trávu
jí donáší
nikdy
na ní žádné
hlém
vesnickém
uzavřeném
dvorku.
Od ale
traty ve
třetím měsíci
těhotenství.
Myslím,
na se,
chvilku
se svou novou
ženou
z Banátuod
seinkrimispoleč- odvažuje
asi deset
kilometrů
tě nenašli.ani
Zdálo
že tatozadřímnout.
cesta bude
ranního
slunce
nás
živá
střecha avzdálené
že v té době
měla
za chrání
sebou již
tři potraty,
jsme
maximálně
Užjsme
hoodstěhovali
doAťČech.
Bígru Všichni
novaného
místa.
tomuChalupa
bylo ve vskutečslepá, ale
nevzdával
jsemve
se.střehu.
Nakonec
za rozrostlé
vinné
révy,
dvoře pokusu.
pobíhá ně
obávala se
pustit
do na
čtvrtého
systematicky
opuštěná.
nosti jakkoliv,
počtvrté žena dítě donosila dinu
se povelice
dlouhém
rozhovorunabízíme
dostali k Pepíčtomu,
množství
a dvaže
venkovští
pejskové.
Nápadné koček
však bylo,
jsem stále
dokola zůstala
že řízení
vezmeme
do svých rukou.
celý život
autopak, myslím,
mělajezdil
ještě jako
jednořidič
nebo
dvě kovi,
že matka
této kozy
z nevysvětlitelných
důNacházíme
opět v rodině mikroorganispana řídícího. aPepíček
u dotyčné se
diagnostikoval
Když už
skutečně nemůže
Rumunsku.
chlapy
z BígruMoždo- Pepíček
další vděti.
Vše tedyVozil
šťastně
skončilo.
vodů keodmítá.
konci svého
těhotenství
zahynuPaní
nám Brucella
přesně na
osmou hodinu
mus řídící
nazývaný
melitensis,
který busu
pozornost
Každýnebyl
den dvě
hodiny pravtam udržet
ná,zažeprací.
můj výklad
objektivně
la. Jedno
z kůzlata– snad
kozu,i sám
jejíž získává
mléko spotaranní
připravila
štědroujemuž
a poctivou
banát- lů
způsobuje
problém,
se přezdívá
že užoblibou
to nejdekonzumují
dál, k výměně
Usedvěvhodiny
nazpátek.
těžkou
pracíjako
do cit,
každém
případě Za
se však
ukázal
kovou
mísvolí.
slovenští
skou
snídani
(v rámci
naší ceny
za 350
Kč adivý,
„zmetání
ovcí“.
Domníval
jsem se,
že tenza– volant,
zkouším
řazení
a řídím
Nyní se živí tím, že vozí mikrobusem dám
účinný.
klienti
se podařilo
zachránit.
V mysli
mi
na
a den za nocleh,
bohatou
snída- dolů.
to osobu
mikroorganismus
je příčinou
opakovačeskou poznávací
značkou
cenaskočila sotázka,
zda uhynulá
koza neni
a bohatou
ných
potratů, vesnickou
ale ať jsemvečeři
dělal, o
coněkolika
jsem dě- české turisty z Čech do Banátu a Rumuny, mikrobus
noc.boreliózou,
Cesta z Budapešti
přes
ty české,borelióza
tak ty rumunské, za lepším vý- lou
trpěla
kterou by
naBratislavu
své kůzle
chodech).
stála
polopenze
jen jak
lal, při další„Loni
návštěvě
jsem
jej opět našel.
Záludná
do Brna,Mé
důvěrně
trasa,
po které
do Čech.
Pepíček
mobilního
te- až
přenesla.
úvahyznámá
manželé
vcelku
po300
Kč!“
prozrazuje
Honza, který
tady
mi- dělkem
Žena
se však
nepohybovala
nikde
v blízVe druhém
případě
byladozáležitost
ještě
užjelikož
tolikrát
projížděli
s Joalisem,
na Rodina
beton slibuje,
že dorazí
okolo jsme
tvrdili,
uvedli,
že předešlé
kozekdyž
časnulý
pobýval
a vlastně
letošníovce
vý- lefonu
kostirok
ovcí,
ani široko
dalekocelý
se žádné
složitější.
ze Slovenska,
manželé
jedenácté hodiny dopoledne a vyzvedne jsme vyráželi na přednášky do maďarské
let do Rumunska zorganizoval. Zdražili.
Paní řídící s námi u snídaně stráví zhruba nás z gernické hospody. Nakonec má metropole. Všichni v autě usnuli tvrdým
zaujalo
hodinu
a půl,nás
obsluhuje nás a ode dveří dvouhodinové zpoždění… Zjevně nestíhá, spánkem. Včetně Pepíčka Švajnera…
z kuchyně, které jsou hned vedle stolu, snad kvůli tomu, jak chce každému ve
Zůstávají jen čerstvé obrazy a vzpomínky
u něhož sedíme, nám vypráví řadu zajíma- všem vyhovět.
Vyrážíme z Gerniku po prašné cestě dolů na historii našeho vlastního národa, na
vostí o životě na Banátu a o svém soukromí. Víme, že má dva syny. Že dělá ve vsi k Dunaji, do města, okolo opuštěných ob- kraj, v němž místní ještě důvěrně znají, jak
zdravotní sestru a dodělávala si bakalářský rovských dolů na měď. Bavíme se s Pepíč- se dělá sýr, ten domácí, vynikající balkánUniverzitní lékaři z Oxfordu mají velice originální hobby. Obcházejí totiž ordinace svých kolegů
titul v tomtéž oboru. Že tady na Gerniku kem a záhy zjišťujeme, že je zcela nevy- ský sýr, za sto korun kilo, z kozího, kravvyptávají
se jich,
kolik
oklamali.
Říkáte
si,místní
že seještě
ti věči ovčího mléka.
Kde
a unavený.
Tušíme,
že svých
cesta spacientů
ním ského
v podstatě zastává pozici doktora, protože aspalý
lékaři z Oxfordu asi dí,
musejí
nudit,
když
nemajído
jak sehodně
orá pole,
jak se
zapřáhne
nechtěným dobrodružstvím.
doktor sem, do těchto zapadlých končin, bude univerzitní
kůň,Dobře
jak se vědí,
seje obilí,
seká kosou
Pepíček jena
velmi
nábožensky
založený, tak povozu
téměř nejezdí. Že běžně dělá chirurgické
práci
nic smysluplnějšího?
Omyl.
co dělají.
kopy
ze sena.
Jak se ručně
lidí tady
v Banátu. Ne- selouka,
zákroky, jako je šití sečných ran. Zároveň jako většina starších
Za jejich
„lelkováním“
totiž dělají
skrývá
velice
užitečný
zastává funkci neplaceného sociálního zapomene se u každého křížku či kapličky, podojí kráva, jak se v chlévě narodí telátvýzkum. Ten odhalil, že více než 90 % dotázaných lékařů
pracovníka, a tak třeba minulý týden po- kterých je ve zdejším kraji požehnaně, po- ko. Jak vypadá čisté noční nebe plné jasve všechny
svých ordinacích
běžně
s placebem.
ných pracuje
hvězd a kde
lze jen tak pozorovat pačleny osádky
máhala místní rodině umýt a obléknout křižovat. Věří, že
dající
hvězdy
a vůbec nic si nepřát…
mikrobusu
ochrání
před
jeho
únavou
Pannebožtíka do rakve, neboť toho pozůstalí
je pozorovat,
splynoutzana
chvíli
benzinové
pumpě
nebyli schopni. To všechno dělá za plat čí- na Maria a víra. Na o
to znamená?
Že při
stále Jenom
více pacientů,
kteří přicházejí
lékařem
čarovnouproblém,
přírodouodchází
zdejšího
kraje a stát
má na levé
ruce szdravotní
tající 3 300 korun měsíčně (přepočteno na čerpání nafty a při placení
s podezřením
na nějaký
s receptem
na
se její součástí.
Jakmile
sedne do auta,
naše peníze). Loni byla v Čechách na omotaný růženec.
„léky“ nebo
s doporučením
na vyšetření,
které ve skutečnosti vůbec nepoa foto: Ing.
Vladimír
křesťanské
chorální
Plzeňsku na svatbě a viděla, jak se žije pouštítřebují.
Chtějí
péči achrámové
dostanoumužji. To je pro ně Text
nejdůležitější
fakt
a takéJelínek
nejvýObr.
mapy:
www.google.com
sbory. Honza,
který
sedí
na sedadle spou nás… Říká, že by na Gerniku hned všech- ské
znamnější
krok na
cestě
k „uzdravení“.
Jedná se o podraz,
anebo
záchranu?
O tom se
Sherlock Holmes ve službách
detoxikace
Užitečné placebo
C
18
14
mikrobiologie
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
Bakterie
perličky
z poradny
ná
cibule a rajčata
rostou v tomto teplém
kraji.
Po třech nocích spánku pod širým nebem
usínáme v domku s improvizovaným podDetoxikační medicína
krovím, do kterého se leze po schodech
tak strmých,
že pohyb na
nahoru
vyžaduje
aplikovaná
klientech
alespoň základní horolezecké dovednosti.
bývá obvykle rutinní
Ráno jdeme pěšky přes vesnici okolo
záležitostí
a dnes
je natolik
místní
hospody, před
níž je možnost
venkovního
posezení
pod
slunečníky
s
popipropracovaná, že postupy
sem značky piva Timisuarana. Dva kulaté
ani zvláštní
stoly jsounevyžadují
zhotoveny z nadměrně
velikých
dřevěných cívek
na kabely,
které zdeO
ve to
vsi
tvůrčí
přístup.
pravděpodobně zbyly po ukládání vedení
zajímavější
pakdoleva
takové
elektřiny
do země. jsou
Zahýbáme
oko-
Dnešní díl seriálu je věnován
mikroorganismům, které jsou zařazeny
(část šestá)
k bakteriím, ale svým chováním se
podobají spíše virům. Díky své
velikosti a díky tomu, že se
dokážou množit pouze uvnitř
se v dívcese
děje.
to vyndávali klíšťata, protože se pásla ven- ho, cobuněk,
dlouho za viry
ku. Zdálo se, že zdroj je jasný. Koza – mat- Byl jsem požádán, abych
považovaly.
ka, trpící boreliózou, chcípla. A jediné dívku alergie zbavil, Tyto bakterie
vrátitschopné
do
z kůzlat, které přežilo, trpělo boreliózou a ona se mohla
nejsou
si samy
školy.
rovněž.
vyrábětpředtím
energii ve formě
Jako již mnohokrát
Abych měl jistotu, nechal jsem si poslat
řešeníatéto
situace ji
mléko od této kozy. Jednalo se o tři vzor- ani v případěATP
kradou
ky, a sice o mléko syrové, mléko pasterizo- nemohu říct, že by šlo o racionální
hostitelským buňkám.
vané při sedmdesáti pěti stupních a mléko úvahu. Jednalo se spíše o pocit, intuiznal ito
příbuzenstvo
převařené. V mléce syrovém, ale i v mléce ci. Přestože jsem
Jsou
tedy
pasterizovaném jsem Borrelii skutečně na- zmíněné dívky, což byli velmi seriózvnitrobuněční
šel. V mléce převařeném nebyla. Obdržel ní, vysokoškolsky vzdělaní lidé, a matenergetičtí
parazité.
byla přísná učitelka,
jsem ještě vzorek tvarohu a sýru – v obou ka, jak jsem uváděl,
za zmíněným
obrazem
případech se jednalo o vzorky infekčně ak- napadlo mě, zdaPatří
sem chlamydie,
tivní. Zdroj opakované boreliózy byl nale- nemohou být drogy. Tiše jsem dal do EAM
které
poměrně
nu jejích problémů. Otázal
„drogy“
a bez
zen a následovala příslušná opatření. Život diagnostického setu heslojsou
pocitu překvapení
jsem jsem se jí, co mám matce říct. Slečna užíto kozu nestálo, ale její mléko od té doby nějakého většíhočasté,
šíří se mezi
našel pervitin, marihuanu i taneční drogu. vání drog rezolutně popřela a řekla, že nerodina důsledně převařuje.
lidmi a způsobují
Zapátral jsem, samozřejmě
jsem všechny má před matkou naprosto žádné tajemdrogy nalezl v mozku
a vše
mi bylo
jasné. ství. Po matčině příchodu jsem tedy svůj
Když pravda bolí…
celou
řadu
problémů.
Třetí případ je z poněkud jiného soudku. Nešlo o žádnou alergii, ale o silnou reakci nález zopakoval. Pohled do tváře matky
Druhou skupinou jsou
Do mé poradny vešla rázná žena se svou na zmíněné drogy, s čím se ve své poradně byl poněkud šokující. Velice vehementně
ricketsie,
jejichž
U některých
lidí je- začala svoji dceru bránit a dcera se snažila
dvacetiletou dcerou. Žena, zaměstnáním opakovaně setkávám.
učitelka, mi vysvětlila, že dcera trpí závaž- jich drogová anabáze nezanechává na psy- rychle obrnit pevností neoprávněně nařhlavním rezervoárem jsou
nou alergií, která jí dokonce znemožňuje chice nijak závažné stopy, jde-li o tzv. leh- čeného jedince. Byl jsem si však zcela jistý
zvířata,
k přenosu
členovce
krev.
svým zjištěním a klidně jsem trval na svém,
ké drogy, přes
ale setkal
jsem se i ssající
lidmi, jimž
studovat
na a
vysoké
škole – již dochází
v průběhu hlavně
prvního ročníku studium ukončila. Jako i ojedinělé požití drog způsobilo rozjetí až se postupně obrana dcery rozpadala
alergické potíže byly uváděny točení hlavy, psychotických symptomů nebo tak závaž- a celý případ skončil víceméně úprkem
prostá nesoustředěnost, chaos v myšlen- ných projevů nervové dysfunkce, že tito li- z ordinace, protože pravda nebyla pro nikách, únava, neschopnost se učit. Diagnó- dé nemohli například již dál studovat ne- koho ale vůbec příjemná.
Jak už jsem říkal, byly to zajímavé a slozu alergie podpořilo alergologické oddě- bo pracovat.
Matka se direktivně ptala, zda jsem již žité případy, které měly dva dobré a jeden
lení, které dívku jako alergičku zkoumalo
a léčilo, avšak neúspěšně. Světlo boží tedy došel k nějakému závěru. Poslal jsem ji zlý konec. To je docela dobré skóre...
MUDr. Josef Jonáš
všakmínky
pryč, pro
abych
dceři oznámil,
že jsem
rozmnožování,
raději
se ukryjí na
spatřily
teorietyto
takzvané
molekulární
rotože
bakterie
přežívajíalerpouze
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
v jejím
organismu
objevil
jako příčibezpečná
místa,
kamdrogy
se většinou
antibiotika
gie aintracelulárně
jiné, poměrněabizarní
to-běžchovajípředstavy
se jinak než
né bakterie, k jejich likvidaci a odstraně- nedostanou, a počkají, až pomine jejich vliv.
ní jejich mikrobiálních ložisek je zapotřebí Pak se začnou opět rozmnožovat. Pro orgazapojit ještě jinou část imunity než jen proti- nismus je situace o mnoho horší – v tu chvíli je
bakteriální imunitu. Díky vnitrobuněčnému totiž oslabený. Je tedy velmi důležité vybudozdravou,
reagující
imunitu, případech
aby
dopouštějí.
V některých
je nejlepším způsobem, jak se
přežívání
je problematická
léčba
antibiotiky.
vedou
rozsáhlé
spory. Zatímco
jedna
skupina lidívat
na si
placebo
na-správně
při styku
s infekcí
bakterie
zlikvidovala
a ne- do stavu uklidnění a spokojenosti
zbavit,
uvést pacienta
Působí
na na
ně menší
skupina antibiotik,
jsou todruhá
hlíží
jako
něco bezmála
trestuhodného,
skupina
jej potíží
dovolilaneškodí,
jejich namnožení
a vznik
ložisek.
s průběhem
léčby.
Některým jedincům totiž mnohem více než
spíše chemoterapeutika,
která
mají o
celou
schvaluje
a vítá. Existují totiž
důkazy
tom,řaže placebo
Pro vnitrobuněčné
infekce
je velmi
významzpůsob
léčby
prospívá
pocit, že je o ně postaráno. Doporučení
du dokonce
nežádoucích
účinků
včetně oslabení vlastba
že může
pomoci.
ná buněčná
kterou řídí
okruh
sleziny. není potřeba, anebo recept na léky,
které
objektivně
níPlacebo
imunity.dávno
Díky vývojovému
cyklu
dvou
sta-berlička,
není vnímáno
jenve
jako
lživá
která imunita,
má k vyšetření,
Pro detoxikaci
používáme
prekteréokruhu
neuškodí,
ale ani nepomohou,
může tedy být ze strany lédiích
třeba
také
užívat
antibiotika
za
úkoljedělat
z lidí
blázny.
Pojem
placebo delší
efekt úzce
souvisí s lid-tohoto
paráty VelienDren,
VelienHelp.
Dále jepsychologický
důleživelice užitečný
tah. Jak se říká: „Věř a víra tvá
dobu,psychikou,
což opět pro
tělo
velkou
skou
a ta,
jakpředstavuje
víme, dokáže
divy.záJe například
schop- kařů
nespecifická
imunita,
která
tě uzdraví.“
A to není
vše.jeZ výzkumu, který proběhl na britské
těž.vsugerovat
Na internetu
celá dobře,
řada návodů
na
tělu, koluje
že se nemá
že strádátáa přirozená,
že jej sužuje
prováděna
NK-buňkami
a komple- například vyplynul fakt, že užívání
of Southampton,
a rad o dlouhodobém
kombinací
nemoc.
Citliví jedinci seužívání
tak často
ocitají v antiordinacích
lékařů,především
kde University
Tuto
částplacebo
imunitypilulek
řídí okruh
jater,
je- tlumit bolest. U sledovaných osob,
dokáže
účinně
biotik, jea ale
nutné si popisují
uvědomit,
že je to
pro mentem.
detailně
přesvědčivě
příznaky
všemožných
chorob.
Vydetoxikaci
provádíme
preparáty
LiverDren,
které placebo
užívaly,
se do nervového systému začaly uvolňotělo skutečně
obrovská pozorování
zátěž a že velmi
rych- ho
šetření
ani dlouhodobé
však obvykle
žádnou
z těchLiverHelp.
Důležitým
okruhem
přitělo
odstraňojež na
působily jako jakési přírodní analgetikum.
le po
ukončení
antibiotické
může do-Mnozí
to
nemocí
neodhalí
a léčba terapie
bývá ukončena.
pacienti
se vat látky,
ložisek
těchto Práce
mikroorganismů
je okruh obrovskou dávku zkušeností a obezs placebem vyžaduje
jít k opětovné
infekci, protože
je výrazně
os- vání do
poté
ocitají v ordinacích
psychiatrů,
anebo přicházejí
lékáren
srdce,
protoželémístem
vzniku
ložiseklékaře.
je hlavně
řetnosti
ze strany
Pokud je však tento způsob léčby provlastní
imunita. Zároveň
slabena
receptem
na anxiolytika.
Postiženýtaké
člověkpřibývá
přístupem
endotel
a kapilár.
detoxikaci dokáže
tohoto skutečně zázraky.
váděn K
zodpovědně,
antibiotické
terapii
dochází
ke zvýšenému
kařů
znepokojen,
jelikož
subjektivně
se cítí opravdu
zle.cév
Vyžaokruhu
použijeme preparáty CorDren, CorText: Mgr. Alena Rašková
vzniku
mikrobiálních
Z pohledu
duje
proto
další vyšetřeníložisek.
a další léky…
A kruh se
uzavírá.
Help, VasoDren.
zátěž čas.
způsoTýden, čl. Bez předpisu ani ránu, str. 70
mikroorganismu
je toto
naprosto
přirozené,
Podle slov některých
odborníků,
lékařů
a výzkumníků
není dob- Pokud zjistímeZdroj:
těmito mikroorganismy, je třeba řešit
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
protože
v těle
nepříznivé
podré
vnímatpokud
placebo
jakopanují
podvod,
kterého se
lékařibenou
na pacientech
Bakterie – chlamydie a ricketsie
P
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
november
-–december
október 2013
2012
15
19
cesty ke štěstí
„Šapte beri!“*
objednáváme
v zapadlé
rumunsko-české
hospodě, která se
nachází ve vesnici
Bígr v rumunském
Banátu. Obsluhuje nás
mladá, česky mluvící
hospodská jménem
Marie (po několika
dnech nabýváme
dojmu, že se tady
v českých horských
vesnicích skoro každá
žena jmenuje Marie).
Všude dobře,
doma nejlíp
*rumunsky sedm piv
B
lonďatá Marie je oblečena v bílé teplákové soupravě. Když pochopí, že
to s námi, sedmi Šumavany z českého
jihu, bude tady v hospodě „na dýl“, kamsi odchází. Po chvíli se vrací převlečená, navoněná a nalíčená, na sobě přilnavou blůzku s mohutným výstřihem. Zjevně se baví
a těší ji pozornost sedmi mladých mužů ze
země, „kde je lepší život“ než tady v horách, v Bígru, patnáct kilometrů cesty po
prašné silnici nad Dunajem, tisíc kilometrů od Čech. Snad tady, připoutaná
k hospodské pípě, může snít o tom, že
se na prahu hospody jednoho dne objeví její princ, vysvobodí ji a odvede si
ji do země, kde jsou daleko větší možnosti než tady, kde se nic neděje, není
tady práce a na polích kolem v potu
tváře dřou už pouze ti staří, kteří jsou
se zdejšími grunty srostlí jako strom
hluboko zakořeněný v zemi a stále ctí
tradici a dědictví svých otců a dědů.
Eibenthal, Bígr, Rovensko, Gernik,
Svatá Helena. Pět ryze českých vesnic
v rumunském Banátu, kam se za téměř
dvě století jejich trvání nevkradl v masivní míře rumunský vliv a zdejší obyvatelé si ponechali svoji českou řeč, zvyky, českou školu, …
ce, ovoce a víno. Povzbuzeni jejich zprávami vydali se vystěhovalci na pochod za
novou nadějí. Na výstrahy sousedů pak odpovídali slovy věštby: "Země Česká bude
příští válkou rozdrobena a pohlcena. Potom my, osídlenci z Banátu, se vrátíme, zemi znovu zřídíme a zaplníme ji novým
a lepším národem.“
Pozn.: Z krajanské kroniky
V roce 1718, po rakousko-turecké válce,
byly oblasti Banátu přiděleny Rakousku.
Banát byl rakouskou hraniční provincií
sousedící s Tureckou říší, nazývanou VoV létě roku osmnáctistého dvacátého os- jenská hranice. Rovinatá část Banátu byla
mého se vypravili dva průzkumníci z řad postupně osidlována Němci z jižního Nětěch, kteří se chystali odejít za lepším mecka, ale hornatá část Banátu mezi řez Čech až do rumunského Banátu, na na- kami Dunaj a Nera zůstala až do roku 1823
máhavou pouť směrem na jih. Podle kro- liduprázdnou divočinou.
Zalidnění tohoto kraje bylo pro Rakousnik se jmenovali Martin Mareš a Michal
Glazer. Když se vrátili, vyprávěli, že byli ko-Uhersko strategickou nutností. Vyvstal
přátelsky přijati, že tato země je krásná, nelehký úkol: osadit tuto oblast kolonisty,
velmi úrodná, že tam roste krásná pšeni- kteří vybudují pohraniční pevnůstky a pos-
16
taví cesty a silnice. Němci se však do těchto
neúrodných pustin stěhovat nechtěli…
Hlavní přistěhování Čechů do těchto
končin proběhlo v letech 1826 až 1830 na
pobídku od rakouské vlády. Kolonizační
úřady nabídly Čechům skvělé výhody: vystěhovalci budou deset roků osvobozeni
od služby v zemské obraně (poznamenejme, že v té době trvala povinná vojenská
služba čtrnáct let), deset let nebudou platit žádné daně, obdrží zdarma obilí
k setí, dříví na stavby domků a každá
rodina ještě dvanáct jiter půdy (zhruba osm hektarů). Na základě této pobídky se přihlásilo daleko více rodin,
než potřebovala Vojenská správa kolonizovat…
Češi z Plzeňska, Klatovska, Berounska, Hořovicka, Pardubicka, Chrudimska a dalších regionů se vydali na cestu směrem k Českým Budějovicím, kde
byli místními od této cesty zrazováni.
Výpravy však pokračovaly dál a sjížděly se ve Vídni. Když jich byl dostatečný
počet, byly odváženy na vorech po Dunaji.
„Čeští přistěhovalci byli přivedeni na površí Poiana Alibegului a tam, v hustém, velikém pralese se jim řeklo, aby si každý vyhlédl vhodné místo a započal s kácením
lesů.
Nejdříve si postavili hliněné boudy částečně ležící v zemi. Střecha nad zemí byla
ze syrových trámů, na které se naházela
země a drny. V jedné takovéto boudě bydlelo 5–6 osob, často i více.
Hořce oplakávali své malé chaloupky,
které zanechali ve vlasti. Začali však pilně
september – září–říjen
október 2013
určité napětí – jedni, včetně mě, by ještě
pokračovali dál a počkali si na nějakou
pěknou loučku na návrší, zatímco ostatní
by se již rádi složili zde, v hlubokém lese,
v blízkosti cesty. Není však úplně vyloučeno, že právě tudy zítra ráno pojede harvester na těžbu bukového dřeva. Pokračujeme tedy dál.
Nakonec se – už téměř za tmy – jako záV roce 1992 při posledním sčítání lidu se zrakem na jednom návrší vyloupne vytouk české národnosti v celém Rumunsku při- žená horská loučka a napětí mezi námi je
hlásilo 5 800 osob, z nichž největší část po- okamžitě pryč. Skládáme batohy, rozbalujeme karimatky a spacáky. Zabiják s Bodchází právě z oblasti Banátu.
lákem jdou do lesa pro dříví, abychom si
Máme v úmyslu projít pěšky, s batohem společně uvařili čaj a bramborovou kaši
na zádech, čtyři z pěti českých banátských z pytlíku se zbytky toho, co kdo ještě u sevesnic: Bígr, Rovensko, Gernik a Svatou He- be po dvou dnech putování najde.
Hořící oheň spolu s neskutečně jasným
lenu. Na mapě jsou za sebou poskládané
jako korálky na niti. Vycházíme ráno z Bí- nebem plným hvězd, zatím bez měsíce,
gru. První noc jsme strávili na konci této dokresluje fantastickou večerní náladu.
vesnice u posledního, krásně udržovaného Všichni už ležíme, srovnáni v řadě vedle sestavení, jen tak, pod širým nebem ve spa- be ve spacácích, pozorujeme
cáku na karimatce, ráno sice celí mokří od
vydatné rosy, avšak plni skvělých dojmů ze
svobody volného prostoru a divočiny.
Do Rovenska nás čeká třicet kilometrů
cesty skrz hluboké horské bukové lesy.
Cesta je jako horská dráha: neustále nahoru a dolu. Během výpravy nepotkáme
jediného člověka, jen pár zcela opuštěných a pomalu chátrajících salaší, to když
se znenadání z lesa vynoří bývalá pastvina.
Zajímá nás, kde je po cestě potok. Rádi
bychom si uvařili kávu na malém plynovém vařiči a dali vychladit nějaké to pivo,
které s sebou na pouti horami táhneme
v batozích. Jdeme po červené turistické
značce, kterou jako sponzorský dar pro
Banát vyznačil a do map nechal zakreslit
Klub českých turistů. Cesta je místy značně zarostlá, takže stěží odhadujeme, kudy
může vést dál. Rada našeho známého
Franty, který sice není s námi na cestě, ale
již v minulosti ji absolvoval, zní: „Raději se
vraťte, když ztratíte značku. Určitě nehledejte zkratky!“ Člověk totiž v těchto hlubokých lesích snadno zabloudí a spoléhat
se na údaje z mapy příliš nejde, protože,
jak časem zjišťujeme, mnoho údajů včetně
označení vrstevnic v ní není tak docela
zářivou noční oblohu, soutěžíme, kdo dřív
pravdivých.
Na prvním vrcholu čekáme na opozdilce spatří meteorit, pozorujeme letadla, ty bliz naší výpravy a objevujeme velkou zají- kající tečky nad námi, a satelity jako zářimavost. Statný polouschlý dub, který má vé, poměrně rychle se pohybující body.
ve výšce zhruba pěti metrů ulomenou ko- Hovoříme mezi s sebou o skvostech noční
runu. Sjíždíme pohledem níž a naši pozor- oblohy a každý z nás něco zajímavého přinost okamžitě upoutá udupaná země v šíř- dává. Věděli jste například, že kdyby sluce půl metru, a to po celém obvodu neční soustava nebyla na okraji Mléčné
stromu. Do výšky lidské postavy je poškrá- dráhy, ale kdesi uprostřed, neviděli bybaná kůra až na dřevo kmene, zjevně drá- chom v noci takovou tmu? A to jednodupy. Že by medvěd? Nebo rys? Rys je prý ta- še proto, že uprostřed Mléčné dráhy je
ké značně veliké zvíře! Hajný v hospodě více husto, je tam více hvězd, které pov Bígru včera vyprávěl, že oba druhy zvířat dobně jako Slunce vydávají světlo. Anebo
že satelity, když jsou vneseny na oběžnou
se tady běžně vyskytují…
Téměř po třiceti kilometrech přechodu, dráhu, mají stále aktivní motory schopné
několik málo kilometrů před Rovenskem, nastartovat? To proto, aby v určitý okamhledáme vhodné místo k přespání, ale les žik mohly satelit opět přiblížit k Zemi. Mojako by v závěrečné fázi naší cesty schvál- tory pak shoří v atmosféře…
Usínáme.
ně nechtěl skončit. V naší skupině je cítit
pracovat. Sekání, bouchání, řezání a štípání se ozývalo ze všech stran, roklin i strání. Teprve večer vše utichlo a všichni se
shromáždili u velkých rozdělaných ohňů
a jednoduché hubené večeře.
Pomalu se stráně čistily a vysekávaly. ”
Zdroj: prof. Slögl J.: Dějiny českých osad
v rumunském Banátě. Timişoara 1926
září–říjen 2013
september
– október 2013
Nespokojenost v naší zemi zřejmě pramení z toho, že se lidé neustále mezi sebou srovnávají a snaží se přiblížit jeden
druhému, ať už se jedná o cokoliv. Dnešní
systém kapitalismu tomuto stavu nahrává
a výše uvedené jen podtrhává. Vždyť o kapitalismu jsme se v minulé éře za vlády komunistického režimu učili jako o kapitalismu volné soutěže. Stačí se jen letmo
rozhlédnout okolo sebe. Většina lidí moderní doby skutečně mezi sebou soutěží
a neustále se porovnává s okolím: kdo
bude mít více peněz, kdo bude mít lepší
postavení, lepší auto, lepšího partnera, milence, děti,... Kdo koho více a lépe „napálí“ nebo se dokáže jakýmkoliv způsobem,
byť často objektivně nečestným, prosadit.
A všude vládne nespokojenost. Jedni
jsou frustrovaní z toho, že se jejich život
neubírá podle jakýchsi ideálních představ,
které vytváří moderní zahraniční magazíny plné štíhlých, usměvavých a úspěšných
lidí, modelů, modelek a celebrit. A ti druzí? Ti „úspěšnější“? Ti rovněž nedosahují
trvalého pocitu štěstí, neboť hned, jakmile dosáhnou jednoho úspěchu, cítí, že kýžený pocit spokojenosti trvá jen chvilku,
a vzápětí mají potřebu rychle si vytvářet
nové a nové cíle, hnát se a porovnávat
dál…
Trávíme tři noci v Gerniku. Bydlíme s rodinou pana řídícího místní školy v domku
na okraji osady. Do domku se vchází po
lávce přes potok, předzahrádka i zahrada
v zadní části stavení jsou neudržované…
Rodina řídících na to pravděpodobně nemá čas nebo potřebu je udržovat. Zato
zahrádka u sousedů, jak zeleninová, tak
květinová, je pečlivě okopaná, zbavená
plevelu a nezbývá než obdivovat, jak krás-
17
perličky
z poradny
ná cibule a rajčata
rostou v tomto teplém
Sherlock Holmes
Užitečné placebo
C
14
18
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
mikrobiologie
ve službách
detoxikace
Bakterie
no nechala a odstěhovala se do Čech, za lujezdce, mu navrhuje, jestli by tam nechtěl
lepším… Máme pocit, že to neříká jen tak; pustit nějakou živější muziku. Pepíček děže to myslí zcela vážně. Ale její manžel ani lá, že mu vůbec nerozumí...
Na dálnici před Budapeští se jeho rozšafsynové nechtějí, jsou prý příliš srostlí s míná jízda, během níž stíhá telefonovat
stním krajem.
Hádáme, kolik jí je vlastně let, protože ve a psát SMS, stává opravdu nebezpečnou.
venkovské sukni a nepostradatelným „ba- Pepíček v pravidelných intervalech upadá
bičkovským“ šátkem na hlavě bychom jí do mikrospánku a probudí ho vždy až
hádali víc než podle mladistvého obličeje zvuk kol, které uslyšíme při přejezdu struka bystrých očí, které prozrazují její živou turovanou bílou středovou čarou nebo čanaděti,
krajnici.
se snaží
povahu se sklonem
vtipkování.
Její češ- arou
nevyskytovaly
a byloke
tomu
tak od narozedvě
měli Honza
neustále
nové sa Pepíčkem
nové záneustále
hovořit.
Nepomáhájim
to.tato
Žasneme
tina
dojemná,
užívá
jako
ní,
to je
znamená,
že včasto
žádné
etapěslova
svého
ži- chyty
Borrelie.
Samozřejmě
baknad tím,
kde Honza
bere
tolik anových
tényjčko,
mušíme,
tam bych
zvostála,…
Má- terie
vota
s nimi
tato žena
do styku
nepřišla.
přinášela
příslušné
obtíže,
tak se cemat
a doplňujících
otázek
týkajícíchkruhu
se Bame
pocit,jsem
že se
jsme
se azhledal
Čech jsem
přesunuli
Nechtěl
vzdát
příči- lá
rodina
roky motala
v bludném
nátu. Ori, který
sedí v druhé
řadě sedadel
v prostoru
a v čase
nejméně
o padesát
let nejrůznějších
nu
opakované
infekce.
Z rozhovoru
jsem
zdravotních
komplikací.
Ačpřípady, které se podařilo se dozvěděl, že manželé staví na vesnici koliv všichni žili na vesnici, les nenavštěvoa při stavebních pracích potencionál- vali a žádným zvláštním zemědělským prarozřešit díky invenci, díky dům
ní maminka vydatně pomáhá. Nevím, jak cím se nevěnovali. Oba rodiče byli inženýři
podrobnému rozhovoru mě to napadlo, ale doporučil jsem ženě, a děti studovaly střední školu v okresním
se vyptala na historii místa, kde nyní městě.
s klientem. Dobře si aby
byla stavební parcela. Bylo velice překvaByli to lidé, kteří velmi řešili výživu, a provzpomínám na tři nejlepší pující, když mne příště navštívila a sdělila to jsme se pokaždé bavili, jaká zvířata dopřípady v tomto smyslu, při mi, že na místě, kde roste jejich dům, se ma mají a co jedí. Jejich velmi oblíbenou
v minulosti nacházel velký ovčinec, v němž stravou bylo kozí mléko a výrobky z něj,
kterých jsem se měnil na se samozřejmě po desetiletí, možná po vše od vlastní kozy. Protože mě navštívili
Sherlocka Holmese. staletí ovce chovaly. Napadlo mě, že při vý- již poněkolikáté a stále s aktivní Borrelií,
kopových pracích došlo k rozvíření tohoto napadlo mě, zda pasoucí se koza nemoh(hned
Pepíčkem),
se ujal
roleborelióanděla
dozadu. Po chvílikterý
prozrazuje
(nepřímo,
se do země
dostal la
chytitzaklíště
s boreliózou,
takže
lo nedostavěné hasičské zbrojnice, kterou mikroorganismu,
strážného.
Tušíme,
v úmysluNakov příhádance),zvířat
že jí právě
čtyřicet
let.
nebo zbylo
jejich
výkalů.
Pře- zou
trpí a její
mlékože
je má
infikované.
dodala a sponzoruje partnerská obec svmršinami
padě
životu
situace
udělat
proč
by ne,nebezpečné
podobný princip
nacházím
z Čech, konkrétně z Plzeňského kraje. „Je- žíval v zemi několik desetiletí, a když se nec
přes sedadlo
po volantu
Trávíme
poslední
den v Gerniku.
Má pro u„rybičku“,
na stavbě
pohybovala,
docházelo
kojených skočit
dětí, potažmo
u matek,
které
nom ale nevím,
Zmetání
ovcí kdyby hořelo, jestli by ta- žena
a zvrátit vylučují
směr jízdy.
Ori mikroorganismy,
je vojákem z ponás přijet a do Čech
přivéztVPepíček
k reinfekci.
každémŠvajpří- mlékem
různé
dy na Gerniku bylo
dostžena
vody.“
Osmadvacetiletá
vdaná
měpoznamev té do- pravděpodobně
volání.často
Našeplísně.
země Manželé
je v dobrých
rukou.
ner. Jejsem
mu jíasiporadil,
55 let. Před
ještě velmi
ať se nedávnem
dál detoxikuje,
mi však
sdělinává
paní řídící. již třetí rok. Důvodem je- padě
bě
navštěvovala
dvě hodiny
trvá ta je
značně
bydlel
v poměrně
krásné chalupě
na Bígru,
na stavbu
již nevstupuje
a přebývá
po li,Asi
že koza
ven nechodí,
drženaadrenaliv chlívTonávštěv
už sedíme
sto metrů dál,
na rozhlejích
bylyoopakované
spontánní
po- ale
nová
jízda,
běhema nikdy
níž se na
nikdo
z násklíšneale před
krátkým
časemžijících
se podruhé
oženil ku,
dobu
u rodičů,
ve vesnici
trávu
jí donáší
ní žádné
hlémve
vesnickém
uzavřeném
dvorku.
Od celou
traty
třetím měsíci
těhotenství.
Myslím,
odvažuje
nase,chvilku
a se svou novou
ženou
z Banátu
společ- tě
asi deset
kilometrů
odseinkriminenašli. ani
Zdálo
že tatozadřímnout.
cesta bude
ranního
slunce
chráníjižživá
střecha vzdálené
že
v té době
mělanás
za sebou
tři potraty,
Všichni
maximálně
Užjsme
honě odstěhovali
v Bígru slepá,
místa.do
AťČech.
tomuChalupa
bylo ve skutečalejsme
nevzdával
jsem ve
se. střehu.
Nakonec
rozrostlésevinné
na dvořepokusu.
pobíhá novaného
az obávala
pustitrévy,
do čtvrtého
dinu
systematicky
Pepíčzůstala
opuštěná.
jakkoliv,
počtvrté žena dítě donosila se
po velice
dlouhém
rozhovorunabízíme
dostali k tomu,
množství však
kočekbylo,
a dva
pejskové.
Nápadné
ževenkovští
jsem stále
dokola nosti
kovi,
že řízení
vezmeme
do svých rukou.
celý život
jako řidič
pak, myslím,
měla jezdil
ještě jedno
neboautodvě že
matka
této kozy
z nevysvětlitelných
důse opět v rodiněmikroorganispana řídícího. a Pepíček
uNacházíme
dotyčné diagnostikoval
Pepíček
Když těhotenství
už skutečně zahynunemůže
busuděti.
v Rumunsku.
chlapy
z Bígru
do- vodů
Vše tedyVozil
šťastně
skončilo.
Možke odmítá.
konci svého
Paní nazývaný
řídící námBrucella
přesně na
osmou hodinu
mus
melitensis,
který další
udržet
pozornost
snad i jejíž
sám mléko
získávás polů za
Každýnebyl
den objektivně
dvě hodinypravtam la.
že prací.
můj výklad
Jedno
z kůzlat –a kozu,
taranní připravila
štědrou
a poctivou
banát- ná,
způsobuje
problém,
jemuž
se přezdívá
cit, že už
to nejdekonzumují
dál, k výměně
Usea dvěv hodiny
Zavšak
těžkou
prací
do kovou
každémnazpátek.
případě se
ukázal
jako
oblibou
mí svolí.
slovenští
skou snídani
(v rámci
našíjsem
cenyse,
za že
350
Kč divý,
„zmetání
ovcí“.
Domníval
tendám za
volant,
zkouším
řazení
a řídím
dolů. Nyní se živí tím, že vozí mikrobusem klienti
– se
podařilo
zachránit.
V mysli
mi
namikroorganismus
osobu a den za nocleh,
bohatou
snída- účinný.
to
je příčinou
opakovamikrobus otázka,
s českou zda
poznávací
značkou
ceuhynulá
koza neni a bohatou
vesnickou
večeři co
o několika
ných
potratů, ale
ať jsem dělal,
jsem dě- české turisty z Čech do Banátu a Rumuny, naskočila
lou noc.
Cesta z Budapešti
přes
jak ty české,
tak ty rumunské, za lepším vý- trpěla
boreliózou,
kterou by
na Bratislavu
své kůzle
chodech).
stála
jen Záludná
lal,
při další „Loni
návštěvě
jsempolopenze
jej opět našel.
borelióza
až do Brna,
důvěrně
trasa,
po které
dělkem
do Čech.
Pepíček
mobilního
te- přenesla.
Mé
úvahy známá
manželé
vcelku
po300 Kč!“
prozrazuje
Honza, který
mi- Ve
Žena
se však
nepohybovala
nikdetady
v blízdruhém
případě
bylado
záležitost
ještě
jsme užjelikož
tolikrát
projížděli
s Joalisem,
lefonu naRodina
beton slibuje,
že dorazí
okolo tvrdili,
uvedli,
že předešlé
kozekdyž
časnulý rok
a vlastně
letošní
vý- složitější.
kosti
ovcí,pobýval
ani široko
dalekocelý
se žádné
ovce
ze Slovenska,
manželé
jedenácté hodiny dopoledne a vyzvedne jsme vyráželi na přednášky do maďarské
let do Rumunska zorganizoval. Zdražili.
Paní řídící s námi u snídaně stráví zhruba nás z gernické hospody. Nakonec má metropole. Všichni v autě usnuli tvrdým
zaujalo
nás
hodinu a půl,
obsluhuje nás a ode dveří dvouhodinové zpoždění… Zjevně nestíhá, spánkem. Včetně Pepíčka Švajnera…
z kuchyně, které jsou hned vedle stolu, snad kvůli tomu, jak chce každému ve
Zůstávají jen čerstvé obrazy a vzpomínky
u něhož sedíme, nám vypráví řadu zajíma- všem vyhovět.
Vyrážíme z Gerniku po prašné cestě dolů na historii našeho vlastního národa, na
vostí o životě na Banátu a o svém soukromí. Víme, že má dva syny. Že dělá ve vsi k Dunaji, do města, okolo opuštěných ob- kraj, v němž místní ještě důvěrně znají, jak
zdravotní sestru a dodělávala si bakalářský rovských dolů na měď. Bavíme se s Pepíč- se dělá sýr, ten domácí, vynikající balkánUniverzitní
lékaři z Oxfordu mají velice originální hobby. Obcházejí totiž ordinace svých kolegů
titul v tomtéž oboru. Že tady na Gerniku kem a záhy zjišťujeme, že je zcela nevy- ský sýr, za sto korun kilo, z kozího, kravvyptávají
se jich,
kolikžesvých
oklamali.
ŘíkáteKde
si,místní
že seještě
ti věči ovčího mléka.
a unavený.
Tušíme,
cesta spacientů
ním ského
v podstatě zastává pozici doktora, protože a spalý
lékaři z Oxfordu asi musejí
hodně
nudit,
nemajído
dí, jak se
orá pole,
jak když
se zapřáhne
nechtěným dobrodružstvím.
doktor sem, do těchto zapadlých končin, budeuniverzitní
kůň,
jak sevědí,
seje obilí,
seká kosou
Pepíček jena
velmi
nábožensky
založený, tak povozu
téměř nejezdí. Že běžně dělá chirurgické
práci
nic smysluplnějšího?
Omyl.
Dobře
co dělají.
dělají kopy
ze sena.
Jak se ručně
lidí tady
v Banátu. Ne-selouka,
zákroky, jako je šití sečných ran. Zároveň jako většina starších
Za jejich
„lelkováním“
totiž skrývá
velice
užitečný
zastává funkci neplaceného sociálního zapomene se u každého křížku či kapličky, podojí kráva, jak se v chlévě narodí telátvýzkum. Ten odhalil, že více než 90 % dotázaných lékařů
pracovníka, a tak třeba minulý týden po- kterých je ve zdejším kraji požehnaně, po- ko. Jak vypadá čisté noční nebe plné jasběžně
s placebem.
nýchpracuje
hvězd a kde
lze jen tak pozorovat paže svých
všechnyordinacích
členy osádky
máhala místní rodině umýt a obléknout křižovat. Věří, ve
dající
hvězdy
a vůbec nic si nepřát…
mikrobusu
ochrání
před
jeho
únavou
Pannebožtíka do rakve, neboť toho pozůstalí
Jenom
je pozorovat,
splynout
chvíli
pumpě
při více
nebyli schopni. To všechno dělá za plat čí- na Maria a víra. Naobenzinové
to znamená?
Že stále
pacientů,
kteří přicházejí
za na
lékařem
s čarovnou
přírodou
zdejšího
kraje a stát
má na levé
ruce zdravotní
tající 3 300 korun měsíčně (přepočteno na čerpání nafty a při placení
s podezřením
na nějaký
problém,
odchází
s receptem
na
se její součástí.
růženec.
Jakmile
sedne do auta,
naše peníze). Loni byla v Čechách na omotaný „léky“
nebo
s doporučením
na vyšetření,
které ve skutečnosti vůbec nepoText a foto: Ing.
Vladimír
křesťanské
chorální
Plzeňsku na svatbě a viděla, jak se žije pouštítřebují.
Chtějí
péči a chrámové
dostanou mužji. To je pro ně nejdůležitější
fakt
a také Jelínek
nejvýObr.
mapy:
www.google.com
ské sbory. Honza,
který
sedí
na sedadle spou nás… Říká, že by na Gerniku hned všech- znamnější
krok na
cestě
k „uzdravení“.
Jedná se o podraz,
anebo
záchranu?
O tom se
kraji.
Po třech nocích spánku pod širým nebem
usínáme v domku s improvizovaným podDetoxikační medicína
krovím, do kterého se leze po schodech
tak strmých,
že pohybna
nahoru
vyžaduje
aplikovaná
klientech
alespoň základní horolezecké dovednosti.
bývá obvykle rutinní
Ráno jdeme pěšky přes vesnici okolo
záležitostí
a dnes
natolik
místní
hospody, před
níž je je
možnost
venkovního
posezení
pod
slunečníky
s
popipropracovaná, že postupy
sem značky piva Timisuarana. Dva kulaté
nevyžadují
ani zvláštní
stoly jsou
zhotoveny z nadměrně
velikých
dřevěných cívek
na kabely,
které zdeOveto
vsi
tvůrčí
přístup.
pravděpodobně zbyly po ukládání vedení
zajímavější
pakdoleva
takové
elektřiny
do země.jsou
Zahýbáme
oko-
Dnešní díl seriálu je věnován
mikroorganismům, které jsou zařazeny
(část šestá)
k bakteriím, ale svým chováním se
podobají spíše virům. Díky své
velikosti a díky tomu, že se
dokážou množit pouze uvnitř
se v dívce
to vyndávali klíšťata, protože se pásla ven- ho, cobuněk,
seděje.
dlouho za viry
ku. Zdálo se, že zdroj je jasný. Koza – mat- Byl jsem požádán, abych
považovaly.
ka, trpící boreliózou, chcípla. A jediné dívku alergie zbavil, Tyto bakterie
vrátit
do
z kůzlat, které přežilo, trpělo boreliózou a ona se mohla
nejsou
schopné
si samy
školy.
rovněž.
vyrábětpředtím
energii ve formě
Jako již mnohokrát
Abych měl jistotu, nechal jsem si poslat
řešení
této
situace ji
mléko od této kozy. Jednalo se o tři vzor- ani v případě
ATP a kradou
ky, a sice o mléko syrové, mléko pasterizo- nemohu říct, že by šlo o racionální
hostitelským buňkám.
vané při sedmdesáti pěti stupních a mléko úvahu. Jednalo se spíše o pocit, intuiznal to
i příbuzenstvo
převařené. V mléce syrovém, ale i v mléce ci. Přestože jsem
Jsou
tedy
pasterizovaném jsem Borrelii skutečně na- zmíněné dívky, což byli velmi seriózvnitrobuněční
šel. V mléce převařeném nebyla. Obdržel ní, vysokoškolsky vzdělaní lidé, a matenergetičtí
parazité.
byla přísná učitelka,
jsem ještě vzorek tvarohu a sýru – v obou ka, jak jsem uváděl,
za
zmíněným
obrazem
případech se jednalo o vzorky infekčně ak- napadlo mě, zda
Patří sem chlamydie,
tivní. Zdroj opakované boreliózy byl nale- nemohou být drogy. Tiše jsem dal do EAM
které
jsou
poměrně
nu jejích problémů. Otázal
heslo
„drogy“
a bez
zen a následovala příslušná opatření. Život diagnostického setu
pocitu překvapení
jsem jsem se jí, co mám matce říct. Slečna užíto kozu nestálo, ale její mléko od té doby nějakého většíhočasté,
šíří se mezi
našel pervitin, marihuanu i taneční drogu. vání drog rezolutně popřela a řekla, že nerodina důsledně převařuje.
lidmi a způsobují
Zapátral jsem, samozřejmě
jsem všechny má před matkou naprosto žádné tajemdrogy nalezl v mozku
mi bylo
jasné. ství. Po matčině příchodu jsem tedy svůj
Když pravda bolí…
celoua vše
řadu
problémů.
Třetí případ je z poněkud jiného soudku. Nešlo o žádnou alergii, ale o silnou reakci nález zopakoval. Pohled do tváře matky
Druhou skupinou jsou
Do mé poradny vešla rázná žena se svou na zmíněné drogy, s čím se ve své poradně byl poněkud šokující. Velice vehementně
ricketsie,
jejichžlidí je- začala svoji dceru bránit a dcera se snažila
U některých
dvacetiletou dcerou. Žena, zaměstnáním opakovaně setkávám.
učitelka, mi vysvětlila, že dcera trpí závaž- jich drogová anabáze nezanechává na psy- rychle obrnit pevností neoprávněně nařhlavním rezervoárem jsou
nou alergií, která jí dokonce znemožňuje chice nijak závažné stopy, jde-li o tzv. leh- čeného jedince. Byl jsem si však zcela jistý
zvířata,
k přenosu
členovce
krev.svým zjištěním a klidně jsem trval na svém,
ké drogy,přes
ale setkal
jsem se i ssající
lidmi, jimž
studovat naavysoké
škole – jiždochází
v průběhu hlavně
prvního ročníku studium ukončila. Jako i ojedinělé požití drog způsobilo rozjetí až se postupně obrana dcery rozpadala
alergické potíže byly uváděny točení hlavy, psychotických symptomů nebo tak závaž- a celý případ skončil víceméně úprkem
prostá nesoustředěnost, chaos v myšlen- ných projevů nervové dysfunkce, že tito li- z ordinace, protože pravda nebyla pro nikách, únava, neschopnost se učit. Diagnó- dé nemohli například již dál studovat ne- koho ale vůbec příjemná.
Jak už jsem říkal, byly to zajímavé a slozu alergie podpořilo alergologické oddě- bo pracovat.
Matka se direktivně ptala, zda jsem již žité případy, které měly dva dobré a jeden
lení, které dívku jako alergičku zkoumalo
a léčilo, avšak neúspěšně. Světlo boží tedy došel k nějakému závěru. Poslal jsem ji zlý konec. To je docela dobré skóre...
MUDr. Josef Jonáš
všakmínky
pryč, pro
abych
dceři oznámil,
že se
jsem
rozmnožování,
raději
ukryjí na
spatřily
teorie
takzvané
molekulární
rotože
tyto
bakterie
přežívajíalerpouze
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
v jejím
organismu
objevil
jako příčibezpečná
místa,
kam drogy
se většinou
antibiotika
gie aintracelulárně
jiné, poměrně
to-běža bizarní
chovají představy
se jinak než
né bakterie, k jejich likvidaci a odstraně- nedostanou, a počkají, až pomine jejich vliv.
ní jejich mikrobiálních ložisek je zapotřebí Pak se začnou opět rozmnožovat. Pro orgazapojit ještě jinou část imunity než jen proti- nismus je situace o mnoho horší – v tu chvíli je
bakteriální imunitu. Díky vnitrobuněčnému totiž oslabený. Je tedy velmi důležité vybudozdravou,
správně
reagující
imunitu, aby
dopouštějí.
V některých
případech je nejlepším způsobem, jak se
přežívání
je problematická
léčba
antibiotiky.
vedou rozsáhlé
spory. Zatímco
jedna
skupina lidívat
nasiplacebo
napři styku
s infekcí
bakterie
zlikvidovala
a ne- do stavu uklidnění a spokojenosti
zbavit,
uvést pacienta
Působí
na ně
jsou to druhá
hlíží jako
namenší
něco skupina
bezmálaantibiotik,
trestuhodného,
skupina
jej potíží
dovolilaneškodí,
jejich namnožení
a vznik
ložisek.
s průběhem
léčby.
Některým jedincům totiž mnohem více než
spíše
chemoterapeutika,
která
mají celou
schvaluje
a vítá. Existují totiž
důkazy
o tom,řaže placebo
Pro vnitrobuněčné
infekce
je velmi
významzpůsob
léčby
prospívá
pocit, že je o ně postaráno. Doporučení
du
účinků
včetně oslabení vlastba nežádoucích
dokonce že může
pomoci.
ná buněčná
kterou řídí
okruh
sleziny. není potřeba, anebo recept na léky,
které
objektivně
níPlacebo
imunity.dávno
Díky vývojovému
cyklu
vejako
dvoulživá
sta- berlička,
není vnímáno
jen
kteráimunita,
má k vyšetření,
Pro detoxikaci
tohoto
okruhu
používáme
které
neuškodí,
ale ani prenepomohou, může tedy být ze strany lédiích
je dělat
třebaz lidí
také
užívatPojem
antibiotika
za úkol
blázny.
placebodelší
efekt úzce
souvisí s lidparáty VelienDren,
VelienHelp.
Dále je psychologický
důleživelice užitečný
tah. Jak se říká: „Věř a víra tvá
dobu,
což opět pro
tělojak
představuje
velkou
zá-Je například
skou psychikou,
a ta,
víme, dokáže
divy.
schop- kařů
táapřirozená,
nespecifická
imunita,
která
je Z výzkumu, který proběhl na britské
tě uzdraví.“
A to není
vše.
těž.
Na internetu
celá řada
návodů
na vsugerovat
tělu,koluje
že se nemá
dobře,
že strádá
že jej sužuje
prováděna
NK-buňkami
a komple- například vyplynul fakt, že užívání
of Southampton,
anemoc.
rad o dlouhodobém
užívání
kombinací
Citliví jedinci se
tak často
ocitají vantiordinacích
lékařů,především
kde University
TutoVyčást placebo
imunity pilulek
řídí okruh
jater,účinně
jedokáže
tlumit bolest. U sledovaných osob,
biotik,
jeaale
nutné si uvědomit,
že je tovšemožných
pro mentem.
detailně
přesvědčivě
popisují příznaky
chorob.
hožádnou
detoxikaci
provádíme
preparáty
LiverDren,
které placebo
užívaly,
se do nervového systému začaly uvolňotělo
skutečně
obrovská zátěž
a že velmi
šetření
ani dlouhodobé
pozorování
však rychobvykle
z těchLiverHelp.
Důležitým
přitělo
odstraňolátky, jež na
působily jako jakési přírodní analgetikum.
le
ukončení
antibiotické
může do- Mnozí
topo
nemocí
neodhalí
a léčbaterapie
bývá ukončena.
pacienti
se vat okruhem
vání ložisek
těchto mikroorganismů
okruh obrovskou dávku zkušeností a obezPráce s placebem je
vyžaduje
jít
k opětovné
infekci, protože
je výrazně
poté
ocitají v ordinacích
psychiatrů,
anebo ospřicházejí
do lékáren
srdce,
protoželémístem
vzniku
hlavně
řetnosti
ze ložisek
strany je
lékaře.
Pokud je však tento způsob léčby prolabena
vlastní
imunita. Zároveň
přibývá
s receptem
na anxiolytika.
Postiženýtaké
člověk
přístupem
endotel
a kapilár.
detoxikaci tohoto
váděnKzodpovědně,
dokáže skutečně zázraky.
antibiotické
terapii
dochází
ke zvýšenému
kařů znepokojen,
jelikož
subjektivně
se cítí opravdu
zle.cév
Vyžaokruhu
použijeme preparáty CorDren, CorText: Mgr. Alena Rašková
vzniku
mikrobiálních
ložisek.
Z pohledu
duje proto
další vyšetření
a další léky…
A kruh se
uzavírá.
Help, VasoDren.
zátěž způsočas. Týden, čl. Bez předpisu ani ránu, str. 70
mikroorganismu
je toto
naprostolékařů
přirozené,
Podle slov některých
odborníků,
a výzkumníků
není dob- Pokud zjistíme Zdroj:
benou
těmito mikroorganismy, je třeba řešit
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
protože
pokud
v těle
nepříznivé
ré vnímat
placebo
jakopanují
podvod,
kterého podse lékaři
na pacientech
Bakterie – chlamydie a ricketsie
P
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
19
15
strava
& metabolismus
imunitu komplexně
a nepodléhat zkrat-
chlamydiemi podporují vznik zánětlivých • Zánět srdečního svalu
kovitému řešení pouhým podáním přísluš- cytokinů v organismu. Pokud tento stav • Ateroskleróza
přetrvává delší dobu, má pro tělo velmi • Chronická únava, únavový syndrom, dených mikrobiálních preparátů.
prese
negativní důsledky. Nejenom, že se projeLidstvo
je poznamenáno
množstvím
epidemií,
a katastrof.
Všichni
• Některé karcinomy,
hlavně gynekologicvuje únavou,
sklony k depresím,
apatií, ale pandemií
Řád
Chlamydiales
– Joalis nesčetným
ké
může
také
nastartovat
autoimunitní
proChlamydi
si dobře pamatují na období ptačí a prasečí chřipky, v němž se svět málem otřásl
Zahrnuje pouze několik druhů bakterií, cesy a často také dochází k poškození • Konjuktivitida – záněty očních spojivek
v
základech.
Všichni nevěřícně kroutí hlavou nad tím, v jaké míře narůstá počet HIV
avšak o co je jich méně, o to jsou důleži- myelinu (obaly okolo nervů), což se projevuje celou
řadou nervových
poruch (bo- Čeleď
osob.
druhý
je alergik
nebo ekzematik,
stáleChlamydiaceae
více mladých párů se
tější zpozitivních
hlediska lidského
zdraví.Každý
Chlamydie
jsou vnitrobuněční parazité. Mají zvláštní lesti, brnění, třas končetin aj.). Napadené Původně tato čeleď zahrnovala jediný rod,
potýká s problémy při pokusech o početí, …
buněčnou stěnu, která nea to Chlamydie, kam všechO tom všem svět ví. Je tu však ještě jedna
obsahuje peptidoglykany,
ny objevené druhy patřily.
ale záležitost,
zato velké množství
li- se šíří podobně jako epidemie,
Po genomovém upřesnění
která
pidů. Chlamydie se množí
se čeleď nově rozdělila na
a stejně
jako
všechny závažné choroby si i ona
v cyklech.
V prvním
stadiu
dva rody. V některé literaje elementární
(ET),tu nejkrutější daň. Přesto se
tuře však stále přetrvává
denně tělísko
vybírá
mimobuněčná
infekční
starší název Chlamydie pro
ní metabolicky
v porovnání s ostatními mluví tak
částice, o
není
všechny příslušníky čeledi.
aktivní a směšně
vstupuje domálo.
buRod Chlamydia – nejvýŘeč je o obezitě – nové
něk pomocí fagocytózy neznamnějším druhem z této
„nemoci“, která zamořila lidstvo.
bo endocytózy. Po vniku
čeledi je Chlamydia trachodo buňky zůstává zabalená
matis, který je znám především jako jedno z nejčastějších sexuálně přenosných
onemocnění. Je velmi častým původcem urogenitálních zánětů, způsobuje
zduření lymfatických uzlin
a trachom (chronický zánět
spojivek a rohovky). Nákaza nemusí proběhnout
pouze sexuálním stykem,
Několik faktů úvodem
problémem, který obezitu
Chlamydia pneumoniae poměrně častý přenos je
také od matky na děti
doprovází, je zvýšený
Je až s podivem, kolik lidí se potýká
vazivové a svalové
cholesterol
a vysokýbuňky
krevníjsou chlamydie- (udává se, že cca 15 % dětí ve věku dvou
s nadváhou a obezitou. A kolik z nich
mi stimulovány
zvýšené produkci růs- let má chlamydiová ložiska). U dětí se protlak.
S nimi jdou ke
ruku
s tím odmítá cokoliv dělat. Statisíce lidí
faktoru
fibroblastů, což vede jevuje opakovanými záněty močových cest
vtového
ruce také
onemocnění
po celém světě denně podstoupí
k nadměrné
ve vakuole,
kde jeChtějí
chráněna
před
zniče- srdce
a cév. Vprodukci
nedávnéextracelulárního ko- a neurčitými bolestmi břicha, hlavně
plastické
operace.
vylepšit
vzhled
lagenu
a vzniká
fibroproduktivní
zánět v podbřišku. U žen je tato infekce obzvlášť
ním, postupně
aktivuje
se začalo
hovořit
také
svých
očí, nosu, se
rtů,
prsou, a
…vzniká meta- době
zjizvení tkání.
To vede ke ztrátě nebezpečná, protože může probíhat bez
bolicky aktivní
retikulární
tělísko. Vtuku,
této oneboli
další komplikaci,
která
Nadměrného
množství
nezdravého
V případě
podobě
není infekční
a intenzivně
se mnoobezitou úzce
souvisí,postižení srdce do- příznaků a postupně napadnout epitel děkteré
s sebou
vláčí každý
druhý člověk
na spružnosti.
k cukrovka
ischemiímII. atypu.
infarktům. Zjizvení ložního hrdla, dělohu, vejcovody, lymfaží, spotřebovává
energii
a živiny zzbavit
hosti- achází
tou je
této
planetě, se však
lze efektivně
u reprodukčních
orgánů
telské buňky.
Po namnožení
dojde opět Čím
vyšší je naše BMI,
tím vede ke ztrátě tický systém, postupovat do břišní dutiny
především
přirozenou
cestou. „Jak
plodnosti.stoupá
U dýchacího systému se změny a napadnout vnitřní orgány, například játk proměně
na ET,
dochází
roztržení buňrapidněji
prosté“,
řeklo
by se.
Jenžekskutečnost
je
ve tkáni mohou projevovat
ky, protože
je přeplněná
vzniklými chla- pravděpodobnost,
že nás jako astma ne- ra, slezinu, střeva, … Až 70 % srůstů vejjiná.
V Americe
je obezita příčinou
bo chronická
obstrukční
choroba. Chlamy- covodů je způsobeno chronickou chlamymydiemi pátého
(v počtuúmrtí.
až 10 V
000).
Tyto uvolně- cukrovka
II. typu
postihne.
každého
Evropě
die
takés BMI
blokují
apoptózu
né ET infikují
další A
buňky
v okolí.
Někdy U
mužů
vyšším
než 35 (řízený zánik diovou infekcí. Tato infekce bývá také
každého
desátého.
Češi před
touto
buňky),
a mohou
tedy hrát významnou ro- jednou z častých příčin předčasného porodochází krozhodně
tomu, že chráněni
hostitelská
buňka pře- riziko
stoupá
o sedmdesát
hrozbou
nejsou.
li při vzniku
nádorů.
žívá a naopak.
postupně
nové
a nové ET. procent,
u žen
je to Nebezpečí nastává ve du a poporodních komplikací. U mužů
Právě
I uuvolňuje
nás strmě
narůstá
chvíli, kdydevadesát
jsou například buňky děložního způsobuje rovněž celou řadu urogenitálChlamydie
mikrobiální
ložiska
vzni- dokonce
počet
osob,vytváří
které mají
v těle více
tuku,
čípku napadeny
a chlamy- ních problémů a postupuje podobným
kemjetzv.
kryptického tělíska (KT), napří- procent.
Osoby spapillomavirem
BMI
než
zdrávo.
diemi. než
U dobré
imunity při napadení buň- způsobem, velmi často je přenesena do syklad při nedostatku výživy, při působení vyšším
40 mají
ky virem II.
nebo
antibiotik, chemoterapeutik
a dalších léčiv cukrovku
typurakovinové buňky přijde noviální výstelky kloubů, kde způsobuje
Epidemie
třetího tisíciletí?
od jistou…
imunity, aby buňka zanikla záněty.
nebo přidokáže
výskytuzkomplikovat
určitých cytokinů
podstatě
Obezita
život(infor- vsignál
apoptózou.
Chlamydie
Ch. suis napadá prasata, neměla by být
mačních molekul
systému). KT Cukrovka
i obezita
jsou tomu ale zabrání,
každému.
Nejvíceimunitního
zmiňovaným
přežívají mnoho let uvnitř buněk i mimo a tím vyvstává riziko jiných infekcí, zvláště přenosná na zvířata. Ch. muridarum napadá myši, křečky a podobné hlodavce.
ně a většinou pak dojde k jejich aktivaci virových.
Rod Chlamydophila – zahrnuje důležitý
při
stresu
nebo
snížené
imunitě.
ChlamyUveďme záznam výsledků průzkumu STEM/MARK, který
pneumoniae,
který
die do organismu vnikají přes urogenitál- Při jakých problémech využijete preparát druh Chlamydophila
dnes běžně pokládány
za
proběhl ve spolupráci s 3. interní klinikou a Všeobecnou
způsobuje
asi 20epidemie
% zápalů
plic. Původně
ní trakt nebo kapénkovou infekcí. Po vnik- Joalis Chlamydi:
takzvané
třetího
zdravotní
pojišťovnou.
Zúčastnilo
jej 2058 osob
• Urogenitální
problémy – výtoky, neplod- byla tato
bakterie
přenesena
od zvířat, ale
nutí
do organismu
se ale postupně
šíří se
tisíciletí.
Čechů
s diagnózou
z celé České
republiky:
nost u mužů i žen, srůsty vejcovodů, postupně
se plně
adaptovala
tkáněmi
a napadají
hlavně buňky epitelu
diabetes
II. typu
je přes na
850člověka.
000
bolesti
podbřišku, opakované potraty, Bohužel
často jsou
chlamydie
považovány
(výstelka),
endotelu
(vnitřní
výstelka
cév
a každým
rokem
jejich počet
• Až
42 % lidí
trpících
obezitou
sužujív deprese.
předčasné
porody,
záněty
močové tru- pouze stoupne
za sexuálně
přenosnou
a lymfatických
svalů hladkých
o dalších
bezmálachorobu,
40 000.
• Vícecest),
než vaziva,
50 % mužů
svou nadváhu
nehodlá
nijak
řešit.
bice, záněty varlat, chámovodů, prosta- o kteréTosesepříliš
Zapomíná
i kosterních, dále imunitní buňky (makrotýkánemluví.
jak dospělých,
tak se na
• Přes 30 % dotázaných žen odpovědělo,
že
stres
nejraději
zahání
ty, …
to, že je
to velmi
problém,
profágy, monocyty, B a T lymfocyty), gliové
i dětí.
I onyrozšířený
se přes svůj
nízký věk
• Dýchací ústrojí – suchý, dlouhodobý ka- tože Ch.
pneumoniae
je přenášena
buňky, … jídlem.
často
potýkají s nadváhou,
kteráka% osob
veřadu
věkurozličných
18–19 let trpí
nadváhou.
šel, CHOPN
(chronická obstrukční plicní pénkovou
stojí za celou
řadou
Mohou• 12
způsobit
celou
můžeinfekcí
velice a
negativně
ovlivnit
nemoc), astma
problémů,
za roky.
problémy dýchacía chronických problémů. Buňky napadené
jejichnapříklad
následující
ho ústrojí. Nejprve napadá epitel dýchacího ústrojí a projevuje se mírnými bolestmi
v krku, chraptěním, mírně zvýšenou teplotou, zadní rýmou, chřipkovými příznaky.
Zhruba po týdnu nastupuje suchý kašel,
únava, malátnost. Vzniknou-li její mikrobiální ložiska, dochází k bolestem hlavy,
tlakům nebo bolestem v oblasti průdušek,
plic, dále k velké únavě a celkové vyčerpanosti. Způsobuje záněty dutin a středního
ucha. Také vznikají mikrobiální ložiska
v endotelu cév. Tato ložiska se mohou podílet na vzniku aterosklerózy, následném
porušení ateromových plátů a vzniku cévních mozkových příhod a infarktu myokardu. Způsobují zánět srdečního svalu,
záněty dýchacích cest, astma, chronické
obstrukční plicní nemoci. Zhoršují rovněž
průběh onemocnění nervové soustavy.
Velmi často jsou jednou z příčin chronického únavového syndromu a vzniku deprese. Druh Ch. psittaci, jehož hlavním
hostitelem jsou ptáci a někteří savci, může být přenesen na člověka, nejčastěji jsou
tímto druhem nakaženi chovatelé ptáků
a veterináři. Člověk se nakazí většinou
vdechnutím zaschlého trusu ptáků. Dochází postupně k postižení plic, kůže, svalů, jater, sleziny, … Druh Ch. abortus napadá hlavně skot, koně, králíky, morčata,
myši prasata. V těhotenství napadá placentu a může dojít k potratu plodu, předčasnému porodu nebo postižení plodu.
Způsobuje také záněty a bolesti v oblasti
břicha. Je možný přenos na člověka. Druh
Ch. pecorum byl izolován z ovcí, skotu, koček, prasat. Způsobuje podobné problémy
jako Ch. trachomatis a Ch. pneumoniae
u lidí. Na lidi se pravděpodobně nepřenáší. Ch. caviae způsobuje oční infekce morčat, myší. Ch. felis je celosvětově rozšířena
u domácích koček, způsobuje hlavně záněty spojivek, kočičí rýmu a dýchací problémy. Je možný přenos na člověka.
12
20
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
Česko tloustne
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
a jiných hlodavců, lesní zvěře, ale i domá- funkcí a zároveň imunitní buňky v sobě
Víte,
že…
cích zvířat.
Některé
druhy přenáší hlavně ukrývají ložiska této bakterie. Velmi často
dochází
k souběžnému
přenosu těchto
klíšťata,
jiné
komáři,
blechy,obtížněji
dokonce než
… ženy hubnouvši,
daleko
muži?
Na vině je podíl
i roztoči. Ve střevech těchto členovců do- bakterií spolu s boreliózou a klíšťovou ensvalové
hmoty,
který
je umůže
mužůcefalitidou.
přirozeně vyšší. Jejich tělo tak
chází k
namnožení
bakterií
a člověk
Rod
Ehrlichia
– přenáší se klíšťaty, z místa
být nakažen,
jakmile
mu
infikovaný
hmyz
spaluje kalorie snáze, a to jak během
sportu,
začne sát krev, případně také kontaktem vniku se šíří lymfatickými a krevními cévatak i v klidovém režimu. Dle průzkumů
však napadá
velmi imunitní buňky,
mi a postupně
krevní
destičky,
červené
krvinky. Dochází
vysoké procento mužů s nadváhou této výhody
k množení bakterií v těchto buňkách, což
protože
svou hmotnost
vůbec neřeší.
„Ažnevyužívá,
70 % srůstů
vejcovodů
se projevuje
poruchami imunity, srážlivosti krve, anémií. Dochází k zánětům kůje způsobeno chronickou
že, vnitřních orgánů, plic, vzniku ložisek
chlamydiovou
infekcí.“
vznamenalo,
kostní dřeni.
příznaky
jsou
že vTypickými
určitém období
během
obezita často a ráda
nevolnosti,
horečky,
hlavy
a svalů.
roku hladověli,
jejichbolesti
tělo bylo
zvyklé
zasévá semínka,
Druh
Ehrlichia
tzv.
přepnout
se dochaffeensis
úsporného způsobuje
režimu
z nichž mohou
monocytární
ehrlichiózu
a šetřit tukovými
zásobami.
Ty tam (LME),
jsou
s výkaly. Stává se, že klíšťata
vyklíčitnakažená
nádorovábo- lidskou
k národy
napadení
ale doby,hlavně
kdy tyto
žilymakrofágů.
výhradně
reliózou nebo klíšťovou onemocnění,
encefalitidou mo- dochází
Často
se objevují
komplikace
v podobě
v souladu
s přírodou.
I sem už zavítala
hou zároveň přenášet tyto
bakterie.pak
především
zánětů
„moderní doba“ a spolu
s ní ledvin, vysoNejčastěji napadají endotelové
buňky meningoencefalitidy,
nádory jícnu,
krevníhokterý
tlaku,nabízí.
krvácení
do zažívacíi „blahobyt“,
Hladovění
krevních cév a kapilár, kde
způsobují
tlustého
střeva,zá- kého
traktu.
Můžegeny
být začaly
fatálníšílet.
proLidé
osoby
zmizelo
a šetřící
něty stěn kapilár. Také napadají
imunitní ho
prsu, dělohy,
oslabenou
imunitou.
Druh
Ehrlichia
zemí jedí
více, než
potřebují,
buňky, hlavně makrofágy,
slinivkygranulocyty
a prostaty. sz těchto
psů a může
býtcož
přea hýboujeserozšířen
naopak umnohem
méně,
a lymfocyty. Imunitní Ačkoli
buňky obezita
slouží jako ewingii
nesen
člověka. Podobně
druh
Ehrlichia
pro něna
představuje
extrémně
velké
riziko
úkryty bakterií, odkudnemusí
docházíbýt
k opětovpřímo
canis
nezpůsobuje
onemocnění jen u psů,
vzniku
obezity.
né infikaci. Tyto bakterie
byly velkým
zodpovědná
za
problémem v minulosti,
vál- ale i u lidí, kde tvoří ložiska v kostní dřevznik hlavně
nádoru,při
může
kách, když byla nedokonalá
hygiena
v něm hrát
jednua do- ni.
Příliš opomíjený problém
– pro
člověka je patocházelo k jejich přenosu
z hlavníchdíky
rolí. blechám Rod
Proč Neorickettsia
se obezita neřeší
se stejnou
hlavně
Neorickettsia sennetsu,
a vším. Dnes jsouPodobně
rozšířeny
především
jako
v případěv genní
pečlivostí
a zodpovědností
jako třebak námůženebo
dojítateroskleróza?
při konzumaci
syrových
rozvojových zemích,
zejména
v chudin- kaze
obezity
a cukrovky
cukrovka
Snad
pokud
jsou přímou
ryby napadeny
infikovaských čtvrtích. To
ale nevylučuje
možnost ryb,
II. typu
vzrůstá u obézních
proto,
že ji jako
příčinu smrti
ným
parazitem.
Bakterie jese,
rozšířena
hlavnákazy v populaci,
zvláštěobézních
u cestovatelů
až extrémně
lidí
nikdo
neuvádí. Dočítáme
že člověk
ně
na Dálném
východě ažev zemřel
Japonsku.
Způnebo lidí pracujících
ve volné
přírodě.
riziko vzniku
zhoubného
onemocněl
cukrovkou,
náhlou
onemocnění
zvané horečka
Preparát Ricketti
součástí NoBacteru sobuje
nádoru.jePřejídání
smrtí anebo
zůstal ochrnutý
po sennet– dochází
k infikování
makrofágů
a v odůvodněných
případech
a nadměrná
tělesnáho lze ob- su
prodělané
mozkové
příhodě. To
jsou
achoroby,
poruchám
imunity.
risjednat v podobě
Joalisnavíc
Infodren.
hmotnost
nebývají
které
hrají Druh
prim.Neorickettsia
Ale že za nimi
ticii
způsobuje
u koní
fatální
horečnaté
zdaleka jediným hříchem,
mnohdy
stojí právě
obezita,
a že
ona by
rozšířené
hlavně
v Americe.
kterého se dotyční
dopouští.
Při jakých problémech
využijete
preparát onemocnění,
tudíž měla být
vnímána
jako zásadní
Wolbachia
– způsobuje
nákazy
Připočtěmes si
ještě kouření,
Ricketti v kombinaci
dalšími
preparáty: Rod
problém,
který je
třeba vyřešit,
to jezvířat
fakt,
nedostatek
• Poruchyponocování,
imunity (oslabená,
nedostateč- který stojí v pozadí. Setkáváme se také
pohybu, spánku nebo třeba
ná imunita)
velice často
s názorem, že kvalitní
Čeleď
Bartonellaceae
permanentní
stresyna
a vznikne
• Záněty cév,
červené skvrny
kůži, po- Gramnegativní
a zdravé jídlo jebakterie,
drahé a konzumovat
jej
přenáší se krev
nám prostředí
přímo
ruchy mikrocirkulace,
otoky,
…stovřené sajícím
pravidelně
by bylo
finančně
hmyzem.
Tyto
bakterienáročné.
dokážou inpro nájezdy
• Kožní vyrážky,
vředy „škůdců“.
Lidé však zapomínají,
potraviny plné
tracelulárně
přežívat vžeerytrocytech
(čer• Bolesti hlavy, svalů, únava, únavový syn- vených
hodnotných
látek avýstelkách
chytré energie
krvinkách),
cév, tvoří loŘád Riccketsiales – Joalis
drom, depresivní
stavy
dokážou
tělo dřeni
zasytita daleko
více
než cév.
žiska
v kostní
ovlivňují
tvorbu
Infodren (Ricketti)
A co genetika?
jatertoavdalších
vnitřpotraviny
nabité prázdnými
kaloriemi.
Ložiska
v červených
krvinkách
jsou chráZahrnuje gramnegativní, velmi malé bak- • Záněty ledvin,
Fráze: plic,
„Máme
rodině“,
je
ních orgánů
Dáme-li
si imunitou
poctivý steak
s trochou
přílohy
něna
před
antibiotiky
a jsou
příterie různých tvarů, které jsou vnitrobuv případě nadměrné tělesné
a spoustou
zeleniny,
prokážeme příznaků
tělu
periodicky
se opakujících
něčnými, intracelulárními parazity. Kvůli
hmotnosti velmi obehranou činou
daleko lepší službu a zasytíme ho na
velikosti a přežívání uvnitř buněk byly ty- Čeleď Anaplasmataceae
písničkou. Můžeme jí věřit? nemoci.
mnohem
delší čas,
nežRochalimaea)
kdybychom si–dali
Bartonella
(dříve
obto bakterie dlouho považovány za viry. Zahrnuje bakterie
V některých
případech
způsobující
onemocně- Rod
tři hamburgery
dvojitou
porcíBartonella
hranolek.
několik sdruhů.
Druh
Většina z nich je přenášena hmyzem sají- ní nazvané ehrlichióza,
ano. Uvádí
se, že až
projevuje
se ho- sahuje
Pravidelnýbyl
a vydatný
pohyb by měl
být
quintana
velkým problémem
v 1.
svěcím krev od zvířat, hlavně od myší, krys rečkami a příznaky
60 %
lidí tloustne
právě
podobnými
mononusamozřejmostí.
válce. Způsoboval volyňskou nebo takvůlik genetickým
kleóze. Dochází
napadení imunitních tové
dispozicím.
Umění mírnit
stavy ké zákopovou horečku. Přenašečem je veš
buněk, projevy
onemocnění
se vyskytují
Doufejme,
lidé
přestanou
být vůči infiDnes že
jsou
často
touto bakterií
k jídlu,
v mnohanekontrolovatelné
orgánech, hlavně chuti
v kostní
dřeni, šatní.
svému tělu
slepí a hluší
a že se dosud
kováni
bezdomovci,
alkoholici,
drogově
omezit přejídání
játrech,
plicích. a zařadit do svého
negativní
statistiky,
které mají
ve svémpeInfekce
se projevuje
nejenom
jídelníčku
vyváženou
stravu už však
Rod
Anaplasma
– nejdůležitější
pro člově- závislí.
Dobře víme, že s ohledem na zdraví je
hledáčku obézní
Čechy,
co
riodickou
horečkou,
ale začnou
i neurologickými
záleží
pouze
na naší vůli.
S tím genetika
ka
je druh
Anaplasma
phagocytophilum
třeba držet se hesla: „Všechno se vším
nevidět měnit
k lepšímu.
bolestmi,
záněty srdečního svanemá nic
společného.
Ačkoli
prý existují
group,
který
způsobuje
tzv. lidskou
gra- problémy,
souvisí.“ Stejně jako vysoký tlak se dává
národy, které
jsou obezitou
ehrlichiózu
(LGE).kvůli
Projevuje se lu, lymfatických cest, cév. K infekci druhem
do souvislosti s infarktem a neplodnost je nulocytární
Text:dochází
Mgr. Alena
Rašková
nejenom
při
genetice skutečně
To platí
horečkou,
únavou, ohroženy.
bolestmi hlavy,
bolest- Bartonella henselae
často spojována s přechozenou
Zdroj:
časopis ale
Týden,
Epidemiepřes
XXL
hmyzem,
takéčl.například
zejména
o amerických
Indiánech,
svalů, záněty
nosohltanu.
Rezervoárem štípnutí
chlamydiovou infekcí, bude také obezita mi
Roux
Daniel.: Revoluce
v léčení
obezity,
škrábnutí.
Tvoří ložiska
v lymfaticPolynésanech
a Mikronésanech.
jsou
drobní savci,
vysoká zvěř, k Tato
přenosu kočičí
úzce propojena s celým množstvím
cukrovky,
a cholesterolu.
cestáchvysokého
(zvětšenétlaku
uzliny),
játrech, sleetnika disponují
šetřícími
geny.buňky kých
dochází
klíšťaty. tzv.
Bakterie
napadá
poruch, potíží a chorob, jejichž
Fontána,
zině, dochází k novotvorbě
cév.Olomouc
Na kůži
Není divu, vždyť
ještěhlavně
v nedávné
době
imunitního
systému,
granulocyty,
kombinace může následně vyústit
angiomatóza
byli tito
lidévakuoly
zvyklí jíst
především
tvoří
v nich
naplněné
těmito bak- může vzniknout benigníwww.obezita.cz
v problém daleko zásadnější. Tím může
Ilustrační
foto: skvrna),
www.samphotostock.cz
(červená
plastická
ve vnitřních orpotraviny,Dochází
které si sami
vypěstovali,
což
teriemi.
k poruše
imunitních
být například rakovina. Ukazuje se, že
?
21
13
své ochrany ve svém důsledku zajistí také
daleko rychlejší vedení nervového vzruchu. Z obrázku je také patrné, že oddíl
sympatiku je daleko více „přepojovanější“
v gangliích, než je tomu u parasympatiku.
Dalším rozdílem sympatiku a parasympatiku je použití druhu mediátoru, tedy
zprostředkovatele, díky němuž se předává
konečný signál cílovému orgánu. Zatímco
u sympatiku je mediátorem noradrenalin,
u parasympatiku je to acetylcholin. Podle
těchto informačních molekul bývá také
někdy sympatický systém označován jako
adrenergní a parasympatický systém jako
systém cholinergní.
Při dalším pohledu na obrázek vegetativního nervového systému je zřejmé, že
parasympatický oddíl vychází spíše z mozku a z části sakrální míchy. Sympatický oddíl se nachází někde „mezi tím“, nervy
sympatiku odstupují z míchy v oblasti
krční hrudní a bederní části páteře. Podle
distribuce nervových vláken se také někdy
sympatikus nazývá systém kraniosakrální
(cranium = lebka) a parasympatikus systém thoracolumbální (thorax = hrudník).
K detoxikaci
gánech
vznikajívegetativního
cysty naplněnénervového
krví. Druh
systému
jako
celku je určen
preparát JoaBartonella
bacilliformis
je patogenní
jen
lis
by měl
být doprovázený
proVegeton.
člověka,Vždy
vyvolává
horečku
Oroya, při
užitím
VelienHelpu
nebo VelienDrenu
(příkteré dochází
k destrukci
červených krvipadně
po nich).k Vegeton
používáme
obecnek a dochází
akutní, těžké
anémii,
kteně
tam, kde
vnitřní
orgány Vytváří
nefungují
tak,
rá může
skončit
i smrtelně.
ložiska,
„jak
by ke
měly“,
a nedostávají
dochází
vzniku
kožních lézí,dostatečné
uzlíků, vřestimulace
pro svouhlavně
činnost.
dů. Je rozšířená
v jižní Americe,
přenáší se komáry.
systému produkuje NO (oxid dusnatý), který má relaxační účinky a navozuje pocity
spokojenosti. Enterální nervový systém detoxikujeme přípravkem Joalis Enternal, zejména v případech, kdy si pacient stěžuje na
nepříjemnosti se zažíváním nebo pomalý
pohyb trávicí trubice. Joalis Enternal by se
měl použít také současně nebo následně
po využívání VelienHelpu či VelienDrenu.
Jako dobrý postup při obtížích se zažíváním se ukázalo také podávání preparátu
Vegeton v první kúře a až v další kúře podávání preparátu Enternal. Osvědčilo se tedy jít cestou postupného a systematického
zlepšování zdravotního stavu.
tradici jsou tato místa popisována jako
čakry. V sanskrtu slovo čakra vyjadřuje vír,
kolo nebo kouli.
Pokud se budu držet západního myšlení
a poznání klasické anatomie a fyziologie,
tak se teď dopustím „kacířského“ výroku
vzhledem k indické tradici, ke které mám
jinak veliký respekt. Ten výrok zní, že ve
skutečnosti v těle žádné čakry nejsou.
Přesto díky nim můžeme dosáhnout zřetelné aktivizace a stimulace příslušných
partií vegetativního nervového systému
tak, jak jsou popsány na výše uvedeném
obrázku sympatiku a parasympatiku. Poslouží nám k tomu stimulování příslušných
partií (například jógou) a vizualizace grafického či prostorového zpodobnění čaJóga, meditace a vegetativní
ker, jak jsou popsány, do přesných míst
nervový systém
Není tak docela pravda, že nelze vůlí ovliv- v oblasti páteře. To může mít obrovský
ňovat vegetativní nervový systém. Na zá- zdravotní a psychologický význam. Správkladě svých dlouholetých zkušeností (jak ným cvičením a „oživením“ příslušných
teoretických, tak praktických) se odvažuji partií dosáhneme lepšího vzpřímeného
držení těla, jógou se „dají léčit“ například
problémy spojené s obtížemi meziobratlových plotének.
Správnými technikami a aktivací konho moře).
skvrnitou
horečku
částiAfrickou
vegetativního
systému
se způnaválky a během války ve Vietnamu. Nákaza krétní
sobuje druh
slovaca byla
potaké R.
dáAfricae.
spustit R.
peristaltika
střev
se do těla dostane po kousnutí larvou roz- příklad
na Slovensku.
Projevuje
se
tím zachycena
zrychlit trávení.
Nejdůležitější
je však
točů (písečné blechy), vyskytují se v oblas- aprvé
horečkou
a vředem ze
v místě
přisátíumístění
klíštěte.
vyplývající
znalosti
tech pokrytých křovinami. Při nákaze bak- tvrzení
Kromě Slovenska autonomních
se vyskytuje nervů,
hlavně
terie vniká do imunitních buněk, množí se parasympatických
Maďarsku
a ve Francii. R.
akari
způsobuje
že „protistresové“
čakry
jsou
čakra 2
v nich. Dochází k poruše mikrocirkulace av sice
rickettsiové
neštovice,
protože
čakra
nacházející
se někde
mezi dochá5. a 6
v kůži (objeví se vyrážka), plicích (zápal plic) atzv.
zí ke vzniku
puchýřků.
Je podčakra
přenášenaLalana
roztov tantrické
tradici
a mozku (zánět), objevují se bolesti hlavy. čakrou,
či od myší,
dochází zadní
k horečce,
odpovídá
oblastinaběhnutí
patra za
Rod Rickettsia – malé kokobacily, přežívají (umístění
lymfatických
a je
rozsáhlé
vyrážce
až
aktivačníuzlin
dopad
na nervová
jádra
intracelulárně (uvnitř buněk). Pronikají do ústy,
vředům.
míchy). Správnými technikatěla po kousnutí hmyzem (klíšťata, rozto- prodloužené
skupina
ricketsiísi způsobuje
tya uměním
uvědomit
tato místa tzv.
uvnitř
či, vši, blechy) nebo skrz jejich výkaly. miDruhá
fové lze
horečky
a je přenášena
vyrovnávat
přílišný blechami
důraz na nebo
akci
Z místa vstupu, kde dochází k prvnímu po- sebe
Přenos
je možný světě
z člověka
výkon vešmi.
v dnešním
konzumním
zamnožení
bakterií, ses ohledem
dál šíří krví.
Čakry
vypodobněné
na Infikují ašatními
na člověka sympatikem.
nebo z drobných hlodavců. Poendotel drobných
umístění
v páteři. cév a kapilár kůže, moz- jišťovaným
infiIng.horeček
Vladimírjsou
Jelínek
ku, plic, ledvin a dalších orgánů. Také mo- dobně jako u skvrnitých
Ilustrace:
tvrdit, že meditační techniky a techniky
Prof. MUDr. Čihák Radomír, DrSc.:
cviků jógy, tak jak je přinesla a popsala
Anatomie
3. Gradareagující
Publishing, a. s.,
zejména
tradice,
jsou geniálními
„Jeindická
důležité
vybudovat
si zdravou,
správně
Praha 2007
nástroji k aktivaci činnosti příslušných odaby
při styku
s infekcí
bakterie
zlikvidovala
Ilustrační
foto: www.samphotostock.cz
dílů imunitu,
vegetativního
nervového
systému
www.google.com
v konkrétních
partiích páteře.
V indické
a nedovolila
jejich
namnožení a vznik ložisek.“
mohlo by vás
zajímat
reportáž
mít zdravé
cévy?
ZaChcete
Priessnitzem
a vzděláním
Letní škola
2013
Zbavte jeaneb
infekčních
ložisek
Civilizační choroby se u lidí
celou
řadou rozličných
jsou popsány
Je projevují
časné ráno.
Nervózně
stepuji na příznaků
zastávce aa vyhlížím
jako řada diagnóz, takže by
se mohlo
zdát,
že toho
nemají
mnoho
společného. Opak je
autobus,
který
mne
poveze
z Prahy
do Jeseníka,
však pravdou. Jejich příčiny
jsou v podstatě
stejné
a množství
problémů
je projevem
lázeňského
městečka,
v jehož
kouzelné
atmosféře
chronického zánětu probíhajícího
v těle
(například
alergie, migrény, astma, bolesti
se odehrála
letošní
letní škola.
kloubů, ...). Ve zdravém organismu sehrává zánět důležitou imunitní úlohu, protože čistí
tkáně
mikroorganismů,
toxinů,
opravuje
poškozené
ovlivňuje
jeho řízení,
kterou dnešní
svět zapomíná,
dokud se sase sál rozvoněl
vonnými
tyčinkamitkáně,
letníchod
školách,
které byly v minu- vi
ma
nepřipomene
–
ale
už bývá většia
zahalil
do
svitu
svíček.
Nesmíme
však
zalosti
pořádány,
mám
zevrubné
například spouští horečku, zasahuje do metabolismu, aby rychleji došlo pak
k celkové
informace. Vím přesně, kde se ode- pomenout ani na jednu příjemnou tradici. nou pozdě. Tou oblastí je lidská psychika.
regeneraci
organismu.
stresu,
a nesprávně
reagující
se může
jsme se imunity
také detoxikace
mozku, vyZ něj sitoxinů
všichni odnesli
široký ús- Dotkli
hrávaly,
co bylo jejich
obsahem, Vlivem
kdo Večírek.
po stopách
historie detoxikační
na tváři, protancované
střevíce,
zhýč- –dali
z přednášejících
vynikal, kdokkladl
v disku- měvškodlivin
stát, že nedojde
odstranění
a k opravě
tkání
a se
vzniká
chronický
zánět.mezích nejzajímavější otázky, … Jenže všech- kané chuťové pohárky a samozřejmě dob- dicíny, představili si zevrubně sortiment
V jiných případech zase dochází ke zbytečně silné imunitní Joalis,
reakci,
která tkáně poškodí.
… Ti aktivnější si navíc každé ráno
ny tyto informace jsem sbírala od šťastliv- rou náladu.
protáhli tělo a uvolnili
mysl díky
skvělé rozNutno
podotknout, žezánětů
„vyhodit sijsou
z ko- mikrobiální
ců,Jednou
kteří se letní
školy přímo účastnili.
z nejdůležitějších
příčin
chronických
infekční
ložiska,
Letos se štěstí usmálo i na mě. Uznejte, že pýtka“ – to si zasloužili i přednášející, i po- cvičce pod taktovkou Vítězslava Křesťana.
která můžeme najít v podstatě kdekoli v organismu.
pro člověka, který má rád své povolání, je sluchači. Přednáškový program byl totiž bo- Na snídani potom přicházeli spokojení, na-
O
závislým
oddílem
nervového
Rod Coxiella
– vegetativního
obsahuje pouze
jeden
systému.
Zajišťuje
trávení
potravy
a pohyb
druh, a to
Coxiella
burnetii,
který
je výtrávicí
trubice,
jakož i vylučování
některých
znamnou
zoonákazou.
Nejčastěji
k ní dotrávicích
hormonů.bakterií,
Je jakýmsi
nezávislým
chází vdechnutím
ohroženi
jsou
mozkem
břicha.
Jehosefunkcí
je koordinace
hlavně lidé
pracující
zvířaty,
řezníci, farpohybů
žaludku
a střeva,
kterése
posunují
máři a lidé
přicházející
do styku
zvířecíobsah
tráveniny.Rezervoárem
Dále regulujeinfekce
vylučování
mi surovinami.
jsou
kyseliny
v žaludku.
nervové
zejména solné
hlodavci,
od nich Hlavní
se nakazí
dobypleteně
enterálního
nervového
systému se
tek a další
savci. Hlavním
přenašečem
je
nazývají
myentericus
a plexus
subklíště. U plexus
lidí dochází
k nákaze
především
mucosus.
Asi 20 % od
neuronů
přímým přenosem
zvířatenterálního
(od exkrementů, mlékem, kontaktem). Po nákaze
bakterie způsobí atypický zápal plic, dále
se šíří krví do cílových buněk, jako jsou ma- hou infikovat svalové buňky hladkých sva- kovány buňky endotelu cév a onemocnění
Joalis online
krofágy (imunitní buňky) v játrech, vniká lů. Poruchou endotelu v těle vznikají se projevuje horečkami a vyrážkou, která se
do kostní dřeně, sleziny. Často dochází vyrážky, otoky a poruchy mikrocirkulace postupně šíří z trupu na končetiny. Druh
k zánětům srdečního svalu, zánětům jater, tekutin, tím dochází k poruše funkce or- R. prowazekii je původcem skvrnitého tygánů, která se projeví poklesem tlaku, bo- fu, v minulosti probíhaly velké epidemie
meningoencefalitidám.
v době
válek aosvojit
hladomoru,
v Čechách
se nalestmi
hlavy, akutním
ledvinovým
relaxačníselhátechniky
si dokáže
i ten největší
amaéto sice pomalu končí, ale díky moderním
technologiím
si které
posledykteré
hromadně
vyskytoval
v koncenním, poruchami
a nabídneme příběhy,
vás zahřejí
u srdce.
Těm
můžete
surfování užívat každý den. Kde?
No přece dýchání,
na tér, ….
Čeleď
Rickettsiaceae
tračních
Dnes život
je stále
rozšířen
skupina
těchtoakčnějším,
kokobacilů
způsokteří
se rozhodli
vzít táborech.
svůj dosavadní
pevně
do
internetu!
Na gramnegativní
webu joalis.EUbakterie,
jsme nově První
otevřeli
prostor,
Jedná
se o malé
v rozvojových
v chudinských
čtvrtích
skvrnité
horečky.
klíš-ráznou
svýchPřenášejí
rukou a je
projít
změnou,zemích
se bude
jistě líbit rubrika
v němž
můžete neomezeně
svištět a ploutbuje
po tzv.
svěžích
vlnách
jsou
to intracelulární
parazité. Speciálními
a una
bezdomovců.
Bakterie
tvoří
ťata. Rickettsia
rickettsii
způsobuje
ho- velkoměst
Pro
fyzickoutzv.
kondici.
Cvičení šité
míru, zdravé
recepty
plných užitečných
informací.
Rubrika(zás názvem
Žijeme zdravě
mechanismy
„kradou“
ATP molekuly
infekční
v buňkách
endoterečku
skalistých hor, ajsou
pro návodů,
ni typické
spoustu
jak si
vylepšitložiska
figuru,hlavně
najdete
právě zde.
Janabízí
hned cukry,
několik
odvětví, která
můžete
prozkoumávat.
soba
energie),
aminokyseliny
a dallu cév
a lymfatických
cestách.
R. typhi
vyrážky
ko způsobené
třešničku naporuzávěr jsme
si ponechali
rubriku
s názvem
První je
sekci sdůležité
názvemlátky.
Životní
stylpřirozeným
se seznámítečerně
s tím,zbarvené
jak lidé žijí,
ší V
životně
Jejich
původcem
endemického,
tyfu. Přeendotelu
R. conori
způsopomoc
z přírody.
Ani naše
redakce
nemá tušení,myšího
jak zázračnou
které tradice
vyznávají ajsou
co může
pomocichou
zpestřit
každýcév.
váš Druh
hostitelem
a rezervoárem
obratlovci
náší seseodtotiž
myšíani
a krys
hlavně blechami.
buje tzv. středozemní
horeč- Nedá
moc má paní Příroda.
odhadnout,
ani vyčís-Vyden. Novinkám
oblasti zdraví
a také
záležitostem,
o kterých (marseillskou)
(hlodavci,
šelmy),zpřenáší
je roztoči,
čleskytujeužitečné
se v zemích
ku, projevuje
se vysokou
lit. V této horečkou,
rubrice naleznete
radys teplým
od bab klimatem,
kořenářek,velby sehmyz.
nemělo mlčet, je věnována rubrika Bijeme
na poplach.
novci,
mi často
v přístavech.
bolestmi
hlavy, vyrážkou.
nejen kúry
na detoxikační
a vůbec
vše, co souvisí s dary, které
Tato
sekce nemá
za Orientia
cíl nikoho
vyplašit,
upozornit
na tipy Rozšířena
Rod
Orientia
– druh
(dříve
Ric- pouze
Mgr. Marie Vilánková
středozemního
moře,nabízí.
ale po celé
aktuální
otázky týkající
se zdravítzv.
a všeho,
s ním souvisí.
Až příroda
kettsia)
tsutsugamushi
způsobuje
křo- vcooblasti
Ilustrační foto:
www.samphotostock.cz
R. mongolotimae
způsobuje tzv.
Příjemnou
zábavu přeje
budete
chtít
na chvíli
opustitříční
každodenní
shon a stres,
nevávinný
tyfus
neboli
japonskou
horeč- Evropě.
www.google.com
astracháňskou
horečku (oblast u Kaspickéredakce Joalis
hejte
a vstupte se
do hlavně
rubriky Pro
duševní
kondici.
Poradíme vám,
ku.
Projevovala
za 2.
světové
spojení práce, kultury a zábavy, které letní škola nabízí, záležitost přímo magická.
Před
na letní školu jsem měla
Co
je příjezdem
ateroskleróza
spoustu
očekávání
a představ….
Ateroskleróza
je zvláštní
druh zánětu
Například
jsem se
domnívala,
žetuky,
hotel,
tepen.
Do stěny
cév
se ukládají
vkteré
němžoxidují,
budeme
ubytovaní,vznikají
se mi stane
a postupně
pláty,jediným
útočištěm,
se budu
moci
zavřít
které cévy
zužují.kde
Podle
místa
vzniku
apak
v klidu
pracovat.
Omyl. Hotelový
pokoj,
dochází
k nedokrvování
orgánů,
který
jsem
sdílelatlak
s kolegyní
z ECC
a její
zvyšuje
se krevní
a přetěžuje
se srdmiloučkou
dcerkou,
mi říkal
pouze
ce. Tyto pláty
jsou také
velmipane
rizikové,
po
ránu avpozdě
zbytek
dne ke
jsem
protože
jejichvečer.
místěPomůže
dojít
se
pohybovala
v prostředíAteroskleróza
přednáškového
vzniku
krevní sraženiny.
sálu,
tamní
restaurace,
blízkéhokteré
parku
je typické
civilizační
onemocnění,
ajevychutnávala
si každý
okamžik.
i tou nejčastější
příčinou
úmrtnosti,
Předtím,v než
jsem vyrazila
na svouvznivzděprotože
důsledku
aterosklerózy
lávací
pouť, jseminfarkty
se zamýšlela
tím,
kají nebezpečné
a cévnínad
mozproč
této akci
říká právě letní
škola.
kovése
příhody.
Ateroskleróza
se také
ne-Popravdě,
pojempojí
„škola“
ve mněkrevním
vyvolává
odmyslitelně
s vysokým
mírný
odpor,
vzdor
vůči institlakem,
kterýtakový
vznikuten
výše
zmíněných
tuci,
v níž se něco
musí.
TentoAteroskledojem mne
onemocnění
pouze
nahrává.
však
záhy pos poruchou
slavnostním
zahájení
róza opustil
má souvislost
metaboletní
jsemtéto
se rozhlédla
sálu,
lismuškoly.
tuků.Když
Vlivem
poruchy po
dochází
došlo
mi, žepoměrů
letní škola
není žádnákterý
povinke změně
cholesterolu,
je
nost,
ale pro většinu
to dotransportován
do a zpřítomných
tkání. Tzv.je„vysoký
volená
spojená
možností
sevznipřicholesterol“
ales není
hlavníněčemu
příčinou
učit
a setkat se s lidmi,
jsouspousta
jim blízcí.
ku ateromových
plátů.kteří
Existuje
liA
nejen
oborově.
Veselé úsměvy,
dí,mnohdy
kteří mají
porušen
metabolismus
tuků
vřelé
pozdravy,ale
tichoučké
a cholesterolu,
cévy majíštěbetání
zdravé. během společných snídaní a pohledy přítomných,
v nichž se zrcadlil
nehraný
zájem
Ateroskleróza
a infekční
ložiska
–
akombinace
zapálení propřímo
věc, ze vražedná
mě sejmuly trému,
strojenost
a strach.
Velmi důležitou
příčinou vzniku ateroskleHned
z úvodního
večerave
bylo
patrné,
že
rózy
jsou
infekční ložiska
stěně
cév. Stětento
letníepitelovou
školy bude
nevšední.
na cév ročník
má vnitřní
výstelku
– enO
příjemné
pozdvižení
se postaral
Ing. Jedotel,
hladkou,
spirálovitě
uspořádanou
línek,
kterýs sielastickými
připravil dramatické
pásmo
svalovinu
vlákny zajišťující
opružnost,
VincenziaPriessnitzovi.
Další kulturní
záje obalena vazivovou
sítí kolažitek
čekal
na zúčastněné
veVstředu.
Běgenních
a elastických
vláken.
této vrstvě
hem
o Buddhojsou dramatického
také nervovápředstavení
vlákna vegetativního
10
22
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
Enterální nervový systém
Enterální
Čeleď Coxiellaceae
nervový systém je zvláštním ne-
Surfujte s námi na vlnách zdraví
L
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
hatý, dalo by se dokonce říct,
že náročný. Dopolední bloky
přednášek střídaly bloky odpolední a jedna přednáška
večerní. Přednášející se svých
témat zhostili se zodpovědností jim vlastní, veškeré prezentace byly připraveny skvěle, a to do všech detailů. Když
paní Vilánková mluvila o vesmíru, iluzích a realitě, nešlo
nebýt
pozorný.
Kdyžkterá
totižregulují
člověk přítok
mluví
nervového
systému,
okrve
něčem,
co ho fascinuje,
zájmem
do jednotlivých
orgánůsvým
podle
potřeokamžitě
nakazí
i všechny
okolo. A cévníto se
by a emočního
naladění.
Detoxikaci
paní
Vilánkové
povedlo. preparátem
Stejně tak Pavlovi
ho systému
provádíme
VasoJakešovi,
který
povyprávěl
o spojení
páteře
Dren, který
uvolňuje
mikrobiální
ložiska
ze
astěny
psychosomatiky.
Jeho uvolněný, najdeme
nenucecév. Jaké mikroorganismy
ný
vypravěčský
styl V
způsobil,
že jsou
se pov cévách
nejčastěji?
první řadě
to
známkové
přítomných
hojně plnily
herpetickébloky
viry, hlavně
Cytomegalovirus
poznatky
a informacemi,
které lze využít
a Epstein-Barr
virus (Lymfocryptovirus),
ale
nejen
detoxikační
ale i v soukroi další vviry.
Ty všechnypraxi,
jsou obsaženy
v premém
životě.
Paní Málová, dlouholetá příparátu
Herpeson.
znivkyně
detoxikační
metody C.
I. C. a také
Zodpovědné
za narušující
endotel
cév
jedna
z nejvyhledávanějších
terapeutek
jsou také
chřipkové viry Influenzavirus
(zavřazený
praktických
blocích jen potvrdila
to, co
do Orthomyxoviridae).
Najdeme
jej
jsme
dávno věděli
že se zkrátka
vyzná!
v preparátu
Joalis –Grippeviry.
Z virů
můPřednášky
pana Jelínka
byly inspirativní
žeme dále jmenovat
například
Enteroviry,
akonkrétně
nevšední. coxsackie
Témata, která
si hepatické
pro tuto letní
anebo
viry
školu
se výrazně
dotýkalaAntivex.
oblasti, na
A, B, vybral,
C. Najdete
je v preparátu
bití energií a se zdravou barvou ve tvářích.
Letní škola 2013 se skutečně vydařila.
A věřte
mi, že tokteré
nepíšu
proto,jednoznačně
že se to sluZ bakterií,
cévám
ší. Dokonce
ani nena
proto,
abych
polichotila
škodí, uveďme
prvním
místě
chlamypřednášejícím
a účastníkům.
Píšu o svých
die, tedy přesněji
řečeno Chlamydophidojmech
a pocitech,
které
ve mněBakterie
tato udá-–
la pneumoniae
(více
v článku
lostšestá
zanechala.
A ty byly
Nejenbakdíčást, bulletin
napozitivní.
str. 19). Tato
ky terie
zajímavému
harmonogramu
je nebezpečná
hned zepřednášek,
dvou důúžasným
palačinkám,
kovodů. Nejen že
zvyšuje
riziko vzniku
pivu arozrušuje
hýčkání
plátů, ale již nopnému
vzniklé pláty
běhemtaké
lázeňských
procea zvyšuje současně
riziko vzniku
dur, ale
hlavně díky
lidem.
krevních sraženin.
Podobnou
bakterií,
Bezstejně
nich byjako
letníchlamydie,
škola nekterá napadá cévy
měla žádný
Líbilo
je Coxiella burnetii
z řádusmysl.
Rickettsiae.
se mi
pozorovat,
se
Cévy narušují také
další
bakterie, jak
napřívšichni
v přednášklad Salmonelly
(Joalisschází
Enterobac),
Mykovém sálu
povídají
coplasma pneumoniae
(Joalisa Mollicut),
jak během
Helicobacter si,
pylori
(Joalisspolečných
Helicob),
obědů nikdo
nesedí
Haemophilus influenzae
(Joalis Bacterv koutku a sám, jak (Joalis
se něminMisc1), Porphyrmononas
kteří teprve
nesměle seAnaerob) a některé
druhy streptokoků
znamují,
zatímco jiní, z nichž léta strávená
(Joalis Kokplus).
v Výše
prostředí
detoxikační
medicíny předstaudělala
uvedené
mikroorganismy
přátele,
si padajímikrobiální
do náruče, bavilo
číst
vují nejčastější
zátěž mne
cévního
zsystému.
tváří přednášejících
spokojenost
radost
Pro jejich detoxikaci
je avhodné
zkombinovat
toho, že jejich
úsilí
nebylopreparáty
marné. podle
výše
uvedené
Kromě jiného
také
dostala možnost
zjištěné
zátěžejsem
spolu
s VasoDrenem.
Saseznámit
kolegyňkami
z firmozřejměsejes báječnými
nutné nejprve
zkontrolovat,
my
cítit se tak
v práciprotivirová
zase o něco
vízdaECC
je v apořádku
příslušná
nebo
ce
„domácky“. Co
víc si přát?
Snad
protibakteriální
imunita!
Pokud
ne,jen
je aby
třese
letní školy
stala skálopevná
na
baz nejprve
provést
detoxikaci tradice,
základních
kterou
budoujater
všichni
těšit jako
na skvěorgánů,sehlavně
(LiverDren,
LiverHelp),
lou
dovolenou
a budou
si ji užívat
plnými
sleziny
(VelienDren,
VelienHelp),
případně
doušky
– třeba jako
tu letošní!
plic (RespiDren,
RespiHelp).
Mgr.Marie
AlenaVilánková
Rašková
Mgr.
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
1 Preparát BacterminMisc je součástí Nobacteru.
Na webu joalis.EU v sekci O nás si již brzy
Tento preparát není součástí stálého sortimentu.
budete
moci prohlédnout
obrázků
V odůvodněných
případech jej galerii
lze objednat
pořízených
v podobě Joalis
InfoDren.na letní škole 2013.
23
11
orgány
z říše zvířat
čínského pentagramu
Člověk může do značné míry své chování ovlivňovat vůlí,
to znamená, že se může rozhodnout, zda onu činnost chce nebo
nechce provést. Vůlí lze ovlivňovat celou řadu lidských činností, chování,
rozhodování, …
Civilizační choroby
se dotýkajíDetoxikace
všech
Copak zvířata mají
civilizační onemocnění? My
lidé máme často pocit, že
choroby tohoto charakteru
se váží pouze k lidem.
Neumíme si představit, že
cukrovkou, rakovinou
a jinými civilizačními
chorobami trpí také naši
psi, kočky, králíci, koně.
Snad naše nedůvěra
pramení z toho, že s nimi
neumíme „mluvit“, tedy
komunikovat tak, jak je
nám nejpřirozenější. Proto
se těžko vcítíme do jejich
problémů. Když děti něco
bolí, postěžují si a my to
ihned řešíme. Ovšem na
aproti tomu musí organismus nutně
problémy
u zvířat
se
zajišťovat
celou řadu
tělesných
funkcívětšinou
nezbytných pro
udržení
přijde
ažživove
ta, které ve většině případů ovlivnitelné
chvílích,
nafungují
nich
vůlí nejsou.
Do velikékdy
míryje
totiž
nezávisle
na
vědomí
(odtud
výraz
autoVIDÍME. Vidíme, že zvíře
nomní). Sem řadíme například řízení tepu
kulhá,
má naroztažení
kůži velký
srdce
(zvýšeníže
či snížení),
cév, pohyb
potravy
ve
střevech,
polykací
reflex
ekzém, je unavené. Zkrátka
a podobně.
poznáme, že mu „něco je“.
Starší anatomické představy o rozdělení
nervového
systému
přesné
A potom
denpředpokládaly
dva počkáme,
rozdělení na periferní nervy (Orgány čínjestli se to nezlepší,
ského pentagramu, bulletin Joalis info
teprve poté
zajdeme
4/2013) aavegetativní
nervstvo.
Slovo vegetativní
naznačuje, žeVšichni
se jedná ovíme,
systém
k veterináři.
řízení podobný rostlinám. Periferními nerže ještě
nikdy nikomu
vy se rozuměly
nervy „živočišné“.
Moderní fyziologie
ví,
že
tyto
představy
nejsou
nepomohlo řešit
problémy
tak zcela pravdivé, protože přesné rozděpozdě.
Proto
výjimkou,
lení
a oddělení
obounení
systémů
není možné.
Oba systémy
totiž
spolupracují,
komuniže se zvíře nedostane
kují, ať na úrovni řízení obou systémů
k veterináři včas
mozkem, propojováním jednotlivých nera zvěrolékař
je nucen
vových vláken
pomocí nervových
ganglií
nebo společným vedením v těsně souvisesáhnout po uspávací
jících svazcích nervových vláken.
injekci.
Pojďme se tedy zamyslet například
nad
vegetativního
(autonomního)
nervového systému
N
fyziologickou potřebou dýchání. Na tom-
824
to příhodném případu lze dokumentovat, rozebírání. Ukazuje se, že takový stav mysže dýchání je jak ovladatelné vůlí, tak také li příliš aktivuje, či na druhé straně brzdí,
vůlí neovladatelné, řízené reflexně. Člověk jednoduše rozvažuje a dysbalancuje orgáse může rozhodnout, že se zhluboka na- ny patřící pod okruh sleziny. Z psycholodechne, anebo na půl minuty zadrží dech, gického i „energetického“ hlediska je žátřeba když se potápí. Stejně tak kyslíkový doucí a správné setrvávat myšlenkami
dluh v krvi člověka přiměje k tomu, aby se v přítomném, momentálním okamžiku
nadechl, aniž by o tom musel vědomě ně- a uvědomovat si, co člověk právě dělá,
jak uvažovat. Tento reflex se řídí z pro- „netoulat“ se v myšlenkách někde jinde,
ani vjako
minulosti,
ani všpatné
budoucnosti.
dloužené
Oba
systémy
řízení
dý- tedy
vířecí míchy.
civilizační
choroby
jsou
bohužel
Nemoc
důsledek
cháníčím
spolu
souvisejí
dál těsně
častější.
Říká se,zejména
že pes jepřes
nej- Tento
stravystav je pro organismus nejvýhoda z hlediska
potřeb
nervus
vagus
(bloudivý
který
se určisice nější
lepší
přítel
člověka.nerv),
Kdo psa
má,
Organismus
velice energetických
výrazně, ba dokonce
Samotné
představy
a myšlenky
řadí
k perifernímu
systému
(jes optimální.
tě s tímto
tvrzenímnervovému
souhlasí. Někdy
je až
nejvíce zatěžuje
nevhodně
tepelně
zprastarosti,
kteréOhřevem
mohou vnad
budoucnu
přiX.
hlavovým
ale vzájemné
zároveň zajišťupodivem,
jaknervem),
moc je naše
psyché na
covaná
strava.
50 °C jsou
totižpředevším
aktivují jiženzymy
v okamžiku
samotné
je
autonomní
řízeníkdy
celé
řady orgánů
provázané.
Případy,
se nemoc
objeví jít,
zničeny
a vitamíny.
Nav hrudní a břišní dutině, kam si z hlavy jak- představy na podprahových úrovních ty
si „odskočil“,
zabloudil, jak lze vyčíst z je- svalové skupiny, které se fyzicky zapojí do
Nezapomeňte!
vykonání určité činnosti v budoucnosti
ho názvu.
za všechny může být med, který si mnozí z nás s oblibou
AJedním
tak lze příkladem
říci, že autonomdo horkého
čaje. Zahřejeme-li med na teplotu vyšší než 40 °C,
ní přidávají
nervový systém
reaguje
spíše
na podvědomé
automaticky
ztrácípodněveškeré vitamíny a enzymy.
ty. Příkladem může být situace, kdy člověk v obchodě
prochází
proskleného
u pána a okolo
současně
u zvířete, nejsou ojedi- šim miláčkům tak dodáváme vlastně
pultu
cukrářskýmitovýrobky,
nělé. sNeznamená
ale, že když pán trpí pouze mrtvou stravu. Části složek téměř
acukrovkou,
hned se mu
začnou
sbíhat
pes
ji má také
a naopak. Příči- všech termicky extrudovaných krmiv jsou
sliny
(řízeno vegetativně).
ny civilizačních
chorob jsou podobné jako ohřívány na vysoké teploty a následně při
Nebo
člověk
uvědomí,ože
u lidí. si
Jedná
se zejména
narušení rovno- extruzi znovu zahřáty na vysokou teplotu.
něco
nestíhá, a dostane
váhy imunitního
systému,se
který je z 80 % Hovoříme o teplotě v rozmezí 120–200 °C,
do
stresu, stažení
organiszastoupen
ve střevní
mikroflóře. Porucha přičemž mnohé vitamíny a substance se
mu,
…
rovnováhy
je zapříčiněna nedostatkem znehodnocují už při teplotě vyšší než
Podle představy
stavebních
látek apentagrapřetěžováním orgánů 40 °C! Tělu poté dodáváme vlastně jen
mu
patřívýměny
autonomní
nervo-otravy organis- bezvýznamné sladidlo. Buď se vitamíny
látkové
s následky
vý
jako jater
celeka ledvin.
pod
mu,systém
poškození
Mějme na a stopové prvky zničí, nebo jsou vysokými
okruh
sleziny.
Toase
zdá být
paměti,
že játra
ledviny
jsou hlavní čistí- teplotami spečeny, a proto již nejsou biozcí orgány
fyziologického
hlediskakteré při přetí- logicky využitelné.
látkové výměny,
zcela
nepochopitelné.
Ne
žení omezují
své další životně
důležité
tak
přes Následkem
spojující emoci,
ktefunkce.
bývají
například poru- Granulované zdraví
rou
je přemýšlení,
starosti,
chy slinivky
břišní, štítné
žlázy, reprodukč- Při výběru granulí čteme, že obsahují miracionalizace,
myšlenkové
ní problémy či jiné
hormonální poruchy.
nerální látky, vitamíny a další životně dů-
– i zvířat
Z
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
hnědorůžově,
sympaticmu,
neboť mástřev
spíšeupovahu
a č e n í příznaků
toho,zatímco
že se uvnitř
našeje
peristaltika
zvířete ženskou
pomalá a(tedy
dří- lznačený
ké těla
nervy
jsouděje.
naznačeny
žlutě.
pečovatelskou,
odhadující
energetické
něco
Problém
se přesune do
ve
nebo později zleniví.
Na vnitřních
stě- ho
Sympatický
systém
se projeví
zejména
ve
zásoby
organismu
a hnilobný
rozhodující
o za- jiného
orgánu.
Nejinak
je tomu
u našich
nách
se vytvoří
lepivý
a kvasící
chvílích, když
jde člověk
takzvaně
„do akjištění zásob
nebo jejich
Tuto poob- čtyřnohých
přátel.
A dokud
neuděláme
povlak.
Samozřejmě,
že využití).
živiny tímto
ce“, když
mu „o
něco jde“.
se
last detoxikujeme
preparátem
Hypo- ráznou
změnu,
budeme
se myMobilizují
i naši zvířevlakem
hůře prostupují.
NavícJoalis
se začnou
tělesné
zásoby,
rozkládá seseglykogen,
tutal. škodlivé hnilobné bakterie a plísně. cí
přátelé
pravděpodobně
svými zdratvořit
ky, roztahují
se cévy
přivádějící
krev do zúDalší řídící
strukturou antibiotik
jsou některá
koro- votními
problémy
potýkat
neustále.
Podávání
antiparazitik,
a syntevá centra, která zajišťují interpretaci ně- častněných orgánů.
vyčistit
střeva?
Parasympatikus je autonomní systém
kterých Jak
naučených
zkušeností
a spouštění
trávení potravy,
slinětěch
samých autonomních
NapříHladovkou.
Podle stupněreakcí.
a délky
trvání relaxace.
příznaků Zajišťuje
nemoci necháme
psa jeden
ní, zúžení
zdravé pohyby tráviklad
jdeme
okolopodáváme
plotu, za nímž
až když
tři dny
bez jídla,
pouzejevodu.
Trávicí zorniček,
trakt se hladovkou
cích orgánů, syntézu
glykogenu,
pes,
který už někoho
pokousal,
ta- bezproblémový
vyprázdní,
odpočine
si a potévyvolá
je možný
přechod
na novou, tuků,
vyprazdňování,
sexuální
funkce včetně
to zdravou
naučenávýživu.
vzpomínka
reflex průběh
opatrnosti
Pro snazší
hladovky
můžeme podávat
zeleninu,
prožívání
jiných příjemných staa stresu.
Mozkovou
čistíme
příprav- vývar.
ovoce nebo
slabý kůru
masový
či zeleninový
Všeorgasmu
je dobréakonzultovat
vů organismu
se s rozkoší.
kem
Joalis Cortex.který
Někdysesi na
totiž
lidé dělají
s veterinářem,
problémy
spojené
s výživouspojujících
zvířete dokáže
Činnost systému sympatiku i parasympastarosti
a obavy
z věcí,okem.
ze kterých by si je
podívat
odborným
dělat nemuseli. Záleží na prahu vnímání tiku se do jisté míry časově překrývá. Nědůležitosti podnětu. A tak zatímco tam, kdy totiž fungují tyto systémy, nebo alesjejich
části, hned
současně.
Spíše
se řaale
kde je vvitamínů
určitých se
situacích
jeden
člověk
již poň
Řešení
se nabízí
několik.
V první
tických
nejeví jako
ideální
voljejich
působení
překlápí
– pro
celkovépotěna pokraji
svýchinfekce
psychických
sil, jinýdojít
člověk
musíme
vyčistit
střeva
a doplnit
ba.
Následkem
totiž může
až dě
lesné zdraví
je todobrých
více žádoucí.
Jakmile
si teprve
začíná organismu.
uvědomovat, že by se mě- třebné
množství
bakterií.
Poté
ke
zkolabování
skončí akce,
měla detoxikace
by nastat vědomá
a hlulo začít něco dělat a řešit.
přichází
na řadu
organismu.
Ovšem je tu ještě jedna záležitost, bez níž
Jak vystoupit ze začarovaného
by detoxikace zdaleka nebyla tak kvalitní
kruhu?
21. ganglia
thoracica
trunci
1. nucleus
oculomotorius
Jedná
se o změnu
jídelníčku.
Toto vše svědčí
o známém
rčení: „Jsi tím, a důkladná.
sympathici
accessorius
trhu je k dostání velké množco jíš.“ Jak jsme
si s našimi(edingerovomiláčky blízcí! Na českém
22. ganglia
lumbalia
trunci
krmiv,
která podporují
zdraNeplatí to snadWestphalovo
i u nás? Je tojádro)
takový zača- ství kvalitních
Moučka, která ničí střeva
nucleus
salivatorius
zvířete. Prostřednictvím veteriuděláme
my, lidé, superior
když se vý vývoj sympathici
Další fakt, který má vliv na špatnou výživu rovaný kruh.2.Co
23.přípravků
ganglia sacralia
trunci
3. nucleus
Joalis je
poté nastolena
objevísalivatorius
na pokožceinferior
vyráž- nárních
psa nebo kočky, je konzistence extrudova- nám „najednou“
sympathici
4.sinucleus
dorsalis
vagi
detoxikace
jednotlivých orgánů.
speciální
krémy,nervi
šampony,
ného krmiva. Již z laického pohledu je vi- ka? Koupíme
24. ganglion impar
(ganglion
5. nucleus
Text: Pavla
Machálková
z a r u čintermediolateralis
e n ě fungují. Pozdět, že je tvořeno z velmi jemně namleté roztoky, které
coccygeum)
míšních segmetnů
S2–S4
Zdroj: www. kareleben.cz
testy
a pravmoučky. Střevo ho identifikuje jako natrá- ději jdeme na dermatologické
25.
radix
sympathica
ganglii
ciliaris
ganglionlékařský
ciliare recept na
www.
baron.cz,
www.
selticka.wu.cz
obdržíme
venou potravu, což má za následek, že ne- děpodobně 6.
26. radix
sympathica
ganglii
7. ganglion
pterygopalatinum
Ilustrační
foto:
www.samphotostock.cz
Toto vše
je ale jen p o tdostane z mozku signál k trávení – proto mast s kortikoidy.
pterygopalatini
8. ganglion submandibulare
27. radix sympathica ganglii
9. ganglion oticum
submandibularis
10. n. petrosus major
28. radix sympathica ganglii otici
11. chorda tympani
29. n. cardiacus cervicalis superior
12. n. tympanicus a n. petrosus
30. n. cardiacus cervicalis medium
minor
31. n. cardiacus cervicalis inferior
13. n. vagus
32. nn. cardiaci thoracici
14. radix parasympathica ganglii
Jelikož nemáme snad žádnouciliaris
techniku, která by umožňovala
zvířata
33. nn. splanchnici,
majorvyšetřit,
et minor
34. lokalizovat.
ganglion coeliacum
15. nn. splanchnici
(nn. přesně
nemůžeme přesně stanovit druhy toxinů,
ani tytopelvici
toxiny
Proto bylo
35. ganglion mesentericum
erigentes)
potřeba k veterinárním preparátům
přistupovat jinak než
k preparátům lidským
superius
16. truncus sympathicus
a ganglion
rozdělit
organizmus
zvířete
do několika
okruhů.
36. ganglion
mesentericum
inferius
17.
cervicale
superius
37. nn. splanchnici lumbales
18. ganglion cervicale medium
38. plexus hypogastricus superior
19. ganglion cervicothoracicum –
39. plexus
hypogastricus
inferior jiné
ganglion stellatum
Čas ukáže, zda
bude potřeba
ještě některé
rotože vycházíme z našich znalostí čínské
(a víme,
inervační
větve z něho
20. nucleus intermediolateralis
preparáty. Dnes už
že poměrně
častým probmedicíny, která platí nejen pro lidi, ale
míšních segmentů C8–L3
lémem, s nímž se vycházející)
domácí zvířata potýkají, jsou nezi pro zvířata, budeme sledovat známých pět
houbné nádory. Jedná se o velmi speciální probleokruhů, tedy okruh jater, ledvin, sleziny, srdce
matiku, která zcela jistě bude vyžadovat ještě další
a plic. Ke všem těmto okruhům bychom mohli
není třeba dodávat,
že
Poslední důležitou strukturou jepreparát.
pro- boká
Alerelaxace.
protože Jistě
s veterinárními
preparáty
zařadit i stres, který k nim přistupuje. Víme
současná musíme
doba plná
spěchu, pozvolna,
soutěžení
dloužená mícha (Orgány čínského pentateprve začínáme,
postupovat
totiž, že právě stres se u zvířat vyskytuje velice
aktivuje
většiny informace.
lidí především
bulletin Joalis info 3/2013).uvážlivě
Pro- aa stresu
především
sbíratu veškeré
často. V našem případě samozřejmě máme gramu,
na
oddíl.a O
to více sjepreparáty
důležité
střednictvím nervových jader, které v sobě
Máte-lisympatický
nějaké poznatky
zkušenosti
mysli domácí zvířata. Součástí všech našich veumět
si najítse
a osvojit
a meditačukrývá, spouští celou řadu autonomních
pro zvířata,
podělte
s námi relaxační
i s ostatními.
Kdyby
terinárních preparátů je tudíž také antistresoní techniky,
které
a uvolní ponafunkcí, jako jsou činnost srdce, krevnítotlak,
bylo možné
a úřady
nám vyrovnají
takovou formulaci
vá složka.
hromaděné
napětí.
polykání, zvracení apod. K účelné detoxivolily (jako
že to možné
není), tak bychom na obaKdyž už je řeč o stresu, všimněme si, že jsou
Autonomní
nervový
je proti
kaci této oblasti poslouží preparáty ly
Joalis
našich preparátů
jako
jedinísystém
na světě
mohliperinacelém
řízení
tohoto jako
systému
podínaNa
tom
zvířata
podobně
lidé.se
Ani
některé
fernímu na
systému
„pomalý“.
MindDren a Joalis MindHelp.
psat „testováno
lidech“. relativně
A byla by to
pravda,
lejí struktury
limbického
systému
poruchy,
kterými
zvířata trpí,
se od(emociotěch lidských
se veterinárních
jím šíří zhruba
rychlostívychází20 m/s.
protože Vzruch
v případě
preparátů
nálníhovýrazně
mozku),lišit.
z nichž
na prvním
místěu člonemusí
Budeme-li
například
to dáno
častým apřepojováním
nervů
s člověkem,
přenášíme je do
říše
jmenujme
hypothalamus,
který poruchy,
svou roz- totéž uděláme také me ze zkušeností, kteréJemáme
věka
detoxikovat
metabolické
v gangliích (na obrázku naznačených uzlířídí celou řadu
nepovhodovací
případě schopností
zvířecího organismu.
A právě
z toho důvodu byl vyvi- domácích zvířecích miláčků.
část vláken
autoAutonomní
nervový
Josef Jonáš
stradatelných
funkcí
v organismu.
Hypo-k detoxikaci
nut
preparát Joalis
AniMet,
který je určen
příčin
me- systém se rozděluje ky) a také tím, že velkáMUDr.
nervů září/října
není myelizována,
tedy
na dvarejstřík
oddíly –vetesystém
sympatiku
a paraPreparát
AniMet
bude knomních
dostání během
2013.
thalamus je poruch.
vlastně takový
„ředitel“ nebo
tabolických
Tímto preparátem
se rozšiřuje
obalena
ochrannými
obaly, které kromě
je sympatikus
O jeho
uvedení nanatrh vás
budeme
včas informovat.
spíš „ředitelka“
celého autonomního systé- sympatiku. Na obrázku
rinárních
preparátů.
ležité
(například
látky.mytí
Jak nádobí).
to s těmito
Je výhodné
látkami donaopravdy
učit se vypínat
je? V první
a zapojovat
řadě jedo
třeba
svého
si živouvědomit,
ta relaxaci,
že se
kterou
jednáseočlověk
syntetické
zcela neboli
odpojí
umělé
od starostí
vitamíny
a povinností.
a minerály.
Alespoň
Jejichnapřínos
chvilpro
ku. To
zdraví
už samo
nelzeo zcela
sobě má
přesně
na celkový
určit. Jisté
stav
však
organismu
je, že v obrovský
žádném případě
efekt. nenahradí vitaminy
Pokudpřírodní.
se pravidelně
A může
ocitáme
dojít ještě
v procesu
k dalšímu
neustálého
problému.
a nezvladatelného
Ten nastává ve chvíli,
rozebírání
kdy
organismus
situací v mozku,
tyto látky
výrazně
sice přijme,
si můžeme
ale pro
posamotnou
moci detoxikací
látkovou
samotného
výměnu okruhu
je nedokáže
slezipoužít.
ny a slinivky.
Tyto Klaciné
tomu produkty
nám poslouží
vyrobené
prepasynteticky
ráty Joalis můžeme
VelienHelp
přirovnat
a Joalis VelienDren
k potravinám
a dáleplným
také preparát
obávaných
Joaliséček.
PankreaDren,
Uvádět
množství
který je určen
vitaminů,
k detoxikaci
minerálních
slinivky břišní,
látek
aa stopových
preparát Joalis
prvkůGastex
obsažených
sloužícív kpotravě
detoxilze
kacipouze
žaludku.
u látek uměle vyrobených, tedy
doAutonomní
potravy přidaných
nervový systém
(syntetické
prochází
látky
cejsou
lým průběhem
deklarovány
páteřního
např. jako
míšního
obsažené
kanálu
vitamíny
a nervyna
z něho
1 kg –odstupují,
vyjádřenopodobně
v jednotkách
jako
g,
nervy
mg, periferní,
IE, G, g, atd.).
v konkrétních
Protože jsou
místech
přírodna
ní
úrovni
vitaminy
jednotlivých
vázány obratlů
do přírodní
směrem
struktury
k vnitřdané
ním orgánům.
potraviny, nelze tím pádem přesně
zjistit jejich složení, obsažené množství vitaminů a stopových prvků, poměr vápníku
a fosforu a dalších látek.
Novinka: preparát AniMet
P
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
259
nám
vnapsali
organismu. jste
Za těmito
blokádami jedno- mnohé ze života. Dovedeme rozlišit, co je vilizovaná medicína vůbec. Disponujeme
značně stojí naše psychika, naše emoce, v životě špatné, jak působí na člověka daleko větší pokorou jak ke své psychice,
které nás poškozují, a stresy, které jsou tě- stres, jak působí špatná strava, jak působí tak k psychice druhých. Vnímáme pokormito emocemi vyvolávány. Proto je možné negativní myšlenky, ... Potom se do určité něji i to, co se ve světě kolem nás děje. PříJe mi 31 let a už čtyři roky
lišná sebejistota a pocit neomylnosti, to
říci, že to, co by nás v případě civilizačních
jsou jedny z nejhorších vlastností, kterými
chorob
mělo zajímat,
jsoumne
změjsempředevším
bez migrén,
které
hojně disponuje.
ny v psychice člověka. Protože se však ty
sužovaly od mých patnácti „V současnosti se ve světě člověk
Víte, že se bráníme rozdělování zdravotnegativní jevy vyskytují v tzv. nevědomé
Ty neuvěřitelně
části psychiky, let.
nemůžeme
tedy o nich věvyrobí sedmdesát milionů ních obtíží podle diagnóz. Snažíme se, aby
zdravotní problémy byly rozděleny podle
domě rozhodovat
a
nemůžeme
je
také
ani
nepříjemné chvíle plné
tun syntetických
toxinů a podle orgánů, v nichž se toxiny
sami měnit. Vědomě můžeme měnit chobolesti,
a prožívání,
vzteku
vyskytují. Bohužel však žijeme ve světě
vání,
můžemenevolnosti
se učit měnit své
chemických látek ročně.
diagnóz, ať už chceme, nebo ne, a proto
můžeme
o ledacos
podstatu
nasecelý
světsnažit,
jsoualepryč.
To
Nové chemické látky
se jim nemůžeme vyhnout. Musíme si teproblému svým vědomím nezměníme.
vše díky
Joalis.
vznikají
denně.
lidmi
dost těch,
kteří
detoxikaci
Po prvních
pěti dnech uží- dy
vytvořit
jisté oslí
můstky
mezi nevěří.
toxiny
Musíme
tedy preparátům
vstoupit do nevědomí.
Ke „šťouchneme“.
mne to Diagnóza
hlavně kvůli
nim.nás
I já
jsem
preparátů Joalis
jsem dostalajejeden aMrzí
diagnózou.
by pro
přesto
vstupu Dovolte
do nevědomí
sloužilyabych
magic- váníMnožství
mivždy
proto,
chemikálií
mohla
dál trpět a pomalu
s migrénou
představovat
jen jakýsisevedlejší
proké, iracionální postupy. Racionální postu- z nejsilnějších záchvatů vůbec. Ležela jsem měla
vám ve stručnosti popsala
denně bolestech,
nově zvracela dukt,
sžívat.který
Ale nechápala
jsem, proč
bych si
slouží ke snazší
komunikaci
py a řeč na nevědomí nikdy neplatily. My doma v ukrutných
takto omezovat
tak jsem se
boj jsem, nemohla
jsem skoro otevřít oči. Tři směla
klientem.
Neměla byživot.
však A
zaplevelovat
jsme posunulisvůj
práci dlouholetý
s naším nevědomím
syntetizováno.“
chytala
každéMy
naděje.
A měli
jak se
říká –kde
namyšlení.
bychom
hledat,
dále, dostali jsme ji do informační úrovně. dlouhé dny trvalo, než bolest hlavy přešla. naše
o normální život. Od té chvíle jsem se však začala cítit stá- jsou
děje toxiny
umírá aposlední.
A tatoxiny.
moje díky
kapjaké to jsou
Ať už
ve
Nepracujeme s nevědomím pomocí příběkám Joalis
nabrala
úplně nový
rozměr.
důsledku
způsobují
vysoký
krevní
hů, ale pomocí programů, které vycházejí le lépe. Souběžně s ústupem migrén se mi svém
Marika
Letková,
Praha
zlepšovaly
další
obtíže
vzniklé
astma
či ekzém.
z pochopení fungování živého organismu míry
stáváme
pány
svého
života.po
Naoperaci
zákla- tlak, rakovinu, cukrovku,
Ilustrační věty
foto:jsou
www.samphotostock.cz
slepého
střeva.
Z mého
organismu
odcháNásledující
mým posledním příve smyslu
biotronickém.
A daříobjevovat
se nám. dě
pochopení
těchto
jevů
se můžeme
snaiž v pubertě
se u mne začaly
zelo
nečistot
a smůžeme
nimi i různá
ložis- spěvkem k detoxikaci civilizačních chorob.
To ostatně
mohou
potvrdit
tisíce
našich
je mnoho
následně
změnit,
se snažit
první bolesti
hlavy.
V tu dobu
ještě
nik- žit
ka. Kdyby
mi vytvářet
někdo před
detoxikací
řekl, Civilizační choroba je diagnóza. Pro nás
klientů
z celé Evropy. že by se mohlo jed- jim
vyhýbat,
nové
životní styly,
do nepředpokládal,
co všeprožívání,
může z organismu
vyjít, zcela
vnímání. Stáváme
se určitě
lidmi jsou důležité změny v psychice člověka
nat o klasické záchvaty migrény. „Mladá nové
bych generace,
mu nevěřila.
Dnes
nepochybuji.
lidmi,
kteříužnejsou
zmítáni a změny v repertoáru toxinů v našem žiholka,nové
to budou
hormony.
Anebo
málo pi- nové
Lidé
generace
jsou
velkou
Četnost a intenzita
se postupně
vlastnízáchvatů
emocionality,
vlast- votním prostředí.
ješ!“ slýchala jsem řeči starších a zkušeněj- nevědomostí
nadějí
zmírňovala.
To nejlepší
však
mělo teprve
MUDr. Josef Jonáš
chyb. Jsme
zbavováni
nadutosti,
kteších. Postupem
času sepůsobení
však četnost
a hlavStejně,
jako chápeme
toxinů
na ních
přijít.
Největšífarmaceutický
průlom nastal průmysl
po využívání
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
projevuje
a cině síla organismus,
migrén zvyšovala.
Někdy
to bylo rou
lidský
můžeme
pochopit
opravdu k nesnesení a nezbývalo, než se preparátu Mediator. Asi po čtrnácti dnech
v potemnělém pokoji ukrýt před světlem, užívání jsem opět dostala silný záchvat, ale
před zvuky a před lidmi a s dostatečnou odezněl stejně rychle, jako začal. Po osmi
zásobou analgetik prostě počkat, až to měsících intenzivního užívání přípravků
přejde. Naučila jsem se ale s migrénou žít. záchvaty odezněly úplně. Na diagnostiku
detoxikační
Věděla jsem přesně,zpravodaj
jaký musím mít denní a kontrolu stavu jsem docházela vždy po
režim, co nesmím jíst a pít, abych předešla šesti týdnech, tedy po využívání jedné dekúry. si klestí cestu napříč celým světem. Její kroky jsou možná
záchvatu.
Stejně řízené
však migrény
přicházely, toxikační
Metoda
a kontrolované
detoxikace
většinou
naprostoavšak
neohlášeně
a v těch ne
nej-vrtkavé, unáhlené nebo nesmělé. Naopak. Nechybí jim rozvaha, odvaha
pomalé,
rozhodně
Celkem jsem vybrala šest detoxikačních
méně vhodných chvílích.
a jistota. Tyto kroky zavedly MUDr. Jonáše a Mgr. Marcelu Václavkovou, odbornici pro vztahy
Když jsem nastoupila na univerzitu, mi- kúr sestávajících z těchto preparátů:
a komunikaci,
doVelienHelp,
Londýna.LiverDren,
Jak návštěva
dopadla, se dozvíte v následující reportáži.
Cranium,
grény jsem měla pravidelně
několikrát doaž 1.
Antimetal, Deuron
měsíce, prakticky každý týden. Někdy mne
záchvat vyřadil z běžného života i na dva 2. ColiDren, RespiDren, Lymfatex, Colon,
Chlamydi
dny. Sami jistě uznáte, že v takové situaci
se příliš úspěšně studovat nedá. Na popud 3. BiliDren,WL Help, Metabex, Metabol,
spolužačky
školní se
lékařku.
VNodegen
úvodu přednášky pan doktor Jonáš
řednáška jsem
pananavštívila
doktora Jonáše
kona4. Nodegen,
Antivir,
Měla
jsem
štěstí, vpaní
doktorka
certifikát
poradce Joalisu naší spola 13.
července
budově
nadacezaujaWel- předal
GynoDren,
Regular, paní Ewě Nowické.
la k mým
potížím
velice aktivní
postoj lupracovnici
v Londýně,
come
Collection
na Eustone
Road v centru
a okamžitě
jednat.jako
Absolvovala
to zkušená terapeutLondýna.
Bylozačala
to prostředí
stvořené Je Hypotal
5. EmoDren,
jsemnaši
vyšetření
očí, Zakladatel
rentgeny páteře,
vyškolenáVegeton,
v Polsku,
pro
tematiku.
nadace naSir ka,
NeuroDren,
vštívilaS.neurologii
mnoho
dalších zaklaoddě- která
naši metodu prakHenry
Welcome abyl
podnikatel,
MindDren,
lení specialistů.
Ale nikde
nenašlo. tikuje
již řaduVertebra
let. Nyní
datel
farmaceutické
firmyseanic
především
6. Mediator,
těší. Hlavně oceňuji odbornost
Nakonec a
mne
přijali do
léčenísvého
na neurolomít na starosti škomecenáš
sběratel.
Během
života bude
Regular,
diskuse. Jsme sice teprve na zagii a já podstoupila
několikaletou
nových terapeutů
ve
shromáždil
nejen kolekci
uměleckýchléčbu
děl, leníAntichemik,
MindHelp,
čátku, ale už teď se těším na
antiepileptiky.
Po čtyřech
nepřeBritánii. Mezeg
ale
i pozoruhodnou
sbírku letech
předmětů
tý- Velké
Kdo byla
se s migrénou
nikdy
další návštěvu Londýna.“
tržitéhose
léčení
se počet
záchvatů zustálil
na
Dále
na programu
kajících
lékařství
a lékárnictví
nejrůznepotkal
takzvaně
tváří
Jsme skutečně teprve
dvou měsíčně.
DaloCelá
by jeho
se říct,
že je
tozde
byl úvodní
přednáška
o principech
detoxikanějších
koutů světa.
sbírka
v tvář,
zřejmě
nepochopí.
úspěch. Příčina
však vyřešena
nebyla.
mluvilo
semě
o hlavních
skupinách toxinů na začátku. Obchod
vystavená
a veřejně
přístupná.
V budově ce,
lidí, které tento
probtu dobu
jsem se
přes známé
dozvěděla
mikrobiálních
ložiskách.
Obecenstvo re- s Velkou Británií se zaseVtaké
nachází
knihovna
zaměřená
na aAle
lém sužuje,
neskutečné
o metoděa řízené
a kontrolované detoxi- agovalo
velmije
živě,
padaly zvídavé dotazy, číná rozbíhat a před
medicínu
farmacii.
množství.
Někteří
trpí zákace
a rozhodla sále
jsemse se
ji víc
vyzkoušet.
velmi
fundované,
které prokazo- námi je spousta práce.
V přednáškovém
sešlo
než pa- mnohdy
chvaty
pravidelně, většiny
jiné mi-přítomných. Věřím, že se nám poPři první
návštěvězájemců
u své – dnes
dlouho- valy
profesionalitu
desát
účastníků,
o našijižmetodu.
gréna navštíví
třeba
jen„dobrovolníka“
jedinleté – terapeutky
Málové
mi byly
zjiš- Nebylo
ani těžké
získat
na daří tento nový trh zísNěkteří
z nich užpaní
MUDr.
Josefa
Jonáše
krát za život. měření,
Ale vsaďte
že
v okruhu
jater, sleziny
což vse,
některých
ze- kat a zúročit tak úsilí,
atěny
našitoxické
firmu zátěže
znali, měli
vyzkoušené
naše demonstrační
pokud
se s problém.
touto slečnou
byť jen jea v nervovém
systému.
Domluvily Většina
jsme se, mích
bývá
Pan doktor
Jonáš to které do toho nyní
preparáty,
a šli
tedy „najisto“.
dinkrát utkáte,
nikdy
nazájem
ni nezapomeže první kúra
zaměřena
velice
účel- komentoval
slovy:
„Ten
a přijetí, ja- vkládáme.
účastníků
byli bude
lidé pracující
jako
léčitelé,
nete.se
Mrzí
že je pořád
ještě
Text a foto: Mgr. Marcela Václavková
ně, zkrátkanebo
že dokineziologové.
té mé migrény pořádně kého
námmne,
v Londýně
dostalo,
nás mezi
velmi
homeopati
!
Pomoc,
bolí mě hlava
J
MUDr. Josef Jonáš v Londýně
P
galerie
aktuální
téma:preparátů
migrény
Detoxikace
přihlava?
migrénách
Bolí vás
Pomoc hledejte v přírodě
poruchy metabolismu se u člověka preparátem LiverDren. Dosah tohoto preVěnujme se tentokrát važné
vyskytují disharmonie mezi působením in- parátu do mozku nám budou zajišťovat
preparátům využívaným při zulinu a hladinou cukru v krvi. Inzulin dva preparáty, které jsou důležité pro demigréně. Jedná se zkrátka nesleduje koordinovaně vzestup toxikaci v oblasti telencephala, kam temhladiny cukru v krvi, a tak dochází k výky- porální lalok patří, a sice preparát Elemde
samozřejmě o preparáty vům, které můžeme nazvat hyperglykemií, pro mozkovou kůru a Cranium pro mozkové laloky,
tudížOvšem
i pro temporální
lalok.
a také k jíst
výkyvům, které mají charakter hy- ležitou
roli. Sůl.
zatímco všechny
Bolest
hlavy
je nenáviděný
firmy
Joalis,
které mají za Umění
Dozmíněné
hry mohou
být zapojeny
i vodivé
kopoglykemie.
Tytopotraviny
výkyvy jsou
siceskrátkovitaminy
a minerály
bychom
Vhodně
zvolené
dělají
naším výše
host,
který
se sez těla toxiny organismem
úkol
vyloučit
vy, především
nebo stříbro.
dobé, ale vzhledem
k tomu,
že mozek
spo- měli
přijímat vrtuť
co největší
míře, oTyto
solivodipladivy. Není
výjimkou,
že spolu
škodolibým
úsměvem
kovyNadměrná
mohou být
příčinou soli
probíjení
60 %návyků
celkovépřichází
energie tívéopak.
konzumace
má za
změnou nejméně
stravovacích
vyvolávající
migrény. Tyto setřebovává
elektrických
potenciálů
z krevních
cukrů,
je jimi výrazně
ovlivňo- následek
zvýšení
krevního mezi
tlaku vneurony.
lebeční
také
zlepšení
zdravotního
stavu a zmírněobjeví
vždy,
když
ho jako při
toxiny
jsou
stejné
V úvahu
připadá preparát
MindDren,
ván.
– tedy
a opakované,
„nevysvětlitelné“
ní
některých obtíží – bolest hlavy patří dutině
nejméně
potřebujeme.
eventuálně
Protože
vše se
je
O metabolismu
a synchronizaci
všech jiných chorobách. Liší k těm
hlavy Antimetal.
jsou na světě.
Vyhýbejte
nejčastějším.cukrů
Tak například
pravi- bolesti
ovlivněno stresem,
nikdy
nezapomínáme
mezi inzulinem
a hladinou
krvi roz- potravinám
s vysokým
obsahem
soli, jako
delná
konzumace
česneku cukru
mírněv upravuUvádí
se, že jejich
až 25 lokalizace.
%
se pouze
na preparát
Streson,
který v posledních
okruhu
sleziny. Důležitým
polotovary,
konzervované
pokrmy,
jehoduje
krevníenergie
tlak, prospívá
mozkovým
tepnám jsou
světové
populacemigrén
trpí je to aspoluhráčem
V případě
měsících chipsy
získal zcela
kvality
a stalza
se
přizmírňovat
detoxikaci bude
tedy
pre- uzeniny,
apod.nové
Změnu
pocítíte
dokáže také
bolesti
hlavy.
nezbytným
preparátem
pro
jakýkoliv
deparát
VelienDren,
který
upravuje
energekrátký
čas.
Podobnou
službu
prokazuje
také
pravidelchronickými
bolestmi hlava,
samozřejmě
tickou
bilanci sleziny.
Jak jevloček,
známo,ořechů
slezina toxikační postup.
ná
konzumace
ovesných
hlavy.
A
nemáme
mysli
především mozekna
a nervový
a mořských ryb. Zejména ořechy a mořské Tajemství našich babiček
pouze
migrény,
systém
vůbec. A nejen to, ryby je vhodné řadit do jídelníčku co nej- Tyhle milované a kouzlené bytosti nenosičastěji. Obsahují totiž omega-3 mastné ky- ly v kabelce „balíček poslední záchrany“,
doprovázené
nevolnostmi,
jak se za chvilku
dozvíme. seliny, které mají pozitivní dopad na cévní obsahující analgetikum, antihistaminikum,
zvracením a přecitlivělostí
systém, zlepšují prokrvení a mohou se tedy nějaké to sedativum a spoustu dalších „zástát užitečným pomocníkem v boji s mi- zraků“, přesto měly v rukávu schované řena světlo. Bolestmi hlavy
grénami i jinými druhy bolestí hlavy.
šení na každičký problém. Byly moudré, siltrpíme,
když
jsme napjatí,
né a spjaté s přírodou. Proto je žádné
ůležité
je představit
si, jak migréna
bolesti hlavy z míry nevyváděly. ZmírňovaJde zablokovanou
o dráždění nervové tká- Umění pít
kdyžvzniká.
máme
ně, které se projevuje záchvaty bo- V zásadě by se dalo říct, že na pitném re- ly je například potíráním spánků eukalypkrční
páteř,
unavené
oči,ale ne- žimu nic tak složitého není. Vždyť i oby- tovým olejem nebo obyčejnou francovlesti hlavy,
obvykle
poloviny hlavy,
musí
to
být
pravidlem.
Ke
dráždění
hlava nás bolívá vinou musí čejná sklenice vody leckdy pomůže zastavit kou, na čelo přikládaly hadříky namočené
dojít vždy prostřednictvím elektrických po- počínající bolesti hlavy vyvolané únavou do jablečného octa nebo citronové šťávy,
hormonálních
změn,
tenciálů. Každá buňka našeho mozku je a dehydratací. Některé nápoje však v sobě párkrát za den namočily ruce až po lokty
malou elektrárnou,
ve které se díky cukru ukrývají ještě příjemné bonusy. Například do studené vody, chodily vzpřímeně, nenezdravého
životního
a kyslíku vytvářejí elektrické potenciály. Ty čerstvá máta peprná, přidaná do čaje nebo chyběl jim zdravý vzduch ani dostatek postylu,
nedostatečného
se potom šíří po přesných drahách tak, jak vody (anebo jen tak rozžvýkaná v ústech), hybu a na problémy, jimiž my dnes svou
pitného
režimu…
Jsou-li
to určuje program
určité části
našeho ner- příjemně osvěží, ochladí a podle nejnověj- hlavu ustavičně zatěžujeme, ony jednoduvového
systému.
Dá
se
říci,
že
migrény
jsou ších výzkumů má údajně také zmírňovat še neměly ve shluku všech povinností čas.
bolesti hlavy vytrvalé,
Teprve tehdy, jestliže by tyto kombinace
je poškozována
emocí zvanou
zodzpůsobovány především výboji v oblasti bolesti
hlavy podobně
jako přílišná
analgetika.
náhlé nebo
prudké,
je
nelikvidovaly
povědnost,topřílišná
dále stresy
temporálního
(spánkového)
mozkového
Dobromysl
s námipečlivost,
myslí skutečně
dobře.z Umění
žít migrény zcela, můžeme hledatzávěr
dalšíjsme
struktury,
které mohou
k bolesplánování,
z příliš zodpovědnélaloku. na místě navštívit
Kneustálého
tomu, abychom
své zkoušené
mysli ule- Na
si ponechali
umění ze
všech
tem hlavy přispívat.
Meho od
pojetí
života.
K preparátu
VelienDren
Při migréně dochází k tomu, že výboj vili
bolesti,
pomůže
pravidelné
popíje- nejpřirozenější,
ale Bude
– jak to
se preparát
stále častěji
lékaře. Mnohdy
sio ja- nípřidáme
ning pro– detoxikaci
meningů,
preparát
preparát
protože
probíhá nekontrolovatelně.
Jedná se
čaje z této
byliny. PankreaDren,
Dobromysl nesmí
uží- ukazuje
také ze všech
nejtěžší.
Drtivá
Vegeton
pro vegetativní
systém
vliv těhotné
sleziny naahladinu
cukru –musí
pře- většina
kýsi zkrat mezi
buňkami.
Dojde k podráž- vat
kojící ženy
ty být
si však
onemocnění
se rodínervový
ze stresu,
z nevšak
za bolest
a také preparát
Hypotal
hypofýzu
váděn přes
který je
produkován
be- schopnosti
dění dalších nervových struktur, které vede mohou
bez inzulin,
obav dopřát
třeba
heřmánek.
osvobodit
se odpro
zlých
myšlehlavy může
a hypothalamus,
tedy oblast, která
ta-buňkami
slinivce.
například ke změnám v krevním řečišti Tato
drobná umístěnými
rostlinka je ve
univerzálním
pří- nek,
ze strachu, z potlačované
agreseovládá
a nečlověk
sám.
nejen vegetativní
systém,
ale
Vše má
ještě svou
regulační úroveň.
Nad návisti.
mozku. Aby došlo
k těmto
elektrickým po- rodním
sedativem
a analgetikem.
K ní můRány, kterénervový
jsou vidět,
se hojí
i hormonální
V tom případě
budevším stojí
mozek.
tento proces
ruchám, musí k tomu být hned několik dů- žeme
přiřadit
ještěNa
meduňku,
která dohlíží
se ho- daleko
snáze asystém.
nezanechávají
tolik strašliA z pohodlnosti
me kombinovat
preparát
Hypotal
s prepačást
mozku
zvanáale
pons.
Detoxikaci
mikro- vých
vodů. Za prvé se v nervových buňkách hro- dí
nejen
do čajů,
také
do osvěžujících
následků jako
všechny
ty otěže,
které
jemuglukózy
vrozené
rátem hluboko
UrinoDren.
Lzesebe.
říct,Najít
že zmíněné
biálníchsirupů,
ložisek tinktur
z této části
mozku
madí větší množství
a je zde tedy nápojů,
nebo
třebazajišťuovoc- nosíme
uvnitř
si každý
kombinace
z devadesáti
devítizeprocent
veje preparát
pravděpodobnost
výroby většího
množství
koláčů!Cortex pod dohledem Velien- den
čas na uvolnění,
sejmout
sebe křivokamžitě
sahá
po ných
dou
k likvidaci
nevzpomínám
elektrických potenciálů, než kolik právě Drenu. Abychom zkompletovali tento dy
celého
světa,migrény,
dokázata vřele
a upřímněsi
analgetikách.
na případ,
který
tímto
způsobem
nebyl
proces, můžeme
přidat
ještě preparát Me- oplatit
mozek potřebuje.
Za druhé musíTo
být na- Kouzlo
úsměv,
toby
jsou
maličkosti,
které
sivitaminů
a minerálů
úspěšně
vyřešen.
tabex, který
odstraní
rezidua
rušen program
šíření elektrických
stojí nemalé
úsilí, ale pokud si je osvojíbolesti
hlavy askrytá
neurózy
jsoucukru.
způ- ce
je ovšem
velká poten- Mnohé
Zbylé
jedno
si necháváme
pro
To je jedna
část problému.
ciálů a musí docházet k výbojům, které sobeny
budou
násprocento
den co den
chránit před
nadměrným
stresem. V takovém me,
chyba. Analgetika
zvláštní
situace,jež
které
naDruhou
část problému
při migrénách
probíhají nekontrolovatelně
mezi neuro- případě
problémy,
předurčitě
námi mohou
vyvstanou.
se vyplatí
užívání vitaminů
skupi- všemi
stat, především
tehdy,
budou-li
hře ješmusíme
řešit az hořčík
jiného zase
okruhu.
Elektrická Chce
ny. Z toho
pak logicky
vyplývá,
že jednou ny
to pouze mít
pevnou
vůli ve
a vytrvat.
B. Draslík
prokazatelně
sice
bolest
utlumí,
tě řekl
jiné slavný
metabolické
poruchy,
jsou
aktivita temporálního
laloku
je ovládána
ze zásadních podmínek úspěchu bude uvolňují
athénský
dramatikjako
a politik
stažené cévy a
dokážou
tlumit Jak
jejích příčin nás však
poruchy „Pamatuj,
metabolismu
okruhem
jater. Přírodním
Také vše, co
souvisítěchto
s kře- Sofoklés:
úprava metabolismu cukru.
že i tamléka,
nejtěžšípšeničné
hodina
křeče
a bolesti.
zdrojem
zaručeně
nezbaví.
mouky
bílkoviny.
Ale to už
čemi a nějakými
výbojišpenát,
v organismu,
sou- ve
Přibližně
30 % lidí
má poruchu metabo- minerálů
tvémnebo
životěpšeničné
má jen šedesát
minut“.
jsou banány,
růžičková
D
visí s energií
lismu cukru, která se může projevovat jako kapusta
nebojater.
luštěniny. Je tu ještě jedna
Druhou
detoxikace
tedy
začneme
cukrovka I. nebo II. typu. Vedle této zá- látka,
kteráčást
v bolestech
hlavy
sehrává
dů-
je kapitola výjimečná.
Text: Mgr. Alena Rašková
MUDr. Josef Jonáš
Ilustrační foto: www.samphotostock.cz
září–říjen 2013
626
září–říjen 2013
září–říjen 2013
september
– október 2013
277
Joalis
témaAnimal
měsíce: civilizační choroby
zaostřeno na…
kvalitě. Skepticky jsem si výrobek prohlédla
prázdniny jsou již za námi. A je to znát. S melancholií v oku se
díváme na fotografie z dovolených, na ledničce přibyly pohleda obočí mi vystřelilo vzhůru. Neměla jsem
jsme schopni
sledovat vývoj
v rámci
tisíci-sena
mysli
poruchy
příjmu potravy, tedy anonice lovo
od známých
a každý
z nás
si přivezl
ten suvenýr.
civil znamená
latinsky
občan.
Jak nějaký
tušení,
proč
mě
paní
ve stánku
víme mnoho
Dětia chodí
opět doo lidech žijících ve sta- rexii a bulimii. Stoupá počet lidí trpících
tedy z definice vyplývá, každá doba letí
s kosmetikou
jestli ráda
vařím Setkáváme
a jestli už
Římě, Egyptě,
Číně,
Řecku a dal- ptá,
Alzheimerovou
chorobou.
se
školy, a pokud
nejměla svůj vývoj vzdělanosti, kultury rověkém
se zcela slyšela,
nezvyklýmikdyž
onemocněními,
souzemích.
na prvním
a úrovně občanů, a proto je trochu nad- ších
jsem o tom zázraku
jsem jí jako je
Člověk tak
se od
té doby fyzicky
zvlášť tak
například
chronický únavový syndrom.
si trounesené myslet si, že jen současná doba se stupni,
přecinijak
položila
jednoduchou
Dokonce
fám tvrdit,
že jistě ani úrovní své vzděla- Stoupá počet autoimunitních chorob.
může nazývat dobou civilizace. Ale lidé, nezměnil.
a jednoznačnou
otázku:
„Máterapidně
něcovzrostl
na počet
úrovní jiných
se příliš V průběhu
desetiletí
ne s atakovou
ver- schopností
kteří v nějaké epoše žijí, vždy svoji dobu nosti
suchou
kůži?“ neplodných
Později se
však
ukázalo,
že ta
Lidév vprvní
průběhu
těchto tisícilemužů
a žen.
Onemocnění
štítvou jako
tří- všech
pokládají za mimořádnou, zvláštní a lepší, neliší.
byliVeschopni
geniálních
vynálezů
i děl,
né žlázy
se stává
běžným
jevem.
vzduchu
je
než jaké byly doby předchozí. Civilizační tídě.
paní
dobře
věděla,
jaký
poklad
drží
v rukou.
dodnes jen nevěřícně a s obNení tedy pochyb, že tato onemocnění
cítitkterými
vůně babího
choroby tedy budou mít význam, když se nad
OJeblahodárných
účincích
kokosového
olejev níž
kroutíme
hlavami.
tedy patrné, můžeme
dát do
souvislosti s dobou,
léta, úroda
rajčat
k nim přidá ještě slovní spojení „naší do- divem
bypět
setisíc
dala
celá
kniha…
úsek,akterý
čítal
bezmála
let,napsat
ve žijeme
a kterou
rádi nazýváme civilizací.
vrcholí
jídelní
stůl
by“. Jedná se tedy o druhou polovinu že
nic zvláštního. Na druhé straně – žijeme stále déle a déle;
zdobí lidstva
miska neznamenal
plná
20. století a první polovinu 21. století. V té- vývoji
světě žila stejná
hroznového
vína zvířata, rostly téměř vždyť lidský věk se za velmi krátký časový
to době se událo mnoho věcí. Jde zároveň Na
rostliny a životníPomocník
styl obyčejného
úsek prodloužil téměř dvojnásobně. Spora jablek.
o jednu z nejdelších epoch, v níž nevypuk- stejné
v kuchyni
se tomu
nápadně
po- tovci
prakticky
výkoproveliká
vás ten
„podovolenkový“
do reality
nebylsoučasnému
až
laAby
žádná
válka,
žádné globálnínávrat
vo- člověka
Panenský
kokosový
olej jepřekonávají
znám především
jakovšechny
potravina.
dobal.
minulostilahodící
a dosahují
takových
rekortak tíživý,
rozhodli jsme se připravit vám překvapení,
z něhož
jenské
šílenství.
Nutno podotknout,ny
že zpotravina
našemu
organismu.
by směle
jejich konkurovat
předchůdci ani
budete
určitě
radost.
Je to
něco, V
natéco se většina z vás dlouŠedesátmít
osm
let žila
Evropa
v míru.
Množstvím vitaminůdů,
A, Cna
a Ekteré
by mohl
nepomysleli.
hodobě
těšilabyl
– ataké
já věřím,
že se nám
podaří
očekávání
to
vynalezen
mobilní
tele-vaše
Navíc obsahuje mastné kyseliny,
Proč
a čímnaplnit
trpíme? některým druhům ovoce.
a nezklamat.
fon,
televize, rakety, jaderná technologie – Proč tedy máme těch několik
zejména
kyselinu
desítek
let laurovou, která tvoří součást mateřského
Náš
veterinární
web (www.joalisanimal.eu)
prošelza
několika
jak
válečná,
tak mírová.
Nastal obrovský pokládat
mléka.
jejísouvidůležitosti
a prospěšnosti
není pochyb.
zvláštní a dávat
jeOdo
Změnil
se nějak tedy
člověk?
změnami
a má zbrusu nový
kabát.
Největší
je vidět
rozvoj
automobilismu,
letectví,
chemie
– inovací,
KdoJenad
kokosovýmVeškeré
olejem naše
krčí nos,
zřejmě
hobýt
ještě
slosti s která
určitými
nemocemi?
skutečností,
teorie
mohou
zavádějící.
na první
pohled, je změna
grafického
designu.
Zmodernizovali
včetně
farmaceutického
průmyslu.
Velmi
neochutnal.
Vůně kokosu
snoubí
s jemnou,
že právě
v této době došlo
zcela nečekaně
Uveduse
jako
příklad
oteplování zeměkoule
jsme jej narostl
a přiblížili
vícelidí
společnému
charakteru
internetových
výrazně
počet
na zeměkouli
nezaměnitelnou
No řekněte,
lze tomuklimatu.
k velikému
rozvoji různých
druhů one-chutí
a sexotiky…
tím spojené
změny přírody,
společnosti
Joalis s.
r. o. (www.joalis.eu).
Jednotlivé
sekastránek
změnilo
se naše životní
prostředí.
Jestli- mocnění,
odolat?
Kokosový olej
využijí
nejen
milovníci
které do
té doby
byly pokládány
Zdálo
se být
vše tak
jasné: orientálních
člověk svou čince hovoříme
jsme se snažili
koncipovat
co nejpřehledněji,
aby ojedinělé.
lépe nava-Obrovské
že
o vývoji
člověka jakožto
dru- za velice
pokrmů
a salátů,
dokáže
dochutit,
ale způsobuje
také
množství
lidíkteré
ností
vytvářískvěle
skleníkový
efekt,
zovaly
Naleznete
zdetrpí
stávající
části, jako
hu,
tedynao konkrétní
fylogenezi,rubriky.
pak vždy
máme na
všichni,
kteří siastnemohou
odpustit
smažená
jídla. Odolává
cukrovkou
I. a II. typu,
alergiemi,
zmíněné
změny.
Najednou
však vědci
jsou například
Poradna,
veterinárních
mysli
řádově miliony
let, Informace
ve kterých onastáteplotě
až do
200 ˚C,zkoumající
nepřepaluje
se a příkrov
neprská.severního
Hodí se do
matem,preparátech,
vysokým krevním
tlakem,
zvýšeledový
a jižÚvodní
slovo MUDr.
a další,
na kterénou
jstehladinou
již zvyklí.cholesterolu,
vají
významné
změny,Jonáše
a to jak
ve vzhledu
masových
pokrmů
dobře
jako třeba
zdravých
rakovinou,
… stejně
ního pólu
docházejí
ke do
zjištění,
že voda je
Z vašichtak
řad,
milí příznivci,
nám přilétlo
im- na světě
člověka,
v jeho
existenci. kDocela
dobře i množství
cereálních
ovocného
dortu. Navíc
Tolik lidí sdalších
depresemi
ještě snídaní
nežilo. nebo
pořád
stejně studená
– a přesto led stále
pulzů, které nás inspirovaly k vytvoření novýchArubrik.
Navysoké
webu množství
neobsahuje
cholesterol
oproti jiným
se neusazuje
také tak
ekzematiků
mizí.a Dokonce
mizítukům
nejen ten
seshora, ale
joalisanimal.eu tak přibyla například sekce s nejčastějšími
v těle!
svět otáznepamatuje.
Projevují se i jeho části ponořené do vody, jejíž teplokami, v níž najdou noví, ale i stávající uživatelé celou řadu důlezvláštní psychické choro- ta je pod bodem mrazu. A vědci náhle přižitých informací. Víte, kde se dají preparáty Joalis Animal se- by,Přírodní
které se antibiotikum
stávají cházejí s jiným vysvětlením: aktivita Slunce
hnat? Jak dlouho a často preparáty podávat? Pro koho jsou
běžnými. mastné
Kromě kyseliny,
mimořádně
stoupá,
Slunce jeoleji
v úžasné
Nasycené
kterých
je v kokosovém
velké
preparáty vhodné? Že ne? Potom je tato rubrika určena právě
deprese
mám tělu
kondici,
patrněantioxidanty.
takové, jakou
nemnožství,
obsahují
prospěšné
Ty lidstvo
podporují
vám! Další novinkou je zařazení sekce s názvem Média. Zde naTato aktivita
slunce
může za
detoxikaci a dokáží pamatuje.
dokonce narušovat
lipidové
membrány
leznete nejen odkazy na veterinární články uveřejněné v bullezměny aklimatu
naPravidelné
zeměkouli…
A nová
nejrůznějších virů, bakterií
kvasinek.
užívání
tinu Joalis info, ale také odkaz na celý tento časopis. Dále zde
teorie
je na buď
světě.
Stejně anebo
tak můžeme
kokosového oleje – dle
potřeby
vnitřně,
zevně vybudou k mání videa a rozhovory s MUDr. Jonášem a Mgr. Vilánslovit
i některé
teorie týkající
se vtoho,
namísto masti – se ukázalo
jako
vysoce účinná
podpora
boji
kovou. Vše budeme průběžně aktualizovat.
pročise
objevují výše
zmíněné nes ekzémy, kvasinkovými potížemi
vyrážkami
nejrůznějšího
Na závěr mi ještě dovolte připomenout, že jsme vytvořili promoci,
nemoci,
ktepůvodu. Hojivé účinky kokosového
olejepřesně
ocení ty
také
majitelé
fily na sociálních sítích, kde také můžete sledovat nejaktuálnějré dnes nazýváme
„cividomácích mazlíčků, jejichž pokožka, zejména
ta na tlapkách,
ší zprávy z oblasti detoxikační medicíny podle MUDr. Jonáše
lizační“.
je extrémně citlivá, suchá nebo popraskaná.
a zdravého životního stylu. Sledovat nás můžete na Twitteru,
LinkedIn nebo Facebooku. Chcete-li být o všech novinkách
Olej místo zubní pasty?
informováni s předstihem, neváhejte se přihlásit k odběru
V dnešní době, kdy je nabídka zubních past tak obrovská, si
newsletterů.
jen málokdo umí představit, že by si čistil zuby jinak než
Věřím, že se vám náš zbrusu nový web bude líbit a že všechny
právě za pomoci zubní pasty. Našim předkům k ústní hygieně
novinky, které jsme pro vás připravili, naplní vaše očekávání. Bumusel postačit prst a nejrůznější přírodní látky, soli nebo
deme rádi za vaše reakce, ať už na sociálních sítích, nebo na
oleje. Ty se ostatně k čištění zubů používají v některých
e-mailové adrese [email protected]
„nevyspělých“ koutech světa dodnes. A my se od lidí, kterým
Za sekci Joalis Animal
běžně přezdíváme „zaostalí“ nebo „přírodní“, máme co učit.
Pavla Machálková
Dnešní zubní pasty sice dokáží téměř nemožné, ale jejich
sáhnout po panenském kokosovém oleji
a po každém čištění zubů jím po dobu
dvou minut potírat zuby a masírovat
dásně. Kokosový olej pomůže rychleji
zhojit drobné trhlinky v ústní dutině,
šetrně bělí sklovinu a dokonce prý dokáže
zatočit i s některými bakteriemi, které
dutinu ústní rády osidlují. Alespoň takové
jsou závěry výzkumu vedeného týmem
z Athlone Institute of Technology v Irsku.
skrývá
něco,
co disponuje
zcela malými,
zkoumal
schopnost
kokosového,
pit nové auto, až to staré doslouží, že bu- Ten
Škodlivé dopady moderního
dokonalými
ručkami.oleje
Ty uchopí
toxin,
a olivového
inhibovat
de odvolán ze svého místa, že jej postihne rostlinného
století
eventuálně
mikroorganismus,
a čloněkterýchuškrtí
bakterií,
mezi nimi
Ve 20. století dochází k řadě vynálezů, kte- některá z nemocí, anebo je také velice čas- růst
věk bude
zdráv.streptokoků.
Zázrak, po němž
z rodu
A světevšichni
div
ré se úzce dotýkají člověka. Začíná průmy- to sužován něčím neznámým, co nedoká- i bakterie
touží, se
však
neskrývá
pod
víčkem jekokosový
olej
se ukázal
jako
nadmíru
slová syntéza vitaminů, objevuje se maso- že vysvětlit. Nejlépe to charakterizují pa- se,tolik
diné lahvičky.
V takovém
případě
jde o naJako jediný
ve zkoušce
obstál.
vě vymílaná bílá mouka a rafinovaný cukr. cienti, kteří říkají, že je stresují vlastní schopný.
prosté nepochopení konceptu detoxikace
Svět vyrábí chemická hnojiva, objevují se myšlenky a pocity.
Psychické změny člověka jsou velmi ra- firmy Joalis. Náš koncept je originální
nová sladidla – samozřejmě umělá, jako je
se vším,tip:
co jsem vy- v tom, že „pouze“ umožňujeme našemu
sacharin, dále také sladidla vyráběná z ku- zantní a určitě souvisejíNáš
organismu,aaby
konal to, co je pro něj přinestíhá.
Zhoršu-pochutnat
kuřice, která se hojně využívají. Světlo svě- jmenoval. Člověk zkrátka
Pokud si chcete
zároveň
ta spatřil objev zvaný ztužený tuk (marga- je se imunita a skrytá mikrobiální ložiska, rozené, a sice aby prováděl nepřetržitou,
udělat i něco pro své zdraví,
rín) a monosodium glutamate (známý podobná dřevokaznému brouku, konají neúnavnou detoxikační činnost, pomocí
níž dojde k olej
odstranění všeho nežádoucího
kontingentupouze
zdraví kokosový
glutamát – zvýrazňovač chuti jídla). Použí- své dílo. Uhlodávají zpoužívejte
panenský,
tedy
lisovaný
za organismu.
studena.
vá se chlór na ošetření pitné vody, vyrábí člověka každý den svůj díl. Proto můžeme z lidského
firmy
Joalispodobě
přise statisíce tun chemických látek. Používa- říci, že detoxikace v pojetí
Pouze
v této
si olej zachovává množství
v devatenáctém
sto- Výlet do
jí se polychlorované bifenyly, různé jiné šla v pravý čas. Patrněvitaminů
nevědomí
a prospěšných
látek.
plasty, lepidla, ftaláty. Výroba syntetických letí, ale i ve století dvacátém bychom s de- Pokud se tak neděje, není to v důsledku
chemikálií se od začátku 20. století zvyšu- toxikací neuspěli. Dnes můžeme společně toxinů, které se kolem nás vyskytují, nýbrž
článku
jsmevlastností
se zmíniliaonedostatků
tom, že
je tisíckrát. Jsou vynalezeny hormony, vy- s básníkem říci, že držíme prst na tepu do- V vúvodu
důsledku
jistých
z velkých
předností
kokosového
robené chemickou cestou, antibiotika – by. Lidé na naše vysvětlení vzniku různých jednou
samotného
člověka.
Dochází
totiž k bloje jeho
univerzálnost.
Na závěr tedy
začínají se využívat i v živočišné výrobě. nemocí slyší, a to se projevuje i na zájmu oleje
kádě
přirozených
detoxikačních
aktivit
Výrazně se mění také kvalita jídla. Potra- Evropy o naše detoxikační preparáty i teo- připojujeme výčet některých dalších
viny se převáží z kontinentu na kontinent, rii. Detoxikační terapeuti firmy Joalis možností, jak lze tento voňavý přírodní
z polokoule na polokouli. Většina stravy se působí již ve dvanácti evropských zemích. zázrak použít. Kokosový olej dokáže:
vyrábí průmyslově, a aby jídla byla sklado- Zájem projevují Čína a Spojené státy. Ne- • Rychleji hojit oděrky a drobná povrchová
vatelná, musí se používat konzervační lát- máme pochyb, že do budoucna se bude zranění.
ky. Využívají se také jiné látky zvýrazňující stále větší a větší počet lidí zajímat o to, • Zvlhčit pokožku – je ideální náhradou
jak šetrně a úspěšně čelit civilizačnímu tla- masážních gelů a mastí.
chuť; emulgátory a barviva.
Výsledek? V současnosti se ve světě vyro- ku. Firma Joalis v současné době nemá • Omezit lámavost vlasů (v Asii je kokosový
bí sedmdesát milionů tun syntetických zvláštní zájem rozšiřovat svoji působnost. olej využíván k pravidelným vlasovým
zábalům, které jsou určeny k regulaci
chemických látek ročně. Nové chemické Důvod je prostý. Nestíháme.
jejich nadměrného vypadávání).
látky vznikají denně. Množství chemikálií
• Zklidnit kůži spálenou od sluníčka stejně dobře jako bílý
je denně
nově syntetizováno.
spoúčinek
je téměř
vždy podpořenStoupá
vysokou
dávkou
Univerzální
chemie. detoxikace?
jogurt.
třeba cukru
a člověk
používá
elektroniku.
Agresivní
bělidla,
látky,
které poškozují
sklovinu,
… Skutečně je
Neexistuje!
Text: Mgr. Alena Rašková
Ta přesně
je často
díkynaše
elektromagneto
taovládána
péče, kterou
zuby potřebují?
Samozřejmě,
že jednotlivé civilizační
Není
třeba rozebírat
Zdroj: www.moje-pravdy.cz
tickým
vlnám,
které křižují
vzdušný
není
důvod
se zubních
past a náš
kartáčků
zříkat.
Kdo však
chce
choroby
a vytvářet
pro ně speciální detoIlustrační foto: www.samphotostock.cz
prostor
prostupují
nejen
zdmi
domů, ale
své
ústníadutině
dopřát
také
zasloužený
luxus,
můžepostupy.
směle Jednoznačně dnes víme,
xikační
téměř jakýmikoliv překážkami. Lidé běžně že je nezbytné vytvářet takové preparáužívají různé typy hormonů – jak pohlavní ty, které jsou schopny odstraňovat
hormony, tak hormony štítné žlázy, nad- mikrobiální ložiska cizorodých látek
ledvin (kortikoidy), …
organického i anorganického půvokalendář akcí
aktuálne
Mohl bych takto ještě velmi dlouho jme- du. Stres, neblahé důsledky přejínovat změny, které nás potkaly, a vyberte dání a změny kvality potravy,
si pak příčinu, která může souviset se zmí- tedy metabolické problémy.
Firma MAN-SR omladila kolektív. Mladí, plní elánu a odhodlania. Dovoľte, aby som ich predstavila:
něnými nemocemi.
Abychom toho dosáhli, museli jsme zvolit originální
koncept.
Tento konceptv Praze
Za vším hledej psychiku
Přednášky
V souvislosti s příčinami civilizačních one- spočívá v tom, že si nedatum nelzečas
název
akce
cena
Miroslava
Zuzanamísto konání
Bc.
Bc. nárok, abylektor
děláme
mocnění
nezmínit jednu
z nejdůleJandová,
Jakub
preparáty z tě-Marie Dolejšová Michalíková,
žitějších,
a tou9.30–15.30
je
lidská psychika.
Není po- našeKatarína
11. 9. 2013
Supervize
ECC, Na Výhledech 1234/8,
700 Kč
bola
bola Praha 10
Beháň,
Eliášová,
odnesly,
chyb, že fyzická
stránka člověka se za la cosi
prijatá na
bol
prijatý o tom jsme si případně
bola prijatá
v našem Vladimíra Málováprijatá ECC, Na Výhledech 1234/8,
tisíciletí
výrazně
nezměnila,
17. 9. 2013
9.30–15.30
Seminář I
620 Kč
funkciu
funkciu
na funkciu
na funkciu
něco zajiž psali v úvodunačlánku.
Zato psychika se organismu
Praha 10
asistentky predaja
obchodného
manažéra.
prevádzkového
manažéra.
přenechává- vedúcej predajne
mění velmi výrazným
způsobem.
Dnešní bily. To
23. 9. úspešne
2013
9.30–15.30
Praktický
pracovní
Málová
1234/8,
750 Kč
a distribúcie
na prevádzku
Veľmi
sa chytil
Kontrola
jednotlivých
na prevádzku
ČečinováECC,
3, Na Výhledech
me seminář:
jiným detoxikač-Vladimíra
člověk
je sužován
imaginárním
stresem,
Nerozumím?
Nevím
jak?
Nedaří
se.
Praha
10
postupům.
Čečinová 3, v Bratislave.
je nevyhnutná.
v Bratislave.
svojej
funkciekterý
a začal
rozví‑
tedy stresem,
není
vyvolán prevádzok
žádnými ním
Někteří
terapeuti
rádi
ob- že tento mladí tím bude prínosom pre firmu a skvalitní služby,
konkrétními
pocity ohrožení,Zeptejte
nepřítelem,
jať
obchod s veterinárnymi
Je tose.
moja dcéra,
ktorá
sa
Verím,
jednávají speciální preparáty.
JeMálová
patrhladem
ani Joalis
zlými
duchy. Zato
jej
trýzní
1. 10. 2013
9.30–15.30
Seminář
II
Vladimíra
ECC,
Na Výhledech
1234/8,
620Jonáša.
Kč
preparátmi
Animal
rozhodla
pomáhať
ktoré chceme
poskytovať Vám
priaznivcom
metódy
MUDr. Josefa
představy
o tom, že si nebude moci
kou- né, že se domnívají, že se v lahvičce
Praha
10 s.r.o. Ing. Lýdia Eliášová - konateľ
vo firme.
na
Slovensku.
Za
MAN-SR
28
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
Pojem civilizace podle slovníku cizích
Veterinární
web
slov znamená vyšší úroveň
vzdělanosti a hmotného blahobytu,
dostal
nový kabát
v širším slova smyslu pak úroveň
Detoxikace
a civilizační choroby
Kokosový olej
společenského rozvoje a materiální kultury v dané vývojové etapě. Tak například
Nedávno se mi dostala do rukou skleněná
Milí
čtenáři
a příznivci
veterinárních
antická
civilizace,
která
byla logicky spojena s dobou antiky. Podle Morgana a Engelse
dóza s panenským kokosovým olejem v BIO
preparátů Joalis,
třetí epocha vývoje lidstva po divošství a barbarství. Tolik slovník.
S
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
Noví zamestnanci MAN-SR s.r.o.
PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY (osobní účast)
29
datum
úvodník
poradna
2. 10. 2013
čas
9.30–15.30
9. 10. 2013 17.00–18.00
Milí
15. čtenáři,
10. 2013 9.30–15.30
název akce
lektor
obsah
místo konání
cena
Seminář I
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
620 Kč
Zkouška I. stupně
ECC
online
0 Kč
Seminář III
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
1050 Kč
Detoxikacná
ˇ ˇ poradna
ˇ – poradíme Vám.
Detoxikace a civilizační choroby
Každá generace máPraha
tendenci
10 myslet si,
že je v něčem
pokroková,
jedinečná
lépe řečeno milí „civilizovaní“
čtenáři,
Po zavedení
detoxikačnej poradne na našich webových
stránkach
www.joalis.sk
16. 10 tento
2013 úvodník
9.30–15.30
Seminář
II
Marieaniektoré
Dolejšová
ECC,
NaVás
Výhledech
napsat
zdaleka
není tak
moderní.
Lidé budú
žijící
vpre
21.
století
jsou1234/8, 620 Kč
denne
v priemere
odpovieme
na 10 otázok. Určite
z nich
prínosom,
Praha 10
snadné, jak hlavne
jsem si představovala.
Ne terapeutov.
že by
přesvědčeni,
že vynalezli
patent na otázky.
pre začínajúcich
Pravidelne Vám budeme
predkladať
ďalšie
zodpovedané
mi
náměty a fantazie.
rozum,
na krásu, žeECC,
vlastní
klíč
21.snad
10. scházely
2013 9.30–15.30
Praktický pracovní seminář:
Vladimíra
Málová
Na Výhledech
1234/8, 750 Kč
Nerozumím?
Nevím jak? Nedaří se.
Praha
10
Mnohem prekérnější se však ukazují
být
k úspěchu a moderní
technologie
jim
Zeptejte
se. společnost
pocity, které
při psaní
provází.
je moderní,
údajně
zlehčují život.
Dobrý
deň, mě
takmer
4 roky
maDnešní
trápia
opakujúce
sa canDobrý
deň. nesmírně
Môže to spôsobovať
tá alergia. Bolo by potrebné
uvolněná
a
bezstarostná.
I
psaní
těchto
řádků
by
tedy
mělo
být
Podíváme-li
se
však
na svět
pohledem
naprosto
didózy
na
ženských
pohlavných
orgánoch,
mávam
ich
to
zistiť
meraním
na
prístroji
Salvia.
Pre začiatok
doporučujem
23. 10. 2013 9.30–15.30
Seminář I
Ing. Vladimír Jelínek
ECC,
Na
Výhledech
1234/8,
620 Kč
provázeno
Ale ať
dělám co a cukor
dělám, nemůžu
ubránit
objektivním,
dojde
nám,Joalis
že taAnalerg
změť figurek,
asi
3 až 4 pohodou.
krát v roku.
Sladkosti
som užsetakmer
v kúre
z každého 10
kvapiek,
a Joalis které
Okuladren.
Praha
10
skličujícímu
dojmu.
po zemi
jako splašené,
ke skutečnému
vylúčila
s jedálnička,
ale kdesi som sa dočítala, že candiKúruběhají
opakujte
minimálne
2x denne.má
Medzi
jednotlivými štěstí
prepa‑
23. 10. 2013 17.00–18.00 Zkouška I. stupně
ECC docela daleko. Všichni
online
0 Kč
jsou rozumní,
málokdo
da albicans je schopná sa premnožiť aj z jednoduchých
rátmi v kúre je pauza 1-5 minút.
V prípadeale
ďalších
otázok ma
Mé
hbitěktoré
kmitajísúpoprítomné
klávesnici
notebooku.
Sedím opřená
moudrý.
Všichni jsou
krásní,
ale málokomu
29.prsty
10. 2013
9.30–15.30
Detoxikační
taktika
Málová
ECC,
Na Výhledech
1234/8,se krása
620 Kč
sacharidov,
takmer
v každej
strave. Vladimíra
kontaktujte.
v houpacím
křesle
s příjemným,
měkoučkým
krémovým
potahem.
zaryla i pod kůži. Všichni
využívají moderní
Praha 10
Okrem
toho
pozorujem,
teda
neviem, či
to má s týmto
Na levé opěrce
zaslouženě
odpočívá
můj služební
mobil,
technologie,
ale každý
na
ně
nadává.
Všichni chtějí
mít
ochorením
svrbenie
na ľavom
Dobrý
deň. Ja som
bola
kvôli množstvu
zdravot30. 10. 2013súvis,
9.30–15.30
Seminář
III zápästí vždy, keď Marie
Dolejšová
ECC, u Navás
Výhledech
1234/8, 1050
Kč
sa
mi zhoršujú
ochorenia.
Prosím
ných
v Anglicku
dúfam,
že
sa
na
mňa
soukromý
naopakpríznaky
neustále vyzvání,
v kuchyni
vrčío informáciu,
automatická
toproblémov.
nejlepší, aleŽijem
zapomínají,
že
nejlepší
nerovná
se
Praha 10
či
je možné
Vašimi
prípravkami
detoxikáciou
zbaviť
sa
pamätáte
:) Tak
diétu
dodržujem,
pračka
a pod okny
je slyšet
hlahol ze stavby
nových stanic
metra.
nejdražší…
O bezlepkovú
dnešním světě,
jeho
proměnáchaja kvapky
rozvoji
11. ochorenia,
2013je všechno
9.30–15.30
Seminář
IIprísťak Vám
Vladimír
ECC,
Na Výhledech
1234/8,
620
Kč
tohto
resp.
je potrebné
na nejaké Ing.
užívam.
NoJelínek
odkedy
som
prešla
na
tento
režim
mávam
A6.přestože
kolem
tak
pokrokové
tak pohodlné,
civilizačních
chorob
pojednává
článek
MUDr.
Jonáše.
4
Praha 10
testy
a nasadiť
kúruzpo
zistení
Mám
podozrenie,
redšiu stolicu. Je to v poriadku?
Tento režim dodržujem
najednou
nevím, jestli
toho
mám príčiny.
být šťastná,
anebo
smutná.
Bolí
vás
Pomoc
že
mám
candidu
premnoženú
aj
v čreve.
2
týždeň.
Pozitívum
cítim,
že hlava?
ma menej
bolí 750
žalúdok.
11. 11. 2013 9.30–15.30
Praktický pracovní seminář:
Vladimíra Málová
ECC,
Na
Výhledech
1234/8,
Kč
Dobrý
deň.jako
Vieme
pomôcť.
Bolo
by najlepšie,aby
ste prišli
Stejně tak
panVám
doktor,
který
ve svém
článku
detoxikaci
Nerozumím?
Nevímojak?
Nedaří
se. Ďakujem za odpoveď!
Praha
10
hledejte
v
přírodě!
na
testy, aby sme
na základe
príčinymyšlenku,
nasadili
detoxikačné
kúry
Teší ma, že sa cítite lepšie, naďalej dodržiavajte bezlepkovú diétu.
a civilizačních
chorobách
vyzdvihuje
že člověk, který
Zeptejte
se.
a podporili
protiplesňovú
imunitu.
Čo sa týka redšej stolice,
môžejehož
to byťnázev
prejavjedetoxikácie,
ďalej
má tendence
myslet si, že jeho
generace je lepší než ta předešlá,
Článek,
všeříkající.
13. 11. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Marie
Dolejšová
ECC, Na
Výhledech 1234/8,
620 Kč
sa sledujte
a prípadneSzmeny
si zaznamenajte.
Po dobratí
kva‑
se ve skutečnosti plete, nabývám také já dojmu, že se sice cítíme
bolestmi
hlavy
se
alespoň
jednou
Praha 10
Dobrý
deň,
chcela
by
som
Vás
poprosiť,
či
môžete
popiek
sa
ozvite.
být vítězi , ale vlastně jsme žádný boj ještě zdaleka nevyhráli. Když
v životě setkal každý z nás. Až 25 %
môcť
mojej
má 8obdržela
rokov,
keď
pol roka,
preko13. 11.
2013 dcére,
17.00–18.00
Zkouška
I.mala
stupně
ECC
online planety Země se potýká
0 Kč
jsem
od
pana
Ing.
Jelínka
článek
do rubriky
Cesty
ke
obyvatel
nala
mozgovú
príhodu,
následne
bola žijících
ľavostranne
ochrChcela
by som sabolestmi
ešte opýtať,
užívam
kvapky
na podštěstí,
v němž
slasti
i Seminář
strasti Čechů
v rumunském
s chronickými
A dobřeaj
víme,
že 1050
do
20. 11.
2013 popisuje
9.30–15.30
III
Ing. Vladimír
Jelínek
ECC, hlavy.
Na Výhledech
1234/8,
Kč
nutá.
Čiastočné
ochrnutie
pretrváva
do
dnes.
Minulý
rok
poru
srdcovej
činnosti,
ale
z týchto
kvapiek
mam
Banátu, vůbec mi nebylo líto, že žijí tak „zastarale“. Trochu jsem
chronického stadiaPraha
přecházejí
zdravotní problémypocit,
až
10
mala
operovanú achilovku, čím sa jej zlepšilo chodenie.
že mi
srdce chvíľu
po O
užití
bije nepravidelne,
alebo
začne
jim záviděla.
povážlivě
snadno.
to obtížnější
bývá se jich
zbavit.
3. 12.ruka,
2013 je však
9.30–15.30
Seminář
Marie
Vilánková
Na Výhledech
1234/8,
620
Kč
Ľavá
v horšom
stave IV
- úchop rukou je veľmi Mgr.
jemne
búšiť.
NemámECC,
tie kvapky
vysadiť?
A keď
ste
Jestliže vás nesužují žádné závažné zdravotní potíže mi
10 celkove, alebo len ta oblasť
slabý.Z lekárskeho hľadiska je záver - genetická porucha,
robili vyšetrenie, to saPraha
robilo
Většina z nás dávno nebydlí v chatrčích, ale také už zapomněla,
nebo poruchy, ale patříte k těm lidem, které prostě
ale
nezistený
pôvod, prečoDetoxikační
sa to stalo.taktika
Bola by som rada, Ing.
na Vladimír
ktorú ste
mali podozrenie?
Viete, či je to jediný
môj
4. 12.
Jelínek
Na Výhledech
Kč
jaké
to 2013
je dřít v9.30–15.30
potu tváře, aby si člověk zajistil
podmínky pro
bolívá hlava,
zkusteECC,
požádat
o pomoc1234/8,
přírodu. 620
Uvidíte,
ak by ste nám pomohli, aspoň o trošku.Alebo, či sa aj
problém. Teda črevá a slezina.
Bola by som rada, keby, že
Praha
10
život. Většina z nás odmítá chodit pěšky, natož aby si někdy zula
že k vám bude nesmírně štědrá.
s takýmito prípadmi zaoberáte. Ďakujem
keď sa to upraví tak bude všetko fajn :) Pýtam sa aj kvôli
boty
a dovolila
chodidlům tenPraktický
luxus projít
se po trávě,
po písku, Vladimíra Málová
9. 12.
2013Na 9.30–15.30
pracovní
seminář:
ECC,ajNa
Výhledech
1234/8, na
750
Kč
Dobrý
deň.
tento stav doporučujem
užívať preparáty:
tomu, či je možné napr.
ďalšie
intolerancie
nejakú
Česko
tloustne
po oblázcích. Většina z nás nezná
bolest, která
člověka,
jenž celý
Nerozumím?
Nevím
jak?Preparáty
Nedaří
se. zložku potravy. Prajem
Praha
Joalis Minddren, Joalis Neurodrén
a Joalis
Epigen.
Vám10krásny deň :)
den těžce
fyzicky
na konci
dne ochromí.
Zato
příliš vody,
o civilizačních
Zeptejte
nech
dcérka
užívadřel,
v kúre
z každého
5 se.
kvapiek
do až
vlažnej
Dobrý deň, ČoHovoříme-li
sa týka búšenia
srdca doporučujem Vám znížiť
důvěrně
víme,
co toalebo
je trpět
migrénami,
dusit se
při astmatických
chorobách,
nesmíme
opomenout
20
minút
od
jedla,
iných
liekov,
medzi
jednotlivými
pre‑
dávku,
alebo
na
pár
dni
vysadiť
11. 12. 2013 10.00–12.00 Zkouška II. stupně
ECC
ECC, Na kvapky.
Výhledech 1234/8, 310 Kč
záchvatech
a zažívat
hrůzučaká.
během
panických
atak.
obezitu. To, čemu někteří říkají
parátmi
v kúre
sa minúta
Kúru
opakujte
2-3x denne.
Praha 10
„mít
se
dobře“,
ve
skutečnosti
Dobrý deň. Ako sa máte, vysadili,alebo znížili ste dávku
11. 12. 2013
13.00–15.00
Zkouška
II. stupně
ECC
ECC, Na
Výhledech 1234/8, 310 Kč
Detoxikace
těchto
výrazně
jak dokazuje
znamená
„vědomě
Dobrý
deň,dokáže
chcelaodby
som potíží
sa opýtať
naulevit,
problémy
so zákvapiek
na srdce.
Už je se
tolikvidovat“.
v poriadku. Sú ešte nejaké
Praha
10
třeba příběh
v rubrice
Napsali jste
nám. Stejně
také problémy?
Počet obézních lidí
narůstá
všude
palmi.
Termovízia
ukázala,
že mám
najmäinspirativní
v sedacej je
časti
příspěvek
paní Mgr.kĺbov
Vilánkové
o významu
detoxikace přiobraze
ve světě
a Češi nejsou
výjimkou.
Podle
posledních
a časti
bedrových
zápaly.
Záver: V teplotnom
No tie kvapky
som vysadila.
Inak nemám
žiadne
problémy.
Naš‑
ateroskleróze. Přes
to všechno
si troufám tvrdit,
že samotné
průzkumů
je obézních
21 %
mužů
acelkom
31 % žen.
vyšetrovaných
oblastí
zaznamenávame
teplotne
aktívne
la
som
si
aj
jeden
bezlepkový
chlieb,
ktorý
mi
chuti.Toto
Tak
Informace
a
přihlášky:
ECC
s.
r.
o.,
Na
Výhledech
1234/8,
Praha
10,
tel.:
274
781
415,
[email protected]
nebo
přímo
na
www.eccklub.cz
užívání preparátů
naši společnost nespasí.
Lidé
by měli
začít ke
číslo
ještě daleko
převyšuje
početz tváre
osob sa z dekoltu.
nadváhou.
myofaciálne
a etenozoaptické
ložiskové
nálezy
v gluteálsom
veľmi
spokojná.
Miznú
mi
aj
vyrážky
v sekci Vzdělávání
svému
životuv značnom
přistupovatpočte
zodpovědně,
vědět,
že za chyby
se platí, Jedno dievča
Společně
s tělesnou
hmotností
stoupá
takénacelá
řada
nej
oblasti
vľavo nad
SI zhybom
vpravo,
s celiakiou
vravelo,
že mala
vyrážky
dekolte
žeúsekom
nestačí řešit
problémy,
ažinfraspinata
když přijdou, obojstranne
ale že mnohem
V Mňa
článku
Česko tloustne
si představíme
L
chrbtice,
fossa
väčšiekvôlirizik.
lepku.
by nazvaném
to ani nenapadlo.
Ale môžem
povedať, že
důležitější
je vľavo,
jim předcházet.
zdraví
to platí
dvojnásob.
ta nejzásadnější,
o nichž
se :)
nemělo mlčet. Obézní
ho
rozsahu
v zadnejOčasti
oboch
ramien,
hypotermsom veľmi
spokojná, že som
u Vásby
bola
lidé
totiž
nejsou
jenom
ti,
kteří
mají
problém vyjít pár
né ložiskové nálezy v Th oblasti chrbta, ThL a CTh
prechoPřednášky v Brně
Abyste
si nemysleli,
že pre
jsemfunkčné
skeptik, na
závěr vám
prozradím,
že
schodů
a sehnat
správnou
velikost
oděvů…
du
by mohli
svedčiť
poruchy.
Tieto
problémy
Kúpila som si vo
Vašom
obchode
v Banskej
Bystrici
celu
datum
časzaznamenalo
název
akce
cena neruž
pretrvávajú
niekoľko mesiacov
a nepomohlo
milektor
nič
sadu na detoxikáciu, místo
ktorákonání
ako viete začína očistou
mé
vnímavé oko
změnu
k lepšímu.
Stále více
našich
(čiastkovo
chcela
by som
sa spýtať
či existujú
vového
systému.
som
ich užívať
podľa uvedeného
Chcete
zdravé
Zbavte
příznivců
se HILTerapia)
dožaduje
článků
oSeminář
zdravém
stylu,
přejí
si býtJakeš,
2. 10. 2013
9.00–15.00
II životním
Pavel
Bc. Petr
ŠmehlíkZačala
bude
upřesněno
nacévy?
620 Kč
preparáty
liečenie týchto
pretože
neviem
ich ďalej brať z dôvodu, že sa mi
www.bodycentrum.cz
informovánina
o detoxikaci
v tom ťažkostí,
nejširším slova
smyslu,
ba coako
víc – predpisu, ale nemôžem
infekčních
ložisek!
ďalej.Ďakujem
od nich
celé
telo je
trasie.
Hlavne
hlava,
ajKč
prepodle
žít. Proto vznikla
na webu
joalis.EU nová sekce
7. 10.toho
2013také
9.00–15.00
Seminář
I
Pavel Jakeš,
Bc. Petr
Šmehlík
bude
upřesněno
na mala som
620
Dobrý
deň.
Veľa
problémov
sme
preparátmi
Joalis
dobre
vyrie‑
stávky
medzi
tým,
ako
sa
píše,
keď
sú
nejaké problémy
s názvem Žijeme zdravě a já pevně věřím, že všem přinese užitek.
Ateroskleróza
neboli kornatění
tepen
www.bodycentrum.cz
šili.
Preto
doporučujem
začiatok
Vaše problémy
a teda pýtam sa Vás,
čo
mám s tým
robiť, keď ich
Stranit
se společnosti
jenna
proto,
že je kúru
příliš na
uspěchaná
a příliš na
v násonline
vyvolává
obavy teraz
a strach
9. 10. 2013 17.00–18.00
Zkouška
I. stupně
Economynemôžem
Class Company
0 Kč
rozrušenie
Joalis
Liverdren,
užívať a cena
celej sadyživot
nie je
zanedbateľná.
„nezdravá“,ložísk:
by jistěJoalis
nebylArtidren,
dobrý nápad.
Ale
naučit se Joalis
v ní žítVer‑
po
z nebezpečných,
ohrožujících
stavů.
16.
10.
2013
9.00–15.00
Seminář
III
Pavel
Jakeš,
Bc.
Petr
Šmehlík
bude
upřesněno
na
1050
Kč
tedren.
Z každého
10
kvapiek
na
umelohmotnú
lyžičku,
20
mi‑
Dobrý
deň.
Ste
veľmi
citlivá.
Skúste
to
brať
iba
po
jenom
prepará‑
svém, v harmonii a vytvořit si svůj vlastní řád bez ohledu na to, co
Někteří o ní slyšeli, jiní se s ní dokonce
www.bodycentrum.cz
nút
jedla,
medzi
jednotlivými
preparátmi
sa alespoň
čaká 1-5
te z balíčka, ostatnésetkali
zatiaľ
nechajte
Z jedného
preparátu
námod
káže
doba,
to už
je řešení, nad
kterým je v kúre
dobré se
„tváří v bokom.
tvář“. My
lidé máme
minút.
2-3x denne.
si kvapkajte
iba
3 kvapky
do vlažnej
vody
1x
21. 10.Kúru
2013
9.00–15.00
Seminář II
Pavel Jakeš,
Bc.
Petr Šmehlík
bude
upřesněno
620 Kčešte
zamyslet.
Co opakujte
říkáte?
tendenci
zříkat
se zodpovědnosti
zana
svédenne
činy. a zapite
vodou.
Detoxikácia
zabrala,
prebieha
veľmi
rýchlo,
čo
je
www.bodycentrum.cz
Omlouváme svou nadváhu, své pocuchané nervynepríjem‑
Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadom Vašich prípné. Aby
sme tieto
detoxikačné
prejavy zmiernili musíte postupo‑
a nejsme
ochotní
připustit
30. 10. 2013 17.00–18.00 Zkouška I. stupně
Economy Class
Company
online si, že náš zdravotní stav
0 Kč
ravkov. Mam už dlhšiu dobu zapálené, začervenalé oči
vať podľa
tohto
návodu.
Potom
mi dajte
vedieť,ako
savcítite.
nezávisí
pouze
na
genetických
dispozicích,
ale
obrovské
4. 11. 2013
9.00–15.00
Seminář
III Akú kombináciu prípPavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
1050 Kč
hlavne
ráno, keď
sa zobudím
a večer.
Mgr. Alena Rašková
míře také na prevenci.
Detoxikační medicína zastává
www.bodycentrum.cz
ravkov by ste mi doporučili? Liečim sa asi 4 rok na alergiu
Na otázky odpovedala:
26
12
11
názor, že ateroskleróza je jedním z těch problémů, jímž
18. 11. 2013
9.00–15.00
Detoxikační
taktika ďakujem!
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno
nas 10 ročnou
620
Kč
a príznaky
ustúpili
iba čiastočne.
Za odpoveď
Ing. Lýdia Eliášová
– terapeut
praxou.
se poměrně úspěšně předcházet dá. Posuďte sami.
www.bodycentrum.cz
230
září–říjen
2013
september –září–říjen
október 2013
datum
čas
název akce
lektor
úvodník
4.. 12.
2013
9.30–15.30
Seminář
IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgr.
. . . .Marie
. . . . Vilánková
. . . . . . . . . . .2
Plánované akcie
4. 12. 2013
16.00–18.00
Seminář
EAMset
Mgr. Marie Vilánková
téma
měsíce:
civilizační
choroby
Civilizační choroby a detoxikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
místo konání
cena
kalendár akcií
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
310 Kč
Informace
a přihlášky:
Body
Centrum
r. o., Vodní
16, Brno,
tel.: 545Čečinová
241 303, e-mail:
[email protected] nebo přímo na
BA 21. 09. 2013
Seminár
I* s.
osobne,
Hlavné
centrum,
3
detoxikační
zpravodaj
Bulletin informační
www.bodycentrum.cz
v
sekci
Vzdělávání
(10:00-16:00)
poplatok .50 EUR,
na 1 rok
MUDr.
Josef Jonáš v Londýně
. . . . . .v tom
. . . . .25 EUR
. . . . . registrácia
. . . . . . . . .a zľava
. . . . . .na
. .preparáty
.6
a celostní medicíny
BA 22. 09. 2013 Seminár II** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
5/2013
(10:00-16:00)
září–říjen
galerie
preparátů poplatok 40 EUR, pokračovanie I
•
BA 23. 09. 2013
Praktiká
Detoxikace
při migrénách
. . .so
. . Salviou
. . . . . . .a EAM*****,
.Přednášky
. . . . . . . . . . Hlavné
.v
. . Ostravě
. . . .centrum,
. . . . . . .7Čečinová 3
Redakční
rada cena
datum
čas
název
akce
lektor
místo
konání
(09:00-16:00) poplatok 20 EUR/1hod, je potrebné sa nahlásiť
MUDr. Josef Jonáš
BB
24. 09. 2013
Praktiká
centrum, Kapitulská
17 nábř. 2728,
orgány
čínského
pentagramu
11.
9. 2013
9.30-15.30
Seminářso
I Salviou a EAM*****, Hlavné
Jana Schwarzová
Havlíčkovo
620 Kč
Ing. Vladimír Jelínek
Ostrava
(13:00-16:00)
poplatok
20 EUR/1hod,
je potrebné
Detoxikace
vegetativního
nervového
systému
. . . . . .sa. .nahlásiť
. . . . . . . . . . . .8
Mgr. Marie Vilánková
30. 09. 2013
centrum, Vodárenská
23nábř. 2728,
9.KE
10. 2013
9.30-15.30 Praktiká
Seminářso
II Salviou a EAM*****, Hlavné
Jana Schwarzová
Havlíčkovo
620 Kč
•
Ostrava Redakční zpracování
Joalis
online
(13:00-16:00)
poplatok 20 EUR/1hod, je potrebné sa nahlásiť
Surfujte
s námi
na vlnách
zdraví
. . . . . . .Hlavné
. . . . . . centrum,
. . . . . ECC
. . . Vodárenská
. . . . . . . . . .10
Mgr. Alena Rašková0 Kč
23.
10. 2013
17.00-18.00
Zkouška
stupně
online
KE
12. 10. 2013
Seminár
I*I.osobne,
23
[email protected]
(10:00-16:00)
50 EUR,
v tom 25 EUR registrácia
a zľava na preparáty
na 1 rok
6.11. 2013
9.30-15.30 poplatok
Seminář
III
Jana Schwarzová
Havlíčkovo
nábř. 2728,
1050 Kč
tel.: 602 694 295
mohlo
by
vás
zajímat
KE 13. 10. 2013 Seminár II** osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23 Ostrava
•
Chcete
mít zdravé
cévy?
Zbavte
je infekčních
ložisek!
. . . .Schwarzová
. . . . . . . . .11
11. 2013
(10:00-16:00)
poplatok
40 EUR,
pokračovanie
I
27.
9:30 -15:30
Detoxikační
taktika
Jana
Havlíčkovo nábř.
2728,
Grafická
úprava 620 Kč
Ostrava
BA 26. 10. 2013 Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, miesto konania Vám
bude včas
oznámené!
Martina Hovorková
strava
& metabolismus
11.
10.00-12.00osobne,
Zkouška
II. stupně
ECC
Havlíčkovo nábř. 2728,
310 Kč
12. 2013
(10:00-17:00)
poplatok
60 EUR, novinky v detoxikácii
•
Česko
tloustne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.12
Ostrava
Vydavatel
B+K+BB 30. 10. Skúška 1. stupňa Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská
Joalis s. r. o.
(14:00-15:00) osobne, alebo on­‑line, poplatok 1 EUR, po absolvovaní kurzu I+II
Orlická
2176/9
perličky
z
poradny
BA 09. 11. 2013
III***(A+B+C)
osobne,
Hlavné centrum,
3
Účastníkům
vzdělávání v Seminár
Ostravě doporučujeme
Seminář
IV absolvovat
v Brně dneČečinová
4. 12. 2013.
130 00 Praha 3
Sherlock
Holmes
ve
službách
detoxikace
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.14
(10:00-16:00)
poplatok
50 EUR,
pokračovanie
I+II
Informace
a přihlášky: Jana
Schwarzová,
Havlíčkovo
nábřeží
2728 (budova Technoprojektu), 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava,
IČO 25408534
tel.:
77510. 11. 2013
312 766
BA
Seminár IV**** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
www.joalis.eu
zaujalo nás
(10:00-16:00) poplatok 40 EUR, tematický seminár
•
Seminář
I – placebo
úvod do detoxikace.
Užitečné
. . . . . . . Seznámení
. . . . . . . . s. rozdělením
. . . . . . . . .toxinů
. . . . .v.lidském
. . . . . .organismu
. . . . . .14a jejich působením, čínský pentagram a jeho
KE 23. 11. 2013 Seminár III***(A+B+C) osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
Tisk
souvislosti. V rámci semináře je provedeno ukázkové měření, účastníci si odnášejí CD s podrobným vysvětlením vztahů v čínském
KR print s. r. o.
(10:00-16:00) poplatok 50 EUR, pokračovanie I+II
pentagramu.
cesty ke štěstí
Vinohradská
1336/97
KE 24. 11. 2013
Seminár
IV osobne,
Hlavné
centrum,
Vodárenská
23 a jsou seznámeni s logickou
Seminář
II – navazuje na Seminář
I. Účastníci
se naučí
využívat
čínský pentagram
v praxi
diagnostikou.
Všude dobře, doma nejlíp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
120 00 Praha 2
Seminář
III – účastníci se poplatok
naučí prakticky
diagnostikovat
pomocí přístroje Salvia. Je vysvětleno a předvedeno správné nastavení
(10:00-16:00)
40 EUR,
tematický seminár
•
přístroje
Salvia04. 12.
a jeho používání
v praxi.
Seznámení
s počítačovým
programem
EAM pro diagnostiku.
B+K+BB
Skúška
2.stupňa
Hlavné
centrá, Čečinová,
Vodárenská
a Kapitulská
Distribuce v ČR
mikrobiologie
Seminář
IV – teorie fungování
informačních
mikrobiologie,
toxiny. Seminář
vede
Mgr. Marie Vilánková.
(14:00-15:00)
osobne,
poplatok preparátů,
10 EUR, poimunita,
absolvovaní
skúšky 1.stupňa,
III. a IVEconomy
seminárov
Class Company s. r. o.
Bakterie
šestá částsemináře
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Seminář
V –– tematické
Na Výhledech 1234/8
Detoxikační taktika – praxe v poradně, etika terapeuta, přístup ke klientovi, jak klást dotazy, využití techniky (EAM set, Salvia, …).
100 00 Praha 10
Účastníci
musí absolvovat S1, S2 a S3.
reportáž
www.eccklub.cz
Zmena
plánovaných
termínov
seminárov
je
vyhradená!
Za Priessnitzem a vzděláním aneb Letní škola 2013 . . . . . . . . . . . . . . . .23
[email protected]
tel.: 274 781 415
I – úvod do problematiky detoxikácie. Zoznámenie
sa s rozdelením
toxínov v ľudskom organizme a ich pôsobením.
Kongresové
dny
z *seminár
říše zvířat
V rámci seminára je vykonané ukážkové meranie. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 25 EUR + 25 EUR registrácia.
Expediční centrum
Civilizační choroby
se dotýkajíden
všech
– i zvířat . .medicíny
. . . . . . . . .v. .Brně
. . . . .s. Mgr.
.24 Marií Vilánkovou
Kongresový
detoxikační
**seminár II – nadväzuje na seminár I. Účastníci sa naučia využívať čínsky pentagram v praxi a sú oboznámení s logickou
U Řepické zastávky 1293
a Ing.
Vladimírem Jelínkem – 12. 10. 2013
diagnostikou. Účastníci si odnášajú DVD.
Cena: 40 EUR
386 01 Strakonice
Joalis
Animal
***seminár
III -Kongresový
seminár III. A – teória
postupne
teóriu merania
na prístroji
Salvia),
seminár
III. B – praktické meranie
den(preberieme
detoxikační
medicíny
v Praze
s Mgr.
Marií
Vilánkovou
[email protected]
Novinka:
AniMet
. . . . .a EAM
. . . . .programom,
. . . . . . . . seminár
. . . . . . III.C
. . .-.praktické
. . . . . . .postupy
25
na prístrojipreparát
Acucomb a Salvia
so sadami
riešenia zdravotných problémov so
a Ing. Vladimírem Jelínkem – 23. 11. 2013
tel.: 383 321 741
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, [email protected]
•
****seminár
nadväzuje na semináre III. – tematický seminár a praktické postupy riešenia zdravotných problémov. Cena: 40 EUR.
napsali
jsteIVnám
Témata kongresových dnů a přihlášku naleznete na www.eccklub.cz neboEvidován
www.joalis.cz.
pod č. MK ČR E 14928
*****praktiká
a Salviou
nemajú dostatok istoty pri práci s prístrojom
Pomoc,
bolí měs EAV
hlava!
. . . . a EAM
. . . . . .programom
. . . . . . . . .-.sú. .určené
. . . . .záujemcom,
. . . . . . . . ktorí
. . . .26
•
Acucomb a Salvia a EAM programom a absolvovali semináre. Osobne v pobočkách firmy MAN­‑SR, s. r. o. Cena: 20 EUR.
Foto na titulní straně a na str. 32
www.samphotostock.cz
aktuální téma
•
Bolí vás hlava? Pomoc hledejte v přírodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Pozývame
Vás
na
Společnost Joalis s. r. o.
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Praze – 19. 10. 2013
má certifikovaný systém řízení
Seminárny
deň
s MUDr. J.
Jonášom,
Joalis Animal
Clarion
Congress hotel,
Freyova
33, Praha 9, kapacita
80–100 v Bratislave: 26. 10. 2013
osob, cena: 1800 Kč (bez DPH 1500 Kč)
kvality dle normy ISO 9001.
Salviou a EAM. Cena: 50 EUR.
PŘIPRAVUJEME:
34! – 26. 10. 2013
Veterinární web dostal
nový kabát
.Hotel
. MUDr.
. . . . .Médium,
. .Josefa
. . . . . . Jonáše
. Tomášikova
......v
. . Bratislavě
. . . . .28
Přednáškový
den
Více informací: MAN-SR s. r. o., e-mail: [email protected], tel. +421 557 966 881-2, +421 243 425 939
zaostřeno na…
Přednáškový den MUDr. Josefa Jonáše v Brně – 30. 11. 2013
Na uvedené akcie sa prihlasujte:
Kokosový olej . . . . . . . Hotel
. . . . .Avanti,
. . . . .Brno,
. . . . kapacita
. . . . . . .80–100
. . . . . lidí,
. . . cena:
. . . . 1800
. . . . Kč
. .28
(bez DPH 1500 Kč)
Centrum Košice: Vodárenská 23, tel./fax: 055/ 799 6881, 0904 734 418
Informace
a přihlášky
přednáškové
dny pořádané v České republice:
Centrum Bratislava: Čečinová
3, tel./fax: 02/
43 42 pro
59 39,
0903 311 063
Mgr.
M. Václavková,
e-mail:
[email protected],
tel. 724 090 525, 222 710 018
kalendář
akcíBystrica:
Centrum
Banská
Kapitulská
17, tel./fax: 048/415
6 186, 0911 758 008
e­Připravované
‑mail: man­[email protected]­‑sr.sk,
www.joalis.sk
akce . . . internetové
. . . . . . . . .stránky:
. . .Program
. . www.man­‑sr.sk,
. . . . . . .všech
. . . . . .akcí
. . . . bude
. . . . . .stejný.
. . .29
září–říjen
září–říjen 2013
2013
september
– október 2013
313
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
cena
2. 10. 2013
9.30–15.30
Seminář I
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
620 Kč
9. 10. 2013
17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
online
0 Kč
15. 10. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
1050 Kč
16. 10 2013
Seminář II
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
620 Kč
Joalis Streson
– v¾údny spoloèník
do nepokojnej doby
9.30–15.30
21. 10. 2013 9.30–15.30
Praktický pracovní seminář:
Vladimíra Málová
Nerozumím? Nevím jak? Nedaří se.
Zeptejte se.
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
750 Kč
23. 10. 2013 9.30–15.30
Seminář I
Ing. Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
620 Kč
23. 10. 2013 17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
online
0 Kč
29. 10. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8,
Praha 10
620 Kč
Predstavte si
svet,
v ktorom
30. 10. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Marie
Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 1050 Kč
by všetko šlo presne
pod¾a
Praha
10 Vašich predstáv.
Takýto
svet
by
sa
u
každého
z nás nejako
6. 11. 2013 9.30–15.30
Seminář II
Ing. Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech
1234/8, 620 Kč
odlišoval. Jedno byPraha
však10
mali všetky svety
spoloèné
– neexistoval
byVýhledech
v nich pojem
11. 11. 2013 9.30–15.30
Praktický pracovní seminář:
Vladimíra
Málová
ECC, Na
1234/8,„stres“.
750 Kč
Nerozumím? Nevím jak? Nedaří se.
Praha všetky
10
Tým pádom by odzneli
naše trápenia
Zeptejte se.
a taktiež celá rada takzvaných psychosomatických
13. 11. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Marie Dolejšová
ECC, Na Výhledech 1234/8, 620 Kč
problémov, ktoré nás
sužujú práve v dôsledku
Praha 10
permanentného stresu. Somatizácie sú také
13. 11. 2013 17.00–18.00 Zkouška I. stupně
ECC
online
0 Kč
prejavy psychiky, ktoré sa odzrkad¾ujú ako telesné
20. 11. 2013 9.30–15.30
Seminář III
Ing. Vladimír Jelínek
ECC, Na Výhledech 1234/8, 1050 Kč
problémy a môžu mať
najrôznejšie podoby.
Praha 10
jeECC,
urèený
k detoxikácii
Na Výhledech
1234/8,tkanív
620 Kč
Praha
10
a orgánov, ktoré sú zovreté v pomyselných
4. 12. 2013 9.30–15.30
Detoxikační taktika
Ing.
Vladimír Jelínek
ECC,Mikrobiálne
Na Výhledech 1234/8,
620 Kč
psychických
okovách.
ložiská sa
Praha 10
z psychicky blokovanej
oblasti nemôžu uvo¾òovať
9. 12. 2013 9.30–15.30
Praktický pracovní seminář:
Vladimíra
Málová ani k
ECC,
Na Výhledech
1234/8, Všetky
750 Kč
a nedochádza
následnej
regenerácii.
Nerozumím? Nevím jak? Nedaří se.
Praha 10
problémy tak môžu èoskoro prechádzať do
Zeptejte se.
chronického štádia.ECC,
Preparát
Streson funguje ako
11. 12. 2013 10.00–12.00 Zkouška II. stupně
ECC
Na Výhledech 1234/8, 310 Kč
pomyselný k¾úè, ktorý
formou zbavuje
Prahanenásilnou
10
orgány
a
tkanivá
týchto
blokov
tak,
aby mohlo
11. 12. 2013 13.00–15.00 Zkouška II. stupně
ECC
ECC, Na Výhledech 1234/8,
310 Kč
10
dôjsť k následnémuPraha
detoxikaènému
procesu.
Navyše pracuje aj na uvo¾òovaní nevedomých
obrazov, ktoré
na ¾udský
Informace a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.:emocionálnych
274 781 415, [email protected]
nebo přímo
na www.eccklub.cz
v sekci Vzdělávání
organizmus pôsobia vysoko toxicky.
3. 12. 2013
9.30–15.30
Preparát
Streson
Mgr.
Marie Vilánková
Seminář IV
Přednášky v Brně
datum
čas
Náš tip
9.00–15.00
název akce
lektor
2. 10. 2013
Seminář II
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
21. 10. 2013 9.00–15.00
Seminář II
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
620 Kč
30. 10. 2013 17.00–18.00
Zkouška I. stupně
Economy Class Company
online
0 Kč
4. 11. 2013
Seminář III
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
www.bodycentrum.cz
1050 Kč
Detoxikační taktika
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
620 Kč
místo konání
bude upřesněno na
mozgu
spájanú práve
www.bodycentrum.cz
cena
620 Kč
Preparát Streson, ktorý je zameraný na hippocampus, èasť
so
stresom,
prešiel v posledných
mesiacochPavel
ve¾mi
intenzívnym
a jeho na
detoxikaèný
7. 10.
2013 9.00–15.00
Seminář I
Jakeš,
Bc. Petr Šmehlíkvývojom
bude upřesněno
620 Kč
www.bodycentrum.cz
záber ešte viac zosilnel. Svetlo sveta uvideli aj ïalšie preparáty zamerané
na detoxikáciu
9. 10. 2013 17.00–18.00 Zkouška I. stupně
Economy Class Company
online
0 Kč
tých
èastí mozgu, ktoré sa spájajú s najrôznejšími
emóciami: Embase
(strach),
16. 10. 2013 9.00–15.00
Seminář III
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
bude upřesněno na
1050 Kč
Anxinex (úzkosť), Egreson (agresia), Elemde (mozgová kôra ako celok),
Medulon (miecha).
www.bodycentrum.cz
9.00–15.00
18. 11. 2013 9.00–15.00
30
Viac informácii owww.bodycentrum.cz
nových preparátoch Joalis nájdete
v rubrike Galéria preparátov v bulletine 5/2013
V predaji v distribúcii MAN-SR, s.r.o.
září–říjen 2013
Download

a civilizační choroby