NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO
číslo
3
* 22. ROČNÍK
* 23. LEDNA 2014
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
INZERCE
V čísle
ZDARMA
www.2hheran.cz
Změní Raška
ODS v kraji?
Uvnitř
Rozhovor
s Pavlem
Sukdolem
--Grešíkova
moštárna
Regionální sněm Občanské demokratické strany zvolil nové vedení Regionálního sdružení ODS Ústeckého
kraje. Předsedou byl zvolen Vladislav
Raška, bývalý primátor Děčína a současný předseda kontrolního výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Ten ke zvolení uvedl: „V ODS jsem
téměř 22 let. Jsem přesvědčen, že jakýkoliv post v ODS je především o práci. Jsem obhájcem všech dobrých a
osvědčených principů a postupů, které ODS má, a jsem připraven pro ni
dále pracovat a komunikovat s našimi členy a příznivci.“
Vladislav Raška dosud nejvyšší
stranickou funkci v kraji nevykonával a bezpochyby je chápán jako šance na její změnu tak, aby byla volitelnější než v poslední době.
Jeho prvním místopředsedou byl
zvolen Radim Holeček, poslanec Parlamentu ČR.
Sněm se před volebním kongresem
strany zabýval i nominacemi do vedení Občanské demokratické strany.
Na sněm se
také přijeli představit kandidáti,
mezi kterými byli
například kandidát na předsedu
ODS, Petr Fiala,
europoslanec Jan
Zahradil, místopředseda ODS a poslanec Jiří Pospíšil, senátor Miloš Vystrčil a Martin Kupka.
Prof. Petr Fiala, krajský kandidát na
předsedu celé ODS, představil svůj
plán pro obnovu strany: „Chci navrátit ODS její dobré jméno, věřím v její
budoucnost a věřím v to, že česká politika potřebuje silnou pravicovou
stranu, kterou může být pouze ODS.“
Na 1. místopředsedu ODS navrhl
sněm poslance Jiřího Pospíšila, na
místopředsedy pak Drahomíru Miklošovou, starostku Obrnic, a senátora
Miloše Vystrčila. Do Výkonné rady
nominuje Ústecká ODS Petra Fialu,
Jiřího Gaudla a Tomáše Krause.
Jako svého kandidáta pro volby do
Evropského parlamentu navrhl regionální sněm Marcela Kollmanna, předsedu Oblastního sdružení ODS v Lounech.
-kro, pp-
NA CO JSOU A KOLIK STÁLY „BEDNY“
Projekt „Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně“, který do ulic v centru
přinesl často kritizované velké bedny s dřevinami, stál město půl miliónu.
Zbylých 4,45 mil. Kč byly dotace ze státních fondů. Obsahem projektu je „ozelenění částí ulic Teplická, Prokopa Holého, Myslbekova a Kamenická s frekventovanou dopravou“. Izolační zeleň má plnit funkci tzv. zeleného filtru, tj.
oddělit obytné zóny od zdrojů znečišujících ovzduší, především omezit prašnost. Byly zde vysázeny druhy odolné vůči znečištěnému ovzduší s podsadbou keřového patra a travního porostu (146 stromů a 2 396 keřů).
-pp-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
23. ledna 2014
POLICIE ČR
15 !
8
Nehody
na Děčínsku
Odvahu
ve volebním
roce...
Jsou města i státy, kde vládcové
se ve volebních letech bojí dělat
nepopulární kroky jako čert kříže.
Typicky třeba zavřít nějakou důležitou silnici. Vzpomínám na případ
opravy Tyršova mostu, se kterou bývalý starosta Kunc kdysi souhlasil
přes blížící se volby a bývalý okresní přednosta Holanda mu to vyčítal. Mohlo se s tím chvíli počkat...
V podobné situaci jsme i dnes.
V Děčíně se zahajuje rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě,
což si vyžádá početné uzavírky.
Je dobře, že koalice, která dnes
město vede, se ani nepokusila tuto
sérii staveb a omezení odložit na
dobu po volbách. Děčín má kilometry doslova shnilých kanálů a
potrubí s vodou. Lze jen děkovat
Severočeské vodárenské společnosti, že do jejich obnovy bude investovat.
Podíváme-li se do minulosti a na
chvíli odhlédneme od názorů na
potřebnost některých staveb pro
občany města, vidíme, že vlastně
žádné děčínské koalici nebylo
možno vytýkat taktizování před
volbami. Když byla šance na peníze, zejména z dotací státu či Evropské unie, Děčín si o ně vždy uměl
říci, volby - nevolby, a stavět. To
vyžaduje odvahu svého druhu.
Chceme-li tedy to či ono vedení
města kritizovat, najdeme možností
jistě dost, ale holdování heslu „kdo
nic nedělá, nic nezkazí“ k nim nepatří.
Pavel Panenka
! 56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden celkem 172 přestupků a udělili 58 pokut za 15 600 Kč. Nejčastější byly přestupky v dopravě (64),
dále schválnosti a hrubé jednání (6),
rušení nočního klidu (5), znečištění
veř. prostranství či objektu (3) aj.
21. ročník
KAMENICKÁ BUDE BEZ KAMIÓNŮ
Zamotanou hlavu mají jistě nejen dopravci, ale i všichni politici a úředníci na
magistrátu a krajském úřadu, kteří se zabývají dopravou. V rámci rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Děčíně čekají uzavírky také Kamenickou ulici,
která je páteřní komunikací ve směru Liberec - Teplice (Ústí n. L.). Klasickou
nerudovskou otázku „Kam s nimi?“ řešilo veliké krajské koncilium v pátek
16. ledna. Jakmile budou k dispozici jeho závěry a případně harmonogram
uzavírek, ihned je zveřejníme. Každopádně čeká Děčín letos z hlediska dopravy velice náročné období.
-pis-
První uzavírky ulic jsou tu
Oficiální zahájení prací na velké
rekonstrukci vedení vody a kanalizace ve městě proběhlo 6. ledna. Brzy
se kvůli ní chystá první uzavírka
komunikace, a to ve Zbrojnické ulici
v Podmoklech.
Kilometry zastaralých vedení vody
a kanalizace po Děčíně je třeba vyměnit a Severočeská vodárenská společnost stavbu právě zahájila. Uzavírky
čekají postupně např. ulice Kamenická, Dělnická, Husovo nám., Tržní či
Prokopa Holého. To vše si vyžádá
rozsáhlá dopravní opatření. V pátek
16. ledna o nich proběhlo na Krajském
úřadu v Ústí n. L. zásadní jednání. Jde
zejména o kamióny, které neprojedou
po Kamenické ve směru od a do Liberce, v kombinaci s nočním zákazem
jízdy po silnici ve směru na Benešov
n. Pl. Také pro dopravu v samotném
Děčíně nebude rekonstrukce příjemnou věcí, ale přestože se rekonstrukce koná ve volebním roce, nechtějí ji
představitelé města odmítnout.
V součinnosti se SVS, která zde
investuje 93 miliónů, provede město
na Kamenické a Dělnické návazné
úpravy komunikací, jež jej budou stát
téměř osm miliónů.
-tkm, pp-
NEHODOVOST ZA ROK 2013
Děčínští policisté loni vyjížděli k
1143 dopravním nehodám. Při nich
zahynulo 9 osob, těžce se jich zranilo 192 a lehce 27. V policejních
protokolech se zrcadlí škoda ve výši
51,9 mil. Kč. Z příčin loni trápila
řidiče především nepřiměřená rychlost (246 případů). Na přednost v
jízdě zapomenulo 131 řidičů. Nesprávný způsob jízdy s nevhodným
předjížděním se umístily na třetím
místě s počtem 15 prohřešků každý. Alkohol byl zjištěn u 72 řidičů.
PENÍZE POSLALA, PSA NEMÁ
Žena z Krásné Lípy si na internetu
vybrala štěně bullmastifa. Nabídka
pocházela z ciziny, a tak se uchýlila k úhradě přes zprostředkovatelskou společnost. Začátkem ledna
zaslala požadovaných 5 000 Kč, ale
místo psa dorazil další požadavek
k úhradě 14 500 Kč. Ty objednatelka neuhradila a obrátila se na
strážce zákona. Z podezřelé události
se může vyklubat přečin podvodu.
POSTRÁDAJÍ NAVIGACE
Děčínský prodejce automobilů se
obrátil na strážce zákona poté, co v
noci na čtvrtek 9. 1. ze dvou zaparkovaných vozidel v areálu jeho firmy zmizel zabudovaný navigační
systém. Lapka po sobě zanechal
škodu přes 150 000 Kč.
RECIDIVISTKA KRADLA
Vedoucí prodejny v Děčíně pohotově zareagovala na zákaznici, jež
se snažila z obchodu nedaleko hlavního nádraží pronést zboží bez placení. Žena skončila v rukou policistů. Jak se ukázalo, drogerie v
hodnotě 80 Kč nebyla prvním přešlapem zadržené návštěvnice. Ta
nyní čelí sdělení podezření z přečinu krádeže v recidivě, za což jí hrozí
trest odnětím svobody od šesti měsíců do tří let.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
BEZDOMOVEC
V KONTEJNERU
Z kontejneru na elektrozařízení v Plzeňské ulici v Podmoklech vybíral
muž v pátek 3. ledna ve 14.20 hodin
odpad a ten házel okolo na zem. To se
nelíbilo kolemjdoucímu občanovi,
který věc nahlásil strážníkům, kteří
vzápětí jako původce nepořádku zjistili 38letého bezdomovce, známého
podobnou činností a dalšími přestupky. Muž musel za dozoru hlídky nepořádek uklidit a z místa byl poté vykázán.
PES PŘED RESTAURACÍ
V neděli 5. 1. v 15.25 sdělil hlídce
muž z Děčína II, že je již přes dvě
hodiny u místní restaurace přivázané
štěně. Hlídce se nepodařilo najít majitele, proto psa převezla do útulku pro
opuštěná a toulavá zvířata.
PŘISVOJILI SI CHATKU
Občané z Podskalí oznámili v pátek
3. 1. přítomnost bezdomovců ve zdejší
opuštěné chatce. Strážníci pak uvnitř
zastihli muže a ženu (67 a 49 let).
Vedle špatných hygienických podmí-
nek měli přímo na podlaze otevřený
oheň! Hlídka je vykázala, místo bude
namátkově kontrolováno.
PŮLNOČNÍ HÁDKA
Hlasitou hádkou rušila dvojice noční klid v Děčíně I kolem půlnoci z
neděle na pondělí. Strážníci zjistili,
že se hádá 28letý muž se svou přítelkyní. Muž nakonec odešel a uvedl, že jde spát do svého trvalého bydliště. Vyřešeno domluvou.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 3
Zprávy, inzerce
3
Poslanci a vedení kraje budou
postupovat společně
Hejtman Oldřich Bubeníček pozval
na první společné jednání všechny
poslance nově zvolené za Ústecký
kraj. Napříč politickým spektrem byl
deklarován zájem postupovat společně v zájmu Ústeckého kraje, zejména
v tématech jako sociální vyloučení,
nezaměstnanost, životní prostředí a
návrat finančních prostředků získaných těžbou uhlí a energetikou zpět
do regionu.
Jednání se zúčastnilo 12 ze čtrnácti
poslankyň a poslanců a také oba náměstci hejtmana, Stanislav Rybák a
Jana Vaňhová spolu s radním pro sociální věci Martinem Klikou. Poté, co
hejtman představil strategická témata
klíčová pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje, rozpoutala se živá diskuse.
Jaroslav Foldyna za podpory Marie Benešové vybídl kraj k opětovné
snaze o prosazení tzv. Ústeckého balíčku, sady legislativních návrhů řešících sociální oblast. V této oblasti
panovala všeobecná shoda na tom, že
je třeba citlivě připravit zákon o hmotné nouzi a obzvláště nekvalifikova-
ným občanům nabídnout možnost odpovídající práce místo pasivního pobírání dávek.
Podle kandidáta na ministra životního prostředí, Richarda Brabce, by
otázka prolomení limitů těžby hnědého uhlí měla být spíše odborná než
politická. Akcentoval pak zejména
nutnost získat pro Ústecký kraj finanční prostředky, které stát má z těžby
uhlí a výroby elektrické energie v našem kraji. V tomto bodě snadno našel
podporu ostatních poslanců.
V rámci diskuze se hovořilo také o
dostavbě dálnice D8, výstavbě plavebních stupňů na Labi či novelizaci zákona o veřejných zakázkách.
Jednání se zúčastnili Hana Aulická
- Jírovcová (KSČM), Marie Benešová (ČSSD), Richard Brabec (ANO),
Jaroslav Foldyna (ČSSD), Radim
Holeček (ODS), Gabriela Hubáčková
(KSČM), Zuzana Kailová (ČSSD),
Michal Kučera (TOP09), Stanislav
Pfléger (ANO), Bronislav Schwarz
(ANO), Josef Šenfeld (KSČM) a Vlastimil Vozka (ANO).
-han-
UČILI SE VYJEDNÁVÁNÍ A RÉTORICE
Děčín měl tu čest hostit v prosinci workshop Mladých lidovců na téma vyjednávání a rétoriky. Děčín byl vybrán proto, že zde má toto občanské sdružení
styčný bod v podobě tří aktivních členů. Jeden z nich, Jiří Skřivánek, se podílel na přípravě workshopu. Mladí lidovci jsou svéprávnou organizací a mají
smlouvu o spolupráci s KDU-ČSL, na jejímž základě jsou její mládežnickou
organizací. Akce v restauraci, hotelu a tělocvičně Kocanda na Starém Městě se
účastnili i další mladí lidé, kterým otázka politiky není lhostejná. - V úvodu
programu vystoupil lídr kandidátky KDU-ČSL Ústeckého kraje do poslanecké sněmovny v roce 2013, Leo Steiner. Pohovořil mj. o svých cílech a zvláš o
zkoušeném „divokém severozápadu“, přiblížil i chystané aktivity, především
pak připravované první krajské referendum v ČR s názvem Platit musí viníci.
To má donutit místní kmotry k odpovědnosti za jimi způsobené škody. - Následovalo vystoupení dr. Jany Vlčkové, týkající se rétoriky. Učila účastníky
orientovat se v záplavě mimojazykových informací obsažených v mluveném
projevu a říci to, co je opravdu třeba. Dále vysvětlila, jakým způsobem vyjednávat, čeho se vyvarovat, co naopak nezapomenout. Pořadatelé děkují za laskavou podporu Nadaci Konrada Adenauera.
-jis-
Magistrát vybírá vedoucího oddělení
správních agend, matriky a ŽÚ
VOLEJBAL JEN
PRO SCHOPNÉ
Řetězová 1, Děčín I
tel. 412 514 650
Český obchod,
který domu na náměstí
vrátil původní účel.
-
lahodná zmrzlina a poháry
výtečná italská káva
zákusky vlastní výroby
osvěžující koktejly
originální dorty na objednání
NOVĚ:
obložené chlebíčky,
obložené mísy na objednávku
Po tom, aby ze hřiště neutíkal míč,
touží jistě každý hráč... Na Starém
Městě se k řešení tohoto problému
postavili skutečně „odpovědně“ - síový strop žádné míče spolehlivě nepustí. Potíž nastává při volejbalu, kdy
nad nataženou sítí zůstane mezera sotva půlmetrová. Ani nohejbalisté by za
takto nízkou zábranu asi příliš nepoděkovali...
-pp-
Tajemník Magistrátu města Děčín
vyhlásil výběrové řízení na pracovní
místo vedoucího oddělení správních
agend, matriky a živnostenského úřadu. Náplní práce je komplexní zajišování agendy na úseku evidence obyvatel, matriky, OP a cestovních dokladů a koordinace živnostenského úřa-
du. Nástup od 1. února, případně dle
dohody. Krom zákonných předpokladů a znalosti problematiky, jejíž koordinace se vyžaduje, musí mít uchazeč VŠ vzdělání, dobré komunikační
a organizační schopnosti, schopnost
samostatného rozhodování a velmi
dobrou počítačovou gramotnost. -r-
Dary matce prvního občánka kraje v roce 2014
Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí finančního daru 15 000 Kč a
věcného daru do 2 000 Kč paní Žanetě Kropáčkové z Roudnice n. L., matce
prvního občánka Ústeckého kraje, narozeného v roce 2014 na území kraje. -l-
ORL ambulance - MUDr. Věra Pokorná & MUDr. František Plhoň
Padla další
pěstírna konopí
Kriminálka 9. ledna odhalila další
pěstírnu konopí na Děčínsku - v pronajatém domě v Rybništi. Tam při
domovní prohlídce nalezli 527 vzrostlých rostlin konopí, lampy, filtry, větráky a zavlažování. Na místě činu
nebyl nikdo zadržen. Přečin nedovolené výroby a nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy se
vyšetřuje.
-pis-
tel.: 412 531 295 mobil: 775 076 144 www.orldecin.cz
4
Zprávy, oznámení, inzerce
23. ledna 2014
ČTENÁŘSKÝ PŘÍSPĚVEK NA TÉMA ZELENĚ V MĚSTĚ DĚČÍNĚ
Vlevo textem „město bude zelenější“, vpravo „někdo mě tu zapoměl“ opatřil jeden z našich čtenářů svůj příspěvek na téma městské zeleně. Za vaše články
i fotografie děkujeme a budeme je podle možností zveřejňovat.
-jap, red-
Nová povinnost u daně z příjmů! Zastupitelstvo ve čtvrtek 23. ledna
Povinnost podat daňové přiznání
k dani z příjmů se může letos nově
týkat i některých zaměstnanců, kteří
ji dosud neměli. Souvisí to totiž s tzv.
„solidárním zvýšením daně“ ve výši
7 % od 1. ledna 2013. Zároveň s tou-
Den otevřených
dveří ČVUT
Tradiční den otevřených dveří pořádají obě fakulty ČVUT na pracovišti
Děčín v úterý 4. února od 10 do 12
hodin. Zájemci o studium se dozvědí
bližší informace o přijímacím řízení,
otevíraných studijních oborech, možnosti ubytování apod.
-mm-
INZERTNÍ SLOUPEK
ŠITÍ A ÚPRAVY ODĚVŮ - zkracování, šití oděvů na zakázku, úprava
záclon a závěsů... Husovo nám.
(vchod z tržnice - prodejna cukrovinek), Děčín IV, tel. 604 547 000, po
- pá 9 - 16 hod.
Zubní pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
25. - 26. 1.
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 26 (Ferox), Děčín IV
tel. 412 507 588
to solidární daní je zákonem uložena
povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2013 i těm, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti a jejich
mzda alespoň v jednom měsíci roku
2013 přesáhla 103 536 Kč. -kodap-
Primátor Děčína, František Pelant,
informuje občany o konání veřejného
zasedání Zastupitelstva města Děčín,
které proběhne ve čtvrtek 23. 1. od
15.00 hodin v prostorách Společenského domu Střelnice v Děčíně I.
Návrh programu obsahuje mj. stanovení měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva, odprodej obytných a nebytových domů i pozemků,
ostatní majetkové záležitosti či informace o činnosti orgánů města. -asm-
5
Publicistika, inzerce
číslo 3
Povolit všem, zakázat všem
Prapodivný postup vedení města v kauze „Zákaz hazardu“
Vystoupení pana Barcala na posledním zastupitelstvu města upozornilo
nás, kteří dění v Děčíně z různých důvodů nevěnují kdovíjakou pozornost,
že nejen v Praze (tunel Blanka, Opencard atd.) se dějí prapodivné věci, které dávají logiku jenom tehdy, když si
představíme, že mají skryté pozadí, kdy
se rozhodnutí vedení města někomu
náramně hodí.
Aktuálně typickým příkladem
jsou majitelé vyvolených třech kasín,
kterým „bojovníci
za průhlednost
chodu veřejné
správy“ z minulých
voleb poskytli neuvěřitelnou srovnávací výhodu. Dle mého neexistuje totiž
jediný logicky obhajitelný argument
pro zákaz hazardu v Děčíně.
Naprosto nechápu, o co zakazovačům hazardu vůbec jde.
Aby lidi neprohrávali svoje peníze?
Co jim je do nich!
Aby nehráli v centru, ale v okrajových částech města? Proč, proboha?
Mně tažení proti hernám přijde do
jisté míry jako jdoucí na ruku majitelům kasín s top kontakty.
Herny už teď musí končit ve 22.00,
kasina mohou jet 24 hodin v kuse.
To se to někomu podniká, když mu
vedení magistrátu zlikviduje konkurenci.
Že má být důvodem hluk a rušení
nočního klidu? Proč právě herny? Co
třeba diskotéky? Podle mého narušují klid sousedů daleko více, než herny. Zakážeme i diskotéky?
Výrok týdne
Kdysi Řekové zničili Tróju, Egypt,
Babylon, Persii, Sýrii...
Že by přišla na řadu Evropská
unie?
Myslíte, že provoz kasína klid sousedů nenaruší?
Kdeco ruší, nebo může rušit klid
sousedů více než herny. Třeba nákladní automobilová doprava. Zakážeme ji?
Takováto forma veřejné podpory
soukromých investic zvýhodňuje v
tržním prostředí jednu firmu a znevýhodňuje všechny ostatní.
Krásně je tato
její podstata vidět
právě na „kauze
Barcal“.
A dále, každou
chvíli se vedení
města zabývá problematikou zaměstnanosti. Pan
Barcal v současné době zaměstnává
deset lidí. V dalších hernách v Děčíně
pracují minimálně desítky občanů
města. Spočítali si naši radní, kolik
jich přijde o práci, až zakáží herny?
Představa, že všichni práci dostanou
ve dvou kasínech, je naivní.
Zakonzervováním současného rozhodnutí vedení města jenom potvrdí,
že eliminace konkurence v herním
průmyslu je osobním zájem některého z radních.
Velice špatné na tom také je, že
ochranu investice jednoho povyšuje
nad zájem jiného, a ještě navíc nad
zájem svého spoluobčana.
Pokud tedy chce vedení města najít
ohledně kasín korektní řešení, pak
jsou pouze dvě: povolit všem, zakázat všem. Všechno mezi tím je diskriminace.
Doufejme, že se vedení města přikloní k první variantě.
Zvolí-li druhou, bojme se, kterému
podnikateli půjde vedení města na
ruku příště a zruší z nějakého důvodu
provozovnu, kde pracujete, nebo váš
oblíbený obchod či restauraci.
Miroslav Červenka,
autor je členem republikového
výboru Svobodných
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 19913
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
SLEV
Nabídková cena:
SLEV
A
Nabídková cena:
478.000,- Kč
(Pozn. red.: Děkujeme za snímek i za to, že autorovi není lhostejný nepořádek. Jen k té městské policii musíme dodat to, co vždy, že stačilo zvednout
telefon a zdarma zavolat na č. 156. Viník mohl být okamžitě potrestán...)
Takhle kulturně vypadá zastávka MHD č. 8 pod domem s pečovatelskou službou v Boleticích. A nejen to, v celém sídlišti je nepořádek...
-zm-
Z celkové nabídky pro vás vybíráme:
NEBYTY 20113
NEBYTY 19513
NEBYTY 20513
Velmi dobře udržovaná zahrádka s
podsklepenou
chatkou v OV v Děčíně 7. Celková výměra 567 m2.
Zahrada o výměře
732 m2 s podsklepenou chatkou,
skleníkem, ovocnými stromy a
keři, v Děčíně 7.
Velmi dobře udržovaná zahrádka s
podsklepenou
chatkou a krásným výhledem na
město. K dispozici
je eletřina a voda.
Nabídková cena:
119.000,- Kč
99.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
A
Zasílám vám krásné boletické popelnicové zátiší... Nenechte se zmást tím, že
byl snímek pořízen po novoročních svátcích. Na tuto ozdobu jsme nuceni
dívat se prakticky každý týden. Takže se naskýtá otázka, jak je možné, že naši
spoluobčané, označující se jako sociálně slabí, dokáží vyprodukovat takovéto množství odpadu. Zdá se, že ekonomicky zase až tak slabí nejsou, jinak si
to totiž vysvětlit nedovedu... Všimněte si též u popelnic stojícího automobilu
registrační značky 4L3-6824. To, že stojí mimo parkovací místa, je zřejmě
strážníkům městské policie šumafuk, anebo si ho během 24 hodin jaksi nikdo neráčil povšimnout...
S pozdravem Za Boletice krásnější Tomáš Homola
BYTY 20413
Dlouhodobý pronájem družstevního, velkého bytu
3+1 s lodžií v Děčíně - Boleticích,
se zděným jádrem.
NOVIN
KA
Cena (info na dotaz):
stálé platby + el.
Nabídková cena:
149.000,- Kč
BYTY 19713
BYTY 20213
Nízkonákladový
byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova
ul., o výměře 88
m2, ve 3. patře cihNabídková cena:
lového domu.
1.290.000,- Kč
Volný byt 1+kk v
Děčíně III, v osob.
vlastnictví, se zděným jádrem v 1.
NP nízkopodlažního panel. domu.
REZE
RVAC
E
Nabídková cena:
150.000,- Kč
NOVIN
KA
Nabídková cena:
365.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
23. ledna 2014
Aby Děčín nevypadal
jako tankodrom...
Ráda bych poděkovala děčínské
radní a krajské zastupitelce paní Šárce Zimové Dostálové a náměstkyni
primátora, paní mgr. Haně Cermonové (obě z VPM), za zájem o problém
s nedávným prováděním rozsáhlých
výkopových prací na Letné od září
2013 za účelem výměny staré kanalizace a vodovodního potrubí.
Paní Šárka Zimová Dostálová mne
hned po zveřejnění mého kritického
článku o „tankodromu na Letné“ v
Principu kontaktovala. Prohlédla si asi
20 fotografií, které jsem jí poslala,
seznámila se s naším problémem a
začala ho řešit. Sešla se druhý den s
panem Špičákem, ředitelem SVS, a
domluvili se na možnostech, jak
urychlit dokončení výkopových prací. Následně na radě města toto téma
řešila a navrhovala způsoby prezentace a řešení oprav.
Pak došlo na Letné k viditelnému
zintenzivnění výkopových prací. Pracujícími dělníky v oranžových vestách
a různými stroji se to tu v prosinci jen
hemžilo. Nakonec i díky suchému a
poměrně teplému počasí firmy výkopové práce a výměnu kanalizace v ulicích Slovanská, Slezská, Řecká a Bukurešťská dokončily ne v červnu 2014,
jak bylo původně plánováno, ale týden před Vánoci 2013. Inu, když se
chce, všechno jde, je to jen „o lidech“.
Jsem si jistá, že obyvatelé Letné byli
opravdu rádi, že měli silnice na rozkopané straně do Vánoc vyasfaltované a chodníky opravené.
Mé poděkování patří i náměstkyni
primátora, paní mgr. Haně Cermonové. Ta mne v prosinci ujistila, že pan
primátor a jeho náměstek P. Sinko se
problémem s neuspokojivým průběhem výkopových prací na území města Děčína zabývají a ona sama je připravena udělat všechno pro to, aby mi
pomohla iniciovat opatření, která by
výrazně zlepšila pravidelnou informovanost o plánovaných a prováděných
výkopových pracech ze strany města
ve vztahu k občanům (vyvěšování informačních letáků, pravidelné informace ve Zpravodaji a místním tisku o
průběhu prací, případných komplikacích a jejich řešení), zintenzivnila ze
strany města dohled na prováděním
výkopových prací a efektivně zajistila dodržování platných zákonů, týkajících se bezpečnosti a zamezování
zvýšeného rizika úrazů.
Mým cílem je v součinnosti s vedením města dosáhnout zásadní změny vůči občanům a městu u málo ohleduplného způsobu, jakým až dosud
výkopové práce probíhaly, abychom
si nenechávali naše krásné město na
dlouhé měsíce rozkopávat jako tankodrom.
Věra Pokorná
Není hřiště jako hřiště, takhle a hůře vypadá dětské hřiště u Střelnice, zatímco na Starém Městě je 12 nových...
Na Starém Městě 12 nových hřišť!
Zatímco na Starém Městě se nesmyslně vybudovalo 12 dětských hřišť,
jiná chátrají a je o strach sem děti pustit. Mám na mysli dětské hřiště u Střelnice, které je čtyři roky staré, ale za ty
roky nikdo nic neopravil ani neproběhla žádná údržba.
Z jedné lampy veřejného osvětlení
koukají dráty elektrického vedení, lavičky jsou polámané a prohnilé, jiné
lavičky, z pevného dřeva, jsou ukotveny podivným způsobem - je k nim
přišroubován jakýsi betonový vak, asi
aby to nikdo neodnesl, ale betonová
zábrana překáží při tom, když si chce
člověk sednout, a je to přímo o zraně-
ní, navíc velmi nehezké a nepraktické, nevím, kdo to vymyslel a schváĺil.
Prolézačka má dva schody úplně
popraskané a je to o strach, kdy některé dítě propadne.
Jeden houpací koník je chudák bez
hlavy, druhý houpací předmět zmizel
úplně, zbyl jen v zemi zakopaný držák...
Já vím, že to dělají nenechaví lidé
či spíše opilá a zfetovaná mládež, ale
město by hřiště mělo hlídat a jednou
za čas je zkontrolovat a opravit.
Dokud přece není vše zničené docela, jde o opravy menšího rázu a tedy
ne tak drahé.
Když se hřiště a jeho vybavení nechá další rok chátrat a hnít, bude oprava již několikanásobně dražší.
Jen člověk zírá, že dvanáct dětských
hřišť na Starém Městě někdo dokázal
vůbec vyprojektovat a někdo schválit.
Jsme trochu ode zdi ke zdi - buď
nic, nebo tucet! A přitom město stále
pláče, že nejsou peníze a ostatní lokality si musejí roky počkat.
Marie Lehká
číslo 3
Publicistika, inzerce
7
Vždyť jsem to říkal...
Uspěli by obyvatelé Jezdecké na Starém Městě, kdyby prosili?
Vždyť jsem to říkal, že úředníci
magistrátu věnují více úsilí zdůvodnění, proč něco nejde, než hledáním
pozitivního řešení.
Zatímco já jsem ke kritice magistrátu potřeboval půl stránky Principu,
JUDr. Tomášek potřeboval stránku celou.
Přitom by stačilo pár řádků: Nic měnit nebudeme, nic pro vás neuděláme,
protože my jsme rozhodli takto. Punktum. A už nás neotravujte!
To by bylo srozumitelné daleko
více, než celostránková „argumentace“ vedoucího odboru správních činností magistrátu.
Má nás a čtenáře Principu za hlupáky?
A jak se shoduje jeho názor s názorem primátora, který v tomtéž čísle na
předešlé stránce Principu obhajuje les
dopravních značek s odůvodněním, že
nelze spoléhat na ukázněnost řidičů?
Žádná z technických či zákonných
podmínek, jimiž se JUDr. O. Tomášek ohání, nevylučuje kategoricky
nějakou možnost zklidnění provozu na
Jezdecké ulici či dokonce celého sídliště (obytného!) Starého Města.
Ale to by musel zájem občanů stát
na prvním místě a ne až za zájmy různých podnikatelských objektů či vlivných soukromých osob.
Možná, že bychom my, obyvatelé
dotčené lokality uspěli, kdybychom
nežádali, ale poníženě poprosili. To by
asi pohladilo ješitné dušičky „odpovědných“ a z výše majestátu by nám
bylo vyhověno.
Ale my o nic neprosíme, my se dožadujeme našeho práva!
Pravděpodobně proto, že se tak rozepsal, nezbylo JUDr. O. Tomáškovi
místo na vysvětlení rozdílu mezi ulicí
Jezdeckou a ulicemi Zámecká, Resslova, Na Vinici, Labská, Příčná a dalšími, kde je vjezd omezen na „obsluhu“.
Anebo je příčina někde jinde?
Jednoznačně se pohrdavý postoj k
veřejnosti projevil v poslední větě
JUDr. O. Tomáška.
Cituji: (OSC) opakovaně uvádí, že
se jedná o lokalitu obdobnou mnoha
jiným na území města, osazení požadovaných dopravních značek… způsobí vlnu dalších žádostí neodborné
veřejnosti, požadující podobná opatření v jiných částech města.
Takže přece jen platí titulek mého
příspěvku z předminulého Principu:
„Komu dal Pán Bůh úřad, tomu dal i
rozum“?
A my ostatní jsme neodborná (hloupá) veřejnost, i kdyby nás byl milion?
To je praktikovaná demokracie podle JUDr. Tomáška?
Peter Zinga
Na turistické stezce na Maxičkách, vedoucí na Sněžník, překvapí cyklisty i
pěší turisty krásný nový dřevěný přístřešek i se stojany na kola, který na
stejném místě nahradil přístřešek starý, již značně poničený. Na cedulce si
přečtete, že se o něj starají Lesy České republiky. Za všechny, kteří si zde rádi
odpočinou či se schovají před deštěm, nezbývá než poděkovat a doufat, že
vandalové se tomuto místu vyhnou.
-lp, blc-
Reakce na „Vždyť jsem to říkal...“
K článku pana Petera Zingy, otištěnému týdeníkem Princip (na této straně vlevo - poznámka redakce), Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (dále
jen „OSC“) sděluje následující:
V posledním vyjádření našeho odboru jsme se v maximální míře snažili vysvětlit čtenářům týdeníku Princip
důvody pro stávající řešení dopravní
situace na Starém Městě, konkrétně v
ulici Jezdecké.
Je možné, že z textu dostatečně nevyplynula skutečnost, že se nejedná o
„zvůli“ OSC, nýbrž o výsledek sou-
činnosti mnoha zainteresovaných
účastníků (např. Magistrát města Děčín, odbor místního hospodářství a
majetku města, Magistrát města Děčín, odbor rozvoje, Policie České republiky,...), kdy silniční správní úřad
musí respektovat schválenou podobu
projektu IPRM zadaného statutárním
městem Děčín.
Z uvedených důvodů další případnou komunikaci ve věci prostřednictvím médií neshledáváme přínosnou,
neboť již byla podrobně vylíčena v
předchozích vyjádřeních.
Pokud by však pan Zinga, případně jiní občané, měli zájem o podrobné informace, navrhujeme dohodnutí
osobního jednání na OSC, za přítomnosti odborných pracovníků.
Schůzku je možno domluvit na telefonním čísle 412 591 122 nebo elektronickou poštou na e-mail: [email protected]
JUDr. Oldřich Tomášek,
vedoucí OSC
8
Publicistika
23. ledna 2014
Mami, už jsi ochutnala ten mošt z Natury?
Touhle otázkou mladšího syna začala celá reportáž. A také tím, že vzal
tu svoji láhev se dvěma litry moštu a
nalil mi trochu do skleničky.
A já se napila.
V ústech jsem pocítila blaho, slast
a jablíčka. Slaďounká a voňavá.
Co následovalo si jistě dovedete
představit - okamžitý odchod do nedaleké prodejny Natura a koupě dvoulitrovky moštu.
To, že jsem při tomto nákupu v obchodě potkala přímo pana Grešíka a
mošt mu pochválila, byla jen třešínka
na dortu a jasný důkaz toho, že náhody neexistují a že naše kroky někdo
tam nahoře sakramentsky dobře řídí.
Dali jsme se spolu do řeči, chválím
jeho mošt, jak je vynikající, on mi
dává na ochutnání jablíčko, ze kterého se mošt vyrábí.
Říká, že jsou to jablka z Litoměřicka... a jesti se nechci přijít podívat, jak
se mošt vyrábí. Samozřejmě, že jsem
okamžitě přikývla, kdo by odolal mož-
Sušička
nosti podívat se do prostor, které jsou
„normálním“ smrtelníkům zapovězené.
Domlouváme tedy schůzku, a ve
čtvrtek ráno už spolu s fotografem jedeme do Bělé.
Vítá nás čistá, opravená budova
(bývalý Grafiatisk, kdo pamatuje...),
reklamní poutače, parkoviště a po
chvíli i Valdemar Grešík.
A vede nás do moštárny.
Moštovací lis
Překvapuje mě, jak je moštovací lis
vlastně malý, ale tím se nesmím dát
zmást, pan Grešík říká, že zpracuje
300 kilogramů jablek za hodinu. A
hned sahá po kalíšku a dává nám krásně žluťoučký, napěněný, čerstvě vylisovaný mošt k ochutnávce.
Opět ten pocit slasti na jazyku!
Úžasná chuť i vůně...
Fotograf fotí, my si povídáme.
Krásný nový nerezový stroj je rakouské výroby a jeho zvláštností je,
že jablečná šťáva se necedí přes plátýnko, jako u ostatních lisů, ale omytá a nadrcená jablka se lisují mezi dvěma válci.
Stáčení pasterizovaného moštu
Tím se do moštu právě dostává i
najemno rozdrcená dužina a nápoj je
chutnější i výživnější.
Nazmar nepřijdou ani slupky, tenhle stále ještě jedlý „odpad“ si odebírají myslivci pro zvěř.
„Dokdy budete mošt vyrábět?“
ptám se.
„Dokud budou jablka,“ odpovídá
pan Grešík a dodává, že zatím ani nestačí uspokojovat poptávku, protože
moštovat svá jablka si chodí i veřejnost.
Pan Grešík pak do svého obchodu
Natura moštuje jablíčka česaná přímo
ze sadů na Litoměřicku, které zakoupil. Takže žádné „padavky“ od silnice... A ta červená jablíčka mají cukernatost snad 20 %, jsou úžasně sladká,
takže jsou namíchána např. s goldeny, aby nebyl mošt přeslazený.
Když se vynadíváme na lisovací
stroj, vcházíme do druhé místnosti,
kde se vyrábějí klasické české křížaly. Ano, jablka, která se nemoštují,
suší.
9
Publicistika, rubriky
číslo 3
Nejprve je stroj oloupe a vyjadřincuje, pak nakrájí na kolečka a v sušičce se pomalu usuší.
U balící linky jablečnou křížalu
ochutnávám a musím říci, že je také
vynikající - není tvrdá, usušená „k
smrti“, ale lahodná a krásně šťavnatá.
Ale to stále není všechno, v dalším
provozu se mošt pasterizuje. Ten čerstvý totiž, protože je absolutně bez
chemie, vydrží v lednici tak dva dny
(pokud jej nevypijete dřív, což tedy já
osobně déle nevydržím...), a pak samozřejmě podléhá zkáze.
Balírna
Vcházíme do další místnosti - palírny, které vévodí destilační jednotka, na níž se z ovoce pálí ovocný destilát, tedy alkohol. Ta dnes není v provozu, ale i tak je na pohled impozantní. A výrobky neméně lahodné, jako
v moštárně, jen na rozdíl od moštu pro
děti opravdu nevhodné...
čuje ještě vyšší kvalitu než u nerezových. Tady už vidíme přímo alchymii
a maně se člověku vybaví film Pekařův císař a Císařův pekař, kde alchymisté bádali v Rudolfových laboratořích...
Pak nás pan Grešík provedl ještě
„bylinkovou a čajovou“ částí jeho provozu, a to už je člověk úplně pln obdivu, co všechno dokázal.
Vždyť jen to, že zaměstnává 70 lidí
je úžasné. A to nemluvíme o tom, že
dává práci dalším lidem, které my vůbec nevidíme, například tiskařům, kteří tisknou jeho obaly, nebo pěstitelům
bylin...
Moštárnu a palírnu budoval téměř
rok, a věřte, stojí za to. Moderní, čistý provoz pro české výrobky z českých
surovin na vysoké úrovni. Co více
chtít, že?
A ceny? Litr moštu 18 korun, tři litry pasterizovaného moštu v „bag in
boxu“ za 111 korun.
Když to porovnáte s „mrtvými“
džusy či limonádami v marketech,
myslím, že volba je jasná.
Destilační jednotka je celá měděná,
stejně jako veškeré trubky, což zaru-
Ludmila Panenková,
foto Luděk Černý
Pasterizací (zničením mikroorganismů) se mošt uchová v bezvadném stavu (za potřebných podmínek, v chladu
apod. samozřejmě...) i několik měsíců.
A přitom nepřichází o nic ze své
kvality a chuti, protože se jedná o pasterizaci tzv. bleskovou, šťáva je vystavena vyšší teplotě jen 3 - 10 vteřin.
Zase výrobní linka, mošt přitéká od
lisu, naplní pasterizační kotel, kde proběhne pasterizace, a pak už se na jiném stroji naplní do igelitového sáčku, zváží, aby ho byly přesně tři litry,
zataví, opatří výpustným ventilem a
zabalí do vkusné papírové krabice.
Pokud si myslíte, že už máme zážitků dost a nic nového nás nečeká,
mýlíte se.
Destilační kolona
DATEL ČERNÝ
Dryocopus martius
Datel černý je jedním ze čtyř chráněných druhů, pro které byla v roce
2004 vyhlášena ptačí oblast Labské
pískovce.
I když se v Čechách vyskytuje poměrně hojně, je vzhledem k jeho plaché povaze velmi obtížné jej v přírodě spatřit. Datel černý je největším
zástupcem z čeledi datlovitých. Může
měřit až 46 cm a rozpětí křídel dosahuje kolem 66 cm.
Peří má vždy černé, ale zatímco sameček má na temeni hlavy onu proslulou červenou čepičku, samička má
jen malou červenou skvrnu v týle.
Datel má také v porovnání s ostatními ptáky mnohem silnější kůži, což
mu umožňuje mnohem větší ochranu
proti kousnutí hmyzem - v jeho případě se jedná zejména o mravence.
Pro lepší uchycení potravy má navíc
na jazyku speciální háčky.
Své hnízdo si hloubí do dutiny stromu ve výšce 7-15 m nad zemí. Při hledání potravy na stromě se silnými drápy přidržuje kůry, zatímco zobákem
doslova tesá dřevo.
Hlavní složkou potravy datla je zejména dřevokazný hmyz, ale pochutná si i na mravencích, larvách, kuklách a broucích.
Velmi důležité jsou pro datla takzvané doupné stromy. Jedná se o staré stromy, ve kterých vznikají dutiny
a kde datel nalézá nejvíce potravy.
Správa CHKO Labské pískovce se
proto snaží v rámci péče o krajinu tyto
stromy v lesích zachovat.
Perokresba
Petr Nesvadba
10
Jiné světy
ITÁLIE
s dětmi
23. ledna 2014
Bibione
15
LOUČENÍ A BILANCOVÁNÍ
Nám i dětem se v Lignanu Sabbiadoru i navštívených místech (Terst, Benátky) opravdu líbilo. Právě pro dovolenou s dětmi je středisko vhodné, protože
se tam dá sehnat ubytování ve vybaveném apartmánu za rozumné peníze. My
jsme platili za pět osob na týden něco přes třináct tisíc. A to jsme měli na pláž
přibližně tři sta metrů bezpečnou obytnou zónou.
Cesta autem, počítám-li pouze pohonné hmoty, vyšla včetně výletů zhruba
na šest tisíc.
V Lignanu jsou výborné pláže, s jemným pískem, pozvolným vstupem do
moře a i ve velké vzdálenosti od břehu je stále mělko. Pronájem slunečníků a
lehátek je sice velice drahý, ale nejméně na dvou místech (která jsme si našli
na mapě střediska) je prostor pro vlastní slunečníky a ležení bez pronájmu.
Také další vyžití pro ději je bohaté, opět záleží jen na tom, kolik jste na to
ochotni vynaložit. I bezplatně si najdete kolotoče, skluzavky a další atrakce.
V oblasti italského severního Jadranu jsou i další podobné resorty - od Lignana směrem k jihu (Benátkám) jsou to zejména Bibione, Caorle a Lido di
Jesolo. Někteří se sice podobným velkostřediskům vyhýbají pro přelidněnost,
ale pokud jde o děti, právě ty se zde snadno zabaví, protože resorty pro hodně
lidí jsou dobře vybavené. A když se člověk porozhlédne, dokáže i docela levně nakoupit všechno, co potřebuje.
Nutno přiznat, že dva dny z našeho týdne nebylo počasí vysloveně vhodné
k návštěvě pláže, ale to se vždy dá vyřešit výletem, návštěvou akvária, delfinária, obchodů, zábavního parku apod. Itálii doporučuji i pro dobré silnice a
snadnou komunikaci - anglicky i německy se tam domluvíte všude.
Příště: Mallorca.
Pavel Panenka
Caorle
Lido di Jesolo
Lignano
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
Herec, zpěvák,
skladatel, hudebník, moderátor i
choreograf s velmi
známým jménem
- to je povrchní
vizitka tohoto
muže,
jemuž
bude 2. února
teprve 31 let. Do
obecného povědomí vstoupil moderováním 1. ročníku TV soutěže Česko hledá
SuperStar.
Je jediným synem a druhým dítětem
slavného českého herce Radoslava Brzobohatého a slovenské herečky Hany Gre-
Ondřej Brzobohatý jede sólově
gorové. Vyrůstal s nevlastní sestrou Rolou
v Praze, na základní umělecké škole se
učil na housle (na ty cvičil hodiny denně
pod dohledem otce již od čtyř let), poté
přidal ještě klavír a bicí.
Jeho značný hudební talent ho dovedl
až k absolvování Konzervatoře J. Ježka
v oboru skladba, klavír a dirigování.
V té době už byl součástí výtečné
kapely Bůhví. Poté přišel jeho televizní
debut v podobě role právníka v seriálu
Ulice.
Po pár letech se Ondřej rozhodl posunout dál a opustil seriál i skupinu.
V roce 2008 se oženil s přítelkyní Johanou Indrákovou. Jeho rodiče se pro ne-
sympatie vůči Johaně odmítli svatby účastnit, což vyvolalo pozdvižení (stejně jako
nenadálá svatba), zájem bulváru a načas
konec komunikace v rodině. Manželství
se ale po čtyřech letech rozpadlo a Ondřej je dnes partnerem topmodelky Taány
Kuchařové (foto vpravo).
Působí v divadle svého otce jako herec, skladatel i choreograf. Autorsky se
podílí mj. na albech Sámera Issy, Dary
Rollins a dalších. Viděli jsme jej (i Taánu) také v taneční TV show StarDance...
Nyní přichystal své první sólové album
And The Oscar Goes To, které má vyjít
v dubnu. „Bude to takový hybrid jazzu,
popu, funku a soulu,“ řekl.
-pp-
11
Zábava
číslo 3
OSMISMĚRKA
VOLAVKA RUSOHLAVÁ se vyskytuje především v Africe jižně od Sahary,
a v jižní Evropě. Dříve se také rozšířila v Jižní a Střední Americe, v jižních
státech USA a Asii. Zavlečena byla i do Austrálie, na Nový Zéland a na
Havajské ostrovy. Je to nepříliš veliký bílý pták, který není tolik vázaný na
vodu a naopak s velikou oblibou vyhledává stáda pasoucího se dobytka.
Přednost dává teplým nížinám, většinu dne tráví na loukách a otevřených polích, můžeme ho ale také
spatřit na březích řek, jezer nebo rybníků. A protože se neleká ani lidí, lze ho zastihnout i v parcích.
Volavky rusohlavé žijí společensky v hejnech až o dvaceti jedincích a svůj den začínají tím, že si vyhledají
stádo dobytka, které pak celý den následují. Když stádo nenajdou, drží se buvolů, nosorožců nebo slonů. Pasoucí se dobytek totiž
plaší hmyz i jiná zvířata, volavky se opatrně proplétají mezi kopyty a rychle srážejí dlouhým špičatým zobákem objevenou kořist.
Sedávají také (tajenka 15 písmen) a pozorují okolní krajinu. Jídelníček volavky rusohlavé sestává převážně z hmyzu, ale najdeme
na něm i ještěrky, žáby, hady a občas i drobné hlodavce nebo ptáky a jejich mláata. Není pravda, že volavky sbírají svým hostitelům parazity, ti tvoří jen nepatrný díl potravy. Naopak, volavky rusohlavé mají rády kobylky, takže když přijdou jejich nálety, vytváří
až tisícová hejna. Nocležiště nacházejí volavky rusohlavé na vysokých stromech v blízkosti vody, a protože se často o místo dělí s
jinými volavkami a také ibisy a kolpíky, vytvářejí obrovské kolonie. Hnízdo si staví volavka rusohlavá na stromech, v křovinách
nebo porostech vodního rostlinstva a nadšeně se věnuje jeho vylepšování, a to často i po vylíhnutí mláat. Oba partneři se střídají
na zahřívání až pěti vajec, mláata pak krmí natrávenou potravou. Volavka rusohlavá se velmi rozšířila a není ohrožena.
Ž E L E Z N I C E A K I N U T
A S E Á A D P C A O H O A A E
K O T J
P K I E A K Č A R P R
V K A O O N V M Č B T V V E A
Stud entk a přijd e pozd ě na
hodinu. Profesor se ptá:
„Tak s kýmpak jste zaspala
dneska?“
A R K O L O T O Č I O A A D K
Babička vykládá vnoučatům
o tom, jak děti nosí čáp.
Když skončí, pětiletí kluci se
na sebe podívají a pak ten jeden řekne: „Tak co, řekneme
jí pravdu, nebo ji necháme v
bludu?“
K A A E O N N K R N V H L A O
P Y V A Í A U B T O T P T
I
Ž O L É V O L E C O
P O K P N U S
E Ř T L A Í
T D R M R O S N Á
Í O N A P O T O P N A A B
K H U M M Ř K J
Manžel se ptá ženy: „Pročpak
zatahuješ?“
Manželka odpoví: „Protože má
být celý den zataženo.“
Z B O I K I A
A N I B A L S E E P V E Č E R
T Z O A A N R D A A Ě
E N T Á L N Í K O Č K A
Dva zloději před zlatnictvím:
„Za kolik by byl tenhle briliant?“
„Záleží na soudci, ale víc než
deset let to nebude!“
„Vaše lordstvo,“ hlásí Jean,
„lady vám utekla s tím novým
řidičem.“
„Ale? No, stejně jsem ho chtěl
propustit. Moc houkal.“
dobytku
na hřbetě
OSMISMĚRKA
řešení
Hraběnka přišla do vojenského lazaretu, který finančně
podporuje, a ptá se jednoho
pacienta:
„Jak jste se zranil?“
„Šrapnelem...“
„Och, vybuchl a zasáhl vás?“
Voják se na ni podívá a praví:
„Ne. V noci se připlížil a
uštknul mě!“
SUDOKU
řešení
9
7
4
1
8
6
5
3
2
5
1
3
2
4
7
6
9
8
6
5
2
9
3
4
8
7
1
3
4
8
6
7
1
9
2
5
1
9
7
5
2
8
3
4
6
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Bičík, bobrovka, čočka, kolotoč, korek, krajan, lakomec, Laponsko, lidojed, malta,
motor, naiva, narval, obloha, obrok, ocelové ložisko, odvaha, okraj, oplatka, orientální
kočka, pakatel, pecka, pečivo, piano, plomba, polovina, popelnice, potopa, pračka,
prskavka, Říman, slabina, stolní lampička, tabule, tambor, terakotová barva, trezor,
tunika, večer, zátka, zimní slunovrat, železnice.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
2
8
6
3
5
9
4
1
7
O R I
Í O K V
8
6
9
4
1
2
7
5
3
C L
I A B A B N K V
7
2
5
8
9
3
1
6
4
J
4
3
1
7
6
5
2
8
9
S
R O K S
12
Kulturní a společenský servis
23. ledna 2014
Deskohraní v domě dětí
Brazilská přednáška J. Valenty
Spousta malých i větších účastníků využila nabídky DDM na Teplické ulici
účastnit se „Deskohraní“ v sobotu 18. ledna. Hrály se Zeměplocha, Scrabble, Aktivity, Carcassone, Bang! a další hry.
-loch-
Na pozvání Správy CHKO Labské pískovce přijel do děčínské knihovny se
svým vyprávěním a promítáním z Brazílie cestovatel Jaroslav Valenta v úterý 14. ledna.
-blc-
Petr Nesvadba na SCHKO
Cesta do tajů Bible
Galerie ve vstupní hale Správy CHKO Labské pískovce hostí od 15. ledna
výstavu kreseb Petra Nesvadby (vlevo). Obsahuje především ptáky Labských pískovců, kde byla ptačí oblast vyhlášena před deseti lety.
-pp-
„Kniha knih“ - Bible - je tématem cyklu přednášek husitského duchovního
Vladimíra Volrába v městské knihovně. Druhé pokračování se konalo ve
středu 15. ledna.
-blc-
Hormesis aneb Proč je například nezdravé snídat...
Nový biochemický směr Hormesis, který svými vědeckými závěry popírá mnohé dosud „zaručené pravdy“, představil v posluchárně ČVUT ing. Jaroslav
Zelenka. Přednáška se konala 7. ledna v rámci oblíbeného cyklu Úterky s vědou.
-pp-
číslo 3
Kulturní a společenský servis
13
Daniel Krejbich v Ukradené galerii
Ukradená galerie Děčín - Podmokly jako streetartový projekt přivítal ve svém 44. dějství díla (nepřítomného) výtvarníka a architekta Daniela Krejbicha z
Prahy. Představení autora i jeho tvorby zařídili Radek Fridrich a děčínský galerista Dmitrij „Deema“ Pljonkin (na snímku vpravo).
-mill-
Úspěšné boletické mažoretky v Teplicích
Mažoretkové formace Miniladies a Hvězdičky z DDM Boletice se 7. ledna zúčastnily mezinárodního festivalu Zimní pohádka v Teplicích. Oba se probojovaly do večerního galaprogramu. Blahopřejeme!
V. Řehánková
Parník Arna připlul do děčínského muzea
Spolek přátel plavby vyslechl v úterý 14. ledna v Oblastním muzeu v Děčíně přednášku Borise Gola (na snímku vlevo) „Vrak parníku Arna“. Tato československá loď se potopila u Španělska v roce 1928...
-blc-
14
Rozhovor
23. ledna 2014
Čtvrt století firmy DUNA právě letos
V letošním roce uplyne 25 let od chvíle,
kdy se ing. Pavel Sukdol rozhodl podnikat.
Je v Děčíně velmi známou osobností, a to
nejen mezi podnikateli. Kdo by neznal společnost DUNA, a. s., jejímž je zakladatelem.
Narodil se v Děčíně v roce 1946, je absolventem Střední průmyslové školy strojní v
Děčíně a Vysoké školy ekonomické v Praze,
národohospodářské fakulty.
A hlavně je patriotem Děčína.
To dokazuje působením v komunální politice již několik let. Na jeho
začátky v pionýrské době, jak jí on sám říká, jsem se přijela zeptat k
němu do sídla společnosti.
Pane Sukdole, zajímalo by mě,
čemu říkáte pionýrská doba a jaké
byly Vaše začátky v podnikání?
Když jsem se rozhodl v roce 1989,
že začnu podnikat, ještě nebyl obchodní zákoník, neexistovala „eseróčka“,
ani akciové společnosti. Naše firma
tedy začala vznikat jako výrobní družstvo.
V tehdejších parametrech stačil k
založení souhlas Městského národního výboru v Děčíně a Svazu výrobních družstev v Liberci. V roce 1991
jsme družstvo přetransformovali na
akciovou společnost, která v nezměněné podobě funguje dodnes. No, a
tak, jak doba šla, měnil se i předmět
naší činnosti.
Jaká byla tedy první činnost
družstva a kde bylo tehdejší sídlo
společnosti?
Začátek byl v malých prostorách v
Benešově nad Ploučnicí. Koupili jsme
starý dům, ten postupně vlastními silami zrekonstruovali a začali s výrobou transportní techniky. Abych byl
přesný, transportních vozíků značky
Zařízení na prořezávání dezénů
pneumatik (novější a starší verze)
TRV 1, TRV 2, TRV 3 a zařízení na
prořezávání dezénů pneumatik. Což
byl můj chráněný průmyslový vzor.
Jelikož trh v té době nebyl obsazený,
ani jsme nestačili vyrábět. Byla to fantastická doba. Ale jak šly roky, vstoupila na trh zahraniční konkurence. Tím
jsme u transportních vozíků přestávali
být technicky a cenově konkurence-
schopní. Výroba tedy postupně ustávala. Prořezávačky pneumatik se ještě nějakou dobu vyráběly, ale postupně jsme byli nuceni nabrat další činnost.
A byl to velkoobchod s tuhými
palivy?
Ano. K této činnosti jsem měl velmi blízko. Před revolucí jsem pracoval v Severočeských uhelných skladech v Ústí nad Labem, které byly po
roce 1989 zrušené. Otevřeli jsme tedy
středisko v Rumburku a v Děčíně a
stali se víceméně výhradními dodavateli pevných paliv pro celý okres.
Hnědým uhlím jsme zásobovali prakticky všechny kotelny, velké zdroje a
mnoho soukromých odběratelů z řad
majitelů rodinných domů. Nástupem
rozsáhlé plynofikace po celém okrese, kdy se přešlo na topení zemním
plynem a u domácností začaly převažovat přímotopy, se postupně omezovala i tato naše činnost.
Ale to jste už měli kanceláře v
Děčíně, že?
Ano, ze začátku od roku 1989 bylo
sídlo společnosti v budově ČSPLO,
kde jsme měli kanceláře pronajaté.
Postupně s rozšiřováním firmy jsme
zakoupili objekt bývalých garáží firmy Narex v Krokově ulici. Sídlo firmy se tedy přestěhovalo do nových
prostor. Po čase jsme zakoupili objekt
bývalých městských lázní v Podmoklech, ten jsme zrekonstruovali a působíme v něm dodnes.
Je úžasné vidět, co jste dokázali vytvořit ze zchátralé budovy,
která se mnoho let nepoužívala.
Jako dítě jsem lázně navštěvovala
se svým otcem a dobře si pamatuji,
v jakém byly stavu...
To máte pravdu. Dnes si již na podobu lázní asi jen málokdo pamatuje.
My jsme v objektu po rozsáhlé rekonstrukci zprovoznili restauraci Gurmán.
Další činností v tomto objektu je sportovní centrum, které bylo rozděleno
na dvě formy - bowling a squash.
Zanedlouho na to se nabídla možnost koupit dům na Teplické ulici nad
městským divadlem. Tuto možnost
jsme využili a v zadní části objektu
jsme vybudovali fitness centrum. Další nápad na sebe nenechal dlouho čekat a v přední části jsme realizovali
Dětský obchodní dům. Dnes si již
uvědomuji, že to nebylo správné rozhodnutí. Ze začátku všechno fungovalo velice dobře, ale postupně s přívalem vietnamského zboží a problémy s parkováním způsobily úpadek
prodeje, a asi po osmi letech provozu
jsme obchodní dům uzavřeli. Objekt
jsme začali pronajímat a po několika
letech jsme přední část prodali CHKO
Labské pískovce. V zadní části dodnes
provozujeme fitness centrum.
Kdysi jsem Vaše fitness také navštěvovala a už tehdy bylo na nejvyšší úrovni.
Děkuji, a hlavně mě těší, že jsme v
něm vychovali a doposud máme bývalou mistryni republiky ve fitness,
Renatu Richterovou, která je špičkou
ve své kategorii v České republice.
Jezdí na evropská a světová mistrovství. A to je garance toho, že máme
zařízení a instruktory na nejvyšší
úrovni.
Vy jste vybudoval i restauraci,
ale neprovozujete ji. Proč? Co se
stalo?
Víte, restauraci musíte provozovat
sama nebo prostřednictvím rodinných
příslušníků. Další variantou je ji pronajmout, ale pro nájemce platí stejné
pravidlo. Já nemám zkušenosti s restauračním provozem a stejně tak ani
moji synové.
A co je vaší hlavní činností
dnes?
Asi před deseti lety jsme přibrali
další činnosti. Otevřeli jsme realitní
kancelář a zaměřili se na obor stavebnictví. Tím je projekční činnost ve stavebnictví, stavební výroba a s ní související odborné činnosti, jako například měření radonu, měření tepelných
ztrát budov apod. Tyto změny byly
způsobeny tím, že do firmy nastoupi-
li synové, kteří mají odborné vzdělání a odborné certifikace jak na měření
radonu, tak na autorizaci v oboru stavebnictví a projekční činnosti. Je úžasné vidět, jak v této oblasti technika
pokročila. Stará rýsovací prkna jsou
už jen úsměvná vzpomínka. Dnes stačí
dva notebooky, kde se projektuje v odborných programech. Tuto činnost
provádí zejména mladší syn. Provádíme správu a údržbu bytů, ve správě
máme cca 600 bytových a nebytových
jednotek, nabízíme prostory k ubytování.
Zvláštní činností je pak zprostředkování mezinárodního obchodu zejména na arabské trhy a Indii. Zde
dlouhodobě spolupracujeme s významným indickým podnikatelským
uskupením.
Zajímá mne to projektování.
Pro koho projektujete?
Převládají fyzické osoby, hlavně
rodinné domky a další věci pro občanskou vybavenost.
Měření radonu je tak půl na půl. Jak
pro firmy, tak pro fyzické osoby.
Jak bude dál fungovat realitní
činnost?
Zatím bude pokračovat v nezměněné podobě, ale na podzim dojde také
k náhradě za stávající makléřku. Ta
bude v říjnu letošního roku končit.
Předpokládám, že ve výběrovém řízení se nám povede vybrat vhodnou kandidátku, která zastoupí tu dosavadní.
Pokud vím, v začátcích činnosti realitní kanceláře se vám podařilo navázat i četné obchodní kontakty v zahraničí.
Ano, máte pravdu. Reality jsme
dělali ve Španělsku a v Bulharsku. Ale
to už je bohužel jen minulost. Rád ještě vzpomenu, že za dobu provozování realitní činnosti jsme měli jen čtyři
makléřky. Jedna z nich byla tak dobrá, že mi jednoho dne řekla: „Pane
řediteli, já bych chtěla dělat sama na
sebe a otevřít si svou vlastní realitní
kancelář.“ A vím, že funguje v Děčíně dodnes a je úspěšná. Ale takový je
život, v odchodu jsem jí nebránil.
Naznačil jste, že máte v úmyslu skončit s obchodní činností a odejít na odpočinek. Myslíte si, že to
bude jednoduché po tolika letech
budování firmy?
Ano, už to prohlašuji delší dobu, ale
opravdu od 1. ledna letošního roku na
mé místo nastupuje syn, ing. Petr
Sukdol, MBA. Můj odchod nebude
najednou, bude probíhat postupně a
po celou dobu předávání agendy budu
ve firmě ještě nějaký čas působit, i
když dost omezeně. Prostě tak, jak to
půjde. Hlavně se už dál nechci zabývat provozními záležitostmi.
Už víte, čím vyplníte svůj volný čas?
Moje představa je, že bych se věnoval činnostem, které jsem doposud
číslo 3
zanedbával. A hlavně svému největšímu koníčku, což je radioamatérství.
Rád si zahraji golf, tenis, budu jezdit
na chalupu. Rád i cestuji, zcestoval
jsem v podstatě celý svět. Ale určitě
jsou ještě země, kde jsem nebyl. Je ale
zvláštní, že jsem v cizině čtrnáct dní a
už se těším domů. Asi nejsem ten pravý cestovatel...
Radioamatérství je velice zajímavý, ale řekla bych, že v dnešní
době neobvyklý koníček...
Já ho mám od dětství, kdy jsem navštěvoval kroužek a díky jeho skvělým instruktorům se mu věnuji dodnes. Což spočívá zejména v tom, že
mám spoustu let, ani se neodvážím
říct, jak dlouho, povolení k provozování vysílací stanice o výkonu jeden
kW. Moje volací značka je OK 1 EY.
Mám obrovský, dvacet sedm metrů
vysoký příhradový stožár se směrovou anténou a rotátorem. Zařízení je
na velice dobré úrovni, ale bohužel
stále mi chybí čas. Rád bych navázal
spojení s některými vzácnými stanicemi, expedicemi, které jen v určitém
čase přistanou například na neobydleném ostrově a vysílají v omezeném
čase. Doposud mi ve většině utíkají,
protože nemohu vynaložit čas, kdy
zrovna někdo je u vysílačky, a s ním
navázat spojení. Věřím, že této činnosti se začnu více věnovat.
15
Rozhovor, rubriky
Na závěr se chci ještě zeptat,
jaký názor máte, z pohledu svého
angažování ve veřejném životě, na
problémy samotného Děčína ?
Nejdříve bych chtěl ještě opravit
Vaše konstatování v úvodu. Jsem veřejně činný, ale ne politicky. Od roku
1989, tedy pětadvacet let jsem nebyl,
ani nejsem členem žádné politické
strany ani hnutí. Jsem devátý rok místopředsedou Okresní hospodářské
komory a místopředsedou Hospodářské a sociální rady okresu Děčín. V
souvislosti s ukončením mého angažování v a.s. DUNA mám v úmyslu
koncem roku již nekandidovat na tyto
funkce pro příští volební období.
Ale abych konkrétně odpověděl na
Vaši otázku. Setkávám se při této své
činnosti s obrovským negativismem
občanů a lidí kolem sebe. Někdy mi
to připadá, že jsou všichni proti všem.
Neumíme se sjednotit na nutných rozvojových plánech regionu a zejména
našeho statutárního města. A přitom
jde jen o to, vzájemně se vyslyšet,
dospět ke konsensu či kompromisu, a
pak táhnout za jeden provaz.
A tak většinou záležitosti zůstávají
v rovině, že se většina rozvojových
záměrů nedaří realizovat a doplácí na
to region a hlavně město Děčín.
Je mi smutno, když procházím Děčínem a vidím prázdné výlohy, kamarádi bankrotují a večer se Děčín stává
František Sukdol na fotografii v uniformě zcela vlevo vítá v roce 1946 před
hotelem Pošta tehdejšího předsedu vlády ČSR a předsedu republikové sociální demokracie, Zdeňka Fierlingera (vpravo).
-fvlměstem duchů... Řešení jsou - jejich
prosazení je ale složité.
Děkuji za rozhovor, přeji Vám
splnění všech přání a společnosti
DUNA hodně dalších úspěšných let.
Věra Hladíková
A ještě nějakou zajímavost, spojenou se jménem Sukdol a Děčín...
Již před časem nám pan ing. Pavel
Sukdol zaslal zajímavé dokumenty o
svém otci Františku Sukdolovi.
Podle dokumentů byl aktivním
účastníkem květnového povstání roku
1945 v Praze a spojka velitele povstání, generála Karla Kutlvašra. Byl jeden z prvních, kteří přispěchali na
pomoc bojujícímu rozhlasu.
Na podzim 1945 byl převelen do
Děčína jako velitel stanice Chrochvice. Na podzim 1946 pak byl povýšen
do hodnosti praporčíka.
V letech 1946 - 1948 byl poslancem národního výboru, členem rady
MNV v Děčíně a místopředsedou sociální demokracie v Děčíně. Zasloužil se o obnovení činnosti organizace
sociálnědemokratické strany v Děčí-
ně po válce, koncem roku 1945. - A
na začátku roku 1948 byl povýšen do
hodnosti vrchního strážmistra a velitele okrsku Podmokly.
Na podzim 1948 byl ministrem vnitra, Václavem Noskem, odvolán a poslán do trvalé výslužby. Důvodem byl
jeho zásadní nesouhlas se slučovacím
sjezdem sociální demokracie s KSČ,
odmítl účast na tomto sjezdu a prohlásil, že je vše „upečené“ a že s tím
nesouhlasí. Byl to sociální demokrat
tělem a duší...
Následně se František Sukdol vzdal
všech funkcí, zůstal pouze řadovým
členem Svazu protifašistických bojovníků.
Až do své smrti se pravidelně v
květnu zúčastňoval setkání bojovníků o rozhlas, které organizoval jeho
kamarád a spolubojovník, režisér Miloslav Disman.
Za svoji odbojovou činnost během
2. světové války obdržel několik vyznamenání, z nichž se v rodinném archivu dochovaly pamětní plaketa
„Vlast děkuje a nezapomíná“ a vyznamenání „Bojovník rozhlasu“.
Plně rehabilitován byl v roce 1968.
-r-
Tenhle recept znáte? aneb Dobrou chu
Grenadýrmarš
Pro 4 osoby: 600 g vařených brambor, oloupaných, 300 g fleků nebo flíčků, nejlépe domácích, 3 cibule, nakrájené nadrobno, 3 lžíce sádla, 1 lžíce
sladké mleté papriky, 1 lžička pálivé
mleté papriky, sůl a mletý pepř na
dochucení, na ozdobu několik ředkviček, trochu zelené petrželky a pažitky.
Těstoviny (nejlépe flíčky) uvaříme
podle návodu na obalu v osolené vodě,
do které jsme přidali lžičku sádla, aby
Připravuje se i ze syrových
brambor, které se dusí ve vlastní
šťávě na cibulce, někdy se také
mastí rozškvařenou slaninou.
se nelepily. Scedíme je a propláchneme studenou vodou a necháme okapat. Uvařené brambory oloupeme a
nakrájíme na malé kousky.
V kastrole rozehřejeme zbylé sádlo
a osmažíme na něm cibulku dorůžova, přidáme brambory, osolíme, ope-
příme a krátce osmahneme a přimícháme uvařené flíčky.
Společně ještě chvíli opékáme a
nakonec do pokrmu zamícháme sladkou a pálivou papriku a stáhneme z
ohně. Grenadýrmarš podáváme se zeleninovým salátem nebo čerstvou zeleninou. V Maďarsku je velmi oblíbená varianta servírování s kysanou zeleninou.
Pod maďarskou pokličkou
PAPRIKA je nenahraditelnou součástí maďarské kuchyně. Bodejť by také
ne, když ta nejkvalitnější, nejchutnější a nejpálivější se pěstuje právě v Maďarsku.
KYSANÁ SMETANA je další ingredience, bez které by to nešlo. Zjemňují
se s ní husté polévky i jednoduše rafinovaná jídla z masa či zeleniny.
ZELÍ má v maďarské kuchyni výsostné postavení a používá se nejen jako
příloha, ale zelné listy se také plní různými náplněmi, třeba mletým masem.
16
Kultura, společnost, inzerce
Městské divadlo ZÁMEK DĚČÍN
čt 23. 1., 19.00
D3
Stefan Canev:
DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
Legenda s tragikomickými prvky o „netradiční repríze“ posledních hodin před
upálením slavné bojovnice. Hrají: Vilma
Cibulková, Ladislav Mrkvička, St. Lehký.
út 28. 1., 19.00
S
Marius von Mayenburg: OŠKLIVEC
Divadlo Tramtárie
Hořká komedie o ztrátě lidské identity v
dnešní konzumní společnosti. Režie: Jiří
Trnka. Hrají: Vojtěch Johaník, Petra Konvičková, Jana Posníková, Martin Dědoch.
st 29. 1., 19.00
SPIRITUÁL KVINTET
„Svět s náma houpá“.
Záštitu nad cyklem koncertů převzal hrabě Děpold Czernin.
čt 30. 1., 19.00
D1
Susan Bigelow, Janice Goldberg:
RŮŽOVÉ BRÝLE
Divadlo Ungelt
Dramatický příběh z Chicaga roku 1938,
provázený tragickými událostmi odehrávajícími se za oceánem, ale nepostrádající irský a židovský humor. Hrají: Zuzana
Bydžovská, Hana Maciuchová...
VÝSTAVA
ZRCADLENÍ ABSOLUTNA
Michal Bílek a Alena Bílková - expozice
obrazů ve foyer divadla.
Ukradená galerie
čt 23. 1., 19.00
Zbrojnická ulice
45. UKG Děčín-Podmokly:
Mladá architektura - cyklus vizí,
práce a realizací odvážných mladých
architektů.
OBLASTNÍ
MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Gotická plastika na Děčínsku
Ptactvo Českosaského Švýcarska
Vývoj lodní dopravy na Labi
Muzejní expozice na děčínském zámku je v zimní sezóně uzavřena.
J. Lederer:
st 22. 1., 18.00
zámecká kaple sv. Jiří
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v rámci
týdne modliteb za jednotu křesanů.
so 1. 2., 20.00
j. a z. křídlo zámku
ZÁMECKÝ PLES. Zahájí Děčínský symfonický orchestr, dále hrají Bigband Neratovice a The Julez, tančí soubor Regii Caroli regis Praha. Vstupné: Knihovní sál 350
Kč, ostatní sály 300 Kč.
so 15. 2., 14.00
Zoo Děčín
MASOPUST ZE ZOO NA ZÁMEK. Masopustní veselí se soutěží o nejchutnější koblihu a nejhezčí masku. 15.30 Maškarní
průvod ze zoo na zámek v čele s vítěznou
maskou na oslu, 16.15 západní křídlo
zámku – Rozverné taškařice s medvědem
a veselou muzikou.
pá 7., 14., 21. 2. od 18.00 první nádvoří
NOČNÍ PROHLÍDKY. Výlet do poloviny
19. století, kdy se na děčínském zámku setkali tři evropští panovníci. Vstupenky je
nutné předem rezervovat.
so - ne 22. 2. – 2. 3., 11.15 a 14.45
západní křídlo
DĚTSKÉ PROHLÍDKY. O jarních prázdninách za tajemstvím zámeckých dětí. Vstupenky doporučujeme předem rezervovat.
VÝSTAVY
HISTORICKÉ KOČÁRY barokní konírna
Hipomobilie ze sbírek Poštovního muzea.
PROHLÍDKY V LEDNU
1. prohlídkový okruh - Apartmá v reprezentativním západním křídle zámku, zámecká kaple sv. Jiří: denně 10.00 - 16.00,
víkendy a svátky do 17.00. Zimní kombinovaná vstupenka (prohlídka zámku +
výstavy „Kočárky a kolébky 1880-1980“ a
„Historické kočáry“).
ZÁMECKÁ KAVÁRNA:
denně 10 - 17
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
do 24. 1.
Výstava obrazů „Fe + FM“: Martin
Feri - Malby na železe.
pá 24. 1., 19.00
ARTLeden 2014 - Jan Skorka, Jitka Kůsová, Milan Coufal...
Vernisáž výstavy s hudbou a setkáním
s autory. Výstava potrvá do března.
Jan Palach - Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta ..... 199,-
Babičko vyprávěj - Kniha pro uchování vzpomínek ............ 490,-
23. ledna 2014
KINO
23. - 26. 1., čt, so a ne 17.30, pá 16.30
ZLODĚJKA KNIH
Válečné drama USA/Něm. Hrají: Geoffrey
Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Joachim Paul Assböck, Kirsten Block...
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
st 22. 1., 13.00 - 15.00
PO STOPÁCH DĚČÍNSKÝCH POVĚSTÍ.
Hosté: autor pověstí, Radek Fridrich, a ilustrátorka Jitka Šobrová.
23. – 26. 1., čt, so a ne 20.00, pá 19.00
VLK Z WALL STREET
Životopisné krimidrama USA. Režie: M.
Scorsese. Hrají: Leonardo DiCaprio,
Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle
Chandler...
ne 26. 1., 15.00
O ČERVENÉ KARKULCE. Loutkové představení pro děti od 3 let. Hraje Divadlo
jednoho Edy. Následuje Dagmar Urbánková: CHLEBOVÁ LHOTA - autorské čtení z pozoruhodné knihy + chlebová výtvarná dílna.
so 25. 1., 0.01 hod.
PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
Horor USA, od 15 let. Režie: C. Landon.
Hrají: Hector Luis Bustamante, Molly
Ephraim...
VÝSTAVA VE 3. PATŘE
PŘIŠLA ZIMA
Díla manželů Kmentových
so 25. 1., 15.30
POHÁDKOVÉ PÁSMO
Animované filmy se známými postavičkami.
po 27. 1., po 19.00
KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
Drama USA. Hrají: Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner, Steve
Zahn...
út 28. 1., 10.00
PŘÍBĚH KMOTRA
Životopisné krimidrama ČR. Od 15 let, 50
Kč Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík,
Andrej Hryc, Vica Kerekes, Kryštof Hádek...
út a st 28. - 29. 1., 19.00
ŠPINAVÝ TRIK
Krimidrama USA. Hrají: Christian Bale,
Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer
Lawrence, Robert De Niro...
J. Hejda a kol.:
Nový zákon o obchodních spol. a družstvech .. 1099,-
Kruták, Krutáková:
Zákon o veřejných zakázkách (kom., příkl.) ...... 549,-
Přijímací zkoušky na VŠ - všeobecný přehled - testy .......... 299,-
po
út
st
čt
pá
so
ne
Hlavní půjčovna
a studovna
Dětské
oddělení
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
12.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 13.00
13.00 – 17.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
12.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 13.00
13.00 – 17.00
HUDEBNÍ
KLUB
pá 24. 1., 22.00
JIŘÍ SCHMITZER
Charismatický a naprosto nenahraditelný
Jiří Schmitzer elegantně kombinuje humor, muzikantský um a herectví.
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
st 29. 1., 14.30
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
Biográfek aneb Kino dětem. Animovaný,
USA. Přístupno pouze dětem do 15 let
bez doprovodu (70 Kč , 50 Kč s členstvím
v Biográfku).
30. 1. - 1. 2., čt 17.30 za účasti režiséra, pá
17.30, so 20.00
VEJŠKA
Komedie ČR. Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefíková, Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák, Jan
Kraus, Ivana Chýlková, Filip Vorel, David
Vávra, Petr Čtvrtníček, aj.
31. 1. a 2. 2., pá 17.30, ne 20.00
HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY (3D)
Dobrodružný, USA. Hrají: Kellan Lutz,
Richard Reid, Roxanne McKee, Scott
Adkins...
Dědečku vyprávěj - Kniha pro uchování vzpomínek ............ 320,ÚZ č. 998 - Daně z příjmů 2014 - rekodifikace .................... 99,-
NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY
OD 1. LEDNA 2014
Správa
CHKO
Teplická
424/69
do 28. 2.
Kresby Petra Nesvadby
Výstava kreseb a perokreseb ptáků
známého výtvarníka. Koná se u příležitosti 10 let od založení ptačí oblasti
Labské pískovce.
do 2. 3.
Victoria Francisco - obrazy
Děčínský
MiniMax výstava modelů
Přijměte pozvání na soutěžní výstavy plastikových modelů - Děčínský
MiniMax. Jedná se již o 31. ročník
této tradiční modelářské události.
Koná se 8. února 2014 v DDM Teplická. Mnoho seniorských i žákovských kategorií, speciálních cen a trophy.
-vot-
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 3
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
VZPOMÍNKA
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
Že čas rány hojí je jen zdání,
ta bolest zůstává a vzpomínání
14. 1. Klára Ledvinková - dcera Laura
15. 1. Veronika Chovancová - syn Dominik
Zuzana Pravdová - syn Vojtíšek
Lucie Slabá - dcera Leontýnka
16. 1. Kateřina Peštová - syn Mareček
18. 1. Michaela Vydrová - syn Jakub
19. 1. Pova Lee Diana I Ying - dcera Dianka
Ve středu 22. ledna uplyne deset let od chvíle,
kdy nás náhle opustil pan Josef Růžička
z Děčína - Želenic.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Zdenka s rodinou
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
Už jen kytičku na hrob můžeme ti dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat...
26. 1. Marii Seidlové
Rudolf Felzmann vás zve:
Mladá klavíristka
v efektním recitálu
Efektně koncipovaný program v podání skvělé mladé umělkyně - taková
je nabídka lednového abonentního
koncertu Kruhu přátel hudby při děčínském divadle. Klavíristka Jana
Chaudhuri je uvedena v prestižní Listině mladých umělců, kterou vydává
Nadace Český hudební fond. Vedle
věkového vymezení je podmínkou k
zařazení nejen absolutorium mistrov-
ských kurzů u zahraničních i našich
veličin včetně doporučení osvědčených hudebních pedagogů, ale především získaná ocenění v renomovaných
interpretačních soutěžích doma i ve
světě. To vše Jana Chaudhuri splňuje
a svou vynikající techniku i suverénní zvládnutí nejnáročnějších skladatelských požadavků prokáže v dílech
L. v. Beethovena (Patetická sonáta),
F. Liszta (Transkripce písní F. Schuberta) či S. Rachmaninova (výběr z
Preludií). Závěr koncertu pak připomene letošní Rok české hudby, nebo
uslyšíme Tři skladby pro klavír Klementa Slavického, které svou dokonalou propracovaností a maximálními nároky na interpreta lákají posluchače i klavíristy.
Protože v některých propagačních
materiálech je chybně uvedený termín,
připomínáme, že klavírní recitál Jany
Chaudhuri se koná v Městském divadle Děčín ve středu 22. ledna od 19
hodin.
Rudolf Felzmann
Ve středu 22. ledna uplyne osmé výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
pan Ervín Ullrich z Děčína II.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Eva a rodina Hučkova
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom jménem pozůstalých poděkovali všem
přítomným, kteří se dne 17. ledna účastnili v obřadní
síni Folknáře posledního rozloučení s naším manželem, otcem a dědečkem, panem Oldřichem Vosáhlem
z Děína.
Rovněž děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Manželka Boženka a děti Jarmila a Pepa s rodinami
O prázdninách do Beckilandu
Dům dětí a mládeže Děčín, středisko Březiny, organizuje v době jarních
prázdnin celodenní výlet do Prahy zábavní centrum Beckiland Zličín.
Neváhejte s přihláškou, počet míst
je omezen. Cena 390 Kč na osobu.
Odjezd ve středu 26. 2. 2014 v 8.00
hod. od DDM Březiny, příjezd kolem
18.00 hod. tamtéž.
S sebou v hodné oblečení na celodenní řádění na atrakcích, kartičku pojištěnce, pití na celý den, svačiny do
autobusu (kapesné na zmrzlinu apod.).
Je nutné se přihlásit nejpozději do
14. 2. 2014 v DDM Březiny, tel.: 775
864 704, 775 854 127; e-mail: [email protected]
-ned-
Sbírky Oblastního muzea v Děčíně
obohatí soubor obrazů
Úterky s vědou: Ústav pro zastupování
státu ve
Netradiční
zábava na ledě
Tuto zajímavou akci pořádá Dům
dětí a mládeže Děčín, pobočka Březiny, na zimním stadionu v Děčíně v
neděli 16. února 2014 od 16.00 do
17.00 hodin.
Je dáno jednotné vstupné 30 Kč (nebruslící dítě zdarma - bez vstupu na
led).
Čeká na vás zábava pro celou rodinu, zajímavé soutěže, sladké odměny,
medaile a mnoho netradičních aktivit
Akce se koná mimo veřejné bruslení. Děti se mohou zúčastnit i samostatně. S sebou brusle a vhodné oblečení.
Těšíme se na Vás.
Bc. Kateřina Husáková
Pavel Kozlík
V rámci populárního cyklu ČVUT
vás na úterý 4. února od 15.00 zve
děčínská vysoká škola do své posluchárny v přízemí na přednášku MUDr.
Pavla Kozlíka „Psychiatrie v průběhu
času - z pohledu stárnoucího psychiatra“. Nenechte si ji ujít!
-heř-
věcech majetkových, dloučené pracoviště Děčín, předal Oblastnímu
muzeu v Děčíně, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, sbírku
obrazů a uměleckořemeslný artefakt
v celkové hodnotě 217 tisíc korun.
Sbírka obrazů obsahuje celkem
22 obrazů od různých autorů, např.
obraz „Hráč na basu“ F. Ondrúška
v hodnotě 28 tisíc korun, obraz „Senoseč“ L. Vacátka v hodnotě 40 tisíc korun nebo obraz „Mladá Černohorka“ F. Čermáka. Dále muzeum získalo uměleckořemeslný stolek z konce 19. století s deskou z
ořechové dýhy (snímek vpravo).
Všechny uvedené předměty získal ÚZSVM na základě usnesení
Okresního soudu v Děčíně jako tzv.
odúmr a sbírkové předměty předal
na doporučení Ministerstva kultury ČR k obohacení veřejných sbírek.
-hur-
18
Sport, inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Plastová okna, dlažba a plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek.
Nájem vč. záloh 6000 Kč + záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby. K
nastěhování cca leden 2014. Tel. 604 162 943. (1/j)
Byt 1+kk, 39 m2, rekonstruovaný byt v suterénu
panelového domu v Želenicích v Děčíně 6. Oplocený pozemek. Dlažba v celém bytě, kuchyň s el. sporákem, koupelna s vanou. Nájem vč. všech záloh
5500 Kč. Kauce 10 000 Kč. Vhodné pro 1 osobu.
Tel. 604 162 943.
(2/j)
Byt 3+1, 62 m2, v 5. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt s balkonem, plast. okna, dlažba v koupelně, na chodbě
a v kuchyni. Nájem vč. záloh 9000 Kč + záloha na
vlastní el. a plyn. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování
cca únor 2014. Tel. 604 162 943.
(3/j)
Byt 2+1, 60 m2 bez balkónu, v 1. poschodí panelového domu v Želenicích, rekonstruovaný byt,
plast. okna, kuch. linka s plynovým sporákem, dlažba v kuchyni, koupelně a chodbě. Nájem vč. záloh
8000 + záloha na vl. elektřinu a plyn na vaření. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování cca únor 2014. Tel.
604 162 943.
(4/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou, malý kuch. kout. Okrasná
zahrada v zadním traktu. Nájem vč. záloh 4700 Kč +
záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč, k nastěhování cca únor 2014. Tel. 604 162 943. (5/j)
Pronajmu byt 1+1 ve druhém patře činžovního
domu v Riegrově ulici. Nájemné 4000 + služby.
Kauce 8000. Topení vaw, kabelová TV, internet. Tel.
603 843 596.
(18)
Pronajmu byt os. vl. v Březinách od 1. 3. Panel.
po celk. rekonstrukci (okna, zatepl., výtah atd.).
Nájem 3 tis. + zálohy na topení, TUV a SV, elektr. na vše jsou měřiče, celkem 3100 Kč. Vratná kauce
10 000 Kč. Tel. 603 927 909.
(24)
Pronajmu byt 2+1, ul. Riegrova, Děčín 2, 3. NP
činžovního domu, plastová okna, nová kuch. linka,
možnost sušárny. Měsíční nájem 3900 + služby.
Kauce 5000 Kč. Tel. 776 100 509.
(23)
Prodám dr. 1+1, velký (44 m2), možno upravit
na 2+1, v Děčíně 6 - Želenicích. U bytu je balkon a
šatna. Cena 399 000 Kč. Tel.775 981 521. (22)
Sháním byt 2+1 k pronájmu, za slušnou cenu.
Kamenická a okolí. Tel. 739 775 656.
(16)
Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví, po celk. rekonstrukci, zděné jádro, vlastní plyn. topení. Parkování na vl. pozemku, po prohlídce bytu cena dohodou. Tel. 732 971 256.
(15)
Pronajmu 1+1 v Bynově. Od března. Tel. 725
568 092.
(14)
Pronajmu zařízený byt 1+1 v RD v Děčíně II, od
března. Tel. 725 568 092.
(13)
Nabízím dlouhodobý pronájem 4+1 v Březinách.
Zeteplený dům, byt po rekonstrukci. Pronájem 6000
Kč + služby. Vratná kauce 20 000 Kč. Tel. 736 799
531.
(6)
Prodám byt 2+1 v os. vl., DC 3. Plast. okna, zateplený, čistý, klidný dům. Krásný výhled. Cena 660
tis. Kč. Tel. 605 421 050.
(5)
Prodám byt 2+1 v OV v Březinách. Dům po úplné rekonstrukci, nová pl. okna + kuchyň. Cena 540
000 Kč. Tel. 721 706 102.
(4)
Byt 1+2 Kamenická ul. Po rekonstrukci, plast.
okna, plyn. topení, nové podlahy. Možnost užívání
zahrady. Upřednostňujeme dlouhodobý pronájem
a bezproblémové uživatele. Nájemné 5000 Kč, vratná kauce 10 000 Kč. Tel. 728 829 150.
(2)
Pronajmu garsonku v Děčíně III, zařízená. Nájem 3500 Kč + zálohy na vodu a el. Garanční záloha
5000 Kč. Tel. 775 500 304.
(470)
Prodám slunný 4+1 ve 2. NP s jídelním koutem,
šatnou, lodžií a komorou v Děčíně na Kamenické
ul. V sousedství supermarket, parkování, MHD,
škola. Cena 1 200 000 Kč. Tel. 604 894 944. (332)
Prodám slunný byt 2+1 ve 2. NP s jídelním koutem, šatnou, lodžií v Děčíně na Kamenické ul. V
sousedství supermarket, dobré parkování, MHD,
škola. Cena 800 000 Kč. K dispozici ihned. Tel. 604
894 944.
(333)
Pronájem bytu 2+1, 62 m2, 3. NP, s balkonem,
po kompletní opravě, okna, dveře, podlahy, koupelna, vytápění vl. plyn. kotlem. Nájem 6200 Kč +
popl. za služby + kauce. Revoluční nám., DC 4. Tel.
602 44 56 48.
(387)
Pronájem bytu 4+kk, 94 m2 s balkonem, 2. NP,
po kompletní opravě, okna, dveře, podlahy, koupelna, vytápění vl. plyn. kotlem. Nájem 7950 Kč +
poplatky za služby + kauce. Revoluční nám., DC 4.
Tel. 602 44 56 48.
(386)
Pronájem bytu 2+1, 52 m2, 3. NP, po kompletní
opravě, výborný stav. Nájem 5950 Kč + poplatky za
služby + kauce. Revoluční nám., DC 4. Tel. 602 44
56 48.
(385)
Prodám celé patro ve zděném bytovém domě na
Starém Městě, Děčín III - Březová ul. 3. p. rozdělené na 3 byty s vl. chodbou pod uzavřením (2x 1+1 a
garsoniera). Rekonstrukce v r. 2012. Plast. okna.
Byty mají samostatné vodoměry a elektroměry. Vytápění patra plynovým kotlem. Vhodné jako vícegenerační bydlení či výhodná investice k pronajímání. Cena 1 800 tisíc Kč (splátka dělá cca 8000
Kč). Kontakt: Svoboda 775 929 635.
(184)
NEBYTY - POZEMKY
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 6500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(6/j)
Koupím nebo pronajmu zahrádku v Boleticích.
Tel. 606 43 73 43.
(17)
Pronajmeme nebyt. prostor cca 40 m2 na Kamenické ul. Vhodné pro obchod i kancelář. Tel. 728
826 150.
(3)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 6500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(6/j)
PRODEJ
Prodám pomník z černé švédské žuly. Cena dohodou. Tel. 721 21 01 07.
(21)
Prodám velkou koženou zelenou sedací soupravu (3+3+1+1). Perfektní stav. Důvod stěhování do
DPS. I jednotlivě. Tel. 732 971 256.
(9)
KOUPĚ
Koupím železa na škodnou. Slepičky jsou pryč
a kohout nechce snášet. Tel. 732 971 256. (8)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Koupím garáž v DC I-II. Tel. 721 043 394. (12)
Pronajmu garáž v Lužické ul., 1000 Kč/měs. Tel.
602 390 077.
(1)
Pronajmu garáž nad sběrným dvorem Pískovna, Poděbradská ul. Cena dohodou. Tel. 607 701
396.
(438)
SEZNÁMENÍ
Sportovně založený muž 35/183 cm s dobrým
srdcem hledá osamělou dušičku k životu ve dvou!
Se zájmy o sport, cestování, přírodu, lásku ke zvířatům a mnoho jiných se rád rozdělí s úplně obyčejnou ženou. Najdeme se? 728 217 576.
(7)
PRÁCE
Hledám číšníka nebo servírku do restaurace u
Bad Schandau s dobrou znalostí němčiny. E-mail:
[email protected] Telefon 004935022-42057.
(1/P)
RŮZNÉ
Pohlídám vaše dítě. Tel. 737 738 561.
(20)
Nabízím pečovatelskou službu v domácnosti
v dosahu MHD v Děčíně. Zdravotní sestra s
dlouholetou praxí. Tel. 773 784 256.
(19)
Hledáte úklid v domácnosti? Volejte 607 735
166. Mám zkušenosati, jsem solidní a spolehlivá.
Zn. DC Želenice a okolí.
(11)
Ráda se postarám o starou babičku, která už
všechno sama nezvládá. Tel. 725 568 092. (10)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
23. ledna 2014
Hodnocení futsalového podzimu
Okresní futsalisté ukončili podzim- mohli mít více bodů, pokud zapracují
ní boje v pátek 15. listopadu. Z na- na taktice. Týmy z chvostu tabulky,
plánovaných 182 zápasů bylo pět kon- tedy Stado (7), Malá Veleň (7), Srbtumováno, ostatní se odehrály bez ská Kamenice (6) a DeCe Computers
větších komplikací. Jen jeden ze tři- (4) čekají na jaře tvrdé boje o záchranácti hracích týdnů trápil hráče hustý nu. Sestupují poslední dva celky.
déšť, jinak si na počasí po celý podNižší I. třídě dominuje DC Východ
zim nemohou stěžovat. Až do konce (34 bodů), který, pokud se mu kádr
soutěže v půli listopadu bylo poměr- na jaře nerozpadne, míří do vyšší souně teplo.
těže. Umístění POP Servisu (27) se
Sezóna začala v polovině srpna tra- očekávalo. Po minulé hrubě nevydadičním Superpohárem, ve kterém Bílý řené sezóně se daří béčku Krásného
balet rozstřílel Jamajku. Poté už ná- Studence (27), jež sice nemůže posledovaly zápasy ve dvou okresních stoupit, ale může - stejně jako béčko
soutěžích.
Bílého baletu (26) - zamíchat situací
V okresním přeboru se největším v boji o postup. To platí hlavně pro
překvapením stali Hezouni (po pod- Balet, obzvlášť, když se sejde na kažzimu získali 32 bodů), kteří se po celé dý zápas v jiné sestavě. Největším
jaro rozhodovali, zda se do nového překvapením podzimu je El Clasico
ročníku vůbec přihlásí. Nakonec tak (21). Před sezónou posílilo a výboručinili, přes léto se posílili a na pod- nou formu měl brankář Němeček.
zim soutěži kralovali. Jen jednou pro- Nepřekvapila Rudá hvězda (20), jež
hráli a s celky z čela tabulky buď vy- střídala dobré výkony s těmi horšími.
hráli, nebo remizovali. Může za to i Nováček Mexico (20) zaujal vysokýfakt, že tým má ve svém středu první- mi návštěvami na svých zápasech a do
ho a třetího nej10. kola i bodolepšího střelce
vým
ziskem,
soutěže, Barillu a
když bojoval o
Hadravu. Bílý
postup. Tři závěbalet (31 bofů) je
rečné prohry ho
tam, kde byl očezatím odsunuly
káván, a předpodo klidných vod
kládá se, že na
tabulky. Bělá
jaře bude hlav(19) je s podziním soupeřem
mem spokojena,
Hezounů, zvlášť
což se nedá říci o
když se z hostoGalacticos B
vání vrátí opora
(16). Galacticos
Betyár. Jamajka
honili dva zajíce
(28) prožila na
najednou (krajsvé poměry jeden
ský přebor + I.
ze slabších podtřída) a sami
zimů. Dokonce
vědí, že je co
se k zápasu párzlepšovat. Z dalkrát sešla bez
ších týmů, tj.
hráčů na střídání,
Chrochvic (15),
což u ní nebývá Nejlepším střelcem podzimní části okres- České Kamenice
zvykem. Na jaře ního přeboru byl Ondřej Barilla (vpra- (14), Bodla (11),
ale jistě ještě za- vo) s 35 góly.
Barcelony (9) a
sáhne do bojů o
Pirátů (0), zaujal
nejvyšší příčky. Nečekalo se tak vy- hrubě nepodařený podzim Barcelony.
soké tabulkové postavení nováčka
Jarní část soutěží začne v pondělí
Boca Juniors (27). Tým těží z dobře 17. března a bude se odehrávat nově
organizované hry a nacvičených sig- na pěti hřištích - Slavoj, Březiny,
nálů, oporou je mu i nejlepší brankář Vrchličák, Česká Kamenice a Srbská
soutěže, Mikl. Jílové (27) bylo dlou- Kamenice.
ho na samém vrcholu tabulky, ale poNejlepší individuality soutěží,
slední dvě kola, kdy narazilo na He- okresní přebor - hráč: Dědič (Bílý bazouny a Bílý balet nezvládlo, jasně let), brankář: Mikl (Boca Juniors),
prohrálo a propadlo se. Přesto jsou střelec: Barilla (Hezouni); I. třída jeho výkony překvapením a v druhé hráč: Kořínek (DC Východ), brankář:
polovině sezóny bude jistě míchat Mráz (DC Východ), střelec: Plosza
pořadím. Vždy, když se Krásný Stu- (Barcelona).
denec (25) dotahoval na čelo pořadí,
Okresní přebor all-stars, A tým:
prohrál. Vrcholem byla drtivá poráž- Mikl (Boca Juniors) - Dědič, Tyl (oba
ka v posledním kole v Srbské Bílý balet), Barilla, Hadrava (oba HeKamenici. Slovanka (24) je se svým zouni), B tým: Štěpnička (Jamajka) bodovým ziskem spokojena, hlavně ji Huček (Jílové), Murdych (Kr. Studepotěšilo, že jako jediná zdolala Hezou- nec), Diviš (Slovanka), Beneš (Hunny, a to navíc suverénně. Huntířov měl tířov).
po osmi kolech jen šest bodů a bál se
I. třída all-stars, A tým: Mráz - Vio záchranu. Podařeným závěrem zís- čánek, Zápotocký, Kořínek (všichni
kal nakonec 19 bodů a klid do jara. DC Východ), Plosza (Barcelona), B
Týmy Noty a Odpadlíků střídaly dob- tým: Němeček (El Clasico) - Schroll
ré a slabší výkony, přesto i je čeká (POP Servis), Bošek (Kr. Studenec B),
poměrně klidné jaro. Notě (16) se po- Martin Zuček (Bílý balet B), Filipi
dařilo omladit kádr, Odpadlíci (14) by (Rudá hvězda).
-pro, blc-
19
Sport
číslo 3
Úspěchy mladých volejbalistek
Oblastní přebor ve volejbalu starších žákyň pokračoval v sobotu 3.
kolem. V Chomutově se hrála 1. liga,
kde pod vedením trenéra Josefa Slížka nastoupil i děčínský Spartak (Bojčevová, Š. Petrovická, Zvěřinová,
Bártová, Slavíková, Pešková, Horká,
Medalová), který přesto, že nebyl
kompletní, jednoznačně vyhrál. Děčanky tak potvrdily své prvenství v
celkovém pořadí a jsou zatím bez porážky.
Výsledky: VSK Spartak Děčín Veros Chomutov A 2:0 (12, 11), Veros Chomutov B 2:0 (11, 12), TO
Duchcov 2:0 (16, 14), Šanov Teplice
2:0 (14, 13).
Čelo pořadí po 3. kole: 1. VSK
Spartak Děčín 30 bodů, 2. Teplice 27,
3. Duchcov 23. První dvě družstva
postupují do finále ČR.
Trenér Josef Herclík mohl být
Mladý hokej
Liga st. dorostu:
Litoměřice - HC Děčín 4:0
HC Děčín - Karlovy Vary B 7:6
Branky Děčína: Šváb 2, Žďánský 2,
Techl, Pulda, Růžička.
Liga st. žáků:
HC Děčín - Klášterec 2:5
Horák, Tenkrát.
Liga ml. žáků:
HC Děčín A - Klášterec 3:2
Doskočil, M. Hercík, Jiruš.
Most - HC Děčín B 2:1
Chovanec.
4. tř.: Ústí n. L. - HC Děčín 2:6
Bartoň 2, Leden 2, Hois, Nowák.
Varnsdorf - HC Děčín 18:4
Postl 2, Nowák, Bartoň.
3. tř.: Litoměřice - HC Děčín 14:3
Most - HC Děčín 12:6
1. + 2. tř.:
HC Děčín - Ústí n. L. 13:9
Loubek 5, Švejcar 4, Švarc 3, Albrechtová.
HC Děčín - Kadaň 12:6
Loubek 5, Švejcar 4, Švarc 2, Kopecká.
-hc-
spokojený s výkony svých týmů ve
čtyřkovém volejbalu mladších žákyň.
Proti starším děvčatům jsou Děčanky
technicky lepší, a tak zatím největším
problémem je tvrdé podání soupeřů,
na které většina družstev sází.
1. liga: Děčín 1 předvedl vyrovnané boje v poli, ale doplácel na rozdíl
v tvrdosti podání. Celkově skončil
čtvrtý, udržel 1. ligu.
Výsledky: Děčín 1 - Čížkovice 0:2,
Šanov A 0:2, Duchcov 0:2, Šanov B 2:1.
3. liga: Děčín 3 jako nejmladší a
nejbojovnější tým se stále lepší a tentokrát skončil druhý. Hned za ním se
umístil Děčín 3. Výsledky: Děčín 3 Šanov D 0:2, Děčín 2 2:0, Duchcov C
2:1; Děčín 2 - Šanov D 0:2, Duchcov
C 2:1.
Celkově je Děčín 1 na čtvrté příčce, Děčín 3 je devátý a Děčín 2 jedenáctý ze 17 družstev.
Již 3. kolem pokračoval oblastní
přebor v trojkovém minivolejbalu a
VSK Spartak Děčín poslal do boje
opět 6 družstev. Týmy Děčín 1, 2 a 3
startovaly v 1. lize, Děčín 5 ve 2. lize
a Děčín 4 ve 3. lize.
Výsledky, 1. liga: Děčín 1 - Děčín
3 2:0 (19, 14), Děčín 2 2:0 (15, 19),
Duchcov A 2:0 (16, 13), Litvínov A
2:0 (14, 18); Děčín 3 - Děčín 2 2:0
(22, 16), Duchcov A 2:1 (-21, 10, 11),
Litvínov A 2:0 (21, 21); Děčín 2 Duchcov A 2:0 (18,15), Litvínov A
2:0 (21, 19).
Pořadí turnaje: 1. Děčín 1 12 bodů,
2. Děčín 3 8,3. Děčín 2 6, 4. Duchcov
4, 5. Litvínov 0. Celkové pořadí: 1.
Děčín 1, 2. Děčín 3, 3. Duchcov, 4.
Děčín 2.
2. liga: Děčín 5 porazil Chomutov,
Žatec B i Duchcov B hladce 2:0, bohužel v zápase o postup do 1. ligy po
absolutně vyrovnaném průběhu prohrál se Žatcem A 1:2, když rozhodující třetí set skončil 14:16.
3. liga: Děčín 4 tvoří nejmladší
hráčky, které skončily třetí po velkém
množství zkažených podání.
Celkově je Děčín 5 na sedmém místě a Děčín 4 je třináctý.
-her, blc-
Mladí fotbalisté Dynama Drážďany ukázali veliké fotbalové umění a s přehledem vyhráli sobotní turnaj ve Sportovní hale.
-blc-
Turnaj vyhrálo Dynamo
Ve výborně obsazeném fotbalovém
turnaji starších žáků, který se v sobotu konal ve Sportovní hale v ul. Práce, zvítězil podle předpokladů favorit
soutěže, celek Dynama Dresden. Pořádající Junior Děčín v konkurenci
osmi kvalitních celků obsadil slušné
4. místo. Zápasy se hrály na 1x 15
minut.
Konečné pořadí: 1. Dynamo Dresden, 2. Český lev Neštěmice, 3. FK
Teplice, 4. Junior Děčín, 5. FK Ústí
n. L., 6. SK Roudnice, 7. Arsenál Česká Lípa, 8. FC Chomutov.
-mt-
Junioři BK vyhráli na Žižkově
Liga juniorů U19:
Basketbalisté Děčína odehráli zápas
v Kladně už v pátek a dobře jej začali,
když v 6. minutě vedli 8:17. Jenže
domácí do poločasu skóre otočili a pak
dokonce vedli o osm bodů. Naši ale
šňůrou 0:12 šli do čtyřbodového vedení. To zbývaly do konce už jen dvě
minuty, ve kterých se ale Děčanům
nedařily trestné hody a domácí vyhráli. V sobotu na Žižkově se začalo o
45 minut později kvůli zpoždění rozhodčích a Děčín měl horší rozjezd 10:2. Pak ale šel do mírného vedení,
ve třetí čtvrtině si naši vypracovali téměř dvacetibodový náskok, díky čemuž dostali v poslední čtvrtině prostor všichni hráči. Děčínu se opět nedařily trestné hody - pátek 16/33, sobota 11/21.
BK Kladno - BK Horejsek Děčín
79:75 (43:42)
Body Děčína: Hammerle 25 (16
doskoků, 8 získaných faulů, 7 bloků),
Šporn 22 (5x 3), Doubrava 10, Kučera 5, Liga 5 (1), Klůs 4, Ondráš 4.
Sokol Žižkov - BK Horejsek Děčín
66:81 (35:39)
Hammerle 28, Doubrava 23 (5x 3),
Ondráš 11 (1), Liga 9 (1), Šporn 3,
Malý 3 (1), Roza 2, Klůs 2.
Liga žáků U15:
Děčínským žákům se nepovedl
vstup do nadstavbové části soutěže,
která se po základní části rozedělila
na extraligy a ligy.
Sluneta Ústí n. L. - BK Horejsek
Děčín 59:48 (34:24)
Anderle 20, Lipenský 10, Janoušek
6, Marek 5, Röhrich 3, Písařík 2, Turek 2.
Slavoj Litoměřice - BK Horejsek
Děčín 83:61 (55:26)
Anderle 33, Janoušek 8, Lipenský
8, Vanický 4, Marek 4, Ďurana 2, Röhrich 2.
-bk, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL - LIGA JUNIORŮ U19, SK. A
Liberec
15
1
1501:783
Most
15
1
1299:907
Brandýs n. L.
13
3
1176:919
Nymburk B
11
5
1141:971
BK Děčín
10
6 1261:1175
Ml. Boleslav
7
9 1086:1161
Jindř. Hradec
7
9
921:1050
Klatovy
5 11 1085:1166
Žižkov
5 11 1035:1279
Kladno
5 11 1065:1373
Příbram
2 14
946:1420
Domažlice
1 15
969:1281
31
31
29
27
26
23
23
21
21
21
18
17
Vítězství Junioru a Březin
Na snímku faulovaný Jan Brouček pomohl mladšímu dorostu Junioru Děčín dvěma góly k vítězství 4:2 nad Jílovým v zimní lize Eurogreen.
-blcl-
Fotbalová Eurogreen Zimní liga,
kterou ústecký krajský svaz připravil
pro mladší dorost, měla o víkendu
povánoční pokračování. První zápas
skupiny A se hrál na děčínském městském stadiónu a domácí Junior v něm
porazil Jílové. Ve druhém duelu, jež
se konal v krajském městě, pak březinští mladíci deklasovali domácí a
dosud neporažené Ústí.
FK Junior Děčín - FK Jílové 4:2
Branky: Brouček 2, Feledi, Vait Šindelář, Geletič.
FK Ústí n. L. - SK Březiny 2:8
Za Březiny: Giňa 3, Havlíček, beneš, Štantejský, Brouček, Mareš z PK.
-blcFOTBAL - ZIMNÍ LIGA ML. DOROSTU, SK. A
1. Ústí n. L.
3 0 1
12:14
9
2. Junior Děčín
2 0 1
8:7
6
3. Březiny
2 0 1
12:5
6
4. Neštěmice
1 0 2
12:11
3
5. Jílové
0 0 3
7:14
0
20
Sport, inzerce
23. ledna 2014
Kovo porazilo lídra soutěže
Ondřej Malý a Jiří Košnar z týmu Boca Juniors (vlevo) zaznamenali proti
Mexicu pět gólů a výrazně se tak podepsali pod výhru 10:3.
-blc-
Krásný Studenec do finále
Okresní pohár ve futsalu pokračoval dalšími zápasy, v nichž jasně vyhráli favorité, jen Odpadlíci se nadřeli na výhru nad DC Východem.
Ve skupině A si již postup do krajské části poháru vybojovala Boca Juniors, o vítězství ve skupině se utká v
přímém souboji s Odpadlíky. Ty může
v případě jejich prohry ještě přeskočit Mexico, když zdolá DC Východ.
O všem je již rozhodnuto ve skupině B. Vítězem skupiny a finalistou
okresního poháru je Krásný Studenec,
do krajského poháru jej doprovodí
druhý POP Servis.
Skupina B:
DeNas Kr. Studenec - POP Servis
15:7 (10:4)
Murdych 5, Vaníček 3, Stach 3,
Vojtěch 3, Kučera - Bedrníček 4, Bernát, Bárta, Dražil.
FC Slovanka - DeNas Kr.
Studenec 2:9 (1:3)
Jakubec, Kroupa ml. - Doksanský
2, Murdych 2, Vaníček 2, Stach, Vojtěch, Bárta.
FC Barcelona - POP Servis
3:8 (1:3)
Michal Plosza 2, Turták - Bárta 4,
Gurský 2, Bernát, Dražil.
Skupina A:
Boca Juniors - FC Mexico
10:3 (5:2)
Ambrož 5, Malý 3, Košnar 2 - Andrej Cisár, Grundza, Lierák.
Odpadlíci - DC Východ 5:4 (3:0)
Valenta 3, Klempíř, Horyna - Kořínek, Rautner, Zápotocký, Hrma. -pro1.
2.
3.
4.
FUTSAL - OKRESNÍ
Boca Juniors
2
Odpadlíci
1
Mexico
0
DC Východ
0
POHÁR, SK. A:
0 0
15:6
1 0
9:8
1 1
7:14
0 2
7:10
6
4
1
0
1.
2.
3.
4.
FUTSAL - OKRESNÍ
Kr. Stucenec
3
POP Servis
2
Slovanka
0
Barcelona
0
POHÁR, SK. B:
0 0
42:11
0 1
21:22
0 2
6:15
0 2
5:26
9
6
0
0
Kam za sportem v Děčíně?
ČTVRTEK 23. 1.
ČEZ Sportcentrum, 20.15 hod.
Severočeská liga mužů v basketbalu:
BK Horejsek Děčín - BK Teplice B.
PÁTEK 24. 1.
Hala Libouchec, 20.30 hod.
Okresní pohár ve futsalu: Barcelona Slovanka.
SOBOTA 25. 1.
Hala Libouchec, 9.00 hod. 6. turnaj DeCe Computers krajské extraligy v sálovém fotbalu.
ČEZ Sportcentrum, 9.00 hod. 2.
liga žen ve volejbalu: VSK Spartak
Děčín - Rakovník. Odveta po přestávce.
Městský stadión, 9.30 hod. Zimní turnaj dorostu ve fotbalu: FK Jílové - SK Březiny.
ČEZ Sportcentrum, 11.00 hod.
Mezibaráž ligy juniorek ve volejbalu: VSK Spartak Děčín - Dansport
Praha. Odveta po přestávce.
Tělocvična ZŠ Tyrše, 17.30 hod.
Okresní pohár ve futsalu: Boca Juniors - Odpadlíci.
ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod.
Liga žáků U14 v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Sparta Praha.
ČEZ Sportcentrum, 20.15 hod.
Liga kadetů v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Tigers Č. Budějovice.
NEDĚLE 26. 1.
ČEZ Sportcentrum, 9.00 hod.
Liga kadetů v basketbalu: BK Horejsek Děčín - BK Klatovy.
ČEZ Sportcentrum, 11.15 hod.
Liga žáků U14 v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Baník Most.
ČEZ Sportcentrum, 13.30 hod.
Obl. přebor žákyň v basketbalu: BK
Děčín - Ústí n. L. Odveta od 15.30 hod.
Hala Libouchec, 17.00 hod.
Okresní pohár ve futsalu: DC Východ
- Mexico.
STŘEDA 29. 1.
ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod.
NBL: BK Děčín - Prostějov.
-blc-
Že divizní kuželkáři Děčína umí
vyhrávat i venku se přesvědčily minulou sobotu vedoucí Louny, které
sice třikrát vedly, ale naši třikrát vyrovnali. A protože jejich výhry byly
výraznější, získal Kovostroj rozhodující dva body za lepší celkové skóre.
KK Louny - Kovostroj Děčín
3:5 (2639:2682)
Body Děčína (vítězové podtrženi):
P. Jablonický 435, Slavík 436, Staněk
446, Piskoř 463, Novák 431, J. Jablonický 471.
V prvním jarním kole krajského
přeboru se kromě jiného hrálo i děčínské derby, v němž domácí Union
hostil béčko Kovostroje. Union vedl
2:0, pak sice hosté vyrovnali na 2:2,
ale koncovku duelu ovládli domácí.
SK Děčín výborně začal proti Šluknovu a vedl už 3:0. Poté hosté snížili,
ale poslední duel ovládli Děčané a
celkově vyhráli 6:2, čímž snížili ztrátu na čelo tabulky na pouhý bod.
Union Děčín - Kovostroj Děčín B
6:2 (2326:2236)
Union: Kumstát 389, Sigmund 397,
Štětka 379, Hrabě 368, Pecha st. 412,
Bírovka 381; Kovo B: Barbora 383,
Nováková 384, Rejchrt 394, Záleský
370, Veselý 349, Šťastný 356.
SK Děčín - Plaston Šluknov B
6:2 (2411:2341)
Kramer 415, Plíšek 416, Čubr 393,
Novotný 381, Beneš 387, Mach 419.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KUŽELKY - SEVEROČESKÁ DIVIZE
Ústí n. L.
9 2 4
68,5:51,5 20
Louny
9 1 5
69,0:51,0 19
Kovo Děčín
9 0 6
73,0:47,0 18
Česká Lípa
8 2 5
68,5:51,5 18
Trnovany B
9 0 6
65,5:54,5 18
Teplice
7 3 5
66,5:53,5 17
Doksy
8 1 6
64,0:56,0 17
Nový Bor
7 0 8
60,5:59,5 14
Údlice
7 0 8
53,5:66,5 14
Č. Kamenice
5 2 8
45,5:74,5 12
Jablonec
6 0 9
44,0:76,0 12
Kadaň
5 1 9
55,5:64,5 11
Duchcov B
5 1 9
51,5:68,5 11
Mikulášovice
4 1 10 54,5:65,5
9
KUŽELKY - KRAJSKÝ PŘEBOR, SK. B
1. Loko Ústí B
10 0 2
68,0:28,0 20
2. Blíževedly
10 0 2
66,0:30,0 20
3. SK Děčín
9 1 2
63,0:33,0 19
4. Verneřice
7 1 4
59,0:37,0 15
5. Lovosice
6 2 4
51,0:45,0 14
6. Šluknov B
6 0 6
47,0:49,0 12
7. Union Děčín
6 0 6
45,0:51,0 12
8. Bohušovice B
5 0 7
48,0:48,0 10
9. Kovo Děčín B
4 0 8
43,0:53,0
8
10. Trnovany C
3 1 8
36,0:60,0
7
11. Sokol Ústí B
3 0 9
33,0:63,0
6
12. Sokol Ústí C
0 1 11 17,0:79,0
1
Blíževedly porušily soutěžní řád a budou jim
odečteny 2 body.
21
Sport
číslo 3
Výsledkový servis florbalistů
Florbalisté Děčína mají za sebou
další dva zápasy 2. ligy mužů, tentokrát se však museli před svými soupeři sklonit, přestože v obou zápasech
dali shodně po šesti gólech. V obraně
se jim ale nedařilo a inkasovali dvouciferný počet branek.
1. FBC DDM Děčín - Kadaň 6:10
Branky Děčína: Baša 3, Pilek, Bořuta, Krauskopf.
1. FBC DDM Děčín - Chomutov
6:17
Pilek 2, Štěpánek, Bořuta, Fidler,
Baša.
Hráčkám Děčína se ve 2. lize žen
zatím příliš nedaří a pohybují se na
předposlední příčce tabulky.
Alis Česká Lípa B - 1. FBC DDM
Děčín 2:2
ASK Lovosice - 1. FBC DDM
Děčín 5:3
Juniorky DDM Děčín vyhrály
základní část ligové divize I, a do nadstavbové skupinu A1 postoupily spolu s Litvínovem a Chomutovem. Tyto
tři týmy pak doplnily celky Tatranu
Střešovice, Elite Praha a Florbalové
akademie Mladá Boleslav. První zápasy nadstavby proběhly v sobotu 11.
Výhra mužů
SKST
Prvním soupeřem stolních tenistů
Děčína v divizi mužů v novém roce
byl poslední Filipov, který nekladl
našim během sobotního duelu větší
odpor a prohrál jasně 10:2.
SKST Děčín - Filipov 10:2
Body Děčína: Tauš 0,5, Svěchota
2,5, Polanský 3,5, Matas 3,5. -blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
STOLNÍ TENIS - DIVIZE MUŽŮ
Most B
10 0 2
114:58
Krupka
9 0 3
114:62
Teplice
10 0 2
110:71
SKP ÚstíA
8 0 4
100:85
Litvínov
8 0 4
106:75
SKST Děčín
8 0 4
96:82
Most C
5 0 7
91:94
Litoměřice B
4 0 8
81:95
Jirkov B
3 0 9
75:104
Žatec
3 0 9
82:113
Březenecká
3 0 9
58:114
Filipov
1 0 11 42:116
43
41
41
36
36
35
27
24
21
21
19
16
ledna v Praze a Děčanky doplatily na
velmi úzkou soupisku. Těsně podlehly Litvínovu, přestože vedly 3:1 a 4:3,
a jasně nestačily na tým Elite.
1. FBC DDM Děčín - Bivojky
Litvínov 4:5
Hermannová 3, Flachsová.
Elite Praha - 1. FBC DDM Děčín
11:3
Fiedlerová, Miškovská, Hermannová.
Děčín: Tesařová - Bartůšková, Zavadilová, Rumlová, Hermannová,
Miškovská, Horáková, Kadlecová,
Fiedlerová, Flachsová.
Mladší žáci odehráli v „domácí“
Krupce zatím nejsilněji obsazený turnaj letošní sezóny ligy a předvedli na
něm dvě jasná vítězství, jednu těsnou
prohru a nepovedený zápas proti ústeckým Žralokům.
Výsledky Děčína: 1. FBC DDM
Děčín - Česká Lípa 8:2, Ústí Žraloci
0:5, Lomnice n. P. 2:3, Ústí Gladiators 13:1
Děčín: Hypius, Přeučil - Pšenička,
Šedivý, Trčka, Vlček, Vrátil, F. Vybíral, Hoření, Derevlanyj, Fridrich, Florián, M. Vybíral.
-tš, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FLORBAL - 2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE I
Chomutov
12 1 0 2 38:126
FBC Plzeň
11 1 2 1 37:126
Jablonec
11 0 0 4 33:114
K. Vary
9 0 0 6
27:98
Kadaň
8 0 0 7 24:113
Turnov
8 0 0 7 24:111
Liberec
6 1 2 6 22:106
VŠ Plzeň
6 0 1 8
19:93
Lovosice
3 1 3 8
14:86
Rokycany
2 4 0 9
14:70
DDM Děčín
4 0 0 11 12:109
Sokolov
2 0 0 13
6:69
81
71
83
104
81
105
107
104
100
104
134
147
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
FLORBAL - 2. LIGA ŽEN, DIVIZE II
Osečná
9 2 1
66:32
Ústí n. L.
8 0 2
48:23
Chomutov
7 1 2
60:33
Liberec
7 0 5
48:38
Lovosice
5 2 3
43:36
Frýdlant
5 1 6
37:55
Smržovka
4 1 7
39:51
Ml. Boleslav
4 0 6
33:39
Česká Lípa B
3 1 6
28:40
DDM Děčín
2 2 6
24:43
Most
0 2 10
31:67
29
24
22
21
17
16
13
12
10
8
2
FLORBAL - LIGA JUNIOREK, NADST. SK. A1
1. Střešovice
2 0 0
18:2
6
2. Litvínov
2 0 0
12:7
6
3. Elite Praha
1 0 1
12:8
3
4. Ml. Boleslav
0 0 0
0:0
0
5. DDM Děčín
0 0 2
7:16
0
6. Chomutov
0 0 2
4:20
0
Vlastimil Sejkora (vlevo) získal na první šachovnici pro svůj tým vítězství a
SK Děčín i díky tomu porazil Teplice 5,5:2,5.
-blc-
Karel Ženíšek (vlevo vzadu) a Radek Rangl (vpředu) svými góly zachránili
alespoň bod pro tým Jílového v duelu s děčínskými RAFany.
-blc-
Jílové a Varnsdorf o titul
Minulou sobotu se poprvé v novém
roce hrála Kovošrot group veterans
liga v sálovém fotbalu, a to v Libouchci.
Ve 4. kole získalo každé z mužstev
nějaký bod a před posledním turnajem je jasné pouze to, že o titul veteránského šampióna si to rozdají obhájci a úřadující mistři České republiky v kategorii 40+, SK Jílové, a
Varnsdorf. Oba týmy již mají před
ostatními nedostižný náskok. Naopak
boj o bronz bude nesmírně zajímavý,
neboť družstva na 3. až 6. příčce dělí
pouhé dva body.
V sobotu si nejlépe vedli hráči Varnsdorfu, kteří v tomto kole nezaváhali
a získali plný počet devíti bodů. Ani
Jílové si nevedlo špatně, když dvakrát
zvítězilo a jednou remizovalo.
Do bojů o 3. místo se vrátila Bělá,
jež získala čtyři body. Dva body za dvě
remízy braly Boletice, které se tak
dotáhly na třetí RAFany, jenž stejně
jako Proboštov vybojovali pouhý bod.
Hráčem kola byl zvolen Josef Barták (RAFani Děčín), střelcem se stal
šestigólový Václav Fišer (Varnsdorf).
Ten vede i celkovou tabulku s 15 zásahy.
Utkání řídili rozhodčí D. Uher a Z.
Mráz. Poslední kolo se koná v sobotu
8. února opět v Libouchci.
Výsledky 4. kola: Sokol Bělá Trans Varnsdorf 4:5, Tenis Proboštov
- Rozbuška Boletice 4:4, SK Jílové RAFani Děčín 2:2, Boletice - Bělá 2:2,
Varnsdorf - RAFani 2:1, Jílové - Proboštov 8:1, RAFani - Bělá 1:3, Boletice - Jílové 1:4, Varnsdorf - Proboštov 7:2.
-jed, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
SÁLOVÝ FOTBAL
Jílové
Varnsdorf
RAFani
Boletice
Bělá
Proboštov
- VETERÁNSKÁ LIGA
9 2 1
32:13
8 2 2
38:24
3 3 6
19:25
3 3 6
23:30
2 4 6
21:24
2 4 6
27:44
29
26
12
12
10
10
Šachové vítězství ve 2. lize
Druholigoví šachisté Děčína získali v neděli důležité vítězství, když na
domácích šachovnicích porazili Teplice a dostali se do klidného středu
tabulky.
SK Děčín - ŠK Teplice 5,5:2,5
Body Děčína: Sejkora 1, M. Havránek 0, Valeš 1, Sochor 0,5, Vozka 0,5,
Janda 1, Kánský 1, M. Papay 0,5.
V krajském přeboru II. třídy se naopak děčínským týmům nedařilo poté,
co oba narazily na přední celky soutěže. Slavia potrápila domácí Průmstav, ale nakonec mu podlehla 5:3,
naopak céčko SK doma jasně nestačilo na silný vedoucí Chlumec.
Průmstav Ústí n. L. - Slavia Děčín
5:3
Strauss 0,5, Zaťko 0, Málek 0,5,
Uhlík 0, Hloušek 0, Holub 1, Jersák
0,5, Vojtěchovský 0,5.
SK Děčín C - Šachy Chlumec A
1:7
Černý 0, Babička 0,5, Purkyt 0,5,
Hendrych 0, P. Klátil 0, Šafr 0, Veselý 0, Macíková 0.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ŠACH - 2. LIGA,
Vyšehrad
6 0
Neratovice
4 1
Bohemians Praha B4 0
Teplice
4 0
SK Děčín
3 0
Litoměřice
3 0
Bakov n. Jiz.
2 1
Ústí n. L.
2 1
Most
1 3
Litvínov-Lom
2 0
Liberec
2 0
1. Novoborský C 0 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ŠACH - KRAJSKÝ
Chlumec
Průmstav Ústí
SK Děčín C
Lovosice
Slavia Děčín
Č. Kamenice
Všebořice
Libouchec
Litoměřice C
Bystřany
Svádov B
SK. B
0
1
2
2
3
3
3
3
2
4
4
6
35,0
30,0
27,0
24,0
29,0
19,0
24,0
22,0
23,5
20,0
18,5
16,0
PŘEBOR, II. TŘ., SK. B
5 1 0
36,0
5 1 0
31,0
3 1 1
22,0
2 1 2
19,0
2 1 2
19,0
2 0 4
22,0
2 0 4
20,0
2 0 3
18,0
1 2 2
16,5
1 1 3
17,5
1 0 5
19,0
18
13
12
12
9
9
7
7
6
6
6
0
16
16
10
7
7
6
6
6
5
4
3
22
Sport
23. ledna 2014
Junior začal přípravu výhrou
Dva góly a dvě asistence si připsal Miroslav Betyár z děčínského Junioru
(vpravo) v přípravném duelu proti České Lípě. Děčín vyhrál 9:1.
-blc-
Dobré výkony juniorek VSK
VK Karlovy Vary - VSK Spartak
Děčín 3:1 (17, -22, 20, 18)
a 3:0 (15, 21, 25)
K dalšímu dvojzápasu mezibaráže
volejbalové ligy juniorek odjížděly
Děčanky pod vedením trenérky Lenky Demuthové bez jediné juniorky a
navíc oslabené o zraněné libero, což
se projevilo na příjmu. Při této konstelaci jsou výsledky Spartaku vlastně úspěchem a zápasy ukázaly, že
když se Děčanky soustředí, jsou favoritkám více než rovnocenným soupeřem. Ale hráčky VSK také ukázaly
zbytečně prohrané koncovky a odevzdané sety. Děčínu však v této fázi
Boletice jdou
do finále
BK Děčín Boletice - Real
Roudnice 81:66 (41:36)
V přímém souboji o postup do finálové skupiny oblastního přeboru
měli zpočátku vrch basketbalisté
Roudnice, kteří si v první čtvrtině
vypracovali vedení o 10 bodů. Pak ale
domácí zpřesnili obranu i střelbu, a
své vedení postupně navyšovali až na
dvacet bodů, které v závěru však soupeř mírně korigoval. V týmu Boletic
chyběli hráči U19 (Kučera, Klůs,
Doubrava), kteří si plnili povinnosti
u svého dorosteneckého družstva, pracovně zaneprázdněný Kožený i nemocný J. Vilikus, který ale vedl Boletice jako trenér.
Finálovou čtyřku zahájí Boletičtí
31. ledna v Č. Lípě; dalšími účastníky jsou první dva týmy ze skupiny
Západ, Chomutov B a Skřivánek Ústí.
Body Boletic: Randýsek 18 (4x 3),
V. Vilikus 11 (1), Černý 11, Fiala 9
(1), Řehák 9, Michálek 8, Šuber 7 (1),
Demuth 4, Brož 2, Plachý 2. -jk, blcBASKETBAL - OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ, SK.
VÝCHOD, PO ZÁKL. ČÁSTI
1. Česká Lípa
7
1
743:476 15
2. BK Boletice
6
2
633:537 14
3. Roudnice
5
3
625:589 13
4. Nový Bor
2
6
533:628 10
5. Varnsdorf B
0
8
412:716
8
soutěže už o nic nejde a je to spíše
příprava na sezónu novou a hledání
těch správných postů pro každou hráčku.
V sobotu vyzve Děčín v ČEZ Sportcentru od 11.00 hod. pražský Dansport.
Děčín: Červinková, Bojčevová, Š.
Petrovická, K. Petrovická, Zvěřinová,
Bártová, Acsová, Jirchářová, Demuthová.
-her, blcVOLEJBAL - MEZIBARÁŽ LIGY JUNIOREK, SK. I
1. Karlovy Vary
10
2
33:14 29
2. Střešovice
9
3
30:16 26
3. Ervěnice
9
3
30:17 25
4. VSK Děčín
5
7
21:26 14
5. Kralupy
3
9
17:28 12
6. Dansport Praha
0 12
6:36
2
FK Junior Děčín - Arsenal Česká
Lípa 9:1 (3:1)
Po loňských povodních zrekonstruovaný městský fotbalový stadión byl
minulou sobotu slavnostně uveden do
provozu a hráči Junioru si oslavu pořádně užili, když zničili soupeře devíti góly. Slavnostního výkopu se
zhostili primátor Děčína, František
Pelant, a hejtman Ústeckého kraje,
Oldřich Bubeníček, poté už nová
„umělka“ patřila hráčům týmů z krajských přeborů.
Lépe začali Děčané, kteří nastoupili v sestavě s několika fotbalisty, jenž
jim na podzim evidentně chyběli, a
ohrožovali branku soupeře od prvních
minut. Jedním z nich byl Betyár, jenž
si už v 7. minutě připsal gólovou asistenci, když na zadní tyči našel Murdycha - 1:0. Děčínský střelec ale už
před tím měl dvě gólovky, jenže je
nevyužil. Poté přišla smutná i úsměvná situace, kdy jeden z hostí a Doksanský se bolestivě srazili hlavami. Po
přerušené hře chtěl Arsenal vrátit našim míč, ale při odkopu byl z bezprostřední blízkosti trefen do obličeje
před chvílí ošetřovaný českolipský
hráč! Po dalším ošetřování se pak konečně opět začalo hrát a hosté díky
Švehlovi vyrovnali na 1:1. Jenže to
Hokejová reprezentace v Děčíně
Děčínský zimní stadión čeká veliká sláva. V dubnu ho totiž navštíví
česká mužská hokejová reprezentace,
která zde odehraje dva zápasy s Dánskem v rámci přípravy na mistrovství
světa. Utkání v Děčíně se budou ko-
Fotbalový turnaj startuje
Tuto sobotu bude odstartován zimní fotbalový turnaj mužů O pohár
města Děčína, který na městském stadiónu pořádá FK Junior Děčín. Během
soboty se na nové umělce představí
všech šest účastníků.
Turnaj zahájí v 11.30 hod. duel
bylo ze strany Arsenalu vše. Za pět
minut vrátil Junioru vedení Stach střelou z trestného kopu, když propálil
zeď, po půlhodině hry pak donutili
Děčané napadáním rozehrávky soupeře k chybě v pokutovém území a Doksanský dal ze závaru na 3:1.
Druhá půle už byla v jednoznačné
režii Děčína. Nejprve sice Příhonský
nepřekonal ležícího brankáře Chadrabu (ten na podzim chytal v Modré, ale
podle Českolipských bude na jaře v
Arsenalu), poté Fiala neproměnil svůj
brejk, ale v 62. minutě Betyár přihrál
Gaherovi a bylo to 4:1. Tento gól odstartoval brankovou smršť Děčína, kterou začal v 65. minutě Betyár po přihrávce Gahera, v 69. minutě se trefil
Příhonský, v 76. minutě zvýšil Gaher
na 7:1, po něm znovu skóroval Betyár a duel uzavřel v 86. minutě svým
třetím gólem Gaher - 9:1.
„Byl to povedený vstup do přípravy. Je vidět, že jsme se sešli téměř v
plné síle a mužstvo bylo posíleno hráči, kteří do naší sestavy prostě patří,“
řekl trenér Junioru, Pavel Horáček.
Děčín: Smutný - Horáček, Folprecht, Vlasák, Stach - Příhonský,
Gaher, Fiala, Doksanský - Murdych,
Betyár. Střídali Bárta, Šmalcl, Doubek, Hadrava.
Luděk Černý
týmů z I. A třídy, Mojžíř - Česká Kamenice, od 13.30 následuje zápas Vilémova (kr. přebor) a ústeckých starších dorostenců (ČLD), tečku za úvodním kolem pak v 15.30 udělá pořádající Junior (kr. přebor) a Neštěmice (kr.
přebor).
-blc-
nat ve čtvrtek 10. a pátek 11. dubna
vždy od 18.00 hodin. Poté se reprezentace přestěhuje do Havlíčkova
Brodu, kde se poměří s Norskem (16.
4., 19 hod. a 17. 4., 18 hod.). Utkání
patří do soutěže dvanácti evropských
mužstev, Euro Hockey Challenge.
„Při výběru pořadatelských míst
jsme vycházeli z loňských zkušeností,
kdy se ukázalo, že o mezinárodní hokej je velký zájem i mimo extraligová
města. Pro fanoušky z celého regionu
jsou reprezentační zápasy svátkem a
vytvoří v nich skvělou atmosféru,“ řekl
prezident hokejového svazu, Tomáš
Král.
-r-
Dvě veliká jména českého fotbalu navštívila minulý pátek naše město. Prezident Unie českých fotbalových trenérů,
Werner Lička (vlevo), a viceprezident Josef Csaplár přijeli do Děčína na trenérskou „osvětu“, kdy nejprve v učebně
Speciální základní a mateřské školy v Bynově ukázali děčínským mládežnickým trenérům teorii, poté ve školní
tělocvičně praxi. O akci byl veliký zájem především z řad spolupořádající Fotbalové Akademie Petra Voříška, ale
cestu na seminář si našli i trenéři z Ústí, Varnsdorfu a Liberce.
-blc-
23
Sport
číslo 3
Děčín vyhrál smutný zápas
BK Děčín - Lions Jindřichův
Hradec 117:88
Smutný zápas se hrál v sobotu v
děčínském ČEZ Sportcentru. Jen čtyři dny po tragické autonehodě, při níž
zahynuli tři mladí basketbalisté Jindřichova Hradce, nastoupili hráči Děčína právě proti týmu Lions a přes rekordní výhru v sezóně NBL (nikdo
zatím nedal víc bodů) bylo po zápase
podivné smutno, oslavy byly jen krátké a někteří hráči Hradce se dokonce
při vzpomínce na mrtvé kamarády rozplakali. „Byl to specifický zápas a za
sebe mohu říct, že se mi ani hrát nechtělo. Když takhle odejdou tři kluci,
je to průs..,“ řekl po utkání jeden z
nejlepších střelců Děčína, Pavel Bosák.
Utkání začalo minutou ticha, poté
se však na palubovce rozhořel ofenzivní basketbal, kde obrany příliš nefungovaly. První body zápasu obstaral domácí Landa, ale hosté během
dvou minut otočili na 5:6. To však
bylo jejich poslední vedení. Naši pomalu získávali náskok, který se v jednu chvíli dokonce vyhoupl na dvouciferný (22:12) a čtvrtina skončila po
trojce Bosáka 30:21. Ve druhém dějství se nůžky ve skóre otevíraly ještě
více, a když v polovině této části přišly v rychlém sledu trojky Strii a Venty, byl stav 55:30. Hosté, kteří měli
od úvodu problémy s fauly, se ale nevzdali a zónovou obranou dokázali
zastavit děčínskou ofenzívu, takže
poločas byl 61:46.
Ve druhém poločasu pokračoval
Jindřichův Hradec v srdnatém výkonu, dařila se mu střelba z dálky, a když
po pěti minutách proměnil Melski
další trojku, byl náskok Děčína už jen
desetibodový - 74:64. Hned vzápětí
ale Děčané opět zabrali a díky trefám
Vyorala, Venty a Kaši byl brzy stav
81:64. Čtvrtina pak skončila výsledkem 89:71. V poslední desetiminutovce se už hostům tolik nedařilo a domácí toho využili k vysoké výhře.
Hranici sta bodů překonal kapitán Jakub Houška (101:79), v závěru dostali
šanci i hráči z lavičky, kteří ji využili
a dovedli zápas k vítězství 117:88.
Poslední bod Děčína obstaral mladý
Basketbalová
tragédie
Basketbalový klub Lions Jindřichův Hradec a vlastně celý český basketbal zasáhla v úterý 14. ledna smutná zpráva. Trojice mladých hráčů Jindřichova Hradce, Michal Fröhde (23
let), Filip Sahan (21) a Roman Vach
(19), tragicky zahynula při autonehodě, když jejich vůz Škoda Superb při
cestě z tréninku vyletěl ze zatáčky a
zničil se o stromy.
Tragédie měla vliv i na průběh 25.
kola Mattoni NBL. Zápasy Lions Jindřichův Hradec - Farfallino Kolín a
USK Praha - Tuři Svitavy (jeden z
hráčů byl odchovancem svitavského
basketbalu) byly odloženy.
-bk-
rozehrávač Tomáš Kout, který hraje
za děčínskou juniorku a nastoupil ke
své premiéře v NBL. „Tréma trochu
byla, ale ne zase tak veliká. A když už
jsem nastoupil, řekl jsem si, že bych
mohl dát i nějaký bod, takže za ten
jeden jsem moc rád,“ usmíval se Kout,
o jehož služby projevil děčínský klub
zájem.
Jindřichův Hradec ukázal po tragické události (v tomto týdnu jej čekají
tři pohřby) velikou sílu a dokázal naše
potrápit, především střelbou z dálky.
Jeho nejlepšími hráči byli Hall (25
bodů, nejlepší hráč utkání), Laroche
(16) a Vošlajer (13). V dresu Děčína
se nejvíce dařilo Ventovi s Bosákem,
dobře zahrál Jiříček, Kaša i Vyoral.
„Celý týden jsme měli těžkou dřinu v
posilovně a někteří z nás byli dost kyselí. Asi nás to poznamenalo hodně,
což bylo vidět především na šestkách.
Jsem ale rád, že jsme to zvládli přes
smutnou událost, která přišla,“ dodal
Bosák.
„Nikdy bych nechtěl být v podobné
situaci - ani na pravé, ani na levé straně lavičky. Zkrátka tento týden je velmi smutný pro všechny, kdo mají rádi
basketbal. Nebylo jednoduché nastavit hlavu týmu, protože nevíte, jak takové utkání uchopit. Ale věřím, že
ofenzivní basketbal pomohl i Lvům,
aby si dokázali, že jsou dobrým týmem, který má kuráž. Přeju jim hodně síly, mají naši podporu na dálku,“
uvedl trenér Děčína, Pavel Budínský.
Body Děčína: Venta 20 (2x 3, 9 asistencí), Bosák 20 (2x 3), Jiříček 13 (9
doskoků), Kaša 13 (3x 3), Vyoral 11,
Houška 11, Stria 9 (1), Linhart 7 (1),
Landa 6, Bažant 4, Hendrych 2, Kout
1. Střelba za 2 body 34/52:20/54, za
3 body 9/17:12/23, TH 22/38:12/23.
Doskoky 46:28 (útočné 14:11), asistence 26:14, ztráty 15:11, fauly 26:30.
Čtvrtiny 30:21, 31:25, 28:25, 28:17.
Před 1 060 diváky řídili rozhodčí Kučera, Kec a Jeřáb.
Slavomír Bednář, Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL
Nymburk
Prostějov
BK Děčín
Pardubice
Opava
Ústí n. L.
Kolín
Ostrava
Svitavy
USK Praha
Brno
Jindř. Hradec
- MATTONI NBL
12
0
1086:695100,0
19
6 2024:1785 76,0
16
8 2018:1846 66,7
16
9 2077:1920 64,0
15
9 2015:1826 62,5
14 11 1916:1979 56,0
11 12 1778:1821 47,8
11 13 1938:1936 45,8
7 17 1820:2004 29,2
7 18 1853:2080 28,0
7 18 1879:2158 28,0
5 19 1798:2152 20,8
Děčínský Jakub Kaša zaznamenal proti Jindřichovu Hradci 13 bodů, včetně
tří trojek. Děčín ve smutném duelu vyhrál 117:88.
-blc-
Volejbalistky jsou předposlední
Stavební fakulta Praha - VSK
Spartak Děčín 3:1 (20, 11, -22, 22)
a 3:0 (16, 19, 17)
Také ve druhém dvojzápase 2. ligy
žen v novém roce zajížděly volejbalistky Děčína na půdu soupeře, a to
na palubovku silné Stavební fakulty
Praha, která potvrdila roli favorita a
nedovolila našim získat ani bod.
Děčanky sice neodehrály špatné
zápasy, po volejbalové stránce byl trenér Jiří Hykš spokojený, ale bohužel
se nepovedly koncovky. „Do druhého technického time-outu to bylo dobré, ale pak jsme začali dělat příliš
mnoho vlastních chyb. Výjimkou byl
třetí set prvního zápasu, kde naopak
chyby dělaly domácí hráčky a my vyhráli,“ řekl po utkání děčínský kouč.
Za výhrami Prahy však nejsou jen
chyby Děčína, ale i širší a zkušený
kádr. „Pražské týmy mají tu výhodu,
že jejich hráčky jsou vyhrané, ale
hlavně jich je hodně, takže mohou trénovat šest proti šesti, což nám se podaří málokdy,“ dodal Hykš.
Děčanky se propadly na předposlední příčku, v sobotu hrají důležitý
zápas v ČEZ Sportcentru, kde od 9.00
hodin hostí poslední Rakovník. -blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VOLEJBAL - 2. LIGA ŽEN, SK. A
Chabařovice
16
2
52:16
Mělník
12
8
44:34
SF Praha
12
8
42:32
Plzeň
18
8
35:31
Hlincovka
10 10
36:39
Braník
10 10
37:37
Chodov
8 12
33:42
VSK Děčín
6 14
29:44
Rakovník
2 14
12:45
47
37
34
29
29
28
25
22
7
Boxovat se bude v neděli
Hráči Jindřichova Hradce vzdali
hold zesnulým kamarádům jejich
iniciály na svých pažích.
-blc-
V neděli 26. ledna se na Střelnici
uskuteční od 14 hodin další utkání 1.
ligy v boxu, ve kterém domácí BC
Rohovník Armex Děčín hostí BC
Most - Česká Kamenice. Hosté mají
společenství a dost silný kádr. Jsou v
něm borci Čujera, Hladík, Pašajev,
Gaži, Klikar, Špikla, Helešic aj. Dě-
čínští, kteří v polovině prosince boxovali v Plzni a vyhráli tam 10:6, ale
nastoupí v nejsilnější sestavě a kvalitní podívaná je tak zaručena. Přijďte
si všichni zafandit a užít si příjemné
sportovní nedělní odpoledne.
Těší se na vás boxeři a výbor
BC Armex Děčín
24
Sport, inzerce
Nová posila děčínských hokejistů, Martin Tvrzník, se v utkání proti Klatovům uvedla jednou brankou a třemi asistencemi.
-blc-
Kanonáda hokejistů Děčína
HC Děčín - SHC Klatovy
12:2 (3:1, 3:1, 6:0)
Sobotní souboj dvou týmů se stejným počtem bodů v tabulce 2. ligy
vyzněl jasně pro hokejisty Děčína,
kteří nasypali soupeři 12 gólů a udělali tak radost svým fanouškům. Přitom ještě v polovině utkání byl stav
„jen“ 3:2!
Gólově začal zápas domácí Kuchynka po 87 vteřinách, poté však
měli několik brankových příležitostí
hosté a nebýt jejich nešikovnosti a
brankáře Volkeho, mohlo být vše jinak. Jenže na „kdyby“ se nehraje. V
9. minutě sice vyrovnal Maxa z dorážky, ale pak branky Ziky a Tvrzníka (přišel do Děčína na hostování z
Litoměřic se střídavým startem do 1.
ligy) upravily stav na 3:1.
Ve druhé třetině se opět hrála vyrovnaná partie a šance měly oba celky. Jako první udeřili hosté, kteří využili přesilovku, a ve 28. minutě snížili na 3:2. Jenže koncovka této části
patřila našim. Nejprve ve 38. minutě
Zika při signalizovaném vyloučení na
straně Klatov zvýšil na 4:2, hned za
19 vteřin dal Racek na 5:2 a tentýž
hráč 16 vteřin před přestávkou skóroval podruhé - 6:2.
Poslední dějství začalo neskutečnou
kanonádou Děčína, který v rozmezí 78
vteřin dal čtyři góly - 10:2! Tím bylo
o vítězi definitivně rozhodnuto, ale
domácí pobavili diváky ještě dvěma
góly a rozdrtili Klatovy 12:2!
V sobotu jede Děčín do Tábora.
Branky a asistence: 2. Kuchynka
(Faigl, Stezka), 11. Zika (Oliverius,
Tvrzník), 17. Tvrzník (Kuchynka), 38.
Zika (Hříbal, Oliverius), 38. Racek
(Kaltenböck), 40. Racek (Kuchynka,
Faigl), 43. Zika (Tvrzník, Oliverius),
44. Kuchynka (Racek, Faigl), 44.
Chládek (Šetka), 45. Oliverius (Tvrzník, Zika), 54. Vacek (Chládek), 59.
Kuchynka (Faigl, Kaltenböck) - 9.
Maxa (Hucl), 28. Blumentrit (Maxa).
-hc, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LEDNÍ HOKEJ - 2.
Sokolov
20
Tábor
17
Kolín
17
Žár n. S.
15
Vrchlabí
14
Kobra Praha
12
Mor. Budějovice 13
Jablonec
12
Nymburk
10
Pelhřimov
11
Řisuty
9
Klášterec
10
Jindř. Hradec
8
HC Děčín
8
Klatovy
7
Bílina
2
Milevsko
2
LIGA,
1 1
3 0
1 1
1 3
3 0
3 3
2 1
2 0
4 1
0 3
2 3
1 1
1 4
1 2
1 2
1 5
3 0
SK. ZÁPAD
4
97:51
6 123:70
7 111:72
6 101:71
8
99:70
7 104:79
9
81:79
12
95:96
10
93:81
11 97:104
11
84:95
14 81:104
13
85:97
15 92:106
17 83:135
17 67:122
20 61:122
63
57
54
50
48
45
44
40
39
36
34
33
30
28
25
13
12
Pólisté v Chemnitz obhájili
Děčínští vodní pólisté se zúčastnili
6. ročníku novoročního turnaje veteránů v německém Chemnitz. V silně
obsazeném turnaji obhájili prvenství
z předchozích let a popáté si odvážejí
putovní pohár.
V základní skupině porazil Děčín
tým Dresden Löbtau 8:2, poté přehrál
SV Zwickau 8:4 a jako vítěz skupiny
postoupil do finále.
V něm nastoupili Děčané proti Slavii Praha, která se sice ujala vedení,
ale naši však brzy srovnali a šli do jednobrankového vedení, které ztratili až
v závěru poločasu, kdy Praha srovnala na 4:4.
V závěrečné části již pólisté Děčína slávisty k ničemu nepustili a dvěma brankami Černohorského upravili
na konečných 6:4. Výhrou tak oplatili Pražanům jednobrankovou porážku
z Pražského poháru v září minulého
roku.
Sestava a branky Děčína: Schmid Jan Černohorský 7, Košik 4, Šumpich
Martin 3, Machala 2, Málek 2, Kmoch
1, Mareček 1, Kudrhalt 1, Šturc 1.
Trenér Techlovský.
-sýa-
23. ledna 2014
Download

ZDARMA - Týdeník Princip