O PRÁZDNINÁCH ČTRNÁCTIDENÍK.
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE VE ČTVRTEK 24. 7.
NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO * 22. ROČNÍK * 10. ČERVENCE 2014
číslo
26
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
V čísle
ZDARMA
www.2hheran.cz
INZERCE
Pod Pastýřskou
tunel nebude
Nesouhlas s dalším posuzováním
varianty přivaděče „Tranzit centrem Pastýřská“ jakožto přeložky silnice I/
13 (známé jako „dálniční přivaděč“)
odhlasovalo Zastupitelstvo města Děčín poslední červnový čtvrtek. Tím je
zamítnuta možnost výstavby tunelu od
kruhové křižovatky „u mototechny“
k Teplické magistrále. Zastupitelstvo
naopak schválilo požadavek na Ředitelství silnic a dálnic ČR k posouzení
obchvatových variant, které navrhlo
společenství občanských sdružení Děčínské fórum. Zastupitelé dále schvá-
lili uvolnění 100 000 Kč jako příspěvek Hospodářské a sociální radě okresu Děčín na pořízení základní studie
proveditelnosti dvou obchvatových
variant, u nichž dosud nebyla zadána.
Usnesení předcházela vášnivá deba-
ta, které se účastnili jak shromáždění
zástupci Děčínského fóra, tak sami
zastupitelé. Návrh ovšem odsouhlasili všichni členové zastupitelstva s jedinou výjimkou (zdržení se hlasování), finance podpořili všichni. -hmš-
HASIČI OČISTILI HLADOVÝ KÁMEN
Hornožlebští hasiči v závěru června využili nízké hladiny Labe a očistili Hladový kámen pod Tyršovým mostem. Čištěn nebyl přes dvacet let. Operace
vyžadovala čištění labskou vodou pod velmi malým tlakem, aby nedošlo k
poničení kamene. - Nejstarší nápis na kameni je německý z r. 1616: „Spatříšli mě, zaplač.“ Nyní ještě vidět nebyl, čitelný byl ale mladší český nápis „Neplač holka, nenaříkej, když je sucho, pole stříkej“, který nechal v r. 1938 vytesat zřejmě majitel továrny na čerpadla Sigma, František Sigmund. Nejníže je
pak ryska označující stav hladiny v roce 1432. Kámen je dnes vidět v průměru
126 dnů v roce. Pokud bude vystavěn plánovaný jez v Prostředním Žlebu,
zůstane kámen pod hladinou a podle legendy nastane trvalý blahobyt. -blcFoto: Dorka Lakomá
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
10. července 2014
POLICIE ČR
15 8
Případy
na Děčínsku
Bůh mi pomohl
v kraji, kde mu
přestali věřit
Mohu jen doporučit dovolenou
strávenou v Lednicko-valtickém areálu na jihu Moravy. Spousta krásných
míst a cest, úžasné památky, jedinečné výstavy, víno...
Kdo by však čekal tančící krojovaná děvčata, hrající cimbálovky a vinaře zvoucí do sklípků, byl by hrubě
zklamán.
Naše představa, že si z řady otevřených sklípků vybereme ten nejslibnější a strávíme v něm příjemný
večer, selhala. Sklípků tam spousta
je, všechny ovšem zavřené, některé
s napsanými telefonními čísly na
majitele. Sami jsme ale uvnitř být
nechtěli.
Naštěstí má ten kraj mnoho jiných
pozitiv a počasí přálo i vyjížkám na
kolech...
Jednoho dne jsme si ve Valticích
všimli, že právě začíná mše. Nelenili jsme a vešli. Jižní Morava, bašta lidovců - ovšem kostel prázdný! Kromě nás a celebrujících byly přítomny dvě starší dámy a jeden pán. Ptali
jsme se pak faráře, a ten zdejší kraj
nazval pohanským. Děti věřících už
prostě nevěří.
O tom, že Bůh existuje a pomáhá,
jsem se nicméně přesvědčil, když
jsem na terénní nerovnosti prorazil
olejovou vanu motoru auta. Aniž
jsem to tušil, auto pak vydrželo ještě
sto kilometrů ke známému, který o
víkendu pomohl sehnat ochotného
opraváře, náhodou pak měl cestu k
vlaku a náhodou jel za pět minut
rychlík domů. Dojem z dovolené tak
zůstal dobrý a ani ta oprava příliš
drahá nebyla. Takže já v Boha věřit
nepřestávám.
Pavel Panenka
56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden 244 přestupků a udělili 131 pokut za 39 800 Kč. Nejčastější byly
přestupky v dopravě (131), zákaz
pití alkoholu na veřejnosti (10), znečištění veřejného prostranství (6),
schválnosti či hrubé jednání (5) aj.
21. ročník
ČT NATÁČELA VE VOJANOVCE
ZŠ Vojanova měla již třikrát na návštěvě dramaturgyni ČT, L. M. Sehnalovou
(na snímku vpravo), která dětem představila novou televizní rodinnou show.
Z Děčína pouze rodiny dětí tří ročníků této školy byly pozvány k natáčení,
dokonce jako účastníci! Vstupní castingové rozhovory všichni úspěšně zvládli a v listopadu do školy přijede Martin Dejdar, aby s třinácti dětmi natočil
rozhovory a se třemi i krátké medailonky. V prosinci pak devět rodin pojede
do televizního studia. Držme jim palce!
-lr, blc-
Nejste obětí podvodníků?
V rámci policejního šetření možného přečinu podvodu vyzývá policie
všechny, kteří se v roce 2013 účastnili lesních prací na polesí Děčín (Maxičky, Sněžník...) pro společnosti „RF
Trading - cz s.r.o.“ (IČ 29155916) a
„Josef Kurka“ (IČ 74460005) a ne-
dostali zaplaceno, aby se přihlásili.
Uvedené společnosti byly zastupovány osobami Robert Fiala, Vlastimil
Havlíček a Josef Kurka. Domníváteli se, že jste obětí podvodu, volejte na
tísňovou linku 158 či přímo vyšetřovateli na tel. 721 060 715. -pis/pčr-
DVAKRÁT CIHLOU
DO AUTA
Ve čtvrtek 3. 7. ráno vyjížděli děčínští policisté ke dvěma podobným
případům. Nejdříve ohledávali
osobní vůz v ulici Míru, kde neznámý vandal poničil okno odstaveného osobního vozu vhozenou cihlou.
O ulici dál našel řidič zaparkovaného vozidla uvnitř kromě vhozené cihly také poničený středový
panel. Z auta zmizelo autorádio a
osobní věci. Celková škoda přesáhla 16 000 Kč.
ŽENA JE BEZ NOSIČE
NA JÍZDNÍ KOLA
Na českokamenické strážce zákona
se 3. 7. po poledni obrátila mladá
žena z Královéhradecka, která se
ubytovala v kempu ve Vysoké Lípě.
Ze zaparkovaného vozidla jí během
středeční noci zmizel nosič jízdních
kol za 13 000 Kč, zjistila i odemčení boxu na střeše. Ten už si neznámý lapka ale neodnesl...
SÁHL PO KOSMETICE
Zaměstnankyně děčínské lékárny si
3. 7. všimla mladého muže, jenž se
pokusil o odcizení výrobků vystavených ve vitrínách. Zboží při útěku z místa činu upustil na zem. Policisté jej odhalili a sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Jde
o recidivu, čili může přijít až o tři
roky svobody.
ACH, TY PŮJČKY!
Lidé bojují s nedostatkem peněz
všelijak. Mladá žena se pokusila o
vylepšení své finanční situace uzavřením půjček přes internet. Přestože věděla, že nebude moci svým
závazkům dostát, požádala o schválení půjček. Oslovená společnost jí
vstříc nevyšla, její pokusy naopak
sdělila policii, a ti věc šetří s ohledem na možný přečin podvodu.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
KONFLIKT KVŮLI MALÉMU
VETŘELCI
Žena z Boletic v pátek 27. 6. ve 20.10
oznámila, že jim několik lidí vyhrožuje. Konflikt údajně začal poté, co
majitel domu chytil na zahradě dítě z
protějšího domu. Strážníci na místě
zjistili, že majitel přistihl na zahradě
osmiletého chlapce, jehož matka si následně stěžovala, že mu muž fyzicky
ublížil. Strážníci a asistenti prevence
kriminality situaci zklidnili a přítomné poučili, jak spor civilizovaným
způsobem řešit přes Policii ČR. MP
na místě situaci monitorovala, dokud
se přítomní nerozešli.
ŘVAL V NOCI - ZAPLATIL
Občan 28. června ve 3.05 oznámil, že
v okolí Dvořákovy ul. v Děčíně II skupinka osob ruší noční klid. Hlídka MP
poté na místě zjistila muže, který nahlas křičel. Ten odmítl prokázat totožnost, byl předveden na Policii ČR za
použití donucovacích prostředků.
Bylo zjištěno, že jde o 24letého muže
z Děčína. Hlídka MP mu za jeho jednání uložila blokovou pokutu.
BRALI PAPÍR Z KONTEJNERŮ
V úterý 1. 7. ve 12.55 oznámil občan, že ul. Severní v Děčíně VI popojíždějí nějací muži starým renaultem, vybírají papír z kontejnerů a
dělají nepořádek. Vyslaná hlídka při
této činnosti přistihla trojici mužů ve
věku 20 až 37 let z Ústí nad Labem.
Muži nepořádek pod dohledem
strážníků uklidili a papír dali zpět do
kontejnerů. Přestupek s nimi hlídka
vyřešila uložením blokových pokut.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 26
3
Zprávy, inzerce
Sesuv kamene
v H. Žlebu
si vynutil
evakuaci
Ke zřícení části skalního masivu
v Horním Žlebu došlo v neděli 29. 6.
po šesté hodině večer. Odlomený balvan o váze asi 25 tun dosti těsně minul dům stojící pod lesem a po zhruba 200 m pádu se zastavil v zahradě
bývalé mateřské školy. Obyvatelé
domu museli být evakuováni.
Na místo přijeli hasiči i primátor
města. Svah, z kterého se skála uvolnila, spravují Lesy ČR.
V ulici Pod Svahem to není první
sesuv kamenů. Před více než rokem
došlo k pádu kmene do zahrady obytného domu; strom s sebou strhl i kameny. Obyvatelé oblasti byli tehdy
také evakuováni.
V pondělí dopoledne svah pečlivě
prohlédl technik a pracovníci magistrátu. „Bohužel bylo zjištěno, že odlomená část skály pochází z masivu,
který je narušen a hrozí další sesuv
již menších kusů. Co nejdříve proto začneme se zabezpečením masivu,“ řekl
primátor František Pelant.
Přestože pozemek patří státu a spravují ho Lesy ČR, město urychleně jedná, aby nedošlo k dalšímu ohrožení
obyvatel žijících pod svahem.
„Z šetření plyne, že pád kamene
způsobily přírodní vlivy a současně
byla vyloučena souvislost s jarní těžbou přestárlých a nebezpečných stromů. Těžební práce byly ukončeny již
30. dubna. Na některých místech svahu, kde byly nebezpečné stromy odstraněny v dřívější době, již proběhla
nová výsadba, která bude postupně
přispívat ke zlepšení stabilizace svahu,“ řekl Zbyněk Boublík, mluvčí
Lesů ČR.
Městu se také podařilo získat dotaci na zabezpečení svahu (dynamické
ploty) od ministerstva životního prostředí. Náklady mají činit asi 6,5 mil.
Kč. „Přesto, že se o pozemky starají
Lesy ČR, chceme ochránit naše obyvatele. Dotaci jsme získali právě včas.
Věřím, že se nám domy podaří dostatečně ochránit,“ doplnil F. Pelant.
Vzniknout mají lanové zábrany a největší kameny by měly být roztlučeny
a vyskládány.
Evakuace osob zatím trvá, snížena
byla také rychlost projíždějících vlaků na přilehlé železniční trati. -lak-
DRUHÁCI Z „KOMENČÁKU“ JAKO OCHRÁNCI ZÁKONA
Policisté v závěru června připravili prohlídku děčínského okresního ředitelství pro druháky ZŠ Komenského náměstí,
se kterými uplynulý školní rok trávili nad Ajaxovým zápisníkem. To je preventivní projekt ke zvýšení právního podvědomí u dětí mladšího školního věku. Průvodce dětem dělal policejní pes Ajax s psovodem Standou. Žáci se učili
předcházet různým sociálně patologickým jevům - šikana, alkohol, drogy, hazardní hry apod. Seznámili se také
s pravidly pohybu v silničním provozu a vlastní bezpečnosti. Žáci se seznámili s policejní budovou, činnostmi i výstrojí, výzbrojí a vozovým parkem policistů, odcházeli pak s osvědčením malého ochránce zákona a několika drobnostmi.
Projektu se zúčastnilo 58 druháků.
-pis-
Hotel a koupaliště Maxičky: blýská se na časy
Dříve oblíbený hotelový komplex
Maxičky s přírodním koupalištěm, tenisovým a volejbalovým dvorcem se
má opět otevřít veřejnosti. Městu Děčín se po roce podařilo najít nového
provozovatele, firmu Golden Hells.
Měsíční nájemné činí 25 000 Kč plus
služby a energie spojené s provozem.
Nájemce očekává šest tisíc hostů
ročně včetně dětí na školy v přírodě,
různá soustředění i jednorázové akce,
dospělé na rekreace, školení a jiné firemní, soukromé i veřejné akce.
Objekt samozřejmě čeká obnova
pokojů, sociálního zařízení (také u
koupaliště), kuchyně či jídelny. Hygienici ale musejí zjistit kvalitu vody,
Lexus vezl drogy
Celníci při běžné silniční kontrole
v Jílovém objevili v zastaveném voze
Lexus velké množství drog a finanční
hotovost. Řidičem byl osmadvacetiletý Polák. Nalezeno bylo 580 g marihuany, 2,7 g amfetaminu, dvě plata
léku Metadon, ve spreji upraveném
jako tajná schránka 1,1 g kokainu,
potřeby narkomanů a 1 500 eur. Sám
řidič byl pod vlivem amfetaminu.
Skončil v policejní cele.
-ca/pčr-
protože poblíž uhynulo množství žab
a neví se, zda se tak stalo kvůli suchu,
nebo nekvalitní vodě.
Revitalizace bude potřebovat milióny korun a nelze proto zatím určit,
kdy bude objekt či alespoň koupaliště
otevřeno veřejnosti. Firma Golgen
Hells ale údajně zatím vstupu do vody
na vlastní nebezpečí návštěvníků bránit nebude.
-ca, r-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
Návštěvnický
rekord v zoo?
Rekordní návštěvnost očekává letos děčínská zoologická zahrada. Do
konce roku by sem mohlo zamířit sto
tisíc návštěvníků (nejvíce jich přišlo
zatím v roce 2011 - přes 93 tisíc). „Letošní počasí rekordu nahrává. Mírná
zima přilákala mnohem více návštěvníků než v předchozích letech a velmi
silný byl i červen,“ uvedla mluvčí zoo,
Alena Houšková. Od začátku roku
bylo v zoo přes 48 000 návštěvníků,
o prázdninách se toto číslo zpravidla
zvedne o dalších 36 až 40 tisíc. „Za
poslední čtyři měsíce loňského roku
přišlo více než 18 tisíc osob. Kdyby se
letos podařila stejná čísla, můžeme
stotisícovou hranici i překonat,“ spočítala Houšková.
Zoo Děčín letos slaví 65. výročí
otevření a přichystala mnoho akcí. Po
celé léto budou v zoo probíhat komentované ukázky krmení, setkání s kontaktními zvířaty, večerní prohlídky
nebo spaní v zoo. Závěr prázdnin pak
bude patřit oblíbené akci na pohádkové téma - Loupežnická zoo.
-aho-
Krajská Cena Ď
manželům
Bezákovým
Cena Ď je pravidelně udělována
těm, kteří se zasloužili o rozvoj sociálních služeb, tedy mecenášům a dobrodincům. V úterý 24. 6. se tradičně
předávala celostátní ocenění v Národním divadle. Za Centrum sociálních
služeb Děčín, p.o. byli nominováni
manželé Bezákovi, kteří již několik let
přispívají Azylovému domu pro muže
a matky s dětmi. Jejich činnost ocenila porota již v květnu v krajském kole,
kde zvítězili. Blahopřejeme! -kap-
10. července 2014
Zubní.
pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
12. - 13. července
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín - Bynov
tel. 412 544 539
19. - 20. července
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410
JAK ROZVÍJET REGION LABSKÝCH SKAL?
Místní akční skupina (MAS) Labské skály pozvala občany obcí a měst ze svého území v pondělí 7. 7. do děčínské knihovny k projednání SWOT analýzy
ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Vedení MAS se zajímalo o
názory občanů na slabé a silné stránky území, kde žijí, a také o příležitosti či
naopak ohrožení jeho rozvoje. MAS Labské skály zahrnuje území obcí Benešov n. Pl., Jílové, Malšovice, Dobkovice, Malá Veleň, Heřmanov, Těchlovice,
Dobrná, Tisá, Libouchec, Františkov n. Pl. aj.
-mill-
N. Belisová má cenu hejtmana
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení
Ceny hejtmana za
rok 2013. Mezi držiteli je také děčínská
historička, muzeoložka, památkářka,
publicistka a organizátorka záchrany
řady památek včetně Dolského mlýna, Natalie Belisová.
Vyznamenání oceňuje vynikající
občanské zásluhy o rozvoj kraje nebo
hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivců nebo skupin osob.
Cenu hejtmana 2013 za oblast regionální rozvoj obdrží Mgr. Natalie Belisová, v oblasti sociální a zdravotní
oblast včetně záchrany lidského života MUDr. Jan Schraml, Ph.D., za vědu
a výzkum doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., v oblasti kultury PhDr. Mgr.
Vítězslav Štefl, Ph.D., a za sport Václav Černý a Vladimír Kýhos st.
Ocenění včetně odměny 50 000 Kč
budou předána osobně hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem při slavnostním večeru v podzimních měsících.
Od vyhlášení výzvy do 28. února
obdržel kraj 30 nominací, které splnily kritéria daná Zásadami (regionální
rozvoj 7 nominací, sociální a zdravot-
Zbraňová amnestie
V červenci odstartovala další etapa
zbraňové amnestie - beztrestné možnosti odevzdání neregistrovaných
zbraní. Až do 31. 12. 2014 může kdokoli odevzdat zbraně, jejich části nebo
střelivo, přechovávané bez povolení,
a to na každém útvaru policie. Zbraň
bude zničena, případně navrácena nálezci po splnění zákonných podmínek.
Služba je bezplatná.
-pis-
ní oblast včetně záchrany lidského života 3, věda a výzkum 3, kultura 5 a
sport 12). Nominace posoudila komise Rady Ústeckého kraje, radní vybrané osoby doporučili zastupitelům a ti
nositele schválili.
-han-
Kozí dráha opět
jezdí
Vždy o víkendech po celé prázdniny bude opět jezdit Kozí dráha.
Odjezdy z Děčína: 8.35, 10.35,
14.35, 17.35, odjezdy z Telnice: 9.30,
11.30, 16.30, 18.30.
-sek-
5
Publicistika, inzerce
číslo 26
Jev, který nikoho netěší!
Reakce na článek z minulého Principu „Proč je nás stále méně“
Reaguji na některé informace z rozhovoru s panem Martinem Zíkou v
minulém vydání Principu.
V rozhovoru pan Zíka uvádí známé
skutečnosti, které trápí děčínské starousedlíky. A to především příliv sociálně nepřizpůsobivých občanů do
našeho města. Kde jsou kořeny tohoto nežádoucího jevu? Pamatuji se dobře na hesla a názory před dvaceti lety
- „trh vyřeší vše“, nebo „obce a města
se neumějí starat o bytový fond - soukromník to zvládne lépe“, atd. Tlak
na města a obce, a tudíž i na město
Děčín, způsobil výprodej bytových
domů do soukromých rukou a jen
malá část bytového fondu zůstala v
majetku našeho města. Většinou to
byly domy s blokací prodeje z důvodu obdržených státních dotací na jejich výstavbu. Tolik skutečnost. A co
následovalo - bytové domy se bohužel dostaly i do vlastnictví „rádobypodnikatelů“ (podobného charakteru
jako ti, co „odírají“ staré lidi na předváděcích akcích), kteří zneužívají zatím podivné sociální politiky našeho
státu a bezostyšně se obohacují na
státních příspěvcích na bydlení, na
úkor nás všech.
Tito bytoví spekulanti ignorují odpor občanů i vedení města a klidně
sestěhovávají nepracující, těžko přizpůsobivé občany z jiných měst i do
středu Děčína! Zabránit tomuto ubohému jednání, jehož jedinou motivací je chamtivost, je pro vedení města
za současných legislativních podmínek vpodstatě nemožné. Těžko přizpůsobiví, nepracující občané maximálně využívají a i zneužívají možnosti našeho sociálního systému, včetně tzv. „výroby dětí“ za účelem získání co největších finančních prostředků od státu (na toto mě upozorňují i samotní romští starousedlíci). To
nemá nic společného s láskou k dětem. Dokud se urychleně nezmění
nesmyslné sociální podmínky, bude k
tomuto zneužívání docházet i nadále.
Na těchto občanech a jejich státních
příspěvcích na bydlení parazitují
někteří rádobypodnikatelé s nemovitostmi.
Nastal čas, kdy je třeba veřejnosti v
médiích oznámit názvy firem a jména
jejich majitelů, kteří tento nešvar mají
na svědomí.
Když se pan Zíka zmiňuje o změně
vedení města - jeho naivita je nebetyčná, jestliže se s některými kolegy
domnívá, že by se tím tento problém
mohl vyřešit. Současné vedení města
„bije na poplach“ již delší dobu, viz
jasné stanovisko zaslané a osobně předávané všem možným institucím a
politikům, kteří toto mohou změnit Parlament ČR, Vláda ČR, Svaz měst
a obcí, Komora statutárních měst atd.
(Pozn. red.: Text stanoviska je k dispozici v naší redakci, při větším zájmu je možné jej celý uveřejnit.).
Jestliže se pan Zíka pasoval do role
zástupce děčínských podnikatelů, měl
by se pokusit svolat konečně podnikatele s bytovými domy a působit za
pomoci těch slušných na ty problémové, aby ustali s přetahováním těžko
přizpůsobivých občanů (převážně cizích Romů) do našeho města! Zatím
pro to neudělal nic, jenom si stěžuje.
Co se týče zlepšení zaměstnanosti,
dělá současné vedení města všechna
možná opatření, aby prosperující veliké děčínské firmy, které ve městě
zůstaly po divoké privatizaci, případně následně vznikly, se mohly dále
rozšiřovat, rozvíjet a tím zaměstnávat
více pracovníků (např. Constellium
Extrusions Děčín s.r.o., Power-Cast
Ortmann s.r.o. a další). Jestli má pan
Martin Zíka trvalé bydliště v Děčíně,
měl by zkusit stát se členem zastupitelstva města, aby konečně poznal legislativní možnosti tohoto orgánu a
tím i vedení města...
Pavel Sinko,
náměstek primátora
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 18713
NEBYTY 21614
Kompletně zařízená a vybavená
chata se zahrádkou (240 m2), elektřinou a vodou v
Prosetíně
nad
Dobkovicemi.
Větší (1253 m 2),
velmi dobře udržovaná zahrada s
chatkou v kolonii v
Děčíně 7. Nový
rozvod užitkové
vody a vl. studna.
Nabídková cena:
250.000,- Kč
NEBYTY 21714
BYTY 22114
Dlouhodobý pronájem garáže s el.
a rampou v DC 6,
O
nad čerpací staniAJAT
PRON
cí MHD. Cena při
roční platbě přeNabídková cena:
dem 7.500,- Kč.
700,- Kč/měsíc
Dlouhodobý pronájem 1+1 (40 m2)
ve st. zástavbě v
DC 6, Rokycanova
ul., max. 2 velmi
slušné osoby.
Kauce 5.000,- Kč.
NOVÉ
Nabídková cena:
220.000,- Kč
NOVÉ
Nájem (bez sl. a en.):
3.500,- Kč
Prvními občánky našeho města, kteří byli Hanou Cermonovou slavnostně
přivítáni na magistrátu v sobotu 5. července, se stali (zleva) Emma Gottfriedová a Vašík Prokeš. Dovolujeme si všem novým občánkům popřát mnoho
štěstí a zdraví do dalších let a hlavně občany našeho města zůstaňte! -lp-
Když je Stříbrná vůle
Patrně už v dnešních dnech nebude
mnoho lidí, kteří by nevěděli, že v
Děčíně je via ferrata.
Tedy lezecká stěna na Pastýřské stěně, zajímavá sportovní disciplína a
také okamžité a velké lákadlo pro turisty.
Jezdí sem na ni vylézt a pokochat
se pohledem z výšky na naše krásné
město mnoho lidí z České republiky
a pochopitelně i z měst německých a
jiných evropských.
Bez nadsázky to všechno mohlo
vzniknout jen díky pracovistosti a
nadšení, prostě naprostému „šílenství“
pana Karla Běliny. On to byl, kdo
vlastníma rukama natahal kilometry
lan na skálu, on do skály vyvrtal
všechny ty díry a našrouboval do nich
stupačky, on vyklučil náletové keře,
on vymyslel trasy... a to celých pět a
takových, aby byly nejen zajímavé, ale
také různě náročné, aby si užil jak zkušený horolezec, tak začátečník.
Patrně se mu ale pět tras zdálo málo,
nebo ho již od nicnedělání bolela záda,
protože dal vzniknout ještě trase šesté. Jmenuje se „Stříbrná vůle“ a na-
jdete ji jako kolmý komín v pravé části
Pastýřské stěny s označením B/2+.
Pokud vystoupáte nahoru, v plechové krabičce najdete vrcholovou knihu, kterou tam vložil právě Karel Bělina a kam můžete napsat vzkaz, podepsat se či tam zanechat peníze na
další údržbu. Peníze se dříve, jak je to
ve světě běžné, mohly vkládat do kasičky na stole na nábřeží. Ta však, ač
pevně přišroubovaná, tam vydržela
pouhé dva dny. Pak někdo nelenil, přinesl si pilku, šroub upiloval a zmizela
jak kasička, tak vložené peníze. Bohužel, náš národ ještě čeká dlouhá cesta ke zlepšení!
A kdo se ptá, proč se trasa jmenuje
„Stříbrná vůle“, ten se dozví, že je to
vlastně poděkování. Pan Bělina ji tak
pojmenoval proto, že jak primátor Pelant, který našel v rozpočtu města
4000 Kč na lano, tak autor trasy jsou
prý stříbrovlasí dědci. A oba měli vůli,
aby v Děčíně něco hezkého vzniklo a
udrželo se.
Tedy díky vám, pánové, a všem,
kteří této krásné via ferratě pomohli
na světlo boží. Ludmila Panenková
NEBYTY 19913
BYTY 21914
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
Byt 2+1 OV s balkonem v centu Děčína 1 - Plavební
ulice, zánovní linka, plast. okna a
částečná rekonstrukce.
Nabídková cena:
99.000,- Kč
NOVÉ
Nabídková cena:
850.000,- Kč
21214 - Rodinný dům o velikosti 7+2 po částečné rekonstrukci, s udržovanou
zahradou v Děčíně - Chrochvicích. Nabídková cena: 2.200.000,- Kč
21114 - Pronájem bytu 1+1 v Děčíně 9, ul. Na Pěšině, v I. patře panelového
domu. Nájem + elektřina + služby: 6.000,- Kč
20914 - Neudržovaný vesnický objekt (894 m2) na okraji obce Malý Šachov,
u hlavní silnice směr DC - CL. NUTNÁ REKONSTRUKCE. Cena po slevě: 510.000,Kč
19813 - 2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení,
s vlastním plyn. topením, vhodný k rekonstrukci. Cena po slevě: 478.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul.,
o výměře 88 m2, ve 3. patře cihlového domu. Cena po slevě: 1.090.000,- Kč
18012 - Zdvojená zahrádka v kolonii za žel. přejezdem, směr Boletice, výměra
982 m2 a možnost připojení na eletřinu a rozvod vody. Cena po slevě: 74.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
10. července 2014
Ohrožený lesopark
pod Kvádrberkem
Není to tak dlouho, co mnoho obyvatel Děčína a zvláště pak čtvrti pod
Kvádrberkem obdivně četlo a listovalo v rozsáhlé knize pana Jozy o tomto
kopci a lokalitě pod ním.
S úctou si každý musel vzpomenout
na ty zkrášlovací, turistické, alpské,
ale i jiné spolky, které se snažily něco
zanechat svým potomkům a zkrášlit a
zpříjemnit okolí sobě i dalším.
Lesopark pod Kvádrberkem zná
každý, a díky městu i jiným iniciativám za jeho postupnou rehabilitaci.
Pejskaři, rekreační běžci, romantici i náhodní příchozí - vězte, že soukromé iniciativy za podpory města
však mohou tuto dlouhodobou snahu
i mařit...
Již drahná léta se ve spodní části
rohu parku krčí torzo vyhořelého dřevěného srubu a město s touto ruinou
dlouhou dobu nic nedělalo. Náhodné
informace však slepují střípky jeden
k druhému a zdá se, že to byl záměr.
Jakákoliv aktivita zde by totiž znemožnila pomalu chystanou investici,
která je již zjevná. Kdysi prodané pozemky do soukromých rukou a statut
územního plánu dovolují postavit na
kraji parku rodinné domy.
A také se v tom směru již věci dějí.
Pozemky jsou čištěny a planýrovány,
technika jezdí přes park a minulý týden padl veliký (nutno přiznat, že nezdravý) strom.
Pozemky jsou, pravda, odděleny
hradbou zeleně, takže by snad neměly být natolik rušivým elementem.
Problém je ale s příjezdem k plánovanému domu (časem jistě k více domkům). Logicky by každého napadlo,
že příjezd by město mělo povolit jen
přes stávající ruinu a podmínit vybudování cesty její likvidací a oddělením této cesty od zbytku parku hradbou zeleně. Rozhledové podmínky by
byly sice horší, ale máme takových
míst v Děčíně mnoho a cennost lokality by měla tuto skutečnost ospravedlnit. Město se zbaví ruiny a investor
bude moci jezdit ke své nemovitosti.
Magistrát však projednává v současné době variantu jinou.
Proč nechat řešení na stavebníkovi, který dobře věděl, do čeho jde? Postavíme silnici novou a přes park. Její
trasu už stejně technika svými vjezdy
na pozemek naznačila. A tu ruinu pak
jistě někdo (že by opět město?) odstraní. Za takové logiky by však město nemuselo to ožehavé místo od předchozího majitele (údajně Technické
služby...) kupovat. Jedině, že by vše
bylo předem domluveno... Třeba po
odstranění stavby se toto místo majiteli pozemků nad ním bude také hodit
a co by s takovým kouskem mohl mít
odbor majetku za záměry, že?
Snad se mýlíme a nejde o několik
věcí najednou - pomalou degradaci
parku za asistence města, nehospodárné jednání úředníků a zmaření eventuálních jiných ušlechtilejších záměrů s tímto ošklivým místem...
Ovšem i jen jedna z těchto věcí by
byla alarmující.
Občanské sdružení DCCC
Pozn. red.: Odpověď magistrátu se
nám do tohoto čísla již nevešla, rozhodně ji ale najdete v čísle příštím.
Všichni, kdo jezdí nebo chodí dolem Domova pro seniory na Kamenické ulici, si všimli, že se zde v těchto dnech přistavuje a bourá... Více nám k tomu
sdělila Markéta Lakomá, tisková mluvčí magistrátu: Rekonstrukce domova
pro seniory byla zahájena předáním staveniště letos v květnu. Realizace je pak
rozdělena na dvě etapy. V první probíhá rekonstrukce objektu A a C, ve druhé
bude realizována rekonstrukce objektu B s termínem zahájení prací v březnu
2015. Termín předání kompletně dokončeného díla by měl být v červenci 2015.
Rozpočtové náklady stavby činí dle smlouvy 38 358 254 Kč bez DPH. Všechny
tři objekty projdou kompletní rekonstrukcí. Dojde k rozšíření objektu C přístavbou do dvorní části, objekty budou nově zatepleny a položena bude nová
střecha včetně půdní vestavby. Dojde ke změně vnitřní dispozice tak, aby prostory pojmuly 101 klienta a byl zachován vysoký standard bydlení a péče. V
objektu C bude provoz kuchyně, která je vybavena dnes standardním vybavením pro přípravu a distribuci jídel.
-blc, lp-
Dobří lidé ještě žijí
Chtěl bych touto cestou poděkovat
neznámému či neznámé, který nebo
která mi v týdnu na konci června vrátil klíče od auta, jež jsem ztratil na
parkovišti u Kauflandu.
Po příjezdu vozíkem s nákupem k
autu jsem s úděsem zjistil, že klíče
nemám. Je to ojetina, takže mám jen
jedny, a tak bylo jediné řešení - nákup dát na informace a dojít naproti
do autoservisu, jestli mi pomohou.
Než jsem stačil pánovi na informacích
povědět celou historii, sáhnul pod
pult, vyndal klíče a optal se, jaké mám
auto a SPZ. Po mojí odpovědi řekl, že
je před chvílí někdo přinesl.
Musely mi tedy vypadnout přímo u
auta, anebo ještě hůř, nechal jsem je v
zámku. A jsem rád, že ještě jsou takovíto lidé.
Ještě jednou děkuji.
A. Lachman
Bezručova 933/3, Děčín 4 tel. 412 151 093 www.princetour.cz
Na dovolenou nemusíte pouze k moři. Naše cestovní agentura Vám nabízí
množství poznávacích zájezdů v Čechách i v zahraničí.
Benátky a opera ve Veroně
5. 8. - 9. 8. 2014
Benátky - Lago di Garda - Sirmione - opera Carmen - Vicenza - Padova
5 390,-
Švýcarský Wallis
18. 8. - 24. 8. 2014
8 990,-
Bretaň - tajemná a kouzelná
11. 8. - 17. 8. 2014
8 890,-
A mnoho dalších zajímavých nabídek na Vás čeká u nás v cestovní agentuře.
číslo 26
Publicistika, inzerce
7
Lanovka na Pastýřskou stěnu
Turista potřebuje něco zvláštního, výjimečného, co jinde nevidí
Letos na jaře jsem jel opětovně lanovkou v Ústí nad Labem z obchodního centra Forum na Větruši. Nemohlo mne napadnout při mých úvahách
o Děčíně nic jiného, než myšlenka,
proč takovou lanovku nemáme také.
Přitom nápad na výstavbu lanovky
ze Smetanova nábřeží na Pastýřskou
stěnu se datuje již do 90. let minulého
století, tedy mnohem dříve, než byla realizována
lanovka v Ústí nad Labem.
Při hrůze seřazovacího
nádraží pod lanovkou v
Ústí mi před očima kontrastovalo ze dvou stran
nádherné labské údolí a
ze zbývajících dvou Děčínský zámek a Pastýřská
stěna.
Dalším nezbytným
předpokladem, který ale historicky
máme k dispozici, je parkoviště pod
knihovnou, nutné pro nástupní stanici lanovky.
A to nemluvím o přístavišti pro výletní lodě, které je v tomtéž místě ve
vzdálenosti cca 100 metrů od plánované nástupní stanice lanovky na
Smetanově nábřeží.
Při svých úvahách jsem šel ještě dál.
Potřebujeme zvýšit turistický ruch
v regionu. Napadlo mne současně propojení zámečku na Pastýřské stěně se
zoo, a máme spolu s rekonstruovaným
zámkem celý turistický komplex.
Statistiky nám říkají, že zahraniční
turista ve své většině přijede do Česka, navštíví Prahu, pak Český Krumlov a odjíždí... Pojďme vstoupit do tohoto zaběhnutého klišé. Realizujme
výstavbu lanovky a vytvořme spolu s
rekreační oblastí Hřensko turistický
komplex, jehož obdoba není nikde jinde v Česku možná.
Výsledkem by mohlo
být, že onen pomyslný
zahraniční turista při návštěvě Česka nejenom absolvuje prohlídku Prahy a
Českého Krumlova, ale
při vhodné a nutné propagaci přijede k nám, do Děčína.
Využijme těchto předpokladů, které nám příroda v Děčíně nabízí!
Využijme této komparativní výhody, kterou nám dává labský
kaňon v Děčíně! Vždyť investice pro
výstavbu lanovky činí cca 60 miliónů
korun, případné náklady na slušné napojení na zoologickou zahradu a Pastýřskou stěnu přijdou na cca 10 miliónů Kč. Pro porovnání, jenom náklady na plánovanou a jak se již jednou
potvrdilo, zcela neživotaschopnou
výstavbu výtahu na Pastýřskou stěnu
z Labského nábřeží činí odhadem 20
miliónů Kč.
Při pojmutí celého záměru na vytvoření turistického komplexu ve spojení se Hřenskem máme šanci získat
financování ze státních prostředků pro
cestovní ruch, případně z dotačního
titulu v rámci integrovaného regionálního operačního programu pro roky
2014 - 2020.
Je nutné se zmínit i o tom, že samotný provoz lanovky je samofinancovatelný a náklady na případné spolufinancování se jednoznačně vrátí z
peněz, získaných v rámci razantního
zvýšení turistického ruchu.
Ing. Pavel Sukdol,
místopředseda OHK Děčín
Družinka skautek Sněženky z děčínského 1. koedukovaného oddílu STOPA
se rozhodla obnovit zašlou slávu Thielova pramene, který se nachází nedaleko Krásného Studence. Sněženky si tento pramen vybraly kvůli jeho poloze
a malebnému prostředí. Většina obyvatel města o prameni nemá ani tušení,
a tak k němu skautky vyrobily informační tabuli a ukazatel. Thielova studánka určitě stojí za krátkou procházku.
-tč-
Přestěhujme se do Varnsdorfu
Pana Martina Zíku znám delší dobu
a nemohu jinak, než s ním v řadě věcí
naprosto souhlasit.
Jeho hlas se začal ozývat v iniciativě Park, která měla kdysi při stavbě
Hypernovy ochránit park před kinem
Sněžník. A na jeho slova ve všem došlo! Nemáme ani část parku, ani odborné dopravní hřiště pro děti.
Jeho podnikatelské kavárny se zdály zpočátku být také super věcí, která
podnikatelům pomůže. Postupně se
ale stávají schůzkami nespokojených
lidí, nebo lidí hudrujících bez konkrétních návrhů na změnu.
Ono také - jakou změnu? Jak ji uměle vyvolat?
Magistrát pomáhá, jak může, ale
legislativa, která se tvoří „tam nahoře“, tedy v parlamentu, je neúprosná.
A tak se město dál plní „nepřizpůsobivými“ občany, podnikatelé dál živoří, státní peníze na spoustu dobrých
věcí dál nejsou, zato na horentní nájmy vychytralých podnikatelů a realitek se v kase státu najdou.
Nyní nás pan Martin Zíka kritizuje
z Varnsdorfu, kam se přestěhoval, protože tady mu podnikání nešlo (?) a kde
jsou prý podnikatelé mnohem energičtější a rozumnější, a také šikovnější!
Umějí se semknout a s krizí si poradit.
A my, kteří jsme zůstali v Děčíně,
se držíme zuby nehty nad vodou a čekáme, jestli přijdou lepší časy. To tedy
znamená, jestli třeba nezkrachuje
Kaufland nebo Tesco, kam chodí naprostá většina obyvatel Děčína nakupovat. A vlastně ještě do Lidlu a Alberta a nyní nově ještě do OC Pivovar.
Vrátit doba zpět nejde, malé krámky netáhnou, pokud nejsou skutečně
úzce specializované.
Bude nás asi tady stále méně a
méně. Ale nezoufejme, Varnsdorf a
Rumburk na nás čekají s otevřenou
náručí.
Nebo ne?
Radim Novák st.
Pozn. redakce - Dopis jsme samozřejmě poslali Martinu Zíkovi k vyjádření, zde je odpověď:
Vážený pane Nováku a milí čtenáří
týdeníku Princip.
Je tomu skutečně tak, že nejen ve
Varnsdorfu a Rumburku, ale také v
dalších obcích Šluknovského výběžku s otevřenou náručí přivítáme každého šikovného člověka, který umí
své řemeslo a má rozum i srdce na
svém místě.
Jako živnostník mohu potvrdit, že
v těchto končinách má poctivá práce
smysl a najde se tu i dost lidí, kteří
umějí táhnout za jeden provaz. Konec
konců, například založení svépomocného družstva Mandava, vznik cechu
podnikatelů v cestovním ruchu či festivaly lokální ekonomiky (které se v
Děčíně nepodařilo uskutečnit) jsou
toho jasným důkazem.
Tady na „severu“ se nejen kecá, ale
i koná. Tak až Vám bude v tom slzavém údolí opravdu ouvej a budete mít
chuť začít nový život, podobně jako
já, ozvěte se. - Pokud si umíte najít
své místo ve společnosti, jste vřele
vítáni.
Martin Zíka
8
Publicistika, inzerce
10. července 2014
Vedoucí budou žalováni
Místo prázdninových dobrodružství děti čekal tábor hrůzy
Měly to být příjemně strávené dva
týdny letních prázdnin v lůně přírody. Místo nich však zažily tři desítky
dětí šok v táboře hrůzy. Rodiče připravují hromadnou žalobu na organizátory, do šetření celé věci se zapojily
jak příslušné úřady, tak neziskové organizace na ochranu dětí.
Pořízené fotografie dokládají otřesné ubytovací podmínky, v jakých byly
děti nuceny přebývat. Jeden z poškozených, Michal K. (9), popsal situaci:
„Museli jsme spát v dřevěných bednách, které neměly střechu, ale místo
ní byla jenom natažená nějaká plach-
ta. Do jedné takové bedny nás nacpali
dva a museli jsme tam být spolu.“
Fotografie, které se Michalovi podařilo tajně pořídit, vydávají děsivá
svědectví. Zachycují provizorní stavby z hrubých prken, bez jakéhokoliv
klimatizačního či hygienického zázemí. Na ploše menší než 2x2 metry se
uvnitř na tvrdých dřevěných pryčnách
tísní bezbranné nevinné děti.
Děti žily jako zvířata
„Je neuvěřitelné, jaké zrůdy mezi
námi žijí,“ kroutí nad případem nevěřícně hlavou ing. Josef Šablatůra z
nadace Naše děti. „Je to degradace
lidských bytostí na úroveň jateční zvěře, děti zjevně nebyly nijak chráněny
proti nepřízni počasí, teplotním výkyvům, hmyzu a dravé zvěři. Jejich jedinou a pohříchu nedostatečnou ochranou byla jakási provizorní plátěná
stříška.“
Šikana a psychoteror
Tristní nedostatky v ubytování však
nebyly jedinou bolestí na tomto táboře. Děti byly také vystaveny soustavné šikaně a psychickému týrání. „Nikdy nás nenechali vyspat. Každé ráno
nás ve stejný čas budili hrou na trubku a pak nás nutili stát před stožárem
s vlajkou a poté provádět různé pohyby,“ vzpomíná se slzami v očích další
z účastníků tábora, Alena K. (11).
Organizátoři tábora nebyli schopni
zajistit ani základní internetové připojení, čímž děti ztratily prakticky jakoukoli možnost si kreativně aktualizovat své statusy na facebooku. Místo
toho byly opakovaně nuceny k bezduchému sběru neoznačených lesních
plodů neznámého původu nebo k pohybu v bezprostřední blízkosti nekolaudovaných staveb agresivních mravenců. „Podobné činnosti rozhodně
nepatří mezi vhodné stimuly rozvíjející nepopsanou dětskou duši,“ vysvětluje psycholog Slavíček. „Vedle
nesporných rizikových aspektů je výsledkem pouze další otupení a zmechanizování myšlení, a v horším případě
i chronická sociální separace. Připomíná mi to praktiky nejrůznějších sektářských kultů a tzv. vymývání mozků.“
Život visel na vlásku
To vše je však jenom špička ledovce hrůz, které museli nezletilí během
14 dnů podstoupit. Další fotografie
zachycují například kruh dětí, držených bez jakýchkoliv ochranných pomůcek v kritické vzdálenosti od otevřeného ohně.
„Je to doslova hazardování s jejich
zdravím,“ soudí o táborových praktikách tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru plk. mgr. Ivo Smetáček (40).
„Lze hovořit o neuvěřitelném štěstí, že se nikomu nic nestalo. Nejde jen
o možnost vzplanutí oblečení nebo
vlasů, ale také o vystavení toxickým
produktům spalování, které mohou
snadno vést k udušení.“
Celou kauzu si nyní převezme Policie ČR, která případ prošetří.
Patrik Vogltanz
Pozn. redakce: Prázdniny se blíží,
varujeme tedy rodiče, ať si dobře prověří tábor, kam svou ratolest pošlou.
Aby neprožilo stejnou hrůzu...
Městské divadlo má prázdniny
Konec, školy, začínající prázdniny
a dovolené jsou mimo jiné také předzvěstí konce divadelní sezóny. Tento
prostý fakt se nevyhnul ani děčínskému divadlu. Ano, 22. června byla
ukončena divadelní sezóna 2013/
2014. Bylo v ní odehráno přes 110
představení, včetně přenosů MET v
kině Sněžník.
Potěšitelné je, že návštěvnost děčínského divadla je stále velká a mnoho
představení bývá vyprodano. Je to
určitě známka toho, že úroveň programové nabídky je dobrá a divadlo nabízí divákovi to, co si přeje vidět.
Myslím, že si každý mohl vybrat to
své.
Návštěva divadla patří tak trošku ke
slavnostnějším chvilkám v dnešní
hektické době, kterou každý z nás prožívá. Určitě v tu chvíli zapomeneme
na běžné starosti. Nejen, že se třeba
potkáme s přáteli, ale také, a to hlavně, je tu jedinečná příležitost vidět živě
řadu našich vynikajících umělců.
Jednotlivé předplatitelské skupiny
nabídly svým divákům zcela určitě
dobrá a kvalitní představení. Mezi mé
favority uplynulé sezóny patřila tato
představení: „Popel a pálenka“, se kterým do Děčína přijelo Slovácké divadlo z Uherského Hradiště, a dvakrát
zhlédnutá „Tančírna“ pražského Divadla Radka Brzobohatého.
Pochopitelně i ostatní představení
byla pěkná.
Třešničkami na dortu po představení jsou i osobní setkání s herci v divadelní šatně. A tak, jako se na konci
představení tleská hercům, chtěl bych
i tímto způsobem zatleskat kolektivu
Městského divadla v Děčíně, řediteli
MgA. Jiřímu Trnkovi, všem jeho spolupracovníkům ve vedení, technickému týmu, pokladní, inspektorce hlediště, uvaděčkám, požárnímu preventistovi i těm, kdo se starají o úklid prostor divadla.
Programová nabídka na novou sezónu je zajímavá, a tak se děčínští diváci určitě mají na co těšit. Přesvědčit
se o tom může každý, kdo si vyzvedne ve stojanech divadla Katalog přeplatného 2014/2015 a nebo si nabídku přečte v červnovém vydání měsíčníku ENTER.
Jiří Lysák
číslo 26
Rozhovor
9
V letním kině letos uvidíme 14 premiér
Zástupce ředitele divadla a vedoucího kina Sněžník, Martina Poštu,
jsme oslovili, abychom se dověděli
trochu více o chystaném letním kině.
Proč jste se opět rozhodli pro
pořádání letního kina?
Když jsem před více než třemi lety
do kina nastupoval, přicházel jsem s
vizí, která měla jako hlavní motto „Víc
než kino“. Projekt letního kina je
ukázkovým příkladem tohoto cíle a
dokládá, že kino Sněžník není omezeno ani dramaturgií, ani svým prostorem. Motivací pro další ročník byla
i velká vlna pozitivních reakcí z minulého letního kina a zájem diváků,
jejichž počet loni překročil tři tisíce.
Připomeňte - je to již potřetí?
Ano, bude to už třetí ročník, který
si zařizujeme sami. A stejně jako loni
si půjčujeme špičkovou digitální techniku, abychom mohli hrát premiéry a
nabídnout nejlepší možnou kvalitu.
Digitální letní kino s dvanáctimetrovým plátnem je stále v rámci ČR mimořádné a v rámci kraje ojedinělé.
Doufám, že přilákáme návštěvníky z
širokého okolí.
Proč jste opustili koncept projekcí na dvou místech?
Je pravdou, že na rozdíl od loňského ročníku nyní budeme promítat celý
měsíc od 16. července do 17. srpna
jen na stadiónu na Starém Městě. Jsou
k tomu dva hlavní důvody. Prvním je
nákladnost odborné montáže, demontáže a přepravy na druhé místo, která
by letošní pronájem neúměrně prodražila. Druhým důvodem je jistota kryté tribuny, protože v kině Sněžník
bude probíhat oprava stropu a nebude
možné v případě špatného počasí zde
uskutečnit náhradní projekci. Prostor
se nám minule osvědčil a i diváci si
místo pochvalovali. Je zde dobrá dostupnost, možnost blízkého parkování nebo vstup přímo z nové cyklostezky. Věřím, že také ani nebudeme
rušit hlukem okolí.
vyjednat pro letní kino s distributory,
mám opravdu radost. Nabídneme čtrnáct premiér. To je dvojnásobný počet než loni. Mezi nimi dvě dětská
představení, horor, několik sci-fi a
také dvě divadelní představení. Žánrově jsem vycházel ze statistik návštěvnosti titulů letního kina loni, a tady
vítězí české komedie. Ty tedy mají
velké zastoupení. Ty představuje také
premiéra dramatu i černé komedie a
štěstí ze života. Už teď mě mrzí další
filmy i premiéry, na které jsem si zrovna nevzpomněl. Věřím, že každý si
najde to své.
prvního celovečerního filmu Miroslava Krobota „Díra u Hanušovic“ ve stylu a obsazení Dejvického divadla, která byla uvedena nyní i na MFF v Karlových Varech. My ji odehrajeme hned
dvakrát a první den bude i dnem premiéry pro česká kina. Druhý film, který už nyní má v programu plánovanou reprízu, je česká komedie „Zejtra
napořád“ ve hvězdném obsazení s Vicou Kerekes, Jiřím Lábusem, Filipem
Blažkem, Michalem Kavalčíkem (Rudou z Ostravy) a mnohými dalšími.
Stává se už tradicí, že v letním kině
uvádíme aktuální nový film Woodyho Allena a nejinak tomu bude i letos
s „Kouzlem měsíčního svitu“ a opět v
den premiéry pro ČR.
Poslední premiérou, kterou bych
ještě rád zmínil, je pohádka Jana Svěráka „Tři bratři“ podle scénáře Zdeňka Svěráka a s hudbou Jaroslava Uhlíře v hvězdném obsazení s Vojtou
Dykem, Tomášem Klusem, Bolkem
Polívkou a mnoha dalšími.
stavení jsme chtěli uvést přímým přenosem živě, ale začínají pro běžná
kina od osmi hodin večer, kdy nebude pro letní kino ještě dostatečná tma
a v klasickém kině Sněžník se nebudou moci uvést díky opravám na sále.
Protože jsme nechtěli, aby Děčín o
tato představení přišel, uvedeme je jen
několik dní po přenosu ze záznamu.
Budou to technicky asi nejnáročnější
projekce letního kina, protože budou
vyžadovat nahrání kvalitního záznamu bez vad a titulkovací zařízení.
Bude to pro nás velká výzva a zároveň zkušenost.
Mluvil jste o dvou divadelních
představeních. Která to budou?
Uvedeme letos dva záznamy divadel. Jedním budou „Tři mušketýři“ z
Plzně a druhým „Monty Python živě
(převážně)“ z Londýna. Obě tato před-
Budete tedy hrát i za deště?
Pokud přijdou diváci, pak právě
díky kryté tribuně déšť projekci neohrožuje. Vadí nám vichřice, uragány,
prostě to, co technicky neumožní promítat. Na počasí je ale také závislá
doba začátku projekce, která se může
posunout až do skutečného setmění.
Chystáte nějaké změny v zázemí stadionu?
Chceme udržet vysoký divácký
komfort. Ve spolupráci s restaurací v
areálu připravujeme širokou nabídku
občerstvení, popcornu, nápojů i grilování. Restaurace letos dokonce připravila možnost s lístkem do letního
kina získat až 20% slevu na menu před
filmem s rezervací stolu předem. Velkou změnou bude změna umístění
vstupního turniketu a pokladny do
blízkosti tribuny, aby diváci nečekali
ve frontě na nákup lístků na ulici
mimo areál.
Nové zázemí pokladny nám i snad
dovolí použít tiskárny pro výdej lístků a urychlit tak prodej. Co se týče
prodeje vstupenek, vítáme rezervace
předem, protože alespoň budeme vědět, na jaký počet lidí se máme připravit. Po zkušenostech se zvukem u
některých loňských projekcí, budeme
letos instalovat i silnější hlavní zvukovou aparaturu.
A jaké nabídne letní kino letos
premiéry?
Z programu, který se mi podařilo
A filmy mimo premiéry?
To je velmi těžká otázka. Snažil
jsem se sestavovat program, aby nevznikala hluchá místa. Letní kino nabídne ty nejlepší snímky, které za poslední půlrok vznikly.
Dobře, tak jen rychlý výčet filmů,
které mě teď napadnou: příjemné Vejdělkovy „Něžné vlny“, v Českosaském Švýcarsku natáčený „Grandhotel Budapešť“, legendární „Pulp Fiction: Historky z podsvětí“, nezapomenutelný Leonardo DiCaprio ve „Vlku
z Wall Street“, formule na velkém
plátně v „Rivalech“ a filmy „Lásky
čas“ i „Walter Mitty a jeho tajný život“, které navozují příjemný pocit
A jak je to letos cenově? Víme,
že to je vždy velký oříšek...
Podařilo se vyjednat pro letní kino
ceny, za které by film nebyl uveden
snad ani v klasickém kině včetně
Sněžníku, o multiplexech ani nemluvě. Běžné vstupné se pohybuje od 80
do 120 korun, přičemž jsou dvě výjimky, a to divadelní záznamy, kdy
cena je pevně stanovená pro všechna
kina, tudíž s ní nelze hýbat.
Chcete ještě něco říci závěrem?
Chtěl bych poděkovat všem místním sponzorům a podporovatelům,
kteří nám finančně nebo svými službami pomohli. Poděkovat také statutárnímu městu Děčín za finanční podporu tohoto projektu. Zvu všechny na
digitální premiérové letní kino. Jen
diváci teď ukáží, zda měly vynaložené náklady a měsíce příprav smysl.
Těším se se všemi na setkání v „Letním kině Sněžník na stadionu“.
Přejeme tedy, ať všechno klapne
a lidé se baví.
L. Panenková
10
Z děčínských škol, inzerce
10. července 2014
Co nového v děčínských školách?
Basketbalový turnaj EOA
Závěr školního roku patří jako obvykle sportovním akcím. První z nich
byl basketbalový turnaj, který proběhl dne 23. 6. 2014 v ČEZ Aréně Děčín. Tentokrát se organizace ujal projektový tým 3.S z děčínské Evropské
obchodní akademie.
Ještě před vypuknutím jednotlivých
zápasů byly vyhlášeny výsledky sbírky „Víčka pro Jeníčka“, která probíhala na naší škole v posledních měsících školního roku. Nejvíce víček nasbírali studenti 3.E, kteří obdrželi dort,
stylově ve tvaru víčka. Dort zajistil
Karel Liška ze 2.A. Tato třída také
celou akci organizovala.
Turnaje se zúčastnilo celkem 6
týmů. O vítězi celého klání se rozhodlo podle bodového hodnocení.
Výsledky:
1. místo 2. S
2. místo 3. S
3. místo 4. S
Všem blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast a všem fandícím studentům za podporu.
-lici-
Zájezd do Anglie
Na konci každého školního roku
mají studenti EOA příležitost vycestovat v rámci výuky cizích jazyků do
zahraničí. Tentokrát byla cílem cesty
Anglie. Všichni účastníci byli ubytování v anglických rodinách a mohli tak
porovnat i běžný život v Anglii a u
nás.
Dne 8. 6. 2014 vyrazil autobus s
„Angličany“ na cestu. Po 18 hodinách
jízdy začal náročný program zájezdu,
který byl však skvěle zorganizován.
Poděkování tak patří také průvodkyni Elišce z CK K-tour. Studenti navštívili Londýn a jeho nejvýznamnější památky, podívali se do Windsoru,
seznámili se s rodištěm W. Shakespeara - městečkem Stratford upon Avon,
poznali Oxford a významná místa jako
Bath, Salisbury a Stonehenge. Poslední den strávili znovu v Londýně a v
nočních hodinách se pak vydali na
zpáteční cestu.
Všichni si zájezd velmi užili a budou na něj určitě dlouho vzpomínat.
A takto hodnotila zájezd jedna z
účastnic:
„Anglie byla skvělá. Super zábava,
nikdy nebyla nuda. Jsem ráda, že jsem
mohla jet, ale mrzí mě, že to bylo tak
krátké. Kdyby to šlo, vrátila bych se
zpátky.“
-lici-
„Evropský“ fotbalový turnaj
INZERCE
Poslední akcí tohoto školního roku
Evropské obchodní akademie byl fotbalový turnaj, který se uskutečnil 26.
června na fotbalovém hřišti FK Řezuz
Děčín. Ke hře nastoupilo celkem devět týmů. Další dva týmy (dívky 3.E
a profesorky) se postaraly o exhibiční
utkání. Role rozhodčích se ujali ing.
Jiří Petrášek a ing. Ladislav Kučera.
Jednotlivé zápasy probíhaly podle ligových pravidel, hrál tedy každý s
každým a sčítaly se body. Viděli jsme
řadu napínavých soubojů a krásných
gólů.
Exhibiční utkání mělo spíše pobavit publikum a tento účel splnilo dokonale. Z vítězství se těšil tým profesorek. Oba týmy získaly za svůj výkon dort Marlenka.
Nejlepším hráčem turnaje byl zaslouženě vyhlášen mgr. Petr Štácha.
Zvítězilo mužstvo 4. A, druhou pozici obsadili hráči 3. A a třetí místo získali chlapci z 1. A.
Blahopřejeme nejlepším, děkujeme
všem zúčastněným a těšíme se na další ročník tohoto úspěšného projektu.
-lici-
Máchovka na indiánském výjezdu
Ve dnech 23. 6. - 25. 6. se vydal
Školní klub a Družina ZŠ a MŠ Máchovo náměstí do Srbské Kamenice
do penzionu Romance, kde děti strávily krásné tři dny v indiánském duchu.
Na programu byl indiánský tanec
kolem totemu doprovázený zvuky
bubnů, slavnost světel, výroba a pouštění lodiček, procházka po naučné
stezce a sbírání borůvek. Za jednotlivé aktivity sbíraly děti smajlíky, které na konci vyměnily za odměny. Přejeme všem malým indiánům krásné
prázdniny a návrat do školních lavic
s úsměvem a ve zdraví.
-jaku-
Rubriky, inzerce
číslo 26
O autorovi: Max Kašparů je spisovatel, premonstrátský diákon, psychiatr, esperantista a autor dvaceti esejistických knih přeložených i do polštiny, italštiny a francouzštiny.
ta studu, rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou předchozích
plynoucí pocit tíživé bezmoci.
Diagnóza
Co se stalo s naší dobou?
Zažíváme vážnou krizi? Proč mají
najednou lidé pocit, že se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká? Dnes pohledem autora, který zná českou duši přímo zevnitř.
Každý student lékařství je už od
prvního ročníku studia veden svými
profesory k tomu, aby si u každého
pacienta položil dvě zásadní otázky proč a jak. Proč má nemocný potíže?
Otázka diagnostická, která vede k určení choroby. Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení. Je-li naše společnost nemocná, a
ona bezesporu nemocná je, klademe
si obě otázky všichni.
Až na několik vrcholných politiků,
kteří mají většinou jiné starosti, než
jaké musí řešit lid obecný.
Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze
současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus.
Z mého pohledu nepůsobí v této
zemi tajemné abstraktní -ismy, ale
hlavně tři silně zhoubné choroby. Ztrá-
„Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student
z Asie svůj roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstižnější
bylo jeho hodnocení klimatu v naší
zemi. Měl pravdu.
Z české kotliny se kamsi vytratil
stud.
Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu.
Dítě se nestydí zesměšnit učitele,
muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou
hanbou žít jako parazit nebo veřejně
propagovat zlo.
Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a podvádět?
Svoji velikou vinu na tomto stavu
mají také ty sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii a z tragédie banalitu.
Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby.
Normy chování nám prezentují
svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu.
Ony totiž zaujaly místo jako vzory
po moudrých básnících a osvícených
autoritách, do kterých by „moderní
český sjednocený Evropan už ani nekopl.“ Z pořadů některých televizních
stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče většinou krev,
adrenalin, testosteron...
Z této skutečnosti chápu, proč se
užívá termín televizní kanály. Kdykoli
stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projednává
činy mladého delikventa, mám skoro
pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v
této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí.
Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě! Ti mají jiné starosti. Stá-
11
vající garnituře jde o to, aby se ve službách různých mafií udržela u moci co
nejdéle jakoukoli strategií, a ti, kteří
mlsně hledí na jejich místa, hledají
taktiku, jak by je mohli vystřídat.
Bez onoho přežitku, kterému se říkávalo stud. Obyčejní smrtelníci v této
zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A
proč by ne! Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle
shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět
za nic nestydí.
Navrhoval bych celospolečenskou
infuzi studu a vybraným jedincům
implantovat svědomí.
(Dokončení příště.)
Tenhle recept znáte?
Borůvkový tvarožník
Suroviny: 500g tvarohu, 3 vejce, 3
lžíce hrubé mouky, 100 g cukru, vanilkový cukr, 1/2 prášku do pečiva,
100 g másla (na pečení), borůvky
(podle chuti).
Utřeme máslo s cukrem a žloutky a
postupně přidáme vše ostatní (kromě
borůvek). Sníh z bílků zlehka vmícháme až nakonec!
Takto vytvořené těsto nalijeme z
poloviny do kulaté formy, bohatě za-
sypeme borůvkami, zalijeme zbytkem
těsta a znovu nasypeme borůvky. Pečeme v troubě na 180 stupňů, až se
udělá zlatavá kůrka.
12
Kulturní a společenský servis
10. července 2014
Loučení boletických loutkářů
Z ledu ven na Valašsku
Členové loutkového divadla, které je zájmovým útvarem DDM Boletice, se
poslední červnovou středu s dětmi rozloučili pohádkou „Drak a kašpárek“. -ik-
Jedinečné a prestižní kulturně společenské akce Valašské kumštování ve
Valašských Kloboukách se již pošesté spolu se svými díly účastnili také
členové děčínského STO Z ledu ven, fotograf a radosta spolku Pavel Dvořák, fotograf Bohumil Eichler a malíř Jiří Pinka.
-boe-
„Květinová“ synagoga
Rozloučení „deváťáků“
Nádherný koncert pěveckých sborů Kvítek a Pomněnky se uskutečnil v děčínské synagoze v pondělí 23. června. Pod vedením sbormistryně Ivy Hančové děti předvedly, co se za rok v ZUŠ naučily. A bylo toho tolik, že potlesk rodičů a ostatnícn návštěvníků právem dlouho neutuchal... -lp, pp-
Knihovní sál děčínského zámku v úterý 24. června odpoledne hostil slečny
a mladé pány z 9. A a B Základní školy Komenského náměstí. Došlo zde ke
slavnostnímu rozloučení s povinnou školní docházkou a krom množství
květin, humoru a vtipů došlo i na slzičky...
-lp, blc-
Unikátní výstava historie plastikových modelů
Naprosto unikátní sběratelská výstava plastikových modelů byla zahájena ve středu 25. června v 17 hodin v Oblastním muzeu Děčín. Autor výstavy „Plastikové modelářství v Československu v letech 1968 - 1989“, pan Tomáš Mika (zcela vlevo), je zachycen na našem snímku s ředitelem muzea, Milanem
Rosenkrancem, který vernisáž uvedl.
-lp, pp-
číslo 26
Kulturní a společenský servis
13
L. Cafourek v Café galerii
DDM a loučení se školním rokem
Café galerie na Náměstí Svobody v Děčíně výzdobu svých stěn opět pozměnila - nyní zde visí obrazy děčínského autora Ladislava Cafourka.
Z vernisáže nakonec pro nemoc sešlo, ale v příštím čísle se dozvíte vše,
s L. Cafourkem máme pro vás již nachystaný rozhovor.
-lp, ab-
Rozloučení se školním rokem uspořádal boletický DDM ve čtvrtek 26. června. Děti opékaly uzeninu, hrály si a soutěžily na zahradě DDM, dováděly na
trampolíně a jiných atrakcích.
-ik-
Ukradená galerie jede i během prázdnin
Zase něco úplně jiného nám ukázala Ukradená galerie ve Zbrojnické ulici ve čtvrtek 26. června - zajímavé a krásné koláže zde představila Eliška Kremlová
(na levém snímku vpravo), děčínská rodačka, dnes žijící v Praze. A po týdnu se „ukradenka“ opět mění a přináší výtvarné instalace Viktorie Rybákové z
Chebu.
-pp-
Děčínský zámek v podání Emilie Mrazíkové
Zámek v hledáčku - tak zní název fotografické výstavy Emilie Mrazíkové (zcela vlevo), zahájené vernisáží ve středu 2. července v kavárně Na cestě na
děčínském zámku. Uvedla ji autorčina přítelkyně Věra Bauerová (na levém snímku vpravo) slovy: „Miluška zvolila černobílé fotografie, její pohled na věci
je vždy zajímavý a ojedinělý.“ Sama autorka pak návštěvníkům svěřila, že fotografie jsou průřezem za posledních pět let, a že svou pozornost zaměřila na
zámek, protože od té doby, co odešla ruská vojska, se změnilo mnoho. O hudební složku se postarala děčínská pěvecká sešlost SaH.
-ab-
14
Jiné světy
Území Miró
MALLORCA
s dětmi
Dalším zajímavým muzeem v Palmě je Museo de Mallorca, sídlící v
budově ze 17. století stojící na Carrer
de Portella. Prohlédnout si v něm můžete archeologické nálezy, umělecká
díla, artefakty muslimské kultury, řezbářská díla a sbírku gotických maleb.
V sousedství palmské burzy La
Slotja, kterou už jsme si představili,
stojí Consolat del Mar, což je sídlo
baleárské ostrovní vlády.
Jednou z mála pozůstalostí po Maurech jsou přes tisíc let staré Arabské
lázně z 9. - 10. století. Lázně se rozdělovaly do dvou komor, v jedné byla
vytápěná podlaha a proudila horká
pára, druhá sloužila jako chladící.
V Palmě se pravidelně konají dva
trhy - Baratillo na Avinguda Gabriel
Almar y Villalonga a Mercat Olivar
na tržnici Olivar. Olivar je nejvyhledávanější tržnicí v Palmě, kde seže-
10. července 2014
18
nete čerstvé ovoce, zeleninu a zejména ryby. Je to ideální místo pro pozorování mallorského života.
Pro děti je zajímavá prohlídka Pueblo Espaňol, kde jsou k vidění zmenšeniny nejvýznamnějších španělských
domů, paláců a jiných památek, postavených jako jedna velká vesnice.
Zpestřením jsou ukázky místních řemesel.
Úžasná je návštěva „Území Miró“
v oblasti Marivent. Tvoří ho budovy
a prostory, které byly majetkem Joana Miró a dnes je vlastní nadace „Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca“.
Joan Miró je autorem tisíců uměleckých děl výjimečné hodnoty. V „Území Miró“ je k vidění více než 6 000
maleb, kreseb, črt, soch a jiných uměleckých exponátů. Kromě jiného se
zde pořádají výstavy, koncerty, konference apod.
Pavel Panenka
Tržnice Olivar
Consolat del Mar
Pueblo Espaňol
Arabské lázně
Ze světa slavných
Tento bubeník, zpěvák, textař, herec, politik, publicista, scénárista, divadelník, naivní malíř a spisovatel oslavil ve středu 9.
července 71. narozeniny.
Je synem známého českého hudebníka,
písničkáře Františka Čecha pražského.
Vyučil se televizním opravářem, poté
studoval hru na bicí na pražské konzervatoři. Jako bubeník působil v jazzových
souborech, až se v r. 1963 stal členem skupiny Olympic, se kterou účinkoval v Divadle Semafor. Z té doby pochází umělecké
přízvisko Ringo podle bubeníka Beatles.
V Olympiku začal psát své první písňové texty. V roce 1965 byl vyhlášen nejlepším bigbeatovým bubeníkem. Vzápětí
odešel do Las Vegas, kde hrál na bubny v
František „Ringo“ Čech lidi baví
Černém divadle hotelu Tropicana. Zde
měl poznal a zahrál si s mnoha předními
jazzovými hudebníky.
Po návratu v r. 1967 sestavil špičkový
bigbeatový orchestr Rogers band. Po roce
se svým bratrem, saxofonistou Svatoplukem Čechem, z této skupiny odešel a založil rockovou skupinu Shut Up, která také
vystupovala v Divadle Semafor.
V pozdějším semaforském představení
Kytice hrál poustevníka. V roce 1982 se
Shut Up přejmenoval na Skupinu Františka R. Čecha. Ringo zde hrál na bonga a
vtipně koncerty moderoval. Stále psal texty pro sebe i mnohé další interprety, ale
také povídky, básničky pro děti, scénáře.
V televizi moderoval zábavné programy.
Po Jiřím Kornovi a Viktoru Sodomovi se
hlavní hvězdou jeho souboru stal velmi
nadějný zpěvák a skladatel Jiří Schelinger
(nejlepší album: Hrrr na ně...). S ním si zahrál ve filmech Romance za korunu a Na
startu je delfín, psali i divadelní hudbu.
Smrt Jiřího Schelingera v r. 1981 způsobila i zánik kapely. Sólové album František
Ringo Čech pak natočil se skupinou Projektil.
Poté více psal literaturu i scénáře a
maloval. V roce 1983 založil úspěšný
parodický divadelní soubor Čechovo prozatímní divadlo (Dívčí válka aj.).
V 90. letech působil rovněž v politice
(od Klubu angažovaných nestraníků po
ČSSD) a za sociální demokracii byl jedno
volební období poslancem. Nečekaně se
prosadil i jako naivní malíř.
Je bezesporu nepřehlédnutelnou „renesanční“ bytostí. Třicet let je ženatý a
s manželkou má dvě děti.
-pp-
15
Zábava
číslo 26
OSMISMĚRKA
ČÍRKA SIBIŘSKÁ žije na jezerech, bažinách a řekách vlhké sibiřské tajgy kolem ústí veletoků od Jeniseje po Anadyr. Přezimuje pak v záplavových oblastech kolem velkých jezer v nížinách v Číně, Jižní Koreji a
Japonsku. O způsobu života čírky sibiřské ve volné přírodě toho známe zatím velmi málo. Je to velmi plachý pták, který se navíc dnes vyskytuje na určitém omezeném a nikoliv právě snadno přístupném území. Jeho počty klesly pod 50 tisíc ptáků a populace je tak vážně ohrožena. Dříve tomu ale tak nebylo a zprávy z Japonska z počátku minulého století hovoří o hejnech čítajících až (tajenka 13 písmen). Jenže
čírka sibiřská byla hojně lovena, což dokládá jeden den roku 1947, kdy tři japonští lovci postříleli dohromady na deset tisíc těchto
krásných kachen! Čírky sibiřské se párují již v zimovištích, do hnízdiš přilétají koncem dubna až počátkem května. Hnízdo se
zpravidla nachází na zemi, ukryto mezi keři, pod vrbami nebo jalovci. Po skončení hnízdění dospělí ptáci přepelichají, a to tak, že
ztratí všechny letky naráz, takže nemohou létat. V tu dobu jsou kačeři zbarveni stejně nenápadně jako samice. Jinak ale mají krásné
peří s nápadnými zelenými, černými, bílými a hnědými znaky na hlavě. Čírka sibiřská si stejně jako všechny kachny hledá potravu
tak, že pátrá zobákem těsně pod hladinou. Silným a masivním zobákem pak vytlačuje vodu ven přes lamely na okrajích zobáku a
odfiltrovanou potravu polkne. Potrava je převážně rostlinná a zahrnuje široké spektrum od listů vodních rostlin po semena rostlin
rostoucích na souši. Kromě toho požírá i plže, hmyz a jiné bezoobratlé.
Ě L T T K S P Á L E N I
Š T Ě
T T E E O A K A P E Ř I N A C
O U Š N L R N S V I M O D E L
I O E O E Á I
L A V K M
T K N O O E O Í A Á K O T A A
Pozdě v noci bouchá někdo
na dveře kajuty. Cestující se
probudí a ptá se rozespalým
hlasem: „Co je? Co se děje?“
„Hoří! Lo hoří!“ volá čísi
hlas.
„A proč budíte zrovna mne?
Copak já jsem nějaký hasič?“
L D N Č J O N N K
P O R Á Ž K A É Á E R E G S Á
A M R R Y B A L K O C L M K V
R K O A Í K C G V S
I A L Ý O
Ů M L K N P N Á Ě Č N A L M V
P Á T K D E A E A
I V N J Ů R
Když ležela vedle mne na lůžku, můj vnitřní hlas mi říkal:
„To je v pořádku, relaxuj,
vzdy nejsi první doktor, který se občas vyspí se svou
pacientkou.“
Jenže jiný vnitřní hlas mi připomínal: „Ale Howarde, ty jsi
přeci veterinář!“
Č U D A K A K A A D N E L Á V
Manželka odsouzeného se při
první návštěvě ve věznici vyptává: „Jak se cítíš? Zvykneš
si tady?“
„Neměj strach. Je to tady jako
doma. Nikam nesmím a jídlo
taky za moc nestojí!“ uklidňuje ji trestanec.
sto tisíc
ptáků
OSMISMĚRKA
řešení
Mladá žena přijde do práce s
monoklem.
„Co se ti stalo?“ ptají se kolegyně.
„Muž mě zmlátil.“
„Myslely jsme, že odjel.“
„Já si to taky myslela.“
SUDOKU
řešení
3
5
8
2
7
1
4
9
6
8
4
2
1
6
7
3
5
9
6
3
7
9
5
4
2
8
1
5
9
1
8
3
2
6
7
4
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Angličtina, čelenka, čočka, dabing, dynamo, horolezec, kabelka, kakadu, karamel,
kávovar, kladina, kolotoč, kroj, krosna, láčkovec, lenochod, metla, model, mokřina,
moře, motorová pila, nálada, nezájem, oranice, palička, parůžek, patriot, pavilon,
peřina, pilot, porážka, relace, Rybalko, spáleniště, telecí, tenisová raketa, tunika,
válenda, vázaná květina, vojenské letiště, výlevka, žula.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
1
7
9
4
8
6
5
2
3
I
4
2
6
5
9
3
8
1
7
E U L T B I C I
K E L A L A N E N K Y E Ř O M
7
8
3
6
1
5
9
4
2
Ž T E E Ř I
9
1
4
3
2
8
7
6
5
A A T V Č I
2
6
5
7
4
9
1
3
8
I N T
R I Č S T CH C E Z E L O R O H
Zvoní telefon, zdvihne jej Pepíček. Z telefonu se ozve:
„Prosil bych hlavu rodiny.“
„Jakou - titulární nebo faktickou?“
16
Kultura, společnost, inzerce
OBLASTNÍ
MUZEUM
VÝSTAVY
do 15. října
PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ
v Československu 1968-89
do konce září
- MUDLŮM VSTUP POVOLEN aneb
Vítejte ve světě kouzel Harryho Pottera
Jedinečná sběratelská výstava
- KRAJINA LABSKÝCH PÍSKOVCŮ
v proměnách času
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Procházka starým Děčínem
Ptactvo Děčínska
Vývoj lodní dopravy na Labi
EXPOZICE NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU
Gotické umění na Děčínsku (+ katalog)
Zámecká zbrojnice
Zámek v proměnách doby
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
do 7. 9.
LADISLAV CAFOUREK
Výstava obrazů.
Magistrát města
ul. 28. října, Děčín I
do 31. srpna
V ZAUJETÍ
Výstava tří fotografů z Litoměřic - Josef
Rotter (detaily staré části města), Rostislav
Král (studoval obor fotograf v Děčíně a
představuje vývoj své tvorby), Patrik Pátek
(Litoměřice reportážně).
ZÁMEK DĚČÍN
st 8. 7., 19.00
barokní konírna
CAMERATA BACHINENSIS
5. koncert cyklu Zámecké podvečery s
hudbou 2014. Skvělé mladé těleso ze SRN
uvádí známé i zapomenuté skladby slavných barokních mistrů. Program: Telemann, C. Bach, Dornel, Molter, Janitsch.
ne 13. 7., 14.00
jižní zahrady
PREMIÉRA RYTÍŘOVY TŘINÁCTKY
Zábavné odpoledne pro celou rodinu ochutnávka nového piva Černý rytíř 13˚,
dětský golf a další povyražení, příjemná
hudba. Vstup volný.
JAZZOVÁ ODPOLEDNE
ne 13. 7., 15.00
Růžová zahrada
K příjemné náladě hrají OLD BOYS
PROHLÍDKY V ČERVENCI A SRPNU
Růžová zahrada denně 10.00 - 20.00
Jižní zahrady denně 9.00 - 20.00
Prohlídkový okruh „Zlatá léta děčínského zámku“ (Největší sláva a rozkvět thunovského sídla. - Salony v přízemí západního křídla, obrazárna, hlavní obytné pokoje piana nobile v jižním křídle a zámecká kaple sv. Jiří.): denně 9.00 - 18.00
Prohlídkový okruh „Návštěva u knížete
Františka Thuna“ (Zámek za časů nejvýznamnějšího člena rodu, někdejšího premiéra rakouské vlády a českého místodržícího. - Soukromé pokoje v přízemí jižního křídla, dětské pokoje, reprezentační
salony v západním křídle i pracovna posledního majitele v severním křídle.): denně 9.00 - 18.00
Prohlídkový okruh „Barokní perly zámku“ (Skvosty barokního umění - zámecká
konírna, Růžová zahrada, spojovací chodba, kostel Povýšení sv. Kříže): duben - říjen denně v 11.00, 14.00 a 15.30.
Expozice oblastního muzea: duben - říjen
denně 9.00 - 17.00
Ukradená galerie
Okruhy a expozice lze i spojovat
za snížené vstupné.
čt 10. 7., 19.00
Zbrojnická ulice
69. Ukradená galerie Děčín - Podmokly
H3T ARCHITEKTI
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
v Děčíně-Chrástu: květen až září - so, ne,
svátky 13.00 - 18.00
čt 17. 7., 19.00
70. Ukradená galerie Děčín - Podmokly
NORBERT HOLUB
brněnský básník, překladatel a výtvarník
ZÁMECKÁ KAVÁRNA
denně 10.00 - 18.00
DDM Děčín
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
do 31. 7.
PAVEL HOLEČEK - plastiky a obrazy
M. Hastings:
Katastrofa 1914-Evropa táhne do války ............ 625,-
M. V. Kratochvíl:
J. Oliver:
Bohatou nabídku letních dětských táborů
v různých prázdninových termíbnech a
také zájmových útvarů pro školní rok
2014/15 najdete na www.ddmdecin.eu.
Evropa tančila valčík (léta 1905-1914) ......... 319,-
BBQ - Kuchařka ............................................. 267,-
Rok zahradníka - praktický pomocník ............................. 369,Nejkrásnější výlety na kole ......................................... 299,Zdravě vařit, zdravě jíst - 300 receptů ..... 499,- ... AKCE... 199,Největší výběr map, průvodců a autoatlasů
10. července 2014
KINO
10., 11. a 13. 7., čt 19.00, pá 20.00, ne
17.30
LOVE SONG
Hudební komediální drama USA 2013,
titulky. Hrají: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Catherine Keener...
11. - 13. 7., pá 17.30, so a ne 15.30
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH
Komedie Fr. 2014, dabing. Hrají: Valérie
Lemercier, Kad Merad, Francis Perrin,
Daniel Prévost
12. a 13. 7., so 17.30, ne 20.00
JOE
Drama USA 2013, titulky, 12+. Hrají: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter,
Adriene Mishler, Heather Kafka...
12. 7., so 20.00
DIVOKÉ HISTORKY (+ závěrečný ceremoniál MFF Karlovy Vary)
Komedie/thriller Arg., Šp. 2014, titulky.
Hrají: Rita Cortese, Ricardo Darín, Darío
Grandinetti, María Onetto, Erica Rivas...
15. 7., út 19.00
SEX, DROGY, DANĚ
Životopisné drama Dán. 2013, titulky,
12+. Hrají: Johan Philip Asbak, Nicolas
Bro, Jesper Christensen, Jacob Fie Aarestrup, Anna Agerbak...
VÝSTAVY
PRÁCE ŽÁKŮ DĚČÍNSKÉHO GYMNÁZIA
- chodba 2. patra.
VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ KROUŽKU
TVŮRČÍ PSANÍ PRO ŠKOLÁČKY
- chodba 3. patra
Provoz v červenci a srpnu 2014:
Hlavní půjčovna a studovna
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 12, 13 - 19
středa, pátek, sobota, neděle zavřeno
Dětské oddělení
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 12, 13 - 18
středa, pátek, sobota, neděle zavřeno
Pozor, hlavní knihovna má od 28. 7. do
10. 8. zavřeno!
Kursy v knihovně
Již nyní se můžete hlásit do kursů
Městské knihovny Děčín na příští
školní rok 2014/2015.
Připravujeme kursy nové:
- Učíme se fotografovat
- Péče o zahradu
- Němčina na mateřské (dopolední
kurz pro maminky a předškolní děti)
- Němčina pro děti od 6 let
- Animace pro děti (1.-3.tř.) + pro starší děti (4.-6.tř.)
Pokračujeme v kurzech:
- Tvůrčí psaní pro děti i dospělé
- Účetnictví
- Počítačové kursy
- Jazykové kursy (angličtina, němčina, španělština, italština, portugalština, ruština, francouzština, latina)
- Věda pro děti
- Výtvarné kursy
- Hudební výuka
Miroslava Nedvědová
LETNÍ KINO
Fotbalový stadión Staré Město
16. 7., st 21.30
NĚŽNÉ VLNY
Komedie ČR 2013. Hrají: Lucie Šteflová,
Robert Cejnar, Jan Maršál, Hynek Čermák,
Vica Kerekes, Vojtěch Dyk, Jan Budař,
Tajana Medvecká, Jan Hartl...
17. 7., čt 21.30
ÚSVIT PLANETY OPIC
Akční sci-fi thriller USA 2014, titulky, 12+.
Hrají: Gary Oldman, Toby Kebbell, Judy
Greer, Keri Russell, Andy Serkis...
18. 7., pá 21.30
ZEJTRA NAPOŘÁD
Komediální road-movie ČR/Sloven. 2014.
Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Klára Issová, Jan Přeučil...
19. 7., st 21.30
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
Akční fantasy USA 2014, dabing, 12+.
Hrají: Hugh Jackman, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Ellen Page, Halle Berry...
20. 7., ne 21.30
VEJŠKA
Komedie ČR 2014, 12+. Hrají: Tomáš
Vorel ml., Jiří Mádl, Zuzana Bydžovská,
Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková,
David Vávra, Petr Čtvrtníček...
21. 7., po 21.30
MONTY PYTHON ŽIVĚ (PŘEVÁŽNĚ)
Záznam z Londýna. Po více než 30 letech
se na pódiu znovu sejdou členové legendární komediální skupiny Monty Python.
22. 7., út 21.30
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Komediální drama USA 2014, titulky, 12+.
Hrají: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Harvey Keitel...
23. 7., st 21.30
TŘI MUŠKETÝŘI
Divadelní záznam s Janem Přeučilem (Richelieu), Kristýnou Leichtovou (Mylady) a
Petrem Konášem (D´Artagnan). Viktor
Limr, Jan Teplý a Radek Valenta hrají
mušketýry a zároveň na jevišti tvoří živou
kapelu.
24. 7., čt 21.30
DÍRA U HANUŠOVIC
Komediální drama ČR 2014, 15+. Hrají:
Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová,
Ivan Trojan, Simona Babčáková...
25. 7., pá 21.30
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
Krimithriller USA 1994, titulky, 15+. Hrají: John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim
Roth, Uma Thurman, Bruce Willis...
26. 7., so 21.30
VLK Z WALL STREET
Životopisné krimidrama USA 2013, titulky, 15+. Hrají: Leonardo DiCaprio,
Matthew McConaughey, Jonah Hill...
27. 7., ne 21.30
PAMÁTKÁŘI
Válečná komedie USA 2014, titulky, 12+.
Hrají: Matt Damon, George Clooney, Cate
Blanchett...
29. 7., út 21.30
22 JUMP STREET
Akční krimikomedie USA 2014, titulky,
12+. Hrají: Channing Tatum, Jonah Hill,
Dave Franco...
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 26
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
23. 6. Yveta Falgová - syn Vojtíšek
27. 6. Miroslava Kallaiová - dcera Mirka
1. 7. Šárka Nová - syn Vít
Věra Kikalová - dcera Viktorka
Kristýna Ilková - dcera Lilianka
Petra Slancová - syn Matyášek
2. 7. Julie Olachová - dcera Maruška
3. 7. Jitka Štokmanová - syn Martínek
Sabina Holubová - dcera Emička
4. 7. Kristina Hagarová - syn Honzík
5. 7. Nikol Barcalová - dcera Marie
Lucie Pechová - dcera Laura
6. 7. Miroslava Vašátková - dcera Kačenka
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
17. 7. Věra Havlínová
19. 7. Jaroslava Pecinová
Prázdninové večerní prohlídky
Zoo Děčín odstartovaly
VZPOMÍNKA
Nikdy neběží čas tak rychle,
aby se dalo zapomenout...
V pondělí 7. července jsme vzpomněli dvou let
od úmrtí pana Vladimíra Špůra z Děčína 6.
Stále vzpomíná bratr a synovec Jaroslav s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dny plynou jak tiché řeky proud,
však bolest v srdci trvá a nedá zapomenout...
V sobotu 19. července vzpomeneme první smutné
výročí úmrtí pana Stanislava Trlidy z Děčína.
Stále vzpomíná sestra s rodinou
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. 7. 2014 oslaví krásné životní jubileum,
80 let, paní Zuzana Bartošová z Děčína II.
Všichni, kteří ji máme rádi, přejeme hodně
zdravíčka, které potřebuje, štěstíčko a ještě
hodně let mezi námi...
Mamčo, za vše děkujeme!
Manžel Jaroslav, synové Jára a Petr,
snachy Jiřina a Jiřina a odrostlá vnoučata
Roman, Michal, Petr a Pavel
Oblíbená prázdninová aktivita děčínské zoologické zahrady je opět
tady. Zoo připravila sérii večerních
prohlídek, které byly zahájeny v pátek 4. července.
Knihovna
vstříc turistům
na lodích
Městská knihovna Děčín od 30. 6.
2014 trvale upravila letní provozní
dobu v turistickém a městském informačním centru a veřejných WC v suterénu nové budovy knihovny. Nyní
je v létě otevřeno denně 8.00 - 17.00
hod. (místo 9.00 - 18.00). Tato úprava byla provedena především kvůli
odjezdům lodí v 9.00 hod. z Děčína
do Hřenska, aby měli turisté před odjezdem čas získat v „íčku“ potřebné
informace. Zimní provozní doba se
nemění.
-lz, r-
„I pro letošní rok jsme prohlídky po
zavírací době připravili zvlášť pro
malé a zvlášť pro dospělé návštěvníky. Děti bude během návštěvy provázet kromě lektora i oslík Sam a celá
prohlídka bude uzpůsobena dětskému
návštěvníkovi. Nebudou chybět ani
ukázky přírodnin,“ uvedla mluvčí zoo,
Alena Houšková. Dospělí dostávají
fundovanější výklad, a protože pro ně
budou prohlídky začínat v pozdějších
hodinách, budou moci zažít zoo při
zcela jiných podmínkách, než na které jsou zvyklí při obyčejné návštěvě
zoo. „Právě vpodvečer začíná být většina zvířat aktivní a je tedy velký předpoklad, že návštěvníci uvidí mnoho
zajímavého. Na prohlídku doporučujeme vzít si s sebou pevnou obuv a
baterku,“ doplnila Houšková.
Na prohlídku je nutné se předem
přihlásit na tel. 412 531 531. Cena:
130,- Kč/ dospělý, 90,- Kč/dítě.
Zbývající termíny - pro děti (zahájení 19.00): 18. 7., 15. 8., 29. 8.;
pro dospělé (20.30): 18. 7., 15. 8.
-zoo-
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Malá kuchyňka a pokoj. Plastová okna, dlažba a
plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek. Nájem vč. záloh 4600 Kč +
zálohy na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby. Tel. 604 162 943.
(1/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou, malý kuch. koutek. Okrasná
zahrada v zadním traktu. Nájem vč. záloh 3300 Kč +
záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Tel.
604 162 943.
(2/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na
Kamenické ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části
domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč, kauce 10 000 Kč.
Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943. (3/j)
Byt 1+1, 34 m2, ve 3. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný, dlažba v
kuchyni, na chodbě a v koupelně. Plastová okna.
Nájem 3300 Kč plus zálohy na služby. Kauce 10
000 Kč. Max. pro 2 osoby. Tel. 604 162 943. (4/j)
Suterénní byt 3+kk, 80 m2, v panelovém domě
v Želenicích. Rekonstruovaný byt a dlažba na podlaze, plast. okna, kuch. linka s el. sporákem, koupelna s vanou. Oplocený pozemek. Nájem 4600 Kč
+ zálohy na služby. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162
943.
(5/j)
Pronajmu garsonku 25 m2 po kompletní rekonstrukci. balkon, 3. poschodí v ul. Palackého, Podmokly. Nájem 4000 + služby, kauce 12 000 Kč. Tel.
777 10 10 90.
(235)
Pronajmu 2+1, 70 m2 po kompletní rekonstrukci v ulici Bezručova, Děčín Podmokly. Nájem 5000
+ služby, kauce 15 000 Kč. Tel. 777 10 10 90. (234)
Pronajmu pěkný prostorný 3+1 po rekonstrukci,
velká terasa, 1. patro, St. Město, Děčín III. Nájem
7 tis. Kč + služby. Kauce 12 000 Kč. Pouze slušným
platícím nájemníkům. Tel. 725 241 796.
(233)
Pronajmu byt 1+1 s balkonem, slušný dům, byt
v Boleticích, ul. Partyzánů, volný ihned a dlouhodobě. Nájem včetně záloh 4800 Kč, kauce dohodou. Tel. 720 733 897.
(232)
Prodám nebo pronajmu dr. byt (1+2), Weberova
ul. 1529/2, 2. nadz. podlaží, Želenice, Děčín VI Letná. Volný. Cena k prodeji 583 440 Kč, cena nájmu 3600 Kč + 3000 služby, kauce 5000 Kč. Tel.
606 771 862.
(231)
Pronajmu garsonku na Kamenické ul. dlažba,
kuch. linka, lednice, plast. okno, pračka, válenda,
obývací stěna, sprch. kout. Tel. 730 549 931, 605
069 955.
(230)
Pronajmu byt 1+1 v Chrochvicích, ul. Odboje.
Nájem 3500 + energie, s možností pronájmu garáže. Tel. 606 737 361.
(229)
Pronajmu byt 2+1 v ulici Riegrova, Děčín 2, 1.
patro cihl. domu, zahrada, sušárna, sklep. Měsíční
nájem 3800 Kč + služby, volný ihned. Tel. 606 714
339.
(226)
Sháním levný pronájem bytu Děčín a okolí, dlouhodobě, max. 3000 vč. záloh, raději cihlová zástavba, ne panelák. Svobodná, bezdětná, pracující. Tel.
773 876 928 jen SMS.
(225)
Pronajmu 1+1 v Želenicích. Plast. okna, dům
zateplen, nájem včetně záloh na energie a veškerých poplatků 6300 Kč. Volný od konce srpna. Vratná kauce 9000 Kč. Tel. 739 971 948.
(224)
Prodám družst. byt 2+1+L+komora, 57 m2 v Děčíně 3, Příčná ul., 11. patro, po částečné rekonstrukci (plast. okna, dřevěné podlahy, dveře). Za-
teplený dům, nové výtahy, bezbariérový přístup,
UPC TV, nádherný výhled, parkoviště u domu. Školka, škola, dětské hřiště a fitness v sousedství. Cena
600 000,- Kč. Tel. 602 419 137.
(219)
Pronajmu byt 1+1 (35 m2) v Děčíně Boleticích v
klidném domě. Nájem 3000 Kč + služby + el. Volný
ihned. tel. 733 732 297.
(189)
Pronajmu podkrovní 3+1, ul. Želenická, 4300 nájem + služby, kauce 8600 Kč. Tel. 739474 152. (185)
Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v okrajové části
Děčína. Po celkové rekonstrukci, plastová okna,
vlastní plynové topení. Volný ihned, vratná kauce
nutná. Tel. 605 767 146.
(172)
Pronajmu dlouhodobě plně vybavenou a po rekonstrukci garsonku v Děčíně na Kamenické ulici.
Volná od 1. července. Kauce 4000 Kč a nájemné a
služby 4700 Kč. Solidní jednání. Tel. 603 76 23 81
mimo víkend.
(215)
Byt 1+kk, Litoměřická 125/14, DC III, od 1. 7.
Nájem 3400 Kč, poplatky voda, topení, elektřina
2600 Kč. Tel. 602 427 843, 602 44 56 48. (216)
Prodám celé 3. podlaží v cihlovém domě rozdělené na 3 BJ (2+KK, 2+KK, garsoniéra), s vlastní
chodbou pod uzavřením a půdou. V každém bytě
přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní
internet. Pěkný výhled, klidné místo, vynikající poloha. Zcela mimo záplavovou oblast! Kompletní
nové rozvody vody, odpadů, elektřiny, plynu (r.
2012). Plastová okna. Byty mají vlastní elektroměr,
vodoměr, bojler. Topení na plynový kotel, rozvody
v mědi, radiátory. Vhodné jako bydlení pro vícegenerační rodinu nebo jako investici na pronajímání
(výnos z pronájmu 11 500 Kč, splátka úvěru cca 9
000 Kč). Tel. 775 929 635.
(124)
Pronájem 2+KK (48 m2) v bytovém domě ul. Březová 41, Děčín-Staré Město. Byt po rekonstrukci
(r. 2012), vana, plynové topení, plastová velká okna,
3. p. s pěkným výhledem. Chodba pod uzavřením.
V bytě přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní internet. Obč. vybavenost v dosahu. Nájem
4500 Kč + služby 2375 Kč (+el.). Kauce 13500 Kč.
POUZE DLOUHODOBĚ. Tel. 775 929 635. (123)
Pronájem byt 4+1, Kamenická ul., Děčín 2. 2.
NP, po rekonstrukci, balkon, komora, šatna, nové
byt. jádro. Parkování, supermarket, MHD, škola. Nájem 5500 Kč + služby, kauce 30 tis. Kč. Tel. 604
894 944.
(176)
Pronájem byt 2+1, Kamenická ul., Děčín 2. 2.
NP, po rekonstrukci, balkon, komora, šatna, nové
byt. jádro. Parkování, supermarket, MHD, škola. Nájem 3600 Kč + služby, kauce 20 tis. Kč. Tel. 604
894 944.
(177)
Pronájem 2+1 v Chrochvicích, 55 m2, plastová
okna, vlastní kotel, měřáky vody. Nájem 4500, 250/
os., 50 Kč spol. elektřina. Vratná kauce 5000 Kč.
Dlouhodobý pronájem. Tel. 606 423 079. (214)
Pronájem 2+1, 65 m 2 , zrekonstruovaný v
Podmoklech (nová koupelna, okna, kuchyň, plov.
podlahy), vlastní kotel. Nájem 5000, 250/os. + zálohy na vodné, 50 Kč spol. elektřina. Kauce 7000
Kč. Dlouhodobý pronájem. Tel. 606 423 079. (213)
Pronajmu byt 1+1 s ložnicovou nástavbou, po
rekonstrukci, topení plyn, okna plastová. Dům je
cihlový, se zahradou. Nájem 3600 + služby, kauce
7000 Kč. Tel. 723 067 488.
(212)
Pronajmu byt 2+kk, po celkové přestavbě, topení plyn. kotel, zateplení stropu, okna plastová. Byt
v cihlové zástavbě, dům má zahradu. Nájem 4000 +
služby, kauce 10 000 Kč. Tel. 723 067 488. (211)
Pronajmu byt 2+1 v ulici Riegrova, DC 2 pod
nemocnicí, 1. patro činž. domu. Nájemné 4000 +
služby. Tel. 776 100 509.
(210)
Pronajmu byt 2+1 v Děčíně 2, Riegrova ul. 2.
patro činžovního domu, nájem 4500 Kč + 2600 služ-
10. července 2014
by, volný ihned. Vratná kauce 10 000 Kč. Tel. 603
966 834, 603 255 377.
(209)
Prodám byt 3+1 v os. vl. s vlastním plyn. topením. Po celkové rekonstrukci, v Boleticích. Cena
dohodou. Nutno vidět! Tel. 732 971 256. (208)
Prodej bytu 2+1 v klidné části centra Děčín IV.
Nové zateplení a okna. Cena dohodou. Tel. 603 247
907.
(207)
Pronajmu byt 2+1 v Bezručově ul., po rekonstrukci, 2. patro. Nájem 5000 Kč + služby, kauce
15 000 Kč. Tel. 777 10 10 90.
(206)
Pronajmu garsonku v Bezručově ul., po rekonstrukci, 3. patro. Nájem 3000 Kč + služby, kauce
10 000 Kč. Tel. 777 10 10 90.
(205)
Pronajmu garsonku v Palackého ul., po rekonstrukci s balkonem, 3. patro. Nájem 400 Kč + služby, kauce 12 000 Kč. Tel. 777 10 10 90.
(204)
Prodám 1+1, OV, Děčín III, Oblouková ul., zateplený dům, nízké náklady, plast. okna, vana, výtah.
Cena 400 tisíc se všemi náklady. RK nevolat! Příp.
pronajmu. Tel. 775 364 604, 605 544 264. (203)
NEBYTY - POZEMKY
Pronajmu sklepní prostory za účelem podnikání
v centru Děčína I, Křížová ul. Úpravy nutné, cena
nájmu dohodou. Tel. 725 241 796.
(227)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(6/j)
Pronajmu nebyt. prostor se soc. zař. a výlohou
v přízemí domu v Děčíně 8, Teplická ul. (odbočka
na Bělou), o velikosti 22,5 m2. Prostory jsou vhodné jako kancelář nebo malá provozovna (dílna, tabák, zastavárna, bazar). K dispozici i sklepy. Parkování u objektu. Měsíční nájem 4000 Kč. Při uzavření smlouvy nutno složit vratnou kauci. Volný od
1. 7. 2014. Tel. 606 251 055.
(218)
Prodám zahradu v zahrádkářské kolonii Děčín Folknáře (582 m2). Podsklepená chatka, užitková
voda, el. 220/380 V, pitná voda k dispozici. Cena
250 000 Kč. Tel. 603 232 306.
(200)
90o, 180o, atd. Materiál + doprava zajištěna, na vše
slevy. Děčín a okolí. Tel. 607 751 221.
(4/P)
Přijmeme obsluhu čerpací stanice - pokladní.
Na dobu určitou od 28. 6. 2014 do 31. 8. 2014.
Bližší informace na tel. čísle 603 846 455. (13/P)
SEZNÁMENÍ
Hledám slečnu nebo ženu střední postavy ke trávení společných chvil. Výlety, venkovní aktivity, ale
třeba i romantické chvilky ve dvou. Kdo ví, možná
se z toho vyvine něco pěkného a vážného. Pokud
se chceš seznámit, ozvi se. Je mi 38 let a jsem z
Děčína. Honza, tel. 736 632 236.
(220)
Upřímný, střední postavy hledá touto cestou
upřímnou ženu pro trvalý vztah. Mít komu říct - mám
tě rád. Karel, 42, Děčín. Tel. 739 181 773. (199)
Mladý muž 33 let hledá ženu z Děčína na vážný
vztah. Tel. 704 099 523.
(198)
Žena hledá k seznámení muže nad 68 let, který
rád jezdí na kole, dělá turistiku a nechce být sám.
Prosím info o Vás na tel. 732 463 489. Zn.: Ve dvou
je líp.
(182)
RŮZNÉ
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
Ztratil se kocourek jménem Elijah, stáří přibližně 3,5 měsíce, opravdový divoch. Je zvyklý na pejska, vyrůstal doma, není zvyklý být venku.
Ztratil se 7. 7. mezi 12-14 hodinou
odpoledne v okolí Kamenické ulice.
V případě nálezu či jakékoliv informace pište nebo volejte 777 211 747,
paní Marková.
PRODEJ
Prodám, nebo za odvoz nechám ratanový nábytek, křesla i houpací, lavice, stůl. Dále 1 obyč.
křeslo, 2x starší noční stolky se 2 šuplíky a 1 lampa halogen. černá. Jen vážní zájemci, děkuji. Tel.
773 876 928.
(221)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Prodám os. auto Fabia, 1.2, 40 kW, modrá, do
provozu 2004, velmi dobrý stav, zamykání zpátečky, otáčkoměr, TK 8/2014, nehavarované, garážované, spolehlivé. Tel. 607 545 684.
(228)
Pronajmu plechovou garáž v Boleticích blízko
sídliště. Tel. 606 894 924.
(223)
Prodám (97 tis. Kč) nebo pronajmu (800 Kč
měs.) garáž v Chrochvicích v ul. Odboje. Tel. 602
652 390.
(222)
Pronajmu garáž nad pivovarem v Děčíně 4. Měsíční nájem 900 Kč. Tel. 608 199 145.
(202)
Pronajmu velkou garáž 68 m2, možno na 5 aut
nebo jako sklad, Děčín 6. Tel. 732 383 818. (201)
PRÁCE
Lékárna Damona v Děčíně přijme farmaceutickou laborantku a lékárníka. Více informací na tel.
731 572 512 či na e-adrese [email protected]
Provedu veškeré tesařské konstrukce: krovy, altány, gar. stání, pergoly, bednění schodiš, točité
NÁLEZ - poslední školní den byl
nalezen svazek 3 klíčů od bytu v
ulici B. Němcové v Děčíně I. Bližší informace na tel. 602 143 277.
19
Sport
číslo 26
Hodnocení futsalové sezóny
2013/14
Další sezóna okresních futsalistů
byla ukončena v pátek 13. června.
Celkově bylo naplánováno 364 zápasů, ale deset jich nebylo kvůli kontumacím sehráno. Jednou byl zápas odložen kvůli zatopenému hřišti, jednou
se nedostavil delegovaný rozhodčí.
Nově se několik desítek zápasů odehrálo na hřišti v Březinách a neměly
organizační problémy. Vůbec celý
ročník proběhl letos oproti loňsku bez
vážnějších problémů.
V listopadu, březnu i dubnu bylo
teplo, takže na hřištích neležel sníh ani
led. Okresní přebor byl letos po mnoha letech na čele tabulky téměř až do
konce vyrovnaný. V popředí se pohybovalo po celý ročník pět mužstev.
Vítězný Bílý balet nakonec vyhrál o
osm bodů, ale tak velký náskok si
vypracoval až v závěrečných kolech,
kdy se projevila šíře jeho kvalitního
kádru. Druzí Hezouni mu byli dlouho
vyrovnaným soupeřem, avšak v závěru doplatili právě na to, že celou sezónu táhli v šesti až sedmi lidech. Třetí
Jamajka je se svým umístěním spokojena, jelikož prožila jednu se svých
slabších sezón, když měla potíže hlavně s docházkou na zápasy. Čtvrtý
Krásný Studenec může porazit kohokoli, ale doplácí na nevyrovnané výkony. Páté Jílové má velmi mladý
kádr, který se bude určitě zlepšovat a
za rok, dva může mít nejvyšší ambice. Za touto pětkou následuje kvarteto týmů středu tabulky. Šestá Slovanka zpackala jaro, ale se svým umístěním je nakonec spokojena. Také Boca
Juniors měli slabé jaro, ale nakonec
je jen horší vzájemné zápasy se Slovankou odsunuly na 7. místo. Huntířovu se ročník příliš nepovedl. K lepšímu umístění mu chybělo tradičních
30 gólů jejich po léta nejlepšího střelce Rojka. Nota dosáhla 9. místem a
ziskem 35 bodů asi na vrchol svých
současných možností. Desátí Odpadlíci měli daleko nahoru a ještě dále k
bojům o záchranu. Jedenácté Stado se
Volejbal rozlosován
Volejbalové soutěže jsou již rozlosovány, i když do jejich začátku zbývá ještě hodně času.
Skupina A 2. ligy žen bude mít deset účastníků, mezi nimiž je i VSK
Spartak Děčín, který se v úvodním
dvojutkání hraném v sobotu 4. října
vypraví do Chabařovic. Dalšími účastníky soutěže budou EMĚ Mělník,
Lokomotiva Plzeň, Stavební fakulta
Praha, TJ Rumburk, BVC Chodov,
Jiskra Tanvald, Tatran Střešovice B a
Lokomotiva Liberec.
Liga juniorek je opět rozdělena do
několika skupin, VSK Spartak Děčín
bude hrát v šestičlenné skupině A, kde
narazí na Auto Škoda Mladá Boleslav,
Dansport Praha, VK Šanov Teplice,
TJ Kralupy a Tatran Střešovice. V
úvodním kole, které se hraje v sobotu
20. září, jede Děčín do Střešovic. -blc-
v pohodě zachránilo a může být spokojeno. Dvanáctá Srbská Kamenice se
sice zachránila, ale končí svou činnost
a okresní futsal přijde o bouřlivé zápasy na hřišti tohoto celku. Třináctá
Malá Veleň měla po sezóně, kdy ji
doprovázely velké organizační problémy, také ukončit činnost, ale naštěstí
se vzchopila a do nového ročníku se
přihlásila. Nejhorší sezónu v historii
mají za sebou poslední DeCe Computers. Jelikož ze soutěže podle propozic sestupují jen dva celky, je za prvního sestupujícího považována končící Srbská Kamenice a druhým je třináctá Malá Veleň, která o to požádala
a bylo jí vyhověno, jelikož skončila
na sestupové pozici. DeCe Computers
v soutěži zůstávají.
V I. třídě zvítězilo béčko Krásného
Studence, když mu vítězství spadlo v
posledních kolech doslova do klína.
Po celou dobu suverénně vedoucí DC
Východ totiž v závěru totálně zkolaboval a byl rád za 2. místo. Třetí Bělá
se na postupové místo dotáhla po průměrném podzimu a výborném jaře,
kdy vyhrála dvanáct ze třinácti zápasů. Čtvrtý POP Servis byl schopen
porazit každého, ale také s každým
prohrát. Mexico hrálo chvílemi hezký futsal, ale doplácelo na nezkušenost. U béčka Bílého baletu velmi záleželo v jaké sestavě nastoupilo. U
Rudé hvězdy se očekávalo lepší umístění, ovšem její výkony byly jako den
a noc. Umístění ostatních celků odpovídá jejich kvalitám, jen předposlední místo Barcelony je zklamáním.
Soutěže nového ročníku budou zahájeny v pondělí 18. srpna. Ještě předtím bude sehrán tradiční Superpohár
mezi vítězem okresního přeboru a vítězem poháru (Bílý balet - Krásný Studenec). Zahajovací schůze se uskuteční 4. srpna. V září bude nově zahájena soutěž starých gard nad 35 let.
Mužstva si v referendu jednomyslně
odhlasovala, že pravidlo o hře brankáře se měnit nebude.
Nejlepší individuality v okresním
přeboru - hráč: Miroslav Betyár (Bílý
balet), střelec: Ondřej Barilla (Hezouni), brankář: Petr Štěpnička (Jamajka).
Nejlepší individuality v I. třídě - hráč:
Martin Kořínek (DC Východ), střelec:
Michal Plosza (Barcelona), brankář:
Jan Pohanka (Krásný Studenec B).
All-stars okresního přeboru, A tým:
Petr Štěpnička - Miroslav Betyár,
Ondřej Barilla, Aleš Dědič, Aleš Čermák (oba Bílý balet); B tým: Radek
Rangl - Jakub Hadrava (oba Hezouni), Václav Valštýn (Jamajka), Jakub
Murdych (Krásný Studenec), Zdeněk
Michalec (Jílové).
All-stars I. třídy, A tým: Jan Pohanka - Martin Kořínek, Michal Plosza,
Petr Stránský (Bělá), Michal Doubek
(Krásný Studenec B); B tým: Vít Mráz
(DC Východ) - Daniel Pilík (Krásný
Studenec B), Martin Čáp (Bělá), Tomáš Bárta (POP Servis), Lukáš Cisár
(Mexico).
Petr Procházka
Na fotografifi tým KVM Děčín - zleva Jiří Brož ml., Jan Brož, Pavel Duda,
Barbora Dudová, Vojtěch Duda a Jiří Brož.
-fvl-
Pohár Čelákovic pro KVM Děčín
Klub vodních motoristů Děčín si z
2. kola MR v manouveringu přivezl
Pohár města Čelákovice, kterým byl
oceněn jako nejúspěšnější závodní
tým. Zlatou medaili v kategorii M0
získal Vojtěch Duda a v kategorii M2
Jan Brož. V kategorii M3 obsadil
bronzovou příčku Radim Mišura a
stříbro v kategorii M4 patřilo Jiřímu
Brožovi. Na celkovém úspěchu týmu
se podíleli i Barbora Dudová a Jan
Jeníček - oba ve svých věkových kategoriích obsadili 4. místa.
Místo v reprezentačním týmu na
MS a ME, které se bude konat koncem července v německém Duisburgu, si svými výkony vybojovali bratři Brožovi. Na světovém šampionátu
budou reprezentovat nejen ČR a Český svaz vodního motorismu, ale také
Klub vodních motoristů Děčín.
-pd, blc-
Filip Mrkos dvakrát ve finále
Tenisový turnaj Rafa Open, kterého se zúčastnilo 20 hráčů včetně tří
borců z německého TC Weisser
Hirsch Dresden, se konal během posledního červnového víkendu na dvorcích LTC Děčín. A právě jeden z německých hostů, tenista vietnamského
původu, Nguyen, se stal vítězem celého turnaje, když ve finále porazil
domácího Filipa Mrkose 6:2 a 6:0. Z
dalších hráčů LTC se nejdále dostal
Marek Rakušan, který vypadl ve 2.
kole se Šimánkem z Doks 6:1 a 6:2.
Oba hráči LTC Děčín si ale spravili
chuť ve čtyřhře, kde se probojovali až
do finále a vyzvali německé duo Rosenkranz, Ngueyn. Bohužel, finále
ovlivnilo počasí, když za stavu 2:2 v
prvním setu začalo pršet a němečtí
hráči, kteří nechtěli čekat na konec
deště, skrečovali duel ve prospěch
Mrkose s Rakušanem.
-čš, blc-
Permanentky BK Děčín
nezdražily
Basketbalový klub Děčín nezdražuje a cena permanentních vstupenek v
nové sezóně bude stejná jako vloni,
tedy 1 400 Kč. Senioři nad 65 let, ZTP
a ZTP-P pak zaplatí 1 200 Kč.
V sezóně 2014/15 se bude Mattoni
NBL hrát opět čtyřkolovým systémem, takže Děčín v základní části
odehraje 21 domácích utkání a cena
zaplacená při nákupu jednotlivých
vstupenek by činila 1 680 Kč, takže
permanentka se určitě vyplatí.
Permanentky je možné rezervovat
na e-mailu [email protected] nebo tel.
739 477 313. Stávající držitelé mají
svá místa rezervována do 31. srpna.
Prodej permanentek bude probíhat od
1. září v ČEZ Sportcentru.
-bk-
Jan Jiříček vypadl z repre B
BK Děčín má letos v reprezentacích
trojnásobné zastoupení. Filip Kroutil
bojuje o svou nominaci do dvanáctky
jedoucí na ME U18 a s týmem trenéra
Ulrycha se v Děčíně představil 18. a
20. června. Robert Landa je asistentem trenéra českých Lvic U16 (ME v
Maďarsku) a také U17 (MS v Klatovech a Plzni).
Třetím reprezentantem je Jan Jiří-
ček, jenž dostal pozvánku na kemp
reprezentačního výběru mužů B, který vede trenér Ginzburg. Bohužel, při
jednom z tréninků si přivodil zranění
a jeho účast na soustředění skončila.
„Při útočném doskoku jsem dopadl
spoluhráči na nohu a byl z toho výron,“ řekl Jiříček. Zranění sice není
vážné, ale neumožnilo mu sehrát přípravná utkání.
-bk, blc-
20
Sport
10. července 2014
Medaile bikerky I. Kopecké
Poslední červnovou sobotu se bikeři
z Good Time's Cyklo Teamu Děčín
zúčastnili 9. ročníku Memoriálu Fanyho Stelzera v Mikulově v Krušných
horách. Na kopcovité 42 km dlouhé
trati si výborně vedla Ivana Kopecká,
která cílem projela v 2:30:33,4 hodiny a obsadila 2. místo mezi ženami v
kat. do 40 let! V celkovém pořadí této
distance pak její čas stačil na velmi
solidní 38. příčku ze 111 jezdců.
Na stejně dlouhé trati startoval i
Daniel Nosek, který si v kategorii
mužů do 40 let dojel časem 2:09:48,12
pro pěkné 6. místo. V celkovém pořadí skončil devátý.
Další akcí bikerů z Good Time's
Cyklo Teamu Děčín byl třetí díl Pekla severu, a to Fofr Cup v Prysku u
České Kamenice, který se konal v so-
botu 5. července za krásného teplého
počasí.
Na rychlé 30,6 km dlouhé trati si
vedla nejlépe Ivana Kopecká, která
časem 1:23:17 hodiny vybojovala
krásné 3. místo mezi ženami. Na slušné 6. příčce se umístil Daniel Nosek v
kat. muži 30 - 39 let (1:10:40), Jan
Brňák si dojel mezi muži do 29 let pro
8. místo za 1:12:41 hod.
Na startu Fofr Cupu se samozřejmě
objevili i další děčínští závodníci, z
nichž největší úspěch zaznamenal Petr
Vokoun (KL sport Děčín), který v
mužích do 29 let obsadil 5. místo
(1:09:10). V kat. muži 30 - 39 let si
Petr Rouček dojel pro 13. příčku
(1:17:20) a Petr Vokoun st. (KL sport
Děčín) byl patnáctý v mužích 40 - 49
let (1:17:42).
-dn-
HC Děčín slaví fotbalový triumf
Hokejová sezóna ještě nezačala, ale
HC Děčín už slaví první úspěch. Nikoliv však na ledě, ale na trávníku.
Děčané jej získali v Kleneči u Roudnice nad Labem, kde se konal tradiční fotbalový turnaj. Družstvo HC Děčín bylo složeno ze současných i někdejších hráčů a vedl je kapitán Aleš
Havlík. Turnaj probíhal formou dvou
utkání (semifinále a finále).
První zápas sehrál výběr HC Děčín
proti celku SK Viktoria Ledčice a duel
skončil nerozhodně 0:0. Následoval
tak penaltový rozstřel, ve kterém byli
úspěšnější naši, když v sedmé sérii
vystřelil vítězství Vacek.
Druhé semifinále probíhalo mezi
celky SK Viktoria Kleneč a FK Sosnová. Opět se rozhodovalo až v penaltách a úspěšnější byla Sosnová.
Finále mělo tedy podobu HC Děčín - FK Sosnová a první a jedinou
branku střetnutí vsítil Zeman. Výhra
1:0 znamenala již čtvrté vítězství děčínských hokejistů na tomto turnaji v
řadě.
-hc-
Nohejbalový bronz MP Děčín
Bronzové medaile si odvezl tým
děčínské městské policie z Mistrovství republiky městských policií v
nohejbalu, které se konalo 14. června
ve sportovním areálu v Praze. Děčín
tak navázal na předešlé úspěchy, naposledy získal stříbrné medaile.
„Určitě jsme se v konkurenci třinácti družstev z celé republiky neztratili.
Celý tým udělal maximum pro vítězství a třetí místo je podle mě výborný
výsledek,“ uvedl kapitán výběru a
předseda Sportovního klubu Městské
policie Děčín, Václav Němeček. Dodal také, že bronz je úspěchem i proto, že tréninky nohejbalu nepatří k
prioritám: „Spíše jde o to, že jsme se
nepřipravovali vlastně vůbec, nohejbal zkrátka netrénujeme, jen jsme sestavili tým nadšenců a vyšlo to. Pokud to půjde, samozřejmě se zúčastníme i dalších ročníků.“
-tp, blc-
Děčínská Ivana Kopecká s pohárem a diplomem za bronz na Fofr Cupu,
který se jel jako třetí díl Pekla severu.
-fvl-
Železný knedlík se blíží
V sobotu 2. srpna bude odstartován
8. ročník závod v amatérském triatlonu „Iron Dumpling - Železný knedlík“.
Start hlavního závodu, který je koncipován hlavně jako výzva pro amatérské sportovce a nadšence, je ve
13.30 na Smetanově nábřeží. Závodníky nejprve čeká 400 metrů dlouhá
plavecká část v Labi, poté 16 kilometrů na horském kole a závěrečný pětikilometrový běh centrem města.
Kromě tradičních kategorií se bude
opět soutěžit v kategorii XXL - soutěž závodníků nad 100 kg (pořadatelé
borce před závodem převáží). Štafetový závod je vypsán pro ženy, firmy
a opět pro muže nad 100 kg, soutěžit
budou rovněž triatlonová družstva.
Připraven je také dětský triatlonový
závod, který odstartuje v 11.00 v děčínském aquaparku. Stačí přijít v 10
hodin na koupaliště a mít cyklistickou
přilbu. Dětská kola budou případně k
zapůjčení díky nadaci Tomáše Slavaty. Děti startovné neplatí.
Akce je opravdu pro každého, proto se nezapomeňte včas přihlásit a
vezměte na start i své děti. Organizátoři připraví opět nějaké překvapení
na trati, chybět nebude ani závěrečná
afterparty. Doprovodný program a
občerstvení je zajištěno.
Více informací, přihlášky a propozice závodu najdete na www.zeleznyknedlik.cz a www.xterradecin.cz. -r-
Premiérový triatlon pro Pacinu
Dalším podnikem, který uspořádal
triatlonový oddíl Triade Děčín, byl
premiérový ročník Mikulášovického
triatlonu, jenž se konal 28. června v
krásném prostředí zatopeného lomu u
Mikulášovic.
Na závodníky čekalo 300 m plavání, 15 km na horském kole a 4 km
běhu. Startovalo se netradičně distanční metodou po jedné minutě, takže s
tratí se každý triatlet musel vypořádat
sám. Nejlépe se to podařilo Janu Pacinovi z pořádajícího klubu, který zvítězil v čase 1:10:26 hodiny před Danielem Kvasničkou (1:13:12) a Pavlem Roučkem (Triade Děčín, 1:15:32,
vítěz kat. muži 40 - 49 let).
Další umístění děčínských závodníků v první desítce: 6. Tomáš Valenta (1:18:39), 8. Martin Košik (1:23:52,
vítěz juniorů), 10. Jan Parlesák (Triade Děčín, 1:26:24).
-blc-
Medaile pro triatlonistům Triade
Děčínští strážníci (v modrých dresech) přebírají medaile a pohár za bronzový výsledek na MR městských policií v nohejbalu.
-fvl-
O víkendu 21. a 22. června se závodníci z triatlonového oddílu Triade
Děčín úspěšně představili na dvou
akcích.
Tou první bylo mistrovství ČR v
terénním triatlonu patřící do evropského poháru ETU, které se uskutečnilo
v Přední Výtoni. Pořadatelé připravili 1,2 km plavání, 30 km cyklistické
trasy a 9 km běhu. Děčínští borci dali
o sobě řádně vědět a přivezli domů dvě
medaile.
Stříbro získal Vít Veselý mezi juniory (čas 2:50:55,6), bronz pak přidal
Jan Pacina v kategorii mužů 20 - 29
let (2:31:21,9). Dalším zástupcem Triade Děčín byl Pavel Rouček v kat.
mužů 40 - 49 let, který obsadil solidní 6. místo (2:44:07,5).
Druhou akcí byl 19. ročník silničního Trias triathlonu ve Světci u Teplic, kde se závodilo v kilometru plavání, 33 km na kole a 8 km běhu. Triade Děčín zde reprezentovala pouze
dvoučlenná štafeta Jitka Jirušová Roman Široký, která byla mezi štafetami stříbrná a celkově skončila na 30.
místě (2:00:13).
-mp, blc-
číslo 26
21
Sport
Děčínské streetballové úspěchy
Obchodní centrum Letňany v Praze hostilo v neděli finále Českého
streetballového poháru, kterého se
zúčastnilo i několik děčínských týmů
a hráčů, jež vybojovali řadu cenných
kovů.
Z Labského streetballového poháru postoupil do celostátního finále v
ženské kategorii U16 tým Black
Wolfs, který si však pro pražské finále změnil název na Milujeme Dvořáčka (Štěpánka Traubová a Nikola Šeferová z Mostu, Iva Malá z Ústí n. L.
a Eliška Štěbetáková z Děčína), což
se ukázalo jako dobrý tah, neboť svoji
kategorii vyhrál! Tentokrát si hráčky
vítězství opravdu vydřely, protože
byly ve spojené kategorii s U18 a musely se poprat s hráčkami z USK Praha, Sparty Praha nebo Sadské.
Dařilo se také hráčkám v kategorii
U14 (Verča Galášová, Vanda Šulhánková, Nela Žižková a Natálie Kunclová), kde celek Jelimáns vybojoval stříbro. V minižákyních U12 celek Děčíňačky (Janusová, Dvořáková, Štěpničková, Školníková) získal zlaté medaile
a pohár.
V mužské kategorii O18 slavili
Děčané hned dvakrát. Z výhry se radoval tým YU Czech, ve kterém startoval Jan Smeták, bronz bral "čistokrevný" děčínský celek, Lamíkovi
krabi. Na turnaji hrály ještě děčínské
týmy Big Four v kadetech a Potrovy
brýle v juniorech, ale skončily bez
umístění.
Do finále smečařské soutěže, Slam
Dunk Contest, se probojoval děčínský
„Lamík“, Vojta Inger.
O uplynulém víkendu se pak konal
12. ročník Pražského mezinárodního
streetballového poháru, který je svým
rozsahem nejstarším mezinárodním
pravidelně konaným streetballovým
turnajem na světě. Koná se na Václavském náměstí v centru Prahy, a to
vždy se skvělou atmosférou.
Turnaje se zúčastnilo pět českých
týmů, z nichž jeden - Lamíkovi krabi
- byl z Děčína. Bohužel, našim se nepodařilo postoupit ze skupiny do playoff. Z českých týmů se nejlépe umístili Když ne koně tak chrti na 5. a Terminátoři na 7. místě.
Vítězem se stal polský tým, který
porazil Itálii 13:9, třetí skončili Španělé, jenž přehráli Albánii 11:9. -blc-
Verneřice vyhrály turnaj gard
Fotbalový trávník Sport Areálu
Děčín byl v sobotu 28. června místem konání turnaje starých gard, kterého se zúčastnilo šest celků. Hrálo se
pouze na polovině hřiště a ve zkráceném čase, ale i tak byly k vidění hezké zápasy a povedené góly.
Týmy se utkaly stylem každý s každým a z celkového vítězství se nakonec radovali fotbalisté startující pod
hlavičkou Verneřic, jejichž základ
však tvořili hráči Jílového. Verneřice
v turnaji ani jednou neprohrály, pouze remizovaly s druhým JVŠ, a měly
skóre 22:5. Celek JVŠ pak prohrál jen
s Pizzerií, jež skončila čtvrtá. Třetí
místo obsadil Střekov a pořádající
Sportareál byl pátý.
Výsledky turnaje: Sportareál - Pizzerie 0:4, Verneřice - Střekov City 3:1,
JVŠ - Vali Team 4:2, Sportareál - Verneřice 1:9, Pizzerie - Vali Team 2:2,
Střekov City - JVŠ 1:3, Verneřice Pizzerie 5:0, JVŠ - Sportareál 3:0, Vali
Team - Střekov City 1:4, Verneřice JVŠ 3:3, Pizzerie - Střekov City 1:5,
Sportareál - Vali Team 5:3, JVŠ - Pizzerie 2:3, Vali Team - Verneřice 0:2,
Střekov City - Sportareál 5:0.
Konečné pořadí: 1. Verneřice, 2.
JVŠ, 3. Střekov City, 4. Pizzerie, 5.
Sportareál Děčín, 6. Vali Team. -blc-
Tým Milujeme Dvořáčka v sestavě s děčínskou Eliškou Štěbetákovou (druhá
zprava) vyhrál streetballové finále ČP v kategorii U16.
-fvl-
Tři tituly pro hráče Junioru
Mladým fotbalistům FK Junior
Děčín se sezóna 2013/14 povedla, což
dokládá zisk tří titulů.
Už potřetí v řadě ovládli fotbalisté
Junioru krajský přebor staršího dorostu, když inkasovali nejméně branek a
měli třetí nejproduktivnější útok. Další pohár získali mladší žáci, kteří procházeli krajským přeborem jako nůž
máslem a až v posledním kole prohráli
na penalty. Škoda, sezóna bez porážky by byla jistě unikátní. Třetí titul pak
vybojovali mladší žáci v okresním
přeboru při impozantním skóre
255:19. Přesto na druhou Modrou
měli náskok pouhých tří bodů.
Velmi dobrým výsledkem je i 3.
místo mladšího dorostu a 6. příčka
starších žáků. Hráči Junioru pak sbírali i cenné zkušenosti v České lize
žáků, kde hráli pod hlavičkou Fotbalové akademie Šluknovského výběžku.
-blcFOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR ST. DOROSTU
1. Junior Děčín
20 1(0)
5 93:35 61
2. Litoměřice
17
1(0)
8 103:69 52
3. FC Chomutov 14
5(2)
7 107:39 49
4. Bílina
15
2(2)
9 61:38 49
5. Obrnice/Souš
14
3(2)
9 63:45 47
6. Košany
14
2(1) 10 66:63 45
7. Litvínov
12
4(4) 10 58:52 44
8. Kadaň
13
3(0) 10 62:67 42
9. Louny
9
3(2) 14 56:75 32
10. Žatec
9
3(2) 14 55:69 32
11. VOŠ Roudnice 10
0(0) 16 70:91 30
12. Loko Chomutov 6
3(1) 17 39:68 22
13. Neštěmice
6
3(1) 17 58:122 22
14. Ervěnice
6
1(0) 19 34:92 19
FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR ML. DOROSTU
1. Obrnice/Souš
23
2(0)
1 90:28 71
2. FC Chomutov 21
1(1)
4 150:30 65
3. Junior Děčín
19 3(1)
4 88:37 61
4. Litvínov
14
3(2)
9 80:53 47
5. Louny
14
2(1) 10 66:59 45
6. Litoměřice
12
2(1) 12 81:62 39
7. VOŠ Roudnice 12
2(0) 12 78:62 38
8. Košany
11
3(2) 12 71:70 38
9. Bílina
12
0(0) 14 81:68 36
10. Žatec
8
4(3) 14 52:75 31
11. Neštěmice
8
4(2) 14 73:98 30
12. Kadaň
4
6(3) 16 53:82 21
13. Ervěnice
4
3(2) 19 51:133 17
14. Loko Chomutov 2
1(0) 23 22:179
7
Radek Rojko (vlevo) hrající za JVŠ Děčín se vyhýbá skluzu hráče z Vali
Teamu během turnaje starých gard ve Sport Areálu Děčín.
-blc-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR ST. ŽÁKŮ
SK Roudnice
24
2(1)
0 120:14
Litoměřice
18
5(2)
3 80:33
Neštěmice
20
0(0)
6 122:35
Louny
16
6(3)
4 87:38
Krupka
16
4(3)
6 70:39
Junior Děčín
14 2(0) 10 95:76
Brozany
12
1(1) 13 59:74
75
61
60
57
55
44
38
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Žatec
Souš
T.Kadaň
Košany
Štětí
Ervěnice
Bílina
10
9
8
6
5
5
4
2(1)
1(1)
1(0)
4(2)
1(1)
0(0)
1(0)
14
16
17
16
20
21
21
70:82
54:65
61:113
36:110
35:82
58:111
42:117
33
29
25
24
17
15
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR ML. ŽÁKŮ
Junior Děčín
25 1(0)
0 187:27
Ervěnice
19
3(2)
4 123:61
Louny
15
4(3)
7 100:60
Litoměřice
14
4(0)
8 91:62
Krupka
14
1(0) 11 92:85
Kadaň
12
3(3) 11 99:74
Souš
13
1(1) 12 76:76
Bílina
13
1(0) 12 81:81
SK Roudnice
10
5(3) 11 75:74
Neštěmice
11
2(1) 13 87:96
Žatec
10
2(1) 14 61:88
Košany
4
3(2) 19 40:122
Brozany
3
3(2) 20 32:110
Štětí
1
3(0) 22 38:166
76
62
52
46
43
42
41
40
38
36
33
17
14
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FOTBAL - ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ U15, SK. B,
Most
23
1
2 119:26
Teplice
21
0
5 122:29
Sokolov
20
2
4 151:26
Dukla Praha
18
3
5 98:33
Kladno
18
2
6 97:28
Motorlet Praha 14
4
8 74:47
Meteor Praha
12
3 11 63:65
Ústí nad Labem 8
3 15 39:65
Litvínov
8
3 15 36:78
Vyšehrad
7
4 15 29:59
FAŠV
5
3 18 35:129
Tempo Praha
4
2 20 40:138
Karlovy Vary
3
4 19 29:132
Chomutov
2
4 20 20:97
70
63
62
57
56
46
39
27
27
25
18
14
13
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR ML. ŽÁKŮ
Junior Děčín B 21 1(0)
2 255:19
Jiskra Modrá
20 1(0)
3 154:38
Malšovice
18
2(0)
4 147:58
MSK Benešov
17
0(0)
7 105:51
Velký Šenov
15
1(0)
8 110:76
Markvartice
12
3(3)
9 108:83
Č. Kamenice
12
2(1) 10 100:61
Šluknov
11
1(1) 12 72:83
Krásná Lípa
6
1(0) 17 64:160
D. Poustevna
6
0(0) 18 55:185
SA Děčín
5 1(0) 18 77:99
Mikulášovice
4
1(1) 19 61:168
Lipová
2
0(0) 22 27:254
64
61
56
51
46
42
39
35
19
18
16
14
6
22
Sport
10. července 2014
M. Vorlová začala sezónu dobře
Po skvělém umístění na světových
pohárech nejdříve v Praze a poté v
ruské Anapě se děčínské beachvolejbalistce Michaele Vorlové s její partnerkou Šárkou Nakládalovou podařilo skvěle rozjet novou sezónu.
Nejdříve v Chodově u Karlových
Varů kralovaly Českému beachvolejbalovému poháru, kterého se zúčastnilo 35 týmů. Vorlová s Nakládalovou
odehrály během dvou dnů pět zápasů, ve kterých neztratily jediný set.
„Hrály jsme bezchybný, uvolněný volejbal a překvapivě to byl pro nás jednoduše vyhraný turnaj. Asi máme dobře natrénováno,“ smála se po turnaji
Vorlová.
O týden později se konal první ze
série Staropramen Cool Super Cupu
ve Slavkově u Brna. Tento turnaj je
pro hráčky nejen bodově, ale také finančně motivující, protože si mezi
sebou rozdělily dotaci 100 000 Kč.
Turnaj byl otevřený i pro zahraniční
hráčky a zúčastnily se ho týmy ze Slovenska a Rakouska. Děčínská volejbalistka spolu s Nakládalovou na turnaji opět nenašly přemožitelky, po-
stupně vyhrály všechny zápasy 2:0 a
ve finále porazily bývalé reprezentantky Novákovou s Tobiášovou rovněž
2:0 (17, 21). „Tenhle turnaj byl pro
nás o něco jednodušší v tom, že se hrál
tři dny a mezi zápasy jsme měly tedy
mnohem více času na regeneraci. Na
druhou stranu tady už byl každý zápas vyrovnanější a tedy i fyzicky náročnější. Samozřejmě, že jsme si moc
přály vyhrát a udělaly jsme pro to vše.
Ale klobouk dolů před Terkou se Soňou, které ve finále předvedly skvělý
výkon,“ řekla děčínská hráčka.
Další akcí Michaely s Šárkou byl
turnaj Rakouského poháru v Kremsu,
kde se do hlavní soutěže dostaly na
divokou kartu pořadatele. Jejich vítěznou šňůru zastavila až dvojice Swoboda - Rimser, která ve vyrovnaném
boji vyhrála 2:0 (20, 22). V boji o 3.
místo však Vorlová s Nakládalovou
nezaváhaly. „Po třech úspěšných víkendech máme teď volno, poté nás
čeká další podnik Rakouského poháru, kde budeme obhajovat loňské vítězství, a následně jedeme na pohár
do Řecka,“ dodala Vorlová. -mv, blc-
Krajský fotbal je rozlosován
Po zmatcích se sestupy a nesestupy
i barážovými zápasy, které se hrály a
nehrály, což všechno bylo způsobeno
nepřihlašováním se celků do vyšších
soutěží, jsou krajské fotbalové soutěže konečně rozlosovány.
Krajský přebor má 16 týmů, nováčky jsou Rumburk, Hrobce a Spořice,
tedy týmy, které postoupily z I. A třídy, a Štětí, jež naopak sestoupilo z divize. V soutěži zůstal Horní Jiřetín,
který v baráži porazil Ervěnice dvakrát 4:1. Přebor startuje v sobotu 23.
srpna, kdy Junior Děčín jede do Rumburku, v neděli pak Modrá hostí Štětí. Další sobotu jede Junior do Hrob-
ců a doma bude hrát až ve třetím kole
s Blšany.
V I. A třídě, skupině A, bude hrát
14 týmů a nováčky jsou celky Košťan
a Brné, které postoupily z I. B třídy.
Nově bude soutěž hrát i Milešov, jenž
spadl z krajského přeboru. Zahajuje
se v sobotu 23. srpna a Jílové se na
úvod utká doma se Šluknovem.
V I. B třídě, skupině A, bude hrát
rovněž 14 týmů, mezi nimi i Heřmanov a Malšovice, které postoupily z
okresního přeboru. Soutěž zahajuje v
sobotu 23. srpna a Malšovice hostí
Přestanov. O den později jede Heřmanov do Petrovic.
-blc-
Šárka Nakládalová a Michaela Vorlová (uprostřed) si na turnaji Rakouského poháru dokráčely pro bronzové medaile.
-fvl-
Nohejbalisté drtí své soupeře
Sokol Koberovy - NK Děčín 1:7
Poslední červnový pátek se děčínští nohejbalisté vydali do krásného
prostředí Malé Skály a obce Koberovy, kde odehráli další zápas libereckého krajského přeboru. Utkání se
konalo na umělém trávníku a Děčín
opět postrádal několik hráčů - Mlatečka, Toncara, Štědru a Jircháře. A protože mu vlastně chyběl šestý povinný
hráč, zařídilo se narychlo hostování
Jiřího Hanuše, který jinak hraje za
Českou Kamenici. A také jeho výkon
pomohl Děčínu k další výhře.
V první trojici nastoupil Dvořák na
bloku s polaři Šedivým a Rozborou,
ale první set patřil domácím - 10:5. Ti
vedli i ve druhém (8:5), jenže potom
přišla série čtyř bloků Dvořáka, který
naprosto vymazal domácího smečaře
a naši vyhráli 8:10. Ve třetí sadě už
dominovali Děčané. Druhá trojice
(blok Duspiva, pole Hanuš a Těšínský) vyhrála ve dvou setech a Děčín
vedl 0:2 na zápasy. Ve dvojicích nejdříve Dvořák s Šedivým dovolili hráčům Koberov v každém setu pouze
čtyři body a zvýšili na 0:3. Ve druhé
dvojici svitla domácím naděje, když
porazili Rozboru s Hanušem a snížili
na 1:3. Ale zhasla hned v singlu, kde
Rozbora v pěkném zápase ve třech
setech porazil Šicha a rozhodující,
pátý bod přidala dvojice Těšínský,
Duspiva. Nakonec Děčínští vyhráli
hladce 1:7.
-dus, blcNOHEJBAL - PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE
1. NK Děčín
8 1 0
58:14
17
2. Chotyně B
7 2 1
55:25
16
3. Ostašov
4 3 3
43:37
11
4. Koberovy
4 2 5
40:48
10
5. Jablonec B
3 3 3
32:40
9
6. Lučany
3 3 4
32:48
9
7. Hodkovice
2 2 6
30:50
6
8. Jablonec A
0 2 9
30:58
2
Dvě zlaté medaile L. Königové
Úspěšná výprava SK Judo Děčín na ME kategorie Masters - zleva stojí Lenka Königová a Alena Lazarra, zleva sedí Petr Čapek, Jan Březovský a Tomáš Pachta.
-fvl-
Aréna pražské Sparty v Libni patřila na konci června evropskému šampionátu v judu, kde se nejlepší borci
utkali o medaile v kategorii Masters.
Barvy SK Děčín hájilo pět bojovníků
a zisk medailí tentokrát obstaraly ženy.
Petru Čapkovi, Janu Brezovskému
a Tomášovi Pachtovi se sice nepodařilo probojovat až do medailových
bojů, přesto v extrémně silné konkurenci podali velmi sympatický výkon
a dali o sobě na evropské úrovni vědět.
Naopak odchovankyně děčínského
juda, Alena Lazzara, která v současnosti působí v zahraničí, absolvovala
s děčínskými judisty závěrečnou fázi
přípravy a vybojovala v kategorii F3
ve váze do 70 kg stříbrnou medaili.
Své pověsti dostála i mnohonásobná
světová a evropská medailistka Lenka Königová, která získala zlato v
kategorii F3 ve váze do 78 kg, když
všechna utkání ukončila vítězně před
časovým limitem.
Königová poté nastoupila za Českou republiku i v soutěži ženských
družstev. Národní tým se probojoval
až do finále, kde ve strhujícím utkání
porazil Německo 4:1 a Lenka si tak
na krk pověsila druhou zlatou medaili.
„Příprava na mistrovství Evropy
byla náročná a jsem ráda, že se mi
podařilo dobře načasovat formu a
odvést na turnaji co nejlepší výkon.
Ráda bych poděkovala městu Děčín,
panu Novotnému ze společnosti Silike a všem svým sparringpartnerům z
řad děčínských Masters. Bez jejich
podpory by zisk medailí byl mnohem
těžší,“ okomentovala Lenka Königová svůj výkon.
Jan Rokůsek
23
Sport
číslo 26
Elektroinstala Cup pro
Dominators
Poslední červnový víkend se na
hřišti za zimním stadiónem konal premiérový ročník hokejbalového turnaje Elektroinstala Cup 2014 jako oficiální turnaj Děčínské hokejbalové ligy.
Dvoudenní akce se zúčastnilo 12 týmů
nejen z Děčína, ale také z Ústí nad
Labem a Liberce.
Celky byly rozděleny do dvou skupin, ze kterých vzešlo osm čtvrtfinalistů. Zápasy v základní části trvaly
celou sobotu, kdy bylo dobré počasí,
a pokračovaly i v neděli, kdy se však
obloha rozhodla, že Děčín spláchne do
Labe. Od rána drobně pršelo, ale postupem času se kapky neustále zvětšovaly a vyřazovací boje se konaly za
regulérní průtrže. Vše pak vyvrcholilo ve finále, kde padaly provazy vody
a hra tím samozřejmě hodně trpěla.
Přesto se všechny zápasy uskutečnily
(výjimkou byly nedělní duely Liberce, který už do Děčína nedorazil) a
příjemné bylo, že i diváci přes lijavec
vydrželi až do konce. Dokonce i medailové týmy v hektolitrech vody zapózovaly fotografům a všeobecně panovala dobrá nálada.
Z celkového vítězství se nakonec
radovali hráči Dominators, kteří porazili "černobílé". Do finále se dostaly dva nejlepší celky, jež vyhrály své
skupiny (skóre B&W 29:1, Dominators 43:5). Bronz bral Orient, když
dvakrát dohnal náskok ústeckých Ještěrů a pak rozhodl. Nejlepším střelcem turnaje se stal Horáček (Black &
White), nejlepším brankářem byl vyhlášen Pilek (Tygři).
Turnaj měl perfektní zázemí s občerstvovacím stanem, bohatým doprovodným programem a vyžitím pro ty
nejmenší návštěvníky. Snad budou
další ročníky následovat.
Výsledky sk. A: Orient Děčín (Děčínská hokejbalová liga) - Black &
White Děčín (DHL) 0:5, Sovy Jílové
(DHL) - Kapitáni 1:2, Orlík Ústí n. L.
(2. oblastní hokejbalová liga) - Ještěři Ústí n. L. (1. OHbL) 2:8, Orient Kapitáni Děčín (DHL) 5:0, Orlík Black & White 0:7, Sovy - Ještěři 0:6,
Orient - Orlík 5:0, Sovy - Black &
White 0:6, Ještěři - Kapitáni 6:0, Orient - Sovy 11:2, Kapitáni - Black &
White 1:8, Sovy - Orlík 0:4, Orient Ještěři 2:1, Orlík - Kapitáni 0:6, Ještěři - Black & White 0:3; sk. B: Dominators Děčín (DHL) - Výběr 10:1,
Tygři Děčín (DHL) - Pivní Veteráni
Ústí n. L. (2. OHbL) 2:0, Vulkáno
Dobětice Ústí n. L. (2. OHbL) - Azyl
Vosy Liberec 0:6, Dominators - Pivní
Veteráni 8:2, Vulkáno - Výběr 2:7,
Tygři - Vosy 2:1, Dominators - Vulkáno 17:2, Tygři - Výběr 3:1, Vosy Pivní Veteráni 0:2, Dominators - Tygři
3:0, Pivní Veteráni - Výběr 4:2, Tygři
- Vulkáno 10:1, Dominators - Vosy 5:0
kont., Vulkáno - Pivní Veteráni 1:5,
Vosy - Výběr 0:5 kont.
Čtvrtfinále: Výběr - Black & White 1:10, Tygři - Ještěři 1:2, Orient Pivní Veteráni 1:0, Dominators - Kapitáni 9:1; semifinále: Black & White
- Ještěři 3:1, Dominators - Orient 2:1;
o 3. místo: Orient - Ještěři 4:2; finále:
Dominators - Black & White 3:0. -blc-
Z prvenství v premiérovém ročníku hokejbalového Elektroinstala Cupu se
radovali hráči Dominators (nahoře), kterým při společném fotografování
nevadil hustý déšť. Stříbro si odnesli hráči Black & White, kteří se stejně
jako zbytek týmů pral v neděli nejen se soupeři, ale i hektolitry vody na hrací
ploše (dole).
-blc-
BK Děčín na úvod s Lions
Nejvyšší česká basketbalová soutěž
mužů, Mattoni NBL, už zná svůj jízdní řád. Úvodní kolo je na programu o
víkendu 27. - 28. září a hráči BK Děčín budou mít v prvním duelu výhodu domácího prostředí, kde v sobotu
27. 9. přivítají od 18.00 hod. celek
Lions Jindřichův Hradec.
Soutěž bude mít stejný model a stej-
né účastníky jako v minulé sezóně,
tedy hrát bude 12 týmů, které se utkají čtyřkolově. Výjimkou bude opět
Nymburk, jenž odehraje v základní
části jen polovinu zápasů.
Složení NBL: Kolín, BK Děčín,
USK Praha, Opava, Svitavy, Nymburk, Ústí n. L., Ostrava, Prostějov,
Pardubice, Jindř. Hradec, Brno. -blc-
Homolka veteránským mistrem
Děčínský Rudolf Homolka finišuje na stadiónu SK Děčín v běhu na 800
metrů, kde se stal veteránským mistrem ČR.
-blc-
Jeden z vrcholů letošní atletické
sezóny, mistrovství ČR veteránů na
dráze, se konal poslední červnovou
sobotu na stadiónu SK Děčín. Pořadatelem akce byl ASK Děčín, který
přivítal na dvě stovky borců. Mezi
nimi byli i děčínští závodníci, jež si
nevedli špatně a získali dvě medailová umístění.
Největší úspěch zaznamenal Rudolf
Homolka z pořádajícího ASK Děčín,
který se stal vítězem v běhu na 800
metrů, když zaznamenal čas 2:27,54,
jenž byl po věkovém přepočtu upraven na 2:01,89 minuty. Na stejné trati
pak jeho oddílový kolega Miroslav
Neumann skončil čtvrtý (dosažený
výsledek 2:15,24, přepočítaný výsledek 2:07,76) a Josef Vlk byl třináctý
(2:59,17, 2:33,08). Další Děčíňák,
Stanislav Vobnášil, doběhl patnáctý
(2:56,69, 2:45,69).
Druhý medailový výsledek pak obstaral oštěpař Vladimír Poskočil, který se 400gramovým náčiním hodil
24,87 m, což po přepočtu dalo 55,51
m a druhé místo. V oštěpu startoval
ještě Zdeněk Fišer, který v oštěpu 600
g skončil sedmý (21,72, 32,64).
Další výsledky děčínských veteránů: - 400 m: 5. Josef Vlk (76,96,
65,06), 10 000 m: 6. Jiří Vlček
(38:16,53, 37:02,81), koule 5 kg: 5.
Zdeněk Fišer (8,74, 11,49), koule 7,26
kg: 4. Pavel Bulva (9,27, 10,98), kladivo 5 kg: 5. Zdeněk Fišer (25,82,
36,21), chůze 5 000 m: 5. Jaroslav
Pták (32:38,14, 24:22,14), 9. Jiří Pták
(34:07,22, 26:48,29), 11. Bernard
Müller (38:56,63, 27:30,36). -blc-
24
Sport, inzerce
Lukáš Huml (vlevo) a Ondřej Fiala z KUR sportu s trofejemi, které získali
na bikefestivalu v UL-LET 2014 v Ústí nad Labem.
-fvl-
Medaile KUR sportu z UL-LETu
Letní kino v centru Ústí nad Labem
hostilo v sobotu 21. června 4. ročník
bike festivalu UL-LET 2014. Letošní
ročník klání horských kol v městském
prostředí nabídl kromě downhillu
(sjezdu) i novinku - XC Eliminator,
závod, ve kterém se na start postaví
čtyři jezdci, první dva postupují a zbylí končí. Třetí disciplínou pak byl
Bunny hop contest, soutěž o nejvýše
vyskočivšího borce.
Jako první se jel XC Eliminator, kde
zaznamenal veliký úspěch děčínský
Ondřej Fiala z KUR sportu, jenž si
vybojoval 2. místo za vítězným Hynkem Strouhou z Chomutova.
Poté následoval downhill, kde opět
zvítězil Hynek Strouha, a to časem
35,97. Ani v této disciplíně se děčínští borci neztratili - Lukáš Huml (KUR
sport) si dojel pro bronzový pohár
(37,41). Jen o kousek pozadu pak zůstali další Děčíňáci, čtvrtý Jakub Čech
(37,77) a šestý Ondřej Fiala (38,67).
Zdařilé akce se zúčastnily čtyři desítku jezdců.
-blc-
Rozehrávač Tucker míří do Děčína
Kádr BK Děčín je kompletní. Posledním postem, který potřeboval náš
klub zaplnit, byl rozehrávač, jenž na-
hradí Mateje Ventu. Děčín nejprve
zvažoval angažování českého hráče,
ale protože to se z různých důvodů
nepovedlo, zaměřil svou pozornost na
zahraniční trh. Tam uspěl, a do Děčína přichází americký rozehrávač Anthony Tucker.
Je to 193 cm vysoký hráč, jehož
zkušenosti s evropským basketbalem
nejsou zatím příliš bohaté. V loňské
sezóně sice nastupoval v kvalitní finské lize v celku Tapiolan Honka, kde
však odehrál pouze přípravná a několik soutěžních utkání a poté s ním tým
ukončil spolupráci kvůli zranění. To
však nebylo tak vážné, jak se původně domnívalo, a finský klub svého
rozhodnutí litoval. Anthony pak koketoval s americkou D-league a odmítl nabídku z kanadské ligy, protože
preferoval Evropu. Toto přání mu nyní
splní Basketbalový klub Děčín.
Univerzitní kariéru měl Tucker rozdělenou do dvou částí. V prvních dvou
letech nastupoval v dresu prestižní
University of Iowa, jako nováček hrál
v základní sestavě a dával průměrně
10,4 a 11,9 bodů na zápas. Poslední
rok strávil v dresu Minnesota State
University s průměry 19,3 bodů, 5,1
doskoku a 4,1 asistence na zápas. Ve
Finsku dosáhl průměrů 11,3 bodů, 4
doskoky a 4 asistence na zápas.
„Anthony je vyšší rozehrávač, který umí být lídrem, ale je mu vlastní
týmové pojetí. Má dobrou střelu ze
střední i trojkové vzdálenosti, působí
vyhraným zkušeným dojmem a vnímá
dění na hřišti jako celek v útoku i v
obraně. Věříme, že je správnou volbou pro náš herní styl a koncepci,“
uvedl sportovní manažer, Jakub Důra.
Anthony dorazí na začátek letní přípravy, absolvuje stejný program jako
všichni ostatní hráči a bude mít dostatek času na adaptaci českého prostředí a absorbování děčínského herního stylu. Pro Anthonyho stejně jako
pro celý tým bude také velkou výhodou, že celou letní přípravu povede
trenér Budínský a kondiční část specialista Vladimír Hojka, což bude
oproti uplynulým čtyřem letům, kdy
si oba plnili reprezentační povinnosti, vítaná změna.
-bk-
10. července 2014
Download

Pod Pastýřskou tunel nebude