NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO
číslo
5
* 22. ROČNÍK
* 6. ÚNORA 2014
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
INZERCE
V čísle
ZDARMA
www.2hheran.cz
Na záchytku
nejsou peníze
Uvnitř:
Městská zeleň
poděčínsku
Možnostmi zajištění záchytné služby pro osoby pod vlivem alkoholu
a jiných návykových látek na území
Ústeckého kraje se zabývali krajští
radní. Vzali na vědomí předloženou
informaci o postupu zajištění záchytné služby včetně koncepčního návrhu
Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice
Most, na zřízení krajské protialkoholní záchytné stanice, a uložili vedoucímu odboru zdravotnictví krajského
úřadu připravit alternativní varianty
řešení. Pracovní skupina Krajské zdravotní totiž předložila návrh, který je
pro rozpočet Ústeckého kraje vysoce
finančně náročný. Předpokládané
náklady na zřízení záchytné stanice
v Nemocnici Most by činily 16,9 až
25,5 miliónu korun. Jde o součet
odhadů nákladů stavebních a přístrojových (7,2 - 10,8 mil.) a personálních
a provozních (9,7 - 14,7 mil. Kč).
Radní hodlají vést další jednání se
zpracovateli daného návrhu a hledat
i další varianty zabezpečení této služby, např. jednat s Hornickou nemocnice v Bílině, která dříve záchytku
provozovala.
-han/kú-
POHÁR PŘEDSEDY VLÁDY V DĚČÍNĚ!
Mezi putovními poháry předsedy vlády České republiky za dlouhodobý přínos pro rozvoj práce s dětmi v oblasti kultury se letos našel i jeden, který přijel
o tomto víkendu do Děčína. Získal jej Dům dětí a mládeže Děčín za organizaci
hudebních soutěží, především pak oblastních kol Dětské Porty a Melodie. Hlavní strůjkyně úspěchu - ředitelka Světluše Hochwalderová (vpravo) a vedoucí
střediska DDM Divišova, Martina Záhorová - pohár a další ceny převzaly
v sobotu 1. 2. v Praze z rukou nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Marcela Chládka. Dík patří i dětem z hudebních kroužků a jejich rodičům,
mladým muzikantům a organizačnímu týmu DDM.
-blc-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
6. února 2014
POLICIE ČR
15 !
8
Případy
na Děčínsku
Připusme
existenci
Severočecha
Přátelé, to „haló“, které způsobil
nebohý pan Bělský kritikou Grešíkova levného moštu v minulém čísle, bylo opravdu nad očekávání.
Jsme v redakci sice zvyklí na početné a velmi různé reakce, ale toto
předčilo všechny naše představy.
Dokonce populární Michal Horáček věnoval názoru pana Bělského
svou pozornost a výstřižek z minulého Principu se stal hitem sociálních sítí minulých dnů! Autor pak
na svém názoru (viz dnešní stránky
publicistiky) trvá...
Kolem názoru „on si zlevní mošt
a tím z nás ty prachy vytáhne“ se
rozvinuly rozsáhlé debaty. Hodnocení se táhla od prostého „magor“
přes podezíravý „reklamní tah“ až
po dojemné „já tomu nerozumím“.
Je teoreticky opravdu možné, že
se náš list stal prostředkem temného spiknutí, manipulace mamonáře, ba podlých rejdů zákeřné mafie. To vše proto, aby vychytralý
podnikatel prodal co nejvíc levného moštu.
Pokud však mohu osobně soudit,
pravdě je nejblíže Josef Alois Náhlovský svou teorií Člověka severočeského. Připusme jeho existenci!
Nemusíme souhlasit s jeho nezlomnou, jedinečnou logikou ani s tím,
že má volební právo, ale to je tak
všechno, co s tím můžeme dělat.
Toto je ona demokracie se svobodou projevu pro všechny. A je přece lepší, když mohou veřejně mluvit i blbí, než když nesmějí pípnout
ani chytří.
Pavel Panenka
! 56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden celkem 230 přestupků a udělili 103 pokuty za 27 300 Kč. Nejčastější byly přestupky v dopravě (128),
dále znečištění veř. prostranství nebo
objektu (7), kouření či pití alkoholu
na zakázaných místech (3) aj.
21. ročník
Během 5. týdne letošního roku vyjeli děčínští policisté k 23 nehodám.
Při nich se tři osoby lehce zranily.
Škody jsou odhadnuty na 953 000
Kč. Příčinám tradičně vévodila nepřiměřená rychlost. Alkoholem nebyl ovlivněn žádný řidič.
„SILNÝ ŘEČI“ ZNOVU POBAVILY
Moderátoři a showmani Jakub Bureš a Tomáš Kettner přivítali ve třetím dějství svého ambiciózního pořadu „Silný řeči“ ve čtvrtek 30. ledna zpěvačku
Kláru Vytiskovou a televizního kolegu Jakuba Železného. Během zdařilého
večera v klubu Le Garage Noir Klára předvedla, že je také zdatnou vizážistkou, a upravila obličej Tomáše Kettnera podle posledních trendů dámské módy.
Foto: blejsn photos
Přívoz ve Žlebu opět v provozu
Přívoz v Dolním Žlebu je od 1. února opět v provozu. Nový nájemce,
Občanské sdružení Respektuj mě, zahájilo provoz po několika měsících.
Celý loňský rok totiž přívoz v podstatě nejezdil. Technické problémy a
povodeň vyústily v ukončení nájemní smlouvy Labskou plavební společností a město vypsalo výběrové řízení na nového nájemce. Město provoz
přívozu dotuje 156 tisíci korunami
ročně.
Jízdní řád od 1. 4. do 30. 9.: 6.00
- 12.00, 13.00 - 20.00; od 1. 10. do
31. 3.: 6.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00.
Provoz je ovšem závislý na hladině
Labe. Kromě daného jízdního řádu je
možno provozovat přívoz kdykoliv
podle možnosti nájemce.
Jízdné: dospělý 15 Kč, dítě do 15
let 7 Kč, jízdní kolo 10 Kč, motocykl
20 Kč, osobní vůz 20 Kč, přívěsný vozík 20 Kč, karavan 40 Kč, dodávka
40 Kč, nákladní vůz 40 Kč.
-lak-
Řetězová 1
Děčín I
tel. 412 514 650
Kam na Valentýna?
Do Národní kavárny a cukrárny!
Pro každý
zamilovaný
pár akce:
dvě kávy
za cenu jedné
NEZLETILÝ ODCIZIL
PENÍZE V BARU
Strkanici několika lidí spatřila hlídka
Městské policie Děčín u baru v Boleticích v pondělí 3. února v 16.10 hod.
Strážníci na místě zjistili, že došlo k
fyzickému konfliktu mezi čtrnáctiletým chlapcem a obsluhou baru. Podle
zjištění strážníků mladík obsluze odcizil peníze v hotovosti ve chvíli, kdy
je odnášela na poštu. Strážníci situaci
zklidnili a na místo přivolali hlídku
Policie ČR, která si událost převzala
k dořešení.
Romantickou valentýnskou
atmosféru si můžete
vychutnat
při skvělých zákuscích,
u báječné kávy
či kvalitního vína!
HLEDANÝ MUŽ ZADRŽEN
NA NOVÉM MOSTĚ
V úterý 4. února ve 3.40 hod. spatřila hlídka MP na Novém mostě podezřelého muže, který se před strážníky snažil schovat. Šlo o čtyřiadvacetiletého muže z Děčína. Lustrací
na Policii ČR bylo zjištěno, že se
jedná o osobu, po které je vyhlášeno pátrání. Strážníci muže převezli
do služebny PČR, která jej převzala
k dalším úkonům.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
PRODÁVAL DROGY
Obvinění čelí 23letý muž z Děčína,
který podle policejního prověřování v několika případech prodal a
přechovával nedovolené psychotropní látky. Od října 2012 do listopadu 2013 údajně předal několika zájemcům konopí a pervitin za
4 500 Kč. Mládenci hrozí až pětiletý trest odnětím svobody. Trestní
stíhání je vedeno na svobodě.
„TOLIK JSEM JICH NEVZAL!“
Od 23. ledna se policisté potýkají s
následky krádeže 13 mobilních telefonů za téměř sto tisíc, kterou
ohlásili pracovníci děčínského obchodu s elektronikou. Mobily se
ztratily v noci ze skleněné vitríny.
O pár dní později obvinili zdejší
strážci zákona 24letého Děčíňáka,
který se doznal jen k části odcizeného zboží. V průběhu policejního
prověřování vyšlo najevo, že mladík se nejspíš dopustil ještě další
krádeže. Jejím prostřednictvím se
měl obohatit o součástky, jež byly
namontované na cizím kole. Majitel napadeného kola vyhodnotil
škodu na 16 000 Kč.
ZMIZEL VŮZ I REMITENDA
Policisté se snaží objasnit ztrátu stříbrného automobilu VW Sharan.
Odstavený vůz zmizel v noci na 25.
ledna z místa naproti obytnému
domu v České Kamenici. Ve vozidle se nacházely neprodané balíky
různých tiskovin a DVD společně
se svazkem klíčů. Oznamovatelka
vyčíslila škodu na více než 350
tisíc Kč.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
Zubní pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
8. - 9. února
MUDr. Zdena Sýkorová
Tylova 650/17, Děčín II
tel. 412 519 624
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 5
3
Zprávy, inzerce
Jednali o těžbě stromů v P. Žlebu
Přes neustálý tlak vedení města se
dlouhodobě nedařilo donutit Lesy ČR,
aby dokončily těžbu poškozených
stromů na problematickém svahu v
Prostředním Žlebu. Až intervence
ministra zemědělství pomohla vyřešit
tuto nepříjemnou situaci.
„Lesy ČR nás nedávno informovaly o tom, že vyhlásily nové výběrové
řízení, a to v odlišném režimu, než byla
předchozí neúspěšná výběrová řízení.
Víkendy
s Kozí dráhou
Každý víkend až do 9. března můžeme dojet do Telnice vlakem! V 8.48
vyrazíte z Děčína a jste v 9.34 v Telnici, kde přestoupíte na autobus a ten
vás zaveze přímo do lyžařského areálu! Více na www.kozidraha.cz a v
příštím čísle Principu.
-r-
Z výsledků výběrového řízení vyplývá, že by v závislosti na klimatických
podmínkách měla být těžba dokončena do konce dubna letošního roku,“
řekl František Pelant, primátor města.
Protože je v současné době provedeno základní zajištění svahu a těžba
je v tuto chvíli zastavena, rozhodl primátor města o ukončení nařízené evakuace. „Přestože jsme evakuaci ukončili, vyzývám občany ke zvýšené opatrnosti. O počátku nové těžby budeme
informovat a s obyvateli přilehlých
nemovitostí dohodneme podmínky
omezení pobytu na nezbytně nutnou
dobu,“ doplnil František Pelant.
V březnu 2013 došlo v místě těžby
zdravotně poškozených stromů k pádu
stromů a ohrožení bezpečnosti obyvatel žijících v těsné blízkosti lesa. Vedení města ihned vyhlásilo evakuaci
osob žijících v sousedství těžby a začalo intenzivně vyjednávat o zajištění
svahu a dokončení těžby.
-lak-
VORLOVÉ A MÁDL V KINĚ SNĚŽNÍK
PŘI PROMÍTÁNÍ FILMU „VEJŠKA“
Promítání nového českého filmu „Vejška“ v režii Tomáše Vorla st. (vpravo),
kde účinkuje jeho syn Tomáš a také Jiří Mádl (oba na snímku), se za přítomnosti těchto tvůrců uskutečnilo v děčínském kině Sněžník ve čtvrtek 30. ledna.
Po zhlédnutí filmu následovala beseda a nakonec přítomní umělci rozdali
autorům nejvtipnějších dotazů trička a soundtracky filmu.
-pp-
Kdo poškodil železniční
přejezd u Markvartic?
Dopravní policisté z Děčína pátrají
od konce minulého týdne po svědcích
dopravní nehody, ke které mělo dojít
ve čtvrtek 30. ledna 2014 v 10.45 hodin.
Řidič nákladního vozidla s návěsem
měl narazit do spuštěné závory železničního přejezdu na silnici č. I/13 mezi
Českou Kamenicí a obcí Markvartice. Vlivem nárazu došlo k poškození
železničního zařízení. Nákladní vůz
poté odjel směrem k Děčínu. K popisu nákladního automobilu můžeme
PODMOKLY HLÍDAJÍ NOVÉ KAMERY
Modernizaci dvou kamerových bodů, které využívá děčínská městská policie,
dokončili technici dodavatelské firmy. Moderní kamery hlídají prostor kolem
vlakového nádraží a v Plzeňské ul. Původní kamery již technicky dosluhovaly
a opravy poruch se začaly velmi prodražovat. Rekonstrukce dvou kamerových
bodů vyšla město na čtyři sta tisíc korun. Město počítá i letos s pokračováním
modernizace kamerového systému. „V letošním roce bychom chtěli opět provést kompletní rekonstrukci dvou kamerových bodů a záznamového zařízení,
které po pěti letech nepřetržitého provozu začíná vykazovat určité chyby. Do
kamerového systému musíme pravidelně investovat, pokud jej máme udržet na
takové technické úrovni, kdy skutečně efektivně pomáhá při dohledu nad veřejným pořádkem,“ uvedl primátor. - Městská policie Děčín v současné době
provozuje sedmnáct kamerových bodů. Zatím poslední kamera byla instalována v roce 2013 v Bynově, a to s dotací Ministerstva vnitra ČR. „Počítáme do
budoucna s dalším postupným rozšiřováním počtu kamerových bodů, ale v
tuto chvíli se chceme soustředit na modernizaci, která je více než potřebná,“
dodal primátor.
-top-
uvést, že se jednalo o návěs s plachtou světlé barvy, kterou zdobil nápis
přes celý bok šikmo od spodního do
horního roku. Nápis odpovídal italštině.
Děčínští policisté žádají případné
svědky dopravní nehody, kteří se stali svědky poškození železničního zařízení ve zmiňované době, aby se neváhali obrátit na nejbližší policejní
útvar, případně na tísňovou linku 158.
Za poskytnutou pomoc děkují.
-pis-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
6. února 2014
Kraj přidělil další autobusové
linky firmám z jiných krajů
Zajištění autobusové dopravy v již
třech oblasti Ústeckého kraje vysoutěžila nejnižší cenou společnost Autobusy Karlovy Vary. Jako třetí získaly oblast Mostecká pánev s nabídkou 25,89 Kč/km bez DPH.
Vyhověla také dalším podmínkám.
Na základě nových smluv musí dopravci od 1. ledna 2015 nasadit nové
autobusy (vyrobené po 1. 7. 2014),
které budou nízkopodlažní, s nástupovou plošinou pro kočárky či invalidní
vozíky, s možností náklonu pro snadnější nástup, celoročně klimatizované, s hlasovým informačním systémem, vnitřním displejem a elektronickými informačními tabulemi. Autobu-
sy budou v celém kraji v jednotném
designu se zelenou karosérií.
Zatím poslední soutěženou oblastí
je Ústecko, kde krajští radní rozhodli
o výběru ekonomicky nejvýhodnější
nabídky uchazeče, kterým je BusLine
a. s., Semily. Základní cena dopravního výkonu na 1 km je u této společnosti 24,72 Kč bez DPH.
Rada také vyhlásila poslední výběrová řízení na veřejnou autobusovou
dopravu v oblastech Kadaň - Žatec
(předpokládaná cena 475 825 920
Kč), Litoměřicko (331 655 100 Kč),
Teplicko (355 955 840 Kč) a Příměstská doprava Teplice (543 628 440
Kč).
-mha-
VELKÝ ZÁJEM O VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Během ledna uspořádal provozovatel zimního stadiónu, HC Děčín, hned deset
veřejných bruslení. Bruslení se těšilo velkému zájmu a v celkovém počtu zimní stadion navštívilo přes 2 500 návštěvníků! Bohužel muselo být pro malý
zájem zrušeno středeční bruslení, ale hodiny byly rozšířeny o víkendu a těší se
velkému zájmu. Zimní stadión Děčín zve zájemce v těchto termínech: so 8. 2.
od 18.00, ne 9. 2. od 16.00, so 15. 2. od 18.00, ne 23. 2. od 16.00, po 24. 2. od
10.00, út 25. 2. od 10.00, čt 27. 2. od 10.00, pá 28. 2. od 10.00.
-hcd-
Dobrovolník roku 2013
Sdružení Slunečnice vyzývá děčínské organizace, ve kterých jsou nějakým způsobem činné osoby, jež za
svoji práci nedostávají finanční odměnu, ale přesto pomáhají, k zaslání nominace na Dobrovolníka roku 2013.
Slavnostní ceremoniál 3. ročníku
Dobrovolníka roku proběhne 7. 3.
2014 od 18 hodinna zámku.
ZOO: PRVNÍM MLÁDĚTEM JE MAKAK!
Děčínská zoologická zahrada se raduje z prvního letošního přírůstku. Dočkala
se ho 19. den po začátku roku 2014 a stalo se jím mládě makaka chocholatého.
„Pohlaví mláděte prozatím neznáme. Necháváme samičku v klidu a věříme
tomu, že se nám sama brzy pochlubí, zda přivedla na svět samičku, nebo samečka,“ vysvětlila ošetřovatelka Šárka Bodláková. Rodiči malého opičáka je
pár Buffy a Pepa. Pro Buffy je toto mládě již druhým potomkem, v prosinci
roku 2010 přivedla na svět samečka Hitama. Pepa se z otcovství raduje poprvé. Návštěvníci mládě prozatím vidět nemohou. „Celá opičí tlupa si nyní
užívá tepla vnitřní expozice. Jen co ale opadnou mrazy, budou mít opět přístup
i do venkovního výběhu,“ doplnil zoolog Roman Řehák.
-aho-
Ocenění převezme pět dobrovolníků - v oblastech kultury, sportu, sociálně-zdravotní, dětí a mládeže a jiné.
Nominace zašlete na adresu Slunečnice, o.s., Dobrovolnické centrum,
Hudečkova 1, 405 01 Děčín I, nebo
elektronicky na [email protected]
do 17. 2. 2014. Formulář je ke stažení
na www.slundecin.org.
-ozlj-
5
Publicistika, inzerce
číslo 5
Ad: Městská zeleň poděčínsku
Reakce na článek a dopis pana Jaroslava Lindnera
V první řadě bych chtěla reagovat
na informaci o „synchronizaci“ akcí
umístění mobilní zeleně na ulici Teplická a revitalizace zeleně v okolí
DDM. Jsou to dva naprosto odlišné a
samostatně běžící projekty, na které
existují samostatné projektové dokumentace. Proto jakékoli jejich spojování není absolutně namístě.
Za druhé bych se ráda vyjádřila ke
kácení samotnému. Sedm jedinců druhu Chamecyparis (cypřišky), které se
vyskytovaly při okraji pozemku domu
dětí a mládeže směrem do ulice Teplická, bylo pokáceno na základě jejich
odborného posouzení a povolení. Jejich stav a vitalita již dávno nebyly
stoprocentní. Vedle bezpečnostního
důvodu odstranění těchto starých proschlých stromů stojí také hledisko estetické. Tato zeleň byla do předprostoru budovy kdysi vysázena, aby plnila hlavně funkci estetickou, jejím
původním účelem bylo tvořit živý
plot. Vzhledem ke stáří, velikosti a
snižující se vitalitě těchto jedinců již
zjevně cypřišky přestaly plnit svůj
původní záměr.
Je třeba, aby nevhodné užití vysokých jehličnanů, navíc tak blízko uliční čáry, bylo nahrazeno novou zelení,
která vytvoří esteticky hodnotné prostředí, vyváží hmotu architektury budovy a vytvoří příjemné a bezpečné
prostředí pro pobyt obyvatel s dětmi.
Zeleň v okolí DDM už má svoje
nejlepší léta za sebou a je třeba ji obnovit. Projekt ozelenění počítá s výsadbou nových vhodných druhů v
počtu desítek kusů v dřevinném i trvalkovém patře.
Místo zmiňovaných cypřišů bude
vysázen dominantní solitérní strom,
který dotvoří parter před budovou
mnohem lépe, než vysloužilé jehličnany. Navíc bude v okolí DDM umístěn mobiliář, který pobytovou i reprezentační funkci tohoto, pro obyvatele
tak důležitého prostoru, ještě více podpoří.
Každý, kdo by měl chuť se o projektu dozvědět více, tedy i Vy, pane
Lindnere, může přijít nahlédnout do
dokumentace. Seznámení se s problematikou by přece mělo předcházet
nezasvěceným soudům vypouštěným
na veřejnost.
Světluše Hochwalderová,
ředitelka DDM,
Ing. Veronika (Matoušová)
Hořáková, zahradí projektant
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala celému kolektivu neurologického
oddělení Nemocnice Děčín za obětavou a dlohodobou péči o mého těžce
nemocného manžela Miroslava Kříže.
Za celou rodinu manželka
Danuše Křížová
Zeleň kolem domu dětí a mládeže z pera projektantky. Více si přečtěte v článku vlevo.
-lp, gvl-
J. Bělský: Stojím si za svým!
Dobrý den, dozvěděl jsem se, že
článek, který jsem Vám psal o Grešíkových moštech, je teď všude na internetu. I když to lidé zesměšňují, stojím si za svým. Předtím, než V. Grešík začal s tou moštárnou, chybělo někomu, že si nemůže koupit mošt? Prostě si to nekoupil a ušetřil. Ale teď si
to kupuje každý a všem je úplně jedno, že si na tom někdo mastí kapsy.
Ale to už je dnes taková doba.
Josef Bělský
A jak znějí komentáře na internetu? Zde malá ukázka:
Když je někdo drahý, je prý zloděj, když levný, tak taky, á pardon, já
zapomněl, že žiji v zapšklé české kotlině. Valdo, Tobě díky za dobrý a levný mošt. Mohu si ho tak dát denně a
čerstvý.
-iv Tak to je síla. Ale že i to sbírání
jablek je práce a ta jablka se musí někde skladovat... To asi pán nevidí. A
že ta moštárna něco stála, něco stojí
provoz. Podle ceny moštu bych řekla,
že to pan Grešík dělá možná tak za
náklady.
-jf Pan B. je typický „čecháček“. Takových lidí potkávám čím dál víc.
Většinou to končí větou, že za socialismu nebylo tak špatně...
-mb ... a just si jdu koupit dva litry!
-jr Smutné, jak jsou někteří lidé plni
závisti... Mošt je výborný, pán by ho
měl začít také pít - měl by víc vitamínů a tím snad i lepší náladu.
-frA nakonec V. Grešík: Panu Bělskému mohu poděkovat za reklamu, i
když ji vlastně ani nepotřebujeme.
Prvotním záměrem nebylo vydělat
majlant - ono při ceně 18 Kč za litr to
ani nejde, ale je fajn, že Děčíňáci zařadili mošt do svého jídelníčku. Když
jsme kupovali sady, aby se nevykácely, řešili jsme otázku, co s ovocem. A
tak vznikla moštárna...
-r-
Z celkové nabídky pro vás vybíráme:
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 19913
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
SLEV
Nabídková cena:
BYTY 20614
Rodinný dům v
Děčíně VII (2x
4+1) po kompletní
inter. rekonstrukci,
s krásnou zahradou a gar. stáním.
99.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
A
SLEV
A
Nabídková cena:
478.000,- Kč
NOVIN
KA
Nabídková cena:
3.200.000,- Kč
BYTY 20213
Volný byt 1+kk v
Děčíně III, v osob.
vlastnictví, se zděným jádrem v 1.
NP nízkopodlažního panel. domu.
SLEV
A
Nabídková cena:
349.000,- Kč
20113 - Velmi dobře udržovaná zahrádka s podsklepenou chatkou v OV v Děčíně 7. Celková
výměra 567 m2. Nabídková cena: 119.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul., o výměře 88
m2, ve 3. patře cihlového domu. Nabídková cena: 1.290.000,- Kč
19613 - Velký, slunný a téměř rovinnatý pozemek v Děčíně VII, vhodný k výstavbě „zatím“
jednoho domku. Výměra 8399 m2. Nabídková cena: 4.284.000,- Kč
19513 - Zahrada o výměře 732 m2 s podsklepenou chatkou, skleníkem, ovocnými stromy a
keři, v Děčíně 7. Nabídková cena: 149.000,- Kč
19313 - Novinový stánek v Benešově n. Pl., na pronajatém pozemku za 180,- Kč/měs., s
eletřinou, alarmem a vybavením. Nabídková cena: 35.000,- Kč
18713 - Rekreační, část. podsklepená chata na menším pozemku v OV v Prosetíně nad
Dobkovicemi. Užitková voda a elekřina. Nabídková cena: 250.000,- Kč
18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 685 m2, možnost připojení
na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 55.000,- Kč
A18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 297 m2, možnost připojení
na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 30.000,- Kč
17312 - Slunný, téměř rovinatý pozemek (2018 m2) v obci Veselé, který je předschválený k
výstavbě. Nabídková cena: 400,- Kč/m2
16612 - Původní, místní prodejna ve Všemilech, která prochází rekonstrukcí na provozovnu
s občerstvením. Cena po slevě: 620.000,- Kč
16312 - Zahrádka s ovocnými stromy a keři v kolonii u chrochvického potoka, Děčín 7.
Nabídková cena: 89.000,- Kč
15812 - Velmi dobře udržovaný dr. 3+1/L, upravený na 4+1, v klidné části Boletic - Pražská
ul., 1. patro (možný převod do OV). Cena po slevě: 450.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
6. února 2014
Zeleň určitě ano, ale...
Se zájmem sleduji dění kolem beden rozmístěných zejména v Podmoklech a nemohu si odpustit několik poznámek a připojit se ke kritice, která
probíhá i na webu města.
Proč město vysadilo stromy do kontejnerů? Prý proto, že neví, kde jsou
pod zemí vedené sítě, a že by to bylo
drahé.
Jak může město, které neví, kde má
sítě, vůbec existovat? Co se občané
takového města ještě nedovědí? Co
dělají příslušní úředníci, když se usazují kabely a potrubí?
V době, kdy jsou k dispozici různé
typy detektorů na vyhledávání kovů i
kabelů, napíše někdo takový nesmysl.
Nevěřím ale, že o tom nejsou záznamy. Spíše je to tak, že takto to zdůvodnit je mnohem jednodušší.
A pokud se o sítích skutečně nic
neví, pak je ideální možnost při vysazování stromů toto zjistit, a když narazíme na síť, zakreslí se a výkop se o
pár centimetrů posune. Je to tak složité?
Nebo je to jinak. Proč bychom se
tím zatěžovali, dáme tam kontejnery,
ať si to zjistí ti po nás.
A dokonce jsem se dočetl, že když
se kontejnery neosvědčí, dají se za tři
až pět let jinam. Kam asi?
Stromy se už přesadit nedají a bedny se vyhodí, tak jako dřevěné stánky
kdysi používané na trzích.
Takto to totiž v Děčíně chodí.
Město stály tyto kontejnery i se zelení přes 5 milionů korun. Z velké části sice dotace, ale i dotace se přece dají
využít šetrněji.
Jeden kontejner prý stál s DPH kolem 28 000 Kč. Při počtu 73 kusů to
dělá přes 2 miliony korun. Kde jsou
zbývající 3 miliony? Že by tolik stála
osázená zeleň?
Takže - jeden kontejner stál v průměru 28 tisíc korun. Musíme se ptát,
kolik by asi stála jáma o rozměrech
1m x 1m x 0,7 m. Určitě ne 28 000
Kč.
Uvnitř kontejneru je vana z plechu
o síle 6 až 12 mm. Nad tím zůstává
rozum stát. Takto silné plechy se používají třeba na tlakové nádoby nebo
různé dynamicky namáhané konstrukce. Dva podobné kontejnery se nacházejí na Masarykově nám. u hotelu Koruna a vanu mají z pozinkovaného plechu o síle do 1 mm.
Stromy v kontejnerech jsou tři druhy javoru. Jeden z nich - elsrijk - dorůstá až do výše 12 metrů. Proč se
vysazují stromy dorůstající do takových výšek? No, aby byly další výdaje na údržbu. Ročně město zaplatí za
údržbu těchto stromů 170 tisíc Kč. A
kdo bude údržbu kontrolovat? Třeba
nikdo, ty peníze mají jisté.
Na internetu se dají velmi snadno
najít daleko vhodnější stromy, např.
javor nanum nebo globosum. Jsou to
stromy kulovité koruny, bezúdržbové,
I takto může vypadat Děčín na ulici Dělnická. Co na to majitelé?
Text a foto Jaroslav Prihara
dorůstající do tří metrů, vhodné i do
zadláždění. Nebo se mohly vysadit
takové, jaké máme v Řetězové ulici.
Co z toho všechno vyplývá:
- končí volební období
- nikdo nic nekontroluje (viz plech
5 - 12 mm)
- nikdo se nad ničím nepozastavuje, navrhla to odborná firma (té jde
hlavně o zisk)
- další provizorní řešení
- obnova Podmokel nebude
- bylo vypsáno výběrové řízení?
- kolik se přihlásilo firem?
- byly mezi nimi děčínské firmy?
Znovu opakuji: nejsem proti zeleni, ale jsem proti způsobu osazení
(stromy patří do země). Určitě to bude
vypadat lépe než dosud o tom není
pochyb. Horší už to snad ani být nemůže, ale je to opět provizorium.
Stále se dočítáme, že město dostalo
ten či onen certifikát. Nejlepší certifikát pro nás občany by bylo krásné,
čisté, upravené, zelené město, ale to
je bohužel vzdálená budoucnost.
Jak to všechno je a bude by nám
mohl osvětlit někdo z vedení města.
Poprosil bych pana Grešíka, určitě má
dostatek informací.
S pozdravem Jaroslav Prihara
Pozn. redakce: Článek jsme panu
Grešíkovi k vyjádření zaslali, osvětlující článek je také v tomto čísle Principu na straně 8.
Poděkování
naší nemocnici
Velmi rád bych poděkoval celému kolektivu chirurgického oddělení
děčínské nemocnice za úspěšné provedení reoperace kýly, kterou jsem v
lednu absolvoval, a to primáři MUDr.
Rejholcovi, lékařům MUDr. Moravíkovi, MUDr. Kolářovi a všem sestrám
a ostatním zaměstnancům za profesionální a citlivý přístup. Velice silně
na mě zapůsobila celková pozitivní
atmosféra, která na oddělení panuje a
tak významně pomáhá pacientům
ulehčit pobyt v nemocnici.
Ing. Dalibor Voborský, Děčín
Ráda bych poděkovala za péči a
přístup zdravotních sestřiček a za odbornou péči lékařům chirurgického
oddělení Nemocnice Děčín.
V době mé hospitalizace, která trvala i v době Vánoc, odváděl celý
zdravotnický tým svou práci velmi
profesionálně a citlivě.
Proto všem patří můj dík.
Dagmar Zahálková,
Česká Kamenice
7
Publicistika, inzerce
číslo 5
Jediné správné je obchvat!
Děčínské fórum žádá prověření dvou nových
variant I/13 „přivaděče“
V rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou letos uvolněny peníze
pro obchvat Chomutova a Roudnice
nad Labem.
V květnu 2013 jsme prostřednictvím petice žádali vyhledání příznivějších (obchvatových) variant i pro naše
město Děčín.
Opravdu si jeho vedení myslí, že
tunel Pastýřskou stěnou, nápad, který
děsí svou absurditou, získá přízeň
občanů (voličů)?
Ztráta přitažlivosti města pro turisty, zhoršení dopravní obslužnosti a
zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva je příliš velkou daní. Stejně tak v
minulosti zamítnutá varianta údolím
Chrochvického potoka.
Dne 11. července roku 2013 v článku „Pověry a fakta“, otištěném v Principu č. 26, byla zdůrazněna důležitost
vybudování Vilsnické spojky. Čas od
července 2013 věnovalo Děčínské fórum (DF) konzultacím s oborníky.
Výrok týdne:
Největší odměnou
za naši dřinu nejsou věci,
které získáme, ale to,
čím se staneme...
Jednalo se o několik projektantů. Jednali jsme i s pracovníky CHKO Labské pískovce. Hovořili jsme s podnikateli a zástupcem Okresní hospodářské komory.
Naším cílem bylo zjistit u odborníků, zda je uskutečnitelný náš návrh
vhodnějších variant. Jedním z projektantů jsme byli ubezpečeni, že po vybudování Vilsnické spojky se napojení ulicí Práce na I/62 (Ústeckou ulici)
přímo nabízí.
Její výhodou je, že by byla obchvatem a chránila by obyvatele hustě
obydlených částí města před kamionovou dopravou. Po rozšíření by se
stala „přivaděčem“. Byla by to také
jednoznačně nejlevnější varianta.
Další variantou by mohla být tzv.
Zelená varianta, která vede tunelem ve
směru na Jílové.
Připomínáme, že minulé varianty
„přivaděče“ (jak tělesem Kozí dráhy,
tak údolím Chrochvického potoka)
byly již v minulosti zamítnuty právě
proto, že nebyly obchvatem.
Děčínské fórum chce obchvat! Před
půl rokem jsme předali petici s návrhem hledat v součinnosti s magistrátem města nové varianty. Čekáme na
slíbenou spolupráci.
Děčínské fórum
www.decinskeforum.cz
Jedna z ohrožených „hazardních“ provozoven v Děčíně...
-lp, blc-
Hazard očima z druhé strany
Vážený pane primátore, pracuji jako
barman v klubu Magnet, tuto práci
jsem sehnal po dlouhém hledání a
jsem velice rád, že ji mám.
Dozvěděl jsem se, že můj zaměstnavatel, pan Barcal, neobdržel licenci
na provozování casina, protože je jeho
provozovna ve středu města. Pan Barcal by se jistě v zájmu zachování pracovních míst přestěhoval, ale tato podmínka mu byla sdělena až nyní, ve
zveřejněném dopise v Principu. A tak
budeme já i moji kolegové pravděpodobně propuštěni.
Jsem úplně zoufalý, mám se svou
přítelkyní dvouleté dítě a vůbec nevím, co budu dělat, protože v Děčíně
je velmi těžké či spíše vůbec nemožné sehnat nějakou práci, to sám jistě
dobře víte.
Asi se budu muset odstěhovat do jiného města, protože vím, že tady práci neseženu. Proto Vás žádám, abyste
ještě jednou zvážil svoje rozhodnutí a
mému zaměstnavateli licenci udělil.
Neobracím se na Vás jako zastánce
hazardu, i když pracuji v podniku,
kam se chodí hrát a sázet. Píši vám
jako obyčejný člověk, který chce uživit rodinu a neví, co má dělat. Mám
velký strach z budoucnosti. Myslím,
že tato situace se netýká pouze mě a
mých kolegů z Magnetu. V celém
Děčíně se může jednat až o 300 lidí,
kteří díky Vašemu rozhodnutí na tom
budou podobně.
Tímto Vás žádám o radu a názor.
Miroslav Kadlec
(Dopis byl předán na magistrát
města dne 24. 1. 2014.)
Ještě ke zrušení heren...
Pane Andráši, dlouho jsem váhal,
zda na Vaši reakci na můj článek vůbec odpovědět. Jednak jsou Vaše výhrady tak subjektivní a povrchní, že mi
reakce na ně připadá zbytečná - nechť
si obrázek o tom, kdo má v našem sporu pravdu, učiní čtenáři sami, z druhé
strany mi přijde, že vše podstatné v tomtéž čísle Principu napsal pan Nosek.
Jsem však vychován k slušnosti,
tedy i k tomu, že dá-li si někdo práci
odpovědět na můj článek, sluší se mu
odpovědět též. Tedy alespoň k oněm
několika málo konkrétním detailům, na
nichž lze doložit pomýlenost Vašeho
náhledu na věc. Za všechny, které jste
napsal, zareaguji na dva.
Píšete např.: „Mladí se chtějí bavit
a hráči hrát, ale proč na to mají doplácet lidé, kteří takový životní styl nesdílejí? Proč dnes nemohou ani dojít
do práce bez obav o své zdraví, když
paradoxně ze svých daní živí tyhle živly, kteří pak peníze ze sociálky promrhají v hernách a diskotékách?“, přičemž z textu vyplývá, že herny nevymetáte. Jak tedy víte, že v hernách „živly promrhávají peníze ze sociálky“? Já
také herny nenavštěvuji, ale znám několik gamblerů, kteří pravidelně prohrávají v hernách značnou část své
výplaty, a já se ptám, co Vám je do
toho? Jsou to jejich peníze, které dostali za svou práci. Mluví Vám snad
někdo do toho, za co utrácíte svou výplatu? To samé se týká peněz, které v
hernách prohrávají sociálně slabí. I tyto
peníze jsou jejich. Pakliže se Vám to
nelíbí, musíte se pokusit změnit chod
společnosti např. tím, že ve volbách
budete volit takovou stranu, která odmítá přerozdělování od těch, kdož pracují, k těm, kteří čekají, co jim erár
přidělí.
Dále píšete, že „Manželka byla nedávno obtěžována „spoluobčany“, kterých se asi dvacet shromáždilo za Národní kavárnou a jeden z nich ji pak o
hodinu později napadl v obchodě na
Tyršově ulici. Zrovna nefungovaly kamery a vystrašená žena nezavolala
policii, když ji onen výtečník vyhrožoval podřezáním celé rodiny, pokud to
udělá.“ Co to má společného s problematikou hazardu? Podobné skupiny
nepřizpůsobivých se ve městě pohybovaly dávno předtím, než se objevila
první herna. I já si myslím, že bezpečnost občanů na veřejnosti musí být zajištěna. Myslíte si ale, že po zrušení
heren takovéto agresivní skupiny zmizí
ze světa? Dle mého je to naivní představa. Je ale Vaše, klidně si ji mějte,
nepoužívejte ji však jako důvod pro zasahování do cizího majetku a braní lidem práce.
Miroslav Červenka,
člen republikového výboru
Svobodných
8
Publicistika, inzerce
6. února 2014
... a ještě zpátky k izolační zeleni
Předpokládám, že téměř každého
občana začátkem listopadu 2013 zaskočily „dřevěné krabice“ bez logiky
věci rozmístěné po Děčíně.
Přiznám se, že i mě, ač znalé věci,
v prvním okamžiku přivedly do rozpaků.
Naštěstí jsem ale patřila mezi ty,
kteří „vědí“, a hned mi došlo, že pravděpodobně konečně dochází k realizaci tak dlouho očekávaného projektu „izolační zeleně“ v Děčíně.
A zde bych mohla upozornit na první chybu.
Jak je možné, že i když v městském
Zpravodaji byl několikrát projekt zmíněn a dostatečně popsán (lokalizace
ulic, typ výsadby - do země a do kontejnerů, předmět a cíl projektu), nikdo
na něj nebyl připraven?
Zjevně informovanost veřejnosti
nebyla ani zdaleka taková, jak jsme si
všichni mysleli...
Pokusím se tedy aspoň zpětně tuto
chybu napravit a trochu přiblížit smysl
a význam izolační zeleně jako takové
i historii našeho konkrétního děčínského projektu.
Co je izolační zeleň
Izolační zeleň je ve své podstatě zelení technologickou. Není to tedy typická zeleň urbanizovaná (parková).
Zeleň zlepšuje životní prostředí (nemá
význam jen estetický či psychologický), je prokázán její vliv na znečišťující látky, především pak na látky v
ovzduší.
I když je izolační zeleň schopná
absorbovat velké množství znečišťujících látek, u nás je kladen důraz primárně na její schopnost snižovat imisní zatížení prostředí prachovými částicemi. Filtrační kapacita zeleně je nejúčinnější při kombinaci všech pater stromového, keřového a bylinného.
Jednotlivé druhy zeleně jsou vybírány především s ohledem na odolnost
dřevin vůči zatíženému prostředí a jejich schopnosti co nejlépe absorbovat
prach z ovzduší.
Využití izolační zeleně
Vhodné druhy odolné vůči imisím
především z liniových zdrojů (dopravy) jsou u nás dlouhodobě zkoumány
ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví v
Průhonicích (VÚKOZ).
Využití izolační zeleně je vhodné
především v místech, kde potřebujeme snížit prašnost - oddělit např. liniový zdroj (páteřní komunikaci) od bytové či občanské zástavby. V těchto
případech se jedná o jediný možný
nástroj vedoucí ke snížení imisí. Nelze v těchto případech udělat technologické opatření - jediným technolo-
gickým opatřením je významné omezení či úplný zákaz dopravy.
Jak probíhala příprava
Přípravná fáze projektu „Výsadba
liniové izolační zeleně v Děčíně“ začala již v roce 2010. Proces byl zdlouhavý a ne zcela jednoduchý. Postupně byly měněny vybrané lokality a
snižován jejich počet z důvodu různých problémů, které při přípravě projektu postupně vyvstaly. Největším
problémem se staly inženýrské sítě a
bezpečnost dopravy.
Kvůli „zakabelování“ celého centra musela být většina výsadby řešena
umístěním do speciálních zaizolovaných kontejnerů, kvůli bezpečnosti
dopravy byly kontejnery přesunuty na
chodníky a následovaly další problémy, které projekt trochu odklonily od
původní linie. Nicméně idea zlepšit
ovzduší a snížit prašnost z dopravy za
pomoci zeleně, a to zejména v centru
města, neb Děčínem bohužel přímo
napříč prochází silnice I. třídy č. 13
(jen pro informaci, na sčítacím uzlu
č. 4-0395 na Teplické ulici na křižovatce pod divadlem, projede cca 12
000 aut za 24 hodin, zdroj: ŘSD, celostátní sčítání dopravy 2010), zůstala zachována.
Naskytla se i možnost získat dotaci
z veřejných zdrojů, a tak byl výsled-
ný projekt podán na podzim 2011 do
Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, prioritní osa 2, 26.
výzva se žádostí o dotaci. Projekt byl
podpořen, získal dotaci 90 % z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 10
% je financováno z městského rozpočtu. K jeho realizaci, jak jsem psala v
úvodu, došlo až na konci roku 2013.
To nejhorší máme za sebou
Ani konečná fáze - po téměř třech
letech - se neobešla bez chyb a komplikací. Druhou chybou, opět naší, ne
izolační zeleně, bylo rozmístění kontejnerů „v pátek odpoledne“ a jejich
ponechání bez výsadby cca další tři
týdny. Došlo k absolutnímu koncepčnímu pochybení!
Věřím ale, že máme to nejhorší za
sebou.
Ve snaze přizpůsobit se všem stranám a navíc aspoň trochu naplnit naši
představu „co nejvíce zeleně do města“ může momentálně konečný výsledek našeho snažení působit divně,
zbytečně či dokonce obtěžujícím dojmem. Vydržme, prosím, a počkejme,
až se stromy zazelenají a keře rozkvetou. Třeba se stane tento projekt skutečným přínosem v rámci našeho
městského prostředí...
Anna Lehká, VPM
(Mezititulky redakce)
číslo 5
Inzerce
9
10
Jiné světy
MALLORCA
s dětmi
CESTA
Nejnižších nákladů na týdenní pobyt v pěti lidech (z toho tři byly děti)
jsme docílili zakoupením programu
All inclusive. Tak je o kompletní stravu a pití postaráno a nemusí se nikde
nic dalšího kupovat. Jiné výdaje jsme
tedy počítali už jen na výlet po ostrově, drobné suvenýry a snad dvakrát
jsme dětem koupili nějakou cukrovou
vatu a další pamlsky.
Letěli jsme z letiště Lipsko/Halle,
kam jsme se dopravili vlastním autem
a to tam na nás týden čekalo. Nejlevnější odstavné parkoviště bylo plné,
využili jsme druhého (je jich tam v
různých cenách a polohách snad deset) za 53 eur. Tahle cena znamenala,
že auto je na parkovišti asi kilometr
od hlavní budovy na maximálně devět dní.
Kromě krátké návštěvy maličkého
letiště u Terstu předchozí rok v Itálii
byly děti na letišti poprvé. Lipské letiště je navíc úhledné, čisté, jsou tam
dlouhé jezdící chodníky a spousta věcí
k vidění, například nádherné vystave-
2
né Porsche. Děti se ale „vyblbnou“
také s letištními vozíky, tím spíš, že
se v Lipsku musí poměrně daleko k
odbavovacím přepážkám a pak zpět do
nástupní haly. Jeho součástí je nejen
zmíněná spousta parkoviš, ale i regulérní podzemní nádraží. Nám bohužel vhodný vlak nejel, navíc 180 km
dlouhá cesta z Děčína byla pro pět lidí
autem daleko nejlevnější. Přes značné množství opravovaných úseků na
dálnicích nám jízda trvala dvě a půl
hodiny včetně dvou zastávek.
Na letišti jsme tak měli skoro tři
hodiny času. Ale protože pro děti bylo
všechno nové, nenudily se a čas ubíhal rychle. Jak jen to šlo, vstoupili
jsme do tranzitního prostoru, odkud
jsou vidět přistávající, startující a „parkující“ letadla. Bylo vidět, že z cesty
vzduchem mají děti respekt. Smích
vystřídaly vážné pohledy na ranveje,
nástupní „rukávy“, roztodivná letištní vozítka a samozřejmě letadla.
Poučeni z předchozích cest jsme se
pak uvnitř letadla snažili děti přimět
co nejdříve k návštěvě toalet, protože
Apartmán odpovídal tomu, co měl hotel Sol Y Mar zveřejněno na internetu.
Byl dosti prostorný, s balkónem a pěti lůžky (počítáno s gaučem v obýváku).
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
Pierre Brice, který ve čtvrtek 6. 2.
slaví 85. narozeniny, je francouzský
herec a zpěvák, ale
zejména přeslavný
Vinnetou ze stříbrného plátna. Pochází ze staré francouzské šlechtické rodiny, je baronem.
Rodiče z něj chtěli mít architekta, ale
Pierra to táhlo na vojnu. V 19 letech se
přihlásil do války v Indočíně. Po čtyřech
letech však zatoužil stát se hercem a začal studovat u jedné ruské herečky. Nedařilo se mu ale a musel prodat dokonce
po jídle, které se záhy podává, se zájem o tyto prostory výrazně zvyšuje a
nezřídka se stojí i fronta.
Byli jsme rádi, že nedošlo k žádné
hysterii nebo pláči, zkrátka že jsme
jako prarodiče-průvodci obstáli. Ne že
bychom pokaždé znovu nezažívali ten
zvláštní pocit ve chvíli, kdy se letadlo
odlepí od povrchu zemského. Zčista-
6. února 2014
jasna už se nedá nic dělat a jste zcela
v rukou Božích, resp. pilotových.
Dvě hodiny letu byly mnohem
únavnější než předchozí čas v autě a
na letišti. Člověk má omezený pohyb
a dítě nebaví stále se dívat z okénka.
Nicméně už dvacet minut před přistáním začíná letadlo klesat a nervozita
znovu stoupá...
Pavel Panenka
Z balkónu byl poměrně pěkný rozhled, i když mezi hotelem a mořem byly
ještě dvě obchodní budovy.
Do hlavní budovy hotelu jsme denně několikrát museli přes tuto ulici.
Legendární Vinnetou, Pierre Brice
svůj psací stroj, aby měl na živobytí. Působil pak v reklamě a jako akrobatický tanečník. Poté dostal menší roli ve filmu
Půjde do tuhého. Hrál i v divadle, většina
filmových nabídek ale přišla ze Španělska a Itálie, kde začal točit a získávat úspěchy (Zrcadlo o dvou tvářích, Podvodníci
a Záletník - s Catherine Deneuve).
Až přišly mayovky a jeho životní role.
Roli Vinnetoua ovšem získal náhodou. V
hledáčku režiséra Reinla bylo více jiných
herců, ale ten Pierra zahlédl na jednom
festivalu a ihned mu roli nabídl. Pierre o
Vinnetouovi nikdy neslyšel, a tak zprvu
odmítl, jeho agent ho ale přesvědčil o
opaku.
Česky Pierra skvěle daboval Stanislav
Fišer.
Filmy na téma Vinnetou (1962 - 68) Poklad na Stříbrném jezeře, Vinnetou, Mezi
supy, Vinnetou - rudý gentleman, Old
Shatterhand, Petrolejový princ, Vinnetou
- poslední výstřel, Vinnetou a míšenka
Apanači, Old Firehand, Vinnetou a Old
Shatterhand v údolí smrti. Roku 1998
vznikl ještě TV film Vinnetou se vrací.
V letech 1976-86 byl Vinnetou, sehraný Pierrem, znovu zrozen v divadelních
inscenacích v přírodě v německém Elspe
(celkem 400 000 návštěvníků).
V roce 1979 pak natočil v Mexiku sérii
Můj přítel Vinnetou. Příběhy sice nemají
nic společného
s knihami Karla Maye, zato
ukazují reálný
život Indiánů.
S Lexem Barkerem, populárním Old Shatterhandem, si
pak zahráli též
hlavní role ve
westernu Peklo
Manitoby, ale
proslulost Vinnetoua nepřekonali.
Od r. 1981 je Pierre ženatý s Němkou
Hellou Krekel, mladší o dvacet let. -pp-
11
Zábava
číslo 5
OSMISMĚRKA
DROZD STĚHOVAVÝ je v Severní Americe velmi známým ptákem a jeho přílet v Kanadě a na severu Spojených států oznamuje příchod jara. Na jihu USA a v Mexiku žijí
populace tohoto pěvce celoročně, ptáci hnízdící na severu odlétají na zimu na jih až
na Kubu a Bahamy. Drozd stěhovavý obývá rozmanité prostředí, například řídce zalesněnou krajinu. A právě člověk zkulturňováním a osidlováním krajiny vytváří nevědomky ideální podmínky pro výskyt toho ptáka, jehož počty rostou. Proto se dnes už
výskyt drozda stěhovavého v blízkosti lidských sídel považuje za normální. Drozd
stěhovavý je velkým milovníkem všech zahradních plodů a během zimních měsíců
se neživí takřka ničím jiným. Jeho spotřeba plodů je veliká a hraje velikou roli při
rozšiřování různých druhů stromů a keřů díky vyměšování jejich semen po okolí. Drozd stěhovavý miluje plody tak, že často po
požití přezrálého ovoce je (tajenka 15 písmen). Na jeho jídelníčku je i hmyz, ale podíl živočišné potravy je mnohem menší, než
ovocné. Na přelomu 50. a 60. let se počty drozdů stěhovavých náhle prudce snížily, později se zjistilo, že za to mohly insekticidy
(např. DDT), které otrávily hmyz a ten pak drozdy, kteří hmyz pozřeli. Hnízdo drozda stěhovavého má hladký, plochý základ z bláta,
na něm pak samička, které materiál nosí sameček, vystaví z větviček, stébel, ale i provázků a hadříků, kulaté hnízdo. Na vajíčkách
sedí samička, jakmile jsou mladí drozdi schopni letu, péče o ně se ujímá sameček. O hnízdo se může drozd stěhovavý dělit s jinými
ptáky. V jednom byli čtyři drozdi, dvě pěnkavy a čtyři vajíčka pěnkavy. Oba rodičovské páry pak krmily všechna mláata v hnízdě.
Dospělý pták má šedá záda a cihlově červenou hru, mladý drozd je spíše zbarven do hněda se skvrnitou hrudí.
H L
I N Í K O V Á L O P A T A
O K E T
Hledám peníze. Zn.: Můžou
být i s mužem.
Í V K A N C E P O K N
K R O N I K A K E A P M M D L
N O L L
E
I
I M E T K A D Á U E E
E H O A Ě A S R N I
M T S L Á V A V L Z O O D E
S
Í V U S
I Ý O
Víte, jak se řekne anglicky
Kryštof Harant z Polžic a
Bezdružic?
„Christopher The Bastard
From After Spoons And Without Satellites“
T R T
I
Í V B M A L Ř
Í N E Š E Ř Í N J A R K U E O
P Á T
I
P P V I A P A S K T P
L L P N Ř O I
Psychiatr se ptá paní Novákové: „Vyskytuje se u vás v rodině nějaký případ duševní
úchylky?“
„Jo, jo, pane doktore. U mýho
muže. Už dvacet let si myslí,
že je hlava rodiny.“
J D K T O E A S
O O O A T K Š O E R L P D D Á
D V R Š L E CH T A R O A U L K
I O O I
I
Z Č C A K V O D O S
N P K L O N E K L K E
I Ý A E
A M A R O N A P A R C E L A Č
Chlapec volá přes plot na
paní na zahradě: „Paní, prosím vás, můžete mi přinést
můj šíp?“
„Ale ano, chlapče,“ odpovídá
paní, „kdepak je?“
„Vaše kočka ho má v zádech.“
Průvodce říká: „Kdyby dámy
na chvilku zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů.“
doslova
přiopilý
OSMISMĚRKA
řešení
Rodinka přišla na výletě ke
studni splněných přání. Muž se
naklonil, pomyslel si přání a
hodil dolů minci. Tchýně si řekla, že to také zkusí, avšak příliš se naklonila, přepadla přes
okraj a utopila se.
Muž chvíli strnule stál, pak se
usmál a povídá: „Jejda, ono to
opravdu funguje!“
SUDOKU
řešení
7
1
2
5
4
9
8
3
6
4
8
9
6
3
7
5
2
1
6
5
3
1
2
8
9
7
4
3
9
6
4
1
5
7
8
2
8
4
5
3
7
2
6
1
9
2
7
1
9
8
6
4
5
3
5
2
4
8
9
3
1
6
7
1
3
8
7
6
4
2
9
5
9
6
7
2
5
1
3
4
8
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Česká spořitelna, dudek, hliníková lopata, hlušina, ilustrace, jinovatka, kolový nakladač,
kopec, kopřiva, koroptev, krajní řešení, kronika, kvítek, lemur, letadlo, limetka, livrej,
milník, obratlovec, olovo, padavka, panorama, parcela, páteř, písmenko, plodina,
plošina, pošta, poštovní známka, povolání, rozchod, sláva, sodovka, stelivo, světec,
šlechta, tečka, tempo, tumor, vnadidlo.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
12
Soutěž škol
Olympiáda řemesel 2013
Střední škola řemesel a služeb v Děčíně uspořádala v závěru loňského roku
zajímavou akci „Olympiáda řemesel“ a my se k ní dnes vracíme touto fotoreportáží. Proč nyní? V únoru 2014 totiž vítěze s celými jejich třídami čeká raut
a kadeřnické, kosmetické a fotografické služby v prostorách SŠŘS zdarma.
Pořádající škola uvítala 16 družstev z 9 základních škol z Děčína a okolí.
Každá škola mohla postavit maximálně dvě čtyřčlenná družstva (vždy dva
chlapci a dvě dívky). Soutěžních disciplín bylo 11 a všechny časově měřené.
Cukráři vyráběli chodský koláč (pořadatelé jim ho poté upekli a autoři si jej
sami snědli). Kuchaři vyráběli strouhanku, krájeli veku, škrábali brambory,
sestavovali masový mlýnek. Číšníci museli prostřít stůl přesně podle vzoru.
Sekretářky na klávesnici opisovaly text. Cestovní ruch - skládali slepou mapu
světa. Automechanici šroubovali. Prodavači balili balíčky a láhve. Fotografové tvořili tzv. proláž. Kadeřník museli na tzv. cvičné panně vytvořit určitý
počet culíků. Kosmetičky určovaly kosmetické přípravky.
Stupně vítězů:
1. ZŠ Komenského, Děčín - Zdeněk Trojan, Michal Pham, Karolína Ullmannová, Adéla Švandrlíková (23:17) - ved. Mgr. Luboš Horník,
2. ZŠ Na Stráni, Děčín - Kateřina Krajíčková, Andrea Pocnerová, Daniel
Crha, David Novotný (25:53) - Mgr. Jitka Šolcová,
3. ZŠ Hluboká, Neštěmice - Jiří Greif, Marek Hahn, Michaela Rusová,
Veronika Konečná (26:01) - ved. Mgr. Monika Longinová.
Všichni dostali malý balíček, vítězové větší a navíc lukrativní pozvánku,
zmíněnou v úvodu.
-mid, ru-
6. února 2014
číslo 5
Kulturní a společenský servis
13
Keramika s klubem maminek
Pooda pokřtila své první album
Klub maminek s dětmi DDM Děčín pořádá několikrát za pololetí keramické
tvoření. Minulý týden si děti vytvořily s předstihem velikonoční slepičku.
Keramika je v klubu oblíbená - zabaví se děti i dospělí a ještě si všichni
krásný výsledek po vypálení odnesou domů. V klubu maminek je ještě pár
volných míst - stačí pouze zakoupit permanentku na 10 vstupů.
-příh-
Debutové album „4 first (y)ears“ představila a pokřtila děčínská skupina
Pooda v klubu Garage v pátek 31. ledna. Na pomoc jí do přízemí kina Sněžník přispěchaly formace Niceland a Zpět, přítomní pak večer hodnotili jako
mimořádně zdařilý.
Foto: blejsn photos
Vysvědčení dostali v knihovně
Medaile z Dětské Porty!
Jedenáct žáků 1.B ZŠ Máchovo náměstí obdrželo svá pololetní vysvědčení
v děčínské knihovně. Někteří z nich tu byli poprvé, a tak je knihovnice Eva
Kubšová se zdejšími prostory seznámila. Následovalo promítání animované
pohádky Sněhová královna a poté už samotné předávání vysvědčení. -vil-
Minulý víkend bojovala dvě „želízka“ Základní školy Na Stráni, Natálie
Kučerová a Nina Parlesáková, v pražském finále Dětské Porty. V kategorii
sólového vystoupení za doprovodu J. Štrbové se v silné konkurenci děvčata
neztratila a Natálka dokonce vybojovala skvělé třetí místo! Cenný kov v tak
těžké a skvěle obsazené soutěži moc a moc těší!
-vp-
Pro zvířátka v DDM Březiny
Pavel Petr v Ukradené galerii
V domě dětí v Březinách mají pro ty nejmenší vždy dveře otevřené. Děti z
MŠ Kosmonautů pravidelně přinášejí zdejším zvířátkům dobroty v podobě
mrkví, jablek a tvrdého chleba. Zvířátka mohou nakrmit, ale i pochovat si je
a popovídat si o nich. Pracovnice DDM pro ně mají vždy odměnu... -fvl-
Šestačtyřicáté dějství streetartového počinu Ukradená galerie v Podmoklech
patřilo vizuálním textům zlínského umělce Pavla Petra. Vernisáž výstavy se
konala ve čtvrtek 30. ledna a uvedl ji Radek Fridrich.
-pp-
14
Prezentace, rubriky
6. února 2014
Když nezabírá klasická ani alternativní léčba
Každá nemoc je spojením psychického prožívání a fungování somatického těla. Celostní přístup chápe vztah
těla a duše jako dva vzájemně propojené systémy, které fungují v přímých
souvislostech.
První otázka je asi nasnadě co vás vedlo k otevření ordinace celostní medicíny?
Již delší dobu jsme měli s kolegy
myšlenku otevření centra, kde by bylo
možno pomoci lidem, kterým v jejich
trápení obecně nezabírá klasická ani
alternativní léčba.
Takových lidí je mnoho.
Již dříve jsme objevili skrze úspěšnou praxi pražského onkologa MUDr.
Pekárka cestu, která, jak věříme, může
dát naději mnoha nemocným, tápajícím pacientům. I v naší praxi došlo k
nebývale velkému nárůstu nejen zlepšení zdravotního či psychického stavu u našich pacientů a odtud již byla
zcela jasná vize věnovat se primárně
tomuto cíli.
Jako vhodné místo jsme zvolili Lékařský dům v ulici Boženy Němcové
v Děčíně, kde nás najdete v přízemí
hned vedle lékárny Na Průtahu.
Mnoho lidí si asi nedovede
představit, co pojem „celostní“ znamená.
ŽABNÍČEK VZPLÝVAVÝ
(Luronium natans)
Žabníček je velmi vzácná vodní
rostlina, která se vyskytuje v mělkých
V čem spočívá přínos vaší ordinace?
Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému pacientovi. Jako
jediní v oblasti severních Čech používáme certifikovaný medicínský přístroj Bicom optima, který představuje speciální diagnostický a terapeutický postup, dá se říci nový směr v medicíně. V této oblasti nic lepšího není.
Profesionálně školení terapeuti ve
spojení s tímto přístrojem dokáží
ovlivnit průběh mnoha diagnóz, kde
nedokáže pomoci ani klasická, či alternativní medicína. Všechno samozřejmě probíhá jak na psychické, tak
fyzické úrovni. To vše se dá shrnout
po jeden pojem - biorezonance.
Biorezonance je tedy nový směr,
v čem konkrétně dokáže pomoci?
Pro začátek navštivte naše stránky
www.celostniordinace.cz, kde se dozvíte vše podstatné jak z pohledu pacienta, tak z odborného pohledu. Jedná se o bezbolestnou metodu bez vedlejších účinků. Je mnoho směrů, ve
kterých se dá biorezonance použít. Pro
příklad můžeme vyjmenovat účinnou
terapii odvykání kouření, zbavení se
alergií, kožních potíží, poruch trávení, akutních i chronických bolestí, infekcí, psychických problémů atd.
tůních a na březích stojatých vod. V
České republice ji však můžete spatřit pouze v Labských pískovcích a to
výhradně na dvou místech - v malé
požární nádrži nad Kaménkou v údolí Labe a v Královomlýnském rybníku, který Správa CHKO Labské pískovce vyhlásila přírodní památkou a
kde byla též v rámci jednoho z projektů úspěšně provedena revitalizace
vodní plochy. Vymizení žabníčku mají
na svědomí zejména kyselé deště a
zhoršení kvality vody v celé Evropě.
Proto stále probíhá pravidelný monitoring velikosti jeho populace na mezinárodní úrovni.
PhDr. Mgr. Radana Doležálková
Odstranění návyku kouření, to
mě zajímá...
Odvykání kouření funguje na principu intenzivního vyvedení nikotinu
z těla, včetně dehtových zplodin. Tělo
po terapii, která trvá přibližně hodinu, je nastaveno do stavu, kdy je zcela zbaveno fyzické závislosti na kouření, tedy včetně abstinenčních příznaků.
To je úžasné... opravdu to v praxi funguje?
Ano, funguje. A to z našich zkušeností činí přibližně 90 % úspěšnosti u
silných kuřáků, ať to zní jakkoliv zázračně... Problém je ten, že odstraníte
fyzickou závislost, ale stále podléhá-
Perokresba Petr Nesvadba
Tenhle recept znáte? aneb Dobrou chu
Kuřecí kari
Pro 4 osoby: 600 g kuřecího masa
bez kostí a kůže, nakrájeného na kostky, 3 lžíce oleje, 2 cibule, nakrájené
nadrobno, 1 lžička zázvoru, 1/2 lžičky mletého pepře, 1 lžička chilli, 1/2
lžičky mleté skořice, 1/2 lžičky mleté-
ho hřebíčku, 1 lžička turmeriku nebo
kari koření, 4 lžíce kokosového mléka
nebo krému, voda na podlití, přibližně 500 ml, sůl, hrst lístků koriandru
nebo petržele.
Cibulku osmahneme, přidáme sušené koření a pražíme asi pět minut. Při-
dáme kousky kuřete a opečeme je ze
všech stran. Zalijeme kokosovým mlékem, vodou, osolíme a na mírném
ohni dusíme do změknutí masa a zahuštění šťávy. Měla by se vydusit asi
na polovinu.
Kari posypeme koriandrem a podáváme s rýží basmati.
te svodům zvyků či stresových návyků, jako např. kouření jen u kávy přesně v danou dobu, jen když jdu s přáteli do hospody a podobně. Pokud vykouříte dvě cigarety za den a ještě pouze u kávy, je odstranění závislosti mnohem obtížnější, ale i přesto možné.
Děkujeme Vám za první seznámení s vaší ordinací a o čem bychom
si mohli říci příště?
Pokračování rozhovoru může být
například o nespecifických diagnózách, či na téma terapie a alergie...
Dobrá, určitě se tedy u vás nejméně ještě jednou zastavíme.
Ludmila Panenková
Žabníček patří mezi vytrvalé vodní
nebo bahenní rostliny. Jeho velkou
zvláštností je tzv. heterofylie, což znamená že jinak vypadají ponořené listy a jinak listy plovoucí na hladině.
Ponořené listy bývají čárkovité, zatímco listy, které plavou na hladině jsou
spíše řapíkaté a vejčité.
Žabníček kvete obvykle v červenci
a srpnu. V malých hloubkách vytváří
také poměrně nápadné plovoucí bílé
květy o průměru okolo 15 mm, které
v době plného květu hustě pokrývají
hladinu. Rostliny se nacházejí v
hloubce od několika centimetrů do
dvou metrů.
číslo 5
O jaký dárek se jedná? To se dozvíte v tomto rozhovoru... Zavítali jsme do fotoateliéru pana Oldřicha Poula, abychom vám přiblížili služby, kterých můžete ve společnosti FOTO POUL využít.
zitek nebo kalendářů, fotografie na
plátno včetně vypnutí na rám. Dále
dokážeme zdigitalizovat, upravit a
vytisknout vaše staré fotografie.
Také si u nás můžete nechat svým
obrázkem potisknout např. hrneček, puzzle, textil, plech, plyšáky a
další. Fotografie zhotovujeme na
značkový papír FUJI color na digitálním minilabu FUJI frontier.
Řekněte našim čtenářům, jak
dlouho poskytujete své služby?
Od roku 1992 jsem začal spolupracovat se společností, která se
zaměřovala hlavně na výrobu fotografií, prodej fotoaparátů a jejich
příslušenství. Postupem času prodej fotoaparátů nástupem internetových obchodů opadl, ale výroba
fotografií zůstala.
Jaké služby svým zákazníkům nyní nabízíte?
Zůstali jsme u vyvolávání klasických a digitálních fotografií od běžných rozměrů až po šířku 100 centimetrů. Nabízíme foto na občanský průkaz, kopírování, tisk a vazbu dokumentů, výrobu razítek, vi-
15
Rozhovor, rubriky
Mají lidé stále zájem o vyvolávání klasických fotografií?
I v roce 2013 jsme zaznamenali
neopadávající zájem o klasické fotografie z negativu. Jde zejména o
zákazníky starší generace, kteří se
nechtějí s „klasikou“ rozloučit, a
pak naopak o ty nejmladší. U těch
je to chuť zkusit a vyzkoušet kouzlo fotografie z negativu.
Jak dlouho budu čekat na
fotografii přenesenou třeba
zrovna na hrneček?
Hrnečky zhotovujeme vždy na
pátek. Avšak zákazník má možnost
kdykoliv během týdne si nechat
zhotovit hrneček expres.
Blíží se nám Valentýn, svátek zamilovaných. Co se u Vás
dá pořídit jako dárek pro tento
den?
V našem fotoateliéru můžeme
dvojicím nabídnout profesionální
krásné fotografie dle jejich přání.
Vzhledem k tomu, že jsou stále
v oblibě „plyšáci“, dokážeme vytisknout fotografii přímo na nátělník, který má plyšák na sobě,
nebo na jiné materiály, které je
možné vybrat u nás v prodejně, a
nebo na ty, které si zákazník může
donést.
ní máme v ateliéru i různé předměty k dekoraci, nebo si zákazník
může přinést své vlastní. V současné době je aktuální focení žáků na
maturitní tabla. Mimo ateliér fotíme svatby, plesy, společenské
akce, školy a školky...
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně spokojených a usměvavých zákazníků.
Věra Hladíková
Jak dlouho trvá fotografování ve Vašem fotoateliéru?
Záleží na tom, kolik snímků si
chce zákazník odnést. Doba fotografování může být 15 minut, ale
může trvat také dvě hodiny.
Jaké fotografie jsou nyní
v módě?
Mezi nejžádanější patří fotografie „těhulky“. Poté se k nám zákazníci vracejí s již narozeným nemluvnětem, kdy je zájem o profesionální rodinné fotografie. Fotíme děti, rodiny, páry, domácí mazlíčky, produktové foto. K zapůjče-
FOTOATELIÉR
Oldřich
Poul
Křížová 7, Děčín I
Tel.: 608 036 047
www.fotopoul.cz
16
Kultura, společnost, inzerce
Městské divadlo ZÁMEK DĚČÍN
čt 6. 2., 19.00
D3
BURŽOAZIE
Divadlo Na zábradlí
Divadelní podoba slavného filmu J.-C.
Carrierea a L. Buňuela. Příběh o skupince
přátel z vyšší společnosti, která se neustále
snaží sejít, pokusy však vždycky končí neúspěchem, zapříčiněným většinou velmi
zvláštními až absurdními okolnostmi.
Hrají: Petra Bučková, Anežka Kubátová,
Magdaléna Sidonová, Jan Hájek, Ladislav
Hampl, Petr Jeništa, Miloslav König...
pá 7. 2., 19.00
D2
Jiří Suchý:
Divadlo Semafor
HODINY JDOU POZPÁTKU
Komorní muzikál z nočního podniku roku
1938. V něm se scházejí dekadentní básník Jan Vladivoj Vinohradský a mondénní
zahradnice Žaneta Borská. Schopnost
oprostit se od nešastné reality dává všemu
nečekaný rozměr.
Hrají: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Jiří Štědroň, Michal Stejskal, Olina Patková, Barbora Smejkalová / Lucie Černíková...
ne 9. 2., 15.00
pohádka
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Applause
Na motivy knihy Astrid Lindgrenové napsala Vlasta Krutmanová.
st 12. 2., 19.00
K
SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová - klavír, Jiří Vodička - housle, Jan Páleníček - violoncello
5. koncert cyklu KPH 2013-14
Viz komentář na protější straně.
VERNISÁŽ VÝSTAVY VE FOYER
čt 6. 2., 19.00
SKUPINA 96 DĚČÍN - olejomalby, akryly,
kresky a grafiky. Průřez tvorbou šesti členů skupiny - Veroniky Jakešové-Žárské,
Jaroslava Vlčka, Jitky Třmínkové, Zdeny
Malé, Lenky Navrátilové, Jana Pražana a
tří hostů - Oldřicha Poulíčka, Marie Sabau
a Věnceslavy Zimmermanové.
so 15. 2., 14.00
Zoo / Zámek Děčín
MASOPUST ZE ZOO NA ZÁMEK
Masopustní veselí se soutěží o nejchutnější koblihu a nejhezčí masku. 15.30 maškarní průvod ze zoo na zámek v čele s vítěznou maskou na oslu. 16.15 rozverné
taškařice s medvědem a veselou muzikou
v západním křídle zámku.
so - ne 22. 2. – 2. 3., 11.15 a 14.45
západní křídlo
DĚTSKÉ PROHLÍDKY. O jarních prázdninách za tajemstvím zámeckých dětí. Vstupenky doporučujeme předem rezervovat.
VÝSTAVY
HISTORICKÉ KOČÁRY barokní konírna
Hipomobilie ze sbírek Poštovního muzea.
PROHLÍDKY V ÚNORU
1. prohlídkový okruh - Apartmá v reprezentativním západním křídle zámku, zámecká kaple sv. Jiří: denně 10.00 - 16.00,
víkendy a svátky do 17.00. Zimní kombinovaná vstupenka (prohlídka zámku +
výstava „Historické kočáry“).
ZÁMECKÁ KAVÁRNA: denně 10 - 17
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
do 2. 3.
Victoria Francisco - obrazy
HUDEBNÍ
OBLASTNÍ
MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Gotická plastika na Děčínsku
Ptactvo Českosaského Švýcarska
Vývoj lodní dopravy na Labi
Muzejní expozice na děčínském zámku je v zimní sezóně uzavřena.
Dita Pecháčková:
pá 7., 14. a 21. 2., 18.00 první nádvoří
NOČNÍ PROHLÍDKY I, II, III
Noční výlet do poloviny 19. století, kdy se
na děčínském zámku setkali tři evropští
panovníci. | Vstupné: 140 Kč, děti 80 Kč,
rodinné 350 Kč - vstupenky je nutné předem rezervovat.
KLUB
pá 7. 2., 22.00
NYLON JAIL, EMOZPĚV, TCHEI-CHAN
„Chladná něha, prach divokého západu a
svět jedniček a nul v jednom“ - tak popisuje Nylon Jail magazín Full Moon. Kapela
se řadí mezi naše nejvýjimečnější interprety. Musicserver její debutové album ohodnotil jako jednu z nejlepších desek vůbec.
Spolu s ní vystoupí úžasný projekt Emozpěv. Dvojici doplní bývalý frontman rozpadnuvší se Killerpandy, který hraje velmi
zajímavý folk a říká si Tchei-chan.
KINO
st 5. 2., 19.00
JÁ, FRANKENSTEIN (3D)
Akční fantasy USA / Austrálie. Hrají: Aaron
Eckhart, Yvonne Strahovski, Deniz Akdeniz,
Bill Nighy, Jai Courtney, Miranda Otto...
6. - 9. 2., čt, pá a ne 17.30, so 16.00
LEGO® PŘÍBĚH
(3D)
Animovaná rodinná komedie Austrálie/
USA
čt, pá a ne 6. - 7. a 9. 2., 20.00
KRÁSNO
Krimikomedie ČR
Hrají: Martin Finger, Ondřej Sokol, Jana
Pehrová-Krausová, Zuzana Stavná, Ondřej Malý...
so 8. 2., 18.45
METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK
ANTONÍN DVOŘÁK: RUSALKA
Přímý přenos
Renée Fleming se představí v jedné ze
svých stěžejních rolí a zazpívá v Dvořákově jímavé pohádkové opeře slavnou árii o
měsíčku. Pod taktovkou maestra Yannicka
Nézet-Séguina a v režii Otto Schenka
ztvární tenorista Piotr Beczala roli Prince
a Dolora Zajick Ježibabu.
po 10. 2., 19.00
CIZÍ OBĚD
Romantické drama Ind./Fr./Něm.
Hrají: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui, Lillete Dubey...
út 11. 2., 10.00
LÁSKY ČAS
Romantická komedie V. Británie
Hrají: Rachel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy, Tom Hollander, Margot
Robbie, Lindsay Duncan, Catherine Steadman, Amanda Renberg, Lee AsquithCoe...
út, st 11. - 12. 2., 19.00
12 LET V ŘETĚZECH
Životopisné historické drama USA
Hrají: Chiwetel Ejiofor, Dwight Henry,
Bryan Batt, Michael Fassbender, Brad Pitt,
Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Taran
Killam, Scoot McNairy, Ruth Negga, Garret Dillahunt...
Správa
CHKO
Teplická
424/69
do 28. 2.
Petr Nesvadba
Výstava kreseb ptáků známého výtvarníka (u příležitosti 10 let od založení ptačí oblasti Labské pískovce).
Deník Dity P. - Kuchařka .......................... 495,Abeceda mzdové účetní 2014 (Anag) ........ 659,-
Bořivoj Šubrt a kol.:
Přijímací zkoušky na VŠ - všeobecný přehled, testy ........... 299,Josef Klíma:
6. února 2014
Advokát a jeho pán ..................................... 199,-
Autoatlas ČR 1:150T 2014/2015 - spirála ........................ 249,Iveta Toušlová a kol.:
Jinny Johnsonová:
Toulavá kamera 17 ............................ 279,-
Atlas zvířat - pro děti ............................ 349,-
MiniMax výstava modelů
Přijměte pozvání na soutěžní výstavy plastikových modelů - Děčínský
MiniMax. Jedná se již o 31. ročník
této tradiční modelářské události.
Koná se 8. února 2014 v DDM Teplická. Mnoho seniorských i žákovských kategorií, speciálních cen a trophy.
-vot-
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
VE 3. PATŘE
čt 6. 2., 17.00
RUMUNSKO
Cestovatelská přednáška Jiřího Řeháka.
Koná se ve spolupráci se Zoo Děčín.
so 8. 2., 17.00
Slavnostní vyhlášení XVII. ročníku celostátní soutěže Literární cena Vladimíra
Vokolka 2013 - s kulturním programem.
VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
so 8. 2., 9.30 - 11.30
DOPISNÍ SOUPRAVA
Cena 30,-/materiál. Rezervace na [email protected], 777 980 966.
VÝSTAVA VE 3. PATŘE
LIBUŠINO POJETÍ KRÁS
Vernisáž výstavy obrazů děčínské amatérské malířky Libuše Sochorové (in memoriam).
VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY
po
út
st
čt
pá
so
ne
Hlavní půjčovna
a studovna
Dětské
oddělení
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
12.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 13.00
13.00 – 17.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
12.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 13.00
13.00 – 17.00
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
do března
ARTLeden 2014 - Jan Skorka, Jitka Kůsová, Milan Coufal...
Obrazy, kamenné objekty, plastiky...
Ukradená galerie
čt 6. 2., 19.00
Zbrojnická ulice
47. UKG Děčín-Podmokly:
Walter Buhe - Lidé z Růžové
Walter Buhe (* 1882 Aschersleben; †
1958 Leipzig), německý malíř a grafik, profesor užité grafiky, vydal v
roce 1936 knihu Die Leute von Rosendorf, ve které zachytil tváře a životní osudy třiceti sedmi obyvatel Růžové/Rosendorfu u Děčína. Kniha získala následující rok zlatou medaili na
pařížské světové výstavě a autor se stal
čestným obyvatelem Růžové. Později se Lidmi z Růžové nechal ve svých
sbírkách Řeč mrtvejch a Erzherz inspirovat básník Radek Fridrich. Podle
počasí a nálady nevylučujeme pokračování v Baru Bodenbach.
Bar Bodenbach
čt 6. 2., 19.30
Promítání filmu Kandidáti
Akce proběhne za účasti režiséra Akexandra Vojty. Vzorové ukázky manipulací při vzniku nových stran. Film
natočený před parlamentními volbami a stále aktuální.
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 5
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
27. 1. Michaela Benešová - dcera Adélka
28. 1. Petra Hourová - syn Petr
Denisa Horváthová - dcera Laurinka
Jana Liberová - dcera Kateřina-Jana
30. 1. Dita Loubková - syn Eliáš
1. 2. Anna Karhanová - syn Martínek
Iveta Miková - syn Lukášek
2. 2. Lenka Vášová - dcera Tonička
Spolek přátel
plavby zve
Přijměte pozvání na schůzku Spolku přátel plavby v úterý 11. února od
16.30 hod. v přednáškové místnosti
Oblastního muzea v Děčíně.
Od 17.00 se promítá film Ein Strom
fliesst dürch Deutschland. Tento dokumentární film z roku 1950 z produkce DEFA režíroval Joachim Kunert a za kamerou stál Walter Fehdmer. Uměleckým způsobem je zachycena plavba ze Schmilky až k moři.
Délka snímku s původním komentářem je téměř 30 minut. Je očekávána
diskuse ke zhlédnutému.
-makl-
Lidový ples
K účasti na IX. lidovém plese vás
zve Městská organizace KDU-ČSL
v Děčíně. Účast přislíbili mj. Leo
Steiner, Michaela Šojdrová či výprava z německé CDU.
Koná se v sobotu 8. února 2014 od
20.00 do 2.00 hodin ve Společenském
domě Střelnice, hrát bude skupina
U-Style. Předprodej v CK DEZKA,
rezervace na tel. 412 532 111 nebo
e-mailu [email protected]
-jis-
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel, tatínek, tchán, strýc
a dědeček, pan Miroslav Kříž, major v. v.
Zemřel ve čtvrtek 30. ledna 2014 po dlouhé,
těžké nemoci ve věku 86 let.
Poslední rozloučení se konalo v úzkém rodinném
kruhu.
Jménem pozůstalých
manželka Danuše s rodinou
Smetanovo trio - vzácný host KPH
Abonentní cyklus děčínského Kruhu přátel hudby nabízí svým příznivcům řadu mimořádných koncertních
zážitků, nebo si udržuje náročnost jak
ve výběru hostujících umělců, tak v
rozmanitosti uváděného repertoáru.
Pátý koncert sezony 2013-14 nevybočuje z tohoto směřování, vždy
Smetanovo trio patří k nejprestižnějším českým komorním tělesům. Jestliže ve své historii od třicátých let
minulého století bylo příkladem vrcholného interpretačního umění, pak
totéž platí o jeho novodobé existenci,
v níž si letos připomene patnáctiletí
cílevědomého úsilí o nejvyšší umělecké kvality. Jestliže k zakladatelům
patřil proslulý klavírista Josef Páleníček, pak v tradici nyní pokračuje jeho
syn, violoncellista Josef Páleníček. Je
nejen vůdčí osobností Smetanova tria,
ale patří k vyhledávaným sólistům,
kdy spolupracuje s předními českými
i světovými orchestry. Klavíristka Jit-
PIETA
ka Čechová je rovněž považována za
vynikající sólistku a trio jedinečně
doplňuje houslista Jiří Vodička, který děčínské publikum nadchnul svým
loňským recitálem.
Mimořádné ohlasy na mezinárodních festivalech či na koncertních
turné do zemí celého světa a řada nahrávek pro domácí i zahraniční producenty jsou výmluvnou vizitkou
Smetanova tria. Recenzenti dokonce
mluví o „krevní spřízněnosti tří umělců“ a vyzdvihují „výjimečné sólistické kvality, brilantní techniku, dynamičnost hry a perfektnost souhry“.
V podání Smetanova tria vyslechneme mladistvě rozmáchlé dílo Josefa Suka (Trio c moll, op. 2), zvukově
opojné Ravelovo Trio a moll a podivuhodně dramaticky vypjaté Trio f
moll (op. 65) Antonína Dvořáka. Nenechte si ujít jeden z vrcholů koncertní sezony: Smetanovo trio vystoupí
v Městském divadle Děčín ve středu
12. února. Začátek je v 19 hodin,
předplatitelé skupiny K mají svá místa zajištěna, zbývající vstupenky jsou
v obvyklých předprodejích.
-fF-
VZPOMÍNKA
Již jen kytičku na hrob můžeme Ti dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat...
Ve středu 5. února tomu byly dva roky, co nás
navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan
Jakub Dornbach z Děčína VI.
Za tichou vzpomínku všem děkují syn Pavel,
snacha Lenka a vnuk Michal.
Zůstalo prázdné místo, které nelze vyplnit...
Ve čtvrtek 6. února uplyne osm let od úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka, pana Zdeňka Říhy
z Křešic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosíme,
tichou zpomínku. Děkujeme.
Manželka Anna, syn Zdeněk, dcera Radka s rodinou
a vnoučata
Dny plynou jak tiché řeky proud,
však bolest v srdci trvá - a nedá zapomenout.
Ve čtvrtek 6. února tomu bude již pět let od chvíle,
kdy nás opustila naše drahá manželka, maminka
a babička, paní Annelise Soukupová z Podmokel.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Poděkování
Děkujeme všem přítomným, kteří
se v úterý 28. ledna zúčastnili posledního rozloučení s naším manželem,
otcem a dědečkem, panem Vladimírem Leibnerem v obřadní síni na
Škrabkách.
Zvláště také děkujeme agentuře
Anna za zdravotnické služby v bytě,
všem sestřičkám, jmenovitě Daně
Tikalové, za velmi etické jednání a
pochopení naší situace.
Manželka Helena a děti
Lenka a Roman
Posezení
s živou hudbou
Klub seniorů Zlatý podzim, Bezručova 21, Děčín IV (tel. 737 767 860) vás
zve na posezení s živou hudbou p.
Nováka, a to na pátek 7. a 14. 2., vždy
od 14 do 17 hod. Vstup zdarma! Vítáni jsou všichni bez ohledu na věk.
Zveme Vás k návštěvě a posezení také
v ostatních dnech, otevřeno je v po, st
a pá 9 - 17 hod.
-r-
Manžel a dcery s rodinami
MFF Ekofilm v Zoo Děčín
Únor bude v děčínské zoo patřit tradičně promítání snímků z Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm.
Akce probíhá v Expozici Rajské ostrovy a je určena školním kolektivům
i dalším skupinám zájemců. Letos se
nabízí výběr 24 filmů - viz web zoo.
Pro objednání volejte 412 531 626
Cvičení v DDM
V sobotu 8. února se od 10 do 12
hodin bude v tanečním sále v přízemí
DDM Divišova (bývalý KaSS) konat
cvičení pro veřejnost. Budeme cvičit
aerobic a také si zaposilujeme. S sebou si přineste ručník, karimatku, pití
a dobrou náladu. Vstupné 50,- Kč / 1
hodina, 80,- Kč / 2 hodiny. Předcvičovat bude lektorka Lída Šperlová.
Počet míst je omezen, proto se v případě zájmu hlaste na dvorakova@
ddmdecin.eu nebo tel.: 728 100 748.
Drahomíra Dvořáková
nebo pište na [email protected]
Promítání filmů je zdarma, platí se jen
snížený vstup do expozice 15,- Kč.
Pro mateřské školy jsou jako alternativa připraveny tzv. EkoHrátky.
MFF Ekofilm představuje každoročně více než sto nových filmů z celého světa z oblasti životního prostředí, přírodního a kulturního dědictví a
věnuje se také aktuálním otázkám
ochrany přírody i sociálním problémům.
-aho-
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Pronajmu byt 1+1 ve druhém patře činžovního
domu v Riegrově ulici. Nájemné 4000 + služby.
Kauce 8000. Topení vaw, kabelová TV, internet. Tel.
603 843 596.
(18)
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Plastová okna, dlažba a plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek.
Nájem vč. záloh 6000 Kč + záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby.
Tel. 604 162 943.
(1/j)
Byt 1+kk, 39 m2, rekonstruovaný byt v suterénu
panelového domu v Želenicích v Děčíně 6. Oplocený pozemek. Dlažba v celém bytě, kuchyň s el. sporákem, koupelna s vanou. Nájem vč. všech záloh
5500 Kč. Kauce 10 000 Kč. Vhodné pro 1 osobu.
Tel. 604 162 943.
(2/j)
Byt 3+1, 62 m2, v 5. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt s balkonem, plast. okna, dlažba v koupelně, na chodbě
a v kuchyni. Nájem vč. záloh 9000 Kč + záloha na
vlastní el. a plyn. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování
cca únor 2014. Tel. 604 162 943.
(3/j)
Byt 2+1, 60 m2 bez balkónu, v 1. poschodí panelového domu v Želenicích, rekonstruovaný byt,
plast. okna, kuch. linka s plynovým sporákem, dlažba v kuchyni, koupelně a chodbě. Nájem vč. záloh
8000 + záloha na vl. elektřinu a plyn na vaření. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování cca únor 2014. Tel.
604 162 943.
(4/j)
Garsonka, 32 m2 v přízemí rekonstruovaného
domu na Kamenické ul., dlažba, sprch.kout, kuch.
linka s el. sporákem, plast. okna. Nájem vč. záloh
4000 Kč plus záloha na elektřinu. Vhodné pro 1
osobu. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162 943. (5/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou, malý kuch. kout. Okrasná
zahrada v zadním traktu. Nájem vč. záloh 4700 Kč +
záloha na vl. elektřinu. Kauce 10 000 Kč, k nastěhování cca únor, březen 2014. Tel. 604 162 943. (6/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na
Kamenické ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části
domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč, kauce 10 000 Kč.
Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943. (7/j)
Prodám dr. byt 1+1, Boletice, 7. patro, plastová
okna. Ihned volný, cena 210 tisíc Kč. Tel. 775 423
956.
(45)
Pronajmu garsonku v Děčíně III - zařízená. Nájemné 3500 Kč + zálohy na vodu a elektřinu. Garanční záloha 3000 Kč. Tel. 775 500 304.
(44)
Pronajmu garsonku 23 m2 s balkonem, po rekonstrukci - obložky, vest. WC, nová kuchyň. 3.
patro v Děčíně 4, Palackého ul. Nájem 4000 Kč,
kauce 12 000 Kč + služby. Tel. 777 10 10 90. (43)
Pronájem 3+1, po rekonstrukci, DC 32, Pražská
ul. Kauce 11 000 Kč, nájem 3000 Kč + služby 5000
Kč + energie cca 900 Kč. Tel. 774 163 088. (42)
Pronajmu byt 2+1, 2. patro, ulice Riegrova, Děčín 2. Nová kuchyňská linka, plastová okna, zahrada, sušárna, možnost parkování. Nájem 4000 + služby. Tel. 776 10 509.
(41)
Pronájem bytu 2+KK s balkónem, 42 m2, částečně zařízený, v dolní části Boletic, v blízkosti pošta,
MHD, školka. Plast. okna se žaluziemi, velmi pěkný, slunný - nutno vidět. Nájem včetně všech energií 5500 Kč. Hledám slušné nájemníky na dlouhodobý pronájem. http://rogerrg.rajce.idnes.cz/byt_2/
. Tel. 725 104 469.
(39)
Pronájem 2+1, 52 m2, 3. NP, po kompletní renovaci, výborný stav. Nájem 5950 Kč + poplatky za
služby + kauce. Revoluční nám., DC 4. Tel. 602 427
843.
(35)
Pronájem bytu 2+1, 62 m2 s balkonem, 3. NP,
po kompletní renovaci, výborný stav. Nájem 6200
Kč + poplatky za služby + kauce. Revoluční nám.,
DC 4. Tel. 602 427 843.
(34)
Pronájem bytu 4+kk, 96 m2, balkon, 2. NP, po
kompletní renovaci, výborný stav. Nájem 7950 Kč
+ poplatky za služby + kauce. Revoluční nám., DC
4. Tel. 602 427 843.
(33)
Pronajmu ubytovací pokoj - garsonku v centru
České Kamenice. Vlastní sprcha + WC, klidné místo. Nájem včetně všech služeb 3500 Kč/měsíc.
Vhodné pro důchodce. Tel. 412 584 355.
(37)
Prodám 3+1 s balkonem, zařízený, v tiché a klidné oblasti Děčína 32. Cena dohodou. Tel. 728 723
758.
(36)
Pronajmu 1+1 na Starém Městě. Nájem vč. služeb 6200 Kč, kauce 8000 Kč. Tel. 775 861 951. (32)
Pronájem bytu 2+1, DC 4, Podmokelská ul. Nájem 4500 + služby, kauce 1x nájem. Tel. 607 703
177.
(31)
Pronajmu byt 2+1 v OV, DC I, centrum města.
6. února 2014
Částečně rekonstruovaný, nová plast. okna, plyn.
topení, nová koupelna a WC. Nájem 5500 Kč + služby, el., plyn. Vratná kauce dle dohody. Tel. 732 767
852.
(30)
Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci poblížcentra.
Nájem 3600 Kč + služby, kauce 8000 Kč. Tel. 723
067 488.
(29)
Pronajmu 2+1 (70 m2), DC III, vlastní plynový
kotel, nájem 4500 + el., plyn a voda. Kauce 10 tis.
Kč. Tel. v době 17 - 19 hod. 730 840 841. (28)
Pronajmu 3+1 ve 2. p., cihl. dům, Masarykovo
náměstí. Byt je po rekonstrukci, nová koupelna,
vlastní plynový kotel, plovoucí podlahy, vybavená
rohová kuchyň, vestavěná myčka, elektrická kamna. Cena 7800 Kč + služby + kauce ve výši jednoho
nájmu. Více informací na tel. 608 970 905 nebo v
CA Jatour.
(27)
Pronajmu zařízený (možno nezařízený) 1+1 ve
2. p., panelák v Želenicích, DC 6. Nájemné 3200
Kč + služby. Kauce 6000 Kč. Tel. 732 463 489. (26)
Nabízím k pronájmu byt 3+1 s balkonem, 2. patro činžovního domu v Bezručově ulici, DC 4. Částečně zařízený. Nájem Kč 5500 + služby. Volný od
března 2014. Více info na tel. 702 037 194. (25)
Pronajmu byt os. vl. v Březinách od 1. 3. Panel.
po celk. rekonstrukci (okna, zatepl., výtah atd.). Nájem 3 tis. + zálohy na topení, TUV a SV, elektr. - na
vše jsou měřiče, celkem 3100 Kč. Vratná kauce 10
000 Kč. Tel. 603 927 909.
(24)
Pronajmu byt 2+1, ul. Riegrova, Děčín 2, 3. NP
činžovního domu, plastová okna, nová kuch. linka,
možnost sušárny. Měsíční nájem 3900 + služby.
Kauce 5000 Kč. Tel. 776 100 509.
(23)
Prodám dr. 1+1, velký (44 m2), možno upravit
na 2+1, v Děčíně 6 - Želenicích. U bytu je balkon a
šatna. Cena 399 000 Kč. Tel.775 981 521. (22)
Byt 1+2 Kamenická ul. Po rekonstrukci, plast.
okna, plyn. topení, nové podlahy. Možnost užívání
zahrady. Upřednostňujeme dlouhodobý pronájem
a bezproblémové uživatele. Nájemné 5000 Kč, vratná kauce 10 000 Kč. Tel. 728 829 150.
(2)
Prodám slunný 4+1 ve 2. NP s jídelním koutem,
šatnou, lodžií a komorou v Děčíně na Kamenické
ul. V sousedství supermarket, parkování, MHD,
škola. Cena 1 200 000 Kč. Tel. 604 894 944. (332)
Prodám slunný byt 2+1 ve 2. NP s jídelním koutem, šatnou, lodžií v Děčíně na Kamenické ul. V
sousedství supermarket, dobré parkování, MHD,
škola. Cena 800 000 Kč. K dispozici ihned. Tel. 604
894 944.
(333)
NEBYTY - POZEMKY
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(8/j)
PRODEJ
Prodám pomník z černé švédské žuly. Cena dohodou. Tel. 721 21 01 07.
(21)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Pronajmu garáž ve spodní části Kamenické ul.,
DC 2. Tel. 603 574 165, 775 855 211.
(46)
Pronajmu garáž na Kamenické ul. za restaurací
Výpřež. Volná březen, čistá, suchá, elektr. 1000 Kč/
měs. Volat do 19 hod. Tel. 776 410 005.
(38)
PRÁCE
Hledám zaměstnání - důchodce 65 let, vyučen v
oboru elektro, 20 let praxe, řidičský průkaz sk. A,
B, C, T, BE, CE. Od roku 1991 podnikání v obchodě. Tel. 604 122 678, 412 540 630.
(40)
M. A. Kolář, advokátní kancelář, kancelář
insolvenčního správce, přijme výkonnou asistentku. Požadujeme schopnost práce s množstvím informací, organizační schopnosti, přesnost, spolehlivost, pracovní nasazení, komunikativnost; praxe v oboru výhodou. Nabízíme
možnost kariérního růstu, dobré finanční podmínky, příjemné a vstřícné pracovní prostředí.
CV zasílejte na [email protected] Uzávěrka 17. 2. 2014.
(1/P)
Hledám číšníka nebo servírku do restaurace u
Bad Schandau s dobrou znalostí němčiny. E-mail:
[email protected] Telefon 004935022-42057.
(1/P)
RŮZNÉ
Pohlídám vaše dítě. Tel. 737 738 561.
(20)
Nabízím pečovatelskou službu v domácnosti
v dosahu MHD v Děčíně. Zdravotní sestra s
dlouholetou praxí. Tel. 773 784 256.
(19)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
19
Sport
číslo 5
Bez prohry už jen Metalliga
Florbaloví elévové DDM Děčín na domácím turnaji kralovali.
-fvl-
Druholigové výhry florbalistů
! Florbalisté Děčína získali ve 2.
lize mužů další cenné vítězství, když
v neděli porazili svého souseda z tabulky a předskočili ho. Děčín vedl po
dvou třetinách 0:4, poté dokonce 0:5
a nakonec vyhrál hladce 2:7.
ASK Lovosice - 1. FBC DDM
Děčín 2:7
Branky Děčína: Baša 2, Matza 2,
Krauskopf, Štěpánek, Fidler.
! Druholigovým juniorům Děčína
se v sobotu dařilo střídavě. Proti poslední a dosud nezvítězivší plzeňské
Slavii získali povinné body, i když pět
inkasovaných branek není dobrou vizitkou. Druhým soupeřem Děčína
bylo první Ústí, které jasně vyhrálo.
Slavia VŠ Plzeň - 1. FBC DDM
Děčín 5:10
Branky Děčína: Ludvík 4, Baša 2,
Věchet, Kužel, Klein, Jirků.
1. FBC DDM Děčín - Florbal
Ústí n. L. 2:7
Za Děčín: Věchet, Kužel.
! Florbaloví elévové Děčína dokázali v sobotu 25. ledna v domácím
prostředí svoji kvalitu a v měření sil s
libereckými celky jasně zvítězili, když
vyhráli osm ze šesti zápasů. Trenéři
Tomáš Štěpánek a Petr Miško tak
mohou být spokojeni.
Výsledky Děčína: 1. FBC DDM
Děčín white - FBC Liberec white 13:1,
Panthers Liberec 11:3, FBC Liberec
black 8:4, 1. FBC DDM Děčín blue
6:4; 1. FBC DDM Děčín blue - FBC
Liberec black 0:9, FBC Liberec white 7:4, Panthers Liberec 7:3.
Děčín white: Drobný, Sochor, Da-
šek, Kříž, Martinec, Bejšovec, Prášek,
Kočková, Brhel, Kočí. Děčín blue:
Miškolci, Vilímek, Volf, Tichý, Hrabaň, Dvořák, Nguyen, Zavadilová,
Verbířová, Bečka.
-tš, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FLORBAL Chomutov
FBC Plzeň
Jablonec
K.y Vary
Turnov
Liberec
Kadaň
VŠ Plzeň
DDM Děčín
Lovosice
Rokycany
Sokolov
2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE I
13 1 0 2
133:87
12 1 2 1
136:75
11 0 0 5
118:91
10 0 0 6
104:108
9 0 0 7
122:110
7 1 2 6
114:111
8 0 0 8
119:88
6 0 1 9
97:114
5 0 0 11
116:136
3 1 3 9
88:107
2 4 0 10
75:115
2 0 0 14
73:153
FLORBAL - 2. LIGA JUNIORŮ,
Ústí n. L.
16 1 0
K. Vary
10 3 3
DDM Děčín
7 4 5
FBC Plzeň
7 1 8
Česká Lípa
5 2 8
Domažlice
2 3 9
VŠ Plzeň
0 2 14
DIVIZE I
147:34
107:70
88:79
82:109
71:90
49:96
51:117
41
40
33
30
27
25
24
19
15
14
14
6
49
33
25
22
17
9
2
První únorovou sobotu se v Libouchci hrálo 6. kolo 1. Autocentrum Jílové okresní ligy v sálovém fotbalu a
zajímavostí bylo, že ani jednomu z
týmů se nepodařilo bodovat naplno.
Událostí byla také první prohra rezervy Turba Děčín v sezóně.
Bez porážky v soutěži zůstává již
jen teplická Metalliga, která ke dvěma výhrám přidala jednu remízu a má
na čele tabulky již tříbodový náskok.
O stejnou porci bodů jako Tepličtí
si své konto obohatili i hráči Bělé, kteří tak ze 4. místa nevzdávají boj o stupně vítězů.
Hned pětice týmů získala šest bodů.
Druhé Turbo Děčín B chtělo využít
zaváhání Metalligy, aby se na ni ziskem plného počtu bodů dotáhlo, ale
béčko Jílového bylo proti a Turbo
porazilo, čímž ukončilo jeho šestnáct
zápasů dlouhou šňůru bez prohry. Jílové pak sice ztratilo body s rezervou
Varnsdorfu, přesto si pohodlně hlídá
5. příčku a rovněž není bez naděje na
medailové umístění. Na bronzové
příčce je Varnsdorf B, který dvakrát
vyhrál, ale pak dostal výprask od
Noty. Ta naopak nestačila na Turbo
B, ale šest bodů je úspěch. Dumbo se
pak osamostatnilo ve středu tabulky.
Důležité tři body vybojovala Tullamore Dew Děčín, která poodskočila posledním dvěma celkům. Ještě
větší váhu mají tři získané body pro
Zarážku Děčín, která se dotáhla na
předposlední Transco a boj o nelichotivou pozici na chvostu ligového pelotonu je tak otevřený.
Dvakrát remizovali Hezouni Děčín,
z herní krize se nemůže vyhrabat
Transco Bohemia Děčín, jež opět nebodovalo a s žalostnou koncovkou a
průměrem jednoho gólu na zápas je
poslední. A naprázdno vyšel i Františkov.
Hráčem kola byl zvolen Pavel Němeček (Děčín-Nota), střelcem kola se
stal za sedm branek Václav Fišer
(Varnsdorf B). Celkovou tabulku
střelců vede teplický Zavadil s 20
góly. Utkání řídili J. Oborník, D.
Uher, P. Sejkora a M. Čech ml. Další
kolo se bude opět hrát v Libouchci, a
to v sobotu 22. února.
Výsledky 6. kola: Tullamore Dew
Děčín - Metalliga Proreka Teplice 2:5,
Desperádo Františkov - SK Dumbo
Děčín 4:5, Hezouni Děčín - Sokol
Bělá 1:1, Františkov - Metalliga 1:3,
Tullamore - Bělá 2:3, Hezouni - Dumbo 3:6, Františkov - Bělá 4:7, Hezouni - Metalliga 4:4, Tullamore - Dumbo 10:4, Zarážka Děčín - Turbo Děčín B 3:9, Autocentrum Jílové B Transco Bohemia Děčín 3:1, Zarážka
- Trans Varnsdorf B 4:5, Děčín-Nota
- Turbo B 2:3, Jílové B - Varnsdorf B
0:2, Zarážka - Transco 2:0, Nota Varnsdorf B 8:1, Jílové B - Turbo B
4:2, Nota - Transco 3:1.
-jed1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SÁLOVÝ FOTBAL - 1. OKRESNÍ LIGA
Teplice
15 2 0
98:28
Turbo Děčín B
14 2 1
80:23
Varnsdorf B
13 0 4
89:40
Bělá
12 1 4
68:38
Jílové B
12 0 5
65:41
Dumbo Děčín
8 0 9
48:72
Františkov
6 0 11
40:55
Děčín-Nota
5 1 11
54:64
Hezouni Děčín
4 2 11
28:69
Tullamore Děčín 3 2 12
45:89
Transco Děčín
2 1 14
17:62
Zarážka Děčín
2 1 14
36:86
47
44
39
37
36
24
18
16
14
11
7
7
Výsledkový servis mladých hokejistů Děčína
Skupina Západ ligy mladšího dorostu má za sebou základní část a nyní
se rozdělila na dvě části, v nichž budou týmy bojovat o udržení a postup.
Děčínu se podařilo jako šestému celku proklouznout do skupiny o postup
do extraligy, kde je zatím poslední se
šesti body. I tak jde ale o úspěch, navíc mladí hráči Děčína budou bojovat
s kvalitními týmy a jejich výkonnost
jistě poroste.
Liga st. dorostu: Most - HC Děčín 4:2
Branky Děčína: Vinter, Žánský.
Děčín - HC Litoměřice 5:3
Vinter, Černý, Techl, Fichtner, Gruber.
Liga ml. dorostu:
Hvězda Praha - HC Děčín 6:2
Ineman, Zábranský.
Liga st. žáků:
Roudnice - HC Děčín 2:0
Liga ml. žáků:
Roudnice - HC Děčín A 2:7
Čermák 2, Jiruš, Holec, Hampl, Záruba, Zeman.
Tachov/Mar. Lázně - HC Děčín B 7:2
Kadár, Čermák.
4. tř.: Varnsdorf - HC Děčín 18:4
Postl 2, Nowák, Bartoň.
3. tř.: Louny - HC Děčín 24:9
Hruška 8, Kalaš.
Ústí n. L. - HC Děčín 29:3
Hruška 2, Holec.
1. + 2. tř.: HC Děčín - Varnsdorf 8:6
Švarc 3, Kopecká 2, Švejcar 2, Kokoška.
HC Děčín - Louny B 1:32
Švejcar.
-hc-
Judistické naděje zazářily
Výprava oddílu juda při DDM Děčín se předposlední lednovou sobotu
zúčastnila v Liberci turnaje začínajících judistů v kategoriích mláat a
mladších žáků a děčínský potěr se v
poměrně silné konkurenci rozhodně
neztratil. Šestičlenná výprava pod vedením trenérky Jaroslavy Černé vybojovala celkem čtyři cenné kovy.
Ostrou premiéru si na libereckém
turnaji odbyl Aleš Abraham, své soupeře zdolal velmi přesvědčivě a hned
ze svých prvních závodů si přivezl
zlatou medaili. Jeho bratr Filip se radoval z medaile bronzové.
Poprvé se po přechodu z kategorie
mláat představila v mladších žácích
Viktorka Mileretová a po vyrovnaných výkonech vybojovala bronz.
V kategorii mláat uspěl i Karel
Macho, který po úporných bojích získal stříbro.
„Sice jsem věděla, že máme natrénováno, ale ostré zápasy jsou ostré
zápasy a nic není předem jasné. Všem
čtyřem medailistům moc gratuluji a
jsem přesvědčená, že se od nich brzy
dočkáme dalších cenných kovů,“ řekla děčínská trenérka Jaroslava Černá.
Jan Rokůsek
Šestičlenná výprava děčínského juda získala v Liberci čtyři medaile.
-fvl-
20
Sport, inzerce
6. února 2014
Č. Kamenice porazila Vilémov!
Mladý obránce Junioru Děčín, Zdeněk Michalec, si proti soupeřům z Mojžíře nebral servítky, což dokládá i tento snímek.
-blc-
Dobrý zápas Junioru v Teplicích
FK Teplice (U19) - FK Junior
Děčín 3:3 (1:3)
Středečním soupeřem fotbalistů Junioru Děčín byl starší dorost Teplic,
který hraje nejvyšší soutěž, a diváci
sledovali velmi povedený zápas.
Děčané, přestože jim chybělo několik hráčů základní sestavy (Bárta,
Stach, Vlasák, Folprecht, Šindelář,
Prohra číslo 16
Futsalisté děčínského Galacticos
pokračují v černé sérii porážek. Poslední lednový pátek v krásnobřezenské hale nezačali vůbec zle, když se
ujali vedení 2:0. Jenže s vedením přišlo i velké uspokojení a podcenění
soupeře a konečný výsledek mluví za
vše. Děčín je poslední bez bodu a má
skóre 42:149.
Galacticos Děčín - Tutti Pizza Ústí
n. L. 5:15 (2:7)
Branky: Šohaj 2, Sejkora, Baláček,
Sýs.
Děčín: Burián - Semrád, Baláček,
Sýs, Sejkora, Šohaj, Skřivánek. -blc-
Příhonský), předvedli v prvním poločase zdařilý výkon a po vyšachování
domácí obrany a gólu Murdycha šli
do vedení. Na 0:2 zvyšoval Betyár,
když se Děčínu podařilo zachytit špatnou rozehrávku Teplic. Domácí mladíci pak snížili na 1:2, ale poslední
slovo v první půli patřilo opět Murdychovi, jenž zužitkoval přesnou přihrávku Koláře - 1:3.
Po přestávce se začala ukazovat
výborná fyzická připravenost Teplických a také jejich širší kádr. Zatímco
Děčané měli na střídání jediného hráče, domácí poslali do boje šest čerstvých fotbalistů. Z toho také rezultoval tlak Teplic a vyrovnání na 3:3.
Přesto mohli naši klidně i zvítězit,
bohužel šance Betyára, Gahera ani
Murdycha gólem neskončily.
„Byla to kvalitní příprava s kvalitním soupeřem a řekl bych, že jsme
zatím podali nejlepší výkon,“ chválil
trenér Junioru, Pavel Horáček.
Děčín: Stejskal (46. Smutný) - Horáček, Kořínek, Čapek, Doubek (46.
Michalec) - Kolář, Fiala, Gaher, Doksanský - Murdych, Betyár. L. Černý
Kam za sportem v Děčíně?
SOBOTA 8. 2.
! Hala Libouchec, 9.00 hod. 5. turnaj Kovošrot Group veterans ligy v
sálovém fotbalu.
! Hala SKST, 11.00 hod. 2. liga
žen ve stolním tenisu: SKST Děčín B
- SK Dobré D. Od 16.00 SKST Děčín
B - TTC Ústí n. Orl. B.
! Městský stadión, 11.30 hod. Přípravný zápas mužů ve fotbalu: Slovan Varnsdorf - FK Ústí n. L.
! Hala SKST, 13.30 hod. 1. liga
žen ve stolním tenisu: SKST Děčín Slavoj Praha B.
! Městský stadión, 13.30 hod. Zimní turnaj O pohár města Děčína ve
fotbalu: Ústí n. L. (U19) - Č. Kamenice. Od 15.30 Junior Děčín - Vilémov.
! Městský stadión, 17.30 hod. Zimní turnaj mužů ve fotbalu: SA Děčín Union Děčín.
NEDĚLE 9. 2.
! Hala SKST, 10.00 hod. 1. liga
žen ve stolním tenisu: SKST Děčín El Nino Praha.
! ČEZ Sportcentrum, 10.00 hod.
Krajský přebor v šachu: SK Děčín B
- Sokol Údlice.
! Městský stadión, 11.30 hod. Zimní turnaj mužů ve fotbalu: Junior Děčín (U19) - Habartice. Od 13.30 Dobkovice - Heřmanov, 15.30 Benešov V. Březno.
ÚTERÝ 11. 2.
! Zimní stadión, 18.00 hod. 2. liga
mužů v ledním hokeji: HC Děčín Baník Sokolov.
ČTVRTEK 13. 2.
! ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod.
Mattoni NBL: BK Děčín - MMCITÉ
Brno.
-blc-
Zimní fotbalový turnaj mužů „O
pohár města Děčína“ měl o víkendu
na programu zápasy 2. kola, které přinesly opět gólové hody a také jedno
překvapení. O největší gólovou porci
se postaraly Neštěmice, které porazily ústecký dorost 10:4, překvapení pak
zařídila Česká Kamenice, která porazila favorizovaný Vilémov.
FK Junior Děčín - TJ Mojžíř
4:1 (2:0)
Branky: Gaher 2, Murdych, Kolář
- Sládeček .
První sobotní střetnutí na městském
stadiónu nabídlo poklidný duel mezi
pořádajícím Juniorem (krajský přebor) a Mojžířem (I. A třída). Domácí,
kteří v úvodním kole absolvovali zběsilou přestřelku s Neštěmicemi (7:7),
měli zápas celou dobu pod kontrolou,
ale jejich výkon byl „na půl plynu“.
Možná k tomu přispěl i rychlý vedoucí
gól, který už ve 4. minutě zařídil Murdych efektním přehozením brankáře 1:0. Hráči Junioru si pak hlídali své
vedení, ale do šancí se nedostávali,
stejně jako soupeř. Další změna skóre
přišla po půlhodině hry, kdy byl v
šestnáctce faulován Murdych a Gaher
z penalty zvýšil na 2:0. V závěru poločasu pak měli v rychlém sledu dvě
stoprocentní šance Šindelář a Kolář,
ale ani jeden brankáře Mojžíře nepřekonal. A neuspěl ani Doubek, který
na dlouhou nohu nedokázal usměrnit
míč do odkryté branky.
Druhý poločas začal dalšími promarněnými šancemi Junioru, přesněji
Gahera a Murdycha. A tak v 52. minutě udeřilo na druhé straně a hosté
snížili na 2:1. Tento gól oba celky přece jen nabudil a začal se hrát svižnější
fotbal. Odpově Děčanů přišla v 58.
minutě, kdy Vlasák uvolnil na pravé
straně Šmalcla, ten poslal centr před
branku a celou pohlednou akci zakončil Kolář - 3:1. Po této brance hra opět
upadla do průměru, oba celky se dopouštěly nepřesností a šancí bylo jako
šafránu. Jednu z mála měli hosté v 71.
minutě, ale brankář Stejskal se blýskl
dobrým zákrokem a gólovou střelu
vyrazil na roh. Nakonec se skóre střetnutí měnilo ještě v 83. minutě, kdy Ga-
Varnsdorf a
Ústí v sobotu
Chybovat je sice lidské, ale nikoliv
příjemné. Obzvláš pak, když kvůli
vaší chybě trpí někdo jiný. A tohle se
mi bohužel stalo v minulém vydání,
kdy jsem omylem zařadil do rubriky
Kam za sportem v Děčíně? na sobotu
přípravný zápas druholigového Varnsdorfu s Ústí nad Labem.
Utkání dvou výborných celků (Ústí
dokonce v přípravě remizovalo s Plzní 2:2) se bude skutečně hrát na děčínském městském stadiónu, skutečně od 11.30 hodin, ale nikoliv v sobotu 1. února, ale tuto sobotu 8. února. Tímto se všem, kteří zbytečně vážili cestu na stadión, omlouvám.
Luděk Černý
her z trestného kopu pečetil na 4:1.
„Bez pohybu a jednoduchosti nejde
hrát fotbal. Byli jsme líní na krok a
vymýšleli jsme neskutečné věci, čímž
jsme si komplikovali situaci. Dnes
jsem spokojený jen s výsledkem a začátky obou poločasů, kdy jsme hráli
fotbal,“ nešetřil kritikou trenér Junioru, Pavel Horáček.
Děčín: Smutný (46. Stejskal) - Horáček, Vlasák, Folprecht, Stach Šmalcl, Gaher, Doksanský - Murdych,
Betyár. Střídali Kolář, Doubek, Michalec.
FK Česká Kamenice - Tratec
Vilémov 2:1 (0:1)
Branky: Starosta, Holeščák - Soukup.
Druhý sobotní zápas přinesl veliké
překvapení na úkor favorizovaného
Vilémova (krajský přebor). Ten sice
vedl nad Českou Kamenicí (I. A třída) už od 10. minuty díky hlavičce
Soukupa, ale dalších šancí už Vilémovští nevyužili kvůlivlastní nepřesnosti nebo brankáři Vaňkovi. Po přestávce měli Vilémovští opět několik
šancí, jenže stále se trápili v koncovce. A tak přišla 73. minuta, kdy sudí
viděli faul Jircháře v šestnáctce a Starosta z penalty vyrovnal na 1:1. Navíc čtyři minuty před koncem přišel
rychlý brejk České Kamenice do odkryté obrany soupeře a bylo to 2:1.
Poté mohl Vilémov alespoň vyrovnat,
jenže Soukup v 88. minutě neproměnil penaltu!
ČL Neštěmice - FK Ústí n. L.
(U19) 10:4 (4:1)
Branky: Krok 4, Martínek 2, Chrudimský 2, Lácha, Elmerich - Suchý 2,
Leschák, Kolář.
Zápas dvou ústeckých celků se předehrával už ve čtvrtek v Neštěmicích,
kde domácí (krajský přebor) deklasovali ústecké dorostence vysoko 10:4.
Mladíci Ústí tak zatím zůstávají za
očekáváním, naopak Neštěmice šly do
čela díky lepšímu skóre.
Program 3. kola, so 8. 2.: 13.30 Ústí
n. L. (U19) - Č. Kamenice, 13.30
Mojžíř - Neštěmice (hř. Neštěmice),
15.30 Junior Děčín - Vilémov.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FOTBAL - O POHÁR MĚSTA DĚČÍNA
Neštěmice
1 1 0
17:11
Junior Děčín
1 1 0
11:8
Vilémov
1 0 1
9:2
Č. Kamenice
1 0 1
2:2
Mojžíř
1 0 1
2:4
Ústí (U19)
0 0 2
4:18
4
4
3
3
3
0
Volejbal ode
zdi ke zdi
Sokol Děčín pořádá ve své míčovně v Riegrově ulici v sobotu 8. února
2. ročník volejbalového turnaje Ode
zdi ke zdi. Turnaj je již plně obsazen,
první zápas začíná v 10.15 a vyhlášení výsledků je naplánováno na 16.00
hodin. Pořadatelé tímto zvou volejbalové příznivce, aby se přišli podívat
na kvalitní zápasy a nasát pohodovou
atmosféru.
-r-
21
Sport
číslo 5
Zápas Unionu ukončila sanitka
Druhý zimní turnaj ve fotbalu odstartoval o víkendu na městském stadiónu. Účastní se jej týmy z nižších
soutěží. První hrací den však končil
hodně smutně - za asistence rychlé
záchranné služby.
MSK Benešov n. Pl. - Sport Areál
Děčín 2:4 (0:2)
Branky: Kolář, Kropáč - Kilián 2,
Chour, Galaš.
V prvním sobotním zápase na sebe
narazily týmy Benešova, po podzimu
druhého v I. B třídě, a Sport Areálu
Děčín, nástupce celku Březin, který
vede II. třídu. Utkání bylo kvalitní a
trenér Děčína, Vladimír Vašák, měl k
dispozici, mimo hráčů na střídavý
start, celý kádr a tři dorostence. Hoši
zanechali na trávníku velmi dobrý
dojem. První poločas orámovaly dvě
branky obránce Kiliána, který skóroval ve 3. a 41. minutě. Po přestávce
hosté snížili na 1:2, ale dorostenec
Chour v 64. minutě vrátil Děčínu
dvoubrankový náskok - 1:3. Benešov
pak znovu snížil, jenže poslední slovo patřilo Galašovi, který upravil v 75.
minutě na 2:4. V dresu Děčína se po
dlouhé době představil stoper Pařez,
dobře zachytali i oba brankáři, bojovný výkon ukázali Majerík s Galašem.
SA Děčín: Štalcer (46. Mráz) Majerík, Pařez, Kilián - Dončev - Bernát (51. Son), Hloušek, Drahoňovský,
Endlicher - Culek (57. Chour), Galaš.
Jiskra Velké Březno - TJ Dolní
Habartice 2:0 (0:0)
Branky: Lapšo, Dvořák.
Sobotní program na městském stadiónu uzavřel zápas papírového favorita turnaje, velkobřezenské Jiskry (I.
A třídy), a účastníka III. třídy. Hráči
Jiskry se však nemohli prosadit a dlouho se hrálo bez branek. Teprve v 64.
minutě poslal favorita do vedení Lapšo, v 87. minutě pak přidal gólovou
pojistku Dvořák.
FK Junior Děčín (U19) - SK
Dobkovice 6:0 (3:0)
Branky: Feledi 3, Kolář 2, Vosecký.
V úvodním nedělním duelu nedali
starší dorostenci z pořádajícího Junioru žádnou šanci účastníkovi II. třídy
mužů a rozstříleli ho vysoko 6:0. Hattrickem se blýskl Tomáš Feledi.
TJ Heřmanov - Union Děčín
3:1 (2:0)
Branky: Horváth, Marguš, Rojko Brázdil.
Poslední nedělní duel svedl proti
sobě ještě nedávné rivaly z II. třídy.
Heřmanov však postoupil do I. B třídy, kde je zatím předposlední.
První poločas přinesl poměrně vyrovnaný průběh, ve kterém Heřmanovští dvakrát potrestali chyby Unionu a vedli 2:0. Po přestávce byl Union lepší a ve 48. minutě snížil po hlavičce Brázdila. Další gól už však Děčané nepřidali, naopak v 68. minutě
přišla další chyba v obraně včetně
minely brankáře Jeřábka a Rojko pohodlně skóroval do prázdné branky 3:1. Bohužel, vzápětí se velmi ošklivě zranil mladý útočník Unionu, Jakub Doubrava, který si při souboji o
míč zřejmě zpřetrhal vazy v koleni.
Utkání bylo přerušeno, na hrací plochu přijela sanitka, která Doubravu
odvezla, a následně byl zápas ukončen.
Union: Jeřábek - Eichelmann, Brázdil, Chlum, Vyskočil - Fojt, Bedrníček, Kalaš, Bezouška - Doubrava,
Novotný. Střídali Doubek, Pulda,
Zvolský.
Program 2. kola, so 8. 2.: 17.30 SA
Děčín - Union Děčín, ne 9. 2.: 11.30
Junior Děčín (U19) - Habartice, 13.30
Dobkovice - Heřmanov, 15.30 Benešov - V. Březno.
Luděk Černý
V krajském přeboru II. třídy se naopak děčínským týmům dařilo. Slavisté doma porazili Všebořice a posunuli se na 4. místo. Céčko SK pak
jasně ovládlo derby v České Kamenici a je třetí.
Mosad Česká Kamenice - SK
Děčín C 2:6
Černý 0, Různa 1, O. Lešák 1, Babička 1, Purkyt 1, Pavel Řezáč 0,5, P.
Klátil 1, Veselý 0,5.
Slavia Děčín - Svah Všebořice 5:3
Jiskra Modrá zahájila přípravu
Fotbalisté Modré, kterým se podzim v krajském přeboru povedl a s 26
body přezimují na 7. příčce tabulky,
zahájili minulou sobotu přípravu na
jaro. „Příprava proběhne v našem areálu. O kluky bude postaráno, máme
novou rehabilitační linku, takže jí využijeme,“ prozradil prezident Jiskry
Modrá, Ladislav Michalec.
Do přípravy se už nezapojí brankář
Jan Chadraba, kterému skončilo hostování a odchází do České Lípy. Otázku brankáře však moderský klub ihned
vyřešil a na hostování angažoval Petra Kratochvíla ze Žižkova, který už v
Modré dříve působil. Do pole přichází na testy Ondrejkovič ze Štětí a Jiskra si chce také zajistit ústecké dorostence na střídavé starty. Otazníky stá-
le visí okolo Tomáše Fichtnera, jenž
už na podzim za Modrou nenastupoval. „Jinak vše vidím postaru. Budeme mít opět úzký kádr, protože nás
jako všechny ostatní tlačí peníze,“
uznal Michalec.
V rámci přípravy by se Modrá měla
utkat s celky Brné, Dubí a Brozan, přičemž první duel s Brnou by měl proběhnout v neděli 16. února v Modré.
Ale vše se bude ještě upřesňovat.
Podzim se Jiskře povedl, ovšem šéf
moderského klubu zvedá varovně prst:
„Je pravda, že máme dost bodů, ale z
divize mohou spadnout klidně tři,
možná i čtyři severočeské celky, což
by znamenalo i sestup pěti celků z
krajského přeboru. Takže rozhodně
vyhráno není.“
Luděk Černý
Přijde Jílové o brankáře?
Šachisté SK podlehli poslednímu
Druholigoví šachisté Děčína nezvládli nedělní utkání na půdě posledního céčka Nového Boru, které dosud
nevyhrálo, těsně mu podlehli a odmítli
tak posun v tabulce směrem vzhůru.
1. Novoborský ŠK C - SK Děčín
5:3
Body Děčína: Sejkora 0, M. Havránek 0,5, Valeš 0,5, Sochor 0,5, Vozka 0,5, Janda 1, Kánský 0, J. Lešák 0.
Jednu branku Heřmanova do sítě Unionu vsítil Jan Marguš (s míčem), kterého na snímku stíhá bynovský Petr Vyskočil.
-blc-
Strauss 1, Zako 0, Málek 0, Uhlík
0,5, Hloušek 1, Holub 1, Jersák 0,5,
Vojtěchovský 1.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ŠACH - 2. LIGA,
Vyšehrad
7 0
Teplice
5 0
Neratovice
4 1
Bohemians B
4 0
Bakov n. Jiz.
3 1
Litoměřice
3 1
SK Děčín
3 0
Most
2 3
Spartak Ústí
2 1
Litvínov-Lom
2 1
Liberec
2 0
Novoborský C
1 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ŠACH - KRAJSKÝ
Chlumec
Průmstav Ústí
SK Děčín C
Slavia Děčín
Libouchec
Lovosice
Č. Kamenice
Všebořice
Litoměřice C
Bystřany
Svádov B
SK. B
0
2
2
3
3
3
4
2
4
4
5
6
40,5
30,0
32,5
29,0
29,5
23,0
32,0
28,0
24,5
24,0
22,0
21,0
PŘEBOR, II. TŘ., SK. B
6 1 0
43,0
6 1 0
35,5
4 1 1
28,0
3 1 2
24,0
3 0 3
23,0
2 1 3
20,0
2 0 5
24,0
2 0 5
23,0
1 2 3
19,5
1 1 4
21,0
1 0 5
19,0
21
15
13
12
10
10
9
9
7
7
6
3
19
19
13
10
9
7
6
6
5
4
3
Ze zimního spánku se probudili i
fotbalisté Jílového, kteří v podzimní
části I. A třídy obsadili s 22 body 6.
místo. Svoji přípravu na jaro zahájili
v pondělí 20. ledna a k vyladění fyzické i herní připravenosti budou využívat domácího prostředí, libouchecké haly a umělého trávníku v Březinách. Tři týdny před zahájením mistrovských zápasů (22. března jede Jílové do Velkého Března) je pak čekají tři přípravné zápasy s celky Trnovan, Přestanova a staršího dorostu
Junioru Děčín.
Zatím největší změnou v kádru Jílového je odchod mladého brankáře
Jiřího Voseckého na testy do juniorky Varnsdorfu. „Čekáme na rozhodnutí Varnsdorfu, ale tento týden už
budeme muset jednat. Bu Jirka zůstane ve Varnsdorfu, nebo se vrátí do
Junioru, se kterým pak budeme jednat o prodloužení hostování,“ řekl trenér Jílového, Josef Florián. Naopak
příjemnější zprávou je, že do tréninku se zapojil už Dan Kurty, který si
při krátkém angažmá ve Vilémově
zpřetrhal vazy v koleni a musel na
operaci. Další změny v kádru zatím
nechtějí v jílovském klubu komentovat, ale mnoho už jich zřejmě nebude.
Luděk Černý
Dobré výsledky SK Kraso
Krasobruslařský oddíl SK Kraso Děčín se ve
dnech 25. až 26. ledna zúčastnil ISU závodů, 33.
ročníku Velké ceny Prahy, kde jeho závodnice
dosáhly těchto výsledků - 15. Hana Thürlová (juniorky), 23. Jorika Tojmarová (mladší žačky),
18. Anastázie Jandačová (nejmladší žačky).
V neděli 26. ledna se konal rovněž Mladoboleslavský pohár, kde děčínský klub v kategorii
nejmladší žačky B reprezentovala Tereza Brňáková (na snímku) a v silné konkurenci závodnic
z celé ČR obsadila skvělé 4. místo.
-vl-
22
Sport
6. února 2014
Hráčky VSK jdou mezi elitu
Úspěšný útok děčínské Veroniky Zvěřinové v pohárovém duelu proti Střešovicím. VSK sice prohrál 0:2 na sety, ale nakonec postoupil mezi elitu. -blc-
SKST: dvě výhry v divizi mužů
Vydařený víkend mají za sebou
stolní tenisté Děčína v divizi mužů.
Dvakrát totiž vyhráli na stolech soupeřů a dotáhli se na čelo tabulky.
V sobotu v Jirkově sice prohráli
první čtyřhru, ale druhou vyhráli a
následně třemi body odskočili na 1:4.
Domácí pak snížili na 3:4, ovšem další
tři děčínské výhry znamenaly stav 3:7
a tento náskok se už Jirkovu dohnat
nepodařilo - 5:10. V neděli pak Děčínští zajížděli na půdu druhého béčka Mostu a úvod patřil domácím, kteří vyhráli obě čtyřhry i jednu dvouhru
- 3:0. Naši pak snížili na 3:2 a Most
získal další bod - 4:2. Od tohoto stavu Děčané vyhráli sedm zápasů v řadě,
otočili na 4:9 a nakonec vyhráli 6:10!
Jirkov B - SKST Děčín 5:10
Body Děčína: Polanský 3, Tauš 2,5,
Svěchota 2,5, Matas 2.
Baník Most B - SKST Děčín 6:10
Polanský 3, Matas 3, Svěchota 3,
Tauš 1.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
STOLNÍ TENIS - DIVIZE MUŽŮ
Teplice
12 0 2
130:80
Most B
11 0 3
130:70
Krupka
9 0 5
131:82
SKP Ústí
10 0 4
120:98
SKST Děčín
10 0 4
116:93
Litvínov
9 0 5
122:89
Most C
6 0 8 108:113
Žatec
5 0 9 103:125
Litoměřice B
4 0 10 94:115
Jirkov B
4 0 10 90:115
Březenecká
3 0 11 62:135
Filipov
1 0 13 45:136
49
48
43
43
43
41
32
29
27
26
21
18
Zlato a bronz pro B. Kusovou
Děčínská dorostenka Berenika Kusová dosáhla na krajských přeborech
Ústeckého kraje dospělých v atletice,
které již tradičně probíhají v přetlakové hale v Praze na Strahově, velkého úspěchu, když získala v běhu na
60 m v konkurenci 25 sprinterek bronzovou medaili (8,23). Výborně pak
finišovala také v běhu na 200 m, kde
v cílové rovince poprvé porazila svou
velkou soupeřku, Terezu Fiskovou z
Chomutova, velkou favoritku závodu
ověnčenou řadou úspěchů, a zvítězila
v čase 27,39!
Další děčínští závodníci se na velmi početně obsazených závodech už
tak neprosadili. Osobním rekordem
(7,77) a vítězstvím v rozběhu na 60 m
Box nebude!
Tuto neděli se mělo na Střelnici
boxovat další utkání 1. ligy mezi BC
Armex Děčín a BC Kladno. Utkání se
však neuskuteční a je přeloženo na 6.
dubna. Důvodem je soustředění národního týmu ČR, který se připravuje
na mezinárodní turnaj Grand Prix v
Ústí n. L. Oba celky mají v „náro
áku“ své borce.
-mj-
potěšil Vojta Plaček, který nakonec v
konkurenci 40 sprinterů obsadil 24.
místo. Na 200 m (31 účastníků) zaběhl čas 24,83 a skončil patnáctý. Dobře se předvedl třináctiletý Michal Holešovský, který je velkým příslibem.
Zlepšil si osobní rekord na 60 m o téměř čtyři desetiny na 8,09 a vyzkoušel si běh na 400 m, kde držel slušné
tempo do 250 m, ale v závěru mu došly síly. Čas 60,97 je za těchto okolností přijatelný, ale jeho možnosti jsou
mnohem výše. Třetí zástupce, Radek
Pokorný, zaběhl svůj standard - 60 m
za 7,86 a 200 m za 26,04.
Mezi děvčaty si Michaela Kalová
vyzkoušela v rozmezí deseti minut
dvakrát 60 m překážek. Nejprve běžela mezi ženami (výška překážek 84
cm) za 11,09 (5. místo) a pak mimo
soutěž mezi dorostenkami (výška
76cm) za 10,86 (2. místo). K tomu
přidala 200 m za 32,33.
Poslední členkou výpravy byla
Aneta Lukšanová, která nebyla zdravotně zcela v pořádku a skákala pouze do dálky - 14. místo za 445 cm.
Výpravu doplnila ještě skupina rozhodčích, protože oddíl ASK Děčín
zajišoval soutěž v trojskoku.
Zdeněk Hrnčíř
Český pohár juniorek a kadetek ve
volejbalu pokračoval o víkendu 3.
kolem a děčínský Spartak byl pořadatelem 2. osmičky. Zápasy se hrály
v tělocvičnách „stavárny“ a ZŠ Tyrše
a Děčín si přes nevydařený začátek
turnaje nakonec vybojoval spolu se
Sokolovem postup do elitní osmičky.
Tým Děčína trápily zranění a nemoci, navíc teprve v pátek večer se některá děvčata vracela z hor. K prvnímu zápasu nakonec nastoupila sedmička Zvěřinová, Ácsová, Demuthová, Bojčevová, Petrovická, Šmerdová a jediná juniorka Jiránková. Během
dne se zvýšenou teplotou odešla Šárka Petrovická a sobotní večer tak Děčín dohrával v šesti. V neděli přišla
na pomoc další juniorka Iva Zahálková, v posledním zápase pak Kačka
Šrajerová vystřídala Verču Jiránkovou. A pro jistotu na lavičku zasedly
i nejmladší, Eliška Slavíková a Kristýna Pešková.
V prvních dvou zápasech Děčín
prohrál, pak ale po poradě realizačního týmu a šéftrenéra Josefa Herclíka
se výkon zlepšil, děvčata se postupně
zbavovala strachu ze soupeřek, zkušené hráčky začaly „prodávat“ své
volejbalové umění a začalo se vyhrávat. V sobotu večer pak v šesti a trochu se štěstím Děčanky porazily Turnov, který byl jedním z kandidátů na
postup. V neděli si poradily s Moravskou Třebovou a na závěr v krásné
bitvě porazily i suverénní Sokolov,
kterému ve třetí sadě překvapivě došly síly.
Výsledky Děčína: VSK Spartak
Děčín - VK Šanov Teplice 1:2 (-14,
21, -10), Tatran Střešovice 0:2 (-21, 16),VK Tábor 2:0 (22, 11), EMĚ
Mělník 2:0 (14, 16), TJ Turnov 2:0
(24, 24), Slovan Moravská Třebová
2:0 (25, 20), Baník Sokolov 2:1 (-18,
23, 6).
Pořadí první čtveřice 2. osmičky: 1.
Sokolov, 2. Děčín, 3. Turnov, 4. Střešovice.
-jh, blc-
Junioři BK vítězili u soupeřů
Liga juniorů U19:
Výborný víkend mají za sebou basketbalisté Děčína, kteří zajížděli na
palubovky velmi silných soupeřů. V
sobotu hráli u čtvrtého béčka Nymburku, kde sice v poločase prohrávali
o osm bodů, ale třetí čtvrtinu vyhráli
17:33 a v poslední části si už výhru
pohlídali. K nedělnímu duelu s třetím
Brandýsem odjížděli naši jen v šesti,
a přesto vyrovnanou bitvu těsně vyhráli. Děčín tak porazil oba soupeře i
podruhé v sezóně.
BCM Nymburk B - BK Horejsek
Děčín 68:75 (31:23)
Body Děčína: Kocum 18 (1x 3),
Hammerle 15, Šporn 14 (3), Klůs 13
(3), Ondráš 7 (2), Kučera 4, Jezbera
2, Doubrava 2.
Kapitán Děčína, Dominik Lipenský,
byl s 25 a 24 body nejlepším střelcem
svého týmů ve víkendových zápasech
ligy žáků U15.
-blc-
BK Brandýs n. L. - BK Horejsek
Děčín 72:75 (42:39)
Kučera 24, Doubrava 19 (3x 3), Jezbera 15 (1), Šporn 9 (1), Klůs 6, Ondráš 2.
Liga žáků U15:
Po rozdělení základní části soutěže
žáků U15 a extraligu a dvě ligové skupiny získali Děčíňané (hrají ligovou
skupinu A) první vítězství. V sobotu
sice nestačili v oslabené sestavě po
solidním výkonu na Tachov, který měl
výškovou převahu pod košem, v neděli však porazili slabé béčko Plzně,
jež ale podalo bojovný výkon.
BK Horejsek Děčín - Slavoj
Tachov 48:67 (33:41)
Lipenský 25, Janoušek 12, Ďurana
7, Němec 2, Jebaucký 2.
BK Horejsek Děčín - Loko Plzeň B
57:53 (34:31)
Lipenský 24, Janoušek 9, Turek 9,
Vanický 4, Němec 4, Ďurana 4, Fichtner 3.
Oblastní přebor nejml. minižactva:
BK Horejsek Děčín A - BK
Horejsek Děčín B 64:31 (32:4)
BK Horejsek Děčín B - Chomutov
48:36 (22:17)
Chomutov - BK Horejsek Děčín
27:78 (14:30) -bk, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL - LIGA JUNIORŮ U19, SK. A
Liberec
17
1
1678:867
Most
15
3 1407:1023
Brandýs
14
4 1310:1052
Nymburk B
12
6 1263:1096
BK Děčín
12
6 1411:1315
Ml. Boleslav
8 10 1231:1323
Jindř. Hradec
8 10 1033:1176
Kladno
7 11 1210:1470
Klatovy
6 12 1212:1302
Žižkov
6 12 1189:1415
Příbram
2 16 1067:1593
Domažlice
1 17 1088:1467
35
33
32
30
30
26
26
25
24
24
20
19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BASKETBAL - LIGA ŽÁKŮ U15, SK. A
Plzeň A 4
0337:169
8
Ústí n. L.
3
1
276:207
Tachov
3
1
268:232
Liberec
2
2
338:217
Litoměřice
2
2
253:304
BK Děčín
1
3
214:262
Klatovy
1
3
179:319
Plzeň B
0
4
170:325
7
7
6
6
5
5
4
23
Sport
číslo 5
Děčín prohrál potřetí v řadě
BK Děčín - Ariete Prostějov 66:72
Středečním soupeřem basketbalistů Děčína byl druhý tým tabulky Mattoni NBL, který v dosavadní sezóně
naši už dvakrát porazili. Potřetí to ale
nevyšlo. Děčínu chyběli rozehrávač
Vyoral (výron kotníku) a střelec Stria
(nemoc), takže poměrně hodně prostoru dostali mladí hráči.
Utkání začalo pět bodů prostějovského Slezáka a hosté si své vedení
neustále udržovali, když po šesti minutách a trojce Bohačíka byl stav 8:14.
Ale naši začali manko stahovat a koš
Jiříčka s trojkou Kaši upravily na
13:14. Hosté působili od úvodu hodně nervózně, komentovali výroky
rozhdočích a nakonec dostala prostějovská lavička technickou chybu. Závěr první části pak patřil děčínskému
Bosákovi, který byl dvakrát faulován
a jeho čtyři přesné šestky znamenaly
obrat na 19:18. V druhé čtvrtině se
více dařilo domácím, kteří postupně
zvyšovali své vedení až na 37:28 čtyři minuty před poločasem po trestných
hodech Soukupa. Bohužel, konec poločasu vyzněl lépe pro hosty, kteří
potrestali dva poslední uspěchané útoky Děčína a otočili na 42:44.
V úvodu druhé půle byli opět přesnější Prostějovští, naopak naši dali
první koš až po více než třech minutách, kdy Houška snížil na 44:51. A
když děčínský kapitán trefil i trojku,
zdálo se, že by Děčín mohl zavelet k
dalšímu obratu - 47:53. Bohužel, v
této chvíli si naši vybrali slabší chvilku, zbytečně debatovali s rozhodčími
a Bosák s Houškou dostali technické
chyby. Slezák ze čtyř šestek proměnil
tři a následně Kohout dal koš - 47:58.
Zbytek čtvrtiny byl pak spíše bojem a
skóre se měnilo jen pomalu. V závěru
se však Děčín přiblížil díky trojce Kaši
a koši Venty znovu na pět bodů 55:60. Poslední desetiminutovka byla
bodově nejchudší, protože na palubovce stále zuřila tvrdá bitva. Hosté
byli ale přesnější a v polovině této
části vedli 57:68. V závěru duelu se
však trojkou prosadil mladý rozehrávač Kout, který dostal díky faulům
Venty šanci už ve třetím dílu, poté se
týž hráč trefil za dva body, ale na další změnu skóre už Děčínu nezbyl čas
- 66:72.
Utkání přineslo opravdu tvrdou a
nervózní bitvu, což potvrdily tři technické chyby a krvavá zranění prostějovských Kouhouta a Panduly. Za
Prostějov se nejvíce dařilo Slezákovi
(22 bodů), Nečasovi (11) a Kohoutovi (10, nejlepší hráč utkání). V dresu
Děčína byli nejlepší Soukup, Venta a
Houška. Domácí i v oslabené sestavě
silného soupeře potrápili a škoda nevyvedeného druhého poločasu, mohli klidně vyhrát.
Body Děčína: Soukup 13, Houška
12 (1x 3), Venta 11 (1x 3, 7 asistencí), Kaša 9 (2x 3), Jiříček 5, Kout 5
(1), Bosák 4, Bažant 3, Linhart 2, Landa 2 (7 doskoků). Střelba za 2 body
17/43:18/45, za 3 body 5/16:4/13, TH
17/22:24/33. Doskoky 32:40 (útočné
10:13), asistence 15:13, ztráty 18:18,
fauly 26:23. Čtvrtiny 19:18, 23:26,
13:16, 11:12. Před 1 040 diváky řídili
rozhodčí Vondráček, Znamínko a Baloun.
Qanto Tuři Svitavy - BK Děčín
82:71
Po porážkách v Opavě a doma s
Prostějovem jeli Děčané v sobotu do
Svitav, které v letošní sezóně už dvakrát porazili. Na palubovce turů chtěli uspět i tentokrát a vrátit se na vítěznou vlnu. Jenže místo toho přišla třetí
porážka v řadě, přestože do sestavy
se vrátili uzdravení Stria i Vyoral.
Naopak kvůli zraněné achillovce chyběl Bosák.
První koš zápasu dal domácí Američan Kornowski, na něj sice odpověděl trojkou Houška, pak ale Svitavy
odskočily, i díky tomu, že se našim
nedařila střelba zpod koše, na 10:3.
Po šesti minutách domácí vedli už
16:6, po tříbodové akci nezastavitelného Kornowského (v první čtvrtině
dal 13 bodů!) dokonce 21:9. V závěru však přišlo šest bodů Vyorala, koš
Jiříčka a Děčín byl zpět ve hře 23:20.
Poslední slovo patřilo rychlému nájezdu Davise - 25:20. Vstup do druhé
čtvrtiny rozhodl vlastně o celém utkání. Děčínu se tři a půl minuty nepodařilo dát bod, naopak domácí jednoduše skórovali a utekli na 38:20. Teprve
za tohoto stavu trefil Stria jednu šestku a naši začali manko konečně zlehka stahovat. V poločase přesto prohrávali dost výrazně 48:37.
Třetí desetiminutovka byla velmi
vyrovnaná a rozdíl ve skóre se neustále pohyboval okolo 11 bodů. Teprve v závěru srazily manko čtyři body
Landy pod dvoucifernou hranici na
63:55. V posledním dějství nejprve
čtyři body Jiříčka snížily na 65:59,
jenže domácí i díky přesným trojkám
opět vrátili rozdíl na dvojciferný 73:63. Pak sice čtyři body Strii znovu
vykřesaly určitou naději (73:67), ale
Svitavští si už výhru vzít nenechali a
Děčín poprvé porazili - 82:71.
V dresu Svitav hrál prim Kornowski
(21 bodů), dařilo se i Macelovi (13) a
Peterkovi (13). Za Děčín byl nejlepší
Stria, dobře zahráli i Jiříček a Landa.
Body Děčína: Stria 20 (1x 3, 9 doskoků, 8 získaných faulů), Jiříček 13,
Houška 11 (1x 3), Landa 11 (1), Vyoral 8, Soukup 5, Venta 3. Střelba za
2 body 23/44:19/39, za 3 body 5/25:3/
22, TH 21/28:24/30. Doskoky 34:37
(útočné 6:8), asistence 9:18, ztráty
10:11, fauly 30:24. Čtvrtiny 25:20,
23:17, 15:18, 19:16. Řídili rozhodčí
Paulík, Matějek a Remenec.
Slavomír Bednář, Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL
Nymburk
Prostějov
Pardubice
Opava
BK Děčín
Ústí n. L.
Ostrava
Kolín
Svitavy
Brno
USK Praha
Jindř. Hradec
- MATTONI NBL
15
0
1369:898100,0
22
6 2298:1993 78,6
18 11 2413:2255 62,1
16 11 2232:2057 59,3
16 11 2209:2073 59,3
16 12 2183:2242 57,1
13 14 2206:2176 48,1
11 15 2019:2099 42,3
9 18 2079:2264 33,3
9 19 2127:2429 32,1
7 20 2000:2256 25,9
6 21 2043:2436 22,2
Nejlepším střelecem Děčína ve středečním utkání proti Prostějovu byl Miroslav Soukup, jeho 13 bodů však porážku 66:72 neodvrátilo.
-blc-
Juniorka zničila Most stovkou
BNK Most - BK Horejsek Děčín
49:103 (31:62)
Zatím jen dvakrát v sezóně Severočeské ligy mužů se basketbalistům
některého týmu podařilo překonat hranici sta bodů. Prvním z nich byl Most,
druhým pak děčínská juniorka, která
v úterý 28. ledna rozstřílela právě domácí Most.
Děčané utkání začali perfektní obranou a brzy se dostali do dvouciferného vedení. První čtvrtina skončila
13:31, v poločase už naši vedli o 31 a
nakonec vyhráli o propastných 54
bodů! Pochvalu za předvedenou hru
si zaslouží celý tým Děčína.
Body Děčína: Čonka 24, Kroutil 20
(2x 3), Kout 14 (1), Hammerle 13,
Linhart 8, Šporn 7 (1), T. Bažant 6
(2), Důra 6 (1), Malý 5 (1).
BK Horejsek Děčín - Slovan
Varnsdorf 73:77 (37:33)
V pátek si Děčané předehráli utkání 17. kola, ve kterém vyzvali silný
Varnsdorf. Naši měli dobrý vstup a
vedli už o 12 bodů, ovšem soupeř postupně dotahoval a před poslední čtvrtinou byl stav 55:55. Koš s faulem a
dvě trojky Pavla Pracha pak posunuly Děčín do sedmibodového vedení,
jenže varnsdorfský Novotný osmi
body v řadě překlopil vedení na stranu Slovanu. Domácí v závěru bohužel neproměnili čtyři šestky ani několik střel z dálky a těsně prohráli.
V pátek 7. února čeká Děčín od
20.00 hodin derby s vedoucí Slunetou, která bude mít výhodu domácího
prostředí.
Body Děčína: Čonka 16, Prach 16
(3x 3), Důra 12 (2), Malý 9 (1), Linhart 6 (2), Kout 6, Hammerle 5, Pata
2, T. Bažant 1.
BK Česká Lípa - BK Děčín
Boletice 96:69 (56:28)
První utkání finálové skupiny oblastního přeboru mužů se basketbalistům Boletic příliš nevydařilo, a to především po střelecké stránce, nebo ta
byla v prvním poločase doslova žalostná. Domácí si už během první čtvrtiny vytvořili dostatečný náskok
(31:17), který do poločasu navýšili na
28 bodů. Hostům nelze upřít snahu o
obranu, ale domácím spadla do koše
doslova každá střela.
Další utkání sehrají Boletičtí v pátek 7. února na půdě ústecké Slunety.
Body Boletic: Randýsek 19 (4x ),
Fiala 13 (1), Doubrava 11 (1), Klůs 6,
Kučera 6, V. Vilikus 4, J. Vilikus 4,
Demuth 4, Řehák 2.
-jk, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BASKETBAL - SEVEROČESKÁ
Sluneta Ústí B
12
2
BK Děčín
11
4
Varnsdorf
11
4
Litoměřice C
8
6
Slavia Ústí
8
6
BNK Most
7
7
TU Liberec
6
8
Louny
6
8
Teplice B
2 12
Sluneta Ústí jun. 0 14
LIGA MUŽŮ
1139:837
1198:998
1131:1002
1024:947
968:948
1067:1052
898:925
958:1010
833:1010
721:1208
26
26
26
22
22
21
20
20
16
14
24
Sport, inzerce
Děčínský Jan Molnár (vlevo) bojuje o puk s kapitánem Jindřichova Hradce,
Lubošem Voříškem, autorem prvního gólu zápasu. Děčín vyhrál 3:2. -blc-
O výhře rozhodl Oliverius
HC Děčín - Vajgar Jindřichův
Hradec 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Sobotním soupeřem druholigových
hokejistů Děčína byl jejich soused z
tabulky, takže se dal očekávat vyrovnaný boj, což se také naplnilo. Děčané z něj ale vyšli vítězně a odčinili
minulý debakl v Táboře.
Utkání začali aktivně, ale obrana
soupeře byla pozorná. Navíc v 7. minutě našel zkušený Jasečko přihrávkou od vlastní branky na červené rozjetého Voříška, který se dostal až před
brankáře Volkeho a prostřelil ho - 0:1.
Gól však děčínský tým nerozhodil,
naopak naši ještě přidali v útočné snaze a odměnou jim bylo vyrovnání. Po
sérii zmatků v obranném pásmu Hradce způsobených děčínským napadáním rozehrávky dokázal Tvrzník před
Dominika Forejtová, hráčka mladšího dorostu HC Děčín a ženského
hokeje v Litvínově, se svými výkony
probojovala do reprezentace žen do
osmnácti let. S výběrem ČR se tak ve
dnech 7. - 9. února zúčastní turnaje
v Budapešti. Klub HC Děčín jí přeje
na turnaji mnoho úspěchů.
-fvl-
gólmanem Bláhou šikovně tečovat
střelu Oliveriuse - 1:1. Děčín byl pak
do konce třetiny lepší a dočkal se i
vedoucí branky, když po vyhraném
buly vystřelil od modré Faigl - 2:1.
Prostřední dějství začali Děčané
dohrávkou přesilové hry, ovšem skóre se neměnilo. Pak byl poprvé vyloučen i domácí hráč a hosté přesilovku
v samém závěru využili střelou Mavrojanidise - 2:2. O chvíli později
mohl Děčín opět vést, jenže Tvrzník
svůj sólo nájezd neproměnil. Pak měli
naši i smůlu, když Drnec pouze rozezvučel tyčku. V závěru této části měli
domácí veliký tlak, pilně ostřelovali
Bláhu, ale ten všechny puky pochytal.
V poslední třetině vyrovnaná bitva
pokračovala a skórovat mohly oba
celky. Hosté však nevyužili přesilovky, na druhé straně tváří v tvář Bláhovi neuspěl Oliverius. Nakonec to
však byl domácí kanonýr, který ve 49.
minutě rozhodl o výhře Děčína - 3:2.
Hosté se samozřejmě snažili o vyrovnání, ale na Volkeho už nevyzráli,
přestože měli přesilovku a v závěru
zkusili i krátkou power-play.
V sobotu jede Děčín do Jablonce
(18.00), v úterý 11. února si pak předehraje na domácím ledě zápas s vedoucím Sokolovem (18.00).
Branky a asistence: 12. Tvrzník
(Oliverius, Motejlek), 18. Faigl (Stezka, Chládek), 49. Oliverius (Tvrzník)
- 7. Voříšek (Jasečko), 25. Mavrojanidis (Skokan, Přibyl).
-hc, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LEDNÍ HOKEJ - 2.
Baník Sokolov
23
Tábor
19
Kolín
19
Žár n. S.
17
Vrchlabí
16
Kobra Praha
13
Mor. Budějovice 14
Nymburk
13
Jablonec
13
Pelhřimov
13
Řisuty
10
Klášterec
11
Jindř. Hradec
8
HC Děčín
9
Klatovy
7
Bílina
2
Milevsko
2
LIGA,
2 1
3 0
2 1
1 3
3 0
3 4
3 1
4 1
2 0
0 4
2 4
1 1
2 4
1 2
1 2
1 5
3 1
SK. ZÁPAD
4 111:57
6 137:74
7 127:77
7 119:81
9 115:80
9 121:94
10
93:91
11 109:94
14 110:110
11 109:111
12 95:109
16 95:121
15 91:108
16 96:116
19 85:147
20 75:143
23 68:143
74
63
62
56
54
49
49
48
43
43
38
36
32
31
25
13
13
6. února 2014
Download

ZDARMA - Týdeník Princip