NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO
číslo
6
* 22. ROČNÍK
* 13. ÚNORA 2014
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
INZERCE
www.2hheran.cz
,Bránou do Čech‘
za 11 miliónů
ZDARMA
Jak se také
a
dělá reklam
V čísle
Celkem 10,7 miliónu korun hodlají
krajští radní utratit za propagaci cykloturistiky v Ústeckém kraji v projektu „Bránou do Čech nejenom na kole“.
Odsouhlasili tedy podání žádosti
o dotaci do Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad, který by měl projekt podpořit z evropských peněz ve výši 85 % (9,1 mil.),
zbylých 1,5 miliónu by jako povinná
spoluúčast bylo uhrazeno krajem.
Uvnitř
Co se
událo
v děčínských
školách
Kasína
ve městě
- stále živé
téma
Za zmíněných téměř jedenáct miliónů mají vzniknout tiskoviny v češtině, němčině a angličtině (magazín
Brána do Čech, průvodce, tipy na výlety a cyklomapa), proběhnout kampaně - internetová, outdoorová (venkovní) v Ústeckém kraji a příhraničí
včetně účasti na veletrhu Holiday
World Praha 2015, a také být vyrobeny reklamní předměty se zaměřením
na cykloturistiku a pro použití v přírodě.
Kéž by uvedené milióny znamenaly příliv turistů do Ústeckého kraje a
nejednalo se o vyhozené peníze...
-han, ca, pp-
Staroměstští
mohou žádat
o výhodný úvěr
Vlastníci bytových domů ve vymezené zóně IPRM Děčín - sídliště Staré Město mohou žádat o zvýhodněné
úvěry z finančního nástroje JESSICA,
ve kterém je k dispozici přes 600 mil.
Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto prostředky lze využít
na rekonstrukci či modernizaci bytových domů.
Žadatelé mohou získat zvýhodněný úvěr s úrokem od 0,71 % p. a. s
maximální dobou splatnosti 30 let.
Prostředky úvěru smějí vlastníci bytových domů použít např. na zateplení obvodového pláště, výměnu výtahů, modernizaci otopné soustavy, výměnu rozvodů tepla, plynu a vody
nebo modernizaci vzduchotechniky.
Dokončení na straně 2
ŠKOLY SE TĚŠÍ NA NOVÉ PRVŇÁČKY
Dětí, které přišly minulý pátek k zápisu do děčínských základních škol, bylo
694, z toho 622 přímo z Děčína. Zapsáno jich bylo 581, ostatní mají z různých
důvodů zažádáno o odklad. Tato čísla jsou téměř shodná s loňským rokem.
Nejvíce dětí se hlásí do základní školy na Komenského náměstí a v Želenicích. V Děčíně je celkem 13 základních škol. Náš snímek je ze ZŠ dr. Tyrše
v Děčíně II. Dětem se paní učitelky věnovaly s nasazením, byly příjemné a
trpělivé, a už se na ně těší v jejich velký den, 1. září...
-blc-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
13. února 2014
POLICIE ČR
15 !
8
Případy
na Děčínsku
Co nám přinese
zmarketizovaný
Děčín?
Během dvou měsíců se v Děčíně,
přesněji v Podmoklech, otevře další
supermarket s řadou satelitních provozoven: Pivovar.
Je dobře, že tamní rumiště po zkrachovalém podniku dostane kulturnější tvář, doprava se zase trochu
zprůjezdní a přibudou parkovací
místa. Pochybuji ale, že město tak
získá podstatný počet nových pracovních míst. To by do Děčína musela přitéci nějaká kupní síla, tedy
pravidelně přijíždět zákazníci, kteří
sem dosud cestu nenacházeli. Další
Interspar takovým lákadlem bude
těžko. Spíše bych řekl, že v tamní
městské části přestane existovat několik dalších prodejen, ostatní supermarkety o nějaké zákazníky přijdou
a omezí počet zaměstnanců, např.
bude fungovat ještě méně pokladen.
Moc rád bych se mýlil a jen bych
uvítal, kdyby u nás začalo nakupovat třeba více Němců a také kdyby
méně Děčíňáků se svými penězi
směřovalo do ústeckých, teplických
a pražských nákupních center.
Je správné, že radnice napíná síly
a vymýšlí strategie na podporu podnikání či zlepšení dopravy. Ovšem
bez dálničního přivaděče tu těžko
můžeme očekávat nové výrobní
investory či významné zvýšení pracovní kapacity současných velkých
zaměstnavatelů. Vilsnická spojka,
podaří-li se ji skutečně postavit, bude
fajn, ale rychlé spojení s dálnicí nezajistí. Nová silnice k „dé osmičce“
musí být alfou a omegou našich
snah. Bez ní se příliš nepohneme.
Pavel Panenka
! 56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden celkem 207 přestupků a udělili 75 pokuty za 20 300 Kč. Nejčastější byly přestupky v dopravě (92),
dále schválnosti a hrubé jednání (7),
veřejné pohoršení (4), znečištění veřejného prostranství (3) aj.
21. ročník
Během 6. týdne letošního roku vyjeli děčínští policisté k 22 nehodám.
Při nich se čtyři osoby zranily lehce a jedna těžce. Škody jsou odhadnuty na 504 000 Kč. Příčinám tradičně vévodily nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Alkoholem byl ovlivněn jeden řidič.
CENTRUM PIVOVAR FINIŠUJE
Už jen desítky dní zbývají do otevření nového obchodního střediska Pivovar
Děčín na místě původního pivovarskéhé areálu v Podmoklech. Novostavby se
tu snoubí s obnovenou historickou krásou, kterou reprezentuje zejména hlavní
pivovarská budova s nápisem „Brauerei Bodenbach“ (Pivovar Podmokly) na
štítě. Otevření se očekává začátkem dubna.
-blc-
Řícení skály u Hřenska zamezeno
Pracovníci skalní čety Správy národního parku České Švýcarsko provedli řízený shoz nestabilních skalních
objektů v oblasti vstupu do Edmundovy soutěsky u Hřenska. Skalní bloky o celkovém objemu zhruba 1 m3
(cca 2 tuny) se nacházely ve svahu ve
výšce zhruba 30 metrů nad turistickou
cestou. Vzhledem k bezprostřední
hrozbě řícení a velkému turistickému
vytížení cesty skalní četa objekty kon-
trolovaně shodila s využitím páčidel.
Bloky, které zčásti dopadly až na cestu, byly odklizeny a ponechány v blízkosti místa dopadu.
Turistická cesta Edmundovou soutěskou patří k nejfrekventovanějším
v Národního parku České Švýcarsko
vůbec, návštěvníci po ní míří k oblíbené atrakci, kterou je plavba na lodičkách. Každoročně tudy projde více
než 150 000 návštěvníků.
-np-
OPILÝ MUŽ BOURAL
NA MOTOCYKLU...
Opilý motocyklista naboural v pátek
7. 2. ve 23.48 do jednoho ze zaparkovaných vozidel v Severní ul. v Děčíně VI a zůstal ležet na zeni. Občan
událost oznámil MP a její hlídka se
ihned vydala na místo. Uvědoměna
byla i Policie ČR. Strážníci po příjezdu zjistili, že motocyklista má krvácející zranění hlavy - přítomní občané sdělili, že již volali záchranku.
Hlídka poraněnému muži, který byl
podnapilý a neměl přilbu, poskytla
první pomoc a zranění mu ovázala
obvazem. Nato přijela sanita, jejíž
posádka poraněného odvezla do nemocnice. Řešení nehody převzala
hlídka PČR, jež se dostavila poté.
PO HÁDCE NEMĚL KDE SPÁT
V sobotu 8. 2. ve 3.52 oznámil obyvatel Boletic, že v panelovém domě
v ul. Čsl. partyzánů spí na chodbě
bezdomovec. Hlídka MP na místě nalezla 35letého muže z Děčína. Ten
uvedl, že se doma pohádal s přítelkyní, z bytu odešel a na chodbě chtěl
Hledáme
svědky nehody
Na místě nehody zůstaly
jen čtyři poničené vozy
Dopravní policisté z Děčína pátrají
od konce letošního ledna po svědcích dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 24. ledna 2014 ve večerních hodinách v Děčíně - Starém
Městě. V rámci prošetřování dopravní nehody policisté získali informace vypovídající o pohybu stříbrné Škody Octavie Combi I v místě
dopravní nehody. Ve 21.25 hodin
projíždělo popisované auto Žerotínovou ulicí. Posléze odbočilo do
Jezdecké ulice v Děčíně III, kde
mělo svou jízdou poškodit čtyři zaparkovaná vozidla, parkující na pravé straně vozovky. Poté vozidlo
odjelo, aniž by si jeho řidič/ka splnil/a povinnosti vyplývající ze zákona. Stříbrná Škoda Octavia Combi I je zřejmě poškozená v pravé
přední části. Může mít poškozený
přední nárazník, pravý přední světlomet, pravý přední blatník i pravý
bok.
Děčínští strážci zákona žádají
neohlášeného účastníka dopravní
nehody i případné svědky události,
aby se neváhali obrátit na tísňovou
linku 158, případně na dopravní inspektorát v Děčíně (tel.: 974 432
974 432 571, 570, 251, e-mail: [email protected]). Za poskytnutou pomoc děkujeme.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
přespat. Hlídka jej po domluvě z
domu vykázala.
HÁZEL LAHVEMI PO LIDECH
Žena z Děčína I v neděli 9. 2. v 17.58
oznámila, že v Zámecké ul. někdo
hází z okna po lidech sklo. Strážníci
poté zjistili, že 67letý muž házel po
lidech skleněné láhve a mohl někoho těžce zranit. Případ převzala k dořešení hlídka PČR.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
3
Zprávy, inzerce
číslo 6
Pět nových přístaviš
na Dolní Labe
Osobní vodní doprava na Dolním
Labi se v nadcházející plavební sezóně dočká pěti nových přístaviš v lokalitách Dolní Zálezly, Libochovany,
Lovosice, Libotenice a Nučnice. Rekonstrukcí projde také pevné molo
v Litoměřicích. Investorem projektu
je Ředitelství vodních cest.
„V ČR každoročně stoupá obliba
rekreační plavby, což potvrzuje rostoucí počet zájemců o registraci ma-
lých plavidel. Zvýšenému zájmu musí
odpovídat především kvalita infrastruktury. Absence přístaviš pro kotvení rekreačních plavidel však situaci dosud výrazně komplikovala. Od
projektů realizovaných letos proto
očekáváme nárůst zájmu o vodní turistiku na Dolním Labi, a to jak ze
strany provozovatelů, tak obyvatel
přilehlých měst a obcí,“ vyjádřil se
ředitel ŘVC, Lubomír Fojtů. -buk-
PŘES 220 000 LIDÍ V AQUAPARKU
V loňském roce (i přes uzavření vnitřního areálu po dobu čtyř měsíců) navštívilo děčínský aquapark 220 640 lidí. Plavecký areál je nejvíce navštěvovanou
příspěvkovou organizací města Děčína. „Věřím, že i nadále nám budou naši
návštěvníci věrní, a že bazén pro ně bude stále stánkem odpočinku a relaxace,“ zhodnotil loňský rok Igor Bayer, ředitel Děčínské sportovní p. o., která
plavecký areál provozuje.
-hap-
Věc: Činoherní studio v Ústí nad Labem
Zastupitelé za ODS se cítí
podvedeni radními
ZLODĚJE USVĚDČIL KUFR
Zloděje, který vykradl rodinný dům, se podařilo zadržet děčínským strážníkům. Sedmadvacetiletý zloděj na sebe sám upozornil, když přebíral odcizené
věci a pálil plast z ukradených kabelů. - Operační služba městské policie přijala během nedělního rána oznámení občana o zamořování zapáchajícím kouřem v lokalitě Děčín XXVI - Bechlejovice. „U železniční trati vedle zahrádkářské kolonie si strážníci všimli muže, který pálil plast z kabelů. Na výzvu
hlídky oheň ihned uhasil a za znečištění veřejného prostranství mu hlídka uložila blokovou pokutu. Při projednávání přestupku si ale strážníci všimli dalších věcí, které měl muž poschovávané po okolí. Mimo jiné měl schovaný kufr
s adresou a nedokázal vysvětlit, kde k němu přišel. Tvrdil, že adresa na kufru
je jeho sestry, což, jak se posléze ukázalo, nebyla pravda,“ uvedl ředitel děčínské městské policie, Marcel Horák. Podezření strážníků se potvrdilo. Kufr
a další věci muž ukradl z domu, do kterého se předtím vloupal a u zahrádek si
chtěl ukradené věci protřídit. „Zadrženého sedmadvacetiletého muže z Těchlovic na Děčínsku převzala hlídka Policie České republiky. Muž čelí podezření
z trestného činu krádeže vloupáním,“ dodal ředitel.
-top-
Staroměstští mohou žádat o úvěr
Dokončení ze strany 1
Neziskové organizace a obce mohou zvýhodněné úvěry využít také k
vybudování moderního sociálního
bydlení ze stávajících budov.
Podmínkami pro získání úvěru jsou
nejméně 10% spolufinancování projektu vlastními zdroji, výše úvěru od
1 do 120 miliónů Kč a lokalizace projektu v zóně s Integrovaným plánem
rozvoje města. V České republice se
jedná o 41 měst.
Podat žádost o zvýhodněný úvěr
mohou zájemci v pobočce Komerční
banky.
Příjem žádostí bude probíhat do
konce roku 2015 nebo do vyčerpání
zdrojů uvedeného finančního nástroje JESSICA.
Bližší informace získají zájemci na
pobočkách Komerční banky a na webových stránkách banky a Státního
fondu rozvoje bydlení.
-lak, ru-
ODS zveřejnila postoj svých zastupitelů města Ústí n. L., kteří se cítí být
uvedeni v omyl postupem tamních
radních (ODS v radě zastoupena není).
Při hlasování o rozpočtu byli členové
ODS pro, avšak podle nich v podkladech nic nenasvědčovalo tomu, že by
částka 12 miliónů pro „činohru v Ústí
nad Labem“ měla být použita jiným
způsobem než v letech předešlých,
tedy pro Činoherní studio. Navrhují
tedy nové projednání kulturní kapitoly rozpočtu.
Z blamáže, která kolem Činoherního studia vznikla, viní ODS především
radního města, Jana Eichlera (ředitel
DDM; v zastupitelstvu je za Stranu
zdraví, sportu a prosperity, ale v parlamentních volbách kandidoval za
Zemanovce), který působí ve správní
radě ČS, a žádá proto jeho okamžité
odvolání ze správní rady. -nes, hol-
Soutěž o nájem
parkoviště
Víkendy
s Kozí dráhou
Nájemce pozemku p.č. 832/73 o
výměře 2 236 m2 v k.ú. Boletice nad
Labem za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem bude město hledat prostřednictvím dohadovacího řízení. To se uskuteční 6. března 2014 od 9 hodin. -sil-
Každý víkend až do 9. března můžeme dojet do Telnice vlakem! V 8.48
hodin vyrazíte z Děčína a v 9.34 jste
v Telnici, kde přestoupíte na autobus
a ten vás zaveze přímo do lyžařského
areálu!
Více na www.kozidraha.cz.
-r-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
INZERTNÍ SLOUPEK
Staré vrby
v Bynově
nahradí nové
Staré a nemocné vrby v ulici Na
Pěšině v Děčíně IX - Bynově budou
pokáceny a nahrazeny novými. Vysazeny zde budou vrby stříbrné, které
jsou odolnější a vhodné pro hnízdění
ptactva.
Dne 15. října 2013 obdrželo statutární město Děčín rozhodnutí o pokácení vrb na pozemku p. č. 761/127
v k.ú. Bynov. Stromy rostou jako
vícekmeny na veřejném prostranství,
v dopadové vzdálenosti místní komunikace a parkoviště. Jejich zdravotní
stav je výrazně zhoršený a vitalita zřetelně narušená. Kmeny rostou vykloněny z osy růstu. Koruny jsou vysoko nasazené a prosychají. U kosterních větví je vyvinuto několik tlakových větvení. Na kmenech, bázích
kmenů i větvích jsou četné rány s rozsáhlým výskytem infekce. Kořeny a
kořenové náběhy jsou poškozené.
V lokalitě již došlo k pojistné události, kdy pádem jedné z větví byl poškozen osobní automobil. Vzhledem
ke stáří stromů, jejich stavu a křehkému dřevu vrb hrozí další zlomy větví
či vylomení celých kmenů. Z těchto
důvodů budou stromy pokáceny a nahrazeny čtyřmi vrbami stříbrnými.
Vrby stříbrné tvoří menší stromy
nebo velké keře, výhony jsou nádherně zbarvené, jsou odolné solným posypům komunikací a umožňují hnízdění ptactva.
-lam-
13. února 2014
H STYL na rohu Tyršovy a Zámecké
ulice v Děčíně I - nově rozšiřujeme
sortiment o pánskou konfekci.
Nabízíme: bundy, kabáty, svetry....
Otevřeno po - pá 9 - 17, so 9 - 12
hod.
Zubní pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
15. - 16. února
MUDr. Oleksandr Pljuščakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČVUT
V úterý 4. února se děčínská vysoká škola otevřela veřejnosti, především pak
potenciálním zájemcům o studium zdejších oborů na fakultách dopravní a jaderné a fyzikálně inženýrské. Pracovníci školy všem představili prostory ČVUT
včetně zajímavého technického vybavení, modulární stavebnicový systém,
ukázky programování robotů, rychlokameru, akcelerometry, geodetickou totální stanici, eyetracking a další neobvyklé pomůcky. Pracoviště ČVUT je
chloubou města a požívá jeho významné podpory.
-lak, pp-
Veřejné bruslení
v Děčíně
Zimní stadión Děčín zve zájemce
o veřejné bruslení: so 15. 2. od 18.00,
ne 23. 2. od 16.00, po 24. 2. od 10.00,
út 25. 2. od 10.00, čt 27. 2. od 10.00,
pá 28. 2. od 10.00.
-hcd-
Univerzita třetího věku na ČVUT - novinky
Děčínské pracoviště Fakulty dopravní ČVUT bude pokračovat i nadále v programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku a kromě pokračování kurzů počítačových
dovedností a kurzu angličtiny, které
jsou určeny pro jejich současné účastníky, připravuje pro letní semestr akademického roku 2013/2014 několik
nových kurzů.
První nabídka je z oblasti doprav-
DOMINO NAVŠTÍVILO ZÁCHRANÁŘE
Integrovaný záchranný systém je efektivní systém několika složek, které
spolupracují při mimořádných událostech na ochraně života, zdraví i majetku
občanů. Patří sem mj. hasičský záchranný sbor či zdravotnická záchranná služba. V Děčíně sídlí u sjezdu z Nového mostu na Staré Město a Děčín I, v Provaznické ulici. Klienti z denního stacionáře DOMINO (sociální zařízení města) měli na počátku února možnost stanici navštívit a seznámit se s jejím fungováním. Největší úspěch měla hasičská auta, ale i vozidla záchranné služby.
Klienti se během prohlídky dozvěděli spoustu užitečných informací - jak postupovat při požáru nebo jiném ohrožení či na koho se obrátit s prosbou o
pomoc. Návštěva pro ně byla nezapomenutelným zážitkem.
-dom-
ních věd. Děčínský rodák a pracovník Fakulty dopravní ČVUT v Praze,
Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., připravil
kurz „Historie dopravy“, zaměřený
nejen na historii různých druhů dopravy, ale také na vývoj průmyslové revoluce a ekonomického myšlení.
Přednášky budou provázeny bohatým
fotografickým materiálem a zvláštní
pozornost bude věnována rozvoji dopravy v Praze a v Děčíně.
Druhý kurz „Úvod do politologie“
bude věnován problematice, které se
věnuje jedna z nejmladších humanitních věd. Objektem zájmu budou různé politické ideologie, stranické a volební systémy i analýza současného
českého politického prostředí. Kurz
povede Bc. Daniel Šárovec.
Poslední kurz „ Němčina pro mírně
pokročilé“ nabídne zájemcům mož-
nost oživit si a zlepšit znalosti německého jazyka. Kurz povede Ing. Božena Šalovská, počet míst je omezen.
Kurzy jsou určeny pro důchodce,
kteří nejsou ekonomicky aktivní, pro
invalidní důchodce bez rozdílu věku
a pro osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce). Letní semestr probíhá od 17. 2.
do 23. 5. 2014. Každému kurzu jsou
věnovány 2 hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy budou účastníci včas
seznámeni. Poplatek za semestr činí
500 Kč. Zájemci se mohou hlásit
ihned prostřednictvím kontaktů:
Fakulta dopravní ČVUT v Praze,
pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1,
405 01 Děčín I. Kontaktní osoba:
PhDr. Stanislava Holíková, telefony:
224 358 407, 603 814 905, e-mail:
[email protected]
-std-
5
Publicistika, inzerce
číslo 6
Kasína v Děčíně - téma stále živé
Proč by se mělo dělat všechno jen pro podnikatele
a sociálně slabé?
Pane Červenko, doufal jsem, že
jsem se vyjádřil jasně, ale asi ne...
Takže ještě jednou a naposledy. Vy
jste totiž jaksi pominul třetí možnost,
odkud vím o dění v hernách, a to, že
jsem sám provozovnu s automaty
vlastnil.
I kdyby tomu tak však nebylo, stačí si pustit televizi nebo přečíst noviny.
Slovní hrátky o tom, zda jsou mé či
vaše názory subjektivního či povrchního charakteru, závisí na úhlu pohledu a asi nám moc nepomohou.
Nevím třeba, kde jste v mém článku našel zmínku o tom, že chci někomu bránit prohrávat v hernách jeho
vydělané peníze. Tato hloupost je výhradou kohokoliv. Jinak je to ovšem s
příjemci sociálních dávek, které dostávají od státu a tím pádem z našich
daní.
Házením do „beden“ je totiž užívají v rozporu s našimi zákony, což byste vy, jako politik, měl hlasitě odsoudit a ne obhajovat. Asi byste si měl
udělat jasno ve svých prioritách, jinak
jste kozel zahradníkem.
Píšete, že nelze spojovat útok na
mou ženu s hernami, ale to, že se po
ulicích potulují tlupy výtržníků a záNaše redakce touto cestou čtenáři Principu děkuje za osvětlující
dopis a informace k nedávno zveřejněnému rozhovoru s ing. P.
Sukdolem.
Jak ale sám na závěr řekl, zůstáváme i nadále pevní v rozhodnutí,
že anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
Obáváme se totiž, že bychom
potom měli plné noviny jen a pouze takových (povětšinou zlých a
pomlouvačných) příspěvků.
L. Panenková,
šéfredaktorka
vadových osob právě kolem heren,
jistě není náhoda, že?
Ostatně to ani nebyl ojedinělý atak,
prodavačky v okolí Tyršovy ulice,
chodící do práce v časných ranních
hodinách, by vám mohly vyprávět, ale
o to vy nestojíte, vás zajímá jenom to,
aby si majitelé heren vydělali.
Přitom město může herny výborně
využít právě k regulaci kriminality,
poněvadž odsunutím heren mimo centrum města se mimo centrum odsunou
i závadové živly, které se samozřejmě
přemístí tam, kde herny a diskotéky s
nočním provozem budou. A tam pak
bude možno daleko lépe monitorovat
a v zárodcích likvidovat případné problémy s rušením nočního klidu, ještě
než na to budou doplácet lidé v centru města.
Nevím, co je na tom nepochopitelného.
Toho již s úspěchem využívají i v
jiných městech, opět stačí sledovat
média. Pracovní místa pak rozhodně
neubudou, spíše naopak. Také bych se
chtěl zeptat, proč nestačí tři kasína na
mrňavý Děčín.
Zde něco oficiálních čísel: „Česká
republika, která je počtem obyvatelstva 48x menší než celá evropská unie,
má 6x více heren a kasin než zbytek
evropské unie dohromady.“
Je to normální? Musíme pořád
všechno přehánět?
U nás je velmi mylně zakořeněná
představa, že jakékoliv omezování je
nedemokratické, jenže povolit všechno všem není demokracie, ale anarchie.
Já se také cítím omezován, když
nemohu kvůli randálu z diskotéky
spát, nebo se kvůli napitým gamblerům bojím jít v noci do práce...
Proč by se mělo ve městě pořád
všechno dělat jen pro podnikatele
nebo pro sociálně slabé?
My „ostatní“ nemáme žádná práva?
Petr Andráš
Jakub Volráb, Ema Zvolánková, Kateřina Syslová, Václav Širc a Jonáš Slipka
- to jsou noví občánci Děčína, které mezi nás slavnostně přivítal v sobotu 1.
února radní města, ing. Vlastimil Pažourek, v obřadní síni magistrátu. Také
naše redakce se připojuje ke všem gratulantům!
-blc, lp-
Jak vytočit zákazníka?
Točené pivo je točené pivo, ale někdy prostě točené nabídnout nemůžete. To se nám stalo o víkendu, kdy
jsme měli schůzi divadelníků ze severočeského kraje. A protože se nejen schůzovalo, ale i zpívalo, povídalo a popíjelo, zakoupili jsme jako organizátoři v Tescu pět bas piva, 2x
Plzeň a 3x Zlatopramen.
Dosud vše v pořádku. Ty nervy a
vytočení přišly až při vracení lahví
prázdných.
Bez problémů pásem onoho „vracecího“ stroje projelo asi sedm samostatných lahví a dole dvě plné přepravky. Třetí přepravka, i když se nijak od
těch dvou předchozích nelišila, se stále vracela. Stroje znalí pánové za
mnou radili, ať ji na pás umístím obráceně, že prý to stroj někdy zmate a
lahve přijme. Nestalo se. Pokusila
jsem se pás oklamat tím, že jsem mu
nabídla basy od piva plzeňského. Ani
to s ním nehnulo. Vyplivl obě basy
stejně nekompromisně jako tu od „zlaťáku“.
Co dělat? Basy zase nanosit do auta
a vrátit je někde, kde stroj funguje?
To se mi tedy nechtělo. A tak jsem kus
po kuse všech 60 lahví vyndala na
horní pás a doufala, že proti prázdným
basám už stroj nic nenamítne. Namítl
a nevzal je.
Za mnou se samozřejmě u lahví
vytvořila už slušná fronta s jedním
neslušným pánem v popředí, který mě
počastoval nevybíravými slovy, i když
jsem nic nezavinila...
Basy jsem tedy na radu frontových
čekatelů šla vrátit přes celý obchod na
informace. Tam mi již tak pocuchané
nervy dorazili tím, že jsem téměř deset minut čekala na obsluhu. - K hysterickému křiku jsem věru neměla daleko!
A podle toho, kolik přepravek s lahvemi už na těch informacích stálo,
bych řekla, že vracení lahví v Tecsu
nefunguje. Což přestat šetřit na nepravém místě a dát si celý stroj do pořádku? Abychom nebyli v Tescu vytáčeni...
Ludmila Panenková
Z celkové nabídky pro vás vybíráme:
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 19913
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
SLEV
Nabídková cena:
BYTY 20614
Rodinný dům v
Děčíně VII (2x
4+1) po kompletní
inter. rekonstrukci,
s krásnou zahradou a gar. stáním.
99.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
A
SLEV
A
Nabídková cena:
478.000,- Kč
NOVIN
KA
Nabídková cena:
3.200.000,- Kč
BYTY 20213
Volný byt 1+kk v
Děčíně III, v osob.
vlastnictví, se zděným jádrem v 1.
NP nízkopodlažního panel. domu.
SLEV
A
Nabídková cena:
349.000,- Kč
20113 - Velmi dobře udržovaná zahrádka s podsklepenou chatkou v OV v Děčíně 7. Celková
výměra 567 m2. Nabídková cena: 119.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul., o výměře 88
m2, ve 3. patře cihlového domu. Nabídková cena: 1.290.000,- Kč
19613 - Velký, slunný a téměř rovinnatý pozemek v Děčíně VII, vhodný k výstavbě „zatím“
jednoho domku. Výměra 8399 m2. Nabídková cena: 4.284.000,- Kč
19513 - Zahrada o výměře 732 m2 s podsklepenou chatkou, skleníkem, ovocnými stromy a
keři, v Děčíně 7. Nabídková cena: 149.000,- Kč
19313 - Novinový stánek v Benešově n. Pl., na pronajatém pozemku za 180,- Kč/měs., s
eletřinou, alarmem a vybavením. Nabídková cena: 35.000,- Kč
18713 - Rekreační, část. podsklepená chata na menším pozemku v OV v Prosetíně nad
Dobkovicemi. Užitková voda a elekřina. Nabídková cena: 250.000,- Kč
18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 685 m2, možnost připojení
na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 55.000,- Kč
A18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 297 m2, možnost připojení
na el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 30.000,- Kč
17312 - Slunný, téměř rovinatý pozemek (2018 m2) v obci Veselé, který je předschválený k
výstavbě. Nabídková cena: 400,- Kč/m2
16612 - Původní, místní prodejna ve Všemilech, která prochází rekonstrukcí na provozovnu
s občerstvením. Cena po slevě: 620.000,- Kč
16312 - Zahrádka s ovocnými stromy a keři v kolonii u chrochvického potoka, Děčín 7.
Nabídková cena: 89.000,- Kč
15812 - Velmi dobře udržovaný dr. 3+1/L, upravený na 4+1, v klidné části Boletic - Pražská
ul., 1. patro (možný převod do OV). Cena po slevě: 450.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
13. února 2014
Memoriál R. Čtvrtlíka - III. ročník
Soutěž startuje oblastním kolem v Děčíně 18. února 2014
Vystudoval Střední průmyslovou
školu v Lipníku nad Bečvou, jeho cesta však vedla na DAMU. První angažmá získal v Brně a pak již nastala éra
šťastných dvaceti let v Divadle pod
Palmovkou. To znamenalo mimopražské premiéry v Městském divadle Děčín, besedu s děčínskými gymnazisty
i pravidelné návštěvy Děčína. Nové
a nové inscenace v divadle, role televizní, práce v
dabérském studiu, seriály,
divadlo, dabing, seriály,
divadlo, dabing... pak přišla smrt. Rostislav Čtvrtlík se nedožil svých padesátin. Zemřel 6. 3. 2011. Několik otázek v souvislosti s nadcházejícím dalším ročníkem
„Čtvrtlístku“ jsem položila Mgr. Janetě Benešové, jeho zakladatelce a koordinátorce.
Kdy se konal I. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka?
Bylo to 27. 3. 2012, tedy rok po
umělcově smrti. Díky úžasnému nasazení Mgr. Lenky Holubcové z Gymnázia Děčín a vstřícným nabídkám
ředitele MgA. Jiřího Trnky se I. ročník podařil a motivoval nás jít dál.
Kdo za realizací vlastně stojí?
Lví podíl mají samotní studenti. To,
že vyšlou recitujícího spolužáka do
oblastního kola, je jen špička ledovce, který stojí na obrovsky pevných
základech, což je práce celé třídy, která
organizátorsky zajišťuje důležité kroky, jako třeba grafický návrh diplomů, tvorbu prezenčních listin, evidenci došlých přihlášek, moderování, fotografování... Na nás dospělých je finanční zajištění soutěže, termíny, komunikace s úřady, podpisy smluv a podobné nezbytné kroky.
Lišil se v něčem loňský ročník a jaký bude
letošní?
Ročník 2013 již znamenal oblastní kola Brno,
Olomouc, Třeboň, Praha, Plzeň, Děčín. Město Děčín bylo pak místem konání celorepublikového kola. Nejdále cestovala studentka právě z Lipníka nad Bečvou. Studuje tam, kde studoval pan Čtvrtlík. V letošním roce
ještě rozšiřujeme o oblasti Vrchlabí a
Ostrava.
Co je na organizaci takové celorepublikové soutěže nejtěžší?
Koordinace termínů divadelních
představení s volným časem herců.
Protože se snažíme právě herce - herecké a dabérské kolegy pana Čtvrtlíka obsazovat do rolí porotců. Studen-
Předsedou loňské poroty v Děčíně byl herec Jan Potměšil...
ti si herce užijí jako poradce, zavzpomínají i na R. Čtvrtlíka a večer herce
vidí na představení. Jde nám o proniknutí do divadelního světa, o zkušenost veřejného vystupování.
Na koho se tedy mohou studenti
těšit letos?
Tak třeba v Plzni máme v porotě
ředitele Divadla J. K. Tyla, Ilju Racka, v Praze zasedne do
poroty Jitka Smutná...
štěstím v očích pozůstalé tety. Paní
Čtvrtlíková ráda přijímá účast v kole
oblastním a vloni až z Olomouce přicestovala na celorepublikové kolo do
Děčína. Věřím, že toto krásné setkání
proběhne i letos.
Co soutěž přináší studentům?
Zkušenosti. Možnost hovořit před publikem, přednášet texty, snažit se zaujmout, předat nějakou
informaci. Nejen zkušenosti recitátorské, ale
také organizátorské.
Mimo to také nevšední
setkání se světem divadla.
A v Děčíně?
Oblastní kolo proběhne v úterý 18. 2. a v
porotě uvítáme Rudolfa Jelínka, hereckého
A co Memoriál
kolegu pana Čtvrtlíka z
Rosti Čtvrtlíka a DěDivadla pod Palmovčín?
kou. Pana Jelínka pak
Myslím, že je tady
vítěz oblastního kola
doma, a to je hezké.
uvidí ve večerní insceMáme záštitu náměstnaci Divadla pod Pal- Mgr. Janeta Benešová
kyně mgr. Hany Cermomovkou „Králova řeč“,
na kterou je srdečně zván. Účast na nové, máme podporu sponzorů, zájem
celorepublikovém kole přislíbil Ro- studentů a kladné odezvy. Šťastné oči
man Zach. Soutěž proběhne na Zám- paní Čtvrtlíkové nám říkají, že naše
ku Děčín a následné setkání se studen- práce má smysl. Umělec tu není, ale v
ty na Střední průmyslové škole sta- myslích mnoha lidí je tu stále, a to je
vební, protože Roman Zach je její ab- nejdůležitější. Nezapomínat na ty, ktesolvent. Předpokládám, že ho studen- ří již odešli. Obzvlášť, odešli-li dříve,
ti provedou školou a Roman zavzpo- než měli. A tak třeba některý ze studentů si do přihlášky na DAMU namíná na studentská léta.
píše „I. místo v Memoriálu Rosti
Stalo se během příprav něco ne- Čtvrtlíka 2014“ a na DAMU ho vezmou. A on se vydá na hereckou dráhu
očekávaného?
Tak třeba neočekávaně se podařilo a bude tak moci dokončit tu práci, ktedomluvit oblastní kolo v Brně přesně rou už Rostislav Čtvrtlík nestihl. A tak
na den III. výročí úmrtí Rosti Čtvrtlí- to asi má být. Kráčejme cestami, po
ka. Naprosto nejméně očekávané pak kterých již někdo šel, a kráčejme po
bylo setkání s paní Čtvrtlíkovou. Od nich dál.
Děkuji za rozhovor.
našeho prvního setkání neuplynulo
Ludmila Panenková
příliš času, ale setkání jsou naplněna
číslo 6
Publicistika, inzerce
7
Odpověď na „izolační zeleň“...
V minulém Principu jsem kritizoval kontejnery na zeleň, ale žádné logické odpovědi jsem se nedočkal.
Chtěl jsem odpověď od pana Grešíka, ale kde není argument, není ani
odpověď... (Pozn.: Na tomto místě se
musím omluvit jak panu Priharovi, tak
čtenářům. Jeho příspěvek z minulého
čísla jsem totiž zapomněla panu Grešíkovi odeslat, proto jsme se nemohli
jeho odpověď dozvědět. Pan Grešík
nás na to upozornil, já svou chybu
napravila a věřím, že v příštím čísle
si odpověď pana radního už přečtete.
L. Panenková)
Odpovědi paní Lehké jsou přinejmenším zavádějící, nekonkrétní,
zejména pak v tom, že jde o zeleň izolační, která nás má ochránit před emisemi. Před čím nás chrání na ulici Prokopa Holého, kde je ale od ulice Ruské až po ulici Plzeňskou průjezd za-
Místo košů?
My, jako občané, jsme volali v tomto městě (i vy, v Principu) po častěji
umístěných odpadových nádobách,
aby se neválely odpadky po ulicích a
po trávníku.
Košů navíc jsme se nedočkali.
A tak si dovedu představit, jak rychle lidé využijí „beden“ na zeleň jako
odpadových nádob. To pak bude krása!
Helena Černá
kázán, tudíž je tam provoz minimální? Naopak, na ulici Teplické a Podmokelské, kde projede vámi zmíněných 12 000 aut, jste žádnou zeleň neosadili...
Zeleň byla v Děčíně i před sto lety
a taky ne kvůli dopravě. Zeleň je i na
pěších zónách, kde není žádná doprava. Je tam prostě proto, že to pěkně
vypadá. Nikdo vám přece nevyčítá, že
chcete, aby město bylo zelenější, kritika směřuje na ty bedny.
Další výmluva „centrum města je
zakabelované“ je opět nesmysl, který
jste si ani neověřili. Na Severočeské
energetice přece musejí přesně vědět,
kudy vedou kabely.
A na Teplické ulici u veřejných záchodků? Tam to bude taky asi zakabelované... proto jste zabednili trávník? A copak město Děčín je jediné
město, kde jsou vedeny sítě?
Na argument, že byla malá informovanost veřejnosti, mohu jen říci: nebyla. Zeleň jsme očekávali, ale ne v
těchto ohyzdných a předimenzovaných bednách. Dotace přece směřovala na zeleň, ne na železo. Nakoupili
jste 20 tun železa...
Závěrem cituji z vašeho článku:
věřím ale, že nejhorší máme za sebou.
Asi jste tím myslela, že za chvíli kritika opadne, lidé si nějak zvyknou a
bedny zůstanou.
No, alespoň také Volba pro město
má svůj pomník. Jen věřím, že poslední.
Jaroslav Prihara
Tyto bedny jsou umístěny na Teplické ulici na trávníku. Že by i ten byl „zakabelován“?
Text a foto Jaroslav Prihara
Zastávka se jménem obchodu
Pane primátore, rád bych si v Děčíně otevřel obchod. Nejlépe někde na
lince městské hromadné dopravy. Rád
bych věděl, jak je možno dosáhnout
toho, aby u mého obchodu byla zřízena zastávka MHD se jménem mého
obchodu, mou značkou.
Respektive zajímalo by mne, jak je
finančně náročné pro konkurenci to,
že mají u obchodu vlastní zastávky,
jejich značka je v jízdních řádech a na
světelných tabulích městských autobusů, případně se vyskytuje v názvech
jednotlivých linek. Je to báječná permanentní reklama a podpora prodeje
pro tyto obchody.
A tedy mne zajímá, co mne to bude
stát. Jistě pro takovouto podporu podnikání máte ceníky, protože je poměrně rozšířená.
Děkuji za odpověď.
Josef Martínek
Odpověď pana primátora:
Vážený pane Martínku, u naprosté
většiny zastávek městské autobusové
dopravy v Děčíně byl název určen
podle místa, kde se zastávka nachází,
tj. podle názvu ulice, náměstí, případně pak dle významné budovy v tomto
místě, tj. např. nádraží, škola, nemocnice aj.
V některých lokalitách byl pro název zastávky použit název firmy, která zde má, respektive měla sídlo, třeba na Ústecké ulici, přičemž se změnou názvu firmy se změnil i název zastávky, tj. např. Alussuise, Monos,
Armex (Folknáře), Natura (Bělá) aj.
V posledních letech se objevily v názvu zastávek i názvy obchodních center, kdy tato centra si platí, případně
připlácejí na linky, které do místa jejich působiště zajíždějí, tj. např.
Kaufland, Tesco.
Na základě výše uvedeného pak
žádné ceníky neexistují s tím, že o
umístění a názvu zastávek rozhoduje
město Děčín po předchozím vyjádření dalších kompetentních orgánů, tj.
Policie ČR, případně vlastníka komunikace.
Zřízení autobusové zastávky nelze
podle platných zákonů a norem zřídit
bez předchozího vybudování zastávkového zálivu (ČSN 73 6425-1). Jeho
vybudování předpokládá: projektovou
přípravu stavby, zajištění finančního
krytí na vybudování zálivu, zajištění
stavebního povolení a výběrového řízení provádějící stavební firmy.
Nejmenší vzdálenost mezi zastávkami v jednom směru má být 500 m.
František Pelant,
primátor města
8
Děčínský MiniMax 2014
13. února 2014
V tradiční soutěži pořádané v DDM Děčín soutěžilo 112 modelářů z takřka celé ČR, několik modelářů z Německa, přihlášeno bylo 368 modelů. Další
modely jsme vystavovali za náš klub nesoutěžně.
Výstavku přivezli i kolegové z PMC Leipzig. Celkem bylo k zhlédnutí více než 400 modelů.
Výsledky Děčínských:
Senioři (ocenění bez rozlišení umístění): Letadla
WWI - bez rozdílu měřítka: Zdeněk Svoboda, Bojová pozemní technika 1/48: Petr Stanislav, Lodě/
Ponorky - bez rozdílu měřítka: Václav Sellner
Žáci: Letadla 1/48: 1. Jakub Špaček, Letadla 1/
72: 3. Jakub Špaček, 4. Jan Kadlec, Bojová pozemní technika 1/35 a 1/48: 1. Martin Pytlík, Bojová pozemní technika 1/72: 1. Jan Kadlec, 2. Filip Brousil, 4. Matěj Pešek, Dioramata a figury:
3. Miroslav Králíček, Papírové modely: Petr Martinec, Tomáš Svoboda, Daniel Zahálka, Jakub Šimek (ocenění bez rozlišení umístění)
Speciální kategorie a trophy: Zdeněk Svoboda
Klubové ceny a jiná ocenění: Jan Loučka
J. Votápek, MK518 Děčín
e na
g r a f i .cz
o
t
o
f
c
í
D a l š principd
.
w
ww
číslo 6
9
Z děčínských škol
Co nového v děčínských školách?
Školní parlament pomohl útulku
V pátek 17. ledna 2014 školní parlament z Březovky opět navštívil
Městský útulek Děčín, a to při příležitosti slavnostního předání krmiva
pro pejsky a kočky. Toto krmivo bylo
nakoupeno za peníze utržené v rámci
školního vánočního jarmarku.
Díky ochotě a snaze pomoci se nám
podařilo vybrat téměř 2 500,- Kč. Za
tyto peníze byly objednány granule
pro pejsky a kočky. Někteří žáci dokonce nakoupili konzervy a přinesli
teplé deky.
Touto cestou všem děkujeme za
pomoc a těšíme se na další spolupráci. Školní parlament, ZŠ Březová
Dvě stříbra pro ZŠ Kamenická ul.
Dvě řečnice se v úterý 28. 1. vydaly do Ústí nad Labem hájit barvy naší
školy v řečnické soutěži Mladý Démosthenes. Po bezchybném a sebevědomém výkonu přivezla obě děvčata,
Natálie Jaborová i Klára Pravdová,
krásná druhá místa. Děkujeme jim za
reprezentaci naší školy a odvahu, se
kterou svá vystoupení prezentovala
porotě.
-zsk-
Výlet na rumburský Dýmník
V sobotu 25. 1. se turistický kroužek ZŠ Komenského náměstí rozhodl
vystoupat na rozhlednu Dýmník u
Rumburku. Kromě obvyklé skupinky
dětí a paní učitelky se tentokrát přidali i nadšenci z řad rodičů. Mrazivý
den způsobil, že jsme dostali zvýhod-
něné vstupné na Dýmníku, neboť na
rozhledně nešla otevřít okna - zamrzla.... Trochu tepleji bylo v Loretě, kde
jsme zhlédli nejen výstavu betlémů.
Celý den se vydařil, jen nám občas tuhly úsměvy.
Mgr. Z. Havelková,
ZŠ Komenského nám.
Celostátní soutěž v účetnictví
Ve dnech 27. a 28. 1. 2014 se ve
Znojmě konala celostátní soutěž v účetnictví MÁ DÁTI - DAL. Evropská
obchodní akademie v Děčíně se do
soutěže zapojila a přihlásila ty studenty, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve
školním kole MD-D. Byli to Sylvie
Tomanová ze 4. A a Pavel Volavka ze
4. S. Vítězstvím už je se do celorepublikového klání dostat. Zúčastnilo
se 74 škol a ta naše si připsala 21.
místo. Soutěžících bylo celkem 142 a
naše Sylva Tomanová se umístila na
28. místě a Pavel Volavka přesně v polovině pole soutěžících. Konkurence
byla velká, ale studenti bojovali a jejich umístění je úspěchem. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší
školy. Je to výzva pro letošní 3. ročníky, aby vítězové školního kola mohli
jet v lednu 2015 do Znojma. Určitě to
stojí za to.
Ing. Petrášková
Ani v novém roce nezahálíme. 15. ledna se studenti „stavárny“ vypravili na
tématickou vycházku - poznání historie Děčína na levém břehu Labe. Viděli
secesní domy v Podmoklech, synagógu, divadlo, Ovčí můstek a spoustu dalších památek. Zajímavosti o historii si poslechli od paní vychovatelky Lukáčové. A poté, 29. ledna, jsme navštívili plavecký bazén, kde jsme využili téměř
všeho, co nám areál nabízí.
Za vychovatelky DM Alena Konopíková
Stonožka na zimním výletě
Přestože je ve vzduchu už cítit přicházející jaro, na horách dosud kraluje paní Zima. Děti z turistického
kroužku Stonožka při ZŠ Máchovka
s vedoucí Hankou Konšalovou využily v sobotu 8. 2. sezonní jízdy historickým vláčkem na Kozí dráze a vyrazily na výlet do Telnice. Od nádraží vyjely skibusem do lyžařského
areálu Zadní Telnice, kde je přivítalo
krásné slunečné počasí, stromy obalené námrazou a dokonce i sníh. Na
ježdících se vrhaly i ze sebemenšího
kopečku a ohromně si to užívaly.
Mnohé z nich zimní radovánky zažily v letošní zimě poprvé a zřejmě i
naposled. Nakonec si v restauraci u
lyžařského vleku koupily smažené
hranolky, posilnily se na zpáteční cestu a vydaly se na vlak. Unavené, ale
spokojené se zdravou barvou na tvářích se v pořádku vrátily domů.
H. Konšalová,
ZŠ Máchovo náměstí
10
Rubriky, inzerce
13. února 2014
Tenhle recept znáte? aneb Dobrou chu
Kuřecí tikka masala
Pro 4 osoby: 4 kuřecí prsíčka bez
kostí a kůže, asi 600 g, 1 kelímek jogurtu, 1 lžička mletého zázvoru, 1 lžička mletého chilli, 1 lžička garam-masaly, 1 lžička mletého koriandru, špetka kurkumy, šťáva z 1 citronu, 2 lžíce
přepuštěného másla nebo oleje + trochu oleje na potření grilovací mřížky,
2 cibule, nakrájené na jemno, 3 stroužky utřeného česneku, 1 chilli paprička, zbavená semen a usekaná, 1 lžíce
mleté papriky, sůl, 250 ml smetany na
šlehání, 2 lžíce rajčatového protlaku,
nemusí být.
Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a
nakrájíme na větší kousky.
Jogurt smícháme s kořením a citronovou šťávou. Kousky kuřete naložíme do připravené směsi, přikryjeme a
necháme několik hodin, nejlépe přes
noc marinovat.
Rozpálíme si gril, grilovací mřížku
potřeme olejem a maso z obou stran
ogrilujeme. Při grilování pod maso
vložíme tácek na zachycení šťávy z
kuřete.
V kastrole na másle nebo oleji
osmažíme cibuli a česnek do zlatova,
přidáme posekanou chilli papričku,
opět osmahneme, poprášíme mletou
paprikou, promícháme a zalijeme
smetanou a šťávou z kuřete, případně
dolijeme trochou vody. Pro barvu
můžeme přidat trochu rajčatového
protlaku, který také krátce osmahne-
Jak se pozná indická kuchyně?
Co rodina, to jiný recept, jsou však ingredience, bez kterých to není ono:
GHÍ
Přepuštěné máslo si můžete vyrobit i doma, když máslo povaříte, necháte
sednout bílkovinu a pak slijete.
ČATNÍ
Tradiční lahůdka k masu připravená z ovoce nebo zeleniny.
Necháme vychladit a před podáváním prošleháme. Rozdělíme do čtyř
sklenic, poprášíme skořicí, strouhneme špetku muškátového oříšku a ozdobíme plátkem manga.
me, a teprve pak zalijeme smetanou.
Osolíme a provaříme asi 15-20 minut,
dokud omáčka nezhoustne.
Asi 10 minut před koncem varu vložíme do omáčky grilované kuře a společně dovaříme. Podáváme s rýží nebo
indickým chlebem nán.
Mangové lassi
Pro 4 osoby: 2 kelímky jogurtu, 500
ml plnotučného mléka, 2 větší zralá
manga, 2-3 lžíce cukru, nejlépe přírodního, nebo med, dle chuti, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce mleté skořice, špetka strouhaného muškátového oříšku.
Mango oloupeme a vyjmeme pecku. Nakrájíme na kousky a v mixéru
společně s jogurtem a cukrem rozmixujeme. Na ozdobu si necháme 4 tenké plátky manga. Přidáme mléko a
ještě jednou promícháme. Je-li nápoj
příliš hustý, doplníme ho trochou studené vody.
Použít můžete libovolné ovoce a
místo mléka jogurt prošlehat s
vodou, nebo použít kefír a kyselé mléko. Nápoj můžete obohatit
strouhaným kokosem, oříšky,
různým kořením. Jogurtové nápoje se v Indii připravují i na slano, s ostrým kořením nebo bylinkami, oblíbený je jogurt s hořčičným semínkem, kari, česnekem, koriandrem, zázvorem a
solí.
číslo 6
Prezentace, rubriky
11
Když nezabírá klasická ani alternativní léčba
Počet těchto sezení je různý. Důležitý je pak zejména průběh celé terapie. Obecně lze říci, že průměrný pacient absolvuje cca osm sezení, nicméně se často stává, že někteří pacienti již po třech sezeních nevykazují
žádnou alergickou reakci.
Podobně přistupujeme v diagnostice i terapiích při řešení různých zdravotních problémů.
Minule jsme se dozvěděli, že Ordinace celostní medicíny sídlí v Lékařském domě v Děčíně I, že nabízí účinnou terapii odvykání kouření, zbavení se alergií, kožních potíží, poruch
trávení, akutních i chronických bolestí, infekcí, psychických problémů a
podobně. Jako hlavní diagnosticko-terapeutický přístroj ordinace používá
profesionální přístroj Bicom Optima,
certifikované medicínské zařízení fungující na bázi biorezonance.
Více informací je pak k nalezení na
www.celostniordinace.cz.
Dnes tedy k některým konkrétním
věcem podrobněji.
Jak probíhá terapie například
proti alergiím?
Přistupujeme individuálně ke každému pacientovi vždy v rozpětí několika sezení. Obecně však platí, že první
setkání je nejdelší a trvá dvě hodiny.
Zde je totiž důležité zjištění přesné
diagnózy a nastavení směru terapie. V
dalších sezeních probíhá již vytyčená
terapie.
PRSTNATEC MÁJOVÝ
(Dactylorhiza majalis)
Prstnatec májový patří mezi orchideje, které u nás naleznete ve volné
přírodě. Řadí se mezi vstavačovité,
které jsou považovány za nejkrásnější květiny naší přírody vůbec. Může
být až půl metru vysoký. Květy mívá
nejčastěji světle nachové, ale pokud
Jakou máte úspěšnost vašich terapií?
Troufnu si tvrdit, že téměř každý
náš pacient udává zlepšení svého zdravotního stavu. Rozhodně nedokážeme
zaručit úplné uzdravení, to nedokáže
mnohdy ani klasická či alternativní
medicína. V odstranění alergií, tedy
úplné eliminaci nepřiměřené reakce na
alergen, je úspěšnost vysoká - přes 70
procent. U ostatních terapií se jedná
vždy o komplexní pohled, kdy je rozhodující, jak rychle nalezneme a odstraníme příčinu.
Jací jsou nejčastěji vaši pacienti?
Pokud pomineme zájemce o rychlé
odstranění závislosti na nikotinu, pak
dlouhodobě převažují lidé, kteří se
delší čas trápí a takzvaně běhají po
doktorech či léčitelích, a jejich stav
se nezlepšuje.
V neposlední řadě jsou to alergici,
lidé trpící specifikovanými i nespecifikovanými problémy jak fyzickými,
tak psychickými. Ani věk není rozhodující, chodí k nám jak starší lidé, tak
děti se svými rodiči.
budete mít štěstí, můžete spatřit i růžově či bíle kvetoucí jedince. Kvést
začíná v máji a letní louky zdobí až
do června.
Přestože prstnatec májový patřil z
této čeledi k našim nejhojnějším, stal
se ohroženou rostlinou a lokality s
jeho výskytem dlouhodobě ubývají.
Nejčastější příčinou je odvodnění vlhkých luk nebo jejich neobhospodařo-
PhDr. Mgr. Radana Doležálková
Máte nějakou formu spolupráce s dalšími specialisty?
Ano, je naprosto nutné mít navázanou spolupráci s předními odborníky
na tuto oblast. Ti nejlepší naštěstí pro
nás sídlí v Německu, takže není tak obtížné se účastnit kongresů a školení a
osvojovat si ty nejnovější poznatky.
Co na to říkají lékaři v našem
regionu?
Jejich reakce je různá. Není se co
divit. Celostní medicína, či její moderní odnož - biorezonance, se na vysoké škole neučí, a proto je fajn, když
se najde lékař, kterého tato metoda
zajímá a má chuť se dozvědět více. My
máme asi velké štěstí, že dokážeme
vání. Tuto orchidej mohou poškodit
herbicidy a průmyslová hnojiva. Hnojiva mohou poškodit rostliny přímo,
zejména změnou půdních podmínek
a nebo podporou konkurenčně silnějších druhů rostlin, které orchideje přerostou a znemožní jim existenci.
Oblast Labských pískovců patří
díky svému podloží k územím, která
se nevyznačují příliš vysokou druhovou početností rostlin a vstavačovité
jsou zde zastoupeny pouze několika
druhy. O to důležitější je lokality s
jejich výskytem zachovat. Tato místa
Správa CHKO Labské pískovce chrání jako přírodní rezervace či přírodní
památky. Podporu populací prstnatce
májového zajišťuje Správa CHKO
vhodným způsobem obhospodařování luk a pastvin. Jedná se zejména o
sečení kosou po odkvětu rostlin, vhodnou údržbu daného místa křovinořezem či lehkou mechanizací. Nesmí se
zapomínat ani na pravidelné vyřezávání náletových dřevin.
Prstnatce májové můžeme vidět
například na zachovalých mokřadech
v Srbské Kamenici nebo na vlhkých
loukách u Jílového, které Správa
s několika kolegy spolupracovat a doplňovat se, což má přínos zejména pro
pacienta.
Na co se mám před vstupem do
vaší ordinace připravit?
Pokud se telefonicky objednáte na
číslo 725 177 178 či přímo v ordinaci
(otevírací doba je pondělí až pátek od
11 do 17 hodin), dozvíte se, že je výhodné mít s sebou lékařskou zprávu.
A v den vyšetření nebo terapie nedoporučujeme pít alkohol.
Jinak není žádná další příprava nutná.
Děkujeme za rozhovor.
Ludmila Panenková
CHKO Labské pískovce vyhlásila za
chráněná území a věnuje jim zvýšenou péči.
Perokresba Petr Nesvadba
12
Kulturní a společenský servis
13. února 2014
S dopisní soupravou z knihovny P. Kozlík před plnou posluchárnou
Vlastní dopisní soupravu si rodiče s dětmi přišli do Městské knihovny vyrobit v sobotu 8. února. Obálky vznikaly ze starých kalendářů a časopisů,
dopisní papíry zdobením decoupagee ozdobnými děrovačkami nebo dekoračními nůžkami.
-ab-
V rámci populárního cyklu „Úterky s vědou“ vystoupil v zaplněné posluchárně ČVUT v úterý 4. února děčínský MUDr. Pavel Kozlík s přednáškou
„Psychiatrie v průběhu času - z pohledu stárnoucího psychiatra“.
-pp-
Snímky letadel na magistrátu
Poezie k poctě Vl. Vokolka
Zajímavou výstavu „Letadla a vrtulníky“ Václava Hedrlína (vlevo) a Petra
Svády (uprostřed), ústeckých uměleckých fotografů, můžete vidět od
pondělí 10. 2. v chodební galerii magistrátu města v Děčíně I. Fotografie je
z instalace expozice.
-fvl-
Již 17. ročník prestižní celostátní soutěže mladých poetů Literární cena Vladimíra Vokolka uspořádala s podporou města děčínská knihovna. Při slavnostním vyhodnocení 8. 2. ocenili ředitel knihovny, Ladislav Zoubek, a primátor města, František Pelant, básnické talenty z celé republiky. Děčínští
poetové se tentokrát neumístili...
-blc-
Walter Buhe ceněný a inspirující
Výstava Skupiny 96 v divadle
47. dějství „Ukradené galerie Děčín-Podmokly“ představilo ústy Otto Chmelíka ilustrovanou knihu Waltera Buheho Lidé z Růžové z r. 1936, oceněnou
zlatou medailí na pařížské světové výstavě. Vpravo Radek Fridrich, kterého
kniha inspirovala ke skvělým sbírkám Řeč mrtvejch a Erzherz.
-pp-
Skupina 96 Děčín vystavuje díla svých členů (V. Žárské, J. Vlčka,
J. Třmínkové, Z. Malé, L. Navrátilové, J. Pražana) a hostů O. Poulíčka,
M. Sabau a V. Zimmermanové od čtvrtka 6. září ve foyer děčínského divadla. Vernisáž ve čtvrtek 6. 2. uvedli Jiří Trnka a Veronika Žárská. -pp-
číslo 6
Kulturní a společenský servis
13
Na cestě po Rumunsku
Koncert měl u seniorů úspěch
Učitel teplického gymnázia a vášnivý cestovatel Jiří Řehák vystoupil se svou
cestopisnou přednáškou o Rumunsku ve čtvrtek 6. 2. v děčínské knihovně.
Akci pořádala Zoo Děčín, a tak měl úvodní slovo její pracovník Tomáš Rus
(vpravo).
-pp-
Klavírista Gejza Sendrei a zpěvák Antonín Moravec si pro klienty Domu
pro seniory na Kamenické připravila více než hodinové vystoupení ve stylu
kalendária s písněmi na přání i hudebními hádankami. Zazněly skladby
K. Svobody, T. Kluse, ale i L. v. Beethovena či cikánský čardáš. Koncert
klienty tak nadchl, že muzikanty rádi přivítají opět za měsíc.
-dps-
K 90. výročí skautingu v Děčíně
Klub Zarabanda obnoven!
Své letošní 90. výročí slaví děčínští skauti také retrospektivní výstavou na
zámku. Vernisáž se konala 1. února a expozice je k vidění do května. Na
návštěvníky čeká spousta zajímavých informací, dokumentů i snímků. Všechny srdečně zve skautské středisko Úsvit Děčín.
Tereza Čadková
Slavnostní znovuotevření hudebního klubu Zarabanda v Děčíně II proběhlo
v sobotu 8. února. Shromážděným motorkářům a dalším příznivcům rocku
zahrály kapely FuckOff (na snímku) a Top Secret, nechyběl ohňostroj ani
dodržování pitného režimu.
Foto: David Desenský
Výstava Libuše Sochorové v knihovně bohužel již in memoriam
Své výstavy „Libušino pojetí krás“ v městské knihovně se malířka Libuše Sochorová z Dobrné bohužel těsně nedožila. Z velké návštěvy by měla radost...
Expozici připravila a vernisáž v pondělí 3. února uváděla Kateřina Zajícová (vlevo). Zajděte i vy prohlédnout si krásné krajinky a jiné obrazy.
-blc-
14
Jiné světy
MALLORCA
s dětmi
NA OSTROVĚ
Mallorca je, jak mnozí víte, známé
letovisko a největší z Baleárských ostrovů ve Středozemním moři. Těmi
dalšími jsou Menorca, Ibiza, Formentera a další, již velmi malé ostrůvky.
Baleáry jsou autonomním celkem
Španělska s metropolí Palma de Mallorca. Každý ze čtyř hlavních ostrovů má také svou vlastní ostrovní radu.
Palma, kam se samozřejmě podíváme,
byla jedním z důležitých sídel středověkého Aragonského království, a
proto je tu také leccos k vidění.
Je tu také jediné letiště ostrova, kde
jsme přistáli a už na nás čekal autobus nasmlouvané místní cestovní kanceláře. Byl hodně velký a nás málo, a
tak jsme se pohodlně roztáhli každý
na dvojsedačce. I tak byla pro děti
skoro dvouhodinová cesta do resortu
Cala Millor na druhé straně ostrova
úmorná a dlouhá - klimatizace nebyla
nic moc. Většina devadesátikilometrové jízdy probíhala po silnici vyprahlým vnitrozemím, kde mnoho zajímavého vidět nebylo.
Ale všechno má svůj konec a my
13. února 2014
3
navečer konečně vystupujeme z autobusu a ubytováváme se v hotelu Sol
Y Mar. Jsme rádi, že letadlo nemělo
zpoždění a ještě stihneme večeři.
Ohledně pozdních příjezdů jsme na
internetu zaznamenali nejrozporuplnější snůšku hodnocení tohoto hotelu. Jedni psali, že se o ně (když přišli
o první večeři) postarali skvěle, dali
jim pečivo, máslo, šunku, sýr, čaj atd.,
jiní tím byli zklamáni.
Nám to už ale může být jedno, dáváme si kufry na pokoj a vyrážíme do
hotelové jídelny. Děti jsou v opravdovém hotelu poprvé a poprvé také
mají možnost si vybírat ze švédských
stolů. Spíše než stoly jsou to samozřejmě vitríny - tu s chlazením, tu s
ohříváním, aby bylo jídlo stále připravené ke konzumaci.
Přestože mají prázdniny, musí
člověk nad jejich stravou trochu bdít,
jinak by - obrazně řečeno - jedli jen
hranolky s kečupem a pily colu. Tady
u moře jsou vitamíny obzvláš důležité, a tak je někdy třeba vymýšlet
i fígle, jak do dětí ovoce a zeleninu
dostat...
Pavel Panenka
Na veřejné pláži se člověk o stín musí postarat. My měli tuto plachtu.
Hlavní budova hotelu Sol Y Mar má příjemné zázemí.
Pohled na nádvoří vedlejší budovy hotelu, kde jsme bydleli.
Ani na Mallorce nemůže stále svítit sluníčko a občas přejde deštivá fronta.
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
Letošní jubilantka
(10. února slavila
čtyřicátiny) možná trochu zůstává
ve stínu nejslavnějších kolegyň,
ale rozhodně patří k nejvšestrannějším americkým herečkám
své generace.
Režiséři se na ni obracejí často a s vědomím, že vždy odevzdá brilantní práci.
S lehkostí a přehledem zvládá role komediální i dramatické.
Brilantní Elizabeth Banks
Role Avery v sitcomu Studio 30 Rock
jí vynesla nominaci na cenu Emmy. Filmovým debutem byl pro ni v roce 1998
nezávislý snímek Surrender Dorothy.
Známou se stala především rolemi ve filmech Určitě, možná, Zack a Miri točí
porno, W., Velcí bratři, Léto k nepřežití,
Nezvaná a v akční trilogii o Spider-Manovi. Prosadila se hlavní ženskou rolí
manželky majitele slavného dostihového
koně v dramatu Seabiscuit. Popularitu jí
přinesly postavy náruživé knihkupkyně
ve veselohře 40 let panic a také oddané
manželky v komediálním hororu o boji s
vesmírným parazitem Slimák. V televiz-
ním seriálu Doktoři ztělesnila těhotnou uroložku.
Narodila se v roce 1974 v Pittsfieldu jako nejstarší ze čtyř dětí. V dětství hrála baseball a provozovala jezdectví. Otec byl dělníkem v General Electric,
matka pracovala v bance. Studia jí nedělala žádný
problém a dosáhla špičových výsledků jak na pensylvánské univerzitě, tak na divadelní konzervatoři
v Los Angeles.
Roku 2003 se vdala za sportovního novináře
a producenta Maxe Handelmana. Kvůli sňatku konvertovala k judaismu. R. 2011 se jim narodil syn
Felix, kterého odnosila a porodila náhradní matka.
Další filmy a seriály s Liz: Seznamte se s Davem,
Výšiny, Vlhké, horké americké léto, Invincible, Nepřemožitelný, Stella...
-pp-
15
Zábava
číslo 6
OSMISMĚRKA
PISILA ČÁPONOHÁ je veliký černobílý a elegantní bahňák, který žije podél mořských pobřeží i ve vnitrozemí teplejších oblastí. Najdeme jej v jižní Evropě, Číně,
Indii a střední Africe. Pisila čáponohá své druhové jméno dostala podle dlouhých
červených nohou, žije v nevelkých koloniích o 20 až 100 jedincích a vyhovují jí
tiché a mělké zátočiny, a se slanou nebo brakickou vodou. Vyhýbá se mořskému
pobřeží se silným přílivem. Naopak se vyskytuje na březích rybníků, rybích sádek
či dokonce čističek. Pisila čáponohá dokáže vzdorovat vysokým teplotám i silným větrům, ale vyhýbá se kontaktu s lidmi. Pohybuje se dlouhými, obezřetnými
kroky, ovšem na souši své dlouhé nohy jen těžko skládá při sbírání potravy. Naopak ve vodě má výhodu, protože se může brodit a sbírat potravu v místech, kam
se ostatní ptáci nedostanou. Dovede i plavat, ale pod hladinu se potápí jen v nouzi nejvyšší. Na jejím jídelníčku se objevují vodní
brouci, larvy jepic, plži, mnohoštětinatí červi a pulci žab. Potravu sezobává dlouhým špičatým zobákem. Hnízdo si pisila čáponohá
nejčastěji staví z malých kamínků na vyvýšených místech písečných lavic obklopených vodou. Páry uzavírají svazky na delší dobu;
samice se dvoří samci. Když pak samice snese vejce, samec se stává vzorným otcem, který krmí svoji partnerku a pak i mláata.
V horkém podnebí musí pisily svá vejce při sezení ochlazovat. To dělají tak, že si před zasednutím na hnízdo důkladně namočí
(tajenka 11 písmen). Mladé pisily jsou po narození hnědé, teprve po roce dostanou dospělý šat a nohy jim zčervenají. V porovnání s délkou těla mají pisily druhé nejdelší nohy ze všech ptáků. Předstihují je pouze plameňáci.
K P O R C E L Á N A B I
P Á A E E
I
L A T
S K P N K A E A N
O E T R N T D A N I
T E J O E
P E Ú R O D A L T V K E S K T
L Ž C L V V Ř E
A Í
I
Í
Anglický zákon zakazuje oženit se s vlastní tchýní.
Ukázkový příklad úplně zbytečného zákona.
I O M O T A A
Malá holčička zvedla telefon
a po chvilce poslouchání povídá: „A který šéf mého tatínka vy jste? Ten špekoun nebo
ten debil?“
Z Ý O I N N B T R G P
T C I H L A V D Ý A A S O E Ý
E A K Č A P U O H Á V O V O K
K E T Á R D R S T A A N T D S
Í H R S N L K N N Ů R R E P
Chlápek na ulici vidí, jak se u
jednoho domu natahuje malý
kluk ke zvonku, ale nemůže
dosáhnout. Přijde ke dveřím
a říká: „Ukaž, já zazvoním,“
a opře se o zvonek.
„Díkes, šéfe,“ povídá děcko,
„a te zdrháme!“
Á I U M N P P P T O D M K R R
Í N T S A L V
I N G A P U R D
„Vybral jste si dobře,“ pochvaluje ženichovi nevěstu
oddávající úředník.
„Paní je velice oblíbená. Už je
tu počtvrté!“
peří
na hrudi
OSMISMĚRKA
řešení
Vrací se úplně opilý chlápek
domů, vytáhne klíče a odemyká byt. Najednou vyběhne majitel bytu a povídá: „Sousede,
prosím vás, vždy vy bydlíte o
poschodí výš.“
Chlápek se chvíli motá po
domě a znovu stojí před těmi
stejnými dveřmi. Znovu vyběhne soused a vysvětluje mu, že
bydlí o poschodí výš...
Na potřetí se už opilý chlápek
neudrží: „No, hlavně, že ty bydlíš všude!“
SUDOKU
řešení
4
1
5
9
3
7
8
6
2
8
6
9
1
5
2
4
3
7
2
3
6
8
4
9
7
1
5
7
9
1
5
2
3
6
8
4
5
8
4
7
1
6
9
2
3
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Ananas, bajka, Botas, Cidlina, cihla, diamantový vrták, dieta, drátek, evropský patent,
geodet, chládek, kaleidoskop, korek, kovová houpačka, lejstro, letec, marnost, novina,
ojetina, Orava, osoba, parovod, paseka, pevnůstka, plíce, poplatek, porcelán, prkno,
samec, Singapur, slamník, spona, starost, stolice, šatna, Taliban, tajemný ornament,
Tatraplan, umakart, úroda, vlastník, vodka, zvonec, žihadlo.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
3
2
7
6
8
4
1
5
9
T S O R A T S
E
6
5
2
4
7
1
3
9
8
T N L A A K D O V M I
9
7
3
2
6
8
5
4
1
L C E M A S L K
CH N I
1
4
8
3
9
5
2
7
6
E
D A N T A Š R O N S A A A T O
16
Kultura, společnost, inzerce
Městské divadlo ZÁMEK DĚČÍN
st 12. 2., 19.00
K
SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová - klavír, Jiří Vodička - housle, Jan Páleníček - violoncello
5. koncert cyklu KPH 2013-14
Koncert vynikajícího českého tělesa, které působí a sbírá vavříny po celém světě.
Program: Josef Suk, Maurice Ravel, Antonín Dvořák
út 18. 2., 19.00
D1
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ
Divadlo Pod Palmovkou
Hra, napsaná podle tajných deníků královského logopeda Lionela Logua, která se
stala předlohou proslulého stejnojmenného filmu z roku 2010. Působivá a emotivně silná tragikomedie o překonávání vlastních slabostí, opravdovém vědomí odpovědnosti a zranitelném mužství. Skutečností inspirovaný osud britského krále, potýkajícího se s koktáním, které stejně jako
jeho nesmělost a psychická zranitelnost
zásadně ohrožují budoucnost království,
jenž se nachází na prahu světové války a
naléhavě potřebuje silnou a kvalitní osobnost ve svém čele. Režie: Petr Kracik. Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, Petra
Horváthová / Simona Vrbická, Kateřina
Macháčková, Miloš Kopečný, Karel Vlček,
Ivan Jiřík, Rudolf Jelínek, René Přibil...
VÝSTAVA VE FOYER
SKUPINA 96 DĚČÍN - olejomalby, akryly,
kresky a grafiky. Průřez tvorbou šesti členů skupiny - Veroniky Jakešové-Žárské,
Jaroslava Vlčka, Jitky Třmínkové, Zdeny
Malé, Lenky Navrátilové, Jana Pražana a
tří hostů - Oldřicha Poulíčka, Marie Sabau
a Věnceslavy Zimmermanové.
pá 14. a 21. 2., 18.00
první nádvoří
NOČNÍ PROHLÍDKY II, III
Noční výlet do poloviny 19. století, kdy se
na děčínském zámku setkali tři evropští
panovníci. Vstupné: 140 Kč, děti 80 Kč,
rodinné 350 Kč - vstupenky je nutné předem rezervovat.
so 15. 2., 14.00
Zoo / Zámek Děčín
MASOPUST ZE ZOO NA ZÁMEK
Masopustní veselí se soutěží o nejchutnější koblihu a nejhezčí masku. 15.30 maškarní průvod ze zoo na zámek v čele s vítěznou maskou na oslu. 16.15 rozverné
taškařice s medvědem a veselou muzikou
v západním křídle zámku.
so - ne 22. 2. – 2. 3., 11.15 a 14.45
západní křídlo
DĚTSKÉ PROHLÍDKY. O jarních prázdninách za tajemstvím zámeckých dětí. Vstupenky doporučujeme předem rezervovat.
VÝSTAVY
HISTORICKÉ KOČÁRY barokní konírna
Hipomobilie ze sbírek Poštovního muzea.
PROHLÍDKY V ÚNORU
1. prohlídkový okruh - Apartmá v reprezentativním západním křídle zámku, zámecká kaple sv. Jiří: denně 10.00 - 16.00,
víkendy a svátky do 17.00. Zimní kombinovaná vstupenka (prohlídka zámku +
výstava „Historické kočáry“).
ZÁMECKÁ KAVÁRNA: denně 10 - 17
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
do 2. 3.
Victoria Francisco - obrazy
OBLASTNÍ
MUZEUM
do března
ARTLeden 2014 - Jan Skorka, Jitka Kůsová, Milan Coufal...
Obrazy, kamenné objekty, plastiky...
HUDEBNÍ
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Gotická plastika na Děčínsku
Ptactvo Českosaského Švýcarska
Vývoj lodní dopravy na Labi
Muzejní expozice na děčínském zámku je v zimní sezóně uzavřena.
KLUB
pá 14. 2., 22.00
TRIKY Z ELEKTRIKY + BRO
Obnovená benešovsko-děčínská kapela
Triky z elektriky je plná energie. Společně
s ní vystoupí zbrusu nové uskupení, které
slibuje zážitek na pomezí vážné hudby,
jazzu a pořádné alternativy. Své avantgardní vystoupení v premiéře předvede
klavírní duo s názvem „Bro“, které tvoří
Petříček Tříletý a Jakub Slížek.
13. února 2014
KINO
st 11. - 12. 2., 19.00
12 LET V ŘETĚZECH
Životopisné historické drama USA
Hrají: Chiwetel Ejiofor, Dwight Henry,
Bryan Batt, Michael Fassbender, Brad Pitt,
Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Taran
Killam, Scoot McNairy, Ruth Negga, Garret Dillahunt...
čt 13. 2., I. část 18.00, II.část 20.15
NYMFOMANKA I + NYMFOMANKA II
Erotické komediální drama Dán./Něm./Fr./
Bel./V. B. Režie: Lars von Trier. Hrají:
Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard, Stacy Martin, Willem Dafoe, Jamie Bell, Connie Nielsen, Uma
Thurman...
14. - 16. 2., pá 17.30, so a ne 20.00
DĚDICTVÍ aneb KURVA SE NEŘÍKÁ
Komedie ČR. Režie: Robert Sedláček. Hrají: Boleslav Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav Donutil, Ivana Chýlková, Dagmar
Veškrnová-Havlová, Břetislav Rychlík,
Karel Gott, Karel Heřmánek, aj.
14. - 16. 2., pá 20.00, so a ne 17.30
ZIMNÍ PŘÍBĚH
Fantasy USA. Hrají: Russell Crowe, Colin
Farrell, Jessica Brown Findlay, Will Smith,
William Hurt...
so 15. 2., 15.30
POHÁDKOVÉ PÁSMO
Animované filmy pro nejmenší publikum
se známými postavičkami.
po 17. 1., 19.00
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Drama USA. Režie: Jason Reitman. Hrají:
Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith,
Clark Gregg, James Van Der Beek...
út, st 18. - 19. 2., 19.00
BLÍZKO OD SEBE
Komediální drama USA. Režie: John
Wells. Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts,
Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor,
Abigail Breslin, Juliette Lewis, Chris Cooper, Margo Martindale...
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
VE 3. PATŘE
čt 13. 2., 17.00
PILÍŘE USPOKOJIVÉHO MANŽELSTVÍ
Přednáší PhDr. Josef Hrdinka, psycholog
a pastor. Ve spolupráci s CASD Děčín.
st 19. 2., 17.00
BIBLE . Další z cyklu přednášek Bc. Vladimíra Volrába.
čt 20. 2., 17.00
STAVEBNÍ HISTORIE LOKALITY KVÁDRBERK V OBDOBÍ 1879-1914. Přednáší
David Skalický. Koná se ve spolupráci se
Správou CHKO Labské pískovce.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
ne 16. 2., 15.00
JÓ, NÁŠ JONÁŠ… - loutková pohádka na
motivy Miloše Macourka pro děti od 4 let.
Hraje studio Damúza Praha.
VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
so 22. 2., 9.30 - 11.30
SÁDROVÁ ŠKRABOŠKA
Cena 30,-/materiál. Rezervace na [email protected], 777 980 966.
VÝSTAVA VE 3. PATŘE
LIBUŠINO POJETÍ KRÁS
Vernisáž výstavy obrazů děčínské amatérské malířky Libuše Sochorové (in memoriam).
VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY
po
út
st
čt
pá
so
ne
Hlavní půjčovna
a studovna
Dětské
oddělení
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
12.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 13.00
13.00 – 17.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
12.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 13.00
13.00 – 17.00
Mateřské centrum
Ukradená galerie
čt 13. 2., 19.00
Zbrojnická ulice
48. UKG Děčín-Podmokly:
J. F. Typlt
Vystavovat bude básník a spisovatel,
držitel ceny Jiřího Ortena 1994. Po
vernisáži se můžeme těšit opět na autorké čtení v teple Baru Bodenbach.
BĚLÁSEK
ZŠ
Vojanova
so 15. 2., 15.00
MAŠKARNÍ BÁL
V tělocvičně besedy Bělá čekají malé
účastníky tanečky a soutěže. Vstupné: děti
70 Kč (50,- v předprodeji v MC Bělásek na
ZŠ Vojanova), doprovod 20 Kč.
DDM Děčín
Christina Laurenová:
Božský cizinec (bestseller) ................... 348,-
Sylvain Reynard:
Gabrielův očistec - hříšné odstíny vášně ...... 349,-
Blanka Lednická:
Sestavte si rodokmen .............................. 229,-
Pavel Faus:
Autoškola 2014 - moderní učebnice .................. 169,-
Petr Ludwig:
Konec prokrastinace ................................... 349,-
Miloslav Šanc:
Internet pro seniory .............. 199,- .. AKCE ... 99,-
Velká kniha citátů .................................................... 249,-
Správa
CHKO
Teplická
424/69
do 28. 2.
Petr Nesvadba
Výstava kreseb ptáků známého výtvarníka (u příležitosti 10 let od založení ptačí oblasti Labské pískovce).
so 15. 2., 14.00
Teplická
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ KARNEVAL,
i když nyní trochu datově posunutý. Na
děti bude čekat oblíbený Svá
a se svým dividlem. Pár vstupenek je stále v prodeji,
cena 50 Kč na dítě a 20 Kč dospělý.
po 17. 2., 10.00 - 17.30
OC Korál
DEN V POHYBU
Dům dětí a mládeže vyráží opět mezi
obyvatele Děčína se svou celodenní ukázkou tanečních her pro Xbox Kinect a tanečních podložek spolu s nabídkou letních táborů. V OC Korál si budete moci
zatančit v 1. patře a vžít se tak do role své
oblíbené superstar, v přízemí se ve stánku
DDM informovat o táborech aj.
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 6
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
PIETA
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
3. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
Oznamuji svým známým, přátelům a spolužákům,
že v prosinci 2013 zemřela moje milovaná žena
Eva Syrůčková, rozená Šmídová.
Veronika Vokounová - syn Tomášek
Markéta Kučerová - dcera Kristýnka
Sylva Jansová - dcera Sylvinka
Jiřina Hanušová - dcera Anička
Prosím i tichou vzpomínku.
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
Milan Syrůček
14. 2. Aleně Králíčkové
16. 2. Jiřině Goldammerové
VZPOMÍNKA
Masopust v zoo je tu!
Zapojíte se do soutěže O nej koblihu?
K oprášení kuchařek a připomenutí
zaručených receptů na koblihy nyní
vyzývá všechny své příznivce děčínská zoologická zahrada. I letos totiž
vyhlásila soutěž O nejchutnější masopustní koblihu, která bude součástí
velké akce - Masopust ze zoo na zámek v sobotu 15. února od 14 hodin.
Příchozí čeká odpoledne plné veselí,
soutěží a muziky (soubory Lužičan a
Křiničánek).
První část programu proběhne v zoo
na Pastýřské stěně, kde se mohou lidé
těšit na připomenutí masopustních
zvyklostí, tradiční občerstvení a i zmiňovanou soutěž O nejchutnější masopustní koblihu. „Soutěžit může každý,
pravidla jsou jednoduchá. V sobotu
je potřeba do zoo donést tři smažené
koblihy vlastní výroby shodné nápl-
Netradiční
zábava na ledě
s domem dětí
Tuto zajímavou akci pořádá Dům
dětí a mládeže Děčín, pobočka Březiny, na zimním stadionu v Děčíně v
neděli 16. února 2014 od 16.00 do
17.00 hodin.
Je dáno jednotné vstupné 30 Kč (nebruslící dítě zdarma - bez vstupu na
led).
Čeká na vás zábava pro celou rodinu, zajímavé soutěže, sladké odměny,
medaile a mnoho netradičních aktivit
Akce se koná mimo veřejné bruslení. Děti se mohou zúčastnit i samostatně. S sebou brusle a vhodné oblečení. - Těšíme se na Vás.
Bc. Kateřina Husáková
ně. Přihlašovat se mohou lidé až do
13.45 hodin,“ vysvětlila tisková
mluvčí zoo, Alena Houšková. Na soutěžící čekají zajímavé ceny.Soutěžit se
bude také nejrychlejšího koblihového
jedlíka a o nejhezčí masku. Ta získá
jedinečnou výhru - jízdu v čele průvodu ze zoo na zámek na oslíkovi. Masopustní průvod je druhou částí
akce. Vyjde ze zoo v 15.30 a po cestě
nebudou chybět zajímavá zastavení. O poslední část programu se postará
Zámek Děčín: rozverné taškařice s
medvědem, veselá muzika (Teens
Band ZUŠ Děčín) a loutková pohádka Kocour v botách Divadla Elf Praha.
-aho-
Co vděkem za lásku a péči tvou Ti můžeme dát hrst krásných květů naposled, a pak jen vzpomínat…
V úterý 11. února tomu bylo deset let, co nás navždy
opustila naše maminka a babička, paní
Helena Jirásková z Děčína VII.
Za tichou vzpomínku všem děkují
dcera a syn s rodinami.
Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch,
kteří ho milovali...
Ve středu 12. února uplynulo pět let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
manželka, sestra a kamarádka, paní
Helena Mikulcová z Jalůvčí.
Nezapomeneme.
Rodina a přátelé
Znáte teorii
relativity?
Každý z nás zná pojem „teorie relativity“, ale málokdo dokáže princip
reprodukovat. Pokud si chcete poslechnout zajímavou přednášku na
toto téma, přijte ve čtvrtek 13. 2.
2014 do posluchárny P2 na ČVUT
Děčín. Přednášky budou probíhat natřikrát - od 9.00, 10.50 a 12.50. Vstup
zdarma.
FJFI
Jaro se blíží…
Děčínská Společnost pro přepravu
ročních období vodní cestou již myslí
na jaro a připravila pro své příznivce
řadu akcí, které mají již více než dvacetiletou tradici.
V sobotu 8. března vyrazíme pod
praporem Společnosti na první turistickou jarní akci „Čárový pochod“ na
trasu Děčín, Bělá, Kristin Hrádek,
Dolní Žleb, při které kromě kontroly
hraničních kamenů oslavíme i MDŽ.
Lze jen doufat, že zima již v té době
bude na ústupu a že se pochod v divokém hraničním terénu nepromění v
boj o život. Pro ty, kdo přežijí, připravujeme 14 dní poté, 22. března,
nejstarší akci Společnosti „Plavení
jara do Děčína“ na vodní trase Ústí
nad Labem - Děčín. Vyvrcholením
jarních akcí Společnosti pak bude 18.
dubna velký maškarní bál ve Slovanském domě (Ruáku) v Děčíně, jehož
výtěžek bude věnován na restaurování vybrané sochařské památky našeho města.
M. Rosenkranc
Stále jsi a budeš v našich srdcích...
Ve čtvrtek 13. února to bude deset let co nás opustil
náš tatínek, děda a praděda, pan František Pejřil.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bít,
nebylo léku, jímž mohlo by žít.
S velkou bolestí v srdci oznamujeme, že v sobotu
15. února uplyne již sedm smutných let od chvíle,
kdy nás po těžké nemoci navždy opustil náš milovaný
tatínek a dědeček, pan Petr Bauchner z Boletic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná dcera Petra s rodinou
Když přicházíme k Tvému hrobu, ptáme se,
proč Tvé srdce přestalo bít, když mělo pro koho žít...
S bolestí v srdci vzpomínáme, že v úterý 18. února
tomu budou tři roky, co nás navždy opustil
pan Stanislav Votápek z Děčína - Škrabek.
Stále vzpomíná manželka Růžena s celou rodinou.
Posezení v klubu seniorů
Klub seniorů Zlatý podzim, Bezručova 21, Děčín IV (tel. 737 767 860) vás
zve na posezení s živou hudbou p.
Nováka, a to v pátek 14. 2. od 14 do
17 hod. Vstup zdarma! Vítáni jsou
všichni bez ohledu na věk. Zveme Vás
k návštěvě a posezení také v ostatních
dnech (po, st a pá 9 - 17 hod.). -r-
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného
činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně 2. Plastová okna, dlažba a plovoucí podlaha, koupelna s malou
vanou. V zadním traktu malý dvorek. Nájem vč. záloh
6000 Kč + záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000
Kč. Vhodné max. pro 2 osoby. Tel. 604 162 943. (1/j)
Byt 1+kk, 39 m2, rekonstruovaný, suterén panelového domu v Želenicích v Děčíně 6. Oplocený pozemek. Dlažba v celém bytě, kuchyň s el. sporákem, koupelna s vanou. Nájem vč. všech záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Vhodné pro 1 osobu. Tel. 604 162 943. (2/j)
Byt 3+1, 62 m2, v 5. poschodí panelového domu v
Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt s balkonem,
plast. okna, dlažba v koupelně, na chodbě a v kuchyni.
Nájem vč. záloh 9000 Kč + záloha na vlastní el. a plyn.
Kauce 10 000 Kč. K nastěhování cca únor 2014. Tel.
604 162 943.
(3/j)
Byt 2+1, 60 m2 bez balkónu, v 1. poschodí panelového domu v Želenicích, rekonstruovaný byt, plast.
okna, kuch. linka s plynovým sporákem, dlažba v kuchyni, koupelně a chodbě. Nájem vč. záloh 8000 + záloha na vl. elektřinu a plyn na vaření. Kauce 10 000 Kč.
K nastěhování cca únor 2014. Tel. 604 162 943. (4/j)
Garsonka, 32 m2 v přízemí rekonstruovaného domu
na Kamenické ul., dlažba, sprch. kout, kuch. linka s el.
sporákem, plast. okna. Nájem vč. záloh 4000 Kč plus
záloha na elektřinu. Vhodné pro 1 osobu. Kauce 10 000
Kč. Tel. 604 162 943.
(5/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba,
koupelna s vanou, malý kuch. kout. Okrasná zahrada v
zadním traktu. Nájem vč. záloh 4700 Kč + záloha na
vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč, k nastěhování cca
únor, březen 2014. Tel. 604 162 943.
(6/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na Kamenické ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s
vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části domu.
Nájem vč. záloh 4000 Kč, kauce 10 000 Kč. Pouze pro
jednu osobu. Tel. 604 162 943.
(7/j)
Pronajmu garsoniéru v přízemí domu v Děčíně 4,
klidný dům. Nájemné 2700 Kč + služby. Bižší informace na tel. 603 293 412.
(55)
Pronajmu pěkný 1+1, Děčín III od 1. 4. Plast. okna,
nová linka a sporák sklokeram., patrová postel. Možno
odkoupit i část nového zařízení. N 3600 + el. Pouze slušným pracujícím. Kauce 7 tis. Tel. 605 544 264, 775
364 604.
(52)
Prodám pěkný bezbariérový 2+1 (70 m2), OV, sídl.
Kamenická u nemocnice. Plast. okna, žaluzie, nová linka, ideální pro vozíčkáře, místa na parkování, 630 000
Kč. Dohoda jistá. Tel. 605 544 264, 775 364 604. (51)
Pronajmu 1+1, Weberova ul. 1582/2, 1. NP, Želenice
od 1. 7. Nájem 2000 + 2000 služby, na 1 rok. Poté podmínka vstup do BDW, cena druž. podílu 352 340 Kč,
rezervační popl. 30 000 Kč při podpisu NS. Pokud by
byl družstevní podíl zaplacen ihned, je možno přijmout
člena BDW již v červnu 2014. Tel. 606 771 862. (50)
Dlouhodobě pronajmu garsonku ve 2. patře cihlového domu v centru Děčína I s výhledem do parku. Topení WAW, el. boiler. Nájemné vč. záloh na služby 3500
Kč, vratná kauce 7000 Kč. Tel. 724 040 589.
(49)
Pronajmu dlouhodobě rekonstruovaný 2+1 (68 m2)
v Podmoklech, střed města. Pouze solventním a slušným nájemcům. Informace na tel. 777 622 943. (48)
Prodám družst. byt 2+1+L+komora, 57 m2 v Děčíně
3, Příčná ul., 11. patro, po částečné rekonstrukci (plast.
okna, dřevěné podlahy, dveře). Zateplený dům, nové
výtahy, UPC TV, nádherný výhled, parkoviště u domu.
Školka, škola, dětské hřiště a fitness v sousedství. 650
000,- Kč. Tel. 602 419 137.
(47)
Pronajmu byt 1+1 ve druhém patře činžovního domu
v Riegrově ulici. Nájem 4000 + služby. Kauce 8000.
Topení vaw, kabelová TV, internet. Tel. 603 843 596. (18)
Prodám dr. byt 1+1, Boletice, 7. patro, plastová okna.
Ihned volný, cena 210 tisíc Kč. Tel. 775 423 956. (45)
Pronajmu garsonku v Děčíně III - zařízená. Nájemné 3500 Kč + zálohy na vodu a elektřinu. Garanční záloha 3000 Kč. Tel. 775 500 304.
(44)
Pronajmu garsonku 23 m2 s balkonem, po rekonstrukci - obložky, vest. WC, nová kuchyň. 3. patro v
Děčíně 4, Palackého ul. Nájem 4000 Kč, kauce 12 000
Kč + služby. Tel. 777 10 10 90.
(43)
Pronájem 3+1, po rekonstrukci, DC 32, Pražská ul.
Kauce 11 000 Kč, nájem 3000 Kč + služby 5000 Kč +
energie cca 900 Kč. Tel. 774 163 088.
(42)
Pronajmu byt 2+1, 2. patro, ulice Riegrova, Děčín
2. Nová kuchyňská linka, plastová okna, zahrada, sušárna, možnost parkování. Nájem 4000 + služby. Tel.
776 10 509.
(41)
Pronájem bytu 2+KK s balkónem, 42 m2, částečně
zařízený, v dolní části Boletic, v blízkosti pošta, MHD,
školka. Plast. okna se žaluziemi, velmi pěkný, slunný nutno vidět. Nájem včetně všech energií 5500 Kč. Hledám slušné nájemníky na dlouhodobý pronájem. http:/
/rogerrg.rajce.idnes.cz/byt_2/. Tel. 725 104 469. (39)
Pronájem 2+1, 52 m2, 3. NP, po kompletní renovaci, výborný stav. Nájem 5950 Kč + poplatky za služby +
kauce. Revoluční nám., DC 4. Tel. 602 427 843. (35)
Pronájem bytu 2+1, 62 m2 s balkonem, 3. NP, po
kompletní renovaci, výborný stav. Nájem 6200 Kč +
poplatky za služby + kauce. Revoluční nám., DC 4. Tel.
602 427 843.
(34)
Pronájem bytu 4+kk, 96 m2, balkon, 2. NP, po kompletní renovaci, výborný stav. Nájem 7950 Kč + poplatky za služby + kauce. Revoluční nám., DC 4. Tel. 602
INZERCE
Tisková zpráva o průběhu projektu
Následná péče Děčín
Na začátku roku 2013 byla zahájena realizace projektu Následná péče
Děčín, který je financován MPSV v
rámci operačního programu ESF „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Projekt je
zaměřen na podporu sociálního začleňování osob po léčbě závislosti na návykových látkách zpět do společnosti
a zejména na trh práce. Individuální a
skupinová práce probíhá v chráněném
prostředí Děčínského doléčovacího
centra ve Fügnerově ulici v Děčíně 1,
které může kromě bydlení nabídnout
i optimální podmínky pro splnění cílů
projektu.
Ve sledovaném roce se nám podařilo naplnit pravidelnou ambulantní
skupinu, která je k dispozici jednou
za 14 dní. Stejně tak jsme obnovili
spolupráci s psychiatrickou nemocnicí v Horních Beřkovicích, kde je naše
zařízení klientům prezentováno jednou za čtvrt roku. Klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky,
jsme umožnili absolvování vstupního
pohovoru pro pobytovou službu prostřednictvím VoIP technologie (Skype). Dále v roce 2013 Děčínské doléčovací centrum zažádalo o registraci
odborného sociálního poradenství.
Tato žádost byla schválena, služba odborného sociálního poradenství bude
v roce 2014 poskytována a umožní tak
poskytování odborného adiktologického poradenství i těm klientům, kteří nenaplní vstupní kritéria pro přijetí
do programu Následné péče.
Klientů, kteří byli v loňském roce
zapojeni do projektu, je 62. Těm byla
poskytována individuální i skupinová péče. Formou individuální péče
jsou garantské a sociální pohovory,
skupinová péče probíhá formou čtyř
skupin, ve sledovaném období to byla
skupina domovní, skupina prevence
relapsu, dynamická skupina a řízená
volnočasová aktivita.
Projekt Následná péče Děčín bude
probíhat do konce května 2015.
13. února 2014
427 843.
(33)
Pronajmu ubytovací pokoj - garsonku v centru České
Kamenice. Vlastní sprcha + WC, klidné místo. Nájem
včetně všech služeb 3500 Kč/měsíc. Vhodné pro důchodce. Tel. 412 584 355.
(37)
Prodám 3+1 s balkonem, zařízený, v tiché a klidné
oblasti Děčína 32. Cena dohodou. Tel. 728 723 758. (36)
Pronajmu 1+1 na Starém Městě. Nájem vč. služeb
6200 Kč, kauce 8000 Kč. Tel. 775 861 951.
(32)
Pronájem bytu 2+1, DC 4, Podmokelská ul. Nájem
4500 + služby, kauce 1x nájem. Tel. 607 703 177.(31)
Pronajmu byt 2+1 v OV, DC I, centrum města. Částečně rekonstruovaný, nová plast. okna, plyn. topení,
nová koupelna a WC. Nájem 5500 Kč + služby, el., plyn.
Vratná kauce dle dohody. Tel. 732 767 852.
(30)
Pronajmu 1+1 po rekonstrukci poblíž centra. Nájem
3600 Kč + služby, kauce 8000 Kč. Tel. 723 067 488.
(29)
Pronajmu 2+1 (70 m2), DC III, vlastní plynový kotel,
nájem 4500 + el., plyn a voda. Kauce 10 tis. Kč. Tel. v
době 17 - 19 hod. 730 840 841.
(28)
Pronajmu 3+1 ve 2. p., cihl. dům, Masarykovo náměstí. Byt je po rekonstrukci, nová koupelna, vlastní
plynový kotel, plovoucí podlahy, vybavená rohová kuchyň, vestavěná myčka, elektrická kamna. Cena 7800
Kč + služby + kauce ve výši jednoho nájmu. Více informací na tel. 608 970 905 nebo v CA Jatour.
(27)
Pronajmu zařízený (možno nezařízený) 1+1 ve 2. p.,
panelák v Želenicích, DC 6. Nájemné 3200 Kč + služby.
Kauce 6000 Kč. Tel. 732 463 489.
(26)
Nabízím k pronájmu byt 3+1 s balkonem, 2. patro
činžovního domu v Bezručově ulici, DC 4. Částečně
zařízený. Nájem Kč 5500 + služby. Volný od března
2014. Více info na tel. 702 037 194.
(25)
Byt 1+2 Kamenická ul. Po rekonstrukci, plast. okna,
plyn. topení, nové podlahy. Možnost užívání zahrady.
Upřednostňujeme dlouhodobý pronájem a bezproblémové uživatele. Nájemné 5000 Kč, vratná kauce 10 000
Kč. Tel. 728 829 150.
(2)
Prodám slunný 4+1 ve 2. NP s jídelním koutem,
šatnou, lodžií a komorou v Děčíně na Kamenické ul. V
sousedství supermarket, parkování, MHD, škola. Cena
1 200 000 Kč. Tel. 604 894 944.
(332)
Prodám slunný byt 2+1 ve 2. NP s jídelním koutem,
šatnou, lodžií v Děčíně na Kamenické ul. V sousedství
supermarket, dobré parkování, MHD, škola. Cena 800
000 Kč. K dispozici ihned. Tel. 604 894 944. (333)
NEBYTY - POZEMKY
Pronajmu nově vybudované nebytové prostory s výlohou v přízemí domu v Děčíně 4. Vhodné jako obchodní
místo (manažerská kancelář) nebo menší obchod. Cena
nájmu dohodou. Tel. 603 293 412.
(56)
Prodám podsklepenou zahradní chatku v OV, 1411
2
m , elekt. 220, užitková voda, WC, bazén, kamna na
topení, veranda, zahradní osada Višňovka v Bělé, klidná část. Cena dohoodu. Tel. 723 340 090, rychlé jednání sleva.
(53)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v Děčíně 2.
Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kance-
lář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce 10 000 Kč. Tel.
604 162 943.
(8/j)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Pronajmu garáž ve spodní části Kamenické ul., DC
2. Tel. 603 574 165, 775 855 211.
(46)
Pronajmu garáž na Kamenické ul. za restaurací Výpřež. Volná březen, čistá, suchá, elektr. 1000 Kč/měs.
Volat do 19 hod. Tel. 776 410 005.
(38)
PRÁCE
Hledám zaměstnání - důchodce 65 let, vyučen v
oboru elektro, 20 let praxe, řidičský průkaz sk. A, B, C,
T, BE, CE. Od roku 1991 podnikání v obchodě. Tel. 604
122 678, 412 540 630.
(40)
M. A. Kolář, advokátní kancelář, kancelář insolvenčního správce, přijme výkonnou asistentku. Požadujeme schopnost práce s množstvím informací, organizační schopnosti, přesnost, spolehlivost, pracovní nasazení, komunikativnost; praxe
v oboru výhodou. Nabízíme možnost kariérního růstu, dobré finanční podmínky, příjemné a vstřícné
pracovní prostředí. CV zasílejte na [email protected] Uzávěrka 17. 2. 2014.
(1/P)
RŮZNÉ
Senioři (nad 65) - v dubnu opět začínáme s výlety
na kole na cyklostezkách, nenáročné cesty pro radost a
zdraví. Nesete doma, přidejte se k nám. Nemáš kolo?
Te velké slevy... Tel. 732 463 489.
(54)
Nabízím pečovatelskou službu v domácnosti v
dosahu MHD v Děčíně. Zdravotní sestra s dlouholetou praxí. Tel. 773 784 256.
(19)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky ZŠ.
Klasické doučování i procvičování po telefonu.
Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773 604 234,
www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
19
Sport
číslo 6
V čele Heřmanov, Junior a SA
Zimní turnaj mužů ve fotbalu, kterého se účastní týmy z nižších soutěží, měl o víkendu na programu zápasy 2. kola. V čele tabulky je Heřmanov, který v tomto kole rozmetal
dvouciferným rozdílem Dobkovice.
Za ním jsou pak dorostenci Junioru a
Sport Areál, týmy, jenž vyhrály stejným výsledkem jako v prvním kole.
Union Děčín - Sport Areál Děčín
2:4 (2:1)
Branky: Brázdil 2 - Galaš 3, Majerík.
Jediný sobotní zápas přinesl derby
dvou děčínských rivalů z II. třídy a
lepší první poločas ze strany Unionu,
který jej vyhrál 2:1. První gól dal v
25. minutě Brázdil z penalty, což byl
důsledek pomalé hry Sport Areálu,
jenž si často pomáhal fauly. Poté sice
vyrovnal ve 31. minutě Galaš po rohovém kopu Drahoňovského, ale ve
41. minutě znovu udeřil Union. Na
centr z trestného kopu si na zadní tyč
naběhl Brázdil a bylo to 2:1. Po přestávce však Sport Areál přidal na rychlosti i důrazu, a skóre otočil. Nejprve
v 52. minutě vyrovnal Majerík, poté
se v 59. a 66. minutě dvakrát prosadil
Galaš, kterému vždy nahrával Drahoňovský - 2:4. Konec duelu se pak nesl
ve znamení brejků na obou stranách,
ale skóre se už neměnilo.
Union: Zvolský - Vyskočil, Chlum,
Brázdil, Gurega - Eichelman, Kalaš,
Bedrníček, Fojt - Bezouška, Závěšický. Střídali Rohlíček, Pulda, Novotný.
SA Děčín: Štalcer - Majerík, Kilián, Mráz (46. Son) - Dončev - Kopecký, Drahoňovský, Bernát, Endlicher
- Galaš, Culek.
Šachisté SK
vítězili
Šachisté rezervy SK Děčín získali
v neděli už čtvrté vítězství v řadě a po
nevydařeném úvodu sezóny (tři porážky) začínají stoupat tabulkou krajského přeboru vzhůru. Tentokrát si doma
poradili s Údlicemi.
SK Děčín B - Sokol Údlice 5,5:2,5
Body Děčína: Sejkora 1, Janda 0,
T. Havránek 1, M. Papay 1, J. Lešák
0,5, Šebesta 0,5, Černý 1, Různa 0,5.
Dařilo se i dosud neporaženému
éčku SK, které v krajském přeboru III.
třídy přehrálo slabé Teplice E a je v
čele tabulky se šesti výhrami a jednou remízou.
SK Děčín D - ŠK Teplice E 4,5:1,5
Babička 1, Diviš 1, P. Klátil 1, Veselý 1, Mašek 0,5.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ŠACH - KRAJSKÝ PŘEBOR
Spartak Ústí B
5 0 2
Most B
4 2 1
Louny
4 0 3
SK Děčín B
4 0 3
Povrly
3 2 2
Podbořany
3 2 2
Jirkov
3 1 3
Údlice
2 3 2
Klášterec
2 2 3
Teplice B
2 1 4
Litoměřice B
2 0 5
Most C
1 1 5
29,5
30,0
32,0
31,5
30,5
28,0
29,5
28,0
25,5
27,0
23,0
21,5
15
14
12
12
11
11
10
9
8
7
6
4
FK Junior Děčín (U19) - TJ Dolní
Habartice 6:0 (2:0)
Branky: Vosecký 2, Barilla 2, Šindelář, Džudža.
První nedělní zápas byl jednoznačnou záležitostí starších dorostenců
Junioru, kteří nedali soupeři z III. třídy mužů šanci. Už v prvním poločase
byli Děčané jasně lepší a většina hry
probíhala na polovině Habartic. Mladí fotbalisté Děčína nejprve nastřelili
tyč, poté otevřel skóre Džudža a Vosecký z penalty upravil na poločasových 2:0. Po přestávce přidali Děčané další čtyři góly a vyhráli stejným
výsledkem jako v prvním kole. Za
Děčín nastoupil i jeho trenér, Ondřej
Barilla, který se blýskl dvěma góly,
na pomoc oslabenému dorostu Junioru přišli i Šindelář a O. Michl.
SK Dobkovice - TJ Heřmanov
0:10 (0:2)
Branky: Mataj 3, Horváth 2, Rojko
2, Váňa 2, Havlíček.
Největší gólový příděl 2. kola přinesl duel Dobkovic (II. třída) a Heřmanova (I. B třída). Heřmanovští v
prvním poločase svého soupeře ještě
šetřili, ale po přestávce mu nastříleli
dalších osm gólů a vyhráli vysoko
0:10.
MSK Benešov n. Pl. - Jiskra Velké
Březno 6:1 (3:0)
Branky: Kolář 3, Mysliveček, Horváth, Marek - Borovec.
Tečku za 2. kolem udělal souboj
papírového favorita turnaje, Velkého
Března (I. A třída) a Benešova (I. B
třída). Jiskra se už v 1. kole hodně natrápila na výhru nad Dobkovicemi, te
se ukázalo, že ne asi náhodou, protože od Benešova dostala hned šest gólů
a svůj čestný úspěch zaznamenala až
v 83. minutě za stavu 5:0.
Program 3. kola, so 15. 2.: 17.30
V. Březno - SA Děčín, ne 16. 2.: 13.30
Junior Děčín (U19) - Benešov, 15.30
Heřmanov - Habartice, 17.30 Union
Děčín - Dobkovice. Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FOTBAL - ZIMNÍ POHÁR MUŽŮ
Heřmanov
2 0 0
13:1
Junior U19
2 0 0
12:0
SA Děčín
2 0 0
8:4
Benešov
1 0 1
8:5
V. Březno
1 0 1
3:6
Union Děčín
0 0 2
3:7
D. Habartice
0 0 2
0:8
Dobkovice
0 0 2
0:16
6
6
6
3
3
0
0
0
Sport Areál
vyhrál
TJ Svádov (dorost) - SA Děčín
0:2 (0:1)
Fotbalisté Sport Areálu se v neděli
poměřili v přípravném utkání s mladíky Svádova, přestože z jejich týmu
zbylo jen torzo a pomoci museli Folprecht z Junioru a trenér Vašák. Děčané, přestože neměli možnost střídat,
zápas vyhráli, když první branku dal
ve 35. minutě Son a druhou přidal v
78. minutě Chour.
Děčín: Mráz - Kopecký, Folprecht,
Endlicher - Kilián - Son, Holakovský,
Bernát, Chour - Galaš, Vašák. -huk-
Starší dorostenci Junioru, na snímku Tomáš Feledi, nedali v zimním turnaji
mužům Dolních Habartic žádnou šanci a vyhráli jednoznačně 6:0.
-blc-
Vyhráli jen kuželkáři Unionu
Po týdenní přestávce nastoupili kuželkáři Kovostroje Děčín k dalšímu
zápasu divize, ale tentokrát se jim hrubě nedařilo. V Doksech totiž neuhráli
ani bod, dostali „kanára“ a byli sesazeni z 2. příčky.
TJ Doksy - Kovostroj Děčín
8:0 (2585:2436)
Body Děčína (vítězové podtrženi):
Slavík 413, Piskoř 387, Novák 413,
Staněk 387, P. Jablonický 398, J. Jablonický 438.
Ve šlágru krajského přeboru, ve kterém druhý SK Děčín hostil první Blíževedly, byl k vidění vyrovnaný boj.
O kousek lepší byli ale hosté, jež vyhráli pět dvojic. Až v té poslední využil domácí Mach střídání Blíževedel
k vysoké výhře, kterou vyrovnal celkový stav poražených kuželek a snížil prohru na 2:6. Nedařilo se ani rezervě Kovostroje, jež prohrála v Trnovanech a přepustila jim své místo v
tabulce. Jediným úspěšným děčínským týmem tak byl Union, který
doma jasně přehrál béčko Šluknova.
SK Děčín - Sokol Blíževedly
2:6 (2321:2321)
Kramer 400, Plíšek 395, Čubr 378,
Novotný 396, Beneš 366, Mach 386.
Union Děčín - Plaston Šluknov B
6:2 (2245:2170)
Kumstát 411, Sigmund 381, Štětka
377, Pecha st. 365, Dlouhý 374, Bírovka 337.
Hvězda Trnovany C - Kovostroj
Děčín B 6:2 (2562:2435)
Barbora 400, Jiroušek 417, Záleský 417, Nováková 427, Veselý +
Šastný 353, Rejchrt 421.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
KUŽELKY - SEVEROČESKÁ DIVIZE
Sokol Ústí
11 2 4
79,5:56,5 24
Česká Lípa
10 2 5
79,5:56,5 22
Kovo Děčín
10 0 7
79,0:57,0 20
Teplice
8 4 5
76,0:60,0 20
Louny
9 2 6
75,0:61,0 20
Trnovany B
10 0 7
73,5:62,5 20
Doksy
9 1 7
75,0:61,0 19
Nový Bor
8 1 8
71,0:65,0 17
Údlice
7 0 10 59,5:76,5 14
Č. Kamenice
6 2 9
52,0:84,0 14
Jablonec
7 0 10 52,0:84,0 14
Kadaň
6 1 10 63,0:73,0 13
Duchcov B
5 1 11 56,5:79,5 11
Mikulášovice
4 2 11 60,5:75,5 10
KUŽELKY - KRAJSKÝ PŘEBOR, SK. B
Blíževedly
12 0 2
78,0:34,0
Loko Ústí B
11 0 3
74,0:38,0
SK Děčín
10 1 3
72,0:40,0
Verneřice
8 1 5
68,0:44,0
Union Děčín
8 0 6
58,0:54,0
Lovosice
7 2 5
58,0:54,0
Bohušovice B
7 0 7
60,0:52,0
Šluknov B
7 0 7
57,0:55,0
Trnovany C
4 1 9
44,0:68,0
Kovo Děčín B
4 0 10 48,0:64,0
Sokol Ústí B
3 0 11 35,0:77,0
Sokol Ústí C
0 1 13 20,0:92,0
Blíževedlům budou odečteny 2 body.
24
22
21
17
16
16
14
14
9
8
6
1
Seminář rozhodčích v Prysku
Komise rozhodčích OFS Děčín pořádá pracovní seminář pro okresní rozhodčí. Akce se uskuteční od 28. února do 1. března v penziónu Koruna v
Prysku a její absolvování je základní
podmínkou pro zapsání na nominační listinu okresních rozhodčích pro
jarní část fotbalové sezóny 2013/14!
Dále komise rozhodčích OFS Děčín sděluje, že semináře se mohou
zúčastnit i noví zájemci o funkci rozhodčího.
Na semináři budou od rozhodčích
vybírány pokuty za chybné vyplnění
zápisů o utkání za podzimní část a
poplatek v celkové výši 200 Kč (u
rozhodčích do 18 let a od 65 let pouze 100 Kč). Dále si musí rozhodčí
uhradit i poplatek za členství ve FAČR
(200 Kč), a to nejpozději do 28. února. Prezence účastníků je v pátek 28.
února v 17.00 hod.
Na semináři proběhnou kromě jiného i testy a vysvětlení novinek v pravidlech.
Přesnější informace na telefonech
725 837 890 (Jaroslav Mareš) a 606
849 642 (Karel Šnajdr).
-kš-
20
Sport, inzerce
13. února 2014
Březiny i Junior do semifinále
V minulých dnech byly dohrány
poslední zápasy v základních skupinách fotbalového turnaje mladšího
dorostu, Eurogreen Zimní liga, a to
včetně skupiny A, kde startovaly tři
celky z Děčínska.
Výsledek sk. A:
FK Neštěmice - Junior Děčín
4:3 (2:1)
Branky Děčína: Beneš, Feledi, Havlíček.
Nyní se týmy ze čtyř pětičlenných
skupin rozdělily podle umístění do tří
čtvrtfinálových skupin. Na týmy ze
skupiny A čekaly celky ze skupiny C,
Mladší dorostenci Junioru porazili ve čtvrtfinále Eurogreen zimní ligy Roudnici 2:0, k čemuž dobrým výkonem přispěl i Radim Jakubec (vlevo). -blc-
Volejbalistky zápas nedohrály
Tatran Střešovice - VSK Spartak
Děčín 3:0 (18, 16, 6) a 3:0 (1, 0, 0)
Další zápas mezibaráže volejbalové ligy juniorek zastihl děčínské druž-
Žákyně do finále
Základní část oblastního přeboru
žákyň v basketbalu je dohrána, nyní
se soutěž rozdělí na dvě skupiny, ve
kterých se rozhodne o konečném pořadí. Děčín bude hrát ve skupině o 1.
- 3. místo s Ústím a Litoměřicemi.
Skupina má na programu dvě kola, jež
proběhnou pravděpodobně na začátku března.
-blcBASKETBAL - OBL. PŘEBOR ŽÁKYŇ, PO ZÁKL.
ČÁSTI
1. BK Děčín
16
0
1068:449 32
2. Ústí n. L.
8
8
676:713 24
3. Litoměřice
8
8
729:648 24
4. Lovosice
7
9
764:672 23
5. Zákupy
1 15
457:1212 17
stvo v nelehké situaci, kdy kvůli nemocem a zraněním chybělo hned sedm
děvčat a juniorky měly plánované
volno. Proto musel trenér Josef Herclík odjet na půdu druhých Střešovic
jen se šesti hráčkami.
Hráčky VSK odehrály solidní první zápas, jenže už na konci třetího setu
dostala jedna z nich teplotu a děčínský kouč musel učinit nelehké rozhodnutí - za stavu 1:1 v prvním setu odvety požádal o předčasné ukončení
střetnutí.
V sobotu hostí Děčín v tělocvičně
ZŠ Tyrše tým Karlových Varů
(10.00).
-her, blcVOLEJBAL - MEZIBARÁŽ LIGY JUNIOREK, SK. I
1. Střešovice
13
3
42:16 38
2. Karlovy Vary
12
4
42:23 35
3. Ervěnice
12
4
40:24 33
4. VSK Děčín
7
9
27:32 20
5. Kralupy
4 12
22:38 16
6. Dansport Praha
0 16
8:48
2
Kam za sportem v Děčíně?
ČTVRTEK 13. 2.
! ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod.
Mattoni NBL: BK Děčín - Brno.
PÁTEK 14. 2.
! ČEZ Sportcentrum, 19.45 hod.
Severočeská liga mužů v basketbalu:
BK Horejsek Děčín - Sluneta Ústí n.
L. juniorka.
SOBOTA 15. 2.
! Tělocvična ZŠ Tyrše, 10.00 hod.
Mezibaráž ligy juniorek ve volejbalu: VSK Spartak Děčín - Karlovy
Vary. Odveta po přestávce.
! Tělocvična ZŠ Tyrše, 12.00 hod.
2. liga žen ve volejbalu: VSK Spartak
Děčín - SK Hlincovka. Odveta po přestávce.
! Městský stadión, 13.30 hod. Zimní turnaj O pohár města Děčína ve
fotbalu: Neštěmice - Vilémov. Od
15.30 Junior Děčín - Č. Kamenice.
! Hala SKST, 16.00 hod. Divize
mužů ve stolním tenisu: SKST Děčín
- SKP Ústí n. L.
! Městský stadión, 17.30 hod. Zimní turnaj mužů ve fotbalu: V. Březno
- SA Děčín.
! ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod.
Liga juniorů v basketbalu: BK Horejsek Děčín - AŠ Mladá Boleslav.
NEDĚLE 16. 2.
! Hala SKST, 10.00 hod. Divize
mužů ve stolním tenisu: SKST Děčín
- TTC Litoměřice B.
! ČEZ Sportcentrum, 10.00 hod. 2.
liga v šachu: SK Děčín - Bohemians
Praha B; krajský přebor II. tř.: SK
Děčín C - ČSAD Libouchec.
! ČEZ Sportcentrum, 12.45 hod.
Liga juniorů v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Kondoři Liberec.
! Městský stadión, 13.30 hod. Zimní turnaj mužů ve fotbalu: Junior Děčín (U19) - Benešov. Od 15.30 Heřmanov - Habartice, 17.30 Union Děčín - Dobkovice.
! ČEZ Sportcentrum, 17.00 hod.
Mattoni NBL: BK Děčín - Sluneta
Ústí nad Labem.
-blc-
Medaile Krasa
ze stuhy
První únorovou neděli se klub krasobruslení SK Kraso Děčín zúčastnil
26. ročníku závodu Nymburská stuha, kde v silné konkurenci vybojoval
umístění na předních příčkách včetně
jedné medaile. Tu obstarala Jorika
Tojmarová, která si v mladších žačkách A dojela pro stříbro. Petra Tojmarová pak byla v nejmladších žačkách A čtvrtá.
-vl-
takže vítěz „naší“ základní skupiny,
Březiny, se utkal s druhým týmem
základní skupiny C, Litoměřicemi.
Čtvrtý Junior Děčín vyzval doma třetí Roudnici a poslední Jílové se mělo
poměřit s posledními Brozany. Tento
duel byl však odložen na nadcházející neděli.
V odehraných zápasech slavili
úspěchy naši, když Březiny porazily
v penaltovém rozstřelu Litoměřice a
Junior díky lepšímu druhému poločasu přehrál doma Roudnici. Oba celky
tak postoupily do semifinále svých
skupin.
Čtvrtfinále A:
SK Březiny - FK Litoměřice
5:4 po PK (2:2)
Branky: B. Beneš 3, Tajč;, penalty
proměnili A. Novotný, Havlíček a
Kadura.
Čtvrtfinále B:
FK Junior Děčín - VOŠ Roudnice
2:0 (0:0)
Branky: Kindl, Lhoták.
-blcFOTBAL - ZIMNÍ LIGA ML. DOROSTU, SK. A,
KONEČNÁ TABULKA
1. Březiny
3 0 1
14:6
9
2. Ústí n. L.
3 0 1
12:14
9
3. Neštěmice
2 0 2
16:14
6
4. Junior Děčín
2 0 2
10:10
6
5. Jílové
0 0 4
9:17
0
21
Sport
číslo 6
Vilémov porazil jasně Junior
Děčínský Tomáš Kořínek (ve světlém) v sobotním utkání zimního turnaje,
které se Junioru nepovedlo a Vilémovu podlehl 0:4.
-blc-
Junior přišel o Doksanského
FK Junior Děčín - TJ Střekov
1:0 (0:0)
Další vítězství na svém kontě mají
fotbalisté Junioru připravující se na
jarní část krajského přeboru.
První poločas středečního zápasu
sice Děčané proti týmu z I. A třídy
dobře začali, ale postupně jejich hra
upadala a do přestávky si vypracovali
vlastně jen jednu kloudnější šanci.
Hosté pak zahrozili dvakrát, ale první
příležitost zlikvidoval brankář Stejskal, podruhé šla střela těsně vedle.
Bohužel, první poločas přinesl i ošklivý moment, kdy domácí Doksanský
po souboji s hráčem Střekova padl na
zem, ten mu pak nešastně šlápl na
ruku a vykloubil loket. Pro děčínského záložníka tak musela přijet zá-
chranka a následně přišla zpráva, že
má v lokti i zpřetrhané vazy.
Ve druhém poločase domácí prostřídali a díky lépe fungující záloze
měli zbytek utkání pod kontrolou.
Navíc už v 52. minutě vyrazil na útočný výlet Folprecht, přihrál Murdychovi, a ten střelou z 20 metrů zamířil k
tyči - 1:0. Děčané pak měli další šance (Murdych a Pecha), dvakrát zahrozil i Folprecht z trestných kopů, jenže
jednou mířil těsně vedle a podruhé trefil břevno. Utkání tak skončilo hubenou, ale zaslouženou výhrou Děčína.
Děčín: Stejskal (46. Smutný) - Šindelář, Folprecht, Čapek (46. Doubek),
Stach - Kolář (46. Pecha), Fiala, Vlasák, Doksanský (25. Šmalcl) - Murdych, Příhonský.
Luděk Černý
Bronz kuželkářky J. Sobotkové
Mistrovství Ústeckého kraje v kuželkách, kterého se zúčastnilo i několik děčínských hráčů, proběhlo na různých místech předminulý víkend.
Nejlepšího výsledku dosáhla Jana
Sobotková (Kovostroj Děčín) mezi
seniorkami, kde výkonem 490 kuželek dosáhla na 3. místo a zajistila si
postup do semifinále MR. Semifinále
MR si zahraje i Petr Kumstát (Union
Děčín), jenž v seniorech obsadil 7.
místo za 535 kuželek.
Mimo postupové příčky bohužel
zůstali Radek Mach (SK Děčín) startující v mužích.
Mach se sice dostal do šestnáctičlenného finále, ale do postupující
dvanáctky mu pak kousek chyběl. V
kvalifikaci naházel 547, ve finále 520,
a celkově skončil patnáctý. Posledním
děčínským zástupcem byla Adéla Exnerová (Kovostroj Děčín), jež byla
mezi ženami třináctá za 486 kuželek.
-blc-
Mladí florbalisté do finále
Síla děčínské florbalové mládeže se
naplno ukázala při krajském kole školního poháru České pojišovny. To se
konalo v Chomutově a děčínské barvy zde hájily týmy ZŠ Kamenická a
ZŠ Tyrše, ve kterých nastupovala řada
hráčů 1. FBC DDM Děčín.
Turnaje se zúčastnilo 12 nejlepších
škol kraje z celkových 60 startujících
v okresním kole, které byly rozděleny do tří skupin po čtyřech a dál šli
jen vítězové.
Obě děčínské školy se nakonec dostaly do tříčlenného finále, kde tým
ZŠ Tyrše získal bronz a zlaté medaile
vybojovali hráči ZŠ Kamenická. Ti
také jako vítěz krajského kola postoupili do republikového finále mezi osm
nejlepších škol ČR.
Tento výsledek je odrazem dobré
práce s mládeží, do budoucna se však
vedení děčínského klubu bojí toho, že
až tito hráči dorostou, nebude jim
moci nabídnout takové podmínky jako
blízká florbalová města. Děčín se totiž stále trápí s absencí víceúčelové
sportovní haly. Doufejme, že práce
klubu a dětí zůstane v Děčíně a nebudou se jimi honosit okolní města.
Tomáš Štěpánek
První body na zimním turnaji mužů
„O pohár města Děčína“ získali v sobotu fotbalisté staršího dorostu Ústí
nad Labem, naopak první porážku utrpěli hráči z pořádajícího Junioru, když
v derby nestačili na Vilémov.
FK Ústí n. L. (U19) - FK Česká
Kamenice 5:3 (3:1)
Branky: Novotný 2, Císař 2, Seidl
- Starosta 2, Šimek.
Jako první vyběhli v sobotu na
umělý trávník městského stadiónu
ústečtí dorostenci, kteří na souboj vyzvali svěřence trenéra Pavla Mokráčka, hrající I. A třídu mužů. Ústečané
měli po dvou kolech na kontě dvě
porážky, ovšem tentokrát už zabrali a
překvapivého pokořitele Vilémova z
minulého kola porazili.
FK Junior Děčín - Tratec Vilémov
0:4 (0:2)
Branky: Soukup 3, Vlk.
Druhý sobotní duel na městském
stadiónu přinesl konfrontaci dvou celků z krajského přeboru, která vyzněla
zcela jasně pro Vilémov. Děčín předvedl zatím asi nejslabší výkon v přípravě a zaslouženě prohrál.
Domácí bez nemocného Murdycha
sice dobře začali a první minuty vypadaly v jejich podání nadějně. Jenže
pak v 10. minutě přišel útok Vilémova do otevřené obrany Junioru a Soukup dal první gól utkání - 0:1. Tento
okamžik jakoby domácí dokonale rozhodil. Jejich hra se začala množit nepřesnostmi při přihrávkách, chybami
v obraně a absencí myšlenky v útoku.
Vilémov k tomu navíc přidal dobré
napadání děčínské rozehrávky, jeho
hráčům naopak pohyb nechyběl a výsledkem byla jednoznačná záležitost.
Už v 18. minutě to mohlo být o dva
góly, naštěstí brankář Smutný se blýskl dobrým zákrokem při hlavičce hostí. Ovšem ve 24. minutě byl proti střele
Vlka bezmocný i díky tomu, že rozhodčí přehlédli vilémovský ofsajd 0:2. Do přestávky pak Vilémov ještě
nastřelil břevno a další šanci zlikvidoval Smutný.
Ani po přestávce se hra Děčína nezlepšila. V úvodu se sice dvakrát dostal ke střele Příhonský, ale ani jednou brankáře Vaňáka nepřekonal. A
tak v 57. minutě zvýšil Soukup na 0:3
hezkou střelou pod břevno. Poté Vilémovští nastřelili tyč, ale v 72. minutě se už radovali, když Soukup proměnil penaltu po faulu Šindeláře - 0:4.
Domácí dohrávali zápas ve zmaru a
ještě jednou faulovali v šestnáctce.
Naštěstí penaltu Choda po faulu Horáčka zlikvidoval brankář Smutný.
„Deset minut na začátku jsme odehráli trochu rovnocennou partii, ale
jinak jsme se vůbec nedostali do zápasu. Soupeř nás předčil ve všech faktorech. Měli jsme opravdu černý den,
který jsme si ale svým přístupem způsobili sami,“ řekl trenér Junioru, Pavel Horáček.
Děčín: Smutný - Horáček, Čapek
(46. Feledi), Folprecht (46. Vlasák),
Stach - Šindelář, Bárta, Gaher, Kořínek - Příhonský, Betyár (20. Kolář,
46. Šmalcl).
TJ Mojžíř - ČL Neštěmice
2:2 (1:2)
Branky: Klier, Lácha - Sýkora, Vitásek.
Tradiční derby rivalů z Ústecka se
hrálo v sobotu v Neštěmicích a přineslo nerozhodný výsledek, který je
úspěchem pro Mojžíř (I. A třída) a jistě
zklamáním pro Neštěmice (krajský
přebor).
Program 4. kola, so 15. 2.: 13.30
Mojžíř - Ústí n. L. U19 (hř. Ústí),
13.30 Neštěmice - Vilémov, 15.30
Junior Děčín - Č. Kamenice.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FOTBAL - O POHÁR MĚSTA DĚČÍNA
Vilémov
2 0 1
13:2
Neštěmice
1 2 0
19:13
Junior Děčín
1 1 1
11:12
Mojžíř
1 1 1
4:6
Č. Kamenice
1 0 2
5:7
Ústí (U19)
1 0 2
9:21
6
5
4
4
3
3
Divoké přestřelky florbalistů
Florbalisté Děčína hostili v „domácím“ prostředí v Rumburku dva zápasy 2. ligy mužů, ve kterých své soupeře notně potrápili, ale na body bohužel nedosáhli. O prohře s Libercem
se rozhodlo v první třetině, kterou
hosté vyhráli 3:5, zbylé dvě totiž přinesly remízové výsledky 3:3. Děčané
prohnali i třetí Jablonec, který rozhodující náskok získal v prostřední třetině, protože první skončila 4:4 a poslední 2:2.
1. FBC DDM Děčín - Panthers
Liberec 9:11
Branky Děčína: Bořuta 3, Baša 2,
Povelkin 2, Pilek 2.
1. FBC DDM Děčín - FBK
Jablonec 8:10
Pilek 3, Košík 2, Bořuta, Matza,
Baša.
V sobotu se hrálo druhé kolo nadstavbové skupiny 1. ligy juniorek a
Děčanky opět vyšly bodově naprázdno. Nejprve nestačily na pořádající
Mladou Boleslav, poté podlehly i Litvínovu, se kterým se potkával v základní skupině.
Mladá Boleslav - 1. FBC DDM
Děčín 9:1
Bivojky Litvínov - 1. FBC DDM
Děčín 6:3
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FLORBAL Chomutov
FBC Plzeň
Jablonec
Turnov
K. Vary
Kadaň
Liberec
Slavia Plzeň
Lovosice
DDM Děčín
Rokycany
Sokolov
2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE I
14 2 0 2
152:103
12 1 2 3
146:88
13 0 0 5
134:102
11 0 0 7
140:120
11 0 0 7
120:119
10 0 0 8
134:94
8 2 2 6
135:129
6 0 2 10
109:135
3 1 4 10
100:123
5 0 0 13
133:157
2 4 0 12
81:135
3 0 0 15
87:166
46
40
39
33
33
30
30
20
15
15
14
9
FLORBAL - 1. LIGA JUNIOREK, NADST. SK. A1
1. Litvínov
4 0 0
25:13
12
2. Elite Praha
2 0 2
37:14
6
3. Střešovice
2 0 0
18:2
6
4. Ml. Boleslav
2 0 0
13:4
6
5. DDM Děčín
0 0 4
11:31
0
6. Chomutov
0 0 4
9:49
0
22
Sport
13. února 2014
Výhry a porážky hráček SKST
Stolní tenistky Děčína získaly do
tabulky 1. ligy žen další vítězství. To
vybojovaly v sobotu, když doma porazily rezervu pražského Slavoje. Ta
sice v úvodu šastně získala výhru ve
čtyřhře, když Děčanky v prvních dvou
setech nevyužily čtyř setbolů. Pak
Pražanky vedly ještě 1:2, ale následovala série tří děčínských výher, na 5:3
zvyšovala Hojková a rozhodující šestý bod vybojovala Špačková.
V neděli přijel do Děčína další pražský celek, který také vyhrál čtyřhru,
pak domácí hráčky otočily na 3:2, ale
dalších pět duelů skončilo výhrou
hostí a Děčanky tak padly 3:7.
SKST Děčín - Slavoj Praha B 6:4
Body Děčína: Nováková 2, Hojková 2, Špačková 2.
SKST Děčín - El Nino Praha 3:7
Hojková 2, Nováková 1.
Poloviční úspěšnost měly i hráčky
Děčína v 2. lize žen. V dopoledním
duelu překvapivě snadno zdolaly déčko Dobrého, které se pohybuje na špici tabulky. Odpoledne však nestačily
na rezervu Ústí nad Orlicí, která vyhrála prvních pět utkání, teprve pak
bodoval i Děčín, ale vzápětí získaly
soupeřky rozhodující šestý bod.
SKST Děčín B - SK Dobré D
7:3
J. Schneiderová 2,5, P. Schneiderová 2, Polanská 1,5, Allertová ml. 1.
SKST Děčín B - Sokol Turnov
3:7
Svatoňová 2, J. Schneiderová 1.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
STOLNÍ TENIS Bohnice
13
Hodonín B
12
Havířov
11
Vlašim B
10
Blansko
8
Hr. Králové B
8
Brno
8
SKST Děčín
7
El Nino Praha
6
Slavoj Praha B
2
Jihlava
1
Ústí n. Orl.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
STOLNÍ TENIS
Vlašim C
Dobré B
Dobré D
Ústí n. Orl. B
Dobré C
Turnov
SKST Děčín B
Jaroměř
Jirkov
Slaný
Kolín
Vlašim D
1. LIGA
2 1
2 2
2 3
1 5
4 4
2 6
1 7
0 9
1 9
2 12
1 14
2 14
ŽEN
113:47
113:47
108:52
94:66
98:62
88:72
88:72
69:91
74:86
48:112
36:124
31:129
44
42
40
37
36
34
33
30
29
22
19
18
- 2. LIGA ŽEN, SK. B
12 2 2
97:62
11 2 4
102:67
6 5 7
87:93
7 4 5
82:78
5 6 6
84:86
8 1 7
91:69
7 3 6
84:76
5 5 6
78:82
6 3 7
73:87
5 4 7
77:83
2 5 9
61:99
1 6 9
63:97
42
41
35
34
33
33
33
31
31
30
25
24
Kadeti BK padli v Litoměřicích
Liga kadetů U17:
Basketbalisté Děčína si zápas s Litoměřicemi předehráli už v pátek, ale
zápas o 2. místo v tabulce jim nevyšel. Domácí byli v první půli jednoznačně lepší a v přestávce vedli o 19
bodů. V druhé polovině třetí čtvrtiny
však začali Děčané vystrkovat drápky, povedla se jim série 2:12 a snížili
manko na čtyři body. Bohužel, pak
rozhodčí našim odpískali úmyslný
faul, domácí odskočili na osm bodů a
náskok si už pohlídali. Kdyby měl
Děčín méně ztrát (21) a lépe střílel
šestky (21/38), mohl pomýšlet i na
výhru. Přesto druhý poločas nabídl
kvalitní basketbal.
V neděli jeli Děčané na půdu posledního týmu tabulky, v poločase už
bylo jasno o jejich výhře a trenér Plachý tak mohl dát prostor lavičce, která se však příliš přizpůsobila hře domácích a nepřesvědčila.
Slavoj Litoměřice - BK Horejsek
Děčín 78:68 (49:30)
Body Děčína: Jezbera 27 (3x 3),
Ondráš 17 (3), Hammerle 9, Maděra
6, Liga 6 (1), Josefus 3.
BK Brandýs n. L. - BK Horejsek
Děčín 45:71 (18:48)
Bejček 16 (4x 3), Jezbera 15 (2),
Josefus 9 (1), Maděra 8 (1), Tesař 7
(1), Trbola 6, Stanko 4, Liga 4, Röhrich 2.
Oblastní přebor ml. minižáků:
Real Roudnice - BK Horejsek
Děčín 81:60 (44:28)
Rozsypal 16, Cita 11, Hodbo 10,
D. Horák 10, Pěnkava 7, Klíma 4, Sahel 2.
Real Roudnice - BK Horejsek
Děčín 99:42 (55:24)
Rozsypal 14, Pěnkava 11, Kočka 4,
D. Horák 2, Cita 2, Klíma 1. -bk, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL - LIGA KADETŮ U17, SK. A
Vyšehrad
16
2
1486:933
Litoměřice
16
2 1396:1019
BK Děčín
15
3
1335:995
Chomutov
12
5
1199:954
Č. Budějovice
11
7 1191:1056
Žižkov
9
9 1255:1183
Sokol pražský B
9
9 1238:1175
Karlovy Vary
7 11 1110:1155
Liberec
7 11 1092:1190
Tábor
2 16
926:1478
Klatovy
2 15
826:1198
Brandýs
1 17
917:1635
34
34
33
29
29
27
27
25
25
20
19
19
Lotharův běh už tuto sobotu
Děčínští organizátoři a vytrvalci
přicházejí s běžeckou novinkou, 1.
ročníkem Lotharova běhu, který se
bude konat v sobotu 15. února 2014
na počest 888. výročí triumfálního
vítězství českého knížete Soběslava I.
v bitvě u Chlumce a následného zajetí německého krále Lothara III. pod
dnešním Lotharovým vrchem u Krásného Studence. Běh má délku 10,6
km, převýšení 240 m a nastoupané
metry 280. Veškeré zázemí (WC, spr-
chy, šatny a prezentace) poskytne restaurace Golem.
Start akce je ve 14.00 hod. zhruba
50 metrů od restaurace Golem (křižovatka ulic Václavovská a Třebovická),
startovné činí 70 Kč pro předem přihlášené, 90 Kč pro přihlášené na místě.
Kdo se chce přihlásit dopředu (a
usnadnit tím organizátorům práci), a
tak učiní na e-mailu zdenek.pad@
centrum.cz.
-hrn-
Děčínské Eva Nováková a Tereza Hojková sice čtyřhru s béčkem Slavoje
Praha prohrály, nakonec ale slavily celkové vítězství 6:3.
-blc-
Veteráni Jílového znovu mistry
Veteránští sálovkáři ukončili svoji
sezónu pátým turnajem minulou sobotu. Akce se konala v libouchecké
sportovní hale a bylo oč hrát. První
dva týmy dělily pouhé tři body, ještě
větší drama pak sliboval souboj o
bronz, nebo zbylé čtyři týmy měly
rozestup pouhé dva body.
Nejlépe si v závěrečném kole vedli
RAFafani Děčín, kteří jako jediní získali plný počet devíti bodů a pozásluze se radují z 3. místa.
V honbě za celkovým vítězstvím
sice hráči Jílového jednou prohráli, ale
nejdůležitější zápas s druhým Varnsdorfem zvládli a obhájili tak své loňské prvenství, které znamená zlatý
hattrick. Šest bodů jako Jílové získal
i Proboštov, ale duel o bronz prohrál
s RAfany. Přesto v premiérové sezóně mezi veterány zanechal velmi dobrý dojem.
Varnsdorf získal tři body, což ho
vyřadilo z boje o celkový primát, ale
smutnit nebude. Po vítězství v premiérovém ročníku soutěže a dvou následujících bronzech je nyní stříbrný a
jako jediný z veteránských týmů ještě
neopustil stupně vítězů. Zklamání jistě
naopak zavládne v táboře Bělé, která
byla v uplynulých třech ročnících stříbrná, ale letos je až pátá. Toto kolo se
vůbec nevydařilo veteránům Boletic,
kteří nezískali ani bod a propadli se
na poslední příčku.
Nutno dodat, že Jílové si celkovým
vítězstvím vybojovalo právo účasti na
MR veteránů v Praze a bude tam obhajovat mistrovský titul.
Hráčem kola byl zvolen Martin
Malát (Bělá), střelcem kola byl se šesti
zásahy Robert Diviš (RAFani). Celkovou soutěž střelců ovládl varnsdorfský Fišer s 20 góly.
Utkání řídili rozhodčí J. Oborník a
D. Uher. Závěrečné vyhodnocení,
vyhlášení výsledků a předání pohárů
se uskuteční 27. března v restauraci
Na Kocandě v Děčíně.
Výsledky 5. kola: Sokol Bělá - SK
Jílové 0:4, SK RAFani Děčín - Tenis
Proboštov 4:3, Rozbuška Boletice Trans Varnsdorf 0:5, Proboštov - Bělá
8:1, Jílové - Varnsdorf 3:0, RAFani Boletice 6:2, Bělá - Varnsdorf 6:4,
Proboštov - Boletice 5:0, Jílové RAFani 0:2.
-jedSÁLOVÝ FOTBAL - LIGA VETERÁNŮ, KONEČNÁ
TABULKA
1. Jílové
11 2 2
39:15
35
2. Varnsdorf
9 2 4
47:33
29
3. RAFani
6 3 6
31:30
21
4. Proboštov
4 4 7
43:49
16
5. Bělá
3 4 8
28:40
13
6. Boletice
3 3 9
25:46
12
Volejbalistky trápí zranění
Lokomotiva Plzeň - VSK Spartak
Děčín 3:0 (12, 20, 15)
a 3:0 (16, 20, 20)
Po týdenní přestávce pokračovala
volejbalová 2. liga žen a Děčanky čekaly dva těžké duely na půdě Plzně.
Ta potvrdila roli favorita a nedovolila
našim uhrát ani set.
K jasným prohrám přispěl i fakt, že
Děčanky odjížděly k dvojzápasu bez
nemocného trenéra Jiřího Hykše a
navíc v hodně improvizované sestavě
jen se sedmi hráčkami, kdy sedmou
byla Jana Procházková, která ale kvůli
poraněnému kolenu vlastně nemohla
hrát. V týdnu navíc vypadla s pohmož-
děným ramenem Eliška Strzepková,
takže Děčanky hrály na nezvyklých
postech a není divu, že na zkušené
domácí volejbalistky nestačily.
V sobotu hostí Děčín od 12.00 hodin tým Hlincovky, hraje se v tělocvičně ZŠ Tyrše.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VOLEJBAL - 2. LIGA ŽEN, SK. A
Chabařovice
21
3
69:19
Plzeň
14
8
47:33
SF Praha
13 11
49:43
Mělník
12 10
44:40
Hlincovka
11 11
39:42
Braník
11 13
42:46
Chodov
10 14
41:50
VSK Děčín
8 16
35:51
Rakovník
4 18
19:61
63
40
38
37
32
32
31
28
11
23
Sport
číslo 6
Hokejistům to venku nejde
Vlci Jablonec - HC Děčín
3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Na hřištích soupeřů se děčínským
hokejistům v této sezóně 2. ligy prostě nedaří. Z patnácti zápasů vyhráli
pouze dva, i když často to byly porážky těsné. A další takovou utrpěli v
sobotu na ledě Jablonce.
Ten šel do vedení už ve 3. minutě,
poté měl dvakrát výhodu přesilové
hry, ale naši se ubránili. V dosti nervózní první třetině pak měli i Děčané
dvakrát výhodu početní výhody, dokonce chvilinku hráli 5 na 3, ale skóre se neměnilo. Vyrovnání přišlo až
při další děčínské početní výhodě, kdy
Oliverius potrestal čtyřminutový trest
pro Bříška za píchnutí holí - 1:1.
Prostřední část začala dohrávanou
Veleň A za 3 body
Hokejisté áčka Malé Veleně v Českolipské neregistrované hokejové lize
opět vysoko vyhráli, bohužel béčko
Veleně utrpělo další debakl.
HC Malá Veleň A - Barakudy
Česká Lípa 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)
Branky: Kouřil 3, Zelenka 2, P.
Lacina, Pova, J. Lacina, Pražan.
Další výsledky: Katusice - Buldoci
9:5, Kovo - Stadion 9:3, Buldoci - Veleň B 27:7, Biolit - Stružnice 12:2. -mv1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LEDNÍ HOKEJ - ČLNHL
Katusice
10 0 0
129:23
Kovo Ml. Bol.
8 0 0
64:17
M. Veleň A
7 0 2
78:41
Buldoci N. Bor
6 0 5
106:67
Biolit Děčín
6 0 4
65:54
Bar. Č. Lípa
3 0 7
49:74
Stadion N. Bor
1 1 8
29:97
Stružnice
1 1 7
27:101
M. Veleň B
1 0 9
36:121
30
24
21
18
18
9
4
4
3
přesilovkou Jablonce z první třetiny,
po jejím skončení naopak přišel další
faul domácích a přesilovka Děčína. V
ní se ale radovali domácí, kteří dali
ve vlastním oslabení na 2:1. Ani v této
části se časoměřiči na trestných lavicích nenudili a dokonce zapsali i dva
osobní tresty. Další gól ale padl až při
hře pět na pět v závěru třetiny, kdy
Tvrzník využil přihrávky Oliveriuse
- 2:2.
Poslední dvacetiminutovka začala
lépe pro Jablonecké, když ve 46. minutě dal Tondr svůj druhý, a jak se
později ukázalo, i vítězný gól - 3:2.
Zbytek duelu byl pak především o
vylučování, poslední trest dostali domácí a Děčínu se naskytla šance. Trenéři si vzali oddechový čas, dokonce
odvolali brankáře Lavingera, ale vyrovnání nepřišlo.
V sobotu 15. února jede Děčín do
Klášterce k předposlednímu zápasu
základní části.
Branky a asistence: 3. Tondr (Šulc),
23. Mulač (Brokeš), 46. Tondr (Nevyhoštěný, Bříška) - 18. Oliverius, 38.
Tvrzník (Oliverius).
-hc, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LEDNÍ HOKEJ - 2.
Sokolov
23
Tábor
19
Kolín
19
Žár n. S.
19
Vrchlabí
16
Kobra Praha
14
Mor. Budějovice 14
Jablonec
14
Nymburk
12
Pelhřimov
13
Řisuty
11
Klášterec
12
Jindř. Hradec
8
HC Děčín
9
Klatovy
7
Bílina
2
Milevsko
2
LIGA,
2 1
3 0
2 1
1 3
3 0
3 4
3 1
2 0
4 1
0 4
2 4
1 1
2 4
1 2
1 2
1 5
3 1
SK. ZÁPAD
4 110:58
6 137:74
7 127:76
7 132:87
10 117:83
8 122:92
11
93:97
14 113:112
12 106:97
12 111:115
12 99:112
16 97:122
15 91:108
17 98:119
18 84:141
21 78:147
24 73:148
74
63
62
62
54
52
49
46
45
43
41
39
32
31
25
13
13
Dvakrát bronzová M. Vaňková
Na konci ledna dostal LTC Děčín
čest uspořádat ve Sportovní hale v
ulici Práce významnou tenisovou akci,
oblastní přebor starších žákyň. Děčínský klub měl ve startovním poli tříčlenné zastoupení, a to Kláru Ondeč-
kovou, Veroniku Chmelíkovou a Michaelu Vaňkovou (na snímku).
První dvě jmenované rozhodně nezklamaly a v těžké konkurenci obstály se ctí, přestože po boji prohrály v
1. kole s velmi kvalitními soupeřkami. Naopak zazářila Michaela Vaňková, která výhody domácího prostředí
(v hale pravidelně trénuje) využila
beze zbytku a po skvělých výkonech
zejména ve dvouhře, kde porazila na
žebříčku lépe postavené hráčky, se
dostala až do semifinále. Zde již nestačila na první nasazenou hráčku turnaje a pozdější vítězku, Markétu
Petruželovou (LTK Liberec), které
podlehla 6:7 a 2:6. Druhou finalistkou byla Nikola Břečková (Severočeská tenisová o. s.), která jako překvapení turnaje vzdorovala Petruželové
tři sety.
Ve čtyřhře získala domácí Vaňková taktéž 3. místo, celý turnaj vyhrála
dvojice Nosková (LTC Litvínov), Zikánová (Severočeská tenisová o. s.).
Akce se vydařila, k hladkému průběhu přispěl i organizační tým vedený dlouholetým rozhodčím Walterem
Schielem st., doplněný Walterem
Schielem mladším, Markem Rakušanem a Filipem Mrkosem. -ws, blc-
Kovočas CZE, vítězný tým turnaje Ode zdi ke zdi. Zleva stojí Petr Jakovec,
David Kundrt, Jan Havlíček, Miloš Jirásek a Tomáš Jedlička, klečí Jan Vaněček
-fvl-
Ode zdi ke zdi pro Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Děčín
uspořádala minulou sobotu ve své
míčovně v Riegrově ulici 2. ročník
volejbalového turnaje mužů, který
nese pro limitní rozměry haly přídomek „Ode zdi ke zdi“. Akce se zúčastnilo pět mužstev, jež se utkala systémem každý s každým. K vidění byl
vynikající volejbal krajské a druholigové úrovně plný bojovných výměn,
tvrdých smečí a pevných bloků. Zápasům přihlíželo i přes malé rozměry
sokolovny několik desítek diváků,
kteří vytvořili báječnou atmosféru a
povzbuzovali své favority.
Domácí hráči Sokola Děčín se na
turnaj poctivě připravovali a sestavili
dvě mužstva pod názvy Kovočas a
Sokol C. Jak se ukázalo, píle v tréninku přinesla ovoce a získali zlaté i bronzové medaile. Stříbro připadlo obhájcům loňského titulu, Sokol VK Maniny. Pořadatelé udělili i zvláštní cenu
pro nejbojovnější mužstvo, kterou získali hráči TJ Česká Kamenice.
Společenskou částí turnaje bylo i
tradiční setkání děčínských volejbalových legend minulosti, které měly
možnost se potkat v prostředí, jež naplnilo nemalou část jejich života.
Konečné pořadí: 1. Kovočas CZE
(Sokol Děčín), 2. Sokol VK Maniny
Praha, 3. Sokol Děčín C, 4. Telesat
Ústí n. L., 5. TJ Č. Kamenice. -jv-
Děčín vrátil Slunetě prohru
Sluneta Ústí n. L. B - BK Horejsek
Děčín 86:95 (44:46)
Basketbalisté děčínské juniorky
vrátili v pátečním utkání Severočeské
ligy mužů rezervě ústecké Slunety
porážku z vlastní palubovky. Děčany
táhl Pavel Prach s 29 body, domácí
Tomáš Hrubý s 28 body. Naši měli v
prvním poločase veliké problémy s
fauly, především pivoti, což se pak
odrazilo v tom, že zápas nedohráli
Čonka, Malý ani Pata. Děčané ale
utkání zvládli i díky Linhartovi, který
v závěru proměnil pět ze šesti trestných hodů.
Body Děčína: Prach 29 (4x 3),
Kroutil 20 (1), Kout 16 (2), Linhart
14 (1), Malý 8, Čonka 4, Kobera 2,
Pata 2.
Sluneta Ústí n. L. C - BK Děčín
Boletice 74:46 (32:23)
K dalšímu utkání finálové skupiny
oblastního přeboru mužů zajížděli
basketbalisté Boletic do Ústí, kde se
příliš často nevyhrává. A nejinak tomu
bylo i v pátek, kdy sice domácí hráli
v prvním poločase špatně, ale Boletičtí ještě hůř, čímž navázali na slabý
výkon v minulém utkání v České Lípě.
Hosté předvedli opět nejen tragický
výkon v útoku, ale i v obraně a vysloveně odmítli vítězství, které by jim i
průměrný výkon z jiných utkání zajistil.
Další zápas hrají Boletičtí za 14 dní
doma proti favoritovi finálové skupiny, rezervě Chomutova.
Body Boletic: Fiala 9, Brož 8 (1x
3), Kučera 6 (1), Doubrava 6, Randýsek 5 (1), J. Vilikus 4, Černý 3, Klůs
2, V. Vilikus 2, Michálek 2. -jk, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
BASKETBAL - SEVEROČESKÁ
BK Děčín
12
4
Varnsdorf
12
4
Sluneta Ústí B
12
3
Litoměřice C
9
6
BNK Most
8
7
USK Ústí
8
7
TU Liberec
7
8
Louny
6
9
Teplice B
2 13
Sluneta Ústí jun. 0 15
LIGA MUŽŮ
1293:1084
1221:1083
1225:932
1092:1011
1145:1112
1049:1038
986:993
1018:1088
897:1078
789:1296
28
28
27
24
23
23
22
21
17
15
BASKETBAL - OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ,
FINÁLOVÁ SKUPINA
Sluneta Ústí C
1
1
121:117
Chomutov B
1
0
71:47
Česká Lípa
1
0
96:69
BK Boletice
0
2
115:170
3
2
2
2
24
Sport
13. února 2014
Vysoká prohra Děčína v ČP
BK Děčín - JIP Pardubice 80:105
Pou děčínských basketbalistů finálovou osmičkou Českého poháru
skončila velmi rychle už ve čtvrtfinále, kde nestačili na tým Pardubic. Zápas se hrál ve čtvrtek 6. února v Českých Budějovicích. Byl to již čtvrtý
vzájemný zápas Děčína a Pardubic v
této sezóně a třináctý (!) za posledních 14 měsíců. Oba celky nastupovaly k utkání nekompletní - Děčínu
chyběli Houška a Bosák, Pardubicím
pak Muirhead a Bohačík.
Zápas začal lépe pro Pardubické,
kteří šli do vedení 3:9, ale naši i díky
trojce Bažanta otočili na 10:9. To však
bylo poslední vedení Děčína. Ve zbytku čtvrtiny úřadovala pardubická trojice Sanders, Peterka a Nelson, jež
otočila na 14:27. Také po přestávce
těžily Pardubice především ze hry pivotů dirigovaných Sandersem, který
dal za první poločas 12 bodů. Děčínská obrana tentokrát byla hodně děravá a soupeř v poločase vedl už 27:54!
Po změně stran byl k vidění podobný obrázek, když hosté byli v útoku
velmi úspěšní a brzy se jejich vedení
vyšplhalo na třicetibodovou hranici.
Do poslední části se šlo za stavu
45:82. Ve čtvrtém dějství byl po trojce pardubického Faifra už rozdíl ve
skóre přes čtyřicet bodů (48:89) a hrozil debakl. Naštěstí v závěru Děčané
využili toho, že trenér Pardubic, Dušan Bohunický, dal příležitost i mladým hráčům a upravili na konečných
80:105.
V dresu Pardubic byli nejlepší Pe-
terka (23 bodů), Faifr (19) a Sanders
(12), v barvách Děčína se dařilo Jiříčkovi a Striovi.
„Gratuluji Pardubicím k výhře,
byly jednoznačně lepší. Rozhodla první půle, kdy jsme nezachytili hned
úvod. Soupeř byl důraznější, my jsme
se vůbec nedokázali srovnat s jeho
způsobem hry. Druhý poločas jsme
kosmeticky upravili, ale s výkonem
nemůžeme být spokojení,“ řekl sportovní manažer BK Děčín, Jakub Důra.
Body Děčína: Jiříček 14 (2x 3),
Stria 12 (2x 3, 6 asistencí), Landa 11
(2x 3, 7 doskoků), Venta 10 (1x 3),
Soukup 8, Bažant 7 (1), Kaša 7 (1),
Vyoral 6, Linhart 3 (1), Hendrych 2.
Střelba za 2 body 16/39:30/53, za 3
body 10/28:8/18, TH 18/27:21/26.
Doskoky 29:39 (útočné 10:7), asistence 18:23, ztráty 19:16, fauly 26:26.
Čtvrtiny 14:27, 13:27, 18:28, 35:23.
Řídili rozhodčí Lukeš, Hošek a Vondráček.
Vítězem Českého poháru se stal
podle předpokladů obhájce z Nymburku, který ve finále porazil Prostějov.
Bronz získaly Pardubice.
Další výsledky čtvrtfinále: Sluneta
Ústí n. L. - BK Opava 52:74 (32:40),
Lions Jindř. Hradec - ČEZ Basketball
Nymburk 69:102 (27:52), Ariete Prostějov - KK Valašské Meziříčí 107:37
(55:20); semifinále: Pardubice - Prostějov 64:86 (25:54), Nymburk - Opava 95:53 (49:35); o 3. místo: Pardubice - Opava 92:77 (44:31); finále:
Prostějov - Nymburk 67:91 (25:55).
Luděk Černý
T. Žák mistrem ČR v MMA
Historicky první amatérské mistrovství republiky mají za sebou bojovníci v MMA (smíšená bojová umění). V hale pražské TJ Spoje byli
úspěšní i zápasníci z pražského Penta
gymu, kde zápasí také děčínský Tomáš Žák. Z šampionátu si vezou tři
zlaté, stříbrnou a bronzovou medaili.
Penta gym vyslal do turnaje v osmihranné kleci pět zástupců - Tomáš
Žák a Jan Mikita startovali ve váze do
66 kg, Patrik Šmidlík do 77 kg, Tomáš Stehlík do 84 kg a Jiří Paluska ve
váze nad 93 kg.
Děčínský Tomáš Žák dvakrát zvítězil na páku a na body, ve finále nastoupil proti Davidovi Vašků a zápas
vyhrál hned na začátku prvního kola
na škrcení. Tím se ve svých 38 letech
stal nejstarším mistrem republiky v
MMA (na snímku se zlatou medailí).
Zlato získali ještě Stehlík a Paluska, který ve finále bojoval se zlomenou rukou. Tato trojice si vítězstvími
zajistila letenky do Ázerbájdžánu, kde
se v květnu koná ME. Šmidlík bral
stříbro a Mikita bronz.
-blc-
Finále pro Krásný Studenec
Libouchecká hala hostila ve čtvrtek
6. února finálový zápas okresního
poháru ve futsalu, ve kterém se utkali
vítězové základních skupin.
Duel byl po celý průběh dramatický a potvrdil, že se v něm potkaly nejlepší týmy soutěže.
V průběhu finále vedl Krásný Studenec dvakrát o dvě branky (2:0, 5:3),
ale Juniors vždy srovnali, naposledy
pak tři minuty před koncem. Třicet
sekund před koncem, když už vše
mířilo k penaltám, podařil se však
krásnostudeneckým hráčům rychlý
protiútok a šli do vedení. Ihned po rozehrávce přidal zklamanému soupeři
další gól, a vzápětí bylo utkání ukončeno.
DeNas Krásný Studenec - Boca
Juniors Děčín 7:5 (2:2)
Murdych 4, Stach, Vaníček - Ambrož 3, Hošek, Malý.
-pro-
Fotbalisté Varnsdorfu a Ústí n. L. svým výkonem zahřáli srdce každého
fotbalového příznivce, který v sobotu zavítal na městský stadión.
-blc-
Zápas skončil v 84. minutě
FK Varnsdorf - FK Ústí nad
Labem 1:0 (0:0)
Městský stadión v Děčíně hostil v
sobotu vzácnou návštěvu, kterou byl
přípravný zápas dvou účastníků druhé české nejvyšší soutěže, Fotbalové
národní ligy.
Zápas přinesl kvalitní podívanou
před solidní diváckou návštěvou za
krásného počasí, přestože v něm padl
jen jeden gól. Oba celky v první půli
předváděly rychlý fotbal, který se přeléval ze strany na stranu a bylo nač se
dívat. Varnsdorf byl v prvním dějství
o něco nebezpečnější a Jakobovský
dokonce ve 44. minutě nastřelil z trestného kopu razantní střelou břevno ústecké branky.
V druhém poločase se na obou stranách začaly množit tvrdé zákroky, ale
skóre stále zůstávalo bezbrankové. To
se změnilo až v 78. minutě, kdy se po
zaváhání Martykána dostal do šance
Martan a dal jedinou branku utkání 1:0. Poté už byly k vidění pouze tvrdé zákroky, a po dohodě s rozhodčím
Baumem bylo střetnutí v 84. minutě
předčasně ukončeno. Zajímavostí byla
účast dvou odchovanců Junioru Děčín v dresu Ústí, Lukáše Vaňka a Jakuba Píchy.
Varnsdorf: Fendrych - Tvaroha (46.
Mach), Kouřil, Zbrožek, Jakobovský
- Cana (46. Kotiš), Breite (46. Daníček) - Rudnytskyy, Schubert, Mikinič
(46. Martan) - Volf (46. Jurča).
Ústí: Zacharda (46. Novák) - Pavlata (46. Dvořák), Vaněk, Valenta (46.
Zukič), Pícha - Peterka (46. Jursa),
Martykán, Vacek (46. Králík) - Růžička (69. Teplý), Teplý (46. Smola),
Veverka (46. Leibl).
-net, blc-
První výhra Bazzy v roce 2014
Bazzy Děčín - Nordics Most
6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Hokejbalová 2. liga se o víkendu
probudila po zimní přestávce a hráče
Bazzy čekal nelehký zápas s třetím
Mostem. Děčané však zvládli vstup do
roku 2014 na výbornou a soupeře jasně porazili.
Cestu za třemi body začali naši v 8.
minutě, kdy Hladiš využil přihrávky
Peřky - 1:0. Úvod prostřední části
vyšel naopak lépe mosteckým hráčům,
jimž se podařilo vyrovnat na 1:1. Jenže pak přišel šestiminutový gólový
uragán Děčína, který čtyřikrát skóro-
Mladý hokej
Liga ml. žáků:
HC Děčín B - Čerti Ostrov 10:3
Branky Děčína: Dej 4, Höll 2, Staněk
2, Kadár, Šíma.
-hc-
val a rozhodl o své výhře. V poslední
třetině se už toho moc neudálo, Děčané si zkušeně hlídali své vedení a navíc ještě jednou skórovali - 6:1.
Bazzy se výhrou posunuli na 4.
místo, nicméně tabulka je velmi vyrovnaná a boj o postupovou šestku
bude ještě hodně těžký.
Branky Děčína: Gottfried 2, Drnec
2, Horáček, Hladiš.
Děčín: Štarman - Drnec, Duda,
Gottfried, Hladiš, Horáček, Hovorka,
Huk, Kotlář, Novák, Peřka, Pilař. Střely 34:23, vyloučení 3:3, přesilovky
1:1, využití 0:0.
-mt, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOKEJBAL - 2. NHBL, SK. SEVER
Teplice
8 0 1 3
56:39
Litvínov
6 0 2 2
42:26
Dukla Ústí
6 1 0 5
44:30
Bazzy Děčín
5 2 1 5
44:35
Litoměřice
6 1 0 5
37:38
Pento Most B
6 0 1 5
48:41
Nordics Most
5 1 1 5
39:34
ČP K. Vary
3 2 0 7
32:45
Vikt. K. Vary
1 0 1 9
31:85
25
20
20
20
20
19
18
13
4
Download

,Bránou do Čech` za 11 miliónů