ročník LIII.
16,00 Kč
10. listopadu 2011 • číslo 45
blahopřejeme
předpověď počasí
čtvrtek 10. listopadu
pátek 11. listopadu
sobota 12. listopadu
neděle 13. listopadu
pondělí 14. listopadu
úterý 15. listopadu
středa 16. listopadu
Evžen
Martin
Benedikt
Tibor
Sáva
Leopold
Otmar
8/4
7/3
7/3
6/2
6/2
5/1
5/0
Benešov je podle časopisu Ekonom
nejlepším městem pro byznys
Již počtvrté provedl týdeník Ekonom
průzkum podnikatelského prostředí,
tentokrát v 227 městech a obcích naší republiky. Ze středočeských 26 měst získal
nejlepší hodnocení Benešov. Ocenění
převzal 26. října starosta města Ing. Jaroslav Hlavnička.
Město pro byznys je srovnávací výzkum,
do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena
automaticky. Celý průzkum, kterým bylo
hodnoceno první pololetí letošního roku,
probíhá na základě fiktivního klienta,
který prověřuje, jak rychle a vstřícně celý
systém úřadu funguje. „Průzkum, který
prováděl časopis Ekonom sledováním padesáti kritérií v oblasti podmínek pracovního
trhu a přístupu veřejné správy k podnikatelům, se zaměřoval především na drobné
podnikatele, kteří si sami musí na úřadech
vše potřebné zařídit od A do Z.“ Řekla nám
tajemnice úřadu Mgr. Miluše Stibůrková.
„Veškerá data si firma získávala sama, posílala na jednotlivé odbory dotazy od fiktivních firem, fiktivních podnikatelů.“ Do-
dala. „V hodnocených kriteriích byly např.
sledovány úřední hodiny a úřední deska,
procento nezaměstnanosti v našem městě,
podmínky pracovního trhu, výše průměrného platu, konkurenční prostředí pro podnikatele, dále finanční zdraví úřadu, tedy
městský rozpočet, počet strážníků, kapacita
mateřských školek atp.“ doplnila M. Stibůrková.
Benešov získal od týdeníku Ekonom i
zvláštní cenu za vyřizování e-mailové komunikace ve Středočeském kraji, což bylo
průzkumem sledováno odděleně. V celorepublikovém pořadí, včetně Prahy, byl
pak Benešov sedmým nejlépe komunikujícím úřadem. „Přijali jsme taková opatření,
aby naši úředníci na každý e-mail odpověděli. A to i bez toho, že neobsahuje patřičné
náležitosti. To se nám snad podařilo, jak
dokazuje výše zmíněné ocenění.“ Řekla M.
Stibůrková.
Druhou příčku v hodnocení Město pro
byznys získalo Mnichovo Hradiště, třetí
pak Lysá nad Labem. Benešov byl v loňském roce vyhodnocen jako čtvrtý.
-if-
Vánoce se kvapem blíží, za několik málo dní nastane adventní čas. Obchodníci už lákají k nákupu dárků, ve výlohách se objevuje vánoční
zboží a výzdoba. Napilno mají v tomto období ale i rybáři. Vždyť je tu čas každoročních výlovů. Ty potrvají až do 27. listopadu. Tuny
vylovených kaprů, štik, amurů... poputují na náš vánoční stůl.
foto: -if-
Dolní Kralovice
Senohraby
Pecínov
Trhový Štěpánov
kam za SPORTEM
Společné cvičení zásahových jednotek
Škola po rekonstrukci
Hubertova jízda
Nový Spolkový dům otevřen
Na sobotu 15. října připravilo vedení
okrsku Dolní Kralovice, OSHČMS a HZS
námětové cvičení (bez dotací) pro zásahové jednotky dobrovolných hasičů obcí Blažejovice , Dolní Kralovice, Dunice, Studený,
Šetějovice, Snět, Tomice a Střítež. Hasiči si
zkoušeli zdravotní záchrannou pomoc, zaplavení domu, záchranu topícího člověka,
hasičský útok, pátrání po zmizelém, dálkovou dopravu vody k uhašení požáru a další.
Všichni se snažili naučit a prověřit si zkušenosti a dokázat, že i na malých obcích jsou
lidi, kteří mohou být schopni pomoci lidem
v tísni. Úroveň cvičení a náladu „podrželi“
hlavní rozhodčí L. Papež a P. Studnička z
SDH Čechtice.
Základní škola v Senohrabech prošla
druhou etapou rekonstrukce, díky níž
vznikla v nevyužitém podkroví moderní
učebna, školní kabinet, malá kuchyňka pro
výuku vaření a sociální zařízení. Kapacita
školy se od září zvýšila z původních 60 na
100 dětí. Chodí do ní nejen místní, ale také
děti ze sousedních obcí Hrusice, Mirošovice, Pětihosty a Čerčany. Rodiče se o školu
velmi zajímají a přispívají také na její činnost. „S jejich pomocí jsme například vybavili počítačovou učebnu,“ řekl senohrabský
starosta P. Pangrác. Náklady se vyšplhaly
na 8,4 milionu korun. Rekonstrukce školy
navázala na první etapu oprav, která proběhla v roce 2009.
Jezdeckou sezonu každý rok na podzim uzavírá Hubertova jízda. Tato tradice se přenesla
v předminulém století i k nám. Dodnes přetrvává právě v podobě jízdy na koních a honu
na liščí ocas, na počest sv. Huberta. Tuto akci
pořádají v mnoha stájích po celé republice jako
odměnu nejen pro své členy, kteří celý rok pilně
pracovali, ale také pro pozvané jezdce. Hubertovu jízdu mohou milovníci koní zažít v sobotu
12. listopadu na Pecínově, kde se koná již XIII.
ročník. Mezi pozvanými hosty jsou např. Václav Vydra a Jiřina Bohdalová. V průběhu celého
dne si budete moci pochutnat na grilovaném
seleti, klobáskách a jiných pochoutkách. Po závěrečném dostihu - Halali vás čeká večer plný
zábavy, hudby a tance.
V úterý 8. listopadu v 15 hodin byl slavnostně otevřen a předán do užívání nově
zrekonstruovaný Spolkový dům v Trhovém
Štěpánově. Vznikl rekonstrukcí chátrajícího obecního domu, v zadní části štěpánovského muzea a vyžádal si finanční náklady
v částce cca 14 milionů korun, přičemž 11,5
milionů korun plynulo z evropských fondů.
Zázemí zde najdou například místní dobrovolní hasiči, myslivci, Klub dětí, Klub aktivního stáří a další organizace. V objektu
se nachází přednáškový sál, který může být
využíván pro koncerty apod., jsou zde kvalitně vybavené klubové místnosti, a zahradu
a dvůr mohou využívat děti. Obnoveno je i
nádvoří a sklepy objektu.
Karel Říha, starosta okrsku Dolní Kralovice
Více čtěte na str. 2
-šeL-
-if-
V předposledním, 15. kole, II. fotbalové
liga bude hostit v sobotu 12. listopadu od
14:00 FC Graffin Vlašim rezervu AC Sparta
Praha B. Ve 14. divizním kole nastoupí v sobotu od 15:30 SK Marila Votice na domácí
trávník proti Štěchovicím. Na fotbal krajské
I.B třídy můžete zajet do Sázavy, Teplýšovic
a Jesenice. V 17:00 hodin vyjedou na domácí led HC Vodní Lvi Benešov k zápasu 15.
kola II. ligy proti HC Řitusy.
O návrat na první místo divizní tabulky
bude v neděli 13. listopadu bojovat od 14:00
hodin SK Benešov proti FK Dukla Praha B
(www.skbenesov.cz). 12. kolo I.B třídy se
bude hrát v Poříčí, Kondraci, Choceradech
a Sedlci-Prčici (vše od 14:00). Na palubovce
v ZŠ Dukelská Benešov sehrají od 16:00 10.
kolo 1. ligy s BK Kladno basketbalisté BC
Benešov.
OBČAN RYPÁK. TROŠKU DO VŠEHO STRKÁ NOS. TROŠKU DO VŠEHO RÝPE. OBČAN RYPÁK.
REKLAMA NA JELENA?
Nebo www, ty vole, teda co.cz ?
V jedné obci, blízko už hlavního
města, bylo lze spatřit takovýto
automobil, opatřený prazvláštní
reklamou. Co si tak asi představit
pod upoutávkou www.tyvolejelen.cz? No, ... ono těch jelenů pořád zase ještě není tolik co bývalo,
a tak to může být nějaké upozornění, abychom si na ty jeleny dávali pěkně bacha. Tak či onak. A
co asi udělá člověk, když vyleze
na posed, celý den nikde nic a nakonec,když má štěstí, uvidí tohoto
krále lesů? Co asi řekne? Samozřejmě. Tyvolejelen! Vždyť něco
takového se dnes už nevidí každý
den. Nebo ano?
-sj-
-hel-
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
www.jiskra-benesov.cz
strana -2 -
JISKRA
anketa
číslo 45
ŠKOLA PO REKONSTRUKCI
ptali jsme se ve Vlašimi
pokračování ze str. 1
 Z ČEHO SE DĚLÁ RUM?
 KOLIK PROCENT MÁ BOŽKOV? (37,5)
• Dana Krásová,
Domašín
 No...to nevim,
teda. Vůbec nevim.
Netušim, ani...
 37,5
• Zdeňka Juričková,
Vlašim
 Z cukrové třtiny.
Třeba jamajskej!
 40
(SENOHRABY) - Součástí druhé etapy
rekonstrukce ZŠ Senohraby, která začala
loni a skončila letos o prázdninách, bylo
mimo jiné vybudování víceúčelového
prostoru v nevyužitém podkroví. Vznikla
v něm moderní učebna, školní kabinet,
malá kuchyňka pro výuku vaření a sociální zařízení. Třída dostala nové lavice,
skříňky, učitelský stůl a velkou interaktivní tabuli. Kuchyňka je vybavena funkční
linkou, lednicí, varnou deskou s troubou
i mikrovlnnou troubou. Součástí projektu
byl také nákup nástavce na keramickou
pec v dílně v suterénu školy. O keramický
kroužek je mezi žáky velký zájem a pec už
potřebám dětí nestačila.
Modernizace zahrnovala také zateplení
fasády objektu. Škola pak ze svých finančních prostředků a z darů rodičů nechala
ještě vydláždit prostor před budovou.
Vzniklo na něm malé hřiště na basketbal
a vybíjenou a takzvaný hravý chodník se
skákacím panákem.
Náklady se vyšplhaly na 8,4 milionu
korun, z toho 80 procent pokryla dotace
z ROP Stř. Čechy, zbytek zaplatila obec ze
svých zdrojů.
Základní školu v Senohrabech navštěvuje téměř 100 dětí v 1. až 5. ročníku. O
jejich výchovu a vzdělání se stará šest učitelek, dvě vychovatelky a jedna asistentka
pedagoga.
-JT-
• Jakub Pavlík,
Vlašim
 Z alkoholu...z cukru... rumovej extrakt
a voda.
 37
• Kouz.Rumburak,
Pohádková Říše
 Jistě jenom z toho
nejlepšího, co existuje. Vždyť se částečně
jmenuje po mě.
 Když se jmenuje
po mě, tak určitě alespoň 200%.
• Josef Novák,
Vlašim
 Rum? Já nevim z
čeho se dělá rum.
 38
• Tajemný poeta
Čum
Lok
Rum
Šok
Bum
-sj-
POSTUPICE
sál restaurace
U Sokola
dne:
12. listopadu
začátek:
v 20:59 hod.
V září letošního roku byl pachatel (nar. 1973) benešovským soudem odsouzen za krádeže. Přesto neváhal a 19. října v OD Billa v Benešově ukradl 2
Fernety, Pražskou šunku, Uherák, 9 čokolád Studentská pečeť a další potraviny. Vše měl ukryté pod bundou. Bez zaplacení prošel přes pokladnu, kde byl
zadržen ostrahou prodejny. Způsobená škoda ve výši 1.398Kč. 25. října okolo
19.40 hod. kradl v OD Kaufland, kde odcizil DVD přehrávač se set top boxem
a ovladačem, které si dal za triko, dále 6 masných výrobků a tři sklenice kávy
Nescafé Gold, které uložil do batohu. Prošel bez zaplacení přes informace, kde
byl zadržen ostrahou prodejny. Škoda 2.459,50Kč společnosti Kaufland. V OD
Kaufland byl zadržen hlídkou OO PČR Benešov. Ve věci je vedeno zkrácené
přípravné řízení.
Dne 31. října deset minut před osmou hodinou jel řidič osobního vozidla Š
Superb po silnici II/112 od Benešova na Vlašim. Cca 1km za Benešovem chtěl
odbočit doleva do areálu firmy Pařízek a musel zastavit u středu vozovky, aby
dal přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Za ním zastavil řidič s vozidlem
Ford Mondeo a za ním ještě řidič Š Octavia. V uvedenou dobu jel stejným směrem řidič VW Transportér, který se plně nevěnoval řízení, nestačil za stojícími
vozidly zastavit a zezadu narazil do vozidla Š Octavia, které bylo nárazem odhozeno na Ford Mondeo a to na vozidlo Š Superb. Při nehodě utrpěli 3 řidiči
lehká zranění, dále byli lehce zraněni dva spolujedoucí. Všichni byli převezeni
do benešovské nemocnice na ošetření. Jeden spolujedoucí zůstal hospitalizován, ostatní účastníci byli po ošetření propuštěni. Alkohol byl u všech řidičů
vyloučen odborným měřením. Způsobená škoda činí 370.000Kč.
Benešovské infocentrum by mělo od 1. ledna nově sídlit na Masarykově náměstí v prostorách bývalého knihkupectví. Posle slov radnice úpravy těchto prostor nebudou stavebně náročné, je však třeba
vyřešit systém vytápění. Město obdrželo dokumentaci a vypisuje na rekonstrukci výběrové řízení.
Foto: -if-
Silniční kontroly pokračují
• Zdeňka M., Brno
 Nó... asi myslíte
českej? Z brambor.
Kubánskej z cukrový
třtiny.
 40
Neznámý pachatel se v noci z 28. na 29. října vloupal do dvou vozidel ve Voticích. Z vozidla Volkswagen Transporter v ul. Horní z nákladového prostoru
odcizil dvě vrtačky a sadu měděného instalatérského materiálu, čímž způsobil
škodu ve výši cca 35.634Kč. Z vozidla Škoda Pick-Up, které bylo zaparkované na
parkovišti před domem v ulici Šrámkova, z nákladového prostoru odcizil kameru a koženou tašku, čímž způsobil poškozené firmě celkovou škodu 52.000Kč.
Dosud neznámý pachatel 30. října odcizil 36 metrů měděných okapových svodů z rekreačního domu v Třemošnici, čímž způsobil škodu ve výši 50.000Kč.
• Lucie S., Vlašim
 Nevim. Já nevim.
Fakt nevim.
 40
• Milan Walter,
Vlašim
 Karamel, líh... a dál
nevim. Voda.
 37
ČERNÝ
TÝDEN
Na zloděje spadla klec...
Celkem sto třicet devět vozidel zkontrolovali 27. října policisté při dopravně bezpečnostní akci. V době od třetí
hodiny odpolední do desáté hodiny večerní se jí zúčastnilo dvacet policistů
z pořádkové a dva policisté z dopravní
policie.
Policisté zjistili čtyřicet tři přestupků
v dopravě a jeden trestný čin. Za čtyřicet přestupků uložili blokové pokuty ve
výši dvaceti tisíc šesti set korun. Další
tři přestupky pak postoupili k vyřízení
do správního řízení.
Sázavští policisté kontrolovali v Choceradech řidiče osobního auta a zjistili, že není připoután bezpečnostními
pásy. Protože muž s přestupkem nesouhlasil, policisté ho po zadokumentování postoupili k vyřízení správnímu
orgánu na Městský úřad do Benešova.
Policejní hlídka z benešovského
obvodního oddělení kontrolovala
v podvečerních hodinách v Bystřici sedmadvacetiletou řidičku vozidla
BMW. Prohlídkou vozidla zjistila, že
přední a zadní registrační značky nejsou shodné. Přední registrační značka
byla původně přidělena na vozidlo Fiat
Punto a zadní registrační značka byla
přidělena na vozidlo Hyundai H 100.
Z vozidel byly odcizeny v Benešově a
v Ostředku v den, kdy policisté řidičku kontrolovali. V celostátním pátrání
však značky jako odcizené neprocházely. Majitelé vozidel totiž o krádeži nevěděli a policisté případy neměli hlášeny.
Dalším šetřením policisté zjistili, že
Okresní soud Praha - východ řidičce
uložil trest zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 24 měsíců, a to
do října roku 2013.
Policisté řidičku proto převezli na
služebnu. Protože je podezřelá ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí, ve zkráceném přípravném
řízení jí sdělili podezření z tohoto přečinu. Jízdu s jinými registračními značkami postoupili k vyřízení do správního řízení na Městský úřad do Benešova.
Případy odcizených registračních značek budou jako přestupky dále prověřovat policisté z Obvodního oddělení v
Benešově a v Sázavě. Žena totiž uvedla,
že vozidlo měla půjčené od přítele a o
jejich krádeži nic neví.
Dva řidiče, kteří při dopravní akci
nadýchali malé množství alkoholu v
dechu, zjistili votičtí policisté. V Heřmaničkách kontrolovali dvaatřicetiletého řidiče vozidla Peugeot. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnoty 0,2 a
0,19 promile alkoholu v dechu. Řidič
s hodnotami souhlasil a přiznal požití
jednoho deseti stupňového piva. Asi o
hodinu později policisté ve Smilkově
kontrolovali osmadvacetiletého řidiče
Škody Octavia. První měření při dechové zkoušce ukázalo hodnotu 0,2 a
druhé pak 0 promile alkoholu v dechu.
Řidič s uvedenými hodnotami souhlasil s tím, že před jízdou alkohol nepil,
ale použil ústní vodu.
Policisté řidičům řidičské průkazy z
důvodu nízké hladiny alkoholu nezadrželi. Přestupky na místě zadokumentovali a později postoupili k vyřízení
do správního řízení na Městský úřad
do Votic.
Dosud neznámý zloděj se vloupal v rozmezí od 30. října do 1. listopadu do
domu v Takoníně. Vypáčenými dveřmi vnikl dovnitř, dům prohledal a odcizil LCD televizor, LCD monitor, repro Genius SW-HF, aku vrtačku, přímočarou pilu, dálkové ovládání od DVD rekordéru, meteorologickou stanici GARNI,
dalekohled, 4 sady nabíjecích baterií, sadu bitů k vrtačce a digitální diktafon v
celkové hodnotě 36.372Kč. Odcizené věci vynesl z domu oknem.
Dne 1. listopadu byl v 9:30 hod. na l. 158 oznámen nález munice při výkopových pracích v katastru osady Skrýšov. Na místo se dostavila hlídka z OOP
Týnec nad Sázavou, která přivolala pyrotechnika. Ten provedl zajištění a odvoz
nalezené munice ke zneškodnění. Jednalo se o 4ks dělostřeleckých granátů pocházejících z II. světové války.
Dosud neznámý pachatel se v noci z 1. na 2. listopadu vloupal do potravinového automatu v Benešově, ze kterého odcizil nezjištěné množství krabiček cigaret
a mincovník s fin. hotovostí ve výši 1.500Kč, čímž poškozené firmě, která automat vlastní, způsobil škodu ve výši 17.500Kč a škodu na poškození automatu ve
výši 7.000Kč. Dále zde bylo odcizeno 16 ks hliníkových lišt a balík černé těsnící
gumy Kedr, čímž poškozené firmě způsobil škodu ve výši 30.000Kč.
nprap. Diana Škvorová
HLEDAJÍ SE SVĚDCI DOPRAVNÍ NEHODY
(BENEŠOV) - Dopravní
policisté prošetřují dopravní nehodu, ke které došlo 20. října před
polednem v ulici
por. Bc. Zuzana Stránská
Vnoučkova v Benešově, naproti proPOZOR NA ZLODĚJE PENĚŽENEK! dejně s květinami.
Blíží se Vánoce a lidé začínají nakupovat dárky. To je doba, kdy benešovští policisté každoročně zaznamenávají zvýšený nárůst krádeží věcí z
nákupních košíků a kabelek. Poslední
případy byly policistům oznámeny
28. října v odpoledních hodinách.
V obchodním domě Kaufland v Benešově nakupovala šestačtyřicetiletá
žena. V nákupním košíku měla pověšenou tašku, ve které měla peněženku s 800 korunami. Aniž by si něčeho
všimla, někdo jí peněženku z tašky
odcizil.
O peněženku s občanským průkazem, platebními kartami a dalšími
věcmi přišla při nákupu v obchodním
domě Billa v Benešově pětačtyřicetiletá žena. Neznámý pachatel využil
její nepozornosti a z nákupní tašky,
kterou měla pověšenou na háčku nákupního košíku, odcizil peněženku.
Škodu poškozená vyčíslila na pět set
korun.
Policisté občany upozorňují, aby
si při nákupech na svoje věci dávali
dobrý pozor. Tašky nenechávali odložené v nákupních vozících a ženy
měly kabelky vždy uzavřené a stále
pod kontrolou.
por. Bc. Zuzana Stránská
Došlo zde ke střetu chodkyně s mopedem značky Jawa Babeta. Při dopravní
nehodě došlo k pádu obou zúčastněných
osob na povrch komunikace a k jejich lehkému zranění.
Řidič mopedu jel ve směru z ulice Tyr-
šova ke kruhovému objezdu u obchodního domu Billa. Chodkyně měla přecházet
komunikaci mimo vyznačený přechod
pro chodce, a to od výjezdu parkoviště
obchodního domu Billa směrem ke květinářství.
Vzhledem k tomu, že výpovědi účastníků dopravní nehody se značně rozcházejí,
policisté hledají svědky dopravní nehody.
Policisté proto žádají případné svědky,
aby se s informacemi obrátili na Dopravní inspektorát Benešov prostřednictvím
telefonní linky 974 871 261 nebo emailu
[email protected] a přispěli tak
k objasnění výše uvedené nehody.
nprap. Diana Škvorová
Dvě třídy čtvrťáků ze ZŠ v Čerčanech si s policistkou z benešovské Preventivně informační skupiny
povídaly 3. listopadu o dopravě. Nejdříve si děti zopakovaly základní pravidla bezpečného pohybu
po chodníku, přecházení přes silnici a také jízdu na kole. Použita k tomu byla fólie s vyobrazením
různých dopravních situací, které řešily. Policistka poté dětem rozdala dopravní testy a školáci měli
za úkol poznávat dopravní značky. Ti, kteří v testu udělali nejméně chyb, dostali malou odměnu reflexní proužek.
Foto: por. Bc. Zuzana Stránská
číslo 45
JISKRA
strana -3-
pro děti
jednou větou
• PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO ROTHENBURGU - Město Týnec nad Sázavou pořádá
v sobotu 26. listopadu předvánoční výlet - cena zájezdu 800Kč + cca 15 Euro na vstupy,
rezervace na tel. 317 729 050, 775 290 032 do 9. listopadu.
• VÝLET DO PRAHY DO DIVADLA
S+H na představení „Hurvínek mezi osly“
se koná 13. listopadu, cena 260Kč. (Info a
přihlášky u I. Růžičkové).
• CVIČENÍ NA BOHEMCE 13. listopadu
od 8.00 - 14.00 hodin pro děti se zájmem o
gymnastiku, cena 120Kč zahrnuje dopravu
do Prahy a pronájem tělocvičny. (Info a přihlášky u Mgr. I. Křížkové).
• VÝLET DO PRAHY DO DIVADLA S+H na představení „Hurvínek mezi osly“ pořádá
13. listopsdu DDM (Info a přihlášky u I. Růžičkové)
• HUBERTOVA JÍZDA - HOTEL PECÍNOV zve 12. listopadu na již 13. ročník tradiční
Hubertovy jízdy - občerstveni, hudba, zábava…
• DIVADLO KOCÁBKA CHOCERADY vás 12. listopadu v 19.30’06“ hodin zve do
Ostředka do sálu restaurace na komedii MLČ! A KDYŽ MLUVÍŠ, NEŽVAŇ!, aneb Vrchnost inkognito sestoupila mezi lid.
• TURNAJ VE STOLNÍM TENISE pro
děti od 1. do 9. třídy se uskuteční 16. listopadu od 14.00 do 16.00 hodin. Sportovní
oblečení a obuv na přezutí. (Info u I. Růžičkové).
Když se ve škole neučí, znamená to, že jsou prázdniny. Když jsou prázdniny, mohou je děti ve věku
od šesti do jedenácti let strávit v Muzeu umění a designu v Benešově. První den letošních podzimních prázdnin přišly právě sem, aby jej prožily ve společnosti zde vystavených obrazů, plakátů,
šperků, i poslechem tematicky laděných pohádek. A také se svou fantazií, která vedla jejich ruku
při vlastní tvorbě, inspirované právě probíhajícími výstavami, ať už to byly plakáty Jana Schmida
nebo objekty - šperky Karly Olšákové. Děti se nejprve seznámily vzájemně, potom i s jednotlivými
expozicemi muzea. Vyzkoušely si, jak pracovat s různými materiály nebo jak ztvárnit příběhy, ukryté ve vystavených dílech. Nezlobily, hrály si.
• BENEŠOVSKÁ DIABOLKA v sobotu 19.
listopadu od 8.00 hodin - I. kolo soutěže
pro děti ze střeleckých oddílů. (Info a přihlášky u I. Růžičkové).
O(BENEŠOV)
PRIVATIZACI
BYTOVÝCH DOMŮ
- Sál Městského divadla
• VÝSTAVA 2/2 DIPLOMANTI VŠUP - Muzeum umění a designu zve na výstavu KARLY
OLŠÁKOVÉ - autorka vytváří šperky,volným inspiračním zdrojem pro vystavený projekt jí
byla kniha Alenka v kraji divů a za zrcadlem - výstava potrvá do 16. listopadu.
Na Poště v Benešově praskal v pondělí
24. října večer ve švech. Mnozí se navíc
do sálu vůbec nevešli. Radnice tu totiž
uspořádala veřejnou besedu na téma
privatizace bytových domů, což je nyní
mezi Benešáky tématem číslo jedna.
• TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ - Muzeum Podblanicka připravuje pro svou pobočku
v Benešově, Malé náměstí 74 tradiční výstavu betlémů, která se uskuteční v termínu od 24.
listopadu do 7. ledna - pokud tedy patříte ke sběratelům betlémů nebo se přímo zabýváte
jejich výrobou a chcete se o radost z těchto vánočních skvostů podělit s veřejností, ozvěte se
laskavě na telefonní čísla 317 723 419, 739 203 301 nebo na e-mail: Muzeum-Podblanicka@
quick.cz, případně na [email protected]
ČERČANY
11. listopadu od 19.00 hodin
BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA
12. listopadu od 19.00 hodin
ALOIS NEBEL
19. listopadu od 19.00 hodin
DRIVE
NEVEKLOV
11. listopadu od 20.00 hodin
OŠETŘOVATEL
18. listopadu od 20.00 hodin
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
VOTICE
12. listopadu od 20.00 hodin
BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA
19. listopadu od 20.00 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
SEDLČANY
11. listopadu od 20.00 hodin
ZROZENÍ PLANETY OPIC
12. listopadu od 20.00 hodin
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
18. listopadu od 20.00 hodin
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
19. listopadu od 20.00 hodin
ALOIS NEBEL
-if-
ANGLIČTINA s Jiskrou - ANGLIČTINA pro život
díl IV.
Víte, že český jazyk a anglický jazyk
mají společných asi 7.000 slov?
Tato slova všichni znáte, jen nevíte,
že jsou významově shodná
v češtině i v angličtině.
Jiskra vám tato slova připomene.
K nejzákladnějšímu dorozumění v každém jazyce stačí znát 300 slov a jeden
až tři základní časy. Naší ambicí je povzbudit čtenáře, kteří se anglicky nikdy
neučili, či chronické začátečníky ke studiu jazyka. Anglické časy vás učit vůbec
nebudeme. Pokud opravdu chcete začít se studiem angličtiny, určitě si je nastudujete sami. Říci anglicky „já jsem“, „ty jsi“ je dnes součástí toho nejzákladnějšího základního vzdělání bez ohledu na věk.
Zkuste s námi prvních šest slov. Určitě je všichni dobře znáte.
česky
adresa
banka
konverzace
formalita
materiál
styl
anglicky
adress
bank
conversation
formality
material
style
výslovnost
‘dres
bǽ:nk
konv ‘seišn
fo:‘mǽl ti
m ‘ti ri l
stail
• BENEŠOVSKÉ KNIŽNÍ NAKLADATELSTVÍ EMAN vydalo novou knihu Pavla Rejchrta Světlo tmou zjizvené, 176 stran, doporučená cena 248Kč, při objednávce u nakladatele 199Kč - objednávky v novém internetovém obchodě http://eman.evangnet.cz, (kdo už
u Emana objednával, nemusí platit předem, ale fakturou po dodání knih) nebo na adrese
Husova 656, 256 01 Benešov, tel. 317 722 215.
• VÁNOČNÍ BAZAR V MOKRÉ ČTVRTI - v termínu 17., 18. a 19. prosince se v Divadle
DISK DAMU v Praze opět odehraje populární Vánoční bazar v Mokré čtvrti - oblíbené české herečky Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelmová a slovenský režisér Peter Serge Butko opět
pořádají charitativní prodejní bazar, jehož výtěžek bude prostřednictvím Nadace Terezy
Maxové dětem a projektu www.darujspravne.cz Fóra Dárců ČR věnován na dobročinné
účely.
• VÝSTAVA KNIH A PLAKÁTŮ dramatika, režiséra, spisovatele humoristy a výtvarníka
JANA SCHMIDA s názvem „Voni jsou hodnej chlapec, aneb Plakáty a knihy Jana Schmida“, můžete v Muzeu umění a designu v Benešově shlédnout až do 15. listopadu.
• ZNÁMÁ KAPELA IMODIUM, která v roce 2008 vystoupila ve vyprodané O2 Aréně
jako předskokan kanadské zpěvačky Avril Lavigne a jejichž singly bodovaly v českých hitparádách, vám zahraje 18. listopadu od 20 hodin v Atlas music klubu Benešov.
• VÝSTAVA OLEJOMALEB STANISLAVA PŘÍHODY v Muzeu Podblanicka na zámku
ve Vlašimi potrvá do 20. listopadu a je na ní možno vidět poprvé ve Vlašimi větší série
olejových monotypů autora.
• BŘIŠNÍ TANCE v neděli 13. listopadu od 18.00 hodin v Bílém draku ve Vlašimi povede
Lucie Houdková.
• ZÁJEZD NA MUZIKÁL OSMÝ SVĚTADÍL do divadla Kalich pořádá 12. ledna 2012
město Týnec nad Sázavou - závazné rezervace vstupenek nejdéle do 31. listopadu v Turistickém informačním centru Týnec, Klusáčova 2 (budova Společenského centra Týnec)
nebo na tel. čísle 317 729 050, 775 290 032.
e e e
e
VLAŠIM
11. listopadu od 19.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
12. listopadu od 19.30 hodin
ALOIS NEBEL
13. listopadu od 17.00 hodin
OCELOVÁ PĚST
18. listopadu od 19.30 hodin
BASTARDI 2
19. listopadu od 19.30 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
Besedy se účastnili zástupci města v čele
se starostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou,
místostarostou Tomášem Podholou, zástupci advokátní kanceláře Mgr. Jaroslav
Zeman a JUDr. Jan Camrda, kteří městu
pomáhali návrh zásad prodeje připravit.
Nechyběl Ing. Jan Hrachovský, předseda
privatizační komise Rady města.
Cílem besedy bylo sdělit občanům nejdůležitější body návrhu privatizace bytových domů a informovat občany o možnos-
e
BENEŠOV
11. listopadu od 19.30 hodin
ALOIS NEBEL
12. a 13. listopadu od 19.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
11. a 13. listopadu od 17.00 hodin
OCELOVÁ PĚST
17., 19. a 20. listopadu od 19.30 hodin
BASTARDI 2.
• VÝLETU S KČT BENEŠOV se můžete zúčastnit 12. listopadu, tentokrát se půjde z Trhového Štěpánova po zelené značce přes Rataje do Vlašimi (odjezd vlaku v 8.10 z BN).
e
jdeme do kina
ti této privatizace celých bytových domů.
Konkrétní informace, kterých domů by se
tato privatizace mohla týkat, cenové relace prodeje bytů atp. se však přítomní nedozvěděli. „Vše je teprve ve fázi příprav a
návrhů s tím, že bychom chtěli zjistit, zda o
tuto privatizaci je v našem městě zájem. Vše
závisí na jednotlivých nájemcích bytů, jak se
v bytových domech domluví. Jedná se pouze
o nabídku, nikdo není nucen se privatizace
bytu účastnit“ zdůraznil místostarosta T.
Podhola.
Ti, kteří se do sálu nevešli, či se besedy
nezúčastnili, mají možnost získat podklady, které přítomní při besedě dostali,
na webových stránkách města, nebo si je
mohou osobně vyzvednout na podatelně
Městského úřadu.
• FARMÁŘSKÉ TRHY - zabíjačkové hody - poslední Farmářské trhy v tomto roce se budou konat 12. listopadu od 8.00 do 12.00 v areálu pivovaru Ferdinand a budou ve znamení
jelítek, tlačenky, uzeného masa a jiných vepřových pochoutek, samozřejmě nebudou chybět ani jiný sortiment zboží, jako zelenina, vína, keramika, šperky…
A něco navíc. Pokud znáte slovo billboard (čti bilbo:d) neboli česky reklama,
vězte, že je složeno ze dvou slov: bill = účet a board = paluba, tabule.
No řekněte, není ta angličtina nakonec docela snadná a docela zábavná :-))
Za rok to máte s Jiskrou v kapse a navíc máte přece taky ruce a nohy že :-))
Tato a další slova naleznete postupně také na www.jiskra-benesov.cz
NÁBYTEK (kuchyně, komody, postele)
KUTIL (ruční i el. nářadí, spojovací materiál)
PŮJČOVNA NÁŘADÍ (stavební i ruční)
PRODEJ, SERVIS MOTOCYKLŮ
POMŮŽEME A PORADÍME VYTVOŘIT KUCHYŇ VAŠICH SNŮ
Při objednání kuchyně na naší prodejně,
grafický návrh ve 3D provedení ZDARMA.
Benešov, Hodějovského 541, areál sila u restaurace „Na Bejkárně“
otevřeno denně • telefon: 604 500 100 • www.arealbn.cz.
• KREATIVNÍ VÝTVARNÝ A KERAMICKÝ KURZ - MC Hvězdička, Piaristická kolej,
Masarykovo náměstí v Benešově pořádá každou středu od 9.30 do 11.30 hodin tvořivé
dopoledne pro dospělé s hlídáním dětí.
• KAPELA POHODA vás 19. listopadu od 20.00 hodin v Atlas music klubu v Benešově
vrátí do dob 60. - 80. let.
• SVATOMARTNSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD plný světýlek v čele se Svatým Martinem na bílém koni, pořádá v pátek 11. listopadu MC Motýlek Týnec nad Sázavou - start
v 17.00 hodin u MC Motýlek v Okružní ulici - průvod bude plný stanovišť s rozličnými
úkoly, za jejichž splnění děti obdrží sladkosti.
• VÝLET DO BUDAPEŠTI A LÁZEŇSKÉHO MĚSTA GYÖR pořádá město Týnec nad
Sázavou ve dnech 21. až 22. dubna 2012, již nyní si můžete tento zájezd s velmi bohatým
programem rezervovat v Turistickém informačním centru Týnec, Klusáčova 2 (budova
Společenského centra Týnec) nebo na tel. čísle 317 729 050, 775 290 032.
-šeL-
Prodejní výstavu výrobků klientů Diagnostického ústavu sociální péče v Tloskově, která se konala
ve výstavní síni Domu dětí a mládeže v Benešově, navštívilo cca 700 lidí včetně dětí školního i školkového věku. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout i zakoupit výrobky nejen z keramiky, drhané
koberečky a mnoho dalších drobných i větších předmětů. Všichni obdivovali šikovnost, zručnost a
um klientů DÚSP. Vystavené dřevořezbářské výrobky byly skvostné, leč jediné neprodejné.
Text a foto: -šeL-
strana -4-
JISKRA
číslo 45
reality v otázkách a v odpovědích
JAK SE POZNÁ DOBRÁ REALITNÍ KANCELÁŘ?
Ráno 22. října se sešli dobrovolníci z obce Petroupim a Bedrč, staří, mladší i ti nejmenší, aby společně
vysadili 40 stromků třešní podél silnice z Petroupimi do Bedrče. Celá akce proběhla v pracovní a
přátelské atmosféře a nechybělo ani občerstvení. Občanům záleží na úpravě společného okolí, což je
chválihodné.
-jč-
Senátor uplatnil svůj ostrovtip
v autorské soutěži EPIGRAM 2011
31. října 1821 se ve vesničce Borové
nedaleko tehdy Německého, dnes Havlíčkova Brodu, narodil Karel Havlíček
Borovský, jedna z nejvýznamnějších
osobností českých dějin devatenáctého
století. Ačkoliv se dožil pouhých třiceti
pěti let, zanechal po sobě myšlenkový
odkaz, z něhož mnohé platí dodnes.
Jeho politické i literární skutky zůstávají vzorem ryzího vlastenectví, odvahy a obětí, včetně oběti nejvyšší – vlastního života.
U příležitosti 190. výročí narození
Karla Havlíčka Borovského vyhlásil
Syndikát novinářů České republiky autorskou soutěž Epigram 2011, kterou
obeslalo 95 tvůrců celkem téměř 850
pracemi. Je potěšitelné, že mezi autory z celé republiky se objevilo i jméno
Karla Šebka z Neveklova a dvojnásob
potěšitelné je, že se jeho jméno objevilo
i mezi oceněnými pracemi v kategorii
„Střípky“. Vyhlášení výsledků soutěže
proběhlo velmi důstojným způsobem
právě v den výročí narození Karla Havlíčka Borovského 31. října na radnici v
Havlíčkově Brodě.
Proč se do soutěže přihlásil a na dojmy z této akce jsme se zeptali úspěšného autora, senátora Karla Šebka. Řekl
nám:
„O soutěži jsem se dozvěděl náhodně z
internetu. Lákalo mne vyzkoušet si svůj
FIRMA VETOS OCENĚNA
(BENEŠOV) - Ve čtvrtek 13. října
proběhlo slavnostní vyhlášení Firmy
roku 2011 za Středočeský kraj, které
se konalo ve společenském sále Slovanského domu v Praze.
ostrovtip v naprosto anonymní autorské
soutěži a samozřejmě jsem si tajně přál
dobře se umístit. K dílu Karla Havlíčka
Borovského se čas od času vracím, abych
se osvěžil i poučil, neboť i po téměř dvou
stech létech stále živě promlouvá k dnešku. Velkým překvapením pro mne bylo,
kolik je podobně smýšlejících lidí ze všech
koutů naší republiky a ještě větším překvapením bylo, že Karel Havlíček Borovský oslovuje stále i ty nejmladší. Krásné
práce ve sborníku jsou i od žáků osmých
a devátých tříd základní školy. Sborník výběr prací EPIGRAM 2011, který vydal
Syndikát novinářů, doporučuji jako skvělé dílko, které opravdu pobaví i poučí.
• Čím jste do něho přispěl Vy?
„ Inu, troškou do mlýna:
Před volbami hlásá politiků karma:
vše bude dostupné a zdarma.
Po volbách jediným pro občana lékem
je pláč nad rozlitým mlékem.“
Pavel K., Vlašim
Na vašem místě bych v prvé řadě využil reference na realitní kancelář. Nejlépe
samozřejmě od osob, které znáte a jejichž
úsudku důvěřujete. Vybírejte jen takovou
kancelář, která má stálé sídlo, provozní
hodiny, oprávnění k činnosti a zastoupení
odpovědnou osobou (jednatelem u s.r.o.).
Navštivte realitní kancelář v jejím sídle,
protože jenom tak si můžete udělat vlastní
úsudek. Největší chyba při výběru realitní
kanceláře je, když se majitel nemovitosti
orientuje podle výše zprostředkovatelské provize. To je obdobné, jako kdybyste
vybírali advokáta podle hodinové sazby.
Většina realitních kanceláří pracuje s 5%
zprostředkovatelskou provizí. Realitní kancelář by měla být schopna za tuto provizi
nabídnout komplexní rozsah služeb. Důležitým vodítkem může být i dojem, jaký na
Vás udělá návštěva realitního makléře na
úvodní schůzce.
Nebojte se makléři položit otázky ohledně inzerce vaší nemovitosti. Jakou inzerci
Vám nabízí? Jenom na internetu existuje
v současné době cca 140 realitních domén
(adres, kde lze nemovitost inzerovat), ať
vyjmenuje alespoň 10 nejznámějších. Dále
se zeptejte na tiskovou inzerci, v kterých
novinách nebo časopisech inzeruje. Vydává realitní kancelář svůj vlastní magazín?
To je další vodítko výběru. Takovými otázkami vyřadíte spoustu špatných realitních
kanceláří.
Velmi důležitá věc je podpis zprostřed-
kovatelské smlouvy. Kancelář, která nepožaduje podepsat smlouvu, nejedná seriózně. Při případných sporech, je taková
smlouva velice důležitá. Když kupujete
nebo prodáváte automobil, také požadujete
smlouvu. Koupili byste automobil bez dokladu?
Dalším ukazatelem o kvalitě realitní
kanceláře je připravenost makléře z hlediska stanovení nabídkové ceny dané nemovitosti. Už při první návštěvě by Vám měl
makléř přinést tržní odhad vaší nemovitosti. Většina prodávajících má představu, že
lze prodat jejich nemovitost za vyšší cenu,
než je reálné. Jsou realitní kanceláře, které
přistoupí na jakoukoli cenu, kterou klient
požaduje a to hlavně z toho důvodu, aby
získaly další nemovitost do své nabídky,
i když ví, že pravděpodobnost prodeje se
blíží nule. Opravdu profesně dobrá realitní
kancelář na přehnaně vysokou cenu požadovanou klientem nepřistoupí a raději
nemovitost do prodeje nevezme. Představa
prodávajících, že nejdříve zkusí vyšší cenu,
a když se zájemce nenajde, pak cenu sníží,
je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří v
určité lokalitě hledají takovou nemovitost
po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují
a část z nich to považuje za varovný signál
o kvalitě nabízené nemovitosti a ztratí o ni
zájem. To samé platí i v případě, kdy nemovitost nabízí více realitních kanceláří.
Nejlépe je spolupracovat po určitou dobu
s jednou realitní kanceláří.
Neopomíjejte ani skutečnost, zda je
kancelář členem profesního sdružení, jako
je Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR). Každý člen asociace je
povinen absolvovat vzdělávací program, je
povinně pojištěn, je pravidelně informován
o novinkách v legislativě a má možnost je
konzultovat s právníkem asociace nebo
daňovým poradcem. ARK ČR má vlastní
institut rozhodčího řízení. Členové ARK
ČR mají možnost pracovat v odborných
sekcích jako je např. komora dražebníků či
komora správců nemovitostí a využívat od-
• Nějaký komentář pro naše čtenáře?
„Komentovat to raději nebudu, jen
bych dodal, že podle mne satirické pojmenování dnešních nešvarů může být
jeden ze způsobů, vedoucích k jejich nápravě. Bohužel je stále co napravovat, a
tak jsme chtě nechtě stále pokračovateli
myšlenek Karla Havlíčka Borovského.“
borné zázemí těchto komor. Naše realitní
kancelář EVROPA je samozřejmě členem
ARK ČR.
Závěrem si Vás dovoluji upozornit na
pár důležitých věcí. Postupujte vždy uvážlivě, s rozmyslem, před podpisem jakéhokoli
dokumentu. Text si důkladně pročtěte, nic
nepodepisujte pod tlakem a v časové tísni.
Seznamte se důkladně nejen s vašimi právy, ale i povinnostmi. Věnujte pozornost
případným sankcím, které z dané smlouvy
mohou být vůči Vám uplatněny, jestliže porušíte smluvní podmínky.
František Vilimovský, jednatel realitní kanceláře
EVROPA v Benešově.
Své dotazy do Realitní poradny
zasílejte na adresu
Jiskra, Žižkova 2040, Benešov
e-mail: [email protected]
nebo přímo do realitní kanceláře
EVROPA RK BENEŠOV
Tyršova 2260, 256 01 Benešov
e-mail: [email protected]
KOLNA Netvořice dává na vědomí
SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
VI. ročník se koná
v pátek 11. listopadu od 17.30 hod.
sraz účastníků v ulici Nová 216
(před domem u Bobků)
PŘEDNÁŠKA - STŘEDNÍ ČÍNA
vyprávět bude Libor Kubica
v sobotu 12. listopadu v 17 hodin
U Kočky za komínem
JAN SCHMID
DIVADELNÍK ? GRAFIK ? SKLÁŘ!
Setkání v rámci výstavy Jana Schmida
pondělí 14. listopadu v 17 hod.
Muzeum umění a designu Benešov
hosté:
Jan Schmid
Maxim Velčovský
Milan Hlaveš
KONCERT DAGMAR VOŇKOVÉ
čtvrtek 17. listopadu v 17. hod.
Muzeum umění a designu Benešov
U příležitosti Dne boje za svobodu a
demokracii.
připraveno ve spolupráci:
s Konfederací politických vězňů Benešov
vstup volný
Děkujeme za rozhovor.
-r-
Společnost VETOS se umístila v
první desítce z 350 přihlášených firem. Ředitel Václav Větrovec převzal z
rukou organizátorů certifikát finalisty. Tato prestižní soutěž, která se koná
pod záštitou Hospodářských novin a
jejímž garantem je Hospodářská komora, zaznamenala rekordní počet
přihlášených. Oproti minulému roku
se zvýšil počet přihlášek o 42 %!
Klára Skarytková
marketing manager
Nádražní 2040, Benešov
HLEDÁ LEKTORA
NA ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
podmínka:
Žáci Základní školy Benešov, Dukelská připravili ve výstavním sále Domu dětí a mládeže zajímavou
výstavu nejen pro žáky ostatních škol, ale pro širokou veřejnost. Jedná se o výstavu velkoformátových fotografií zvětšených přírodnin, které pořídili žáci osmých tříd novou stereolupou. Ta jim byla
slavnostně předána na jaře letošního roku jako odměna za účast v soutěži Chyť svůj sen (Dream
Cather). Výstavu zahájila v pondělí 1. listopadu ředitelka školy PaedDr. Hana Procházková a potrvá
do 11. listopadu. Výstavou provázejí žáci, kteří se projektu zúčastnili, s přístrojem pracují a jsou i
autory snímků.
vyšší odborné vzdělání
(se zaměřením na silniční dopravu)
střední vzdělání s maturitou
(se zaměřením na silniční dopravu)
VHODNÉ PRO DŮCHODCE
kontakt: 317 726 444, 737 916 753
stálé slevové akce • klubová slevová karta
129e.2/(.&(
YåH]DLQWHUQHWRYpFHQ\
Tyršova, Benešov • telefon: 317 705 252
67ŐÌ%52
8ä/(&+7,/É2&(/
číslo 45
JISKRA
strana -5-
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL • EZOTERIKA • GRAFOLOGIE • FILOSOFIE
SVĚTOVÁ MOUDROST • VYUŽITÍ MĚSÍČNÍCH FÁZÍ • ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
dorůstající Měsíc
čtvrtek 10. listopadu
couvající Měsíc
dorůstající Měsíc
+2526.23
na tento týden sestavila zkušená
astroložka Eva
býk (kořen - země)
východ
7:07
15:58
západ
16:25
6:46
nezalévejte pokojové rostliny
připravte si dřevo na zimu
začněte zdravě hubnout
pátek 11. listopadu
býk (kořen - země)
východ
7:08
16:32
západ
16:24
7:49
zavařujte a konzervujte
zkuste se zbavit zlozvyků
umyjte dřevěný nábytek
sobota 12. listopadu
blíženci (květ - vzduch)
východ
7:10
17:13
západ
16:23
8:48
pijte mléko se skořicí
relaxujte v bylinné koupeli
prodejte zbytečné věci
neděle 13. listopadu
blíženci (květ - vzduch)
východ
7:11
18:03
západ
16:21
9:42
uvařte si květák
věnujte se péči o ruce
vyvětrejte peřiny
pondělí 14. listopadu
blíženci (květ - vzduch)
východ
7:13
19:01
západ
16:20
10:29
jezte čerstvou zeleninu
bojujte proti škůdcům
seznamujte se s novými lidmi
úterý 15. listopadu
rak (voda - list)
východ
7:15
20:06
západ
16:19
11:08
večer prožijte v klidu domova
uvařte si čaj z meduňky
nesušte prádlo
středa 16. listopadu
rak (voda - list)
východ
7:16
21:15
západ
16:17
11:41
dejte si k obědu těstoviny
použijte krém s třezalkou
neprořezávejte stromy
nyní i na internetu
www.astrohled.cz
2. listopadu
(první čtvrt - 17:38)
10. listopadu
(úplněk - 21:16)
25. listopadu
(novoluní - 7:10)
18. listopadu
(poslední čtvrt - 16:09)
LISTOPAD - PLÍCE
Podle tradiční čínské medicíny jsou
v listopadu nejvíce ohroženým orgánem plíce. Hlen v plicích vzniká obvykle v důsledku oslabení trávicího
traktu. Hlen se může shromažďovat
v plicích a způsobovat tam dušnost,
kašel nebo astma. Rozlišujeme hleny
vznikající z horka a z chladu.
Hleny z horka jsou charakteristické
svou žlutou, zelenou až krvavou barvou a lepkavou nebo hustou konzistencí. Hlen se může dostat až do lebečních
dutin a způsobit jejich zánět. Hleny z
horka léčíme konzumací vhodných
potravin: bílá ředkev daikon, kopřivy,
ředkvičky, řeřicha, tofu, mořské řasy,
švestky umeboši, bambusové výhonky,dušené hrušky, meruňky. Pijeme
zelený čaj. Vyhýbáme se mléčným, zahleňujícím výrobkům.
Hleny z chladu se projevují masivním vykašláváním průhledných až
bělavých hlenů.Přidává se zimnice a
třesavka.
Vhodné potraviny jsou: zázvor(možné použít při akutním astmatickém
záchvatu), zeleninové a kuřecí vývary, pórek, zelí, česnek, řeřicha, ovesné
vločky, ječmen, kurkuma, kardamon,
cayenský pepř. Opět bychom měli vynechat mléčné výrobky.
Šťávy a sirupy na odhlenění:
• cibulová šťáva - šťávu smícháme s
medem nebo cukrem
• bílá ředkev - vydlabeme, vnitřek naplníme 3 lžičkami medu a pomocí pletací jehly ředkev propíchneme a uložíme ji do sklenice, kterou dáme blízko
topení. Každé 1 - 2 hodiny užíváme
lžíci vyteklého sirupu.
• černá ředkev -oloupeme, nakrájíme
na kolečka, smícháme s medem a necháme přes noc stát. Užíváme 3-4 lžíce
denně.
citronová šťáva - smícháme s medem
a zázvorem a přelejeme vroucí vodou
-AM-
Prezentace nového OptoCentra
(BENEŠOV) - Ve čtvrtém patře polikliniky ve Vlašimi bylo nedávno nově
otevřeno oddělení oční chirurgie OptoCentrum. Prioritně je toto centrum zaměřeno na plastické operace
horních a dolních víček.
Během měsíce září se v salonku hotelu Pošta uskutečnil seminář s prezentací
výše zmíněných operací. Semináře se zúčastnili pozvaní oční lékaři MUDr. Pavel
Dvořák a MUDr. Magdalena Rajdlová,
zástupci kosmetických salonů a zájemci,
převážně ženy, z řad veřejnosti.
Seminář zahájil D.Křížek, který cca dvaceti zúčastněným prezentoval kliniku,
představil operatéry výše zmíněné kliniky a seznámil přítomné s ceníkem jednotlivých operačních výkonů. PharmDr.
Tomáš Hubík hovořil o průběhu a výsledku operací očních víček, o další nabídce OptoCentra jako je např. odstranění
bradaviček nebo aplikace kyseliny hyaluronové (výplň vrásek), což je látka přírodního původu, je součástí kožní vrstvy
(škáry) a zabezpečuje hydrataci kůže,
případně Botulotoxinu A, jenž uvolní stažené mimické svaly a tak potlačí tvorbu
vrásek. Pacientka Helena Kubatová, která
operaci víček již podstoupila, informovala o průběhu operace a odpovídala na
dotazy.
V závěru akce proběhlo losování. Leona
Benková vyhrála slevovou poukázku na
operaci v hodnotě 500 Kč. Velký zájem
byl o bezplatnou konzultaci o stavu víček
a o vhodnosti operace. Některé ženy si již
den
fáze měsíce
stříhání, mytí
na místě domluvily termín operace.
Pro zájemce (ženy i muže), kteří se
nemohli zúčastnit semináře v Benešově, připravilo vlašimské OptoCentrum
další seminář, který se uskuteční již tento čtvrtek 10. listopadu od 17.00 hodin
ve Vlašimi, v prostorách restaurace Na
Mlíkárně, Blanická ulice 816. Seminář
proběhne v podobném duchu, krom
toho se zde MUDr. Drahomíra Varchalová bude v rozšířené míře věnovat otázce
aplikace výplní v oblasti obličeje pomocí
kyseliny hyalurové a botoxu. Všichni jsou
srdečně zváni. Více na: http://www.pharmedic.cz
-if-
2. prosince
(první čtvrt - 10:52)
Tip na tento týden
SKOŘICE
Skořicovník je strom, který
dorůstá do výšky až 10 metrů.
Svůj původ má v Asii, pěstuje
se na Cejlonu, v Číně, na Jávě a
v dalších tropických oblastech.
Skořice patří k zázračným
přírodním léčivům. Má výbornou
chuť, povzbuzuje chutě k jídlu,
příznivě působí na zažívání, proti
průjmům, kolikám, nevolnostem
a nadýmání.
Vzhledem k dezinfekčním a
antibiotickým účinkům se využívá
i jako prostředek proti nachlazení,
kašli a chřipce. Máte rýmu a
škrábe vás v krku? Zamíchejte půl
lžičky skořice do šálku horkého
mléka, přidejte med a vypijte.
Opakujte několikrát denně.
Ohřívací účinek koření příznivě
působí i na bolavé klouby a
uvolňuje napětí ve svalech. Skořici
smíchejte se lžící slunečnicového
oleje a potom jím promasírujte
ztuhlé partie. Máte stále studené
nohy? Smíchejte 2 lžičky hnědého
cukru s 1 lžičkou skořice a
důkladně touto směsí třete nohy.
Koření stimuluje reflexní zóny a
bude vám příjemně teplo.
Poslední dobou se také toto
koření doporučuje diabetikům.
Při pravidelném užívání má totiž
skořice pozitivní vliv na hladinu
krevního cukru. Příznivě působí
u žen, zmírňuje menstruační, ale i
přechodové potíže.
Skořice je v podstatě jeden
z nejuniverzálnějších léků s
mimořádným spektrem účinků.
Nedoporučuje se ve větším
množství těhotným ženám a může
také způsobit alergickou reakci.
Tel.: 906 7
7 0 60 70
Beran
Býk
20. 4.-20. 5.
Přátelé vám dají jasně najevo, že vás plně podporují v novém
vztahu. Budete překvapeni reakcí
některých z nich. Prostě byste to od
nich nečekali.
více na tel.: 906 70 60 70
Blíženci
21. 5.-21. 6.
Budete přemýšlet nad důležitou věcí. Takové rozhodnutí byste
ale neměli dělat sami. Bylo by dobré si nechat poradit od partnera,
jenž má zkušenosti.
více na tel.: 906 70 60 70
Rak
22. 6.-22. 7.
Vaše nadšení pro práci mírně opadne, ale nebojte se,
nebude to žádná tragédie. Uděláte si alespoň klidnější týden, který
strávíte hlavně s rodinou.
více na tel.: 906 70 60 70
VOLEJTE ZDARMA
a vyberte si vlastní ASTROLOŽKU!
Tel.: 800 700 750
Lev
23. 7.–22. 8.
Lidé s dobrodružnou povahou budou mít velice dobrý týden.
Bude pro ně totiž naplněný adrenalinem, což je bude bavit. I práce
jim půjde docela od ruky.
více na tel.: 906 70 60 70
Panna
23. 8.–22. 9.
Prolomíte chlad ve vztahu,
který vás poslední dobou ubíjel.
Budete zase sami sebou a to vám
dodá dostatek energie ke zvládnutí práce, která vás čeká.
více na tel.: 906 70 60 70
Váhy
23. 9.–23. 10.
Budete pracovat na svém
žebříčku hodnot, který je potřeba
pozměnit. Alespoň tak vám to naznačil partner a vy mu budete chtít
vyhovět. Bude to těžké.
více na tel.: 906 70 60 70
Štír
PLASTICKÉ
OPERACE VÍČEK
21. 3.-19. 4.
S kolegou se sblížíte více,
než by bylo na spolupracovníky
zdrávo. Nejprve se budete zdráhat, ale dojde vám, že je vám spolu
dobře, a tak to chcete.
více na tel.: 906 70 60 70
24. 10.–22. 11.
Nový milostný vztah sice
myslíte vážně, ale nehodláte se do
něj vrhnout úplně bezhlavě. Rádi
byste se trochu rozkoukali a nic
tentokrát neuspěchali.
více na tel.: 906 70 60 70
odstranění bradavic,
znamének a vrásek
MÁ JINOU, NEBO SE MÝLÍTE?
(Botox, výplně)
Pomohu vám tuto situaci objasnit,
zavolejte mi! Kartářka Dagmar na
tel.: 906 706 070
nově otevřené
Střelec 23. 11.–21. 12.
OPTOCENTRUM Vlašim
Při plnění pracovních povinností narazíte na starého známého a zapovídáte se. Od této
chvíle se budete opět stýkat častěji, což vás skutečně těší.
více na tel.: 906 70 60 70
Zaváděcí ceny, krátké lhůty,
operatéři s dlouholetou praxí.
tel: 606 422 474
e-mail: [email protected]
web: www.pharmedic.cz
Kozoroh 22. 12.–19. 1.
trvalá
operace na těle
větrání
péče o nehty
depilace
čtvrtek ÚPLNĚK 21:16 neutrální den
neutrální den
velmi špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
pátek
špatný den
Zapracujete na tom, abyste uskutečnili své dřívější plány.
Najednou budete mít plné ruce
práce, abyste uspokojili všechny
blízké lidi kolem sebe.
více na tel.: 906 70 60 70
Vodnář
Ú +1
neutrální den
neutrální den
velmi špatný den
špatný den
nejlepší den
sobota Ú +2
neutrální den
neutrální den
výborný den
špatný den
velmi špatný den špatný den
neděle
Ú +3
neutrální den
neutrální den
výborný den
špatný den
velmi špatný den špatný den
pondělí Ú +4
neutrální den
neutrální den
výborný den
špatný den
velmi špatný den špatný den
úterý
Ú +5
velmi špatný den
velmi špatný den
výborný den
velmi špatný den
neutrální den
špatný den
středa
Ú +6
velmi špatný den
velmi špatný den
výborný den
velmi špatný den
neutrální den
špatný den
20. 1.-18. 2.
V práci se naskytne příležitost si trochu oddechnout. Buď
budete někam posláni, nebo bude
někam poslán váš šéf. To se vám
zrovna bude dost hodit.
více na tel.: 906 70 60 70
Ryby
19. 2.-20. 3.
V kariérní oblasti se vám
může dařit. Máte štěstí na správné
lidi a umíte to s nimi. Doma to však
vypadá, že to spolu nezvládáte. Nemáte trpělivost.
více na tel.: 906 70 60 70
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min./70Kč vč DPH,
www.platmobilem.cz
strana -6-
JISKRA
O 102.PLUKU A BENEŠOVSKÝCH KAMARÁDECH (I)
Od roku 1884 až do roku 1949 byl, kromě let druhé světové války a okupace, v
Benešově posádkou jediný vojenský útvar
- 102. pěší pluk, roku 1919 přejmenovaný
na 48. pluk Jugoslavia.
102. pluk vznikl administrativním úkonem. Roku 1883 byl každému z 80 pluků
rakousko-uherské armády vzat jeden prapor a z takto získaných praporů bylo vytvořeno 22 nových pluků, mezi nimi i 102.
pěší pluk. Původně byl složen jen z vojínů
a důstojníků maďarské a částečně slovenské národnosti. Téhož roku bylo zřízeno
doplňovací velitelství a velitelství náhradního praporu v Benešově. Pod něj spadaly okresy Benešov, Milevsko, Sedlčany a
Příbram. Pluk byl posádkou v Bratislavě a
tam taky roku 1883 nastoupili první čeští
rekruti. Aktivní vojenská služba v posádce trvala tehdy tři roky, pak následovalo
sedm let zálohy a dva roky zeměbrany. Vojín dostával šest krejcarů denně (např. na
leštidlo na boty, na nitě), pak tzv. geldtag
- na pět dní tři šestáky, pět porcí chleba a
dva balíčky tabáku na osm dní. Ten nekuřáci hned prodávali civilům, aby měli na
večeři, kterou si každý musel obstarat ze
svého, takže mnozí šli spát hladoví. Ráno
se vojáci zahřáli černou kávou, obědvali
polévku a kousek masa s knedlíky. Někdo
menáž docela chválil, většina ji haněla.
Výrazným prvkem uniformy stodruháků byly zelené výložky a žluté knoflíky.
Velitelem pluku byl svobodný pán Stankowicz a majitelem svobodný pán von
Katty. Tak vznikla pro stodruháky přezdívka kačenky, kterou je škádlila pražská
děvčata. Kapelníkem pluku byl Franz Lehár, otec slavného skladatele operet. Složil
pro pluk pochod a za signál byl zvolen pochod z opery Carmen se slovy Stodruhej
regiment zelený vejložky má. Ale nejoblíbenější písní stodruháků byl popěvek Já
jsem Honza bábinej. Dokázal povzbudit i
výcvikem nebo bojem zdecimované mužstvo.
V září roku 1884 byl pluk přemístěn do
Prahy a určena mu karlínská Ferdinandova kasárna. Za necelý rok byl pluk úplně
český, mužstvo i důstojnický sbor. Pluk byl
rozdělen na tři části. Druhý a třetí prapor
zůstal v Praze, čtvrtý přešel do Benešova
a první prapor byl převelen do Gorodži
v Bosně. V Benešově byla posádka rozmístěna na několika místech: Na Flusárně, Na Papouškovom ve Vlašimské ulici,
Na Koníčku v Táborské, Na Havelkovom
v Zámecké, na Nové hospodě v Pražské.
Teprve roku 1885 byla postavena kasárna
(v Táborské ulici) a prachárna na polích V
Šibřinkách.
Posádka i důstojnický sbor se účastnily
benešovského společenského života, plesů, promenádních koncertů, efektní byl
například pohřeb plk.Lewalda roku 1904.
Vojáci pomáhali při hašení požárů a mnoho životů a majetku zachránili při povodni roku 1906. Benešovský advokát Fr. Veselý však ve vzpomínce roku 1935 říká, že
důstojnický sbor byl proněmecký, uzavíral
se do sebe a ani benešovští občané se příliš
o navazování styků nesnažili.
Své národní smýšlení vojáci 102. pluku
prokázali při demonstracích v Praze roku
1897. Rozkaz střílet do demonstrantů splnili tak, že nebyl zasažen ani jediný. Po
návratu do kasáren se na ně s výkřikem
tschechische Verräter (čeští zrádci) vrhli němečtí pionýři. Bitku zpacifikoval až
zásah polních myslivců. Roku 1912 došlo ke konfliktu při transportu záložníků
102. pluku z Benešova do Mostaru. Vojáci
odmítli splnit jakýsi rozkaz praporečníka
Dědka a někteří mu dokonce nadávali.
Hned po příjezdu do Mostaru byl oddíl
obstoupen a odveden do vězení. Vojenský
soud potrestal svobodníka Petrželku třemi roky vězení, desátník Hrdlička a vojín
Vaněček dostali dvouletý trest. 67 záložníků bylo potrestáno 30 a 15 dny vězení.
Po vyhlášení mobilizace 31. července
1914 rukovali záložníci do Benešova, zde
byli narychlo vystrojeni, sestaveni do polních praporů a 6. srpna odveleni na frontu. Krvavým křtem prošel 102. pluk hned
v září na hranicích Srbska. Vojáci byli už
před vlastním bojem vyčerpáni dlouhým
pochodem, důstojníci se chovali surově,
platilo ,,hůl a facka.“ Vojáka vyhnali z
pracně vyhloubeného okopu a zabrali ho
pro sebe. Podle vzpomínek jednoho z nich
setnina zahájila přechod Driny 8. září ve
čtyři hodiny ráno ještě za tmy. Po vylodění
museli proběhnout nekrytou pláž, prodírat se lánem kukuřice, jejími dřevnatými
stvoly se museli prosekávat bajonety. Celý
den zůstali bez stravy a padali vyčerpáním. Následný ústup přes řeku byl chaotický. Do pontonu se natísnilo až čtyřicet
vojáků a přetížené lodě se staly snadným
terčem dobře zastříleného srbského dělostřelectva. Pionýři natáhli přes řeku lano a
také tak ručkováním se vojáci dostávali na
rakouský břeh. Velitel plukovník Nickerle byl katastrofou zdrcen. Sám pomáhal
tonoucím vojákům, nakonec se vyčerpán
zachytil kmene a před utonutím ho s nasazením života zachránil jeden pionýr. Takové štěstí neměl plavecký závodník npor.
Čapek. Ráno 9. září se pokusil přeplavat
Drinu, ale v poslední třetině utonul.
Statistika bitvy na Drině byla děsivá.
Z 4.000 vojáků pluku jich 2.500 utonulo,
další byli zajati a zachránilo se jich pouze
700. Ze setniny našeho pamětníka zůstalo
23 mužů z 269. Tragedie byla zobrazena v
písni.
Tam na břehu řeky Driny,
kde se stéká se Sávou,
tam ztratila země česká
mnohou duši předrahou
Osmého měsíce září,
to za slunce východu,
před Drinou se brání vojsko
stodruhého praporu
Do Srbska na rozkaz vtrhli
zasypáni střelami
nepřátelé (naši bratři) v divém zmatku
dovnitř země prchali
A tam v poli kukuřičném
postup náš zastaven byl
tam zanechal pluk stodruhý
výkvět krásných mladých sil
V květnu 1915 došlo v Benešovské
posádce k vážnému incidentu. Vojáci určení k odjezdu na frontu se bouřili proti
brutálnímu chování důstojníka. Jeden z
nich, vojín Josef Kudrna, byl obžalován ze
vzpoury a na cvičišti v Motole popraven.
Velení armády obviňovalo české pluky z
číslo 45
nespolehlivosti a z toho důvodu byl také
102. pluk přeložen z Benešova do maďarské Bekes-Csaby. Vyvolalo to velkou
nevoli u vojáků i u obyvatel Benešova.
Po vyhlášení Československé republiky
se prapory umístěné v Srbsku zbavily německých důstojníků, přihlásily se nadšeně
k samostatnému státu. Své služby nabídly
městu Rumy a s ním udržoval přátelské
styky i následný 48. pluk.
(POSTUPICE) - 22. října proběhla v poprvé i Míra Vender s kremrolemi.
Sešli se nám troje vanilkové rohlíčpostupnické sokolovně už třetí soutěž v kuchařském umění. Tentokrát ky, dvoje masarykovo cukroví a dvoje
rumové půlměsíčky. Ale ač stejné, byly
bylo tématem vánoční cukroví.
Dvacet soutěžících přineslo v sobotu
odpoledne své cukroví, rozdali vzorky porotě a zároveň do poroty zasedli
- tentokrát byli soutěžící zároveň porotci. Při bodování bylo opravdu těžké
rozsoudit, které cukroví je to nejlepší.
Ale vyhrát může jen jeden. Přesto, že
trubičky plněné pařížským krémem
dlouho vedly (Eva Venderová), košíčky
Blanky Suché je nakonec porazily. V divácké soutěži zvítězil Jarda Andr, který
měl skutečně výborná medová kolečka.
Ale pozor, hospodyňky, nebyl to jediný
muž v soutěži. Již tradičně se zúčastnil
Luděk Turek s cukrovím boží milosti a
Porota v akci.
1.060.000 Kč
ČERČANY
Družstevní byt 2+kk, 1. NP
panelového domu
po rekonstrukci, 47 m2, dobrý stav.
310.000 Kč
ŽIVOHOŠŤ
Dřevěná chata 2+1 s terasou,
na kamenném základu, pronajatý pozemek, elektřina.
460 000 Kč
ČESTÍN
Chalupa
3+kk na pozemku
334 m2, k rekonstrukci,
studna, sklep, dřevník.
994 Kč/m2
MĚSTEČKO
Stav. pozemek 1.350 m2,
studna, elektřina, již postavena
základová deska.
59 Kč/m2
BĚLOKOZLY
Pozemek 14.278 m2, v ÚP
vedeno jako pole, v mírném
svahu, příjezdová cesta.
4.192.482 Kč
BENEŠOV, TYRŠOVA
Prostorný byt 4+kk/L v2 novém
bytovém domě, 128 m , možnost objednat nadstandard.
1 590 000 Kč
BENEŠOV, VNOUČKOVA
Pěkný byt
2+kk po rekonstrukci, 48 m2, v 8. patře panelového domu po rekonstrukci.
1 300 000 Kč
PECERADY
Novostavba zděné chaty
3+kk, pozemek 610 m2, studna, elektřina, podsklepeno.
1.598.000 Kč
SEDMPÁNY
Zrekonstr. chalupa
2+1 na
poz. 419 m2, vrtaná studna,
jímka, k rekreaci i trv. bydlení.
155 Kč/m2
ČERČANY
Pozemek 7716 m2 pro budoucí
komerční využití, IS v blízkosti,
zažádáno o změnu ÚP.
1.600 Kč/m2
ZAJEČICE
Oplocený stav.pozemek 500 m2,
všechny IS na hranici, příjezdová
cesta.
899 000 Kč
VLAŠIM
Pěkný byt 2+1 v 2osobním
vlastnictví, 53 m , po celkové
rekonstrukci, výborný stav.
1.398.000 Kč
VOTICE
Slunný
cihlový byt 3+1/2B, 67
m2, DV-možný převod, plast.
okna, nová střecha, stoupačky.
1.350.000 Kč
POPOVICE
Udržovaná chalupa 2+1 2s novou
střechou, zahrada 526 m ,
stodola, studna.
1.699.000 Kč
TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Velký RD 2+kk, zahrada 700 m2,
nová střecha a rozvod vody a
elektřiny, krb.
761 Kč/m2
BOŘKOVICE
Zasíťovaný pozemek 7.244 m2
s potůčkem a dvěma rybníky.
451 Kč/m2
BOŘEŇOVICE
Pěkný stavební
pozemek
1.170 m2, v klidné části obce,
rovinatý, elektřina.
RD Benešov do 4 mil.
RD Benešov a okolí
RD Benešov k rekonstrukci
RD Vlašim a okolí do 3,5 mil.
RD Vlašim/novostavba
RD Votice a okolí do 3,8 mil.
RD 4+1 Čerčany
RD Sázava do 4 mil.
RD Sedlčany
RD Týnec nad Sázavou
RD v okolí Votic do 3 mil.
RD Zruč nad Sázavou do 3,8 mil.
Chalupa v Posázaví KH,BN
Chata u řeky Sázavy nebo Blanice
-Rn-
Košíčky porazily trubičky
1.148.000 Kč
TÝNEC N. SÁZ. - BRODCE
Novostavba bytu 2+kk/B ve 2.
patře moderního
pavlačového
domu, 64,1 m2, DV.
Byt 1+1 Týnec nad Sázavou do 900 tis. Kč
Byt 2+kk Týnec nad Sázavou do 1,1 mil.
Byt 3+1 Týnec nad Sázavou, s balkonem do 1,8 mil.
Byt 3+kk Benešov
Byt 3+1 Bystřice u Benešova
Byt 2+kk Bystřice u Benešova do 1,4 mil.
Byt 2+kk Sedlčany
Byt 1+1 Vlašim do 1 mil.
Byt 3+1 Vlašim s balkonem
Byt 2+1 nebo 2+kk Vlašim
Byt 2+1 Votice do 1,5 mil.
Byt 3+1 Votice s balkonem do 1,9 mil.
Byt 3+1 Sázava
Byt 3+1 Čerčany
Kromě srbského bojiště byl pluk nasazen na východní frontě v Haliči (1915),
v Itálii (1916) a v Tyrolích (1918). Po vyhlášení Československého státu byly jeho
prapory nasazeny do pohraničních oblastí
a zúčastnily se bojů proti agresi maďarské komunistické republiky na Slovensko.
Pluk dostal název Československý pěší
pluk č. 48 Jugoslavia.
jiné. Zajímavé bylo cukroví „chrastí“ z
rohlíků a výborné byly i diváky vysoce
ceněné sněhové půlměsíčky s krémem.
Soutěž se odehrávala za hojné účasti diváků, kteří si přišli na své při ochutnávce. Ochutnávali jsme i kuličky rafaelo,
linecká srdíčka, kornoutky s krémem,
vinné čtverečky, plněné rohlíčky.
Sladké odpoledne se nám vydařilo.
Tak co příště? Sledujte naše stránky
www.divadlopostupice.stranky1.cz a
můžete se také zúčastnit - další soutěž
bude opět za rok.
Za Ochotnický divadelní spolek PoMgr. Blanka Jíšová
stupice
číslo 45
JISKRA
strana -7Areál BN s.r.o.
Hodějovského 541, 256 01 Benešov
telefon: 604 500 100, e-mail: [email protected]
www.arealbn.cz
NABÍZÍME PRONÁJEM NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR - ZAŘIZUJE RK EVROPA
AKTUÁLNĚ: 120m2 KOMPLETNĚ ZAŘÍZENA PRODEJNA „ZVÍŘECÍ KRMIVO A POTŘEBY“
WHO
.699,cena 1
.798,cena 1
99,cena 3.5
KANCELÁŘSKÉ KŘESLO
(černá koženka)
PC STOLEK S NÁSTAVCEM
JÍDELNÍ SOUPRAVA (masiv - borovice)
99,cena 4
• Velký výběr kuchyní
ceny od 2.000Kč
NOVINKA
JÍDELNÍ ŽIDLE MILÁNO
(barba bílá a černá)
• Jídelní set (stůl + 4ks židle)
ceny od 3.650Kč
• Dětské pokoje
ceny od 2.350Kč
• Sedací soupravy
3.910,cena 2
3.890,cena 2
d 423,cena o
ROHOVKA DONÁTA
velký výběr potahových látek)
NOVINKA - ROHOVKA VISION
velký výběr potahových látek)
DĚTSKÝ POKOJ ALPI
ceny od 6.950Kč
• Postele a pohovky
ceny od 2.400Kč
d 702,cena o
d 594,cena o
3.450,cena 1
OBÝVACÍ STĚNA EXETER
OBÝVACÍ STĚNA INSERT
OBÝVACÍ STĚNA ARAMIS
!!! ŽHAVÁ NOVINKA !!! tvorba kuchyňských linek pomocí 3D programu (vytvoříme kuchyň na míru přesně dle Vašeho přání a potřeb)
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB • ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 9:00 do 18:00 hodin, neděle od 9:00 do 18:00 hodin
WHO
NOVĚ - KRMIVO PRO VAŠE DOMÁCÍ MAZLÍČKY.
cena
• Nářadí
1.265,
.700,-
cena 1
EL. BRUSKA ŘETĚZŮ POW XG1065
3,cena 1
BONO PAŠTIČKA
8,cena 1
!!! VÝHODNÉ CENY !!! - na ruční, elektrické a stavební nářadí
/den
cena 1
AKCE - SADA GOLA 24 DÍLŮ
ruční, elektrické, zednické, pro zahrádkáře
• Barvy & laky
• Spojovací materiál
• Elektromateriál
• Měřidla
• Pracovní oděvy
• Ochranné pomůcky
WHO
.530,-
-
15,
cena 1
PETTY KAPSIČKA SMĚS HARMONIE
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB • ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
• Boxy na auta
• Bourací a vrtací kladiva
• Vrtačky, brusky, stavební pěchy
• Sekačky na trávu, křovinořezy
• Vertikulátory, kalová čerpadla
• Stavební vysavače
• Štípačky na dříví
• Elektrocentrály
• Elektrické tepovače
/den
6,cena 31368,-/4h.
cena
/den
6,cena 63948,-/4h.
cena
8,cena 46
ŠTÍPAČKA NA DŘÍVÍ
WOOD STAR
ZAHRADNÍ DRTIČ
/den
0,cena 12
MOBILNÍ NAFTOVÉ TOPIDLO VYSAVAČ LISTÍ NOELL E0168
MASTER 20kW
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 7:00 do 18:00 hodin, neděle od 9:00 do 18:00 hodin otevírací doba: pondělí až sobota od 7:00 do 18:00 hodin, neděle od 9:00 do 18:00 hodin
Nová prodejna motocyklů a příslušenství
včetně servisu a náhradních dílů.
otevírací doba: pondělí až pátek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17.00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00 hodin, telefon prodejna: 739 691 407, telefon info v neděli: 603 248 996
NABÍZÍME K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY od 90m2 do 350m2
www.arealbn.cz
strana -8-
JISKRA
číslo 45
Benešov
Konopiště
Malíř a grafik Vladimír Cidlinský se až do svých šedesáti let dělil o svůj tvůrčí čas s dětmi ze Základní umělecké školy J.Suka v Benešově. Dnes většinu času věnuje vlastní tvorbě, a tak jsme ho i my při naší návštěvě zastihli se štětcem v ruce. Na náš dotaz,
čím se v tyto dny zabývá, odpověděl: „Dodělávám kolekci vánočních a novoročních přání s motivem Benešova, Konopiště, zasněženého Chlumu, Blaníku i zimní Prahy. „Snad udělám radost těm, kteří je v době Vánoc najdou ve své poštovní schránce.” Říká
výtvarník. Máte-li o vánoční přání či novoročenky Vladimíra Cidlinského zájem, můžete ho navštívit přímo v jeho ateliéru po předchozí tel. objednávce (731 319 366) v ulici Na Karlově 79. Autorovy obrazy i přání si můžete zakoupit i v Trafice SEMBY na
Masarykově náměstí 158 či v prodejně Boženy Fialové v Tyršově ulici 215.
POVINNÝ
ROČNÍ
SMUTEK
TVRDÁ
REALITA
OKÉNKO DO HISTORIE BENEŠOVSKÝCH RODŮ, ANEB TO SE V UČEBNICI DĚJEPISU NEDOČTETE
Na druhý listopadový den připadá Památka zesnulých. Lidé chodí na hřbitov,
pokládají na hroby živé květiny a zapalují
svíčky jako symbol víry ve věčný život.
Zároveň nás tyto svátky každoročně upomínají, že naše pozemská pouť věčně netrvá.
Se závěrečným cyklem lidského bytí se
pojí různé zvyky a obřady. Jedním z nich
je například povinný roční smutek pozůstalého manžela, během kterého se nesmí
oženit či vdát. Vzpomeňme si, jak veřejnost reagovala na druhý sňatek prezidenta Václava Havla s Dagmar Veškrnovou.
Mnohým lidem vadil příliš včasný termín
svatby. Tehdy zbývalo do prvního výročí úmrtí první prezidentovy manželky
dvacet tři dnů. Podívejme se tedy, jak se
povinný roční smutek dodržoval v době,
o které si myslíme, že tradice a morálka
měly mnohem vyšší hodnotu než dnes.
Málo známou skutečností ale je, že praktické důvody k zachování rodu a prostému přežití pozůstalých byly po tisíciletí
vždy silnější než morálka či náboženská
přikázání. Podívejme se jak to „fungovalo“ v době poměrně moderní, v 18.století
na Benešovsku.
Na přelomu 60. a 70. let 18. století postihla České království velká neúroda, jež
vyústila v hladomor. Ten se stal osudným
Pavlu Stibůrkovi z Přibyšic, který na něj
zemřel první únorový den roku 1772.
Majitel chalupnické živnosti po sobě
zanechal ženu Magdalenu z rodu přibyšických Starostů a dva syny: pětiletého
Františka a dvouletého Matěje. Grunt se
ocitl bez hospodáře a Magdalena zůstala úplně sama na téměř sedmihektarový
grunt se dvěma malými dětmi. Najednou tak byla postavena před velmi velký problém – jak zajistit hospodářství,
povinnosti z toho plynoucí a obživu pro
sebe a Pavlovy potomky. Nabízela se jediná volba, znovu se vdát. Vzhledem k
tomu, že se blížily jarní práce, bylo třeba
celý proces hledání nového manžela, otce
malým dětem a především hospodáře a
živitele rodiny uspíšit. Naštěstí v sousedství žil jen o pár let mladší Václav Hašek.
Sám nic neměl, žil v podruží, takže i pro
něj by byla svatba přínosem. Slovo dalo
slovo a mohla se chystat svatba. Tři týdny
před zamýšleným sňatkem začal farář při
mších snoubence ohlašovat a 18. května
1772 se konala svatba. Na smutek měla
Magdalena méně než tři měsíce. Vždyť 3.
května Magdalenu a Václava farář poprvé
ohlásil a v té době už byli snoubenci na
společném soužití nejméně čtrnáct dní
dohodnuti. Možná, že veselka by se konala ještě dříve, ale to už se nastalo období
půstu před Velikonocemi a v tu dobu se
žádné svatební veselí konat nemohlo.
A jak se na takovou rychlost dívali Přibyšičtí sousedé? Byli pobouřeni
tak včasným sňatkem vdovy, která měla
truchlit nad manželovou smrtí? Nikoliv,
nikdo se tomu nedivil. Ačkoliv lidé byli
tehdy skutečně velmi zbožní a opravdu
dbali na tradice, v některých ohledech
dokázali být velmi pragmatičtí, obzvláště
když smrt byla všudypřítomná. Stibůrkův
grunt, přestože nebyl největší, vyžadoval
mužskou ruku. Magdalena stěží mohla
orat pole, vykonávat robotní povinnosti
vyplývající z držby statku ani vydělat peníze na zemské daně. Takový sňatek byl
tedy oboustranně výhodným aktem výhodným pro vrchnost i celou přibyšickou
komunitu. Jak už bylo naznačeno, Václav
Hašek po svém otci žádný grunt nezdědil
a najednou se naskytla příležitost, která
už se nemusela opakovat. Magdalena se
zase dostala do složité životní situace.
Nelze se však domnívat, že takto řešily svou svízelnou situaci pouze vdovy.
Stejný problém potkával samozřejmě i
muže. Jen si to představme, manželé po
dvanáctiletém manželství přivedli na svět
až pět dětí, nejstarší bylo v tu dobu desetileté, nejmladší ve věku kojence. Co si měl
počít náhle ovdovělý muž s pěti potomky,
když jeho úkolem bylo starat se o grunt.
Musel si rychle najít novou manželku a
především matku k dětem a hospodyni ke
dvoru. Mnohdy ani zem na čerstvém hrobě zemřelé manželky nestačila slehnout a
truchlící vdovec již domlouval nový sňatek. Někdy však taková smutná událost
odstranila bariéru v původně nenaplněné
lásce, nebo jen znamenala konečně vlastní možnost výběru životní partnerky.
Jak je všeobecně známo, sňatky domlouvali otcové a ti se na city svých dětí
příliš často neohlíželi. I v tomto případě
vítězil pragmatismus a starost o hmotné
zabezpečení jejich potomků. Domlouvání svatby se tak podobalo spíše obchodu.
Vraťme se znovu do Přibyšic. Dvanáctý
zářijový den roku 1794 zemřela Alžběta,
manželka zdejšího sedláka Jana Starosty.
Manželství bylo bezdětné a Jan tak mohl
držet roční smutek. Uplynuly však pouhé
dva měsíce a 4. listopadu se oženil znovu. Jeho manželkou se stala dvacetiletá
Anna Růžičková z Václavic. Starostovi
bylo o sedmnáct let více. Není pochyb
o tom, že o Anně věděl, a že se mu jistě
líbila, a protože už mu nikdo do výběru
partnera mluvit nemohl, oženil se s ní.
Bohužel, štěstí jim nevydrželo dlouho, v
květnu 1795 Jan Starosta zemřel na horkou nemoc. O něco lépe se s povinným
smutkem vypořádal Václav Hanibal, jenž
se oženil v květnu 1823 po zhruba devítiměsíčním truchlení. Podobně na tom byl
Matěj Doležal z Chářovic, který své druhé
„ano“ řekl o rok dříve. Ten chodil v černém šest měsíců.
Jak tedy můžeme vidět, žádná doba si
nepotrpí na přesné dodržování pravidel,
ani když jde o složitou životní situaci,
ani tehdy, když city vítězí nad obecným
míněním. Přesto ale nelze pochybovat
o tom, že Magdalena na svého prvního
manžela nezapomněla a každoročně mu
zapálila svíčku a položila živé květy na
hrob.
Ještě pro úplnost: Magdalena dala Václavu Haškovi tři dcery a jednoho syna.
Hašek se staral o grunt do dospělosti star-
šího nevlastního syna Františka Stibůrka,
dědice statku, a spokojeně dožil na jeho
gruntě. Magdalena zemřela tři dny před
koncem roku 1818 v požehnaných osmdesáti letech. Václav Hašek ji přežil o tři
čtvrtě roku.
O pohár
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
blanických rytířů
(VLAŠIM) - 13. října se uskutečnil
v SOŠ a SOU ve Vlašimi pátý ročník
celostátní soutěže „O pohár blanických rytířů.“ Žáci osmi středních
odborných škol porovnávali své
znalosti a dovednosti při přípravě
pokrmů teplé a studené kuchyně,
přípravě slavnostních tabulí a cukráři připravovali slavnostní dorty z
perníkového těsta.
Všechny vystavované výrobky a tabule společně s exponáty muzea navodily atmosféru dávných časů. Soutěžící
se museli inspirovat ve starých kuchařkách a shánět recepty, zajímat se o to,
co naši předkové pili, na čem podávali
pokrmy a jak stolovali.
Za SOŠ a SOU Vlašim, Zámek bojovali
žáci I.- III. ročníku oboru Kuchař - číšník
v přípravě slavnostních tabulí, kde jsme
se přesunuli se do roku 1860 k nedělnímu obědu do venkovské chalupy, další
soutěžící se zúčastnili námluv na statku
a u třetí tabule - návštěvy v měšťanské rodině. V kategorii teplé a studené
kuchyně žáci připravili jídla z krůtího
masa.
Žákyně oboru Cukrář připravily slavnostní dort, doplnily výstavu o krásně
propracovaný klobouk a deštník z perníkového těsta.
Doplňkové soutěže připravili žáci III.
ročníku a s organizací soutěže pomáhali žáci IV. ročníku oboru Hotelnictví.
Návštěvníci výstavy poznávali koření,
obiloviny, inventář, sami si zdobili perníčky, které si mohli hned sníst.
Zajímavým zpestřením soutěžního
dne byla přehlídka společenských šatů.
Vzácnými hosty byla skupina 25 důchodců - bývalých profesionálních pracovníků prestižních pražských hotelů.
Návštěvníci mohli ochutnat míchané
nápoje, zakoupit si cukrářské výrobky
nebo gastronomickou literaturu.
Soutěž se uskutečnila za pomoci
sponzorů, kteří přispěli věcnými dary
a finančními prostředky , tímto všem
děkujeme. Poděkování tradičně patří
všem zaměstnancům Muzea Podblanicka a MěÚ Vlašim za zapůjčení obřadní síně.
Učitelé odborného výcviku
Tomáš Biskup
27. ročník hudebního festivalu
BENEŠOV
Muzeum umění a designu
úterý 15. listopadu v 19.00 hodin
„Uloupená duše“ komponovaný pořad
O životě a poezii spolu rozmlouvají
básníci Vladimír Janovic a Pavel Hoza
Hudební doprovod:
Renata Jandová - soprán
Jan Frank - klavír
(Výběr křehkých lyrických veršů a básní v
próze ze stejnojmenné knihy Pavla Hozy).
narodili se...
➢ 10. listopadu 1973 - Patrik Berger, fotbalista
➢ 13. listopadu 1941 - Marie Rottrová, zpěvačka
➢ 10. listopadu 1918 - Miroslav Horníček,
herec († 15.2. 2003)
➢ 11. listopadu 1930 - Antonín Moskalyk,
režisér († 27.1. 2006)
zemřeli
➢ 15. listopadu 1916 - František Ženíšek,
malíř
➢ 11. listopadu - Jiří Holý, herec, scénograf
a výtvarník
➢ 13. listopadu 1988 - Jaromír Vejvoda,
skladatel
➢ 15. listopadu 2003 - Jiří Vala, herec
vzpomínáme
❧ Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti můžeme
na hrob dát a na Tebe vzpomínat.
Dne 14. listopadu
uplyne 15 let, kdy nás
navždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček, pan František Škvor z Boušic.
Stále vzpomínají syn
a dcera s rodinami.
❧ Hvězdy už nesvítí, slunce už nehřeje, Ty se
k nám nevrátíš, už není naděje.
Dne 11. listopadu
2011 tomu bude 12
let, co nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, dědeček a pradědeček,
pan Karel Novák z
Načeradce. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka
Marie, dcery s rodinami, vnoučata s rodinami a pravnoučata.
číslo 45
JISKRA
Týden zdravého životního stylu
V týdnu od 17. do 21. října probíhal
na ZŠ Benešov, Dukelská projekt „Týden zdravého životního stylu“, kterého
se účastnili všichni žáci.
Prvňáčci se seznámili se zdravými a
nezdravými potravinami, se správným
čištěním zubů a prospěšným sportováním. Druháci a třeťáci třídili odpad, testovali svoje smysly – ochutnávali ovoce,
prohlíželi klamavé obrázky a podle zvuků poznávali sporty. Čtvrťáci a páťáci
zase prověřili své znalosti ze zdravovědy. Velmi zajímavé byly informace o výrobě jogurtů, které žákům 5. tříd sdělili
zástupci firmy Danone.
Ani žáci 2. stupně nezůstali pozadu.
Ověřili si své znalosti z přírodopisu,
zdravovědy a vyzkoušeli si svoji zručnost při aranžování a výrobě výtvarného
díla z recyklovaného odpadu. Žákyně 9.
ročníků přivítaly zejména ukázky moderního líčení a úpravy nehtů. Chlapci
spíše ocenili návštěvu Sport-relax clubu
Na Karlově, kde si mohli vyzkoušet posilovací stroje a vyslechli si přednášku
na téma udržování kondice a zdravého
pohybu.
Poděkování za spolupráci při pořádání tohoto projektu patří firmám: Danone
Benešov, Střední zdravotnické škole Benešov, VOŠ a Střední zemědělské škole
Benešov, SOU stavební Benešov, Střední
škole ekonomiky, obchodu a služeb Benešov, Sport-relax clubu, Benešov, Policii ČR - oddělení Benešov, Lesům ČR
- závodu Konopiště, panu veterináři M.
Šindelářovi, paní M. Benešové , paní B.
Sekerové a panu J. Havelkovi.
M. Benešová
STROPNÍ PODHLEDY MAJÍ NOVÝ WEB A E-SHOP
(ÚROČNICE) - V Úročnici u Benešova sídlí už 20 let firma S-Interiér
Jiřího Straky. Zaměřuje se na originální český produkt – plastové stropní
podhledy. Tento výrobek dosud nemá
konkurenci. Výjimečný je materiálem,
vyrábí se z vysoce kvalitního omyvatelného materiálu PVC, a uchycením,
přibíjí se totiž na dřevěné lišty. Podhledy mají nyní dvě novinky – nový web a
internetový obchod.
Nový web www.stropnipodhledy.
eu byl spuštěný v září a funguje souběžně s prvním webem www.stropnipodhledy.cz. „Nové stránky mají
jinou grafickou úpravu a nový systém objednávání zboží, vše ostatní je
stejné jako na prvním webu,“ vyjmenovává změny Jiří Straka.
Lidé si mohou na webu prohlédnout fotogalerii montáží podhledů,
již obložené stropy nebo video s reportáží o tomto výrobku. Samozřejmostí je nabídka kompletního sortimentu, možnost zboží si rovnou
objednat anebo domluvit montáž.
Další novinkou je spuštění internetového obchodu, tzv. e-shopu. Tento
obchod funguje na webu stropnipodhledy.cz. „O internetový obchod byl
mezi zákazníky zájem. Umožní jim
jednoduché objednávání a navíc si
mohou vybrat způsob dopravy zbo-
ží,“ říká majitel firmy a expert na
stropní podhledy Jiří Straka. Objednané zboží si lidé mohou nechat zaslat buď přes doručovací společnost
anebo si ho osobně převzít. Za tento
způsob odběru pak obdrží slevu.
Plastové stropní podhledy mají
lidé po celé republice. „Podhledy
jdou od výrobce rovnou k zákazníkovi, prodej tedy není přes různé
hypermarkety a podobně,“ upozorňuje Straka. Podhledy jsou oblíbené nejen v domácnostech ale i v
hotelech, kancelářích nebo chatách
OCHRÁNCI UŽ NEMUSÍ PŘEVÁŽET ZVÍŘECÍ PACIENTY K OŠETŘENÍ
(PAVLOVICE) - Dveře nové veterinární ordinace s operačním sálem se pro
zvířecí pacienty otevřely 10. října v nově vystavěném léčebném areálu Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim v nedalekých Pavlovicích.
Doposud Stanice úzce spolupracovala
s veterinární klinikou v Benešově, konkrétně s MVDr. Vašákem. „Právě i díky jehož péči se podařilo řadu pacientů vyléčit a
navrátit zpět do volné přírody. Patří mu náš
obrovský dík.“ řekla nám Michala Musilová
ze Stanice s tím, že obrovským plusem veterinární ordinace je především vymizení
nutnosti přepravy zvířat k ošetření. „Veterinární péče se značně urychlí a budeme
moci lépe operativně řešit náhlé zdravotní
komplikace léčených zvířat a jejich pravidelné veterinární kontroly.“ Dodala Michala
Musilová
Posilou týmu pracovníků záchranné
stanice se stala MVDr. Martina Vondráčková, která dlouhodobě vykonávala praxi
na univerzitní veterinární klinice v Brně u
specialisty na léčení ptáků, MVDr. Tukače.
Kromě volně žijících živočichů bude tato
veterinární lékařka ošetřovat také domácí
zvířata, exotické ptactvo a další.
a chalupách.
V Úročnici mohou zákazníci navštívit také vzorkovnu, nechat si
zde přímo spočítat svou objednávku nebo si prohlédnout již obložené
stropy.
V nabídce je 12 druhů podhledů v
barvě bílá standard anebo nadstandard bílá. Tyto podhledy se mohou
dávat i na velmi křivé, nerovné stropy. Plastové stropní podhledy vydrží
na stropech celý život – v praxi ověřeno 50 roků. Vyrábí se ojedinělou
technologií a montáž zvládne jak
profesionál, tak i domácí kutil.
-SoS-
Léčebný areál byl finančně podpořen z
Operačního programu Životního prostředí, Stč. krajem, Městem Vlašim a společností Lesy ČR s.p.
„Velmi si vážíme podpory záchrany zraněných a jinak postižených volně žijících
živočichů ze strany veřejnosti. Právě díky
jejich darů a pomoci se daří Záchrannou
stanici pro živočichy dále provozovat. I díky
jim se podařilo Stanici inovovat.“ Řekla na
závěr M. Musilová.
Pokud naleznete zraněného nebo jinak
postiženého volně žijícího živočicha, volejte, prosím, i nadále na pohotovostní telefon Záchranné stanice pro živočichy 777
800 460. Pokud máte zájem o ošetření vašeho zvířecího mazlíčka, kontaktujet přímo slečnu MVDr. Martinu Vondráčkovou
na tel.: 605 731 140 či e-mail:[email protected] Více informací na internetových stránkách www.veterina-vlasim.cz.
-r-
MVDr. Martina Vondráčková se svým prvním
pacientem - puštíkem - v nové veterinární
ordinaci léčebného areálu Záchranné stanice
ČSOP Vlašim.
Foto: Vít Kaštálek
filatelistické okénko
Ve čtvrtek 27. října vyšly dvě výplatní písmenkové známky s kupony pro přítisky.
BRÁNA S PÁVEM
Známka má nominální hodnotu písmene A, které odpovídá ceně
10Kč. Autorem výtvarného návrhu je Karel Zeman. Tato známka byla
vydána v roce 2005 s nominální hodnotou 7,50Kč, nyní na ní byl použit
písmenový tarif.
RŮŽE NAD PRAHOU
Známka má nominální hodnotu písmene E, které odpovídá ceně
20Kč. Autorem výtvarného návrhu je Karel Zeman. Tato známka byla
vydána v roce 2003 s nominální hodnotou 6,40Kč, nyní na ní byl použit
písmenový tarif.
Dne 9. listopadu vyšly tři filatelistické novinky - UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH
MILENCI, 1965, Jaroslav VOŽNIAK (1933-2005)
Známka má nominální hodnotu 24Kč a jejím rytcem je Václav Fait.
Jaroslav Vožniak byl malíř, kreslíř a grafik, patřil k legendám českého
poválečného umění. Největší popularitu si získal unikátní sérií Ikon.
ZŘÍCENINA HRADU V LESE, kolem 1840, August Bedřich PIEPENHAGEN
(1791-1868)
Známka má nominální hodnotu 30Kč, jejím rytcem je Martin Srb. August Bedřich Piepenhagen byl německý malíř - krajinář samouk, žijící a tvořící v Praze. Byl vyučeným
knoflíkářem a prýmkařem. Jeho malířské počátky se odehrály ve Švýcarsku, od roku 1811
žil v Praze. Měl 4 dcery, dvě z nich zdědily malířské nadání po otci.
ŽENA V KUKUŘICI, 1910, Joža UPRKA (1861-1940)
Známka má nominální hodnotu 26Kč a jejím rytcem je Miloš Ondráček. Joža Uprka byl český malíř a grafik, představitel romantického historismu a secesního dekoratismu. Jeho dílo je národopisným dokumentem
folklóru jižní Moravy.
Jiří Straka při práci.
/80$75$16VSROVUR
æLçNRYD%HQHåRY
ZZZOXPDWUDQVF]
ĀLåWěQtDNRQWURODNOLPDWL]DFH
CENA JIŽ OD
strana -9-
480KČ
NRQWURODWěVQRVWL‡GRSOQěQtROHMHDPpGLD
GHVLQIHNFHDĀLåWěQt‡]NRXåNDV\VWpPX
WHOHIRQ
SURIHVLRQiOQtSpĀHRYiåYţ]
ĀLåWěQtLQWHULpUX‡ĀLåWěQtH[WHULpUX
EěçQi~GUçED‡UHQRYDFHODNX
WHOHIRQ
SQHXVHUYLV
NYDOLWQt]LPQtDOHWQtREXYSUR9DåHDXWR
LKQHGEH]QXWQRVWLREMHGQiQt
YHONìYìEěUSQHXVNODGHP
WHOHIRQ
strana -10-
JISKRA
číslo 45
ŠKOLA V POSTUPICÍCH SLAVILA 60 LET
policejní psi se svými partnery a ukázali všem, co se pod jejich vedením naučili. Od 14,00 hod. v prostorách školy
probíhala dětská soutěž. Děti plnily na
10 stanovištích různé úkoly. Soutěže i
odměny za splněné úkoly připravilo OS
Záškolák, které působí při zdejší ZŠ. A
aby si návštěvnicí mohli v klidu popovídat a zavzpomínat, bylo pro ně ve
školní jídelně připraveno malé občerstvení, o které se postarala vedoucí školní
jídelny s kuchařkami. Pan školník udil
a griloval klobásy a děvčata ze 7. - 9. tř.
napekla různé koláče a bábovky. Školu
tento den opouštěli poslední návštěvníci ještě dlouho po plánovaném ukončení v 19,00 hod.
V neděli 23. října jsme oslavy ukon-
čili regionálním turnajem žákovských
družstev ve volejbale. Od 9,00 hod.
probíhal turnaj, kterého se zúčastnila
družstva z Kácova, Týnce nad Sázavou,
Divišova a 2 družstva z Postupic. Turnaj si všichni sportovci užili. Mnoho z
nich přišli podpořit i rodiče. O to větší byla radost z výsledků turnaje, kdy
naše družstva skončila na 1. a 2. místě.
Závěrem děkuji všem, kteří mají na
právě zmiňovaných akcích podíl z řad
organizátorů a pořadatelů. Mnoho z
nich obětovalo svůj volný čas k tomu,
abychom v průběhu i po ukončení
oslav slyšeli slova díků, chvály a uznání.
Více fotografií ve fotogalerii na www.
zspostupice.cz.
Jana Jíšová
Účastníci žákovského turnaje ve volejbale.
V Postupicích škola fungovala již před rokem 1712, o čemž svědčí zápis ve farní
kronice. Původně výuka probíhala v budově „staré školy“ na nám. Svatopluka
Čecha, která byla vystavěna za podpory Gabriely, hraběnky z Rottenhanů. Škola ale přestávala být postupně dostačující velikostí, vybaveností a hygienickými
podmínkami. Obec Postupice tedy rozhodla o stavbě nové školy. Ta byla zahájena
v dubnu 1948. V březnu 1951 byla slavnostně otevřena nová školní budova, která
byla na svou dobu velmi moderní (topení v podlahách, kabinety k jednotlivým
speciálním učebnám, ...). A právě toto výročí jsme si nyní připomněli.
Oslavy byly zahájeny 13.října představením Divadla Klauniky z Brna
„Don Quijote de la Ancha“. Tato divadelní klauniáda v režii Bolka Polívky
představuje 2,38 m vysokého profesora
španělštiny a 120 kg vychovatelku Anchu, kteří se skupinou žáků ztvárňují
příběh Dona Quijota. V tělocvičně ZŠ
se sešlo na 60 dospělých a 50 dětí.
V pátek 21. října na oslavy navázal
„Den plný vzpomínek“. V besedách
pro děti i veřejnost vystoupili p. Věra
Kosinová (dlouholetá učitelka školy) a bývalí absolventi Miroslav Januš
(držitel medailí z ME, MS i olympiád
ve sportovní střelbě na běžící terč) a
Vojtěch Daněk (profesionální voják,
který se účastnil bojů v Afganistánu).
Asi pod největší palbou otázek se ocitl V. Daněk, který byl hlavně pro kluky
Velký zájem byl při oslavách 60 let postupické školy o archiv, dobové fotografie, seznamy tříd atd.
fotbalový víkend
Zoubek) - Vrňák, Turek, Němec (58. Popelka)
5. - 6. listopadu 2011
FK Tábor - SK Marila Votice 1:0 (0:0)
branky: 75. Rosůlek, ŽK: 0:2 Walter, Veselý,
rozhodčí: Mokrusch
sestava Votic: Novák - Faitl, Viskup, Bareš,
Andrejevič - Mojdl, Polodna (70. Macháček),
Walter, Mareš - Pilík, Veselý
II. LIGA
14. kolo:
FC Graffin Vlašim - FK Ústí nad Labem 0:2
(0:2)
branky: 17. Veverka, 30. Holek, ŽK: 2:1 Nešpor M., Macek - Zeman, rozhodčí: Lerch Gallo, Santarius
sestava Vlašimi: Toma - Nešpor M., Petrů, Nešpor D., Norek - Janda, Kotyza, Pokorný, Mareš
(46. Macek), Průcha (60. Vojta) - Strnad
Jihlava - Brno 1:0, Sparta Praha B - Třinec 3:1,
Karviná - Znojmo 4:1, Most - Sokolov 0:0,
Opava Sez. Ústí 0:1, Zlín - Bohemians Praha
3:0, Vansdorf - Čáslav 2:2
tabulka po 14. kole:
1. Ústí
14
2. Bohemians
14
3. Karviná
14
4. Sokolov
14
5. Zlín
14
6. Jihlava
14
7. Opava
14
8. Třinec
14
9. Znojmo
14
10. Sez. Ústí
14
11. Čáslav
14
12. Vlašim
14
13. Varnsdorf
14
14. Brno
14
15. Most
14
16. Sparta B
14
10
8
8
7
7
7
6
5
6
5
4
4
3
2
3
3
0
3
1
3
3
3
3
5
1
2
5
4
6
6
2
1
4
3
5
4
4
4
5
4
7
7
5
6
5
6
9
10
31:20
20:13
24:18
21:14
15:9
16:18
22:18
19:17
18:20
16:18
14:17
18:18
18:21
12:19
14:30
20:28
30
27
25
24
24
24
21
20
19
17
17
16
15
12
11
10
Tachov - Slavia Praha B 2:2, Čížová - Koloveč
4:0, Hořovicko - Bohemians 1905 B 2:0, Dukla Praha B - Strakonice 2:1, Štěchovice - Č.
Krumlov 1:0, H. Měcholupy - Rokycany 4:0
tabulka po 13. kole:
1. H. Měcholupy 13 9
2. Benešov
13 10
3. Strakonice
13 7
4. Slavia B
13 6
5. Tábor
13 6
6. Štěchovice
13 7
7. Votice
13 7
8. Dukla B
13 6
9. Hořovicko
13 5
10. Milevsko
13 4
11. Čížová
13 3
12. Rokycany
13 3
13. Koloveč
13 3
3
0
3
5
5
2
1
3
3
2
4
3
3
1 37:14
3 25:12
3 27:13
2 32:21
2 21:13
4 20:13
5 26:14
4 23:17
5 16:12
7 10:17
6 12:28
7 15:20
7 14:22
30
30
24
23
23
23
22
21
18
14
13
12
12
tím správným hrdinou a jejich zájem o
podrobnosti z mise, které se zúčastnil,
nebral konce.
V sobotu 22. října se škola v 10,00
hod. otevřela pro všechny, kdo měl
zájem se seznámit s její historií i současností. V jednotlivých třídách školy byly vystaveny kroniky, fotografie,
současné i minulé práce dětí, učebnice,
podle kterých se současní žáci učí, pomůcky, se kterými pracují. Nejdéle se
návštěvníci zdrželi u fotoarchivu školy,
který je složený z jednotlivých ročníků
absolventů, akcí, které se uchovaly zdokumentované (pionýrská organizace,
branná cvičení, výstavba školy, proměny prostor školy apod.). Také současný
fotoarchiv akcí od roku 2003 zaujal.
Jedna třída byla vyčleněna na historické fotografie, které se vztahovaly nejen
k historii staré školy nebo současné
budovy, ale i k historickým mezníkům
obce Postupice. Místní kronikář p. J.
Šesták připravil opravdu působivou výstavu, které se sám zúčastnil a doplňoval fotografie svými znalostmi.
Pro děti byly připraveny tvořivé
dílny pod vedením učitelek 1. stupně.
Mohly si malovat, modelovat z moduritu, hrát hry, ale největší zájem byl
o práci na interaktivní tabuli, kde si
mohly vyzkoušet plnění různých úkolů
formou interaktivní hry.
Ke zpříjemnění tohoto dne přispěli i
14. Tachov
15. Č. Krumlov
16. Bohemians B
13 3 3 7 15:26
13 2 2 9 12:38
13 1 2 10 7:32
12
8
5
14. kolo: (14:00)
sobota 12. listopadu: SK Marila Votice - Štěchovice
neděle 13. listopadu: SK Benešov - FK Dukla
Praha B (UMT)
KRAJSKÝ PŘEBOR
13. kolo:
Tatran Sedlčany - SK Benátky n.J. 0:3 (0:1)
branky: Mi. Korec, Ma. Korec, Šťastný, rozhodčí: Hůla , diváků: 250
N. Strašecí - Beroun 5:1, Dobrovice - M. Hradiště 4:1, Dobřichovice - Č. Brod 3:1, Kutná
Hora - SK Rakovník 1:0, Nymburk - Tn Rakovník 0:2, Čáslav B - Libiš 1:1, Úvaly - Louňovice
3:1
tabulka po 13. kole:
1. Kutná Hora
13
2. Č. Brod
13
3. Dobrovice
13
4. Libiš
13
5. Úvaly
13
10
8
7
7
7
1
3
3
3
1
2
2
3
3
5
26:12
24:15
27:11
23:16
21:20
31
27
24
24
22
VLHKÉ DOUTNÍKY (Kuba, Dominikánská republika, ...)
SUCHÉ DOUTNÍKY (široký výběr)
DÝMKY A DÝMKOVÉ TABÁKY
ZAPALOVAČE (doutníkové, dýmkové i klasické)
OCHUCENÉ CIGARETY A CIGARETOVÉ TABÁKY
VÍCELETÉ RUMy Z KUBY A JIŽNÍ AMERIKY
KVALITNÍ SKOTSKÉ WHISKY
FRANCOUZSKÁ A ŠPANĚLSKÁ VÍNA
ITALSKÁ ZRNKOVÁ KÁVA
VELKÝ SORTIMENT DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
kde nás najdete? Benešov, Malé náměstí (vedle Zeleného stromu)
v klidném a příjemném prostředí se těšíme na Vaši návštěvu
6. N. Strašecí
7. Beroun
8. Louňovice
9. Tn Rakovník
10. Benátky
11. Sedlčany
12. Čáslav B
13. Dobřichovice
14. Nymburk
15. SK Rakovník
16. M. Hradiště
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
0
3
2
1
2
1
1
1
2
1
3
6 27:17
4 20:18
5 17:16
6 20:17
6 23:24
7 20:34
8 19:25
8 25:35
8 23:33
9 20:27
8 12:27
21
21
20
19
17
16
13
13
11
10
9
14. kolo: (14:00)
sobota 12. listopadu: Slavia Louňovice - Tatran Sedlčany
13. kolo:
SK Bakov n.J. - FK Fercom Týnec 1:2 (0:1)
branky: 7. Hamer - 55. Peroutka, 77. Moravec, ŽK: 5:2, diváků: 82, rozhodčí: Benák
sestava Týnce: Kruliš - Štamberský, Sedlák R.,
Dvořáček, Pazdera, - Vavrek, Radačovský (85.
Lacina), Moravec (90. Vašák), Orsák, Peroutka
- Jíša
SK Benešov B - FK Uhlířské Janovice 3:1
(1:1)
branky: Voráček, Páv O., Benák - Černík, ŽK:
2:0, diváků: 80, rozhodčí: Brožek
sestava Benešova B: Burcev - Večera, Fuksa,
Hronek (66. Komárek), Páv J. - Páv O., Štěpán,
Konečný (65. Bohata), Podhorský - Voráček,
Benák (66. Němeček)
Klecany - Kostelec 4:1, Poděbrady - BrandýsBoleslav 2:0, Velim B - Radim 4:0, Semice - Č.
Pečky 2:2, Zeleneč - Zásmuky 1:1
DIVIZE A
Prohra s FC Milevsko odsunula fotbalisty SK Benešov na druhé místo divizní tabulky.
foto: S. Pešek - www.skbenesov.blgz.cz
tabulka po 13. kole:
1. Klecany
13 11
2. Poděbrady
13 8
3. Zásmuky
13 8
4. D. Lhota
13 8
5. Benešov B
13 7
6. Velim B
13 6
7. Semice
13 6
8. Č. Pečky
13 4
9. Brandýs
10. Kostelec
11. Týnec
12. Bakov
13. Jílové
14. Radim
15. Zeleneč
16. U. Janovice
13
13
13
13
13
13
13
13
5
5
5
4
4
3
2
2
1
1
0
2
1
3
3
3
7 26:26
7 27:32
8 24:36
7 11:16
8 18:27
7 20:23
8 14:38
8 18:43
16
16
15
14
13
12
9
9
14. kolo: (14:00)
sobota 12. listopadu: FK Brandýs-Boleslav SK Benešov B (10:15), Sokol Zásmuky - FC
Jílové
neděle 13. listopadu: Viktoria Radim - FK
Fercom Týnec
I. B TŘÍDA ODD. D
I. A TŘÍDA ODD. B
FC Jílové - Sokol Dlouhá Lhota 3:1 (2:0)
branky: Šmelík, Machýček, Dvořák - Strnad
15. kolo: (14:00)
sobota12. listopadu:
FC Graffin Vlašim - AC Sparta Praha B
13. kolo:
FC ZVVZ Milevsko - SK Benešov 1:0 (0:0)
branky: 51. Komárek z p.k., ŽK: 3: 6 za BN Capouch, Žák, Havlíček, Turek, Němec, Hrubý,
rozhodčí: Klupák - Teuber, Stiegler, diváků:
70
sestava Benešova: Capouch - Braný, Hrubý,
Žák, - Štěpán, Havlíček, Bredler, Kučaba (69.
... trafika tak trochu jinak ...
0
4
2
1
2
4
1
4
2 34:12
1 28:6
3 26:14
4 26:22
4 24:17
3 29:19
6 29:26
5 28:25
33
28
26
25
23
22
19
16
11. kolo:
Zbraslavice - Chocerady 0:1 (Mastný), Votice
B - Jesenice 7:0 (Töre 4, Hájek, Houška, Šlejmar), B. Podolí - Nespeky 1:3 (Antoš - Myslivec, Doubek, Sisel), Sedlec-Prčice - Sázava
2:0 (Růzha, Nousek M.), Chotýšany - Teplýšovice 4:1 (Hanuš 2, Kamarýt, Korecký - Mládek), Tupadly - Poříčí 0:1 (Říha), Zdislavice
- Kondrac 1:3 (Kubálek - Vítovský 2, Pavlíček)
tabulka po 11. kole:
1. Poříčí
11
2. Nespeky
11
3. Kondrac
11
4. Votice B
11
5. Sázava
11
6. Sedlec-Prčice 11
7. Teplýšovice
11
8. Chotýšany
11
9. Zbraslavice
11
10. Chocerady
11
11. B. Podolí
11
12. Jesenice
11
13. Zdislavice
11
14. Tupadly
11
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
2
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
4
0
0
1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
5
8
8
9
29:10
26:13
36:20
31:13
30:22
28:18
20:25
16:17
21:23
13:17
15:22
18:37
12:36
12:34
25
25
22
20
20
17
17
16
14
13
10
9
9
4
12. kolo: (14:00)
sobota 5. listopadu: FK Kavalier Sázava - Sokol Nespeky, SK Slavia Jesenice - FC Tupadly,
Sokol Teplýšovice - Sokol Zbraslavice
neděle 6. listopadu: SK Posázavan Poříčí - FC
Bílé Podolí, Sokol Kondrac - SK Marila Votice B, SK Chocerady - Sokol Zdislavice, Sokol
Sedlec-Prčice - Sokol Chotýšany
číslo 45
JISKRA
fotbalový víkend
III. TŘÍDA - ODD. B
5. - 6. listopadu 2011
II. TŘÍDA OP
11. kolo:
Jírovice - Struhařov 2:3, Divišov - Tr. Štěpánov 2:1, Neveklov - Olbramovice 4:1, Miřetice - Maršovice 1:4, Jankov - Vr. Janovice 0:2,
Pravonín - Ostředek 2:1, Teplýšovice B - Popovice 3:1
tabulka po 11. kole:
1. Struhařov
11
2. Divišov
11
3. Neveklov
11
4. Maršovice
11
5. Jírovice
11
6. Popovice
11
7. Tr. Štěpánov 11
8. Vr. Janovice
11
9. Jankov
11
10. Teplýšovice B 11
11. Ostředek
11
12. Miřetice
11
13. Pravonín
11
14. Olbramovice 11
6
6
6
5
4
4
4
3
4
4
3
3
3
2
3
2
1
3
4
3
3
5
2
2
3
3
2
4
2
3
4
3
3
4
4
3
5
5
5
5
6
5
22: 15
27: 20
23: 19
15: 12
22: 15
22: 23
22: 26
16: 11
17: 15
21: 25
19: 21
19: 31
16: 25
16: 19
21
20
19
18
16
15
15
14
14
14
12
12
11
10
12. kolo: (14:00)
sobota 12. listopadu: Ostředek - Teplýšovice
B, Olbramovice - Pravonín, Jírovice - Divišov
neděle 13. listopadu: Struhařov - Popovice,
Vr. Janovice - Neveklov, Maršovice - Jankov,
Tr. Štěpánov - Miřetice
III. TŘÍDA - ODD. A
11. kolo:
Miličín - Myslič 1:2, Bystřice - Pyšely 1:2, Krhanice - Netvořice 1:1, Zaječice - Přestavlky
0:6, Chocerady B - Soběhrdy 1:2, Votice C Úročnice 4:0, Nespeky B - Týnec B 4:3
tabulka po 11. kole:
1. Přestavlky
10
2. Netvořice
11
3. Votice C
11
4. Nespeky B
11
5. Soběhrdy
11
6. Pyšely
11
7. Krhanice
11
8. Myslič
11
9. Úročnice
11
10. Miličín
11
11. Týnec B
11
12. Chocerady B 11
13. Bystřice
10
14. Zaječice
11
8
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
1
2
0
1
2
2
2
3
2
4
2
1
3
1
6
2
3
1
2
2
3
3
4
3
5
6
5
7
4
6
8
43: 13
35: 21
32: 19
28: 25
23: 19
24: 39
21: 21
22: 28
18: 26
21: 26
37: 31
19: 27
15: 23
16: 36
25
23
23
20
18
17
16
14
13
12
10
9
8
3
12. kolo: (14:00)
sobota 12. listopadu: Úročnice - Chocerady
B, Přestavlky - Votice C, Netvořice - Zaječice,
Pyšely - Krhanice, Miličín - Bystřice
neděle 13. listopadu: Myslič - Týnec B, Soběhrdy - Nespeky B (10:15)
dohrávka 9. kola: (13:30)
čtvrtek 17. listopadu: Bystřice - Přestavlky
11. kolo:
D. Kralovice - Tichonice 1:2, Bílkovice - Kondrac B 3:2, Ratměřice - Postupice 0:2, Veliš
- Radošovice 1:2, Mezno - Nesp. Lhota 3:0,
Křivsoudov - SK Načeradec 6:3, Tr. Štěpánov
B - Louňovice 2:2
tabulka po 11. kole:
1. Bílkovice
11
2. Křivsoudov
11
3. D. Kralovice
11
4. Tichonice
11
5. Kondrac B
11
6. Mezno
11
7. Radošovice
11
8. Veliš
11
9. Postupice
11
10. Ratměřice
11
11. SK Načeradec 11
12. Louňovice
11
13. Nesp. Lhota
11
14. Tr. Štěpánov B 11
9
7
7
6
6
6
4
4
3
4
3
2
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2
4
0
3
3
0
2
1
3
3
3
3
4
5
5
4
7
5
6
8
8
25: 7
34: 15
27: 12
20: 10
19: 12
16: 13
18: 23
12: 17
15: 15
14: 18
20: 35
12: 20
12: 27
10: 30
28
22
22
20
20
19
14
14
13
12
12
9
9
5
12. kolo: (14:00)
sobota 12. listopadu: SK Načeradec - Tr. Štěpánov B, Postupice - Křivsoudov, Kondrac B
- Ratměřice, Tichonice - Mezno
neděle 13. listopadu: Radošovice - Louňovice, Nesp. Lhota - Bílkovice, Veliš - D. Kralovice
IV. TŘÍDA - ODD. A
11. kolo:
Bukovany - Bystřice B 8:0, Pecerady - Křečovice 0:5, Jablonná - Čerčany 4:4, Heřmaničky
A - Neveklov B 0:6, Václavice - Poříčí B 6:2,
Lešany - Úročnice B 3:2
tabulka po 11. kole:
1. Václavice
11
2. Křečovice
11
3. Lešany
11
4. Bukovany
11
5. Čerčany
11
6. Poříčí B
11
7. Pecerady
11
8. Neveklov B
11
9. Úročnice B
11
10. Jablonná
11
11. Bystřice B
11
12. Heřmaničky A 11
9
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
0
0
2
1
1
2
1
3
2
1
3
2
0
2
2
3
4
4
5
4
5
6
5
6
11
38: 20
34: 18
55: 19
38: 24
43: 45
39: 29
21: 31
23: 27
36: 29
28: 45
17: 35
11: 61
27
23
22
19
17
16
15
14
13
12
11
0
IV. TŘÍDA - ODD. B
11. kolo:
Miličín B - Sedlec-Prčice B 0:7, Drachkov Budenín 4:1, SK Přestavlky - Mezno B 1:0,
Jankov B - Ratměřice B 2:3, Vr. Janovice B
- Heřmaničky B 6:2, Maršovice B - Olbramovice B 1:2
tabulka po 11. kole:
1. SK Přestavlky 11 9 1 1 40: 12
2. Sedlec-Prčice B 11 9 1 1 32: 10
3. Olbramovice B 11 9 0 2 35: 18
28
28
27
Bronz ze šampionátu trojic
S medailí se vrátili
nohejbalisté Šacungu VHS Benešov z
republikového šampionátu trojic, konaného
v Nymburce. Celkem dvě
sestavy vyslal benešovský
celek do turnaje 43. Mistrovství ČR trojic mužů.
Papírově druhé benešovské formaci Ešner, Kalas, Štěpař, Flaks se
vůbec nevedlo, postupně podlehla v
základní skupině Žďáru n.S. a prvním
sestavám Čelákovic a Vsetína. To první sestava Šacungu své soupeře od
začátku válcovala. V pětičlenné skupině postupně bez ztráty setu přejela
Horažďovice, druhé sestavy Vsetína,
Karlových Varů a první sestavu Čakovic. Ve čtvrtfinále se také celkem
pohodově vypořádala s první trojicí z Čelákovic. V semifinále narazila
na pozdějšího vítěze, první sestavu
Modřic. V prvním setu Šacung utekl
soupeři ze tří jeho setbolů, naopak
druhý set měl k dispozici hned čtyři
mečboly. Přesto nakonec zápas ještě
ztratil a čekal ho boj o bronz se Vsetínem, v jehož sestavě se poprvé letos
spolu představili oba slovenští repre-
zentanti. V něm první set byl v plné
režii Šacungu, ten druhý rozhodl až
poslední možný míč.
Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Sokol SDS Exmost Modřice A
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Drachkov
Vr. Janovice B
Budenín
Maršovice B
Miličín B
Mezno B
Heřmaničky B
Ratměřice B
Jankov B
11
11
10
11
11
11
10
11
11
7
7
5
5
4
3
2
2
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
strana -112
4
5
6
6
8
8
9
10
49: 20
39: 23
36: 26
26: 37
19: 37
27: 35
15: 40
18: 53
18: 43
23
21
15
15
13
9
6
6
1
dohrávka 7. kola: (14:00)
sobota 12. listopadu: Budenín - Heřmaničky
B
IV. TŘÍDA - ODD. C
11. kolo:
Libež - Přestavlky B 4:0, Popovice B - Čechtice A 1:4, Chotýšany B - Ostředek B 9:0, Struhařov B - Divišov B 2:0, Soběhrdy B - Kladruby 5:0, Postupice B - Nesp. Lhota B 2:0
tabulka po 11. kole:
1. Čechtice A
11
2. Libež
11
3. Chotýšany B 11
4. Popovice B
11
5. Struhařov B
11
6. Divišov B
11
7. Soběhrdy B
11
8. Postupice B
11
9. Přestavlky B 11
10. Kladruby
11
11. Ostředek B
11
12. Nesp. Lhota B 11
8
8
7
6
6
5
5
5
5
2
1
1
1
0
2
2
1
2
2
2
1
0
1
0
2
3
2
3
4
4
4
4
5
9
9
10
36: 16
33: 31
51: 21
33: 25
43: 19
37: 24
27: 22
26: 34
28: 22
16: 38
16: 44
13: 63
25
24
23
20
19
17
17
17
16
6
4
3
IV. TŘÍDA - ODD. D
11. kolo:
Zdislavice B - Kamberk 4:0, Hulice - Čechtice
B 3:2, Tichonice B - Louňovice B 1:5, Libouň
- D. Kralovice B 2:1, Keblov - Vracovice 6:1,
Miřetice B - Pravonín B 4:5, Křivsoudov B - Bl.
Načeradec 0:6
tabulka po 11. kole:
1. Zdislavice B
11
2. Keblov
11
3. Pravonín B
11
4. Bl. Načeradec 11
5. Libouň
11
6. Kamberk
11
7. Hulice
11
8. Miřetice B
11
9. Vracovice
11
10. D. Kralovice B 11
11. Louňovice B
11
12. Křivsoudov B 11
13. Čechtice B
11
14. Tichonice B
11
10
9
8
8
8
5
5
4
3
3
2
2
0
0
0
0
2
0
0
3
1
3
3
1
3
3
1
0
1
2
1
3
3
3
5
4
5
7
6
6
10
11
53: 19
42: 19
47: 28
38: 14
40: 28
28: 22
27: 38
37: 34
37: 26
22: 18
15: 31
20: 40
14: 42
13: 74
30
27
26
24
24
18
16
15
12
10
9
9
1
0
12. kolo: (14:00)
sobota 12. listopadu: D. Kralovice B - Louňovice B, Kamberk - Hulice
neděle 13. listopadu: Bl. Načeradec - Tichonice B, Čechtice B - Křivsoudov B (11:00),
Pravonín B - Zdislavice B, Vracovice - Miřetice B, Libouň - Keblov
(Kop, Pelikán, Topinka)
2. SK Liapor Witte Karlovy Vary A
(Vanke, Bíbr, Kokštein)
3. SK Šacung VHS Benešov A
(Doubrava, Kadeřábek, Stejskal, Skultety)
4. NK Climax Vsetín A
(Brutovský, P.Perun, Gebel, Gargulák)
M.M.
Zprávy STK OFS Benešov
(schůze 2. listopadu 2011)
OS ST. ŽÁCI 6+1
11. kolo:
Vlašim B - Pyšely 7:6, Vr. Janovice - Neveklov
10:1, Popovice - Lešany 0:5, Kondrac - Louňovice 9:2, Úročnice - Maršovice 4:4, Tichonice - Olbramovice 4:2
tabulka po 11. kole:
1. Olbramovice 11
2. Lešany
11
3. Pyšely
11
4. Vr. Janovice
11
5. Popovice
11
6. Vlašim B
11
7. Neveklov
11
8. Tichonice
11
9. Maršovice
11
10. Kondrac
11
11. Úročnice
11
12. Louňovice
11
8
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
0
1
1
2
2
1
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
2
4
5
4
7
6
7
7
11
95: 26
46: 20
86: 39
51: 25
48: 33
64: 33
45: 36
43: 45
24: 34
33: 76
31: 68
6:137
OP ST. PŘÍPRAVKA 5+1
11. kolo:
Teplýšovice - Týnec 5:7, Sedlec-Prčice - Benešov 5:5, Tichonice - Bystřice 2:2, Jírovice
- Čechtice 18:4, Chotýšany - Nespeky 4:4,
Vlašim - volno
tabulka po 11. kole:
1. Jírovice
10
2. Tichonice
10
3. Vlašim
10
4. Týnec
10
5. Bystřice
10
6. Chotýšany
10
7. Nespeky
10
8. Sedlec-Prčice 10
9. Teplýšovice
10
10. Benešov
10
11. Čechtice
10
9
7
7
6
4
4
4
2
2
1
2
0
1
0
1
4
2
1
1
1
3
0
1
2
3
3
2
4
5
7
7
6
8
115: 21
62: 23
65: 23
47: 49
38: 30
30: 39
30: 43
27: 53
24: 65
29: 68
25: 78
27
22
21
19
16
14
13
7
7
6
6
OS ST. PŘÍPRAVKA 5+1 - ODD. B
11. kolo:
Vlašim B - Načeradec 3:6, Miřetice - Zdislavice 1:7, Tr. Štěpánov - Křivsoudov 2:9, Bílkovice - Ostředek 13:0, Kondrac - Nesp. Lhota
0:2, Tichonice B - Struhařov 7:0
tabulka po 7. kole:
1. Křivsoudov
11
2. Načeradec
11
3. Vlašim B
11
4. Tr. Štěpánov 11
5. Bílkovice
11
6. Zdislavice
11
7. Tichonice B
11
8. Kondrac
11
9. Nesp. Lhota
11
10. Struhařov
11
11. Miřetice
11
12. Ostředek
11
10
10
8
7
6
4
4
4
3
2
2
1
0
0
1
2
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
2
2
4
6
6
7
8
7
8
9
131: 15
85: 47
61: 34
82: 56
60: 36
44: 55
53: 72
52: 57
34: 71
30: 62
31: 92
30: 96
30
30
25
23
19
13
13
12
9
8
7
4
OP - lední hokej
Do letošního ročníku Okresního
přeboru ledního hokeje Benešov 20112012 se přihlásila pouze 4 mužstva
- HC Jesenice B, Sokol Mezno, Sokol
Řendějov a HC Vlašim B. Na podzim
bude odehráno celkem 6 soutěžních kol,
kdy každý z účastníků sehraje se svými
soupeři dva vzájemné zápasy.
1. kolo:
Jesenice B - Vlašim B 9:8
Mezno - Řendějov 9:5
2. kolo:
SOBOTA 12. listopadu:
Vlašim B - Řendějov
(20:00, ZS Vlašim)
ČTVRTEK 17. listopadu:
Jesenice B - Mezno
(12:15, ZS V. Popovice)
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
Bronzová sestava benešovského Šacungu z mistrovství republiky trojic mužů: (zleva) Alexander
Skultety, Václav Kadeřábek, Jiří Doubrava, Petr Stejskal.
25
25
23
23
19
18
17
12
11
10
8
0
POŘÁDÁTE
ZAJÍMAVOU
SPORTOVNÍ AKCI?
!!! ZAVOLEJTE !!!
• FC Myslič - Vltavan Křečovice (pohár
ml. žáci, 28.10.): Jednání se zúčastnili zástupci obou oddílů k projednání námitky
kapitána a vedoucího družstva Křečovice
ohledně startu hráče FC Myslič na cizí
registrační průkaz. Jednáním byl neoprávněný start hráče na cizí registrační průkaz
prokázán, zástupce družstva Myslič toto
potvrdil. STK ruší výsledek pohárového
utkání 5:0 a přiznává kontumačně 0:3 ve
prospěch družstva Křečovice. Družstvo
FC Myslič se za narušení regulérnosti
vylučuje z dalších kol poháru mladších
žáků. Do semifinále nepostupuje z tohoto
utkání žádné družstvo.
• Nesperská Lhota A - Dolní Kralovice
A (III.B, RO Černý): Jednání se zúčastnili zástupci obou oddílů k projednání
námitky na neoprávněný start hráče
družstva domácích. Na jednání byl start
hráče domácích na cizí RP prokázán,
toto potvrdil vedoucí družstva na tomto
jednání a kapitán družstva již v zápise o
utkání. STK ruší výsledek dosažený na
hřišti (0:0) a přiznává kontumačně 0:3 a 3
body družstvu D. Kralovice A. Za umožnění neoprávněného startu hráče se VD
a kapitán družstva domácích předávají k
dořešení DK OFS.
• Blaník Načeradec - Želivan Hulice
(30.10., RO Brabenec): Utkání bylo předčasně ukončeno ve 20. minutě z důvodu
odmítnutí dvou vyloučených hráčů hostí
opustit hrací plochu ani po 8 minutách
čekání. Poté bylo utkání předčasně
ukončeno v souladu s PF. V době předčasného ukončení byl stav utkání 1:0. Na
jednání se dostavili zástupci Žel. Hulice a
hlavní rozhodčí. Zástupci Bl. Načeradec
se neomluveně nedostavili. Jednáním
byla potvrzena správnost předčasného
ukončení zápasu. Námitka kapitána hostí
je bezpředmětná, odporuje PF. STK ruší
výsledek v době předčasného ukončení
1:0 a přiznává kontumačně 3:0 a 3 body
družstvu Bl. Načeradec.
Nehlášení výsledků:
pokuta 150Kč: Sedlec-Prčice B, Sokol
Přestavlky B
Zprávy DK OFS Benešov
(schůze 2. listopadu 2011)
Tresty nepodmíněné:
• Zajíček Aleš - Tr. Štěpánov A (4 SU od
31.10.) • EllschlÖger Dan - Jírovice (1 SU
od 31.10.) • Kopecký Josef - Popovice A (4
SU od 30.10.) • Krastev Jordan - Pravonín A (2 SU od 30.10.) • Adam Martin
- Divišov B (6 SU od 30.10.) • Heráň Petr
- Heřmaničky A (2 SU od 31.10.) • Šmolík
David - Neveklov B (4 SU od 30.10.) •
Brabenec Stanislav - Bystřice dorost (1 SU
od 29.10.) • Bervida Petr - Postupice A (4
SU od 30.10.) • Komenda Aleš - Bílkovice
(4 SU od 30.10.) • Boubalík Jan - Heřmaničky B (4 SU od 23.10.) • Boček Jan - D.
Kralovice A (5 SU od 31.10.) • Boček
Miroslav - D. Kralovice A (3 SU od 31.10.)
• Seidl Martin - Hulice (6 SU od 30.10.) •
Mach Roman - Hulice (6 SU od 30.10.) •
Kadlec Jiří - Heřmaničky B (od potrestání
se upouští, činnost uvolněna dnem 3.11.)
Žádosti o prominutí zbytku trestu:
DK vyhovuje - činnost uvolněna dnem
3.11.2011: • Horčička Tomáš - Jankov •
Veselý Jan - Popovice • Daněk Lukáš Ostředek • Kašpar Michal - Kondrac B
Ostatní:
• Myslič - Křečovice (pohár ml. žáci
28.10.): (viz STK) Oddílu Myslič se za
narušení regulérnosti soutěže ukládá
pokuta ve výši 1.500Kč. Vedoucí mužstva
Hruška Jiří - zákaz výkonu funkce na 6
měsíců nepodmíněně se zákazem vstupu
na hráčskou lavičku 28.4.2012.
• Nesperská Lhota A - Sokol D. Kralovice
A (III.B, RO Černý): (viz STK) Vedoucí
mužstva Nesp. Lhota K. Poustecký - zákaz
výkonu funkce na 6 měsíců nepodmíněně
se zákazem vstupu na hráčskou lavičku
do 29.4.2012, kapitán L. Kocourek - zákaz
výkonu funkce kapitána družstva na 6
měsíců do 29.4.2012. Oddílu Nesp. Lhota
se ukládá pokuta ve výši 4.000Kč.
• Bl. Načeradec - Želivan Hulice (IV.D,
RO Brabenec): (viz STK) Za porušení
DŘ oddílu Hulice ukládá pokuta ve výši
4.000Kč a za neoprávněnou námitku
v rozporu s PF pokuta ve výši 500Kč.
Oddílu Bl. Načeradec se za neomluvené
nedostavení se na jednání komisí ukládá
pokuta ve výši 1.000Kč. DK OFS vzala
vědomí dopis OÚ Hulice ohledně výše
uvedeného utkání.
strana -12-
JISKRA
číslo 45
Denisa Dadová šipkovou šampionkou BENEŠOVSKÉ KUŽELKY
O víkendu 4. - 6. listopadu 2011 se uskutečnil v Praze v hotelu Pyramida 17.
Obrovského úspěchu dosáhla Deni- III. liga D - muži
ročník turnaje Czech Open 2011 v klasických šipkách. Tohoto turnaje se zúčast- sa Dadová, když postoupila z druhého TJ Sokol Benešov A - TJ Sokol Vracov 8:2 (3352:3122)
nilo celkem 486 hráčů a hráček, mezi nimi také 5 hráčů D. C. Mezihoří.
místa ve skupině do semifinále. Zde se Jankovec 578 (1), Matějka 557 (1), Januš 548 (1), Kočí L. 529 (1), Takáč 577 (1), Červ P. 563
utkala s Tarzani Andersen (Dánsko - 35.
na žebříčku WDF). Po pěkném výkonu
ji zdolala 3:2 a postoupila do finále. Zde
jí byla soupeřkou světová desítka Stefanie Haller (Německo). Byl to vyrovnaný
zápas, ve kterém nakonec senzačně zvítězila Denisa 4:3. Získala tak věcné ceny
za první místo v tomto turnaji, ale také
i nominaci na Winmau World Masters
2012, které se bude hrát v Anglii.
Druhá hráčka D. C. Mezihoří Nikita
Dadová obsadila 5. místo v juniorkách.
Juniorům se již tolik nedařilo, když obsadili 5. místo Daniel Jamrich, 9. Tomáš
Mihle, 17. Robert Tran-chi.
-mz-
Denisa Dadová vítězka Czech Open 2011 (druhá z leva) při vyhlášení vítězů.
MUŽI A - 1. liga - 9. kolo
Kara Trutnov - BC Benešov 75:62 (17:14 42:33 60:50)
body: Kyzlink T. 15, Malý J. 9, Velenský J. 8 (1), Husár R. 7, Stariat J. 6, Cvek V. 6
(1), Proskovec O. 5, Hartman J. 4, Veselý J. 2
Sokol Kutná Hora - BC Benešov B 71: 79 ( 12:23, 30:38, 51:57)
body: Kratochvíl 16 (1), Novák 12, Votava 11 (1), Beneš 10, Proskovec 9, Kokta 6,
Vondráček 5 (1), Valenta 4, Masár 4, Šach 2
hala ZŠ Dukelská, Benešov
SOBOTA 12. listopadu
13:00 - juniorky U-19 (DL)
BC Benešov - SŠB Pardubice
15:00 - žáci U-14 (KP)
BC Benešov - TJ Slovan Vansdorf
17:00 - junioři U-19 (KP)
BC Benešov - S. Říčany a Radošovice
NEDĚLE 13. listopadu
8:30 - žáci U-17 (KP)
BC Benešov - TJ AŠ Ml. Boleslav
10:15 - juniorky U-19 (DL)
BC Benešov - BK Stud. Pardubice B
12:00 - junioři U-19 (KP)
BC Benešov - Basketbal Pečky
14:00 - žákyně U-15 (Divize)
BC Benešov - BaK Plzeň
16:00 - muži A (1. liga)
BC Benešov - BK Kladno
BC Kolín B - BC Benešov B 62:56 (18:12, 26:30, 47:39)
body: Kratochvíl 16, Novák 15 (1), Valenta 7, Masár 6, Kokta 5, Votava 4 (1),
Beneš 2, Vondráček
ŽENY A - 1. liga
BC Benešov - TJ Sokol Pečky 78:63 (22:13 45:32 64:46)
body: Hřebíková Tereza 17, Němcová Jana 13, Matějková Veronika 11, Koubová
Petra 10, Kratochvílová Aneta 8, Karmazínová Barbora 7, Mazurová Martina 6,
Remešová Karolína 4, Smetanová Irena 2
Kvůli přeložení zápasů ŽBL dorazily Pečky pouze se 7 hráčkami, bez svých
největších opor. Přesto však zápas nevzdaly a benešovským hráčkám nedarovaly
nic zadarmo. V první půli se hrál rychlý útočný basketbal, kdy benešovské hráčky těžily ze hry podkošových hráček a rychlého přechodu do protiútoku, naopak
soupeřky se trefovaly zpoza trojkové čáry. Ve druhém poločase tempo zápasu
polevilo, přesto domácí basketbalistky drama nepřipustily, po celý zápas vedly a
jejich náskok se v průběhu vyšplhal až na 23 bodů.
BC Benešov - Sparta Praha 49:67 (12:16 21:35 27:54)
body: Koubová Petra 14, Němcová Jana 10, Hřebíková Tereza 9, Karmazínová
Barbora 6, Kratochvílová Aneta 6, Mazurová Martina 4
Bára Křížková bronzová na M ČR
Dvě benešovské judistky se zúčastnily Mistrovství ČR v Jičíně. Získaly
třetí a páté místo. Bronz si odvezla
Bára Křížková, která se v prvním kole
postavila proti bývalé reprezentantce
Šedivákové z USK Praha. Bára byla po
celou dobu aktivnější a dařilo se jí blokovat nástupy soupeřky. Té se podařilo
využít jediného Bářina zaváhání k nástupu do chvatu, který rozhodčí ocenili vedením na yuko. Druhé utkání
proti pozdější mistryni Gerasimenko
bylo krátké. Báře se nepodařilo odvrátit nástup soupeřky hned v úvodu a
prohrála.
Petra Králíčková svedla vyčerpávající úvodní bitvu s domácí Vávrovou.
Petra doháněla trest z úvodu zápasu.
To se jí podařilo v polovině utkání, kdy
chvatem tai otoši vyrovnala. Soupeřka však Petru porazila kontrachvatem
provedeným v samém závěru utkání.
V boji o třetí místo proti Coufalové z
Vršovic se Petra snažila, ale zkušená
soupeřka ji porazila držením v boji
na zemi a na Petru zbylo nepopulární
umístění pod stupni vítězů.
II.liga skupina Západ
14. kolo: (5. 11.)
HC Benešov - HC KoBra Praha 5:6 (3:1,
2:2, 0:2, pp 0:1)
branky a nahrávky: 6. Holánek (Strnad,
Decsy), 11. Decsy (Strnad), 12. Jágr (Havlíček, Kaňka), 23. Zeman (Zoha, Starec), 36.
-APKaňka (Havlíček, Dvořák) - 6. Jakeš, 30.
Kocman, 33. Slanina, 45. Cafourek, 52. Paris, 65. Kocman
sestava HC Benešov: Meravý - Verbík J.,
Toužimský (1. Dvořák), Verbík R., Rittig,
Košatka, Zeman - Havlíček, Kaňka, Jágr Decsy, Holánek, Strnad - Starec, Žoha, Drda
(21. Vacek, 41. David)
tabulka po 12. kole:
1. Klášterec
2. Řitusy
3. Milevsko
4. Jablonec
5. KoBra
6. Děčín
7. Klatovy
8. Benešov
9. Bílina
10.Sokolov
Bára Křížková na bronzovém stupni vítězů (první zprava).
II. liga A - ženy
TJ Sokol Benešov - KK Slavoj Praha 4:4 (3094:3087)
Černá 483 (0), Drábková 475 (0), Kočová 511 (0), Dvořáková 491 (0), Kotorová 580 (1),
Takáčová 554 (1)
Byl to dramatický zápas až do úplného konce. První čtyři hráčky prohrály a soupeřky
vedly o 84 kuželek. Dotahovačky se nevzdaly, povedlo se jim stáhnout náskok soupeřek a
přidat ještě 7 kuželek. D. Kotorová opět podala vynikající výkon, když porazila 580 kuželek.
Dokonce byla lepší než nejlepší hráč áčka.
7. kolo: so 19.11. SKK Jičín B - TJ Sokol Benešov (13:30)
Divize AS
TJ Sokol Benešov B - Sokol Kolín B 3:5 (2648:2653)
Palát 424 (1), Franěk 484 (1), Hašek 426 (0), Šostý M. 444 (0), Černý 455 (1), Matoušek 415
(0)
První prohra na domácí půdě v podzimní části soutěže. Perfektně zahrál J. Franěk.
9. kolo: pá 18.11. TJ Spartak K. Hora C - TJ Sokol Benešov B (17:00)
Krajský přebor II
MUŽI B - krajský přebor
Přijďte povzbudit
benešovské basketbalistky!!!
(1)
Áčko hravě přehrálo hráče z Moravy a dalo jim dokonce kanára. Po tomto zápase se
dostalo do čela tabulky.
9. kolo: so 19.11. KK PSJ Jihlava B - TJ Sokol Benešov A (12:15)
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
8
8
7
7
7
6
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
2
1
0
2
0
0
0
3
3
2
0
2
4
4
6
6
7
6
7
8
9
69:44
63:46
50:47
59:55
64:62
42:56
55:59
58:63
61:72
49:66
TJ Sokol Č. Pečky B - TJ Sokol Benešov C 1:5 (1532:1618)
Šostý A. 443 (1), Brabec 360 (0), Králová 412 (1), Červ M. 403 (1)
Tento zápas se céčku podařil, od začátku se ujalo vedení. Prohrál jen jediný hráč, ale
pouze o 17 kuželek. Zasloužené body putovaly do Benešova.
9. kolo: pá 18.11. TJ Sokol Benešov C - TJ Sokol Kostelec n.Č.l. B (17:00)
Krajský přebor I
TJ Spartak K. Hora B - TJ Sokol Benešov D 7:1 (2501:2458)
Klenka 397 (0), Drábek 412 (0), Žebrakovský 406 (1), Dvořák 417 (0), Lukšan 433 (0), Jehlička 393 (0)
Domácí hráči byli lepší a naši tak odjížděli domu s porážkou. F. Lukšan hrál poprvé po
roční přestávce a hned měl housle.
9. kolo: pá 18.11. TJ Sokol Benešov D - TJ Kovohutě Příbram B (19:00)
Dorost - liga AS
7. kolo: ne 13.11. Duchcov - TJ Sokol Benešov
Více na www.kuzelky.benesov.cz
-YK-
družstva ve hře o titul
Pohár OFS Benešov TřiV S-centru
se 31. října odehrál 3. hraDOROST
odvety (1. kolo):
Čechtice - Ratměřice 2:2 (4:0)
Divišov - Radošovice 3:1 (4:1)
Pravonín - Bl. Načeradec 4:0 (6:2)
Poříčí - Olbramovice 1:2 (2:3)
Úročnice - Bystřice 2:1 (1:1)
Čerčany - Maršovice 0:1 (4:3)
Chocerady - Tichonice 6:4 (6:2)
D. Kralovice - přímý postup
STARŠÍ ŽÁCI
odvety (1. kolo):
Křivsoudov - Čechtice 5:3 (2:1)
Bystřice - Bílkovice 0:2 (1:3)
Sedlec-Prčice - Miličín 3:0 (3:1)
Postupice - Poříčí 4:1 (2:1)
Teplýšovice - Tr. Štěpánov 1:1 (2:4)
MLADŠÍ ŽÁCI
odvety (1. kolo):
Krhanice - Chocerady 0:16 (12:2)
Myslič - Křečovice 0:3 (6:0)
(kont. - nepostupuje žádný oddíl)
Sedlec-Prčice - Vr. Janovice 5:2 (14:0)
D. Kralovice - Veliš 2:2 (1:2)
Týnec - přímý postup
cí den bowlingového Přeboru Benešov.
Nejvíce se dařilo domácímu družstvu.
Všechny své zápasy vyhrály a vybojovaly hlavně díky skvělým koncovkám.
Tímto si připsali 20 bodů. Stejný počet
bodů nahrálo i družstvo 3 Promile avšak
ve vzájemném zápase bylo úspěšnější Scentrum, které vede tabulku s pěti a půl
bodovým náskokem. Druzí jsou hráči 3
Promile, kteří tak sesadili Komáry na
místo třetí. Bodové rozestupy mezi vedoucím triem jsou tak nepatrné, že šanci vyhrát titul má z této trojice opravdu
kdokoliv. Na dalších místech se seřadily
- nováček skupiny tým Odnuly, dále pak
AE Team a Gulóčky v jamóčke. Posledním dvěma jmenovaným se třetí den
bodově moc nepovedl a zřejmě je tak
čeká boj o záchranu v této výkonnostně nejvyšší soutěži. V jednotlivcích vede
nově Marek Ježek z domácího S-centra
s průměrem 179,62 bodu. První mezi
ženami je „komárka“ Michala Havlíčková s průměrem 166,36 bodu. Nejvyšší
nához jednotlivce: 206 Lukáš Kočí - 3
Promile. Nejvyšší nához družstva: 573 3 Promile.
31
28
25
23
23
20
18
15
14
13
15. kolo: 12. listopadu (17:00)
HC Benešov - HC Řitusy
16. kolo: 17. listopadu (17:00)
HC Milevsko 201 - HC Benešov
17. kolo: 19. listopadu (17:00)
HC Benešov - HC Baník Sokolov
Více na www.hcbenesov.cz
www.pletivolundak.cz
-DR-
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
inzerujeme s Jiskrou • bavíme se s Jiskrou • poučení s Jiskrou
MURPHYHO ZÁKON: Ať potřebuješ cokoli, vždy to najdeš až úplně vespod své tašky.
DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA
Až do konce listopadu můžete zveřejnit váš soukromý, nekomerční
inzerát v Jiskře ZDARMA. Akce se vztahuje na inzeráty v rubrikách
BYTY-NEMOVITOSTI, RŮZNÉ, HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ,
PRODEJ, KOUPĚ, AUTO-MOTO, VYMĚNÍM, DARUJI
a ZVÍŘECTVO.
Inzerát si můžete objednat osobně v redakci (Žižkova 2040, Benešov)
nebo jej zaslat na [email protected] či zadat na www.jiskrabenesov.cz (inzerce). Inzerát bude zveřejněn po zaslání textu inzerátu
a vaší korespondenční adresy vždy ve dvou nejbližších vydání.
[email protected]
www.jiskra-benesov.cz
Ten čovek... vo kerym rači ani neci
říc nic blišího... buem mu teda rači řikat... prostě teda řikat třea... ten čovek!
To bue tak ňák asi nejlepčí. Tak teda...
ten čovek, ten měl vodjagživa smůlu. Von měl vodjagživa smůlu. Ranec
smůly. Vagon smůly! Kopec smůly! No
smůly měl... že by jí moh z fleku prodávat. Von si třeba namluvil takovou...
nó... takovou jako samici vocebe, jó...
samici prostě vod čoveka, jó... a... nó...
a uďál z ní tu... pani čovekovou. Z fleku.
A tejka von k ní jako... todle... přileh a...
a bylo to! A pani čoveková kynula a kynula a dyžuž byla, jánevim, v kolikátym
měsíci, tak von jí vodvez... ten čovek...
na kárce do špitálu a tam přišel... prej!...
ňákej císař, nebo co... uďál ňákej řez!...
a vono... prd. Vona to byla... se vokázalo nakonec... enom bublina. Tak von se
na to vyflák... ten čovek a nechal tam tu
pani čovekovou napospas... eště se s ní
na fleku tak rozved, že si to za rámeček
nedala a šel světem. A hned na prvnim
rohu, ale hale potkal takovou ňákou a
tak si jí merčil, esi vona třea není ňáká
prostá... tadleta... prostá titutka... ale
jak se vokázalo, že není... no von na ní
hned skočil a uďál z ní takovou pani čovekovou, že nestačila kynout. No. A co
byste řekli? Zase prd. Zase bublina. No,
to není možný! Poal si ten čovek sám
sobě... jenom tak mezi dvěma vočima.
A šel zas dál světem... rozvedenej, jak
zákon káže... a vyhybal se všem těm
prostejm titutkám a takle a najednou
narazil na... no zase na jednu, co tvrdila, že není... a von na ní vlít a nová pani
čoveková byla na světě.
No samo, že zase přilehačka... samo,
že kynutačka... a vona trojka pani čoveková už byla jak balón... a najednou
von ten čovek... při vší tý smůle, dostal
nápad jak stehno. Jak stehno! Von se
vyflák na všechny ty císaře... na všechny ty jejich fiky, hale... von tomu nechal
volnej průběh... a vona tadleta posledníteda pani čoveková... vona už byla fak
jak uplnej balón... že už jí ani udržet nešlo... a tak von si ten čovek uplet takovej
košik, fouk ho pod ní, hele... a vono to
celý letělo! I s nim. A z tý vejšky von na-
jednou zmerčil fůru borovic, z kerejch
kapaly mylyjardy kapek smůly a von to
všecko... tu smůlu... narancoval... navagónoval... nakopcoval... a prodával
to do celýho světa bohatejm, šťastnejm,
bestarostnejm, potřebnejm lidem...
kerý eště smůlu nikdá neviděli... aby si
toho taky trošku užili. No... a vydělal na
tom nakonec takovej ranec, ale... takovej ranec... že si koupil nakonec... ale
takovej vagón... takovej vagón... že se
mu pomalu ani nevešel na kopec. Ale
na takovej kopec... na takovej kopec
nakonec... kerej si koupil, aby měl kde
parkovat ten svůj balón... ten balón... tu
svojí trojku... pani čovekovou.
-Jiro-
DOBRÁ HLÁŠKA
Dobrá hláška ze Slovenska:
„Když k nám v roce 863
přišli Konstantin a Metoděj,
ještě jsme netušili,
že si po 1148 letech Řecko
vyúčtuje cestovné i diety.“
➢ 10-C4 Důchodkyně nabízí pomoc při
práci na zahrádce nebo chalupě, v okolí
Benešova. Tel. 732 513 368. Zn.: Jaro 2012.
➢ 11-06 Nabízím výuku hry na zobc. flétnu, klavír, kytaru a akordeon. Individuální
přístup, pro děti i dospělé. Vlašim a okolí.
Bližší info. na tel. 723 155 445.
➢ Celoroční předplatné týdeníku Jiskra za
umístění banneru Jiskry na váš plot, zeď
apod. Informace na tel. 734 688 588.
➢ SLUŽBY STUDIA ELYSIAN - masáže
regenerační, lipomassage přístrojem LPG,
lymfodrenáže, detoxikace, poradenství v
oblasti zdravé výživy vám od jara 2011 nabízí Bellevue welnes and Spa v prostovách
Bellevue hotelu Karlov v Benešově. * NAVÍC relaxace aroma sauny, výřivky, tělové
zábaly, peeling solí Mrtvého moře. * NYNÍ
NOVĚ galvanická žehlička NUSKIN pro
vyhlazení pokožky obličeje i těla, její hloubkové čištění a regeneraci pro trvale mladý a
zdravý vzhled! Objednávky na tel. 774 066
334 - Martina Červená,
www.bellevuehotels.cz
různé
➢ Ateliér JIRO vytváří obrazy – olejomalby
na zakázku. Obrazy, krajiny, zátiší, domy,
portréty atd. Tel. 603 537 350.
➢ 10-78 SDH Dalovy - ženy hledají nové
členky do svého týmu. Máš chuť zkusit nějaký nový sport a pravidelně se mu věnovat?
Tak se přidej k nám. Více info na [email protected]
➢ EKOLIKVIDACE a odtahy autovraků
zdarma. Tel. 602 735 076 AUTO S.V.A.
➢ 10-B2 Přenechám hrobové místo, Benešov. Tel. 603 337 375.
➢ 10-B8 Hledám spolujízdu autem Benešov
- Jažlovice a zpět, od pondělí do pátku. Zn.:
Dohoda. Tel. 731 040 963.
➢ LPG přestavby levně a kvalitně. Tel. 602
735 076 AUTO S.V.A.
➢ G-15 Provádím malování, štukování,
stěrkování, lakování. Ochotně a rychle. Tel.
606 227 390.
➢ 10-E8 Kdo zhotoví sluneční hodiny? Tel.
728 646 231.
➢ Nově otevřeno květinářství u nemocnice,
Máchova 400, Benešov. Otevřeno úterý až
neděle. Tel. 773 659 770.
➢ 11-27 Studio-Touch nabízí: neinvazivní
liposukce (kavitace), radiofrekvence, foto-
přijme do trvalého pracovního poměru
DISPONETA MKD
nutné podmínky pro přijetí:
kvalitní znalost anglického a základní německého jazyka
řidičský průkaz skupiny B
praxe v organizaci práce
(vytěžování) firemní nákladní kolony min. 3 roky
znalost problematiky přeprav pod řízenou teplotou a ADR výhodou
kontakt: [email protected] • 737 230 230
Hledáte informace,
článek nebo inzerát ze
starších vydání Jiskry?
Nahlédněte do
redakčního archivu na
www.jiskra-benesov.cz
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588 • www.jiskra-benesov.cz
strana -B -
JISKRA
číslo 45
CITÁTY SLAVNÝCH: Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. (William Shakespeare)
depilace, fotoomlazení, masáže, modeláž
nehtů, manikúra, vše za velmi výhodné
vánoční ceny. Prodej dárkových poukazů
zahájen. www.touch-vlasim.cz, tel. 775 404
403.
Kolik dní má uherský rok?
Arpád Balaton, Čurdášany
„Kolik dní má uherskej rok? Kurnik... to
nevim! Kolik muže mít? Esi je to něco
jako uherskej salám... tak tomu dávam tak... ať nežeru... půl dne!“
Manželovi vždycky večer tak nějak
svítí oči. Co to znamená?
řemesla - služby
➢ 24-30 Kadeřnictví EVA Benešov (Na
Bezděkově 2005) přijme kadeřnici na ŽL.
Informace na provozovně nebo na tel. 317
722 703.
➢ 10-E1 Stropní podhledy - prodej a montáže na každý strop. www.stropnipodhledy.
cz, tel. 606 373 423.
➢ Hledáme montážní firmu na montáž
plastových oken včetně zednických prací.
Tel. 724 356 943.
➢ ŽALUZIE všech typů, ROLETY, SÍTĚ
proti hmyzu, www.zaluziebenesov.cz, tel.
602 850 924.
hledám zaměstnání
➢ 11-05 Maluji obrazy na zakázku - přírodu, domy, portréty dle fotografie atd. Záleží
jen na Vašem přání. Tel. 736 743 893.
➢ 11-22 Kominictví Holeček Netvořice
nabízí služby v oblasti kominictví - čištění
a kontroly spalinových cest, dopojování
kamen a krbů, stavby a montáže komínů.
Tel. 607 419 820 nebo email: kominik29@
seznam.cz
Nora Chladná, Beztahov
„To muže znamenat pro každýho různý věci. Von si třeba myslí, že by chtěl
a že vy nemužete. A vy zasejc ceté, aby
von nemoh a vy už nemyslela. Musela.
Na to...“
Říká se „Chudoba cti netratí“. Co to
znamená?
E. Boháč, Prozatimov
„Dyž to tak sleduju... jak voni, jó... jak
voni to tady vedou... tak mysim, že my
budem brzo, tak ale česnej národ, že
nám bude celá Ebropa závidět.“
U nás by se dalo jíst z podlahy. Přijdete někdy na večeři?
Jarda Mob, Vodňany
!Hale... rád! Esi máte parkety z řízkůch
a koberce z vlašáku... hale! ...Sem u vás
pečenej vařenej!“
➢ INTERIÉROVÉ PRÁCE všeho druhu:
koberce, lino, plovoucí podlahy, montáž
a demontáž nábytku, drobné truhlářské
práce. Tel. 606 26 06 94, mail: [email protected] Zn.: 100% kvalita.
➢ PODLAHÁŘSTVÍ - TRUHLÁŘSTVÍ:
plovoucí podlahy, dveře - obložky, vestavěné skříně, kuchyně, obklady, pergoly, obložení schodů. Tel. 722 222 152, podlaharstvi.
[email protected]
➢ DERATIZACE, DESINFEKCE, DESINSEKCE - Vlašimsko, Pavel Vodolán a Josef
Zeman. Tel. 604 828 286, 606 419 389.
➢ INSTALATÉRSTVÍ - TOPENÁŘSTVÍ
Benešov, Pavel Mayer. Tel. 774 516 161.
nabízíme zaměstnání
Co je to vlastně ta soulož?
„No, ..............................................................
..........................................hale, ..................
....................................................... esi máš
zdravý ruce.............. tak to dál nezkoumej!“
-sj-
➢ 10-C3 Hledám práci jako uklízečka kanceláří, možno i domácnosti. Pouze Benešov.
Tel. 732 513 368.
➢ Muž hledá práci jako vychovatel, učitel nelépe v MŠ, ZŠ popř. jako asistent pedagoga. Nejlépe na částečný úvazek. Možná
dotaze na mzdu od ÚP. Tel. 737 578 737.
➢ 09-17 Koupím staré motocykly, auto-moto díly, literaturu. Tel. 327 591 267, 602 978
492.
➢ 10-C5 Prodám zimní pneu s disky, M8 55
Matador 155/70 R13. Tel. 737 619 181.
Worker, vel. 29-31 za 500Kč. Tel. 723 371
893.
➢ 11-24 Koupím kola na koňskou sečku v
provozuschopném stavu. Tel. 721 660 968.
➢ Prodám Kia Pregio typ TB-25 (dodávku),
nepojízdnou, na součástky, r.v. 2003, první
majitel. Cena dohodou - levně. Tel. 603 200
663
➢ 10-D2 Prodám kredenc, manželské postele, skříň na chalupu. Dále závěsnou, zamykatelnou skříňku, pochromovanou dětskou postýlku. Ceny dohodou. Kontakt na
mob. 777 086 856.
zvířectvo
➢ 11-25 SŠ-logistik a obchod. referent
(BACKOFFICE) hledá práci na okresech
Benešov, Praha-východ, Praha-západ. Nástup ihned. St. zkouška z AJ, hovořím i německy a rusky. Ne terénní obchodník. Tel.
604 944 732,e-mail: [email protected]
auto-moto
➢ 10-C6 Ofsetová tiskárna v Týnci n.Sáz.
hledá tiskaře na rotační stroj Heidelberg
➢ 10-F4 Prodám traktor Zetor 12011 za
85.000Kč. Tel. 724 066 897.
➢ 10-D3 Prodám úplně novou nepoužitou,
nerozbalenou, skleněnou vitrýnu. Velikost
130x100cm, hloubka 13cm. Zamykatelná.
Vhodná pro obecní vývěsky apod. Kontakt.
774 054 037.
➢ 11-19 Prodám převodovku na Peugeot
106 1.1 benzin, rok 99, cena 2.000Kč. Tel.
607 951 720.
➢ 11-14 Levně prodám jednolůžkový polohovací gauč s úložným prostorem, 200 x
80cm. Tel. 317 725 074.
prodej
➢ 10-E3 Prodám z ovocných stromů a lučních, lesních bylin včelí med. Velká sklenice
výměnou od 90 do 110Kč. Malá sklenice od
50 do 70Kč. Do 12 km od Bystřice dovezu.
Tel. 603 708 898.
V BENEŠOVĚ
zajímavá lokalita v blízkosti centra
ZKOLAUDOVÁNO - K NASTĚHOVÁNÍ IHNED
➢ 10-80 Prodám kamna Petry malá i velká
+ kuchyňský sporák Rekreant. Tel. 728 646
231.
M w.bent
E
J
Á
RON1 nebo ww
P
a
e n 557 58
m
í
z
nabína tel: 725
BYTOVÝ DŮM BENEŠOV
HUSOVO NÁMĚSTÍ
www.benti-byty.cz
➢ 10-82 Prodám sedačku 3+2+1, mírně poškozená, za 500Kč. Tel. 732 768 757.
tů
y
b
h
nýc ty.cz
l
o
v
13
i-by
www.benti-byty.cz
Benti-byty spol. s r.o.
Rubešova 626, 256 01 Benešov
telefon: 725 557 581
e-mail: [email protected]
➢ 10-83 Prodám ložnici 50. léta. Velmi pěkná. Cena dohodou. Tel. 732 768 757.
➢ 10-84 Prodám palivové dřevo. Netvořice.
Tel. 728 646 231.
➢ 10-85 Prodám krbová kamna. Používaná
1 sezónu. Cena dohodou. Tel. 728 646 231.
➢ 10-B6 Prodám svářecí soupravu na propan butan. Tel. 737 580 117.
➢ 11-09 Prodám posun. dívčí brusle zn.
ul. U Pivovaru 2304
331.
Máte dobrý vtip, historku,
hádanku, fotografii nebo
zajímavou informaci, o
kterou se chcete podělit
nebo o které si myslíte, že
by v Jiskře neměla chybět?
Staňte se našimi občasnými
dopisovateli.
Pište na:
[email protected]
nebo volejte 734 588 988.
➢ 11-07 Hledám práci jako učitelka v soukromé MŠ. Dlouholetá zkušenost s dětmi,
hra na hudební nástroje, tvořivost. I na částečný úvazek. Tel. 723 155 445.
➢ 10-D1 Prodám černé zadní dveře s tónovaným sklem na Golf IV. Kontakt 774 054
037.
PRODEJ NOVÝCH BYTŮ
více
Let probíhal ve dvou fázích.
V první, poměrně krátké, jsem si připadal jako orel, ve druhé fázi letu jako naprostý debil.
➢ 11-12 Přijmu do kadeřnické provozovny
v BN spolupracovnici na ŽL, obor pedikúra, manikúra, modeláž nehtů atd. Zavedený
provoz, zaběhlá klientela. Tel. 604 273 186.
www.benti-byty.cz
Emil Blbec, Neštrejchov
M600. Tiskaře archového tisku zaučíme.
Dvojsměnný provoz, víkendy volné. Tel.
603 200 663, 603 200 661.
Vykoupíme nebo si rádi
pouze ofotíme staré
místopisné pohlednice
obcí a měst Vlašimska,
Benešovska, Sázavska,
Voticka a Sedlčanska pro
připravovanou „retro
rubriku“.
➢ 10-E5 Prodám 100ks plechů pozink síla
0,8 mm rozměr 1x1m. Tel. 728 646 231.
➢ 10-E6 Prodám šuplíkový mrazák ARDO
MPC200a.Cena 2.500Kč. Tel. 728 646 231.
➢ 10-E7 Prodám světlou kuch. linku délka
180cm. Velice pěkná. Cena dohodou. Tel.
728 646 231.
➢ 11-01 Prodám nový, neprovozovaný plynový kotel PROTHERM-PANTHER typ 12
KOO 18/12,4 kW do komína bez ohřevu
TUV. Volejte 739 680 029.
➢ 11-02 Prodám cirkulárku ve výborném
stavu, plně funkční. Výška stolu 83cm, kotouč průměr 300mm. Cena 4.800Kč Tel.
732 423 865.
koupě
➢ A-04 Koupím triodou, elektromotory,
startéry, chladiče a autobaterie, stabilní
motor, i nefunkční, likvidace - výkup pozůstalostí, starožitností vyklízení objektů před
prodejem nebo před bouráním. Tel. 607 160
158.
➢ 10-E2 Koupím prstovou žací lištu - typ
AZS 321 (š.140cm, připoj. pouzdro prům.
70mm, délka 98mm, vývod. hřídel 24mm,
vícehran), výroba Agrostroj Jičín. Tel. 603
708 898.
➢ 11-04 Koupím starší ostnatý drát, prkna a
lesácké pletivo. Tel. 724 260 137.
➢ 10-B4 Prodám 2 ovce, levně. Tel. 607 826
448.
JMÉNA V TOMTO TÝDNU
EVŽEN
Jméno je odvozeno z řeckého slova „eugnés“, které znamená „blahorodý“, „urozený“.
MARTIN
Jméno Martin je odvozeno od latinského
jména Martinus, což je přídavné jméno od
římského boha války Marta. Znamená tedy v
přeneseném významu „bojovný“, „válečnický“.
BENEDIKT
Toto jméno je latinského původu a vychází ze slova „benedictus“, což znamená
„požehnaný“ či „blahoslavený“. V češtině je
jeho obdobou jméno Blahoslav. Od jména
Benedikt byla u nás odvozená příjmení Benda, Beneš.
TIBOR
Tibor je latinského původu, odvozený od
Tiburtinus, což znamená „muž pocházející z
města Tibur (dnešní Tivoli v Itálii). Základ
slova snad znamená „čestný“. Za českou obdobu jména lze považovat jméno Ctirad.
SÁVA
Sáva, případně i Sába, je mužské jméno
hebrejského původu, vzniklé z aramejského
Sába nebo Sabbas. Znamená „děd“, „stařec“.
S balkánskou řekou Sáva tedy nemá co do činění.
➢ 11-20 Prodám elektrický motor 1kW
1400 otáček, cena 1.000Kč. Tel. 607 951 720.
LEOPOLD
Jedná se o jméno německého původu,
vzniklé ze staroněmeckého Luitbald. Můžeme ho vyložit jako „v lidu statečný“. Jeho
domácká podoba je Leon, nebo také Polda,
Poldík.
➢ 20-13 Prodám nová plastová okna š 137
x v 130, 2ks, venkovní odstín zlatý dub a
plastové střešní okno ROTO 94 x 118. Vše
za poloviční cenu. Tel. 602 295 580, 777 633
OTMAR
Otmar či Otomar je jméno německého
původu, vzniklé ze staroněmeckého Ótmar a
znamená „majetkem slavný“.
➢ 11-08 Prodám dětské oblečení na holčičku i kluka 1-5 let včetně bot, velmi levně.
Tel. 723 371 893.
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588 • www.jiskra-benesov.cz
číslo 45
JISKRA
strana -C-
Miroslav Fechtner
STALO SE: 16. listopadu 1893 byl založen fotbalový klub Sparta Praha (jako Athletic Club Královské Vinohrady).
smějeme se ...
• V lese svolá medvěd schůzku… Táák
zvířátka, máme problém. Za poslední
měsíc v lese auta srazila 78 koček…
mělo by se s tím něco začít dělat…
prosím klid, klid, ňák to vyřešíme,
abyste se cítili bezpečněji. A prosím
myši, co stojí vzadu, aby přestaly dělat
mexickou vlnu!!!
• Pět chlapíků s basebalovýma pálkama obstoupí cikána, podávají mu kostku od Člověče nezlob se a přikážou:
Házej! Když hodíš jedničku, dvojku,
trojku, čtyřku nebo pětku, tak tě utlučeme!“
„A co když hodím šestku?“
„Ty neznáš člověče nezlob se? Tak hážeš kurva znova!!“
• Žena pošle manžela v den výročí
koupit do obchodu víno a šneky. Samozřejmě cestou domu zastavil se v
hospodě, že si dá jedno pivko. Najednou jsou 2 hod, ráno manžel se motá
domu nalitej jak dělo, a říká si... AJAJAJ jak tohle vysvětlím manželce? Pře-
de dveřma dostane nápad! Rozestaví
šneky za sebou ve 20cm rozestupech
a zazvoní. Otevře nasraná manželka,
smrt v očích a manžel se otočí a povídá: No tak podte vy kurvy líný, ještě 2
metry a jsme doma....
• Čeští archeologové v Egyptě probudí
mumii.Ta na ně chvíli zírá a pak řekne:
„Kdo jste a co chcete?“
„My jsme archeologové z České republiky a přišli jsme prozkoumat tuto
pyramidu.
„Vy jste z Česka?“ ptá se mumie se zájmem.
„Ano.“
„Aha. A co Helenka, ještě zpívá?“
• Představ si... Jsi blondýnka, cestuješ
autobusem a potřebuješ si nutně prdnout. Naštěstí hraje hlasitá hudba. Tak
si ulevíš vícekrát, samozřejmě úplně
perfektně v rytmu dunících basů a
bicích, aby tě nebylo slyšet. Při vystupování si všimneš cestujících, jak se na
tebe pohoršeně dívají... Tehdy si uvědomíš, že máš na uších sluchátka a posloucháš svoji mp3-ku.
VTIP TÝDNE
Turista vstoupí do řeckého
hotelu, dá 100 euro na rezervaci pro případ, že by nenašel
nic jiného.
Majitel hotelu 100 euro
vezme a odnese do místního
řeznictví a zaplatí svůj dluh.
Řezník 100 euro odnese do
vepřína a také zaplatí svůj
dluh.
Majitel vepřína 100 euro
odnes k výrobci krmiva a také
zaplatí svůj dluh.
Výrobce krmiva odnese 100
euro k prostitutce a také
zaplatí svůj dluh.
Prostitutka 100 euro odnese
do hotelu a zaplatí dluh za
nájem.
Německý turista se vrátí,
protože našel něco jiného,
obdrží zpět svých 100 euro a
celá vesnice je bez dluhů.
Víte, že ...
nejvýše položená
železniční trať na světě
- nazývaná Morochocha
- se nachází ... (tajenka)
➢ 10-F3 Prodám domácí prase, 35Kč/kg ž.v.
a býčka za 55Kč/kg ž.v. Tel. 724 066 897.
seznámení
➢ 11-11 Drůbežárna Teplýšovice přijímá
poslední objednávky na vykrmené krocany
do 20. 11. Volejte na tel. 724 089 521.
➢ 10-99 Která mladší žena, nebo i štíhlejší
starší uvítá občasné setkání? Ne vdaná, slušný štíhlý nekuřák, možné přispění na nájem
atd., dohoda. Tel. 739 151 424.
➢ Prodám domácí prase, krmené bez směsí,
možno i v půlkách. Tel. 728 915 546.
vyměním
➢ 11-15 Vyměním tašku suchého čistého
chleba za 20 vajec. Tel. 317 725 074.
➢ 11-13 Jsi sportovně a všestranně založená
žena do 45 let, co se neztratí? Rozvedený
nekuřák, sportovního typu.
Tel. 739 151 834.
➢ Hledám dívku k seznámení, věk do 30 let.
Jsem svobodný štíhlý sympaťák, mám domek a auto. Tel. 739 351 847.
ztráty a nálezy
➢ Nalezeno (3.11.) bourací kladivo, hasák,
žlutá přepravka, plastový box na nářadí,
mosazné vodovodní příruby a zavírací nůž.
Informace na radnici města Benešov.
➢ Hledá se plachý čtyřletý mourovatý kocour. Je kastrovaný. Ztratil se v lokalitě na
Červených vrškách v Benešově. Odměna.
Tel. 739 051 509.
MATEMATICKÝ
Ve stáji jsou lidé a koně.
Celkem je zde 22 hlav a 72
nohou. Kolik koní a kolik lidí
je ve stáji?
(Ve stáji je 14 koní a 8 lidí)
ČERNOČERNÁ KRONIKA
• Ve středu ráno bylo zahájeno vyšetřování ve věci Augusta Ž., předsedy představenstva Národní baňky, na
něhož bylo podáno trestní oznámení pro svlékání klientek a klientů. Pro nedostatek důkazů však bylo trestní stíhání zastaveno, neboť mu bylo prokázáno pouze
svlékání z kůže. Za způsobenou újmu mu bylo okamžitě
vyplaceno odškodné ve výši jedenáct milionů západoněmeckých korun ve zlatých prutech.
• Bagrista Kordul M. vyhrabal se svým dobře naolejovaným hyperbagrem, u remízku za městem, velmi vzácnou, dvanáct metrů hlubokou jantarovou vagínu, z dynastie Pšouk, kterou zcizil. Neohlášením tohoto nálezu se dopustil
trestného činu zneužití pravomoci příslušníka Sboru Nadržených Bagristů. Za jeho nekrofilní choutky mu hrozí trest až deset let bez jantaru s ostrahou. Současně může dojít k
propadnutí jeho majetku, v tomto případě, dobře naolejovaného hyperbagru s dvanácti
klitoridálními převody.
• Další případ domácího násilí musela řešit hlídka mravnostní městské policie ve městě,
ležícím naproti městu, jež je protější našemu městu. Devadesátiletá Dorota K., trpící silnou anorexií, tam surovým způsobem, za pomoci fyzické síly, vyžadovala neurvale sex
po svém osmadvacetiletém vnukovi Milouši K., kulturistovi z povolání. Ten se sice chtivé
babce dokázal jakž takž ubránit, ale v obavě o svou další poctivost, byl nucen zavolat
hlídku, jež převezla výtečnici k dalšímu vyšetřování a její oběť, s odřenýma ušima, k dalšímu ošetřování.
-sj-
Zašlete správné znění tajenky na [email protected] nejpozději do 18. listopadu 2011. Ze správných odpovědí bude
vylosován jeden výherce, který získá půlroční předplatné týdeníku Jiskra.
Výherce z čísla 43/2011: Čermochová Marie, Tisem.
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588 • www.jiskra-benesov.cz
strana -D-
JISKRA
číslo 45
VESELÁ HÁDANKA: Proč má vrtulník vrtuli? Aby se pilot nepotil.
(BENEŠOV) - Před sto lety uváděly kočovné divadelní společnosti v
dušičkovém čase Raupachovu plačtivou hru Mlynářovo dítě. Doba se
změnila a místo sentimentu nastoupila na jeviště drsnost, tragika. Komorní studio Áčko uvedlo 1.listopadu v benešovském divadle Na Poště
hru amerického dramatika Tennessee Williamse (1911-1983) Sladké
ptáče mládí.
-Rn-
FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE
Dramaturgyně, režisérka a principálka souboru má tohoto autora
patrně ráda. Roku 2005 uvedla se
svým souborem jeho hru Tramvaj
do stanice touha.Také Sladké ptáče
mládí přes nostalgický název přivádí na jeviště nešťastníky propadlé
drogám, alkoholu a zoufalství nad
promarněným životem. Hra se uvádí
již více než padesát let, ale problémy tehdejších lidí zůstávají, jen jsou
umocněny.
Stručně: Hra je umístěna do rodného kraje autora, na americký Jih.
Do provinčního městečka se vrací
životní ztroskotanec Chance. Před
lety byl odtud vyhnán, šel životem
jako gigolo, vrací se jako náhodný
společník odkvétající filmové star.
,,Doma“ ho však čeká nenávist, smrt.
V mládí totiž svedl patnáctiletou
dceru místního politického bosse a
pohlavně ji nakazil. Bossovi zabijáci
chtějí Chance vykastrovat. On žije
dál ve své minulosti, v nikdy nedokončené cestě za úspěchem a realitu
přítomnosti nebere na vědomí.
Star Alexandra del Lago prchá
sama před sebou. Je zoufalá ze svého stárnutí, z postupné ztráty své fyzické krásy. Ani tento problém není
dnešním lidem cizí. Připomeňme si
jen tragedii Štěpánky Haničincové.
Alexandra prchá do alkoholu, drog a
koupeného sexu. Jí je však darován
happy end. Děsila se, že její nový
film bude debaklem, ale on se stal
hitem sezóny.
Zkušená Ivana Pallová zahrála Alexandru stejně excelentně jako před
šesti lety Blanche z Tramvaje do stanice touha. Až přízračná je úvodní
scéna, kdy se bolestně vrací z drogového rauše do reálného světa. Jak
přesvědčivě zobrazuje slabozrakost,
fyzickou devastaci, jak obtížně se
orientuje v prostoru a v čase! A rázem se promění v panovačnou divu,
jedná s Chancem jako s onucí, jako
s předmětem ze sex shopu pro své
uspokojení. Ale stejně dobře ukáže i
druhou stránku postavy, její soucit s
outsiderem Chancem, strach o jeho
život, snahu ho zachránit.
Pro roli Chance vybrala režisérka
Balatová Miroslava Pokorného. Volila dobře. Pokorný si o roli říkal svým
fyzickým zjevem a získal diváky.
Uměl zahrát gigola, vyděrače, zoufalce riskujícího život i svou dětskou
touhu po štěstí, kráse, dobru. Svůj
výkon však pokazil mluvou, která
přecházela někdy až v nesrozumitelné drmolení. Jsem hluchant, ale i
diváci s perfektními slechy schopnými registrovat hřmot rašící trávy měli
potíže.
Postavy svedené Havenly, barholky Lucy a tety Noni našly v K.Balatové, Kl.Pallové a E.Jelínkové dobré
představitelky. To samé lze říci o
Z.Pravdovi a dalších hercích. Fr.Paluš
v roli jižanského nácka, který žvaní
o čistotě krve a vlastní dceru prodá
kdekomu, z koho má zisk, asi nepotřeboval režii. Prostě úlohu vystřihl.
Vývoj incistního herce Paluše je hotov, završen. V žádné roli nezklame,
ovšem ani nepřekvapí.
Áčko odvedlo zdařilou inscenaci.
Nadšený potlesk a záplava květin
potvrdily, že diváci mají své Áčko
rádi, stejně jako áčkaři své publikum.
Sidonius Jiro
ÁČKO ZVLÁDLO TĚŽKÉ DRAMA
Jiskra reality • Jiskra reality
byty-nemovitosti
➢ 10-79 Prodám stavební parcely k.ú. Břežany u Netvořic. Komplet zasíťované. Cena
850Kč/m2. Tel. 728 646 231. RK nevolat!
➢ 10-57 Prodám zrekonstruovaný a částečně zařízený byt 3+1 v Bystřici.
Tel. 725 782 052.
➢ 10-81 Prodám částečně zrekonstruovaný RD v Břežanech u Netvořic. Cena
2.700.000Kč. Tel. 728 646 231. RK nevolat!
ZIMNÍ SLEVA
➢ 10-F2 Sháním byt 2+1 - 3+1 ve Vlašimi.
Tel. 602 460 844
➢ 10-C9 Pronajmu byt 3+1 v RD Benešov
ul. Neumannova, cca 100m2, zařízená kuchyň, nová koupelna, wi-fi, digi TV, alarm,
balkon, prádelna s pračkou, dřevěné podlahy, nová dřevěná okna, trezor, centrální
vytápění plynem, parkování přímo u domu.
Cena: 12.500Kč včetně energií.
Tel. 605 268 133.
➢ 11-18 Pronajmu dlouhodobě 2+1, Praha
5, u metra Anděl, 7.000Kč + služby. Dále
1+0 tamtéž, 2.600Kč. Možno spojit, kauce,
NE RK. Tel. 603 146 094.
➢ 10-97 Prodám byt v osobním vlastnictví
2+kk/L v centru BN po velmi zdařilé kompletní rekonstrukci (ukončena 2010). Součástí nabízené ceny je kuchyňská linka včetně spotřebičů v záruce. Cena 1.590.000Kč
- při rychlém jednání sleva.
Tel. 777 350 178.
AD
Á
NA REK
VÍC
!
➢ Vyměním st. byt 1+1, 40m2, vše po rekonstrukci, jde do privatizace, za menší nebo za
byt, který nejde do privatizace.
Tel. 737 578 737.
Dal‰í cenov˘ bonus jako dárek
za rychlé rozhodnutí!
PKS MONT, a.s.
Obchodní zastoupení BENE·OV
Tyr‰ova 2071, 256 01 Bene‰ov
Dárek obdrÏíte pfii uzavfiení smlouvy
na plastová okna do konce listopadu 2011!
tel.: 606 605 546, 724 756 455
e-mail: [email protected]
Záruka kvality!
➢ 10-F1 Sháním byt 2+1 - 3+1 v Benešově.
Tel. 776 788 418.
➢ 10-B9 Koupím pozemek nebo rybník i zanesený, uvítám s chalupou či chatou, nutný
dobrý příjezd. Tel. 724 260 137.
➢ 10-C7 Prodám RD 2+1 se zahradou
600m2 v Čerčanech, všechny sítě.
Tel. 602 242 086.
➢ 10-C8 Prodám byt 2+kk v Benešově - OV,
zděný, 2.NP, r. výstavby 1997.
Tel. 604 928 628.
➢ 10-D4 Prodám stavební parcelu v Bystřici
u Benešova. Bližší info na 607 925 958.
âSN EN ISO 9001, âSN EN ISO 14001
www.pksokna.cz
➢ 10-B7 Prodám statek u Libohošťského
rybníka, dvůr a zahrada 8.600m2.
Volejte 733 395 656.
Akce se vztahuje na cenové nabídky zhotovené
v období 1.10. - 30.11. 2011.
➢ 10-D7 VLAŠIM - PRONÁJEM halové
novostavby 100m2 + 2x15m2, volná výška
3,5m. Vjezd vraty z ulice. Stropní konstrukce pro další místnosti. Vhodné na sklad, dílnu, prodejnu, kanceláře. Info 776 253 713.
➢ 10-E4 Pronajmu část. podsklepený RD
poblíž Konopiště, 6+1/G+zahrada, v BN,
možnost bydlení, podnikání. Užitná plocha
206m2, zahrada700m2, vytápění vl. plynovým kotlem. Možnost okamžitého nastěhování. Nájemné 16.000Kč + 8.500 Kč zálohy
na služby. Tel. 606 836 345.
➢ 10-E9 Sháním rodinný dům 3+1 v Posázaví nebo v okrese Benešov.
Tel. 603 899 707.
➢ 11-03 Koupím garáž nebo garážové stání
v Benešově, ul. Bezručova, Zapova a okolí.
Tel. 724 959 230.
➢ 11-16 Pronajmu byt ve Voticích.
Tel. 603 588 684.
➢ 11-17 Pronajmu byt 3+1 v Bystřici, 85m2,
nájem 10.470Kč včetně poplatků.
Tel. 602 664 309.
➢ 11-21 Prodám stavební parcelu mezi Líšnem a Bystřicí, velmi levně.
Tel. 603 588 684.
➢ 10-B7 Prodám statek u Libohošťského
rybníka, dvůr a zahrada 8.600m2.
Volejte 733 395 656.
➢ 20-12 Pronajmu byt 3+1 v Benešově, 7.
patro, plně zařízený, ihned k nastěhování.
Cena 13.000Kč včetně poplatků.
Tel. 602 295 580, 777 633 331.
➢ 11-23 Prodám slunný stavební pozemek
790m2 u Benešova u Prahy, v zeleni na jih,
klid, sítě přímo před hranicí pozemku.
Veškerá infrastruktura v místě a přilehlém
okolí. Cena 750tis., právně zajištěno, jsem
přímý majitel. Tel. 736 124 401 denně po 16.
hod., RK Nevolat!
➢ 11-26 Pronajmu byt 3+1 v centru Benešova. Nájemné 7.000Kč + služby.
Tel. 602 280 303.
➢ Prodám byt v o.v. 3+1, 80 m2, cihlová
budova, v centru Benešova, Ladova ulice.
Nová kuchyň, krb. Cena 1.780.000Kč.
Tel. 607 716 264.
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588 • www.jiskra-benesov.cz
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
Týdeník vydává: JISKRA Benešov s.r.o., Žižkova 2040, 256 01 Benešov, IČO 24 78 01 97, ISSN 1212 2416, MK ČR E 10771, ročník: LIII, Šéfredaktorka: Irena Franková [email protected], tel. 734 688 988, sport - redaktorka: Helena Novotná - [email protected], tel. 734 688 588, adresa redakce: Žižkova 2040, 256 01
Benešov, telefon/fax: 317 726 636, inzerce: [email protected], 317 726 636, předplatné: info., objednávky a změny přijímáme na [email protected],
tel. 317 726 636, výroba: MKstudio Benešov, tiskne: Grafotechna Print, spol. s r.o., rozšiřuje: Mediaprint & Kapa. Jiskra vychází každý čtvrtek. Předplatné pro rok 2011
je: půlroční 325Kč, roční 650Kč. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Příspěvky dopisovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor redakce. Redakce si vyhrazuje v
případě potřeby příspěvky upravovat. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci.
Download

Zobrazit