Č A S O P I S , K TO R Ý VÁ S P R E S V E D Č Í
RADOSLAV
PROCHÁZKA
MICHAL
Horáček:
SKUTOČNOSŤ JE OVEĽA
FANTASTICKEJŠIA, NEŽ SNY
JEDNÉHO ČLOVEKA
PLUS
KRÍZA
MÍNUS
pokorne
nepokorné
tragikomédia o hlúpych ľudských
rozhodnutiach
10. marca o 19:00 v Divadelnom klube 10x10
na Školskej 14 v Bratislave
www.facebook.com/gongsk
Rodinný muzikál 27. apríla o 17:00 v ODA Trenčín
GONGTN
1
Milí Bratislavčania,
ČASOPIS, KTORÝ MÁ DUŠU
Č A S O P I S , K TO R Ý VÁ S P R E S V E D Č Í
MICHAL
Horáček:
KRÍZA
Vydavateľstvo
Leukaristos s.r.o.
Sibírska 693/6
911 01 Trenčín
IČO: 46 852 719
DIČ: 2023603967
RADOSLAV
PROCHÁZKA
SKUTOČNOSŤ JE OVEĽA
FANTASTICKEJŠIA, NEŽ SNY
JEDNÉHO ČLOVEKA
PLUS
MÍNUS
pokorne
nepokorné
tragikomédia o hlúpych ľudských
rozhodnutiach
10. marca o 19:00 v Divadelnom klube 10x10
na Školskej 14 v Bratislave
www.facebook.com/gongsk
počnúc týmto vydaním začíname prvý rok existencie nášho časopisu v Bratislave. Schránková verzia
Gongu vychádza už 4 roky s veľkým úspechom v Trenčíne, mnohí z vás určite poznajú aj celoslovenskú
„luxusnejšiu“ 76 stranovú verziu periodika, v ktorej uverejňujeme exkluzívne rozhovory s osobnosťami
v plnom rozsahu, čo v schránkovej podobe časopisu, z priestorových dôvodov, možné nie je. Našou
snahou bude stať sa obsahovo aj vizuálne jedným z najkvalitnejších bratislavských schránkových
časopisov, prinášajúcim vám informácie, zábavu aj poučenie spôsobom, akým to v schránkových
médiách nie je bežné. Zároveň ponúkame priestor na spoluprácu spoločnostiam a firmám, ktoré majú
záujem prezentovať sa v kvalitnom časopise, na kvalitnom papieri a za rozumnú cenu. Nechceme
konkurovať už zabehaným bratislavským schránkovým médiám, majú vo svojom segmente svoje
zastúpenie, svoj zmysel. Ale poznáte to, často vám príde do schránky „leták“ (jeden z mnohých,
ktoré vám zapĺňajú schránku proti vašej vôli), kde je zo 16. strán „15 a pol“ strany reklama. Čo
urobíte? Buď ho bez záujmu rovno zo schránky hodíte do koša, alebo, v lepšom prípade, doňho očistíte
zeleninu. Peniaze vyhodené „do luftu“. Alebo vám prídu do schránky noviny na nekvalitnom papieri,
obsahujúce informácie, ktoré vás až tak nezaujímajú a ich osud je podobný ako v predchádzajúcom
prípade. My sa budeme snažiť robiť bratislavský Gong tak, aby ste sa naň vo svojich schránkach tešili
a netrpezlivo ho očakávali ☺. V rámci úspešného pôsobenia Gongu v Trenčíne a rozšírenia činnosti aj
na Bratislavu, ponúkame firmám, ktoré podnikajú v Bratislave aj v Trenčíne možnosť prezentovať sa
v oboch verziách za akciové ceny.
Rodinný muzikál 27. apríla o 17:00 v ODA Trenčín
GONGTN
1
šéfredaktor Ing. František Lintner, +421 907 891 536
[email protected]
grafická úprava a layout
go to media, s.r.o., +421 904 984 522
www.gotomedia.sk
vás 10. marca o 19:00 pozýva na predstavenie
zástupkyňa šéfredaktora
jazyková úprava
Mgr. art. Judita Hansman
spolupracovníci redakcie
Peter Halák, Hana Šebanová
KRÍZ A
tlač Navigraf - The printing company
náklad 20.000 ks
príjem inzercie
[email protected]
titulné foto Martin Malý
ISSN 1338-5941
4.ročník
Dátum vydania 18.2.2014
Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť inzerátov, a tým nie je
zodpovedný za prípadné vzniknuté škody.
I
S
O
T
K
A
T
O
B
E
L
(A
)
E
M
E
J
I
Ž
U
T
Prajeme vám príjemné čítanie a tešíme sa nabudúce ☺
ČASOPIS S VLASTNÝM NÁZOROM
Hrajú: Ivana Kubáčková, Elena Kolek Spaskov, Judita Hansman a Lano Réžia: Ivan Blahút
Divadelný klub 10x10, Školská 14, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Predpredaj a rezervácia vstupeniek: [email protected] alebo [email protected],
0908 111 065, Ticketportal
E.A.
POE
Kocáb
ŠIALENÝ GÉNIUS
JABLKO
Záhadný všeliek
UŽ SOM VO VEKU, KEDY
K VECIAM PRISTUPUJEM
KRITICKY
na čokoľvek?
Kristína
a Boris
Pokiaľ vás, milí čitatelia, náš časopis zaujal a chcete mať jeho luxusnú celoslovenskú
76 stranovú verziu 4 x ročne vo svojich schránkach, budeme radi, ak rozšírite našu rozrastajúcu
sa rodinu predplatiteľov časopisu Gong. V prípade záujmu, kontaktujte prosím redakciu.
Peter
Sklár
SNÍVAM O POKOJI
A SLNKU V DUŠI
06 Horáček:
10
11
DIALÓG
12
16
FARKAŠOVCI
MICHAL
ŠTVRŤROČNÍK, CENA: 2.70 EUR
ROZDIELNOPODOBNÍ
foto: Jena Šimková, www.jenasimkova.com
AUTOŠTÝL, a. s.
Trenèianska Turná 1030, 913 21 Trenèín
Tel.: 032 650 10 17, 31 , 0908 795 971, 0905 899 948 • email: [email protected]
www.autostyl.sk, www.volvocars.sk/85rokov
JAR 2012
Michael
Limitovaná ponuka. Ilustraèné foto.
Z¾ava platí pri sume nad 350 Eur + DPH
František Lintner
CELOROČNÉ PREDPLATNÉ
viac informácií o zvýhodnenej ponuke
volvo xc60, s60, v60 vám poskytne
Tragikomédia o hlúpych ľudských rozhodnutiach
Hapka a Horáček. Sú spolu už 25 rokov. Asi sa nenájde nikto, kto by nepoznal, resp. niekedy nepočul
niektorú z piesní tejto slávnej skladateľskej dvojice. Na svojich albumoch dávajú veľký priestor aj
slovenským umelcom, všetky ich spoločné albumy sú hudobno-textárske skvosty. Keďže pánovi
Hapkovi už zdravotný stav nedovoľuje poskytovať rozhovory, oslovili sme jeho „dvojičku“, pána
Michala Horáčka. V aktuálnom vydaní vám prinášame časť rozhovoru s týmto nesmierne múdrym
pánom. Či už ste, alebo nie ste rozhodnutý, koho voliť v nadchádzajúcich prezidentských voľbách,
ponúkame vám profil jedného z kandidátov, ktorý určite stojí za úvahu, pána Radoslava Procházku.
Evidenčné číslo EV 4357/11
Mimoriadna
narodenin vá
ponuka
Pri tejto príležitosti budeme do 31. mája poskytovať 10% zľavu
na garančné prehliadky a na všetky náhradné diely.
V Gongu sa často budeme venovať kultúre a umeniu, v aktuálnom vydaní si dovoľujeme pozvať vás
10. marca o 19-tej do Staromestského klubu 10x10 na Školskej 14, na predstavenie Prešporského
divadla Kríza - tragikomédii o hlúpych ľudských rozhodnutiach. Predpredaj a rezervácia vstupeniek:
[email protected] alebo [email protected], 0908 111 065.
Rodičov s deťmi, ktorí by si koncom apríla chceli urobiť jarný rodinný výlet do Trenčína, pozývame
27. apríla o 17-tej hodine na rodinný muzikál Perinbaba. Jedná sa o projekt profesionálnych hercov,
spevákov a tanečníkov pôsobiacich na divadelných scénach v rámci celej Európy. Predstavenie
v Trenčíne bude v poradí štvrté z ich úspešného turné po krajinách V4. Tri predchádzajúce predstavenia
v Maďarsku boli vypredané, dúfame, že sa Slováci nenechajú zahanbiť. Predpredaj vstupeniek v KIC
Trenčín, bližšie info na 0907/891 536.
fotoreportérka Rebeka Hansman
František
KOVÁR
Dôležité sú obyčajné
ľudské hodnoty
SÝRIA
SKUTOČNOSŤ JE OVEĽA
FANTASTICKEJŠIA, NEŽ SNY
JEDNÉHO ČLOVEKA
Travel story
Marína
PLUS
KRÁĽOVIČOVÁ
MÍNUS
FEJTÓN PETRA HALÁKA
pokorne nepokorné
O SMRTI
GONGTN
3
RADO PROCHÁZKA
Krátky životopis
Rada Procházku
Rado
Procházka
(1972) pôsobí od roku 1996
ako vysokoškolský pedagóg,
v súčasnosti v postavení mi­
moriadneho profesora v od­
bore teória a dejiny štátu
a práva. Počas prístupového
procesu SR do EÚ bol po­
radcom Európskej komisie,
niekoľko rokov pôsobil aj ako
poradca Ústavného súdu SR.
V máji 2004 sa stal historicky
prvým zástupcom Slovenska
Priatelia,
takmer pred štvrťstoročím
sme moci spoločne od­
kázali, že má byť službou
ľuďom, nie nástrojom osob­
ného prospechu. Veľa sme
toho za ten čas dokázali
a na mnohé môžeme byť
právom hrdí. Žiaľ, nie na to,
ako funguje náš štát. Potre­
bujeme sa pohnúť dopredu
a od každého jedného úradu,
ktorému sme zverili správu
spoločných vecí, musíme
pýtať plnohodnotný výkon.
A začať od toho najvyššieho,
od hlavy štátu. Neexistuje
rozumný dôvod, pre ktorý
by sme tento post mali
zveriť niekomu ako odmenu
či osobné zadosťučinenie.
Je príliš významný a dá sa
v ňom urobiť príliš veľa vecí
na to, aby sme sa vzdali
nároku na aktívny výkon.
Poriadok vo vzťahoch
•MinimálnerazzaštvrťrokasazúčastnímnazasadnutívládySR.
•Každýpolrokpripravímhodnotenieplneniaprogramovéhovy­
hlásenia vlády.
•Vymením vedenie Ústavného súdu SR a aktívne sa chopím
nápravy pomerov v súdnej moci.
•SpolusRadouprerozpočtovúzodpovednosťaďalšímiorgánmi
sa budem podieľať na príprave Slovenska na vyrovnaný štátny
rozpočet.
•Budem aktívne podporovať činnosť nezávislých kontrolných
inštitúcií a chrániť verejnú správu pred straníckymi tlakmi.
•Veľvyslancovbudemvymenúvaťvýlučnepodľaodbornýchpred­
pokladov, nie podľa straníckych zásluh.
4 GONGTN
Áno, potrebujeme silného
prezidenta – prezidenta,
ktorý svoju odbornosť na­
sadí na ochranu vašich práv.
Hlásim sa do tejto služby
pokorne, ale s odhodlaním.
S čistou hlavou a silným srd­
com na vašu ochranu.
Aktívna ochrana
•Presadím model ekonomickej diplomacie s cie­
ľom zvýšiť uplatnenie slovenských podnikov na za­
hraničných trhoch a prispieť k tvorbe pracovných
miest.
•Zasadím sa o ochranu pitnej vody a pôdneho fon­
du ako surovín so strategickým významom pre
budúcnosť Slovenska.
•Uplatním svoju autoritu na ochranu občanov pred
byrokratickou šikanou.
•Časť prezidentskej administratívy presuniem do
banskobystrickej a košickej kancelárie, v oboch
z nich budem úradovať minimálne tri dni v mesiaci.
predEurópskymsúdnymdvo­
rom. V rokoch 2010 a 2012
ho občania prekrúžkovali
do Národnej rady SR, kde
dnes pôsobí ako poslanec bez
straníckej príslušnosti. Ako
manžel, syn a otec dvoch de­
tí žije v trojgeneračnej do­
mácnosti. Aktívne sa venuje
sálovému futbalu a športovej
kynológii. Je občianskym kan­
didátom na prezidenta Sloven­
skej republiky.“
Nejasná správa z planéty opíc
Názov najnovšej knihy Rada Procházku je odkazom
na kauzu Gorila, ktorá stále nebola vyšetrená.
Kniha mapuje Radove názory, zamyslenia
a eseje zozbierané z jeho blogov, rozhovo­
rov a parlamentných vystúpení počas pos­
ledných troch rokov jeho pôsobenia na po­
litickej scéne. Motívom k jej napísaniu bola
pre Rada povinnosť hľadať spôsoby, ako
presadiť rovnosť pred zákonom a rovnosť
príležitostí. Potreba spoločenstva, kde má
každý rovnako blízko k ohňu.
Prečítajte si niekoľko krátkych úryvkov:
„Celý svoj dospelý život, a je to už, hrôza
pomyslieť, takmer celé štvrťstoročie, uva­
žujem o tom, ako správne žiť nielen ako
osoba, ale aj ako príslušník spoločenstva.
A o tom, čo by mali robiť také orgány a čo
iné, za akých podmienok, za aké peniaze,
pre koho a prečo.“
„Trápi ma, že v dôsledku neochoty a/alebo
neschopnosti rozlišovať ukladáme do nášho
spoločného (pod)vedomia vrstvy, ktoré v čase
erupcie ublížia v prvom rade tým, čo si to
nezaslúžia, oným „náhodným okoloidúcim“
veľkých dejín, ktorí nimi prechádzajú tak, že
chodia do školy či do práce, platia si hypotéku
alebo stavajú svojpomocne s rodinou, starajú
sa o deti či o rodičov, futbal, posilka, televízor,
pivečko s kamarátmi, kino s kamarátmi, nie­
ktorí autom, iní trolejbusom, niektorí sami, iní
v páre, všetci za vlastné a s nádejou, že sa oplatí
byť dobrý.“
„Potrebujeme Slovensko vrátiť jeho občanom
a začať pekne zhora, od hlavy. Veci okolo nás
vidím inak.“
GONGTN
5
Ste vyštudovaný antropológ (antropológia -
myslieť a zbavovať sa ich. Je to vidieť aj v tom, akým
veda o človeku - pozn. redakcie). Z vašich diel
spôsobom si vyberám a hľadám spolupracovníkov na
je zrejmé, že ste veľký znalec ľudí. Venovali ste
svoje projekty. Napríklad na Českom kalendáři som
sa niekedy tejto vednej disciplíne aj odborne,
spolupracoval s niektorými ľuďmi, ktorí nielenže nie
profesne?
sú slávni a známi, ale dokonca sa dá povedať, že sú to
Antropológii? Študoval som ju niekoľko rokov
amatéri. Hľadám a orientujem sa vyložene len na talent,
a samozrejme práca, ktorú človek musí na záver urobiť,
navzdory všetkému, navzdory tomu, že je hoci z Českého
JE odborná, pretože ju následne musí obhájiť pred
Tešína, alebo Soběslavi. To ma dopredu „nezdrví“, idem
príslušnou komisiou, ktorá má svoje vedecké štandardy
len za tým, či tí ľudia majú čo povedať. Veľakrát to nie
a nároky. Neskôr som príslušnú doktorandskú prácu
je ľahké, ani pre mňa, ani pre nich. Vtedy si človek
zahrnul do svojej knihy „Habitus hazardního hráče“,
uvedomí, koľkými predsudkami je sám zviazaný.
ktorá je bežne dostupná v kníhkupectvách a tiež na
webe.
Čo to ozajstné väzenie, ktorým ste prešli?
Hmm... väznicu v Ruzyni , v ktorej som „sedel“, som
Dokážu vás ľudia ešte niečím prekvapiť, alebo
neskôr navštívil v rámci relácie 13. komnata, ktorú
máte pocit, že ste zažili už všetko, že vás už nič
vysielala ČT, a znovu na mňa padla tá tieseň. To je
neprekvapí?
prostredie, ktoré je skutočne INÉ. Dnes si ale veľakrát
Nepretržite ma všetko prekvapuje, pretože podľa
hovorím, že som mal vlastne šťastie, že som tým
mňa to inak ani nie je možné. Svet je tak nesmierne
mohol prejsť, pretože taký zážitok poskytuje človeku
pestrý a dynamický, že keď si niekto myslí, že ho už
perspektívu k tomu, čo zažije v „normálnom“ svete.
nič neprekvapí, tak „spláče nad výdělkem“, lebo to je
Málokto si bežne uvedomuje, že sa môže voľne pohybovať
POVAHA sveta - byť prekvapivý.
vo svete, kde sú farby. Až v tej väznici si uvedomíte,
ako veľmi vám farby chýbajú, aké je všetko zrazu
také...väzenské. Ste zvyknutý na ostrú modrú, červenú
V 70-tych rokoch vás na základe zásahu ŠTB
a oranžovú, no v tom väzení ich zrazu nemáte. Je to iba
vylúčili z fakulty sociálnych vied a publicistiky
taká drobnosť, ale veľavravná. Často som si hovorieval:
Karlovej univerzity. Pracovali ste ako plavčík,
„Radšej úplne chudobný ležať niekde v priekope, ako
umývač riadu, skladník a podobne. Vaše texty, či
byť zatvorený“. Verte mi, je to desaťtisíckrát lepšie,
skôr básne, boli však rovnako hlboké pred tzv.
ako byť v tej väznici. Keď ležíte v priekope, hovoríte si,
„nežnou“, aj po nej. Boli ste vnútorne slobodný
že je to peklo, ale neverte tomu, to vôbec nie je peklo,
už dávno predtým, než sme si slobodu my ostatní
ste slobodný, nad sebou máte nebo, môžete sa postaviť
pred tými 25 rokmi vybojovali. V literatúre,
a odísť kam chcete. To nie je žiadne peklo, to je predsa
v mnohých príbehoch, či vo filozofických debatách
skvelé.
existuje názor, že naozaj slobodného človeka
nemožno spútať v nijakom väzení, v nijakej kobke,
V jednom z rozhovorov ste sa vyjadrili, že umenie
lebo slobodný človek má okruh svojej slobody
je sebecké, že ho človek hlavne robí len sám pre
neustále so sebou. Ste tento prípad, alebo ste si
seba a preto sa potom nesmie čudovať, a už vôbec
vo svojich súkromných väzeniach museli svoju
nie hnevať sa, že to nikoho iného okrem neho
slobodu hľadať?
nezaujíma. Stojíte si za týmito slovami?
Áno, tento prístup k slobode bol dávno sformulovaný už
Áno, umenie, hlavne ten proces tvorby, je sebecký.
v klasickom Grécku. Človek má ale pochybnosti, či to
Človek má proste dojem, že predkladá niečo veľmi
naozaj platí v každej chvíli, či to nie je skôr len nejaký
dôležité a že je to dôležitejšie, než umyť riad, prebaliť
ideál, ktorý nie sme vždy schopní naplniť. Samozrejme
dieťa, alebo, neviem, kopať na záhrade jamy pre stromy.
je dôležité mať ideály, ku ktorým človek vzhliada.
A netýka sa to len týchto „malých“ vecí, ale napríklad
Rovnako bojovať za svoju vlastnú slobodu, je jednou
aj vzťahov, tie tým trpia, keď nie sú dostatočne silné.
z najdôležitejších vecí vôbec. Ako to kto zvládame, to už
Na druhej strane to ale neznamená, že si niekto
je iná otázka. Najťažšie prekážky a „steny“ sú tie, ktoré
urobí umenie len sám pre seba, v skutočnosti je ten
si ani sami neuvedomujeme, o ktorých ani nevieme, že
umelecký proces zvláštnym druhom komunikácie, kde
nás sužujú. Až keď si ich uvedomíme, je možné k nim
prídete s niečím pre vás dôležitým. A naozaj nepoznám
zaujať nejaký postoj, prekonať ich alebo obísť. Väčšinou
nikoho, kto by si prial, aby napísal báseň, pieseň,
sú to naše vlastné predsudky a myslím si, že každý
alebo namaľoval obraz, ktorý nikdy nikoho nebude
z nás nejaké má, nosíme ich v sebe. Snažím sa na to
zaujímať a odloží to na povalu. Nie, každý tvorca chce
6 GONGTN
TEXT: FL-JH, FOTO: MARTIN MALÝ, KAMIL RODINGER,
WWW.MICHALHORACEK.CZ
MICHAL
Horáček
SKUTOČNOSŤ
JE OVEĽA
FANTASTICKEJŠIA,
NEŽ SNY JEDNÉHO
ČLOVEKA
GONGTN
7
komunikovať s ostatnými. Väčšinou sa to nepodarí,
nejakým hudobným nástrojom, preto už v sebe mali
skutočný umelec, na ten „pokyn zhora“, na tú Božiu
z ktorých si musí vybrať. Jediný rozdiel je v tom, že na
lebo umelcov je veľa a to publikum, tá spoločnosť, má
obsiahnutý určitý rytmus. Dnes už to tak neplatí,
milosť, kým to na neho „slítne“. A ono to niekedy neletelo
niekom to nespoznáte, ale podliehame tomu všetci.
tiež len určitú schopnosť vnímať a vyberá si. Potom sa
väčšina spoločnosti je gramotná, takže nie je potrebné
...☺. Takže namiesto toho, aby si sadal k pianu a snažil
stretávame s tým, že umelci tvrdia: „Bolo to pre nich
stavať niečo vo veršoch a s rytmom, aby si to tí ľudia
sa to „vyvzdorovať“, tak on pokorne čakal, až mu to
Nevieme ako u vás v Česku, ale tu u nás akoby
priveľmi dobré, pre hlupákov, ja som príliš hlboký
dokázali zapamätať, aj keby nevedeli čítať. To je jeden
napadne. A ja som urobil veľa vecí, aby to Petr Hapka za
sa z ľudí vytrácala radosť zo života. Myslíte si, že
a skvelý umelec“, „Van Gogh“ a podobne, ale tak to nie
z dôvodov, prečo sa to už nerobí, ale ja sa napriek tomu
týchto okolností mohol zhudobniť. Bolo len prirodzené,
civilizácia ako taká speje do záhuby, alebo je to len
je. Je to tak, že človek CHCE nastoliť komunikáciu. Je
domnievam, že naša reč stále svedčí o tom, že sme
že som s Ivanom Táslerom, Andrejom Šebanom, Jardom
prechodné obdobie a zase sa to časom zlepší?
to teda sebecký proces, ale len do istej miery, tá tvorba je
„rytmické bytosti“. Dýchame v rytme, naše srdce bije
Svobodou, alebo Luckou Šoralovou, urobil aj iné projekty.
Ja si myslím, že to nikam do záhuby nesmeruje,
osobná, ale zároveň chceme komunikovať s ostatnými.
v rytme, každý náš krok je rytmus, takže aj keď si to
Ono to tak je, a Petr to vedel, že to tak je.
naopak, všetky empirické údaje svedčia o opaku.
Hovoria o trvalom a dramatickom zlepšovaní podmienok
Veľmi často spolupracujete so slovenskými
ľudského života, od dojčenskej úmrtnosti, cez prístup
umelcami. Máte k Slovákom nejaký špeciálny
ku vzdelaniu, vzťahu k životnému prostrediu, po dobu
vzťah? Majú v sebe niečo, čo u českých umelcov
dožitia a „milión“ ďalších vecí, ktoré všetky svedčia
nenachádzate? (H.Hegerová, R. Müller,
o tom, že posledné desaťročia, predovšetkým doba od 2.
J. Kirschner, S. Tobias, K. Koščová, L. Šoralová).
svetovej vojny, sú rokmi nepretržitého vzrastu, hlavne
Akým spôsobom si vyberáte účinkujúcich
v tzv. treťom svete, kde ubúda tej dramatickej chudoby.
na vašich albumoch? Predtým by mi nikdy
Nie že by vôbec nebola, je tam množstvo veľmi smutných
nenapadlo, že budem na jednom albume počuť
osudov, ale radikálne sa to mení v prospech aj tých veľmi
Dana Landu a Jarka Nohavicu.
chudobných oblastí. To, že sme my, teraz budem hovoriť
Tak po prvé, všetci Slováci, ktorí spievajú tie moje veci,
za Čechov, takí maloverní, posmutnelí a cynickí, to je
ich spievajú lepšou češtinou než tí Česi, to je prvá
pravda, ale ono je to možno luxus tej lepšej doby. Keď je
dobrá vec ☺. Všetko sú to ľudia, ktorí majú skúsenosť
Predpokladáme, že z viac ako 25 ročnej spolupráce
ťažká doba a pozeráte sa na to, kde by ste zohnali šunku
s javiskom, s rečou ako takou, majú dobrý hudobný
s pánom Hapkom vám ostalo mnoho piesní, ktoré
alebo vodu, nemáte čas byť cynický. Teraz, keď si pre
sluch a nemajú žiadny prízvuk. Pretože každý Čech je
sa z nejakých dôvodov na vaše predchádzajúce
čokoľvek môžete zájsť do supermarketu, alebo si na to
„odněkud“, či už z Prahy, Ostravy, alebo južných Čiech
albumy nedostali, plánujete ich niekedy
aspoň požičať, máte dosť času byť cynický.
a má nejaký prízvuk, no tá Slovenka, či Slovák ho
v budúcnosti vydať v podobe ďalšieho albumu?
nemá, majú takú tú „dobrú“ češtinu, ako má byť, takto
My sme album buď robili, alebo nie, ja veľmi neverím
Vaši predkovia boli významné české osobnosti,
žiadny Čech nerozpráva ☺. To ma teší. Druhá vec je
na také tie „šuplíkové veci“. Pokiaľ totiž tie veci v tom
máte v rodine prvého českého nositeľa Nobelovej
tá, že ja to ani vlastne takto podľa národnosti nedelím,
„šuplíku“ zostanú, je jasné, že ich jednoducho tvorcovia
ceny, rektora Karlovej univerzity, dokonca
jednoducho hľadám ľudí, ktorí sú čo najlepšie schopní
spravidla neuvedomujeme, žijeme rytmom. A keďže
nepovažovali za dosť dobré, aby ich prezentovali pred
pochádzate zo šľachtického rodu. Nie je to pre
rozvinúť to, čo som ja napísal v slovách a Petr Hapka
naším hlavným vyjadrovacím prostriedkom je jazyk, tak
ľuďmi. Áno, na starej magnetofónovej páske ešte mám
vás príliš ťažké bremeno? Pocit, že sa im treba
v hudbe, ľudí ktorí tomu dajú ďalšiu dimenziu, ktorí to
osobne súdim, že je dobré, aby sa to v ňom odrážalo. Od
2-3 veci, ktoré kedysi Petr Hapka naspieval, ale vlastne
vyrovnať..
najlepšie rozvinú. A či sú to Česi alebo Slováci, to je mi
začiatku myslím na to, že sa text má dať spievať.
ani neviem, či je dobré s tým niečo robiť... neviem. Ale na
Je tam záväzok, klamal by som, keby som tvrdil, že nie
vašu otázku odpovedám, že nemáme tento druh piesní.
je. Viem, že sa odo mňa niečo očakáva, či je to bremeno
akoby v podstate jedno, to nie je „politická vec“, ktorou
neviem, môže byť, ale môže to byť aj ponuka, posunutie.
by som chcel utvrdzovať bratstvo medzi nami, chcem
V predchádzajúcom vydaní Gongu sme robili
len, aby bol výsledok čo najlepší. Ale je pravda, že už od
rozhovor s Michaelom Kocábom. Okrajovo sme
Ak to nie je príliš citlivá téma, ako je na tom
Môže to byť niečo, čo vás posúva k tomu, aby ste sa viac
začiatkov som bol vždy otvorený ľuďom prichádzajúcim
sa dotkli aj jeho vtedajšieho „rozkmotrenia sa“
momentálne pán Hapka?
snažili. A možno je to z každého trošku.
zo Slovenska, či už v Prahe bývali, ako Hana Hegerová,
s Michalom Pavlíčkom. Stalo sa niekedy niečo
(po chvíli mlčania) Pán Hapka má momentálne veľmi
alebo prišli na návštevu, ako Richard Müller a neskôr
podobné aj medzi vami a pánom Hapkom, alebo
ťažkú chorobu, ktorá mu bráni v tom, aby bol tým
O čom sníva Michal Horáček?
mnohí ďalší ako Jana Kirschner a Szidi Tobias. Mám
ste to vždy ustáli? Pýtame sa preto, že ste pár
tvorcom, ktorým býval. Tie obmedzenia sú už také
Hmm.. Ja som vďačný, že som súčasťou stvorenia,
s nimi tie najlepšie skúsenosti, pretože sme spolu
albumov vydali v spolupráci s inými hudobnými
drastické, že ich už treba brať vážne. Možno dúfať
že som vôbec mal tú šancu prežiť nejaký život. To
skladateľmi. (Napr. mne osobne blízky album
v nejaký zázrak, nič iné sa s tým momentálne robiť nedá.
je niečo fenomenálne. Narodenie každého človeka
Ohrožený druh, na ktorom sa pán Hapka
Jeho choroba je veľmi vážna, všetci, ktorí sme okolo
je v astronomickom kurze nepravdepodobné. Že to
Čím to je, že texty mnohých veľmi slušných
s výnimkou jednej piesne nepodieľal.)
neho, si prajeme, aby sa stalo niečo dobré.
budete práve vy, ktorý sa narodí vašim rodičom, to je
básnikov sa jednoducho nedajú spojiť s hudbou?
Vec sa má tak, že ja som vždy všetko najprv ponúkol
vytvorili krásne piesne.
neuveriteľná vec. Že sa vôbec môžem zúčastniť toho
Ako to, že vám sa takýchto spojení podarilo
Petrovi Hapkovi, pretože pre mňa je to TEN skladateľ,
Budíte dojem múdreho, rozvážneho, skúseného
nespočetne veľa?
o ktorom viem, že keď to urobí, je to asi najlepšie, ako
pána, ste taký aj naozaj, alebo v súkromí aj vy
Skutočnosť je oveľa fantastickejšia, než sny jedného
Pretože ja na to myslím vopred. Pre mňa je poézia
môže byť. Petr však žije trochu bohémskejším životom,
čelíte svojim vnútorným osobným démonom?
človeka.
niečo, čo má byť spievané. Napokon, sám názov
nikdy nebol nejako extra pracovitý, on skôr čakal, kým
Každý človek má svoj mediálny obraz, to po prvé.
„Lyrika“ nasvedčuje, že je to niečo, čo je sprevádzané
mu niečo napadne. Človek premýšľa o tom, či by toho
Po druhé, nikto sa nemôže ubrániť tomu, aby sa
Kompletný rozhovor nájdete čoskoro
lýrou. Všetky tie veľké diela staroveku, ktoré
nenapísal dvakrát viac, keby bol pracovitejší, ale ktovie,
stále nenachádzal uprostred chaosu, urgencie tých
v Gong SK 1/2014 vo vašich stánkoch alebo
či by tie veci napísal tak dobre. On naozaj čakal, ako
ponúkajúcich sa príležitostí, v dobrom aj zlom zmysle,
v kníhkupectvách Panta Rhei a Artfórum.
poznáme, Illias, alebo Odyssea, boli vždy sprevádzané
8 GONGTN
žitia je úplne fantastické, to prevyšuje akékoľvek sny.
GONGTN
9
pokorne
TEXT: (JH), FOTO: REBEKA HANSMAN
PLUS
MÍNUS
Pokorne nepokorné obdobie. Ale ako si správne vybrať? Čo je vodítkom? Vkus?
Miera naštvanosti, či miera apatie? Slová? Vety? Činy v živote pred voľbami?
Alebo sa má našinec zamerať na slogany, ktorým sa možní budúci prezidenti
prezentujú? Máme kandidáta, ktorý „Nemá čo stratiť“, človeka, čo tvrdí, že „Nastal čas“, iný vraví, že „Bude skutočný
prezident, nie bábka“, ďalej je tu chlapík, ktorý je „Pripravený pre Slovensko“, „Muž, ktorý má najlacnejšiu prezidentskú kampaň“,
ďalší vyzýva: „Stretnime sa spolu, spolu na to máme“, prípadne jeden, ktorý „Odhaľuje zákulisia kapitalizmu“, pre ďalšieho sú
dôležité „Srdce, rozum, charakter“, pre ďalšieho zasa „Služba občanom“ (osobne si myslím, že o toto ide každému, aspoň pri
kampani), ďalší je podľa svojho tímu „Míľnik, Slovensko preber sa“, dáma stavia na „Ľudskosť a čistotu“, predposledný si myslí,
že „Silný prezident chráni ľudí a vidí veci inak“, nuž a ešte jeden pán na zváženie, sa chce sústrediť na „Získavanie pracovných
miest“. No teraz buďme múdri. Iste, všetko je to chytľavé a dokonca úplne všetko je pravda a treba povedať, že všetko tu už bolo.
I keď pravdou je i to, že keby sa odrazu našiel kandidát, ktorý by sa snažil nájsť slogan, ktorý tu ešte určite nebol, čo ja viem:
„Zalejme našu krajinu vodou, budeme mať more“, alebo „Uzákoníme novú všeobecnú vieru“, či „Staneme sa prvou krajinou
plešatých ľudí“, tak by na seba určite upozornil, ale nikoho by nepresvedčil. Aké sú teda správne kvality prezidenta? Podľa mňa
určite tie ľudské. Človeka najlepšie charakterizuje jeho práca, jeho vzťahy (lebo je dôležité, s akými ľuďmi udržiavame aktívne
kontakty) a samozrejme i to, ako ho vnímajú ľudia. Takže, nech sú predvolebné heslá akokoľvek skvelé, podstatné sú fakty
o živote človeka. Fakty, nie to, čo si človek sám napísal do životopisu, alebo čím svoj predchádzajúci život dofarbil. Zdá sa, že aj
ja ako volič, budem musieť vyvinúť nejakú iniciatívu a ak sama sebe nechcem napľuť do očí, čo-to si o kandidátoch prečítam. Veď
načo mám doma počítač? A budem veriť, že okrem závislých, existujú aj nezávislé správy. Tým pravdaže nemyslím tie, ktoré sa
opierajú o konšpiračné teórie, ale o prosté fakty. Hádam sa nájdu aj také. A potom už len stačí zapojiť svoje vlastné zmysly, svoj
rozum i srdce. Iste, zasa je to lotéria, ale voliť menšie zlo, to už tu bolo a asi každý z nás sa k tomuto v minulosti uchýlil. Tak prečo
nevoliť toho, koho skrátka považujem za najlepšieho z ponuky? Lotéria? Iste. Ale nie je to tak s akýmkoľvek rozhodnutím v živote?
V každom prípade vám prajem, aby ste si uvedomili, aké sú prezidentské voľby pre túto krajinu dôležité. Neviem, či pri súčasnom
stave kultúry v politike je možná nejaká zmena, ale viem, že ryba smrdí od hlavy. Tak už konečne majme hlavu, ktorá prikáže telu,
aby sa dobre umylo. Teraz by to chcelo nejaký výdatný recept, niečo... ale na druhej strane, mohla by to byť úplne jednoduchá
vec, ku ktorej sa vracia mnoho mojich priateľov, aby si nemuseli kupovať chlieb, či pečivo, v ktorom sa občas nájde špak, či necht.
Domáci kvások: Potrebujeme kvalitnú, jemne mletú ražnú múku a vodu. 1. deň nasypeme do väčšej nádoby (ja používam
sklenenú) 100 g múky a zalejeme 100 ml vody. Ak treba, prilejeme, cesto by malo byť kašovité, asi ako na lievance. Nádobu
necháme cez noc na teplom mieste. Na 2. deň začneme kvások prikrmovať. Opäť nasypeme 100 g múky, zalejeme 100 ml
vody a necháme stáť do ďalšieho dňa. Už by sa mali v cestíčku tvoriť bublinky, objem sa bude kvasom zväčšovať. Na 3. deň
kvások premiešame, opäť dokŕmime a necháme stáť na teplom mieste. Na 4. deň je kvások hotový. Bude veľmi kyslý a plný
bubliniek. Ak už baktérie spotrebovali všetku múku, začne sa objem kvásku zmenšovať. V tejto fáze je nutné časť kvásku
odobrať, upiecť z nej chlebík a zvyšok opäť dokŕmiť. Potom ho už ale nebudeme nechávať na teplom mieste, dáme ho do
chladničky. Čím hustejší kvások budeme uchovávať, tým dlhšie nám vydrží.
Recept na skvelý chlebík z domáceho kvásku do rubriky „Plus, mínus“ pribudne v ďalšom čísle Gongu. A to už budeme vedieť,
či nám ten náš nový prezident bude robiť hanbu, alebo prestaneme smrdieť. A ak, tak len ako kvások. Domáci. Náš. Nabudúce si
teda štrngneme naším domácim chlebom. Zatiaľ pripíjam na príjemné kváskovanie a návrat zdravého rozumu.
nepokorné
10 GONGTN
F E J T Ó N
P E T R A
H A L Á K A
PORTRÉT
Portrét – zachytenie fyziologického, prípadne psychického stavu
tváre človeka. Zvyčajne maľba, kresba alebo fotografia.
Toľko uvádza ku slovu portrét encyklopedický výkladový slovník.
Teraz informácia z iného kúta. Nariadenie nášho štátu predpisuje,
aby v štátnych inštitúciách, školách, atď., visel štátny znak
a vedľa neho portrét prezidenta. Nariadenie o vešaní prezidentov,
prípadne iných „potentátov“, nie je v našich zemepisných šírkach
ničím novým. Prezidentov vešajú aj v strednej Ázii. Nie vedľa
tabúľ, im stačia stromy. Darmo - iný kraj, iný mrav. Všetko sa
začalo už v c.k. monarchii. (A kde máte císaře, pane Palivec?
Ááále, vobsírali ho mouchy a tak jsme ho dali na půdu). Tradíciu
výmeny prezidentských a iných portrétov som prvýkrát pochopil
počas stredoškolského štúdia. Znenazdajky došlo k zmene na
poste prezidenta Československej socialistickej republiky. Cez
prestávku prišiel školník, prezývaný „Tlama“ a snažil sa o výmenu
portrétu. A vtedy to prišlo! Zasnežilo. Nesnežili snehové vločky
ale prezidenti a iní papaláši. Spoza rámu sa k matičke zemi ako
jesenné lístie postupne, plachtivým letom, zniesli Tiso, Gottwald,
Zápotocký, Novotný a ďalší. Bajúzatý beťár Stalin, si ako obyčajne
vyhliadol najteplejšie miestečko a pristál priamo na učiteľskej
katedre. Všetci školníkovi predchodcovia robili totiž presne to
isté. Dopredu pod sklo zasunuli nového vyrehotaného papaláša
a tých starých tam nechali. Nuž a v kritickej chvíli rám obrazu
už obsah svojho žalúdka nezniesol a z toľkej politickej kultúry
sa povracal. Každé „preportrétovanie“ inštitúcií je pomerne
náročnou záležitosťou. Papaláša čerstvo vyliahnutého z nejakého
nového straníckeho vajca treba najprv učesať, umyť, napudrovať
a následne vyfotiť. Vzápätí treba vyretušovať štetinaté bradavice,
tak ako sa to robí na predvolebných bilboardoch. Ostáva už len
distribúcia zidealizovaných podobizní a fyzická výmena na tvare
miesta. Fakt si neviem predstaviť, že by som v nejakej štátnej
inštitúcii nevidel podobizeň hlavy štátu. Toto všetko samozrejme
niečo stojí. V čase hlbokej hospodárskej recesie by sa aj na
tomto úkone dali ušetriť nemalé finančné prostriedky. Určite
ste už niekedy hrali žolíka. Žolík je vlastne šašo. Má zvyčajne
modro - bielo - červený oblek a na hlave „kulich“ so šašovskými
zvončekmi. Pôsobí bezstarostne a do všetkého v hre môže
zasahovať. Vzhľadom na kvalitu našich doterajších prezidentov,
by podobizeň šaša plne vystihovala podstatu funkcie. Portréty by
nebolo treba po každých voľbách obmieňať. Veď šašo ako šašo.
Ušetrili by sa nemalé finančné prostriedky, ktoré by sa mohli
vrátiť do školstva, či zdravotníctva. Aby bolo jasné, o ktorého
prezidenta v poradí ide, dolepil by sa šašovi na čiapku, vždy po
voľbách, jeden zvonček. Jednoduché. Päť zvončekov, rovná sa
piaty prezident. Zvolíme šiesteho, dolepíme na obrázok za lacný
„peňáz“ samolepkou šiesty zvonček. Šesť zvončekov, šiesty šašo.
Postupne by sme sa vypracovali k historickej dokonalosti. Rodičia,
prichádzajúci do škôl na rodičovské združenia, týkajúce sa
záchodových fajčiarskych výčinov ich panensky čistých ratolestí,
by si už nemuseli pamätať meno hlavy štátu. Stačil by im letmý
pohľad na počet zvončekov na hlave šaša povedľa školskej tabule.
Žiadne kvárenie mozgu menami typu Gottwald, Zápotocký,
Husák. Stačí spočítať zvončeky a hneď viete, koľká bije! Pozriete
sa vedľa tabule a všetko je jasné. Pri moci je momentálne šašo
deviaty. Veď vo Francúzsku to fungovalo roky! Mali nespočetný
počet Ľudovítov označených rímskymi číslicami. Ľudovít tretí bol
úplne rovnaký lump a vagabund ako trinásty alebo šestnásty.
Všetci potajomky obšívali dvorné dámy a ich hlavnou pracovnou
náplňou bola výroba písacích stolov a nemanželských detí.
(Čo sa týka pridruženej drevárskej výroby, bola im blízka aj
výroba šibeníc). Líšili sa akurát číslovkami. A čo sme my, Slovač
pospolitá, vari horší ako nejakí račlujúci krabožrúti? (Navyše
pijú rampáš, lebo sa už nevedia dočkať nového vína a aby
nerobili dojem „noťákov“ a doma hanbu, tak ten blivajz volajú
„božolé“.) Račľaví krabožrúti, (ľudia znalí veci ako pani Straková
a Hudecová tvrdia, že vraj robia po nociach aj iné nemravnosti!),
to v Ľudovítoch dotiahli až po osemnástku. Nuž, čert by nás mal
trstenicou po prstoch pokárať, ba priam strestať, keby sme sa
v počte šašov zavesených povedľa školských tabúľ nevypracovali
aspoň k vytúženej desiatke. Na prezidentov akosi nemáme šťastie.
Prvý, keď otvoril ústa, tak slovenskí jazykovedci, bez ohľadu na
vierovyznanie, utekali do kostola prežehnať sa. Druhý vyrábal
záhradné náradie, nahrával nepredajné CéDéčka, zalesňoval
prezidentskú záhradu a prikrmoval anakondy. Medzitým stihol
ospievať kvality slovenského zdravotníctva, aby sa vzápätí
nechal operovať v Rakúsku, kvôli čomu museli vo vládnom
špeciále znivočiť jednu priečku. Nuž a tretí myslí náhodne, jazdí
závodne a štátnické povinnosti sú preňho terciárnou záležitosťou.
Ešte šťastie, že sa nemusíme zamýšľať nad myšlienkami jeho
novoročných posolstiev, lebo okrem spojok „a“, „alebo“, „“že“
a „len“, tam aj tak žiadne myšlienky nie sú.
Predpokladám, že môj návrh na unifikáciu portrétu vedľa tabúľ,
nebude prijatý ihneď. Preto sa idem dať radšej vyfotiť. Blížia sa
totiž prezidentské voľby. Veď čo keby ma zvolili?
Peter LIPA & Milan LASICA
“NÁVŠTEVA PO ROKOCH”
8 rokov po vydaní úspešného CD Lipa spieva Lasicu, korého sa na Slovenskočeskom trhu predalo 16.000 ks, vychádza nový album tejto autorskej dvojice,
Návšteva po rokoch. Milan Lasica napísal 14 textov a vznikla kolekcia nových
piesní o láske, vzťahoch, o politike aj erotike a o živote.
Spoluautormi hudby a producentmi jednotlivých piesni sú Marian Čekovský,
Juraj Tatár, Martin Gašpar, Roland Kánik, Boris Urbánek a Oskar Rózsa.
Mastering albumu urobila spoločnosť Masterdisk z New Yorku, zvukový majster
Vlado Meller držiteľ niekoľkých ocenení Grammy pracoval prvý raz vo svojej
profesionálnej kariére so slovenským umelcom.
CD je súčasťou knižky s textami Milana Lasicu a originálnymi ilustráciami
akademického maliara Mareka Ormandíka.
Spolu s CD vyšla aj vinylová verzia albumu a notový zošit vybraných piesní tejto
autorskej dvojice.
www.peterlipa.com,
GONGTN 11
https://www.facebook.com/PeterLipaBand
DIALÓG
O SMRTI
NA MOJEJ LODI BOL ISTÝ ELPÉNÓR,
NAJMLADŠÍ Z CHLAPCOV, NIE VEĽMI
ODVÁŽNY V BOJI A NIE CELKOM
ROZVÁŽNEJ MYSLE. ODIŠIEL OD
DRUHOV PREČ A IŠIEL SI, ZMOŽENÝ
VÍNOM V KIRKINOM DOME NA STRECHU
ĽAHNÚŤ, KEĎ PO CHLÁDKU TÚŽIL.
HOMÉR:ODYSSEIA
12 GONGTN
Vdova: Tak odpovedaj, Odysseus. Prosím ťa na
Tróje...A čo sa mám starať o vojnové
tvoju šľachetnosť, dobrosrdečnosť,
vdovy: Vari nedostávaš vojnovú podporu?
múdrosť, odvážnosť, vynachádzavosť: Vdova: Dostávam.
Čo sa stalo s mojím mužom?
Odysseus: Či nemáš právo uviazať si bielu stuhu
Odysseus: Prestaň s tým stará žena. Načo toľké do vlasov na Areov a Apollonov lichôtky?
sviatok?
Vdova: Tak odpovedaj, Odysseus! Radšej ti Vdova: Mám.
prestanem lichotiť.
Odysseus: Nevyryli na tympanon hrdinov meno
Odysseus: Nežiadal som, aby si prestala.
tvojho muža medzi slávnych druhov?
Iba som sa pýtal, na čo je to. Povedal
Vdova: Vyryli.
som, že sa nepämatám na tvojho muža.
Odysseus: Dovoľ mi teda odísť, starena. Povinnosť
Vdova: Zľutuj sa nado mnou, kráľ. Od hostí
volá, medzinárodná situácia je opäť
v tvojom dome som sa dozvedela, že si
napätá...
zapamätáš aj najnepatrnejšiu udalosť.
Vdova: Tak nie, kráľ! Mám nárok na manžela.
Pamätáš sa aj na to, z ktorej strany vial
Odysseus: Mŕtveho? Vdovský nárok?
vietor v stoprvý, stodruhý a stotretí deň Vdova: tvojho putovania. Iba na môjho muža
Odysseus: Čo je to za právo?
nie?
Vdova: Ak si mi ho vzal dvadsaťročného, vráť
Odysseus: Naňho nie.
mi aspoň spomienky. Mám právo
Vdova: Tak sa nado mnou neobmäkčí tvoje
vedieť, kde a kedy zomrel. Kto ho videl
srdce? Povedz mi aspoň to, či Elpénór
naposledy. Aké boli jeho posledné slová.
žije alebo je mŕtvy.
Odysseus: Zdržuješ ma, odkvitajúca žena...Čo si to
Vdovský nárok: právo na spomínanie.
Odysseus: Zomrel.
vravela...? Bol plavý alebo brunet?
Vdova: Vdova: Niečo medzi tým, chudák.
Ajhľa! Predsa sa pamätáš.
Odysseus: Nepamätám sa. Pomreli všetci, čo sa
Odysseus: Taký ani vysoký, ani nízky?
vydali so mnou z Tróje do vlasti.
Vdova: Takže aj tvoj muž.
Odysseus: Oči vlhké, nos tupý?
Vdova: Ach, hrôza!
Vdova: Akurát prostredný.
Plecia ovisnuté, hrudník vpadnutý.
Odysseus: Uteš sa, starenka, uteš sa.
Odysseus: Podľa všetkého sa teda nedá povedať,
Je to už tridsať rokov.
že by to bol krásavec.
Vdova: Tridsaťjeden. Lenže Elpénór mal
Vdova: To nie.
dvadsať rokov, keď sa nalodil.
Odysseus: Sotva možno o ňom povedať aj to, že bol
A keď naňho myslím, ešte i dnes má
duchaplný.
len dvadsať rokov...
Vdova: Sotva.
Odysseus: Nemysli naň toľko, radím ti.
Odysseus: Myslím, že nemal vycibrený rozum,
Vdova: Na čo iné mám myslieť? Večer čo večer
nevynikal výnimočne ani v hre, ani
sa desím postele. Pod perinou sa skrýva
v boji...
chlad mŕtveho tela. Spávam na Vdova: To teda nie.
katafalku, ach, kráľ...
Odysseus: Ale piť pil.
Odysseus: Daj si pod perinu horúcu pokrievku.
Vdova: Ako dúha.
Ale už musím ísť, mám kráľovské
Odysseus: Bol aspoň smelý?
povinnosti.
Vdova: Vdova: Ešte na slovíčko, Odysseus.
Odysseus: Ale pravdovravný, s otvoreným Ak si kráľ, mysli na svojich srdcom...
podriadených. Ak vypovieš vojnu, mysli Vdova: On? Ten vínny sud vedel iba luhať.
na vojnové vdovy.
Odysseus: Akiste to bol slaboch, postaršia žena...
Bojko ako zajac.
Odysseus: Pomaly, starká. Ja som žiadnu vojnu
Vdova: A ešte aký!
nevypovedal, dal som iba pádnu
Odysseus: Ako sa volal? Polités?
odpoveď na zahanbujúce provokácie Vdova: Elpénór!
GONGTN 13
Odysseus: Elpénór?
vdovskej posteli, a vôbec nie tak, ako sa
Vdova: o jeho smrti spieva v tom epose...
Elpénór.
Odysseus: Na Elpénóra si nepamätám.
Odysseus: Aký epos? Čo hovorí epos?
Vdova: Nerob si zo mňa posmech, kráľ...Veď si
Vdova: V epose sa píše, že Elpénór sa opil ako
chudáka opísal tak, že sama by som to
snop. Vyliezol na strechu Kirkinho domu,
lepšie nevedela. Vymenoval si všetky jeho
a keď ho ráno volali, zletel dole a zlomil si
charakteristické povahové črty.
väzy...
Odysseus: Ľutujem ťa, starenka s holubími šedinami.
Nepamätám si Elpénóra.
Vdova: Ako si teda o ňom vedel všetko?
Čo to počujem? Hrdinovia? Pýcha Itaky?
Odysseus: Takí.
Vdova: Takí hlúpi, pijanskí, zbabelí,
nezodpovední...
Odysseus: Všetci do jedného.
Vdova: Tak...teraz už chápem všetko.
Ach kráľ, aký si odporný!
VÝHĽAD NA
MORE
A INÉ ZASLÚŽENÉ
KRÁSY ŽIVOTA
Odysseus: Tak, že všetci boli rovnakí.
Vdova: TEXT: MAXIM E. MATKIN
Odysseus: Vyberaj slová, neokrôchaná matróna!
Vdova: Rozchýrim to po celej Itake. Všetci
bojovníci, čo pomreli, boli zbabelé červy.
Všetci námorníci, čo sa utopili, boli darební
pijani. Všetci boli rovnakí: hlúpi chmuľovia,
truľovia, súci len na odstrel...
Mám kamaráta, ktorý je zamestnaný v gigantickej nadnárodnej
spoločnosti ako kvalifikovaný a dobre zaplatený odborník. Nevýhod
to má niekoľko, ale medzi výhody patrí to, že výročná konferencia
firmy sa koná tradične napríklad na Honolulu. Kamaráta tento rok
prvýkrát vybrali do delegácie reprezentujúcej slovenskú pobočku.
Odysseus: čo to tu táraš, pomätená služobnica!
Vdova: Teba citujem. Taký je poriadok života, aby
sa tam pominuli....Chmuľovia - na čo iné
boli súci?
Nech ich zhynie tisíc, aby jeden mohol žiť.
Odysseus: Hop! Zadrž!
Vdova: Ten človek si ty, kráľ...
Odysseus: Viac ani muk, ty škrata! Poviem ti, ako
zomrel Elpénór.
Vdova: Elpénór? Tak pamätáš sa alebo nie?
Odysseus: Pamätám sa naňho. Skolil už desať
Odysseus: Dobre, že si mi to povedala. Zajtra to Trójanov, keď mu vletel šíp do oka. Ani si
zakážem. Čo si povedala, ako sa volá
ho nevytiahol. Do hrude jazdca vbodol
ten pevec?
krátku šabľu až po rukoväť, ale v boji
Vdova: Meno som ešte nespomínala. Volá sa
stratil pravú ruku. Zostala mu ľavá.
Homér.
Dolámal kyjakom kosti dvadsiatim
Odysseus: Zajtra ho dám lámať v kolese.
Trójanom, a vtedy sa mu zlomila noha,
Vdova: ale bojoval ďalej, kým ho od chrbta
Odysseus: Lebo nerozpoznal pravdu.
nenapadol jazdecký oddiel...Vtedy Polités...
Vdova: Si krutý. Povráva sa, že predtým si mal
Vdova: Elpénór.
rád poéziu.
Prečo klamal?
Odysseus: Veď vravím, Elpénór. Strašne pustošil ďalej
Odysseus: Dnes mám iné povinnosti. Dnes som
ale nakoniec...To ti už nepoviem. Na bojisku
sme navŕšili rov nad jeho telom.
Vdova: Ďakujem ti, kráľ. Odteraz po večeroch si ho
takto budem predstavovať vo svojej 14 GONGTN
kráľom v Itake.
NAPÍSAL ISTVÁN ÖRKÉNY,
PRELOŽIL KAROL WLACHOVSKÝ.
Keď si v hoteli na Honolulu odomkol kartou izbu, otvoril sa mu pohľad na neveľkú miestnosť
s výhľadom do bezútešného betónového dvora zaplneného smetiakmi a vrecami s odpadom. Nuž,
nemôže mať každý z 300 účastníkov posteľ v prezidentskom apartmáne, povedal si kamarát, zastrel
okno a šiel zdvihnúť telefón. Volal mu kolega a pozýval ho k sebe na pohárik.
Vyviezol sa vyvoňaným hotelovým výťahom, zaklopal na dvere, ktoré mu otvoril hierarchicky
rovnocenný spolupracovník a potom sa ocitol v slnkom zaliatej priestrannej izbe s balkónom
a výhľadom na more. Idyla ako z katalógu. Kamarát bol príliš unavený na paranoidné konštrukcie
a nenávistné špekulácie, tak sa teda priamo spýtal:
- Ako to, že bývaš tu?
- Ako tu?
- Máš o dosť väčšiu a krajšiu izbu ako ja. Pomýlili si ťa? Podplatil si niekoho? Idú ťa povýšiť?
Kolega sa usmial.
- Nič z toho, - povedal. – Len som do prihlasovacieho formulára v kolonke poznámky napísal SEA
VIEW, PLEASE. To je všetko. Len som si vypýtal a oni mi vyhoveli.
Kamarát v tom okamihu zažil niečo ako osvietenie. Objav princípu, ktorý funguje. Nielen
v hoteloch na Honolulu. Aj v živote. A odvtedy s pomerným úspechom testuje životnú pravdu
o tom, že väčšina ľudí, aj okolností sú pripravení nám vyhovieť, ak o to slušne požiadame. Ak si
necháme v hlave bežať program, že si zaslúžime výhľad na more – nech je tým výhľadom alebo
morom čokoľvek – ak to bude možné, vyjdú nám v ústrety.
Šírim teda toto posolstvo z Honolulu ďalej. Chcime izbu s pekným výhľadom, verme, že ju
dostaneme a potom do nej pozvime priateľov. Doprajme. Iným, aj sebe. Šťastnú budúcnosť. Slušné
zaobchádzanie. Inšpiráciu. Vľúdne prijatie a názorovú toleranciu. Starostlivosť a lásku. Výhľady na
more, aj do šírky našich duší.
GONGSK
GONGTN 15
15
ČO SA
NEHODÍ,
ŠKRTNITE
MilanLasica
V dnešných časoch ide už o číry
ktorý sa ocitol v slovenských
Túžba po spravodlivosti je večná.
anachronizmus, neschopnosť,
horách začiatkom osemnásteho
Aj rozprávky o nej. Ide o to, či
či priamo o neochotu vidieť sa
storočia.
sme sa už ocitli na našej ceste
triezvymi očami. A treba povedať,
že táto snaha prispôsobovať si
realitu podľa potreby, vnímať
Neviem či vás to bude zaujímať,
vyretušovaná fotka a vznikne
ale risknem to. Rozmýšľam
čosi, čo sme schopní vydávať
o mýtoch a legendách. Na prvý
za pravdivý obraz, za niečo, čo
Stojí vysoká divá Poľana mať
pohľad je to téma odťažitá, ale
o nás má vypovedať pred svetom.
stará obrovských stínov
myslím, že len na prvý pohľad.
Svet v tomto prípade znamená
V skutočnosti ide o presah tradície
niečo neidentifikovateľné,
do súčasnosti a to je vždy veľmi
akúsi bližšie neurčenú
aktuálne a často aj poučné. Mýty
cudzinu, ktorej vysielame
a legendy tvoria pevnú súčasť
tento signál. V skutočnosti
našej identity, často pevnejšiu
tento signál vysielame sami
než by bolo osožné. Prečo? Hovorí
sebe, vyretušovaný, upravený,
sa, že bez poznania minulosti
nezávadný, taký, aký si sami
Poľana na tých prsiach
odvisol preto, lebo zbíjal a dostal
nemôžeme pochopiť súčasnosť. To
želáme, ako sa chceme vidieť. Kto
mohutných...atď.
sa pred súd právneho štátu, ktorý
je fakt. Ale mýty a legendy nie sú
z nás naruší, pokriví, alebo aspoň
minulosť. Nie je to história. Sú to
spochybní tento signál, stáva sa
To je ten pravdivý obraz.
tolerovať. Ak aj pripustíme že
práve len mýty a legendy. Nie je
v lepšom prípade zblúdilcom,
A skutočnosť? Poľana rozhodne
zbíjal, hneď dodáme, že bohatým
to obraz toho, akí sme, ale akí by
v horšom vyvrheľom, ak nie
nie je vysoká /cca niečo cez
síce bral, ale chudobným dával,
sme radi boli. Ako by sme sa chceli
niečím horším. Čo s ním? Je
tisíc metrov/, Detvanci sú skôr
aby nevyzeral ako zlodej, ale ako
vidieť vo vlastných očiach. A ako
to jednoduché. Ten, čo zblúdil,
územčistí, nie ozrutní...V poézii
revolucionár. V Bielikovom filme
by sme si želali, aby nás videli aj
môže nájsť cestu späť. Vyvrheľ
takéto metafory prepáčime.
zo začiatku šesťdesiatych rokov
iní. Chceli by sme im vnútiť našu
to nemá také jednoduché. Je
Horšie je, ak sa s nimi stotožníme
sa stal dokonca uvedomelým
predstavu o nás. Ale najprv ju
exkomunikovaný, v jeho prípade
historicky. Tam sa už dá hovoriť
aktivistom, bezmála členom
musíme vnútiť sami sebe. Nezdá
„cesta naspäť je nemožná“ /Štúr/.
o pochybnostiach
komunistickej strany, ktorá síce
sa, že by to bolo také ťažké. Ak
Napred sa ísť musí, znie druhá
a ak chceme
v jeho časoch neexistovala, ale
sa človek pozrie ráno do zrkadla,
časť Ľudovítovej myšlienky.
byť k sebe tvrdší,
jej princípy /bohatým brať.../ už
často je zdesený ako vyzerá.
Ale čo znamená „napred“, ak
tak rovno o falošných
fungovali. Dnes nie je celkom
Trochu sa upraví, pričeše, žena
sa pohybujeme v oblasti mýtov
predstavách. Ak sa čosi
v móde vnímať Jánošíka ako
sa namakeupuje a obraz je hneď
a legiend, ktoré vydávame za
také deje v čase národného
komunistu /zatiaľ/, tak ho
prijateľnejší. Potom stačí mierne
históriu? Je to len to známe ľpenie
obrodenia, dá sa to pochopiť.
vnímame skôr ako Che Guevaru,
16 GONGTN
na „pravdivom obraze“.
históriu spôsobom „čo sa nehodí
škrtnite“, pretrváva dodnes.
Pod ňou dedina Detvou volaná
dejinami v takej situácii,
že rozoznáme rozprávky od
skutočnosti.
Že dokážeme vnímať
históriu i realitu na
základe faktov a nie
Klasickým príkladom je
v polohe pocitov,
jánošíkovská legenda. Legenda,
akokoľvek sú krásne
ktorú si zamieňame s realitou.
a poetické.
Jánošík ako legenda sa stal
symbolom vzdoru, boja za
spravodlivosť. Tým, že odvisol,
Či tých šarvancov Detvy ozrutných
stal sa martýrom. Ešte stále je
neprijateľné hovoriť o tom, že
takýto spôsob obživy nemohol
TEXT: MILAN LASICA, FOTO: CTIBOR BACHRATÝ
Mať bujná vysokých synov
Milí rodičia, milé deti, pozývame Vás na veľkolepý rodinný muzikál
27. apríla 2014 o 17:00 (nedeľa)
v ODA Trenčín
V repertoári divadla je momentálne šestnásť titulov, od divadelných inscenácií až po hudobné večery. Elegantné
priestory s kapacitou 200 miest sú vhodné aj na špecializované prezentácie, semináre, recepcie, vernisáže, večierky
pre uzavretú spoločnosť. Variabilný systém usporiadania javiska a hľadiska, ako jediný v Bratislave umožňuje vytvoriť
aj arénu, s javiskom uprostred hľadiska. Priestranný foyer vhodný na výstavy, vernisáže, ale aj recepcie, šatňa
viacúčelový priestor, v ktorom
a príjemná kaviareň, spoločne vytvárajú viacúče
m sa budete cítiť naozaj príjemne.
69 VECÍ LEPŠÍCH NEŽ SEX
GARDEROBIER
ANI ZA MILIÓN!!
Predpredaj:
KIC Trenčín, Trafika Tabak - Mierové nám. 11, Trenčín Vstupné: predpredaj 14€, na mieste konania 16€
Bližšie info: 0907/891 536
Skvelá hudba a spev, výborné tanečné choreografie, vtipní a zábavní herci. Tešíme sa na vás.
KUMŠT
PPŮLDRUHÉ HODINY ZPO
POŽŽDĚ
DĚNNÍÍ
MUSIC A` LA CA
RTE
Podujatie podporili:
ČASOPIS, KTORÝ VÁS PRESVEDČÍ
histrión
ŽIVOT NA TRIKRÁT
ILUZIONISTI
OPAČNÉ POHLAVIE
ŠTÚDIO L+S, NÁMESTIE 1. MÁJA 5, 811 06 BRATISLAVA
www.studios.sk
prezentačné kurzy vedené profesionálnymi hercami a divadelným režisérom
18 GONGTN
www.histrion.sk 0905 543 370
GONGTN 19
20 GONGTN
Download

Stiahnuť PDF - Časopis GONG