PETRŽALSKÉ NOVINY
R
27. 1. 2012 • ročník 17 • číslo 1 - 2
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Vyberte pre dieťa
tú najlepšiu
Už 10. a 11. februára sa bude konať
v štátnych základných školách v Petržalke zápis detí do prvého ročníka.
Ponúkame vám ich prehľad..
strana 5
Sprejeri – frajeri?
Hľadáme možnosti a riešenia, ako
ochrániť náš majetok. Uvítame každý
návrh na antigraffitovú prevenciu..
strana 9
Život na ulici má
rôzne podoby
V Petržalke žije asi 300 bezdomovcov.
Mestskú políciu a pracovníkov oddelenia sociálnych vecí sme sprevádzali
na ich monitoringu.
strana 11
Chov psov krok
po kroku
Chceme posunúť diskusiu „psičkárov
a nepsičkárov“ z roviny nevraživosti do pokojnejšej hladiny hľadania
východísk.
strany 12
- 13
Otvoria ďalší bunker
Bunker B-S 6 Vrba odhaľuje tajomstvá
strana 16
V Petržalke napadol sneh
alebo Gorilie časy
T
akto, v utorok v noci pred
týždňom nás prekvapil. Prvý
v tomto roku a prvý vôbec v tejto
zime. Dobre sme si ho mali užiť,
poriadne obhliadnuť, v rukách poláskať, gule narobiť, snehuliaka postaviť, napochytro decká na saniach
povoziť (lebo nie každý v Petržalke
má na Alpy), lebo už na druhý deň
mizol. Až pomaly aj zmizol. Stal sa
archívnym. Ako tieto fotografie.
Dobre si ho pamätajme, je vzácny,
možno bude aj posledný. V Bratislave zvlášť, lebo tá má len tri ročné
obdobia: jar, leto, jeseň. Ak predsa
štvrté, potom „jarojeseň“. Vianoce nám splývajú s Veľkou nocou.
Pri tých posledných sme pri 8 -10
stupňoch nad nulou mohli vyšibať pod stromčekom ženu, dcéry,
susedy, kolegyne, svokry, frajerky.
Spolu s darčekmi dostať aj kraslice. Nemuseli by sme 9. apríla, aj by
sme ušetrili, to teraz treba. (Nič to
nemení na skutočnosti, že v sobotu podvečer padol ďalší, aj keď skôr
napršal. Ako zrazu prišiel, odrazu
za niekoľko hodín aj odišiel. Ako
niektorí ľudia, čo sa len mihnú životom. Tiež nič po sebe nezanechajú. Ba nevidieť po nich na rozdiel od
snehu ani len tie chvíľkové stopy...)
Takže po finančnej kríze, páde
vlády, vyhlásenom núdzovom stave
v nemocniciach tu ako na lopate
máme aj globálne oteplenie. Akoby nestačilo, že ľuďom zovrela krv
prvého januára, keď čo mohlo, to
podraželo. Tu euro, tam desať euro
ročne stovky. Potraviny, energie,
doprava... Vraj sme rekordéri v EÚ
- čoho všetkého máme najmenej a
za čo najviac zo všetkých platíme.
A to ešte jeden politik - „odvodovobonusový“ ozembuch mediálne
potáral, že si na Slovensku žijeme
nad pomery, takže nám treba ešte
viac utiahnuť opasky.
Takto, v utorok v noci pred týždňom napadol sneh. Ako skvostná
beloba v realite černoty. Ešteže nepadali žaby ako v Jarošovej a Jakubiskovej Tisícročnej včele. To bola vtedy
predzvesť mrcha časov. Rod Martina
a Sama Pichandovcov sa musel pobrať
s ďalšími dedinčanmi „na maďare“,
na múračky, doma nebolo roboty.
Tiež bola kríza. Aj keď, popravde, aj
my dnes žijeme zvláštne časy. Tiež sú
už mnohí bez roboty. Najnovšie však
žijeme aj - gorilie časy. (Politici ako
opice, opice ako politici. V rabovačkách milióny, miliardy. Ale neurážajme opice.) A zdá sa, že v tých by
mala už Slovač - vytiahnuť opasky...
Peter Poruban
2 • 27. 1. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Vy, starosta a primátor
Neformálne stretnutia starostu Petržalky Vladimíra Bajana
s občanmi si už našli svojich adresátov. Ich pomenovanie Čaj o piatej - je typické pre atmosféru, ktorá pri rozhovoroch
vládne. Aj hovory o problémoch sú pokojné a konštruktívne.
Podnetom na najbližšiu pozvánku na stretnutie je nastávajúca návšteva primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. I keď
to nebude čaj o piatej, bude to priestor na diskusiu, otázky,
podnety i návrhy.
Využite príležitosť, aby ste sa s mohli porozprávať s dvoma
kľúčovými osobnosťami, ktoré môžu ovplyvniť život Petržalčanov.
Starosta Petržalky Vladimír Bajan vás pozýva
na stretnutie Petržalčanov
hosť – primátor Bratislavy Milan Ftáčnik
Stretneme sa v CC Centre na Jiráskovej ulici
vo štvrtok 9. februára o 17. h.
V uliciach Petržalky jazdí
elektromobil
V
ozový park miestneho
úradu má nový prírastok.
Elektromobil Citroën c-zero
má prioritne využívať oddelenie životného prostredia.
Malé mestské vozidlo pokrstili
čistou vodou starosta Vladimír Bajan a Ján Orlovský zo
Západoslovenskej energetiky.
Spoločnosť realizuje dvojročný cezhraničný projekt
VIBRATe, na podporu elektromobility v strednej Európe.
Jeho zámerom je propagácia
elektromobilov a vybudovanie
infraštruktúry nabíjacích staníc v regióne Bratislava – Viedeň do roku 2013. Za rakúsku
stranu na ňom participujú
spoločnosti EVN, Verbund a
Wien Energie. Do projektu sa
zapojilo aj Energetické centrum Bratislava. Nezisková
organizácia pôsobí v oblasti
energetickej efektivity a obnoviteľných zdrojov energie.
Okrem samotného faktu,
že auto neprodukuje CO2, je
nespornou devízou úspora
nákladov za pohonné látky.
Oproti bežnému vozidlu je
dvoj- až štvornásobne nižšia.
Dojazd je okolo 130 kilometrov na jedno nabitie, pričom
auto sa samo dobíja pri brzdení. Maximálna rýchlosť je
limitovaná na 130 km/h. „V
Petržalke ho bude vidieť a verím, že neostane osamotené,“
vyhlásil počas krstu Vladimír
Bajan. Ako ďalej uviedol, elek-
tromobil by mal prioritne slúžiť
oddeleniu životného prostredia, inšpektorom verejného
poriadku, prípadne oddeleniu
sociálnych vecí. Okrem automobilu získala mestská časť aj
nabíjaciu stanicu. Nachádza sa
v areáli Technopolu.
Ján Orlovský prezradil, že
hlavným motívom ich angažovania v projekte je zistiť perspektívy trhu: „Tým, že sme
energetická firma, zaujíma nás
to. Zdá sa, že tam je budúcnosť
a od nás sa bude očakávať budovanie infraštruktúry. Väčšia
nabíjacia stanica stojí od 2- do
5-tisíc eur. Predtým ako sa
pustíme do takýchto investícií,
musíme vedieť, či bude záujem,
alebo či postavíme niečo, čo
verejnosť nevyužije.“ V rámci
projektu si na Slovensku používateľov elektromobilov volia
najmä z radov verejných inštitúcii. Okrem Petržalky ekologické auto získal aj magistrát
hlavného mesta, Bratislavský
samosprávny kraj, ministerstvo
hospodárstva a ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka. Subjekty sa zaviazali,
že budú o jeho využívaní spoločnosť pravidelne informovať.
Obstarávacia cena vozidla je
podľa Orlovského zhruba 25tisíc eur. Mestská časť bude
vozidlo využívať počas trvania
projektu za symbolický polročný poplatok 1 euro.
Lucia Drevická
Nekonečný príbeh -
UPRATOVANIE
M
Miestny
podnik Verejnoprospešných
ejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)
sústredil svoju činnosť na začiatku roka spolu s dodávateľmi prác
sú
na ,,upratovanie“ po oslavách príchodu Nového roku 2012.
n
N
ajväčšiu pozornosť venujú jeho pracovníci plochám zelene a voľným spevneným plochám, na ktorých
sa konali ohňostroje. Napokon, rátali s tým, že po každej
oslave treba upratať. Žiaľ, pri
,,oslavách“ niektorí poškodzovali aj majetok, ktorý slúži
všetkým obyvateľom Petržalky.
Zostali po nich zničené smetné koše, lavičky a poškodené
osvetlenie. Niektorí dokonca
vyhadzovali smeti priamo z
okien bytov, ako to vidíme na
obrázku z Tupolevovej ulice.
Len nedávno mestská časť
začala osádzať nové smetné
koše a už ich vandali ničia.
A tak MP VPS začína nanovo – rozmiestni viac ako 200
nových košov a osadí 70 lavičiek. Riešiť budú aj obnovu
Diskutujte
so starostom
lavičiek, ktoré sú poškodené,
alebo jednoducho drevo lavičky doslúžilo a treba ho vymeniť. V Petržalke by sme tak
mohli mať rozmiestnených
viac ako 400 košov. Lavičky
by mohli byť všade tam, kde
je sústredené väčšie množstvo
ľudí pri prechádzkach, alebo
na miestach, ktoré navrhujú
obyvatelia. Prosíme všetkých,
ktorým záleží na čistote Petržalky, aby pomáhali chrániť
náš spoločný majetok. Prosba
je o to naliehavejšia, že peňazí
je menej, ako potrebujeme.
František Guth
Foto - VPS
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
pozýva na
Prvá tohtoročná
on-line diskusia
so starostom
Vladimírom Bajanom
bude 6. februára.
7. februára 2012 od 10.00 do 17.00 hod.
Takže –
chystajte otázky!
02/55 56 56 76, 02/55 96 86 92
[email protected], www.spsdkvacba.edu.sk
Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční
10 • 27. 1. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Glosa
Okrskári sú tu
pre občanov
Úlohou ôsmich okrskárov
v Petržalke je dôverne poznať
pridelený terén, v ktorom sa
dennodenne pohybujú peši
či na bicykli. S policajtom,
ktorý má na starosti vašu
lokalitu, sa môžete spojiť telefonicky alebo mailom [email protected]
Ak uprednostňujete osobnú
návštevu, úradné hodiny pre
verejnosť sú každú stredu
v čase od 15. do 17. h. Prijímanie stránok je v budove
Okrskovej stanice MsP Bratislava Petržalka, so sídlom
na Haanovej 10.
Kontakty na petržalských
okrskárov:
Odpadkové koše –
nekonečný príbeh?
Som hrdý na Petržalku! Keď som zbadala po Novom roku v elektronickej pošte (v predmete správy) takýto text, potešila som sa...
ale len na sekundu...
Radoslav Matuška
Zrkadlový háj,
tel.: 0914 369 402
Marián Kapec
Zrkadlový háj,
tel.: 0914 369 403
Z
Roman Šipoš
Ovsište, tel.: 0914 369 407
Vladimír Arbet
Ovsište, tel.: 0914 369 408
Ľubomír Chomo
Lúky, tel.: 0914 369 413
Jozef Košický
Lúky, tel.: 0914 369 414
Martina Babjaková
Háje, tel.: 0914 369 415
Anton Michalička
Háje, tel.: 0914 369 416
LD
ačala som čítať obsah
e-mailu. Jeho autorom
bol riaditeľ Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb a v prílohe správy poslal
aj dôkaznú fotografiu s dvoma
žltými zničenými odpadkovými košmi. Len nedávno začala
naša VPS s osádzaním nových
smetných košov v Petržalke a
už ich vandali ničia. Prispeli aj bujaré silvestrovské oslavy a dokonca si to odniesli aj
niektoré z lavičiek v parku.
Otázkou väčšieho počtu
odpadkových košov sa zaoberalo vlani aj petržalské miestne zastupiteľstvo. Rozhodlo
zvýšiť rozpočet pre Miestny
podnik VPS Petržalka o 11 807
€ práve na tento účel. Vlani v
októbri sa uskutočnilo výberové konanie na dodávku nových smetných košov a mestská časť objednala 250 kusov.
Tohto roku teda pribudne k
200 starým rovnaký počet nových odpadkových košov. Pätnásť z nich bude napríklad aj
pozdĺž Chorvátskeho ramena.
Priebežne koše osádzajú aj v
zime, v závislosti od poveternostných podmienok.
Petržalčania teda postupne nájdu koše aj na takých
miestach, kde doteraz ne-
boli.... Alebo nie? Pracovníci
VPS, ktorí celý rok nielen vysýpajú, ale aj opravujú poničené koše, prípadne ich musia
úplne vymeniť (alebo doplniť,
pretože „dostali nohy“), často
majú hlavu v smútku. Chytá
sa ich beznádej, či sa pre Petržalčanov oplatí niečo robiť,
keď nakoniec mnoho úsilia
vyjde navnivoč. Vďaka vandalom prichádzajú Petržalčania
ročne o 40 až 50 odpadkových
košov.
Ak si predstavíme, že kúpa a
osadenie jedného nového koša
nás stojí približne 65 eur, tak
nás vyčíňanie odpadkových
barbarov stojí ročne okolo
3 250 €.
Nie je to škoda? Veď, ak by
nebolo zúfalcov, ktorí sa nezmestia do kože a nectia si náš
spoločný majetok, mohli by
sme mať na uliciach ešte viac
nádob, do ktorých možno odhodiť prázdnu plastovú fľašu
či plechovku od nápoja, obal z
cigariet, keksov alebo bagety.
Keby, keby... boli by sme
dávno...
Skúsenosti sú také, že každý rok musíme desiatky košov opravovať alebo dokonca vymieňať. Takže ako ďalej?
Ktosi navrhoval namontovať
všade kamerový systém a ten
odhalí nespratníkov. Nie som
zástanca represie alebo vytvárania negatívnych nálad a napätia medzi ľuďmi, ale nedá mi
nespomenúť, že existujú všelijaké riešenia. Tiež extrémne zrušiť koše v takých lokalitách,
kde ich ničia a zaviesť povinnosť nosiť si vlastnú nádobu alebo tašku na smeti všade so sebou, a to pod hrozbou
„mastnej“ pokuty. Alebo odmeňovať tých, ktorí odfotografujú pri čine, identifikujú
a oznámia vandalov. Vandali
by museli zaplatiť pokutu, kúpiť alebo opraviť koše na vlastné náklady a dať ich naspäť na
pôvodné miesto. Ľudia, ktorí
oznámia vandalov, by mohli
byť odmenení práve z ušetrenej sumy 3 250 €. Čo poviete?
Reálne? Science-fiction? Alebo rovnako obludné ako konanie vandalov? A čo je horšie?
Text a foto:
Mária Grebeňová-Laczová
Vyhradené parkovanie: Možno bude aj na kratší čas a lacnejšie
P
etržalčania možno budú mať
pri vyhradenom parkovaní
na výber. V súčasnosti sa parkovacie miesto pre nich vyhradí na
celý deň za daň v celkovej výške
približne 620 eur ročne. Tento
systém sa používa niekoľko rokov, sú lokality miesta, kde počet
vyhradených miest dosiahol maximum t. j. 10 % z počtu miest na
parkovisku, ale sú aj iné, na ktorých nie je záujem príliš veľký.
Podľa vyjadrenia viacerých obyvateľov je výška dane príliš vysoká. Na druhej strane sa ozývajú
hlasy, že vyhradené miesta sú
počas dňa voľné a pre verejnosť
nepoužiteľné.
Situáciu by som chcel zlepšiť
mojím poslaneckým návrhom
predloženým do pripomienkového konania ešte v minulom roku. Jeho podstatou je, že okrem
10 % miest vyhradených počas
celého dňa by bolo 10 % miest
vyhradených len počas večerných a skorých ranných hodín,
v ostatnom čase by bolo možné
na nich voľne parkovať. Súčasne pri časovo obmedzenom parkovaní by bola daň nižšia o 20 %
a nepresahovala by 500 eur ročne, ktoré je možné navyše uhradiť 4 splátkami.
Prijatím môjho návrhu by sa
zvýšil celkový počet miest ur-
kovanie by sa pre nižšiu cenu
stalo prístupnejším pre viacerých Petržalčanov. Navyše
časovo obmedzeným vyhradeným parkovaním by bolo znížené negatívum vyhradeného
miesta, na ktorom v čase, keď
je jeho platiaci užívateľ v prá-
ci, nemôže nikto parkovať. Aj
samospráva by získala viac peňazí do rozpočtu použiteľných
i na riešenie problémov s parkovaním. Tak nám zastupiteľstvo a starosta pomáhaj.
Michal Radosa
poslanec za SDKÚ-DS
Oznam
čených na vyhradené parkovanie v súlade s tým, čo bolo
odsúhlasené miestnym zastupiteľstvom v prvej polovici minulého roku a vyhradené par-
Zber vianočných stromčekov robí spoločnosť OLO, a. s., zadarmo
počas januára a februára. Stromčeky môžete nechať pri vašom kontajneri, resp. opreté o kontajnerové stojisko zvonka. Je potrebné,
aby stromčeky boli dôkladne odzdobené, aby sa po následnom
podrvení dali využiť na kompostovanie.
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Život na ulici má rôzne podoby
V Petržalke žije zhruba tristo bezdomovcov. Zdržiavajú sa v pároch
alebo v menších skupinách. Mestskú políciu a pracovníkov oddelenia sociálnych vecí sme sprevádzali na pravidelnom decembrovom
monitoringu.
O
proti letným mesiacom je
bezdomovcov v ulicach
menej: „Často migrujú medzi
mestskými časťami, takže sa
ich počet mení. Pri poslednom
mapovaní sme ich evidovali
približne tristo,“ hovorí Alena
Halčáková, vedúca petržalského oddelenia sociálnych vecí.
„Je vidieť, že prišlo zimné obdobie, aj keď je zima mierna,
veľa z nich je umiestnených v
centrách. Čo ma prekvapilo,
mnohí odišli k svojim rodinným príslušníkom. Ostatní
možnosť ubytovania odmietajú, nemajú oň záujem. Sú spokojní tam, kde sú.“
Pri čističke odpadových vôd
stojí stan, v ktorom už roky žije pani Eva s priateľom. Sociálni
pracovníci párik dobre poznajú.
Ako jediní dokážu svoj prístrešok a jeho okolie udržiavať v čistote. Plot záhradky zdobia hrnčeky, koberce sú pozametané a
nechýba ani latrína či provizórna sprcha. Medzi bezdomovcami sú skutočne raritou. Na ťažký život sa Eva nesťažuje, a to aj
napriek tomu, že v lete je v stane
dusno a v zime sa zohrievajú nad
kahancami. Pred rokmi odišla zo
Šale, späť sa vrátiť nechce. Rozpráva o manželovi, ktorí ju fyzicky týral. Na ulici nie je jediná s
podobným príbehom.
Ak vám Janíkov dvor asociuje len záhradky, alebo toľko
spomínanú električku, asi ste
túto lokalitu dlhšie nenavštívi-
li. Hneď za nadjazdom nás privítala rozsiahla ilegálna skládka.
Staré oblečenie, kusy nábytku,
torzo auta, roztrhané matrace.
Ťažko uveriť, že to všetko nazhromaždili len bezdomovci.
Uprostred neporiadku je odstavený príves, z ktorého vychádzajú traja ľudia. Mladá žena má cudzie štátne občianstvo.
Vydala sa do Rakúska, no po nezhodách s manželom sa na Slovensko vrátila. Ani ona nemá
záujem o pomoc úradu. „Bezdomovcom s cudzím štátnym
občianstvom v zmysle našich
prijatých zásad nemôžeme
priznať jednorazovú finančnú výpomoc. Vieme im pomôcť v prípade náhlej núdze,
ktorá si vyžaduje pomoc lekára. V rámci krízovej intervencie im vieme ponúknuť aj teplé jedlo či čaj,“ objasňuje Alena
Halčáková. V Petržalke sa podľa
jej skúseností so zahraničnými
bezdomovcami často nestretávajú. Jednorazový príspevok je
vo výške 50 eur a môže byť vyplatený raz ročne. Je však nutné
preukázať trvalý pobyt v mestskej časti.
Neďaleko skládky stretávame
staršiu pani. Nešikovne zmontovaná búdka, v ktorej sedí, sa
ani nedá nazvať prístreškom.
Hovorí, že žije ešte s dvoma ľuďmi a úradníkom sľubuje, že ak sa
ochladí, pôjde spať do nocľahárne. Pri otázke, ako sa dostala na
ulicu, sa nezdrží plaču, hovorí o
zlom manželstve plnom násilia.
Sociálni pracovníci sa pýtajú na
jej zdravotný stav. Tvrdí, že je v
poriadku. Teplým ponožkám a
teplej bielizni, ktoré v ten deň
rozdávajú, sa však poteší.
27. 1. 2012 • 11
Poslednou zastávkou sú Kapitulské polia. Rozsiahly pozemok s ruinami budovy patrí cirkvi. Už niekoľko rokov
tu žije komunita bezdomovcov. Priestory majú podelené
a zdá sa, že viac ako legitimovanie políciou či otázky úradníkov ich znepokojujú kamery a fotografi. „Choďte s tým
preč, nepotrebujem, aby ma videli v televízii,“ osopí sa jeden
z miestnych na kameramana a
pokračuje v pílení dreva na kúrenie. Z vedľajšieho „vchodu“
vychádza pani a zdá sa, že z
návštevy sociálnych pracovníkov má radosť. Keď ju vedúca
úradu pozýva na vianočnú kapustnicu, hovorí, že má navarenú vlastnú, ak by sme chceli môžeme ochutnať. Aj ona si
život na ulici snaží prispôsobiť
vlastným pravidlám.
Rozdiely medzi spôsobom
prežívania ľudí bez prístrešia sa
zdajú priepastné. Iste záleží na
psychike a od toho či a do akej
miery je ovplyvnená alkoholizmom alebo závislosťou od tvrdých drog. Nech už sa na bezdomovectvo dívame ako na
zlyhanie osobnej zodpovednosti alebo sociálneho systému,
faktom ostáva, že ochota musí
byť na oboch stranách, tých čo
pomocnú ruku podajú a tých,
čo majú odvahu ju prijať.
Autor a foto:
Lucia Drevická
12 • 27. 1. 2012
To je môj názor
Psičkári
kontra nepsičkári
Alena Baďurová
(55 rokov, podnikateľka)
Celý život bývam v meste a
som psičkárka. Prvého psa
sme zobrali z útulku, keď boli
dcéry malé a zohral veľmi pozitívnu úlohu pri ich výchove.
Pes ich naučil zodpovednosti,
ale aj tomu, že o slabších a bezbranných sa treba starať. Vždy
keď sme išli na prechádzku s
naším Badym, sledovali rituál
dospelých: kontrola známky, či
neodpadla z vôdzky, prehliadka taštičky, či je v nej lopatka
a vrecúška na exkrementy, naplnenie vrecka „mňamkami“,
ktoré dostával Bady za splnenie príkazov. Dcéry odrástli a
keď Bady „odišiel“, zobrali sme
si z útulku ďalšieho psa. Dnes
zodpovednosti za druhých učí
naše vnučky Beny. A ide im to
jedna radosť! Viem, že na chov
psov na sídlisku existuje aj iný
názor, ktorý tlmočia verejnosti tí, čo nikdy psa nemali. Ale
vzájomné dohadovanie sa, kto
má pravdu, nepomôže. Riešenie zabezpečí len osveta. Do
tej sa všetci pustime!
Helena Páleníková
(52 rokov, podnikateľka)
Bývam v Petržalke od čias, keď
sa do nej sťahovali prví obyvatelia panelákov. Na vlastnej koži
som zakúsila rozkopané cesty,
nedokončené terasy, prach a
hluk. V tých začiatkoch sme
mali iné problémy, ako sú psy.
Petržalku považujem za svoj
domov – je pekná, aj keď toto
tvrdenie pripadá ľuďom, čo v
nej nežijú, pritiahnuté za vlasy.
Zbavili sme sa rozkopávok – ale
namiesto nich tu máme problém psov a predovšetkým ich
majiteľov (pretože zviera za nič
nemôže). Sú bezohľadní alebo
bezradní – pretože v našom
dome je psí štekot na programe vo dne v noci. A to nehovorím o pravidelnom znečisťovaní výťahov, chodby, terasy...
Mám rada zvieratá, ale na sídlisku by psy nemali žiť. Myslím
si, že v bytoch skôr trpia, ako
sa radujú zo života. Nepoviem,
nech majú starí ľudia psíka,
nech sa s ním potešia, ale veľkých psov by mal úrad zakázať
bez výnimky. Ináč sa dopredu
nepohneme.
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Chov psov
krok po kroku
P
odľa niektorých odhadov
sa popularita chovu psov
v Petržalke zvyšuje. Berme
tento údaj s rezervou, pretože
na stave pokladnice mestskej
časti sa to nijako zvlášť neprejavuje. Diskutabilné je aj to, či
stav k lepšiemu zaručia sankcie zo strany mestskej polície, či by pomohlo osadenie
nových košov na exkrementy, rozšírenie počtu voľných
výbehov, alebo nejaké výhody
pre tých, ktorí za psov platia
dane. Téma chovu psov v Petržalke je nedozerná. Doterajšie diskusie k nej na stránkach
PN patrili k najbúrlivejším.
Napriek tomu (alebo práve
preto) opäť otvárame debatu
a dúfame, že v nej zájdeme
ďalej, ako len ku konštatovaniu, že psov máme veľa,
že majitelia sú neporiadni a
nepsičkári netolerantní. Začneme tými, bez ktorých by
problémy neboli a veríme, že
do hľadania riešení sa pustíte
spolu s nami.
Aké zákony musí majiteľ
psa poznať?
Zákon č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
novelizovaný bol zákonom
č. 102/2010 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení,
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2003, ktorým sa
upravujú podmienky vodenia
psov na území Bratislavy,
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 MČ Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú
niektoré podmienky držania
psov na jej území.
Nepredpokladáme, že sa
zrazu všetci majitelia psov
vrhnú na zákony a budú ich
študovať. Postačí však, ak si
prečítajú a osvoja sedem pravidiel, ktoré v skratke zhŕňajú
to, čo by mal poriadny majiteľ
psa ovládať.
Evidencia
Povinnosťou občana, ktorý
sa rozhodol vlastniť psa, je v
prvom kroku psa zaevidovať
na miestnom úrade. Každý pes
držaný nepretržite viac ako
90 dní na území Slovenskej
republiky podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný
prihlásiť psa do evidencie v
lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde
sa pes v danom roku prevažne
nachádza. Pri evidencii nehrá
úlohu vek psa. Treba ho zaevidovať osobne. Tlačivo na
evidenciu obsahuje meno a
priezvisko držiteľa psa, trvalý
Koľko je v Petržalke
psov? A koľko z nich
majitelia zaregistrovali?
Platia dane? Poznajú
svoje povinnosti?
Posunula sa diskusia
„psičkárov a nepsičkárov“ z roviny nevraživosti do pokojnejšej
hladiny hľadania
východísk?
pobyt držiteľa – miesto pobytu psa, informáciu či pes v
minulosti zaútočil na človeka.
Miestny úrad po overení údajov vydá evidenčnú známku
psa, pričom prvá známka sa
vydá bezplatne, za náhradnú
je poplatok vo výške 1,66 €.
metom dane a držiteľ psa je
povinný platiť ročnú daň za
psa. Daň je splatná do 31. januára. (Daň na rok 2012 treba zaplatiť do konca januára
2012.) Od dane sú oslobodené iba psy chované na vedecké a výskumné účely, psy
v útulku a psy so špeciálnym
Daň
výcvikom, ktoré slúžia čloHneď, ako pes dovŕši 6 me- veku s ťažkým zdravotným
siacov veku, stáva sa pred- postihnutím.
27. 1. 2012 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Sadzba dane za psa je:
a) 33,19 € za každého psa
chovaného v bytových
domoch, ktorého výška
v kohútiku je menšia ako
43 cm,
b) 66,38 € za psa, ktorého kohú-tiková výška je 43 cm
a viac,
c) 16,59 € za každého psa chovaného v rodinnom dome
bez rozdielu veľkosti,
d) 16,59 € za psa, ktorého
držiteľom je osamelý dôchodca, alebo držiteľ ZŤP
preukazu pokiaľ pes nepresiahol výšku 43 cm.
Známka
Každý majiteľ, ktorý odchádza so psom z domu,
nesmie zabudnúť vziať zo sebou známku psíka. Je to jeho
„občiansky preukaz“ a majiteľ ňou preukazuje totožnosť
psa. Pri kontrole hliadkou
mestskej polície je povinný ju
preukázať.
Vôdzka
Druhou vecou, bez ktorej
psík nesmie ísť von, je vôdzka.
Na verejných priestranstvách
na území celej Bratislavy nie
je povolené vodiť psa bez
vôdzky. Zároveň v Petržalke
platí prísny zákaz vodiť psa:
- do priestorov detských ihrísk a pieskovísk,
- do areálov škôl a predškolských zariadení,
- do zdravotníckych zariadení a domovov dôchodcov,
- do jazera Veľký Draždiak
a na petržalský cintorín,
- na všetky verejné športoviská a štadióny.
Voľný pohyb psov (bez
vôdzky) je povolený iba:
- Zadunajská cesta - za
Gymnáziom Mercury
- Bosákova - pri nadjazde na
Starý most,
- Jantárová cesta- Chorvátske rameno - Jungmannova Rusovská cesta,
- Gessayová - Osuského Chorvátske rameno,
- Topoľčianska - Jantárová
cesta - Motel Oáza,
- Antolská - Beliarska- Chorvátske rameno - Hotel Bonbón,
- Antolská - Betliarka Chorvátske rameno - oproti
nemocnici Antolská.
Vodiť psa môže len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky
spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu,
aby pes ohrozoval ľudí, iné
zvieratá alebo majetok.
Odstraňovanie
exkrementov
Po vykonaní potreby psa
na verejnom priestranstve je
jeho majiteľ povinný exkrementy bezprostredne odstrániť. Je vhodné, aby mal držiteľ
psa pri sebe v čase vyvádzania vrecúško na hygienické
odstraňovanie. Mestská časť
osadila 200 košov na psie
exkrementy. Sú rovnomerne
rozmiestnené po celej Petržalke. Ich vyprázdňovanie a
dopĺňanie 20 ks papierových
vrecúšok sa uskutočňuje tri
razy týždenne (pondelok,
streda, piatok). V prípade, že
vrecúška nie sú v stojane, je
majiteľ povinný použiť iný
spôsob odstránenia.
Nebezpečný pes
Môže nastať situácia, že pes
pohryzie alebo poraní človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. V
takejto situácii je majiteľ psa,
a ten kto ho vedie, povinný
oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol;
a aj meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka,
oznámiť na miestnom úrade,
kde je pes evidovaný. Takýto
pes sa stáva nebezpečným
a na verejnom priestranstve
musí mať nasadený náhubok.
Zmena skutočností
V prípade, že dôjde k zmene
skutočností alebo údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie,
či už ide o údaje o majiteľovi,
alebo údaje o psovi, je držiteľ
psa povinný nahlásiť to na
miestny úrad do 30 dní od
tejto zmeny.
Redakcia PN
Foto: archív redakcie PN
Bez ohľadu na to,
do akého tábora
patríme, sa určite
zhodneme v tom, že
nezastupiteľnú úlohu
pri riešení problému
zohráva osveta.
Mestská časť sa o ňu
snaží – akú má podobu, ako „zaberá“,
čo možno robiť inak
a ako – to sú už témy
do diskusie.
Vaše nápady
a podnety na riešenie
problematiky psov
môžete zasielať
na adresu
[email protected]
- alebo na adresu
petrzalskenoviny
@gmail.com.
Redakčne
Predvolebne
Náš hlas ovplyvní aj budúcnosť Petržalčanov
Už nalepili bilbordy, rozdávajú perá, čapice, do schránok
pchajú stranícke noviny. Ani
nie o dva mesiace, v sobotu
10. marca, dostaneme volebné lístky 26 politických
strán a hnutí s 2 971 menami kandidátov, aby sme 150
z nich vyslali v predčasných
parlamentných voľbách ako
svojich zástupcov - poslancov do NR SR. Už nás ohurujú
narýchlo opajcovanými volebnými programami spred
dvoch rokov, inovujú heslá,
trebárs s kým čo (ne)dokážu,
alebo kto si čo (ne)zaslúži, ale
tiež aj čo čím (ne)začína, či
kto komu nedá ani cent, ak
tak len jednu teplú polievku
denne... Sľuby aj vyhrážky v
jednom hrnci. Dobre zaplatení reklamní adolescenti
sa hrajkajú s klipmi, maľujú
obrázky, omladzujú starších,
gélujú im vlasy, mejkapujú
ksichty, retušujú vrásky, naťahujú ovisnuté kútiky úst do
širokého úsmevu. Samozrejme, srdečného... Naťahujú sa
pasce s pomyselnou voňajúcom slaninkou - cvak! - a
kandidát a strana je tam...!?
Kde voliči, to čas zasa ukáže.
Kde oni vstúpili, alebo do
čoho zasa vstúpili. Kedy vylezie ďalšia korupčná gorila.
Na Slovensku si v poslednom
čase zvykáme, že všetko je
akosi naopak. Čo má byť lacnejšie, je drahšie, kto má byť
v base, je na plese. A opica u
nás pochádza - z človeka.
Takže volebne: Nemožno
obísť Petržalku. Má volebnú
silu. So 102-tisíc voličmi má
takmer 2 a pol-percentný
voličský potenciál na Slovensku, sme druhá sila na Slovensku, v Bratislave voličsky
suverénne najvyššie (druhý
je Ružinov so 64-tisíc a tretie
Staré Mesto s 38-tisíc voličmi). Petržalka má raz toľko
voličov ako Trnava a Trenčín
a o tretinu viac ako Žilina,
Nitra, Prešov, Banská Bystrica.
Len Košice ju predbiehajú
(196-tisíc voličov). Má hlasy
na to, kto sa do parlamentu
dostane a kto nie. Preto sa
nepatrí jej voličom vešať na
nos všeobecnosti o (ne)zdražovaní, (ne) zvyšovaní daní a
odvodov, (ne)sociálnej a (ne)
zdravotnej starostlivosti atď.
Ani im rozdávať kadejaké
čačky hračky, Petržalka nie je
africká kolónia ani indiánska
rezervácia. Petržalčania potrebujú konkrétnosti: piaty
most cez Dunaj, električku,
centrálny futbalový štadión
na Janíkových roliach sľubovaný pred rokom. Nie, nie
je to len vec samosprávy mestskej časti, mesta, kraja.
Čo z toho bude alebo nebude, najmä však peniaze na to,
to je predovšetkým na štáte,
vláde, rozhodnutia sa robia v
straníckych centrálach koalície. Obce dnes nemajú dosť
peňazí na pokosenie trávy či
plátanie dier na cestách 2. a
3. triedy, nieto na stámiliónové investície. Teda, keď už volebne, potom takú reč troch
istých a najskorších skutkov v
Petržalke chceme počuť.
P-ISTER
Foto: archív redakcie PN
14 • 27. 1. 2012
Šok na úrade práce
Mám rôzne zdravotné problémy,
ktoré boli dôvodom na to, aby
som zostala v invalidnom dôchodku. Zaujímalo ma, kde by
som si mohla vybaviť preukaz ZŤP
a zistiť, či nemám napr. nárok na
príspevok na pohonné hmoty, na
parkovacie miesto alebo nejaké
iné dávky.
Celkom logicky som navštívila
oddelenie sociálnych vecí na petržalskom miestnom úrade. Obe
pracovníčky, s ktorými som hovorila, mi veľa vecí ozrejmili, vysvetlili
mi, že nárok na žiadne sociálne
dávky nemám, ale nasmerovali
ma na petržalské pracovisko úradu práce, ktoré sídli v rovnakej
budove.
Po vľúdnom a profesionálnom
prístupe pracovníčok oddelenia
sociálnych vecí som zažila šok.
Pracovníčka úradu práce bola nepriateľsky naladená hneď, ako som
vošla. Nevedela mi povedať prakticky nič, okrem toho, že preukaz
si ZŤP vybavím na Vazovovej. Ona
je tam vraj len na to, aby preberala žiadosti o finančnú podporu a
posúvala ich ďalej. Ale – či mám
vôbec na nejakú podporu nárok,
to mi už nepovedala. Vraj to závisí od môjho zdravotného stavu
(posúdi vraj posudkový lekár...) a
od mnohých iných vecí. Ale – od
akých, aké doklady na to potrebujem, kam ich mám vôbec zaniesť,
to som sa nedozvedela. Jedinou
odpoveďou (či skôr odvrknutím)
bolo – to ja neviem...
Skutočne by ma zaujímalo, za čo
dotyčná slečna (alebo pani) berie
plat. Ak skutočne nevie poradiť,
len posúva nejaké papiere, tak si
myslím, že toto pracovisko je úplne zbytočným medzičlánkom. Navyše ma šokovalo, že na takomto
poste môže byť niekto, kto je absolútne nepriateľský voči ľuďom,
ktorí sa ocitli v núdzi, nevedia si
s novou nepríjemnou situáciou
sami poradiť a hľadajú pomoc. A
– kde inde by ju mali nájsť ako na
podobných úradoch?
Mám šťastie, že nie som úplne
nevládna, že si celkom tykám s
internetom a nerobí mi až taký
problém zaplatiť si telefón. Tak
skúsim, či mi neporadia na inom
pracovisku, prípadne rovno na
ústredí. Ale čo spravia ľudia, ktorí
takéto šťastie nemajú, to naozaj
neviem...
Alžbeta Bajiová
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
Neporiadok na zastávkach
Keďže mám dobrú skúsenosť, že po uverejnení mojich kritických
príspevkov sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu, chcem upozorniť na
neporiadok v okolí konečných zástavok autobusových liniek č. 98
na Jasovskej ul. a liniek č. 68 a 94 na Holíčskej ul.
I
de o konečné zástavky
týchto liniek, kde majú autobusy takzvanú technickú
prestávku. Tú využívajú ich
vodiči na oddych a samozrejme aj na skonzumovanie
prinesených potravín. A tu je
problém. Napr. na konečnej
linky č. 98 na Jasovskej ul.
vodiči po skonzumovaní po-
travín odpad vyhodia tam, kde
autobus stojí, hoci po ceste od
stojiska autobusov v smere
jazdy na východziu zástavku
na Jasovskej ul. smerom k OD
Slimák vo vzdialenosti asi 50 m
je kontajnerové stojisko na
domový odpad. Samozrejme,
nie všetci tak robia. Nájdu sa
aj vodiči, ktorí pri jazde k ná-
stupnej zástavke zastavia pri
kontajneroch a svoj odpad
tam zahodia. Ale sú to len
výnimky. Žiaľ. Týmto vodičom patrí moje uznanie. Na
stojisku, kde stoja autobusy
počas technickej prestávky,
je občas o stožiar elektrického vedenia uviazané igelitové
vrecko na domový odpad, ale
to nikto nevyprázdňuje, a tak
ho vietor rozfúka po celom
sídlisku. Podobne je to aj na
konečnej autobusových liniek č. 94 a 68 na Holíčskej
ul. Bolo by potrebné, keby sa
tento problém nejako riešil a
vedenie DP Bratislavy by na
túto skutočnosť vodičov autobusov upozornilo. Jednou z
možností na jej vyriešenie by
bolo aj vybudovanie odpočinkovej miestnosti pre vodičov MHD linky č. 98, ktorej
vodiči takúto miestnosť nemajú ani na konečnej pri OD
Slimák, ani na Jasovskej ulici.
JUDr. Juraj Slabý
Vraky obsadzujú parkoviská
Na verejnom parkovisku na Beňadickej „parkuje“ tento nepojazdný autovrak. Hoci má EČV,
má podhustené pneumatiky, nezamknuté
dvere a chýbajúce okno. Takto tu bez pohnutia
parkuje od jari roku 2011.Využívajú ho asociáli
ako brloh, v ktorom je plno rôzneho odpadu.
Denne sem chodí polícia, ale doteraz nijako
nezasiahla. Podľa zákona, aj ak má vozidlo EČV
môže parkovať na verejných komunikáciách
len za určitých podmienok a toto vozidlo určite
nemá platnú technickú prehliadku ani emisnú
kontrolu. Prečo sa to toleruje ?
Rastislav Gemerský
Budeme mať v Bratislave
Múzeum lodnej dopravy?
M
ožno to mnohí nevedia, ale Bratislava
je mesto so starodávnymi
lodníckymi tradíciami. Žiaľ,
v hlavnom meste nemáme
ani jedno zariadenie, ktoré
by sústreďovalo a dokumentovalo históriu plavby a poskytovalo širokej verejnosti
možnosť na vlastné oči nahliadnuť do histórie vodnej
dopravy na Slovensku.
A preto som sa veľmi potešil, keď ma pred časom
oslovila skupina nadšencov z prostredia SPaP (Slovenská plavba a prístavy)
s ideou zriadenia múzea
lodnej dopravy v Bratislave. V našom prístave totiž
existuje unikátne historické
plavidlo Šturec, ktoré žiaľ v
súčasnosti chátra. Bez jeho
záchrany je vysoko pravdepodobné, že táto historická
loď skončí medzi železným
šrotom. Pritom ide o objekt
veľmi vhodný na zriadenie
spomínaného múzea lodnej
dopravy.
Zrodila sa teda idea, že by
sa v priestoroch lode Šturec
sústredili materiály o histórii
lodnej dopravy a aktivitách
plavebného podniku ČSPD,
SPD a dnešnej spoločnosti SPAP, a. s. Samotná loď
ako cenný dobový artefakt
poskytne
návštevníkom
možnosť oboznámiť sa s
prostredím riečneho remorkéra a jeho kompletným
originálnym dobovým vybavením. Plavidlo by bolo za
týmto účelom vytiahnuté z
vody a vystavené pre verejnosť pri Dunaji len kúsok od
nákupného centra Eurovea.
Dúfam, že sa spolupráca na
záchrane Šturca čoskoro
rozbehne.
Oliver Kríž
Trápi nás parkovanie
Ani Mánesovo námestie v tomto probléme nezaostáva.
V roku 1987, keď sme sa sem nasťahovali, parkoviská okolo
našich domov postačovali. Radosť nám aj našim deťom robili aj detské ihriská, o ktoré sa nikto síce 23 rokov nestaral,
no plnili svoj účel, ale za ten čas veľmi schátrali.
V čom vidíme problém? Problém je v tom, že naše deti vyrástli, teraz majú okolo 24 rokov, mnohé z nich majú vlastné
vozidlá a nie je kde parkovať. Je pravda, že vodiči svojvoľne
zabrali detské ihrisko za Mánesovým námestím 4, na ktorom
sa nikto nehrá približne dva roky.
Napísali sme niekoľko listov na kompetentné úrady, so žiadosťou o upravenie bývalého detského ihriska na parkovisko, nakoľko sa dlhodobo nevyužíva zhruba 2 roky. Na naše
prekvapenie dňa 9. 1. 2012 pracovníci verejnoprospešných
služieb začali dávať nové oplotenie okolo bývalého schátraného detského ihriska. Na našu otázku nám odpovedali, že
tam bude nové detské ihrisko.
Myslíme si, že nie je potrebné, aby boli vedľa seba dve veľké detské ihriská a v okolí daľšie a nehrali sa na nich skoro
žiadne deti. Asi to bude tým, že už vyrástli a presťahovali
sa. Týmto by sme sa chceli prihovoriť za využitie bývalého
detského ihriska na postavenie parkovacích miest. Myslíme
si, že by ste tým uspokojili a hlavne vyriešili problémy parkovania mnohých okolitých obyvateľov.
Obyvatelia z Mánesovho námestia č. 1, 2, 3, 4.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Učíme sa čítať s počítačom
S
využitím počítača pri výučbe čítania sa experimentuje
na Základnej škole Černyševského 8 v Bratislave už niekoľko
rokov. Všetko sa to začalo pokusmi použiť pripojený mikrofón na ovládanie jednoduchých
počítačových aplikácií. Kartové
kvarteto s tučniakom dokázalo
menšie deti pohltiť a mali pocit, že sa s postavičkou v počítači rozprávajú a hrajú kvarteto.
Zároveň sa však učili spoznávať
čísla a spontánne ich používať
v rečovom prejave. Zdá sa, že
nič nebráni tomu, aby sa rovnakým spôsobom deti učili
27. 1. 2012 • 15
ŠKOLST VO/INZ ERCIA
čítať a používať aj písmenká
abecedy. A prečo len písmenká
a nie celé slová či celé vety? A
nebolo by pre deti príťažlivejšie
namiesto šlabikára a čítanky
používať počítač? Nemôže čítajúceho školáka počúvať počítač a pomôcť tak učiteľovi? Tieto úvahy sa sledujú pri hľadaní
spôsobu ako nacvičovať čítanie
detí pomocou počítača. Vznikla aplikácia, v ktorej deti čítajú
zobrazený príbeh do mikrofónu a počítač hneď kontroluje,
či bolo slovo prečítané správne
alebo nie. Takto môže súbežne
čítať viacero detí, čo pri klasic-
kom prístupe na vyučovacej
hodine nie je možné. Učiteľ vie
kontrolovať naraz iba jedného
čitateľa. Zaujímavým sa javí
pozorovanie, že dieťa zamestnané čítaním, nemá tendenciu
rozprávať sa so susedom, čo
sa veľmi často stáva pri iných
činnostiach na počítačoch.
Zefektívnenie nácviku čítania
by v budúcnosti mohlo viesť k
úspore času, ktorý by sa mohol
venovať iným pedagogickým
aktivitám. Už len súčasná jedna experimentálna vyučovacia
hodina týždenne, podľa pozorovaní pani učiteľky, prináša
badateľný rozdiel v priebehu
nácviku čítania oproti klasickému prístupu čítania zo šlabikára. Deti čítajú zrozumiteľnejšie
a lepšie artikulujú.
Kľúčovým prvkom pri nácviku čítania je čas, ktorý sa
mu denne venuje. Odporúča
sa, aby deti čítali aj doma. Tento aspekt si všíma ďalší experiment. Deti dostanú za domácu
úlohu prečítať a nahrať príbeh.
Zvukovú nahrávku potom pošlú cez internet. Učiteľ si prijaté zvuky vypočuje, skontroluje
a zhodnotí kvalitu. Príbehy
sú vyberané z Multimediálnej
čítanky, ktorá je prístupná na
adrese www.mmcitanka.sk.
Na tejto stránke je realizovaná
aj spomínaná aktivita. Samozrejme, pri kontrole nahrávok
učiteľovi dopomáha počítač.
Okrem toho, že takýto spôsob
je pre deti príťažlivejší, je aj zároveň výbornou kontrolou, či
dieťa doma číta. Nedá nespomenúť zaujímavú príhodu. Pri
kontrole úlohy mali dve deti
rovnaké zvukové záznamy.
Na otázku, ako je to možné,
nevedeli odpovedať. Zdalo sa,
že chyba je v aplikácii a nejakým spôsobom sa zvuk zamenil. Potom však, medzi rečou,
vyšlo najavo, že deti bývajú
blízko seba a úlohu robili každý sám, ale na spoločnom počítači. Hneď bolo všetko jasné.
Zrejme omylom odoslali rovnaký zvuk.
Pracovne vyťažení rodičia
nie sú vždy pozitívne naladení na to, aby počúvali, ako ich
dieťa číta trikrát ten istý text zo
šlabikára, a tak zodpovednosť
zväčša nechajú na dieťa. To
však bez vonkajšej spätnej väzby nedokáže vnímať svoje čítanie objektívne. Na ilustráciu,
koľkí si myslia, že vedia pekne
spievať? Pričom nemusí ísť o
vedomé prikrášľovanie reality.
Dieťa, ktoré číta, seba počuje
iným, ideálnejším, vnútorným
spôsobom ako nestranný poslucháč. Toto zistenie podporuje aj fakt, ako prijíma človek
zvukovú nahrávku vlastného
hlasu, keď sa počuje prvýkrát.
Môžete si to hneď teraz vyskúšať pomocou nahrávania na
mobilnom telefóne. A tu je na
mieste otázka: Nie je to práve
toto, čo brzdí nácvik správneho
čítania a vyslovovania. Zoberme si deti, ktoré nepočujú.
Koľko majú problémov naučiť
sa správne vyslovovať a vôbec
rozprávať.
Popri prebiehajúcich experimentoch si deti osvoja aj ďalšie
zručnosti práce s počítačom.
Naučia sa prácu so zvukovým editorom a mikrofónom.
Prostredníctvom odovzdávania úloh nadobudnú skúsenosti
aj s komunikáciou prostredníctvom internetu.
RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
[email protected]
Jogové cvičenia ZÁPIS DO NOVÝCH KURZOV
PRÁVE PREBIEHA
odbúravajú stres
0908 127 537 • www.JogavDennomZivote.sk
Joga je v dnešnej dobe populárnou a najmä účinnou formou, ako spevniť
svoju fyzickú a psychickú kondíciu, predísť bolestiam chrbta a rôznym
zdravotným problémom, posilňovať imunitný systém a uvoľňovať stres
a napätie z náročných životných situácií.
STRES A JEHO NÁSLEDKY
Doba, v ktorej žijeme, na nás kladie veľké
fyzické, ako aj psychické nároky. Za 24 hodín musíme často stihnúť to, čo ľudia v minulosti robievali i niekoľko dní. Stresových
situácií je v jednom dni veľmi veľa a my
často nemáme vôbec čas vedome sa uvoľniť a oddýchnuť si. Podobný životný štýl
vedie k ukladaniu napätia v tele, tuhnutiu
svalov, zhoršenému stavu chrbtice, k narúšaniu trávenia, následnej nervozite, napätiu a aj k psychickým problémom či nerovnováhe. Ak si nedoprajeme pravidelné
dostatočné uvoľnenie a oddych, môžu sa
časom na nás prejaviť následky stresu. Jogové techniky sú jedným z účinných nástrojov, ktoré nás naučia vedomému uvoľňovaniu tela i mysle a posilnia našu fyzickú kondíciu, nervový systém a psychickú
zdatnosť.
SYSTÉM JOGA V DENNOM ŽIVOTE –
CVIČENIA PRE KAŽDÉHO
Systém Joga v dennom živote je autorizovaným systémom jogových cvičení a techník zostavený tak, aby ho mohol
cvičiť každý bez rozdielov. Autor Systému, Paramhans Svámi Mahéšvaránanda,
ho navrhol tak, aby bol vhodný pre ľudí
na Západe a pre každodenný bežný život
človeka. Na hodinách Jogy v dennom živote sa cvičí relaxácia (vedomé uvoľňovanie tela a mysle), ásany (fyzické jogové cvičenia a pozície podľa jednotlivých
stupňov náročnosti) a tiež dychové cvičenia (pránajáma).
Nácvik pozícií je postupný a systematický,
čo umožňuje návštevu kurzov i úplným
začiatočníkom a nešportovcom. Vyváženosť každého dielu zo Systému dokazujú
účinky, ktoré cvičenec môže pocítiť hneď
po prvých hodinách. Okrem dôležitého
fyzického účinku na svaly, šľachy, chrbticu, kĺby, vnútorné orgány a pod., prináša
cvičenie psychické uvoľnenie a pohodu,
odstraňuje únavu, prepracovanosť, nervozitu a podobné následky stresu a napätia. Správne zosúladenie pohybu a dychu
pri cvičení, ako aj praktikovanie relaxácie
a dychového cvičenia, pôsobia na nervový systém upokojujúco a harmonizačne. Preto sa po cvičení človek cíti fyzicky
i psychicky uvoľnený a oddýchnutý.
Mnohé pozície priaznivo ovplyvňujú krvný obeh, trávenie. Ich pravidelným cvičením môžeme z dlhodobého hľadiska
posilniť svoj imunitný systém.
Pozývame Vás do Jogacentra na
TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
30.1. - 3.2. 2012
Každý deň
18.00 – 19.15
Zistíte, ako vám cvičenia zo Systému Joga v dennom živote môžu pomáhať pri
bolestiach chrbta, kĺbov, pri prekonávaní stresu a únavy. Predstavíme základy
jogových cvičení, relaxácie a dychových techník. Vstup voľný.
Podložky sú k dispozícii, prineste si pohodlné oblečenie, cvičí sa v ponožkách.
JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
podrobný program nájdete na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava
AKO ZAČAŤ?
Pre tých, ktorí chcú s jogou začať, je určený 1. diel zo Systému Joga v dennom živote. Pozostáva z cvikov, ktoré jednak uvoľňujú i najhlbšie svalové partie a tiež ich začínajú posilňovať. Zvlášť sa venuje pozornosť chrbtici a dôležitým svalovým partiám, ktoré napomáhajú správnemu držaniu
tela, a to je dôležité i pre správne dýchanie.
Ak ste sa práve rozhodli vyskúšať jogu, môžete si vyberať z kurzov Jogy v dennom živote, ktoré začínajú už budúci týždeň.
NOVÁ KURZOVÁ SEZÓNA ZAČNE
6. FEBRUÁRA 2012.
Srdečne Vás pozývame do Vášho Jogacentra v Petržalke, ktoré je vytvorené pre-
dovšetkým na cvičenie jogy a má veľmi
peknú, príjemnú a pokojnú atmosféru.
Kolektív Jogacentra tvoria cvičitelia s dlhoročnou praxou, ktorí sami objavili výnimočný vplyv jogových cvičení na svoje
zdravie a každodenný život.
PRIHLASOVANIE A BLIŽŠIE INFORMÁCIE
Prihlásiť alebo informovať sa môžete telefonicky, e-mailom alebo osobne priamo v Jogacentre na Budatínskej 20 (počas stránkových hodín). Mobil: 0908 127 537, E-mail:
[email protected]
ROZPIS HODÍN, CENY A ZAMERANIA
Nájdete na www.JogavDennomZivote.sk,
alebo na www.jogacentrum.sk - sekcia
Bratislava.
16 • 27. 1. 2012
ŽIVOT PETRŽALKY
Bunker B-S 6 Vrba
odhaľuje tajomstvá
P
echotný zrub bol postavený v roku 1934 ako súčasť
obranného systému navrhnutého generálom Šnejdárkom.
Neskôr bol upravený a začlenený do jednotného Československého obranného systému,
v rámci ktorého boli v Petržalke budované ďalšie vojenské
bunkre a doplnkové objekty.
Nachádza sa v trojuholníku
ohraničenom Bratskou ulicou,
diaľnicou D2 vedúcou do Maďarska a Rakúska a jej nadjazdom. Od apríla 2011 sa oň stará skupina štyroch mladíkov
(Peter Konýček, Alex Sasvari,
Samuel Blecha, Tomáš Tkáčik)
za aktívnej pomoci Ivana Horského, pedagóga v dôchodku.
Do bunkru, ktorý kedysi
obývala sedemčlenná posádka,
by sa ešte pred rokom väčšina
ľudí bála vstúpiť. Pre sutinu a
odpad to bolo takmer nemožné: „Pred výstavbou diaľnice tu
bola skládka stavebného odpadu, pri stavbe nadjazdu to síce
upravili, no so sutinou v bunkri sa už nezaoberali. Keď sme
v apríli 2011 prišli, dosahovala
do výšky kolien. K dezolátnemu stavu prispeli aj bezdomovci. Ostali po nich matrace,
množstvo fliaš a handier,“ spomína Peter Konýček. Trvalo
mesiac, kým bunker vyčistili.
Vynesený odpad zaplnil veľkorozmerný kontajner.
Okrem samotného zrubu si
úpravu vyžadovalo aj okolie.
Popri kosení bolo treba odstrániť hlinu a sutinu zo zasy-
Pri rekonštrukcii bunkra B-S 6 Vrba
sa našli helmy nemeckých vojakov aj
ostrá munícia. Dobrovoľníci by ho
chceli už na jar sprístupniť verejnosti. Nezabúdajú pritom ani na hendikepovaných občanov.
paných strieľní. Ťažkú prácu
odmenili nálezy historických
predmetov. „Prvé náznaky
sa objavili už pri odkopávaní
vchodu. Našli sme muníciu
MAUSER a rezervný záver
do nemeckého guľometu MG
42. Z priekopy pred ventilačnou strieľňou sme vykopali
zničenú nemeckú guľometnú
a puškovú muníciu. Naplnili
sme ňou deväť kýbľov. Pri čelnej strieľni sme zas natrafili na
nemecké prilby, svetlice a granáty do puškového granátometu,“ hovorí ďalší člen tímu,
študent prekladateľstva Tomáš
Tkáčik. Podľa mincí a fliaš
súdi, že vojenské predmety
sú tu spred roka 1957, keď sa
v týchto miestach robila riadená likvidácia nájdenej munície
po nemeckej armáde. Najväčšie prekvapenie však prišlo na
konci jesene: „Puškové granáty sme našli koncom novembra. Keďže sme zistili, že ide
o ostrú muníciu pochádzajúcu z 2. svetovej vojny, hneď
sme zavolali políciu, onedlho
prišiel pyrotechnik a vzal granáty na likvidáciu,“ spomína
Ivan Horský. Na nadšencov
histórie čakajú ešte tajomstvá
poslednej priekopy. Radi by s
výkopmi začali hneď, ako sa
oteplí a bude možné dokončiť
všetky terénne úpravy.
Zmeny čakajú aj interiér.
Dobrovoľníci majú za sebou
náročné čistenie a maľovanie
stien, tie ostali po bezdomovcoch čierne. Momentálne
zháňajú sponzorov na výdrevu, ktorá vojakov chránila pred nárazovými vlnami
z ostreľovania. „Chceme, aby
sa bunker čo najviac priblížil k stavu, aký bol pôvodne
v 30. rokoch, keď ho stavali.
V ostatných zrekonštruovaných bunkroch je to skôr
zmes rôznych období,“ vysvetľuje Ivan Horský.
Vo Vrbe by podobne ako
v ostatných obnovených bunkroch malo vzniknúť múzeum. Tematické výstavy chcú
orientovať na svetové vojny,
známych predstaviteľov československej a slovenskej armády
a chýbať by nemali ani výstavy modelov, ktorými by radi
oslovili deti a mládež. Podľa
Petra Konýčka majú ambíciu
spraviť múzeum bezbariérové,
aby ho mohli navštevovať aj
hendikepovaní občania: „Keď-
že nemáme schody či spodné
poschodie, je tu možný pohyb
ľudí na invalidnom vozíku.
Spolupracujeme s Úniou nevidiacich, všetky texty stálych
výstav budeme mať aj v Braillovom písme. Našich exponátov sa ľudia môžu dotknúť, čo
je pre zrakovo postihnutých
dôležité. V slovenských múzeách to rozhodne nie je bežné.“
Prilákať chcú aj cudzincov,
okrem slovenčiny pripravujú
preklad informačných materiálov do nemčiny, angličtiny
a maďarčiny.
Perspektívne zvažujú osloviť
cirkev, ktorá vlastní susediaci
pozemok. Umožnilo by to organizáciu väčších akcií pre verejnosť. V spolupráci s klub-
PETRŽALSKÉ NOVINY
mi vojenskej histórie by boli
možné aj ukážky ťažkej vojenskej techniky či simulácie
bojov. Na to, aby sa naplnili
všetky ich zámery, potrebujú minimálne deväťtisíc eur.
Zatiaľ sú odkázaní na vlastné
zdroje a menšie príspevky od
sympatizantov. Veria však, že
postupne nájdu sponzorov.
Oficiálne otvorenie predpokladajú v máji, v prípade záujmu si však návštevu môžete
dohodnúť už teraz na čísle
0944 245 017. Aktuálne informácie o bunkri a fotografie
z rekonštrukcie nájdete na adrese www.sites.google.com/
site/bs6vrba
Lucia Drevická
Foto: LD a IH
PETRŽALSKÉ NOVINY
27. 1. 2012 • 17
SERVIS
Kultúrne zariadenia Petržalky
Naše tipy
od 1. 2. do 10. 2. 2012
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ,
3. 2. 19 h. – Petržalský maškarný ples mestskej
časti Bratislava–Petržalka
PROGRAM: P. Hammel, Kmeťo band, Ľudová
hudba A. Včelíka, ISIS mažoretky, Sahra, Tanečný
klub H&T, akrobati...
moderuje: P. Marcin
KONCERTY V KLUBE ZA ZRKADLOM
2. 2. 20.00 h - Longital (SK) + Zapaska (UA)
DOM KULTÚRY LÚKY, VÍGĽAŠSKÁ 1
3. 2. 19 h. - Music Club - 1celá5 (rock-metal), Beverly kills (garage poprock), OS (rock)
5.2. 15 h. – Nedeľný čaj o tretej. Do tanca hrá EXE
LIVE.
10. 2. 19 h. - Music Club - CHICK & TIN (indiepop) + guest
KLUB DETÍ SLNIEČKO, FURDEKOVA 6/A
Detská herňa pre mamičky s deťmi
2. 2. 9.30 h – Hrajme sa na rozprávku - Červená
Čiapočka.
7. 2. 9.30 h - Hrajme sa na rozprávku - Kozliatka
9. 2. 9.30 h – Hry a povedačky - Kukulienka, kde si
bola?
PROGRAM PETRŽALSKÝCH KÍN
ARTKINO ZA ZRKADLOM,
ROVNIANKOVA 3
Premietanie: nedeľa a streda
1. 2. 20 h. – Utorok po Vianociach, r. R. Muntean,
Rum./Fr./Nem., 2010, 100 min.
5. 2. 20 h. – Ja tiež, r. A. Pastor/A. Naharro, Španielsko, 2009, 103 min.
8. 2. 20 h. – Imaginárne lásky - r. X. Dolan, Kanada,
2010, 97 min.
FILMOVÝ KLUB LÚKY, VÍGĽAŠSKÁ 1
CC CENTRUM, JIRÁSKOVA 3
1. 2. – 10. 2. – Nachádzania - výstava prác účastníkov kurzov maľby z n.o. Púpava pod vedením
M. Kmeťa a D. Môtovskej.
Počítačový kurz pre seniorov
Zápis do kurzu bude 27. 2. 2012 o 10 h v priestoroch
CC Centra, záujemcovia sa môžu
hlásiť osobne alebo na tel. č. 62 244 789.
Premietanie: utorok a štvrtok
Utorky s: Nástrahy dospievania
7. 2. 19.30 h – Miestnosť samovrahov, r. J. Komasa,
Poľsko, 2011, 117 min.
Štvrtky s: Súčasná domáca tvorba
2. 2. 19.30 h – Cigán, r. M. Šulík, SR/ČR, 2011, 107 min.
9. 2. 19.30 h – Dom, r. Z. Liová, ČR/SR, 2011, 97 min.
Nové knihy v knižnici
Domček, domček, kto v tebe
býva? - čítanka pre prváka – príťažlivá a motivujúca knižka pre
malých čitateľov, ktorá pomôže vyhrať náročný zápas s písmenkami.
Hawking, L.: Gregor a veľký
tresk - tretie knižné dobrodružstvo nadväzuje na úspešné príbehy,
kde sa Erik zapojí do veľkého experimentu.
Stoličný, P.: Rozprávky o dopravných značkách 2. diel – vtipnou formou sa deti naučia základy
o dopravných značkách.
Wilsonová, J.: Zlatíčka – dievčenský román o priateľstve dvoch
dievčat, ktoré vzniká za pozoruhodných okolností a toto zvláštne
spojenie zmení ich životy.
Malá ilustrovaná školská encyklopédia: vyše 500 otázok a odpovedí – encyklopédia so zaujímavými informáciami z prehistórie, o
starovekých civilizáciách, zo stredoveku, zo života ľudí, o vesmíre,
živočíchy, prírodné katastrofy, vtáky a zvieratá.
Taylorová, L.: Dcéra dymu a
kostí - Kara - mladá študentka
umenia a príbeh o čarodejníkoch,
tajomných okrídlených bytostiach
a ocitnete sa v krutej vojne medzi
mimozemskými ríšami.
Chudíková, A.: Majdalenka v záhrade – rozprávka od Petržalčanky
o šikovnej Majdalenke. Sprievodné
CD načítal Ladislav Chudík.
BELETRIA PRE DOSPELÝCH:
Dán, Dominik: Na podpätkoch
– nový detektívny román. Starí
známi vyšetrovatelia sú opäť v akcii. Tentoraz v Našom Meste vyšetrujú vraždu v bare a bojujú opäť
s podsvätím.
Hlavatá, D.: Čo na ňom vidíš slovenský román humorne opisuje
život dvoch sestier. Kým jedna je
maminou dvoch synov, tá druhá si
stále hľadá životného partnera. Do
vzťahov sestier zasahuje nielen ich
matka, ale aj nepredvídateľné okolnosti...
Piper, K.: Krásna – skutočný príbeh o statočnej mladej žene, ktorú
obrali o telo i dušu. Napriek tomu
sa nevzdala.
Baloghová, M.: Prísľub lásky nevšedná ľúbostná historická romanca o zlyhaní z mladosti, ktorá
ťaží celú pravdu o vzťahu k bývalému milencovi.
Fiorato, Marina: Sklár z Murana
- román, zasadený do prostredia
renesancie aj súčastnosti, zmiešaný šálkou tajomnej minulosti
a štipkou modernej romantiky z
prostredia Benátok.
Kay, Guy Gavriel: Fionavarská
tapiserie III. - fantasy román z
prostredia mágie a v záverečnom
zväzku Fionavarskej trilógie sa dostaví všadeprítomná smrť a skaza.
Brown, Graham: Čierny dážď
- dobrodružný triler z výpravy do
hlbín Amazónie v úsilí nájsť legendárne mayské mesto.
2. 2. DRAKY SA VRACAJÚ
Dva dvojhlavé draky vyrážajú po slovenských
a českých mestách po druhý raz - Longital
(SK) + Zapaska (UA) na spoločnom turné
DRAKY SA VRACAJÚ.
Longital a Zapaska potvrdzujú, že dvaja ľudia
na pódiu sú plný počet. Bratislavský koncert
navyše prinesie prepojenie dvoch hudobných
svetov v piesňach, ktoré Longital a Zapaska
zahrajú spolu. Zároveň to bude posledný domáci koncert Longitalu pred turné v USA a
Kanade.
2. februára o 20 h. Klub za zrkadlom
14. 2. NESTARNÚCE MELÓDIE
Pozývame všetkých priaznivcov evergreenov na pravidelnú mesačnú tanečnú zábavu
s názvom Nestarnúce melódie. Do tanca hrá
skupina Little band.
14. februára o 15 h. Dom kultúry Zrkadlový háj
19. 2. NEDVĚDOVCI
Honza a František Nedvědovi – nový koncertný program prvýkrát v Bratislave s prezentáciou ich nového CD.
19. februára o 19 h. Dom kultúry Zrkadlový háj
www.kniznicapetrzalka.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 0904 682 888. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
27. 1. 2012 • ročník 17 • číslo 1 - 2
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 27. 1. 2012
venia. Sám herec nezmôže nič.
To človeka
zavedie do úzkej
čl
uličky,
uličky pretože vlastný tieň sa
nedá preskočiť. Musí sa riadiť
vzájomnosťou
ostatných.
vzájom
Na kus reči s hercom
Jankom
Kronerom
Mladistvý elán, mužný
krok, postoje, celá jeho
osobnosť mi vždy imponovali, tak ako jeho
utrpenia a sklamania,
cez omyly a neúspeslová, názory, stanochy, núti ho preklenúť
minulosť.
Sú na svete
viská. Nevedel som
ľudia, ktorí sa nikdy nesi ho predstaviť ináč
vedia definitívne rozhodnúť. Rozhodli ste sa
ako herca, ktorý na
byť hercom definitívne
divadelných doskách alebo príležitostne?
Rozhodol som sa definitívvedel presvedčivo
ne. Herecké povolanie kolovalo v celej mojej rodine a asi mi
a zápalisto zahrať
to bolo predurčené. Môj starý
otec z otcovej strany sa venoval
akúkoľvek úlohu,
amatérskemu divadlu. Venoval
monológ.
sa mu môj otec, strýkovia a tety.
T
akým bol v mojich predstavách dovtedy, kým
som nepoznal jeho skutočnú
tvár, úprimnosť, usmievavé
oči. Tvár človeka, ktorému sa
láska k prírode, človečenstvu
a domovu stala základom jeho
existencie a života. Narodil sa
v Považskej Bystrici a v roku
1982 začal svoju hereckú dráhu v Poetickom súbore v Novej scény v Bratislave. Vytvoril
viacero vynikajúcich postáv,
či už na Novej scéne, v Slovenskom národnom divadle,
vo filmoch a seriáloch. Stačí
spomenúť divadelné hry Generálny zázrak, Vidím slnko,
Kára plná bolesti, Škola žien,
Hlava 22 a ďalšie, v ktorých
svojím hereckým kumštom
exceloval v psychologických i
humorných úlohách.
V človeku je vždy iskra,
ktorá ho núti kráčať cez
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
Takže je to akési pokračovanie
našej hereckej ságy. Pri tejto
profesií sa človek skoncentruje
na viaceré situácie, prestane sa
pozerať na svet pochmúrne a
odrazu zacíti, že i ten smútok
v duši prežíva ináč.
Kto najviac ovplyvnil vaše
rozhodnutie byť hercom a
mal na vás najväčší vplyv?
Samozrejme okrem rodinnej tradície som mal akýsi pocit pokračovať v týchto šľapajach. Herec dokáže
v svojich úlohách ovplyvniť divákov bez toho, aby vedel, čo
sa v nich odohráva a prinútiť
ich zamyslieť sa nad životom.
Čím som starší, tým viac si
uvedomujem, že divadlo bez
divákov je mŕtve dielo. Herec
musí hrať svoju úlohu z vedomím, že je určená pre široké,
univerzálne spektrum publika.
Dokonca v niektorých úlohách
tak, aby svojím výkonom zasiahol čo najviac návštevníkov
Povolanie
herca je vraj jedPovol
no z najťažších. Herec je
osoba,
osoba ktorá by mala inšpirovať divákov, vzrušovať ich,
ale súčasne
si to vyžaduje aj
sú
hereckú
herec kvalitu. Je to tak?
Nemyslím si, že povolanie
Ne
herca je jedno z najťažších. Ak
má herec
rád svoju prácu, tak
he
je to rradosť. Lebo bez lásky k
tomuto
tomut povolaniu nebude mať
šťastie, pretože rozhodujúci je
výsledok. Hercovo súkromie
by malo byť v takomto prípade
skryté v tme.
v ich rôznorodých stavoch
psychiky. Či sa mu to darí,
musia posúdiť oni.
Ak chce byť niekto hercom,
musí mať bohaté životné skúsenosti a znalosti,
alebo mu stačí adekvátne
vzdelanie?
Mal by mať v prvom rade
schopnosti, danosti, s ktorými
sa narodí. Nezáleží na veku ani
na vzdelaní. Škola ako inštitúcia dáva na to možnosti, ale
ona samotná nič nenaučí. Je
veľa dobrých hercov, ktorí sú
neznámi v takom zmysle, že
nehrajú na veľkých scénach,
ale rozdávajú svoj talent a radosť. Napríklad bábkoherci,
ako aj mnohí amatéri.
Naša súčasná epocha pomýlených hodnôt si veľmi často
myslí, že jedine hĺbka umenia môže byť zložitá. Herec
by mal jednoducho rozprávať o zložitosti ľudí, ich
starostiach a veciach okolo
nás. Je to aj váš názor?
Umenie nie je zložité, je
krásne a vzrušujúce. Dokáže
ľudí vychovávať a robiť ich lepšími. Ale aj jednoduché rozprávanie si vyžaduje majstrovstvo slova, hercovu odbornosť.
Najdôležitejším tajomstvom
umenia je talent a, samozrejme, dobrý námet. Ľudia by
mali predovšetkým podporovať talenty, motivovať ich, aby
už v mladom veku boli schopní vytvoriť niečo originálne,
nielen v prípade umenia.
Mali ste, alebo máte svojho
obľúbeného režiséra, s ktorým rád spolupracujete?
Nemám nijakého obľúbeného režiséra. Každý režisér
je osobnosť a každý z nich
herca nejakým spôsobom posúva dopredu. Najradšej však
spolupracujem s priateľmi, s
ktorými ma spájajú spoločné
záujmy a pracovné zaujatie.
Dalo vám herecké umenie to,
čo ste od neho očakávali?
Áno. Keď hrám napríklad
na Malej scéne rozprávku
Trojruža a Múdry Maťko a
blázni a vidím rozžiarené,
vzrušené, veselé očká detí, tak
si hovorím, že to má zmysel.
Mojou túžbou bolo pokračovať nielen v rodinnej tradícii,
ale predovšetkým upísať sa
celým srdcom divadlu.
Čo je perspektívnejšie pre
herca: hrať tak, ako to chcú
vidieť iní, alebo tak, ako to
vidí sám?
Divadlo je kolektívne umenie, v ktorom je zapojený autor,
dramaturg, režisér, kostymér,
scénograf, hudobník a herci.
Spolupatričnosťou sa musia
podielať na výsledku predsta-
Čo sa vám páči alebo nepáči na mladšej hereckej
generácií a čo by ste poradili najmladším adeptom
herectva?
Nemôžem povedať nič proti najmladšej hereckej generácií. Mladí herci všade na svete
sú veľmi šikovní a talentovaní.
Každý začínajúci herec nosí v
sebe kúštik talentu. Srdce ma
však bolí z toho, že po štúdiu
nemajú kde hrať, nové divadlá
nevznikajú, hoci sú pripravení na svoju budúcu profesiu,
v ktorej by mohli rozvinúť
svoj talent, obohacovať ľudí
svojím umením. Hádam sa to
v budúcnosti zmení.
Závisť je ničivá sila, ktorá
sa stavia do cesty každému.
Aké sú potom straty, ktoré
vyplývajú zo zjavného nesúladu, keď menej talentovaný
má v hrsti toho talentovanejšieho. Keď človek, ktorý
vlastne nič nevie, má iba veľa
zástancov, riadi a rozkazuje.
Stretli ste sa z niečím podobným vo svojej hereckej
profesii alebo v živote?
Závisť je veľmi zlá ľudská
vlastnosť. Ľudia by si nemali závidieť, skôr by si mali
uvedomiť, že sú na svete iba
krátko. Namiesto toho, aby sa
vzájomne vážili, aby si užívali
život, ohovárajú jeden druhého. Je to smutné, ale tak je
to už veky vekov. Najväčším
nešťastím tohto sveta je ľudská chamtivosť, nedostatok
lásky a porozumenia. Napriek
tomu však, zdravá ctižiadosť
je pre umenie dôležitá, lebo je
vzpruhou, impulzom, výzvou
robiť to ešte lepšie.
Žiaľ, aj v súčasnosti sa stretávame s takými umeleckými prejavmi a prúdmi, ktoré
neprispievajú k zvyšovaniu
úrovne kultúrnosti národa
a mládeže. Je v nich mnoho
hrubosti, vulgárnosti, cynizmu, neestičnosti. Niektoré
filmy a seriály západnej, ale
aj našej produkcie tieto javy
podporujú a umocňujú. Čo
si o tom myslíte?
Myslím si, že keď bude
kvalitné školstvo a umenie,
takéto javy vymiznú. Stále
sme v zajatí finančného obmedzovania kultúry. Ak má byť
umenie našou vizitkou, malo
by sa robiť nielen s láskou,
ale aj v dobrých finančných
podmienkach. Náš umelecký
potenciál je obrovský. Máme
herecké a umelecké talenty,
ale nedokážeme ich využívať
a vytvoriť im podmienky, aké
by potrebovali. A to ma veľmi
mrzí...
Zhováral sa Ján Bednár
Foto: archív herca
PETRŽALSKÉ NOVINY
Presýpacie hodiny
Predvolebné pesničky sú
tradične ošúchané
Tak si tu v Petržalke žijeme. Predvolebne. Trápne
predvolebne
(nehovoriac, že aj
úplne zbytočne
predčasne – a
zase za naše dane). Politici sa
opäť predvádzajú (a v tom sa
tiež odušu pretekajú) a sľubujú a sľubujú a sľubujú. Hory
doly, pečené holuby padajúce z neba, ba aj prácu (skoro)
pre všetkých, zlepšenie vo
všetkých rezortoch - a najmä
v konečnom dôsledku svetlé
zajtrajšky (kedysi to malo byť
napríklad malé Švajčiarsko...).
A čo špiny sa teraz vynáša!
Hoci poriadok pred svojím prahom (aj vo svojich obydliach,
pochopiteľne) si každá strana
a každý človek by mal robiť
pravidelne po celý rok – a nielen pred voľbami (alebo pred
príchodom vzácnej návštevy).
To vás odmala doma neučili?
Aspoň tak to vidíme my v našej petržalskej partii – „sedliackym“ (hoci sme sídliskové typy)
rozumom.
A s úžasom sa dívame, ako
sa tí hore (nie úplne hore,
tam už sa pohybujú len lietadlá a iné vzdušné dopravné prostriedky, a možno aj
bytosti, ktoré sú ľudským
okom neviditeľné) prekárajú a
predháňajú v tom, aby dostali
naše hlasy. A tým si zabezpečili dobrý flek na živobytie na
viacnásobne vyššej životnej
úrovni ako ľud, čo je veľmi nespravodlivé, lebo nie sú o nič
výnimočnejší.
Preto sú ochotní dať ťažké
peniaze na drahé bilbordy a
obrovské množstvo ďalších
propagačných
materiálov
(ach, tie úbohé lesy!). Namiesto
Pestrý záver roka
Záver roka 2011 bol na ZUŠ Daliborovo
námestie 2 mimoriadne plodný.
V
druhej polovici novembra
v Prievidzi na gitarovej
súťaži vo štvrtej kategórii získal Michal Burda zlaté pásmo,
cenu poroty a vo svojej kategórii aj diplom laureáta. Koncom
novembra sa konala v Prahe
Súťažná prehliadka laureátov
klavírnych súťaží, na ktorej nás
úspešne reprezentoval Ondrej
Kadlečík. Dychové oddelenie
na súťaži Čarovná flauta v Nižnej na Orave zastupovali: Paulína Takácsová v hre na flautu
a Mária Kubešová v hre na klarinete. Práve táto talentovaná
žiačka, ktorá navštevuje hodiny klarinetu iba tretí rok, obsadila vynikajúce druhé miesto.
Keď sme už pri súťažiach, tak
musíme spomenúť aj 3. roč-
27. 1. 2012 • 19
K U LT Ú R A
ník súťaže ZUŠ v komornej
hre pre klavír - klavírne duá,
ktorá prebiehala na ZUŠ
Miloša Ruppeldta. V silnej
konkurencii naše najmladšie
účastníčky Nina Majdáková a
Vilma Lederleitnerová dostali
v I. kategórii čestné uznanie.
Taktiež v IV. kategórii Ondrej
Kadlečík s Alžbetou Zdarilekovou získali čestné uznanie.
V decembri sa rozprúdil kolotoč vystúpení s vianočnou
tematikou. Vyučujúci s vianočnými koledami so svojimi žiakmi navštívili MŠ v Jarovciach,
MŠ v Rusovciach, MŠ v Čunove a MŠ Nobelovo námestie.
Mladí umelci tiež zavítali do
penziónu pre seniorov STEFFI,
kde aspoň na chvíľku do týchto
toho, aby prispeli na nemocnice, školy či dôchodcov a iných
ľudí v núdzi. Tento scenár sa
opakuje pravidelne pred každými (podčiarkujem každými)
voľbami. Rovnako ako každý
rok sú cestári zaskočení prvým
snehom, hoci celý rok dávajú
verejnosti cez médiá znať, že
sú tentoraz dobre pripravení
na zmenu počasia!
A viete, aký má dôsledok takáto „veľkolepá“ predvolebná
kampaň? Že sa nikomu voliť
nechce. Pretože – a to je zaru-
čene hlas väčšiny – nikomu a
žiadnej strane sa už nedá veriť, verte - neverte. Ja všetkým
želám, aby sme boli obklopení
ľuďmi, ktorým sa veriť dá – príbuznými, dobrými priateľmi, ba
aj dobrým kolektívom v práci.
Nehovoriac o dobrých šéfoch,
čo možno znie ako utópia, ale
poznám, našťastie, aj takých. A
keby sa našli aj dobrí politici,
tak to by už bolo asi sci-fi..., ale
„bodlo“ by.
Vaša Dáša
Kresba: Natália Murat-Oravcová
FRESH diet
Nový trend
v chudnutí: diéta,
ktorá sa vám
prispôsobí
priestorov vniesli programom
vianočnú atmosféru.
Krátkym kultúrnym programom sa predstavili naši žiaci
aj v Slovenskej pedagogickej
knižnici. Dvanásteho decembra sa v Zichyho paláci konal
gala koncert pod názvom Tri
oriešky pre Richarda Rikkona,
na ktorom účinkovali talentovaní žiaci z viacerých ZUŠ,
ktorých si vybral práve tento
klavirista. Našu ZUŠ reprezentovalo komorné zloženie
Monika a Dária Čárske (husle) s Alžbetou Zdarilekovou
(klavír), so skladbou Ave Maria od M. Sch. Trnavského.
Oľga Harmathová na saxofóne
predniesla za klavírneho sprievodu R. Rikkona Take Five od
P. Desmonda. Mária Kubešová
sa predstavila v hre na klarinet
s Romancou od R. Schumanna
vo vynikajúcej interpretácii. Na
záver vystúpil Ondrej Kadlečík,
ktorý opäť predviedol svoje klavírne majstrovstvo v džezovej
interpretácii skladby Šou Toma
a Jerryho od Hiromi Vehara.
Po obrovskom potlesku bez
váhania pridal ďalšiu džezovú
skladbu zo svojho repertoáru.
V stredu 14. decembra sme
si v koncertnej sále ZUŠ Da-
liborovo námestie vypočuli
pestré priehrštie vianočných
kolied poprepletané skladbami
starých majstrov. V prekrásnej
vianočnej atmosfére s rozsvieteným vianočným stromčekom sme si priblížili Vianoce.
Koncertnú činnosť uzavrela v roku 2011 naša úspešná
klarinetistka Mária Kubešová
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na Koncerte vianočných želaní.
Nezaháľal ani výtvarný
odbor, ktorý úspešne 9. decembra v Justiho paláci v tvorivých dielňach prezentoval
svoje práce. Vyučujúce so svojimi žiakmi ukázali verejnosti
kúsok zo svojho umenia.
Svoj vianočný program si
neodpustil ani tanečný odbor,
ktorý po vystúpení usporiadal
aj malú rozlúčku so starým
rokom spojenú s posedením
so žiakmi.
S dobrým pocitom profesionálne odvedenej práce si tak
mohli pedagógovia Základnej
umeleckej školy Daliborovo
námestie v Petržalke vychutnať čaro vianočných sviatkov
a načerpať veľa nových tvorivých síl do roku 2012.
(ses)
FRESH diet je nový trend
v chudnutí. Prísny režim
starých diét neuznáva, riadi sa podľa nových pravidiel. Vychádza zo stravovania, na ktoré sme zvyknutí
a nenúti nás dodržiavať
princípy cudzích kultúr či
vymyslených teórií. Jej cieľom je zdravé chudnutie s
jednoduchými zásadami.
„FRESH diet sa vyvíjala
počas dvadsaťročnej spolupráce so ženami a mužmi, ktorí chceli schudnúť
a zmeniť svoju postavu, či
svoj život celkovo k lepšiemu. Vychádza z najnovších
poznatkov o výžive, ktoré
predkladá zrozumiteľnou
formou, „hovorí autorka
knihy Katarína Skybová.
„FRESH diet je postavená
na telo Stredoeurópanom.
To znamená aj to, že dovoľuje kombinovať všetky
typy živín – tuky, cukry a
bielkoviny. Tradičný chlieb
s maslom a so šunkou
nezakazuje, môžete si ho
teda bežne dopriať. Rovnako nezakazuje mäso či
mliečne výrobky. Využíva
len potraviny, ktoré sú v
obchodoch bežne dostupné, a tak nie je záťažou pre vašu peňaženku
a nie je časovo náročná,“
dodáva Katarína Skybová.
Kniha FRESH diet prináša
55 receptov na zdravé a
chutné jedlá s rýchlou a
jednoduchou prípravou.
(upr)
20 • 27. 1. 2012
Chcem pomôcť vnukovi
Môj desaťročný vnuk sa mi sťažoval, že neznáša svojho otčima. Je zo vzťahu mojej dcéry
s novým manželom nervózny, zhoršilo sa mu
správanie v škole, je agresívny. Dohovárala
som aj dcére, aby sa viac venovala svojmu
synovi ako manželovi, viac mu prejavovala
lásku, ale odvrkla mi, aby som sa jej nestarala do výchovy. Ale ja by som chcela svojmu
vnukovi pomôcť.
K
eď to nešlo riešiť s dcérou, rozhodla som sa
riešiť vnukovu nespokojnosť
práve s ním a nie s jeho mamou. Ona totiž evidentne
žiadny problém nevidela a
ak by ho aj videla, rozhodne nechcela, aby som jej
vysvetlila, ako má svojho
syna vychovávať a ako má jej
rodina fungovať. Pravdu povediac teraz sa jej ani veľmi
nečudujem...
Porozprávala som sa teda
so svojím vnukom. Spýtala som sa ho, čo konkrétne
mu na jeho otčimovi prekáža, prečo ho konkrétne neznáša. Je totiž jednoduchšie
Odpovedá právnik
abstraktne niekoho odsúdiť,
ako vymenovať konkrétne
dôvody. A pri tom, ako sme
sa rozprávali, môj vnuk zistil,
že dôvodov, prečo svojho otčima nenávidí, nie je veľa. Že
je vlastne len jeden – že mu
„zobral“ mamu, ktorá sa mu
už tak nevenuje ako predtým,
že sa o jej pozornosť musí so
svojím otčimom deliť...
Nijako som to nekomentovala, zišlo mi však na um, že
namiesto poúčania a abstraktného ubezpečovania, že ho
mama ľúbi stále rovnako, som
mu navrhla, aby skúsil vymenovať aj nejaké dobré vlastnosti svojho otčima, pre ktoré
by ho vedel mať trebárs aj rád.
No a nejaké dokonca
aj našiel. Že je priateľský,
vtipný, že vie doma kadečo
opraviť. Že je pozorný... Môj
vnuk napokon priznal, že sa
jeho otčim oňho aj zaujíma,
len vnuk ten záujem stále ignoruje.
A potom som mu povedala,
že veľkí chlapi zvyčajne vedia
prijať realitu takú, aká je, teda
vedia prijať aj nového člena
ich domácnosti a nesprávajú
sa ako rozmaznané princezné, ktoré dupú nožičkou, že
žiadneho cudzieho chlapa v
domácnosti nechcú. A to zabralo! Veď už ktorý chalan by
chcel byť princeznou?!
A nakoniec som apelovala
na jeho rytierskosť. Vysvetlila som mu, že by jeho mama
bola pravdepodobne veľmi
smutná, keby jej manžel musel od nich odísť, a to by sa mu
určite nepáčilo.
Nešlo to síce zo dňa na deň,
ale postupne sa vzťah môjho
vnuka s jeho otčimom zlepšoval. A – keď to niekde „drhne“,
tak môj vnuk príde za mnou a
spolu vždy nájdeme riešenie.
Odmietla som prijať výživné
[email protected]
Som rozvedená a mám trojročného syna, na ktorého
má otec dieťaťa platiť 75 eur mesačne. Prednedávnom
som požiadala štát o výživné, pretože môj bývalý mi na
dieťa neplatil. V novembri a decembri mi poštou poslal
po 25 eur, ktoré som však neprevzala, aby som neprišla o výživné, ktoré na malého dostávam od štátu. Čo
mám robiť, ak mi bude posielať peniaze aj na budúci
rok, ale nie toľko, ako má na syna platiť? Mám to oznámiť na úrade alebo nie?
Iva (centrum.sk)
árok na náhradné výživné
zanikne v prípade, ak povinná osoba začne plniť voči
oprávnenej osobe vyživovaciu
povinnosť. V zmysle ustanovenia
§ 7 písm. b) zák. č.201/2008 Z. z.
- zákon o náhradnom výživnom
v platnom znení - sa za plnenie
vyživovacej povinnosti považuje jej plnenie najmenej počas
troch mesiacov v plnej výške, v
lehote a spôsobom určených
rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou.
V prípade, ak si povinná
osoba (vo vašom prípade otec
maloletého dieťaťa) neplní vy-
živovaciu povinnosť v zhode
s právoplatným rozhodnutím
súdu, resp. súdom schválenou
dohodou, náhradné výživné
sa poskytne vo výške rozdielu
medzi výškou určeného výživného, ktoré sa zohľadňuje
najviac vo výške 1,2-násobku
sumy životného minima pre
nezaopatrené dieťa a výškou
zaplateného výživného. Poberateľ náhradného výživného,
ako aj povinná osoba majú
povinnosť informovať príslušný
úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny o každej zmene skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť
Po otcovej smrti
Keď mama
ovdovela,
začala si vyžadovať
moju prítomnosť.
Vyžaduje, aby som
takmer všetok svoj
voľný čas trávila
s ňou. Snažím sa jej
vyhovieť, ale zanedbávam tým manžela aj svoje deti. Nechcem sa na mamu
vykašľať, ale zároveň
chcem žiť aj svoj
vlastný život.
Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová
Darina Matlovičová
JUDr. Jaroslav Gründler
N
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
vyplácanie náhradného výživného, a to podľa vyššie spomenutého zákona najneskôr
do ôsmich dní odo dňa zmeny
skutočnosti. Medzi relevantné
skutočnosti patrí aj oznam o
uhradení (aj čiastočného) výživného. Už pri prvom zaslaní
predmetnej sumy a odmietnutí
plnenia prevziať v novembri
2011, ste túto skutočnosť mali
oznámiť na príslušnom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Urobte tak čo najskôr, na úrade
vám poskytnú aj podrobné informácie, ako máte v danej veci
postupovať ďalej.
P
ocit dlhu voči rodičom je
pochopiteľný. Každý z nás
si uvedomuje, že naši rodičia do
nás investovali ohromné množstvo času a energie. Dokonca
veľa rodičov, keď rozpráva o výchove, rozpráva o obeti. A nie
je prekvapujúce, keď niektorí
z nich začnú následne to isté
očakávať aj od svojich detí.
Ale nárokovanie si na starostlivosť od druhých je vždy
ošemetná záležitosť. Keď niekoho požiadame o pomoc, vyznie to úplne inak, ako keď si na
niečo nárokujeme, ba priam nejakú službu považujeme za samozrejmosť. Často si službu či
pozornosť nenárokujeme úplne
priamo, ten nárok je v gestách,
tóne, jednoducho nepriamo
naznačený. O to ťažšie je ho
rozpoznať. A, samozrejme, keď
dieťa prijme predstavu výchovy
rodičov ako obeť, je úplne ľudské, že sa cíti povinné svojim
rodičom vyhovieť.
Rada by som sa pozastavila
nad významom pojmu obeť.
Toto slovo má dosť negatívny
náboj. Keď hovoríme, že sme
sa obetovali, vyznieva to, že
robíme niečo na úkor seba. Že
nemôžeme naplno žiť. A tu
by som si dovolila nesúhlasiť
s predstavou, že dobrá výchova
sa zakladá na obeti rodičov.
Život a medziľudské vzťahy
majú svoje pravidlá. Ja si v podstate môžem robiť, čo chcem,
ale neznamená to, že ohlas okolia na moje kroky sa mi bude
vždy páčiť. Každá akcia vyvoláva reakciu. A keď niečo chcem,
musím pre to niečo urobiť.
Napríklad, keď chcem jazdiť na
aute, najskôr musím mať vodičský preukaz, potom peniaze
na jeho kúpu a následne sa potrebujem oň starať a investovať
toľko, koľko je potrebné, aby
fungovalo. A s dieťaťom je to
v princípe podobne. Keď chcem
dieťa, je potrebné podstúpiť
veľa zmien. Ale neznamená to,
že sa musím obetovať, len musím rešpektovať, že keď chcem
niečo také veľké ako dieťa, bude
to znamenať veľa ,,musím“. Tu
nejde o žiadnu obeť, ale o normálnu životnú zákonitosť.
Veľa rodičov zabúda, že to
boli oni, komu niečo v živote
chýbalo, kto sa dieťaťom rozhodol dať svojmu životu nový
hlbší význam.
Myslím, že okrem nevyhnutných zmien, ktoré s rodičovstvom prichádzajú, rodičia podstupujú ďalšie zmeny,
o ktorých sú presvedčení, že
ako správni rodičia by ich robiť mali. Každý rodič má svoje predstavy, ako sa správne
vychováva dieťa a tie sa snaží
naplniť. Často sa dostávame do
vnútorného konfliktu, keď na
jednej strane by sme najradšej
niečo urobili úplne inak, ale na
druhej strane v nás vŕta červík
pochybnosti, ktorý nám hovorí, že dobrý rodič to predsa
urobiť nemôže! Často, keď sa
snažíme naplniť svoje predstavy, ako správne žiť na úkor našich túžob a potrieb, robíme si
zo svojho života väzenie. Som
presvedčená, že keby si rodičia
uvedomovali, že väčšinu rozhodnutí vo výchove robili, pretože to tak chceli oni sami, bol
by ich vztah s deťmi oveľa slobodnejší a tým aj príjemnejší.
A možno by mohli byť aj príjemne prekvapení, čo všetko by
ich deti pre nich urobili, nie preto, že musia, ale preto, že chcú.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Motyka s farbou esa
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare, alebo
na telefónnom čísle 158, prípadne na e-mail patranie@
minv.sk.
Lin Jianshuang , (26)
z Čínskej ľudovej republiky,
trvale bytom Bratislava
Popis osoby: 172 cm vysoký,
štíhlej postavy. Naposledy mal
na sebe oblečené modré rifle
a mikinu modro-čiernej farby.
Tašku na doklady nosieval prevesenú cez plece.
Menovaný je nezvestný od decembra 2011. Naposledy videli
ho v Prievidzi.
27. 1. 2012 • 21
BEZPEČNOSŤ
Vraj keď pánboh chce, aj motyka vystrelí.
Našťastie pre ľudstvo, Všemocný túto svoju
exkluzivitu až tak nevyužíva a motyky sa
používajú na svoj pôvodný účel. Žiaľ, pokiaľ
sa nedostanú do nesprávnych rúk riadených
alkoholom pomúteným zrakom i rozumom.
V
yučený elektrikár Vincent
(20) sa narodil v dome na
okraji mestského satelitu, ktorý
jeho dedo postavil v časoch radostí a strastí budovateľských
päťročníc. Dedičné sídlo spolu
s panelákmi i betónom ohradenými rodinnými vežiakmi
už dávno splynulo s hlavným
mestom, ale stále si udržiava
svojrázny kolorit vyhľadávaný
aj prišelcami z iných častí. V
deň nadpracovaného voľna
sľúbil Vinco kamarátovi porobiť akési drobnosti v byte.
Malá či veľká práca, odmena
vo forme tekutého je na mieste
medzi priateľmi vždy. Nečudo,
že obaja skončili pri poháriku
mimo domu, kde je, ako sa
zhodli, väčšia zábava. Po čase,
už bez kamaráta, si Vinco pri-
sadol k partii kartárov, ktorí ho
radi privítali v duchu sa tešiac,
ako ho oholia o slušnú sumičku. Od začiatku sa mu znepáčil rapavý štyridsiatnik, snažiaci sa machrovať aký je on hráč.
Pod vplyvom vstrebaných
grádov, s ktorými prichádzal
do styku od popoludňajších
hodín, Vinco po hodinke hry
síce nevidel biele myšky, ale
zazdalo sa mu, že poďobaný
vyťahuje z rukáva kartu. - Ááále, nehráš féééér, frajer - zastarel sa. Čo je-je to za čer-veň...
eso?! Strohá otázka v podobe neomylného argumentu
bola postačujúca, aby takýto
očividný podvod vyrovnal
zrátaním zubov partnera pri
stole. Nestalo sa, ostatní ho
presvedčili, že nemá pravdu,
čo bol aj dôvod nanúteného
odchodu z kartového kolbišťa
hroziaceho premeniť sa na
krvavý mariáš. Neuznaný jasnovidec uvidel dvere krčmy,
ktovie prečo nazývanej bar,
zvonka. Ciboha, pomyslel si
nahlas zdegradovaný adept na
výhru, to tu ešte nebolo, aby
ma z mojej domovskej krčmy
takto vyboxovali. K rodnému
sídlu nemal ďaleko, potichu
sa vplazil do šopy, šmátral po
tme, aby ho domáci nezočili.
Zacítil v rukách porisko čohosi, v tme ťažko identifikovateľného. Ja ti dám adut, budeš
trop ani sa nenazdáš, zastrájal
sa, keď pri pohostinstve našiel
medzi domami kúsok tmavého miesta. Počkám si, pomsta
bude sladká.
Po odchode z baru sa znepáčený muž knísavým krokom vybral prázdnou ulicou
k panelákom blikajúcim do
zahmlenej tmy ako zradný
maják nádeje. Stačilo pár slov
a prenasledovateľ udiera. Motyka, ktorá nemala vystreliť,
posiela do nenávratna jeden
ľudský život, aby útočníkovi
a jeho rodine navždy zbabrala
životy.
V Bratislavskom kraji v roku 2011 zaznamenali policajné štatistiky 8 vrážd (SR 96), na základe ktorých
bolo trestne stíhaných osem osôb (objasnenosť 75%). Tak hovorí § 145 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon v platnom znení v súvislosti s vraždou: Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody
na pätnásť až dvadsať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie
slobody až na dvadsaťpäť rokov alebo doživotie - je závažnejší spôsob konania, čin spáchaný na chránenej osobe, na dvoch osobách, úmysel získať majetkový prospech, nebezpečné zoskupenie a. i.).
Polícia
Políciaupozorňuje
upozorňuje
Upozorňujeme účastníkov cestnej
premávky, aby svoje správanie na
komunikáciách prispôsobili poveternostným podmienkam. Vodičov vyzývame, aby znížili rýchlosť a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi
vozidlami. V zápchach a kolónach
sa správajte trpezlivo a ohľaduplne.
Nervozita a snaha predbiehať stojace vozidlá neprispejú k zlepšeniu
dopravnej situácie. Chodcov dôrazne upozorňujeme, aby na prechod
cez cestu využívali len vyznačené
priechody pre chodcov a cez komunikáciu prechádzali iba vtedy, ak neohrozia seba a neobmedzia vodičov.
Bezohľadným vstupovaním na vozovku mimo priechodu, neohrozujete len seba, ale aj posádku vozidla.
Podvečer, v noci a v skorých ranných
hodinách používajte reflexné prvky.
Ukradli vám auto?
Na tejto strane ponúkame bezplatne majiteľom motorových vozidiel
dvakrát za sebou uverejnenie oznamu o ich ukradnutom aute. Nemali
by v ňom chýbať tieto údaje: druh a
typ vozidla, farba, čas a miesto odcudzenia, evidenčné číslo vozidla,
markanty, ktoré vozidlo odlišujú od
iných podobných, prípadne odmena za informáciu vedúcu k nájdeniu.
Nezabudnite uviesť svoj kontakt.
V prípade uverejnenia fotografie automobilu účtujeme 2 €.
Polícia
Políciaupozorňuje
upozorňuje
Odporca plastov?
Martin Türk, (26) z Bratislavy
Popis osoby: 175-180 cm vysoký, strednej postavy, krátke
hnedé vlasy, zeleno-modré oči.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava V príkaz na
zatknutie pre prečin podvodu.
Pavol Novotný, (36) z Bratislavy
Popis osoby: 176-180 cm
vysoký, štíhlej postavy, šedomodré oči a tmavo plavé vlasy.
Menovaný je obvinený vyšetrovateľom z OR PZ Bratislava II z
úmyselného prečinu útoku na
verejného činiteľa.
Kontakty na kľúčové pracoviská štátnej polície v Petržalke
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava V
Odbor kriminálnej polície
Prevencia a styk s verejnosťou
Okresný dopravný inšpektorát
Nám. hraničiarov 1/b 09610 35101
09610 35601
09610 35117
09610 35530
Obvodné odd. PZ
Petržalka - stred
sekretariát riad.
sekretariát riad.
[email protected]
09610 35705
02/6224 0445
Obvodné oddelenie PZ
Petržalka - sever
Bohrova 22
Obvodné oddelenie PZ
Petržalka – juh
Holíčska 22
09610 35905
02/6382 0061
Obvodné oddelenie PZ
Rusovce
Vývojová 585
09610 35775
02/6285 9073
Oddelenie dokladov
odboru poriadkovej polície
Záporožská 8
09610 35415
09610 35416
Evidencia vozidiel KDI
POLÍCIA SR – spojovateľka
Kopčianska 84
09610 38543
09610 11111
V areáli Základnej školy na Dudovej
ulici neznámy páchateľ rozlomil na
spodnom okne plastový rám v šírke
asi 20 cm a zatlačil okno zo spodnej
časti v oblasti pántov smerom do
miestnosti. Či bol cieľom jeho nekalej aktivity boj s plastovými oknami,
alebo patril do združenia nepriateľov
školy, nevedno. Faktom zostáva, že
škola zaevidovala škodu 600 eur.
Jazda bez dokladov
09610 35805
02/6345 1346
OP, VP,
cestovné doklady
Jazdiť po meste vo večerných hodinách sa rozhodol Lukáš H. (22) z
Bratislavy, pretože si myslel, že večer
je jazda pre neho bezpečnejšia. Mýlil sa. Pri kontrole na Betliarskej ulici
hliadke predložil iba občiansky preukaz, čo u mužov zákona vyvolalo
otázku, či náhodou nemá vodičský
preukaz zadržaný. Následná lustrácia
preukázala právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.
Jazdou bez zadržaného vodičského
oprávnenia má na krku aj marenia
výkonu úradného rozhodnutia.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
Download

Nekonečný príbeh - Petržalské Noviny