PETRŽALSKÉ NOVINY
R
2. 12. 2011 • ročník 17 • číslo 24
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Daruj hračku kamarátovi
Ani tento rok nesklameme našich
kamarátov, ktorí sa tešia, že im Mikuláš donesie hračky, čo im nemôžu
dopriať rodičia. Kto sa chce podeliť
o svoje hračky, môže ich priniesť
tentoraz od 23. novembra do 2. decembra v čase od 8. do 20. h (okrem
soboty a nedele) do DK Lúky na Vígľašskej ulici. Keďže sa naša redakcia
len nedávno presťahovala do Technopolu, nie je možné do našich priestorov hračky priniesť. Tento rok bude
teda akcia Daruj hračku kamarátovi
viac pod patronátom oddelenia so
ciálnych vecí MÚ. Ale jej posolstvo
je stále rovnaké ako v prvom ročníku – spraviť radosť deťom, pre ktoré
hračka nie je samozrejmosť.
Hračky bude rozdávať Mikuláš 8. decembra o 14. 30 h v DK Lúky.
Učiteli zvažujú
ostrý štrajk
V školstve to už dlhší čas vrie. Od júna
sú učitelia v štrajkovej pohotovosti,
v septembri dokonca demonštrovali
pred Úradom vlády SR. Hrozí štrajk aj
v petržalských školách?
strana 5
Študenti spoznávajú
mediáciu
O zodpovednom vzťahu k financiám,
správnej komunikácii, a najmä o riešení konfliktov mimosúdnou cestou, sa
naučia viac maturanti v Bratislavskom
samosprávnom kraji.
strana 10
Dobrovoľníctvo
získava kredit
Jedným z priekopníkov porevolučného dobrovoľníctva na Slovensku je
Petržalčanka Majka Ďurajková. Pred
dvadsiatini rokmi bola pri vzniku OZ
Inex Slovakia.
strana 11
Po roku...
Pred
red dvanástimi mesiacmi, v takomto čase, sa usku
uskutočnili komunálne voľby.
V Petržalke sme zvolili 35 poslancov do miestneho zastupiteľstva, najviac hlasov
ako starosta získal od voličov Vladimír Bajan. Práve jeho sme oslovili. Nemá to byť
vyčerpávajúce jednoročné volebné bilancovanie, ale predloženie tém,
ktoré sú problémami. Tu sú....
H
ovoriť o petržalskom parkovaní
možno kedykoľvek a akokoľvek
dlho, je vďačné na fantazírovanie, sťažovanie až zvady. Možno je to naivné
- ale je aj riešiteľné?
Hneď po voľbách sme sa doň pustili
na verejnom stretnutí s Petržalčanmi.
Sú rôzne názory: riešiť ho ako komplex všetkých súvislostí, alebo parciálne krok za krokom podľa možností, ktoré máme v konkrétnej lokalite.
Vedenie mestskej časti je presvedčené, že neexistuje jednotné riešenie pre
všetky časti Petržalky. Uvažujeme aj
o tom, že niekde je možné ešte zvýšiť počet parkovacích miest ďalšou
plošnou zástavbou aj na úkor zelene –
prekvapujúco sa tohto riešenia najviac
domáhajú samotní obyvatelia - čomu
nie sme na úrade naklonení. Inde sú
možnosti zvýšenia parkovacích miest
zjednosmernením vedľajších ulíc, aj to
len niektorých častí. Treťou možnosťou je nadstaviť ešte jedno parkovacie
podlažie na existujúcich polozapustených parkoviskách, také je napr. na
Budatínskej ulici. Štvrtou možnosťou
a zrejme kľúčovou, čomu sa nevyhneme, je postaviť v niektorých lokalitách
garážové domy. Máme vytypované
3 - 4 lokality. Konečne už musíme oddeliť skupinové záujmy od verejných.
Musíme dostať preč autá z niektorých
ciest, ktoré sú každú noc zablokované,
alebo len ťažko priepustné.
Musíme ich dostať z trávnikov,
chodníkov, spred vchodov do panelákov. Je to v záujme bezpečnosti,
ochrany zdravia a života obyvateľov,
ich majetku. V súčasnosti majú sťaženú činnosť rýchla zdravotnícka pomoc, hasiči, havarijná služba.
Pokračovanie na stranách 12 - 13
2 • 2. 12. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Decembrová
online hodina
s Vladimírom Bajanom
Vy sa pýtate –
starosta odpovedá
Aj v decembri prvý pondelok v
mesiaci popoludní patrí 1 hodina
online diskusii starostu Petržalky
Vladimíra Bajana s obyvateľmi.
So starostom môžete komunikovať prostredníctvom oficiálnej
internetovej stránky mestskej
časti www.petrzalka.sk, v sekcii
ONLINE DISKUSIE 5. decembra
2011 tradične v čase medzi 13.
a 14.00 h.
Odporúčame poslať otázku čo
najskôr, teda v prvej polhodine
online diskusie, aby starosta stihol v reálnom čase odpovedať.
Využite elektronickú možnosť
komunikácie s vaším starostom.
mgl
AUTO-AZ ZOHOR
Zber starých vozidielodťah.
Potvrdenie pre policiu
sa vydá na mieste odťahu.
Kontakt: 0903 405154
[email protected]
Prvý elektromobil v Petržalke
V máji tohto roku nás Západoslovenská energetika, a. s.,
oslovila na partnerskú spoluúčasť na cezhraničnom projekte elektromobility VIBRATE (viac o projekte sa dočítate
na www.vibrate-emobility.eu).
S
tarosta Vladimír Bajan
ma poveril rokovaním
v súvislosti s týmto projektom. Absolvoval som stretnutie so zástupcami ZSE,
a. s., dotiahli sme zmluvné
záležitosti a s radosťou môžem oznámiť, že Petržalka
ako prvá bratislavská mestská časť bude mať k dispozícií úplne nový elektromobil.
Som veľmi rád, že Petržalka,
D
mu takmer 4 280 detí (2 107
škôlkarov a 2 577 žiakov).
Rodičia oba programy prijali pozitívne, pretože podporujú návyk detí na konzumáciu ovocia a zeleniny
a zabezpečujú pravidelný
prísun bielkovín. Vedúce
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Martin Miškov,
zástupca starostu
ktorá sa snaží pod našim
vedením byť lídrom ostatných mestských častí, toto
potvrdzuje aj v oblasti ekologickej dopravy.
Dňa 22. 11. 2011 som
sa vo Viedni zúčastnil na
slávnostnej konferencii, kde
som za našu mestskú časť
prevzal symbolický kľúč od
nového „elektrovozidla“. Do
projektu sú okrem Petržal-
Ovocie a mlieko v našich školách
o projektov Školské ovocie a
Školské mlieko sa v Petržalke v tomto školskom roku zapojilo dovedna 7 530 stravníkov. Do
mliečneho programu sa prihlásilo viac ako 3 250 detí (2036 detí
v škôlkach a 1 221 žiakov základných škôl) a do ovocného progra-
ky za Slovensko zapojené
len 4 ďalšie organizácie.
Na novembrovom podujatí v Rakúsku jednotlivé
organizácie prezentovali
aj konkrétne využitie elektromobilov. Mestská časť
Bratislava-Petržalka bude
využívať elektromobil na
dennej báze najmä na administratívne a reprezentačné
účely, a keďže má široké
kompetencie cez stavebné
úrady, elektromobil bude
využívať aj na kontrolné
dni a kolaudácie. Prispeje
tak k úspore prostriedkov
na pohonných látkach, ale
čo je oveľa podstatnejšie,
prispeje k zlepšeniu životného prostredia, keďže
elektromobil
produkuje
nula emisií CO2.
školských jedální považujú
tieto programy sú racionálne, pretože zabezpečujú, aby
deti mali zvýšený príjem vitamínov a mlieka či mliečnych
výrobkov potrebných pre
zdravie a stavbu detského organizmu.
Do Programu „Školské
mlieko“ sa v Petržalke zapojilo
tohto roku 5 jedální pri základných školách a 17 jedální pri
materských školách. Základná
škola na Nobelovom námestí
sa opäť zapojila do neziskového
projektu spoločnosti Danone
„Školská mliečna liga“.
Program „Školské ovocie“ sa v Petržalke iniciatívne
uplatňuje odvtedy, ako sa do
programu v rámci EÚzapojila Slovenský republika (t.j. od
školského roku 2009/2010).
V súčasnosti program Školské ovocie realizujeme v 10
školských jedálňach pri základných školách a v 17 školských jedálňach pri materských školách. So súhlasom
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, by sa ešte dodatočne do programu Školské
ovocie chceli zapojiť školské
jedálne pri materských školách na Haanovej a Jankolovej ulici. V tom prípade by
boli zapojené všetky jedálne
v našich škôlkach.
Dodávatelia
poskytujú čerstvé a kvalitné ovocie - najmä jablká a hrušky
a taktiež 100 % ovocnú šťavu.
V školách deti a žiaci dostávajú raz týždenne ovocie
a raz v týždni ovocnú šťavu.
(Dodávateľmi sú spoločnosti
Boni Fructi, s.r.o., Dunajská
Lužná a Fresco, s.r.o., Bratislava).
(mgl)
Čaj o piatej
so starostom
už v pondelok
Chcete sa stretnúť so svojím
starostom? Potrebujete sa
ho niečo opýtať, alebo mu
povedať svoj názor, prípadne predniesť návrhy? Neviete, či vám vo vašom probléme môže pomôcť práve on,
alebo ho chcete upozorniť
na nešváry v okolí?
Nemusíte žiadať o prijatie
na miestnom úrade. Starosta vás pozýva na šálku čaju,
kávy, nealko alebo štrúdľu a
v neformálnom prostredí sa
s ním môžete pozhovárať.
Príďte na Čaj o piatej
s Vladimírom Bajanom v
pondelok 5. decembra o 17.
h do Slovenskej reštaurácie
na Vlasteneckom námestí 3.
mgl
PETRŽALSKÉ NOVINY
18. 11. 2011 • 3
HISTÓRI A
talgicky zaspomínali pri piesni
populárneho speváka Marcela
Palondera. Atmosféru dotvorila zaujímavá výstava fotografií
z Námestia SNP z roku 1989.
Tieto pútavé fotografie Miroslava
Košírera si pozreli v bunkri BS-8
aj Milan Ftáčnik a starosta Petržalky Vladimír Bajan a Zuzana
Mistríková. Najväčším lákadlom
pre návštevníkov bola autentická ukážka hraničnej kontroly so
špeciálne vycvičeným psom, pohraničiarmi oblečenými v uniformách a simulácia pokusu
o útek za vtedajšie hranice. Ob-
novený vojenský bunker BS-8
v Petržalke je prístupný verejnosti aj počas zimných mesiacov
a všetci návštevníci sú srdečne
vítaní.
Text: Linda Košírerová
Foto: Miro Košírer
Pripomenuli sme si
Nežnú revolúciu
P
ri príležitosti osláv Dňa boja
za slobodu a demokraciu (17.
novembra) sa v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR
Bratislavy, mestskou časťou
Bratislava-Petržalka a občian-
skym združením Zachráňme
petržalské bunkre v bunkri BS-8
Hřbitov na Kopčianskej ulici v
Petržalke uskutočnilo celodenné
spomienkové stretnutie pod názvom Návraty k Novembru´89.
Pán primátor Milan Ftáčnik a
starosta Petržalky pán Vladimír Bajan si spolu so Staropetržalčanom pánom Jaroslavom
Gustaf íkom a množstvom
návštevníkov pripomenuli rok
1989 a symbolicky prestrihli
železnú oponu. Mnohí si nos-
Na hranici stojí opäť železná opona
Pri príležitosti 17. novembra Dňa boja za slobodu a demokraciu bol verejnosti sprístupnený Pamätník železnej opony.
Č
iže replika bývalého pohraničného oplotenia z ostnatého drôtu s dĺžkou 30 metrov
pozdĺž rakúskej hranice. Areál
signálnej steny bol doplnený aj
historickou pohraničnou strážnou búdkou. Na realizácii stavby tohto náročného projektu sa
podieľali členovia občianskeho
združenia Zachráňme petržalské bunkre, Magistrát hl. mesta
SR Bratislavy, mestská časť Petr-
žalka, ruku k dielu priložili najmä študenti Matúš Tereň a Filip
Gajdoš zo Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej z Hálovej ulice v Petržalke, k tvorivému tímu sa pridali ďalší mladí
chlapci Richard Novák a Michal
Haralík. Zaujímavá netradičná
stavba prilákala aj pamätníka
Staropetržalčana dôchodcu Jozefa Tunega a pracovníkov Colného riaditeľstva Bratislavy pod
vedením Jána Ščerbíka. Stavba
trvala dva týždne na oplotenie
sa spotrebovalo 350 metrov
originálneho ostnatého drôtu,
15 ks drevených stĺpov, 6 litrov
zelenej olejovej farby,18 tabuliek
skla a iný materiál. Prečo sa opäť
postavila železná opona, opýtali
sme sa autora projektu fotoreportéra Miroslava Košírera:
„V roku 1951 sa v blízkosti hranice vztýčili ploty z ostnatého drô-
tu a zátarasy nabité smrtiacim
elektrickým napätím 4- až 5-tisíc
voltov pozdĺž celej československej hranice v dĺžke 356 km. O
oprávnenosti názvu železná opona ako stene smrti svedčí najmä
195 zastrelených a 90 usmrtených elektrinou na hraniciach s
komunistického Československa
s Nemeckou spolkovou republikou a Rakúskom. Za 40 rokov
prišlo tiež tragicky o život 648
pohraničiarov, z nich len 12 zahynulo v ozbrojenom konflikte.
Niekoľko týchto obetí zahynulo práve na hranici v Petržalke.
V roku 1989 bola bývala železná
opona rozobraná na celom úseku Petržalky. V tom hektickom
čase nikomu nenapadlo nechať
aspoň časť oplotenia hranice
ako memento našej čiernej histórie. Nuž tak vznikla myšlienka,
že časť hranice opäť oplotíme
ostnatým drôtom a bude to Pamätník železnej opony venovaný
nevinným obetiam, ktoré zahynuli za komunistického režimu
pri pokuse o prekročenie štátnej
hranice v oblasti Petržalky. Naším cieľom je, aby sa Pamätník
železnej opony Petržalky stal súčasťou vzdelávacích programov
pre základné a stredné školy. Sú
to naše dejiny, ktoré do tejto lokality patria. V bunkri BS – 8 sú
taktiež vystavené fotodokumenty, súvisiace z hore uvedenými
prípadmi o zločinoch komunizmu, ktoré dodal UPN, aby mladá
generácia, ale aj pamätníci boli
informovaní o udalostiach, ktoré
sa odohrali v minulosti na hraniciach našej republiky.“
Text: Linda Košírerová
Foto: Miro Košírer
4 • 2. 12. 2011
EKOLÓ GIA/INZ ERCIA
♥ Zosobášili sa
Inzercia
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 19. 11. 2011
Viliam Gschwandtner – MUDr. Anna Hrčková
Emil Toušek – Miroslava Hrabovská
František Janicsek – Iveta Račická
Dunaj predstavuje prirodzenú hranicu Slovenska a
Maďarska, súčasne vytvára
prepojenie oboch štátov v
podobe spoločného a v Európe unikátneho prírodného bohatstva – vnútrozemskej delty Dunaja. V rámci
medzinárodného projektu
LIFE Ochrana vtáctva Podunajska spolupracujú štátne
a mimovládne organizácie
spolu s vedcami na zlepšení
prostredia narušeného ľudskou činnosťou. Výsledkom
je aj slávnostné napustenie
revitalizovanej ramennej
sústavy Szárazerdei v celkovej dĺžke 1,2 km, ktoré sa
uskutočnilo 21. novembra
2011 v blízkosti maďarskej
obce Dunakiliti.
Aktivitu realizoval maďarský partner projektu –
Severodunajské riaditeľstvo
životného prostredia a vôd
(EDUKÖVIZIG). Predseda
Bratislavského reginoálneho ochranárskeho združenia a manažér projektu Tomáš Kušík zdôraznil význam
spolupráce.
Prítomných
oboznámil s cieľmi projektu, medzi ktoré okrem revitalizácií, resp. sprietočňovania ramien patrí aj obnova
vodného režimu mokradí,
nížinných lúk, vybudovanie
rybovodov, vysádzanie pôvodných drevín v lužných
lesoch a obnova hniezdnych biotopov kolmých
riečnych brehov. Podobné
práce sú naplánované v roku 2012 aj na Slovensku.
BROZ a Vodohospodárska
výstavba, š. p., by mali v rámci projektu Ochrana vtáctva Podunajska realizovať
obnovu vodného režimu
Medveďovského a Veľkolélskeho ramena.
-upr-
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 26. 11. 2011
Petr Duda – Anna Bacigálová
Robert Šaranský – Vlasta Mišovičová
Clément Guenebeaud – Alexandra Juríčková
Amgad Louis Abdou Abd El Nour – Daniela Kročanová
Tomáš Pawera – Sylvia Szaszamová
POZVÁNKA
Poslanci za stranu SMER-SD pozývajú občanov Petržalky
na verejné stretnutie venované plneniu priorít v rámci rozvoja
MČ Bratislava-Petržalka pri pohári dobrého vínka.
Stretnutie sa uskutoční 12. decembra 2011 o 17,30 hod.
v Dome kultúry Zrkadlový Háj.
Roman Masár
zástupca starostu MČ Bratislava-Petržalka
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
TOP ➥ 1i: Znievska., 3/12p., 36m2, pl. okná, nova KL ............................................61,500 €
➥ Gars.: Rovniankova ul., 5/12p., 28 m2, pl. okná .................................................... 49 000 €
➥ Gars.: Vilova ul., 6/11p., 24m2, pl. podlahy, pl. okna.......................................... 46 700 €
➥ Gars.: Znievska ul., 4/12p, 28m2, kompl. rekonštrukcia .................................. 51 900 €
➥ 1i: Beňadická ul., 7/12p., 36m2, čiast. rekonštrukcia .......................................... 60 000 €
➥ 1i: Beňadická ul., 4/12p., 36m2, kompl. rekonštrukcia ...................................... 63 700 €
➥ 3i: Vígľašská ul., 12/12p., 72m2, čiast. rekonštrukcia ........................................ 84 990 €
➥ 3i: Znievska ul., 4/12p., 86m2, nová KL, pl. okná, ................................................ 93 990 €
➥ 3i: Holíčska ul., 1/8p., 68m2, čiastočná rekonštrukcia .........................................94 490 €
➥ 3i: Markova ul., 10/12p., 68m2, pl. okna, pl. podlahy ..........................................93 900 €
➥ 3i: Romanova ul., 2/12p., 68m2, pl. okna, el. rozvody ........................................90 000 €
➥ 3i: Mlynarovičova ul., 11/14p., 64m2, pl. okna, pl. podl ....................................87 000 €
➥ 3i: Bulíkova ul., 4/8p., 71m2, plast. okná, mur. jadro ...........................................99 000 €
➥ 3i: Holíčska ul., 10/12p., 70m2, pl. okná, pl. podlahy ....................................... 91 900 €
➥ 3i: Zadunajska ul., 5/8p., 68m2, pl. okná, pl. podlaha ........................................ 98 700 €
➥ 3i: Hrobákova ul., 2/12p., 68m2, zateplený ...............................................................94 000 €
➥ 4i: Wolkrova ul, 1/8p., 84m2, pôvodný stav........................................................... 104 700 €
➥ 4i: Bartókova ul., BA I., 3/5p., 86m2, kompl. lux. rekon.................................... 180 000 €
RAKÚSKO - HAINBURG:
➥ 3i: 2/3p., 72m2, kompletná lux. rekonštrukcia .................................................... 126 900 €
STAVEBNÉ POZEMKY:
➥ Bratislava – Jarovce: 2x 8,5á, IS v dosahu .......................................................... 166 €/m2
➥ Bratislava – Jarovce: IS v dosahu, 516 m2 ........................................................... 98 900 €
➥ Záhrada: Nové záhrady, 351m2, mur. domček ..................................................33 000 €
02 63453910, 0905 606016, 0907 772623
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
Znalecké posudky - byty
v Petržalke za výhodnú cenu
100 €. Tel: 0905606016
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Tepovanie kobercov
a čalúnenia. Tel.: 0903 454 506
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Ste srdečne vítaní
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
Znalecké posudky na všeobecné hodnoty nehnuteľností. Tel: 0903 455 794
Hĺbkovo tepujem
Karcherom. Tel. 0903 036 620
na verejné stretnutie občanov
Ján Polák
Výmena bytových jadier kachličkovanie, stierkovanie, maľovanie. Spoľahlivo a lacno.
Tel.: 0905 612 380
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Cirkevné sobáše:
Ladislav Nagy – Monika Žáková
Martin Fabián – Monika Brunovská
Skončili revitalizáciu
Szárazerdei
PETRŽALSKÉ NOVINY
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
2
od 120 €/m
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Požičiavame
tepovače.
Tel.: 02/6353 2146. www.
upratovanie.sk
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
Ponúkam rekonektívne liečenie. Tel.: 0944 590 367.
www.zajac.sk\uzdravtesa
Upratujeme byty
Tel.: 02/6353 2146.
www.upratovanie.sk
Maľby, stierky, nátery
Tel. 0905 257 454
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
vianočné darčekové
poukážky v hodnote
10,
20 a 35 eur
NECHTOVÝ
DESIGN
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Zľava pre dôchodcov
10 % zo základnej pedikúry
KAŽDÝ PONDELOK
od 9. do 13. h
HAPPY HOUR
ZĽAVA 10 %
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
Tetovanie obočia
80 eur
Tepovanie kobercov a sedačiek. Tel.: 0944 327 428
KONTAKTY
MiBa
VSTAVANÉ SKRINE,
ŠATNÍKY, PREDSIENE
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Objednajte si
v pohodlí Vášho domova
Široký výber drevdekoru,
farebných skiel, zrkadiel
Kontakt: 0911 223 001
Kaderníctvo
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PETRŽALSKÉ NOVINY
2. 12. 2011 • 5
ŠKOLST VO
Učitelia zvažujú ostrý štrajk
V školstve to už dlhšiu dobu vrie. Už od júna sú učitelia v štrajkovej pohotovosti. V septembri ich demonštrovalo zhruba 9-tisíc pred Úradom vlády SR.
O
dborový zväz (OZ) okrem
zvýšenia platov učiteľov
na úroveň 1,2- až 1,6-násobku
priemernej mzdy a platov nepedagogických zamestnancov
na úroveň porovnateľnú s podobnými kategóriami v iných
rezortoch, žiada aj systémovo
zvyšovať financie na školstvo.
Vyjednať podmienky bude
čo je 76 % z celkového počtu
zamestnancov. So zámerom
priblížiť verejnosti postoje
učiteľov nás oslovila Mgr. Eva
Tatárová, predsedníčka Rady
ZO OZ PŠaV Bratislava 5. Na
stretnutí sme sa rozprávali aj s
predsedníčkou Základnej organizácie pri ZŠ Budatínska
Mgr. Anežkou Kosteleckou a
Čo by v praxi znamenalo,
keby sa pristúpilo k ostrému
štrajku?
E. T.: Zrejme by sa zatvorili
školy. Časť učiteľov je presvedčená, že jednodňový
štrajk nemá zmysel, nevytvorí
dostatočný tlak na vládu. Pre
rodičov malých detí, to môže
byť problém no bola by som
ako si privyrobiť. Zväčša učia v
ďalšej vzdelávacej inštitúcii, ale
poznám aj učiteľky, ktoré po
práci v škole upratujú banky.
Ľ. B.: Niektorí učitelia nejdú do
štrajku, pretože sa boja represií
zo strany zamestnávateľa, či
dokonca straty zamestnania.
Ak by riaditeľ zamestnanca
vyhodil za to, že štrajkuje,
A čo na to starosta
Vladimír Bajan?
„Situácia je veľmi nepríjemná. Neprináleží mi hodnotiť
postup odborov. Na druhej
strane v súvislosti so zvýšením platov učiteľov, mestská
časť musí riešiť dorovnanie
platov pracovníkov v materských školách, centrách
voľného času a školských
jedálňach - čiže tam, kde to
nerieši novela zákona. Tomu
sa momentálne intenzívne
venujeme. Ostrý štrajk je vždy
z pohľadu zriaďovateľa veľmi
ťažkou situáciou. Budeme sa
ňou zaoberať, keď to bude
aktuálne. Verím, že nám o
tom petržalskí odborári dajú
vopred vedieť, aby sme vedeli včas a dobre zareagovať.“
musieť už nové vedenie odborov, zvolené na poslednom
novembrovom zjazde.
Novela zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorú poslanci schválili v októbri,
okrem iného upravuje systém
kreditov, získaných za absolvovanie kontinuálneho vzdelávania, ruší nárok na rekondičné pobyty a mzdy zvyšuje
v priemere o 5,7 %, pričom
nominálny nárast predstavuje
zhruba 9 až 60 eur v závislosti od platovej triedy. Prijaté
zmeny pedagógov neuspokojili. Čoraz častejšie hovoria o
ostrom štrajku, ktorý má nastať, ak vláda zvolená v marci,
nevyhovie požiadavkám odborov. Podľa prieskumu, ktorý
OZ nedávno realizoval, by sa
doň zapojilo 60 % pracovníkov školstva. V Petržalke by
ho podporilo 716 opýtaných,
členkou ZO Mgr. Ľudmilou
Bobokovou.
Situáciu poznáte zvnútra,
ako ju hodnotíte?
A. K.: Dnešný systém školstva
je veľmi úbohý. Za 36 rokov, čo
učím, mám hrubý plat okolo
600 eur, kolegovia sú na tom
podobne. Chýbajú učebnice.
Tie pre ôsmakov sú na úrovni
piateho ročníka. Keď chcem
učiť, musím zháňať aj päť kníh,
aby som našla to, čo potrebujem. A tak je to takmer na každom predmete.
E. T.: Nároky na učiteľov sú vysoké. Musia neustále študovať,
pripravovať sa na hodiny, a to
všetko robia vo svojom voľnom
čase. Učitelia sú postihnutí
dvakrát. Najprv tým, že majú
mizerné platy a následne, že
budú mať ešte mizernejšie dôchodky.
nerada, ak by sa vyvolali negatívne reakcie verejnosti. Treba
pochopiť, že súčasný systém je
neúnosný.
Počuť kritiku, že učitelia svoje
postavenie riešia v čase, keď
štát bojuje s krízou a stav vlády, je prinajmenšom zložitý.
E. T.: Myslím, že aktivity by sa
diali, aj keby bola situácia na
politickej scéne pokojná. Nakoniec nie sú to len odborári,
zapájajú sa aj mladí učitelia.
Už roky sa rozpráva o tom,
ako sú učitelia podhodnotení.
Vyhrážky, však nikdy nesplnili. Čomu to pripisujete?
E. T.: Myslím, že nám chýbajú
lídri. Uvidíme, čo prinesie nové
vedenie odborov. Učiteľstvo je
prefeminizované a väčšina žien
je pred dôchodkom. Boja sa o
príjem, radšej hľadajú spôsoby
dopustil by sa vážneho porušenia Zákonníka práce...
Ľ. B.: To je síce pravda, ale
môže vám znepríjemniť život
tak, že radšej odídete.
Máme trhovú ekonomiku, ak
niekto nie je spokojný s prácou, môže si nájsť inú.
Ľ. B.: Ja som to urobila. Povedala som si, že s mojimi schopnosťami si prácu nájdem. Mala
som šťastie, pretože ďalej učím
vo svojom odbore. Našla som
výbornú školu aj kolektív. Deti
milujem, mám s nimi veľmi
dobré vzťahy, často sa mi dokážu zveriť s tým, čo by inému
nepovedali. Napriek tomu som
bola vážne pripravená na zmenu profesie.
A. K.: Ak by sme boli bezohľadní, môžeme sa naozaj
zobrať a odísť. Pedagógovia sa
však zamýšľajú, kto pôjde učiť
namiesto nich. Hrozí nám, že
o pár rokov odíde väčšina do
dôchodku. Vysoké školy síce
pripravujú ďalších, ale tí o túto
prácu záujem nemajú. Ak sa
študentov opýtam, či pôjdu
učiť, zvyčajne odpovedia záporne.
Pedagóg na základnej a strednej škole učí desať mesiacov,
okrem toho po vyučovaní
môže ísť domov. Nie je to aspoň čiastočná kompenzácia
nízkeho príjmu?
Ľ. B.: To je scestný pohľad. Ak
učiteľ chce dobre odučiť, a takých máme množstvo, netrávi
čas len v triede, ale po večeroch
je pri počítači a pripravuje sa na
vyučovanie. Niektorí učitelia
majú aj dve vysoké školy, robia
si rôzne vzdelávacie kurzy, no
to v týchto podmienkach nik
adekvátne nezhodnotí.
A. K.: Verejnosť vníma len, že
máme prázdniny. Učiteľ má cez
leto dovolenku. Počas školského
roku si musíme brať náhradné
voľno, a to získame tak, že zadarmo zastupujeme chýbajúcich
kolegov. Počas letných prázdnin
sme v práci dva týždne.
Ako hodnotíte zmeny, ktoré
prináša novela zákona?
E. T.: Pozitívne hodnotím zvýšenie platu, aj keď je to len na
hrane a na úkor regenerácie
pracovnej sily. Boli na ňu určené
finančné prostriedky, ktoré sa
zhromažďovali a čerpať sa mali
až po určitom období. Celkom
sa však zabudlo na kategóriu nepedagogických zamestnancov,
bez ktorých by školy nemohli
fungovať. Zdá sa mi teda, že do
školstva nejde ani halier navyše.
V Petržalke máme na niektorých školách vymenené okná,
no vďaka za to patrí poslancom
mestskej časti. Do školstva sa
jednoducho musí naliať viac.
A. K.: Nesúhlasíme s tým, aby
sa zlučovali triedy. Už som takúto situáciu zažila a zvlášť na
prvom stupni to bude na úkor
kvality. Čo v takej triede naučíme? Týmto krokom vláda
zrejme sleduje zníženie stavu
učiteľov. Je smiešne, keď sa pedagógom zvýši plat o deväť eur
a poslanci NR SR si zvýšia ten
svoj na štyritisíc.
Ľ. B.: Jedno je isté, ak sa situácia
nebude riešiť a platy pedagógov
nebudú upravené o desať rokov
tu nastane kolaps.
Stranu pripravila Lucia Drevická
6 • 2. 12. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
Ovocnozeleninový
tanier
Pre jeseň je typické padanie
lístia, fúkanie vetra, púšťanie
šarkanov, zbieranie gaštanov a, samozrejme, aj zber
ovocia a zeleniny. Týmto
všetkým témam sme sa
venovali v materskej škole
a témy boli začlenené do
našich plánov výchovnovzdelávacej činnosti. Prispôsobili sme aktivity podľa
náročnosti pre jednotlivé
vekové skupiny. Téma ovocia a zeleniny sa objavila vo
výtvarných činnostiach, deti
sa učili básne a riekanky,
rozšírili si spevácky repertoár. Deťom sa z každej strany
dostávali informácie o dôležitosti konzumácie pre zdravý rast organizmu. Ovocie a
zelenina sa dennodenne objavuje aj na jedálniom lístku
materskej školy. V jeden deň
sa od rána skloňovali slová a
činnosti súvisiace s témou
ovocie a zelenina o niečo
viac. V materskej škole sme
mali akciu Ovocno-zeleninový tanier a bolo pre ňu
typické ochutnávanie rôznych pochúťok. Deti nosili
rôzne druhy ovocia a zeleniny, pani učiteľky prispeli prípravou nátierok, ovocných
a zeleninových mís, sladkých koláčikov z mrkvy,
ovocia, vyzdobili priestory
materskej školy tekvičkami
a rôznymi postavičkami zo
zeleniny. Všetko, čo bolo na
stoloch, deťom aj rodičom
nielen chutilo, ale bola to aj
pastva pre oči. Práve to deti
lákalo a ochutnávali všetko
aj to, čo im robí inokedy v jedálni alebo doma problém.
O túto perfektnú akciu sa
zaslúžili všetci - rodičia, deti,
celý kolektív materskej školy.
MŠ Ševčenkova 35.
Marta Svobodová
Foto: Miriam Lachkovičová
Ústav pamäti národa
usporiadal už po
druhý raz festival
približujúci totalitné
režimy, ich zverstvá,
ale aj nenápadných
hrdinov, ktorí sa im
snažili vzoprieť.
Festival slobody
pribudla výstava fotografi
tografií Praha
objektívom tajnej polície. Večery boli určené širokej
kej verejnosti,
predpoludním všakk prichádzali
i hád li
hlavne študenti stredných škôl.
Zrkadlovom háji sa počas „Festival slobody sa venuje filtroch dní premietalo osem- mom o nacizme, komunizme a
násť dokumentárnych a hraných slobode ako takej. Tému prináša
filmov, na ktoré nadväzovali dis- medzi mladú generáciu nenásilkusie s ich aktérmi, režisérmi, ným, možno trochu jednoduchhistorikmi, ale aj ľuďmi, ktorí ším spôsobom, ktorým je film.
prišli rozpovedať svoje životné Držíme sa princípu, že mladí
príbehy.
ľudia si o tom radšej pozrú film,
Festival bol rozdelený na dve ako prečítajú knižku. Je to strávičasti. Oproti nultému ročníku teľnejší prostriedok, je dynamic-
V
ký, zaujímavý, s osudmi ľudí sa
ľahšie spájajú. Nechceme moralizovať, špeciálne vyučovať, sme
veľmi radi ak diváci odchádzajú
s vlastným názorom na toto obdobie,“ povedal o myšlienke festivalu jeho riaditeľ Tomáš Vitek.
Boli sme v parlamente
Dňa 17. 11. 2011 sa žiaci ZŠ Dudova 2 zúčastnili na Dni otvorených
dverí na čiastočne zrenovovanom Bratislavskom hrade a v novej
budove NR SR
N
apriek sychravému počasiu a v čase svojho
voľna sa naši budúci poslanci
tešili veľkému záujmu tých
súčasných, ktorí trpezlivo
odpovedali na zvedavé detské otázky. Poobzerali sme si
pracovné priestory, vyskúšali si rečnícky pult aj stoličky
v zasadacej miestnosti.
Na Hrade sa medzi návštevníkmi prechádzali postavičky v dobových kostýmoch,
čím pútali pozornosť veľkých
i malých. Zastrieľali sme si
z kuše, odfotili sa s ,,Máriou
Teréziou“, poobdivovali praveké nálezy v klenotnici.
Deti mali obrovský zážitok,
Prvý festivalový deň bol venovaný holokaustu a odboju, druhý deň sa zaostrilo na cirkevnú
problematiku a záverečná časť
sa niesla pod heslom Od normalizácie k demokracii. Z filmov
spomeňme oskarový Obchod na
korze, Katyň režiséra Andrzeja
Wajdu, ktorý spracúva jednu z
najtemnejších udalostí poľských
dejín, či dokument Dobré ráno
Slovensko, zachytávajúci sedem
mesiacov od Novembra 1989 až
po prvé demokratické voľby.
Autor a foto: LD
že mohli nazrieť tam, kde sa
bežne nedostanú a už sa tešia
na budúci rok. Uvidíme, koľko sa toho zmení...
Mgr. Alena Lampertová
Foto: Mgr. Ľuboš Paller
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY/INZERCIA
Deň školských knižníc
Od roku 1999 je 4. októbrový pondelok vyhlásený
za Medzinárodný deň školských knižníc.
Aj u nás v Základnej škole na Turnianskej
ulici č. 10 sme si v školskej knižnici tento
deň pripomenuli. Pripravili sme zaujímavé
dopoludnie, ktorého úlohou bolo podeliť
sa vzájomne o tie najrozličnejšie informácie týkajúce sa knižníc. Naši poslucháči si
vypočuli históriu o vzniku najstaršej kniž-
sveta, ale aj o našej Slovenskej národnej
knižnici v Martine, ktorá vznikla v r. 1941
a dnes má vo svojom fonde okolo 5 mil.
dokumentov. Podali sme informácie o
všetkých knižničných službách, o rôznych
typoch knižníc, ktoré sprístupňujú okrem
kníh aj rôzne tlačené materiály, zvukové a
2 12. 2011 • 7
obrazové záznamy, vysvetlili, čo je uložené v digitálnych knižniciach a s možnosťami, ktoré sprístupňuje internet. Spojili
sme múdre, príjemné a užitočné a postavili našim spolužiakom tu najzaujímavejšiu pyramídu vedomostí o knižniciach.
Žiaci 8. A
nice, ktorou je Alexandrijská knižnica a jej
vznik sa datuje okolo r. 295 pred Kristom.
Dozvedeli sa o súčasných najväčších knižniciach svete napr. Kongresovej knižnici
vo Washingtone, ktorá ma 32 miliónov
katalogizovaných kníh a rukopisov a 109
mil. špeciálnych jednotiek v 470 jazykoch
Rozžiarte váš vianočný stromček
s ORION Zlatou mliečnou a horkou kolekciou
Akou farbou bude žiariť váš vianočný stromček tento rok? Ozdobte ho štýlovo modernými figúrkami
z ORION Zlatej mliečnej a horkej kolekcie. Krémom plnené figúrky z mliečnej a horkej čokolády, banánové salónky a arabesky zaliate lahodnou zamatovo horkou čokoládou sa skrývajú v elegantnom
zlatom balení posiatom hviezdami.
ORION Vianočnú kolekciu nájdete v štyroch farebných variantoch, ktoré rozpoznáte podľa farby
ORION Vianočná kolekcia, (500 g) maloobchodná cena 6,49 €.
ich elegantných obalov – zlatej, striebornej, červenej a modrej.
• S ORION Modrou mliečnou kolekciou si okamžite vykúzlite príjemné vianočné sviatky.
• Vianočnú domácnosť vám rozžiari aj ORION Červená horká kolekcia.
• Striebrom posiaty vianočný stromček vám vyčaruje ORION Strieborná biela a mliečna kolekcia.
Rozprávkové Vianoce s ORION Figúrkovou kolekciou
O pravú vianočnú atmosféru sa postará stromček ozdobený novými figúrkami z ORION Figúrkovej mliečnej kolekcie.
Zaveste si na stromček rozprávkové figúrky z tej najlahodnejšej mliečnej čokolády. A pre milovníkov horkej čokolády je tu
ORION Figúrková horká kolekcia. V kolekcii nájdete aj novú figúrku usmievajúceho sa zlatého prasiatka, ktoré vám prinesie
šťastie v budúcom roku. Ozdobte si vianočný stromček figúrkami z ORION Figúrkovej mliečnej či horkej kolekcie a vychutnajte si príjemnú atmosféru tradičných slovenských Vianoc.
ORION Figúrková mliečna a horká kolekcia , (500 g) maloobchodná cena 8,99 €.
8 • 2. 12. 2011
Pýtali ste sa starostu
Dnes uverejňujeme odpovede Vladimíra Bajana na otázky, ktoré
odzneli v novembrovej on-line diskusii a na ktoré nestihol odpovedať v čase jej konania.
1.
K téme parkovania ste
v online diskusii uviedli, že „v najbližších dňoch
vycestujú naši kolegovia do
Viedne, Brna a Prahy, kde
chceme osloviť ich odborníkov, aby nám pomohli do jesene pripraviť určitú koncepciu
riešenia“. Môžem sa opýtať,
či už máte nejaké konkrétne
výsledky, je už pripravená
koncepcia, resp. kedy bude
a aké budú jej kľúčové body?
Bude tam zahrnutý systém
rezidenčného
parkovania?
Systém jeden byt - jedno rezidenčné miesto by dal základný nárok domácim.
Budeme musieť ísť do stavby
garážových domov, bez toho
to nepôjde. Niekde bude teda
treba aj za parkovaciu službu
aj zaplatiť. Ale bude to za službu, nie za parkovanie ako také.
Plánujeme aj diferencovať, o aké
alebo koľké auto v domácnosti
ide, či ide o auto rezidenta, obyvateľa s trvalým pobytom v našej mestskej časti alebo firemné
auto. Podľa doterajších úvah,
zvažujeme možnosti odstupňovania ceny, resp. poplatku.
Do problematiky riešenia
statickej dopravy sa pustilo aj
hlavné mesto, ktoré sa rozhodlo
pripraviť koncepciu parkovania
pre celú metropolu. Nechceme
robiť duplicitnú prácu, preto
s našimi riešeniami ešte čakáme aj na mestskú koncepciu
statickej dopravy. Ak by však
v najbližšom čase mesto nepredložílo konkrétne riešenia, v
ďalších mesiacoch za Petržalku
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
tak urobím ja a predložím návrhy na riešenia na území MČ
našim poslancom na rokovaní
miestneho zastupiteľstva.
2.
Medzi bytovými blokmi Fedinova 10-24 sa
zapĺňa medzera výstavbou
nového
14-poschodového
polyfunkčného objektu, v
ktorom bude 72 bytov a 6 ateliérov. Spolu so stavbou sa
má vybudovať 76 parkovacích miest. Viete mi povedať, koľko reálne pribudne
parkovacích miest? Nebude
to len úprava miest, ktoré už
aj teraz čiastočne využívajú
obyvatelia na parkovanie a
výsledok bude ako obvykle,
že sa celková situácia stavbou
nového objektu zhorší? Namiesto toho by sa malo tlačiť
na developerov, aby pre každý nový byt boli vytvorené
nové 2 parkovacie miesta.
V rámci polyfunkčného objektu bude vybudovaných na
Fedinovej 33 kolmých parkovacích parkovacích miest, z
toho 27 je už skolaudovaných),
ktoré nahradili 11 pôvodných
pozdĺžnych, a na predĺžení
parkoviska z Prokofievovej sa
vybuduje nových 43 miest.
Teda pribudne 65 parkovacích
miest. Podľa mňa išlo o zlé rozhodnutie predošlého miestneho zastupiteľstva, tento dom
tam nemal čo robiť.
3.
Prosím vás, pán starosta, viete mi povedať,
koľko pokút pre psičkárov sa
udelí ročne za nedodržiavanie nariadení? Ja mám pocit,
že keby som sa prechádzal po
Petržalke, tak by som nestíhal
vyberať pokuty. Psy voľne pobehujúce bez vôdzky (často aj
veľké), psie výkaly na každom
kroku a pod. Alebo čakáme až
sa stane nešťastie a až potom
začneme konať?
Kontrou dodržiavania VZN
č. 1/2008, ktorým s bližšie
upravujú niektoré podmienky
držania psov na území mestskej časti vykonáva Mestská
polícia, ktorá udeľuje vyše 100
pokút mesačne je to zhruba
1 200 pokút ročne. Priestupca,
ktorý odmietol zaplatiť pokutu,
je riešený na mestskom úrade.
Tento rok sme riešili 44 priestupkových spisov a uložili pokuty v celkovej výške 1 470 €.
V budúcom roku plánujeme posilniť kontrolu aj v tejto oblasti.
Zároveň však budem odporúčať
zmenu národnej legislatívy.
4.
Chorvátske rameno je
oblasť, kam chodieva
veľa ľudí, viem, že na starosti
to nemá len petržalská samospráva, ale aj správca kanála.
Nie je možné venovať tomuto
priestoru ešte viac pozornosti, aby tam bol vyšší stupeň
čistoty? Máte nejaké konkrétny výsledky zlepšenia čistoty,
ktoré viete preukázať?
MČ pravidelne organizuje
Jarné čistenie Chorvátskeho
ramena, takéto brigády sú organizované aj slovenským rybárskym zväzom a o čistotu
sa stará správca CHR Vodohospodársky podnik, ktorý je
zodpovedný aj za pravidelnú
údržbu vo forme kosenia a
čistenia. Nie som však celkom
spokojný s čistotou tohto územia a hoci nejde o náš majetok,
chceme v budúcom roku pre
MP VPS kúpiť čln na zabezpečenie priebežného čistenia. Ale
aj občania by si mali uvedomiť,
že napr. kovový nákupný kôš na
kolieskach nepatrí do Chorvátskeho ramena.
Výsledky práce vidieť vždy, keď
sa lokalita vyčistí, takýto stav
však nevydrží dlho. Jednak pre
veterné počasie, ktoré sem priveje papierový a igelitový odpad
zo širokého okolia, ale dlhodobo tu chýbajú odpadkové koše.
Výberové konanie na smetné
koše bolo uzavreté, vyhodnotené a v najbližšom čase budeme
osádzať nové koše aj do lokality
pozdĺž Chorvátskeho ramena.
Verím, že aj tým sa situácia v
čistote v tomto území zlepší.
Okrem toho, aj v ďalších rokoch na jar ( pravdepodobne aj
na jeseň) budeme pokračovať
v dobrovoľníckych aktivitách
zameraných na čistenie okolia
ramena, do ktorého sa môže zapojiť ktokoľvek z nás.
5.
Páči sa mi, že Petržalka je za posledný
rok čistejšia ako kedykoľvek
predtým. Ako sa vám to podarilo? A čo je najväčším problémom, ktorý treba vyriešiť,
aby bola ešte čistejšia, aby sa
nehromadil odpad pri kontajneroch a aby boli všetky plochy pokosené?
Soňa Mačeková
Problém s kontajnerovými
stojiskami riešime priamo so
správcovskými spoločnosťami,
ktoré spravujú bytové domy,
kde sa konkrétne kontajnerové stojisko nachádza. Mestská
časť pomáha riešiť problematické kontajnerové stojiská
tým, že poskytuje dotáciu na
postavenie nového stojiska
tam, kde nie je, alebo rozšírenie, uzamknutie a zastrešenie
existujúceho stojiska.
Plochy, ktoré nie sú v správe a
údržbe mestskej časti, pravidelne kontrolujeme. V prípade, že
sú miesta nepokosené alebo sa
nich vyskytuje odpad anorganického pôvodu, vlastníka pozemku vyzveme na zabezpečenie
nápravy. Ak vlastník nezabezpečí nápravu do stanoveného
termínu, udelíme mu pokutu. V
tomto roku máme 90 % úspešnosť na vykonanie nápravy už
po zaslaní výzvy vlastníkovi pozemku. Tým, ktorí nereagovali
na výzvu, sme uložili pokutu a
po nezaplatení pokuty bola vec
postúpená exekútorovi.
6.
Oceňujem to, keď na
uliciach, chodníkoch
a trávnatých plochách vidím
bežne ľudí v oranžových vestách, ako upratujú, kosia,
hrabú, zametajú odnášajú
„bordel“. Myslím si, že by na
čistenie okolia prišli aj obyvatelia z okolitých domov, ale
treba im takúto aktivitu po-
núknuť, popohnať ich - určite pôjdu. Plánuje úrad vyhlásiť nejaké brigády?
Ondrej Sadloň
Každoročne organizujeme
čistenie Chorvátskeho ramena
na jar. Tohto roku sme okrem
toho vyzývali prostredníctvom
webu, Petržalských novín a inej
tlače, tiež prostredníctvom internetových médií a sociálnej
siete aj na ďalšie akcie: letné
upratanie a upravenie zelene v
Bráne do života a na septembrovú dvojdňovú dobrovoľnícku akciu so zameraním na
vyčistenie petržalskej prírody.
Konkrétne sme čistili chránené územia 4. stupňa ochrany
v Hrabinách, Sovom lese a v
časti Chorvátskeho ramena.
Dokopy na všetkých akciách
sa zúčastnilo takmer 330 dobrovoľníkov nielen z Petržalky a
nielen zo Slovenska. Plánujeme
v takýchto aktivitách pokračovať a verím, že ľudia prídu aj
o rok. Tým, ktorí tohto roku
pridali ruku k dielu, chcem ešte
raz poďakovať. Otázkou zostáva, či organizovať takéto akcie
v piatok alebo sobotu, pretože
niektorým vyhovuje pracovný,
iným víkendový deň. Doteraz
sme sa orientovali na piatok,
ale všimli sme si, že aj v sobotu bol záujem. Neviem však, či
myslíte upratovanie verejných
priestorov alebo okolia bytoviek. Bol by som veľmi rád,
keby s aktivitou prichádzali aj
správcovia bytových domov
a spolu s obyvateľmi by sme
mohli robiť krátkodobé – párhodinové brigády. Alebo mestská časť by mohla technicky
participovať cez MP VPS na
brigádach, ktoré by si zorganizovali celé bytové domy alebo
bloky. Za iniciatívu a pozitívny prístup k svojmu okoliu by
sme vyhodnotili najúspešnejšiu lokalitu, kde by sme poskytli novú zeleň, alebo inak
pomohli vo vnútrobloku alebo
zorganizovali športovo-zábavný turnaj. Zároveň by mohla
vzniknúť zaujímavá tradícia
sídliskových turnajov, ktorá by
podporila ľudské spolunažívanie a susedské vzťahy.
Ďalšie odpovede na nezodpovedané otázky z online
diskusie z 7. 11. 2011 nájdete na www.petrzalka.sk
v sekcii ONLINE DISKUSIE
(na lište vpravo hore).
PETRŽALSKÉ NOVINY
B R AT I S L AVA / I N Z E R C I A
2. 12. 2011 • 9
Pred neželanými
hosťami
ochránia sieťky
Nie každý má radosť, ak sa
mu na balkóne usadia holuby. V minulom období
miestny úrad upozorňoval na
problém s ich premnožením.
Situácia sa zlepšila najmä
zmenou postojov občanov:.
„Obyvatelia si už chránia
svoje balkóny rôznymi technickými zásahmi, najmä zasklievaním, čo veľmi pomáha
k vyriešeniu problému,“ informovala Mgr. Jana Jecková,
poverená vedením Oddelenia životného prostredia MÚ.
„V prípade opustených bytov
alebo budov daný problém
rieši správca takisto technickými zásahmi - natiahnutím
rôznych sietí, čím sa znemožní prístup holubov.“
Poďte s nami do 5D kina!
Chcete si vyskúšať, aké je to byť súčasťou filmového príbehu?
Cítiť, aké to je, keď vás ofŕka slon, byť chvíľu pod vodou
so žralokom a o pár sekúnd už vo vesmíre?
V
yskúšali si to už prví návštevníci zábavného centra Play Land v Avione (nájdete ho na poschodí nad ľadovou plochou
v časti Culinario), medzi ktorými nechýbala ani speváčka Marcela Molnárová, známy
štúdio
HARMONY
gurmán Justin Topoľský či poslanec
NR SR Szilárd Somogyi.
V Play Lande si okrem návštevy 5D
kina môžete zahrať aj bowling, biliard
či čoraz obľúbenejší air hockey. Zabrať
vám dá dancing stage aj street basketbal. V jedinom bratislavskom zábavnom centre si to však môžete rozdať aj
pri hre Človeče, nehnevaj sa, monopoloch či pexese – to všetko v modernej,
elektronickej podobe na stole s dotykovou obrazovkou.
Ak si teda chcete vychutnať všetky efekty, ktoré 5D kino ponúka, stačí, ak odpoviete na otázku:
Kde sa nachádza prvé bratislavské
zábavné centrum Play Land?
Piati z vás dostanú voľný vstup pre
dve osoby do tohto kina.
wellness a regenerácia
Pajštúnska 1, BA - Petržalka
sauna, masáže,
reflexné terapie, pedikúra
OT V O R E N É D
ENNE
SAUNA IBA ZA 6 €
k vybranej službe od 60 min.
0940 852 048
www.reflexneterapie.sk
Podľa Kataríny Nosálovej
z Úradu verejného zdravotníctva môžu holuby prenášať črevné nákazy, napríklad
salmonelózu, vtáčiu tuberkulózu a ornitózy. „K prenosu
môže dôjsť najmä pri dlhodobom pobyte v uzatvorených priestoroch s holubmi,
vo vonkajšom prostredí nie je
pravdepodobný.“ Potvrdzujú
to aj skúsenosti ornitológa
Jána Dobšoviča, ktorý sa
okrem iného venuje odchytu
vtáctva. „Ornitózu dostávajú
ľudia, ktorí čistia napríklad
povaly od vtáčieho trusu,
takže prichádzajú do kontaktu s obrovským množstvom
výkalov. Aj keď je najčastejšia, ľudia ju dostávajú veľmi
vzácne.“ Neželaným návštevníkom zabránite prevenciou,
medzi osvedčené opatrenia
patria sieťky. V ponuke obchodov majú aj rôzne elektronické plašiče, ornitológ
však upozorňuje, že ich efekt
nebýva trvalý.
LD
10 • 2. 12. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Lepšia aukcia
Študenti spoznávajú mediáciu
Združenie Lepší svet
pre znevýhodnených
usporiadalo deviaty
ročník benefičnej
aukcie umeleckých diel
a predmetov známych
slovenských osobností.
„P
T
akto získané financie
pomôžu skvalitniť život
ľudí s mentálnym postihnutím. Licitovaniu predchádzal
kultúrny program, v ktorom
sa o príjemnú atmosféru postarali klienti zariadenia Lepší svet, ale aj huslový virtuóz
Rastislav Šipoš a interpretka
ľudových piesní Darina Laščiaková,
V aukcii sa objavili obrazy
od Galandu, Sokola, Hložníka, Laluhu, Sikoru, Cipára a
mnohých ďalších ústredných
postáv slovenského výtvarného umenia. Vyvolávacia
cena každého diela tvorila
2/3 z autorskej ceny, dražiť sa
preto oplatilo. „Oslovili sme
slovenskú výtvarnú špičku a
do aukcie sme získali veľmi
hodnotné a zaujímavé diela. Výťažok bude použitý na
rekonštrukciu bývalého OD
Kotva v Karlovej Vsi, kde by
malo vzniknúť nové zariadenie Lepší svet. Toto petržalské bude slúžiť hlavne na
pobytové aktivity klientov,
začíname mať totiž problém
s tým, že niektorí rodičia sú
viac ako osemdesiatroční a
už sa nedokážu starať o deti,“
prezradil Dušan Mikulec, riaditeľ Lepšieho sveta. Budova
zariadenia, ktorá má poskytovať denné sociálne služby, je viac ako desať rokov
nevyužívaná a vyžadujesi
preto rekonštrukciu. Mikulec
ju odhaduje na 300-tisíc eur.
„Verejná zbierka, ktorú končíme, má výnos vyše 40-tisíc
eur a veríme, že aj touto aukciou sa priblížime k potrebnej sume.“ Umelecké diela
napokon priniesli združeniu
11 200 eur. Vydražilo sa ich
35, zvyšných 68, ktoré sú stále v ponuke, môžete spoznať
na stránke združenia
www.lepsisvet.org
LD
O zodpovednom vzťahu k financiám, správnej komunikácii, a najmä o riešení konfliktov mimosúdnou cestou, sa naučia viac maturanti v Bratislavskom samosprávnom kraji. Od septembra sa tu realizuje projekt
peer mediácie, na ktorom sa podieľa aj Petržalská mediačná poradňa.
rimárnym cieľom je
priblížiť mediáciu ako
spôsob alternatívneho riešenia
konfliktov a ukázať študentom, že existuje aj iná možnosť, ako je len sila, advokát,
či súd,“ vysvetľuje petržalská
mediátorka PhDr. Miroslava
Kristinová Wieckowska. „Žijeme pod neustálym tlakom,
konflikty sa na vek nepýtajú.
Študentov zaujímajú rôzne
oblasti, mnohé sa týkajú riešenia rodinných problémov. Je
zreteľné, že veľa detí pochádza
z rozvedených alebo neúplných rodín a konflikty sú často
vážne.“
Úvod prednášky je zameraný na základy finančnej gramotnosti: „Ide o poskytnutie
základných informácií o tom,
na čo nám slúži osobný účet,
aké má výhody oproti platbám
poštovou poukážkou, kedy
a ako si ho môžeme zriadiť.
Mnohí študenti už majú zriadený bankový účet. Niektoré
informácie im však chýbajú.
Vysvetľujeme rozdiel medzi
debetnou a kreditnou kartou.
Upozorňujeme, že pri kreditnej sa môžu dostať do mínusu,
preto je dôležite vedieť, aká je
lehota splatenia a aké úroky si
banky nárokujú. Rozprávame
aj o tom, na čo si treba dávať
pozor pri Internet bankingu a
platbách cez internet.“
O verbálnej a neverbálnej
komunikácii, o vzniku konfliktov a komunikačných bariérach pojednáva druhá časť
prednášky:. „Na študentoch
vidieť, že o konfliktoch uva-
žujú, no majú problém rozpoznať ich príčiny. Keď začneme hovoriť o základných
faktoroch ako nedbanlivosť,
klamanie, strach, nezodpovednosť či narušenie osobného
priestoru, zbystria a začnú si
uvedomovať, že to robia aj oni.
Treba im ukázať, aká dôležitá
je tolerancia. Tým, že budeme
počúvať druhého sa konfliktom možno nevyhneme, ale
môžeme ich eliminovať, alebo
efektívnejšie s nimi pracovať,
tak aby sme si dokázali udržať
dobré medziľudské vzťahy.“
Základom projektu je vysvetliť prínos mediácie v riešení problémov. Maturanti sa
dozvedia, ako prebieha a aké
má výhody oproti súdu. Lepšiemu pochopeniu pomáhajú
praktické cvičenia: „Študentov
rozdelíme na menšie skupinky
a jeden z nich prevezme úlohu
mediátora. Často sa pritom
nasmejeme, pri tomto cvičení
Hrdé gešajčatá
Nie je deň ako deň, hoci každý je niečím
výnimočný a neopakovateľný.
V
Základnej škole na Gessayovej ulici bol 23. november kráľovský.
Jesenná výzdoba školy sa
zmenila na interiér audienčnej
sály a slávnostná imatrikulácia
prvákov sa mohla začať.
Ivan Beňko, zástupca starších žiakov našej školy, privítal všetkých prítomných
a uviedol pásmo ľudového
spevu a tanca, ktoré si s našimi deťmi pripravili pani
učiteľka Smažáková a pani
si uvedomujú, že udržať emócie, počúvať druhú stranu, neskákať do reči a hlavne ustúpiť
zo svojich požiadaviek a hľadať
konsenzus nie je až také jednoduché. Keby bol, nemali by sme
toľko problémov. Často ich musíme upozorňovať, že mediátor
nerieši a neradí. Má priviesť
obe sporné strany ku kompromisu a to zvyčajne nebýva ľahké. V jednej triede sa dievčina
vyjadrila, že sa jej nepáči, keď
jej spolužiaci berú poznámky a
odpisujú ich. Nejaký čas sa žiaci dohadovali, no neskôr začali
vyjednávať. Vedeli, že má rada
čokoládu, takže jej navrhli, že
by sa jej za poznámky mohli
takýmto spôsobom odmeniť. A
keďže sú čokolády rôzne veľké,
dohodli sa na gramáži. Bolo to
veľmi milé.“
Podľa PhDr. Kristínovej
Wieckowskej sú na zahraničných školách mediačné kluby
študentov bežné a často veľmi
vychovávateľka Červenková.
Po vystúpení zazneli fanfáry
a prišiel kráľovský sprievod,
kde nechýbali dvorné dámy,
pisári, šaškovia a, samozrejme, kráľovná. Sľub prvákov, pasovanie kráľovským
žezlom. Atmosféra, ktorá
panovala na podujatí, bola
neobyčajná.
Po slávnostnom ceremoniáli prijatia prvákov do veľkej žiackej rodiny sa spon-
PETRŽALSKÉ NOVINY
prospešné. Na Slovensku je to
ešte hudba budúcnosti. „Pôvodne sme niečo podobné chceli zaviesť aj v našom prostredí,
sme však odkázaní na peniaze
od sponzorov. Na Gymnáziu
Grösslingová ma oslovila profesorka, ktorej sa táto myšlienka veľmi páči. Dohodli sme
sa preto na ďalšej spolupráci.
Existuje určitá obava, že študenti nedokážu byť nestranní,
odhliadnuť od priateľstiev či
sympatií. Je to najmä o zmene
postojov. Základ je naučiť ich
komunikovať a ukázať, že spory sa dajú riešiť aj nenásilne
a s pokorou. Je veľmi dôležité
nielen ukázať, ale aj pochopiť,
že úspech v živote nespočíva
v bezohľadnosti, agresivite a
dominantnosti, ale v pochopení prežívania toho druhého,
oboznámením sa s jeho názorom, predstavou či postojom,
to je pri riešení konfliktov a
sporov najdôležitejšie.“
Projekt peer mediácie realizuje Petržalská mediačná
poradňa v spolupráci s mediačno-komunikačným centrom Sova, FCM (Forum for
Communication in Mediation) a OTP Bankou. Po Bratislavskom bude pokračovať v
Trnavskom kraji. Možnosť, že
by sa vrátil k našim maturantom PhDr. Kristinová Wieckowska nevylučuje, všetko
podľa nej závisí od finančných
prostriedkov.
Petržalka ako jediná mestská časť Bratislavy má v rámci Miestneho úradu zriadenú
mediačnú poradňu, ktorá pomáha sporným stranám hľadať
kompromis v majetkových,
rodinných alebo občianskych
konfliktoch. Jej služby môžete
využiť každý nepárny týždeň
v stredu od 13. do 17. hodiny.
Termín stretnutia si dohodnete na t. č. 0915 475 691.
Lucia Drevická
tánne v hlúčkoch rozpútala
debata rodičov a vychovávateľov nášho školského klubu
detí, ktorí toto prekrásne
podujatie pripravili.
Poďakovanie rodičov a
rozžiarené tváre detí pri odchode domov boli mojím
veľkým ocenením a povzbudením.
Alena Bruttovszká
vedúca vychovávateľka
školského klubu detí
PETRŽALSKÉ NOVINY
DOBROVOĽNÍCTVO
Dobrovoľníctvo získava kredit
Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva s cieľom prispieť k popularizácii aktivít ľudí, ktorí pomáhajú
bez nároku na finančnú odmenu.
J
edným z priekopníkov
porevolučného dobrovoľníctva na Slovensku je Petržalčanka Majka Ďurajková.
Pred dvadsiatimi rokmi bola
pri vzniku OZ Inex Slovakia,
ktorého aktivity sa zameriavajú najmä na medzinárodnú
a regionálnu dobrovoľnícku
prácu s mládežou a aktívne občianstvo. Združenie sa
zapája do medzinárodných
aktivít, cezhraničných výmenných programov, organizuje vzdelávacie podujatia
pre pracovníkov s mládežou
i samotných dobrovoľníkov.
Z pomedzi niekoľkých projektov, ktorými prispelo k zlepšeniu v našej mestskej časti,
v spomeňme revitalizáciu
areálov Brána do života, škôlky na Haanovej či septembrové čistenie lužných lesov.
Aké boli začiatky združenia
INEX?
V roku 1990 sme ako skupina nadšencov začali organizovať rôzne aktivity pre deti
a mládež. Okrem iných sme
spolupracovali aj s organizáciou INEX SDA, ktorá sídlila
v Prahe. Po dobrých skúsenostiach sme sa stali ich partnerom a po rozdelení republiky
oslovili práve nás, aby sme už
samostatne v ich činnosti pokračovali. Už v roku 1993 sme
organizovali prvé medzinárodné dobrovoľnícke aktivity
doma i v zahraničí.
Na akej úrovni bolo slovenské
dobrovoľníctvo, keď ste začínali a na akej je dnes?
V roku 1993 bola spoločenská situácia veľmi odlišná.
Medzinárodné dobrovoľnícke
projekty (MDTP) v zahraničí
využívali Slováci ako možnosť
cestovať mimo krajinu. Na
začiatku našej činnosti sme
patrili k jedným z mála orga-
nizácií, ktorým sa pre našich
dobrovoľníkov podarilo získať víza do Spojených štátov
amerických a iných krajín.
Čiže ľudia skôr využívali tie
materiálne možnosti, ktoré im
MDTP ponúkali. V súčasnosti
sa objavuje stále viac ľudí so
záujmom pomôcť, naučiť sa
niečo či spoznať nové kultúry,
a tak si rozširovať svoj pohľad
na svet. Firmy začínajú uznávať dobrovoľnícku činnosť
ako skúsenosti cenné pre rozvoj zamestnancov. Oceňujú to
najmä tie zahraničné. Niektoré
školy sa snažia viesť žiakov a
študentov práve touto cestou.
Vysoké školy so sociálnym zameraním zadávajú témy spojené s dobrovoľníctvom. Začala
sa rozvíjať firemná filantropia.
Ľudia majú väčšie množstvo
informácií, viac možností zapojiť sa a menej negatívnych
asociácií s dobrovoľníctvom,
ako to bolo v minulosti. Verím,
že o pár rokov bude viac späté
so spoločnosťou, keďže je jej
neodlúčiteľnou súčasťou.
Aká je práca s dobrovoľníkmi?
Často náročná, no prináša
veľa pozitívnych momentov.
Práve dobrovoľníci sú hnacou
silou, ktorá poháňa našu organizáciu, ale aj nás samotných.
Motivovať ich je niekedy náročné, často sa zúčastňujú na
našich aktivitách na úkor voľného času a len z osobného
presvedčenia. O to viac si ich
prácu vážime. Na Slovensku
sa nám podarilo zorganizovať
už viac ako 270 Medzinárodných dobrovoľníckych táborov s účasťou viac ako 3 500
dobrovoľníkov. Každoročne
vysielame na podobné projekty približne 250 do sveta. Snažíme sa aj o ich vzdelávanie.
Organizujeme školenia pre
mladých aj vedúcich, alebo
ich posielame na školenia do
zahraničia, ktoré sú zamerané
na témy ako trvalo udržateľný
rozvoj, medzikultúrne učenie
či dobrovoľníctvo. Tým vzdelávame našich dobrovoľníkov
a tí sú prínosom pre našu organizáciu.
Sú rozdiely medzi Slovenskom
a zahraničím?
Svojou podstatou sa nelíšime. Všade na svete sa vy-
konávajú dobrovoľnícke činnosti podobného charakteru
a podobným spôsobom, avšak
v zahraničí sa s dobrovoľníkmi pracuje dlhodobejšie.
Najstaršia sieť združujúca
organizácie organizujúce medzinárodné
dobrovoľnícke
tábory oslávila už deväťdesiate výročie svojho vzniku. Prvý tábor sa uskutočnil
v roku 1920 vo vojnou zničenej
dedinke Verdun pri francúzsko-nemeckých hraniciach.
Povedomie a aj spoločenský
názor je v západných krajinách na vyššej úrovni a práca
dobrovoľníkov je viac cenená.
Príkladom je program Service
Civique vo Francúzsku, na ktorý sú vyčlenené prostriedky zo
štátneho rozpočtu. Program
podporuje francúzskych dobrovoľníkov doma, ale aj v zahraničí. Naopak, vo východnej
Európe nemá dobrovoľníctvo
vybudované veľké zázemie.
Ruské organizácie hovoria, že
ľudia si dobrovoľníctvo spájajú
s brigádami ešte z čias komunizmu. Často sa stretávame s
dobrovoľníkmi z Ázie. Ich kultúra je odlišná, preto ich účasť
2. 12. 2011 • 11
obohacuje a prispieva k atmosfére multikulturality. V Južnej
Kórei sú mladí ľudia podporovaní, aby sa zúčastňovali na
dobrovoľníckych projektoch aj
možnosťou získať štipendium
na vysokej škole. Na Slovensku
sa spája s negatívnymi asociáciami ako práca zadarmo
a ľudia stále nevidia možnosti,
ktoré im ponúka, ale pomaly
sa to mení.
Rok dobrovoľníctva sa pomaly končí. Ako ste ho prežili
v INEX-e?
Podarilo sa nám uskutočniť dvanásť medzinárodných
táborov, dve mládežnícke
výmeny a množstvo menších
aktivít najmä v Bratislave. Do
zahraničia sme na dobrovoľnícke projekty vyslali viac ako
250 ľudí. Na jar sme sa zúčastnili na Európskom dobrovoľníckom turné v slovenských
mestách. V novembri sme
zas podporili organizovanie
Európskych dobrovoľníckych
dní. Zapojili sme sa spolu
s ďalšími 35 krajinami, do
kampane Flag tour organizovanej našou sieťou Alliance.
Vo väčšej miere sme sa snažili
o propagáciu medzi mladými
ľuďmi. Oslovovali sme stredné
školy a uskutočnili vzdelávacie workshopy pre ich žiakov.
Tento rok priniesol INEX-u
veľa nových nápadov a bol
pre nás vyjadrením podpory
zo strany Európskej komisie.
Pre všetky organizácie a dobrovoľníkov je to ocenenie ich
činnosti a práce.
Ambíciou európskej komisie
bola väčšia propagácia tejto
témy. Zmenila sa za rok slovenská dobrovoľnícka realita?
Myslíme si, že sa povedomie zlepšilo. Počas roka sa
podarilo schváliť znenie zákona o dobrovoľníctve, ktorý
sa pripravoval niekoľko rokov,
a ktorý na Slovensku chýbal.
Tento zákon nielenže prináša
slovo dobrovoľníctvo do našej
legislatívy, je aj vyjadrením,
že dobrovoľníctvo je aktuálna
téma a treba sa ňou zaoberať.
Vďaka roku 2011 sa na Slovensku rozprúdila diskusia
a veríme, že sa s novým rokom
neskončí. Dobrovoľníctvo je
súčasťou spoločnosti a môže
výrazne pomôcť k jej rozvoju.
Text a foto: Lucia Drevická
12 • 2. 12. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Lukáš s Adamom vysvetľujú
starostovi, kam pôjdu v Petržalke upratovať a kedy.
Po roku....
Dokončenie z 1. strany
P ž lk jje mestskou
Petržalka
k ččasťou pre ľudí, aj preto treba
minimalizovať
priestorové
obmedzenia tej skupine obyvateľov, a stále je väčšinová,
ktorá nemá autá, ale musí
znášať ich dôsledky. Nevyhneme sa rezidenčnému parkovaniu, čiže jeho spoplatneniu. Je nemysliteľné, aby časť
parkoviska obsadili tri či štyri
domácnosti, pretože v každej
čo člen, to auto. To nemá nič
spoločné so závisťou, ale s vytvorením rovnakých možností pre každú rodinu, v ktorej je
iba jedno auto. Kľúč v počte
áut a výške ich spoplatnenia
hľadáme. Získané prostriedky
pôjdu do fondu slúžiacemu na
výstavbu nových parkovacích
miest.
Petržalka je však zaprataná
kadejakými autami s kadejakým účelom a s kadejakými
vlastníkmi... Rozťahujú sa na
parkoviskách, ktoré sú určené
pre domácich obyvateľov, napokon s takým zámerom boli
aj stavané.
Nemálo Petržalčanov pracuje v ústredných orgánoch
a inštitúciách, majú k dispozícii ministerské a úradné autá,
ktoré „prespávajú“ v Petržalke.
Na parkoviskách sú firemné
autá, v okolí ktorých širokoďaleko niet žiadnej firmy, prevádzky, obchodu. A sú poľahky
identifikovateľné, o tom vedia
najlepšie
jl ši susedia.
di Verejnými
V j ý i
parkoviskami musia prestať
byť ulice Viedenská a Einsteinova. Staré Mesto si radikálne
vyriešilo parkovací problém,
rezidenčné parkovanie domácich zaujalo všetky dostupné
miesta na parkovanie, a tak tí
z ľavého brehu Dunaja prejdú
autom na pravý, odstavia ho a
zdravou prechádzkou sa pešo
po moste - Starom či Novom
- presunú na pracovisko do
stredu mesta. To isté platí na
tých, ktorí pracujú v Rakúsku.
Z rôznych končín Slovenska
prídu na troch-štyroch autách
do Petržalky, jedným sa odvezú do Viedne či iného mesta
a zvyšné autá nechajú zaparkované celý týždeň v Petržalke. Určite zakážeme vjazd áut
nad 3,5 tony do niektorých zón
Petržalky. Avie a iné nákladné
vozidlá nemajú čo hľadať vnútri Petržalky. To sa skončí. Petržalka prestane byť sídliskom parkoviskom pre pol Bratislavy
a pol Slovenska. Na to by mala
myslieť aj koncepcia statickej
dopravy, ktorú pripravuje magistrát mesta. Ak bude uspokojivo riešiť situáciu v rámci
celého mesta aj v Petržalke,
pripojíme sa. Ak nie, a čakáme
do februára budúceho roku,
pôjdeme vlastnou cestou.
Čo vám napadne, keď sa povie električka...
V Petržalke, však? Stručne a
vecne: akk sa začne
budúci
č na b
dú i
rok stavať trať, ktorá prepojí Šafárikovo nám. cez Starý
most na petržalskú Bosákovu
ulicu, bude to nezvratné, že
električka už naozaj bude a
pôjde ďalej - až do Janíkovho
dvora. Ibaže samotná električka nie je samosnosným
riešením problému dopravy u
nás. Má ešte ďalšie parametre, aby bola dosiahnuteľná a
využívaná. To znamená zablokovanie určitého územia
Zacitujeme jedno z vašich
predvolebných predsavzatí:
Vrátime sa k elementárnemu poriadku v Petržalke na terasách, kontajnerových
stojiskách, na chodníkoch a
cestách, vo vnútroblokových
priestoroch ... Vrátili sme sa?
Odpoveď by mali dať Petržalčania. Usudzujúc podľa
on-line diskusií či osobných
stretnutí s nimi sa nám niečo
predsa darí. Aspoň heslovite.
Už to nie je iba jarné a jesenné čistenie, čiže pristavenie
veľkokapacitných kontajnerov
dvakrát do roka, ale pristavujeme ich štyrikrát. Dlhý čas sa
nerobilo orezávanie stromov
a krovín, obyvatelia sa sťažovali na zatienenie niektorých
miestnosti ich bytov. Takže
- orezávali sme. Prejdime sa
po terasách... na niektoré bolo
ťažko čo i len vystúpiť. Rozbité schody, zničené zábradlia,
vytrhaný asfalt, jamy a trhliny v povrchovom betóne. Na
opravených terasách sme v
tomto roku umiestnili materiál a vykonali práce za 150tisíc eur. Rokujeme s vlastníkmi či správcami terás, aby sa
združili financie a spoločne
sme pokračovali v opravách
aj tých terás, ku ktorým nemá
mestská časť vlastnícky vzťah.
Skončili sme výberové konanie
Autá musíme dostať z niektorých
ciest, z trávnikov, chodníkov,
spred vchodov do panelákov.
popri trati na parkovanie áut,
ktorými sa dostanú Petržalčania z rôznych častí sídliska na
jednotlivé zastávky električky,
aby ju využili ako ďalší dopravný prostriedok na druhý breh
Dunaja. Električka mnoho rieši, ale nie všetko vyrieši. Stavať
Južné mesto, Petržalku City a
Kapitulské polia, kde pribudne dohromady azda ďalších
30-tisíc obyvateľov je značnou
odvahou bez diskusie o piatom moste cez Dunaj. Veď my
ich nemáme ani štyri, pretože
Starý most po rekonštrukcii
už zrejme neposlúži automobilovej doprave.
na osadenie nových lavičiek a
odpadových košov vo vnútroblokoch medzi panelákmi. Nemáme však doriešené
kontajnerové stojiská. Hoci
mestská časť prispeje na projekt uzavretia stojiska, zatiaľ
sme dostali len jednu žiadosť...
Mnohé problémy by odpadli,
keby sme dosiahli stav uzavretia väčšiny kontajnerových
stojísk. Na ťahu sú obyvatelia.
A čo cesty, chodníky?
Vieme, rozpadávajú sa cesty 3. a 4. triedy medzi blokmi
a parkoviskami, prepadávajú sa chodníky. Nielenže boli
pred tromi desiatkami rokov
narýchlo a vo vtedajšej kvalite
postavené, ale najmä chodníky neboli dimenzované na
jazdenie a parkovanie dvoj- či
trojtonových osobných áut. To
je už naše samoničenie... Nedá
mi sa nevyjadriť k súčasnej
legislatíve verejného obstarávania. Pokým bude kritériom
cena, ktorá sa konkurenčnými
ponukami fatálne znižuje, potom sa po 3 - 4 rokoch vrátime
zasa na tú istú cestu, na ten
istý chodník, na tú istú terasu,
ktoré sme opravili včera, lebo
znížená cena zároveň znamená aj nie práve kvalitné materiály, nie najnovšie technológie
a nie najkvalitnejší výkon práce. Hovorí sa, že nie sme takí
bohatí, aby sme si kupovali
lacné veci... čo však v tomto
prípade neplatí.
A keď sa povie športoviská?
Podporujeme činnosť jednotlivých klubov, vyše 220-tisíc
eur sme vyčlenili v rozpočte na
budovanie malého futbalového štadióna, na ktorom by hral
zápasy FC Petržalka 1898. Kto
si spomenie na volebnú kampaň, žiadnemu kandidátovi na
poslanca či starostu nechýbal
prísľub vybudovania plavárne.
No... Za doterajších dvadsať
rokov to dokázala v minulom
volebnom období v Bratislave
len župa na Mokrohájskej, nik
iný. Ak máme hovoriť o petržalskej možnosti, potom ju
spájame s bankovým lízingom
a najskôr v priestore Incheby.
Je tu dobrá dopravná dostupnosť, vybudované parkoviská.
Išlo by o komunitnú plaváreň,
nie pre kluby, ale petržalskú
verejnosť, 25-metrový bazén
so šiestimi plaveckými dráhami. V hre je tiež vybudovanie
malej športovej haly na loptové hry v areáli ZŠ na Dudovej
ulici, na Sklodowskej chce
postaviť malú hokejovú halu
súkromná firma. Takže žiadne
veľké investície. ani veľké skoky, ale step by step...
Za niektoré nedostatky ako
obyvatelia môžeme, za iné
nie, sú nám vnucované. Napríklad pravidelne rozkopaná a rozkopávaná Petržalka.
Akoby nám chcel niekto pripomínať niekdajšie petržalské začiatky - obchádzanie a
preskakovanie jám, kanálov,
PETRŽALSKÉ NOVINY
kopcov zeminy, kaluží.
ak sa mu naskytne nejaká pre- pre 200 detí. Viaceré niekdajšie
Tak ako nám časom od- kážka, napríklad uložiť potru- jasle a škôlky sa odpredali alechádzajú v bytoch niektoré bie pod chodník či cestu, chce bo prenajali na rôzne komerčveci, že meníme okná, bytovú problém okamžite riešiť, nuž né účely, iné sú vyrabované,
sanitu, niekde už aj elektrické rozkope komunikáciu pod zá- chátrajú, uchýlili sa do nich
rozvody, v celej Petržalke sa mienkou havárie. Aj preto ich bezdomovci. Postaviť nové
začína nepríjemne prebúdzať počet je iný, 120 havarijných jasle, škôlku je obec finančne
amortizovaná podzemná sieť stavov nezodpovedá skutoč- náročné, preto podporujeme
rozvodov plynu, vody i tepla. nosti. To sa definitívne skončí. neštátne zariadenia, súkromné či cirkevné.
To všetko sa zaPredškolské
budovávalo zväčKeď bude mať problémy štát,
zariadenia však
ša v rovnakom
nesmú chýbať
čase, takmer v
bude ich mať aj obec.
v budúcich lorovnakom čase aj
kalitách, mám
dosluhujú potrubia, spoje, materiály. Avizujú Po ďalšie, nie investor si bude na mysli Južné mesto, Kapito havárie, najaktuálnejšia je určovať termín rozkopávky, ale tulské polia, Petržalka City. Aj
havária plynovodu v trojuhol- my ho určíme. A už vôbec nie keď sa to investorom neveľmi
níku Gessayovej a Bradáčovej s nereálnymi termínmi na za- páči, trváme na komplexnej
ulici a Námestia hraničiarov. sypanie rozkopávok a uvedenia infraštruktúre, veď ide v skuV podzemí je poškodená izo- do pôvodného stavu vrátane točnosti o malé mestá s 10lácia, úniky plynu, výmena zasiatia trávy. Osevy v októbri až 20-tisíc obyvateľmi. Preto
potrubia, ktoré sa tam zabu- a novembri sú nielen formálne, nielen byty, administratívne
dovalo v roku 1975, je nevy- ale výsmechom poškodenému budovy a reštaurácie, ale aj
hnutná. Ak bude priaznivé po- územiu a jeho obyvateľom. A jasle, školy, škôlky, kultúrne
časie, do konca decembra by to najdôležitejšie - plán roz- zariadenia, sakrálne stavby, ba
sa mohli práce skončiť. Isteže, kopávok má umožniť, že do aj cyklotrasy.
výkopy, materiál, mechanizmy jedného výkopu uložia optické
a samotná práca komplikujú káble najmenej dvaja operáto- Sme pred rozpočtom 2012.
život obyvateľom dotknuté- ri. Musia sa dohodnúť. Ak sa Tohtoročný bol charakteriho územia, ale ak nechceme nedohodnú, nebudú rozko- zovaný ako udržiavací, čiže
byť vystavení rôznym stup- pávky. Rozhodnutia o umiest- zabezpečiť všetky činnosti,
ňom nebezpečenstva, škôd není stavby, ktoré vydáva náš ktoré potrebuje Petržalka.
na obecnom a súkromnom stavebný úrad obsahujú presný Tiež bude len, ako sa zvykne
majetku, musíme istý čas spo- zoznam úkonov a povinností, hovoriť, z rúk do úst?
ločne strpieť rekonštrukčné čo musí investor urobiť. Aby sa
Ak som uviedol výstavbu
práce. Počet rozkopávok, ktoré to aj splnilo, uvažujeme, že in- petržalskej plavárne, potom by
sa tento rok uskutočňujú na vestor bude musieť okrem daní mal byť rozpočet už aj rozvojozáklade povolenia, je vyše 130, a poplatkov zložiť aj istú zádrž- vý. Ibaže každý deň je iný. Keď
ich dĺžka je 4 a pol kilometra. nú sumu, ktorá sa mu vráti až bude mať problémy štát, bude
Len jedna desatina z nich sú vtedy, ak to bude skutočný ich mať aj obec. Prenesený výinvestičné rozkopávky, najmä návrat územia do pôvodného kon štátu, teda financovanie
na uloženie optických káblov. stavu, teda že na rozkopávke škôl a sociálnych zariadení
Na ne je aj najviac sťažností od vyrástla tráva, a nie že je tam potom budeme musieť zabezobyvateľov.
štrk či blato. Uplatníme všetky pečiť vo vlastnej réžii. Ale som
právne a ekonomické nástroje, reálny optimista, verím, že nePovedzme za nich: zničené teda i sankčné.
bude horšie. Prioritami v butrávniky, vysekaná koreňová
dúcom roku zostanú naďalej
sústava stromov, pofľakované Poďme do príjemnejšej bu- čistota Petržalky, na ňu postačí
chodníky a cesty, výkopy bez dúcnosti. Naše deti majú viac občianskej disciplíny ako
zábran a označenia možného deti... Petržalka zatiaľ ne- finančných investícií, ďalej bunebezpečenstva. Najmä však, zdieľa osud iných mestských dovanie športovísk a postupná
že každý investor si kope častí po baby boome spred obnova terás. Tie sú v katastro„svoje“ jamy. Trebárs Lúky 3 dvoch-troch desaťročí. Ne- fálnom až ohrozujúcom stave.
sú za posledných päť rokov už pripúšťa si údel sídliskového Podľa vypracovanej štúdie by
po štvrtý raz rozkopané... nuž starnutia. Naopak. Jej prví opravy všetkých petržalských
ľudia sa pýtajú, či si konku- rodáci v nej zostávajú, zapúš- terás stáli takmer 50 miliónov €.
renčný boj medzi jednotlivý- ťajú vlastné korene, zaklada- Nádejou sú eurofondy, ktoré
mi operátormi majú odniesť jú rodiny. V Petržalke sa zasa by sme mohli využiť práve na
obyvatelia devastáciou ži- kočíkuje. Máme a budeme obnovu terás ako malých provotného prostredia, toho čo si mať pre novú generáciu jasle, jektov. Europrojekty priprasami zasadili, o čo sa starali škôlky, školy?
vujeme na revitalizáciu vnútdve desaťročia a keď to vyPribudli nové domy, v nich roblokových priestorov medzi
rástlo, prídu nie podnikate- mladé rodiny, renovované panelákmi, chceme ich využiť
lia, ale ničitelia...
paneláky tiež menia vekovú aj pri rozvoji lokality Tyršové
Dodám, že nie každá havá- skladbu, už nie sú v nich len nábrežie.
ria je haváriou, to len investor starousadlíci. V súčasnosti nám
Gaba Belanová
si uľahčuje svoje povinnosti, chýbajú predškolské kapacity
Rudolf Gallo
2. 12. 2011 •13
Spoločne sme urobili
v roku 2011
Odpočet z volebného programu
starostu Petržalky Vladimíra Bajana
Mať dobrý volebný, a napriek tomu aj reálny volebný
program, je nesmierne dôležité pre politika – aj pre občana. Pretože, ako hovorí Vladimír Bajan, dobrá vec sa
podarí len vtedy, ak pri jej realizácii spojíme sily – pri organizovaní, zabezpečení a uskutočnení predsavzatí.
Vnútroblokové priestory
medzi panelákmi
• na Kopčianskej ul. sme postavili nové detské ihrisko,
ktoré chýbalo v tejto lokalite
• na Jungmanovej ul. spolu s
nadáciou Orange sme vysadili stromčeky a dotvorili tak
oddychovú lokalitu,
• vyčistili sme Šrobárovo námestie (betónová plocha,
oplotenie a divoká skládka
po stavenisku)
• dokončili sme projekt Rekonštrukcia Vlasteneckého
námestia, financovaný z eurofondov
Rekonštrukcia a oprava
terás
• na opravy terás, ktoré sú v
správe mestskej časti - nový
povrch, opravené schody
či zábradlia majú terasy na
Mánesovom námestí, na
Rovniankovej, Topoľčianskej, Beňadickej, Znievskej a
Osuského ul. sme vynaložili
150-tisíc eur
Chorvátske rameno
• uskutočnili sme už pravidelné čistenie umelého kanála
a jeho okolia v spolupráci
so Slovenským vodohospodárskym
podnikom,
petržalskými školami, záujmovými spolkami a petržalskými dobrovoľníkmi
• obnovili sme pontónový
mostík cez Chorvátske
rameno prepájajúci Topoľčiansku ul. a Veľký Draždiak,
investícia si vyžiadala 22-tisíc eur
Sad Janka Kráľa a Pečniansky les
• zmenili sme harmonogram
čistenia sadu tak, aby bol
vždy upravený, aj preto sa
častejšie vyprázdňujú odpadkové koše
• spolu s mestským magistrátom sme doriešili vyporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom ako predpokladu podania žiadosti o
čerpanie eurofondov na
ďalšiu revitalizáciu sadu
• spolupracujeme s potenciálnymi investormi, ktorí
by spolu s mestskou časťou zainvestovali na úpravu chodníkov, osadenie
nových lavičiek a pitných
fontánok, na detské hry vytvoriť bludisko
• výrazne sme sa angažovali v kauze zmluvy medzi
štátnym podnikom Lesy SR
a občianskym združením
(OZ) Človek a strom o zámene časti pozemkov pod
časťou Pečnianskeho lesa v
Bratislave za pozemky v Šiatorskej Bukovinke v okrese
Lučenec, aby sme zabránili
komercializácii chráneného
územia a zdroja pitnej vody
Petržalskí seniori a petržalská mládež
• pre seniorov (a nie len pre
nich) sme otvorili sociálnu
výdajňu,
zrekonštruovali
kluby dôchodcov a pripravujeme otvorenie nového
klubu na Dvoroch
• pravidelne sa stretáva Rada
seniorov ako poradný orgán
starostu
• v spolupráci s Asociáciou
samaritánov SR sme zriadili
novú telefónnu asistenčnú
službu
• postupne rekonštruujeme
objekty materských škôl
• zabezpečili sme dôstojnejšie a komfortnejšie priestory pre materské centrum
Budatko
14 • 2. 12. 2011
Bordelári
s čipmi
Chcel by som zareagovať
na článok o Petržalských
bordelároch uverejnený vo
vašich novinách dňa 18. 11.
2011. Už dlhší čas sledujem
naše kontajnerové stojisko
na Jasovskej ul. pred vchodom č. 21. Asi pol roka mám
stále taký dojem, že OLO vyprázdňuje len plné kontajnéry. Tie, ktoré sú naplnené
len čiastočne nevyprázdňuje. Asi pred 2 týždňami
som si z väčšej vzdialenosti
všimol, že pred našim kontajnérovým stojiskom zastala stará Škoda Felicia, ktorei
ŠPZ som nevedel prečítať,
nakoľko nosím dioptrické
okuliare. Vystúpil z nej muž
v montérkach, stojisko, hoci
ho máme oplotené a dá sa
doň dostať len pomocou
čipu si otvoril a do kontajnera vložil nejaké vrecia.
Potom stojisko zavrel a s autom odišiel. To isté urobil aj
pri ďalšom kontajnerovom
stojisku. Nebol to človek od
nás. Ďalší deň mi náš sused z vedľajšieho vchodu,
s ktorým máme spoločné
kontajnerové stojisko, povedal, že v kontajneroch našiel
niekoľko vriec nalisovaného
sena. Za obyvateľov v našich
vchodoch bezpečne ručíme, že to neurobili a taktiež
čipy ku kontajnerom nikomu nepožičali. Ani upratovačky to neurobili, pretože
u nás upratujú ženy z našich
vchodov. Vychádza nám
teda len jedno, že niekto
má nelegálne čipy. Môžeme
sa proti tomu vôbec nejako
brániť?
Juraj Slabý
NAJLACNEJŠIA
KAVITÁCIA
V PETRŽALKE
Cenník
• 40 min. kavitácie + 10 min. vibračná plošina 25 €
• Vibračná plošina 10 min.
3,50 €
• Vibračná plošina 10 x 10 min.
30,00 €
Objednávky
0904 561 329
(Hrobákova 4)
K O N TA K T / I N Z E R C I A
S odstupom času
Moja generácia pomaly nasadá do rozbiehajúceho sa vlaku, bez toho, aby si skôr či
neskôr bola plne vedomá toho, čo tomu
predchádzalo.
A
k by nebolo iniciatívnych
učiteľov dejepisu, každoročných dokumentov vysielaných v našej verejnoprávnej
televízií či občasných spomienok našich rodičov a prarodičov, len veľmi malá hŕstka
mojich rovesníkov by vedela,
čo v skutočnosti dátum 17. november 1989 znamená v dejinách nášho, ale aj susedného
národa.
Mama štrngala, otcovi sa
pomaly končila vojna. Celé
námestie, masy ľudí aj napriek
hroziacim trestom štrngali. Celý národ aj tí, ktorí boli
doma, štrngali. Možno nie
nahlas, no dúfali v lepší život.
Takto to ďalej nešlo, takto to
ďalej nefungovalo.
A tak sa stalo.
Národ sa vzbúril, národ sa
rozhodol, národ zvíťazil.
Nastúpila demokracia.
Dnes s odstupom dvadsiatich dvoch rokoch sa na toto
víťazstvo možno dívať inak.
17. november 1989 je skutočnou pýchou našich dejín,
keď sa ľudia jednotne vzbúrili voči nadvláde, krutosti,
obmedzovaniu slobody či
iným črtám diktatúry. Dúfali a bojovali v mene ideálov
demokracie, túžiac po slobodnom nádychu a možnosti
vlastnej voľby. Dnes je nám
toto obdobie, najmä mojim
rovesníkom a ešte mladším,
viac-menej na smiech. Smejeme sa na tesilových nohaviciach, na trvalej, na Pelíškoch,
ktoré dokonale zachytili situ-
áciu vtedajšieho Česko-Slovenska, na spomienkach, keď
naši rodičia sledovali čiernobiely televízor so zatajeným
dychom a po objavení hviezdičky v rohu televízoru zaželali dobrú noc a šli spať.
17. november 2011 nie je
taký zaujímavý a pamätný dátum. Je však plný korupcie, dlhov, celosvetových finančných
kríz, zadlženosti, chudoby a
prefíkaných politikov, ktorí
sa ideálom a sľubom tohto
významného dátumu zďaleka
vyhýbajú, štátny rozpočet považujú za ich vlastné bankové
konto, z ktorého si čoraz viac
odoberajú, čím nadobúdajú
obrovský majetok za peniaze
ľudí, ktorí každý mesiac šetria
viac a viac, aby ako-tak prežili.
Je toto to, po čom naši rodičia túžili? Je toto to, čo malo
nastať po tomto pamätnom
dátume?
Ťažko povedať, ako to vnímajú moji rovesníci, no ja som
vnímala a naivne vnímam
17. november ako začiatok
PETRŽALSKÉ NOVINY
niečoho nového, ako dátum,
od ktorého sa ľuďom malo žiť
ľahšie a slobodnejšie. Okrem
slobody, ktorá je však ohraničovaná finančnou situáciou
a klamstvami našich drahých
politikov, nemám pocit, že by
sa ľuďom žilo ľahšie. Priam
naopak, situácia nášho štátu sa zo dňa na deň zhoršuje
a namiesto toho, aby sa v politike konečne objavili tváre,
na ktorých možno badať posolstvo 17. novembra, vidíme
len skorumpovaných klamárov, zopár násilníkov a lupičov, ktorí nám nekradnú len
ťažko zarobené peniaze, ale aj
chuť, ilúzie a vôľu robiť niečo
pre tento štát.
Ťažko povedať, s odstupom
rokov, či by sa ľudia dokázali
znovu zjednotiť a bojovať za
niečo, čomu veria. Asi skôr nie
ako áno.
Pretože sme z toho všetkého
sklamaní, pretože nám zobrali
vieru, ktorá sa v nás zrodila
17. novembra 1989.
Marta Šeborová
Verejné osvetlenie v Petržalke znamená potenciálne nebezpečenstvo zbytočných úrazov alebo priame ohrozenie životov ľudí alebo škôd. Ide najmä o:
• samovoľne padajúce osvetľovacie telesá alebo ich časti;
• samovoľné spadnutie celého stožiara verejného osvetlenia;
• nebezpečne naklonené stožiare;
• chýbajúce kryty od poistiek a svoriek pod napätím;
• na terasových podchodoch úplne nefunkčné osvetlenie
a visiace káble pod napätím;
Hlavné príčiny :
• prehrdzavenie, korózia a únava materiálu:
• zvetrané betónové základy;
• nedostatočná kontrola a dlhodobá náprava alebo žiadna;
• to neznamená, že keď nie sú financie na takéto havarijné
stavy, že môžu byť ohrozované zdravie a životy ľudí;
Za tento rok už mám v archíve vyše 500 takýchto stožiarov...
Rastislav Gemerský
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T / I N Z E R C I A
Zariaďme sa podľa sedliackeho rozumu
Z dopravného hľadiska je Petržalka veľmi náročným orieškom na rozlúsknutie.
K
olóny vozidiel sú tu na
dennom poriadku takmer
po celý deň – hoci pri lepšej
organizácii značenia by sa im
dalo aspoň čiastočne predísť.
Jedným z najkrikľavejších
prípadov zlého dopravného
značenia je nájazd na Prístavný
most z Dolnozemskej a Einsteinovej ulice. V protiklade k
súčasnému riešeniu, keď sa Dolnozemská pripája na Einsteinovu a spoločný prúd vozidiel
z pôvodných štyroch jazdných
pruhov sa spája do jedného
a potom pripája na diaľničný
úsek cez Prístavný most, navrhujeme: Ponechať pruh z Dolnozemskej priebežný až na
Prístavný most a vedľa neho by
sa pripájali z ľavého pruhu, v
smere na Prístavný most, autá
z Einsteinovej. Eventuálne
tam upraviť dopravnou značkou zaraďovanie vozidiel zipsovým systémom. Paradoxne
je takáto značka na príjazde
z Einsteinovej na Most Apollo, kde však je frekvencia
vozidiel oveľa nižšia a dokonca viacerí šoféri pochopili, že plynulou jazdou bez
zbytočného predbiehania sa
dostanú na Most Apollo ove-
ľa rýchlejšie, ako keby tam
vytvorili tlačenicu vo dvoch
pruhoch. Zvyčajne sa tam
jazdí len v jednom pruhu, no
o to plynulejšie, lebo nikto
nemusí brzdiť a nikoho nemusí púšťať pred seba.
Odporúčame teda využiť
sedliacky rozum a prihliadnuť na túto skúsenosť. Dnes
sme totiž svedkami, že autá
z Dolnozemskej sa čo najskôr
natlačia do kolóny vozidiel
z Einsteinovej, a tým zbytočne narúšajú plynulosť premávky. Chýba tu aj dopravná
značka o umožnení zaradenia vozidiel do pruhu, aká je
pred Mostom Apollo.
(iva), foto: archív redakcie
2. 12. 2011 • 15
Nezáujem?
Pri prečítaní článku pod titulkom Dopravný podnik reaguje som si uvedomil jednu vec.
Linkou č. 98 cestujem denne
minimálne dvakrát. Uvedomil
som si , že vodiči tejto linky
nemajú na konečnej zástavke
v Petržalke, ale ani na druhej
strane na konečnej zastávke
pri OD Slimák miestnosť, kde
by si mohli pri svojej až 8 a pol
hodinovej službe umyť ruky,
ísť na WC, respektíve uvariť,
alebo len vypiť prinesenú
kávu. Toto považujem pri ich
namáhavej a zodpovednej
práci za priam nezodpovedné.
Preto považujem za urgentné,
aby MČ Petržalka a DP spojili
svoje sily a vodičom vytvorili
dôstojné podmienky na oddych.
Juraj Slabý
MIRAN
Záruka kvality a vynikajúcich cien!
Ponúkame teľacie mäso a hovädzie mäso z mladých býčkov
Bravčové karé ......................................4,98 €
Bravčové stehno .................................4,98 €
Bravčová krkovička ...........................3,99 €
Kuracie prsia .........................................4,99 €
Morčacie prsia ....................................6,99 €
Kačica .....................................................3,19 €
Jaternice, krvavnice ..........................2,95 €
Pečeňový syr ........................................3,30 €
Tlačenka ................................................3,65 €
Bravčová šunka ..................................5,30 €
Zlatá šunka guľatá .............................4,30 €
Vinohradnícky nárez .........................3,30 €
Šunková saláma ..................................3,30 €
Malokarpatská saláma ......................5,85 €
Oravská slanina ...................................4,39 €
Údené bavorské koleno ...................3,39 €
Údené lahôdkové rebro ...................3,39 €
Domáca klobása .................................3,65 €
Vianočná klobása ..............................3,98 €
Sedliacka klobása ...............................5,30 €
Nitran 1 ks .............................................2,99 €
Lovecká saláma 1 ks ..........................3,80 €
Vysočina 1 ks ........................................2,50 €
Výroba tradičným spôsobom podľa
pôvodných receptúr
Gazdovské údené stehno ................5,60 €
Gazdovský údený bok ......................4,65 €
Gazdovská údená slanina ................3,65 €
Dunajská klobása ...............................6,49 €
Ostrá saláma .........................................6,40 €
Ostrá klobása .......................................6,49 €
Nájdete nás v predajniach:
Námestie hraničiarov č. 9, ☎ 62 31 19 04 · Mánesovo námestie č. 7, ☎ 62 24 50 51 · Pribišova č. 4, ☎ 65 31 69 16
www.miran.sk
16 • 2. 12. 2011
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
Výroba umelých stromov na mieru,
hotové palmy, kríky, kytice, rezané kvety...
• darčekové predmety z dreva, keramiky, prútia
• zariadenie interiérov, obrazy
NOVINKA - LED svietniky
VIANOČNÁ AKCIA:
ihličie, vianočné stromčeky (aj ozdobené),
vianočné dekorácie a svietniky
Rovniankova 5, Petržalka
Tel./fax: 6382 4855, 6381 3100
www.janadekor.sk, e-mail:[email protected]
Počas
Vianočných
trhov nás
nájdete aj
v Poluse
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
www.ddtrade.sk
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
Slovenský večer v knižnici
V Miestnej knižnici Petržalka v pobočke na
Prokofievovej ulici sa 14. novembra uskutočnil slávnostný večer spojený s odovzdávaním certifikátov tureckým hosťom, ktorí
knižnicu navštívili v rámci projektu partnerstvá Comenius Regio - programu celoživotného vzdelávania, ktorý má názov Cross
Cultural Comunication a je financovaný
z komunitárnych zdrojov Európskej únie.
Hlavným cieľom tohto projektu je spolupráca tureckého mesta Isparta a bratislavskej Petržalky v spoznávaní spoločnej histó-
rie, tradícií, kultúry a systémov vzdelávania.
Názov Slovenský večer sme vybrali s cieľom
predstaviť účastníkom projektu, ktorí k nám z
Isparty pricestovali, slovenský folklór, tradície,
remeslá, ale najmä ľudový spev a tanec. Pripravili sme aj ochutnávku tradičných slovenských
špecialít - kapustníkov, trdelníkov, makových
lokší, zemiakových placiek, bryndzovej nátierky, bratislavských makových a orechových rožkov, perníčkov a iných dobrôt. .
Mgr. Viera Némethová,
MKP Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
2. 12. 2011 • 17
SERVIS
KULTLÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
od 2. 12. – 16. 12. 2011
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
DOM KULTÚRY LÚKY
2. 12. 19.00 h - Vianoce s Dimitrovcom,
hostia: Kubánkov sen, FS Devín.
2. 12. 19.00 h - Music Club - Scesta (rock)
+guest.
3. 12. 19.00 h – Folklórne zrkadlenie – Bezanka. Vystúpenie folklórneho súboru.
4. 12. 15.00 h – Nedeľný čaj o tretej - do tanca hrá
Charlies Duo.
4. 12. 17.00 h – Mikulášska tanečná show - vystúpenie detského tanečného súboru Caramelitos.
11. 12. 15.00 h - Nedeľný čaj o tretej - do tanca
hrá Saturn.
8. 12. 19.00 h – Vianočný koncert, účinkujú:
Ľudová hudba SĽUK-u pod vedením Zuzany
Pokornej a spevácka skupina pri SĽUK-u pod
vedením Márie Strakovej, Ján Ambróz s ľudovou
hudbou Borievka, Monika Kandráčová, Detský
folklórny súbor Hájenka s detskou ľudovou hudbou Jarabinka. Program podporilo OZ Hruda v
spolupráci s Nadáciou V. Bajana.
14. 12. 19.30 h - Hex - vianočný koncert, hostia:
Datasystem (rock), October (U2 revival).
9. 12. 19. 00 h – Vianočný tanečný dom - výučba
ľudových tancov - tance z Turzovky,
spoluorganizátor: Dragúni.
10. 12. 18. 00 h – Vianoce s Prvosienkou vystúpenie detského folklórneho súboru spojené
s občerstvením a zábavou.
14. 12. 18.00 h - Haló, Haló – Vianoce - program
tanečného súboru Haló, Haló a klubu modernej
gymnastiky Danubiana.
16. 12. 19.00 h – Večer autentického folklóru.
Predstavujeme vám obec Braväcovo, účinkuje:
folklórny súbor Bukovinka. Na záver programu
bude spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe a
občerstvení domácimi špecialitami. Realizované s
podporou Nadácie V. Bajana, Ministerstva kultúry
SR a Bratislavského samosprávneho kraja.
KONCERTY V KLUBE ZA ZRKADLOM
7. 12. 20.00 h - Kletzmer Meets Balkan,
účinkujú: Pressburger Klezmer Band,
Miroslav Vuković (BiH), Anita Ribar (SRB).
16. 12. 19.00 h - Music Club - Arcuss (world music), Karpatské horké (world music).
CC CENTRUM
11. 12. 16.00 h - Momentum Musicum. Strieborná nedeľa s hudbou - účinkujú: Jana Pastorková – spev/soprán, Vladimír Ondrejčák - klasická gitara a romantická 8-strunová gitara. Program:
F. Canova da Milano, J. Dowland, F. Pilkington,
C. M. Weber, J. K. Mertz, M. M. Ponce a J. M.
Gallardo del Rey.
KLUB DETÍ SLNIEČKO
ARTKINO ZA ZRKADLOM
4. 12. 20.02 h – Druhý svet, r. G. Marchand,
Fr./Bel., 2010, 105 min.
11. 12. 20.02 h – Tri, r. T. Tykwer, Nem., 2010,
115 min.
14. 12. 20.02 h – Drive, r. N.W. Refn, USA, 2011,
97 min.
FILMOVÝ KLUB LÚKY
6. 12. 20.00 h – Turínsky kôň Projekt 100/2011),
r. B. Tarr, Maď./Fr./Nem./Švajč./USA, 2011,
146 min.
8. 12. 20.00 h – Zahraj to znovu, Sam, r. H. Ross,
USA, 1972, 86 min.
KLUBOVÁ ČINNOSŤ
13. 12. 20.00 h – Druhá strana mince (Projekt
100/2011), r. B. Lankosz, Poľsko, 2009, 96 min.
14. 12. 15.00 h - S nami to zvládneš – voňavé
sviečky - tvorivá dielňa.
Na koniec roka pozýva občianske združenie
Euforion všetkých priaznivcov, podporovateľov
a fanúšikov na už tradičnú vianočnú multimediálnu party Art of Livin v Klube za zrkadlom
15. 12. o 20. h.
Na úvod sa predstaví Biele Divadlo s hrou
Výkrik bábky. Samozrejme nebude chýbať
koncert domácej kapely Hugo Čáves Orchestra a ako špeciálny hosť sa predstaví
Peťo Tázok a Karaoke Tundra. Keďže spomínaný „Art“ je poslednou akciou roku 2011
v Klube za zrkadlom, bude pre návštevníkov
pripravená špeciálna vianočná kapustnica. Tešíme sa na všetkých, ktorí to s nami v Klube za
zrkadlom poriadne roztočia!
upr
3. 12. 14.00 h –Voľné hranie stolových hier pre
deti a rodičov.
15.12. 20.00 h - Art of Livin´ - Euforion Live,
Peťo Tázok a Karaoke Tundra, Hugo Čáves Orchestra, Biele Divadlo – Výkrik bábky.
7. 12. 15.00 h - S nami to zvládneš – netradičné
darčekové balenie - tvorivá dielňa.
ART of LIVIN´
15. 12. 20.00 h – Veľká láska, r. P. Étaix, Fr., 1968,
86 min. + Všetko najlepšie - r. P. Étaix/J. C. Carriére, Fr., 1961, 12 min.
Kúpte si bábiku,
poslúžte deťom
Kiwanis Club Bratislava pozýva 30. novembra
o 17. h na vernisáž výstavy KIWANIS BÁBIKY
POMÁHAJÚ 2011 v Bibiane, medzinárodnom
dome umenia pre deti na Panskej 41, a na následnú verejnú dražbu o 18. h v ten istý deň
v priestoroch Radisson Blu Carlton Hotel. Originálny projekt vlastnoručne podporili vážení,
uznávaní a populárni slovenskí a českí umelci.
Kiwanis Club Bratislava je súčasťou celosvetovej klubovej organizácie, ktorá má vyše
630-tisíc členov v 82 štátoch sveta a vznikla už
v roku 1915 v USA. Hlavným heslom je neziskovej organizácie je slúžiť deťom. Pre malých
pacientov je určená Kiwanis bábika. Myšlienka
Kiwanis bábiky sa zrodila v roku 1975 v Austrálii. Dobrovoľníci - dôchodcovia, študenti,
ale i väzni začali šiť jednoduché 40 cm veľké
bábiky z bielej bavlnenej látky. Tie sa naplnili vhodnou neškodnou výplňou a rozdávali
chorým deťom v nemocniciach. Deti si bábiku
môžu pomaľovať, dať jej meno a pri odchode
z nemocnice si malú priateľku vziať domov.
(upr)
15.12. 15.00 h - S nami to zvládneš – anjelský
úsmev - tvorivá dielňa.
P2. ETRŽALSKÉ
NOVINY
12. 2011 • ročník 17 • číslo 24
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 0904 682 888. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 2. 12. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
Mladí umelci koncertovali
Kino novinky
Saxana
a lexikón kúziel
– 40 rokov od
Dívky na koštěti
Legendárna dvojica českého filmu, režisér Václav
Vorlíček (Kdo chce zabít
Jessii?, Čtyři vraždy stačí, drahoušku,
Pane, vy jste vdova!, Arabela, Létající
Čestmír, Tři oříšky pro Popelku, Jak se
budí princezny, Princ a Večernice a i.)
a scenárista Miloš Macourek pred 40
rokmi nakrútili jeden z nesmrteľných
filmov - Dívka na koštěti (1971). Vzájomné prepojenie reálneho a fantazijného sveta si diváci natoľko obľúbili, že
prišla na svet myšlienka naň nadviazať.
Po úspešnom seriáli Arabela (1980),
ktorý mal „tak trochu pripomínať Dívku na koštěti“, sa diváci opäť stretnú
s podivuhodnosťami rozprávkového
sveta. Tentoraz pod názvom Saxana a
lexikón kúziel.
Z čarodejnice Saxany (Petra Černocká) je mama a spolu so svojou láskou
(Honza Hrušínsky) má dcéru Saxanku,
ktorá jedného dňa nájde jej lexikón kúziel a dozvedá sa o jej čarodejníckom
pôvode. Scenárista a režisér Václav
Vorlíček film nakrútil ako kombináciu
živých hercov a digitálne animovaných postavičiek. Pokračuje v duchu
pôvodnej Saxany, lenže tentoraz je v
hlavnej úlohe Saxanina dcérka, ktorá
sa ocitá v podzemnej ríši, kde musí
čeliť mnohým nástrahám. Saxanka je
však vynaliezavá a pomáhajú jej aj noví
rozprávkoví kamaráti. Svet ľudí obohatili postavy (troj)tety Irmy (stvárňuje ju
neprekonateľná Jiřina Bohdalová, ktorá svojím herectvom tak trochu z filmu
v dobrom aj „vytŕča“), strýka Evžena
(Petr Nárožný) či nakladateľa Pleskota
(Rumburak - Jiří Lábus).
Saxanku stvárňuje Helenka Nováčková. Pre malé dievča nebolo ľahké predstaviť si budúce animované prostredie
a postavy.„Najťažšie pre mňa bolo, keď
som mala dlhý text a musela som sa
pri jeho interpretácii pozerať na postavu, ktorá tam nebola. Na to som sa
napríklad mala pozrieť inde a potom
zase na predchádzajúcu postavu. Nebolo ľahké trafiť pohľadom na správne
miesto, aby som sa správnej postave
pozerala do očí a nie vedľa nej.“ Kameramanmi sú Petr Polák a Antonín Weiser, spoluscenáristom Vlastimil Mistrík,
autorom hudby Radim Hladík. Zahrali
si tu okrem spomínaných hercov ešte
Bronislav Poloczek, Jaromír Dulava,
Naďa Konvalinková, Ota Jirák, Josef
Somr, Markéta Hrubešová či Uršula
Kluková.
Gabriel Glycyrrhiza
Už po 16. raz, tradične na Striebornú
nedeľu, pripravila
dramaturgia cyklu
komorných koncertov Momentum
musicum najkrajší
koncert roka.
Strieborná nedeľa s hudbou
V
nedeľu 11. decembra o 16. h v CC
Centre na Jiráskovej ulici č. 3 sa
predstavia skvelí mladí umelci – gitarista Vladimír Ondrejčák a speváčka
Jana Pastorková. Predvedú program,
ktorý je malým výberom ich repertoáru
zo skvostov talianskej a anglickej renesančnej hudby (Francesco Canova da
Milano, John Dowland, Francis Pilkington). V druhej časti programu budete
počuť skladby slávneho bratislavského
rodáka Josepha Kaspara Mertza, ktoré
Vladimír Ondrejčák zahrá na unikátnej
8-strunovej romantickej gitare, ako aj
romantické piesne Carl Maria von Webera.
Predvianočná nedeľa nech je pre vás
možnosťou stráviť aspoň chvíľu s pokladmi minulosti, ktoré dokáže prebudiť a oživiť citlivá duša umelca, pre potešenie všetkých, čo chcú načúvať.
Helena Doktorovová
Fíha, kniha!
Krst krvou
V bratislavskom hoteli
tiekla krv. Našťastie iba na
krste knihy Cudzia krv od
Andrey Coddington. Novinku od autorky dvoch
bestsellerov Mal to byť
pekný život krstil herecký
pár Eva Matejková a Marián Slovák. Na krst pricestovala z Belehradu aj reálna
hrdinka z knihy Karla. Cudzia krv je skutočný príbeh
troch priateliek o ich životnej púti od vysokej školy
až po zrelú dospelosť. Od
idealistického a bezstarostného obdobia plného
žúrov a blicovania až po
zodpovednosť tridsiatničiek, ktoré riešia každo-
denné starosti, hľadajú samy
seba a snažia sa spoznať
vlastnú krv. Všetky doterajšie
romány Andrey Coddington
vrátane tohto najnovšieho
sú reálne príbehy. Na otázku, či ide o náhodu, alebo
je pre autorku zaujímavejšie
literárne spracúvať skutočné osudy skutočných ľudí,
odpovedala: „Mňa láka ľudskosť a skutočnosť“ v každej
ich podobe. V jednoduchej,
aj komplikovanej, ale takej,
ako si ju žijeme. Neprikrášlenej a nevymyslenej. Každý
autor chce predsa svojím
dielom niečo povedať. Ja
som hlasom osudov iných
ľudí a táto poloha je zaväzujúca, ambiciózna, ale pre
mňa lákavá.“
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
organizuje 7. decembra 2011 od 9. h
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
– pozýva všetkých budúcich animátorov, grafikov a fotografov.
Návštevníci zažijú otvorené hodiny animovaných filmov,
grafického dizajnu a fotografie priamo v odborných učebniach školy.
November je mesiac, keď sa v základných umeleckých školách predstavujú žiaci s novonaštudovaným
repertoárom. Nebolo to inak ani na
ZUŠ Daliborovo námestie 2.
Po úspešných koncertoch v októbri, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s Richardom Rikkonom v koncertnej sále školy a v Zichyho paláci
sa vyučujúci s entuziazmom pustili
do ďalšej práce so svojimi žiakmi.
7. november bol deň, keď sa do
projektu New music for kids and
Teens, t. j. koncertu tvorby autorov
20. a 21. storočia zapojili aj žiaci
našej základnej umeleckej školy.
Odzneli diela I. Berkoviča, J. Kmiťovej, M. Nováka, I. Hurníka, Š. Raka,
J. Cikkera, J. Revauxa, I. Dibáka,
I. Paríka, V. Gamaliu, J. Williamsa,
C. Debussyho a A. Chačaturjana.
Predstavili sa talentovaní žiaci rôznych vekových kategórií v sólovej aj
komornej hre.
V koncertnej sále na Daliborovom námestí v mesiaci november
na pravidelných verejných koncertoch zaznelo pestré priehrštie
rôznych nástrojov v interpretácii
šikovných žiakov. Na úvod vystúpil
komorný súbor žiakov prvého a
druhého ročníka zobcových flaut,
ktorý navodil príjemnú atmosféru.
Zastúpené boli všetky oddelenia
hudobného odboru v sólovej hre
aj komorných zoskupeniach. Koncert mal veľmi kvalitnú umeleckú
úroveň. Na záver odznela klavírna
skladba japonskej autorky Hiromi
Vehara Show Toma a Jerryho v bravúrnej interpretácii Ondreja Kadlečíka, žiaka druhého stupňa ZUŠ.
Je evidentné, že pedagógovia zo
ZUŠ Daliborovo námestie sa snažia
u mladých umelcov cibriť technickú a dynamickú úroveň, ktorú
s úspechom prezentujú na verejných koncertoch.
Počas Dňa boja za slobodu a
demokraciu - 17. novembra sa do
vystúpení v rámci Dňa otvorených
dverí Národnej rady Slovenskej
republiky na Bratislavskom hrade predstavili aj žiaci našej ZUŠ s
programom nazvaným od Debbusiho k bossa nove. Účinkovali:
Paulína Takácsová - flauta, Peter
Čársky – gitara, Oľga Harmathová
- saxofón, Ivana Strelcová – tanec,
Alexandra Smolová – spev, ako aj
ďalšie žiačky vyšších ročníkov tanečného odboru. Touto formou aj
mladí umelci Základnej umeleckej
školy Daliborovo námestie 2, svojím
vystúpením umocnili a spríjemnili
atmosféru dňa štátneho sviatku.
(ses)
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
2. 12. 2011 • 19
Presýpacie hodiny
Štekať (ani cez internet) nestačí...
Tak si tu v Petržalke žijeme.
Božsky. Už to tak vyzerá.
Neostaneme – ako to zatiaľ vyzerá - odkázaní do
rúk lekárov, ale budeme
sa musieť zveriť do rúk
božích (aj to nie všetci,
pochopiteľne) alebo ľudových liečiteľov. Neviem, čo nám prospeje viac, no
v každom prípade sme zahnaní do kúta
– ako to stádo.
Náš petržalský neformálny vodca
Miško Hrdopýško vždy vie, ako bezpečne zahnať mraky. Tentoraz to bolo
dlhšie rozprávanie, ale vydržali sme –
vypočuť si internetovú Rozprávku:
Prvý deň Boh stvoril kravu a povedal:
„Musíš ísť na pole a po celý deň budeš
vo veľkej horúčave pracovať, mať mladé
a dávať mlieko človeku. Dám ti na to 60
rokov života.“ Krava odpovedala: ,,Taký
tvrdý život je veľmi dlhý. Nechaj ma
žiť len 20 rokov, zostávajúcich 40
ti vrátim.“ A Boh súhlasil.
Druhý deň Boh
stvoril opicu a povedal: ,,Bav človeka, rob
hlúpe veci a donúť ľudí
smiať sa. Máš na to 20 rokov života.“ Opica bola proti: ,,Dvadsať rokov mám zo
seba robiť blázna? Ani náhodou. Radšej ti 10 rokov vrátim.“
A Boh súhlasil.
Tretí deň Boh stvoril psa a
povedal: ,,Budeš celý deň sedieť
pri dverách domu tvojho pána a štekať
na každého, kto pôjde okolo. Dám ti na
to 20 rokov života.“ Pes odpovedal: ,,Štekať na každého dvadsať rokov je veľmi
ťažký údel. Aj opici si 10 rokov odpustil,
mne tiež stačí len 10 a 10 rokov ti vrátim.“ A Boh súhlasil.
Štvrtý deň
Boh stvoril človeka a povedal: ,,Spi,
jedz, zabávaj sa, miluj sa a užívaj si života. Nerob nič, len sa bav. Dám ti na to
20 rokov života.“ Človek vykríkol: ,,Čože,
len 20 rokov? Nie, nie, to nejde. Pozri sa,
Bože, urobíme to takto. Krava ti vrátila
40 rokov, opica 10 a pes tiež 10 rokov.
S mojimi 20 je to spolu 80 rokov. Súhlasíš?“ A Boh súhlasil.
Odvtedy človek prvých dvadsať rokov
spí, je, zabáva sa, miluje sa, užíva si života
a o nič sa nestará. Ďalších štyridsať rokov
drie ako vôl, aby uživil svoju rodinu. Potom desať rokov zo seba robí šaša pre
pobavenie svojich vnúčat. A posledných desať rokov je
to starý hundroš,
ktorý šteká po
všetkých ľuďoch
naokolo.
Pekný deň a makaj, už
si v druhej skupine alebo
už v štvrtej?!?“
Ja vám aj nám, želám
optimistickejší scenár.
Vaša Dáša
Kresba:
Natália Murat-Oravcová
Maj pod kontrolou rodiča
Všetko je relatívne. Sedel som medzi
nie veľmi optimisticky vyzerajúcimi
ľuďmi pred ordináciou – a ja jediný
som sa občas zasmial... Pretože som
čítal knižku s názvom Príručka na použitie rodiča (z anglického originálu
Diary of a Parent Trainer, ktoré vyšlo vo
vydavateľstve Scholastic, 2011) v preklade Daniely Marsinovej mladšej zo
Slovartu. A druhý raz som sa nad touto
knižkou (trošku kyslejšie) zasmial vtedy, keď som o nej hovoril dnes už dospelej dcére – a ona mi povedala, že
sa s hrdinkou knižky úplne stotožňuje
– podobné kúsky, aké autorka radí, to
vraj skúšala na mne aj ona!
A okrem toho – fungovali! V tínedžerskom veku, ktorý je ideálny pre
radikálne spôsoby, riešite mnohé veci
naraz (je to až katastrofa, koľko sa toho
nakopí...). Veľkou bariérou sa v tomto
významnom období stávajú dospeláci, ktorí vám odmietajú alebo zakazujú
rozličné veci, úkony a činnosti (niekedy ani netušiac, čo môžu spôsobiť). No
a vôbec nechápu, že je to proti prírode
a proti ním samotným.
Azda preto sa trinásťročná Katie Suttonová, sympatická hlavná predstaviteľka knižky, stala odborníčkou na
(absolútne nevyspytateľné) správanie
sa dospelých. Dlhodobým pozorovaním svojej mamy, súrodencov a ďalších ľudí z najbližšieho okolia dospela
k tomu, čo s dobrým úmyslom radí
svojím rovesníkom (dajte si pozor na
extrémy). Radí a varuje. Na krízové situácie je vždy pripravená!
Je to celá veda, ale cieľavedomá Katie,
ktorá sa nikdy nevzdáva, sa s ňou statočne popasovala, svoje výskumy spísala a dala dohromady super užitočnú
Príručku na použitie rodiča. Dospelých
pobaví, mladých zaujme a tínedžerom
– možno – pomôže.
Jonatan Ježibaba
MEDISSIMO – zdravie na úrovni
Existujeme, aby sme Vám s ochotou odkrývali nové skúsenosti z vnímania potrieb Vášho tela, Vášho zdravia
a pomáhali Vám kvalitou našich lekárov a služieb napĺňať
Vaše vízie o budúcnosti a kvalite Vášho života.
Súkromná nemocnica s poliklinikou
Medissimo vstúpila do tretieho roka
svojej existencie. Ponúkané služby si aj
napriek sťaženej ekonomickej situácii
získali odozvu a postupne sa stáva alternatívou pre ľudí, ktorí oceňujú nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
s minimálnymi čakacími lehotami poskytovanú pod jednou strechou.
V Nemocnici MEDISSIMO nájdete
zdravotnú starostlivosť na špičkovej
úrovni, rádiodiagnostické centrum,
operačné sály, jednotku intenzívnej
starostlivosti, odborné ambulancie,
rehabilitačné centrum a lôžkovú časť
hotelového typu vybavenú najvyspelejšou technikou.
Skúsený tím lekárov s citlivým a osobným prístupom sa o Vás postará
s profesionalitou a láskavosťou,
s akou by pristupoval k najbližšiemu
členovi svojej rodiny. MEDISSMO tak
bude pre Vás synonymom odbornosti, dôvery, kvality a proklientskeho prístupu.
Úspešne rozvíjame spoluprácu so
zdravotnou poisťovňou Union a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,
vďaka čomu sú výkony zdravotnej
starostlivosti dostupné pre veľkú skupinu klientov.
Novinkou je profilácia na jednodňovú
zdravotnú starostlivosť v širokej škále
odborností, napr. chirurgie, ortopedie, otorinolaryngologie, plastickej
a estetickej medicíny.
Našou devízou je odbornosť, ľudskosť, prístup a kompletný servis manažovania pacienta.
20 • 2. 12. 2011
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
Pracovné voľno s náhradou mzdy
[email protected]
Požiadala som zamestnávateľa, aby mi dal priepustku na návštevu lekára, ku ktorému som bola objednaná. O tomto som ho
informovala týždeň pred termínom vyšetrenia. Skôr ako som sa
dostala k priepustke, vedúca sa ma začala vypytovať k akému
lekárovi idem, prečo k nemu idem, keď nevyzerám chorá, prečo
som sa objednala počas pracovného času a ako dlho tam budem. Odporučila mi, aby som si vypísala dovolenku. Tých otázok
bolo oveľa viac, medziiným žiadala odo mňa aj podrobnosti intímneho charakteru. Zaujíma ma, či má na takéto otázky právo.
Ako je to vlastne s poskytovaním plateného pracovného voľna,
keď idem k lekárovi?
Irena z Petržalky (gmail.com)
Z
dravotný stav je súkromnou vecou a každý má právo striktne dodržiavať dôvernosť osobných informácií. V
prípade niektorých vami spomenutých otázok ide o porušenie etických pravidiel, čo by
si vypočúvajúca vedúca mala
uvedomiť, alebo by ju mali na
to upozorniť nadriadení. V
súvislosti s návštevou lekára
zamestnanec nemá povinnosť
opisovať svoj zdravotný stav
ani oznamovať, prečo ide navštíviť konkrétneho odborného
lekára (ak nejde o preventívne
lekárske prehliadky súvisiace
s tehotenstvom). Medzi po-
vinnosti zamestnanca patrí v
danom prípade bezodkladná
informácia o prekážke v práci
a pravdepodobnom čase jej
trvania. Ak o prekážke v práci zamestnanec vie vopred, je
povinný požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného
voľna čo najskôr. Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť
poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom
zariadení, pričom prekážku v
práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi
preukázať príslušným dokladom. Pracovné voľno s náhra-
dou mzdy poskytne zamestnávateľ na nevyhnutne potrebný
čas, najviac však na sedem dní
v kalendárnom roku, a to v
prípade ak vyšetrenie alebo
ošetrenie nebolo možné absolvovať mimo pracovného času.
Pri eventualite, že pracovný
pomer zamestnanca vznikol v
priebehu kalendárneho roku,
pracovné voľno s náhradou
mzdy môže zamestnávateľ
upraviť tak, že ho poskytne v
rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za
každú začatú tretinu kalendárneho roku trvania pracovného
pomeru.
Je dobré vedieť
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli s účinnosťou od 1. januára 2012
ustanovené nové sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Výška prídavku na dieťa
je 22,54 eura mesačne a príplatok k prídavku predstavuje sumu 10,57 eura mesačne. Opatrením
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola s účinnosťou od 1. januára 2012 upravená aj
suma rodičovského príspevku, ktorý je vo výške 194,70 eura.
Ako som to riešila ja
Manžel k nám chce nasťahovať svokru
Odkedy svokra ovdovela, „zavesila“ sa na môjho manžela. Trvá na tom,
aby s ňou trávil víkendy, aby jej nakupoval, hoci vôbec nie je bezvládna.
A
k jej jeden deň nezavolá,
tak mu robí scény. Jasné,
že sa mi takéto citové vydieranie nepáčilo, aj som to manželovi povedala, ale tvrdil, že jeho
mama má len jeho a je jeho
povinnosťou sa o ňu postarať.
Nedávno navrhol, že svokru k
nám nasťahuje. Ja som bola zásadne proti, len som nevedela,
ako mu to mám povedať, aby
som ho neranila a aby som nevyzerala ako necitlivý sebec.
Snažila som sa využiť všetku
svoju citlivosť, empatiu a diplomaciu, aby sa svokra k nám
nenasťahovala. Bola som totiž
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
presvedčená, že spoločný život
v jednej domácnosti by nikomu z vás neprospel.
Vysvetlila som manželovi,
že jeho mama už potrebuje
svoj pokoj, svoje pohodlie. Že
je zvyknutá na svoju domácnosť, svoje veci v nej, na to,
ako jej domácnosť funguje.
U nás by sa predsa len musela
prispôsobiť našim zvyklostiam, čo by jej nemuselo celkom vyhovovať.
Upozornila som manžela,
o čo by prišiel aj on, že by si
vlastne od sťažovania a nárokov svojej matky nemal šancu
oddýchnuť, že by potom stratil akékoľvek súkromie, nemal
by čas na koníčky, lebo jeho
mama by trvala na tom, aby
bol len doma. No a, samozrejme, nezabudla som mu pripomenúť, že by sme s najväčšou
pravdepodobnosťou prišli aj
o náš intímny život. Na jeho
prejavy sú totiž najmä matky
synov precitlivené.
A možno práve tento posledný argument zabral najviac. Svokra nielenže u nás nebýva, ale manžel je aj častejšie
doma...
Táňa Mačeková
Žiarlim na svatku
Mladší syn sa nedávno presťahoval ku
svojej nastávajúcej. Jej rodičia im ponúkli,
že si môžu v ich veľkom dome spraviť samostatný byt. A ja zrazu nejako ťažko znášam, že aj môj
„malý“ syn je už „veľký“. Nie je mi z toho dobre...
Prišla som na to, že to nie je v tom, že odišiel
z domu, ale preto, že žije s inou rodinou, najmä
s inou „mamou“. Jednoducho žiarlim!
Odpovedá psychiatrička MUDr. Lucia Pacherová
A
kokoľvek vieme, že naše
deti raz od nás odídu,
akokoľvek im nechceme brániť
(a ani im nebánime), aby žili
svoj vlastný život, vždy nás ich
skutočná dospelosť zaskočí.
A možno mamy chlapcov
viac... Na to je naozaj jediný
liek – vziať to ako fakt. Možno ste naozaj so všetkou vážnosťou nezobrali na vedomie,
že je už váš „malý“ syn naozaj
„veľký“. Možno si stále želáte,
aby nedospel natoľko, aby sa
skutočne osamostatnil.
Skúste si odpovedať na otázku, na čo konkrétne žiarlite.
Na to, že je vaša budúca svatka
lepšia? A v čom lepšia? Lepšia kuchárka, lepšia gazdinka,
chápavejšia a tolerantnejšia kamarátka? Vtipnejšia, optimistickejšia? Alebo len možno žije
tak, ako by ste chceli žiť vy?
Nech je vaša odpoveď akákoľvek, pamätajte si, že mamu
žiadna iná žena nemôže nahradiť. Nech už máte nejaké chyby
a nedostatky, pre vášho syna (aj
keď si to možno nahlas nikdy
neprizná) budete vždy v podstate dokonalá...
Na druhej strane buďte rada,
že si syn so svojou nastávajúcou svokrou rozumie. Určite by
sa vám nepáčilo, keby bol nešťastný, keby v cudzej domácnosti trpel napríklad len preto,
že si nemôže dovoliť vlastné
bývanie. Potvrdenie vlastnej
nenahraditeľnosti a utvrdenie
sa v tom, že vášmu synovi je
predsa len najlepšie s vami, by
bolo veľmi drahé. Pre všetkých.
Alebo sa mýlim?
Ak si odpoviete na otázku,
prečo na svoju nastávajúcu
svatku žiarlite, možno to bude
pre vás aj inšpirujúce. Inšpirujúce v tom, aby ste vo svojom
živote zmenili niečo, čo sa vám
až tak nepáči a, naopak, dostali doň niečo, čo by ste v ňom
chceli mať a zatiaľ sa vám to
z nejakého dôvodou nedarí.
A ak predsa len máte nejaké pochybnosti, pokojne sa o
nich porozprávajte so svojím
synom. Myslím si, že takýto
rozhovor by vás mohol veľmi
upokojiť.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Vlamač nesmie spať
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Dušan Šlajferčík, (46) z Trnavy
Popis osoby: je 175 cm vysoký, strednej postavy, má krátke
hnedé vlasy a hnedé oči.
Na menovaného poverený
policajt Obvodného oddelenia
PZ v Čadci vzniesol obvinenie
za prečin podvodu.
Ivan Valencín, (32) zo Šale
Popis osoby: je 187 cm vysoký, svalnatej postavy. Má modrozelené oči a tmavé vlasy. Naposledy mal na sebe oblečené
tmavomodré rifle, modrú vetrovku a čierne topánky.
Menovaný je nezvestný od
novembra 2011, keď ho videli
v mieste bydliska na osobnom
motorovom vozidle, ktoré
bolo nájdené zhorené v katastri Rudno nad Hronom.
Anna Nedzbalová, (60)
z Nižnej Sitnice okr. Humenné
Popis osoby: je 165 cm vysoká, plnoštíhlej postavy, má
krátke hnedé vlasy.
Menovaná je nezvestná od
júla 2011, keď odišla z miesta
bydliska na neznáme miesto.
2. 12. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
Medzi učupenými letnými domčekmi
a staviskami pod skromným pseudonymom
záhradná chatka si vykračovali, Tomáš (37)
a Juraj (29) z Bratislavy, kamaráti to nielen
z mokrej štvrte.
P
red niekoľkými rokmi ich
zblížila budova v pospolitej spoločnosti známa ako
basa, na ktorú sa síce nehrá,
zato občas sa pohrajú s vami.
Boli, ako by ich jedna mater
mala, iba mladší rátal o dva
pobyty za mrežami viac ako
jeho druh.
- ... teraz dobre... po - počúúúvaj – zabodol Juraj lacným vínom zmútený zrak do
neznáma. - Je to čierne a klo klope to na naše dvere – vieš.
čo to, to je? No pre – pred - sa
naša budúúúcnosť! Nevedno,
či tým myslel čierne zajtrajšky
naše spoločné, svoje vlastné
alebo mierne sa potácajúcej
dvojice. - Mukel drístaš chobotiny, je čas pohľadať niečo
na zahriatie, mrcha zima sa
mi tlačí aj do gatí. V družnej
debate, ktorej ako live motív prevládal chľast a žrádlo,
sa dostali k prvej chatke. V takomto nečase nikto ani
nos nevystrčí, ber tu kramľu
zavelil Tomáš, ktorý príslušný pracovný nástroj uvidel
ležať na vedľajšom stavenisku.
Na zabezpečenú chatku však
kramľa nestačila, pri ďalšej
ich vyplašil pes, také malé
nič, ale rachotu narobil za
troch veľkých. - Keď ne toto
tak zeže – žerem svoj prázdny ruksak – vyjadril sa Juraj
pri pohľade na drobnejšiu
spola murovanú chatku. Načneme ju, padlo jednohlasné
rozhodnutie. Zámka na okenici, ktorá pamätala nejednu
jeseň, povolila bez zvýšeného odporu, a tak cez rozbité
okno vliezť dnu už nebolo pre
skúsených harcovníkov ťažké.
Na stôl v mini kuchynke začali po krátkej rekognoskácií
terénu znášať rôzne speňaži-
teľné veci. O pár minút tam
bol televízor, domáce kino,
kuchynský robot a nepohrdli
ani obrazom akejsi krajinky, o
ktorej sa Tomáš vyjadril, že je
cenný. – Stačilo. Balíme a padáme – zavelil znalec umenia.
– Bude začo dať si do nosa –
poznamenal, čo naštartovalo
myslenie jeho druha. – Však
sme nekukli do komory či kde.
Pozreli a videli. Ešte nenačatá
litrovka borovičky, akýsi koňak, demižón vína, sardinky,
saláma a kusisko domácej slaniny boli slastným začiatkom
ich pochmúrneho konca.
Bol štvrtok, niečo pred
polnocou, v miestnosti sa po
nečakanom hodovaní ozývalo ničím nerušené chrápanie
dvoch zničujúcou šichtou
zmorených mužov. Pospali by si ešte hodný čas nebyť
exkluzívneho budíčka v podobe policajtov, ktorých privolali susedia idúci do práce.
Z domu hojnosti odchádzali
rozospatí so smutným pohľadom na stôl plný bohatstva.
Čo sme za to mohli mať, pomyslel si Tomáš a zaprisahal
sa, že už nikdy nebude piť
počas vlastnej misie. Pravda,
ak ho po rokoch opäť pustia
a bude stále neprevychovaný.
V Bratislavskom kraji za desať mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 186 prípadov krádeží vlámaním do víkendových chatiek (SR 1112), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 23 osôb
(objasnenosť 11%). Tak vraví § 212 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s
krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - až pätnásť
rokov - je recidíva, značná škoda, čin spáchaný na mieste požívajúcom pietu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, krízová situácia, nebezpečné zoskupenie a. i.).
Od novembra jazdíme po novom (5)
Z
horšené poveternostné
podmienky, ktoré so sebou prináša neskorá jeseň, sú
pre vodičov varovaním. Pripomínajú, že je potrebné vybaviť
vozidlo síce nie v každom prípade povinným, ale predsa len
potrebným zimným obutím.
Novela zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembrom t. r., pridáva k doterajším
zimným povinnostiam vodičov ďalšiu, a to pred jazdou
odstrániť z vozidla a nákladu
kusy ľadu a snehu, ktoré by
sa počas jazdy mohli uvoľniť,
a tak ohroziť nielen jazdu sa-
motného vodiča, ale aj iných
účastníkov cestnej premávky.
Je na polícii, aby si vodičov
jazdiacich v zasnežených vozidlách bez takmer žiadneho
výhľadu aj všímali a náležite
ich kaskadérske umenie oceňovali.
Pokračovanie
Polícia upozorňuje
Polícia vyzýva vodičov, aby na cestách zvýšili opatrnosť. Predovšetkým v tomto jesennom období
treba rátať so zníženou viditeľnosťou v ranných a večerných hodinách. Častým javom jesene sú
hmly, ktoré môžu za znížených teplôt prispieť k vytváraniu poľadovice. Je nevyhnuté jazdiť opatrne a disciplinovane, dodržiavať vzdialenosť medzi vozidlami a v žiadnom prípade nepreceňovať
svoje schopnosti.
Radí vám polícia
Týral rodičov
O tom, že sa patrí ctiť otca svojho
i matku svoju sa z božieho zákona
Ľuboš E. (41) z Petržalky zrejme
nedozvedel, a tak je na zákone
svetskom, aby ho náležite poučil.
Po návrate z výkonu trestu odňatia
slobody v mesiacoch september
až november 2011, pod vplyvom
drog a abstinenčných príznakov,
verbálne napádal svojich rodičov.
Svojím správaním vyvolával u nich
strach a stres, vytváral psychický
nátlak s cieľom získať peniaze na
kúpu drog, kradol im veci z bytu
a vyhrážal sa fyzickou likvidáciou.
Za svoje správanie si vyslúžil policajné obvinenie, ktoré je prvým
krokom k návratu za mreže.
Ožrani za volantom
Bľabotať a mať problémy s udržaním rovnováhy na rodnej zemi
môže každý, ak nazrie hlbšie na
dno pohárika. Iné však je, ak sa
takýto výstup odohrá počas policajnej kontroly vodiča v súvislosti
s riadením motorového vozidla.
Stalo sa tak, dnes už obvinenému, Štefanovi K. (52) z Bratislavy
na Dolnozemskej ceste. V dychovej skúške mu namerali hodnotu
0,91 mg/l, čo bol dôvod aj na zadržanie vodičského oprávnenia.
O nič lepšie nedopadol ani
Ladislav M. (53) z Petržalky, ktorý jazdil po Bzovíckej ulici a pri
materskej škole ho zastavila policajná hliadka. Nakoľko počas kontroly príslušných dokladov javil
známky koštovky alkoholických
nápojov, dostal možnosť podrobiť sa dychovej skúške. Podozrenie sa potvrdilo – vodičovi namerali hodnotu 1,26 mg/l alkoholu
v dychu.
Zlodej s kladivom
V skorých večerných hodinách sa
Róbert E. (33) z Bratislavy rozhodol
na Bulíkovej ulici otvoriť auto, na
čom by nebolo nič trestuhodné,
keby mu dotyčné vozidlo patrilo.
Keďže Honda nebola jeho, jednoducho rozbil okno na pravej strane zadných dverí. Z batožinového
priestoru sa mu podarilo uchmatnúť značkové vŕtacie kladivo
v originálnom balení a kufrík s náradím. Obvinený zlodej spôsobil
škodu vo výške 360 eur.
Stranu pripravil
Jaroslav Gründler,
[email protected]
22 • 2. 12. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT
MŠK Iskra má nového
prezidenta
Vo futbalovom klube MŠK Iskra
Petržalka by predsa len mohlo
svitnúť na lepšie časy. Jedenáste mužstvo po jesennej časti
Majstrovstiev regiónu Bratislavy má nového prezidenta
klubu. Stal sa ním 45-ročný Vladislav Simon, ktorého v tomto
mesiaci na členskej schôdzi vymenovali do tejto funkcie.
,,Na nej som predložil
program, čo zamýšľam s MŠK
Iskra a čo chcem v ňom zlepšiť. Oslovil a páčil sa aj ďalším
ľuďom v klube. Futbalu sa venujem odmalička, hoci som sa
venoval aj iným športom. Do
MŠK Iskra som najprv prišiel trénovať starší dorast, ale keď som
videl v akom zlom stave je tento
klub, tak som sa rozhodol, že
mu pomôžem aj finančne. Som
podnikateľ v oblasti energetiky,
v MŠK mám veľmi dobrého priateľa mládežníckeho zanietenca Ladislava Kurinu, ktorý ma
trénoval ešte keď som bol malý
chlapec. Predovšetkým mládež
chceme potiahnuť a dostať ju
na vyššiu úroveň, v nej vidíme
našu budúcnosť. Práca s ňou sa
nám celkom darí, máme dobrú
prípravku a starších žiakov, ktorí
ako jediní porazili aj Inter. Preto som sa rozhodol investovať
peniaze na vybudovanie ďalšej
menšej tréningovej plochy, aby
sme mohli absolvovať viac tréningových jednotiek. Hneď ako
budeme mať v poriadku všetky
papiere, tak spustíme aj umelé
osvetlenie. Samozrejme, viac
pozornosti budem venovať seniorskému áčku, ktoré mohlo v
jesennej časti získať aj viac bodov, ale som presvedčený, že na
jar bude hrať ešte lepšie. Veľmi mi
záleží na tom, aby prvý tím bol
zložený z našich odchovancov,
lebo keď skončia v doraste, neraz
sa ich kariéra predčasne končí.
Tomu chceme zabrániť, preto
musíme aj skvalitniť tréningový
proces mládežníckych tímov.
Niektoré si za odmenu pôjdu
zahrať aj do Rakúska. V klube
plánujem zmeniť veľa vecí, teraz
spolupracujeme s jedným naším
skalným fanúšikom, ktorý nám
zabezpečí občerstvenie a obedy
nielen pre A-tím, ale aj pre dorastencov a žiakov, “ povedal nám
V. Simon, rodený Bratislavčan.
(mv)
FC Petržalka sa na budúci rok
vráti na pravý breh Dunaja
Futbalisti FC Petržalka 1898 prezimujú v II. lige so ziskom 18 bodov
na deviatom mieste, teda ,,nad zostupovou čiarou“.
Fanúšikov však oveľa viac zaujíma celková perspektíva
klubu a o nej sme sa porozprávali s Viliamom Račekom,
predsedom predstavenstva a
výkonným riaditeľom FC Petržalka 1898, a. s.
V priebehu tohto roka riešite predovšetkým finančné
otázky. Kedy už konečne budete mať nového strategického
partnera na niekoľko rokov?
My by sme ho chceli mať
navždy. Lepšie povedané, bolo by to ideálne, keby petržalský futbal mal niekoho, kto
mu dokáže podržať chrbát,
aby popritom mohol rozvíjať
športovú a na ňu nadviazanú
marketingovú činnosť. Muž,
ktorého meno sa v súvislosti s
nami objavilo, sa volá Michail
Bagdasarov. Má aktivity v
Rusku i v Arménsku, niektoré
z nich presúva na Slovensko.
Ale to je proces, ktorý my neovplyvníme. Pri našom osobnom stretnutí v polovici júna,
na ktorom bol prítomný aj
docent Jozef Vengloš, prejavil záujem o náš klub, pozrel
si naše priestory, možnosti,
dostal podklady a pozval pána Vengloša a jeho syna do
Jerevanu, aby im ukázal jeho úprimný vzťah k futbalu. Tam je majiteľom klubu
MIKA Jerevan, v ktorom na
základe odporúčania Juraja
Vengloša angažoval dvojicu
slovenských trénerov Jozefa Bubenka a Zsolta Hornyáka. To sme v jeho prospech
urobili do polovice júla. Očakávali sme rýchlu odvetu v
podobe podpory nášho klubu tým viac, keď záujem oň
bol viacnásobne deklarovaný.
Mám posledné informácie z
jeho prostredia, že záujem trvá, budem sa snažiť urýchliť
celý proces, alebo mať v tom
absolútne jasno. V decembri sa ešte zídeme na Valnom
zhromaždení a zhodnotíme
celú situáciu. Nemôžeme a
nechceme byť v tejto pozícii outsidermi. Chceme, aby
vzťah bol rovnovážny v záujme futbalu či podpory aktivít
pána Bagdasarova, ktorý si tu
postupne buduje svoj druhý
domov. Aj keď som to nemal
v úmysle, predsa len tu spomeniem jednu dôležitú súvislosť. Mnohí sa nás pýtajú,
či je to naozaj bohatý človek,
či sme nenarazili na niekoho,
kto nás ako ten pán pred ním,
nevodí za nos. Ak by nebol ta-
ký bohatý, ak by nemal vzťah
k futbalu, potom by sa za ním
priamo do Jerevanu nevybral
zástupca renomovanej svetovej poradenskej spoločnosti s
ponukou na strategické partnerstvo pre jeden náš renomovaný corgoňligový klub a
so slovami, aby nešiel do Petržalky, ale do toho klubu. S
jeho prezidentom som si to
už vysvetlil. Ale zbytočne nás
to zdržalo.
Tréner FC Petržalka 1898
Norbert Hrnčár po poslednom
domácom zápase so Sencom
povedal, že je veľmi zvedavý,
čo sa udeje počas zimnej prestávky... Čo nám k tomu poviete viac?
Najlepšie by bolo, keby sa
k tomu vyjadril on, ale my v
klube komunikujeme medzi
sebou aj v čase, keď to nejde
podľa našich predstáv. Nepochybne narážal na to, ako
sa vyvinie situácia s klubom,
s akým kádrom bude môcť
počítať, kde bude trénovať a
hrávať, aké bude sústredenie
a prípravné zápasy. Otázky
logické a my na ne hľadáme
alternatívne riešenia a jasné
odpovede.
V kuloároch sa hovorí, že
od nového roku bude mať na
Rapide tréningovú bázu ŠK
Slovan. Kde sa teda budete
pripravovať?
V čase poskytovania týchto
informácií je to v štádiu riešenia. Aj na túto tému komunikujeme s majiteľom areálu,
hovorili sme o tom s viceprezidentom ŠK Slovan Petrom
Kašparom či trénerom Vladimírom Weissom. Rozumieme ich potrebám, lebo
podobné máme aj my, len v
menšom. Rád by som v tejto súvislosti poznamenal, že
nás hnevá šírenie akýchkoľvek fám. Sme kompetentní
ľudia, ktorí sa tým zaoberajú a nikto iný za nás nemusí
tento problém riešiť. Napokon, sme v období, keď som
presvedčený, že naštartujeme výstavbu tribúny v našom
areáli a rovnako aj celého zázemia – šatní pre hráčov,
rozhodcov, regeneráciu, klubovňu a pod. Všetko to stojí
peniaze a my sa naozaj môžeme prikrývať len takou perinou na akú máme.
Oproti vlaňajšej jeseni výrazne oslabené mužstvo si
v tabuľke pohoršilo o osem
miest a získalo o štrnásť bodov menej. Ako teda hodnotíte jeho výkony a umiestnenie
v jesennej časti?
My sme realisti a boli sme
aj pred rokom. Druhá priečka nezodpovedala podmienkam v klube a bola výrazom
nadšenia mužstva, vtedy
fungujúcich finančných tokov, ako aj zaskočenia našich súperov, ktorí nečakali ako sa ukáže FC Petržalka
1898 v prvom ročníku súťaže. Postupne sme však prišli o Oforiho, Johancsika,
Szarku, Augustína, Mikuliča, čiže o dobrú kostru mužstva, za ktorou bolo aj veľa
gólov. Tie nám dnes chýbajú. Na druhej strane dostali
priestor mladí hráči, čo bola a bude naša dogma. Predpokladám, že popri negatíve
v podobe straty bodov a postavenia v tabuľke si mnohí
všimli aj to, že napríklad Ivan
Schranz je kapitánom reprezentácie Slovenska do 19 rokov a Branislav Niňaj kapitánom Slovenska do 18 rokov.
Obaja mladíci hrávali za
A-mužstvo, zaujali zahraničné kluby a majú za sebou testy, na základe ktorých možno
opustia náš klub. Urobíme to
však radi nielen z finančných
dôvodov, ale aj preto, aby
PETRŽALSKÉ NOVINY
sme podporili ich rast v záujme slovenského futbalu.
Vôbec sa vám nedarilo vonku, kde ste spolu s Lučencom
ani raz nevyhrali. Nemyslíte
si teda, že vás čaká veľký boj o
záchranu?
To som tvrdil pred predchádzajúcim ročníkom a teraz už na to prišlo. Vrátim
sa ešte k tej štatistike, ktorá
hovorí o tom, že sme vonku
nevyhrali. Viete, že som si to
ani nevšimol? Toto musí byť
predmetom úvah generálneho manažéra či realizačného
tímu. Ja som si však všimol a
vypočul na štadiónoch vonku okrem pravidelného brýzgania na Bratislavčanov (mimochodom máme chalanov
z Považia, Spiša, Oravy, Šariša aj z Bratislavy) aj slová
uznania na našu adresu. Počul som ich v Ružomberku,
Rimavskej Sobote, Lučenci,
Dubnici a naposledy v Podbrezovej. Aspoň na dvoch
štadiónoch sme mohli zvíťaziť, ale nikto z nás nad tým
nelamentuje.
Dokedy bude mužstvo trénovať a kedy začne so zimnou
prípravou?
Trénovať by malo do 9. decembra a zimná prípravy by sa
mala začať 9. januára 2012.
Aká je ďalšia budúcnosť FC
Petržalka 1898, kedy sa konečne vráti na pravý breh Dunaja?
Na budúci rok určite, pričom predpokladáme, že tribúnu pre 700 divákov dokončíme koncom marca. Ihrisko
je otestované, tráva zelená,
zavlažovací systém funguje.
Mať tak podporu všetkých
tých, čo sa dušovali, že len čo
sa dáme dohromady a ukážeme životaschopnosť klubu, tak pomôžu s financiami,
sme podstatne ďalej. Cítime
však záujem mesta a podporu
mestskej časti a veríme, že postupne si dostaviame náš štadión. Na ten za Starým mostom sa už nepozeráme, nemá
to pre nás zmysel. Nemali by
sme na to investične a možno
ani po športovej stránke, aby
sme na takýto štadión dokázali v nedeľné predpoludnie
prilákať šesť a pol tisíca divákov. Pripomeniem však, že my
sme na pravom brehu Dunaja
stále, len zápasy A-mužstva
a dorastencov sme hrávali na
2. 12. 2011 • 23
ŠP ORT
Rapide. Nevidím v tom žiadny
problém. Chlapci a muži musia kdesi hrávať a nezaoberáme sa tým, že to práve nie je
ešte v Petržalke. Chcel by som
sa ešte vrátiť k spomínanému
postoju mesta či mestskej časti. Vážime si to, čo sme dostali do vienka, čo nám priklepli,
ale aj tak je to na prácu s mládežou žalostne málo. Ak odmyslím dotáciu na investície,
za ktorú sme povďační, tak
na tento ročník sme nedostali ani cent! Porovnajte to napríklad s Požitavskou futbalovou akadémiou v Zlatých
Moravciach. Na jej financovaní sa podieľajú mestečká Zlaté
Moravce a Vráble, ktoré majú dovedna necelých 25-tisíc
obyvateľov, 150-tisícmi eur!
Nečudujme sa potom, že futbalu sa začína viac dariť na vidieku, resp. mimo Bratislavy,
kde naopak začínajú živoriť aj
tradičné kluby, nikto sa tým
nezaoberá, pričom majiteľmi
klubov sú viac-menej nadšenci nášho typu, ktorí videli milióny tak maximálne vo filmových scénach. Oproti tomu
chátrajú areály, ktoré slúžili
futbalu, športovaniu, stretávaniu sa ľudí.
Vieme, že ste sa snažili osloviť ľudí, u ktorých ste predpokladali záujem o futbal, aj ste
s nimi rokovali, cítili ste nádej, no zväčša to ustrnulo na
nejakom argumente druhej
strany...
Uvediem aj taký prípad,
keď sa nám prihlásil človek,
ktorému vraj trhalo srdce,
keď Ivan Kmotrík odišiel do
Slovana a sám, ako úspešný bratislavský podnikateľ,
chcel pomôcť. Keď sme už
mali pristúpiť k dohode, tak
mi prišla sms, že ľutuje, ale sa
vo firme rozhodli pre mimobratislavský klub. Nešťastné
mobily! Sú na príčine tomu,
že v danej chvíli sa nemôže pozrieť človek človeku do
očí a stačí to vybaviť takouto
cestou... Čo už, dnes sa mladí
rozchádzajú prostredníctvom
nich, chatu alebo facebooku.
Možno aj my presedláme na
virtuálny futbal. Na herných
konzolách tých hráčov zaplatíme len raz a môžeme sa vyšantiť kedykoľvek a s akýmkoľvek súperom.
Milan Valko
Foto: archív redakcie
Slov-matic odohral tri
vyrovnané partie
Úradujúci slovenský majster Slov-matic FOFO Bratislava sa po prehrách v D-skupine
elitného kola UEFA Futsal Cupu 2011/2012 s talianskymi veľ koklubmi Marcou Futsal
a ASD Cittá di Montesilvano ani do tretice nedočkal vytúženého bodového zisku, keď
vo svojom záverečnom vystúpení v padovskej hale PalaFabris podľahol ukrajinskému
tímu Uragan Ivano-Frankovsk 3:4 (1:2).
Z
verenci trénera Jána Janíka odohrali na Apeninskom polostrove tri vyrovnané partie so súpermi
zvučného mena, škrieť ich
však bude nízka efektivita
premieňania šancí. S usporiadateľom turnaja Marcou
Futsal prehrali ,,oranjes“ po
statočnom výkone 1:3 a obhajcovi prvenstva v súťaži,
ktorá je obdobou futbalovej Ligy majstrov, poriadne
znepríjemnili cestu za tromi bodmi - Montesilvanu
podľahli 1:2 gólom 12 sekúnd pred koncom zápasu.
Bodovo sa Slov-maticu pri
jeho štvrtej účasti v elitnom
kole UEFA Futsal Cupu nepodarilo napodobniť historický vlaňajší úspech, keď
po dvoch prehrách zaknihoval premiérový a zatiaľ
jediný triumf v tejto fáze
nad poľskými Pniewami. V
Padove sa však objektívne
zišli súperi vyššieho kvalitatívneho rangu a hoci Slov-matic odchádza domov
s tromi prehrami, hanbu si
neurobil. Ján Janík, tréner
Slov-maticu, po poslednom
zápase povedal: Škoda, proti ukrajinskému tímu sme
mohli získať bod, lebo to bol
Juniorky pôjdu na turnaj
do Belgicka
Juniorky basketbalového klubu Petržalka, ktoré podľa očakávania dominujú vo svojej
súťaži si koncom tohto roka
zahrajú na ďalšom výbornom zahraničnom turnaji. Po
niekoľko mesačnej mravčej
práce dostali pozvanie na
turnaj do Belgicka (25. - 29.
12. 2011). Organizuje ho národné družstvo U-17, tohtoročný vicemajster Európy v
rámci prípravy na MS 2012
U-17. Mladé Petržalčanky si
zmerajú sily s reprezentačnými tímami Belgicka, Anglicka
a stretnú sa aj s najlepšími
družstvami Holandska a Belgicka. Na pozvanie čakajú
ešte ďalšie národné družstvá.
Po Moskve je to ďalšia obrovská výzva pre tieto mladé
juniorky, v ktorých radoch je
tiež osem reprezentantiek.
remízový zápas, ale nič sa
nedá robiť. Herne sme ani
v jednom z troch zápasov za
súpermi nezaostávali. Viac
sme síce bránili, ale práve
defenzíva bola silnou stránkou nášho mužstva. Proti
Montesilvanu a aj s IvanoFrankovskom sme mohli bodovať, ale ukázalo sa, že sme
boli málo efektívni. Myslím
si, že sme nesklamali a sme
bohatší o ďalšie skúsenosti.
Som presvedčený, že ak získame majstrovský titul, tak
sa nám to o rok vráti.“
(mv)
Foto: Archív PN
Pre budúcich
športovcov
Pozývame
chlapcov a dievčatá
vo veku 9 - 11 rokov
na tréning krúžku
zápasenia do CVČ,
Hrobákova č. 5
Tréningy sú každý utorok
a štvrtok od 15. do 17. h.
Kontakt: Macho Milan,
tel. 0903 971 131
24 • 2. 12. 2011
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
PETRŽALSKÉ NOVINY
Predvianočná Petržalka
K atmosfére zimných sviatkov prispejú aj akcie, na
ktoré mestská časť pozýva širokú verejnosť. Pätnásty ročník Predvianočnej Petržalky prinesie folklór,
dobročinné výstavy a Mikuláš nezabudne ani na deti
z panelákov.
S
úbor podujatí otvárala Katarínska
veselica, tradičná tancovačka v Zrkadlovom háji pre skôr narodených spoluobčanov. Sviatočný čas dáva ľuďom
príležitosť, aby sa na chvíľu zastavili a
popremýšľali o skutočných hodnotách.
Mobilná transfúzna služba bude 2. 12.
od 8. do 11. h na Základnej škole Gessayova. Zapojiť sa do Vianočnej kvapky
krvi môže každý darca starší ako osemnásť rokov.
Jedným z najkrajších podujatí predvianočnej Petržalky je Mikulášska paráda. V utorok 6. 12. navštívi Mikuláš
malých pacientov v nemocnici na Antolskej, škôlkarov, školákov aj klientov
domova sociálnych služieb Kampino. O
15.30 h zastaví jeho koč pred budovou
Technopolu a pôjde cez Jiráskovú ulicu
na Námestie českého ľudu (priestranstvo pri Skate parku a niekdajšom Divadle Ludus). Práve toto miesto by
chcela mestská časť v budúcnosti oživiť
kultúrnymi a spoločenskými akciami,
perspektívne sa uvažuje aj o vianočných
trhoch. Od 16.15 h sa začne kultúrny
program pre deti, po ktorom Mikuláš
čarovnou palicou rozžiari dvanásťmetrový smrek a Vladimír Bajan pozve dospelých na starostovský punč. S Mikulášom sa vaše ratolesti môžu stretnúť aj
o 13. h v pobočke miestnej knižnice na
Prokofievovej.
O dva dni neskôr, 8. decembra, budú
hneď dve akcie s ideou solidarity. O 14.30 h
si deti zo sociálne slabších rodín prídu
prevziať hračky, ktoré im darovali kamaráti v zbierke vyhlásenej Petržalskými
novinami. O 15. h v budove Technopolu oficiálne otvoria integrovanú výstavu
Sme iní, sme vaši – Dobrý anjel v Petržalke. Výstava spája dva projekty. Sme
iní, sme vaši je už tradičné podujatie
spojené s predajom výtvarných prác
detí s autizmom zo špeciálnych tried
MŠ Iľjjušinova. Výstavou anjelov, ktoré
počas roka vyrábali deti v CVČ, škôlkari a školáci, vyvrcholí informačná kampaň o OZ Dobrý anjel, spájajúca rodiny
s ťažko chorým dieťaťom a ľudí, ktorí
im mesačnými príspevkami pomáhajú zvládnuť náročné obdobie. Výstavy
si môžete pozrieť v Technopole do 12.
decembra.
V DK Zrkadlový háj bude 8. decembra o 19. h Vianočný koncert. Ak máte
radi slovenský folklór, program vás určite nesklame. Na pódiu vystúpi SĽUK
pod vedením Zuzany Pokornej, Ján
Ambróz z Heľpy, Monika Kandráčová a
detský folklórny súbor Hájenka. Vstup
na akciu je 5 eur. Pastierske Vianoce
budú v sobotu 10. 12. o 18. h v Kostole
Svätej rodiny. Vystúpi Združenie autentického folklóru, spevácka skupina
z Heľpy, Štefánikovci a Chudobovci.
Aj pred kostolom vás privíta vianočný
stromček, ktorý našej mestskej časti daroval obyvateľ Lamača.
Počas sviatkov na aktívny pohyb nemusíme nutne zabudnúť. V sobotu 10.
12. sa v športovej hale na Znievskej
uskutoční tretí ročník súťaže v pohybových a loptových hrách Petržalka v
pohybe. Svojich školákov môžete prísť
povzbudiť o 14. h.
Kultúrny program aj slávnostnú večeru si členovia klubov dôchodcov vychutnajú 14. 12. v Dome tretieho veku
na Poloreckého ulici. Ak by sa vám
ľudovej nôty málilo, 16. 12 o 19. h ste
pozvaní do Zrkadlového hája, kde sa
predstaví obec Braväcovo. Na Večeri
autentického folklóru vystúpi FS Buko-
ROZVOZ 10.00 - 24.00 HOD.
vinka a oplatí sa prísť na lačno, keďže
súčasťou podujatia je aj ochutnávka domácich špecialít.
V Športovej hale na Prokofievovej
bude 17. 12. netradičný turnaj. Ak chcete vidieť vedenie a úradníkov Petržalky
www.pizzeriasicilia.sk. www.elgrandefood.sk
Pizzeria a reštaurácia
Akcie: Objednaj 2 pizze 3. máš za 1 €
Objednaj 3 pizze 4. máš zdarma!
Objednávka nad 30 € 10% zľava
0948 777 401, 0948 777 402 / 0902 359 747, 0907 303 364
vo futbalových dresoch príďte sa do haly
pozrieť o 13. h. Petržalský miestny úrad
si zmeria sily s družstvami ostatných
bratislavských mestských častí.
Súbor podujatí vyvrcholí na Štedrý deň.
Pred petržalským Tescom sa bude aj tento
rok v čase od 9. do 11. h podávať vianočná
kapustnica. „Touto akciou sa snažíme poukázať na to, že bezdomovectvo je vážny
sociálny problém a netreba ho chápať ako
priestupok. Tak ako po celý rok chodíme
pravidelne monitorovať do terénu ľudí bez
prístrešia, tak aj v tento sviatočný deň sa
im snažíme podať pomocnú ruku,“ hovorí
na margo akcie vedúca sociálneho oddelenia Alena Halčáková. Okrem tradičného sviatočného jedla a koláčov dostanú
bezdomovci teplé rukavice, čiapky, šále
či deky. Zamestnanci sociálneho oddelenia im poskytnú odborné poradenstvo a
informácie o miestach pomoci. Na podujatí Vianoce pre všetkých sa zúčastňuje aj
starosta Petržalky. Ako názov napovedá,
nie je určené len ľuďom bez domova, pristaviť sa môžu všetci okoloidúci, ktorí si
chcú na chvíľu odpočinúť z príprav slávnostnej večere, balenia darčekov a zdobenia stromčeka. Ulice ozdobí sviatočné
osvetlenie, za ktoré mestská časť zaplatí
30 000 eur, oproti minulému obdobiu je
to úspora 25%.
Lucia Drevická
Foto: archív redakcie
Download

Po roku... - Petržalské Noviny