KATALÓG MAREC – AUGUST 2015
10 KNÍH, KTORÉ
SA VÁM NA JVIAC PÁČILI
Teší nás, že sa vám v minulom polroku páčilo tak veľa našich kníh.
Prinášame rebríček desiatich, ktoré vás zaujali najviac.
1
JED
JEDNOU
DNOU
NO
OHOU
NOHOU
V H
HROBE
V HROBE
MIMI A LÍZ
A LÍZA
ZA
Rozprávková knižka o dv
dvoch
voch
kamarátkach sa drží na prvých mies
miestach
stach
v rebríčkoch už druhý rok. Autorky
Auttorky
pokračovanie.
pripravujú jej pokračov
vanie.
Dvadsiata kniha
Dvadsiata
najobľúbenejšieho
najob
bľúbenejšieho
slovenského
slove
nského autora si
s preh
prehľadom
hľadom vybojovala
prvé miesto.
4
HVIEZDA
HV
VIEZDA JASNÁ
UMENIE
UMENIE
ZABL
LÚDIŤ
ZABLÚDIŤ
Veľkú
ú priazeň prejavili čitatelia aj populárnemu
autorovi
autor
rovi Maximovi E. Matkinovi. Hviezda jasná
zažiarila
zažia
rila na najvyšších priečkach.
Umenie cestovateľa
c
a veľkého
rozprávača
rozpráva
ča Borisa Filana sa stále
teší veľke
veľkej
ej obľube všetkých
vekových
h kategórií čitateľov.
KAM ZMIZLA
A
ALJAŠKA
A
Piate
Pia
ate miesto pre tú
túto
úto
nádhernú
nádherrnú knihu je milým
milýým
prekvapením
prekvapeením aj pre nás. Je
dôkaz
dôkazom
zom toho, že mla
mladí
adí
ľudia ččítajú dobré knih
knihy.
hy.
6
7
5
KRV PRVORODENÝ
PRVORODENÝCH
DIVER
DIVERGENCIA
RGENCIA
REZIST
TENCIA
REZISTENCIA
EXPERIMENT
Svetový fenomén, najpopulárnejšia trilógia súčasnosti,
ktorá sa postupne dostáva aj na plátno kín, očarila
tínedžerov a milovníkov postapokalyptických príbehov.
RUKOJEMNÍK
RUKO
OJEMN
NÍK
8
3
2
Nádhernýý nový román
román
kultového
o autora Pe
Petra
etra
Pišťanka ssa dostal
do prvej d
desiatky be
bez
ez
zaváhania.
zaváhania
a. Čitatelia
naozaj do
dobrých
obrých kníh
h
musia mať
maať
z tejto veľ
ľkú
veľkú
radosť.
Ďalšia výborná historická detektívka od Jura
Juraja
aja
Červenáka dostala vaše ocenenie predovšet
predovšetkým
tkým
za brilantnosť, s akou tento jedinečný autor spája
vo svojich knihách minulosť s napätím.
9
SVIA
SVIATOČNÉ
POZ
ZDRAVY
POZDRAVY
Listy, kt
ktoré
toré Anton
Srholecc 27 rokov
posielall svojim
priateľom
priateľo
om a známym,
ani časo
om nestrácajú
časom
svoju d
uchovnú silu.
duchovnú
Jeho ná
ádherné
nádherné
myšlienky
myšlien
nky oceňujú
mnohí ččitatelia.
10
BABKA GAUNERKA
Svetový bestseller od jedného
z najpopulárnejších autorov
detských kníh na planéte baví aj
slovenské deti a ich rodičov. Tak ako
autorove iné knihy, aj táto robí
z literatúry zábavu. A tú majú deti
zo všetkého najradšej.
SRDCOVKY REDAKCIE
Do nového edičného plánu nášho vydavateľstva sme zaradili všetky
knihy, o ktorých si myslíme, že sa vám budú páčiť. Niektoré z nich
prirástli počas príprav našim redaktorkám a redaktorovi k srdciam
o trochu viac. Veríme, že si ich obľúbite aj vy.
Jana Behulová
Teším sa na knihu Sladký život bez lepku, ktorá prináša tie
najlepšie domáce osvedčené recepty na koláče, torty,
dezerty aj slané pečivo v bezlepkovej verzii.
Erik Fazekaš
Draky, draky, draky!!! Ako každý správny chalan milujem
draky a nová séria Drakológia je perfektné čítanie pre
všetkých.
Zita Ročkárová
Filmovým fanúšikom odporúčam sprievodcu filmami
Woodyho Allena. Je to vôbec prvá kniha o živote a diele
tohto nevšedného tvorcu v slovenčine.
Zuzana Šeršeňová
Konečne na Slovensko prichádzajú Párožrúti. To sú tie
príšerky, ktoré spôsobujú, že vám večne chýba jedna
ponožka. Párožrúti totiž žerú zásadne len jednu z páru.
Najprv ich spoznáme v knižnej podobe v preklade Jána
Litváka a čoskoro sa objaví aj animovaný film.
Katarína Škorupová
Asi najviac sa teším na knihu Gabiky Futovej Nototo
a strašidelná škola Elvíry Múdrejj o škriatkoch s bláznivými
menami a ich naháňačkách s mačkami. O tom, ako títo
maličkí občas záškodníci a občas pomocníci prekonávajú
vlastný strach. Možno sa od nich aj my veľkí máme čo
učiť.
Darina Zaicová
... napríklad Gavaldin román Billie. Je to úplne iná kniha
ako čitateľ od Gavaldy čaká, navyše veľmi aktuálna téma,
a hoci ju autorka venovala outsiderom, určite má čo
povedať aj nám ostatným, ktorí sa tiež niekedy môžeme
cítiť ako outsideri.
Andrea Žačoková
Zaujala ma kniha Jána Dubničku. Naozaj to funguje
presne tak, ako píše! Neodkladajte veci na zajtra, robte
ich hneď a so zanietením. Prinesie vám to radosť
a úspech.
OBSAH
BELETRIA
2 – 25
LITERATÚRA FAKTU
26 – 28
FOTOGRAFIA
29
UMENIE
30 – 31
HUDBA / ARCHITEKTÚRA
32
OBRAZOVÉ KNIHY
33
PRAKTICKÉ KNIHY
34 – 39
KUCHÁRSKE KNIHY
40 – 42
KNIHY PRE DETI
43 – 57
DARČEKOVÉ KNIHY
58 – 59
DOPLNKOVÝ TOVAR
60 – 61
EXKLUZÍVNE KNIHY
62 – 63
REGISTER
64
Symboly a skratky použité v katalógu
kniha je dostupná aj
v elektronickej podobe
CZ kniha v českom jazyku
mv mäkká väzba
tvrdá väzba
tv
prebalom
tvp tvrdá väzba ss prebalom
tvš tvrdá väzba so špirálou
fv
flexi väzba
Dovoľte, aby sme vás upozornili, že
niektoré pripravované knihy môžu
byť v edičnom pláne uvedené s neúplnou či nepresnou technickou
špecifikáciou. Zmeny cien, termínov, názvov titulov i celého edičného plánu sú možné!
Pri výbere a objednávaní vám radi
poradíme každý pracovný deň
v čase od 9.00 do 16.00. V inom čase
po telefonickom alebo e-mailovom
dohovore. Kompletnú ponuku
kníh, kalendárov a diárov si môžete
prezrieť aj priamo v sídle vydavateľstva. Knihy si môžete objednať
aj prostredníctvom našej webovej stránky. Fakturačné a platobné
podmienky riešime dohodou.
Vydavateľstvo SLOVART,
spol. s r. o.
Bojnická 10, P. O. BOX 70
830 00 Bratislava
www.slovart.sk
Objednávky
individuálne: [email protected]
cudzojazyčné: [email protected]
knižnice: [email protected]
Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4
Fax: + 421 2 4920 1899
1
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 1
5.3.2015 15:04
Juraj Červenák
BE LETRI A
Dobrodružstvá kapitána Báthoryho
ŽELEZNÝ POLMESIAC
© Marián Garai
„Bola to, čo sa týka počtu obetí na našom území, najkrvavejšia vojna
v slovenských dejinách. To ma lákalo – píšem totiž dobrodružné romány, ktoré
vždy musia mať v pozadí nejaký konflikt. Čím väčší a vážnejší, tým je zápletka
vážnejšia a epickejšia. Navyše to bola vojna medzi kresťanmi a moslimami, čo je
aktuálna téma aj dnes.“
Juraj Červenák v rozhovore pre pravaknihomolka.wordpress.com
Štvrtá časť cyklu Dobrodružstvá kapitána Báthoryho. Leto
1663. Osmanská ríša siaha až po Dunaj. Mierové rokovania
zlyhali a k pohraničnému Ostrihomu prichádza obrovské turecké vojsko pod velením samotného veľkovezíra. Plánuje sa
znovu oboriť na Viedeň, ale v ceste mu stojí moderná, dokonale vyzbrojená hornouhorská pevnosť Újvár – Nové Zámky.
Veliteľ pevnosti Adam Forgáč dostal od panovníka jasný rozkaz: za žiadnu cenu nesmie pustiť mohamedánske hordy cez
Dunaj. Kresťanskí bojovníci však stoja proti mnohonásobnej
presile a strácajú sily v sporoch medzi viedenskou vrchnosťou
a uhorskou šľachtou. Zdá sa, že pre útočníkov budú ľahkou
korisťou. Medzitým kapitán Báthory pátra po synovi Michalovi a zachráni pred tureckým otroctvom mladú zemianku
Julianu. Má vyše hlavy osobných starostí, prišiel o voľakedajšiu bojovú zručnosť a vojenské remeslo by už najradšej zavesil na klinec. Zostane však ľahostajný k výzve, aby sa pripojil
k obrane vlasti a celého kresťanského sveta?
14,95 € | Apríl | 125 x 190 mm | cca 400 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1331-4
11,95 €
9,95 €
14,95 €
14,95 €
12,95 €
2
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 2
5.3.2015 15:04
Boris Filan
BE LETRI A
PO VTÁKOCH
Vo svojej knihe Po vtákochh pokračuje Boris Filan v príbehoch a úvahách, ktoré
čitatelia poznajú z kníh Ľubošova finta, Tri opice , Zabíjačka a iné rozkošee. S veľkou
zvedavosťou a chuťou skúma svet okolo seba, rozpráva prekvapujúce príbehy
a hľadá siedmu stenu kocky. Mieša jablká s hruškami, zbiera neuveriteľné ľudské
osudy a s rozkošou sa pozerá veciam pod sukňu.
„Filanovo autorské rozpätie zasahuje do viacerých oblastí pôvodnej tvorby. Jeho verše poznajú široké masy poslucháčov
v podobe textov piesní, ktoré písal najmä pre skupiny Prúdy,
Elán a viacerých známych interpretov. Mnohé z nich sa stali hitmi (ZRPŠ, Čas malín, Veľký sen mora, Nie sme zlí, Neviem byť sám
a ďalšie). Je moderátorom rôznych relácií humoristicko-zábavnej
povahy. Ťažisko jeho tvorby sa posúva od ľahko zapamätateľných rýmovaných textov cez cestovateľské zážitky, črty a úvahy
až k vážnym žánrom prozaickej povahy. Akoby s rovnakou ľahkosťou písal text pesničky, poviedku, román či scenár. Na Slovensku je málo autorov, ktorí by pri podobnom tvorivom rozpätí
prichádzali s natoľko vyváženou kvalitou.“ Ján Litvák
11,95 € | Máj | 130 x 210 mm | cca 230 strán | tvp |
slovenský jazyk | súčasťou knihy je CD | 978-80-556-0962-1
14,95 €
11,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,92 €
9,95 €
9,95 €
3
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 3
5.3.2015 15:04
BE LETRI A
14,95 €
14,95 €
14,95 €
9,95 €
9,95 €
12,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
12,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
14,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
4
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 4
5.3.2015 15:05
Denisa Fulmeková
ŠTRIKOVANÍ FRAJERI
Niekedy je lepšie sa nezoznámiť
BE LETRI A
Prvú polovicu života vám vravia, že na to či ono máte ešte
čas. Potom sotva mihnete okom a pre zmenu ste zasa na kadečo pristarí. Na svadobné šaty, na dieťa, na lásku, na celkom
nový začiatok. Hrdinky románu sú ženy tesne pred alebo
riadne po štyridsiatke, ktoré prestávajú veriť na šťastné konce, a predsa im ozlomkrky bežia v ústrety. Jedna z postáv sa
prihlási na kurz varenia, aby sa zavďačila svojmu partnerovi
poriadnym steakom. Druhá sa tvári, že frajera si môže akurát
tak uštrikovať. Tento román však rozhodne neberte ako popud, aby ste si založili konto na zoznamke. Hoci prečo nie?
9,95 € | Apríl | 130 x 210 mm | 176 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1329-1
Pavol Boroš
OSEM MESIACOV PRED TÝM
Hrdinovia druhého románu Pavla Boroša sú, podobne ako
tí z knihy Tri brehy Dunaja, prinútení reagovať na prelomové
udalosti našej histórie. Ich osudy začíname sledovať v auguste roku 1938 a uzatvárajú sa tesne po vyhlásení Slovenského
štátu. Elenka, dcéra Hanky z prvého románu, sa musí rozhodnúť, ktorou cestou sa vyberie: či tou, ktorú jej radí vybrať
rozum, alebo srdce. Na osude ďalšieho hrdinu môžeme sledovať, ako sa z obyčajného človeka môže stať prominentný
a angažovaný gardista, a Eva, jedna z dvoch Hankiných
sestier, do dôsledku spozná, čo znamená žiť v jednej zo stoviek kolónií, ktoré vznikli na južnom Slovensku.
14,95
14
95 €
12,95 € | Apríl | 145 x 230 mm | cca 250 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-0951-5
Silvia Bystričanová
JAR, LETO, JESEŇ, AGÁTA
Karolína a Nikolaj sú dvojičky. Ona učí,
on robí všetko možné. Prenajali si byt,
a zvykli si na bezproblémové spolužitie, ktorému rozumejú snáď len dvojičky. Karolína neverí na lásku, ale v túžbe
po dieťati pragmaticky hľadá muža, resp.
9,95
9 95 €
vhodného darcu kvalitnej genetickej informácie. Nikolaja očarí žena, ktorá je pekná na druhý pohľad.
Ani ona ho nedokáže prinútiť k tomu, aby uplatnil svoj talent.
Obom súrodencom, a nielen im, sa zmení život po stretnutí
s Agátou. Začnú sa na lásku, život i smrť dívať inak.
9 95 €
9,95
9,95 € | Máj | 130 x 210 mm | cca 250 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1342-0
5
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 5
5.3.2015 15:05
BE LETRI A
11,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
12,95 €
9,92 €
9,95 €
12,95 €
11,95 €
7,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
9,95 €
11,95 €
9,95 €
12,95 €
12,95 €
9,95 €
11,95 €
6
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 6
5.3.2015 15:06
Alexandra Pavelková
BE LETRI A
ÚDOLIE ĽALIÍ
„Ak už dlhší čas sliedite v knižnici a ani jedna z kníh nevyhovuje
vašej nálade a chuti, napíšte si novú.“
Alexandra Pavelková
Je včasná jar a ľalie zlatohlavé ešte nekvitnú – dokonca ani
v teplom údolí, ktorým preteká rieka Slatina. Nevinná obhliadka chalupy sa takmer zmení na tragédiu. Nečakaná búrka zvedie pod jednu strechu ľudí z rôznych miest, s rôznymi
povolaniami, názormi a životnými prioritami. Kým zúria živly,
krátia si čas rozprávaním príbehov. Pritom, chtiac či nechtiac,
postupne odhaľujú aj svoje povahy, sklamania, motivácie
a ciele. Príbehy, hoci aj vymyslené, majú totiž moc vnárať sa
do duší, premieňať túžby, postoje a snáď aj skutočnosť. Pretože príbehy chcú žiť. Slovanská i cudzozemská mytológia sa
prelína s realitou, história si hľadí z očí do očí so súčasnosťou.
Ku koncu už nikto nie je tým, čím sa zdal na začiatku. A možno o to príbehom šlo – aby boli vypovedané a aby menili ľudí
a s nimi i históriu.
Alexandra Pavelková vydala vo Vydavateľstve SLOVART
v roku 2006 cyklus príbehov o vedme Vimke, ktorý je situovaný do prostredia našich dejín a mytológie. V tomto svete má
počiatok aj nasledujúca poviedková kniha – Údolie ľalií.
Alexandra Pavelková je slovenskou spisovateľkou sci-fi a fantasy. Počas takmer
dvadsiatich rokov, čo sa venuje písaniu, publikovala samostatne a spoluautorsky deväť kníh, z ktorých viac než polovica vyšla aj v ďalších jazykových mutáciách – v češtine a poľštine. Je autorkou prvého slovenského románu v žánri fantasy a spoluautorkou prvej slovenskej románovej trilógie v tomto žánri. Je taktiež prvou slovenskou
autorkou, ktorej sa podarilo získať prestížne česko-slovenské ocenenie – Mlok v Cene
Karla Čapka. Okrem toho je nositeľkou hádam všetkých ocenení, ktoré môže autor
fantastiky na Slovensku či v Česku získať – za všetky spomeňme napríklad víťazstvo
v Cene Gustáva Reussa, v Cene Fantázie a ocenenie European Encouragement Award.
Okrem kníh publikovala množstvo poviedok slovenských a českých antológiách
a niektoré antológie editovala. Publikuje filmové recenzie, pravidelne prednáša
na rôznych podujatiach, je porotkyňou literárnych súťaží. Je šéfredaktorkou portálu
Fandom.sk, ktorý sa venuje fantastickému dianiu na Slovensku a v zahraničí, a venuje
sa podpore a propagácii začínajúcich autorov.
11,95 € | Máj | 125 x 190 mm | cca 352 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1332-1
7
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 7
5.3.2015 15:06
BE LETRI A
MÁTE VŠETKY DETEKTÍVKY DOMINIKA DÁNA?
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
8
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 8
5.3.2015 15:07
Viliam Šimunek
DÁVNE HRIECHY
BE LETRI A
Policajti bratislavskej kriminálky vyšetrujú vraždu
psychiatra Milana Kondera. Mŕtvola sa nepochopiteľne našla v kancelárii jeho kolegu Petra Prekopa,
ktorý bol v tom čase na dovolenke. Napriek enormnej snahe sa nedarí nadporučíkovi Blahovi vo vyšetrovaní pohnúť ani o krok. Smrť Milana Kondera
však rozjatrila staré rany a pripomenula nešťastné
udalosti, ktorým musela čeliť rodina Prekopovcov.
Problémom je, že žiadna stopa a ani indícia tieto
tragédie nespája so zavraždeným psychiatrom. Peter Prekop za veľmi neštandardných okolností zdedí
dom v dedine, kde pred mnohými rokmi žila jeho
stará mama. Keď si príde prvýkrát prezrieť svoj nový
majetok, akoby vyvolal dávno zabudnutých démonov a prítomnosť sa začína preplietať s minulosťou.
Veci zašli priďaleko. Kto musí ešte zomrieť, aby sa
kruh definitívne uzavrel?
9,95 € | Apríl | 130 x 210 mm | 216 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1341-3
Marko Thelen
DLHÉ TIENE KARIBIKU
Píše sa rok 2010. Karibský ostrov Haiti sa päť mesiacov po krutom zemetrasení zmieta v chaose.
Desiatky humanitárnych pracovníkov prichádzajú
do Port-au-Prince podať pomocnú ruku a zachraňujú
miestnych obyvateľov od šíriacich sa nákaz, ochorení
a násilia. Medzi nimi pôsobí aj Slovenka Táňa Bergiová. Zo dňa na deň sa však jej život zmení na zlý sen.
Haitská polícia ju zatkne a obviní z únosu štyroch
detí a z ich predaja na nelegálnu adopciu. Jedinou
jej záchranou môže byť detektív Denis Martinský,
ktorý so svojou agentúrou Citizpol pomáha zatknutým, uneseným alebo strateným Slovákom v zahraničí. Bez nájdenia zmiznutých detí však prepustenie
Táne Bergiovej nie je možné. Martinský sa preto púšťa
po stopách štyroch malých Haiťanov. Počas náročného a nebezpečného pátrania naňho čaká množstvo
nástrah a desivých prekvapení. Postupne získané dôkazy odhaľujú hrôzostrašné skutočnosti.
11,95 € | Marec | 130 x 210 mm | 344 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1333-8
1 € z každej
predanej knihy pre
9
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 9
5.3.2015 15:08
BE LETRI A
ŠESŤ KNÍH AMERICKÉHO DETEKTÍVKARA
MICHAELA CONNELLYHO
V NOVOM VYDANÍ V MÄKKEJ VÄZBE.
ROZSUDOK ULICE
KUFROVÉ TANGO
Advokát Mickey Haller má za sebou ťažké obdobie rekonvalescencie po poslednom prípade, pri ktorom takmer prišiel
o život, a chystá sa vrátiť do veľkej hry
americkej justície. Kým sa stihne poriadne usadiť na zadnom sedadle svojho lincolna, zavraždia jeho slávneho kolegu
a on chtiac-nechtiac zdedí nesmierne
výnosný prípad. Dokáže presvedčiť Harryho Boscha o svojej nevine a ubrániť sa
vrahovi, ktorý zjavne ide aj po nasledovníkovi mŕtveho právnika?
Detektív Harry Bosch je naspäť v hre
a hneď musí riešiť jednu z najzávažnejších vrážd v Hollywoode. V kufri auta sa
našla mŕtvola filmového producenta
a všetko naznačuje, že išlo o vybavovanie účtov, klasickú mafiánsku vraždu.
Harry sa vyberie po stopách peňazí, ktoré ho privedú do Las Vegas. Pre svoje
odhodlanie a výdrž si pri riešení prípadu
narobí aj veľmi mocných nepriateľov. No
a keby nestačilo, že je aj tak po kolená
v problémoch, čaká naňho aj najväčší
hazard zo všetkých – láska.
7,95 € | Marec | Preklad Patrick Frank | 110 x 180 mm | 392 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1384-0
7,95 € | Marec | Preklad Patrick Frank | 110 x 180 mm | 360 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1379-6
BÁSNIK SMRTI
ECHO PARK
Novinár Jack McEvoy je špecialista
na smrť. Na stránkach Rocky Mountain
News píše o zločinoch. Je presvedčený
o tom, že pri práci sa už stretol s každým
druhom násilia. Jeho profesionálny prístup rozbije šokujúca samovražda brata,
detektíva z oddelenia vrážd. Jack vie, že
brat pracoval na prípade vraždy, ktorý sa
mu nepodarilo vyriešiť. Usiluje sa upokojiť tým, že píše článok o samovraždách
policajtov. Už prvé riadky ho však ponoria do prípadu, v ktorom sa čochvíľa sám
stane terčom šialeného vraha.
V roku 1993 zmizla cestou zo supermarketu Marie Gestová. Na prípade jej zmiznutia pracoval detektív Harry Bosch, no
nedokázal ho vyriešiť. Mladá žena sa nikdy nenašla. Bosch má spis Gestovej znova na stole, keď mu nečakane zavolajú
z prokuratúry. Muž obvinený z dvoch
ohavných zločinov je ochotný priznať sa
k niekoľkým ďalším vrátane zmiznutia
Marie Gestovej. Harry musí prijať priznanie muža, ktorého hľadal a nenávidel trinásť rokov. Jeho istota v role policajného
detektíva sa začína rúcať.
7,95 € | Apríl | Preklad Patrick Frank | 110 x 180 mm | 420 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1378-9
7,95 € | Apríl | Preklad Patrick Frank | 110 x 180 mm | 296 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1397-0
KRVNÁ POMSTA
ADVOKÁT ZO ZADNÉHO SEDADLA
V tomto románe Michael Connelly uvádza nového hlavného protagonistu
agenta FBI Terryho McCaleba. McCaleb
dostane infarkt a musia mu transplantovať srdce. Kým sa zotavuje, vyhľadá ho
mladá žena Graciela Riversová a povie
mu, že nové srdce a šancu žiť ďalej dostal
vďaka jej sestre, ktorú zavraždili. Žiada
ho, aby zločin vyšetril. Okrem Riversovej
prípadu však McCaleb začne vyšetrovať
aj smrť Glorie Torresovej – tá na pohľad
pôsobí ako obyčajná hlúpa náhoda. Terry McCaleb sa však rozhodne konať.
7,95 € | Jún | Preklad Patrick Frank | 110 x 180 mm | 344 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1377-2
Mikey Haller je právnik bez kancelárie.
Úraduje na zadnom sedadle svojho lincolna, a tak je vždy nablízku svojim
klientom. Mikey dostal nový prípad: bohatého mladíka z Beverly Hills zatkli
za brutálne napadnutie ženy. Napriek
bežnej praxi, keď majú advokáti obhajovať klientov, ktorí sú vinní, prvý raz v Hallerovej kariére to vyzerá tak, že jeho klient
je naozaj nevinný. Zdá sa, že prípad rýchlo uzavrie. Potom však zavraždia policajného vyšetrovateľa a Haller zistí, že nič nie
je tak, ako by sa zdalo. Zrazu ide o život.
7,95 € | Jún | Preklad Patrick Frank | 110 x 180 mm | 376 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1385-7
10
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 10
5.3.2015 15:08
Michael Connelly
BE LETRI A
IZBA V PLAMEŇOCH
Izba v plameňoch je dvadsiaty siedmy Connellyho román,
v ktorom charizmatický detektív Hieronymus Bosch znovu dostane gangstrov tam, kam patria – za mreže. Harry sa už teší na dôchodok, no osud s ním má iné plány.
Na stole si nájde zvláštny prípad vraždy. Vyšetrovanie sa
začne až vo chvíli, keď na následky zranení umrie človek, ktorého pred desiatimi rokmi zranil neznámy strelec.
Bosch zistí, že strela nevyšla z pištole, ale z pušky. To mení
pôvodnú hypotézu o streľbe z auta, ktorou chcel miestny gang zastrašiť hudobníkov, čo neplatili výpalné. Vrásky
na čele mu pridáva aj podozrenie, že za celým prípadom
je opäť nebezpečné spojenie peňazí a politiky. Navyše
mu šéf pridelil novú partnerku, na ktorej sa mu niečo nepozdáva. Keď ju prichytí pri kopírovaní spisov, policajtka
vyjde s pravdou von – tak ako kedysi Harry, aj ona pracuje
na prípade, čo s ňou priamo súvisí. Chce zistiť, kto založil
požiar, pri ktorom zahynulo deväť ľudí – ona sama vyviazla iba zázrakom. A nebol by to Bosch, keby jej nepomohol.
Michael Connellyy je jeden z najlepších amerických autorov detektívok. Za svoju
tvorbu bol navrhnutý na Pulitzerovu cenu a za knihu Básnik smrti dostal Anthonyho cenu za najlepší román v roku 1997. Je autorom série bestsellerov, v ktorých
je hlavnou postavou losangeleský detektív Hieronymus Bosch. V minulosti pracoval ako novinár a je držiteľom množstva ocenení za žurnalistické aj spisovateľské výkony. Väčšinu času trávi v Kalifornii a na Floride.
11,95 € | Marec | Preklad Patrick Frank | 130 x 210 mm | 328 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1381-9
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 11
5.3.2015 15:09
BE LETRI A
12,95 €
11,95 €
16,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
tv 14,95 € | mv 7,95 €
11,95 €
12,95 €
11,95 €
11,95 €
9,95 €
12
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 12
5.3.2015 15:09
Slávny spisovateľ Arturo Pérez-Reverte si v napínavom
trileri vzal na mušku svet graffiti a mladých ľudí, ktorých
domovom je ulica. Alejandra Varelová je špecialistka
na mestské pouličné umenie. Pracuje na voľnej nohe,
vyhľadáva zaujímavých umelcov, kontaktuje sa s nimi
a sprostredkuje knižné vydanie ich diel. Od prosperujúceho vydavateľstva dostane lukratívnu ponuku: vystopovať
Snipera, graffiti umelca, ktorého tvár ešte nikto nevidel,
no ktorého diela sú celosvetovo známe. Alejandra zakázku prijme, a tak sa začína nebezpečná naháňačka – umelca hľadá aj polícia, aj Daniel Biscarrués, bohatý a vplyvný
muž, ktorého sedemnásťročný syn zomrel pri ilegálnej
akcii organizovanej Sniperom. Alejandru so svetom graffiti spája aj osobná tragédia a práve vybavovanie vlastných
účtov ju dovedie presne k tomu, koho úporne hľadá.
11,95 € | Jún | Preklad Sofia Tužinská | 130 x 210 mm | cca 302 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-0980-5
BE LETRI A
Arturo Pérez-Reverte
OSTREĽOVAČ
14,95
14
95 €
14
95 €
14,95
Kathy Reichs
SMRTIACE ROZHODNUTIE
Kathy Reichs je forenzná antropologička, certifikovaná Americkou radou súdnej antropológie, producentka úspešného seriálu Kostii a autorka série bestsellerov z prostredia forenzných vied. Hlavná protagonistka jej románov doktorka Temperance Brennanová je nepochybne
autorkino knižné alter ego. Na montrealskej ulici zastrelia deväťročnú
Emily Anne Tousaintovú. Mladá tínedžerka zmizla z domu v Severnej
Karolíne a stovky kilometrov odtiaľ sa našli zvyšky kostry, ktorá by jej
mohla patriť. Tempe Brennanová sa na vlastnú päsť púšťa do nebezpečného vyšetrovania v prostredí, kde zlo veľmi často nosí masku
a ukrýva sa.
11,95 € | Máj | Preklad Helena Šajgalíková | 130 x 210 mm | 320 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-0979-9
BESTSELLER PRODUCENTKY SERIÁLU KOSTI
KATHY
REICHS
PRÍDEM
ŤA ZABIŤ
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
13
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 13
5.3.2015 15:09
BE LETRI A
Sylvia Plath
SKLENENÝ ZVON
Román Sklenený zvon najpopulárnejšej americkej poetky
Sylvie Plathovej si právom zaslúži označenie kniha storočia.
Je to autorkin jediný román, ktorý, hoci vyšiel v roku 1963,
je aj dnes jedinečným literárnym zážitkom. Esther Greenwoodová, výborná a talentovaná študentka literatúry, odchádza do New Yorku na stáž. Pobyt vo veľkomeste výrazne
zapôsobí na jej krehkú psychiku: pocit nečakanej slobody
v nej zápasí s výchovou vštepeným pocitom zodpovednosti. Ester túži byť sama sebou a zároveň nechce sklamať
očakávania blízkych. Návrat domov jej psychický stav zhorší, navyše ju neprijmú do kurzu tvorivého písania, po čom
veľmi túžila. Matka ju donúti vyhľadať psychiatrickú pomoc.
Napriek terapii Esther upadá a má pocit, akoby „uviazla pod
skleneným zvonom a lapala po vzduchu“. Svetová literárna
kritika považuje román za kľúčové dielo autorkinej originálnej tvorby.
12,95 € | August | Preklad Igor Navrátil | 130 x 210 mm | cca 256 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1392-5
Per
Petterson
Odmietam
Román bol roku 2009 nominovaný
na Cenu Severskej rady za literatúru
SVETOVÁ PRÓZA
12,95 €
12,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
12,95 €
14,95 €
14,95 €
11,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
9,95 €
14
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 14
5.3.2015 15:10
BE LETRI A
Paolo Giordano
ČIERNA
A STRIEBORNÁ
Príbeh lásky možno
rozprávať
mnohými
spôsobmi. Giordano si
zvolil najcitlivejšiu ces14,95
14
95 €
12,95
12
95 €
tu: registruje ako seizmograf otrasy každodennosti, vzostupy aj pády, neschopnosť
a túžbu. Pozastavuje sa nad povrchnými detailmi, no používa ich nato, aby opísal vnútorný život postáv, ich dynamiku,
obavy, úbohosť. Hlavnými postavami knihy sú mladí manželia a ich synček. Spočiatku šťastné manželstvo upadá do krízy po tom, ako na vážnu chorobu zomrie ich stará gazdiná
pani A. Vo chvíli, keď vstúpila do ich bytu, stala sa svedkyňou
aj opatrovateľkou krehkého vzťahu. Po jej smrti sa v dome
rozďaví nečakaná prázdnota. Vášeň a ľudské teplo sa zmenia
na samotu a opustenosť a mladý pár si uvedomí, že aj rodiny
môžu trpieť osamelosťou.
11,95 € | Jún | Preklad Mária Štefánková | 130 x 210 mm | cca 118 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1391-8
14,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
16,95 €
12,95 €
11,95 €
16,95 €
12,95 €
9,92 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
15
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 15
5.3.2015 19:58
ALESSANDRO
BE LETRI A
BARICCO
TRIKRÁT
NA SVITANÍ
9,95 €
9,95 €
9,92 €
9,95 €
11,95 €
12,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
16,95 €
16,95 €
14,95 €
11,95 €
14,95 €
11,95 €
12,95 €
11,95 €
14,95 €
14,95 €
11,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
14,95 €
9,95 €
12,95 €
9,95 €
9,95 €
14,95 €
9,95 €
11,95 €
9,92 €
9,92 €
9,92 €
14,95 €
12,95 €
14,95 €
9,95 €
9,95 €
14,95 €
9,95 €
9,92 €
16,95 €
14,95 €
12,95 €
9,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
12,95 €
12,95 €
9,95 €
16
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 16
5.3.2015 15:11
Donna Tartt
STEHLÍK
BE LETRI A
Donna Tartt je výrazným a ojedinelým zjavom súčasnej americkej literárnej scény, literárna kritika
hodnotí každý jej román ako výnimočnú udalosť. Za román Stehlík dostala v roku 2014 prestížnu
Pulitzerovu cenu. Theo Decker má trinásť rokov, milujúcu matku a otca, ktorý ho zanedbáva. Priam
zázračne prežije nehodu, ktorá ho pripraví o všetko, čo dovtedy poznal a ľúbil, a v New Yorku zostane
sám. Našťastie sa ho ujme bohatá rodina a zdá sa, že chlapec napokon dospeje na muža. Theo však
trpí. Chýba mu jeho minulosť a len ťažko nadväzuje nové vzťahy. Smútok je aj dôvodom, prečo chlapec silno lipne na obraze stehlíka, fascinujúcej maľbe holandského majstra Carela Fabritia, ktorý je
jeho jediným spojivom so spomienkou na mŕtvu matku. A práve toto vzácne dielo ho zavedie
do dobrodružného sveta, kde sú starožitnosti najvyššou métou, pre ktorú sa ľudia neštítia ničoho.
16,95 € | Máj | Preklad Marína a Vladislav Gálisovci | 145 x 230 mm | 728 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1120-4
Patrick Süskind
PARFUM
Patrick Süskind
Príbeh vraha
Román švajčiarskeho prozaika Patricka Süskinda je fascinujúcou zmesou strašidelného príbehu o genialite ľudského ducha, skazenosti človeka a zmyselnej vášni, ktorý sa odohráva v temných uličkách
Paríža v 18. storočí. Jean-Baptiste Grenouille sa narodil s úžasným darom – má dokonalý čuch, neobyčajnú pamäť a schopnosť analyzovať a kombinovať vône. Ako malý chlapec sa usiluje rozlúštiť pachy
mesta a do starého umenia miešania olejov a bylín sa zaúča u prominentného lekárnika. Grenouillova
vášeň sa však zmení na posadnutosť a túžba vytvoriť dokonalú vôňu ho doženie až k vražde.
PARFUM
Príbeh vraha
Obálku pripravujeme
11,95 € | Jún | Preklad Viera Juríčková | 110 x 185 mm | cca 200 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1334-5
Jefim Zozuľa
ŽIVÝ NÁBYTOK
Ruský prozaik a publicista Jefim Zozuľa patrí k chýrnej Odeskej škole autorov, ktorí vo svojich dielach
štýlom satiry a grotesky zachytávali život prudko sa liberalizujúceho Ruska asi desať rokov pred februárovou revolúciou v roku 1917, turbulentný čas revolúcie aj počiatky komunizmu. Ťažiskom Zozuľovej tvorby sú najmä antiutopické texty s nádychom fantastiky a grotesky, ktoré vysielajú varovné
signály o nastupujúcom totalitnom režime, no zaujímavé sú aj psychologizujúce prózy, v ktorých
akoby nadväzoval na poetiku A. P. Čechova. Živý nábytokk je výberom Zozuľových poviedok, ktorý nielenže zapĺňa biele miesto na mape literatúry ruskej moderny a avantgardy, ale aj dnes zaujme literárnou príťažlivosťou.
12,95 € | Apríl | Preklad Ján Štrasser | 130 x 210 mm | 184 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-0998-0
Erica Jong
STRACH Z LIETANIA
Úspešná americká spisovateľka Erica Jong sa preslávila románom Strach z lietania, ktorý vyšiel v roku
1973. Krátko po vydaní si vyslúžil hodnotenia kontroverzný a revolučný, najmä za Jongovej otvorený
prístup k ženskej sexualite. Kniha je dnes považovaná za nadčasový príbeh o sebaobjavovaní a slobode. Inteligentná a nekonvenčná spisovateľka Isadora Wingová hľadá muža, ktorého by mohla naozaj
milovať a s ktorým by bola šťastná. S manželom prichádza do Viedne na kongres psychoanalytikov.
Zaľúbi sa do jedného z kolegov a neskôr spolu cestujú po Európe. Muž ju však opustí, pretože sa chce
stretnúť s bývalou manželkou a s deťmi. Isadore sa život vymkne z rúk a vyhľadá psychoanalytika.
Napokon sa vráti k svojmu manželovi. Román humorným spôsobom glosuje módny psychoanalytický ošiaľ v Amerike sedemdesiatych rokov 20. storočia.
11,95 € | Apríl | Preklad Zuzana Vilikovská | 130 x 210 mm | 288 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1354-3
17
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 17
5.3.2015 15:56
Anna Gavalda
BILLIE
BE LETRI A
Billie a Franck počas prechádzky v národnom parku Cévennes
spadnú do priepasti. Kým je Franck v bezvedomí, Billie sa usiluje nezaspať a rozpráva svoj príbeh. Vždy bola outsiderkou,
život ju však nezlomil. Vyrastala v maringotke na okraji mesta
s otcom, macochou a kŕdľom ich detí. Franck pochádzal zo
slušnej rodiny. Jeho autoritatívny otec sa celý život nevedel
zmieriť s tým, že syn je gay. Zdalo sa, že tých dvoch nič nespája. Spriatelili sa vďaka divadlu – v školskom predstavení
Mussetovej hry. No potom Billie prepadla, opakovala ročník
a Franck prestúpil na lýceum. Opäť sa stretli v Paríži a Billie si
uvedomila, že to je jediný človek, s ktorým dokáže žiť.
9,95 € | Marec | Preklad Marta Činovská | 110 x 185 mm | 216 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1122-8
Marian Keyes
ANJELI Z LOS ANGELES
12,95
12
95 €
Pokračovanie príbehov sestier Walshových rozpráva o Maggie. Maggie je na rozdiel od Rachel a Claire vyrovnaná a úspešná. Vydala za slušného človeka, pracuje v úspešnej firme...
Ibaže zrazu zistí, že ju manžel podvádza a šéfka jej už chystá
výpoveď. Z usporiadaného života v bezpečí rodinného krbu
zostanú iba trosky, a tak sa prvý raz v živote rozhodne pozbierať odvahu... a utiecť k najlepšej priateľke Emily do čarovného
Los Angeles. V Meste anjelov sa cíti ako ryba na suchu, no ani
sa nenazdá, stretáva sa s ľuďmi z filmovej brandže, a dokonca
ponúka štúdiám svoj prvý filmový scenár...
12,95 € | Máj | Preklad Diana Ghaniová | 120 x 200 mm | 408 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-0957-7
11,95
11
95 €
14,95 €
12,95 €
a
ane
14,95 €
12,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
9,95 €
usten
Juveníllie
14,95 €
14,95 €
18
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 18
5.3.2015 15:57
Cristina López Barrio
DOM NENAPLNENÝCH LÁSOK
BE LETRI A
Magický a podmanivý príbeh plný vášne, pomsty a lásky. Klára Lagúnová je mladá krásavica, ktorá vyrastá v kastílskej dedine koncom 19. storočia. Bláznivo sa zaľúbi do andalúzskeho
statkára, no matka ju varuje pred rodinným prekliatím: ženy
v ich rodine trpia pre nešťastnú lásku a rodia iba dcéry, čo
čaká rovnaký osud. Klára otehotnie a muž ju opustí. Zaslepená hnevom si otvorí nevestinec v červenom dome na okraji
dediny. Tam sa narodí Manuela, zatrpknuté a škaredé dieťa.
Klára sa stane najžiadanejšou neviestkou v okolí. Dcéra Manuela ju nenávidí a je presvedčená, že rodinu je treba očistiť
od hriechu a prekliatie rodu zlomiť.
14,95 € | August | Preklad Petra Pappová | 145 x 230 mm | cca 420 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1299-7
David Foenkinos
HLAVA V OBLAKOCH
Podobne ako v románoch Nežnosťť a Naše rozchodyy aj v tejto
knihe hrá hlavnú úlohu autorov svojrázny a nezameniteľný
humor. Bernard má päťdesiat rokov, pracuje v banke a krachuje mu manželstvo. V práci sa nevie sústrediť, dokonca
fyzicky napadne klienta. Zato dostane výpoveď. Je na dne.
Nasťahuje sa späť k rodičom. Tí však majú vlastné problémy
a chcú mať syna „na poriadku“. Snažia sa Bernardovi dohodiť
dcéru svojich známych Sylvie. Už-už to vyzerá ako happyend,
ibaže zrazu sa na scéne zjaví Sylviin bývalý manžel a Bernardov život je opäť hore nohami.
9,95
9
95 €
DAVID
FOENKINOS
Naše
rozchody
11,95 € | August | Preklad Marta Činovská | 110 x 185 mm | cca 286 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-0959-1
9,95
9
95 €
9,95 €
11,95 €
7,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
9,92 €
14,95 €
12,95 €
9,95 €
11,95 €
12,95 €
19
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 19
5.3.2015 15:57
BE LETRI A
14,95 €
14,95 €
9,92 €
9,95 €
9,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
9,92 €
12,95 €
9,92 €
12,95 €
9,95 €
12,95 €
14,95 €
9,92 €
12,95 €
9,95 €
11,95 €
12,95 €
12,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
14,95 €
12,95 €
12,95 €
7,95 €
11,95 €
9,95 €
7,95 €
12,95 €
7,95 €
12,95 €
12,95 €
20
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 20
5.3.2015 15:58
BE LETRI A
Zostavili Otto H. Frank
a Mirjam Pressler
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ
12. jún 1942 – 1. august 1944
Úplné vydanie najznámejšieho denníka na svete pod záštitou
Nadácie Anny Frankovej.
Denník Anny Frankovej je v súčasnosti považovaný za pomník
nezničiteľnej povahe ľudského ducha. Anna denník dostala
k svojim trinástym narodeninám, a keď sa spolu s rodinou
ukrývala pred nacistickým režimom, do denníka zaznamenala všetko, čo sa okolo nej dialo, aj jednotlivé dni v úkryte. Neskôr, v marci 1944, počula výzvu občanom, aby poskytli svoje
zápisky do zbierky na historické účely, a denníkové poznámky
začala prepisovať do knižnej podoby. Spracovala väčšiu časť
denníka. Jej zápisky sa končia niekoľko dní pred tým, ako
Frankovcov našli vojaci a deportovali ich do koncentračného tábora. No Annin denník sa zachoval a po vojne sa o jeho
vydanie zaslúžil jej otec Otto Frank, ktorý ako jediný z rodiny vojnu prežil. Denník Anny Frankovej prvý raz vyšiel v roku
1947 v Holandsku, neskôr bol preložený do vyše šesťdesiatich
jazykov. Na motívy knihy bolo nakrútených niekoľko filmov
a vznikli aj mnohé úspešné dramatizácie.
Anna Franková,
á celým menom Annalies Marie Franková, sa narodila 12. júna 1926 vo
Frankfurte nad Mohanom. V roku 1933 sa Frankovci odsťahovali do Amsterdamu,
lebo v Nemecku sa už necítili bezpečne. Nemecká armáda vtrhla do Holandska roku
1940 a aj tam začali platiť rasové zákony. Rodina sa ukryla v sklade v budove na ulici
Prisengracht 263, do ktorého viedol jediný vchod cez dvere za otočnou knižnicou.
K Frankovcom sa neskôr pridala rodina Hermana von Pels a doktor Fritz Pfeffer.
Dva roky im pomáhali Johannes Klein, Viktor Kugler a sekretárky Miep Giesová
a Bep Voskuijlová. Úkryt bol prezradený 4. augusta 1944. Jednotky SS všetkých
odviezli do koncentračného tábora Bergen-Belsen. Anna so sestrou zomreli na týfus
v marci 1945.
9,95 €
9,95 €
11,95 €
12,95 € | Marec | Preklad Adam Bžoch | 130 x 210 mm |
376 strán + obrazová príloha | tvp | slovenský jazyk |
978-80-556-0997-3
14,95 €
21
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 21
5.3.2015 15:59
BE LETRI A
14,95 €
16,95 €
16,95 €
16,95 €
16,95 €
16,95 €
mv 7,95 €
mv 9,95 €
mv 9,95 €
mv 9,95 €
16,95 €
16,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
8,95 €
11,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
12,95 €
11,95 €
14,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
12,95 €
9,95 €
11,95 €
CZ 49,90 €
22
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 22
5.3.2015 15:59
Miroslava Varáčková
YA BE LETRI A
ADAPTÁCIA
„Konečne poriadna a premyslená slovenská dystopia, ktorá môže
konkurovať tým zahraničným!“
Zoya mala všetko: domov, rodinu, kamarátov. A potom ľudstvo zdecimovali epidémie a vojny. Prišla aj o domov. No
prispôsobila sa. Vpred ju poháňa nádej, že ju mapa dovedie
do posledného útočiska na Zemi. Ľudia skúšaní vojnou i chorobami sa adaptovali na nový svet – bojujú o každú minútu
života. A osamelé dievča putujúce krajinou predstavuje priľahkú korisť. Keď Zoyi pomôže neznámy Simon, poruší tým
krehkú rovnováhu povojnového spoločenstva. Zoya, Simon
a jeho malá sestra sa vydávajú naprieč zdevastovanou krajinou s nádejou, že ich mapa dovedie pred brány mesta, kde
ešte vládne ľudskosť. Teda, mala by...
Miroslava Varáčková (1981) sa od vydania svojej prvotiny v roku 2009 stala jednou
z najúspešnejších a najčítanejších slovenských autoriek pre mladých. Medzi jej najznámejšie a čitateľmi najobľúbenejšie romány patria: dystópia Prežila som svet
(2011) a knihy pre dospievajúce dievčatá Nepobozkaná (2014), Láska z ulice (2014)
a Tri kroky do pekla (2013). Adaptácia (SLOVART 2015) je Mirkina desiata kniha.
11,95 € | Marec | 130 x 210 mm | 264 strán | tvp | slovenský jazyk |
15+ | 978-80-556-1322-2
Nové vydanie
v mäkkej väzbe.
19,95 €
12,95
12
95 €
12,95
12
95 €
12,95
12
95 €
12 95 €
12,95
23
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 23
5.3.2015 16:00
Richelle Mead
POSLEDNÁ OBEŤ
YA BE LETRI A
Upírska akadémia
Epické a nezabudnuteľné finále najlepšej upírskej série na svete! Rose Hathawayová žila vždy podľa vlastných pravidiel.
Porušila ich, keď utiekla z Akadémie sv. Vladimíra s najlepšou kamarátkou a poslednou žijúcou dragomírovskou princeznou
Lissou. Porušila ich, keď sa zamilovala do iného strážcu – božského Dimitriho, a aj keď sa vzpierala morojskej kráľovnej Tatiane. No teraz skončila za mrežami – a dokonca za zločin, ktorý ani nespáchala. Pomôcť jej dokážu len Dimitri a Adrian, keď
sa im podarí nájsť jediného žijúceho človeka, ktorý môže zabrániť jej odsúdeniu a prinútiť Morojov upriamiť pozornosť
na mladú kandidátku na kráľovnú: Vasilisu Dragomírovú. Rose a Lissa sa ocitli v problémoch a zrazu sú nútené spoliehať sa
na nepriateľov, lebo v priateľoch sa sklamali.
12,95 € | Máj | Preklad Gabriela Patkolová | 130 x 210 mm | cca 550 strán | tv | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1272-0
11,95
11
95 €
11,95
11
95 €
11,95
11
95 €
11,95
11
95 €
11,95
11
95 €
Cassandra Clare, Joshua Lewis
KÓDEX TIEŇOLOVCOV
Sarah J. Maas
TRÓN ZO SKLA
Od prvého vydania v 13. storočí je Kódex
najlepším priateľom každého mladého Tieňolovca. Či už potrebuje poradiť s démonským jazykom, alebo si pripomenúť, ako sa
správne drží stélé. V najnovšom 27. vydaní
Kódex opisuje všetky oblasti života nefilov:
dejiny aj zákony nášho sveta; návod ako
identifikovať jeho mnohých neľudských
obyvateľov; ktorým koncom stélé sa kreslí;
čo je pyxis; prečo nefili nepoužívajú strelné
zbrane; kde majú bosoráci ukryté svoje
značky a ako ich objaviť; odkiaľ sa berie
všetka
Všetky
š tk svätená
ät á voda.
d Vš
t starobylé drevoryty a stredoveké kresby
sme v najnovšom vydaní nahradili modernými ilustráciami, ktoré
oslovia a zaujmú aj najhipsterskejších mladých Tieňolovcov.
Najočakávanejšia epická fantasy sága
roka! V krajine bez akejkoľvek mágie, kde
vládne krutý kráľ, je na kráľovský dvor
povolaná najnebezpečnejšia nájomná vrahyňa. Prichádza, aby získala späť svoju slobodu, nie aby zabila kráľa. Ak v turnaji
porazí dvadsaťtri nájomných vrahov, zlodejov a žoldnierov, prepustia ju z väzenia
a po štvorročnej službe ako kráľova šampiónka získa späť svoju slobodu. Jej meno
je Celaena Sardothien. Korunný princ si
Celaenu na túto úlohu najal a je jej jediným
spojencom.
Kapitán
gardy je zas jej pravým ochrancom.
j
K itá kkráľovskej
áľ
V komnatách a chodbách zámku zo skla sa však schováva niečo oveľa
nebezpečnejšie...
12,95 € | August | Preklad Diana Ghaniová | 15+ | 145 x 230 mm |
cca 300 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1276-8
12,95 € | Jún | Preklad Elena Guričanová | 130 x 210 mm |
cca 400 strán | mv | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1295-9
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
14,95 €
14,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
11,95 €
11,95 €
12,95 €
24
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 24
5.3.2015 16:01
Zoe Sugg
GIRL ONLINE
YA BE LETRI A
Láska blogerská
Najznámejšia britská youtuberka Zoella prichádza s kožou na trh... teda knihou :) Jej prvotina je príbehom dospievania
a prvej veľkej lásky obyčajnej baby. Penny bloguje pod supertajným nickom GirlOnline o všetkom, čo ju trápi, o priateľstve, o chlapcoch, o škole, o svojej šialenej rodine, a dokonca aj o záchvatoch paniky. Keď sa Penny strápni na školskom predstavení a video zahltí Facebook aj YouTube, akoby zázrakom jej rodičia prijmú pracovnú ponuku, vďaka
ktorej strávia Vianoce v ďalekom New Yorku. Tam stretne Noaha. Penny sa zamiluje až po uši.
11,95 € | Jún | Preklad Dominika Weinstock | 130 x 210 mm | cca 350 strán | tv | slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1279-9
Jandy Nelson
NEBO NA DOSAH
Obálku pripravujeme
Alfie Deyes
THE POINTLESS BOOK
#TOTÁLNEODVECI
Sedemnásťročná Lennie je klarinetistka,
prezývajú ju John Lennon, je posadnutá
Búrlivými výšinamii a nedávno jej zomrela
sestra Bailey. Mala by smútiť, ona sa však
zamiluje. A rovno do dvoch chalanov naraz.
Aby toho nebolo málo, Lennie sa do života
pletie rodina: päťkrát rozvedený strýko
a babka, ktorá kreslí podivné zelené ženy
a pestuje afrodiziakálne ruže. Príbeh Lennie
je totálne šialený a neopakovateľný, plný
epických prešľapov a kolosálnych trapasov.
Povinná jazda pre každú fanúšičku Greenovej Aljaškyy a Chboského Charlieho!
11,95 € | Apríl | Preklad Jana Melcerová | 130 x 210 mm |
cca 300 strán | tv | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1269-0
Alfie Deyes je dvadsaťročný vloger z britského Brightonu. Preslávil sa svojím youtubovým kanálom PointlessBlog. Všetkým
svojim fanúšikom teraz prináša knihu The
Pointless Book – #totálneodveci, ktorá je
suprovým doplnkom k jeho vlogom a videám. Táto kniha ti nedá ani chvíľku pokoja. Pre každého Alfieho fanúšika a hocikoho so štipkou zmyslu pre humor je toto
povinné čítanie tejto jari! Pár minút s The
Pointless Book – #totálneodvecii a hneď máš
lepší deň, keď si v buse nakreslíš vlastnú
selfi
lfie, naučíš
číš sa upiecť
i ť koláč
k lá v pohári... no, totálne od veci kniha.
7,95 € | Jún | Preklad Erik Fazekaš | 136 x 210 mm |
192 strán | mv | slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1291-1
12,95 €
12,95 €
9,95 €
9,95 €
7,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
7,95 €
25
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 25
5.3.2015 16:02
LITE R AT Ú R A FA KT U
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
12,95 €
16,95 €
16,95 €
CZ 16,95 €
CZ 12,95 €
49,90 €
29,90 €
24,90 €
14,95 €
14,95 €
CZ 17,95 €
CZ 12,95 €
27,90 €
19,95 €
CZ 24,90 €
CZ 24,90 €
11,95 €
CZ 29,90 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
12,95 €
19,95 €
29,90 €
14,95 €
19,95 €
CZ 27,90 €
26
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 26
5.3.2015 16:03
LITE R AT Ú R A FA KT U
DOJÍMAVÝ ŽIVOTNÝ PRÍBEH
NA JUZNÁVANEJŠIEHO FYZIKA
SÚČASNOSTI STEPHENA
HAWKINGA OČARIL DIVÁKOV
NA CELOM SVETE. JEHO KNIHY SA
STALI BESTSELLERMI POPULÁRNONÁUČNEJ LITERATÚRY.
12,95
12
95 €
16,95 €
9,95 €
16,56 €
14,95 €
12,95 €
9,95 €
12,95 €
27
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 27
5.3.2015 16:04
LITE R AT Ú R A FA KT U
Guy Adams
SHERLOCK
Televízne prípady
Kniha pre fanúšikov úspešného seriálu BBC o Sherlockovi Holmesovi. Zápisky Johna Watsona o priebehu vyšetrovania jednotlivých prípadov obsahujú
fotografie z miesta činu, ale aj zo stola patológa. Čitateľ si môže podrobne prehliadnuť výstrižky z novín, policajné správy, cestovné lístky, útržky
e-mailových konverzácií, SMS a iné dôkazy. Zápisky sú okorenené vtipnými,
neľútostne ironickými komentármi Sherlocka Holmesa a následnými reakciami Johna Watsona. Publikácia ponúka tiež pohľad do zákulisia natáčania.
Z rozhovorov s tvorcami seriálu sa dozviete zaujímavé informácie od nápadu zasadiť dej do súčasnosti až po výber predstaviteľov hlavných hrdinov.
12,95 € | Apríl | Preklad Daniela Maričák | 157 x 215 mm | 160 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1339-0
Jason Bailey
WOODY ALLEN
Kompletný sprievodca filmami
Filmový režisér, herec, scenárista, spisovateľ a hudobník Woody Allen
je jedným z najvýznamnejších tvorcov svetovej kinematografie. Ako
scenárista a režisér má na konte takmer 50 filmov rôznych žánrov –
od grotesky a komédie až po drámu, sci-fi či muzikál. Filmový novinár Jason Bailey vo svojej monografii približuje všetky Allenove filmy,
od filmového debutu What´s Up, Tiger Lili?? a dnes už klasických komédií ako Zober prachy a zmiznii či Spáčč cez Akadémiou ocenené filmy ako
Annie Hallová či Hana a jej sestryy až po najnovšie klenoty ako Polnoc
v Parížii alebo Jasmínine slzy. Bailey skúma témy, zápletky, inšpirácie, ale
aj filozofiu a hudbu jednotlivých filmov. Kniha plná citácií, fotografií
a podrobností z natáčania poteší každého filmového fanúšika.
19,95 € | August | Preklad Janka Jurečková | 222 x 260 mm | 192 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1344-4
zmarná
marn
ná
Rozm
lléta
lé
-,ōÌ0(1=(/
14,95 €
11,95 €
CZ 29,90 €
9,95 €
CZ 19,95 €
19,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
12,95 €
CZ 11,95 €
28
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 28
5.3.2015 16:05
Anton Sládek
MEDZIČAS
FOTO G R A F I A
Miznúce miesta Bratislavy
Publikácia prináša pohľad na miesta Bratislavy, ktoré zmenou spoločenskej situácie stratili svoje poslanie alebo definitívne zmizli z tváre
mesta. V šesťnástich kapitolách si môžete pripomenúť miesta ako Bratislava Filiálka, Gumon, Cvernovka, Danubius Elektrik, štadión Slovan
a iné, ktoré už dnes neexistujú alebo sú v procese premeny. Na 120
fotografiách vyhotovených klasickou analógovou technikou čiernobielej fotografie dokumentuje autor stav v rokoch 2002 až 2014.
11,95 € | Apríl | 160 x 160 mm | 152 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-88805-15-1 |
Spoluvydavateľ - Vydavateľstvo O.K.O.
Ľubo Stacho
OBCHODNÁ
1984 – 2014
Unikátna fotokniha mapujúca 30 rokov politických, spoločenských
a vizuálnych zmien vo výkladoch na Obchodnej ulici v Bratislave. Ľubo
Stacho od roku 1984 nafotil vyše 5 000 záberov výkladov na Obchodnej. Viacvrstevnatosť projektu pripomenie ľuďom, ktorí to zažili, ako sa
naša spoločnosť vyvíjala, a mladšej generácii naopak umožňuje spoznať jej príbeh cez vizuálne atraktívne svedectvo.
V knihe sú texty približujúce Obchodnú ulicu a celý projekt z rôznych
pohľadov – historika a kurátora fotografie Aurela Hrabušického, kurátorky súčasného umenia Petry Hanákovej, historičky architektúry
Henriety Moravčíkovej a sociológa Miroslava Tížíka. Autorom grafického dizajnu knihy je Boris Meluš.
39,90 € | 270 x 215 mm | 400 strán | tv | slovenský a anglický jazyk | 978-80-88805-14-4 |
Spoluvydavateľ - Vydavateľstvo O.K.O.
49,90 €
29,90 €
69,00 €
29,90 €
14,95 €
29,90 €
24,90 €
CZ 49,90 €
39,90 €
24,90
29
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 29
5.3.2015 19:59
UMENIE
79,00 €
132,74 €
CZ 79,00 €
49,90 €
82,95 €
55,00 €
49,90 €
43,12 €
69,00 €
24,90 €
24,90 €
39,90 €
59,00 €
69,00 €
24,95 €
34,90 €
CZ 11,95 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
19,95€
16,95€
24,90 €
10,95 €
15,95€
12,95 €
11,95€
16,95€
12,95€
30
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 30
5.3.2015 16:07
John Finlay
UMENIE
PICASSŮV SVĚT
Ilustrovaný príbeh o živote a diele Pabla Picassa.
Obsahuje viac ako 40 dokumentov, ilustrácie a fotografie.
„Vďaka kritikom sa maliari dozvedajú, čo chceli
svojím dielom vyjadriť.“
Pablo Picasso
Pablo Picasso, jeden z najznámejších a najzaujímavejších
umelcov 20. storočia, ktorého diela nespadajú výlučne
do jediného výtvarného smeru. Vytvoril celý rad malieb,
kresieb, litografií i sochárskych a keramických artefaktov,
od malých drevených sošiek gitár až po rozmerné olejomaľby, ako sú Slečny z Avignonu či nezabudnuteľná pocta
občianskej vojne v Španielsku Guernica. Je považovaný
za zakladateľa kubizmu, prešiel však celým radom výtvarných štýlov, od klasického realizmu až po surrealizmus.
Búril sa proti zavedeným postupom a tvoril diela, ktoré divákov šokovali a provokovali. Pomocou originálnej
dokumentácie z Picassových archívov, jeho skíc, listov
a fotografií umožňuje táto kniha čitateľovi, aby sa zoznámil s udalosťami, ľuďmi a miestami, ktoré Pabla Picassa
ovplyvňovali a formovali.
29,90 € | August | Preklad Renáta Sobolevičová | 260 x 292 mm | 180 strán |
tv | český jazyk | 978-80-7391-222-2
CZ 199,00 €
CZ 24,90 €
69,00 €
CZ 119,00 €
CZ 39,90 €
CZ 79,00 €
CZ 12,95 €
CZ 14,95 €
CZ 12,95 €
CZ 12,95 €
31
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 31
5.3.2015 16:08
A RC H I TE KT Ú R A / H U D B A
29,90 €
29,90 €
14,95 €
12,95 €
CZ 14,95 €
CZ 27,90 €
CZ 29,90 €
CZ 24,90 €
CZ 27,90 €
16,95 €
CZ 29,90 €
CZ 16,95 €
CZ 27,90 €
CZ 27,90 €
7,95 €
69,00 €
49,90 €
49,90 €
24,90 €
82,95 €
39,90 €
24,90 €
24,90 €
24,90 €
19,90 €
CZ 79,00 €
CZ 79,00 €
CZ 89,00 €
CZ 17,92 €
9,95 €
32
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 32
5.3.2015 16:09
14,95€
CZ 29,90 €
CZ 19,95 €
CZ 24,90 €
12,95 €
39,90 €
34,90 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
34,90 €
CZ 34,90 €
CZ 26,90 €
11,95 €
12,95 €
CZ 49,90 €
24,90 €
24,95 €
29,90 €
29,90 €
CZ 19,95 €
CZ 19,95 €
14,95 €
14,95 €
CZ 64,99 €
CZ 39,90 €
CZ 19,95 €
CZ 29,90 €
CZ 19,95 €
CZ 29,90 €
CZ 9,95 €
24,90 €
24,90 €
14,95 €
CZ 19,95 €
CZ 19,95 €
CZ 19,95 €
CZ 34,90 €
CZ 46,44 €
CZ 29,90 €
19,95 €
O B R A ZOV É K N I H Y
34,90 €
33
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 33
5.3.2015 17:33
P R A KTI C K É K N I H Y
Alberto Douglas Scotti
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Sprievodca pútnika
Praktický vreckový sprievodca pre všetkých, ktorí sa pešo alebo na bicykli rozhodnú
absolvovať Svätojakubskú cestu – jeden z najobľúbenejších pútnických cieľov Európy. Príručka obsahuje užitočné informácie a adresy, skladacie mapy s prevýšeniami
a profilom terénu, zaujímavosti o historických a umeleckých pamätihodnostiach či
stručný španielsko-slovenský slovník. Súčasťou je aj zbierka pútnických modlitieb
a zápisník, kam si môžete poznamenať svoje myšlienky a skúsenosti z cesty.
12,95 € | Jún | Preklad Silvia Ruppeldtová | 90 x 140 mm | 236 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1325-3
Penny Sartori
POSOLSTVO ZÁŽITKOV NA PRAHU SMRTI
Penny Sartori, britská zdravotná sestra, ponúka v tejto knihe skúsenosti ľudí, ktorí
sa stretli so smrťou a vrátili sa späť. Počas dlhoročnej praxe na jednotke intenzívnej starostlivosti sa stala svedkyňou mnohých zápasov o ľudský život. Zaujalo
ju, že niektorí pacienti boli zrazu „iní“ a rozhodla sa zistiť, čo nezvyčajné sa s nimi
udialo. Zistila, že mali zážitok na prahu smrti. Pustila sa do rozsiahleho výskumu,
spovedala ľudí, skúmala prípadové štúdie, výsledky vedeckých výskumov aj neoficiálne materiály. V tejto knihe zhrnula, ako stretnutie so smrťou zmení človeku
život a aké posolstvo môžu mať tieto silné zážitky pre život nás všetkých.
11,95 € | Apríl | Preklad Marcela Valentovičová | 135 x 205 mm | cca 288 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1387-1
Péter Popper
CESTY SEBAPOZNANIA
Maďarský psychológ Péter Popper sa vo svojej najznámejšej knihe zamýšľa, či
sú východné náboženstvá a filozofie univerzálnou odpoveďou na duchovné
potreby nás, západných ľudí. Ponúka svoj príbeh hľadania samého seba. Absolvoval niekoľko pobytov v Indii a očarila ho východná filozofia, no po návrate
do Európy zistil, že pre nás západniarov je táto cesta predsa len trochu cudzia.
K civilizácii Východu pristupoval s pokorou, preto bol čoraz pevnejšie presvedčený, že kto nenájde svoju duchovnú cestu vo vlasti, ten ju bude darmo hľadať
v Himalájach či na brehu Gangy.
12,95 € | Marec | Preklad Peter Macsovszky | 125 x 180 mm | cca 224 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1399-4
12,95 €
12,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
7,95 €
34
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 34
5.3.2015 16:13
P R A KTI C K É K N I H Y
Ján Dubnička
VYTVORTE SI ŽIVOT,
PO AKOM TÚŽITE
„Nestačí snívať o šťastí a úspechu, dajte sa do práce a vybudujte si
život, po akom túžite, vybudujte si skutočne mimoriadny život.
Bude to náročné, ale stojí to zato.“
Ján Dubnička
Keď moderátor Ján Dubnička pred pár rokmi zistil, že nežije
život, po akom túži, rozhodol sa to zmeniť. Podarilo sa mu
to a dnes je šťastný a spokojný. Svoje skúsenosti sa rozhodol odovzdať ďalej, preto dnes pôsobí ako motivačný tréner. V tejto knihe ponúka jednoduché princípy, ktoré môžu
pomôcť aj vám. Z knihy sa dozviete, ako si vytvoriť plán
osobných cieľov, osvojiť návyky úspešných a šťastných ľudí,
vypestovať odvahu, sebavedomie a vytrvalosť. Pomôže pri
prekonávaní strachu a ujasnení toho, čo naozaj chcete a čo
vás v tom brzdí. Kniha je určená všetkým ľuďom, ktorí chcú
rásť nielen v osobnom, ale aj profesijnom živote.
Ján Dubnička (1976) je bývalý rozhlasový a televízny moderátor. Absolvoval štúdium
masmediálnej komunikácie na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Keď bol
malý, túžil byť operný spevák. Napokon ho zlákala práca moderátora, postupne pracoval vo všetkých troch celoštátnych televíziách. Pôsobil ako mediálny poradca ľudí
z oblasti politiky. Jeho ďalšie smerovanie však ovplyvnila motivačná literatúra a autori ako Rhonda Byrne, Jack Canfield či Brian Tracy. Od roku 2011 pôsobí ako profesionálny kouč, tréner a motivačný učiteľ pre firmy a jednotlivcov. Venuje sa osobnostnému rozvoju ľudí.
11,95 € | Apríl | 135 x 200 mm | 152 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1369-7
CZ 29,90 €
19,95 €
14,95 €
12,95 €
9,95 €
35
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 35
5.3.2015 16:13
P R A KTI C K É K N I H Y
Bernhard Roetzel
SPRIEVODCA ŠTÝLOM
MODERNÉHO MUŽA
Kolektív autorov
VŠETKY VLAJKY SVETA
Príručka do každej rodiny
Sprievodca predstavuje zásady štýlového obliekania pre mužov. Poskytuje nápady, rady a kombinácie oblečenia na rôzne príležitosti, od oblekov
na pracovné stretnutia cez slávnostné chvíle až po neformálne oblečenie
na voľný čas. Publikácia ponúka odpovede na otázky, ktoré kladú muži
o štýle, a preto je neoceniteľným spoločníkom pre všetkých, ktorým záleží
na ich vzhľade.
Základný sprievodca vlajkami všetkých krajín
sveta. Kniha je prehľadná a obsahuje aktuálne
informácie o viac ako 300 vlajkách štátov, regiónov a provincií. Podáva príbeh každej vlajky, vysvetľuje význam farieb, symbolov a insígnií. Zaujme každého člena rodiny, od malých zvedavcov
po dospelých zberateľov faktov.
12,95 € | Jún | Preklad Jana Brožíková | 125 x 217 mm |
320 strán | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1373-4
12,95 € | Máj | Preklad Jana Melcerová | 123 x 180 mm |
240 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1294-2
Kyra Sundance
101 PSÍCH TRIKOV
Vydanie pre deti
Autorka úspešnej knihy 101 psích trikov,
v ktorá si po vydaní získala tisícky fanúšikov, prichádza s vydaním tejto knihy pre deti. Mnohé hry a aktivity sú také jednoduché, že ich zvládnu
deti od piatich rokov. Tínedžeri zase ocenia pôsobivé triky, ktorými bude ich vycvičený pes
ohurovať okolie. Okrem základných povelov môžu malí cvičitelia psa naučiť chodiť po kladine, skákať cez prekážky, upratovať si hračky či hrať futbal.
9,92
9
92 €
9,95 € | Máj | Preklad Miriam Ghaniová a Katarína Bukovenová | 178 x 229 mm |
192 strán | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1372-7
29,90 €
7,95 €
16,95 €
19,95 €
19,95 €
12,95 €
14,95 €
12,95 €
9,92 €
14,95 €
CZ 29,90 €
19,95 €
9,95 €
9,92 €
9,95 €
9,95 €
9,92 €
12,95 €
9,92 €
12,95 €
12,95 €
36
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 36
5.3.2015 16:13
Kolektív autorov
ZÁPISNÍK SUPERMAMY
Minerály a drahé kamene nás fascinujú svojou energiou a krásou. Nosíme ich ako módne doplnky, slúžia ako talizmany. Ak však ich
silu a energiu správne nasmerujeme, dokážu
aj liečiť. Kniha Liečenie minerálmii poradí, ako
si vybrať vhodný minerál, ako ho očistiť, nabiť
či ako z neho pripraviť kryštálovú vodu. Obsahuje podrobný katalóg vyše 220 minerálov,
zoznam chorôb a stavov nepohody a tiež farebnú obrazovú prílohu.
Život je úžasný, občas však aj poriadne
hektický. Svoje o tom vie každá mama,
ktorá musí denne zvládať záplavu povinností. Pravdepodobne nie ste výnimkou,
ale vďaka tomuto štýlovému zápisníku
získate dokonalý prehľad o všetkých svojich povinnostiach v živote. Môžete si
doň zapísať telefónne čísla, nápady
na darčeky, dátumy narodenín, rodinných osláv a výročí, ale aj príjemné činnosti, ako sú návšteva u kaderníka, masáž či stretnutie s kamarátkami.
14,95 € | Marec | 123 x 215 mm | 248 strán + farebná obrazová príloha |
mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1371-0
9,95 € | Máj | Preklad Andrea Kellö Žačoková | 191 x 240 mm |
160 strán | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1389-5
Kate Haxell
ŠIJEME HRAČKY
Christine Haynes
SUKNE A ŠATY
Zvieratká, bábiky a maňušky z látky
Šitie pre začiatočníčky
Podľa návodov v knihe môžete
ušiť 20 krásnych hračiek pre deti
každého veku – plyšové zvieratká,
vtipné maňušky či vyšívané bábiky. Nepotrebujete žiadne špeciálne zručnosti, vystačíte si s látkami,
ihlou a niťou. Návody sú prehľadné a jednoduché. Kniha obsahuje
šablóny a návody na jednoduché
vyšívanie, našívanie aplikácií či
zdobenie korálikmi.
6,95 € | Jún | Preklad Zuzana Šeršeňová | 182 x 200 mm |
128 strán | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1324-6
CZ 12,95 €
CZ 16,95 €
12,95 €
CZ 17,92 €
P R A KTI C K É K N I H Y
Július Valiašek, Vladimíra Valiašeková
LIEČENIE MINERÁLMI
Koľkokrát ste si v obchode pomysleli, že tie šaty by boli úplne
dokonalé, keby boli o čosi dlhšie,
alebo keby tá sukňa bola z inej
látky? A nebolo by skvelé, keby
ste si ich jednoducho dokázali
ušiť samy? Mnohé ženy si túžia
ušiť vlastné šaty, ale zároveň
rýchlo zistia, že nájsť naozaj jednoduchý návod pre začiatočníčky je takmer nemožné. V tejto
knihe nájdete 16 ľahkých strihov
– od dlhých a hladkých sukní až
po jednoduché vcelku strihané
či zavinovacie
i
i ššaty. PPrii kkaždom
žd modeli
d je uvedený QR kód a webová
stránka, odkiaľ si môžete strih stiahnuť.
12,95 € | August | Preklad Katarína Škovierová | 190 x 246 mm |
144 strán | flexi | slovenský jazyk | 978-80-556-1337-6
CZ 16,95 €
CZ 14,95 €
12,95 €
12,95 €
CZ 29,90 €
11,95 €
CZ 27,90 €
CZ 12,95 €
37
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 37
5.3.2015 16:14
P R A KTI C K É K N I H Y
CZ 24,90 €
CZ 17,95 €
CZ 19,95 €
CZ 19,95 €
CZ 14,95 €
CZ 19,95 €
CZ 17,92 €
CZ 16,56 €
12,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
CZ 19,95 €
CZ 14,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
14,95 €
16,95 €
CZ 12,95 €
14,95 €
CZ 19,95 €
CZ 19,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
CZ 16,95 €
7,95 €
CZ 16,95 €
CZ 12,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
9,95 €
14,95 €
9,95 €
14,95 €
9,95 €
14,95 €
9,95 €
14,95 €
9,95 €
14,95 €
38
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 38
5.3.2015 16:14
P R A KTI C K É K N I H Y
Kolektív autorov
365 AKTIVÍT V PRÍRODE
Zábava na každý deň
Vezmite deti do prírody a objavujte jej zákutia každý deň s inou zábavnou aktivitou. Sledujte padajúce hviezdy,
postavte domček pre žaby, upražte si volské oko na slnku! S knihou 365 aktivít v prírode objavíte úžasné činnosti,
ktoré zabavia celú rodinu každý deň v roku. V tejto knihe si niečo pre seba nájde naozaj každý: od úplne jednoduchých pozorovaní až po náročnejšie, ale jednoduché stavby. K väčšine aktivít potrebujete len základne potreby,
ktoré nájdete v každej domácnosti. Všetky projekty sú doplnené zreteľnými postupovými fotografiami.
12,95 € | Marec | Preklad Zuzana Šeršeňová | 125 x 217 mm | 192 strán | fv | slovenský jazyk | 978-80-556-1268-3
Jenny Austin
KEDY TAM UŽ BUDEME?
„Kedy tam už budeme?“ je veta, ktorú dôverne poznajú všetci rodičia. S touto knihou sa však počas cestovania deti
nudiť nebudú. Obsahuje vyše 80 hier, ktoré možno ľubovoľne obmieňať. Kilometre budú vďaka nej ubiehať rýchlejšie nielen deťom, ale celej rodine. Postarajú sa o to hádanky, hlavolamy, vedomostné kvízy, aktivity na postreh
a predstavivosť či hry so slovami. Táto kniha je ideálny spoločník na cestovanie s deťmi.
12,95 € | Apríl | Preklad Jana Vlašičová | 153 x 216 mm | 160 strán | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1390-1
Kolektív autorov
FUTBAL
Základné zručnosti, techniky a triky na zlepšenie hry
Obrazová príručka o najobľúbenejšej hre na svete je určená hráčom všetkých vekových kategórií aj úrovní.
Začiatočníkom vysvetlí pravidlá a odporučí im vhodný výstroj. Skúsenejším hráčom poradí, ako si zlepšiť techniku, ale aj aké cviky zaradiť do prípravy na zvýšenie kondície. Kapitola nazvaná Tímová práca opisuje herné stratégie aj úlohu jednotlivých členov vo futbalovom klube – od hráčov až po manažment. Hlavný text ilustrujú obrázky a tipy z hernej praxe.
9,95 € | August | 125 x 217 mm | 176 strán | flexi | slovenský jazyk | 978-80-556-1317-8
14,95 €
14,95 €
7,95 €
7,95 €
16,95 €
CZ 19,95 €
9,95 €
16,95 €
16,95 €
11,95 €
7,95 €
CZ 7,95 €
CZ 14,95 €
12,95 €
6,95 €
39
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 39
5.3.2015 20:49
KU C H Á R SK E K N I H Y
19,95 €
9,95 €
9,95 €
CZ 14,95 €
CZ 19,95 €
12,95 €
14,95 €
6,95 €
8,95 €
9,95 €
9,95 €
6,95 €
8,95 €
8,95 €
8,95 €
9,95 €
9,95 €
12,95 €
8,95 €
24,90 €
14,95 €
6,95 €
14,95 €
12,95 €
19,95 €
19,95 €
19,95 €
8,95 €
DE, GB 9,95 €
19,95 €
14,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
19,95 €
9,95 €
CZ 29,90 €
CZ 29,90 €
CZ 29,90 €
CZ 24,90 €
40
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 40
5.3.2015 16:17
KU C H Á R SK E K N I H Y
Alžbeta Švorcová
SLADKÝ ŽIVOT BEZ LEPKU
Osvedčené recepty na domáce koláče,
torty, dezerty a slané pečivo
Je vám ľúto, že si nemôžete dopriať rôzne sladké dobroty,
ktoré s pôžitkom konzumujú vaši priatelia a známi? Táto kniha
vás naučí pripraviť si vlastné bezlepkové pečivo, ktoré bude
nielen krásne vyzerať, ale aj vynikajúco chutiť. Nájdete v nej
recepty na koláče z piškótového, krehkého i lístkového cesta,
ale aj na čajové a slané pečivo či na rôzne lahodné dezerty. Vaše bezlepkové pečivo získa uznanie aj u priateľov, ktorí
na klasické koláče nedajú dopustiť.
14,95 € | Máj | 200 x 260 mm | 184 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1327-7
Alžbeta Švorcová je event manažérka, ktorá od detstva pomáhala v rodinnej reštaurácii. Jej cukrárenský talent prešiel ťažkou skúškou, keď si ako celiatička uvedomila, že
bude musieť otestovať svoju kreativitu s bezlepkovou múkou. Pečenie je pre ňu naďalej vášňou a jej nenáročné recepty vám ukážu, že aj bezlepkový zákusok môže byť
gurmánskym zážitkom.
Sara Lewis
ŠALÁTOVÝ BAR
80 receptov pre milovníkov šalátov
Šaláty sú ideálne jedlo v akomkoľvek dennom čase. V tejto knihe nájdete recepty zohľadňujúce najnovšie
poznatky z oblasti zdravého stravovania. Recepty kombinujú rôzne chute a konzistencie: slaná feta sa
mieša s korenistou rukolou či horkastou čakankou; jemné listy zeleného šalátu kontrastujú s chrumkavým
zelerom, reďkovkou, semenami, jadierkami a orechmi. Vďaka nim si pripravíte jedlo pre zdravie, vitalitu
a krásu, dodáte svojmu telu vitamíny, minerály a iné antioxidanty a obľúbite si čerstvé sezónne potraviny.
9,95 € | Marec | Preklad Katarína Bukovenová a Miriam Chaniová | 203 x 255 mm | 176 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1374-1
19,95 €
16,95 €
19,95 €
CZ 19,95 €
19,95 €
CZ 14,95 €
41
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 41
5.3.2015 16:19
KU C H Á R SK E K N I H Y
Nicole Staabs
DETOX
Kolektív autorov
MÔJ DIÉTNY ZÁPISNÍK
Recepty a rady
Káva, stres a jedenie v zhone dávajú nášmu
metabolizmu v pracovných dňoch poriadne
zabrať. Dôsledkom je rýchla únava, strata
koncentrácie a pribúdajúce kilogramy. Riešenie je však na obzore. Detoxikačné recepty
z tejto kuchárskej knihy rozhýbu váš metabolizmus, pomôžu odstrániť z organizmu škodlivé a jedovaté látky a zároveň vás nepozorovane zbavia nadváhy.
Môj diétny zápisník je viac než len praktický denník – hoci rozhodne je aj to. Môžete si doň zapísať nielen svoj denný energetický príjem, ale aj
svoje pocity a myšlienky. Každá strana obsahuje
tip, ako si chudnutie uľahčiť. Pochádza od skutočných žien, ktoré vedia, že zázraky na počkanie neexistujú. Inšpirujte sa a zhadzujte prebytočné kilá s úsmevom! Vtipné
ilustrácie urobili z tohto zápisníka ten najzábavnejší denník na chudnutie.
11,95 € | Apríl | Preklad Katarína Bobríková | 170 x 235 mm | 144 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1338-3
7,95 € | Máj | Preklad Gabriela Patkolová | 170 x 230 mm | 160 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1368-0
Tori Haschka
PRYČ S CUKREM!
Chcete získať viac energie, zhodiť pár kíl – a udržať si to? Túžite po krajšej pleti? Prajete si, aby vaša strava bola nápaditejšia a nebola založená na pečive, zemiakoch, cestovinách a ryži? Austrálčanka Tori Haschka, autorka uznávaných
kníh o jedle a cestovaní aj jedného z najlepších kulinársko-cestovateľských blogov na svete, vám so svojimi sýtymi
a lahodnými receptami ukáže, ako na to. Inšpiráciu hľadala po celom svete a postupne sa zamilovala hlavne do semiačok a strukovín. Vďaka jej receptom a radám prestanete byť závislí od sacharidov chudobných na živiny. Čaká vás
povzbudenie a posilnenie na raňajky, ľahké dobroty na zajedanie na párty, iný pohľad na polievky, netradičné prílohy
a šaláty, letné chutné hody, hrejivé jesenné jedlá a božské dezerty.
19,95 € | August | Preklad Stanislava Moravcová | 201 x 253 mm | 176 strán | tv | český jazyk | 978-80-7391-995-5
14,95 €
CZ 29,90 €
CZ XXX €
9,95 €
CZ 29,91 €
CZ 14,95 €
12,95 €
11,95 €
16,95 €
CZ 13,24 €
12,95 €
14,95 €
CZ 12,95 €
CZ 12,95 €
CZ 11,95 €
CZ 19,95 €
11,95 €
16,56 €
42
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 42
5.3.2015 16:21
K N I H Y P RE D E TI
Gabriela Futová
Ilustrovala Marcela Kupčíková
NOTOTO A STRAŠIDELNÁ ŠKOLA
ELVÍRY MÚDREJ
„Ako prosím?“ Elvíra ku mne naklonila ľavé ucho, ktoré mi rovno
pred očami začalo rásť do obrovských rozmerov.
„Volám sa Nototo,“ povedal som nahlas.
„Tak Nototo,“ zopakovala Elvíra.
„Prezraď nám, Nototo. Ako si sa narodil ty?“
Chlapček pri písaní pritlačil pero viac, ako bolo
o
nutné. Pero urobilo machuľu a jeho mamka v tej
v teej
chvíli skríkla: „Nototo!“
A tak som tu.
V škriatkovskej škole učiteľky Elvíry Múdrej stretneme písmenkového škriatka Notota, Jajku, ktorá nájde aj ihlu v kope
sena, skackajúceho Hophopa a mnohých iných. Škriatkovia
sa na vlastnej koži učia, čo je ozajstná hrôza, ale aj ako nepodľahnúť svojmu strachu a zachrániť seba i druhých v akejkoľvek nebezpečnej situácii. Veď strach má naozaj veľké oči. A čo
je najdôležitejšie pre takého drobného škriatka? No predsa
vedieť sa čo najlepšie skryť. A nenechať sa zožrať mačkou.
9,95 € | Jún | 165 x 230 mm | 136 strán | tv |
slovenský jazyk | 6+ | 978-80-556-1349-9
43
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 43
5.3.2015 16:22
K N I H Y P RE D E TI
5,95 €
5,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
6,95 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
2,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
1,95 €
1,95 €
7,95 €
7,95 €
3,99 €
7,95 €
5,95 €
9,95 €
9,95 €
7,95 €
6,95 €
7,95 €
16,95 €
16,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
19,95 €
44
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 44
5.3.2015 16:22
K N I H Y P RE D E TI
Prerozprával Jiří Žaček
Ilustroval Adolf Born
EZOPOVE BÁJKY
O slávnom starogréckom bájkarovi Ezopovi, ktorý žil
v 6. storočí pred naším letopočtom, sa dodnes hovorí,
že to bol človek veľmi vzdelaný, vtipný, duchaplný, ale aj
ironický, a najmä rád pranieroval ľudské neduhy – chamtivosť, chvastúnstvo, závisť, lakomosť, zradu a podobne.
Ezop svoje bájky nikdy nenapísal, zato ich na častých
cestách po starovekom Grécku rád rozprával známym
i náhodným poslucháčom. Tí jeho bájky rozprávali ďalším
známym, a tak šírili jeho príbehy a slávu po celom vtedajšom svete.
9,95 € | Máj | Preklad Elena Slobodová | 200 x 260 mm | 96 strán | tv |
slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1319-2
16,95
16
95 €
19,95
19 95 €
16,95
16 95 €
kolektív autorov
KOĽKO JE HODÍN?
kolektív autorov
ORIGAMI
Nauč sa to za 60 minút
Ako skladať jednoduché papierové zvieratká
V bohato ilustrovanej knihe Koľko je hodín?? sa deti ľahko a rýchlo naučia určovať presný čas.
Hodiny s pohyblivými ručičkami
a užitočné záložky s názornými
príkladmi menia učenie na zábavu. Kniha je rozdelená na šesť
častí. Na zvládnutie každej stačí
len desať minút. Potrvá teda len
jednu hodinu a deti sa naučia
určiť, koľko je hodín, a navyše sa
pritom zahrajú a zabavia.
7,95 € | Apríl | Preklad Jana Vlašičová | 200 x 200 mm | 16 strán | tv |
slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1375-8
Táto kniha ponúka geniálne návody,
ako premeniť obyčajný štvorec papiera na umelecké dielo. Vďaka detailnému obrazovému postupu zvládne
skladanie každý. Vytvorte množstvo
zaujímavých zvieratiek, napríklad ušatú líšku, vznešenú labuť či hrôzostrašného tyranosaura. Uvidíte, že origami
je zábavné. Súčasťou knihy sú farebné
papiere na skladanie.
7,95 € | Marec | Preklad Erik Fazekaš | 216 x 278 mm | 96 strán + 24
farebnych listov na skladanie | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1362-8
45
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 45
5.3.2015 16:23
K N I H Y P RE D E TI
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
9,95 €
6,95 €
7,95 €
6,95 €
6,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
7,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
7,95 €
9,95 €
6,95 €
9,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
9,95 €
4,95 €
7,95 €
6,95 €
6,95 €
8,95 €
9,95 €
8,95 €
8,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
46
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 46
5.3.2015 16:24
K N I H Y P RE D E TI
Francesca Simon
GRÁZLIK GABO
A ŽRAVÁ ŽOFIA
Gabo dostal zaujímavú domácu úlohu – nakrútiť krátky film
o svojej rodine. Hurá! Konečne sa všetci dozvedia, s akými
kruťasmi žije. Navyše ho učiteľka poverila, aby sa cez prázdniny postaral o triedneho miláčika. Už len to Gabovi chýbalo.
Našťastie si je stopro istý, že mama zviera poženie kadeľahšie.
No tá s ním má celkom iný plán, z ktorého sa Gabovi postavia
vlasy dupkom. Najprv si však musí
poradiť s príšernou pestúnkou
Betou a potom to všetkým znovu
ukáže.
4,95 € | Máj | Preklad Darina Zaicová |
130 x 200 mm | cca 96 strán | mv |
slovenský jazyk | 6+ | 978-80-556-1366-6
4,95
4 95 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
47
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 47
5.3.2015 16:25
Ema
a ružová
Mária Lazárová
,
ya
K N I H Y P RE D E TI
ve l r b
ilustrácie
Andrea Tachezy
9,95 €
9,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
7,95 €
9,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
9,92 €
11,95 €
14,95 €
9,95 €
48
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 48
5.3.2015 16:27
K N I H Y P RE D E TI
Braňo Jobus
Ilustrovala Lea Točeková
PLAJKO
Vedeli ste, že existuje Ústav rozvoja a nahrávania snov? Stačí zavolať a objednať si, o čom by ste chceli snívať. A japonský prístroj
Načisto Harašimi vám pripraví sen podľa želania. No keď sa pracovníci ústavu dozvedia, že existuje spôsob, ako sa sny môžu stať
skutočnosťou, nedá im to spávať. Na Slovensko totiž prichádza
spoločnosť, ktorá navonok vyrába vankúšiky a textilné hračky, no
v skutočnosti vlastní Plajka. Handrovú bábiku, ktorej prítomnosť
spôsobí naplnenie akéhokoľvek sna. Aké to môže byť zábavné,
ale i nebezpečné, keď sa niektoré sny začnú naozaj plniť, to si
prečítajte v novej knihe Branislava Jobusa.
12,95 € | Jún | 165 x 230 mm | cca 176 strán | tv |
slovenský jazyk | 9+ | 978-80-556-1330-7
9,95 €
11,95 €
Braňo Jobus
Ilustrovala
Il
Ilu
lustr
strro
ova
vaallaa
Le
Lea
eaa T
To
očček
če
eková
kov
ová
ová
Točeková
Plajko
9,95 €
9,95 €
12,95 €
11,95 €
49
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 49
5.3.2015 20:30
K N I H Y P RE D E TI
7,95 €
7,95 €
7,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
5,95 €
5,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
12,95 €
12,95 €
14,95 €
6,95 €
6,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
11,95 €
14,95 €
7,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
6,95 €
7,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
14,95 €
4,95 €
5,95 €
4,95 €
5,95 €
50
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 50
5.3.2015 20:31
K N I H Y P RE D E TI
Pavel Šrut, Galina Miklínová
PÁROŽRÚTI
Možno sa aj vám včera alebo práve teraz stratila ponožka. Kto zato
môže? Párožrút! Záhadný tvor, ktorý žerie ponožky, ale vždy len jednu
z páru. Párožrútov žije na svete asi toľko, koľko je ľudí, takže celkom iste
býva nejaký aj u vás doma. Len dvom vyvoleným sa však podarilo párožrúta vidieť: profesorovi Kučeráčikovi a Egonovi Vavrincovi. A práve
vďaka nim prenikla do tajomného sveta ponožkožrútov autorská dvojica Pavel Šrut a Galina Miklínová a napísali napínavý a vtipný príbeh.
12,95 € | Apríl | Preklad Ján Litvák | 160 x 230 mm | 232 strán | tv |
slovenský jazyk | 8+ | 978-80-556-0993-5
Ali Sparkes
ŠPUMP
OTRAVNÉ MUCHY
Príbeh dvojčiat Jura a Dana i špeciálneho prípravku na urýchlenie medzidruhovej premeny ŠPUMP pokračuje, keď im zo záhradky zmizne
drahocenná vec. Ak chcú bratia zlodeja chytiť, musia sa zamaskovať.
Poruke majú šialenú vedkyňu. Suseda Saša Splašená nadšene súhlasí a nasprejuje ich svojím sérom. ŠPUMP sem, ŠPUMP tam – o chvíľu
majú chlapci krídla, ostrý zrak a akosi čudne ich priťahujú psie výkaly.
4,95 € | Marec | Preklad Jana Vlašičová | 130 x 200 mm | 112 strán | mv |
slovenský jazyk | 7+ | 978-80-556-0989-8
Ali Sparkes
ŠPUMP
KOBYLKY NA ÚTEKU
V tretej časti príbehov Jura a Dana na nich nebezpečenstvo číha vo
vreckách s obedom. Stačí jediný hlt špeciálneho prípravku ŠPUMP
a dvojčatám narastú zelené tykadlá, dlhé nohy a uši sa im premiestnia do predných končatín – úplne tak ako u kobyliek. Ale ich suseda
– bláznivá vedkyňa – by predsa niečo také nedopustila... Alebo áno?
Určite nie, keby len tušila, že sa v okolí pohybuje obrovský požierač
kobyliek...
4,95
4
95 €
4,95 € | Jún | Preklad Jana Vlašičová | 130 x 200 mm | 112 strán | mv |
slovenský jazyk | 7+ | 978-80-556-0985-0
Steven Butler
Postrach Denis
BITKA V ŽÚRKOVE
Druhá časť príbehov nášho starého známeho pokračuje napínavými
a vtipnými denníkovými zápiskami. Postrach Denis sa dozvedel tú najhoršiu správu na svete! Ten nudný starosta prihlásil Žúrkovo do kvetinovej súťaže o titul Panstva prekrásnych púčikov. So svojím verným
psom Tesákom musí teraz Denis vymyslieť geniálny núdzový plán
na záchranu mestečka.
7,95
7
95 €
7,95 € | Jún | Preklad Michal Jedinák | 130 x 200 mm | 132 strán | mv |
slovenský jazyk | 7+ | 978-80-556-0986-7
51
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 51
5.3.2015 20:32
Guy Bass
Princ Žabiak
K N I H Y P RE D E TI
PRINC ŽABIAK A KONIEC SVETA
Nová séria od autora známeho Zošidla sa začína príbehom Princa Žabiaka, ktorý žije sám s pestúnkou na ostrove ďaleko od všetkého. Je presvedčený, že sa
narodil ako princ. Jedného dňa sa vyberie na dobrodružnú púť na koniec sveta,
aby tam ako právoplatný vládca nastúpil na trón. Do cesty sa mu však stavia
jedna prekážka za druhou. Navyše ho napadne armáda po zuby ozbrojených
mimozemšťanov, čo sa naňho podozrivo ponášajú. Aká kráľovská krv mu to
vlastne koluje v žilách? Rozhodne sa princ Žabiak zničiť a ovládnuť svet alebo
ho zachrániť?
9,95 € | Jún | Preklad Katarína Karovičová-Rybková | 130 x 195 mm | cca 200 strán | tv |
slovenský jazyk | 8+ | 978-80-556-1367-3
Jonathan Stroud
Dugald A. Steer
Lockwood a spol.
Drakológia
ŠEPKAJÚCA LEBKA
DRAČÍ DENNÍK
Druhá kniha zo série Lockwood a spol., patrí medzi
to najlepšie a najstrašidelnejšie čítanie pre deti!
Ubehlo šesť mesiacov
od úspešného vyriešenia
prípadu
vreštiaceho
schodiska, no agentúra
12 95 €
12,95
stále balansuje na pokraji
bankrotu. Na obzore je
však nový prípad: Pán Saunders si najme
agentúru, aby preverila hrob tajomného viktoriánskeho
iá k h lekára,
l ká kktorýý sa vraj pokúšal rozprávať s mŕtvymi. Všetko by
prebehlo hladko, nebyť Georgeovej zvedavosti... a tak z rakvy unikne
nebezpečný duch.
Dvojica mladých drakológov sa vydáva na svoju
ďalšiu misiu, na ktorej
bude musieť rozlúsknuť
prastarý dračí kód. Daniel
a Beatrice zachránili Dračie oko, ale teraz všetku
svoju pozornosť venujú
7 95 €
7,95
dračiemu vajcu, z ktorého by sa mal čochvíľa vyliahnuť drak. No len čo sa na škrupinke zjavia prvé praskliny, ich mentora Ernesta
Draka
D
k povolajú
l jú d
do IIndie.
di D
Daniel a Beatrice sa zatiaľ vydávajú po stope
prastarého Dračieho denníka. Dostali totiž tip, že práve v ňom sa skrýva tajomstvo lieku na dračiu chorobu.
12,95 € | Máj | Preklad Michal Jedinák | 130 x 210 mm | cca 376 strán |
tv | slovenský jazyk | 10+ | 978-80-556-0984-3
9,95 € | August | Preklad Patrick Frank | 125 x 190 cm | 296 strán |
tv | slovenský jazyk | 8+ | 978-80-556-1286-7
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
9,95 €
7,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
7,95 €
7,95 €
52
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 52
5.3.2015 20:33
K N I H Y P RE D E TI
Daniella Ferková
TANEC PRE LUCIU
Tanec pre Luciu je románovým debutom šestnásťročnej Danielly Ferkovej, ktorá
so svojimi poviedkami vyhrala niekoľko literárnych súťaží, vrátane celoslovenskej Mladej slovenskej poviedky. Šestnásťročná Lucia sa vracia na Slovensko.
Späť do rodných Košíc, ktoré opustila pred ôsmimi rokmi. Francúzske Orléans je
už len boľavou spomienkou na otca a jeho náhlu smrť. Ani sľubná tanečná budúcnosť ju tam nedokáže udržať. A tak zavesí tanec na klinec, pretrhne všetky
väzby s francúzskymi kamarátmi a vráti sa na Slovensko. Matke je však na príťaž
a v škole vôbec nezapadne. Po mesiacoch akoby vo vzduchoprázdne si pomaly
nachádza cestu späť k tancu. Znovu objavuje nielen radosť z pohybu a hudby,
ale stretáva aj prvú lásku. Luciu však v snoch trápi minulosť.
11,95 € | Jún | 130 x 210 mm | cca 300 strán | tvp | slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1270-6
Annabel Pitcher
KEČUPOVÉ OBLAKY
Wendy Mass
ZAKLIATE JEDENÁSTE NARODENINY
Zoe má netradičného priateľa – pána Harrisa v cele smrti v texaskej väznici. Zoe ale
potrebuje niekomu vyrozprávať svoj príbeh. O tom, ako sa zaľúbila do dvoch chalanov, oboch zradila a ako má na svedomí
smrť jedného z nich. Zoe sa uprostred noci
vykráda do kôlne, kde si vylieva svoje zlomené srdce na stránky papiera. Píše pánovi
Harrisovi listy o tom, čo sa stalo od momentu, keď sa zaľúbila, až po smrť, ktorú vraj
spôsobila. Dlhé mesiace mlčala, všetko sa
jej akosi prepieklo. Jej život je v troskách.
Dúfa,
Dúf že
ž keď
k ď to
t niekomu
i k
vyrozpráva, konečne sa jej uľaví.
Amanda sa už neuveriteľne teší na svoje
jedenáste narodeniny, lebo to bude všetko inak. Byť jedenásťročná je predsa o toľko lepšie ako desaťročná! Ale celý deň je
od začiatku jedna veľká a nekončiaca katastrofa. Najhoršie na tom je, že sa pohádala s najlepším kamarátom Leom, ktorý
má narodeniny v ten istý deň a doteraz ich
oslavovali vždy spolu. Keď si večer líha
spať, je šťastná, že má tento otrasný deň
konečne za sebou. Alebo sa mýli?
Na druhý deň sa totiž narodeniny znova
zopakujú,
k jú a potom znova, a znova, a znova… Čo sa to deje? A ako sa
z toho vymotať?
9,95 € | August | Preklad Soňa Greer | 130 x 210 mm | cca 300 strán |
mv | slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1278-2
7,95 € | Máj | Preklad Zuzana Kamenská | 135 x 185 mm | 240 strán |
mv | slovenský jazyk | 10+ | 978-80-556-1271-3
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
7,95 €
11,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
53
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 53
5.3.2015 20:34
Eoin Colfer
P. A. S. C. A.
K N I H Y P RE D E TI
KATOVA REVOLÚCIA
11 95 €
11,95
Eoin Colfer, autor Artemisa Fowla, prichádza s druhým pokračovaním jedinečnej série o programe P. A. S. C. A. (Premiestňovanie Anonymných Svedkov Chránených Agentúrou). Sedemnásťročná agentka Chevie Savanová sa vracia do súčasnosti po časopriestorovom výlete do viktoriánskej éry. V súčasnej Európe je však všetko inak. Pri moci je militantné fašistické hnutie, ktoré
drží obyvateľov starého kontinentu v šachu vyhrážkami a hrôzovládou. Za obeť im padol aj vynálezca časostroja profesor Smart a Chevie opäť hľadá útočisko v minulosti. Zmena však zasiahla
aj minulosť, kde Rileyho prenasledujú futuristickí vojaci. Chevie a Riley si ako jediní pamätajú,
ako by minulosť, prítomnosť a budúcnosť mali vyzerať, a je len na nich, aby zastavili plukovníka
Boxa, ktorý chce zničiť svet.
11,95 € | Jún | Preklad Dominika Weinstock | 130 x 210 mm | cca 350 strán | tv |
slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1030-6
David Walliams
HNUSNÁ TETA BERTA
9 95 €
9,95
Ďalšia kniha legendárneho komika a autora tých najvtipnejších detských kníh Davida
Walliamsa je príbehom malej Stely. Jedného dňa sa zobudí a zistí, že prišla o rodičov a jej
teta Berta ju chce pripraviť o celý majetok. Rozhodne sa bojovať. Nemá to ľahké – jej
protivníkom nie je len teta, ale aj jej sova Wagner. Nájde sa však ktosi, kto jej pomôže. Duch
malého kominárika Sadzu je pre Stelu pripravený urobiť čokoľvek. A nájde sa aj ďalší oddaný
pomocník... Podarí sa im ubrániť Stelin rodinný majetok pred tetuškou, ktorá sa nedá nazvať
inak ako hnusná?
11,95 € | Jún | Preklad Michaela Hajduková | 125 x 190 mm | cca 400 strán | tv |
slovenský jazyk | 9+ | 978-80-556-1336-9
9,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
7,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
7,95 € mv
9,95 €
54
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 54
5.3.2015 20:35
K N I H Y P RE D E TI
Jody Revenson
HARRY POTTER
TVORY A NETVORY
Dementori,
D
De
eme
ment
ntto
n
orri,i d
domáci
om
omác
mác
áci šk
šškriatkoriat
ri
atko
at
ko
ovia,
vvi
ia,
a vodní
vodní
odníí ľudia
ľud
udia
ia a draci
dra
raci
c z ceci
cee
lého
lé
ého
ho sveta...
sveta
veeta
t .... to
to je
je len
leen niekoľko
niek
ni
ekoľ
oľko
ko
o
úchvatných
úc
ú
chvvat
atných
nýých
ch zvierat
z vier
viierat
errat či
či rastlín,
rast
ra
stlíln,
st
n
čo
oo
obývajú
býva
bý
býva
vajú
jú ččarovný
arrov
ovný
nýý ssvet,
vet,t, kktorý
ve
torý
to
rýý
vytvorila
vy
ytvvo
orrili a J.
J KK.. Ro
R
Rowlingová.
owl
wllin
w
lin
ingo
g vá
go
vá.. KKn
Kninii
ha H
Ha
Harry
arrry Po
Pott
Potter:
ttter
e : Tv
Tvor
Tvory
orry a ne
n
neetvory
tvor
tv
vor
oryy je venovaná
ven
nov
o an
anáá pr
práve
ráv
á e im
im.
m.
34,90
CZ 3
34,
34
4
4,90
0€
Ponúka
Ponú
Po
nú
úka
ka zzasvätené
asvä
as
vääte
tenéé iinformácie
nffor
o má
máci
ce
o tom,
to
om
m,, ako
ako
o všetky
vše
šetk
tkyy tvory
tvor
tv
ory a netvory
ory
netv
ne
tvo
tv
ory preniesli
ory
pren
pr
eniie
iesl
s i filmári
fiilm
l ár
árii
zo
o sstránok
trrán
trán
ánokk kkníh
ánok
níh
ní
h naa ffilmové
ili mo
ovvéé p
plátno.
látn
lá
tno.
o. D
Detailné
etaiiln
et
lnéé pr
p
profily
ofilly
of
jjednotlivých
je
dn
nottliivý
vých
c postáv
ch
pos
o tá
távv dopĺňajú
dopĺ
do
p ňa
pĺ
ňajú
jú
ú doteraz
dotter
eraazz nezverejnené
nezz veere
r jn
nen
né
výtvarné
vý
ýtvar
tvvaarrné
né n
návrhy,
ávrh
áv
rhy,
rh
y, ffotografie
ottog
o
otog
ogra
rafifife zo zzákulisia
áku
ák
ullisia
isiaa n
natáčania
attááččan
atáč
nia ffiliillmov a mn
mo
mov
mnohé
noh
ohéé ta
tajn
tajné
jn
né info
in
informácie
nfo
form
rmác
ácie
iee z aarchívov
rchí
rc
h vo
hí
vovv fiffilmových
ilm
lmov
ovvýc
ých
h
šštúdií
št
túd
údiíiíí W
úd
Warner
arrne
nerr Br
Bros
Bros.
os.. Sú
Súča
Súčasťou
časť
sťou
ou kknihy
nihy
ni
hyy jjee pl
plag
plagát
agát
át sso
o vš
všet
všetetkými
ký
ými
m ttvormi
v rm
vo
mi a ne
n
netvormi.
tvor
tv
ormi
or
m.
mi
29,90
29
29,
90 € | Jú
90
JJún
ún | Pre
Preklad
eklaad Erik
Erik
ik Fazekaš
Fazek
Fa
zekkaš | 235
ze
235
5 x 280
280
0 mm
m | 208
208
0 strán
strán | ttvv |
sslovenský
slo
vven
enský
e
ký ja
jazyk
z k|9
zyk
978
978-80-556-1360-4
7 -80
80-55
80
-55
556-1
556-1
6-1360
360
360-4
6 4
60
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
55
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 55
5.3.2015 20:35
K N I H Y P RE D E TI
16,95 €
12,95 €
16,95 €
16,95 €
16,95 €
9,95 €
5,95 €
5,95 €
12,95 €
12,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
12,95 €
9,95 €
24,90 €
12,95 €
12,95 €
8,95 €
8,95 €
12,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
9,95 €
9,92 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
22,90 €
12,95 €
9,95 €
14,95 €
56
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 56
5.3.2015 20:36
4,95 €
4,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
4,95 €
4,95 €
5,95 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
5,95 €
4,95 €
4,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
7,95 €
5,95 €
7,95 €
7,95 €
K N I H Y P RE D E TI
5,95 €
57
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 57
5.3.2015 16:36
DA RČ E KOV É K N I H Y
Helen
He
elleen Ex
Exley
xle
leyy
O SEXE S HUMOROM
Zbierka
Zbierk
Zbi
Zb
erka tých
tých
ý najšťavnatejších
najšťavn
avnate
atejší
jší
š ch vti
vtipo
vtipov
pov
pre vš
všetk
etkých
ý , ktorí
ých
k ich
ch majú radi, dopl
op
pl-všetkých,
doplnen
enáá sskvelými
kve
velým
mi bezočivými
mi ilustráciaililust
u rácianená
mi Bil
Billa
la SSto
Stotta.
otta
tta.
6,95 € | Júl | Preklad Mária Štefánková |
105 x 148 mm | 64 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1347-5
4,95
EUR
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
4,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
9,92 €
9,92 €
9,92 €
9,92 €
9,92 €
9,92 €
58
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 58
5.3.2015 16:38
DA RČ E KOV É K N I H Y
Helen
He
elleeenn Ex
Exley
xle
ley
MALÁ KNIŽKA VEĽKÝCH NÁDEJÍ
Helen
He
H
eele
lenn Ex
le
Exle
Exley
leyy
NAJKRAJŠIE MYŠLIENKY NA CELOM SVETE
Optimist
Optimistická
stická da
darče
darčeková
čeekov
kováá kknižka
ko
niž
nižka
ižka
k o rad
rradosados
ado
dosti z každého
každ
dého
é dňa
d a a o viere,
dň
vvie
ieere,
re že
že všetko
všetk
vš
etko
etk
tko sa
sa
obráti
obr
á na d
obré
bré. 112
112
12 citátov
citáto
cit
át v dodá
dodá
dobré.
do vášho živ
života
vota po
pozitívnu
ozitívn
zittívn
ívnu
u
energiu, silu a nádej.
TToto
Tot
To
o o je
ot
j darč
darček
arčček
ek pre
p šť
šťast
šťastie,
astie,
ie, pr
pree rado
rradosť
a sť zo
žživ
ži
vota
ota.. SSvieži,
vieži, plný
vi
plný nadšenia z maličkosživota.
tí,í kt
tí
toré
oré nám
náám p
rin
ináša
áša každý
každý
dý deň.
deň.
ň
ktoré
prináša
6,95
6
,95 € | Apr
Ap
Apríl
íl | Preklad
d Mária
M
Štefánková
Štef
efánk
ánková
ová |
37 x 5
52
2 mm
m | 24
240
40 strá
sstrán
trán
n | tv |
sloven
slovenský
enský jazykk | 9
978-80-556-1357-4
78-80-556-1357-4
6,95 € | Apríl | Prekla
Preklad
ad Silv
SSilvia
ilvia
ia Sem
SSemaková
akováá |
37 x 52 mm | 240 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1356-7
978-80-556-1356
356-7
7
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
4,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
6,95 €
4,95 €
6,95 €
59
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 59
5.3.2015 16:39
D O P LN KOV Ý TOVA R
DARČEKOVÝ
A DOPLNKOVÝ TOVAR
Vydavateľstvo SLOVART sa okrem vydávania kníh zaoberá aj distribúciou doplnkového
kníhkupeckého tovaru. V našej ponuke nájdete najkrajšie diáre, zápisníky, nástenné
a stolové kalendáre, posterbooky a reprodukcie, ale aj pohľadnice či sviečky.
Ak hľadáte vhodný darček, z našej širokej ponuky si určite vyberiete.
KALENDÁRE A ZÁPISNÍKY PAPERBLANKS
Firma Paperblanks vyrába jedinečné
zápisníky a kalendáre už viac ako 20 rokov.
Pri tvorbe svojich produktov venuje
pozornosť každému detailu – knižnej väzbe,
výberu papiera, dizajnu a ochrane životného
prostredia.
Do sortimentu Paperblanks patria nielen
zápisníky rôznych formátov, ale aj ozdobné
škatuľky, elegantné tašky na dokumenty,
knihy pre hostí a adresáre.
Veľký stojan, asi 35,5 cm2
výška cca 1,7 m
Stojan má dve rôzne otočné základne
s kolieskami (v bukovohnedej alebo čiernej
farbe), na ktoré sa dá pripevniť 6 alebo
7 políc. Do zostavy so siedmimi poličkami
sa zmestí asi 292 zápisníkov.
Malý stojan na stôl, asi 23 cm2
výška cca 90 cm
Vhodný do úzkych priestorov, otočný
podstavec, 4 police, do stojanu sa zmestí asi
90 zápisníkov.
Veľký stojan na stôl, asi 35,5 cm2
výška cca 1,2 m
Otočný stojan umožňuje prezrieť si tovar
zo všetkých strán. Stojan môže mať tri alebo
štyri police, do modelu so štyrmi policami
sa zmestí asi 160 zápisníkov.
Poličkový stojan na stôl
(2 druhy)
d h )
Dvoj- alebo trojradový stojan na stôl je
vhodný na prezentáciu noviniek alebo
špeciálnych edícií. Podľa modelu sa
do stojanu zmestí 30 až 60 zápisníkov.
SVIEČKY ALUSI
Sviečky Alusi menia dávnu tradíciu
výroby sviečok na umenie. Sú to diela
inšpirované prírodou, moderným
umením a architektúrou. Horia viacerými
plameňmi. Súčasťou kolekcie je osem
modelov rôznych tvarov čiernej,
červenej alebo bielej farby. Sviečka
začína horieť jedným plameňom,
topením vosku však získa nový tvar
a horí dvoma, alebo dokonca tromi
plamienkami.
Sviečky vyrobili inovatívnymi
technológiami z kvalitného materiálu
v Kanade, dizajn navrhli umelci
v Nemecku. Sviečky Alusi sú šetrné
k životnému prostrediu – sú biologicky
rozložiteľné a vyrábajú sa z vosku
potravinárskej kvality. Knôty neobsahujú
olovo ani zinok. Každá sviečka je
zabalená v praktickom a štýlovom obale,
ktorý ju chráni pred poškodením. KKaždé
aždé
balenie obsahuje nehorľavú podložku
podlo
ožku
pod sviečku.
Malý stojan, asi 25,5 cm2
výška: 97 cm
Vhodný do malých priestorov. Stojan
na točni s tromi policami s reklamn
ným
reklamným
nadstavcom. Do každej poličky sa
zmestia buď dve malé a jedna veľk
ká,
veľká,
alebo jedna malá a dve veľké svieč
čky.
sviečky.
Do modelu na obrázku sa zmestí 16 až
22 sviečok.
Veľký stojan, asi 39 cm2
výška: 180,5 cm
Stojan na točni na kolieskach
s reklamným nadstavcom. Stojan m
máá
šesť políc, v ktorých sa dá vystaviť
približne 96 sviečok Alusi.
d
m
Viac o doplnkovom a darčekovom tovare z Vydavateľstva
Vydavateľľstva SLOVART
sa dozviete na www.slovart.sk. Objednávky: [email protected]
[email protected]
60
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 60
5.3.2015 16:39
D O P LN KOV Ý TOVA R
10 NA JOBĽÚBENEJŠÍCH
KNÍH V ANGLIČTINE
Vydavateľstvo SLOVART je najväčším distribútorom cudzojazyčnej literatúry na Slovensku.
Prinášame vám ukážku našich naj titulov z bohatej ponuky beletrie,
kuchárskych kníh, ako aj kníh pre deti a mladých.
Jennifer Niven
ALL THE BRIGHT
PLACES
10,50 €
8,50 €
12,95 €
Gillian Flynn
GONE GIRL
Radostná, no zároveň
bolestivá love story o dievčati,
ktoré sa učí žiť od chlapca,
ktorý chce zomrieť. Kniha sa
čoskoro dočká filmového
spracovania v hlavnej úlohe
s Elle Fanning.
Megaúspešný literárny štart
mladej britskej vlogerky Zoelly
o slastiach a strastiach
dospievania a láske v dnešnom
digitalizovanom svete mladých.
Kniha Girl Online sa stala
najpredávanejším debutom
všetkých čias.
8,50 €
Jo Nesbø
THE SON
Elektrizujúci príbeh o odplate
od najúspešnejšieho
súčasného autora kriminálok,
odhaľuje špinavé pozadie
Osla plné korupcie a násilia.
Nathan Filer
THE SHOCK
OF THE FALL
Odvážny a neobyčajný
portrét človeka
trpiaceho duševnou
poruchou. Kniha získala
prestížnu cenu
anglickej a írskej
literatúry Costa Book
za rok 2013.
10,50 €
Haruki
Murakami
THE STRANGE
LIBRARY
Jandy Nelson
THE SKY IS
EVERYWHERE
9,50 €
Každý príbeh má dve strany. Majstrovsky
napísaný triler americkej spisovateľky Gillian
Flynn, bývalej novinárky z Entertainment
Weekly, ktorý sa zároveň stal predlohou
k rovnomennému filmu s Benom Affleckom
v hlavnej úlohe.
Zoe Sugg
GIRL ONLINE
Pre fanúšikov Johna
Greena, Davida
Levithana a Rainbow
Rowell. Krásny, vtipný
a vrúcny príbeh o láske
a odpúšťaní.
Medzinárodne uznávaný autor
Haruki Murakami prichádza
s nádherne ilustrovanou
poviedkou o chlapcovi
uväznenom v knižnici plnej
nočných môr.
12,95 €
34,50 €
27,95 €
Jamie Oliver
JAMIES´S COMFORT
FOOD
Nová Jamieho kniha je oslavou
dobrého jedla, ktoré si nedokážeme odoprieť a ktoré nás dostane
do dobrej nálady.
Vivian Maier
STREET PHOTOGRAPHER
V pouličnom fotografovi sa musí skĺbiť niekoľko talentov – oko pre detail, svetlo a kompozíciu, cit na načasovanie a túžba fotiť. Vivian Maier zachytila týmto neopakovateľným
spôsobom rôzne oblasti mestského života
povojnovej zlatej éry v Amerike.
George
R. R. Martinn
THE WORLD OF
ICE AND FIRE
35,00 €
The Untold History of
Westeros and the Game of Thrones
Ilustrovaný sprievodca najepickejším
fantazijným svetom súčasnosti. Kniha
odkrýva nevypovedanú históriu
Západozemia a Siedmich kráľovstiev.
61
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 61
5.3.2015 16:39
E X K LU ZÍ V N E K N I H Y
EXKLUZÍVNE EDÍCIE
Z VYDAVATEĽSTVA TASCHEN
Reuel Golden
NATIONAL
GEOGRAPHIC
Okolo sveta za 125 rokov
Publikácia National Geographic. Around the
World in 125 Years obsahuje 1 468 fotografií
v troch zväzkoch. Dokumentuje cestu naprieč
kontinentmi, ktorá sa začína v Amerike a Antarktíde (prvý diel), pokačuje cez Atlantický oceán do Európy a Afriky (druhý diel) a nakoniec
cez Indický oceán do Ázie a Oceánie (tretí diel).
Knihy obsahujú diela fotografov Stevea McCurryho, Fransa Lantinga, Georgea Rodgera, Jamesa Nachtweya, ako aj iných reportérov National
Geographic. Celosvetovo je edícia limitovaná
na 125 000 kusov.
420 € | tv | 3 zväzky v škatuli | 280 x 390 mm | 1 404 strán | anglický jazyk
62
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 62
5.3.2015 16:39
E X K LU ZÍ V N E K N I H Y
Reuel Golden
THE ROLLING STONES
Autorizovaná ilustrovaná história najznámejšej rokenrolovej kapely všetkých čias Rolling Stones
predstavuje jej členov Micka, Keitha, Charlieho
a Ronnieho vo svojej kontinuálnej 50-ročnej kariére,
ktorí predefinovali hudbu 50. a 60. rokov a vydláždili tak cestu rocku ako ho poznáme dnes. Svojím
búrlivým životným štýlom nám ukázali, ako má rocková kapela vyzerať a ako sa má správať. Publikácia
The Rolling Stones predstavuje na viac ako 500 stranách mnoho doteraz nepublikovných fotografií
a ilustrácií tejto skvelej kapely. Predslov ku knihe
napísal bývalý americký prezident Bill Clinton.
140 EUR | 330 x 330 mm | 522 strán | tv | anglický jazyk
63
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 63
5.3.2015 16:40
REGISTER
RE G ISTE R
Abecedný zoznam knižných noviniek.
101 psích trikov
365 aktivít v prírode
Adaptácia
Advokát zo zadného sedadla
Anjeli z Los Angeles
Básnik smrti
Billie
Bitka v Žúrkove
Cesty sebapoznania
Čierna a strieborná
Dávne hriechy
Denník Anny Frankovej,
Detox
Divergencia – Rezistencia
– Experiment
Dlhé tiene Karibiku
Dom nenaplnených lások
Dračí denník
Echo Park
Ezopove bájky
Futbal
Girl Online
Grázlik Gabo a Žravá Žofi
Žofiaa
Harry Potter. Tvory a netvory
Hlava v oblakoch
Hnusná teta Berta
Izba v plameňoch
Jar, leto, jeseň, Agáta
Katova revolúcia
Kečupové oblaky
Kedy tam už budeme?
Kobylky na úteku
Kódex Tieňolovcov
Koľko je hodín?
Krvná pomsta
Kufrové tango
Liečenie minerálmi
Malá knižka veľkých nádejí
Medzičas
Môj diétny zápisník
Najkrajšie myšlienky
na celom svete
Nebo na dosah
Nototo a strašidelná
škola Elvíry Múdrej
Kyra Sundance
Kolektív autorov
Miroslava Varáčková
Michael Connelly
Marian Keyes
Michael Connelly
Anna Gavalda
Steven Butler
Péter Popper
Paolo Giordano
Viliam Šimunek
O. H. Frank, M. Pressler
Nicole Staabs
36
39
23
10
18
10
18
51
34
15
9
21
42
Veronica Roth
Marko Thelen
Cristina López Barrio
Dugald A. Steer
Michael Connelly
Jiří Žaček, Adolf Born
Kolektív autorov
Zoe Sugg
Francesca Simon
Jody Revenson
David Foenkinos
David Walliams
Michael Connelly
Silvia Bystričanová
Eoin Colfer
Annabel Pitcher
Jenny Austin
Ali Sparkes
C. Clare, J. Lewis
kolektív autorov
Michael Connelly
Michael Connelly
J. Valiašek, V. Valiašeková
Helen Exley
Anton Sládek
Kolektív autorov
23
9
19
52
10
45
39
25
47
55
19
54
11
5
54
53
39
51
24
45
10
10
37
59
29
42
Helen Exley
Jandy Nelson
59
25
Gabriela Futová
43
O sexe s humorom
Obchodná. 1984 – 2014
Origami
Osem mesiacov pred tým
Ostreľovač
Otravné muchy
Parfum. Príbeh vraha
Párožrúti
Picassův svět
Plajko
Posledná obeť
Po vtákoch
Posolstvo zážitkov
na prahu smrti
Princ Žabiak
Pryč s cukrem!
Rozsudok ulice
Santiago de Compostela
Sherlock. Televízne prípady
Sklenený zvon
Sladký život bez lepku
Smrtiace rozhodnutie
Sprievodca štýlom
moderného muža
Stehlík
Strach z lietania
Sukne a šaty
Šalátový bar
Šepkajúca lebka
Šijeme hračky
Štrikovaní frajeri
Tanec pre Luciu
The Pointless Book
#totálneodveci
Trón zo skla
Údolie ľalií
Všetky vlajky sveta
Vytvorte si život,
po akom túžite
Woody Allen
Zakliate jedenáste narodeniny
Zápisník supermamy
Železný polmesiac
Živý nábytok
Helen Exley
Ľubo Stacho
Kolektív autorov
Pavol Boroš
Arturo Pérez-Reverte
Ali Sparkes
Patrick Süskind
P. Šrut, G. Miklínová
John Finlay
Braňo Jobus
Richelle Mead
Boris Filan
58
29
45
5
13
51
16
51
31
49
24
3
Penny Sartori
Guy Bass
Tori Haschka
Michael Connelly
Alberto Douglas Scotti
Guy Adams
Sylvia Plath
Alžbeta Švorcová
Kathy Reichs
34
52
42
10
34
28
14
41
13
Bernhard Roetzel
Donna Tartt
Erica Jong
Christine Haynes
Sara Lewis
Jonathan Stroud
Kate Haxell
Denisa Fulmeková
Daniella Ferková
36
16
16
37
41
52
37
5
53
Alfie Deyes
Sarah J. Maas
Alexandra Pavelková
Kolektív autorov
25
24
7
36
Ján Dubnička
Jason Bailey
Wendy Mass
Kolektív autorov
Juraj Červenák
Jefim Zozuľa
35
28
53
37
2
16
64
Kat_SLOVART SK 2015-1 180x265 v9.indd 64
5.3.2015 16:40
Download

Katalóg Marec – August 2015