NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO
číslo
8
* 22. ROČNÍK
* 27. ÚNORA 2014
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
V čísle
ZDARMA
www.2hheran.cz
INZERCE
Po Kamenické
uzavřou také ul.
J. z Poděbrad
Severočeská vodárenská společnost
(SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2014 - rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v
ulici Jiřího z Poděbrad v Děčíně.
Ing. Bronislav Špičák, generální
ředitel SVS, uvádí: „Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy
SVS dává 75 %, tj. téměř 950 miliónů
korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Rekonstrukce v ulici Jiřího z Poděbrad zajistí
bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro
přibližně 80 připojených obyvatel tohoto úseku...
Dokončení na straně 3
„Šmejdi“ řádí
také v Děčíně
S větším množstvím případů klientů, kteří byli podvedeni na tzv. předváděcích akcích, se v poslední době
potýká Občanská poradna Děčín.
Scénář „šmejdů“ je vždy podobný:
společnost pořádá předváděcí akci, na
kterou zve pod záminkou výhry či jiného „výhodného“ bonusu často zákazníky vyššího věku, a dochází tak
k uzavírání kupních smluv, které jsou
pro kupujícího nevýhodné či prodávajícím neplněné.
Na akce jsou spotřebitelé zváni obvykle telefonicky, případně dopisem,
často pod záminkou, že se stali výherci
nějakého zboží (hodinky, fotoaparát…), nebo že dostanou občerstvení
zdarma, případně že vyhráli finanční
obnos. Tyto výhry jsou ve většině případů podmíněny tím, že si spotřebitel
musí na předváděcí akci zakoupit
zpravidla předražené zboží. O tom se
dozvídá až v průběhu akce.
Pořadatelé akce podle klientů vyvíjejí psychický nátlak, aby uzavřeli
kupní smlouvy, často také vázané na
poskytnutí úvěru. Spotřební zboží
propagují jako velice výhodné, funkční a na tuzemském trhu jedinečné.
Spotřebitelé se tak často v rámci akce
nechají zviklat k uzavření nevýhodných smluv, u kterých se částky za
koupi daného zboží pohybují cca od
25 000,- do 50 000,- Kč (!). Zboží
přitom někdy ani nedostanou. Například se dovědí, že jim bude dovezeno
následujícího dne domů. V lepším případě je obdrží v nižší kvalitě, než
v jaké bylo předváděno.
Občanská poradna
varuje a nabízí pomoc
To, že spotřebitelé uzavřeli nevýhodnou kupní smlouvu, si často uvědomí až doma. Využívají proto služeb Občanské poradny Děčín za úče-
lem odstoupení od kupní smlouvy.
Jelikož jsou tyto smlouvy uzavírány
mimo prostory obvyklé k podnikání,
mají nárok odstoupit od smlouvy bez
uvedení důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě. Učiní tak, avšak prodávající společnosti si nevyzvedávají poštu, popřípadě nekomunikují ani telefonicky.
Dokončení na straně 3
ZÁCHRANÁŘI NA OBCHODNÍ AKADEMII
Všechny složky Integrovaného záchranného systému v Děčíně - hasiči, policie i zdravotníci - předvedli své činnosti, um i vybavení v pátek 21. února na
projektovém dni třídy 3.E Evropské obchodní akademie pro žáky základních
škol Děčínska. Žáci deseti ZŠ se nejen významně poučili, ale vzhledem k atraktivnímu pojetí celé akce se také bavili.
-blc-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
27. února 2014
POLICIE ČR
15 !
8
Případy
na Děčínsku
Dík za reklamu,
sponzoring
i „odpustky“
O víkendu 22. - 23. února vyjeli
policisté Děčínska k 8 nehodám. Při
nich se dvě osoby lehce zranily.
Škody jsou odhadnuty na 334 000
Kč. Nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Dechové zkoušky
na alkohol byly negativní.
Nejčistší formou podpory je dar
ze soukromých rukou. Takové peníze jsou již vydělané a nevyžadují například zvyšování daní a poplatků, aby stát nebo jiný veřejný
dárce na rozdávání vůbec měl. Je
tedy chvályhodné, když soukromá
společnost podpoří sport, kulturu či
sociálně potřebné lidi.
Najdou se ovšem i kritici, kteří
u takových darů nacházejí zištné
jednání. Nejtypičtější je kritika
dodavatelů energií, zejména elektřiny a plynu: „Zdražujete energie
více, než je nutno, a pak si kupujete naše mlčení podporou veřejně
prospěšných akcí.“
Ano, i takové motivace se mohou
vyskytovat. Podnikající společnosti by ovšem také měly, podle mého
názoru - stejně jako normální lidé projevovat přirozený patriotismus.
Bez dotací (a hlavně ty státní se
dnes hodně krátí) by se navíc spousta bohulibých akcí, které obohacují
náš život, nemohla vůbec konat. Je
tedy logické, když třeba ředitel divadla chce obyvatelům naší chudé
oblasti nabídnout exkluzivní pořad
za přijatelné ceny, že žádá o podporu firmy, které vykazují zisk a
v jejich čele jsou patrioti.
Chceme-li mít energie levnější, je
třeba jít k meritu věci - rozklíčovat
náklady a tam být spravedliví a neúprosní. Zejména když se jedná o
dodavatele, jejichž spoluvlastníkem je stát, případně město. Sponzoring je v těchto nákladech zanedbatelný.
Pavel Panenka
KRÁDEŽE V DOMECH
OBJASNĚNY
Kriminalistům se v pátek 21. února
podařilo objasnit sérii krádeží vloupáním do čtyř rodinných domů ve
Šluknovském výběžku. Osmatřicetiletý muž se trestných činů dopustil za denního světla v době od 20.
ledna do 14. února. Z domů v Lobendavě, Mikulášovicích, D. Poustevny a Šluknově odnesl věci za
více než 200 tisíc Kč (elektronika,
oblečení, cennosti...), na objektech
způsobil škodu přes 7 000 korun.
Dopadenému muži hrozí až pět let
odnětí svobody. Vyšetřován je na
svobodě. Část odcizených věcí se
podařilo zajistit.
-pis-
! 56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden celkem 224 přestupků a udělili 119 pokut za 31 400 Kč. Nejčastější byly přestupky v dopravě (124),
dále schválnosti a hrubé jednání (6),
požívání alkoholu na veřejnosti (5),
znečištění veř. prostranství (4) aj.
21. ročník
S RODIČI O POČÍTAČOVÉM NEBEZPEČÍ
Úterní odpoledne 18. února 2013 zasvětilo vedení ZŠ na Komenského náměstí v Děčíně I prevenci. Zástupkyně školy společně s policejní preventiskou (P.
Trypesová - na snímku) a odborným pracovníkem z oblasti IT techniky besedovali s přítomnými rodiči o úskalích internetového světa. Rodiče měli možnost se seznámit s trendy v oblasti počítačové komunikace. Společně prošli
zajímavé odkazy a doporučená pravidla, kterých by se uživatelé veřejných sítí
a moderních technologií měli držet. Zmíněny byly i zajímavosti z oblasti počítačových her a prevence na internetu, možnost instalace rodičovské ochrany a
další tipy, jež mohou pomoci nastavit únosné hranic pro jejich potomky. -blc-
U Tyršova mostu vznikne
přístav pro malé lodě
Řetězová 1, Děčín I
tel. 412 514 650
Český obchod,
který domu na náměstí
vrátil původní účel.
-
lahodná zmrzlina a poháry
výtečná italská káva
zákusky vlastní výroby
osvěžující koktejly
originální dorty na objednání
obložené chlebíčky,
obložené mísy na objednávku
PŘISTIŽENÝ ZLODĚJ AUTA
Občan v úterý 18. 2. v 18.45 oznámil,
že u firmy v Děčíně VIII se do zaparkovaného Fordu Mondeo pokouší
dostat nějaký muž. Hlídka zde pak
přistihla 63letého muže z Děčína. Ten
přiznal, že si chtěl vozidlo, které mu
nepatří, z místa odtáhnout. Skončil
v rukou přivolané hlídky Policie ČR,
která věc převzala k dalšímu šetření.
CHLAPEC KRADL V OBCHODĚ
Osobu podezřelou z krádeže zadržela
ostraha prodejny na Starém Městě ve
Ke kotvení malých plavidel má
sloužit nové přístaviště u Tyršova
mostu v Děčíně, a to už v létě 2015.
Naskytne se nám tak pohled na přístaviště s malými výletními loděmi,
hausbóty a čluny, které tu v současné
době nemají kde zastavit. Stavba za
zhruba 15 miliónů korun ze Státního
fondu dopravní infrastruktury je v plánu Ředitelství vodních cest ČR, jež
chce oživit cestovní ruch na řece, jako
tomu je na jiných vodních tocích v
zemi. Stavět se má začít na počátku
příštího roku.
Přístaviště vznikne na pravém břehu Labe. „Na konci současné svislé
zdi by mělo přístaviště sloužit k přistávání malých plavidel. Doba stání
bude omezena na čtyřiadvacet hodin,“
uvedl Jan Bukovský, mluvčí ŘVC.
Stání v přístavišti má být po celých
24 hodin bezplatné, připojení k elektřině a vodě i jejich spotřeba ale budou hrazeny.
„Děčínu přístaviště prospěje v rozvoji cestovního ruchu kolem vody.
Nyní v podstatě není kde v Děčíně s
malou lodí bezpečně přistát a přečkat
noc je prakticky vyloučeno. Přístav
přivede nové turisty, kteří navíc v Děčíně stráví aktivně svůj čas během dovolené na lodi,“ dodal Bukovský, ale
upozornil, že nemůže zůstat osamoceno, nebo přístaviště fungují jen v
případě, když je k dispozici jejich sí.
Ta další, jak jsme již avizovali v letošním čísle 6, budou v Dolních Zálezlech, Libochovanech, Nučnicích,
Libotenicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem.
-řvc, ca-
středu 19. 2. v 18.00 a přivolala městskou policii. Strážníci poté zjistili, že
12letý chlapec odcizil zboží v hodnotě necelých 100 Kč. Vzhledem k věku
jej převezli do místa bydliště a předali matce, která slíbila, že jeho jednání
vyřeší důrazně v kruhu rodinném.
na místě řekla, že muž odešel z bytu.
O události byla informována i hlídka Policie ČR. MP se podařilo muže
nalézt několik desítek metrů od bydliště. Podle lékaře záchranky snědl
pouze několik prášků proti bolesti,
které jej nemohly ohrozit na zdraví.
Muž ošetření odmítl s vysvětlením,
že přivolání policie, strážníků a záchranky je jakousi pomstou od přítelkyně, se kterou se rozchází. Hlídka oba poučila, aby své spory řešili
smírně.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
POMSTA, NEBO STAROST?
V neděli 23. 2. ve 4.20 oznámila žena
z Děčína, že si její 26letý přítel, který
bydlí na sídlišti v Boleticích, vzal nějaké prášky s tím, že se chce otrávit.
Již prý zavolala záchranku. Hlídce pak
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 8
3
Zprávy, inzerce
„Šmejdi“ řádí také v Děčíně
Dokončení ze strany 1
Odstoupení je nutné zaslat písemně a je platné i v případě, že si ho druhá strana nepřevezme. Musí však být
řádně doručeno, tzn. zasláno nejlépe
na sídlo firmy a doporučeně s dodejkou. Pokud je nevyzvednuté, vrátí
se odesílateli. V takovém případě je sice odstoupení platné, nicméně kupující se dále musí domáhat vrácení peněz za zakoupené zboží a pokoušet
se vrátit toto zboží. Jediná možná cesta v tomto
směru je většinou
soudní. V takovém
případě pak je nutné
sepsat žalobu a zaplatit soudní poplatek, zpravidla ve výši
1 000,- Kč nebo 5 % z vymáhané částky. Takový spor může trvat velmi
dlouho a i když jej žalobce vyhraje a
má v rukou pravomocný rozsudek,
není vyhráno. Pokud žalovaná strana
ani pak částku neuhradí, je pak další
možností domáhání se částky exekučně.
Občanská poradna zjistila z obchodního rejstříku, že firmy, pořádající tyto
pochybné předváděcí akce, jsou již
často zadlužené a jsou na ně vedena
exekuční řízení. Není pak jednoduché se zaplacené částky domoci.
Proto Občanská poradna Děčín důrazně doporučuje, aby se
spotřebitelé těchto akcí nezúčastňovali!
Příště uvedeme případ
jedné klientky, která
navštívila Občanskou
poradnu Děčín za
účelem vymožení zaplacené částky z
předváděcí akce.
Pokud jste se stali „obětí“ takovéto
akce, můžete se objednat telefonicky,
e-mailem či osobně na adrese poradny Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 779/7, Děčín IV, tel.: 412 517
368, [email protected]
-vek-
MĚSTO MÁ DALŠÍ CENU ZA KVALITU
Primátor města, František Pelant, a tajemník magistrátu, Jaromír Zajíček, převzali v úterý 18. 2. na Národní konferenci kvality v Hradci Králové Cenu
ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě. Cenu převzali za vytvoření
Mobilní aplikace města Děčín, jež bezplatně nabízí možnost využití SMS
služeb - úhrada parkovného ve městě, objednání na úřad a další. V aplikacje
k dispozici mapa města s šesti nejzajímavějšími turistickými body a GPS zaměřením majitele. „Nyní pracujeme na rozšíření služeb poskytovaných přes
tuto aplikaci - např. MMS závad, webkamery, úřední desky a dalších,“ řekl
primátor. Aplikace za rok svého provozu přinesla nárůst objednání na úřad
o 15 % a tím zpropagovala a zefektivnila výkon úředníků, zkrátila i čekací
dobu občanů.
-lak-
Po Kamenické uzavřou také
ulici Jiřího z Poděbrad
SLUNEČNICE OCENILA DOBROVOLNÍKY
V pátek 14. 2. vyhlásilo o. s. Slunečnice svého nejplatnějšího dobrovolníka za
rok 2013. Stala se jí dlouholetá dobrovolnice Pavlína Hronová. Dalšími oceněnými byly Žaneta Fejtková a Klára Schejbalová. Dobrovolnické centrum by
rádo touto cestou poděkovalo všem dobrovolníkům, kteří pomáhali v roce 2013,
a už při podpoře seniorů, dětí nebo spoluobčanů se zdravotním postižením.
Dobrovolníci Slunečnice odpracovali přes 2 300 hodin. Hodnota tohoto času
je nezměřitelná a spočívá v tisíci drobných maličkostí, gestu podpory, zlepšení prospěchu, pozornosti věnované potřebnému člověku nebo dobře zorganizované benefiční akci.
-luc-
Další dopravce
z jiného kraje
Veřejnou zakázku „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou
dopravou v oblasti Litvínov - Bílina“
přidělili krajští radní ekonomicky nejvýhodnější nabídce, kterou podal
uchazeč ČSAD Slaný.
Hodnotící komise posoudila všechny čtyři nabídky a slánská firma zvítězila díky základní ceně dopravního
výkonu na 1 km ve výši 24,92 Kč bez
DPH.
-ruk-
Dokončení ze strany 1
... Rekonstrukci kanalizace i vodovodu provedeme úsporně v rámci jednoho výkopu.“
Stávající kanalizační stoka v ul. Jiřího z Poděbrad (z roku 1900!) mezi
Klostermannovou a Budapešskou ulicí je z betonu v profilu 500/750 mm.
Jak prokázala kamerová prohlídka, je
stoka ve špatném technickém stavu.
Potrubí je zkorodované nad 50 %, popraskané a místy chybí dno. V těsném
souběhu s kanalizací vede vodovod z
roku 1989 z PVC průměru 150 mm.
Hrozí jeho narušení při rekonstrukci
kanalizace, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. - Pro novou kanalizaci bude použito kameninové potrubí o vnitřním
průměru 600 mm v délce 91,1 m. Pro
vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 160 mm v délce 92,6 metru. Sou-
částí stavby je přepojení stávajících
vodovodních a kanalizačních přípojek
a rekonstrukce revizních kanalizačních šachet na trase. Závěrem bude
upraven povrch komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.
Předání staveniště proběhlo 27. 12.
2013. V tuto chvíli zhotovitel zajišuje vytyčení inženýrských sítí a veškerá potřebná povolení, tj. schválení a
zřízení dopravního značení vč. projednání podmínek správce dotčené místní komunikace pro realizaci stavby,
rozhodnutí o částečné či úplné uzavírce vč. souvisejících objízdných tras
pro veřejnou dopravu a MHD, a výkopová povolení. Předpokládaný termín zahájení prací je v pondělí
3. března a ukončení 30. května 2014.
V okrese Děčín SVS letos v této
kategorii plánuje 16 staveb v celkových nákladech 89,2,7 miliónů korun
bez DPH.
-hla-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
27. února 2014
Zastoupení Ústeckého kraje
v Bruselu se zruší, je drahé
Rada kraje navrhla zastupitelstvu
zrušit Zastoupení Ústeckého kraje v
Bruselu dnem 30. dubna 2014.
Současným trendem je minimalizace nákladů, tzn. zastoupení rušit, slu-
DĚČÍNSKÁ VLNA
NA SŠŘS RUSKÁ
Střední škola řemesel a služeb v Děčíně uspořádala v pátek 20. února III.
ročník celostátní kadeřnické soutěže
Děčínská vlna. Celkem 38 účastníků
z patnácti přihlášených středních odborných škol v 10 krajích ČR se utkalo v dámské a pánské kategorii. Na
snímku fotografování pánských modelů (téma pánský módní střih a účes)
pod odborným dozorem Věry Bauerové ze SŠŘS Děčín (vlevo). Dámská
kategorie měla téma „svatební účes
v módním pojetí“. Do příštího čísla
chystáme podrobnou reportáž s výsledky.
-pp-
Jak čerpat dotace
a organizovat
výběrová řízení
Na odborný seminář pro projektové i finanční manažery zodpovědné za
realizaci projektů financovaných z
dotací EU a pracovníky zabývající se
problematikou veřejných zakázek zve
Okresní hospodářská komora Děčín.
Seminář se koná v pátek 7. 3. od 9.30
do 12.30 v přízemí Magistrátu města
Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I.
Přednáší: odbornice na na dotační
tituly, ing. Jana Šubrtová. Seminář detailně shrnuje problematiku poslední
novely zákona o veřejných zakázkách,
poskytuje i rámcové informace o další připravované novele zákona a změnách v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže od 1. 1. 2014.
Prostor bude vyhrazen také diskusi.
Účastnický poplatek 800,- Kč (pro
členy OHK Děčín 400,- Kč) na osobu
poukazujte do 4. března na účet OHK
Děčín: 3879570277/0100.
-ohk-
Veřejné bruslení
Zimní stadión Děčín zve zájemce
o veřejné bruslení: čt 27. 2. od 10.00,
pá 28. 2. od 10.00.
-hcd-
čovat nebo si budovat své postavení
spíše formou externího zastoupení. To
představuje náklady zhruba 500 000
Kč za rok, a to bez potřeby platby fixních nákladů, např. za pronájem místností. K tomuto postupu radní vedl
fakt, že individuální postavení krajů,
vyjednávací pozice a reálná možnost
ovlivňovat věci jsou slabé.
Zřízení Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 8. 11.
2006. Po analýze efektivity regionálního zastoupení a nákladů na jeho provoz byla dne 26. 6. 2013 schválena
realizace Zastoupení Ústeckého kraje
v Bruselu ad hoc zástupcem kraje prostřednictvím pracovních cest Ústí nad
Labem do Bruselu podle aktuální potřeby.
V tuto chvíli je navrženo celou aktivitu ukončit. Náklady za rok 2013
činily 1 342 000 Kč.
-ruk-
PARKY PODPORUJÍ VEŘEJNOU DOPRAVU
K podpoře veřejné hromadné dopravy a jejímu dalšímu přizpůsobování turistickým potřebám se v saské Žebnici (Sebnitz) přihlásili zástupci regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. Ředitelé obou správ národních parků
zde v pátek 14. února společně se dvěma desítkami významných aktérů z regionu podepsali v souvislosti s projektem Cílová stanice Příroda / Fahrtziel Natur prohlášení, ve kterém si kladou za cíl aktivní podporu rozvoje přeshraniční
sítě veřejné turistické dopravy sloužící jak návštěvníkům, tak i obyvatelům
regionu. Podporou veřejné hromadné dopravy chtějí národním parkům ulevit
od automobilové dopravy, jejíž intenzita zejména v hlavní sezóně představuje
jeden z velkých problémů regionu národních parků. - „Zkušenosti ze saské
strany regionu ukazují, že díky podpoře spojů vhodných také pro turisty počty
přepravovaných osob stoupají a vznikají i nové linky. U nás jsme prozatím v
situaci, kdy veřejná doprava k rekreačním a kulturním cílům není brána příliš
vážně,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko, a dodává: „Do
celého Českosaského Švýcarska každoročně přijedou zhruba čtyři miliony
návštěvníků. Domníváme se, že to již je potenciální množství cestujících, které
za pozornost stojí. Musí však v prvé řadě vůbec dostat příležitost z automobilů
na vlaky či autobusy přestoupit.“
-tos-
SNĚHULÁK
PRO AFRIKU
Za každého postaveného sněhuláka
dostanou děti v Gambii 50 Kč. Vybraná finanční částka putuje organizaci Kola pro Afriku. Tato organizace shromažuje jízdní kola, která poté
přepravuje do Afriky, kde jej dostanou děti. Kola jim slouží k dopravě
do školy, která často bývá od jejich
domova několik kilometrů. V pátek
14. 2. se do akce Sněhulák pro Afriku zapojila i Speciální ZŠ a MŠ v
Děčíně. Přestože sněhové podmínky
nejsou v posledních dnech zrovna ideální, třída 8.A pod vedením Mgr. Lucie Šebánkové pojala tvorbu sněhuláka originálním způsobem. Akce proběhla ve velmi dobré náladě. -spzš-
V sobotu 15. 2. odpoledne došlo ke
zvláštní nehodě kamiónu u Kovošrotu. V zóně s nízkou rychlostí řidič
nezvládl řízení a sjel s vozem k Labi.
K nehodě vyjeli hasiči, dopravní policie i plynárenská pohotovost, protože
vůz poškodil zařízení plynáren a došlo k úniku plynu. Hasiči zajistili vůz
proti požáru, k úniku provozních
kapalin nedošlo. Portál E - Děčínsko
uvedl, že podle svědků byl řidič v podnapilém stavu. Foto: Tomáš Straka
Víkendy s Kozí dráhou
INZERTNÍ SLOUPEK
Každý víkend až do 9. března můžeme dojet do Telnice vlakem! V 8.48
hodin vyrazíte z Děčína a v 9.34 jste
v Telnici, kde přestoupíte na autobus
přímo do lyžařského areálu! Více na
www.kozidraha.cz.
-r-
H STYL na rohu Tyršovy a Zámecké
ulice v Děčíně I - nově rozšiřujeme
sortiment o pánskou konfekci.
Nabízíme: bundy, kabáty, svetry....
Otevřeno po - pá 9 - 17, so 9 - 12
hod.
DIVNÁ NEHODA
Zubní pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
1. - 2. března
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056
5
Publicistika, inzerce
číslo 8
František Ringo Čech:
Vzkaz studentům gymnázia
Jak jsou na tom čeští studenti se znalostí Bohumila Hrabala?
Co člověka zarazí a o co jsem se
chtěl podělit se čtenáři Principu.
A co by se snad na našem, děčínském gymnáziu nestalo a nikdo ze studentů by to neřekl...
František Ringo Čech píše na
svých stránkách toto:
Přečetl jsem si na internetu, že
gymnazisté odmítají Hrabala v názvu
školy, část ho nezná a část odsuzuje.
Vedení gymnázia v Nymburku se snaží prosadit, aby škola nesla jméno jejího absolventa a slavného spisovatele Bohumila Hrabala, ale narazilo.
90 % studentů nymburského gymnázia změnu odmítá. Proti návrhu vedení školy je i předseda studentského
parlamentu, Tomáš Formánek. (Čert
ho vem! Vzdělance!) Řekl: „Studuji na
této škole šest let, dosud jsem o Bohumilu Hrabalovi nic neslyšel.“
To je ale strašný! Já jsem myslel, že
se mi to zdá. To jsou gymnazisti? Kdyby to bylo v pomocné škole nebo někde na gymnáziu v Zimbabwe, tak neřeknu, taky bych se zlobil, ale tohle!
Studuji na této škole šest let, dosud
jsem o Bohumilu Hrabalovi nic neslyšel! To je neuvěřitelný, to je zkáza, to
je budoucí generace. Budoucí generace!
Volal jsem řediteli, dovolal jsem se
na něj, propracoval jsem se k němu a
říkám: „Pane řediteli, jestli chcete, já
tam přijedu a řeknu jim, že jsou idioti, pomůžu vám.“
On říkal: „Ne, pane Čechu, je to
zbytečný. Oni už se zasekli a myslej
si, že jsou zásadoví, že bráněj svý. Oni
prý nechtějí přijít o název Gymnázium v Nymburce.“
Říkám: „Do prdele, vždyť nepřijdou, bude to Gymnázium Bohumila
Hrabala v Nymburce!“
To je perspektiva, to jsou budoucí
voliči, to je příšerný!
Nejpřekládanější český autor 20.
století, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 2. poloviny 20. století, nejslavnější prozaik! Hlupáci všech hlupáků futrálové! Byl populární v zahraničí, byl slavnej.
Představte si, vy blbí studenti, že do
hospody za ním na pivo vážil cestu
prezident Clinton, aby ho viděl!
A vám není dobrej pro vaše gymnázium? Pěkný gymnázium vám řeknu,
hanba vám, hanba vám!
Překvapilo a znechutilo mne to stejně jako Františka Ringo Čecha.
Petr Andráš
Poznámka redakce:
Vzhledem k tomu, že pan Andráš
na začátku svého dopisu vyjadřuje
naději, že by se taková neznalost na
našem děčínském gymnáziu neobjevila, napsala jsem na adresu gymnázia dotaz, zda by nám nebyli v této
věci nápomocni a neudělali ve třídách
malý průzkum s jednou prostou otázkou, kdo to byl Bohumil Hrabal.
Poté by nám do týdeníku odepsali,
jak naše gymnázium dopadlo.
Paní zástupkyně ředitele, PaedDr.
Hana Brádková, můj dopis nazvala zajímavou výzvou a ihned průzkum zorganizovala.
Druhý den zaslala odpověď:
Žáci odpovídali na lístečcích, anketě jsme podrobili studenty vyššího
gymnázia (střední školy).
Odpovídalo celkem 315 studentů, z
nich 42 chybně, tedy, počítám-li dobře, asi 13 %.
Bohužel, také v našem ústavu jsou
studenti, kteří nevědí, kdo to byl Bohumil Hrabal. Ze špatných odpovědí
mají nejčastěji za to, že jde o režiséra, v méně případech historik...
Nezbývá mi než upřímně poděkovat za spolupráci a věřit, že procento
znalců tohoto vynikajícícho spisovatele se bude již jen zlepšovat.
Ludmila Panenková
Po pětatřiceti letech dorazila do Prahy loď vlečená remorkérem. Plavidlo
„Petra“ zakotvilo ve středu 19. 2. u Rašínova nábřeží, organizátoři z něj
chtějí do léta 2015 vybudovat restauraci a „první vltavský pivovar“. Vlečná
souprava vyplula v úterý ráno v Děčína, přenocovala v Kralupech nad Vltavou a další den ráno v plavbě pokračovala. Podle Štěpána Rusňáka z Pražské paroplavební společnosti byla plavba unikátní, naposledy do hlavního
města remorkér loď dovlekl před 35 lety. Po druhé světové válce se totiž začaly používat především remorkéry, které loď tlačí před sebou. „Petra“ je široká 9 a dlouhá 77 metrů. V minulosti vozila z Prahy chmel a slad, zpět přivážela kávu, čaj a kakaové boby. Nyní bude sloužit jako zázemí pro farmářské
trhy, které se na náplavce u nábřeží pravidelně konají. Současně se bude
opravovat její horní patro. Od léta 2015 by pak měla sloužit jako restaurace
a také jako historická expozice nebo divadélko, majitelé v ní také chtějí vybudovat pivovar. Zprávu přinesl server Lidovky.cz.
-r-
Prostor za Lidlem je hlídán
Reaguji na článek „Pomoc, ukradl
mi peněženku!“ v minulém Principu.
Až na výjimky je v prostoru za Lidlem, který vnímáme jako rizikový,
hlídka asistentů prevence kriminality,
a to zejména v odpoledních a večerních hodinách. Asistenti mají za úkol
dohlížet na bezpečnost v tomto prostoru, přičemž mají na starosti primárně podchod do nádraží, podchod pro
pěší a sousední prostranství.
Je ale možné, že k takové nepříjemné události dojde např. v době, kdy
mají asistenti přestávku nebo když výjimečně není tento prostor obsazen.
Kromě toho do místa namátkově zajíždějí hlídky strážníků.
Pro nás je velmi důležité, aby občané podobné události okamžitě hlásili. Jedině tak můžeme adekvátně zareagovat a směřovat síly, které jsou
omezené, tam, kde si to situace vyžaduje nejvíce.
Při oznámení, nejlépe telefonickém
na tísňovou linku, nám oznamovatel
může také poskytnout řadu pro nás
důležitých informací, které nám mohou pomoci dopadnout pachatele.
Díky oznámením občanů se nám podařilo takto zajistit celou řadu osob
páchajících trestnou činnost.
S pozdravem
Marcel Horák,
ředitel Městské policie Děčín
Z celkové nabídky pro vás vybíráme:
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 20814
BYTY 20614
Velká, dobře udržovaná zahrada s
vybavenou chatkou v Děčíně 7. K
dispozici je užitková voda.
Rodinný dům v
Děčíně VII (2x
4+1) po kompletní
inter. rekonstrukci,
s krásnou zahradou a gar. stáním.
NOVIN
KA
Nabídková cena:
175.000,- Kč
BYTY 19813
2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení, s vlastním plyn.
topením, vhodný k
rekonstrukci.
SLEV
A
Nabídková cena:
478.000,- Kč
NOVIN
KA
Nabídková cena:
3.200.000,- Kč
BYTY 20914
Neudržovaný vesnický objekt (894
m2) na okraji obce
Malý Šachov, u
hlavní silnice směr
DC - CL. NUTNÁ
REKONSTRUKCE.
NOVIN
KA
Nabídková cena:
540.000,- Kč
20714 - Roční pronájem bytu 1+1 ve Weberově ulici DC 6 s následným převodem práv a povinností. Nájemné 2.000,- Kč + služby 2.000,- Kč
20213 - Volný byt 1+kk v Děčíně III, v osob. vlastnictví, se zděným jádrem v 1. NP nízkopodlažního panel. domu. Nabídková cena: 349.000,- Kč
20113 - Velmi dobře udržovaná zahrádka s podsklepenou chatkou v OV v Děčíně 7. Celková
výměra 567 m2. Nabídková cena: 119.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul., o výměře 88 m2, ve
3. patře cihlového domu. Cena po slevě: 1.090.000,- Kč
19613 - Velký, slunný a téměř rovinnatý pozemek v Děčíně VII, vhodný k výstavbě „zatím“
jednoho domku. Výměra 8399 m2. Nabídková cena: 4.284.000,- Kč
19313 - Novinový stánek v Benešově n. Pl., na pronajatém pozemku za 180,- Kč/měs., s eletřinou, alarmem a vybavením. Nabídková cena: 35.000,- Kč
18713 - Rekreační, část. podsklepená chata na menším pozemku v OV v Prosetíně nad Dobkovicemi. Užitková voda a elekřina. Nabídková cena: 250.000,- Kč
18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 685 m2, možnost připojení na el.
rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 55.000,- Kč
A18012 - Zahrada v kolonii v Děčíně III (směr Boletice) o výměře 297 m2, možnost připojení na
el. rozvod, voda je na hranici pozemku. Cena po slevě: 30.000,- Kč
17312 - Slunný, téměř rovinatý pozemek (2018 m2) v obci Veselé, který je předschválený k
výstavbě. Nabídková cena: 400,- Kč/m2
16612 - Původní, místní prodejna ve Všemilech, která prochází rekonstrukcí na provozovnu s
občerstvením. Cena po slevě: 560.000,- Kč
16312 - Zahrádka s ovocnými stromy a keři v kolonii u chrochvického potoka, Děčín 7. Nabídková cena: 89.000,- Kč
15812 - Velmi dobře udržovaný dr. 3+1/L, upravený na 4+1, v klidné části Boletic - Pražská ul.,
1. patro (možný převod do OV). Cena po slevě: 450.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
27. února 2014
Odpověď panu Priharovi
na článek v Principu č. 5 ze dne 6. 2. 2014
Vážený pana Priharo, sice nejsem Valdemar Grešík, nicméně si myslím, že
mohu či mám co říci k Vašim dotazům.
Nejprve bych začala tím, že se ještě
vrátím k projektu jako takovému a
myslím, že tím i odpovím zároveň na
pár Vašich otázek.
Trochu mě mrzí, že hlavní část projektu zůstala bez povšimnutí a všichni řeší pouze zeleň zasazenou v kontejnerech, která tvoří odhadem 1/3 celkové vysázené zeleně. Asi je to lid-
tedy 2034 ks) vysazeno právě v těchto lokalitách a právě standardním postupem - do země.
Takže v kontejnerech je z celkového počtu pouhých 440 ks keřů a 57
stromů. Tedy město stála přes 5 milionů korun (jak píšete) výsadba do
země 2034 ks dřevin včetně terénních
úprav a 497 ks dřevin do kontejnerů.
Pokud se mám vyjádřit k tomu zda
město ví, kde vedou a či nevedou veškeré inženýrské sítě, myslím, že ne-
Lokalita
Počet stromů Počet keřů
Lokalita 1 - ulice Teplická - Bynov
58
1670
Lokalita 2 - ulice Teplická - centrum
10
60
Lokalita 3 - ulice Prokopa Holého
40
296
Lokalita 4 - ulice 17. listopadu (Myslbekova)
7
84
Lokalita 5 - ulice Kamenická
20
286
Celkem
135
2396
Zdroj: Studie proveditelnost „Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně“,
Ascend s.r.o. 11/2011
ské - neb čeho si nikdo nevšimne, to
jest bez konfliktní a nemá cenu se o
tom zmiňovat. Hlavní gró vysázené
zeleně se nachází v Bynově (cca od
Penny Marketu až po točnu autobusu) a v ulici Kamenická. Z celkového
počtu vysazené zeleně 2 531 ks je
1956 ks keřů a 78 ks stromů (celkem
máte úplnou pravdu. Město není ani
vlastníkem ani správcem těchto sítí.
Rozhodující ovšem je, že právě vlastníci a správci těchto sítí (a ti samozřejmě vědí, kudy jim ony sítě vedou
a proto je nezbytné jejich stanovisko
k projektové dokumentaci), výsadbu
do země v lokalitách, kde se nakonec
Právě jsem se vrátil z Březové ulice, kde jsem u základní školy seškrábal a
zametl 1 metr silnice. Je to hrůza, sám jsem to nečekal, je toho skoro 5 kg!
Umíte si představit, až to uschne?! Uvažuje se o zavedení emisních zón a
přitom není nikdo schopen uklidit ani tohle... Ten pytel smetí jsem odevzdal
sekretářce na magistrátu. Byl to pro ni šok a nevěděla, jak s touto „ekologickou bombou“ naložit. - Ani já nevím.
Text a foto Peter Zinga
osadily kontejnery jako alternativní
řešení, naprosto vyloučili. Důvod je
prostý. Kořenový systém stromů může
významně poškodit ony sítě a naopak
ony sítě mohou významně poškodit
kořenový systém stromů do takové
míry, že strom není schopen plnit svou
funkci ať už estetickou, v našem případě především izolační. Další alternativou bylo (a to jen tuším v ulici
Myslbekova) možnost vybudovat
podzemní kontejner pro vysázenou
zeleň, který by bezpečně oddělil kořenový systém od sítí, leč bychom se
s projektem dostali do zcela jiné finanční kategorie. Navíc by tento náklad ani nebyl způsobilým výdajem a
tato nesporně nejdražší položka rozpočtu projektu by šla celá na vrub
městských financí.
Co se týče výběru druhů, bylo samozřejmě na projektantovi, aby posoudil co je vhodné a co ne. Vše ještě
před podáním žádosti o dotaci bylo
konzultováno s Výzkumným ústavem
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví v Průhonicích, bez jehož
schválení druhové skladby by nebyl
projekt vůbec podpořen z veřejných
zdrojů. Dále byla druhová skladba odsouhlasena Správou CHKO Labské
pískovce, aby nedošlo k výsadbě invazivních a alergenních druhů. Více,
dle mého, pro tuto věc v tomto směru
nemohlo být učiněno.
Výběrová řízení samozřejmě musela být vyhlášena a patřičně kontrolována ze strany poskytovatele dotací,
jinak by vůbec k podpoře z veřejných
zdrojů dojít nemohlo. K tomu se váže
i údržba zeleně. Projekt, který je financován z veřejných zdrojů, mívá
obvykle dobu tzv. udržitelnosti. Pokud min. po tuto dobu nebude zeleň
plně funkční, hrozí příjemci dotace
navrácení peněz či další sankce. Z
toho je zřejmé, že město asi kontrolovat údržbu bude.
Doufám, že jsem vnesla aspoň trochu vysvětlení do tak nejasného projektu izolační zeleně.
Anna Lehká, VPM
číslo 8
Publicistika, inzerce
7
Matematika pro pokročilé
Když půlka není půlka, a to ani váhou, ani cenou
V učebnicích matematiky pro nižší
třídy základních škol by mohla být
uvedena následující slovní úloha:
„Bochník chleba o hmotnosti 1200
gramů stojí 25,90 Kč. Kolik váží půlka tohoto chleba a jaká cena bude u
ní uvedena?“
Pokud žáček spočítá, že půlka chleba váží 600 gramů a uvedená cena
bude činit 12,95 Kč, bude určitě hodnocen známkou „výborně“.
S jakou realitou se však setká dospělý kupující v nejmenovaném obchodě v Děčíně (vzhledem k působnosti firmy i v celé republice)?
Polovička uvedeného bochníku v
neváží již 600 gramů, ale pouze 570
gramů. Dvě polovičky tedy nedají
Bude přivaděč?
Již řadu let se stále dokola mluví
o dálničním přivaděči. A nic. Lidí v
Děčíně ubývá, kvůli naprosté absenci
práce se stěhují jinam, za chvíli už ani
nebudeme moci být statutární město,
nebudeme mít magistrát ani primátora... Ubydou tak další peníze ze státní
pokladny, a dohodnout se na dálničním přivaděči se stále nedaří.
Je to neskutečné a trestuhodné. Milí
voliči, myslete na to při volbách, které jsou za dveřmi.
Pavel Šebek
původních 1200 gramů, ale jen 1140
gramů. Pokud si někdo pamatuje existenci zákona o zachování hmoty, je
zde položen jasný důkaz o pochybnosti tohoto zákona. Neboť překrojením
bochníku se ztratí 60 gramů, což z původní hmotnosti představuje 5 %!
Taková ztráta hmotnosti by se logicky měla odrazit i ve změně ceny.
Půlka chleba by tedy neměla stát matematických 12,95 Kč, ale 12,30 Kč
(přesně 12,3024999 atd.). Na cenovkách je však uvedena cena 13,90 Kč.
Rozpůlením bochníku se jeho hodnota zvýšila o 1,90 Kč!
Dovolím si tvrdit, že pokud by mi
někdo nabídl za takovou odměnu půlit chleby, byl bych jich schopen za
den přepůlit i několik tisíc!
Po tomto zhodnocení se můžeme
oprávněně zeptat, zda výuka matematiky s pomocí slovních úloh (vybrané
příklady z praktického života) má
smysl.
Jak vyvětlit dětem, že opravdový
život matematické zákony nerespektuje? Máme dětem kazit pohodu dětství vysvětlením, že to, co se učí ve
škole, platí „jen jako“, ale životní realita je jiná?
Ale to bychom od matematiky odbočili úplně jinam, takže dávám svým
úvahám konečnou.
Stanislav Vaníček
Fotografická koláž z konání III. ročníku Memoriálu Rosti Čtrvtlíka - děčínské gymnázium v úterý 18. února 2014.
Upřímné Čtvrtlíkovské díky
Vážená paní místostarostko,
vážení spoluorganizátoři Memoriálu Rosti Čtvrtlíka, srdečně Vám všem
děkuji.
Upřímně děkuji paní Mgr. Haně
Cermonové za poskytnutou záštitu a
podporu města. Děkuji za Vaši účast
v porotě.
Děkuji Městu Děčín za poskytnuté
dárky.
Děkuji paní Ludmile Panenkové za
článek v Principu a Markétě Lakomé
v městském Zpravodaji.
Děkuji mnohokrát panu Osmanimu
za pozvání do Pizzerie Ciao - Ciao a
paní Monice Schejbalové z Květinářství Liatris za květiny.
Děkuji mnohokrát panu řediteli
Lešanovskému za zázemí a poskytnutí
možnosti realizovat oblastní kolo opět
na gymnáziu.
Děkuji studentům pod vedením
paní Mgr. Lenky Holubcové za přípravné práce a kroky vedoucí k realizaci. Prosím o vyslovení pochvaly.
Děkuji mnohokrát panu Rudolfu
Jelínkovi, Ivě Kleinové, Evě Chundelové a Drahomíře Párové za účast v
porotě.
Děkuji Městskému divadlu Děčín,
panu řediteli MgA. Jiřímu Trnkovi, za
vstupenky pro studenty - vítěze.
Děkuji panu řediteli Ing. Igoru Bayerovi za plavenky pro oceněné.
Děkuji panu Jaroslavu Hypšovi za
sladké odměny pro studenty ve všech
kolech ČR.
Za finanční podporu všem našim
sponzorům.
Děkuji Vám všem upřímně i jménem paní Stanislavy Čtvrtlíkové
Janeta Benešová
8
O jejích začátcích jsme si povídali
se zakladatelkou Dagmar Toncarovou a jejími dvěma syny, kteří dnes
tvoří nedílnou součást této firmy.
Paní Dagmar se cvičení věnuje
celý život, je místonáčelnice České
obce sokolské a podílí se i na
skladbách sokolského sletu. Pohyb
a sport je její celoživotní koníček...
Co Vás přivedlo na myšlenku
otevřít si rehabilitaci?
Pracovala jsem do revoluce v Ústí
nad Labem jako rehabilitační pracovnice. Potom jsem se v roce 1992 s
dětmi přestěhovala do Děčína za svým
manželem, a chtěla jsem ve svém oboru pokračovat. Protože v té době ještě
nebyla žádná soukromá zdravotní zařízení, všichni mě od tohoto záměru
odrazovali. Pak přišel rok 1993 a shodou okolností mě navštívil pan Špička, syn mého známého lékaře z Ústí,
mladý rehabilitační pracovník. Navrhl mi, abychom zkusili soukromou
rehabilitaci otevřít v Děčíně. V té době
byla v Děčíně agentura Kateřina (zdravotní sestry, které docházely za pacienty do domácnosti). Kontaktovala
jsem tedy paní Volfovou, majitelku
agentury, a domluvily jsme se na rozšíření agentury o Rehabilitaci. Výhodou bylo, že ona už byla v
Děčíně zavedená. V listopadu jsem se s paní Volfovou
domluvila, v prosinci jsme
našly prostory na Teplické
ulici. Ale nic není jednoduché, jen začala úprava interiéru, paní Volfová onemocněla a
zůstala jsem na
všechno sama.
Bylo nutné vyřídit veškeré doklady a náležitosti. Kvůli podpisům jsem
za ní mu-
Ladislav, Dagmar a Petr Toncarovi
Rozhovor
sela chodit až do nemocnice. V lednu
1994 jsem pak rehabilitaci pod její hlavičkou otevřela. Díky tomu, že Agentura Kateřina byla známá firma, nazvaly jsme se též Rehabilitace Kateřina a tím vlastně vznikl náš název. Během krátké doby ale bohužel paní Volfová zemřela a já opět řešila otázku
„Co teď?“.
Okamžitě jsem se musela rozhodnout, jestli vše přepsat na sebe a dál
podnikat podle svých představ. Naštěstí se vše povedlo brzy zvládnout a
od 1. dubna 1994 byla rehabilitace
psaná na moje jméno. Na památku
paní Volfové jsem název „Rehabilitace Kateřina“ zanechala.
Jaké byly ty začátky podnikání?
Byly hodně těžké. Tři děti na studiích, žádná finanční podpora. Začínala jsem od nuly a postupně své myšlenky přenášela do praxe. Nejdříve
jsem pracovala sama a postupně jsem
začala zaměstnávat další lidi. Jedna z
nich je tady dodnes.
V Jílovém se uvolnily prostory po
státní rehabilitaci a bylo vypsané výběrové řízení. Přihlásila jsem se a vyhrála, ale prostory byly Obalexu, a ten
mi nechtěl podepsat smlouvu. Dva
dny před otevřením jsem ještě nevěděla, jestli opravdu otevřeme.
Poté se ale všechno přece jen vyřešilo a úspěšně jsme zahájili provoz. V té době byly prostory v
hrozném stavu. Naštěstí zanedlouho na to se uvolnili prostory v
jílovském zámku. Město nám
vyšlo vstříc a pronajalo nám je.
Prostory vyžadovaly rekonstrukci a hlavně nové
vybavení.
V té době byl
problém získat
finance?
Víte, jak
to bylo...
Nám ale
hodně po-
mohlo město Jílové. Protože se jednalo o zdravotnické zařízení, nebyl
problém sehnat peníze z dotací, kde
jsme ovšem museli mít spoluúčast.
Veškeré vybavení jsem měla na leasing.
U některých společností jsme byli i
mezi prvními nájemci. Firma BTL
Zdravotnická technika byla první firma, od které jsem koncem roku 1993
koupila první přístroj. Také se později
stali mými největšími dodavateli.
Jelikož rekonstrukce byla opravdu
náročná, otevřeli jsme až v listopadu
2006. A nikdy jsem nelitovala, v Jílovém je nádherné prostředí. Klid v zámeckém parku, možnost parkování a
hlavně máme velké prostory uvnitř
rehabilitace. Tak velké, že jsme mohli koupit opravdu velkou vanu a můžeme provozovat i skupinovou terapii. Ta je klienty hodně vyhledávaná.
A pomohlo Vám v začátcích
podnikání město Děčín?
To bohužel ne, a platí to dodnes.
Například kdysi býval přechod pro
chodce přímo před Kateřinou. Pak
přišla nová vyhláška o dopravě, v níž
je uvedeno, že nelze mít přechod naproti dvěma zastávkám MHD. Takže
nejbližší přechod pro chodce je u školy Vojanova, což je od nás dost daleko. A zvláště pro lidi, kteří jsou vesměs méně pohybliví... Snažila jsem
se apelovat na město, aby nám udělilo
výjimku, ale bohužel se nepovedlo.
Vy se věnujete i rehabilitaci u
pacientů doma, že?
Ano, tuto službu poskytuji na doporučení lékaře, a jsem vlastně v Děčíně jediná. On totiž pacient přijde z
nemocnice domů a najednou neví, co
má se sebou dělat. Takže já za ním
přijdu do bytu a sleduji všechno - jestli
má správně vysokou židli, vhodnou
postel, jaký je jeho životní styl... To
je hodně důležité. Bohužel, nemohu
u pacienta doma plnohodnotně rehabilitovat, to nejde. Ale vysvětlím každému, co by měl dělat a jak cvičit,
sebeobsluhu, chůzi s pomůckami, a po
zvládnutí schodů se snažíme, aby pacienti docházeli na ambulanci k nám.
V jejich leckdy složité situaci se jim
snažím pomoci a poradit i po stránce
sociální, na co mají nárok a podobně.
Vím, že se zabýváte Vojtovou
metodou, můžete o ní čtenářům říci
něco víc?
Je to nauka o vývoji dítěte. Fyzioterapeut do tří měsíců od narození
pozná, jestli se dítě nevyvíjí špatně a
zda by se s ním mělo začít odborně
pracovat. Někdy je tělocvik důležitý i
dlouhodobě. Tato metoda se dá aplikovat i u těžších případů u dospělých
osob. Já osobně se této metodě věnuji
jen částečně, ale náš pracovník v Jílovém praktikuje ucelený komplex Vojtovy metody.
27. února 2014
Dnes je velký nárůst skoliózy
páteře u dětí. Proč je tomu tak a co
byste rodičům dětí doporučila?
Největším problémem dnešní doby
je málo pohybu, a to hlavně u dětí.
Rodiče si vůbec neuvědomují, jak je
pohyb důležitý. A hlavně u malých
miminek. Dnes je trend mít malý kočárek, děti jsou stále upevněné v přenosných sedačkách, tak zvaných vajíčkách. Je to dáno i novým způsobem
života, děti jsou neustále někam přesouvány a většinu dne tráví ve stísněném prostoru. V pohodlném kočárku
nebo doma v postýlce mají možnost
pohybu, který přispívá ke správnému
vývinu svalů a páteře. Jakmile odrostou, tráví většinu času u počítače, místo, aby běhaly venku na hřišti. Ve škole mají málo tělocviku a když se podíváte na dnešní styl trávení volného
času o víkendech, tak to je buď doma,
nebo v marketech. Málokterá rodina
jezdí do přírody. Nesprávný životní
styl, stres, málo pohybu... a když se
to sečte, začnou být problémy s měkkou a později i s tvrdou strukturou
páteře. U dětí je to skoliotické držení,
a pokud se s ním nepracuje, vznikne
skolióza.
Dobře, ale hodně dětí dnes i
sportuje a také mají problémy s
páteří nebo klouby.
U nás jsou dva trendy, buď děti nesportují vůbec nebo se od útlého
věku věnují vrcholovému sportu. Tam
je zátěž pak opravdu velká a hlavně
mnohdy jednostranná, což je také nezdravé. Hodně záleží na trenérovi, jak
vede tréninky. Důležitá jsou pak doplňková cvičení a spolupráce s fyzioterapeutem. O této činnosti by vám
mohl více povědět můj syn Petr, který se fyzioterapii vrcholových sportovců věnuje.
Petře, Vy jste v současné době
jedním z majitelů společnosti. Jaké
byly Vaše začátky?
V roce 1994 jsem odmaturoval na
gymnáziu a stál před rozhodnutím, zda
jít studovat medicínu, nebo se věnovat fyzioterapii. Nakonec jsem šel studovat do Teplic fyzioterapii. Po absolvování jsem měl nastoupit do Motola, ale vyhrála fyzioterapie v Děčíně. V roce 2001 jsem nastoupil na rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a od září
2002 jsem se svázal na čtyři roky naplno s děčínskými basketbalisty. V
roce 2010 jsme se s mamkou rozhodli, že založíme s. r. o. jako dva společníci. Firma tím měla budoucnost a
máma radost, že Rehabilitace Kateřina jejím důchodem neskončí.
Fyzioterapii u sportovců se věnujete i nyní.
Ano, protože fyzioterapie je pro ně
hodně důležitá. V začátcích mé působ-
číslo 8
nosti sportovci tento obor nevyužívali. Myslím, že k obeznámení s touto
činností hodně přispěl i prezident
Havel, který měl také svého fyzioterapeuta.
Moje zkušenosti začaly u handicapovaných sportovců a paraolympioniků, kdy jsem s nimi byl i na přípravě na Peking 2008. Následovali vrcholoví sportovci, například Tomáš Kraus
- děčínský rodák, Luboš Bartoň, členi
SK Děčín (Jaroslav Calda, Rudolf
Homolka,...), BK Děčín, HC Děčín,
Golf Janov... Je jich mnohem více,
kteří prošli mýma rukama, ale za
zmínku stojí i to, že vrcholové sportovkyně Lenku Königovou a Lenku
Hrochovou zaměstnáváme v rehabilitaci. Je krásné, že při vyhlašování
sportovců Děčínska, kde byla vyhlášená i mamka, zazněla spolu s jejím
jménem i jména dalších čtyř našich
zaměstnanců.
Takže lze říci, že město Děčín
je opět něčím známé... dříve průmyslem, dnes fyzioterapií.
To je pravda, a tím, že se dál věnuji
Basketbalovému klubu Děčín a jezdím
s nimi po světě, jsme známí i za hranicemi města a republiky.
Jaký je vlastně rozdíl mezi rehabilitací a fyzioterapií?
Žádný. Starý název je rehabilitace
a nový fyzioterapie.
Fyzioterapii ještě doplňuje ergoterapie a klinická psychologie
Paní Toncarová, také sdílíte názor, že životní styl a psychika se odráží nejen na našich orgánech, ale i
třeba na zádech?
Ano, přesně tak. V našem slangu
říkáme „má to podepsaný na zádech“.
A tady je právě dobrý klinický psycholog. Jak jsem se již zmiňovala, současný životní hektický styl a stres lidi
ještě víc zatěžuje. My hledáme cestu
ke klinické psychoterapii a snažíme se
i více se dozvědět o našich pacientech.
Tím jim můžeme lépe pomoci a zjistit
hlavní příčinu jejich problému. Naše
vize do budoucnosti je mít svého psychologa. Při léčení je psychika hodně
důležitá, toho je důkazem můj manžel, který onemocněl ve dvaceti letech
zhoubnou nemocí a jen to, že jsme
měli malé syny, ho postavilo zpět na
nohy a vyléčil se. Po několika letech
mu onemocnělo srdíčko, ale očekávali
jsme narození první vnučky a manžel
se nemoci zase postavil a vyhrál. Dnes
je opět zdráv. Člověk musí mít pozitivní myšlení a nevzdávat se. Výsledně všechno začíná v hlavě. Pokud se
člověk vzdá, je to těžké, ale pokud má
chuť do života a chce začít znovu žít,
dají se udělat zázraky.
Co Vás vedlo k tomu otevřít
Rehkat? Mimochodem, je opravdu
na velmi vysoké úrovni...
Děkujeme. Pochvala nás těší, ale
nebylo to jednoduché. Postupem času
jsme zjistili, že k nám chodí čím dál
víc lidí, kteří si službu rádi zaplatí.
Začalo přibývat i více klientů, kteří
měli problémy a potřebovali je řešit
ihned, neboť vyšetření u lékaře bývá
Rozhovor
9
velice často na objednání a je zdlouhavé. Tak jsme přišli na myšlenku otevřít takové centrum, které bude v Děčíně ojedinělé. A to se nám povedlo.
Máme zde nejmodernější přístroje.
Mezi ně patří například ucelená lymfodrenáž (kompletní kalhoty na celé
tělo a ruce), švýcarská rázová vlna,
která je dobrá při akutních problémech, změnách na šlachách, hojení
měkkých tkání, ale účinkuje i více do
hloubky. Dalším důležitým přístrojem
je myofeedback na cvičení pánevního dna při inkontinenci jak u žen, tak
u mužů při problému s prostatou. U
této metody je ale důležité následné
pravidelné cvičení. U nás jim můžeme zapůjčit domů i malé mobilní přístroje. Pokud se naučí cíleně a pravidelně cvičit, nehrozí u žen plastika
dělohy. Nejdůležitější je přesvědčit
pacienta, že musí pracovat i doma sám
na sobě. To je vždy největší úkol fyzioterapeuta. Ale jinak rehabilitace
nemá smysl.
Petře, dostalo se Vám ocenění
třeba od kolegů odborníků?
Doktor Maršálek mi jednou na setkání řekl: „Petře, velice obdivuji vaše
zařízení, kéž by takové bylo i v Ústí“,
tak to víte, že mě opravdu potěšil.
Rehkat je opravdu na vysoké úrovni,
a to nejen komfortním vybavením, ale
i celkovým prostředím, včetně sprch
pro pacienty. A navíc se každému klientovi věnujeme 45 minut, což je
oproti jiným zařízením mnohem více.
Ještě jsme nezmínili, že ve firmě pracuje i další syn Ladislav...
Ano, ten nastoupil v roce 2013 a stal
se dalším podílníkem společnosti.
Zjistili jsme totiž, že nutně potřebujeme manažera. Zatím vidíme, že to byla
dobrá myšlenka a správná volba.
Jste zdravotnické zařízení, poskytující péči na vyžádání lékaře.
Jaké jiné možnosti spolupráce se u
vás ještě nabízí?
Spolupracujeme s některými společnostmi v Děčíně a nabízíme jim
možnost ukázat zaměstnancům, jak o
své tělo pečovat. Masáže jsou příjemná věc, ale jde jen o krátkodobé uvolnění. My jim pomůžeme s držením
těla, ukážeme jim, jak uspořádat pracoviště, aby pro tělo byla co nejmenší
zátěž.
Mezi další naše obchodní partnery
patří banky, Česká pošta, ALCANConstellium, Mikov a další společnosti, kde zaměstnanci mají poukázky na
skupinové cvičení - to je velice rozšířené, a vždy pod vedením fyzioterapeuta.
Máte i lékaře, který u vás ordinuje?
Ano, každé pondělí a úterý u nás
ordinuje lékař specialista v oboru
FBLR, MUDr. Štěpán Hós.
A ještě - co vás vedlo k zavedení fyziopohotovosti?
Vždycky jsem se snažila, abychom
mohli pacientovi vyjít vstříc co nejdřív, postupně ale byl zájem pacientů
tak velký, že jsme nestíhali. Proto při-
šla myšlenka uvolnit vždy každé ráno
jednu ordinaci pro klienty s akutními
obtížemi. V tomto případě totiž hraje
velmi důležitou roli čas. Čím dříve
přijde, tím lépe. Nemusí čekat u lékaře a jde rovnou k nám. Tato pohotovost je otevřena od pondělí do čtvrtka
od sedmi do tři čtvrtě na osm, v sobotu od devíti do tři čtvrtě na deset. Faktem je, že zájem opravdu je a lékaři k
nám posílají akutní případy.
Pokud se stane pacientovi problém
během dne, stačí zavolat a určitě se v
některé provozovně najde čas. Snažíme se všem vyjít vstříc, jak jen to je
možné.
Dnes hodně používáme „tejpy“, což
je další dobrá věc. S metodou kine-
siotapingu jsme začínali jako první a
je o ni stále větší zájem.
Petře, co to jsou ty kinesiotejpy?
Kinesiotejpy jsou pružné, prodyšné lepící pásky, které při správné aplikaci na kůži mohou uvolňovat svaly,
odlehčovat přetíženým úponům a
nebo naopak aktivovat vazy a stabilizovat klouby. Byl jsem jedním v republice, který byl na terapii MTC vyškolen.
Já Vám děkuji za rozhovor a přeji
hodně úspěchů po mnoho dalších
let.
Věra Hladíková
10
Rubriky
LOSOS OBECNÝ
(Salmo salar)
Losos obecný (zvaný též losos atlantský) je dravá tažná ryba z čeledi
lososovitých, která žije většinu života v moři. Může dosáhnout délky až
1,5 m a váhy 40 kg. Má stříbřitě šedivé tělo, které je poseté černými skvrnami. V době tření však tmavne a na
bocích se objevují červené a oranžové skvrny. Samcům se v tomto období prodlužují a hákovitě ohýbají če-
Životní restart
Počítač se restartuje bez nejmenších
problémů, aniž by někdo poznal, že
si dal na chvíli pauzu. V životě to jde
provést hůř. Nejsou totiž ztracena
data, ale city všech účastníků.
Není to ještě tak dávno, kdy bylo
prioritou lidského života holé přežití.
Sedlák, obhospodařující svá políčka,
se bál počasí, neúrody, v nejhorším
případě toho, že se přes jeho statek
přežene válka nebo morová epidemie.
Rozhodně se nebál, že zemře, aniž by
našel smysl svého života. Ale doba se
změnila. Dnes netrpíme nedostatkem
potravin a na nemoci máme antibiotika. Řešíme „nadstavbu“. A jak říkaly
naše babičky, máme čas dumat nad
nesmrtelností chrousta a hledat problémy tam, kde často ani nejsou.
Prázdno v životní nádobě
Dřív bylo i manželství střízlivou
formou spiklenectví muže a ženy proti
osudu. Způsob, jak přežít. Ale dneska od něj čekáme víc. Už nestačí, že
plní své provozní funkce, dokonce
listi. Mladí jedinci, zvaní strdlice, se
dospělým nepodobají. Na hřbetě mají
tmavé příčné skvrny a na bocích kromě puntíků devět tmavších skvrn.
Životní cyklus lososů je velmi zajímavý. Dospělí jedinci během svého
života migrují proti proudu řek hluboko do vnitrozemí, aby v rodných
řekách vyvedli další generaci. Mladí
lososi pak v horních tocích říček tráví
začátek života. Jen pomalu se pak
spouštějí po proudu dolů - moře dosáhnou za 1 až 5 let. Mezitím doros-
často ani to, že se k nám partner chová slušně a má nás neokázalým způsobem rád. Chceme, aby naši životní
nádobu, často jinak poloprázdnou,
naplnil až po okraj. To, co vnímáme
jako své nezadatelné právo a prioritu,
by naše babičky lakonicky označily
slovy: pálí tě dobré bydlo.
Včera jsem viděla film, který se
svým způsobem stal fenoménem.
Manifestem dnešní doby a postoje k
životu. Jíst, meditovat, milovat. Hlavní hrdinka má letitý harmonický vztah,
ale z partnera už se jí dávno nepodlamují kolena. Vyřeší to šalamounsky,
odjíždí pojídat špagety do Itálie, pak
absolvuje rychlokurs instantních meditací u neustále usměvavého šamana
a ve finále si ji, jak jinak, najde láska.
Nebo spíš do ní narazí, pomyslně i
fyzicky na ulici. Pravý hollywoodský
happy-end. Popravdě řečeno, ve mně
ale zanechal trochu rozpačité pocity.
Po prvotní euforii, jak je krásné, že se
v jakémkoliv věku můžeme resetovat
jako ten počítač a začít žít znovu, se
přihlásil ke slovu zdravý selský ro-
27. února 2014
Perokresba Petr Nesvadba
tou do délky až 18 cm a získají stříbřité zbarvení. V moři dospějí, a poté
se vydají zpět do rodných řek. Každý
losos má zvláštní čichové senzory,
které neomylně poznají místo, kde se
narodil, a tam také bezpečně směřuje
proti proudu řeky.
I přesto, že se jedná o rybu, která
většinu svého života tráví ve slané
vodě, není pro jeho přežití potřebná.
Losos je schopný dlouhodobě či celoživotně žít ve sladké vodě, aniž by
u něj došlo k výraznému strádání.
Losos obecný se vyskytuje v severní části Atlantského oceánu. Ke tření
táhne do řek Evropy a Severní Ameriky. V evropských vodách byl dříve
poměrně hojný, ale různé vodní stavby (zejména příčné překážky), znečištění řek a nadměrný odlov měly za
následek výrazné snížení jeho početnosti. Správy CHKO i národních par-
ků se proto snaží o jejich navrácení
do českých řek. Například v roce 2013
do říčky Kamenice v národním parku
České Švýcarsko vyplulo devět tisíc
malých lososů. Společnými silami je
vypustili zaměstnanci Správy národního parku České Švýcarsko, CHKO
Labské pískovce, rybáři, dobrovolníci, ale také adoptivní rodiče z programu Návrat lososů, jehož cílem je zapojit do reintrodukčního programu
dříve vyhubené populace labských
lososů také veřejnost.
Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb do českých řek probíhají již
od roku 1998. První dospělci se například do říčky Kamenice vrátili v
roce 2002. Aby však takový program
byl úspěšný, musí pokračovat do doby,
než navracející se lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci
člověka.
zum, zděděný po předcích, tedy ono
babičkovské pálení dobrého bydla.
A nevím - měly pravdu? Kdo je
vlastně v právu, když padesátiletý
manžel, léta podporovaný stárnoucí
manželkou v kariéře, jí na prahu biologického přechodu lakonicky oznámí, že odchází v dál, protože soužití s
ní už emocionálně vyšumělo? Už to
není takový drajv jako kdysi. Má pocit, že ji snad ani nikdy nemiloval.
Ano, okoukala se mu a on se hodlá
poohlédnout, jestli by za humny nebyla zelenější tráva.
Tohle hledačství ale není jen doménou mužů. Podléhají mu i ženy. Takže...
být, že opovrhneme starou dobrou
koprovkou pro lákavá, dozlatova fritovaná kuřecí křidélka, abychom po
čase zjistili, že se nám křidélka přejedla stejně jako předtím omáčka, a
navíc začíná protestovat i náš žlučník.
Lidský faktor vážně není počítač a
ještě dlouho nebude. Zatímco počítač,
pokud pečlivě průběžně ukládáme
data, se resetuje bez nejmenších problémů, aniž by na něm někdo poznal,
že si chvíli dával pauzu, v člověčím
údělu to tak provést nejde. Reset má
často nevratné důsledky. Nejsou ztracena data, ale city i iluze všech účastníků.
A proto - klidně si jezme, meditujme, milujme, ale nemějme mindrák z
toho, že meditujeme jen při sběru hub
ve starém dobrém českém lese, jíme
rajskou, jako každý čtvrtý týden už
spousty let, a když milujeme, tak se
nám nepodlamují kolena a v uších
nezní hudba sfér.
Třeba to, co právě teď prožíváme,
není vůbec málo.
Lenka Poncarová
Co je to vlastně štěstí?
Existuje něco jako nárok na štěstí?
Kde jsou limity, do kterých máme právo ho hledat?
Jednoznačný názor na to neexistuje. Každý má hranice někde jinde a
odpověď si musí dát každý sám. Život ale není film ve stylu Hollywoodu ani fast foodového jídla... Může
číslo 8
Rubriky, inzerce
11
Tenhle recept znáte? aneb Dobrou chu
Málokterá evropská kuchyně je
tak rafinovaná a pestrá jako ta
francouzská, ve které se mísí romantická tajemství šlechtických
budoárů se šťavnatostí Středozemí
a zemitostí horských usedlostí.
Kuře na baskický způsob
Pro 4 osoby: 1 kuře nebo 4 kuřecí
čtvrtky, 3 lžíce olivového oleje, 1 velká cibule, 4 stroužky česneku, 2 větší
zelené sladké papriky, 2 větší rajčata,
100-150 ml bílého suchého vína, pár
snítek čerstvého oregana, sůl a mletý
pepř na dochucení.
ml vody, 1 lžička cukru moučka, 2 vejce, 1 lžíce rostlinného oleje.
Omáčka: 6 lžic cukru, 60 g másla,
300 ml pomerančové šťávy, pomerančová a citronová kůra, 40 ml likéru
Grand Marnier, 2-3 lžíce brandy nebo
koňaku, 1 pomeranč na ozdobu.
Kuře rozporcujeme na čtvrtiny. Naříznutá rajčata oloupeme a nakrájíme.
Zeleninu očistíme a nakrájíme. V
kastrole rozpálíme olej, osmahneme
na něm porce kuřete ze všech stran.
Kuře osolíme, přidáme nakrájenou
cibuli a česnek a ještě chvíli opékáme.
Ke kuřeti vložíme rajčata a papriky, chvíli společně dusíme, podlijeme
vínem, přidáme čerstvé oregano, pepř
a dusíme. Během dušení podle potřeby podléváme vodou nebo vínem.
Když je kuře měkké, odstavíme z
ohně a necháme přikryté ještě 10 minut stát.
Suflé se sýrem
a se smetanou
Pro 4 osoby: 200 ml smetany ke
šlehání, 1 lžíce maizeny nebo solamylu, 2 lžíce másla + trochu na vymazání formy, sůl, mletý bílý pepř, špetka
muškátového oříšku, 5 vajec, 150 g
ementálu, 4 lžíce parmazánu.
Troubu předehřejeme na 160 stupňů. Větší formu nebo 4 zapékací misky vymažeme důkladně máslem. V
K SALÁTU s tuňákem bude ladit bílé víno Muscadet Sur Lie z oblasti
řeky Loiry, výraznější v aromatu.
KE KRÁLÍKOVI si dejte Bordeaux Blanc Louis de Montgerac, typicky francouzské suché víno s vyváženou chutí.
K PALAČINKÁM vyzkoušejte sladké dezertní víno Louis de Montgerac Sauternes, které zchlaďte na 4 °C.
kastrolu se silným dnem rozmícháme
škrobovou moučku se smetanou, osolíme, okořeníme, přidáme máslo a na
mírném plameni za stálého míchání
zahříváme do zhoustnutí.
Směs necháme trochu zchladnout a
do vlažné směsi vmícháme postupně
žloutky a nastrouhané sýry. Z bílků
ušleháme tuhý sníh, který zlehka zapracujeme do hmoty. Připravené formy plníme do 2/3 a pečeme asi 25
minut. Ihned podáváme s různými listovými saláty, červenou čekankou a
bagetou.
Crepes Suzette s pomerančem
Pro 4 osoby (těsto): 100 g hladké
mouky, špetka soli, 250 ml mléka, 50
Mouku se solí, lžičkou cukru, mlékem, vodou, vejci a olejem promícháme a opečeme všechny palačinky.
V pánvi rozehřejeme máslo, přidáme cukr a rozpustíme ho na karamel.
Přiléváme pomerančovou šťávu, přidáme kůru z citronu a pomeranče,
povaříme a přilijeme likér.
Palačinky přeložíme, vložíme do
omáčky. Pak je přelijeme brandy, zapálíme a oflambujeme. Podáváme s
omáčkou, poprášené cukrem a zdobené pomerančem.
12
Kulturní a společenský servis
27. února 2014
Akvatrhy stále „táhnou“
Sádrová maska z knihovny
Ačkoli Společenský dům Střelnice má od letoška nového nájemce, tradiční
akvaristické trhy se tu stále konají poslední neděli v měsíci. Nejinak tomu
bylo 23. února. Návštěvníci nejen nakupovali vodní živočichy a rostlinky,
ale k dispozici jim bylo i bezplatné poradenství vystavujících.
-blc-
Škrabošky ze sádrových obvazů vymodelované přímo na obličeji se vyráběly v sobotu 22. 2. v městské knihovně. Netradiční tvorbu si všichni přítomní
velice užívali a domů si odnášeli třpytivá a barevná originální dílka. -ab-
V zeměpisné olympiádě se soutěžilo o postup do krajského kola
Okresní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií pořádal Dům dětí a mládeže Děčín v úterý 18. února v sále magistrátu města. Žáci plnili úkoly
- práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická část.
Výsledky hodnotila odborná porota s těmito výsledky:
kat. A (6. ročníky + gymn.):
1. Vojtěch Grubr
2. Jan Lupčík
3. Huu Ouy Nguyen
kat. B (7. ročníky + gymn.):
1. Petr Kaštánek
2. Tereza Miškovská
3. Filip Dolanský
kat. C (8. a 9. ročníky + gymn.): 1. Pavel Beneš
2. David Zíma
3. Lukáš Hodbo
kat. D (střední školy)
1. Vojtěch Plaček
2. Vítek Dočekal
3. Jan Geist
Žáci na 1. a 2. místech postupují do krajského kola 17. 3. 2014 v Ústí
nad Labem.
-ned-
Netradiční maškarní bál staroměstské základní školy - na ledě
V pátek 21. 2. se na zimním stadiónu konal pro zájemce ze ZŠ Březová karneval na ledě. Na ledě se pohybovalo nepřeberné množství masek, se kterými
si děti opravdu vyhrály. Poděkování patří i rodičům, kteří s přípravou akce pomohli, a klubu HC Děčín, který škole vyšel vstříc. Součástí karnevalu bylo
i ocenění pěti nejoriginálnějších masek. Reprodukovaná hudba dokreslila atmosféru blížících se jarních prázdnin. Poděkování patří i Mgr. Marcele Bárové
a Mgr. Ondřeji Michálkovi, kteří byli koordinátory celé akce a postarali se o její hladký průběh.
ZŠ Březová
číslo 8
Kulturní a společenský servis
13
Pohádka s výtvarnou dílnou
Kvádrberk zaujal nad očekávání
Po nedělní pohádce „Prapra“ divadla Toy Machine Praha v dětském oddělení knihovny následovala tématická výtvarná dílna, kde si děti s pomocí rodičů a pracovnic knihovny vyráběly pravěké živočichy a další prehistorické
objekty.
-blc-
Nejen přednášející David Skalický (vpravo), ale i pořadatelé z knihovny a
Správy CHKO Labské pískovce byli zaskočeni obrovským zájmem o přednášku „Stavební historie lokality Kvádrberk 1879 - 1914“. Židle zkrátka
nestačily a někteří zájemci se do sálu ani nevešli...
-blc-
Nejlepší v jazycích „na kraj“
Krásná architektka v UKG
Okresní kolo olympiády v němčině organizoval DDM Děčín 11. února pro
nejúspěšnější žáky ze základních a středních škol okresu. O dva dny později
se olympiáda konala také pro nejlepší mladé angličtináře. Z každé ze čtyř
kategorií vyslala odborná porota vítěze do krajského kola v Ústí n. L. -ned-
Nejen svým lepým zjevem, ale též pozoruhodnými studiemi a snímky realizací staveb (včetně některých na Děčínsku) obohatila Ukradenou galerii
v Podmoklech ve čtvrtek 20. 2. architektka Markéta Bromová z Prahy. -blc-
Boletický karneval se spoustou masek, legrace, tance a soutěží
V sobotu 15. února se v DDM Boletice konal dětský karneval. Maškarní rej byl plný tance, legrace, her a soutěží.
-ik-
14
Jiné světy
MALLORCA
s dětmi
ZA POZNÁNÍM
Půjčeným autíčkem Nissan Micra
vyrážíme na okružní jízdu po severní
části ostrova. - Z našeho dočasného
bydliště v Cala Millor míříme nejprv
na severovýchod a prvním postupným
cílem je městečko Capdepera.
Má několik tisíc obyvatel a leží v
blízkosti východního pobřeží ostrova.
Je také hlavním městem stejnojmenného okresu.
Strategická poloha tohoto místa
byla využívána již před dobou římskou, kdy se tu začalo se stavbou
opevnění. Současný systém s opravdu impozantními městskými hradbami pochází z doby nadvlády Arabů,
kteří zde v roce 1230 vzdorovali španělskému králi a dobyvateli Jakubovi
I. Aragonskému, tedy dlouho poté, co
mu již do jeho rukou padla metropole
ostrova, Palma. Jeho nástupce Jakub
II. Mallorský začal kolem roku 1300
s dalším rozšiřováním pevnosti, jejíž
vzhled se pak od konce 14. století již
téměř nezměnil. Teprve nedávno tady
došlo k rozsáhlým renovacím.
Turistická infrastruktura se tady
během let podstatně zlepšila a dnes je
snad vůbec nejlepší na celém ostrově.
Obec provedla řadu prací, které byly
částečně dotovány vládou Baleár-
27. února 2014
4
ských ostrovů. Tak vznikly krásné
úseky promenád, pěších zón a náměstí. Mnoho hotelů je po modernizaci,
řada je také úplně nových.
Nejvýznamnější památkou nejen v
obci, ale i v celé oblasti je zcela určitě
pevnost Castillo de Capdepera. K ní
se dostaneme pěšky od náměstí Plaça
de Espana, odkud vede přímá cesta
po schodech ke hradu. Trasa je vyznačena po úzkých uličkách.
Vnitřní části hradu se skládají především z obranných střílen, které jsou
volně přístupné. Už samotná vyhlídka na zátoky na severovýchodě ostrova stojí za návštěvu tohoto opevnění.
Průvodce uvádí, že v noci je hrad
malebně osvětlen.
Masivní obranná věž stojí ve vstupním prostoru, portál pochází ze 16.
století. Stranou od ní stojí ještě další,
menší obranná věž. V severním rohu
se nachází v nejvyšším bodě kaple
Nuestra Senyora de la Esperanza,
původně zasvěcená svatému Petrovi.
Pověsti vyprávějí o nedobytnosti
zdejší pevnosti, o kterou se zasloužila Matka Boží, jejíž obraz je umístěn
v kapli. V čase nejvyšší nouze byl tento obraz vynesen na hradby a pomohl
obráncům prolomit obléhání arabskými piráty...
Pavel Panenka
Výhled z pevnosti na městečko Capdepera a východní pobřeží.
Naše cesta uličkami z náměstí až nahoru k hradbám pevnosti.
Vstup do pevnosti s hlavní obrannou věží.
Kaple i opevnění jsou důkazem, že se do Capdepery vyplatí zajet.
Ze
Ze světa
slavných Rudolf Jelínek - ohromná řada rolí
světa slavných
Rudolf Jelínek patří
k našim nejobsazovanějším hercům.
Je kutnohorským
rodákem, nejstarším
z pěti dětí. V pátek
27. února oslaví 79.
narozeniny.
Od dětství se věnoval ochotnickému
divadlu, ale zároveň hodně sportoval
a chtěl být učitelem tělocviku nebo inženýrem. Přesto nastoupil na DAMU a po
absolutoriu (1957) vystřídal angažmá
v Novém Jičíně, Liberci, pražském Divadle S. K. Neumanna a 1973 - 2004 byl členem činohry Divadla na Vinohradech.
S filmem se seznámil již za studií (Robinsonka, Páté kolo u vozu, Smrt v sedle...). Věnuje se také dabingu.
První manželka Jarmila Hlavatá mu zemřela, ale Jelínek - po nevydařeném vztahu s pražskou spisovatelkou Sarah Biderman - si ve svých 72 letech vzal ženu
mladší o téměř 29 let. Je jí dostihová trenérka a žokejka Martina
Růžičková, která čtyřikrát jela i Velkou pardubickou. - Koneckonců
Rudolf byl vždy milovníkem koní. Ke svým
dvěma již dávno dospělým dětem a čtyřem
vnoučatům vyženil
i devítiletou Vanessu. Utajená svatba
se konala v r. 2007
v Bělé pod Bezdězem, kde má Jelínek chatu.
M. Růžičková
Rudolfa dnes vídáme v seriálu Ulice. Ke slávě se propracoval už seriálem 30 případů majora Zemana (1974). Jeho filmografie je úctyhodná, čítá přes 150 titulů včetně řady zahraničních snímků - Obsluhoval jsem anglického krále, Ordinace v růžové zahradě,
Člověk v zoo, Četnické humoresky, Nexus, Dobrodružství kriminalistiky, Chlap-
ci a chlapi, Hříšný Václav, Mravenci nesou smrt, Podivná přátelství herce Jesenia, Zátah, Dobrá Voda, Zelená vlna, Ta
chvíle, ten okamžik, Hra o královnu, Útěky domů, Rukojmí v Bella Vista, Tím pádem, Princ a Večernice, Hodina pravdy,
Bouřlivé víno, Sokolovo, Kronika žhavého
léta, Zatykač na královnu, Návraty, Podezření, Černý vlk, Klíč,
Princ a chuas, Most u
Remagenu, Maratón,
Souhvězdí Panny, Začít znova, Černá dynastie, Baron Prášil,
Král Šumavy...
-pp-
15
Zábava
číslo 8
OSMISMĚRKA
HRDLIČKA SENEGALSKÁ je malý a nádherně zbarvený pták, který se přizpůsobil
životu v mnoha různých biotopech. Vyskytuje se na velkých částech Afriky a jižní
Asie, zpravidla v otevřené suché krajině porostlé bušem nebo na savanách s řídce
rostoucími stromy. Dále také v zemědělsky obdělávané krajině, v předměstských
zahradách nebo přímo ve městech. Dobře snáší vysoké teploty, takže se s ní můžeme setkat i v palmových hájích v tropické Africe. Pouštím se však vyhýbá. Byla také
úspěšně uměle vysazena na západě Austrálie. Na mnoha územích je hrdlička senegalská běžným ptákem, uvnitř měst si shání potravu, aniž by se nechala rušit okolním provozem. Potravu hrdličky senegalské tvoří především různá semena či zrní,
která sbírají ze země. Do volátka hrdličky senegalské se vejde až (tajenka 15 písmen). Samice si občas doplňují jídelníček i bezobratlými živočichy, aby získaly dostatek bílkovin. Hrdlička senegalská se nikdy nevzdaluje od vodního zdroje a několikrát denně se k němu vrací, aby doplnila tekutiny. Hrdličky na rozdíl od jiných ptáků dokáží vodu nasávat díky speciálním svalům,
nemusí zaklánět hlavu. Hrdlička senegalská obvykle zůstává po celý život v trvalém svazku s jedním partnerem. Při stavbě hnízda
mají partneři rozděleny role. Samec shání materiál a přináší ho samičce, která v chladnějších hodinách dne z něj staví hnízdo. To
bývá postaveno na stromě nebo v trnitém křoví, a je to vlastně jen volná neuspořádaná plošinka z větviček a kořínků. Samička
snáší dvě vejce; není vzácností, že pár vyvede v jednom roce až šest snůšek. Počty hrdliček senegalských jsou tak hojné.
I C
„Tati, proč ses oženil s maminkou?“
„Vid íš?“ obra cí se muž k
ženě, „ani to dítě to nedokáže pochopit!“
N O D A L E S Ž P S V K Z S R
E Y I O
Přijde muž do lékárny a povídá lékárníkovi: „Chtěl bych
něco na zub.“
„Ale to jste tu špatně, musíte
vedle do lahůdkářství.“
A A K V Á L V L R U Í A C S D
M A K O V Ý K O L Á Č K B E E
J C K H K K Ž M P S C L
Š K
Ř T K V H E E S A K O S
Í
L S
D R A Ž B A K T A M R N A K U
O L N P E O R Ě E E K K K L R
S K E Š A M A D P R A V Ě K P
Jede ožralý chlap taxíkem.
Taxikář vidí v zrcátku, jak se
chlap vysvléká a povídá:
„Ještě se nevyslékejte, ještě
nejste doma.“
A ožrala na to: „A to jsi mi
nemohl říct, než jsem si dal
boty za dveře?“
Provází lord své hosty po zámku a povídá: „To je Modrý salónek, to je Čajový salónek, to
je ložnice mé ženy...“
Jeden z hostů se zeptá: „Co
tam dělá vaše žena s tím gentlemanem?“
„To je soulož, neznáte? Velmi
příjemné...“
SUDOKU
řešení
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Baklažán, bizon, cizinec, Damašek, demolice, dětská koloběžka, drahokam, dražba,
desítka, emise, esejista, eskymo, etapa, jeseter, klaka, kokos, kolonka, kšiltovka, kulka,
laskonka, lávka, makak, makový koláč, matice, motorka, obvod, odřený mantinel,
olovo, Persie, plastikový model, police, pravěk, ruský ledoborec, sedan, seladon,
skokan, slavný horolezec, slípka, synek, trdlo, žárovka, žolík. (Tajenka vedle řešení sudoku.)
Plavčík na koupališti: „Musím
vás důr azn ě upo zor nit, že
močit do vody je přísně zakázáno pod pokutou!“
„Ale vždy ostatní to také dělají!“
„To je možné, ale nikdo ze
skokanského můstku!“
jeden tisíc
zrnek
E Ý
OSMISMĚRKA
řešení
I
I
7
5
8
4
1
9
6
3
2
I O Í
E R O O N S A K V O T L
3
6
9
5
2
8
7
1
4
N D K Y E Ý A Á Z
4
2
1
7
6
3
8
5
9
Ý A S
5
1
4
8
3
2
9
6
7
E E O
8
9
7
6
4
5
3
2
1
N K T S O Ý S O K O K I
2
3
6
9
7
1
4
8
5
I M B
6
7
3
2
5
4
1
9
8
I R A O C E Á Ě A O I
T N N I M R T B L L L J
9
4
2
1
8
6
5
7
3
Z
E E E L J O Á K T E S O D E E
1
8
5
3
9
7
2
4
6
L A S K O N K A C E N I
16
Kultura, společnost, inzerce
Městské divadlo ZÁMEK DĚČÍN
pá 28. 2., 19.00
DÍVČÍ VÁLKA
Nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Její atraktivnost spočívá v lehkosti žánru, nadsázce a
také v hereckém obsazení. Hrají: Uršula
Kluková, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Sandra Pogodová, Roman Skamene, Milan
David, Jaroslav Sypal, Petr Martinák, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík...
ne 2. 3., 15.00
DVA KOCOUŘI
Divadlo nad Labem
Originální pohádka z dílny Ivany Zajáčkové. Autorské loutkové představení pro
nejmenší děti. Hrají: Ivana Zajáčková a Jiří
Kraus.
út 4. 3., 19.00
S
S/HE IS NANCY JOE
Tantehorse
„Narodil jsem se jako holka. Ale jistě vím,
že jde o omyl.“ - Taneční a vizuální performance, jejíž osu formují postupy komixu
a unikátní styl street-ballet kombinující
prvky hip hopu, pop-and-lockingu, tuttingu se současným tancem a klasickým baletem. Transgender, odcizení v těle i odcizené tělo, osamocení ve společnosti díky
odlišnosti, touha po štěstí a svobodě! Scénář, režie, hraje: Miřenka Čechová.
VÝSTAVA VE FOYER
SKUPINA 96 DĚČÍN - olejomalby, akryly,
kresky a grafiky. Průřez tvorbou šesti členů skupiny - Veroniky Jakešové-Žárské,
Jaroslava Vlčka, Jitky Třmínkové, Zdeny
Malé, Lenky Navrátilové, Jana Pražana a
tří hostů - Oldřicha Poulíčka, Marie Sabau
a Věnceslavy Zimmermanové.
OBLASTNÍ
MUZEUM
NOVÁ VÝSTAVA
Krajina Labských pískovců v proměnách času - expozice srovnávacích
fotografií krajiny labských pískovců.
Podrobnější info na protější straně.
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Gotická plastika na Děčínsku
Ptactvo Českosaského Švýcarska
Vývoj lodní dopravy na Labi
Muzejní expozice na děčínském zámku je v zimní sezóně, tj. do konce března uzavřena.
VÝSTAVA
do 30. 4.
HISTORICKÉ KOČÁRY barokní konírna
Hipomobilie ze sbírek Poštovního muzea.
PROHLÍDKY
1. prohlídkový okruh - Apartmá v reprezentativním západním křídle zámku, zámecká kaple sv. Jiří: denně 10.00 - 16.00,
víkendy a svátky do 17.00.
Zimní kombinovaná vstupenka (prohlídka
zámku + výstava „Historické kočáry“).
ZÁMECKÁ KAVÁRNA denně 10 - 17
HUDEBNÍ
KLUB
pá 28. 2., 22.00
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC...
Legendu českého bigbítu netřeba představovat. Vladimír Mišík a jeho ETC... se
v Děčíně představí po velmi dlouhé době,
v Garagi dokonce úplně poprvé. Adam
Mišík, syn Vladimíra, bude program zahajovat, jeho otec naopak končit.
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
do dubna
ARTLeden 2014 - Jan Skorka, Jitka Kůsová, Milan Coufal...
Obrazy, kamenné objekty, plastiky...
DDM Děčín
so 1. 3., 9.00 - 15.00
Březiny
VEŘEJNÉ JÍZDY ŽEL. MODELŮ
Prohlídka klubového koletiště vel. H0
(analogový, plně automatizovaný provoz
na dvojkolejné trati, digitální provoz na
jednokolejce a lokálce, točna...), kolejiště
vel. TT. Můžete si přiníést vlastní lokomotivu a projet se s ní, nebo se jen dívat, fotit, ptát se, ale také vytvořit si např. stromeček. Výrobek si můžete odnést. Cena 20
Kč, dítě 10 Kč (do 3 let zdarma) - podpoříte tak další stavbu kolejiště.
Neznámí hrdinové / Pohnuté osudy ČT ........... 249,-
Markéta Pravdová:
Akademická příručka českého jazyka ......... 395,-
Ing. Petr Kout:
Daně a nemovitosti 2014 .............................. 99,-
Lucie Poslušná:
Angličtina pro seniory - kurz pro třetí věk ...... 249,-
Jan Tuček:
KINO
st 26. 2., 14.30
TURBO
BIOGRÁFEK aneb Kino dětem!
Animovaná dobrodružná komedie USA.
Příběh obyčejného šneka, který sní svůj
velký (a rychlý) sen - závodit proti slavnému jezdci rallye, Gustavu Nafákovi...
st 26. 2., 19.00
JACK RYAN: V UTAJENÍ
Thriller USA/Rusko. Hrají: Chris Pine,
Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth
Branagh, Colm Feore...
27. 2. a 2. 3. , čt 17.30, ne 20.00
KANDIDÁT
Thriller/komedie Slovensko/ČR. Hrají:
Marek Majeský, Roman Luknár, Michal
Dlouhý, Michal Kubovčík, Monika Hilmerová, Pavel Nový, Alice Bendová, Lucia
Molnárová...
27. - 28. 2. a 2. 3. , čt - pá 20.00, ne 17.30
PAMÁTKÁŘI
Dobrodružná komedie USA. Hrají: Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett...
28. 2. - 1. 3., pá 17.30, so 15.00
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Animovaná dobrodružná komedie Kan./J.
Korea/USA. Veverčák Surly a jeho krysí
kamarád Buddy mají něco za lubem....
MET
so 1. 3., 17.45
Alexander P. Borodin: KNÍŽE IGOR
Přímý přenos z Metropolitní opery v New
Yorku. Dirigent / režie: Gianandrea Noseda / Dmitrij Čerňakov. Účinkují: Ildar
Abdrazakov, Oksana Dyka, Anita Rachvelishvili, Sergej Semiškur, Michail Petrenko,
Štefan Kocán...
ne 2. 3., 15.00
BABOVŘESKY 2
Komedie ČR. Hrají: Veronika Žilková, Jana
Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Bronislav Kotiš, Martin Stropnický, Jiří Pecha,
Lubomír Kostelka...
út 4. 3., 10.00
VEJŠKA
Komedie ČR. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří
Mádl, Eva Josefíková, Zuzana Bydžovská,
Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková,
Filip Vorel, David Vávra, Petr Čtvrtníček...
4. 3. a 5. 3., út - st, 19.00
ANGELIKA
Dobrodružný, romantický, Fr./Bel./ČR/
Rak. Hrají: Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Simon Abkarian, Tomer Sisley...
Volání kukačky (autorka Rowlingová) ......... 369,-
Robert Galbraith:
Pavel Taussig:
so - ne 22. 2. - 2. 3., 11.15 a 14.45
západní křídlo
DĚTSKÉ PROHLÍDKY
O jarních prázdninách za tajemstvím zámeckých dětí. Vstupenky doporučujeme
předem rezervovat - tel.: 412 518 905,
e-mail: [email protected]
27. února 2014
Legendární Škoda 1000 MB ............................ 399,-
Radka Červinková:
Martina Sáblíková - Sama proti času ......... 299,-
SYNAGÓGA
čt 6. 3., 17.00
"Perzekuce židovského národa v
Protektorátu Čechy a Morava",
"Ghetto Terezín v poštovních dokumentech". Vernisáž výstavy korespondence židovského obyvatelstva v
době protektorátu - dopisnice a dokumenty s komentářem Michala Hauzra. K vidění do 30. 4. Koná se pod
záštitou senátora Jaroslava Sykáčka.
STŘELNICE
Olympic v Děčíně!
Kapela Olympic zavítá do Děčína a
vystoupí ve společenském domě Střelnice v pátek 11. 4. 2014 od 20.00 hodin. Vstupné: předprodej 300,- Kč, na
místě 360,- Kč. Přijte s námi zahájit
novou kulturní sezonu. Po koncertě
budeme pokračovat after party. -in-
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
VE 3. PATŘE
čt 6. 3., 17.00
ISLAND
Cestovatelská přednáška Markéty Husákové - ve spolupráci se Zoo Děčín.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
24. - 28. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Každý den od 9 do 12 hod. program pro
děti (čtení, soutěže, malování…).
po - pá 3. - 9. 3., 9.00 - 11.00
TÝDEN ČTENÍ
Dopolední akce pro žáky MŠ a ZŠ.
st 5. 3., 13.00 - 15.00
POVĚSTI PRO NEJMENŠÍ - čtení a kreslení
pá 7. 3., 10.00
DAVID LAŇKA
Autorské čtení pro děti (Dobrodružství
Billas Marlafouska, Pohádky pro dospělé
děti a nedospělé dospělé...)
ne 9. 3., 15.00
Pověsti české
Loutková pohádka pro děti od 5 let na motivy spisů Dalimila a A. Jiráska. Vstup dítě
30,- (doprovod zdarma). Hraje Divadlo
Toy Machine Praha.
VÝTVARNÁ DÍLNA pro děti i dospělé
so 8. 3., 9.30 - 11.30
PETARTOVÉ KVĚTY
Přihlášky na [email protected]
nebo 777 980 966. Cena 30,-/materiál.
VÝSTAVA VE 3. PATŘE
LIBUŠINO POJETÍ KRÁS
Výstava obrazů děčínské malířky Libuše
Sochorové (in memoriam).
do 2. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY
Prázdninová soutěž v zoo o zajímavé
ceny Ski Bartoň Sports
čt 6. 3., 17.00
ISLAND
V Městské knihovně Děčín přednáší Markéta Husáková. Povídání o týdenní cestě
okolo Islandu s návštěvou duhových hor,
ale i o cestování po nejhezčích místech
ostrova za co nejnižší náklady.
so 8. března
OSLAVTE S NÁMI MDŽ
Po celý den mají ženy vstup do areálu zoo
na Pastýřské stěně i Expozice Rajské ostrovy jen za polovic.
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
17. 2.
17. 2.
19. 2.
19. 2.
21. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
23. 2.
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 8
Kateřina Kuklová - dcera Adélka
Barbora Tatarová - dcera Abigail
Martina Karkulová - syn Jindříšek
Barbora Procházková - syn Václav
Markéta Pokorná - syn Vítek
Lenka Vávrová - syn Tadeášek
Alena Kočková - syn Ladislav
Petra Petlánová - dcera Natálka
Lucie Ferková - dcera Lucinka
PIETA
Smrt každého člověka mne umenšuje,
nebo všichni jsme součástí lidstva.
Ernest Hemingway
S bolestí v srdcích oznamujeme všem přátelům
a známým, že ve středu 19. února zemřel
pan Václav Kučera ze Starého Města,
narozený 17. 2. 1920.
Kdo jste jej měli rádi, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Manželka Eva a synové Petr a Martin s rodinami
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
5. 3. Jaromíru Rozumovi a Stanislavě Tošovské
Ukradená galerie Úterky s vědou:
čt 27. 2., 19.00
Zbrojnická ulice
50. Ukradená galerie Děčín-Podmokly: Matěj Kožíšek (Děčín)
Výstavka koláží „Duhový Krteček“.
Matěj Kožíšek vystudoval obor ochrana životního prostředí na Střední lesnické škole Šluknov, v současné době
prodává barvy. Říká o sobě: „Nejdůležitější v životě je pro mě svoboda jedince a příroda, toto moje přesvědčení mě logicky staví do opozice vůči
systému. Ve svém nejhlubším nitru
jsem ovšem nihilista a nevěřím tudíž
na možnost poznat pravdu a dosáhnout tak pozitivní změny společnosti.
Z tohoto důvodu nemá pak pro mě
protest žádný význam. Zřejmě tento
hluboký rozpor způsobuje vnitřní pnutí, které rozpouštím ve své tvorbě. Baví
mě malovat, lepit koláže, psát básně,
skládat hudbu, psát k ní texty, zpívat
je, hrát na všemožné nástroje. Nic z
toho však valně neovládám a zdráhám
se cokoli označit za umění.“
Krajina Labských
pískovců
včera a dnes
Výstavu srovnávacích fotografií
krajiny labských pískovců s názvem
Krajina Labských pískovců v proměnách času si můžete nyní nově
prohlédnout v děčínském muzeu.
Na fotografiích je možné porovnávat historickou a současnou podobu
blízkého okolí - Všemily, Vysoká
Lípa, Srbská Kamenice a mnoho dalších obcí a známých míst.
Expozice je obohacena o unikátní
modely podstávkových domů z osady Kopec u obce Brtníky, jejichž autorem je muzejník Jakub Hloušek.
Miniaturní domky i všechny doplňky
v krajině jsou zhotoveny podle vlastních návrhů v měřítku 1:100. Modely
domů autor staví podle skutečnosti,
dosud viditelných základů zaniklých
objektů i dobových fotografií. Součástí výstavy jsou také dobové a současné fotografie vystavených domů (modelů) a dobový lidový nábytek. Panely s fotografiemi zapůjčila Správa
CHKO Labské pískovce.
Všichni jste srdečně zváni! -iro-
vláknové lasery
V úterý 4. března vás FJFI ČVUT
srdečně zve do posluchárny P2 na další přednášku z oblíbeného populárně
vědeckého cyklu „Úterky s vědou“, a
to na téma „Vláknové lasery - jasné
světlo ze skleněných nitek“. Přednáší
Ing. Pavel Peterka, PhD.
Příště: 1. 4. - Petr Kuchař - LED
crystal technologie.
-řeh-
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
VZPOMÍNKA
Jen ten, kdo s Tebou žil,
ví, co ztratil...
V sobotu 22. února uplynul rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka,
paní Zdenka Musilová z Děčína.
S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera Šárka
Srdce přestane bít,
láska zůstane žít...
Ve středu 26. února uplynul rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný Stanislav Kolář, vzorný
člen mysliveckého spolku "Stráž" Krásný Studenec.
Kdo ho znal jako poctivého nimroda, milujícího
přírodu a rodinu, prosím za tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Eva a rodina.
do 2. 3.
Victoria Francisco - obrazy
K ledopádům
na sněžnicích
Procházku za Brtnickými ledopády na
sněžnicích
organizuje
o.p.s. České Švýcarsko v neděli 2. března. Sraz 10.00 v obci Brtníky u IC Ametyst. Půjdeme neznačenou a neprošlapanou cestou cca 3 hod.
(plus 1 hod. přestávka). Sněžnice a
nordic hole zapůjčíme, nutno rezervovat na 736 22 42 22. Doporučujeme
středně zdatným sportovcům jako prima adrenalinový zážitek. Při nedostatku sněhu se nekoná.
-snp-
Když zemře maminka, i slunce zajde,
v duši se rozhostí zvláštní chlad.
Těžko pak ve světě ještě se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád...
V pátek 28. února vzpomene rok od chvíle, kdy nás
po těžké nemoci navždy opustila naše drahá
manželka, maminka a babička,
paní Vladislava Kapounová ze Starého Města.
Stále s láskou a úctou vzpomínají
manžel Oto a dcera Hana s dětmi.
Nikdy neběží čas tak rychle,
aby se dalo zapomenout...
V sobotu 1. března uplyne již dvacet let
od smutné chvíle, kdy nás navždy opustila
paní Milena Gabrielová z Děčína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Jménem rodiny dcera Radka
Japonsko není
jen Shinkanzen
Křinický pivovar vás zve na cestopisné povídání s Radimem Misiačekem „Japonsko není jen Shinkanzen..., ale také zemí s překrásnou přírodou, milými lidmi, specifickou kulturou a dobrým pivem“. Koná se ve
středu 5. 3. od 18.00 v sále v 1. patře
pivovaru v Krásné Lípě. V ceně 40 Kč
je i jedno pivo Falkenštejn.
-krp-
Kroužek pro maminky
na mateřské dovolené
Do tohoto kroužku přijímá DDM
Březiny maminky, které mají dítě starší dvou let.
Scházíme se každý čtvrtek od 9.00
do 11.00. Společně si zazpíváme, zatančíme, v nové výtvarné dílničce
vyzkoušíme s dětmi různé techniky,
navštívíme zvířátka v zookoutku a
v závěru se vydovádíme v tělocvičně.
-ddm-
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Plastová okna, dlažba a plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek.
Nájem vč. záloh 6000 Kč + záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby.
Tel. 604 162 943.
(1/j)
Byt 1+kk, 39 m2, rekonstruovaný byt v suterénu
panelového domu v Želenicích v Děčíně 6. Oplocený pozemek. Dlažba v celém bytě, kuchyň s el. sporákem, koupelna s vanou. Nájem vč. všech záloh
5500 Kč. Kauce 10 000 Kč. Vhodné pro 1 osobu.
Tel. 604 162 943.
(2/j)
Byt 3+1, 62 m2, v 5. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný byt s balkonem, plast. okna, dlažba v koupelně, na chodbě
a v kuchyni. Nájem vč. záloh 9000 Kč + záloha na
vlastní el. a plyn. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování
cca únor 2014. Tel. 604 162 943.
(3/j)
Byt 2+1, 60 m2 bez balkónu, v 1. poschodí panelového domu v Želenicích, rekonstruovaný byt,
plast. okna, kuch. linka s plynovým sporákem, dlažba v kuchyni, koupelně a chodbě. Nájem vč. záloh
8000 + záloha na vl. elektřinu a plyn na vaření. Kauce 10 000 Kč. K nastěhování cca únor 2014. Tel.
604 162 943.
(4/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na
Kamenické ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části
domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč, kauce 10 000 Kč.
Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943. (5/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. p. rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou, malý kuch. kout. Okrasná zahrada v
zadním traktu. Nájem vč. záloh 4700 Kč + záloha na
vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč, k nastěhování
cca únor, březen 2014. Tel. 604 162 943.
(6/j)
Pronajmu byt 1+1, 42 m2, Dvořákova ul. Děčín
II s balkonem. Na patře s uzamykáním je sušárna.
Cena 3200 Kč + služby, kauce 6000 Kč. Volný ihned.
Tel. 724 562 115.
(70)
Dlouhodobě pronajmu prostorný byt 2+1 na
Starém Městě (2. patro, výtah, komora, balkon).
Dům i byt po rekonstrukci (zateplení, plast.
okna, plovoucí podlaha, obložená koupelna a
WC). Pevný nájem 4500 Kč/měsíc, všechny
ostatní služby dle spotřeby. Vratná kauce 10
000 Kč nutná. Volný od 1. 4., tel. 725 183 741.
(69)
Pronájem 2+1, DC 4 - Podmokly. Nájem 4500 +
služby, kauce 1 x nájem. Tel. 607 703 177. (68)
P r o n a j m u dlouhodobě byt 1+1, 37 m 2 v
Březinách. Po rekonstrukci, plast. okna, plov. podlahy, dlažba, nová kuch. linka, zděné jádro, sprchový
kout. Dům zateplen, nový výtah, balkon na mezipatře. Nájem vč. záloh celkem 6000 Kč, kauce 10 000
Kč. Tel. 603 927 909.
(67)
Koupím 1+1 v lokalitě Děčín I (v blízkosti centra), Želenice, Staré Město. Tel. 603 370 700. (66)
Prodám dům v Prostředním Žlebu v Dolině za
450 000 Kč. Zastavěná plocha 113 m2, pozemek
1123 m2. Nachází se u lesa, kde tečou dva potoky.
Není v dobrém stavu a je odpojen od elektřiny. Realitky prosím nevolejte. Tel. 776 646 690, 723 009
092.
(65)
Sháníme dlouhodobý pronájem (minimálně
10 let) bytu 3+1 nebo 2+1, cca 65 m2 s možností trvalého pobytu. Požadavek: panelový
dům, zděné jádro (s lepší kuchyní a koupelnou), plast. okna, balkon a sklep. Nechceme
plyn. POUZE BYNOV. Jsme spolehliví pracující mladí manželé s malým mimčem. Prosím o
vaše nabídky na e-mail: [email protected] RK nepsat.
(64)
Pronajmu 1+1, DC 3, po rekonstrukci, vše nové,
zateplená okna, žaluzie. Nájem 3300 Kč. Tel. 731
568 813.
(58)
Prodám 1+1 s balkonem. 1. patro, Kamenická
naproti Albertu. Cena 550 000 Kč. Tel. 733 314 929.
(57)
Pronajmu garsoniéru v přízemí domu v Děčíně
4, klidný dům. Nájemné 2700 Kč + služby. Bižší
informace na tel. 603 293 412.
(55)
Pronajmu pěkný 1+1, Děčín III od 1. 4. Plast.
okna, nová linka a sporák sklokeram., patrová postel. Možno odkoupit i část nového zařízení. N 3600
+ el. Pouze slušným pracujícím. Kauce 7 tis. Tel.
605 544 264, 775 364 604.
(52)
Prodám pěkný bezbariérový 2+1 (70 m2), OV,
sídl. Kamenická u nemocnice. Plast. okna, žaluzie,
nová linka, ideální pro vozíčkáře, místa na parkování, 630 000 Kč. Dohoda jistá. Tel. 605 544 264,
775 364 604.
(51)
Pronajmu 1+1, Weberova ul. 1582/2, 1. NP,
Želenice od 1. 7. Nájem 2000 + 2000 služby, na 1
rok. Poté podmínka vstup do BDW, cena druž. podílu 352 340 Kč, rezervační popl. 30 000 Kč při
podpisu NS. Pokud by byl družstevní podíl zaplacen ihned, je možno přijmout člena BDW již v červnu 2014. Tel. 606 771 862.
(50)
Dlouhodobě pronajmu garsonku ve 2. patře cihlového domu v centru Děčína I s výhledem do parku. Topení WAW, el. boiler. Nájemné vč. záloh na
služby 3500 Kč, vratná kauce 7000 Kč. Tel. 724
040 589.
(49)
Pronajmu dlouhodobě rekonstruovaný 2+1 (68
2
m ) v Podmoklech, střed města. Pouze solventním
a slušným nájemcům. Informace na tel. 777 622
943.
(48)
Prodám družst. byt 2+1+L+komora, 57 m2 v Děčíně 3, Příčná ul., 11. patro, po částečné rekonstrukci (plast. okna, dřevěné podlahy, dveře). Zateplený dům, nové výtahy, UPC TV, nádherný výhled, parkoviště u domu. Školka, škola, dětské hřiště a fitness v sousedství. 650 000,- Kč. Tel. 602
419 137.
(47)
Pronajmu byt 1+1 ve druhém patře činžovního
domu v Riegrově ulici. Nájem 4000 + služby. Kauce 8000. Topení vaw, kabelová TV, internet. Tel.
603 843 596.
(18)
Prodám 3+1 s balkonem, zařízený, v tiché a klid-
27. února 2014
né oblasti Děčína 32. Cena dohodou. Tel. 728 723
758.
(36)
Prodám slunný 4+1 ve 2. NP s jídelním koutem,
šatnou, lodžií a komorou v Děčíně na Kamenické
ul. V sousedství supermarket, parkování, MHD,
škola. Cena 1 200 000 Kč. Tel. 604 894 944. (332)
Prodám slunný byt 2+1 ve 2. NP s jídelním koutem, šatnou, lodžií v Děčíně na Kamenické ul. V
sousedství supermarket, dobré parkování, MHD,
škola. Cena 800 000 Kč. K dispozici ihned. Tel. 604
894 944.
(333)
tel. 721 120 407.
(60)
Prodám sedací soupravu 3+2. Eko kůže. Velmi
pěkná, moderní, cena dohodou. Tel. 721 120 407.
(61)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Pronajmu garáž za 1000 Kč měsíčně, Lužická
ul., DC 1. Tel. 777 31 32 18.
(63)
Pronajmu garáž v Cihelné ulici nad benzinou
DPMD, 800 Kč/měs. Tel. 602 390 077.
(59)
NEBYTY - POZEMKY
PRÁCE
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(7/j)
Pronajmu nově vybudované nebytové prostory
s výlohou v přízemí domu v Děčíně 4. Vhodné jako
obchodní místo (manažerská kancelář) nebo menší
obchod. Cena nájmu dohodou. Tel. 603 293 412.
(56)
Prodám podsklepenou zahradní chatku v OV,
2
1411 m , 220 V, užitková voda, WC, bazén, kamna
na topení, veranda, zahr. osada Višňovka v Bělé,
klidná část. Cena dohodou. Tel. 723 340 090, rychlé
jednání sleva.
(53)
PRODEJ
Prodám velký oválný stůl se 6 židlemi, menší
kulatý se 3 křesly, kůži z divočáka chovaného doma,
kanec 146 d, 145 š, sviňka 116 d, 115 š. Tel. 732
146 932.
(62)
Prodám rohovou sedací soupravu vč. křesla.
Velmi pěkná, čalouněná, rozkládací. Cena dohodou.
Salon Free Style hledá kadeřnice - kadeřníky,
kosmetičky a nehtařky na hl. pracovní poměr do
nového salonu v obch. centru Pivovar. Kdo má zájem, volejte na tel. 605 987 363 nebo pište na [email protected]
(3/P)
RŮZNÉ
Senioři (nad 65) - v dubnu opět začínáme s výlety na kole na cyklostezkách, nenáročné cesty pro
radost a zdraví. Nesete doma, přidejte se k nám.
Nemáš kolo? Te velké slevy... Tel. 732 463 489.
(54)
Nabízím pečovatelskou službu v domácnosti
v dosahu MHD v Děčíně. Zdravotní sestra s
dlouholetou praxí. Tel. 773 784 256.
(19)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
19
Sport
číslo 8
Heřmanov remizoval, přesto vede
Oba góly Heřmanova do sítě Benešova v nedělním utkání zimního turnaje
mužů zařídil Radek Rojko (uprostřed). Duel skončil remízou 2:2.
-blc-
Smutný víkend florbalistů
! Florbalisté Děčína utrpěli ve 2.
lize mužů dvě porážky od plzeňských
celků. V sobotu dostali Děčané výprask od plzeňského FBC, když sice
v úvodu snížili na 2:1, ale soupeř vyhrál první třetinu 5:1 a druhou dokonce 7:0! Druhý duel s plzeňskou Slavií
byl daleko vyrovnanější, naši dokonce v úvodu vedli 0:1, a po dvou třetinách byl stav 3:2. Bohužel, poslední
část vyhrál soupeř 3:1 a celkově 8:5.
FBC Plzeň - 1. FBC DDM Děčín
18:3
Branky Děčína: Povelkin, Matza,
Baša.
Slavia VŠ Plzeň - 1. FBC DDM
Děčín 8:5
Pilek 2, Matza 2, Baša.
! Prvoligoví dorostenci narazili v
neděli na týmy z vrcholu tabulky a
inkasovali těžké porážky. Se třetím
Libercem prohráli jedenáctigólovým
rozdílem, prvnímu Ústí nedali ani gól
a padli 0:20!
FBC Liberec - 1. FBC DDM Děčín
13:2
Logaj, Vybíral.
1. FBC DDM Děčín - Florbal Ústí
0:20
! Juniorky Děčína po postupu do
nadstavbové skupiny A1 1. ligy zatím marně čekají na první body. V
sobotu dvakrát prohrály s pražskými
celky, když vždy inkasovaly devět
branek.
1. FBC DDM Děčín - Tatran
Střešovice 0:9
1. FBC DDM Děčín - Elite Praha
4:9
! Elévové Děčína měli o víkendu
15. - 16. února napilno, nebo odehráli
dvě akce a celkem 12 zápasů. V sobotu hráli doma ligový turnaj, kde tým
Blue remizoval s Teplicemi 4:4 a prohrál s Turnovem 8:9, Podbořany 3:12
a Děčínem White 7:17. Naopak White tým porazil Podbořany 5:3, Teplice 6:0 a Turnov 16:2, čímž vyhrál už
třetí turnaj v řadě bez ztráty bodu.
Ve neděli si elévové Děčína jeli užít
turnaj do Liberce, který na florbalové
mapě slaví 20 let (Děčín má letos 16
let). Naši porazili Jablonec 10:5 a
Turnov 9:4, na liberecké celky Blue a
Black však nestačili a prohráli 4:6 a
3:5. Přesto si zaslouží pochvalu, protože na hřišti nechali vše a domácí
potrápili.
Sestava Děčína (15. 2.) - Blue: Havriljak, Prášek, Bečka, Brhel, Dvořák,
Zavadilová, Bräuer, Verbířová, Volf,
Špinka; White: Miškolci, Dašek, Kočková, Vilímek, Tichý, Sochor, Bejšovec, Kříž.
Sestava Děčína (16. 2.): Tichý, Bejšovec, Sochor, Dašek, Volf, Drobný,
Miškolci, Kočková, Prášek, Vilímkek,
Havriljak, Špinka.
-tš, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FLORBAL Chomutov
FBC Plzeň
Jablonec
K. Vary
Turnov
Kadaň
Liberec
VŠ Plzeň
Lovosice
DDM Děčín
Rokycany
Sokolov
2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE I
16 2 0 2
176:110
14 1 2 3
177:94
14 0 0 6
145:115
13 0 0 7
139:128
12 0 0 8
158:144
11 0 0 9
153:111
9 2 2 7
154:147
8 0 2 10
126:146
3 1 4 12
109:145
5 0 0 15
141:183
2 4 0 14
87:154
3 0 0 17
99:187
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
FLORBAL - 1. LIGA DOROSTU, DIVIZE I
Ústí n. L.
14 2 0
214:34
44
Česká Lípa
12 1 5
126:76
37
Liberec
10 2 4
150:67
32
FBC Plzeň
10 2 4
122:72
32
K. Vary
10 1 5
145:80
31
Chomutov
9 2 5
97:92
29
Stod
7 2 9
90:129
23
DDM Děčín
5 1 10 88:136
16
Lovosice
5 1 10 59:111
16
Litvínov
1 0 15 41:181
3
Most
0 0 16 48:202
0
52
46
42
39
36
33
33
26
15
15
14
9
FLORBAL - 1. LIGA JUNIOREK, NADSTAVBOVÁ
SK. A1
1. Elite Praha
4 0 2
58:21
12
2. Ml. Boleslav
4 0 0
23:7
12
3. Litvínov
4 0 2
28:31
12
4. Střešovice
3 0 1
30:6
9
5. DDM Děčín
0 0 6
15:49
0
6. Chomutov
0 0 4
9:49
0
Zimní turnaj mužů ve fotbalu nabídl během slunečného víkendu jen tři
zápasy, čtvrtý se dohrál v týdnu po
naší uzávěrce. Na čele tabulky zůstal
Heřmanov, který remizoval v derby s
Benešovem. Union Děčín odvrátil
ostudnou porážku s posledními Dolními Habarticemi až v druhém poločase. A Sport Areál si snadno poradil
s Dobkovicemi, které už třetí zápas
prohrály bez vstřelené branky.
SK Dobkovice - Sport Areál Děčín
0:5 (0:2)
Branky: Culek 2, Pilík 2, Dončev.
Po podzimu vedoucí tým okresního přeboru, Sport Areál, se v sobotu
utkal se svým rivalem z této soutěže.
Děčané opět nastoupili v pozměněné
sestavě, a tak úvod střetnutí byl ještě
vyrovnaný. Pak ale v 17. minutě otevřel skóre Culek po přihrávce Dončeva a týž hráč o pět minut později zvýšil na 0:2. Tím odpor soupeře ustal,
navíc jeho útočná hra byla bezzubá.
Ve 26. minutě byl Culek faulován v
šestnáctce, ale z penalty nastřelil pouze břevno. Po přestávce se v rychlém
sledu dvakrát prosadil střídající Pilík
a bylo to již 0:4. Tečku za zápasem
pak udělal v 75. minutě Dončev proměněnou penaltou - 0:5.
SA Děčín: Štalcer - Brousil, Dončev, Frič - Holakovský - Kořínek,
Hloušek, Kilián, Endlicher - Drahoňovský, Culek. Střídali Son, Bernát,
Pilík, Mráz.
TJ Dolní Habartice - Union Děčín
5:6 (3:1)
Branky: Horvát 2, Finkes, Sejkora,
Pudil - Husák 2, Murdych 2, Brázdil,
Fojt.
První nedělní duel mezi posledním
týmem tabulky turnaje, hrajícím III.
třídu, a Unionem Děčín (okresní přebor) přinesl šokující poločas, ve kterém Habartičtí vedli 3:1! Teprve po
přestávce odvrátili Děčané potupu a
těsně vyhráli. Ovšem pět inkasovaných branek od Dolních Habartic není
jistě nic, čím by se dalo chlubit.
MSK Benešov n. Pl. - TJ
Heřmanov 2:2 (0:0)
Branky: R. Horvát, Kolář - Rojko
2.
Druhý nedělní duel přinesl třaskavý souboj mezi tradičními rivaly, kteří
se už 22. března utkají v prvním jarním kole o mistrovské body do tabulky I. B třídy. Heřmanov k utkání nastoupil bez možnosti střídání, chybělo mu několik hráčů základní sestavy
a toto oslabení bylo hodně znát. První poločas přinesl spíše nervozitu, strkání a nepřesnosti než nějaký pohledný fotbal. Po přestávce se však týmy
zlepšily a nakonec si body zaslouženě rozdělily.
Zápas mezi dorostem pořádajícího
Junioru Děčín (krajský přebor) a Jiskrou Velké Březno (I. A třída mužů)
se hrál až po uzávěrce, v úterý večer.
Program 5. kola, so 1. 3.: 11.30 Junior Děčín (U19) - SA Děčín, 13.30
V. Březno - Heřmanov, 15.30 Union
Děčín - Benešov, ne 2. 3.: 11.30 Dobkovice - Habartice.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FOTBAL - ZIMNÍ POHÁR MUŽŮ
Heřmanov
3 1 0
26:4
SA Děčín
3 0 1
16:8
Junior U19
2 1 0
15:3
V. Březno
2 0 1
7:9
Union Děčín
2 0 2
12:13
Benešov
1 2 1
13:10
D. Habartice
0 0 4
6:25
Dobkovice
0 0 4
1:24
10
9
7
6
6
5
0
0
Dvě šachové remízy hráčů SK
Šachisté SK Děčín B mají na svém
kontě první remízu v sezóně krajského přeboru. Té dosáhli po tuhé bitvě
v Klášterci, který sice papírově nebyl
favoritem, ale na toto utkání se dobře
Bazzy za 2 body
Pento Most B - Bazzy Děčín
1:2 ss (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Hokejbalisté Děčína v dalším zápase 2. ligy porazili rezervu mosteckého Penta, stejně jako v prvním
vzájemném střetnutí, v samostatných
stříleních. - Úvodní branku Děčína
i rozhodující nájezd dal Pilař. Most
vyrovnal v poslední minutě z trestného střílení za posunutí branky.
Děčín: Celner - Duda, Hovorka,
Kotlář, J. Hladiš - Drnec, D. Hladiš,
Huk, Horáček, Pilař, Novák.
V neděli hrají Bazzy v Ústí s Litvínovem (11.30).
-mt, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HOKEJBAL - 2. NHBL, SK. SEVER
Teplice
9 0 2 3
59:42
Litvínov
7 0 2 3
46:30
Pento Most B
7 0 2 5
56:47
Litoměřice
7 1 0 5
46:41
Dukla Ústí
6 2 0 5
46:31
Bazzy Děčín
5 3 1 5
46:36
Nordics Most
5 1 1 7
45:44
ČP K. Vary
4 2 0 7
38:45
Vik. K. Vary
1 0 1 11 34:100
29
23
23
23
22
22
18
16
4
připravil. Remizovalo i déčko SK, které si body rozdělilo s déčkem Teplic.
Přesto Děčín stále vede tabulku krajského přeboru III. třídy.
TJ Klášterec - SK Děčín B 4:4
Janda 1, T. Havránek 0, M. Papay
0,5, Goč 0, Šebesta 1, J. Papay 0,
Různa 0,5, O. Lešák 1.
SK Děčín D - ŠK Teplice D 2,5:2,5
Babička 0,5, Diviš 0, Hendrych 1,
Macíková 0, Veselý 1.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ŠACH - KRAJSKÝ PŘEBOR
Most B
5 2 1
Spartak Ústí B
5 0 3
Povrly
4 2 2
SK Děčín B
4 1 3
Jirkov
4 1 3
Louny
4 0 4
Podbořany
3 2 3
Teplice B
3 1 4
Údlice
2 3 3
Klášterec
2 3 3
Most C
2 1 5
Litoměřice B
2 0 6
36,0
32,5
35,5
35,5
35,0
34,0
31,0
32,0
31,0
29,5
26,5
25,5
17
15
14
13
13
12
11
10
9
9
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ŠACH - KRAJSKÝ PŘEBOR III. TŘ.,
SKUPINA B
SK Děčín D
6 2 0
27,5
Chlumec B
6 1 1
29,5
Teplice D
5 2 1
29,5
Litoměřice D
4 1 3
21,5
Osek B
4 0 4
19,5
Spartak Ústí C
3 1 4
14,5
Bystřany B
2 2 4
16,0
Svádov C
1 3 4
15,5
Chlumec C
2 0 6
15,0
Teplice E
1 0 7
11,5
20
19
17
13
12
10
8
6
6
3
20
Sport
27. února 2014
Kadeti i žáci BK vyhráli
Děčínský Adam Fujera se prodírá přes obranu Vyšehradu v nedělním utkání ligy žáků U14. Fujera přispěl k jasné výhře 78:33 šesti body.
-blc-
Futsalové jaro klepe na dveře
V pondělí 3. března proběhne v prostorách Slavoje Děčín v Chrochvicích
zahajovací schůze před jarní částí
okresních futsalových soutěží, které
startují v pondělí 17. března. Od 18.00
hodin začíná schůze pro I. třídu, od
19.00 hodin je schůze pro okresní přebor.
Účast zástupců týmů je povinná!
Schůze je také poslední možností pro
zaplacení startovného pro jarní sezónu.
-blc-
Kam za sportem v Děčíně?
ČTVRTEK 27. 2.
! Zimní stadión, 18.00 hod. 2. zápas čtvrtfinále 2. ligy mužů v ledním
hokeji: HC Děčín - Žár nad Sázavou.
PÁTEK 28. 2.
! ČEZ Sportcentrum, 20.15 hod.
Oblastní přebor mužů v basketbalu,
finálová skupina: BK Děčín Boletice
- BK Česká Lípa.
SOBOTA 1. 3.
! Hala Libouchec, 8.00 hod. Memoriál Ladislava Romanovského a
Františka Cipry v sálovém fotbalu.
! Městský stadión, 11.30 hod. Zimní turnaj mužů ve fotbalu: Junior Děčín (U19) - Sport Areál Děčín. Od
13.30 Velké Březno - Heřmanov,
15.30 Union Děčín - Benešov n. Pl.
! Městský stadión, 17.15 hod. Přípravné utkání mužů ve fotbalu: Malšovice - Skalice B.
NEDĚLE 2. 3.
! Hala SKST, 10.00 hod. Divize
mužů ve stolním tenisu: SKST Děčín
- Litvínov.
! ČEZ Sportcentrum, 10.00 hod.
Krajský přebor II. třídy v šachu: Slavia Děčín - SK Děčín C.
! ČEZ Sportcentrum, 10.00 hod.
Liga žáků U15 v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Kondoři Liberec.
! Městský stadión, 11.30 hod. Zimní turnaj mužů ve fotbalu: Dobkovice
- Habartice.
! Městský stadión, 14.00 hod. Přípravné utkání mužů ve fotbalu: Junior Děčín - Rumburk.
PONDĚLÍ 3. 3.
! Zimní stadión, 18.00 hod. Případný 4. zápas čtvrtfinále 2. ligy mužů
v ledním hokeji: HC Děčín - Plameny
Žár nad Sázavou.
ÚTERÝ 4. 3.
! ČEZ Sportcentrum, 19.00 hod.
Liga kadetů v basketbalu: BK Horejsek Děčín - Sokol Žižkov.
STŘEDA 5. 3.
! ČEZ Sportcentrum, 18.00 hod.
Mattoni NBL: BK Děčín - Farfallino
Kolín.
-blc-
Liga kadetů U17:
Mladí basketbalisté Děčína sehráli
o víkendu pouze jeden zápas, a to sobotní s Táborem. Duel se Žižkovem
se uskuteční až v úterý 4. března.
Utkání s Táborem bylo jednoznačnou
záležitostí našich hráčů, kteří už po
první čtvrtině vedli 25:4 a nedali soupeři žádnou naději.
BK Horejsek Děčín - BK Tábor
86:31 (44:13)
Body Děčína: Hammerle 23, Jezbera 18, Liga 11, Maděra 9, Bejček 8,
Trbola 7, Lipenský 6, Tesař 2.
Liga žáků U14:
Děčínští žáci hráli pro změnu pouze v neděli, střetnutí s Českými Budějovicemi si přeložili na sobotu 8.
března. Nedělním soupeřem Děčína
byl dosud nezvítězivší Vyšehrad, který kladl větší odpor jen v první čtvrtině (10:10). Do poločasu už Děčín získal solidní náskok, který po přestávce zvětšil na konečných 45 bodů.
BK Horejsek Děčín - Sokol
Vyšehrad 78:33 (28:18)
Ďurana 14, Marek 12, Julák 10,
Machýl 8, Fujera 6, Jebaucký 6, Kunst
6, Fichtner 4, Kořínek 4, Šástka 4,
Nožička 2, Růžička 2.
Obl. přebor ml. minižáků U12:
Děčínské ČEZ Sportcentrum hostilo v sobotu první turnaj finále skupiny o 4. - 6. místo. Děčané využili domácího prostředí ke dvěma vítězstvím,
která ale byla zcela odlišná. Proti Ústí
podali soustředěný výkon a vyhráli
jasně. Varnsdorf naopak podcenili, v
poločase prohrávali a teprve po přestávkové domluvě zabrali a těsně zvítězili.
BK Horejsek Děčín - Sluneta Ústí
n. L. 59:36 (24:11)
Rozsypal 18, Cita 16, Vojtíšek 8,
Klíma 6, Pěnkava 6, Sahel 2, D. Horák 2, Kočka 1.
Slovan Varnsdorf - BK Horejsek
Děčín 50:53 (28:22)
Rozsypal 20, Cita 8, Průša 7, Pěnkava 5, Kočka 3, Klíma 3, Vojtíšek 2,
D. Horák 2.
Sluneta Ústí n. L. - Slovan
Varnsdorf 66:47 -bk, blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL - LIGA KADETŮ U17, SK. A
Vyšehrad
18
2 1629:1031
Litoměřice
18
2 1571:1144
BK Děčín
16
3 1421:1026
Č. Budějovice
12
8 1320:1179
Chomutov
12
7 1289:1071
Sokol pražský B 10 10 1370:1324
Liberec
9 11 1256:1291
Žižkov
9 10 1324:1257
Karlovy Vary
8 12 1270:1308
Tábor
2 18
989:1654
Brandýs
2 18 1012:1760
Klatovy
2 17
944:1350
38
38
35
32
31
30
29
28
28
22
22
21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BASKETBAL - LIGA ŽÁKŮ U14, SK. A
Sokol pražský
10
1
951:545
Roudnice
9
2
958:542
Č. Budějovice
7
3
829:614
Most
5
6
785:788
Kolín
5
6
733:767
BK Děčín
5
6
559:749
Sparta Praha
3
8
607:656
Vyšehrad
0 12
400:1161
21
20
17
16
16
16
14
12
Union porazil lídra, SK v čele
Na 2. místě divize se pohybující
kuželkáři Kovostroje Děčín potvrdili
domácí suverenitu, když vyhráli i desátý zápas na vlastních drahách. Tentokrát jasně porazili Nový Bor a jsou
posledním týmem soutěže, který doma
neprohrál.
Kovostroj Děčín - Jiskra Nový
Bor 7:1 (2484:2453)
Body Děčína (vítězové podtrženi):
Novák 392, Slavík 424, P. Jablonický 394, Staněk 422, J. Jablonický 403,
Bachor 449.
V krajském přeboru byly všechny
děčínské celky opět úspěšné. Podruhé v řadě zvítězila rezerva Kovostroje, která si doma poradila s Lovosicemi díky povedenému začátku a konci
duelu. Podobně vyhrálo druhé SK na
půdě posledního céčka ústeckého Sokola, které bodovalo jen ve dvou dvojicích uprostřed zápasu. Nejtěsnější
bitvu sehrál Union, který doma po
šesti dvojicích remizoval s prvními
Blíževedly 3:3, ale měl naštěstí lepší
celkové skóre sražených kuželek. A
tím vlastně poslal tým SK Děčín na 1.
místo, protože Blíževedlům budou po
soutěži odečteny dva body.
Kovostroj Děčín B - ASK Lovosice
6:2 (2432:2396)
Jiroušek 406, Barbora 420, Exnerová 375, Nováková 396, Rejchrt 429,
Šastný 406.
Union Děčín - Sokol Blíževedly
5:3 (2325:2292)
Dlouhý 383, Sigmund 394,
Kumstát 419, Hrabě 376, Dítě 378,
Bírovka 375.
Sokol Ústí n. L. C - SK Děčín
2:6 (2334:2368)
Beneš 396, Plíšek 409, Čubr 375,
Novotný 363, Kramer 412, Mach 413.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
KUŽELKY - SEVEROČESKÁ DIVIZE
Sokol Ústí
12 2 5
85,5:66,5 26
Kovo Děčín
12 0 7
92,0:60,0 24
Teplice
10 4 5
91,0:61,0 24
Č. Lípa
11 2 6
88,5:63,5 24
Louny
11 2 6
88,0:64,0 24
Trnovany B
11 0 8
81,5:70,5 22
Doksy
10 1 8
82,0:70,0 21
Nový Bor
9 1 9
79,0:73,0 19
Údlice
7 1 11 64,5:87,5 15
Jablonec
7 1 11 57,0:95,0 15
Č. Kamenice
6 2 11 56,0:96,0 14
Kadaň
6 1 12 66,0:86,0 13
Duchcov B
6 1 12 64,5:87,5 13
Mikulášovice
5 2 12 68,5:83,5 12
KUŽELKY - KRAJSKÝ PŘEBOR, SK. B
Blíževedly
13 0 3
87,5:40,5
SK Děčín
12 1 3
84,0:44,0
Loko Ústí B
11 1 4
79,0:49,0
Verneřice
9 1 6
78,0:50,0
Union Děčín
9 1 6
67,0:61,0
Šluknov B
9 0 7
68,5:59,5
Bohušovice B
8 0 8
68,0:60,0
Lovosice
7 2 7
62,0:66,0
Kovo Děčín B
6 0 10 59,0:69,0
Trnovany C
4 1 11 48,5:79,5
Sokol Ústí B
4 0 12 43,0:85,0
Sokol Ústí C
0 1 15 23,5:104,5
Blíževedlům budou odečteny 2 body.
26
25
23
19
19
18
16
16
12
9
8
1
21
Sport
číslo 8
Pohár města obhájil Vilémov
Zimní fotbalový turnaj mužů „O
pohár města Děčína“, který pořádal
FK Junior Děčín, měl v sobotu na programu zápasy posledního 5. kola, ve
kterém se rozluštila tajenka ohledně
celkového vítěze a dalšího pořadí
týmů. Pohár obhájili fotbalisté Vilémova, druzí skončili hráči pořádajícího Junioru Děčín, třetí jsou Neštěmice.
FK Česká Kamenice - ČL
Neštěmice 0:3 (0:1)
Branky: Martínek, Černohorský,
Leschak.
První sobotní zápas nabídl souboj
České Kamenice (I. A třída) a celku z
krajského přeboru. Ten také naplnil
roli favorita, když v pohodě zvítězil a
na chvíli se dostal na 2. příčku tabulky. Ovšem musel počkat na výsledek
Junioru Děčín...
FK Junior Děčín - FK Ústí n. L.
(U19) 6:6 (3:2)
Branky: Betyár 3, Příhonský, Bárta, Folprecht - Novotný 4, Horváth,
Hrabánek.
Fotbalisté pořádajícího Junioru
(krajský přebor) se s turnajem rozloučili skoro stejně, jak jej začali. Tedy
bláznivou přestřelkou a dělbou bodů,
která je zbavila by teoretické šance
na celkové prvenství. V úvodním
utkání turnaje remizoval Děčín s Neštěmicemi 7:7, tentokrát se rozešel
smírně se starším dorostem Ústí.
Jako první měli v zápase šanci Děčané, ale Murdychova střela šla těsně
vedle. Pak zaúřadoval hlavní rozhodčí, který v 6. minutě ignoroval signalizaci svého asistenta na lajně, nechal
ústeckou akci pokračovat a mladíci šli
do vedení - 0:1. Už za dvě minuty ale
hlavní rozhodčí vše kompenzoval,
když odpískal proti Ústí přísnou penaltu, kterou ovšem Betyár neproměnil. Jeho střelu do středu branky gólman chytil. Naštěstí vzápětí Bárta dobře zpracoval dlouhý míč a pohotovou
střelou vyrovnal - 1:1. V 25. minutě
zafungovalo „nedáš - dostaneš“, když
Ústečané nejprve trefili z trestného
kopu břevno a ještě v téže minutě inkasovali z kopačky Betyára, který zachytil jejich rozehrávku - 2:1. Pak se
hra dlouhé minuty přelévala ze strany
na stranu bez větších šancí, až ve 40.
minutě přišel další dlouhý nákop Děčína a Příhonský, ač tísněn dvěma
obránci, dokázal přelobovat brankáře
- 3:1. Bohužel, poslední slovo v první půli patřilo hostům, jež ve 45. minutě snížili na 3:2.
Druhý poločas začali lépe Ústečané a hned v první minutě měli obrovskou šanci, kterou ale zlikvidoval
brankář Smutný. Za dalších pět minut
si však Smutný své vystoupení pokazil, když si centr z rohového kopu soupeře hodil sám do branky - 3:3. Děčané se ale nevzdali a v 61. minutě se
po několika narážečkách dostal v šestnáctce k míči Betyár a bylo to 4:3.
Bohužel, hra Junioru stále postrádala
přesnost, navíc se přidaly chyby v
obraně a soupeř slepenými góly v 71.
a 72. minutě otočil na 4:5. O vyrovnání se postaral v 79. minutě Betyár,
jenže pět minut před koncem hosté
znovu využili děravé obrany domácích a šli do vedení 5:6. Ani to však
nebyl poslední gól zápasu. V 87. minutě rozehráli Děčané rohový kop a
míč se ze skrumáže před brankou odrazil do sítě - 6:6.
„Byl to z naší strany nejhorší zápas v přípravě. Bylo to lajdáctví a lenost a já se za předváděný fotbal styděl. Tohle mě prostě neuspokojuje.
Raději bych prohrál 0:1, ale viděl
bych naši snahu a bojovnost. Na tohle se nedalo dívat,“ nešetřil kritikou
trenér Děčína, Pavel Horáček.
Děčín: Stejskal (46. Smutný) Šmalcl, Folprecht, Vlasák, Horáček Kořínek, Fiala, Bárta, Příhonský Murdych (46. Kolář), Betyár.
Tratec Vilémov - TJ Mojžíř
2:0 (1:0)
Branky: Soukup, Kurel.
V posledním sobotním utkání potvrdil favorizovaný Vilémov (krajský
přebor) obhajobu svého loňského turnajové prvenství, když porazil soupeře
z I. A třídy. Ten se sice v prvním poločase srdnatě bránil a mnoho toho
Vilémovu nedovolil, ale přesto inkasoval v 41. minutě z kopačky Soukupa - 1:0. Po přestávce Vilémovští přidali druhý gól v 79. minutě, když po
rohovém kopu skóroval Kurel - 2:0.
Po skončení utkání převzali Vilémovští pohár pro vítěze a Soukup byl
vyhlášen nejlepším kanonýrem turnaje, když v pěti zápasech dal 12 branek. Čelo soutěže střelců: 1. Soukup
(Vilémov) 12 branek, 2. Betyár (Děčín) 9, 3. Krok (Neštěmice) 7.
TJ Mojžíř - FK Ústí n. L. (U19)
2:2
Branky: Fiala 2 - Císař, Kolář.
V neděli byl pak v Ústí dohrán poslední zápas turnaje, v němž si body
rozdělily hráči Mojžíře a dorostu Ústí.
Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FOTBAL - O POHÁR MĚSTA DĚČÍNA
Vilémov
4 0 1
24:2
Junior Děčín
2 2 1
22:18
Neštěmice
2 2 1
22:22
Mojžíř
1 2 2
6:10
Ústí (U19)
1 2 2
17:29
Č. Kamenice
1 0 4
5:15
12
8
8
5
5
3
Brankář ústeckého dorostu se marně natahuje po míči z kopačky útočníka
Junioru Děčín, Miroslava Betyára (vlevo), který se blýskl hattrickem. -blc-
Další medaile pro Kraso Děčín
Krasobruslařky oddílu SK Kraso
Děčín mají za sebou další závody, které se tentokrát konaly 15. února v
Mostě. Tamější Velká cena města byla
ozvláštněna tím, že medaile a ceny
předávala mladým závodnicím výborná česká krasobruslařka Radka Kovaříková, která se svým partnerem René
Novotným získala v roce 1995 titul
mistryně světa v kategorii sportovních
dvojic a společně vybojovali také titul profesionálních mistrů světa v letech 1995 a 1997. K tomu přidali ješ-
tě stříbra z mistrovství světa a mistrovství Evropy a sedm titulů z mistrovství České republiky.
Nejlépe z Děčínských dopadla tentokrát Nikola Rusnáková, která byla
druhá v kategorii nejmladší žačky B.
Její oddílové kolegyně pak skončily
následně - 8. Tereza Brňáková (nejmladší žačky B), 8. Daniela Novotná
(Přípravka A), 9. Klárka Valinová
(Přípravka B), 12. Šarlota Dusíková
(Nováčci), 13. Kristýna Malá (Nováčci).
-loh-
Junior do B finále zimní ligy
Zimní Eurogreen liga mladších dorostenců ve fotbalu se blíží k vyvrcholení. O uplynulém víkendu se odehrály
zápasy v semifinálových skupinách,
o nadcházejícím víkendu by se měly
hrát už zápasy o konečné umístění.
SK Březiny - Sokol Košany
3:4 (1:3)
V semifinálové skupině A nastoupili fotbalisté Březin, kteří mohli v
Václav Kříž z mladšího dorostu Junioru si spolu se zbytkem týmu zahraje
finále sk. B zimní Eurogreen ligy, a to díky výhře nad Pokraticemi. -blc-
případě vítězství postoupit do finále
celého turnaje. Bohužel, Košany se
ukázaly nad jejich síly. Březinští sice
ve druhém poločase vygumovali manko a srovnali na 3:3, ovšem na další
branku soupeře už neodpověděli. Nyní
je čeká boj o 3. místo. Branky Březin:
Giňa 2, Bezchleba.
FK Junior Děčín - Sokol Pokratice
0:0 PK 3:2
V semifinále B uspěli mladíci děčínského Junioru, kteří v nedělním
utkání přetlačili Pokratice. O vítězi
však musely rozhodnout až penalty.
Ty děčínské proměnili Kříž, Vait a
Meszároš a posunuli tak svůj tým do
finále skupiny B, což znamená boj o
9. - 10. místo.
FK Jílové - TJ Chlumec
5:6 (3:3)
Semifinálové zápasy skupiny C
byly už vlastně zápasy o konečné
umístění na chvostu tabulky turnaje.
Bohužel, hráči Jílového nezvládli
utkání v Teplicích s Chlumcem a obsadili tak poslední, 20. příčku. „Samozřejmě, že poslední místo není příjemné, ale do turnaje jsme šli spíše
kvůli množství přípravných zápasů.
Daleko více mě ale mrzí přístup některých hráčů, kteří to prostě odflákli,“ postěžoval si po zápase trenér Jílového, Miroslav Koliha. Branky Jílového: Horyna 2, kovařík, Kopiár,
Mošner.
Luděk Černý
22
Sport
27. února 2014
SKST: dvě remízy ve 2. lize
Stolní tenistky Děčína (bez Novákové) dosáhly v 1. lize žen na další
vítězství, ke kterému se však musely
protrápit přes těžkou porážku. Tu utrpěly v sobotu, kdy do Děčína přijela
rezerva Vlašimi, jež našim nepustila
ani bod. Děčanky si ale chu spravily
v neděli, kdy proti Jihlavě vyhrály pět
zápasů v řadě, pak sice soupeřky snížily na 5:2, ale následně Tereza Hojková získala rozhodující, šestý bod a
bylo hotovo.
SKST Děčín - SKST Vlašim B
0:10
SKST Děčín - SK Jihlava
6:4
Body Děčína: T. Hojková 3,5,
Špačková 1,5, P. Schneiderová 1.
Jana Schneiderová a Jana Polanská během úvodní čtyřhry s Turnovem.
Rezerva Děčína ve 2. lize žen o víkendu remizovala dvakrát 5:5.
-blc-
Veleňské derby pro A tým
Českolipská neregistrovaná liga v
ledním hokeji měla na programu kromě jiného i maloveleňské derby, které jasně ovládlo áčko. Z dalších výsledků zaujala výhra Katusic, jež prakticky rozhodly o svém vítězství v soutěži.
Malá Veleň A - Malá Veleň B
16:3 (6:3, 5:0, 5:0)
Branky: 11., 23., 26., 34. a 43. Kouřil, 8., 11. a 41. Špírek st., 8., 22. a
43. Pova, 20. a 28. Brynda, 3. J. Lacina, 42. Fryc, 47. Zeman - 3. Růžička,
12. Martin, 15. Špírek ml.
Veleň A: Pošusta, Pražan, P. Lacina, Ženka, Fryc, Kouřil, Pova, Jireš,
J. Lacina, Prášil, Špírek st., Brynda,
Zeman.
Veleň B: Procházka, Martin, Růžička, Příhonský, Špírek ml., Donátek,
Grosse, Čermák, Doležal, Málek.
Další výsledky: Barakudy - Stružnice 17:0, Katusice - Kovo 2:1, Buldoci - Stadion 8:7.
-šp1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LEDNÍ HOKEJ - ČLNHL
Katusice
11 0 0
131:24
Kovo Ml. Bol.
10 0 2
95:23
Malá Veleň A
8 0 3
96:47
Buldoci N. Bor
8 0 5
128:83
Biolit Děčín
6 0 4
65:54
Bar. Č. Lípa
5 0 7
80:78
Stadion N. Bor
1 1 9
36:105
Stružnice
1 1 9
29:145
Malá Veleň B
1 0 11 43:151
33
30
24
24
18
15
4
4
3
Mladý hokej
Liga st. dorostu:
Kadaň - HC Děčín 14:3
Branky Děčína: Kvaček, Techl, Černý.
HC Děčín - Most 3:4 po SN
Vinter, Černý, Žánský.
Liga ml. dorostu:
HC Děčín - Karlovy Vary B 4:2
Trmal, Zelinger, Pulda, Zábranský.
Liga st. žáků:
Klášterec - HC Děčín 10:3
Tipán, Kudrhalt, Dvořák.
Liga ml. žáků:
Klášterec - HC Děčín A 6:1
Holec.
HC Děčín B - Ústí n. L. 3:4
Weis 2, Dej.
-hc-
Ve 2. lize žen se děčínské rezervě
podařilo během soboty dvakrát remizovat. Nejprve to bylo s Turnovem,
který vedl 0:2 a 1:3, ale Děčanky otočily na 4:3. Pak soupeř vyrovnal a
nerozhodný stav byl i po posledních
dvou zápasech. Odpoledne přijela do
děčínské haly Jaroměř, která vyhrála
úvodní čtyřhru a poté vedla 1:3. Děčanky však vyrovnaly na 3:3, poté na
4:4 a nakonec na 5:5.
SKST Děčín B - Sokol Turnov
5:5
J. Schneiderová 2, Polanská 2, Svatoňová 1.
SKST Děčín B - Jiskra Jaroměř
5:5
Špačková 3, J. Schneiderová 2.
-blc1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
STOLNÍ TENIS Bohnice
15
Havířov
13
Hodonín B
12
Vlašim B
11
Blansko
9
Hr. Králové B
10
Brno
9
SKST Děčín
8
El Nino Praha
7
Slavoj Praha B
2
Jihlava
1
Ústí n. Orl.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
STOLNÍ TENIS
Vlašim C
Dobré B
Ústí n. Orl. B
SKST Děčín B
Turnov
Jaroměř
Dobré C
Dobré D
Jirkov
Slaný
Vlašim D
Kolín
1. LIGA
2 1
2 3
2 4
1 6
4 5
2 6
1 8
0 10
1 10
3 13
1 16
3 15
ŽEN
130:50
124:56
118:62
105:75
108:72
105:75
97:83
75:105
84:96
53:127
42:138
39:141
50
46
44
41
40
40
37
34
33
25
21
21
- 2. LIGA ŽEN, SK. B
14 2 2
112:67
12 2 4
111:68
7 5 6
88:92
7 5 6
94:86
8 2 8
100:80
6 6 6
89:91
5 7 6
89:91
6 5 7
87:93
7 3 8
83:97
5 4 9
84:96
3 6 9
79:101
2 5 11 63:117
48
44
37
37
36
36
35
35
35
32
30
27
Dolnožlebský pohár vyhodnocen
Slavnostní vyhodnocení 4. ročníku
dlouhodobé soutěže Dolnožlebský
běžecký pohár 2013 proběhlo v pátek
7. února v Dolním Žlebu za účasti pořadatelů, závodníků, rozhodčích a diváků. Pohár se v roce 2013 skládal ze
šesti různých závodů, které se konaly
v Dolním Žlebu od dubna do prosince, a z nichž se do celkové klasifikace
započítávalo pět nejlepších dosažených výsledků. Všech šesti závodů se
zúčastnili tři běžci.
Vítězem v nejsilněji obsazené kategorii mužů se stal Igor Gálus (KB
Jílové), který nasbíral 2 380 bodů.
Druhé místo vybojoval Stanislav
Vobnášil, běžec z pořádajícího oddílu SKI Team Dolní Žleb, který dosáhl 1 909 bodů. Těsně třetí skončil známý všestranný sportovec Josef Vlk
(ASK Děčín) s 1 897 body. Kategorii
žen ovládla Marcela Rejzková (KB
Jílové) s 2 577 body. Mezi veterány
nad 60 let byl nejlepší Bernard Müller (ASK Děčín) se 1 700 body.
Pořadatelé ze Ski Teamu Dolní Žleb
a HO Grünmock Dolní Žleb děkují
všem, kteří podpořili uspořádání poháru, všem běžcům a běžkyním za
účast a těší se na shledání při prvním
závodě dalšího ročníku, jenž startuje
v úterý 25. 3. v D. Žlebu. -fmo, blc-
Boletice potrápily favorita
BK Děčín Boletice - BK Chomutov
67:71 (36:40)
Ani ve svém třetím utkání finálové
skupiny oblastního přeboru mužů nedokázali basketbalisté Boletic zvítězit. Soupeřem jim ovšem tentokrát byl
neporažený Chomutov, který se na
úspěch hodně nadřel. Boletičtí (bez J.
Vilikuse, V. Vilikuse, Šubera a Koženého) sehráli v ČEZ Sportcentru
vyrovnanou partii, kdy se jim dařilo
v obraně i útoku a navíc jim padaly
trojky (celkem sedm). O těsném
vítězství Chomutova rozhodla jeho
výšková a váhová převaha na všech
postech.
Další utkání finálové skupiny sehrají Boletičtí opět doma, a to v pátek
28. 2. s Českou Lípou.
Body Boletic: Černý 14, Kučera 13,
Doubrava 10 (3x 3), Randýsek 8 (2),
Brož 8 (2), Demuth 6, Klůs 6, Plachý
2.
-jk, blcBASKETBAL - OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ,
FINÁLOVÁ SKUPINA
1. Chomutov
3
0
223:170
2. Česká Lípa
2
1
234:230
3. Sluneta Ústí C
1
2
201:199
4. BK Boletice
0
3
182:241
6
5
4
3
Šest bodů zaznamenal Michal Klůs (vlevo) do koše Chomutova, Boletice však
nakonec prohrály těsně 67:71.
-blc-
23
Sport
číslo 8
BK Děčín se vrátil s prázdnou
USK Praha - BK Děčín 81:70
Sérii tří utkání na palubovkách soupeřů zahájili basketbalisté Děčína minulou středu v Praze, kde se jim však
nedařilo a podlehli poslednímu týmu
tabulky Mattoni NBL. Děčín tím jen
potvrdil svoji nevyrovnanost i fakt, že
letos může porazit každý každého.
Děčané (v sestavě už s Houškou)
přitom nezačali špatně. Na koš domácího Feštra odpověděli Soukup trojkou a Stria košem, a když vzápětí přidal Soukup další dva body, bylo to
2:7. Jenže domácí i za pomoci dvou
trojek otočili na 10:9, poté dokonce
odskočili dvakrát na rozdíl pěti bodů.
Ovšem poslední slovo v 1. čtvrtině
patřilo Bosákovi - 21:18. Druhý díl
začal koš Soukupa, poté sice Pražané
zvýšili na 26:20, ovšem děčínská série 0:8 otočila na 26:28. A vyrovnaná
bitva pokračovala i v dalších minutách, takže minutu a půl před přestávkou byl stav 37:37. Bohužel, pak trefil Votroubek trojku a poločas skončil 40:37.
V úvodu třetí čtvrtiny zvýšili Pražané své vedení na sedm bodů, našim
se sice podařilo manko několikrát snížit, ale minutu před koncem byl stav
58:52, pak se ale trefil Vyoral - 58:24.
Poslední desetiminutovku začala trefa Bosáka, ale domácí si stále udržovali nevelký náskok. Ten zmizel až na
začátku 36. minuty, kdy Soukup vyrovnal na 64:64. V tuto chvíli se zdálo, že by Děčané mohli vývoj zvrátit,
jenže domácí Slavík s Marešem rychle přispěchali s trojkami, Feštr proměnil trestné hody a bylo vlastně rozhodnuto - 72:64. V závěru se sice naši
pokoušeli taktickými fauly o snížení
manka, ale nakonec padli 81:70.
V týmu vysokoškoláků byli nejlepší
Mareš (18 bodů), Feštr (15) a Votroubek (15). V barvách Děčína snesla
přísnější měřítko pouze trojice Stria,
Soukup a Vyoral, celkově se svěřencům trenéra Budínského příliš nedařilo střelecky a také v důležitých chvílích zbytečně chybovali.
„Chtěli jsme hrát nátlakovou obranu a dostat USK pod tlak. To nám
nebylo umožněno. Z různých důvodů
jsme se do toho nedostali. Navíc v
poločase měli problémy s fauly Landa a Soukup. V tu chvíli nám kouskovaná hra moc nesedí a trpí náš útok,
když nám chybí produktivita ze střední a velké vzdálenosti,“ řekl trenér
Děčína, Pavel Budínský.
Body Děčína: Stria 17 (1x 3, 7 doskoků), Soukup 16 (1x 3), Vyoral 13
(1), Bosák 8, Venta 8 (1), Jiříček 4,
Landa 2, Bažant 2. Střelba za 2 body
19/36:21/44, za 3 body 8/20:5/23, TH
19/27:13/18. Doskoky 30:34 (útočné
7:13), asistence 17:10, ztráty 13:15,
fauly 17:28. Čtvrtiny 21:18, 19:19,
18:17, 23:16. Řídili rozhodčí Kučera,
Kučerov a Baloun.
Podívejte se i na další
barevné snímky
na www.principDC.cz
NH Ostrava - BK Děčín 83:65
Předchozí dva zápasy s Ostravou
děčínští basketbalisté vyhráli, v sobotu se však museli před celkem Nové
huti sklonit. Ostravané podávají v této
sezóně nevyrovnané výkony, to ale
Děčín poslední dobou také, a tak před
utkáním bylo vše otevřené.
O osudu zápasu se vlastně rozhodlo hned v úvodu, kdy naši (znovu bez
Houšky) netrefovali své střely a faulovali, naopak domácí dali kromě jiného i dvě trojky, takže za tři minuty
byl stav 12:1! Pak se našim začalo
dařit manko poněkud stahovat, ale
první čtvrtina přesto přinesla nepříjemný výsledek 20:13. Ze 13 děčínských bodů padlo hned sedm z hranice trestného hodu, za celý zbytek střetnutí pak naši házeli už jen jednu šestku! Ve druhém dílu se domácím podařilo několikrát odskočit na rozdíl 10
bodů, ale Děčané vždy manko stáhli.
Nejblíže se dostali 90 vteřin před přestávkou, kdy Bosák košem snížil na
36:30. Bohužel, zbytek této čtvrtiny
vyhrála Ostrava 6:0 a poločas byl
42:30.
Druhou půli začali domácí ve velikém stylu - dali i čtyři trojky - a po
pěti minutách vedli už 58:37. Děčínu
navíc nefungovala obrana a také se mu
nedařila střelba zpod koše. Naopak se
Děčané začali trefovat za tři body a
desetiminutovku vyhráli 21:22, takže
do posledního dějství se šlo za stavu
63:52. Úvod této periody vykřesal
naději, protože našim basketbalistům
se začalo dařit, a když po dvou a půl
minutách hry dal Bosák další koš, bylo
to 65:63! Jenže následovalo více než
pět střelecky hluchých minut Děčína
(79:63) a domácí vyhráli 83:65.
V týmu Ostravy se dařilo Ruachovi
(21 bodů), Jurečkovi (19), Aličovi
(16) a Willmanovi (14). Domácí byli
střelecky úspěšnější - dali 10 trojek
oproti pěti děčínským, také házeli 23
šestek, zatímco naši jen devět. V dresu Děčína byl nejlepší Bosák s 16
body, za ním pak Soukup, který neminul ani jednu svoji střelu. Posledním dvojciferným střelcem byl Landa, což na výhru zkrátka nestačilo. Své
udělalo i 19 ztrát.
Body Děčína: Bosák 16 (2x 3), Soukup 10, Landa 10, Bažant 9 (1x 3, 6
doskoků), Venta 6, Jiříček 5 (1x 3),
Stria 5 (1), Vyoral 4 (2). Střelba za 2
body 18/33:21/45, za 3 body 10/23:5/
16, TH 17/23:8/9. Doskoky 30:30
(útočné 7:8), asistence 16:13, ztráty
14:19, fauly 17:21. Čtvrtiny 20:13,
22:17, 21:22, 20:13. Řídili rozhodčí
Paulík, Kapl a Večeřa.
Slavomír Bednář, Luděk Černý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BASKETBAL
Nymburk
Prostějov
Opava
Pardubice
BK Děčín
Ústí n. L.
Ostrava
Kolín
Svitavy
USK Praha
Brno
Jindř. Hradec
- MATTONI NBL
15
0
1369:898100,0
24
7 2551:2212 77,4
20 11 2556:2317 64,5
20 12 2666:2484 62,5
18 13 2518:2381 58,1
18 14 2509:2581 56,3
14 16 2468:2427 46,7
13 17 2339:2445 43,3
10 21 2374:2601 32,3
10 22 2379:2632 31,3
9 23 2411:2768 28,1
8 23 2354:2748 25,8
Sálovka finišuje. Souboj Jana Schulze z Bělé (vlevo) s Josefem Savčukem
(Transco) během předposledního turnaje sezóny. Bělá vyhrála 3:1.
-blc-
Františkov byl diskvalifikován
Předposlední kolo má za sebou 1.
Autocentrum Jílové liga v sálovém
fotbalu. Sedmý turnaj se uskutečnil
minulou sobotu v Libouchci a jeho
černou kaňkou byla neúčast Františkova. A jelikož se to nestalo v této
sezóně poprvé, bylo Desperádo ze
soutěže diskvalifikováno, všechny
jeho výsledky anulovány a musela se
tedy přepočítat celá tabulka již bez
Františkova.
V tomto kole se nejlépe vedlo rezervě Varnsdorfu, která třikrát vyhrála, a to přesto, že dvakrát prohrávala
už 0:3. Nakonec vždy otočila na 4:3.
Varnsdorfští měli i štěstí, když vítězný gól proti Bělé dali dvě vteřiny před
koncem.
Zabrala dvě družstva, kterým se
zatím příliš nedařilo. Zarážka Děčín i
Tullamore Dew Děčín vybojovaly
shodně sedm bodů a odskočily ze dna
tabulky. Vedoucí duo, teplická Metalliga a děčínské Turbo B, získalo po
šesti bodech. Tepličtí zaváhali s Varnsdorfem, Turbo s Metalligou. Tyto
výsledek nahrály Varnsdorfu, který se
v závěrečném turnaji může ze 3. pozice vyšplhat ještě výše. Také Jílové
B bralo šest bodů a poskočilo na čtvrtý stupínek. Na bronz již ale nemá ani
teoretickou šanci.
Děčínská Nota v turnaji ochutnala
výhru, prohru i remízu, ale na výrazný posun v tabulce to nestačilo. Bělá
J. Kaša má
zlomeninu
Děčínský basketbalista Jakub Kaša,
který se zranil při utkání s Brnem,
podstoupil ve středu další vyšetření,
jež bohužel potvrdilo zlomeninu jedné ze zánártních kůstek. A to znamená sádru ještě zhruba tři týdny. Klub
věří, že Jakub se dá brzy dohromady
a začne rehabilitovat.
-bk-
si připsala pouze tři body a přenechala 4. pozici Jílovému. O stejnou porci
bodů rozšířilo své konto i Dumbo
Děčín. Posledním týmem, který bodoval, byli Hezouni Děčín s jednou remízou. Bez bodu zůstal celek Transco Bohemia Děčín, jenž svoji nelichotivou sérii bez získaného bodu natáhl
na patnáct zápasů.
Hráčem kola byl vyhlášen David
Vepřovský (Děčín-Nota), šestkrát se
trefil do černého Lukáš Maršálek
(Teplice), což bylo ze všech střelců
nejvíce. Celkovou tabulku střelců
vede jeho oddílový kolega Surovec s
23 zásahy.
Utkání řídili P. Sejkora, D. Uher, J.
Habada a M. Čech ml. Poslední kolo
se odehraje v sobotu 8. března v Libouchci, místo původně plánovaného
Varnsdorfu.
Výsledky 7. kola: Sokol Bělá - Turbo Děčín B 1:2, Metalliga Proreka
Teplice - Trans Varnsdorf B 3:4, Bělá
- Transco Bohemia Děčín 3:1, Dumbo Děčín - Turbo B 1:7, Metalliga Transco 8:2, Bělá - Varnsdorf B 3:4,
Dumbo - Transco 2:0, Metalliga Turbo B 5:1, Dumbo - Varnsdorf B
2:6, Zarážka Děčín - Tullamore Dew
Děčín 1:1, Autocentrum Jílové B Desperádo Františkov 5:0 kont., Děčín-Nota - Hezouni Děčín 1:1, Zarážka - Františkov 5:0 kont., Nota - Tullamore Dew 2:4, Jílové B - Hezouni
4:1, Nota - Františkov 5:0 kont., Zarážka - Hezouni 6:1, Jílové B - Tullamore Dew 4:6.
-jed1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SÁLOVÝ FOTBAL - 1. OKRESNÍ LIGA
Teplice
15 2 1
108:34
Turbo Děčín B
14 2 2
88:28
Varnsdorf B
14 0 4
96:45
Jílové B
12 0 6
73:47
Bělá
11 1 6
68:41
Dumbo Děčín
7 0 11
47:81
Děčín-Nota
5 2 11
53:65
TD Děčín
5 2 11
53:91
Hezouni Děčín A 3 3 12
31:76
Zarážka Děčín
3 2 13
41:85
Transco Děčín
2 1 15
20:67
Františkov
DISKVALIFIKACE
47
44
42
36
34
21
17
17
12
11
7
24
Sport
27. února 2014
Hokejisté na Kobru nestačili
Hokejisté v posledním utkání základní části 2. ligy podlehli Kobře Praha
1:4. Na snímku útočí domácí Marek Šteka (vlevo).
-blc-
Hokejové play-off proti Žáru
V sobotu odehráli hokejisté Děčína
poslední zápas základní části 2. ligy,
ve které obsadili 13. místo, a hned v
úterý je čekal první duel osmifinále
play-off se čtvrtým Žárem nad Sázavou.
S tímto mužstvem se Děčané střetli
hned v prvním utkání sezóny a na domácím ledě ho porazili 2:1. Stejným
výsledkem pak skončil zápas ve Žáru, takže série hraná na tři vítězná
utkání by mohla být vyrovnaná.
Program osmifinále: úterý 25. 2.
Žár n. S. - HC Děčín, čtvrtek 27. 2.
Děčín - Žár (18.00), sobota 1. 3. Žár
- Děčín (17.30), pondělí 3. 3. Děčín Žár (18.00), středa 5. 3. Žár - Děčín (18.00).
-hc, blc-
Oslabený Spartak si přivezl bod
EMĚ Mělník - VSK Spartak
Děčín 3:0 (22, 11, 23)
a 3:2 (-23, 21, -24, 11, 8)
Pouze s jedním bodem se vrátily
volejbalistky Děčína ze sobotního
dvojutkání 2. ligy žen v Mělníku. Se
třetím týmem tabulky přitom sehrály
pět vyrovnaných setů.
Děčín jel k utkání opět v oslabené
sestavě doplněné o tři mladé hráčky a
volejbalistky VSK tak musely improvizovat na nezvyklých postech. Přesto v malé tělocvičně proti domácím
ženám, které točily deset hráček, podaly maximální výkon. V prvním setu
úvodního utkání dovedly set do koncovky, kterou však nezvládly a tento
neúspěch se projevil v druhé sadě, již
Mělník jasně ovládl. Ve třetím setu už
VSK opět bojoval, ovšem koncovka
se opět nepovedla.
První tři sady odvetného střetnutí
pak byly znovu bojem o každý míč a
naše hráčky po jejich odehrání vedly
1:2. Bohužel, ve čtvrtém setu už jim
začaly docházet fyzické síly a domácí
hráčky zápas vyhrály ve zkrácené hře
3:2.
„Měli jsme hodně nestandardní sestavu a na hřišti byly i tři nahrávačky, z nichž jedna hrála blok na síti.
Vzhledem k tomu si tedy myslím, že
můžeme být přes porážky spokojeni,
protože holky nechaly na palubovce
všechno,“ vysvětloval po utkání kouč
Děčína, Jiří Hykš.
Nyní má soutěž volno, v sobotu 8.
března bude Děčín hostit vedoucí
Chabařovice.
-blc-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VOLEJBAL - 2. LIGA ŽEN, SK. A
Chabařovice
23
3
75:20
Plzeň
18
8
59:35
Mělník
16 10
56:44
Hlincovka
14 12
48:47
SF Praha
13 15
52:55
Chodov
12 14
47:50
Braník
11 17
45:58
VSK Děčín
9 19
41:60
Rakovník
4 22
19:73
69
52
48
41
38
37
32
32
11
HC Děčín - Kobra Praha
1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Poslední zápas základní části 2. ligy
mužů odehráli hokejisté Děčína v sobotu doma, kde hostili pražskou Kobru. V utkání už Děčanům vlastně o nic
nešlo, protože výsledek nemohl nic
změnit na tom, že zůstanou třináctí a
půjdou v play-off proti Žáru nad Sázavou.
Poprvé se skóre zápasu měnilo už
po 31 vteřinách, kdy hosté z první
akce překonali brankáře Volkeho 0:1. V dalších minutách se hrál oboustranně vlažný hokej, ve kterém měly
oba týmy šance, ale skóre se dlouho
neměnilo. Až v 18. minutě, když brankář Kobry, Mouček, předvedl další
nepříliš jistý zákrok, po kterém mu
puk vypadl z výstroje, se dorážkou
prosadil Motejlek - 1:1.
V prostřední části byl k vidění opět
vyrovnaný hokej a příležitosti Děčína i Prahy. Naši dokonce hráli minutu a půl dlouhou přesilovku 5 na 3,
ale neprosadili se. Poté početní výhody nevyužili ani hosté a znovu ani
Děčané. Jenže na přelomu 38. a 39.
minuty dokázali pražští hokejisé během 28 vteřin dvakrát skórovat při hře
pět na pět a vedli o dvě branky - 1:3.
Poslední dějství začala další nevyužitá přesilovka Děčína a následně
Zika netrefil z otočky odkrytou branku Kobry. Naši byli v této třetině aktivnější, ale obrana hostí byla pozorná a do šancí je nepouštěla. Naopak v
58. minutě předvedli Pražané další
rychlý výpad a akci tři na dva zakončil Tuček čtvrtou brankou, po které se
zápas už jen dohrál - 1:4.
Branky a asistence: 18. Motejlek
(Oliverius) - 1. Kocman (Bárta), 38.
Slanina (Jonáš), 39. Jakeš (Bárta), 58.
Tuček (Hampl).
-hc, blcLEDNÍ HOKEJ - 2. LIGA, SK. ZÁPAD, PO ZÁKL.
ČÁSTI
1. Sokolov
25 2 1 4 120:63 80
2. Tábor
22 3 0 7 162:87 72
3. Kolín
22 2 1 7 141:80 71
4. Žár n. S.
20 1 3 8 140:93 65
5. Kobra Praha
17 3 4 8 142:100 61
6. Vrchlabí
17 3 0 12 126:96 57
7. Mor. Budějovice 14 4 1 13 104:109 51
8. Nymburk
13 4 2 13 119:111 49
9. Jablonec
15 2 0 15 118:117 49
10. Pelhřimov
15 0 4 13 124:128 49
11. Řisuty
12 2 4 14 111:126 44
12. Klášterec
12 1 1 18 101:130 39
13. HC Děčín
10 1 2 19 106:131 34
14. Jindř. Hradec
8 2 4 18 95:131 32
15. Klatovy
8 1 2 21 101:159 28
16. Bílina
4 1 5 22 89:159 19
17. Milevsko
3 3 1 25 81:160 16
Dvě vítězství VSK na závěr
Dansport Praha - VSK Spartak
Děčín 1:3 (17, -21, -19, -12)
a 1:3 (-19, 23, -19, -18)
V posledním kole ligové mezibaráže zajížděly volejbalové juniorky Děčína do Prahy a nedělní utkání bylo
soubojem předposledního Spartaku a
posledního Dansportu.
Trenér VSK, Josef Herclík, vzhledem ke zraněním a jarním prázdninám
odjel k duelu jen se sedmi hráčkami V. Jiránkovou, K. Šrajerovou, V. Zvě-
řinovou, A. Demuthovou, A. Jirchářovou a P. Bártovou. Celkově byly
Děčanky jasně volejbalovější, bohužel výpadky v tréninku se projevily
hlavně na příjmu, což při razantním
až riskantním podání domácích dost
ovlivnilo průběh zápasu a nakonec je
to stálo i dva sety. Přesto hráčky Děčína dvakrát zvítězily a v tabulce mezibaráže skončily na 4. místě, které je
při srovnání podmínek a složení týmu
(jasně nejmladší) s ostatními družstvy
velkým úspěchem.
! Trenérka Pavla Reimerová odjela na 6. kolo Poháru nadějí do Plzně
také v sedmi (stejné důvody jako u juniorek). Ze základní šestky zbyly jen
dvě hráčky, Nikola Bojčevová a Šárka Petrovická, které si s rolí „vůdkyň“
poradily výborně. Zbytek týmu pak
tvořily Kristýna Horká a skupina
mladších žákyň Klára Horká, Klára
Marinčová, Aneta Sadílková a Kačka
Faturiková. Děčanky bojovaly a nakonec lze konstatovat, že překvapily,
protože 5. místo v turnaji i celkově je
příjemné. Šestý turnaj vyhrála domácí Loko, celkově vede Olymp Praha.
Výsledky Děčína: VSK Spartak
Děčín - ŠVK Habartov 2:0 (18, 19),
Baník Sokolov 0:2 (-15, -16), Olymp
Praha 0:2 (-18, -16), VK Jirkov Ervěnice 2:0 (22, 18), Lokomotiva Plzeň
0:2 (-15, -18), Sever Žatec 2:1 (23, 25, 8), VK Klatovy 0:2 (-18, -16).
-her, blc-
Volejbalistky Děčína se s ligovou mezibaráží juniorek rozloučily vítězstvími
nad Dansportem Praha a skončily na solidní čtvrté příčce. Na snímku podává Anna Demuthová, jedna z opor týmu.
-blc-
VOLEJBAL - MEZIBARÁŽ LIGY JUNIOREK, SK. I,
KONEČNÁ TABULKA
1. Střešovice
17
3
54:18 49
2. Karlovy Vary
15
5
52:27 44
3. Ervěnice
13
7
43:34 36
4. VSK Děčín
9 11
34:40 26
5. Kralupy
6 14
30:44 23
6. Dansport Praha
0 20
10:60
2
Download

„Šmejdi“ řádí také v Děčíně