ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice
www.arnikaskolky.cz
arnika.poslusny@ volny.cz
tel. 606 68 98 98
Velkoobchodní ceník - jaro 2013
Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme platné DPH.
PK = prostokořenné
ZB = zemní bal
K = kontejner
o.k. = obvod kmínku
Obsah :
Listnaté stromy vzrostlé
Jehličnaté stromy vzrostlé
Listnaté dřeviny mladší a keře
Jehličnaté dřeviny mladší
Lesní sazenice prostokořenné
Stromy a odrostky pro krajinu a rekultivaci
Výprodej vzrostlých stromů
Listnaté stromy vzrostlé
Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (606 68 98 98), nebo přímo objednat. Maloobchodní prodej s
přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks.
obvod kmínku
Dřevina
nebo výška
Acer campestre (javor babyka)
prostokořenné
se zemním
balem
12-14
1.600,-
14-16
2.000,-
12-14
1.390,-
14-16
1.690,-
16-18
1.900,-
18-20
2.200,-
12-14
1.900,-
14-16
2.400,-
12-14
1.300,-
možnost slevy
14-16
1.590,-
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)
8-10
590,-
10-12
750,-
12-14
1.290,-
14-16
1.750,-
Acer platanoides (javor mléč)
Acer platanoides ´Globosum´
Acer pseudoplatanus (javor klen)
možnost slevy
možnost slevy
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Betula pendula (bříza bělokorá)
Carpinus betulus (habr obecný)
Carpinus betulus - zavětvení k zemi
Corylus colurna (líska turecká)
Fagus sylvatica (buk lesní)
Fagus sylvatica - zavětvení k zemi
10-12
490,-
650,-
12-14
790,-
1.000,-
14-16
1.000,-
1.300,-
16-18
1.200,-
1.500,-
10-12
900,-
12-14
1.390,-
14-16
1.690,-
16-18
1.890,-
12-14
1.690,-
14-16
2.100,-
16-18
2.500,-
18-20
2.600,-
250-300
1.100,-
300-350
1.400,-
350-400
1.690,-
400-450
1.950,-
10-12
1.200,-
12-14
1.600,-
14-16
1.900,-
10-12
900,-
12-14
1.490,-
14-16
1.950,-
16-18
2.350,-
200-250
990,-
250-300
1.200,-
300-350
1.350,-
350-400
1.590,-
400-450
1.950,-
450-500
2.350,-
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) možnost slevy
10-12
700,-
890,-
možnost slevy
12-14
900,-
1.100,-
možnost slevy
14-16
1.200,-
1.400,-
Gleditsia triacanthos (dřezovec trojtrnný) - zelený
Gleditsia triacanthos ´Inermis´- bez trnů
Gleditsia triacanthos ´Sunburst´- žlutozelený
Gleditsia triacanthos - vícekmeny zavětvené k zemi
Juglans regia (ořešák královský)
Populus tremula (topol osika)
Prunus avium (třešeň ptačí)
Prunus padus (střemcha obecná)
10-12
1.500,-
12-14
1.800,-
14-16
2.500,-
16-18
2.900,-
10-12
1.600,-
12-14
1.900,-
14-16
2.600,-
10-12
1.700,-
12-14
2.100,-
14-16
2.600,-
250-300
1.750,-
300-350
1.900,-
350-400
2.400,-
400-450
2.900,-
10-12
1.100,-
12-14
1.500,-
14-16
1.900,-
10-12
950,-
12-14
1.200,-
14-16
1.450,-
16-18
1.750,-
18-20
1.950,-
10-12
950,-
12-14
1.390,-
14-16
1.700,-
10-12
390,-
750,-
12-14
590,-
1.000,-
14-16
Prunus padus - vícekmenné solitery
Pyrus calleryana ´Chanticleer´ (hrušeň)
1.200,-
200-250
390,-
690,-
250-300
590,-
890,-
10-12
1.100,-
12-14
1.590,-
Quercus petraea (dub zimní)
Quercus robur (dub letní)
Quercus rubra (dub červený)
Salix alba (vrba bílá)
Salix caprea (vrba jíva)
Salix caprea - vícekmen
Salix viminalis (vrba košíkářská)
Sophora japonica (jerlín japonský)
Sorbus aria ´Magnifica´ (jeřáb muk)
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný)
Sorbus intermedia (jeřáb prostřední)
12-14
1.900,-
14-16
2.500,-
16-18
3.400,-
12-14
1.890,-
14-16
2.490,-
16-18
3.200,-
10-12
1.100,-
12-14
1.450,-
14-16
1.990,-
10-12
900,-
12-14
1.200,-
14-16
1.500,-
10-12
200,-
900,-
12-14
500,-
1.200,-
14-16
700,-
1.500,-
16-18
900,-
1.700,-
18-20
1.900,-
200-250
800,-
250-300
1.000,-
300-350
1.200,-
16-18
1.700,-
18-20
1.900,-
10-12
1.500,-
12-14
1.700,-
14-16
2.000,-
16-18
2.300,-
10-12
1.200,-
12-14
1.600,-
14-16
2.200,-
8-10
1.000,-
10-12
1.200,-
8-10
990,-
10-12
1.200,-
10-12
1.250,-
12-14
1.390,-
14-16
1.850,-
16-18
2.400,-
možnost slevy
18-20
2.790,-
možnost slevy
20-25
2.950,-
Ulmus carpinifolia (jilm habrolistý) - solitery obrostlé
200-250
1.200,-
od země
250-300
1.450,-
300-350
1.900,-
Ulmus laevis (jilm vaz)
10-12
750,-
možnost slevy
12-14
1.000,-
možnost slevy
14-16
1.200,-
možnost slevy
16-18
1.600,-
18-20
1.900,-
Tilia cordata (lípa srdčitá)
Jehličnaté stromy vzrostlé
Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (606 68 98 98), nebo přímo objednat. Maloobchodní prodej s
přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Jehličnaté stromy se expedují se zemním balem.
Dřevina
Výška se zemním balem
Cena
Abies alba (jedle bělokorá)
150-175
490,-
175-200
650,-
200-225
900,-
225-250
1.100,-
125-150
400,-
150-175
550,-
175-200
700,-
200-225
950,-
225-250
1.200,-
250-275
1.450,-
275-300
1.700,-
300-325
1.950,-
Abies grandis (jedle obrovská)
Abies koreana (jedle korejská)
Abies nordmanniana (jedle kavkazská)
Larix decidua (modřín opadavý)
Picea abies (smrk ztepilý)
Picea omorika (smrk omorika) - 3x přesazovaný
125-150
650,-
150-175
950,-
175-200
1.290,-
200-225
1.500,-
225-250
1.850,-
250-275
2.300,-
275-300
2.700,-
125-150
800,-
150-175
1.200,-
175-200
1.550,-
200-225
1.950,-
225-250
2.400,-
250-275
2.600,-
275-300
2.950,-
150-175
290,-
175-200
390,-
200-250
500,-
250-300
800,-
300-350
1.100,-
350-400
1.400,-
400-500
1.600,-
125-150
490,-
150-175
590,-
175-200
700,-
200-250
800,-
250-300
1.000,-
300-350
1.200,-
150-175
690,-
175-200
850,-
200-225
990,-
225-250
1.050,-
250-275
1.300,-
Picea pungens (smrk pichlavý) zbarvení do stříbrna i do zelena
Picea pungens ´Montgomery´ (smrk pichlavý)
Pinus contorta (borovice pokroucená)
Pinus mugo ´Pumilio´ (borovice kleč)
Pinus nigra (borovice černá)
275-300
1.600,-
300-325
1.900,-
80-100
400,-
100-125
550,-
125-150
650,-
150-175
750,-
175-200
890,-
200-225
990,-
225-250
1200,-
60-80
700,-
80-100
900,-
100-125
1250,-
125-150
1.500,-
100-125
950,-
125-150
1.100,-
150-175
1.350,-
175-200
1.600,-
200-250
1.950,-
225-250
2.300,-
20-30
220,-
30-40
290,-
40-60
350,-
60-80
400,-
80-100
490,-
100-120
590,-
125-150
600,-
150-175
750,-
175-200
950,-
200-225
1.150,-
225-250
1.300,-
250-275
1.450,-
275-300
1.700,-
Pinus nigra ´Pyramidalis´ (borovice černá)
Pinus x pseudopumilio (borovice rašeliništní)
Pinus sylvestris (borovice lesní) - 3-4x přesazované
Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá)
300-325
1.950,-
100-120
350,-
120-150
490,-
150-175
590,-
175-200
690,-
125-150
350,-
150-175
490,-
175-200
650,-
60-80
290,-
80-125
400,-
125-150
550,-
150-175
700,-
175-200
850,-
200-250
1000,-
225-250
1.200,-
250-275
1.400,-
275-300
1.650,-
300-325
1.900,-
325-350
2.200,-
175-200
700,-
200-225
800,-
225-250
1000,-
250-275
1.300,-
275-300
1.600,-
300-350
1.900,-
Listnaté dřeviny mladší a keře
Dřeviny lze objednat přímo e-mailem, specifikovat druh, výšku, počet, apod. Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při
odběru menším než 25 ks. Tyto dřeviny jsou ve standardní kvalitě, vhodné na zahrady, do parků a alejí.
Dřevina
výška
kořenový systém
cena
Acer campestre (javor babyka)
80-120
K2l
50,-
120-150
K2l
95,-
200-250
ZB
225,-
Vícekmeny
250-300
490,-
Vícekmeny
300-350
690,-
Acer platanoides (javor mléč)
80-120
50,-
150-200
60,PK
40,-
150-200
50,-
200-250
75,-
250-300
100,-
300-350
160,ZB
140,-
250-300
190,-
300-350
250,-
350-400
290,-
80-120
150-200
K2l
ZB
95,-
200-250
155,-
250-300
250,-
50-80
PK
20,-
80-120
30,-
120-150
50,-
50-80
K 1,5 l
120-150
200-250
35,50,-
ZB
150-200
solitéry - výcekmeny
50,60,-
80-120
na živý plot
90,-
200-250
120-150
na živý plot
20,-
120-150
150-200
Acer tataricum (javor tatarský)
40,-
120-150
80-120
Acer pseudoplatanus ( javor klen)
K2l
55,130,-
ZB
390,-
250-300
550,-
300-350
690,-
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
120-150
95,-
150-200
120,-
200-250
175,-
200-250
PK
70,-
250-300
120,-
300-350
190,-
120-150
K1l
45,-
150-200
60,-
200-250
85,-
200-250
Berberis candidula (dřišťál bělolistý)
ZB
ZB
90,-
250-300
175,-
300-350
240,-
350-400
350,-
10-15
K1l
25,-
15-25
K1l
29,-
Berberis thunbergii ´Atropurpurea nana (dř.Thunbergův)
5-10
K1l
25,-
Berberis thunbergii ´Nana Gold´ (dř.Thunbergův)
15-25
K1l
25,-
Berberis thunbergii ´Rose Glow´ (dřišťál Thunbergův)
30-50
K 1,5 l
25,-
Carpinus betulus (habr obecný)
50-80
K2l
45,-
-vhodné na živé ploty
80-120
Cornus alba ´Variegata´ (svída bílá)
60-80
K3l
55,-
Cotoneaster buxifolius ´Nana´ (skalník položený)
15-30
K1l
25,-
Cotoneaster dammeri (skalník Dammerův)
15-30
K1l
25,-
Cotoneaster horizontalis (skalník vodorovný)
25-40
K 1,5 l
25,-
Cotoneaster salicifolius ˇGnom´ (skalník vrbolistý)
15-25
K1l
25,-
Cotoneaster salicifolius Parkteppich´ (skalník vrbolistý)
15-30
K1l
25,-
Cotoneaster Skogholm (skalník)
15-30
K1l
25,-
Fagus sylvatica (buk lesní)
100-120
PK
40,-
zavětvení k zemi, vhodné na živé ploty
120-150
65,-
150-200
95,-
120-150
60,-
ZB
85,-
150-200
120,-
200-250
195,-
250-300
290,-
Forsythia intermedia (zlatice prostřední)
30-50
K 1 l + K 1,5l
22,-
Hereda helix (břečťan popínavý)
20-40
K1l
20,-
Juglans regia (ořešák královský)
200-250
ZB
300,-
250-300
450,-
300-350
550,-
Kerria japonica (zákula japonská)
50-70
K1l
18,-
Ligustrum ovalifolium (ptačí zob vejčitolistý)
30-50
K 1,5 l
25,-
Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)
50-70
K1l
22,-
Lonicera pileata ´Moss Green´ (zimolez kloboukatý)
25-35
K1l
25,-
Malus sylvestris (jabloň lesní)
200-250
ZB
250,-
250-300
300,-
300-350
350,-
Parthenocissus quinqeufolia (přísavník pětilistý)
35-60
K1l
22,-
Philadelphus coronarius (pustoryl věncový)
40-60
K1l
22,-
Physocarpus opulifolius ´Aurea´ (tavola kalinolistá)
50-70
K 1,5 l
24,-
Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ (tavola kalinolistá)
50-70
K 1,5 l
24,-
Populus tremula (topol osika)
200-250
ZB
290,-
250-300
400,-
300-350
600,-
350-400
790,-
Potentilla fruticosa (mochna křovitá)
15-30
K1l
20,-
Prunus laurocerasus ´Otto Luyken´ (bobkovišeň)
25-50
K2l
75,-
Prunus laurocerasus ´Zabeliana´ (bobkovišeň)
25-40
K 1,5 l
65,-
Prunus padus (střemcha obecná) - solitery
150-200
ZB
300,-
200-250
450,-
250-300
600,-
Pyracantha coccinea (hlohyně šarlatová)
30-60
K 1,5 l
25,-
Pyrus communis var. pyraster (hrušeň obecná polnička)
100-120
ZB
100,-
120-150
150,-
150-200
Quercus robur (dub letní)
150-200
190,ZB
190,-
200-250
275,-
250-300
390,-
300-350
590,-
Quercus rubra (dub červený)
o.k. 8-10
ZB
990,-
Salix caprea (vrba jíva)
200-250
ZB
200,-
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný)
Sorbus intermedia (jeřáb prostřední)
Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´(tavolník nízký)
250-300
300,-
300-350
450,-
150-200
ZB
500,-
200-250
750,-
o.k. 8-10
990,-
200-250
ZB
750,-
250-300
850,-
o.k. 8-10
990,-
15-30
K1l
25-40
20,20,-
Spiraea bumalda ´Goldflame´(tavolník nízký)
15-30
K1l
20,-
Spiraea x cinerea ´Grefsheim´(tavolník popelavý)
15-25
K1l
25,-
Spiraea nipponica `Snowmound´(tav. nipponský)
20-30
K1l
25,-
Spiraea x vanhouttei (tavolník van Houtteův)
15-30
K1l
20,-
40-60
20,-
Symphoricarpos chenaultii´Hancock´(pámelník Chen.)
25-35
K1l
20,-
Tamarix pentadra (tamaryšek pětimužný)
30-60
K 1,5 l
25,-
Tilia cordata (lípa malolistá - srdčitá)
200-250
ZB
350,-
Ulmus carpinifolia (jilm habrolistý) - zahradní solitery
Ulmus laevis (jilm vaz)
250-300
450,-
300-350
650,-
200-250
ZB
390,-
250-300
600,-
300-350
850,-
350-400
1.100,-
200-250
PK
290,-
250-300
400,-
300-350
790,-
350-400
1000,-
Viburnum rhytidophyllum (kalina vrásčitolistá)
30-60
K3l
95,-
Vinca minor (barvínek menší)
15-25
K1l
20,-
Weigela hybrida `Eva Rathke´ (vajgélie křížená)
30-60
K 1,5 l
25,-
Weigela hybrida ´Brigela´ (vajgélie křížená)
20-40
K1l
25,-
Weigela hybrida ´Nain rouge´ (vajgélie křížená)
25-50
K1l
25,-
Weigela hybrida ´Rosea´ (vajgélie křížená)
20-30
K1l
25,-
Jehličnaté dřeviny mladší
Dřeviny lze objednat po telefonické domluvě s vedoucím školky (606 68 98 98) nebo přímo objednat e-mailem.
Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 25 ks.
Dřevina
výška
kořenový systém
cena
Abies alba (jadle bělokorá)
50-80
ZB
75,-
80-100
ZB
125,-
100-125
ZB
200,-
Chamaecyparis lawsoniana ´Alumii´(cypřišek Laws.)
50-70
K 1,5 l
75,-
Chamaecyparis pisifera ´Nana Aurea´(c.hrachonosný)
80-100
ZB
290,-
Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´(cypřišek hrach.)
160-200
ZB
290,-
Juniperus horizontalis ´Gold Coast´(jalovec v.)
10-15
K1l
49,-
Juniperus sabina ´Aureovariegata´(jalovec chvojka)
30-40
K
49,-
Larix decidua (modřín opadavý)
120-150
K3l
120,-
150-200
K3l
190,-
200-250
K3l
275,-
50-70
PK
14,-
70-100
PK
20,-
80-100
ZB
95,-
100-125
ZB
165,-
60-80
ZB
700,-
80-100
ZB
850,-
100-125
ZB
990,-
Picea abies (smrk ztepilý)
Picea glauca ´Conica´ (smrk sivý)
Picea pungens ´Glauca´ (smrk pichlavý)
60-80
ZB
290,-
- zbarvení do stříbrna
80-100
ZB
400,-
100-125
ZB
550,-
20-30
ZB
220,-
30-40
ZB
290,-
40-60
ZB
350,-
60-80
ZB
400,-
60-80
ZB
290,-
80-125
ZB
400,-
60-80
ZB
250,-
80-100
ZB
290,-
100-120
ZB
350,-
120-140
ZB
490,-
80-100
ZB
190,-
100-125
ZB
275,-
125-150
ZB
350,-
50-70
K2l
60,-
60-80
ZB
290,-
80-125
ZB
400,-
Taxus baccata ´Dowastonii´(tis červený)
60-80
ZB
120,-
Thuja occidentalis ´Danica´ (zerav západní)
50-70
Thuja occidentalis ´Globosa´ (zerav západní)
40-60
K
120,-
Thuja occidentalis ´Smaragd´ (zerav západní)
120-150
ZB
290,-
150-175
ZB
390,-
175-200
ZB
490,-
100-120
ZB
250,-
120-140
ZB
350,-
140-160
ZB
390,-
Thuja occidentalis ´Woodwardii´ (zerav západní)
60-80
K2l
120,-
Thuja plicata ´Aureospica´ (zerav řasnatý)
140-160
ZB
220,-
160-180
ZB
260,-
180-220
ZB
290,-
Pinus mugo ´Pumilio´ (borovice kleč)
Pinus nigra (borovice černá)
Pinus nigra ´Pyramidalis´ (borovice černá)
Pinus x pseudo pumilio (borovice rašeliništní)
Pinus sylvestris (borovice lesní)
Thuja occidentalis ´Stolwijk´ (zerav západní)
140,-
Lesní sazenice prostokořenné
Jsme členem Svazu lesních školkařů ČR a vlastníme Licenci Mze ČR č.j. 38866/2005-16210/1554, ČJR 3113-L
Dřeviny lze objednat po telefonické domluvě s vedoucím školky (606 68 98 98) nebo objednat přímo e-mailem.
Maloobchodní prodej je s přirážkou 100 % při odběru menším než 500 ks.
Dřevina
způsob pěstování
výška
cena v Kč
Picea abies (smrk ztepilý) - školkovaný
1+2, 2+2
15-25
4,9
26-35
6,6
36-50
7,2
51-70
7,3
10-14
1,9
15-25
3,4
26-35
3,9
15-25
7,5
26-35
8,8
36-50
9,6
36-50
6,0
51-80
6,9
15-25
4,0
26-35
5,7
36-50
6,5
51-70
6,9
poloodrostek výběr
51-80
8,9
2+0
26-35
5,2
36-50
5,9
51-70
6,9
36-50
5,0
51-70
5,5
36-50
5,5
51-70
5,9
Pinus sylvestris (borovice lesní) školkovaná
Abies alba (jedle bělokorá) školkovaná
Larix decidua (modřín opadavý)
Fagus sylvatica (buk lesní)
Quercus robur (dub letní)
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
1+1
2+2, 2+3
2+0
2+0, 3+0
2+0, 3+0
2+0
Způsob třídění (výšky), označení způsobu pěstování i kvalitativní parametry jsou podle zákona č. 29/2004 Sb. o obchodu s
reprodukčním materiálem lesních dřevin a ČSN 482115. Dopravu sazenic můžeme zajistit až k Vám. Jinak budou szenice
připraveny v naší školce, Hostivice u Prahy, Komenského ulice - U Bažantnice.
Odrostky pro krajinu, rekultivaci a les
Některé druhy jsou ve slevě, viz poznámky na konci této kapitoly.
Listnáče
Dřevina
technologie
výška v cm
cena v Kč
Bříza bělokorá (Betula pendula) - II.jakost
ZB
200-250
95,-
Betula pendula
ZB
250-300
145,-
ZB
300-350
190,-
PK
100-120
40,-
120-150
65,-
150-200
95,-
120-150
85,-
150-200
120,-
200-250
195,-
250-300
290,-
150-200
75,-
200-250
120,-
250-300
175,-
300-350
250,-
150-200
120,-
200-250
175,-
250-300
250,-
300-350
350,-
80-120
45,-
120-150
55,-
50-80
45,-
80-120
60,-
100-120
100,-
120-150
150,-
150-200
190,-
200-250
155,-
250-300
245,-
300-350
295,-
Buk lesní (Fagus sylvatica) - živé ploty
ZB
Dub letní (Quercus robur) - II.jakost
PK
ZB
K 1,5 L
Habr obecný (Carpinus betulus) - živé ploty
Hrušeň obecná polnička
K2l
ZB
Pyrus communis var. pyraster
Jabloň lesní (Malus sylvestris) - II.jakost
ZB
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) - II.jakost
Javor babyka (Acer campestre)
ZB
200-250
135,-
250-300
180,-
300-350
245,-
80-120
50,-
120-150
95,-
ZB
200-250
225,-
vícekmeny
250-300
490,-
300-350
690,-
80-120
50,-
120-150
60,-
150-200
95,-
200-250
155,-
250-300
250,-
80-120
35,-
120-150
45,-
150-200
55,-
80-120
12,-
120-150
25,-
150-200
35,-
200-250
50,-
250-300
85,-
300-350
145,-
150-200
65,-
200-250
85,-
250-300
145,-
300-350
190,-
350-400
250,-
50-80
20,-
80-120
30,-
120-150
50,-
50-80
35,-
K2l
Acer campestre
Javor klen (Acer pseudoplatanus)
K2 l
ZB
Javor mléč (Acer platanoides) - II.jakost
K2 l
PK
ZB
Javor tatarský (Acer tataricum)
PK
Acer tataricum
K 1,5
živé ploty
80-120
50,-
ZB
120-150
85,-
150-200
130,-
200-250
390,-
solitery - vícekmen
250-300
550,-
solitery - vícekmen
300-350
690,-
150-200
200,-
200-250
350,-
250-300
600,-
150-200
145,-
200-250
195,-
200-250
190,-
250-300
290,-
300-350
590,-
350-400
790,-
120-150
95,-
150-200
120,-
200-250
175,-
200-250
350,-
250-300
450,-
300-350
650,-
200-250
65,-
250-300
100,-
300-350
165,-
120-150
40,-
150-200
50,-
200-250
75,-
200-250
85,-
250-300
135,-
300-350
190,-
350-400
275,-
solitery - vícekmen
Jeřáb prostřední (Sorbus intermedia) - II.jakost
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) - II.jakost
Jilm vaz (Ulmus laevis) - II.jakost
ZB
ZB
ZB
ZB
Ulmus laevis
Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
Lípa srdčitá - malolistá (Tilia cordata)
Olše lepkavá (Alnus glutinosa) - II.jakost
ZB
ZB
PK
K1 l
ZB
Ořešák královský (Juglans regia) - II.jakost
Střemcha obecná (Prunus padus) - II.jakost
ZB
ZB
200-250
245,-
250-300
350,-
300-350
425,-
200-250
295,-
250-300
390,-
300-350
550,-
350-400
700,-
Jehličnany
Dřevina
technologie
výška v cm
cena v Kč
Borovice černá (Pinus nigra) - II.jakost
ZB
120-150
250,-
150-175
350,-
175-200
450,-
200-250
590,-
250-300
790,-
300-350
990,-
100-120
195,-
- II.jakost
120-150
290,-
rekultivace
150-175
390,-
50-80
55,-
80-120
175,-
120-150
250,-
150-175
300,-
175-200
400,-
200-250
500,-
250-300
690,-
300-350
890,-
100-120
120,-
120-150
190,-
150-175
295,-
175-200
390,-
175-200
400,-
Borovice černá sloupovitá (Pinus nigra´Pyramidalis´)
Borovice lesní (Pinus sylvestris) - II.jakost
Borovice rašeliništní (Pinus x pseudopumilio) - II.jak.
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) - II. jak.
ZB
K2 l
ZB
200-250
550,-
250-300
700,-
300-350
850,-
Jedle bělokorá
K1
30-50
40,-
Abies alba
ZB
80-100
75,-
100-120
125,-
120-150
200,-
150-175
300,-
Jedle bělokorá (Abies alba) - II.jakost
K1l
30-50
40,-
Abies grandis
ZB
80-100
75,-
100-120
125,-
120-150
200,-
150-175
300,-
175-200
390,-
100-120
125,-
120-150
250,-
150-175
350,-
175-200
475,-
200-250
690,-
250-300
950,-
300-350
1.200,-
120-150
85,-
150-200
125,-
200-250
200,-
200-250
290,-
250-300
400,-
300-350
550,-
350-400
750,-
60-80
120,-
80-100
220,-
100-120
350,-
120-150
450,-
Jedle obrovská (Abies grandis) - II.jakost
Modřín opadavý (Larix decidua) - II.jakost
ZB
K3 l
ZB
Smrk pichlavý (Picea pungens) - II.jakost
jen zeleně zbarvení
ZB
Smrk ztepilý (Picea abies) - II.jakost
ZB
80-100
75,-
100-120
125,-
120-150
200,-
150-175
300,-
175-200
400,-
200-250
500,-
250-300
580,-
300-350
650,-
Některé druhy těchto listnáčů a jehličnanů nejsou ve standardní kvalitě (II.jakost se slevou) a jsou vhodné do krajiny a na
rekultivace. Jsou zdravé a vitální, ale mohou mít křivé kmínky, nebo nepravidelnou korunu, korunu, atd. Maloobchodní
prodej je z přirážkou 30 % při odběru menším než 10 ks. Stromy a odrostky ve standardní kvalitě hledejte v přední části
celého ceníku.
Technologie:
ZB - zemní bal, opatřen plachetkou, větší baly i drátěnkou.
PK - prostokořenné sazenice a odrostky
K1 - kontejner 1 - litrový
Výprodej vzrostlých stromů
Dřeviny lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98). Jsou to stromy velké a zdravé, ale
mohou mít přírodně křivý kmen, nepravidelnou nebo řídkou korunu. Z listnatých stromů jsou to především javory, jasany,
lípy, břízy, duby, ořešáky, střemchy, jilmy, olše, vrby, atd. Z jehličnatých stromů jsou to borovice lesní, smrk ztepilý, jedle
obrovská, modřín opadavý, borovice černá, jedle bělokorá, atd. Slevy u těchto stromů mohou dosahovat 30 - 50 %, podle
druhu. Sleva se domlouvá individualně přímo při výběru konkrétních stromů.
ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice
Ing. Zdeněk Poslušný DiS.
Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, fax 257 960 260
E-mail : [email protected]
www.arnikaskolky.cz
Download

Ceník jaro 2013