PONUKOVÝ LIST A CENNÍK – JAR 2015
Váţení priatelia záhradkári, milovníci rastlín!
V roku 2015 chceme priniesť opäť niečo nové do Vašej záhrady, ale nezabudneme ani na rokmi a skúsenosťami
overené odrody a druhy ovocných a okrasných drevín . Dvadsaťročná spolupráca s našimi zákazníkmi
a obchodnými partnermi nás inšpiruje a pobáda v hľadaní tých najvhodnejších odrôd do Vašej záhrady. Pomoc pri
výbere odrôd, sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho predaja a preto veríme, ţe i tento rok nájdete u nás druhy
a odrody, ktoré Vás zaujmú, či uţ plánujete zaloţiť záhradu, sad, alebo dopĺňate rokmi budovanú zbierku drevín.
Ponúkame Vám okrem tradičných odrôd klasického veľkého i drobného ovocia aj novinky, ktoré ešte nie sú na
Slovensku rozšírené. Odrody uvádzané v našom cenníku po prvý krát sme označili ako NOVÉ ! . U nás máte
moţnosť nájsť aj mnohé odrody menej známeho ovocia, ktoré sú cenené a pouţívané v prírodnej medicíne pre
svoje liečivé účinky alebo v našich záhradách ešte málo pestované a nedocenené. Popisy k jednotlivým odrodám
a ich vyobrazenie nájdete na našich webových stránkach: www.crz.sk.
Pre výsadbu oddychovej časti záhrady alebo reprezentačnej časti voľného priestoru ponúkame pestrú paletu
okrasných drevín a trvaliek. Svojou farebnosťou kvetov, listov, dreva či ihličia upútajú pozornosť
po celý rok. Nebojte sa opýtať našich predajcov, ktorí Vám radi poradia pri výbere drevín.
PREDAJNÁ DOBA
pondelok – piatok
JARNÁ SEZÓNA
8,00 - 17,00 hod.
sobota
od 1.marca do 31.mája
8,00 - 12,00 hod.
Mimo sezónneho obdobia
pondelok – piatok
od 8,00 hod. do 16,00 hod
JESENNÁ SEZÓNA
od 1. septembra do 15. novembra
pondelok – piatok
sobota
od 8,00 hod. do 17,00 hod
od 8,00 hod. do 12,00 hod
ZÁSIELKOVÁ SLUŢBA
Prijímame objednávky zaslané písomne, e-mailom , telefonicky alebo faxom. Ţiadame o uvedenie úplnej adresy a
telefónneho čísla; tieto údaje sú potrebné pre vybavenie a doručenie Vašej objednávky.
Svojím podpisom potvrdzujete súhlas s predajnými podmienkami, ktoré sú na www.crz.sk
Zasielanie dobierok: ovocné dreviny (prostokorenné) od 1. 3.
jahodové sadenice (samostatne) od 15. 3.
okrasné dreviny (objednané samostatne) od 1. 4.
kombinované objednávky - podľa dostupnosti jednotlivých sortimentov
Podrobné informácie a cenník zásielkovej sluţby nájdete na našej webovej stránke www.crz.sk v časti Predajňa
alebo Vám ich poskytneme na našich telefónnych číslach.
************
NAŠE SLUŢBY PRE VÁS
-
-
skúsení pracovníci Vám osobne alebo telefonicky radi poradia pri výbere vhodných druhov a odrôd
podľa klimatických a pôdnych podmienok Vašej záhrady, podľa Vašich nárokov
na farebnosť, vzrast a habitus rastlín
- pestovateľské rady ako vysádzať, ošetrovať vybrané druhy, rady pre rez, tvarovanie a chemickú
ochranu ovocných druhov sú k dispozícii pri predaji a zasielané s kaţdou zásielkou
na základe Vašich poţiadaviek Vám navrhneme ako vysadiť okrasnú, resp. úţitkovú záhradu pri dome,
prípadne Vám kompletnú výsadbu zrealizujeme
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Veľké ovocie
JABLOŇ Odrody bežné
Odroda / podpník
Florina / P14
Gala / M9
Golden Delicious / M9
Idared / M9
Odrody novšie, rezistentné
Angold® / P14
Bohemia® / M9
Bohemia Gold / M9
Goldstar / M9
Jonagored® / M7, M9
Ligol®/ M7
Odrody novinky
Ambassy / M9
Elise® / M7
Fuji Beni Shogun®/M9,M26
Honeycrisp® / M9
Jonagored Supra® / M9
VIII.
IX.
IX.
IX.
XI.
1-ročné výpestky cena 3,99 €, 2-ročné výpestky cena 4,49 €
sklad.
Odroda/ podpník
dozr.
sklad.
II.
Jonagold / M9, M26
IX.
III.
II.
Priesvitné letné / M26
VII.
IV.
Prima / M26
IX.
XI.
V.
1-ročné výpestky cena 4,49 €, 2-ročné výpestky cena 4,99 €
III.
Melodie® / M7
X.
III.
®
Rajka / M9, MM106
X.
III.
II.
Rubín® / M9, M26
IX.
II.
II.
Rubinola®* / M9, M26, M7
X.
II.
IV.
®*
Topaz / M26, M7
X.
III.
X.
III.
cena 4,99 €
Pinova®* / M9
X.
V.
III.
Red Chief® / M9, M26, P14
IX.
XII.
®
VI.
RedPrince Jonagold / M9
X.
IV.
®
XII.
III.
Šampion Reno /M9,M26,P14 IX.
III.
dozr.
IX.
X.
X.
X.
IX.
1-ročné výpestky cena 4,69 €, 2-ročné výpestky cena 5,19 €
sklad.
Odroda / podpník
dozr.
sklad.
XI.
Lucasova / hr.planá
X.
I.
II.
Radana / dula
VIII.
Williamsova / hr.planá
VIII.
II.
Wiliams. červená / hr.planá
VIII.
I.
XII.
X.
VIII.
IX.
IX.
VII.
1-ročné výpestky cena 4,95 €, 2-ročné výpestky cena 5,49 €
II.
David / hr.planá
X.
I.
Decana del Comizio/ dula
IX.
XII.
XI.
Kaiser / hr.planá
IX.
XI.
XII.
Monika / hr.planá
X.
I.
Santa Maria / dula
VIII.
-
dozr.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
IX.
X.
HRUŠKA Odrody bežné
Odroda / podpník
Boscova / hr.planá
Dicolor / hr.planá
Erika® / dula
Hardyho / dula
Konferencia / dula, hr.planá
Odrody nové
Abate Fetel / hr.planá
Alfa / hr.planá
Carola / hr.planá, dula
Concord / hr.planá
Coscia / dula
ÁZIJSKÁ HRUŠKA ( NASHI ) /podpník hr.planá
cena 6,49 €
neskorá: Chojuro, Kumoi, Niitaka
cena 5,95 €
skorá: Tama
stredne skorá: Hosui
UKRAJINSKÁ HRUŠKA /podpník hr.planá
Novembra® / hr.planá
X.
IV.
KOMPAKTNÉ OVOCNÉ DRUHY
Stĺpovité jablone voľnokorenné sadenice
Goldcats®*
skladovateľná
Redcats®*
skladovateľná
Suncats®*
Zakrpanené odrody skupiny NANO (TRPASLÍK) kontajnerované sadenice
Druh
Broskyňa
Jabloň
dozrievanie
VIII.
IX.
Druh
Marhuľa
Nektarinka, Balkonela
cena 9,95 €
skladovateľná
cena 14,95 €
dozrievanie
VII.
VIII.
Vysvetlivky: ® = právne chránená odroda, ktorej mnoţenie bez povolenia vlastníka licencie je zakázané
*= právne chránené odrody na Slovensku zastúpené spoločnosťami PLANTEX s.r.o. a PLANTFRUCT s.r.o.
2
cena 5,49 €
SLIVKA, RINGLOTA Odrody bežné
Odroda / podpník myrobalán
dozrievanie
Althánová (ringlota)
≈ 30.8.
Biela slivka
≈ 15.8.
Čačanská lepotica
≈ 1.8.
Čačanská najbolja
≈ 15.8.
Odrody novšie / podpník myrobalán
Amers
≈ 5.9.
Angeleno
≈ 15.8.
Black Amber
≈ 15.8.
California Blue
NOVÉ !
≈ 10.8.
Diana
≈ 25.8.
Fortune
NOVÉ !
≈ 20.7.
Grossa di Felisio
NOVÉ !
≈ 25.9.
Jubileum
≈ 30.8.
Rezistenty a vysoko odolné na šarku
≈ 10.9.
Haganta® / wangenheim
Hanita®* / myrobalán
≈ 25.8.
®
≈ 10.9.
Jojo */ myrobalán
Odroda / podpník myrobalán
Herman
Stanley
Zelená ringlota
Obilnaja
Opal
Ozark Premier
President
Shiro
Silvia
T. C. Sun
Presenta / myrobalán
Tophit®*/ myrobalán
Toptaste®*/ wangenheim, myrob.
≈ 30.6
Odroda / podpník
Rivan / colt
Sam / colt
Van / colt
7,95 €
≈ 15.9.
≈ 20.9.
≈ 25.9.
dozrievanie
≈ 10.6.
≈ 5.7.
≈ 7.7.
cena 6,95 €
Royal Helen / colt
NOVÉ !
≈ 10.7.
®
≈ 25.6.
Sabrina ++ / colt
NOVÉ !
≈ 25.6.
Samba®++ / colt
Stella++ / colt
≈ 15.7.
Sunburst++ / colt
≈ 30.6.
®
Sweet Heart ++ / colt NOVÉ !
≈ 25.7.
cena 7,95 €
Odrody podpník Gizela 5 (Stromky vhodné pre stĺpovitý tvar)
Blaze Star++
≈ 5.7.
Lapins++
Kordia
≈ 5.7.
Regina
VIŠŇA Odrody bežné
cena 9,95 €
≈ 10.7.
≈ 15.7.
cena 5,49 €
dozrievanie
≈ 20.7.
≈ 5.7.
≈ 15.7.
Odroda / podpník
Pandy / colt
Újfehértoi Fürtós / mahalebka
Wanda / colt
MARHUĽA Odrody bežné
Odroda / podpník myrobalán
Barbora
Bergeron
Early Orange
Odrody novšie / podpník myrobalán
Aurora
Bora®
Carmen Top®
cena 5,95 €
≈ 30.7.
≈ 25.7.
≈ 5.8.
≈ 15.9.
≈ 5.8.
≈ 20.7.
≈ 10.9.
cena 5,49 €
Odroda / podpník
dozrievanie
Burlat / colt
≈ 15.6.
Kaštánka / colt
≈ 20.6.
Kordia / colt
≈ 5.7.
Regina / colt
≈ 15.7.
Odrody samoopelivé (++) a novinky
Blaze Star++ / colt
≈ 5.7.
Canada Giant / colt
≈ 25.6.
®
Celeste ++ / colt
NOVÉ ! ≈ 20.6.
Lapins++ / colt
≈ 10.7.
New Star++ / colt
NOVÉ ! ≈ 25.6.
Royal Edie / colt
NOVÉ ! ≈ 10.7.
Odroda / podpník
Kelleris / colt
Morelenfeuer / mahalebka
Nefris
≈ 15.7.
≈ 10.9.
≈ 30.8.
cena
ČEREŠŇA Odrody bežné
Odroda Těchlovan®* / mahalebka
dozrievanie
dozrievanie
≈ 30.6.
≈ 10.7.
≈ 10.7.
cena 5,89 €
dozrievanie
≈ 25.7.
≈ 30.7.
≈ 15.7.
≈ 24.6.
≈ 5.7.
≈ 1.7.
Odroda / podpník myrobalán
Harcot
Marlen
Velbora
Darina
Kompakta
Leskora
dozrievanie
≈ 3.8.
≈ 15.7.
≈ 25.7.
cena 6,95 €
≈ 10.8.
≈ 15.7.
≈ 5.7.
3
Ninfa
≈ 27.6.
Perla
≈ 5.7.
Odrody NOVINKY / podpník myrobalán
Farbaly®
NOVÉ !
≈ 29.8.
Fracasso
NOVÉ !
≈ 30.7.
*
Kuresia
≈ 5.8.
BROSKYŇA odrody na podpníku
≈ 20.7.
≈ 15.7.
Sungiant ( = Goldrich )
Vitilio / marh. semenáč
cena 11,95 €
≈ 15.7.
≈ 10.7.
Pincot®*
Sylvercot®*
cena 6,95 €
cena 5,95 €
GF-677
Odrody na beţne pouţívaných podpníkoch
Odroda / podpník
dozrievanie
Odroda
Cresthaven / mandľa sem, GF-677
Dixired / mandľa sem.
Flamingo / BSB-2
≈ 5.9.
≈ 20.7.
≈ 15.8.
Inka / pumiselect
Red Haven / pumiselect, GF-677
Reliance / pumiselect
Broskyne novinky podpník GF-677
Platicarpa (plochá)
≈ 10.8.
dozrievanie
≈ 20.8.
≈ 5.8.
≈ 15.8.
cena 7,95 €
≈ 5.8.
Royal Glory
cena 6,95 €
≈ 15.7.
cena 7,95 €
≈ 5.7.
≈ 5.8.
≈ 20.8.
≈ 5.9.
NEKTARINKA
≈ 15.8.
Harco / BSB-2
Nektarinky novinky
Ambra / GF-677
Armking / br.semenáč
Big Top® / br.semenáč
Fantasia / GF-677
MANDĽA
≈ 25.7.
≈ 10.7.
≈ 25.7.
≈ 5.9.
Tena / BSB-2
Shraz / GF-677
Snow Queen / GF-677
Stark Red Gold / GF-677
Venus / GF-677
cena 7,95 €
podpník BSB-2
Ferragnes, Fillipo Ceo, Santa Caterina, Supernova, Tuono, Vama
NOVÉ !
cena 9,95 €
cena 15,95 €
ORECH výška pri predaji 60/80 cm
ORECH výška pri predaji 150+ cm
Apollo , Jupiter, Seifersdorfský
LIESKA ker
Cosfordská, Hallská, Lange Spaanze, Buttler, Lang Tidling Zeller
GAŠTAN JEDLÝ kmenný tvar
Markus, krajové výbery s označením AM , SAV, SNP, SP
cena 4,95 €
cena 16,95 €
(popis pre gaštan jedlý nájdete na našej vebovej stránke v Katalógu – Menej pestované ovocie)
Z jednotlivých ovocných druhov sú v ponuke v malom mnoţstve aj ďalšie odrody.
Drobné ovocie, vinič, čučoriedky
JAHODA sadenica v multiplate
Elkat, Elsanta, Honeoye, Polka
stálorodiaca Selva Ostara
NOVINKY sadenica v multiplate
Daroyal, Darselect, Florence, Sonata
Asia ( kontajnerovaná 9x9 )
SUPERNOVINKY, kontajnerované
ananasová
Pineberry White Dream®
NOVÉ !
cena za kus
cena 40 a viac ks
0,59 €
0,72 €
0,52 €
cena za kus
0,69 €
0,79 €
NOVÉ !
Framberry Meize Schindler®
RÍBEZĽA Odrody bežné, voľnokorenný ker
Blanka
Fertödi
Heinemann´s R.S.
Jonkher Van Tet´s
Primus
Red Lake
biela
čierna
červená
červená
biela
červená
cena 40 a viac ks
Rolan
Rovada
Titania
Triton
Viktoria
NOVÉ !
0,60 €
cena 2,99 €
malinová
cena 1,59 €
červená
červená
čierna
čierna
biela
4
Odrody bežné, voľnokorenný stromček
Blanka
biela
Red Lake
Detvan
červená
Rovada
Fertödi
čierna
Titania
Heinemann´s R.S.
červená
Triton
Primus
biela
Viktoria
Odrody novšie, voľnokorenný stromček / podpník ríbezľa zlatá
Hron
červená
Maraton
Junifer
červená
Trent®
cena 3,39 €
červená
červená
čierna
čierna
biela
cena 3,79 €
červená
červená
EGREŠ ker kontajnerovaný
cena 2,59 €
červený
cena 3,49 €
červený
červený
cena 3,95 €
biely
Hinnonmaki Gelb
biely
ker (ŠK ) voľnokorenný
Invicta
biely
Mucurines
biely
ker (ŠK ) voľnokorenný
Karmen
červený
Pax® beztŕnny
červený
stromček voľnokorenný
Hinnonmaki Gelb
biely
Hinnonmaki Rot
červený
Invicta
biely
stromček voľnokorenný novinka
Karmen
červený
Pax® beztŕnny
červený
Hinnonmaki Rot
Rokula
Rolonda
Prima
cena 3,69 €
biely
červený
červený
cena 4,29 €
biely
Mucurines
Rokula
Rolonda
Prima
VINIČ Odrody bežné voľnokorenné
cena 2,99 €
Odrody augustové
Odrody septembrové
Arkadija (ţltý), Topas (ţltý)
Bezsemenné a novinky voľnokorenné
Prim (ţltý), Nero (modrý)
Odrody augustové
Odrody septembrové, zač. októbra
Ajvaz (tmavo modrý), Akcent (ţltý), Elma
(tm.fialový), Milota (fialový), Orient (ruţový),
Stella (ţltý), Zea (ţltý)
Alta (biely), Nizina (červený), Pastel(ruţový),
Rizamat (ruţový), Vanda (červený)
cena 3,29 €
ČUČORIEDKA kontajnerovaná, 30/40 cm
Bluecrop, Brigita
Darrow
North Country
stredne dozr.
Patriot
neskorá
Spartan
nízka, skorá
Chippewa
ČUČORIEDKA kontajnerovaná, 30/40 cm
NOVINKY !
Liberty (skorá), Pink Lemonade (ruţové plody), Poppins (stredne skorá)
kontajnerovaná, 20/30 cm
Erntesegen NOVÉ !, Red Pearl, Korale
BRUSNICA
cena 3,99 €
skorá
skorá
nízka, stredneskorá
cena 4,69 €
cena 2,99 €
MALINA, ČERNICA
cena 1,89 €
cena 1,19 €
Malina letná kontajnerovaná
Malina letná voľnokorenná
Laszka , Pokusa
Laszka, Fertödi Zamatos
cena 2,39 €
čiernoplodá: Bristol
Malina remontujúca voľnokor. cena 1,39 €
cena 2,39 €
Malina remontujúca kontajner
Ljulin, Polka, ţltoplodá: Golden Queen
Polana, Tadmor (nesk.letná) NOVÉ !, Zeva III,
ţltoplodá: Poranna Rosa, Valentina
cena 2,59 €
Černica kontajner.
Brzezina NOVÉ ! Navaho, Oregon Thornless, Polar NOVÉ !, Triple Crown
Černica kontajner. SUPERNOVINKA
cena 3,59 €
Reuben
- remontuje, rodí na jednoročných výhonoch
5
Menej pestované ovocie
uvedená veľkosť pri dodaní v cm
Aronia NERO ker
Aronia VIKING NOVÉ !
Aronia NERO stromček
Amelanchier
Baza HASCHBERG
BLACK LACE
Brusnica odrody
Drieň DEVÍN
Drieň VEĽKOPLODÝ
Drieň ŢLTOPLODÝ
Dula VRANJA, RONDA
Gaštan jedlý
Goji
Jarabina GRANATINA
2,99 €
2,99 €
5,95 €
3,29 €
2,39 €
3,95 €
2,99 €
3,39 €
3,39 €
3,39 €
6,95 €
16,95 €
4,95 €
5,95 €
30/50(K)
30/50(K)
120/150(V)
20/30(K)
20/30(K)
15/20(K)
15/20(K)
10/20(K)
20/30(K)
15/20(K)
180 (V)
120+(K)
20/30(K)
80/100 (K)
(vysvetlivky: K.=v kontajneri, V=voľnokerenné)
Jarabina MORAVSKÁ SL.
80/100(K)
5,95 €
Josta ker
20/30(K)
3,29 €
Josta na kmienku
100/120(V)
4,29 €
Kľukva močiarna
20/30(K)
2,59 €
TAYBERY Buckingham
10/15(K)
2,99 €
Mišpuľa
150+ (V)
9,95 €
Moruša č. TRNAVSKÁ
30/50(K)
9,95 €
Oskoruša štepená
150+ (K)
15,95 €
Rakytník rešetliakový ♀
odrody
4,95 €
Rakytník rešetl. opeľovač
30/50(K) 4,95 €
Ruţa plodová KARPATIA
20/30(K) 2,59 €
Schizandra čínska
60/80(K) 6,95 €
Zemolez kamčatský (odrody)
15/20(K) 2,99 €
EBENOVNÍK – HURMI KAKI
cena 19,95 €
NOVÉ !
Cioccolatino, Hana Fuyu, Ragno, Royo, Tipo, Vaniglia
AKTINÍDIA-KIWI Kontajnerované,50/60cm
Boscoop
Issai
Jenny
veľkoplodá, samoopelivá
drobnoplodá, samoopelivá
veľkoplodá, samoopelivá
ZAUJIMAVOSTI
veľkosť pri dodaní
Banánovník Basjoo MRAZUODOLNÝ
Citrus medica CEDRÁTa i.
80/100
40/60
Citrónovník Meyer, Pavlovský
30/50
Citrónovník Durko, Kuno, a i.
Mišpuľa japonská-Eriobotrya 150 K 5
Mandarinka odrody
80/100
cena
14,95 €
22,95 €
11,95 €
10,95 €
19,95 €
22,95 €
Ken´s Red
Opeľovač
Weiki
cena 5,29 €
drobnoplodá, červená
pre drobnoplodé odrody
drobnopl, čiastočne samoop.
veľkosť pri dodaní
Mandarinka Kumquat
Pomaranč odrody
Hurmi kaki (odrody)
Hurmi kaki (odrody)
Jahodový strom Feichoa
Figovník (odrody)
80/100
60/80
150 K 5
120 V
150 K 5
30/40
cena
22,95 €
22,95 €
24,95 €
19,95 €
19,95 €
6,95 €
Vysvetlivky: (K) = rastliny v kontajneroch, (V) = rastliny voľnokorenné
Vyobrazenie a popis ponúkaných odrôd nájdete na našej stránke www.crz.sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov
vrátane výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Listnaté stromy a kmenné tvary
Pouţívajú sa ako solitéry alebo do malých skupín. Umiesťujú sa tak, aby vynikli zo všetkých uhlov
pohľadu. Ich funkciou je zaujať a obohatiť celú kompozíciu. Platí zásada, ţe listnaté solitéry sadíme do
popredia ihličnatých.
Slov. názov
latin.názov + varieta
Javor poľný
amurský
dlaňovitolistý
mliečny
Acer campestre
ginnala
palmatum BLOODGOOD
platanoides GLOBOSUM o.10/12cm
CRIMSON KING o.6/8cm
negundo FLAMINGO
Betula utilis var. jacquemontii
verrucosa YOUNGII
jaseňolistý
Breza himalajská
bradavičnatá
max. výška (m)
veľkosť
cena €
6-10
3-4
3-4
2-4
10
4
7
3-5
60/80
100/120
200/250
250/300
170/200
180/200
80/100
125/150
2,69
2,69
99,49,50
29,95
29,95
3,95
22,95
6
Hrab obyčajný
Katalpa trubačovitá
Drieň japonský
Lieska obyčajná
Skalník rozprestretý
Bršlen Fortuneov
Buk lesný
Štedrec ovisnutý
Magnólia Soulangova
Jabloň okrasná
Moruša biela
Višňa pilovitá
Sakura
Hruška vŕbolista
Sumach pálkový
Vŕba kozia
červenokorá
Orgován obyčajný
Jarabina širokolistá
Lipa malolistá
Carpinus betulus
Catalpa bignonioides NANA
o.6/8cm
Cornus kousa
Corylus avellana CONTORTA
KT
Cotoneaster horizontalis
KT
Euonymus fortunei
KT
Fagus sylvatica ATROPUNICEA
PURPUREA PENDULA
Laburnum anagyroides
Magnolia x Soulangeana (odrody)
Soulangeana (odrody)
Malus ROYALTY
Morus alba PENDULA
o.6/8
Prunus serrulata AMANOGAWA
KANZAN
KIKU SHIDARE SAKURA o.6/8
Pyrus salicifolia PENDULA
Rhus typhina DISSECTA
Salix caprea KILMARNOOCK (PENDULA)
integra HAKURO NISHIKI
x erythroflexuosa
Syringa vulgaris
Sorbus latifolia
Tilia cordata
Tilia cordata
o.4 cm
12
5
4-5
3-4
1-1,2
1,20
10
2-3
6
5
5
3
4
5
4
3
5
3
2
1,5
4
5
10
10
10
80/100
250/300
150/170
80/100
100/120
80/100
90/110
50/60
100/120
70/90
140/150
150/170
170/200
100/140
120/150
150/180
100/120
150/180
120/150
120/150
100/110
120/150
80/100
100/120
150/170
2,29
49,95
24,95
19,95
14,95
14,95
13,95
22,95
8,95
19,95
24,95
19,95
29,95
12,95
23,95
22,95
13,95
19,95
8,95
8,95
2,95
9,95
2,95
8,95
17,95
Vysvetlivky: maximálna výška = výška v dospelosti, veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm,
KT = kmenný tvar, o. = obvod kmeňa vo výške 1 m
Listnaté kry dekoratívne listom, drevom
Sú vhodné na skupinové výsadby, ako výplňové alebo podrastové dreviny. Výsadbu obohacujú svojimi
zaujímavými listami, drevom alebo habitusom. V zásade platí, ţe dreviny s červeným listom sadíme pred
svetlo zelené pozadie, kultivary so svetlými listami (ţlto- , bielo- panašované alebo ţltolisté) vysádzame
pred tmavé pozadie. Dreviny so zaujímavým drevom potešia oko hlavne v zimných mesiacoch po opade
listov. Niektoré sa uplatnia aj ako solitéry.
Slov. názov
latin.názov + varieta
Javor poľný
tatarský
Dráč Thunbergov
Acer campestre
tataricum
Berberis thunbergii AUREA
ATROPURPUREA
GOLDALITA
GOLDEN DREAM
HARLEQUIN
LITOMYŠL
ROSE GLOW
STARBURST
Buxus sempervirens AUREOMARGINATA
ARGENTEOVARIEGATA
Cornus alba ELEGANTISSIMA
KESSELRINGII
SPAETHII
hessei
Cotinus cogygria ROYAL PURPLE
Euonymus fortunei EMERALD´N GOLD
HARLEQUIN
VARIEGATUS
Ilex aquifolium ARGENTEOMARGINATA
ARGENTEOMARGINATA guľa
Keria japonica PICTA
Ligustrum ovalifolium AUREUM
Krušpán vţdyzelený
Drieň biely
Hesseiov
Škumpa vlasatá
Bršlen fortuneov
Cezmína ostrolistá
Kéria japonská
Vtáčí zob oválnolistý
max. výška (m)
veľkosť
cena €
6-10
4
1
2
0,4
1,5
1
1,5
1
1
1-2
1-2
2,5
2,5
2,5
1,5
3
PP
PP
PP
2
podľa rezu
0,5-1
1,5-2
60/80
100/120
20/30
30/40
10/15
30/40
15/20
20/30
15/20
10/15
20/30
20/30
30/40
30/40
40/60
40/50
30/40
20/30
20/30
20/30
30/40
40/60
40/60
20/40
2,69
2,69
2,59
1,95
2,29
4,95
2,29
2,59
2,29
2,29
2,95
2,95
2,49
2,49
4,95
3,29
7,95
1,95
1,95
1,95
2,69
27,95
2,29
1,69
7
Vtáčí zob obyčajný
Tavoľa kalinolistá
Vŕba
plazivá
Tavoľník bumaldový
japonský
Tamariška drobnokv.
Brest hrabolistý
Wajgélia kvetnatá
Ligustrum v. ATROVIRENS voľnokorenný
Physocarpus opulifolius DART´S GOLD
DIABOLO
Salix x integra HAKURO NISHIKI
repens var. argentea
Spiraea x bumalda GOLD FLAME
japonica GOLDEN PRINCES
Tamarix parviflora
Ulmus elegantisima JACQ. HILLIERI
Weigela florida PURPUREA
VARIEGATA
3
2-2,5
2-2,5
1-1,5
0,9
0,5-0,8
0,4-0,6
4
3
1,5
1,5
30/40
30/40
30/40
40/60
40/60
20/30
30/40
40/60
20/30
20/30
20/30
0,95
2,29
2,95
2,29
2,59
1,95
2,29
2,59
4,29
2,29
2,29
Vysvetlivky: maximálna výška = výška v dospelosti, veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm,
PP- pôdopokryvný, prichytáva sa.
Listnaté neopadavé kry
Je to skupina, ktorá si ponecháva listy aj počas zimy. Pouţívajú sa do skupinových výsadieb na
vyplnenie priestoru, alebo ako podrast. Niektoré sa vyuţívajú ako ţivé ploty, nízke a poliehavé sa môţu
uplatniť aj ako náhrada za trávnik. Vzrastnejšie a zaujímavé listom sa môţu pouţiť aj ako solitéry.
Niektoré môţeme pouţiť aj do nádob. Potrebujú slnečné, ale chránené stanovište. Dobre znášajú rez.
Slov. názov
latin.názov + varieta
Dráč Júliin
Krušpán vţdyzelený
Berberis julianae
Buxus sempervirens
tvarované – guľa
AUREOMARGINATA
ARGENTEOVARIEGATA
Cotoneaster buxifolius NANA
dammeri CORAL BEAUTY
SKOGHOLM
procumbens QUEEN OF CARPET
salicifolia PARKTEPPICH
Euonymus fortunei
EMERALD ´N GOLD
VARIEGATUS
japonica MICROPHYLUS
Ilex aquifolium ARGENTEOMARGINATA
ARGENTEOMARGINATA guľa
x meserveae BLUE ANGEL
Ligustrum ovalifolium
AUREUM
Lonicera nitida
Mahonia aquifolium
Photinia x fraseri RED ROBIN
Prunus laurocerasus BAUMGARTNER
KLEOPATRA
MANO
OTTO LUYKEN
Pyracantha coccinea COMPACTA
ORANGE GLOW
SOLO D´OR
TETON
Viburnum x Pragense
rhytidophyllum
Skalník stlačený
Dammerov
ohnutý
vrbolistý
Bršlen Fortuneov
japonský
Cezmína ostrolistá
meserveová
Vtáčí zob okrúhlolistý
Zemolez lesklý
Mahónia cezmínolistá
Vavrínovec lekársky
Hlohyňa šarlátová
Kalina praţská
vráskavolistá
max. výška (m)
veľkosť
cena €
3
1,5
1,5
1,2
1-2
0,2
0,6
1
0,25
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
2
podľa rezu
3
3
3
1
1
2-4
2,5
1,5
1
1,5
1
3
2
2
2,5
3
20/30
10/20
Ø 40
10/15
10/15
15/20
20/30
20/30
20/30
20/30
15/20
15/20
15/20
10/15
30/40
40/60
15/20
40/60
20/30
20/30
15/20
20/30
80/100
80/100
30/40
20/30
15/20
20/30
20/30
20/30
30/40
20/30
1,95
2,59
27,95
2,29
2,29
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,69
27,95
2,69
1,69
1,69
1,95
1,95
3,95
15,95
16,95
2,95
2,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,95
9,95
Vysvetlivky: maximálna výška = výška v dospelosti, veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm,
Z okrasných rastlín sú v ponuke v malom mnoţstve aj ďalšie druhy, kultivary a veľkosti. Vzrastné stromy a kry je
moţné objednať po dohode na základe našich obchodných podmienok.
8
Listnaté kry dekoratívne kvetom, plodom
Sú vhodné do skupinových výsadieb, ale aj ako solitéry. Výsadbu obohacujú svojimi kvetmi alebo
výraznými a zaujímavými plodmi. Väčšinou potrebujú dostatok svetla a slnka a primeranú vlahu pre
bohatosť kvitnutia a kvalitu dekoratívnych plodov. Dobre znášajú rez, ktorý vykonávame v závislosti od
doby kvitnutia.
Slov. názov
latin.názov + varieta
max. výška (m)
Javor tatarský
Budleja Dávidova
Drieň japonský
Skalník pritisnutý
stlačený
Dammerov
veľkosť
Acer tataricum
4
100/120
Buddleia davidii (3 odrody)
1-2,5
30/40
Cornus kousa
4-5
150/170
Cotoneaster adpressus LITTLE GEM
0,3
10/15
Cotoneaster buxifolius NANA
0,2
15/20
dammeri SKOGHOLM
1
20/30
CORAL BEAUTY
0,6
20/30
rozprestretý
horizontalis
0,5-1
20/30
ohnutý
procumbens QUEEN OF CARPETH
0,25
20/30
vrbolistý
salicifolia PARKTEPPICH
0,5
20/30
Zanoväť metlovitá
Cytisus scoparia (3-4 odrody)
1-3
30/40
Trojpuk drsný
Deutzia scabra PLENA
3
30/40
Zlatica prostredná
Forsythia x intermedia
3
40/60
Ibištek sýrsky
Hibiscus syriacus (4 odrody)
2,5
30/40
Ibištek sýrsky
Hibiscus syriacus (4 odrody)
2,5
100/130
Hortenzia kalinolistá
Hydrangea macrophylla – odrody:
1,5
60/80
SCHÖNE BAUTZNERIN, HOLIBEL, SABRINA, ROSITA, ROMANCE
SCHNEEBALL, HOT RED, LADY MARIKO, WUDU, ZORRO, MIRAI,
metlinatá
panniculata PRAECOX
2
20/30
Dulovec japonský
Chaenomeles japonica
1-1,5
20/30
nádherný
speciosa
1,5-2
20/30
Kéria japonská
Kerria japonica PLENIFLORA
2
20/30
Kolkvícia ľúbezná
Kolkwitzia amabilis
2,5
20/30
Magnólia Soulangova Magnolia x Soulangeana (odrody)
5
70/90
Soulangeana (odrody)
5
140/150
Pivoňka drevitá
Paeonia suffruticosa (semenáč)
1
20/30
Pajazmín vencový
Philadelphus coronarius
2
60/80
Citrónovníkovec trojlistý Poncirus trifoliata
2,5-3
30/40
Nátrţník krovitý
Potentilla fruticosa (3 odrody)
1
20/30
Višňa ţľaznatá
Prunus glandulosa ALBA PLENA
1-1,5
50/60
Slivka gravírovaná
Prunus incisa KOJO-NO-MAI (Čerešňa FUJI)
1-1,5
50/60
Hlohyňa šarlátová
Pyracantha coccinea COMPACTA
1
60/80
ORANGE GLOW
3
60/80
SOLO D´OR
2
60/80
TETON
3
60/80
Ruţa vrásčitá
Rosa rugosa
1,5
30/40
Tavoľník Bilardova
Spiraea x bilardii
1,5
25/30
bumaldový
x bum.ANTHONY WATERER
0,8
20/30
GOLDFLAME
0,8
20/30
japonský
japonica GOLDEN PRINCES
0,5
15/20
LITTLE PRINCES
0,5
15/20
nipónsky
nipponica SNOWMOUND
1-1,5
20/30
van Houtteov
x vanhouttei
2,5
40/60
Imelovník Chenaultov Symphoricarpos x chenaultii HANCKOK
0,5-1
30/40
Orgován obyčajný
Syringa vulgaris (3 odrody-farby)
5
50/100
Tamariška drobnokv.
Tamarix parviflora
4
40/60
Kalina obyčajná
Viburnum opulus
4
20/30
x Pragense
2,5
20/30
vráskavolistá
rhytidophyllum
3
30/40
siripútková
lantana
3
40/60
Wejgélia kvetnatá
Weigela florida (3 odrody)
2
20/30
PURPUREA
1,5
20/30
VARIEGATA
1,5
20/30
cena €
2,69
2,95
24,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
4,95
1,95
3,29
9,95
24,95
14,95
5,95
3,29
3,29
1,95
2,29
19,95
24,95
4,95
1,95
2,69
2,29
4,95
6,95
4,95
4,95
4,95
4,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,29
2,29
2,29
2,95
1,95
5,95
2,59
2,29
2,95
9,95
9,95
2,29
2,29
2,29
Vysvetlivky: maximálna výška = výška v dospelosti, veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm,
9
Listnaté kry nízke, vhodné do skaliek a nádob
Patria sem zakrpatené, väčšinou husté kríky. Vhodné sú na výsadby do skupín (aby vynikli), do nádob,
do skaliek, na cintoríny, alebo ich môţeme pouţiť aj do trvalkových záhonov. Takmer všetky sa dajú
veľmi dobre tvarovať. Dôleţitý je rez a odstránenie odkvitnutých výhonov. Bývajú mrazuvzdorné, a aj keď
občas namrznú, veľmi dobre regenerujú.
Slov. názov
latin.názov + varieta
Dráč Thunbergov
Berberis thunbergii GOLDALITA
GREEN CARPETH
Betula nana
Buxus sempervirens
AUREOMARGINATA
ARGENTEOVARIEGATA
Cornus sericea KELSEY
Cotoneaster buxifolius NANA
procumbens QUEEN OF CARPETH
Cytisus decumbens
Euonymus fortunei
EMERALD ´N GOLD
VARIEGATUS
Chaenomeles japonica (odrody)
Kerria japonica PICTA
Potentilla fruticosa (odrody)
Salix repens var. argentea
Spiraea x bum.ANTHONY WATERER
GOLDFLAME
japonica GOLDEN PRINCES
LITTLE PRINCES
Breza trpazličia
Krušpán vţdyzelený
Drieň lesklý
Skalník krušpánolistý
ohnutý
Zanoväť rozloţitá
Bršlen Fortuneov
Dulovec japonský
Kéria japonská
Nátrţník krovitý
Vŕba plazivá
Tavoľník bumaldový
japonský
max. výška (m)
veľkosť
cena €
0,4
0,5
1
1,5
1,2
1-2
0,5-1
0,3
0,25
0,2
0,4
0,3
0,3
1
1
1
0,9
0,8
0,8
0,5
0,5
15/20
20/30
30/40
30/40
10/15
10/15
30/40
10/15
20/30
10/15
15/20
15/20
15/20
20/30
15/20
20/30
40/60
20/30
20/30
15/20
15/20
2,69
2,29
2,69
4,95
2,95
2,29
2,49
1,95
1,95
2,95
1,95
1,95
1,95
2,29
2,29
2,29
2,59
1,95
1,95
2,29
2,29
veľkosť
cena €
120/150
40/60
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
15/20
60/80
60/80
20/30
40/60
40/50
150
15,95
6,59
1,79
2,19
1,95
2,95
1,95
5,95
2,29
2,29
1,95
2,95
3,95
15,95
Popínavé dreviny
Slov. názov
latin.názov + varieta
Doba kv. Farba kvetu
Trúbkovec koreňujúci Campsis radicans (odrody)
VII-IX rôzna
Plamienok veľkokv. Clematis rôzne odrody
V-IX rôzna
Brečtan popínavý Hedera helix
IX-X
ALLEGRO
bielopanašovaný list
DUCK FOOT
hustý, malý zelený list
GOLD HEART
ţltopanašovaný list
YELLOW RIPPLE hustý, ţltozelený list
Hortenzia popínavá Hydrangea petiolaris
VI-VIII biele kvety
Zemolez japonský japonica AUREORETICULATA VI-VIII ţltozel.list
ovíjavý
periclymenum BELGICA
V-VIII červená
Pavinič päťlistý
Parthenocissus quinquefolia
VI-VII na jeseň červ. list
trojlaločný
tricuspidata VEITCHII
na jeseň červ. list
Visteria čínska
Wisteria sinensis
IV-V namodralá
kvetnatá
floribunda ODRODY
V-VII ruţová, biela, modrá
veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm
Ihličnany solitérne - vysoké, previslé a bizarné
Vysádzajú sa tak, aby boli dobre viditeľné a lahodili oku svojou dominantnosťou, svojim habitusom a to
buď samostatne – solitérne, alebo v malej skupine s rastlinami, ktoré sú rozdielneho typu, ale estetickou
výplňou a podčiarkujú majestátnosť solitérnej rastliny.
Slovenský názov
Jedľa srienistá
Latinský názov + varieta
Abies concolor COMPACTA
VIOLACEA
kórejská
koreana SILBERLOCKE
plsnatoplodá
lasiocarpa COMPACTA
Ceder atlaský
Cedrus atlantica var. Glauca
výška po 10 r.(m)
veľkosť
cena €
1
2,1
3-5
1,5
5
60/80
60/80
40/50
60/80
180/200
25,95
29,95
24,95
24,95
99,50
10
Ceder atlantský
Ceder himalajský
Ceder himalajský
Ceder libanonský
Ginko dvojlaločné
GLAUCA PENDULA
Cedrus deodara PENDULA
GOLDEN HORIZONT
Cedrus libanii
Gingko biloba
BARABITS NANA
Cypruštek
Chamaecyparis lawsoniana ALUMIIGOLD
Lawsonov
lawsoniana COLUMNARIS
ELWOODII GOLD
GOLDEN KING
nutkanský
nootkatensis JUBILEE
KLIPPERT
Cyprusovec
Cupressocyparis leylandii AUREA
Borievka čínska
Juniperus chinensis SPARTAN
STRICTA
skalná
scopulorum BLUE ARROW
MOONGLOW
SKYROCKET
Smrekovec
Larix
kaempferi BLUE RABBIT
japonský
STIFF WEEPER
Metasekvoja čínska Metasequoia glyptostroboides
Smrek obyčajný
Picea abies ACROCONA
INVERSA
ROTENHAUS
omorikový
omorica
pichľavý
pungens
3
3
2,5
10
5
1
3
3
1,5
2,5
3
3
o.14cm, guľa na KT
2,5-3
2
1,5
2,5
3
podľa vyviazania
podľa vyviazania
10
1,5-2
2,5
1,5
4
4
HOOPSII
Pinus nigra NANA SCHOLZ
PYRAMIDALIS
lesná
sylvestris GOLD COIN
Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
Tis obyčajný
Taxus baccata FASTIGIATA ROBUSTA
SCHWARZGRȔN
prostredný
x media HICKSII
Tuja západná
Thuja occidentalis ERICOIDES
GOLDEN GLOBE
HOLMSTRUP
SMARAGD
SMARAGD
SMARAGD
Jedľovec kanadský Tsuga canadensis FANTANA
Borovica čierna
2,5
2
3-4
2
2,5
3
1,5
3
1,5
1
1,5
2,5
2,5
2,5
1,5
180/200
200+
180/200
180/200
50/70
40/60
40/60
80/100
60/80
80/100
80/100
60/80
120/150
120/140
40/60
30/40
100/125
100/125
40/60
60/80
60/80
40/60
80/100
40/60
100/125
40/60
130/150
40/60
30/40
80/100
50/60
60/80
40/60
40/60
30/40
40/60
40/50
30/40
30/40
60/80
100/120
40/50
179,159,95,50
89,95
9,95
34,95
6,95
13,95
15,95
14,95
19,95
6,95
69,95
14,95
6,95
3,29
19,95
6,95
12,95
15,95
5,59
16,95
25,95
19,95
22,95
6,95
39,95
24,95
19,95
29,95
19,95
13,95
10,95
22,95
7,95
5,95
5,95
6,95
5,95
7,95
11,95
9,95
Vysvetlivky: veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm, KT = kmenný tvar, o. = obvod kmeňa vo výške 1 m.
Ihličnany kompaktné, nízke, kužeľovité a guľovité
Sú pomaly rastúce, husté, väčšinou pravidelných tvarov. Ročný prírastok je od 2 do 10 cm. Sú vhodné
do skaliek, ako solitéry, prípadne aj do menších skupín. Pretoţe sú pomaly rastúce, dajú sa pestovať aj
v nádobách.
Slovenský názov
Jedľa balzámová
grécka
srienistá
kórejská
plstnatoplodá
Ginko dvojlaločné
Cypruštek tupolistý
hrachonosný
Latinský názov + varieta
výška po 10 r.(m)
veľkosť
balsamea NANA
cephalonica MEYER'S DWARF
concolor COMPACTA
koreana FLIEGENDE
lasiocarpa COMPACTA
Gingko biloba BARABITS NANA
Chamaecyparis obtusa KAMARISHIBA
LUCAS
NANA GRACILIS
PYGMAEA
pisifera FILIFERA AUREA NANA
0,35
0,5
0,8
0,5
1,2
1
0,8
1,5
0,6
0,6
0,8
20/30
50/60
20/30
30/40
30ú40
40/60
30/40
60/80
15/20
40/60
30/40
cena €
16,95
24,95
25,95
19,95
24,95
34,95
7,95
9,95
7,95
7,95
6,95
11
Smrekovec
japonský
Smrek obyčajný
biely
podľa vyviazania
podľa vyviazania
0,5
1
1
1
1
1,2
1
0,8
1,5
1,5
0,5
1,2
0,5
1
2
0,3
0,5
0,5
Larix
kaempferi BLUE RABBIT
STIFF WEEPER
Picea abies NIDIFORMIS
glauca CONICA
DAISY ´S WHITE
RAINBOW'S END
SANDER ´S BLUE
omorikový
omorica NANA
Borovica hustokvetá Pinus densiflora PYGMAEA
UMBRACULIFERA
bielokorá
leucodermis HORAK
DOLCE DORME
horská
mugo WINTER GOLD
var. mughus
čierna
nigra NANA WÜRSTLE
lesná
sylvestris GLOBOSA VIRIDIS
GOLD COIN
pyrenejská
uncinata PARADEKISSEN
Tuja západná
Thuja occidentalis MIRJAM
TEDDY
40/60
60/80
20/30
30/40
40/50
20/30
20/30
30/40
60/80
60/80
30/40
15/20
30/40
20/30
30/40
30/40
60/80
20/30
20/30
15/20
12,95
15,95
6,95
9,95
9,95
9,95
7,95
22,95
15,95
22,95
16,95
9,95
23,95
4,95
29,95
22,95
19,95
32,95
6,95
5,95
Ihličnany poliehavé a široko rozložité
Poliehavé dreviny sa vysádzajú do podrastu pod vyššie rastúce rastliny, ako dekoratívny doplnok
k drevinám s pevne daným tvarom (habitusom), na efektné zakrytie prechodu vyššie a niţšie poloţeného
terénu, ako náhrada za trávnik tam, kde je ťaţké trávnik dopestovať alebo starať sa oň atď. Sú pomerne
nenáročné na pôdu a znesú aj extrémne stanovište. Niektoré kultivary môţeme vysádzať do nádob na
zakrytie povrchu pôdy v nádobe alebo pre prevísavý efekt cez povrch nádoby. Vyššie a široko rozloţité
ihličnaté dreviny pôsobia v mnohých prípadoch veľmi esteticky aj ako solitér.
Slovenský názov
Latinský názov + varieta
Jedľa kórejská
Abies koreana FLIEGENDE
Borievka
Juniperus communis DEPRESA AUREA
obyčajná
GREEN CARPETH
stlačená
conferta SCHLAGER
rozprestretá
horizontalis BLUE CHIP
GOLDEN CARPET
LIME GLOW
čínska
chinensis GOLD STAR
KING OFF SPRING
OLD GOLD
PFITZERIANA AUREA
PLUMOSA ALBOVARIEGATA
ohnutá
procumbens NANA
netatová
sabina TAMARISCIFOLIA
šupinatá
squamata BLUE CARPET
BLUE STAR
Mikrob.kríţnolistá Microbiota decusata
Borovica horská
Pinus mugo var. mughus
Tis obyčajný
Taxus baccata ELEGANTISSIMA
SUMMERGOLD
výška po 10 r.(m)
veľkosť*
cena €
0,4
0,4
0,1
0,3
0,2
0,15
0,5
0,4
0,5
0,9
1
1
0,3
0,3
0,3
0,5
0,4
1,2
1,3
1
40/50
40/60
20/30
25/30
20/30
20/30
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
20/30
20/30
20/30
30/40
40/50
20/30
90/100
60/80
19,95
5,95
7,95
9,95
5,59
7,95
7,29
5,95
5,95
5,59
5,59
7,95
7,95
4,95
4,95
13,95
5,95
4,95
12,95
22,95
veľkosť
cena €
10/15
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
2,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
Vresovištné rastliny
Slov. názov
latin.názov + varieta
Androméda
Andromeda polyf. BLUE ICE
Azalka
Azalea GIBRALTAR
veľkokvetá
GOLD LIGHTS
FEUERWEK
HOMEBUSH
NABUCO
PARKFEUER
SCHNEEGOLD
výška (m) kvitne
0,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,5
1,5
V-VI
V
V
V
V
V
V
V
farba kvetu
ruţová
sýtooranţová
ţltá
oranţ.červená
ţiarivo ruţová
tmavo červená
voňavá, červená
biela, ţltý terč
12
japonská
Vres obyčajný
Vresovec mäsový
popolavý
prchavý
ladný
Hebe
Kalmia širokolistá
Rojovník
Leukote
Pieris japonský
Rododendron
drobnolistý
Rododendron
hybridný
japonica CANZONETTA
GEISHA ORANGE
MICHIKO
ROKOKO
Calluna vulgaris DARK STAR
GINA
KINLOCHRUEL
PERESTROJKA
SANDY
Erica carnea EVA
MYRETOUN RUBY
praecox RUBY
BELL´S EXTRA SPECIAL
cinerea VELVET NIGHT
vagans PYRENEES PINK
tetralix HELMA
Hebe imbricata
glaucophylla
armstrongii
Kalmia latifolia
Ledum groelandicum HELMA
Leucothoe axillaris RED LIPS
waltery RAINBOW
SCARLETTA
Pieris japonica CAVATINE
LITTLE HEATH
MOUNTAIN FIRE
Rhod. impeditum AZURIKA
PURPLE PILLOW
KRUMLOV
PRINCESS ANNE
hybridum AZURRO
BADEN BADEN
BENGAL
CUNNINGHEM´S WHITE
GERMANIA
NOWA ZEMBLA
ROSEMARIE
SAMMETGLUT
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,25
0,15
0,3
0,25
0,15
0,15
0,2
0,15
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4
0,8
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
1,2
0,6
0,5
0,5
1
1,5
0,7
1,2
2
1
1,5
1,5
1,5
V ruţovo červená
V červenooranţová
V ruţová
V ruţová, plnokvetá
VIII-IX karmínová
VIII-X ruţová
VIII-IX biela
VIII-IX purpurovo fialová
IX-XI biela, ţltý list
III-IV tmavo ruţová
II-III purpurová
II-III fialovo ruţová
II-III ruţová, oranţ.list
VIII-IX tmavo fialová
VIII-IX lososovo ruţová
VI-IX ruţová, strieb.list
stálozelený
šedastý list
šedozelený list
V-VI ruţovopurpur.
V biela, husto kv.
málo kv. list červený
málo kv. list zel+ruţ+bie
málo kv. list červený
IV-V biela, neopadavý
málo kv. list zel+ruţ+bie
III-IV biela, neopadavý
V modrá
IV-V fialová
V lila modrá
V ţltá
V purpurová
V červená
V červená
V biely
V sýto ruţová
V červený
V ruţový
V červený
3,95
3,95
3,95
3,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,69
2,69
2,69
9,95
2,95
2,95
2,95
2,95
5,95
5,95
2,95
3,95
3,95
3,95
3,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
10/15
10/15
10/15
10/15
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
20/30
10/15
10/15
10/15
10/15
20/30
20/30
15/20
10/15
10/15
10/15
10/15
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
Vysvetlivky: veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm, * - u poliehavých vyjadruje šírku
Trvalky a skalničky
Slov. názov
latin.názov + varieta
Rebríček túţobník.
obyčajný
Zbehovec
Veternica
Orlíček
Arábka
Trávnička prímorská
Astra krovinatá
novoanglická
Achilea filip.CORONATION GOLD
millefolium SAMMETRIESE
Ajuga tenorii VALFREDDA
Anemone japonica (odrody)
Aquilegia x haylodgensis R.GOLD
Arabis caucasica
Armeria maritima (odrody)
Aster dumosus (odrody)
novae angliae,novi belgii
tongolensis WARTBURGSTERN
Astilbe japonica (odrody)
chinensis PUMILA
Aubrieta hybrida (odrody)
Bergenia cordifolia
Campanula portenschlagiana (odrody)
persicifolia (odrody)
Convallaria majalis
Coreopsis (odrody)
Astilba japonska
čínska
Tarička
Bergénia
Zvonček
Konvalinka
Kráska
výška cm
kvitne
70
VI-IX
80-90 VI-VIII
10
V-VII
20
VIII-X
70
V-VI
15-20
IV-V
15
V-VII
40
VII-IX
90
IX-X
60
V-VI
40-60 VI-VIII
30
VIII
10
IV-V
50
VIII-IX
10
VI-IX
40
V-VII
15-20
V-VI
50-80 VI-VIII
Farba kvetu
kontajner
cena €
ţltá
červená
modrá, úzky list
odtiene ruţovej
červ. ţltý
biela, sv.ruţová
biela,ruţ.,červ.
rôzna
rôzna
levandulová
odtiene Č,R,biela
sýtoruţová
biela, odtiene ruţ.
biela, ruţová
biela, modrá
biela, modrá
biela
odtiene ţltej
K11*11
K11*11
K9*9
K 1,5 l
K11*11
K8*8*9
K9*9
K9*9
K15
K7*7*9
K15
K14
K9*9
K15
K11*11
K9*9
K9*9
K11*11
2,99
2,99
1,99
3,99
2,99
1,99
1,99
1,99
3,49
1,99
4,49
3,49
1,99
4,99
2,99
1,99
1,79
2,99
13
Stračonôţka
Klinček
Kamzičník
Jeţibaba
Krpčiarka
Kotúč
Mliečnik
Okrasná jahoda
Kokarda
Horec bezbyľový
Pakost
Kuklík
Čemerica
Ľaliovka
Heuchera
Funkia
Chameleón
Chryzantéma
Iberka vţdyzelená
Levandula úzkolistá
Liatra klasnatá
Čerkáč
Kocúrnik
Púpalka štvorhtranná
Pupkovec jarný
Ofiopogon
Pivonka
Mak východný
Penstemon
Flox metlovitý
šidlolistý
Reťazovka
Balónovník veľkokvetý
Nátrţník jarný
Prvosienka
Poniklec obyčajný
Rudbekia lesklá
Machovička šidlovitá
Šalvia lekárska
Lomikameň
Arendsov
Rozchodník prudký
kamčatský
pochybný
Skalnica
Čistec
Materina dúška
Tradeskancia
Veronika klasnatá
Zimozeleň menší
Juka vláknitá
Juka vláknitá
Delphinium x ruysii PINK SENSATION
120
VI-VII
Dianthus (odrody)
10
V-VI
Doronicum orientale
40
IV-V
Echinops ritro
100
VII-IX
Epimedium (odrody)
30
VII-VIII
Eryngium giganteum
80
VII-VIII
Euphorbia polychroma
40
V-VI
Fragaria PINK PANDA
15
V-VII
Gaillardia (odrody)
80
V-VII
Gentiana acaulis
10
V-VI
Geranium (odrody)
25
V-VII
Geum coccineum
35
V-IX
Helleborus (odrody)
30
II-IV
Hemerocalis (odrody)
80
V-VII
Heuchera (odrody)
30-60
V-VIII
Hosta (druhy a odrody)
50-80 VII-VIII
Houttuynia cordata CHAMELEON
30
VI
Chrysanthemum hortorum (odr.)
60
IX-X
Iberis sempervirens
25
V-VI
Lavandula angustifolia (odrody)
30
VII-VIII
Liatris spicata (odrody)
40
VII-IX
Lysimachia nummularia AUREA
5-30
V-VIII
Nepeta x fass. SIX HILLS GIANT
50
VI-IX
Oenothera tetragona
30
VI-VII
Omphalodes verna
30
IV-V
Ophiopogon planiscatum NIGER
30
VI-VII
Paeonia chinensis (odrody)
70-100 IV-VII
Papaver orientale (odrody)
70-100 IV-VII
Penstemon hartwegii
60
VI-VIII
Phlox panniculata (odrody)
70
VI-IX
subulata (odrody)
10
IV-V
Physostegia (odrody)
80
VII-VIII
Platycodon grandiflorum
60
VI-IX
Potentilla verna
8
IV-VIII
tonguei
10
VI-VIII
Primula (druhy a odrody)
20
IV-V
Pulsatilla vulgaris
15
III-IV
Rudbeckia fulgida
90
VII-IX
Sagina subulata
2-5
VI-VII
Salvia officinalis PURPURASCENS
50
VI-VIII
Saxifraga kabschia (odrody)
3-5
IV
arendsii (odrody)
8-15
IV-V
Sedum acre
5
VI-VII
kamtschaticum VARIEGATUM
15
VII
spurium TRICOLOR
10
VI-VII
Sempervivum (odrody)
5
VII-VIII
Stachys olympia SILBERTEPPICH
20
VI-VII
Thymus praecox MINOR
3
VI-VII
Tradescantia x andersoniana (odr.)
40
VI-IX
Veronica spicata
20
VI-VIII
Vinca minor
10
V-VII
major VARIEGATA
10
V-VI
Yucca filamentosa COLOR GOLD
150
VII
Yucca filamentosa
150
VII
ruţová
rôzna
ţltá
modrá
biela,ruţ.,ţltá
zelenostrieborná
ţltozelená
ruţová
ţltooranţová
modrá
rôzna
oranţová
bordo., zelená
rôzna
odtiene ruţovej
odtiene fialovej
červ.ţlto zel.list
rôzna
biela
rôzna
fialová, biela
ţltékv.,ţlté listy
lila
ţltá
modrá
biela
rôzna,plnokv.
ruţový, oranţ.
červenobiely
rôzna
rôzna
biela,ruţová
modrá
ţltá
oranţ.
rôzna
modrá
ţltá
biela
modrá,červ.list
far.listene
far.listene
ţltá
ţltý lem listu
ruţ.bielo-zel.list
far.listene
bielochlpatý list
ruţová
biela, modrá
modrá
modrá
modrá
biela, list ţltoz.
biela
K3l
K7*7*8
K11*11
K 1,5 l
K15
K15
K15
K8*8*9
K14
K8*8*9
K2l
K 1,5 l
K2l
K2l
K14
K8*8*9
K8*8*9
K9*9
K7*7*9
K1l
K2l
K9*9
K9*9
K9*9
K 13
K2l
K3l
K2l
K 14
K9*9
K7*7*9
K 15
K 14
K9*9
K9*9
K9*9
K9*9
K11*11
K9*9
K2l
K7*7*9
K7*7*9
K7*7*6
K7*7*9
K7*7*6
K7*7*9
K8*8*9
K7*7*6
K9*9
K7*7*9
K7*7*9
K8*8*9
K3l
K10*10
Vzhľad
veľkosť
cena €
K16
K3l
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
6,95
6,95
2,99
1,99
1,99
5,99
1,99
2,99
3,99
4,99
3,49
3,49
1,99
2,49
2,29
2,99
5,99
3,99
3,99
4,49
3,29
2,29
1,99
1,99
2,99
2,99
1,99
2,49
1,99
3,49
6,95
9,59
4,49
2,99
1,99
1,99
2,99
2,99
1,99
1,99
1,99
2,29
2,99
1,99
2,95
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
13,95
3,99
Trávy a paprade
Slov. názov
latin.názov + varieta
Andropogon
Trsť rákosovitá
Jelení jazyk – papraď
Traslica prostredná
Ostrica
Andropogon sc. PRAIRIE BLUES 90/120 VIII-IX jemná, modrá
Arundo donax VERSICOLOR
200/300
zelenobiele listy
Asplenium scolopend.
40
jazykovité listy
Briza media
30/40
V-VII kvet “slzy”
Carex grayi
30/60
V-VII zelená
výška cm
kvitne
14
Kortadéria
Metlica trsnatá
Kostrava sivá
Steblovka
Hakonechloa
Ovsíkovec modrosivý
Imperáta valcovitá
Koeleria
Chlpaňa
Ozdobnica purpurová
čínska
Bezkolenec
modrý
Pérovec
Proso
Lesknica
Bambus
Bambus
Spartina
Kavyľ vláskovitá
Uniola
muskingumensis
Cortaderia selloana PUMILA
SUNNINGDALE SILVER
Deschampsia caespitosa
Festuca glauca AZURIT
scoparia PIC CARLIT
Glyceria maxima VARIEGATA
Haconechloa makra AUREOLA
Helictotrichon sempervirens
Imperata cylindrica RED BARON
Koeleria glauca
Luzula nivea
Miscanthus sin.PURPLE FALL
sinensis GRACILLIMUS
MALEPARTUS
STRICTUS
Molinia altissima WINDSPIEL
coreulea VARIEGATA
Pennisetum (odrody)
Panicum virgatum REHRBRAUN
Phalaris arundinacea PICTA
Phyllostachys
Pleioblastus
Spartina m. AUREOMARGINATA
Stipa capillata
Uniola latifolia
30/40
50/120
90/200
50/100
15/20
15/20
70/120
40
50/60
40/50
20/30
30/60
100/150
150
200
180
200
30/50
60-80
150
100
400
60
160
50/100
60/100
V-VI
IX
IX
VI
VII
VII
VII
zel.palmičkový list
biela
biela
zlatistá
sivá
zelená
rozrastá sa
vejivé ţltozel. listy
VI-VII
VIII
V-VIII
VII
IX-X
X-XI
IX-X
X
IX
VIII
VII-IX
VIII
VI
IX
VII
IX
ocel.modrý
na jeseň ţiarivo červ.
sivozelená
na sušenie
do červena
previslá
biely pás
ţlté pruhy
vzrastná
panašovaná
hustý trs
do hneda
biele pruhy
steblo Ø 2 cm
nízky
previslá
ako nite
na sušenie,slzy
K8*8*9
K3l
K3l
K14
K7*7*9
K7*7*9
K8*8*9
K9*9*9
K8*8*9
K2l
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K2l
K2l
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K3l
K8*8*9
K8*8*9
K3l
K 1,5 l
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
2,29
7,95
11,95
3,49
1,99
1,99
1,99
2,95
2,29
3,29
1,99
1,99
9,95
5,95
5,95
3,29
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
34,95
14,95
1,99
1,99
1,99
Balkónové rastliny
Slov. názov
latin.názov + varieta
Bugenvilea
Kamélia
Citrónovník
Mandarínka
Citónovník
Bougenvillea glabra
Camellia japonica
Citrus limon rôzne odrody
Citrus reticulata rôzne odrody
Citrus limon, rôzne odrody
Citrus Budhova ruka
Mandarínka
Citrus reticulata, rôzne odrody
Mandarínka
Citrus Chinotto
Pomaranč
Citrus sinensis, rôzne odrody
Citrus tangerina, Cicitrange, Tandor, Citrus limon Durko
NOVÉ !
Anjelská trúba
Datura (odrody-farby) KT
Jahodový strom
Feijoa selloana
Figovník
Ficus carica odrody
Oleander
Nerium oleander, rôzne odrody a farby
veľkosť
cena €
120/150
80/100
20/30
20/30
80/100
60/80
80/100
40/60
80/100
30/40
60/80
60/80
30/40
40/60
24,95
29,95
7,95
7,95
22,95
29,95
22,95
29,95
22,95
10,95
5,95
19,95
6,95
12,95
Liečivé a tonizujúce rastliny
Slov. názov
Baza čierna
Baza čierna
Echinacea
Klanopraška čínska
Kustovnica čínska
Levandula úzkolistá
Mäta pieporná
Medovka lekárska
Pamajorán obyčajný
Rakytník rešetliakový
Rozmarín lekársky
Šalvia lekárska
Saturejka
Stévia cukrová
latin.názov + varieta
Sambucus nigra Haschberg
Sambucus nigra Black Lace
Echinacea purpurea
Schizandra chinensis
Lycium chinensis Anny - Goji
Lavandula angustifolia
Mentha piperita
Melissa officinalis
Oreganum vulgare COMPACTUM
Hippophae rhamnoides
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Satureja montana
Stevia rebaudiana
veľkosť
K 10
K 10
K 9*9*10
K 10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 10
K2l
K 9*9*10
K 10
cena €
2,39
3,95
1,99
6,95
4,95
1,99
1,99
1,99
1,99
4,95
2,95
2,95
1,99
3,29
15
Ruže
Ponuka ruţí kontajnerovaných:
Anglické
Auscat
Auscrim
Auslo
Ausmas
Veľkokveté
Erika Pluhar
Lenip
Pariser Charme
Mnohokveté
Animo
Kimonó
Red Delight
Popínavé
Sympathie
Miniruţe
Scarlet Hit®
Stručný opis
Winchester Cathedral - biela, vonia,↑120 cm, kvet 8 cm
L.D. Braithwaite – tmavočervená, do teplejších oblastí, vonia
Othello - tmavoruţová, vonia, ↑130 cm, kvet 10 cm
Graham Thomas – ţltá, vonia, ↑130 cm, kvet 11 cm
kontajner v l
K3l
K3l
K3l
K3l
červená, zamatová, ↑90 cm, kvet 9 cm
biela, ↑80 cm, kvet 10 cm
ruţová, nápadne intenzívne vonia, ↑90 cm, kvet 9 cm
K3l
K3l
K3l
mení farbu od ţltooranţovej cez ruţovú do medenej, 100 cm
ruţová anglického typu, ↑80 cm, kvet 7 cm
tmavočervená, ↑50-60 cm, kvet 6 cm, bohato kvitne
K3l
K3l
K3l
červená, ↑300 – 400 cm, kvet 9 cm
tmavo červená, kvitne do mrazov, aj do nádob ↑50 – 70 cm
K 1,5 l
K3l
cena €
5,95
5,95
5,95
5,95
cena €
4,95
4,95
4,95
cena €
4,95
4,95
4,95
cena €
3,95
cena €
4,95
Ponuka ruţí balovaných:
Veľkokveté
Alinka
Doris Thysterman
Double Parfume
Golden Parfume
Mr. Lincoln
Passion
Pariser Charme
Sisi
Virgo
Mnohokveté
Golden Delight
Karneval
Red Delight
Tom Tom
Popínavé
Casino
Orange®
New Parade
Swan Lake
floribunda, ↑100 cm, kvet 8 cm, ţltá s červeným okrajom, bohato kvitne
čajohybrid, ↑90-100 cm, vzpriamený rast, bronzovo oranţová, jemne vonia
čajohybrid, ↑100 cm, ţltobiele lupene olemované červenou, intenzívne vonia
čajohybrid, ↑90 cm, ţltá, voňavá
čajohybrid, ↑90 cm, kvet 10 cm, červeno fialová, intenzívne vonia
floribunda, Purple Passion, ↑80 cm, kvet 7 cm, fialová
čajohybrid, ↑90 cm, kvet 12 cm, ruţová, intenzívne vonia
historická, kvet 9 cm, namodralá
čajohybrid, ↑70 cm, kvet 11 cm, čisto biela
floribunda, ţlté,↑40-60 cm, kvet 4-7 cm, bohato kvitne
polyantka, pestrá (ţl.,červ.,or.), ↑ 60-80 cm, bohaté súkvetia s kvetom 5-6 cm
polyantka, ↑50-60 cm, kvet 6 cm, tmavočervená, bohato kvitne
polyanthybrid, ↑60-80 cm, ruţová, bohato kvitne
popínavá, ↑250 – 320 cm, kvet 8 cm, svetloţltá, pekné svetločervené šípky
popínavá, ↑220 cm, kvet 8 cm, oranţová, nápadne intenzívne vonia
popínavá, ↑270 cm, kvet 10 cm, tmavoruţová, voňavá
popínavá, ↑300 cm, kvet 10 cm, biela
cena €
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
cena €
3,29
3,29
3,29
3,29
cena €
3,29
3,29
3,29
3,29
Vysvetlivky: veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm, KT = kmenný tvar, o. = obvod kmeňa vo výške 1 m
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov
vrátane výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
16
Download

PONUKOVÝ LIST A CENNÍK – JAR 2015