Ekopro spol. s r.o.
produkce a prodej lesních sazenic
www.ekopro.com
Letná 493, Stará Paka
e-mail: [email protected]
mobil: 602 245 225
Lesní školka Pustá Proseč
CENÍK SAZENIC - JARO 2015
VČETNĚ DOPRAVY
Lesní školka Studeňany
CENÍK SAZENIC - JARO 2015
VČETNĚ DOPRAVY
Smrk ztepilý
Picea abies
Jedle bělokorá
Abies alba
Javor klen
Acer pseudoplatanus
Abies grandis
Douglaska tisolistá
Pseudotsuga men.
Dub letní
Quercus robur
Dub zimní
Quercus petraea
Buk lesní
Fagus sylvatica
Lípa srdčitá
Tilia cordata
Jasan ztepilý
Fraxinus excelsior
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
poloodrostek
4,00 Kč
4,40 Kč
4,80 Kč
6,00 Kč
26-35
36-50
51-80
81+
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
poloodrostek
4,00 Kč
4,40 Kč
4,80 Kč
6,00 Kč
26-35
36-50
51-80
81+
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
poloodrostek
5,20 Kč
5,50 Kč
6,00 Kč
7,00 Kč
26-35
36-50
sazenice školkovaná
sazenice školkovaná
6,60 Kč
7,20 Kč
15-25
26-35
36-50
sazenice školkovaná
sazenice školkovaná
sazenice školkovaná
6,50 Kč
7,50 Kč
8,50 Kč
26-35
36-50
sazenice školkovaná
sazenice školkovaná
8,00 Kč
8,60 Kč
15-25
26-35
35-50
sazenice školkovaná
sazenice školkovaná
sazenice školkovaná
6,00 Kč
8,00 Kč
9,00 Kč
Ceny sazenic jsou uvedeny včetně dopravy k odběrateli a bez DPH. Při větších
odběrech
poskytujeme množstevní slevy.
.
26-35
36-50
51-80
81+
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
poloodrostek
4,20 Kč
4,60 Kč
5,60 Kč
8,00 Kč
Odběr borovice, modřínu a dalších neuvedených sazenic a keřů bude zajištěn
po dohodě množství, semenářské oblasti, lvs, výšky a ceny sazenic. Klademe
důraz na kvalitu našich sazenic a rychlost expedice. Listnaté sazenice jsou v
prvním roce podřezávány a jehličnaté školkovány ve věku 2 let. Část
podřezaných listnatých sazenic je dále přesazována k vypěstování odrostků .
26-35
36-50
51-80
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
4,60 Kč
5,00 Kč
5,60 Kč
26-35
36-50
51-80
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
5,40 Kč
6,00 Kč
6,70 Kč
26-35
36-50
51-80
81+
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
poloodrostek
4,70 Kč
5,20 Kč
5,80 Kč
7,00 Kč
26-35
36-50
51-80
81+
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
sazenice podřezaná
poloodrostek
4,00 Kč
4,50 Kč
5,00 Kč
7,00 Kč
Olše lepkavá
Alnus glutinosa
Třešeň ptačí
Prunus avium
Jedle obrovská
26-35
36-50
51-80
81+
Jsme zařazeni do seznamu pověřených pěstitelů sadebního materiálu pro LČR.
K dispozici vám jsou webové stránky s fotogalerií na www.ekopro.com
Objednávky můžete posílat poštou nebo e-mail: [email protected]
Doufáme, že vás naše nabídka zaujala a rádi vás přivítáme v našich školkách při
prohlídce sadebního materiálu.
Ekopro spol. s r.o.
produkce a prodej lesních sazenic
Letná 493, Stará Paka
e-mail: [email protected]
mobil: 602 245 225
www.ekopro.com
Download

ceník - Ekopro spol. s ro