Nabídka sadebního materiálu
jaro - podzim 2014
Dřevina
Lesní dřeviny
LVS
PLO
3
3
3
3
5
5
5
5
7,8
20
20
21
21
21
21
21
21
21
Lípa malolistá
3
20
Smrk ztepilý
8
21
Dub letní
Jedle bělokorá
Jeřáb ptačí
Typ sadebního
materiálu
semenáček
sazenice
sazenice
sazenice
sazenice
sazenice
sazenice
semenáček
odrostek
semenáček
sazenice
sazenice
sazenice
sazenice
Suchopýr o.p.s.
Oldřichov v Hájích 5, 463 31
IČ 254 19 358, DIČ CZ 25419358
Kontakt: 777 873 456,
[email protected]
Technologie
Výšková třída Cena
prost.
prost., školk.
prost., školk.
QP12
prost., školk.
QP12
prost., školk.
prost.
Ko 4 l
prost.
Poznámka
26-35
15-25
26-35
26-35
26-35
26-35
36-50
26+
120+
26-35
QP12 / HIKO V-530 26-35
prost., školk. 26-35
prost., školk. 36-50
QP12
26-35
3,50
4,00
7,00
12,00
8,50
12,00
9,00
4,80
40,00
6,00
10,00
6,00
6,50
9,00
prost
Ko 2 l
prost, školk.
prost
Ko 2 l
prost
prost
Ko 2 l
7,50
15,00
15,00
7,50
15,00
15,00
7,50
15,00
10,00
15,00
30,00
7,50
15,00
15,00
30,00
podzim
podzim
podokapová školka
podzim
aklimatizační školka
aklimatizační školka
podzim
Keře
Brslen evropský
3
20
Hloh obecný
3
20,21
Kalina obecná
3
20,21
Lýkovec jedovatý
3
Ptačí zob obecný
3
Řešetlák počistivý
3
20,21
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH
20
sazenice
sazenice
odrostek
sazenice
sazenice
poloodrostek
sazenice
sazenice
odkopek
sazenice
sazenice
semenáček
sazenice
sazenice
sazenice
prost., školk.
Ko 2 l
prost
tubus300
prost., školk.
Ko 2 l
36+
36+
120+
36+
36+
81+
36+
36+
81+
51+
51+
26+
26+
51+
51 +
podzim
podzim
podzim
podzim
podzim
podzim
Download

Nabídka sadebního materiálu na rok 2014