Šablona č. 01.16
Přírodopis
Jehličnany
Anotace: Písemný test, který je věnovaný opakování učiva o jehličnanech.
Autor: Ing. Ivana Přikrylová
Očekávaný výstup: Žáci odpovídají na otázky, které se týkají probraného učiva o jehličnanech. Učitel má
zpětnou vazbu, zda žáci danému tématu porozuměli. Tato písemná forma testu je následně ohodnocena
známkou.
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: pracovní list
Cílová skupina: žák 7. třídy
Zdroje: vlastní invence
Písemný test: jehličnany
Jméno a příjmení:
třída:
1. Nahosemenné rostliny se dělí na 3 skupiny:
2. Jak se nazývají listy jehličnanů?
3. Popiš pohlavní orgány jehličnanů?
4. Kde se nachází semeno jehličnanů?
5. Jak se liší jednodomé a dvoudomé jehličnany?
6. Lepkavá látka vytékající z odlomené větvičky je:
7. Napiš 4 významy jehličnanů:
datum:
8. Spoj popis a druh jehličnanu.
Dlouhé jemné jehlice vyrůstají ve svazcích po 4-5
borovice hnědá
Tuhé jehlice , 4cm dlouhé, vyrůstají po dvou
borovice černá
Tuhé jehlice, dlouhé 15cm, vyrůstají po dvou
borovice vejmutovka
9. Napiš, jaké je druhové jméno zakrslé borovice rostoucí na svazích hor
10. Napiš, jaké je druhové jméno borovice, která má chutná jedlá semena, roste v teplých oblastech.
11. Napiš názvy dvou nejvyšších jehličnanů a kolik měří.
12. Jak se nazývá jehličnan, který je celý jedovatý, kromě červených kulatých míšků.
13. Podle popisu urči, o jaký jehličnan se jedná:
Šedá borka. Ploché tupé jehlice- ze spodu 2 bílé pruhy, rostou na dvou řadách proti sobě
Vzpřímené válcovité šišky.
14. Který jehličnan na zimu opadá?
Řešení:
1. Nahosemenné rostliny se dělí na 3 skupiny:
Cykasy, jinany, jehličnany
2. Jak se nazývají listy jehličnanů?
jehlice
3. Popiš pohlavní orgány jehličnanů?
♂ Samčí šištice –obsahují šupinovité tyčinky s prašnými váčky – uvnitř pylová zrna
(vzdušné vaky) –opylování větrem
♀ Samičí šištice – obsahují vajíčka uložena na plodolistech (šupinách)
4. Kde se nachází semeno jehličnanů?
Nahé semeno s blanitou šupinou se nachází na podpůrné dřevnaté šupině
5. Jak se liší jednodomé a dvoudomé jehličnany?
Jehličnany jednodomé – na jednom stromě jsou ♂ i ♀ šištice
Jehličnany dvoudomé – dva stromy (na jednom ♂ šištice, na druhém ♀ šištice)
6. Lepkavá látka vytékající z odlomené větvičky je:
pryskyřice (smůla)
7. Napiš 4 významy jehličnanů:
důležité pro ekosystém
tvorba kyslíku
hospodaří s vodou
úkryt a potrava zvěře
symbióza s houbami
dřevo – stavby, podlahy, nábytek, papír…
8. Spoj popis a druh jehličnanu.
Dlouhé jemné jehlice vyrůstají ve svazcích po 4-5
borovice hnědá
Tuhé jehlice , 4cm dlouhé, vyrůstají po dvou
borovice černá
Tuhé jehlice, dlouhé 15cm, vyrůstají po dvou
borovice vejmutovka
9. Napiš, jaké je druhové jméno zakrslé borovice rostoucí na svazích hor
Borovice kleč
10. Napiš, jaké je druhové jméno borovice, která má chutná jedlá semena, roste v teplých oblastech.
Borovice pinie
11. Napiš názvy dvou nejvyšších jehličnanů a kolik měří.
Sekvojovec obrovský (100m) , sekvoje vždyzelená (120m)
12. Jak se nazývá jehličnan, který je celý jedovatý, kromě červených kulatých míšků.
Tis červený
13. Podle popisu urči, o jaký jehličnan se jedná:
Šedá borka. Ploché tupé jehlice- ze spodu 2 bílé pruhy, rostou na dvou řadách proti sobě
Vzpřímené válcovité šišky.
Jedle bělokorá
14. Který jehličnan na zimu opadá?
Modřín opadavý
Download

Šablona č. 01.16 Přírodopis Jehličnany