Nebát se a neutéct
Školící materiál k celodennímu semináři
realizovaný v rámci projektu Benjaminek – žijeme v souladu,
reg.č. CZ.2.17/2.1.00/35109
Nebát se a neutéct
BENJAMINEK – ŽIJEME V SOULADU
5 modulů :
1.
2.
3.
4.
5.
Vracím se a sladím
Paragrafiáda
Nebát se a neutéct
Plánuji a nešílím
Já, kdo jsem
• Semináře zdarma
• Hlídání dětí zajištěno
PRVNÍ DOJEM
Není možné nemít první dojem
STISK RUKY
OČNÍ KONTAKT
ÚSMĚV
POZDRAV, PRVNÍ SLOVA
ŘEČ TĚLA
OBLEČENÍ




Okamžitý soud
Tendence zobecňovat
Zjednodušovat (stereotypy, předsudky)
Těžko se jej později vzdáváme
…KOLEČKO
• Vaše očekávání …
• Co si odnesete…
HARMONOGRAM DNE:
9:00 - I.blok: komunikace: příprava na
pohovor, asertivní komunikace,
zvládání otázek
12:00 – Oběd
13:00 – II.blok: sebeprezentace, zvládání
stresu, mých 90 vteřin
17:00 – Závěr dne
PRAVIDLA
KDE JSME
Já
Profese
Rodina
• Co jsme probraly minule
• Navažme, kde jsme skončily
• Zaměřme se dnes na „JÁ“
OČIMA PERSONALISTY
Co umím
Co znám
Co chci
SVÝMA OČIMA
Znalosti:
%
Dovednosti:
%
Postoj:
%
ROSTYA GORDON SMITH
Uznávaná personalistka. Působí 20 let
v řízení lidských zdrojů.
Je mezi 50ti top HR Managery světa,
byla mezi 20 nejvlivnějšími ženami v České
republice.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2238579
ROSTYA GORDON SMITH
Přepis rozhovoru :
„ O prvním dojmu“
Lucie Výborná: „ Za jak dlouho poznáte, vy osobně, když já budu před vámi stát
jako uchazeč o novou pozici ve firmě, zda jsem vhodný člověk pro daný post.“
Rostya Gordon Smith: „ Za jak dlouho? Tak u vás bych to poznala velmi dobře,
protože vy se krásně usmíváte.“
Lucie Výborná: „ To je to gró ?“
Rostya Gordon Smith: „Není to to gró, ale je to skutečně ten první dojem toho
člověka, jak je oblečený jak se chová, jak se dívá do očí, jaká je ta jeho řeč těla,
jak se umí představit, a tak dále …“
ROSTYA GORDON SMITH
Přepis rozhovoru :
„ O hodnotách “
Lucie Výborná: „ Představte si, že přijdete na pohovor, budete žádat o zaměstnání a
Rostya se vás zeptá, čím jste jedineční. Dokážete na tuto otázku odpovědět? Je to
jednoduchá otázka? Dá se na ní odpovědět v pěti minutách?“
Rostya Gordon Smith: „Ne“
Lucie Výborná: „A proč si na ní člověk musí odpovědět?“
Rostya Gordon Smith: „Protože ten člověk musí mít vysoké sebeuvědomění, a musí si
skutečně uvědomit, co kdo je , a to pochází z daleko hlubších kořenů, to znamená jaké mám
hodnoty, z čeho vycházím a kde nebudu kompromisovat. To znamená jestliže mám hodnotu
integritu a jsem požádaná v práci, abych něco zamlčela nebo zalhala, a tak dále, já s tím
budu mít problém. Takže to jsou ty hodnoty, a potom ten osobní cíl. A čím jsem tedy
jedinečný, v angličtině se tomu říká „ Elevator speech“ , tedy řeč ve výtahu, kdy máte dvě
minuty, nebo ani ne, najednou tam máte člověka vedle sebe, který je pro vás nesmírně
důležitý, třeba vám dá novou práci, příležitost a najednou ho máte na ty dvě minuty v tom
výtahu, jak byste se za ty dvě minuty představila, čím jste jedinečný a proč bych vás měla
nabrat. A to je přesně ta situace, kdy by si lidé představili a začali si to dávat dohromady.
Může to být i v hlavičce jejich CV, a nebo kdykoliv se představují a jdou na pohovor, řeknou
toto je na mě jedinečné nebo toto já umím …“
VE VAŠÍ REŽII
Já
• Co umím
• Co chci
• Co znám
Výbava
•
•
•
•
•
Inzerát
Portfolio
Vize a
hodnoty
firmy
Co chci já?
Blok a tužka
Scénář
•
•
•
Pusťte si film
Pozitivní
vizualizace
Poslední
klapka
KOMUNIKUJME…
Verbální
= co říkáme
Má to logiku?
Jazkyvé prostředky, rétorika
Obsah, data
Neverbální
= jak to říkáme
Myslí to vážně?
Oční kontakt, mimika, gesta,
postoj, doplňky (oděv, brýle)
Paraverbální = co cítíme za tím, co slyšíme
Důvěřuji mu / ji ?
Intonace, důraz, frázování
Postoj a přesvědčení mluvčího
KANÁLY V KOMUNIKACI
V KAŽDODENNÍCH
SITUACÍCH
• Slova 30%
• Hlas 30%
• Řeč těla 40%
V PŘÍPADĚ
PŘESVĚDČOVÁNÍ
• Slova 7%
• Hlas 38%
• Řeč těla 55%
Není důležité co řeknu, ale co druhá strana pochopí
VĚTA
Já jsem neřekla,
že půjdu nakoupit
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
POZITIVNÍ
Vztah
Komunikace k
budování
vztahu
ÚČELNÁ
Cíl
Komunikace k
dosažení cíle
AUTENTICKÁ
Já
Projevujeme svou
osobnost
CO TO JE ASERTIVITA
Schopnost mluvit sám za sebe
Schopnost říct, co se mi na druhých nelíbí a co od druhých
očekávám
Schopnost odolat manipulaci
Asertivita je způsob komunikace, při které vyjadřuji
svá práva, názory, potřeby a emoce a přitom
respektuji práva, názory, potřeby a emoce ostatních.
MODEL ASERTIVITY
MODEL OVOCE
O – otevřeně sdělte svůj problém a prozkoumejte fakta
V
– vyjádřete své pocity, empaticky vnímejte pocity druhého
O – odkryjte své potřeby a naslouchejte potřebám druhého
C – co přinese váš návrh?
E
– efektivně hledejte společné řešení
DESATERO ASERTIVITY
1.
Máme právo sami posuzovat své chování, myšlenky a
emoce a nést za ně i za jejich důsledky sami zodpovědnost.
2. Máme právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy
ospravedlňující naše chování.
3. Máme právo sami posoudit, zda a nakolik jsme odpovědni
za problémy druhých lidí.
4. Máme právo změnit svůj názor.
5. Máme právo dělat chyby a být za ně odpovědní.
6. Máme právo říct „já nevím“.
7. Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních.
8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Máme právo říci „já ti nerozumím“.
10. Máme právo říct „je mi to jedno“.
PRÁVA => ZÁVAZKY
• Právo: Máte právo udělat někdy chybu.
• Závazek: Musíte svou chybu uznat, místo
toho abyste ji házeli na někoho jiného.
• Závazek: Chyba musí být napravena.
• Závazek: Musíte se z toho poučit a vyhnout
stejné chybě v budoucnu
ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK
Námitka je signál zájmu.
Druhá strana tím dává možná najevo:

svojí výhradu

chce problém řešit

chce něco změnit

na něco jsem zapomněl

není si jistá(ý)

navazuje kontakt

někteří lidé to tak prostě mají rádi…
NEKONFLIKTNÍ FOMULACE
Formulace v „JÁ“ jazyce
Ujel mi vlak…
Rozčiluje mě nepořádek…
Štveš mě…
To se nedá vydržet…
Ta konzerva nejde otevřít…
Program mě zklamal…
Počasí nestojí za nic…
Mělo by se to udělat……
PŘIJÍMACÍ POHOVOR JE
DIALOGEM
Pokud se Vás tazatel zeptá na některou z těchto otázek, budete připraveni?
OTÁZKY Z „HORKÉ ŽIDLE“
• Vidím, že jste vystřídal/a docela dost zaměstnání. Co vás k tomu vedlo?
• Čemu jste se věnovala v průběhu vaší mateřské a rodičovské dovolené?
• Hm…opravdu jste absolvoval/a vysokou školu nebo jen prošel/a několika kursy?
• Některé organizace mají casual dny, zatímco jiné jsou vždy formální, jaký na
to máte názor?
• Vidím ,že jste pracovala deset let u jedné firmy a nikdy jste nebyla povýšena.
• Řekněte, jaké to bylo, pokud jste musela pracovat celý den bez přestávek.
• Povězte mi o vašem nejhorším pracovním výsledku.
• Jakou máte představu o nástupním platu?
ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK
V poledním žáru šli otec, syn a osel prašnými uličkami Kešanu. Otec seděl na oslu a
chlapec zvíře vedl. „Ubohý chlapec“, utrousil nějaký kolemjdoucí. „Jak jen někdo
může takto se vést a chudáka dítě nechat trmácet se!“. Otec se zastyděl. Hned
slezl z osla a posadil tam synka. Ještě v téže uličce se ozval další kolemjdoucí.
„Taková nestoudnost! Ten malý fracek si sedí na oslu jako nějaký sultán, zatímco
jeho starý otec, aby se utrmácel“. Hocha mrzelo to, co slyšel a řekl otci, aby si sedl
za něj. V další uličce se najednou rozléhal křik tlusté ženy celé v černém: „Už jste
viděli něco takového! Vždyť tomu oslu zlomí hřbet! Povalují se na něm jako na
divanu, chátra jedna líná. Oběma bych nechala spráskat záda holí.“ Po spršce slov
oba bezeslova slezli. Sotva však ušli vedle osla pár kroků, slyšeli, jak někdo se začal
hlasitě smát. Ukazoval si na ně a jako trhovec na kolemjdoucí pokřikoval: Nechtěl
bych být tak hloupý. To s ním jdete na procházku? Lidičky, podívejte se, osel bez
nákladu! Kdo jen může být tak hloupý!“
Otec dal oslu hrst slámy, syna vzal kolem ramen a řekl: „Ať děláme, co děláme,
vždy se najde někdo, komu se to nebude líbit. My sami musíme vědět co je důležité
a správné.
(Převyprávěno dle N. Peseschkiana, 1996, str.104-105)
ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK
Rozumím tomu správně,
že se ptáte na…?
Ukažte, jak jste námitku pochopili
Říkáte tedy, že…?
Jedná se Vám tedy o…?
To je důležitá otázka.
Prohlaste námitku za oprávněnou.
Rozumím Vaší otázce.
Vyjádřením empatie se protistrana zklidní.
Takto se to jistě může
jevit
Ověřte souhlas, přijetí protistrany.
Zodpověděl jsem Váš
dotaz?
Můžeme se na tom
shodnout, že…?
SPECIFIKA
TELEFONICKÉ
KOMUNIKACE
• Nevidím reakce druhé strany, jsem omezen na vokální
charakteristiky
• Často mluvím s lidmi, které neznám
• Mám obvykle omezený čas
• Řada podnětů z okolí může vyrušovat, nemáme podmínky,
které potřebujeme
• Když jsem volán volající je ve výhodě – má náskok přípravy.
ZPĚTNÁ VAZBA
Zpětná vazba = popis a zhodnocení chování a výkonů
(NEGATIVNÍ) POZITIVNÍ:
(Ne)líbí se mi, když:
(Ne)rozčiluje mě, když:
(Ne)mám rád, když:
přijdeš pozdě
zvyšuješ hlas
skáčeš mi do řeči
Pravidla zpětné vazby:

dávejte jí co nejdříve (ideálně bezprostředně, ihned)

hovořte o chování, ne charakteru

bez morálního posuzování

bez emocí

oční kontakt: 75/25, v případě negativní zpětné
vazby – jen mezi „4 očima“

krátce a srozumitelně
Kritika
= hodnocení charakteru
Jsi:
líný
egoistický
nevrlý
krutý
zbrklý
drzý
HRAJME v ROLI
… život je jako představení, v němž přecházíme z role do role …
Firma Megafyt Pharma s.r.o. se řadí mezi největší zpracovatele léčivých rostlin v České republice a úspešně spolupracuje s mnoha
zahraničními partnery. Megafyt Pharma s.r.o. jako jeden z mála výrobců bylinných čajů a bylinných přípravků v České republice má část
svých produktů registrovánu jako léčiva. Sortiment firmy představuje dnes více než 100 druhů produktů, které jsou vyráběny podle
schválených a osvědčených receptur. Jsou to především léčivé čaje a čajové směsi, ovocné čaje a další bylinné přípravky.
Jsme součástí mezinárodní skupiny Europlant Group, jejímž hlavním zaměřením je výroba bylinných čajů, bylinných preparátů
a fytofarmak a jejich prodej do farmaceutických distribučních sítí.
Do našeho obchodního týmu hledáme:
Asistentku nákupního oddělení
Vaše práce:
Objednávání zboží/služeb, správa databáze objednávek, sledování dodávek, zajištění přepravy zboží od dodavatelů
Kontrola příchozích faktur v porovnání s objednávkami a dodacími listy
Správa databáze dodavatelů, sledování kvality dodavatelů
Reportování nákladů
Administrace výběrových řízení
Příprava měsíčních přehledů pro potřeby vedení společnosti
Požadované znalosti a dovednosti:
SŠ vzdělání ukončené maturitou
Praxe na podobné pozici minimálně 1 rok (není podmínkou)
Výborné komunikační a organizační schopnosti
Velmi dobrá práce s PC (Excel, Word)
Znalost angličtiny – středně pokročilá (komunikace po telefonu i písemně)
Pečlivost, samostatnost
Flexibilita, kreativní přístup k práci, příjemné vystupování.
Nabízíme
Samostatnou práci ve stabilní, mezinárodní společnosti
Nadstandardní zaměstnanecké benefity
Příjemné prostředí
Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do životopisu, dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v plném rozsahu
v personální databázi společnosti Megafyt s r.o. v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to na dobu
max. jednoho roku a poté k jejich skartaci. Zároveň tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím, zašlete Váš strukturovaný životopis a název pozice emailem na níže uvedený kontakt: [email protected]
V případě, že nebudete během 14 dní kontaktováni, dali jsme přednostInspiroMatky
uchazeči, kterýo.s.
lépe splňoval naše požadavky. Děkujeme vám za pochopení.
OBĚD
PŘIPRAVTE SE
Zeptejte se sami sebe, jak byste spontánně reagovali na větu typu, „Řekněte mi něco o
sobě...“ Odpověď bez přípravy by mohla být fatální chyba na pohovoru.
„Hm....mmmmm“ nedělá dobrý dojem.
90-sekundové
představení
je
marketingový profil v jednom.
vaše
odpověď
a
zároveň
POUŽIJTE 90-SEKUNDOVÉ PŘEDSTAVENÍ:
•
•
•
•
•
•
Při odpovědi na otázku, „Řekněte mi něco o sobě“
Během informativního rozhovoru
Během předběžného telefonického pohovoru
Během pracovního pohovoru – interview
Během společenských situací
Kdykoliv máte příležitost se zviditelnit
Vaše představení musí být flexibilní a vždy na míru ušité dané
situaci a otázce!
MÝCH 90´ SLÁVY
Budoucnost
Minulost
60´
Nebo
66% času
-
Pracovní historie
Typ práce
Typ odvětví, funkce apod.
Prostor pro upřesňující
otázky od tazatele
Kritický bod – stručné, jasné
a jednoznačné vysvětlení, proč
si hledám práci.
30´
Nebo
33% času
- Vaše cílová kariéra, pozice,
funkce, role, činnost
- Možno závěrem položit
otázku na tazatele – vhodné
si připravit předem.
TRÉMA A STRES
• Jak se tréma projevuje?
• Co můžeme udělat?
příprava a zkušenost
snižování citlivosti (trénink)
vizualizace
fyzická cvičení
TECHNIKA ŘEČI
Neříkej vždy to, co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš (Caesar)
Základní složky řeči:
 dýchání (respirace)
 tvorba hlasu (fonace)
 tvorba hlásek (artikulace)
MOJE POSLEDNÍ
KLAPKA
S ČÍM ODCHÁZÍM
ANEB
OSCAR PRO VÁS
LITERATURA











Tajemství komunikace – Peter Thomson, Alman, 2006
K sebeduvere krok za krokem – Ivan Kupka, Grada Publishing,
2006
Jak se asertivně prosadit – Radkin Honzák, Vladimíra Novotná,
Grada Publishing,
2006
Asertivita v partnerství – Ján Praško, Grada Publishing, 2005
Vynes ten koš! Asertivita v manželství a rodine – Tomáš Novák,
MOTTO, 2002
Asertivně do života - Tomáš Novák, Vera Capponi, Grada
Publishing, 2004
Neverbální komunikace – Oldrich Tegze, Computer press, 2003
Řeč těla – Allan Pease, Portál, 2001
Respektovat a být respektován – Jana Nováčková
S kůží na trh – Rostya Gordon Smith
Tento školící materiál připravil dodavatel služby Inspiromatky, o. s.
pro projekt Benjaminek - žijeme v souladu, č.CZ.2.17/2.1.00/35109,
jehož realizátorem je FUTURUM FAMILY o.p.s.
Veškeré fotografie a ilustrace zde použité byly vybrány z volně
šiřitelných zdrojů.
Lektorky semináře:
Bc. Jenůfa Pecháčková
Mgr. Kateřina Dvořáčková, MBA
FUTURUM FAMILY o.p.s.
Hausmannova 3003/9
14300 Praha 12
IČ: 66000262
Adresa provozovny:
Vejvanovského 1610
14900 Praha 11
Download

Seminář Nebát se a neutéct - výstupní materiál