PREZENTACE A PRACOVNÍ LISTY - MATEMATIKA
e-mailový kontakt: [email protected]
Číslo listu
VY_32_INOVACE_01
VY_32_INOVACE_PL_01
VY_32_INOVACE_02
VY_32_INOVACE_PL_02
Téma
Geometrické útvary
Ročník
2.
Anotace
Určování počtu do 20, sčítání a
odčítání do 20 bez přechodu desítky.
Sčítání a odčítání do 20, úsečka,
lomená čára.
Sčítání do 20
2.
VY_32_INOVACE_03
VY_32_INOVACE_PL_03
Sčítání a odčítání do 20
2.
Sčítání a odčítání do 20, úsečka,
lomená čára.
VY_32_INOVACE_04
VY_32_INOVACE_PL_04
Číselná řada do 100
2.
VY_32_INOVACE_05
VY_32_INOVACE_PL_05
VY_32_INOVACE_06
VY_32_INOVACE_PL_06
Sčítání a odčítání do 100
2.
Sčítání a odčítání do 100
bez přechodu desítky
2.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování
probraného učiva.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování učiva.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování učiva.
VY_32_INOVACE_07
VY_32_INOVACE_PL_07
Sčítání a odčítání do 100
bez přechodu desítky
VY_32_INOVACE_08
VY_32_INOVACE_PL_08
2.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování učiva.
Práce s celými desítkami.
Sčítání a odčítání do 100
s přechodem desítky
2.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování učiva.
VY_32_INOVACE_09
VY_32_INOVACE_PL_09
Násobení čísly 2, 3, 4,
dělení čísly 2, 3
2.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování učiva.
VY_32_INOVACE_10
VY_32_INOVACE_PL_10
VY_32_INOVACE_11
VY_32_INOVACE_PL_11
Násobení číslem 5, dělení
číslem 4,5,
Určování počtu do 5
VY_32_INOVACE_12
VY_32_INOVACE_PL_12
Posloupnost čísel do 10
VY_32_INOVACE_13
VY_32_INOVACE_PL_13
VY_32_INOVACE_14
VY_32_INOVACE_PL_14
Sčítání a odečítání do 5
Rovnice s okénkem do 5
VY_32_INOVACE_15
VY_32_INOVACE_PL_15
Rovnice
VY_32_INOVACE_16
VY_32_INOVACE_PL_16
Posloupnost čísel
2.
1.
1.
1.
1.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování učiva
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování o učiva
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování učiva
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování o učiva
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování učiva
1.
Rovnice s okénkem typu 3 - ? = 2,
sčítání a odečítání do 6
1.
Sčítání a odečítání do 7, geom.
tělesa
VY_32_INOVACE_17
VY_32_INOVACE_PL_17
Rozkládání čísel 5-10
1.
Sčítání tří sčítanců, sčítání a
odečítání do 9
VY_32_INOVACE_18
VY_32_INOVACE_PL_18
Posloupnost čísel 11 – 20
1.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování o učiva
VY_32_INOVACE_19
VY_32_INOVACE_PL_19
Rozklad čísel do 16,
rovnice
1.
Pracovní list je zaměřen na
opakování a procvičování o učiva
VY_32_INOVACE_20
VY_32_INOVACE_PL_20
Rozklad čísel 17 – 20
1.
Pracovní list je zaměřen na rovnice
do 20 bez přechodu desítky
Download

PREZENTACE A PRACOVNÍ LISTY - MATEMATIKA Číslo listu Téma