Osnova výuky jednotlivých lekcí v kurzu
HRA NA KLAVÍR PRO DOSPĚLÉ
Lekce
písně
1. Noty a klaviatura
2. Rytmus a doprovod
3. Křížek, béčko odrážka
4. Půltón a celý tón, pětiprstová poloha
5. Stupnice a tónina
6. Durové stupnice s béčky, transpozice z
„křížkových“ do „béčkových“ tónin
7. Akordy, kvintakordy a jejich obraty aneb
Konečně ty doprovody!
8. Intervaly
Intermezzo Zpátky k názvům kvintakordů
9. Mollová stupnice a tónina
Hej meduli
Hej meduli (rytmický vícehlas)
Masožravá kytka a cvrček
Žežuličko, kde jsi byla
transpozice již probraných písní
Strč prst skrz krk
10. Tečka u noty
11. Tonika, subdominanta, dominanta
12. Poznávání tóniny
13. Dominantní septakord
14. Tóniny paralelní
15. – 20. Procvičování písní, opakování
učiva, opakované vysvětlení a procvičování
problémových jevů dle individuálních
potřeb studenta, hudební teorie, stylizace
klavírních doprovodů
1
Počet
korespondenčních
úkolů
(dobrovolné)1
2
3
2
Ten chlumecký zámek
Žádný neví, co jsou Domažlice
Ej padá, padá rosička
Dobrú noc, má milá
Kdyby byl Bavorov
Na tom bošileckým mostku
Byla jedna Káča
Černé oči
Ó, hřebíčku, zahradnický
Pět ježibab
Píšťalka
A vy páni muzikanti
Zvonky
Červená Karkulka
Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku
Tři čuníci
2
1
1
1
1
1
1
Každá z probíraných kapitol obsahuje dostatečné množství úkolů pro domácí samostudium a procvičování
probraného učiva. Korespondenční úkoly jsou ty, jejichž vypracování student může e-mailem konzultovat mezi
jednotlivými lekcemi klavíru.
Download

Osnova výuky Śednotlivých lekcí v kurzu HRA NA