YGS-1
BAġARI SIRASI
YGS-2
BAġARI SIRASI
YGS-3
BAġARI SIRASI
YGS-4
BAġARI SIRASI
YGS-5
BAġARI SIRASI
YGS-6
BAġARI SIRASI
MAT NET
GEOM
NET
FĠZĠK
NET
KĠMYA
NET
BĠYOL
NET
MF-1
BAġARI SIRASI
MF-2
BAġARI SIRASI
21,50
38,75
36,25
4228
4267
11882
15907
7818
4427
33,25
23,50
27,50
27,50
27,50
4304
2565
32,50
32,50
40,00
33,75
3843
4910
4946
3897
4354
4731
35,75
24,50
21,50
26,25
26,25
4339
4230
3
35,00
35,00
35,00
35,00
6008
5364
2853
2201
4374
6026
38,25
27,50
26,25
28,75
27,50
1903
1307
4
34,00
20,25
39,00
36,25
5599
5712
17843
22145
11798
6863
35,00
21,25
21,25
26,25
27,50
6850
5490
5
37,50
31,50
38,75
37,50
904
854
1594
1928
1328
945
45,75
26,25
26,25
28,75
28,75
409
227
6
32,50
35,00
38,75
36,25
2444
2501
3075
2022
3321
3674
30,75
21,50
20,25
25,25
26,25
8500
6789
19,50
18,00
24,00
26,25
13961
11007
10287
10200
7
32,50
31,25
36,50
37,50
4577
3689
6710
5662
7149
6507
28,75
8
33,75
13,00
36,25
35,00
15033
14467
42663
60336
27094
16381
35,75
20,25
21,25
26,25
22,50
9
36,25
17,50
35,50
32,75
15220
15446
24500
34095
18128
13624
45,75
18,00
15,50
20,50
25,00
7456
10854
10 34,50
22,75
33,00
33,50
17768
16329
20353
23527
19287
17327
44,75
6,25
18,00
26,50
23,75
14244
12185
11 33,75
20,00
35,75
32,50
16289
16732
25435
30814
19948
16104
31,00
8,75
23,75
22,50
23,75
23011
17656
12 37,50
31,25
32,00
36,25
8454
6144
4312
4623
6411
7496
29,25
13,00
17,50
19,00
21,25
23329
20813
2426
3864
1078
5418
186
5875
9964
11318
11400
11525
16345
19983
YERLEġTĠĞĠ
ÜNĠVERSĠTE
YERLEġTĠĞĠ
BÖLÜM
Fen Net
36,25
2
ÜNİVERSİTE / BÖLÜM
MF-4
BAġARI SIRASI
Matematik Net
1
MF-3
BAġARI SIRASI
Sosyal Net
LYS NETLERİ
Türkçe Net
YGS BAŞARI SIRALARI
Öğrenci
YGS NETLERİ
MF PBAŞARI
SIRALARI
3648
EGE ÜNİV.
TIP
4271
EGE ÜNİV.
TIP
1577
DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
TIP
6715
DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
354
ŞİFA ÜNİV.
7855
ULUDAĞ ÜNİV.
13125 ADNAN MENDERES ÜNİV.
10352 SÜLEYMAN DEMİREL ÜN
9399
BALIKESİR ÜN
13810 AFYON KOCATEPE ÜN
20738 BAŞKENT ÜNİV.
22091 YEDİTEPE ÜNİV.
TIP
TIP(%50)
TIP
TIP
BÖLÜMÜN 2013
BAŞARI SIRASI
BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
2013 ÖSYS'DE TIP FAKÜLTELERİNE YERLEŞME DURUMU
4210
4210
5570
5570
440
6650
11300
12000
TIP
11700
TIP
12900
TIP(Ücretli) 17000
TIP
21900
TIP
AÇIKLAMA: Yukarıdaki tablo incelendiğinde, 2013 yılında üniversite sınavına giren oniki öğrencinin YGS, LYS netleri ve başarı sıraları ile, ilgili bölümlerin
2013 ÖSYS'de oluşan en son başarı sıraları verilmiştir. Bilindiği gibi, TIP FAKÜLTELERİ, MF-3 Puanıyla öğrenci almaktadır. O nedenle, MF-3 Başarı Sıraları ile, bölümün 2013
Başarı Sırası sarı renkle boyanmıştır. Öğrencilerin bu sıraları ve ilgili testlerdeki netleri incelemelerinde yarar vardır. Diğer bölümlerin kaç netle girildiğini REHBERLİK
SERVİSİNDEN öğrenebilirsiniz...
Yaşar BURÇAK / Psikolojik Danışman
Download

TIP FAKÜLTESİNE KAZANAN ÖĞRENCİLERİN NETLERİ VE