SRPEN 2014
Jako každý měsíc i teď máme novinky
Už jste si zřejmě zvykli, že se snažíme stále něco vymýšlet a vylepšovat. Někdy se to podaří, někdy
jsme odkázáni na libovůli jiných.
Jedním z takových neuskutečněných plánů je vstup do UPC s
vlastním programem. Bohužel si
musíte ještě chvíli počkat. Přesto
jsme na UPC exkluzivně zastoupení v programu UPC Express a
programu Regionálnítelevize.cz,
kde máme vlastní prostor garantovaný pouze naší televizi.
I přes drobný neúspěch neusínáme a již v srpnu vyzkoušíme na
adrese live.litomericko24.cz první
přímý přenos z některého vybraného sportovního utkání. Tajným
přáním je přenášet obrázky z
jedné kamery také z velkolepého
koncertu Carmina Burana na litoměřickém náměstí.
Během srpna tedy otestujeme
nové vybavení a postupně dokoupíme další tak, aby po dlouhých
letech konečně vzniklo stálé studio vhodné k natáčení delších
rozhovorů.
Pokusíme se také vstoupit pořádně do mobilních zařízení. Město
Litoměřice začalo využívat mobilní aplikaci INCITY, kde jsou již
nyní textové informace o městě,
kulturní tipy a aktuální zpravodajství. Plánujeme nabídnout naše
videoreportáže také přes tuto aplikace co nejširčí veřejnosti.
Dlouho jsme také odmítali záznamy akcí, protože na to nebyl
čas. Nyní toto na sebe bere naše
bývalá kameramanka Lucka Folbergerová.
Přeji Vám klidnou druhou polovinu prázdnin.
JAN DOSTAL
inzerce
Soudní spor rozvoj Slavoje neovlivní Terezín má také své ANO
LITOMĚŘICE – Desítky medailí z
republikových, evropských i světových soutěží v tomto roce, přes tisíc
členů, pět set dětí ve dvanácti oddílech, majetek jehož hodnotu vyčíslila pojišťovna na sto dvacet miliónů
korun a pouze čtyři zaměstnanci.
To je Slavoj Litoměřice z.s. největší sportovní organizace v okrese,
přesto v Litoměřicích často opomíjená. Do popředí zájmu se dostává
nejen svými sportovními úspěchy,
kterých dosahují děti i dospělí a
dělají tak skvělou propagaci městu,
ale v poslední době také svými podnikatelskými aktivitami, investicemi
do areálů a jejich rozvoje.
“Větší část majetku je využívána
na sportovní účely, ale máme řadu
objektů, které můžeme pronajímat
a z příjmů financovat chod oddílů a další rozvoj areálů. Celkově
máme nedotační příjmy zhruba ve
výši čtyř a půl milionu korun,” uvádí manažer Slavoje Eduard Šif. V
majetku organizace je například
veslařská loděnice, tenisové kurty,
jachetní loděnice, hokejbalové hřiště, ubytovna na Skalici nebo pozemek pod benzinovou pumpou AGIP
u Kauflandu. V současné době má
Slavoj tři hlavní nájemní smlouvy a
řadu dalších drobných v řádech tisí-
cikorun ročně.
“Poslední zásadní změnou je ukon-
čení smluvního vztahu s nájemníkem v jachetním oddílu, který
smlouvu sám vypověděl 5.března
a od 5. června není areál oficiálně
pronajatý. Bohužel ho nyní již bývalý nájemce stále neopustil. Podali
jsme tedy žalobu na zahájení řízení o vyklizení nemovitosti a trestní
oznámení na neoprávněné využívání objektu. V současné době čekáme na rozhodnutí policie a soudu,” uvádí Šif. Upozorňuje dále, že
jachtaři přešli pod veslařský oddíl
a jejich sport tak soudní spor nijak
neomezuje.
I přes tyto spory pracuje Slavoj stále na dalším rozvoji svých areálů.
Snaží se tak poskytnout svým členům stále lepší podmínky pro jejich
sportovní činnost a volnočasové
aktivity. Například ve spolupráci s
MŠMT a městem Litoměřice připravuje obnovu povrchu a mantinelů
na hokejbalovém hřišti, obnovy by
se mohly dočkat tenisové kurty a
úspěšní horolezci by mohli ještě
letos začít trénovat na Písečném
ostrově za koupalištěm na vlastní
umělé stěně. AUTOR: Jan Dostal
Každý den nás potkáváte v ulicích Litoměřic
Složení kandidátky Severočeši – Litoměřice je cíleně vytvářeno tak, aby
se naši kandidáti pohybovali mezi
velkým množstvím obyvatel a v případě zisku několika zastupitelských
mandátu, se pak stali jakýmsi hlasem
těchto lidí.
„Když je někdo ředitel, vysoký manažer nebo zastává jinou vysokou společenskou či obchodní pozici, není
pro něj problém, aby se jeho názory
k vedení města dostaly. My chceme
umožnit lidem v jednotlivých čtvrtích,
a tedy našim sousedům, aby se přes
nás mohli více zajímat o své město.
Aby měli co nejužší vazbu na svého
zastupitele. Aby se s nápadem nebáli
přijít na město, ale aby měli pocit, že
právě o jejich nápady se město zajímá,“ vysvětluje lídr kandidátky Lukas
Wünsch.
Právě on, Aleš Kodytek, Olga Kubelková, Irena Vodičková, Roman Munčinský, Lukáš Balaštík, mladý architekt Jakub Pleyer nebo jediný aktivní
politik na kandidátce Petr Hošek, mají
být zárukou, že hlasy nejen dalších
kandidátů, ale hlavně jejich voličů
všech věkových kategorií, budou v
příštím zastupitelstvu hlasitě slyšet.
„Naši zastupitelé budou své voliče
zastupovat stále. Každý z kandidátky
má svůj význam. Máme odborníky na
sociální oblast, stavebnictví, energetiku, školství, sport, podnikání nebo
kulturu. Tito odborníci, které můžete
běžně potkávat ve městě, budou připravovat podklady pro kolegy, kteří
budou v zastupitelstvu jejich materiály přednášet,“ upozorňuje Aleš Kodytek.
Severočeši – Litoměřice tak
mají šanci stát se hlasem obyvatel města.
TEREZÍN - Z kandidátky ANO 2011
budou moci vybírat také obyvatelé
Terezína. Všichni kandidující jsou
obyvatelé Terezína, kteří ve městě
žijí od narození nebo dlouhodobě a
město jim není lhostejné a rádi by,
aby jejich děti a vnoučata dále žili
v tomto výjimečném městě. O přízeň voličů budou usilovat lidé, kteří
již své kvality dlouhodobě prokazují
v práci pro město či fungujícími pod-
niky. Tito lidé mají zkušenosti s řízením lidí a dokáží získat a udržet peníze ve městě, aby sloužily opravdu
pro občany Terezína. Prostor dostávají také studenti či senioři, kteří mají
ve městě velké zastoupení a mohou
vnést nové myšlenky pro rozvoj
města. Zajímavostí je velké procento
žen, když z patnáctičlenné kandidátky obsadily hned sedm míst.
AUTOR: Jan Dostal
ÚŠTĚK - Do úštěckého kulturního
domu zavítal velvyslanec Venezuely
Victor Hermandes. Místním občanům
vyprávěl o krásách své rodné země a
promítl jim také řadu fotografií. Došlo i
na dotazy z publika. Všechny přítomné překvapilo, že cizinec mluví velmi
dobře česky a ani slovenština mu nedělá problém. Victor Hermandes totiž
v Československu studoval. Přestože
českou krajinu zná, město Úštěk ho
doslova nadchlo. Krásných míst si ale
velvyslanec všímá i jinde. "Víte, svět
je tak nádherný, že stačí mít otevřené oči. Líbí se mi všude, kam přijedu.
Všude je něco, co stojí za to vidět a
poznat,“ usmíval se. Nevšední besedu s Victorem Hermandesem uspořádalo Město Úštěk a Klub českého pohraničí. AUTOR: Kateřina Hutyrová
Úštěk navštívil velvyslanec Venezuely
Žáci ZUŠ Litoměřice v Německu
LITOMĚŘICE/NĚMECKO – Na zámku Wackerbarth poblíž měst Drážďany a
Radebeul se v neděli 6. července 2014
konal festival dětských smyčcových
orchestrů. Zúčastnil se ho Smyčcový
orchestr Základní umělecké školy Litoměřice pod vedením Miroslava Ročka.
Mladí hudebníci si zahráli v nádherném
prostředí zámeckých zahrad a vinic a
zároveň měli možnost vyslechnout velmi zajímavá vystoupení smyčcových
orchestrů ze Saska.
Organizátorem festivalu byla hudební
škola Musikschule Landkreis Meissen,
se kterou Základní umělecká škola
Litoměřice spolupracovala na projektu Litoměřická letní filharmonie. Ta se
uskutečnila ve dnech 20. – 22. 6. 2014.
Účast žáků ZUŠ Litoměřice na festivalu
v Německu byla pokračováním přátelské spolupráce obou škol.
AUTOR: Dominika Valešková
°
vše pro váš byt i dUm
ezy
ové dř
t
i
n
a
r
G
90,-
od 3 49
Nerezové dřezy
od 698,-
diátor
ový ra
n
l
e
p
u
Ko
99, -
od 79
70
a 170x
á van
Ocelov
9,od 169
*zboží skladem, ihned k odběru
AKCE pro rok 2014
Nerezové, granitové dřezy, radiátory, vany!
*zboží skladem, ihned k odběru
Kompletní vybavení koupelen
Rekonstrukce byt. jádra
Rekonstrukce koupelen
3D vizualizace koupelen
Plovoucí podlahy, vinyl, PVC,
dřevěné podlahy včetně
pokládky
Prodejna: Lidická 12, Litoměřice
Tel: 416 737 025 / 603 298 040 web: www.revaj.cz
strana 2
Litoměřicko24.cz - srpen 2014
NEJLEPŠÍ PROPAGACÍ JE SPOKOJENÝ NÁVŠTĚVNÍK NAŠEHO MĚSTA
Litoměřice patří mezi nejstarší česká města a
mají turistům rozhodně co nabídnout. Ve městě
působilo v minulosti mnoho zajímavých osobností, o které mohou mít turisté zájem. Máme
krásné náměstí s bohatou historií, pěknou přírodu v okolí města a zázemí pro výborné sportovní i kulturní vyžití. Nyní je již na nás, jak to
dokážeme využít. Jakým způsobem se dokážeme postarat o turisty, kteří k nám „zabloudí“.
Lákáme je na veletrzích sami či prostřednictvím
organizací Ústeckého kraje. Pokud ale turista
přijede na katastr města, je o něj postaráno?
Naším hlavním cílem je zajistit co nejlepší zázemí
pro přijíždějící turisty tak, aby svou spokojenost dál
šířili a sami nám dělali reklamu.
1. Jasně označené velké mapy na všech větších
parkovištích ve městě (kolem centra)
Turista musí vědět, kde zaparkoval, jak se dostane
do centra a co tam najde.
2. Směrové tabule včetně vzdálenosti k cíli
Turista se nesmí ztratit a být bezradný, vždy musí
mít na dohled rozcestník / musí dostat informaci,
kam pokračovat v prohlídce města.
3. Cykloturistika
Mapy a poutače na cyklostezkách vedoucích do
města
Snadný příjezd na náměstí – Střelecký ostrov ->
přechod u nádraží (semafor) -> Dlouhá ulice ->
náměstí
Zázemí pro cykloturisty – stojany, dobíjecí místa
pro elektrokola, mapy servisů apod.
4. Turistický průvodce s označenými více jazyčnými provozovnami
Certifikáty pro poskytovatele služeb ve více jazycích (jídelní lístky ve více jazycích, personál hovořící cizím jazykem atd.)
Mapa s vícejazyčnými provozovnami
5. Marketingová podpora pro místní podnikatele,
společná propagace produktů pro turisty
Podnikatelé nabízející služby pro turisty musí mít
jasnou podporu města a naopak – podnikatelé
podporují město v marketingových akcích.
6. Propagace města na kulturních, sportovních a
jiných akcích
Graficky jednotný souhrnný materiál obsahující
penziony, mapy, restaurace a další informace o
městě, plachty propagující město apod.
Aktivní spolupráce s okolními městy na vzájemné
propagaci – posílat si turisty mezi sebou
Každá akce musí být ve městě vidět – i když ji
nepořádá město. Velké reklamní bannery např. v
Lidické ulici, Dlouhé ulici přes silnici apod.
8. Podpora vzniku a rozvoje dalších volnočasových
či turistických aktivit
Rekonstrukce objektu pivovaru na volnočasové
centrum
Zahrada Čech jako místo zajímavé pro turisty
Podpora vzniku nových a moderních zajímavostí
pro turisty (Litoměřice nemusí být jen o historické
město)
Investice do rozvoje koupaliště – nové prvky, moderní zábava
9. Podpora církevní turistiky
Prohlubování spolupráce s biskupstvím – otevření
katedrály veřejnosti apod.
Chceme dělat ve městě takové úpravy, které by
městský rozpočet zatížily co nejméně, ale pro
turisty by byly nejvíce vidět. Důležitým cílem je
také nastartování stálé spolupráce podnikatelů
v centru města na propagaci Litoměřic.
Své další nápady a návrhy nám zasílejte na
[email protected] Další nápady
například na zveřejňování informací najdet na
www.severocesi-litomerice.cz.
7. Veřejná WC
Dobře značená a kvalitní
V Račicích vznikne národní olympijské centrum za půl miliardy
RAČICE - Poblíž kanálu v Račicích
vyroste Labe aréna. Zázemí pro domácí i zahraniční veslaře a kanoisty
by na Litoměřicku mělo vzniknout
v letech 2015 až 2017. Ústecký kraj
bude do výstavby areálu investovat
60 milionů korun.
„Mělo by zde vzniknout národní olympijské centrum vodních sportů, což
Ústecký kraj velmi vítá. Toto centrum
sportu, podpoří rozvoj turistiky, takže
jeho využití bude velmi široké,“ uvedl
radní pro Ústecký kraj Jan Szántó.
V Račicích vznikne moderní areál se
skladem pro lodě, ubytováním a tréninkovým centrem. V plánu je i úprava
kanálu a rekonstrukce mostu ve Štětí,
díky které by se měla zlepšit dopravní
infrastruktura. „Je to skvělá myšlenka
a jsem rád, že i ve výboru pro vzdělávání při krajském úřadu mohu alespoň
trochu nějak přispět k její realizaci,“
konstatoval Aleš Kodytek, který ve
výboru zastupuje hnutí Severočeši.cz.
Ze všeho nejdřív se musí dobudovat
už vyžitá sportovní infrastruktura. Díky
tomu zde bude jezdit více reprezen-
tantů ze zahraničí a bude možné tady
pořádat více mezinárodních závodů.
Musíme dobudovat infrastrukturu tady
na kanále, to znamená elektrické sítě,
telekomunikační sítě a zázemí pro
závodníky. Musíme také udělat velké
tréninkové centrum, bez kterého dnes
už moderní vodní areály nefungují,
vysvětluje Michal Kurfirst.
Olympijské centrum vodních sportů
bude myslet také na děti, pro které
připravuje celou řadu pohybových a
sportovních aktivit.
„Kromě zázemí pro sportovce připravujeme rozsáhlé programy pro děti a
mládež. Budou probíhat ve městech
Ústeckého kraje. Začínáme na Labi
– vznikne Sportregion Labe a na něj
se budou napojovat města z přítoku
Labe na Ohři a na Bílině. Celkem to
zasáhne asi 15 měst. V každém městě vznikne spolupráce se sportovním
klubem, konkrétní školu a národním
olympijským centrem Račice,“ dodává Kurfirst.
Na nejbližší akce v rámci Sportregionu Labe se děti mohou těšit už v nad-
cházejícím školním roce. Pro první
stupně základních škol se připravují
takzvané Sportovní družiny. Zapojí
se do nich děti z Litoměřic, Štětí, Ústí
nad Labem – Střekova a Děčína.
„Skupinky družiových dětí si budou
pod vedením učitelů a trenérů zkoušek různé sporty, aby zjistili, který je
nejvíc baví a kterému by se případně
mohli věnovat,“ vysvětlil Michal Kurfirst podstatu akce.
Zatím poslední velkou akcí pro račický kanál bylo Mistrovství Evropy
dračích lodí. Prestižních závodů se
zúčastnilo 10 států – mezi nimi Rusko, Polsko a Švýcarsko. Našinci samozřejmě nechyběli. Soutěžní klání
národních posádek mělo jako obvykle
skvělou atmosféru, ke které přispěl i
bohatý kulturní program.
„Závody byly spojené s Beerfestivalem malých pivovarů, probíhaly i farmářské trhy. Děti si užily připravené
atrakce, dospělí zase ocenili večerní
koncerty,“ usmál se Petr Klíma, prezident České asociace dračích lodí.
Mistrovství Evropy zpestřila například
kapela Švihadlo a neméně populární
Abraxas.
Pro v budoucnu vystavěnou Labe
arénu by prvním závodem mělo být
Mistrovství světa v kanoistice, které
naplánováno na rok 2017.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
V Dílně ručního papíru visí obrazy Aleny Novotné
LITOMĚŘICE - V Dílně ručního papíru začala nová výstava. Své obrazy tady tentokrát prezentuje malířka
Alena Novotná. Litoměřická výstava
představuje průřez její tvorbou z posledních čtyř let. Na svých obrazech
Alena Novotná zachycuje především
elipsovité a kruhovité tvary. Barvy,
které k tomu používá, jsou velmi
pestré a obrazy tak zaujmou na první
pohled.
„Barvy používám v základních čistých tónech, snažím se ladit je
k sobě. Baví mě vyhledávat vzájemně se vyvažující kontrasty. Barvy nijak netlumím, nemíchám, nechávám
jim jejich původní razanci,“ vysvětlila
Novotná.
Zároveň dodala, že oblíbenou barvu
nemá.
„Paleta barev, kterou používám, je
velice široká. Vždy záleží na barvě,
kterou začnu, od toho se potom odvíjí použití dalších,“ uvedla malířka.
Nevšední výstava byla slavnostně
zahájena 24. července. Úvodní slovo
pronesla sama autorka výstavy Alena Novotná. O doprovodný program
se postarala Jitka Bonaventurová,
která přednesla několik svých básní.
Obrazy Aleny Novotné budou v Dílně
ručního papíru viset až do jednatřicátého srpna. Prohlédnout si je můžete
vždy v úterý a ve čtvrtek v době od
desíti do 17 hodin.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
Rohatecká vařečka má po roce opět nového majitele
ROHATCE - V Rohatcích bylo zase
jednou pořádně živo. V jeden den se
tu totiž konaly hned dvě kulturní akce.
„Proběhl u nás druhý ročník Rohatecké lávky. To je soutěž, při které přebíháme na čas lávku. Zároveň s tímto
kláním se uskutečnil i druhý ročník
pekařské soutěže o nejlepší pekařku,“
uvedla pořadatelka Hana Šavelová.
Přejít rohateckou lávku rozhodně nebylo jednoduché. Zvlášť když se u
toho měřil čas. Vyzkoušet svoji odvahu si v této soutěži mohly nejen děti,
ale i dospělí. Ti to ovšem měli ještě o
něco těžší.
„Dospělí lávku přejížděli na kole,
usmívala se pořadatelka.
Vítězové soutěže Přejdi kaly bosou
nohou si domů odnesli nejen uznání
všech přihlížejících, ale také krásné
ceny.
„Připraveno jsme toho měli spoustu. Sladkosti, hračky… od sponzorů
jsme dostali i sběratelská alba s kartičkami,“ vyjmenovala ceny pořadatelka.
Druhá sobotní soutěž O rohateckou
vařečku byla ve srovnání s lávkou o
poznání klidnější. Stejně jako v loňském roce se jí i letos zúčastnily
především zdejší maminky. Napekly
to, co podle sebe a svých rodinných
příslušníků umí nejlépe. V Rohatcích se to díky tomu hemžilo hlavně
osvědčeným sladkým pečivem. O
vítězce rozhodovala porota z řad
příchozích.
„Byla to prodejní akce, pekárenské
výrobky se prodávaly za minimální
částku. Lidé pro maminky hlasovali tím, že si zakoupili jejich výrobek.
Vše se pak sečetlo a vzešla nám vítězka,“ vysvětlila Hana Šavelová.
Ani nejlepší pekařka ze soutěže rozhodně neodešla s prázdnou. Získala
putovní ručně vyřezávanou vařečku
a kromě toho i kuchařku a láhev vína.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
LIBOCHOVICE – Část skutečného
sarkofágu, kanopy či mumifikované
hlavy a končetiny afrických domorodců a zvířat. To a mnoho dalších
zajímavých předmětů z Afriky můžete spatřit na vlastní oči na zámku
v Libochovicích. Od 9.8.2014 do
30.9.2014 zde bude probíhat unikátní výstava s názvem „Dobrodružná
Afrika očima J.J. Herbersteina“. Obsahem výstavy budou exponáty mobiliárního fondu, které přivezl hrabě
Johann Josef Herberstein ze svých
cest v letech 1880 a 1923 po Africe.
Hrabě Johann Joseph Herberstein-Proskau (1854–1944) byl majitelem
libochovického panství s velkým smyslem pro zahradní umění a přírodu.
Své cesty do exotických míst světa
zahájil hrabě Jan Josef ve svých 26
letech. V roce 1880 navštívil Egypt,
Sýrii, Indii a tehdejší Persii. V letech
1882 a 1888 cestoval po Indii. Na začátku dvacátého století (1912–1913)
pobýval v Súdánu a na přelomu let
1928 a 1929 opět navštívil Egypt a
Súdán.
Z cest si přivážel upomínkové předměty především etnografické povahy
a úlovky afrických zvířat a ptáků. Část
z nich nechal preparovat a vycpat,
aby je na sklonku svého života vysta-
vil v libochovickém zámku. Většina z
nich, ať trofejí, či etnografií, však byla
na začátku dvacátého století uložena do zámeckého depozitáře. A tak
letos přichází po mnoha desetiletích
jedinečná možnost si je opět prohlédnout.
Pokud zavítáte na zámek o druhém
srpnovém víkendu, můžete shlédnout
také divadelní představení hry Williama Shakespeara „Zkrocení zlé ženy“
v režii Otakara Koseka. To proběhne
v pátek 8., a v sobotu 9.srpna ve večerních hodinách v nádherném prostředí libochovického zámku.
AUTOR: Dáda Stehlíková
VELKÉ ŽERNOSEKY – Obec Velké
Žernoseky zažila v sobotu 19. července první půlmaraton. Nápad uspořádat
běh po Českém středohoří vznikl víceméně náhodou a jeho realizace byla
nesmírně rychlá.
„S myšlenkou uspořádat půlmaraton
přišel můj kamarád, kterého jsem jednou lákal do Ústí. Odmítl to s tím, že po
silnicích neběhá, ale že bychom mohli
vymyslet nějaký běh po Českém středohoří. No a tak ho vymyslel, vytipoval
a natrasil. Pak jsme oslovili místní fotbalisty, kamarády a známé no a nakonec se nás sešlo patnáct, což považuju
za velký úspěch,“ uvedl pořadatel Antonín Knobloch.
Účastníci půlmaratonu na své cestě
zdolali například Kamýk, Varhošť, Tlučeň a Hlinou. Mezi běžci byli i amatéři,
pro které byl Žernosecký výběh naprostou premiérou. Žernosecký půlmaraton
ale poctili svou návštěvou i mnohem
zkušenější běžci, kteří maraton běhají
pravidelně.
Starostka Velkých Žernosek Ludmila
Pafelová novou sportovní aktivitu v obci
vítá a věří, že se z půlmaratonu stane
tradice.
„Mám radost z každé akce, při které se
lidé sejdou a cítí se dobře. Uvidíme do
budoucna, třeba se tahle akce rozšíří,
lidé se zapojí a bude to i s větší účastí,“
uvedla k tomu sama starostka.
Žernoseckým půlmaratonem ovšem
sportovní aktivity v obci rozhodně nekončí. V těchto dnech totiž finišují přípravy na dlouho očekávanou Žernoseckou ploutev.
„První ročník Žernosecké ploutve pro-
běhl v roce 2012. O rok později jsme
bojovali s povodní, a tak se akce nekonala, ale letos si to, doufám, vynahradíme. Druhý ročník Žernosecké ploutve
proběhne 3. srpna. První ročník měl
úžasnou atmosféru, zúčastnila se skoro
celá obec a všichni se náramně bavili.
Doufám, že letos to bude podobné, ne-li
lepší,“ usmívala se Ludmila Pafelová.
Ti, kteří sportu neholdují si určitě užijí
dvoudenní Žernosecké vinobraní. Letos
by mělo proběhnout 26. a 27. září.
„ Úroda vína zatím vypadá velmi dobře,
vinaři si ji chválí. Přípravy vinobraní jsou
v plném proudu, aktuálně sestavujeme
program. Každopádně burčáku i vína
bude dostatek a svátek vinařů proběhne tak, jak jsou u nás lidé zvyklí,“ pozvala všechny na vinobraní starostka.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
Skórujte s limitovanou edicí
FIFA World Cup EditionTM
Cenové zvýhodnění až 100 000 Kč
Na libochovickém zámku připravují výstavu o Africe
První Žernosecký půlmaraton byl úspěšný
Užijte si fotbalové nadšení. Díky vozům Kia cee’d a Kia Sportage
s nadupanou výbavou FIFA World Cup EditionTM tím teď žijí úplně
všichni. Takže závěrečný gól v podobě sedmileté záruky a možnosti
financování Kia Select vás už asi ani nepřekvapí.
GERHARD HOREJSEK a spol., s.r.o., U Terezínské křižovatky 161,
412 01 Litoměřice, GSM: +420 724 340 240,
E-mail: [email protected], Web: www.auto-horejsek.cz
Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,0 l / 100 km. Emise CO 2 104 – 145 g / km.
Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l / 100 km. Emise CO 2 135 – 197 g / km.
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777 navštivte www.kia.com
nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
Litoměřicko24.cz - srpen 2014
strana 3
O hlídání byl velký
zájem
MALÉ ŽERNOSEKY – Rodinné
centrum Mozaika v Malých Žernosekách má za sebou letní hlídání. Tentokrát proběhlo ve dvou termínech
a jako obvykle se všem moc líbilo.
Pro děti ve věku od čtyř do 10 let byl
připraven pestrý program, ve kterém
nechybělo vyrábění, zpívání , cesta
za pokladem a řada výletů. A protože
prázdniny nejsou rozhodně jen časem zahálení , došlo i na angličtinu.
Letní hlídání Mozaika pořádá pravidelně, a to jak v Malých Žernosekách,
tak v Lovosicích. Kapacita týdenního
programu je vždy naplněna.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
Za pěnivou důvou nejrychleji dojel Zdeněk Douša Pozvánka na Pivní slavnosti
TEREZÍN – Zdeněk Douša je letošním vítězem cyklistického závodu
Za pěnivou důvou. Jezdec týmu Bike
Ústí nad Labem přivedl do cílového
Terezína pětičlennou skupinu a ve
sportu porazil i někdejšího vítěze Ivo
Netíka.
“Týden před Důvou jsme trénovali v
Dolomitech, ale stihl jsem si odpočinout, takže jsem se při závodě cítil
hodně dobře. Věřil jsem si, že bych
spurt mohl vyhrát, podotkl vítězný
Zdeněk Douša z týmu Bike Ústí nad
Labem.
V Terezíně se letos sešlo na dvě stě
dvacet cyklistů. Ti si to mezi s sebou
rozdali na tradičních dvou tratích. Na
hlavní dlouhé trase na jezdce čekalo
hned několik stoupání.
Cyklisty prověřily výjezdy v Libínkách
nad Liběšicemi do Trnobran a následně výjezd za Úštěkem na Ostré. “To
prodloužení trasy a zavedení kopců
za Úštěkem celé akci jenom prospělo. Každý počítá s tím, že je trať náročnější. Jede se víc takticky a ne tak
splašeně jako dřív. Pořadatelům určitě palec nahoru,” pochválil organizátory třebenický cyklista Jaroslav Jíra,
který dojel šestý v kategorii mužů do
padesáti let.
Početný peloton hlavní trasy se tak
brzy rozdělil do několika skupin. Na
čele se vytvořila pětičlenná sestava,
která si na pronásledující grupu vytvořila dvouminutový náskok. V Terezíně tak diváci sledovali spurt o pódiové příčky, který vyhrál právě Zdeněk
Douša.
“Musím přiznat, že jsme se
Zdeňkem výborně spolupracovali, jsme kamarádi a
tím, že já už na Důvě vítězství slavil, jsem Zdeňka tak
trochu i vyhrát nechal. Přál
jsem si hlavně, abychom na bedně
stáli spolu a to se povedlo,” mrknul
stříbrný Ivo Netík, litoměřický rodák a
jezdec týmu Ivar CS – Author Team.
Pro absolutní bronz si dojel Jan Valeš z Bohemie Nový Bor. Nejrychlejší
žena Andrea Mošová pásku protnula
jen čtvrthodiny za vítězem. Za sebou
nechala druhou Terezu Mikylovou a
Zuzanu Dlouhou.
Na krátké trase se cyklisté naopak
všem kopcům zcela vyhnuli. Čtyřicetikilometrový okruh je zavedl z Terezína do Litoměřic, podél Labe do
Roudnice a přes Bohušovice opět do
Terezína. Nejrychlejším jezdcem na
krátké trati byl tentokrát Matouš Měš-
ťan z týmu Dukla Cyklistika, který do
cíle přijel s domácím borcem Janem
Kašparem z CK Slavoj Terezín. Jen
několik vteřin za nimi zaostal týmový
parťák Martin Čech. I na krátké se poměřily ženy. Kategorii do 35 let vyhrála Jitka Krymová a mezi zkušenějšími
ženami dominovala lovosická
cyklistka Hana Kracíková.
“Pravidelně vyhlašujeme více
než desítku kategorií. Přijíždí
sem závodníci, ale i nadšení
amatéři, ženy nebo recesisté. Každý naši akci bere po
svém, a proto si všichni zaslouží
velké uznání a dík, že už dvacet let
k nám do Terezína jezdí. Máme za
sebou další vydařený ročník,” podotkl
jeden z hlavních organizátorů Patrik
Pátek.
Po vyhlášení nechyběla tradiční zábava, která je pro mnohé velkým lákadlem. “Za pěnivou důvou si vybudovalo své jméno. Pravidelně se tu
schází výborná konkurence, závod je
perfektně zajištěný, a ta atmosféra je
tu mimořádná. To je důvod, proč se
rád vracím a proč se těším na další
rok, uzavřel celkový vítěz Za pěnivou
důvou Zdeněk Douša.
AUTOR: Patrik Pátek
LITOMĚŘICE - Nejen vinobraní
nebo Vinařské Litoměřice patří ve
městě k nejvyhledávanějším společenským akcím. Rok od roku se
těší stále větší oblibě také zábava
zaměřená na pivo. Přestože Litoměřice nemají už léta velký pivovar, který vyráběl například kdysi
proslulý Kalich, pivařů i hospod je
tu nepočítaně a tak si milovníci zlatavého moku najdou jistě cestu na
Mírové náměstí 16. srpna, kdy budou Městská kulturní zařízení pořádat další ročník pivních slavností.
K mání budou samozřejmě i ochucená piva a pivní speciály, které
jsou hitem posledních let a k produktům chmele lákají i nepivaře.
Na co ale nemusíte pivům holdovat
vůbec, je hudební program Pivních
slavností, kde si každý může vybrat
žánr dle svého gusta.
Akce se koná přímo v centru města
na Mírovém náměstí, s čímž pochopitelně souvisí i jistá dopravní
omezení a také určité nepohodlí
pro místní rezidenty.
AUTOR: Lukáš Fíla
LITOMĚŘICE - Dotaci ve výši 2,2
milionu korun schválili na včerejším
jednání litoměřičtí zastupitelé pro
Tělovýchovnou jednotu Slavoj Litoměřice. Celkem 1,2 milionu korun
bude využito na dokončení povrchu
dvou tenisových kurtů na Střeleckém
ostrově. Další milion má stát pořízení mantinelů pro hokejbalové hřiště.
Slavoj byl jedním ze subjektů, které výrazně zasáhla loňská povodeň. Škody
na jím spravovaných areálech dosáhly
16,5 milionu korun. „Obnovou Slavoj
zatížil volné finanční zdroje, a nebyl
tak již schopen bez pomoci města za-
jistit opravy tenisových kurtů a hokejbalového hřiště dle představ sportovní
federace,“ vysvětlil starosta Ladislav
Chlupáč. Přitom hokejbalovému oddílu hrozilo, že díky starým mantinelům,
které nevyhovují normám, nebude
moci pořádat na domácí půdě turnaje.
Ve smlouvě o poskytnutí dotace se
Slavoj zavazuje, že na tenisových kurtech vybudovaných z poskytnuté dotace bude v následujících pěti letech
realizovat tréninky, případně soutěžní
utkání dětí a mládeže, a to v časovém
rozsahu zhruba 70 hodin týdně.
AUTOR: Eva Břeňová
Město pomůže Slavoji
Litoměřičtí turisté vyrazili do Rakouska Politická jednání probíhají dlouho před volbami
LITOMĚŘICE / RAKOUSKO Část členů KČT Litoměřice - oddílu
cyklistiky, se zúčastnilo týdenního
zájezdu od sportovní cestovní kanceláře TRIP do Rakouska. V oblasti
Salzburska s autobusem hvězdicově vyjížděli do romantických údolí
a vychutnávali si přírodní krásy Alp
a Vysokých Taur. "Sjížděli jsme do
údolí Rauris, Lammertal, Bluntautal,
vyjížděli k jezerům Wolfgangsee,
Hallstattsee, Konigsee, Zauchensee
schovaných mezi alpskými velikány,
projížděli krásné cyklostezky, ale i
štěrkové cesty i silnice. Vychutnávali
jsme si výhledy na zasněžené štíty z
Dachsteinu, Orlího hnízda v Bavor-
sku, projížděli kolem dravých říček
a rozkvetlých luk. Podívali jsme se
do tajemných soutěsek a projížděli
krásnými nazdobenými městečky
např. Bad Ischl, Hallein, Altenmarkt,
plných květin nejen v oknech i jejich
upravených a vyzdobených zákoutí,"
popsala dojmy z cesty Jana Wünschová.
Litoměřickým turistům počasí přálo,
ubytování v St. Martin bylo skvělé,
strava vyhovující. Toto vše a skvělá
atmosféra země plné přívětivých a
usměvavých lidí znamenalo, že se
cyklistům z Rakouska těžko odjíždělo. "Už se těšíme na příští rok, opět
do Rakouska," dodává Wünschová.
Co dělat v parných dnech
LITOMĚŘICKO - Česko v průběhu
července zažilo několik tropických víkendů. S teplotami nad třicet stupňů
se každý snažil vyrovnat po svém.
Někdo vsadil na procházky přírodou,
jinému stačil stín domova a pořádná
porce zmrzliny. Obyvatelé Litoměřic
a okolí vzali útokem městské koupaliště.
„Za víkend jsme někdy měli i pět a
půl tisíce návštěvníků,“ pochvaloval
si vedoucí koupaliště Ladislav Beneš.
Meteorologové slibují, že se tropických teplot dočkáme i v srpnu. Pokud
rtuť teploměru vystoupá nad třicet
stupňů, dodržujte pitný režim a omezte pobyt na přímém slunci. Pozor by
si měli dát především děti a starší a
chronicky nemocní lidé. V parných
dnech bychom se také měli vyhýbat
kávě, která odvodňuje. Jiné teplé
nápoje ovšem vyřazovat nemusíte.
Odborníci z řad lékařů je naopak doporučují. Například teplý čaj prý dokáže žízeň uhasit velmi dobře. Navíc
podporuje pocení a tím i ochlazování
organismu. V horkých dnech je také
dobré zvýšit příjem ovoce a zeleniny
– je lehce stravitelná a navíc obsahuje vodu. Mezi lidmi jednička v ochlazování – litoměřické koupaliště, má
až do 21. srpna otevřeno denně od
10 do 20 hodin. Pokud návštěvu této
uměle vytvořené vodní plochy v horkém dni nestihnete, napusťte si doma
studenou vodou alespoň umyvadlo a
vanu. Nejen, že se díky tomu můžete
kdykoliv ochladit, ale tím, jak se voda
bude odpařovat, se ochladí i váš domov.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
„Blešák“ si lidé již oblíbili
LITOMĚŘICE - Litoměřické Kostelní náměstí má za sebou letos už
třetí Bleší trh. Přehlídku pro prodejce většinou nepotřebného zboží
tentokrát zpestřil i kulturní program.
„Dnešní Bleší trh byl
kulturně opepřen a to
hrou na niňoru, na kterou tam tady zahrál Daniel Kahuda,“ uvedla
spolupořadatelka „blešáku“ Bára Beranová.
Na litoměřickém Bleším trhu můžete koupit
nebo prodat prakticky cokoliv. Obvykle tu své zboží nabízí asi deset
prodejců.
„Já prodávám tak knížky, oblečení,
různé doplňky… všechno možné,“
usmívala se Marie Nová, která na
litoměřický Blešák chodí pravidelně. Někdy je i v roli kupujícího a
pokaždé si něco vybere.
Organizátoři Bleších trhů rozhodně
nezahálejí a přicházejí se stále no-
vými projekty.
„K Blešáku se přes zimu přidal
výtvarný ateliér D65, ve kterém
probíhají výtvarné workshopy.
Jsou přístupné veřejnosti. Na webových
stránkách www.d65.cz
najdete podrobnější informace – a to nejen o
workshopech, ale také
o Blešáku. Kromě toho
jsme začali vydávat
kulturní magazín D65.
Je to dvouměsíčník,
aktuálně je v oběhu
druhé číslo. Magazín je ke koupi
ve Fér Kafe, na Blešáku a v městském infocentru,“ upozorňuje Bára.
Příští litoměřický Blešák proběhne
třiadvacátého srpna. Určitě přijďte, ať už prodávat nebo nakupovat.
Kromě jiného bude připraveno i občerstvení a těšit se můžete hlavně
na skvělou atmosféru, která Blešák
vždy provází.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
LITOMĚŘICE - Volby se blíží a
zástupci jednotlivých kandidátek
se setkávají na oficiálních, či neoficiálních setkáních. Severočeši
- Litoměřice se sešli s Petrem Panašem ze Strany zelených, s Karlem
Krejzou z ODS, Josefem Mayerem
z Volby pro Litoměřice nebo se zástupci ANO2011 či ČSSD.
"V duchu našeho hlavního cíle, kterým je maximální transparentnost
nejen obchodních, ale také politických vztahů, chceme naše případné voliče informovat i o podobných
setkáních tak, aby neměli žádnou
pochybnost o našich záměrech. Při
oficiálních setkáních jsme ostatním
sdělili naše hlavní cíle, se kterými
do voleb jdeme," říká lídr kandidátky Severočeši - Litoměřice Lukas
Wunsch.
Na setkáních se tak řeší, zda si
může město dovolit odmítnout miliony z daně z výherních automatů,
jestli rozpočet zvládne financovat
městské gymnázium, či fungování
Radničního zpravodaje. „Neformální setkání členů MO ANO Litoměřice a hnutí Severočeši Litoměřice se
nesla v duchu společného pojmenování problémů Litoměřic a ukázala, že v mnoha oblastech mají obě
uskupení shodný, nebo velmi blízký
postoj. Vize, či způsob provedení
případných budoucích kroků bude
nutné ještě prodiskutovat. Nicméně
to podstatné, tedy otevřená a transparentní politika směrem k našim
spoluobčanům, je hlavním tématem
pro obě politická uskupení,“ konstatoval Tomáš Sarnovský z ANO2011.
Společnou řeč našli Severočeši Litoměřice se Stranou zelených v
potřebně zvýšení transparentnosti a
hospodaření města. "V těchto otázkách myslím nebyl žádný rozpor a
naopak padlo, že pokud budeme
zastoupeni po volbách v kompetentních orgánech, určitě se budeme
snažit naše myšlenky realizovat,"
uvedl Petr Panaš ze Strany zelených.
Rozdílný názor mají Severočeši
- Litoměřice na nulovou toleranci
hazardu. "Jsme pro zákaz hazardu, ale ten musí vycházet z vlády,
nikoliv od zastupitelstev," vysvětluje
Lukas Wunsch. "Nelze předpokládat, že shoda bude nalezena vždy a
ve všem. I o věcech s rozdílným pohledem na řešení jsme se dokázali
bavit slušně a bylo zajímavé slyšet
protiargumenty, které byly věcné a
pro mne i zajímavé. Ovšem každý
nakonec zůstal na svém původním
stanovisku," upozornil Panaš.
Důležitou otázkou je také vedení
předvolební kampaně. "Ani jedna ze stran nemá žádný zájem na
ostrém vymezovaní se vůči sobě v
rámci předvolební kampaně. Což
neznamená, že nebudeme prezentovat své pohledy na různé věci,
kde jsou rozdílné názory," shodují
zástupci SZ, ODS, ČSSD, Volby pro
Litoměřice i Severočeši - Litoměřice na formě předvolební kampaně.
AUTOR: Jan Dostal
Že se nestydím !
Nevím, co s tím mám dělat. Žiji již
v Litoměřicích 40 let. Za tu dobu
mám, stejně jako normální člověk,
řadu známých. Každý něco umí,
zná, poradí, pomůže, zajistí, odveze, odstěhuje, zapojí, zajistí, půjčí,
pohlídá, opraví ... prostě jako běžný známý – jeden druhému. A nebo
ten-onen zná jiného, když právě
on sám neumí nebo nemůže. Tedy
někoho, koho tak zvaně „dohodí“.
Vždyť nejlepší reklamou je doporučení. Naprosto normální, zdálo by
se.
Říká se, že jedno z největších bohatství, je dnes telefonní seznam v
mobilu. Pravidelně se mi stává, že
projíždím oním seznamem jmen a
hlavou se mi honí myšlenka, kdo by
mi tak mohl něco, či s něčím ....
Mít mnoho přátel a známých by se
tedy dalo považovat za výhodu. Respektive každý normálně uvažující
člověk je o tom přesvědčen.
V uplynulém týdnu jsem byl pozván
na jednání s lidmi z jistého politického uskupení. Vyhovuji požadavku,
resp. dohodě „nic o nikom nezveřejňovat“ a proto nejmenuji.
Ona skupina „nových-mladých-nadějných“ mne s kolegou přesvědčovala, že právě klientelismus je
největším zlem dnešní litoměřické
radnice. Moc lidí se zná jeden s druhým. To je špatně. Argument, že
za ta léta se nutně v našem městě musí znát mnoho lidí (a někdy i
nechtěně), neobstojí. Argument,
že právě známosti pomáhají řešit
některé problémy, též ne. Radikální změna je proto nutná, jediným
řešením jsou vztahy bez známostí
- tedy klientelismu. Radnice musí
fungovat jako firma: profesionálně,
efektivně – chladně. Známosti se ve
jménu boje proti korupci nebudou
tolerovat.
Po
příchodu
domů jsem vytáhl mobil a podíval se, kolik
„klientů“, kteří
mi pomáhali a
pomáhají řešit
mé každodenní
problémy, mám ve svém telefonním
seznamu. Zastavil jsem se na číslovce 892! Tolik potencionálního klientelismu?! Že se ale nestydím !!!
Lukas Wünsch
autor je předsedou Severočeši.
cz v Litoměřicích.
www.severocesi-litomerice.cz
Litoměřická Základní umělecká škola se má přestěhovat
LITOMĚŘICE - Budova Základní
umělecké školy v Litoměřicích přestává kapacitně stačit potřebám umělecky nadaných dětí. Vedení radnice se
proto rozhodlo nabídnout škole, jejímž
je zřizovatelem, objekt bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy, který
se nachází naproti tržnici, tedy přímo
v centru. Budovu získalo město do svého majetku bezúplatným převodem od
Armády ČR na počátku letošního roku.„
Je pravděpodobné, že již v září roku
2015 by škola mohla po nezbytných
stavebních úpravách zahájit výuku
v objektu, který jí v mnoha ohledech
nabídne větší komfort,“ konstatoval
místostarosta Karel Krejza. ZUŠ totiž chybí koncertní sál, taneční sál
pro nově otevíraný taneční obor,
navíc výuka probíhá v několika objektech. Přestěhováním by škola
získala dva koncertní sály, jeden velký, druhý menší, divadelní prostory
a dostateční zázemí pro všechny
ostatní obory. Vše tzv. pod jednou
střechou, tudíž odpadne přecháze-
ní dětí, navštěvujících několik oborů.
Ředitelka ZUŠ neskrývá nadšení
z chystaného záměru. „Věřím, že vyjde a pro jeho realizaci uděláme maximum. Již nyní zpracováváme studii
na vybudování nového divadelního
sálu. Městu za pomoc i podporu velmi
děkuji,“ uvedla Dominika Valešková.
Pokud dojde k přestěhování ZUŠ do
budovy bývalé Vojenské ubytovací a
stavební správy, uvolní se hned několik
objektů, které škola dosud využívala:
dům se zelenou fasádou v Masary-
kově ulici, objekt využívaný výtvarným
oborem naproti a sousední divadélko
Minimax. „O jejich osudu ještě není rozhodnuto, ale dovedu si představit, že
divadélko Minimax bychom za opravdu
symbolické nájemné dali do užívání
místním ochotnickým divadelníkům,
kteří jsou velmi aktivní a obdobný prostor nejen pro vystoupení, ale třeba i
uskladnění divadelních kulis postrádají.
Ostatní objekty bychom patrně prodali,
ale to je věcí rozhodování celého zastupitelstva.“ AUTOR: Eva Břeňová
LOVOSICE – Město na Holoubkově provede rekonstrukci teplovodních rozvodů a předávacích
stanic. Holoubkov je jednou ze
tří lokalit, kde jsou dosud rozvody
staré.
Veškeré rozvody v této lokalitě
jsou za hranicí životnosti. Dochází
na nich k opakovaným poruchám
a vyžadují také vysoké provozní
náklady na dodávku teplé užitkové vody. Rozvody jsou v těchto
lokalitách čtyřtrubkové a ztráty v
nich činí až 30% dodávky tepla.
„Rekonstrukci rozvodů tepla provedeme na sídlišti Holoubkov v
předstihu před plánovanou obnovou zdejších komunikací. Stavební zásahy si pochopitelně vyžádají rozkopání komunikací, proto
je výměnu rozvodů nutné provést
tak, aby se později nenarušovaly
nově udělané povrchy,” vysvětluje
místostarostka Lovosic Vladimíra
Nováková.
Nové předávací stanice umožní zcela nový standard dodávky
tepla. Bude možné nastavit topné křivky objektů a dodávku TUV
upravit dle požadavků a potřeb
jednotlivých odběratelů. Jedná se
například i o dodávku teplé vody
v noci.
Celková investice výrazně sníží náklady na teplou užitkovou
vodu. Podle technické dokumentace ztráty tepla v rozvodech výrazně sníží předizolované potrubí
nových rozvodů. Ušetří se i provozní náklady na odběr elektřiny
díky nově osazeným čerpadlům s
frekvenčními měniči.
„Veškeré úpravy nebudou mít
pro obyvatele Lovosic žádný vliv
na konečnou cenu tepla. Ta je
usměrňována vyhláškou Energetického regulačního úřadu a
investiční náklady se v ní neu-
platňují,” dodává místostarostka
Nováková.
Stabilní zdroj tepla v Lovosicích
zajišťuje po rekonstrukci sítě
Centrální zdroj tepla napojený na
Lovochemii. CZT je napojen od
roku 2006, kdy byly současně vybaveny 2/3 zásobovacích objektů
novými předávacími stanicemi.
Nerekonstruované rozvody se v
této chvíli nacházejí ve třech oblastech –
v lokalitě Sady pionýrů u školy, v
lokalitě Dlouhá – Vodní a právě v
lokalitě Holoubkov.
AUTOR: Jana Hejdová
LITOMĚŘICE - Opravy chodníků v
Litoměřicích nadále pokračují. Tentokráte přišla na řadu ulice Revoluční,
kde byly rekonstruovány z důvodu
nevyhovujícího technického stavu.
Stavební práce skončily před několika dny. Zahrnovaly položení nového
povrchu z litého asfaltu a instalaci zahradních a silničních obrub. Za využití
stejné technologie proběhla i oprava
chodníků v ulici Kozinova. Opravy
tam stály 730 tisíc korun. Nová zámková dlažba má být položena v ulici
Dobrovského. Tím však stavební
akce tohoto typu nekončí. Na základě přání obyvatel dojde ke zpevnění
vyšlapaných cestiček procházejících
zelení u stadionu v Hejdukově ulici,
Mládežnické a Alfonse Muchy. Poté
přijde na řadu i dobudování chybějících částí chodníků v ulici 28. října,
kde se po otevření Lidlu zvýšila frekvence chodců, čímž vyvstala potřeba
dobudovat části, které zde historicky
nebyly. AUTOR: Lukáš Fíla
Lovosice opraví horkovod na Holoubkově, teplo nezdraží
Opravy chodníků pokračují
strana 4
Litoměřicko24.cz - srpen 2014
Do Žitenic míří vystavovatelé ze Saska
ŽITENICE - Nejlepší drobná zvířata
ze svých chovů představí chovatelé
nejen z okresu Litoměřice na jubilejní
10. OKRESNÍ VÝSTAVĚ MLADÝCH
KRÁLÍKŮ, spojené s výstavou drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat, v sobotu 23. srpna od 8.00 do
17.00 hod. v Žitenicích (u Litoměřic)
v areálu „U Tří lip“. Na výstavě budou vystavovat zvířata i chovatelé ze
Saska. Organizátoři předpokládají,
že bude vystaveno 350 králíků, 200
ks drůbeže, 200 ks holubů, 100 ks
okrasného ptactva a 100 ks morčat.
Část drůbeže (i kuřice - objednávky
předem na tel.: 732 826 598), králíků,
holubů, okr. ptactva a morčat mohou
návštěvníci zakoupit do svých chovů.
Bude zajištěn doprovodný program
pro děti a mládež - skákací hrad,
trampolína, jízda na koni a další překvapení. Na výstavě mohou návštěvníci zakoupit chovatelské potřeby,
dále krmiva a vitaminové doplňky pro
zvířata.
Srdečně zvou pořadatelé, členové
Českého svazu chovatelů, Základní
organizace Žitenice (www.cschzitenice.ic.cz, [email protected]
cz)
LOVOSICE – Pro rodiče, kteří musí
být v letních měsících v práci a nemají
hlídání, znamenají příměstské tábory
vítanou pomoc. Aktivní prožití prázdnin
oceňují i děti. V Lovosicích je o příměstské tábory již druhým rokem neobyčejný
zájem, loni i letos byly tábory zaplněny
už koncem května.
V Litoměřicích ani v Roudnici takový zájem nebyl. O letošních prázdninách se
jich uskuteční pět: 14.7. – 18. 7., 21.7.
– 25. 7., 28. 7. – 1. 8., 4. 8. – 8. 8. a 11.
8. – 15. 8. Zatím jsou za námi tři, v srpnu se uskuteční ještě dva. Do turnusu
může být zapsáno max. 20 dětí, poplatek je 50,- Kč/den. Činnost je zajištěna
denně od 7.30 do 15.30, je pestrá a plně
přizpůsobená počasí. Program zahrnuje
hry v ELKU a na hřišti, oblíbený geocaching, koupání v Litoměřicích, vycházky
do Oparna, celodenní výlety, hry v přírodě, keramickou dílna, sportovní hry…
Letos děti už navštívily Malé Žernoseky
a svezly se dětskou lanovkou, hledaly
„kešky“ při geocachingu v Libochovicích
i Lovosicích a výhledově mají v plánu
výlety na Větruši, Kalvárii, Radobýl a
další oblíbená místa. Protože přeje počasí, jezdí se často koupat do Litoměřic.
V batohu mají plavky, ručník, ale i pláštěnku, – vše si mohou děti nechat v
budově celý týden. „Příměstské tábory
jsou tábory, kde děti mohou zažít plno
zážitků a nenudit se samy doma u televize či počítače,“ připomíná ředitelka
DDM ELKO Lovosice Venuše Krčmářová. Děti si užijí letní dobrodružství, naleznou nová přátelství a poznají hezká
místa blízkého i vzdálenějšího okolí.
AUTOR: Eva Hozmanová
O příměstské tábory ELKA byl zájem
Historicky první Voříškiáda byla úspěšná
Jedinečný zážitek slibuje Carmina Burana
TEREZÍN - Terezín má za sebou
historicky první Voříškiádu. O titul nejkrásnějšího pejska se ve zdejší jízdárně utkalo více než třicet hafanů různé
velikosti, barvy, stáří i povahy. Všichni
měli jedno společné – jejich rodokmen
byl opředen tajemstvím.
„Měli jsme tady křížence i pejsky bez
papíru – nebylo to nijak
stanovené. Soutěžila štěňátka, dospělí pejsci i veteráni,“ uvedla pořadatelka
Voříškiády Jana Formánková.
Voříška roku volila odborná porota, zatímco diváci
udělovali titul Pes sympaťák. Se svým čtyřnohým mazlíčkem
se lidé mohli zúčastnit také soutěže
Pes šikula. Nositel tohoto ocenění
ale musel úspěšně splnit hned čtyři
soutěžní disciplíny. Na pejska šikulu
čekala například překážková dráha a
tzv. minové pole plné dobrot, kterým
musel projít bez jediného zaváhání.
Úkolem budoucího pejska šikuly bylo
také předvést několik libovolných cviků. Během této části soutěže vyšlo
najevo, že rozmanitým trikům se mo-
LITOMĚŘICE - Jedinečný koncert
profesionálních hudebníků a místních
pěveckých sborů zažijí Litoměřice 15.
srpna od 20 hodin pod širým nebem na
Mírovém náměstí. Sbory vystoupí společně se Severočeskou filharmonií Teplice s Carminou Buranou. Tedy kantátou německého skladatele Carla Orffa,
složenou na motivy stejnojmenného
souboru středověkých náboženských,
satirických, moralistických, milostných
a pijáckých básní a písní pocházejících z 11. až 13 století. Na podiu se tak
představí zhruba 150 účinkujících.
„V Litoměřicích úspěšně funguje řada
pěveckých sborů, které dosahují vynikajících výsledků na domácím i na
mezinárodním poli. Carmina Burana je
příležitostí, aby se veřejnosti představily společně, navíc s profesionálními
hudebníky,“ uvedl místostarosta Karel
Krejza, autor myšlenky nabídnout svým
charakterem zcela mimořádnou kulturní akci, nad kterou převzalo záštitu
Ministerstvo kultury ČR. Pořadatelem
hou naučit i psí senioři, jejichž mládí
nebylo zrovna lehké.
„Náš pejsek pochází z depozita Beruška, je mu asi 8 let, z toho dva roky bydlí u nás. Byl týraný, takže když jsme
si ho brali, měl strach skoro ze všeho.
Teď už je v pohodě. Tímto bych chtěla
apelovat na lidi, aby se nebáli vzít si
z útulku i staršího pejska.
Jsou úžasní, a pokud se
jim věnujete, mohou se naučit triky stejně jako mladí
psi,“ usmívala se majitelka
jednoho ze soutěžících Petra Dvořáková.
Jedním z nejpopulárnějších psích sportů současnosti je dogdancing. Na Voříškiádě
proto nesměl chybět.
„Můj pejsek se jmenuje Aiko, je to border kolie a jsou mu dva roky. Tuhletu
sestavu dogdancingu s ním cvičím asi
rok. Už ji plánuji úplně ukončit a začít
novou,“ nechala se slyšet účastnice
soutěže Tereza Slováková.
Terezínská jízdárna je pejskům nakloněna dlouhodobě, a tak není divu, že
se první ročník Voříškiády uskutečnil
právě tady.
Lovosický ŽAFEST na obzoru
LOVOSICE – Ve dnech 8. a 9. srpna
se v areálu lesoparku Osmička uskuteční už 9. ročník Žafestu, který pořádá o.
s. Békadilkoš ve spolupráci s Městem
Lovosice. Multikulturní festival páteční
večer zahájí v 18 hodin skupina Kohout
plaší smrt z Liberce, dále vystoupí skupiny BYL PES, TIMODEJ a ve 22.30
Čankišou (word music-ethno Brno).
Program uzavře ve 24 hod TING a od 1
hodiny následuje afterparty.
Pestrý sobotní program zahájí jako obvykle divadelní představení, tentokrát to
bude loutkový horor Stará pověst v provedení Divadla 100 opic, následované
bubenickým workshopem s charizmatickým Tokhim. Poté bude následovat žánrová všehochuť, jež vyvrcholí živelným
vystoupením španělské kapely SONIDO VEGETAL. Po skončení programu
pojede v areálu až do ranních hodin afterparty s Dj´s F&M sound system.
Samozřejmou součástí festivalu je výtvarný stan, kde budete mít možnost se
zúčastnit některého z workshopů nebo
si jen prohlídnout výtvory ostatních. Stanování je zajištěno v těsném sousedství
areálu. Vstupné je možné zakoupit pou-
ze na místě – 1 den – 200 Kč, 2 dny
– 300 Kč. Zdravotně postižení, malé
děti a zvířata mají vstup zdarma. Kromě
hudebního programu je připravena čajovna s vegetariánským občerstvením a
stánky s občerstvením. „Těšíme se na
Vaši návštěvu,“, zvou na ŽAbí FESTival
organizátoři. AUTOR: Eva Hozmanová
Trestní oznámení
na hnutí ANO
LITOMĚŘICE - V pondělí 4. srpna
měl podat místostarosta Litoměřic
Václav Červín trestní oznámení na
neznámého pachatele (uzávěrka tohoto čísla byla 1.8.). Reagoval tak na
údajně lživé informace, které v souvislosti s jeho osobou byly otištěny v
časopise hnutí ANO. Policii dle svých
slov předložil konkrétní důkazy, jež vyvracejí veškerá lživá tvrzení. "O trestním oznámení jsme nebyli oficiálně
informováni a proto se zatím nemáme
k čemu vyjadřovat," reagovali zástupci
hnutí ANO 2011 v Litoměřicích na náš
dotaz.
AUTOR: Lukáš Fíla
„Jízdárna pro nás byla jasnou volbou.
Jednak jsme to chtěli udělat pod střechou kvůli případné nepřízni počasí a
také jsme chtěli lidem ukázat, že jízdárna funguje a rozhodně není jen pro
pejsky,“ vysvětlila pořadatelka.
Už teď je jasné, že se Voříškiáda
uskuteční i příští rok. Na akce, určené
pejskům se ale do terezínské jízdárny
můžete přijít podívat mnohem častěji.
„Pravidelně tady budou probíhat závody jak v dogdancingu, tak v agility.
Měli jsme tady i seminář o flyballu.
Objevují se tady zkrátka všechny
možné psí sporty,“ uvedla Jana Formánková
Terezínská jízdárna se rychle stala
známým a celorepublikově vyhledávaným místem. Sjízdějí se sem například vojáci, kteří zde trénují. Na jaře
jízdárna zažila i koncert místních kapel. V nejbližší době se můžeme těšit
například na Terezínské klání v sedle i
bez, které v jízdárně proběhne 9. srpna od 14 hodin.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
je město Litoměřice a Městská kulturní
zařízení.
Těšit se můžeme na Canticu Bohemicu, Puellae cantantes, Litoměřický
Hlásek, Pány kluky, Pěvecké sdružení litoměřických učitelů, Pěvecký sbor
Konzervatoře v Teplicích, Syrinx, Singing Friends, Appendix a hosty. Společně se sbory vedenými sbormistrem
Romanem Pallasem a filharmonií řízenou dirigentem Jiří Knottem vystoupí
sólistka Jana Červinková, rodačka z Litoměřic, dále Ivan Kusnjer, současný
nejvýznamnější představitel sólového
partu Carminy Burany, a Pavel Baxa.
Koncert bude zakončen ohňostrojem.
Vstupenky jsou v předprodeji v síti
MKZ.
Předpremiéra se uskuteční v rámci
příhraniční spolupráce 13. srpna v německém Chemnitzu.
AUTOR: Eva Břeňová
VELKÉ ŽERNOSEKY – Milovníci
vína jásají. Tradiční oslava tohoto
lahodného moku se totiž uskuteční i letos. Žernosecké vinobraní je
tentokrát naplánováno na 26. a 27.
září a už teď je jasné, že to jako obvykle bude opravdu spanilá jízda.
Program sice není ještě stoprocentně hotov, ale určitě se ho zúčastní
kapela Mefisto Viktora Sodomy,
cimbálovka a country kapela Jana
Vyčítala. Vinařům požehná i farář ve
zdejším Kostele sv. Mikuláše. Stejně jako v předchozích letech i letos
se můžeme těšit na historický průvod obcí a oblíbenou dražbu obřího
hroznu.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
Přípravy Žernoseckého
vinobraní jsou v plném proudu
Litoměřicko24.cz - srpen 2014
strana 5
Protipovodňová opatření v Terezíně jsou hotova
TEREZÍN - Do Terezína už velká
voda nepronikne. Město dokončilo
protipovodňová opatření.
„Protipovodňové opatření města Terezín se skládá ze dvou částí – z centrální a východní. Centrální částí je
chráněná povodeň z roku 2002 plus
čtyřicet centimetrů. Východní část je
chráněna na padesátiletou vodu plus
čtyřicet centimetrů. Ta protipovodňová opatření, která jsou složena z jednotlivých částí, lze rozdělit na mobilní
prvky, pohyblivé části (například hradila) a železo – betonové zdi a tak
dále,“ vysvětlil ředitel závodu Terezín
Pavel Eger.
Protipovodňová opatření stála necelých 140 milionů korun. To je o sto
milionů korun méně než se původně
předpokládalo. Návratnost investice
se prokázala už při loňských povodních, a to přestože zábrany v té době
ještě zdaleka nebyly dokončeny.
„Po vyhodnocení loňské povodně,
která nedosahovala ani parametrů,
na které bylo toto protipovodňové
opatření navrženo, bylo ušetřeno přibližně 350 milionů na škodách, které
by byly způsobeny v případě, že by
tato stavba nebyla vybudována. Takže ta efektivita je opravdu v porovnání s tím, jaké byly náklady na samotné vybudování, velmi vysoká,“ uvedl
Eger.
Díky nové protipovodňové ochraně
budou mít šanci vyschnout i objekty,
které vlivem stále se opakujících povodní bojují s nadměrnou vlhkostí.
„Protože Terezín je prakticky na bažině, vlhkost ve starých budovách
bývala vždycky. Když se ale ještě
přiživila povodní, byla přízemí jednotlivých budov značně znehodnocená.
Díky tomu, že teď už se do Terezína
voda nedostane, nám některé budovy krásně vysychají, což je velká
pomoc,“ vysvětlila starostka Terezína
Růžena Čechová.
Protipovodňová opatření se teď připravují i pro terezínskou městskou
část Kréta a Nové Kopisty. Zda tam
ale skutečně budou, se zatím neví.
V tuto chvíli jsme ve fázi studie proveditelnosti, ve které prověřujeme reálnost a efektivitu. V tuto chvíli nejsem
schopen říct, zda tam opatření budou
nebo ne. Záleží na tom, do jaké míry
bude obec Nové Kopisty chráněna,“
dodal Eger.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
Tímto článkem bych chtěl hlavně
poukázat na velmi nedostatečnou,
možná skoro žádnou, kontrolu
mladistvých v hospodách a dalších
zařízeních. Jako obyčejný občan
se dočtu dvakrát do roka, že MP
provedla kontrolu těchto zařízení a
ještě ve středu odpoledne. Vždyť
je to pomalu výsměch. Každý ví,
že pít do hospod a těchto zařízení,
se chodí vždy v pátek a v sobotu a
v "pondělí o první písemce ještě o
sobě nevím, protože mám kocovinu."
Tím nechci říct, že jsem tato zařízení někdy navštěvoval, ale že vím
dost z doslechu, protože znám dost
lidí v rozmezí 13-18let. A vidím je-
jich fota u alkoholu. Vždyť to není
možné, aby se 14ti-leté děti šly v
pátek opít a říkají tomu život? Co
budou dělat ve třiceti? Raději ani
nepomýšlím. Co ze života budou
mít děti, které se opíjejí a druhý den
ve škole dostanou pětku z písemné
práce a poté se dozví, že dostaly
nějakou pohlavní nemoc, jako bonus za nerozum jejich rodičů, kteří
si je nedokáží vychovat a ještě je v
tom kolikrát podporují?
PS: Děti si myslí, že být dospělými,
je krásné. Vzpomínám si, když jsem
chtěl být i já dospělým...
S pozdravem Tomáš Čmejla.
LIBOCHOVICE – Libochovické děti
prázdniny na začátku července řádně
přivítaly a stejně tak se s nimi i rozloučí. Zábavné odpoledne na počest
konce dvouměsíčního volna je naplánováno na 31. srpna. Proběhne v zámeckém parku od 14 hodin a bude
celé v indiánském duchu. Samozřejmostí je tematicky zaměřené divadlo
a přijedou i vrhači nožů. Chybět nebude ani indiánský oheň a nezbytně
nutné opékání buřtů. Všichni jsou srdečně zváni.
LOVOSICE - Ve značně nedůstojné
místo se proměnilo zákoutí Lovosic,
kde je umístěna pamětní deska, připomínající skupinu občanů města, které
postříleli nacisté, prchající v květnu
1945 z Čech. Tehdy prchající německá
vojska zastřelila z vlaku několik neozbrojených Lovosičanů. Na památku
těchto událostí byl na zdi továrny Olejna, dříve Setuza, umístěn památník s
jejich jmény. "V současné době budova, na které je pamětní deska umístěna, chátrá a je postupně demolována.
Současný stav a umístění tohoto památníku považuji za nedůstojné a je
smutné, že se vedení města touto situací nezabývá a neřeší ji. Nicméně je
to další z řady problémů našeho města,
které současné vedení neřeší a současně jeden z prvních bodů, které musí
řešit noví představitelé Lovosic, vzešlí
z říjnových voleb," řekl Miroslav Závada, lovosický zastupitel. "Nesmíme zapomínat na historii. I když je mi jasně,
že poučení z minulosti nemůžeme u
současného vedení města hledat.
LOVOSICE/ERFURT – Od pátku
11.7. do neděle 13.7. se v Erfurtu konalo Mistrovství Německa veteránů
v atletice, kterého se zúčastnil opět i
lovosický Jarda Smělý. Díky registraci
v německém atletickém svazu se český atlet může regulérně zúčastňovat
všech závodů vyhlašovaných německým svazem.
“Byl to můj letos teprve třetí závod po
operaci ramene. Dosáhl jsem letošních nejlepších výkonů,” uvádí Smělý.
Vzhledem k nízkému počtu trénin-
ků, které jsem absolvoval před mistrostvím, by se dosažené výsledky daly
hodnotit jako velmi dobré, ale stejně
jsem zklamaný, protože medaile visela na 42 metrech. Moci začít s tréninkem o měsíc dříve, mohl jsem bojovat
o zlato,” dodává smutně závodník.
V kouli skončil osmý, vrhl 12,31 m a v
disku obsadil 5. místo hodem 40,68 m.
Vítězný Zimmermann hodil 43,45 m,
druhý Terzer 41,62 m a třetí Rohhwer
41,51 m. Medaile visely na dohled.
Mistrovství se zúčastnilo více než
1200 veteránů atletů z více než šesti
stovek oddílů. Závody byly skvěle organizované, probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, a přesto si soupeři
nedarovali nic zadarmo. I slunečné
počasí závodům přálo.
“Je to parádní, zúčastňovat se závodů
v Německu. Jak z mítinků, tak z různých mistrovství by si mělo vzít veteránské vedení ČR příklad. Mistrovství
České republiky je dosti nedůstojné,
kritizuje Smělý.
AUTOR: Eva Hozmanová
nové obrázky, jejichž autorkou je jednaosmdesátiletá Irena Kacafírková
z Domova na Dómském pahorku.
Výstava, kterou připravili členové
Spolku LiPen, je totiž svým způsobem ojedinělá. Nejen že putuje po
místních sociálních zařízeních, kde
se svým doprovodným programem
připravuje rozptýlení jejich uživatelům, ale zároveň dává příležitost
dlouhověkým litoměřickým občanům
aktivně se zapojit do tohoto zajímavého projektu, který také podpořilo
Město Litoměřice.
Kromě výše zmíněných obrázků paní
Kacafírkové a maleb a textů členů
spolku se expozice může pochlubit
také obrazy pana Pánka a literárními
příspěvky uživatelů Domova U Trati.
Budete-li mít chuť na odpolední férovou kávu, zajděte na ni do Parku
Václava Havla a potěšte se i novými
obrázky.
AUTOR: Kateřina Minková, Spolek LiPen
LITOMĚŘICE - Diecézní biskup
Mons. Jan Baxant vysvětil dva nové
jáhny. Slavnost se konala v sobotu 26.
července 2014 v katedrále sv. Štěpána
v Litoměřicích.
Za účasti nejbližších příbuzných a přátel přijali v sobotu 26. července 2014
jáhenské svěcení dva bohoslovci litoměřické diecéze – Mgr. et Mgr. Štěpán
Smolen a Mgr. Lukáš Hrabánek. Světitelem a hlavním celebrantem mše
svaté byl diecézní biskup Mons. Jan
Baxant, koncelebrovali generální vikář
litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl,
probošt svatoštěpánské katedrální kapituly prelát P. Jiří Hladík O.Cr., spirituál Arcibiskupského semináře v Praze
P. Miloslav Kabrda SDB, českokrumlovský děkan P. Václav Pícha, kanovníci svatoštěpánské kapituly a kněží
z Čech, Moravy i zahraničí. Slavnosti
se účastnili bohoslovci z Prahy, Olomouce a bavorského Eichstättu.
Jáhenství je prvním stupněm kněžství
(jáhen – kněz – biskup). Oba noví jáh-
ni získávají po vysvěcení kompetence
v duchovní službě – prvořadým úkolem
jáhna je hlásat Boží slovo (například
předčítat z evangelia při mši svaté),
ale kromě toho může křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat náboženství. Bývá
také pověřován péčí o nemocné.
Mgr. et Mgr. Štěpán Smolen
Pochází z Českého Krumlova. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze (s ročním studijním
pobytem v Belgii). Během formace
v Arcibiskupském semináři v Praze
(2010-2014) studoval Katolickou te-
ologickou fakultu Univerzity Karlovy.
Jáhenskou službu bude vykonávat
v Mladé Boleslavi.
Mgr. Lukáš Hrabánek
Pochází z Prahy. Absolvoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze (jeden semestr v rámci tohoto studia strávil na univerzitě
v Regensburgu). V současné době
studuje licenciát v oblasti dogmatické
teologie na Katolické univerzitě v bavorském Eichstättu. Jáhenskou službu
bude vykonávat v Jablonci nad Nisou.
AUTOR: Jana Michálková
HROBCE - V sobotu 16. srpna 2014
se opět koná každoroční úspěšná akce na Labi mezi Židovicemi a
Hrobcemi. Za podpory obou obcí
se Labem proženou nápaditá plavidla. Labská neckyáda je sportovně
společenskou akci, kdy občané na
svépomocí vyrobených plavidlech
sjedou po řece úsek mezi Židovicemi
a Hrobcemi. Nejrychlejší a nejnápaditější loď bude odměněna, je samozřejmostí, že pohon lodi musí obstarávat sama posádka. Zápis posádek
začíná ve 12 hodin na náplavce u
Labe v Židovicích. Vlastní start lodí
se plánuje na 14 hodinu.
LITOMĚŘICE - Přestože je léto
v plném proudu, litoměřický krytý
bazén je zavřený. Jako každý rok
touto dobou v něm
totiž probíhají opravy,
které není možné udělat za provozu.
„Je třeba celý bazén
odstavit a vypustit.
Výměna
některých
rour se nedá odkládat,
musí se to udělat, aby
byl bazén zase jedenáct měsíců
provozuschopný,“ vysvětlil vedoucí
krytého plaveckého bazénu a letního koupaliště Ladislav Beneš.
Letošní opravy krytého bazénu
jsou skutečně důkladné.
„Kromě běžných provozních úprav
jsme také malovali veškeré prostory.
Proběhla také výměn dlažby v saunovém atriu u bazénu. Do dlažby
byla vložena i cestička z topení, aby
v zimním provozu dlažba nezamrzala a lidé neklouzali. Hlavní akcí,
kterou financuje přímo město
Litoměřice je výměna dlažby
u velkého bazénu. Zatékalo do
strojovny, část stávající dlažby
nebyla protiskluzová a topení v odpočinkových lavicích
okolo bazénu už nefungovalo,
protože bylo původně položeno z železných rour a ty už to
nevydržely,“ uvedl Beneš.
Znovuotevření krytého bazénu bylo
původně naplánováno na 2. srpna.
Už teď je ale jisté, že zařízení zůstane v tento den veřejnosti nepřístupné. Při výměně dlažby kolem
velkého bazénu totiž došlo k nečekaným komplikacím.
„Při odkrytí dlažby se zjistilo, že ti,
co bazén stavěli, pod dlažbu místo
betonu dali písek a něj, do cementového lože položili dlažbu. Všechno bylo mokré, a tak písek musel
ven. Přistoupili jsme k vybudování
nové podlahy z betonu, na kterou
se bude pokládat dlažba. Prodlužuje to ale technologické časy, protože nový beton musí zrát a nelze na
něj dlažbu položit ze dne na den,“
vysvětlil Beneš.
Kvůli neplánovaným úpravám nekvalitního povrchu se opravy prodraží. Stát budou více než 1 milion
korun. Výměnu dlažby kolem velkého bazénu financuje město, zbytek
úprav zaplatí městská sportovní zařízení. Poprvé po opravě by se lidé
mohli v krytém bazénu vykoupat
okolo 17. srpna. Do ceny vstupného
se finančně náročné opravy nepromítnou.
„Cena vstupného se do konce roku
rozhodně nezmění. Změnu nepředpokládám ani od nového roku, i
když to nemohu na sto procent slíbit,“ dodal vedoucí bazénu.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
Kontrola mladých v hospodách je nutná
Loučení s prázninami
Ostudné zapomínání na historii
Karta umožňuje volný vstup do řady památek Jarda Smělý opět na Mistrovství Německa
LITOMĚŘICKO Turisté, kteří
chtějí během tří dnů poznat co nejvíce zajímavých míst nejen v Litoměřicích, ale i v dalších místech Ústeckého kraje, mohou využít slevovou
4K kartu. Od roku 2012 ji vydává
Destinační agentura Dolní Poohří. Letos se do projektu zapojilo i Centrum
cestovního ruchu Litoměřice a Destinační agentura České středohoří.
V praxi spolupráce subjektů usilujících o rozvoj cestovního ruchu na
severu Čech znamená, že nákupem
slevové karty platné tři dny získá
turista možnost volných vstupů do
vybraných památek v celém Ústeckém kraji. „V Litoměřicích může vystoupat na vyhlídkovou věž Kalich,
prohlédnout si podzemní expozici
Důl Richard v proměnách času nebo
zavítat do hradní expozice věnované
českému vinařství,“ uvedla Martina
Vondráková, marketingová manažerka CCR Litoměřice. Pak stačí přejet
třeba do Žatce a navštívit zde Chrám
chmele a piva nebo zavítat do Jirkova a prohlédnout si městské sklepy.
„Tři dny platná karta umožňuje navští-
vit zdarma už tři desítky hradů, zámků,
muzeí, rozhleden a dalších atraktivit
v kraji. Využít ji lze i v cyklobusech,
turistických lokálkách, případně uplatnit řadu dalších slev, například v lázních nebo chomutovském zooparku,“
upřesnila ředitelka Destinační agentury
Dolní Poohří Libuše Pokorná Novotná.
Cena 4K karty pro dospělého je 290
korun, pro dítě 190 korun. Rodinná
karta (2 dospělí + 2 děti) stojí 590 korun. K dostání je i v infocentru v podloubí litoměřické radnice.
AUTOR: Eva Břeňová
Proměna výstavy LiPen ve FérKafe
LITOMĚŘICE - Stejně jako prázdniny i výstava Když tvoří senioři se
v líném horku převalila do své druhé
poloviny. Jak už bylo oznámeno dříve, čeká ji proměna, která jistě osvěží
návštěvníky kavárny Fér Kafe, jež se
stala hostitelkou výtvarných a literárních dílek litoměřických seniorů.
V úterý 5. srpna vyměnily organizátorky výstavy Ludmila Černá a Helena Učíková Lendacká některé vystavené exponáty za díla, která se při
první instalaci do skromných prostor
kavárny nevešla.
Příjemným letním překvapením je, že
výstava bude obohacena o tři úplně
Diecézní biskup vysvětil dva nové jáhny
4. Ročník Labské neckyády
Litoměřický krytý bazén se opravuje
strana 6
Senioři mají o turistiku velký zájem
Všem seniorům z Litoměřic i širokého okolí oznamujeme, že došlo k
výrazné změně
v nabídce výletů.
Protože je o ně
zvýšený zájem,
získala jsem zkušeného spolupracovníka p. Václava Červinku, který
povede výlety pro ty, kteří mají zájem
nachodit více kilometrů.
Plán výletů na měsíc srpen a září:
Dne 12. 8. 2014 jsem připravila výlet
vlakem s odjezdem v 9,59 hod z Ltm
horní nádraží do Záluží (z Lovosic v
10,30hod). Půjdeme kolem Račického kanálu do Hněvic s možností
občerstvení v areálu. Nenáročnou
trasu 4,5 km povede J. Wünschová.
Předpokládaný příjezd bude ve 14,55
hod.
19. 8. 2014 s odjezdem v 9,11 hod z
nádraží Ltm město, navštívíte Libice
n. Cidlinou, prohlédnete si Slavníkovské hradiště
(příp. museum),
soutok Labe a Cidliny, dojdete do
lázní Poděbrady
s prohlídkou parku a ochutnávkou léčivé vody. Trasa
7,2 km je nenáročná, téměř po rovině.
Povede vás V. Červinka. Příjezd cca
v 17,24 hod.
2. 9. 2014 s odjezdem v 9,59 hod z Litoměřic horní nádraží do Veltrus. Prohlédneme si zámek, podle času park.
Trasu 4,8 km povede V. Červinka.
Předpokládaný příjezd v 17,54 hod.
9.9. 2014 odjedeme autobusem v
10,00 z aut. nádraží stanoviště č. 7
(možno již od kapličky v 9,48 hod)
do Budyně nad Ohří. Prohlédneme
si vodní hrad, museum a městečko
s památkami. Předpokládaný příjezd
ve 13.58 (14,58 hod). Trasu cca 3 km
povede J. Wünschová
23. 9. 2014 s odjezdem v 11,40 hod
z Ltm horní nádraží (z Lovosic autobusem ve 12,03hod) do Opárna.
Půjdeme směr k Černému mlýnu s
možností občerstvení a dále k vlaku
do Malých Žernosek. Trasu 5,5 km
povede V. Červinka.
30. 9. 2014 pojedeme autobusem na
Skalici v 10,38 hod ze stanoviště č.
10. Trasu 4 km podél Pokratického
potoka povede J. Wünschová.
Zatímco Puellae Cantantes se zúčastnily Světových sborových her,
které se letos konaly v Rize, již podruhé, pro chlapecký pěvecký sbor
Páni kluci byla účast na této největší
světové sborové akci jejich premiérou, která ale stála za to. Soutěže se
zúčastnil jak celý koncertní sbor, tak
i mužský sbor Pánů kluků, kteří ve
svých kategoriích získali za své výkony vynikající stříbrné ocenění, mužský sbor dokonce jen s minimálním
rozdílem 0,34 bodů od zlaté medaile.
Stejně jako Puellae Cantantes a Syrinx si Páni kluci užili všechny koncer-
ty a ceremoniály, nesmírně obohacující byla setkání se zpěváky sborů
z celkem 73 zemí světa, kterých na
Světové sborové hry přijelo 27 000.
A protože Páni kluci nespí na vavřínech, jsou již nyní rozhodnuti, že na
příští Sborové olympiádě, která se
svým významem rovná olympijským
hrám pro sportovce a bude se konat
za dva roky v Soči, budou bojovat
o zlaté medaile. Přeji jim, ať se jim
podaří na cestě k tomuto cíli překonat veškeré překážky a této mety
dosáhnout. Děkujeme za dosavadní
podporu jak Městu Litoměřice, tak
Ústeckému kraji. Oba mohou být již
nyní na své reprezentanty opravdu
pyšní. Cesta do Soči bude pro všechny účastníky po všech stránkách náročná, ale jak Páni kluci, tak Puellae
Cantantes a Syrinx dokázali, že na
tyto akce patří a účast si opravdu zaslouží. Proto věřím, že oba naši donátoři opět pomohou a na této cestě oba
sbory opravdu účinně podpoří, protože jen tak zajistí, aby se naše společné „rodinné stříbro“ pořád lesklo.
Mgr. Irena Vodičková
předsedkyně OS „Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci“
Všechny výlety budou z části hrazeny z dotace Ministerstva práce a sociální věcí.
Zveme všechny, kdo chtějí načerpat
energii z přírody, mají rádi pohyb a
hledají nové přátele. Přijďte mezi
nás, jste všichni srdečně vítání.
Vaše Jana Wünschová
I Páni kluci si ze sborových her v Rize přivezli medaile
Na jarmark míří také zajímavá pouliční divadla
ÚŠTĚK - Řemeslníky, dobovými
prodejci a vystupujícími v rozličných
historických kostýmech ožije centrum Úštěka opět v sobotu 16.srpna.
V celodenním programu na hlavní
scéně nás pobaví rozvernými staropražskými písničkami Péro za kloboukem, středověkými rytmy v mírně rockovém hávu zaduní Ventus /
předkapela Black no more/, bojovně
nás naladí čestnými souboji rytířský
turnaj, nejen oko mužů potěší vnadné tanečnice v krásných kostýmech.
V letošním roce na jarmarku sejde a
vystoupí několik špičkových pouličních divadel. Premiérově v Úštěku
zahraje divadlo „Koňmo“, divadlo Já
to jsem s Víťou Marčíkem mladším
potěší s novou pohádkou pro dospělé na hlavní scéně, Matěj Kopecký
s loutkovým divadlem se pokusí dobýt srdce dětského diváka na loutkové scéně, street - artové divadlo
s oživlou sochou potkáte přímo mezi
stánky a jednou z hvězd večerního
programu bude i vystoupení na laně
půvabné umělkyně Kiki. Ani letos
nebude chybět pohádkový svět ve
dvoře, vojenská hlídka na parkáně /již
v předvečer jarmarku/, středověké hry
přímo na náměstí, renesanční škola
šermu, zkrátka vše z pestrého jarmarečního programu, prohlídek i výstav
najdete na svém místě. Historické-
mu průvodu dodají patřičný lesk a
atmosféru kromě historických postav
z Úštěka skvělí praporečníci, bubeníci
a hudebníci. Jednu z novinek přiveze
i královský sokolník ze Sychrova – poprvé se proletí nad náměstím v rámci
jeho vystoupení respekt budící obrovitý sup. Komponovaná večerní vystoupení před kostelem vyvrcholí tradičně ohňostrojem Magistra Kellyho.
Doufáme, že si z bohatého programu
najdete to své a že se podaří na jarmarku udržet skvělou atmosféru, kterou si užijí všichni návštěvníci, ale i
vystupující, prodejci a pořadatelé. Za
organizátory Vám přeje pěkné léto
Libor Uhlík.
Litoměřicko24.cz - srpen 2014
Pomoc dobrovolníků z Lafarge Cement je k nezaplacení
LITOMĚŘICE - Ve čtvrtek 24. 7.
2014 pomáhali již podruhé zaměstnanci firmy Lafarge Cement, a.s.
v Domově u Trati. Tentokrát se zaměřili především na výmalbu bytů.
Dva muži a dvě ženy se v domově sešli již v 7:00 hodin ráno. Při poslední
návštěvě pomáhali pracovníci z firmy
Lafarge Cement, a.s. v Domově u
Trati (domov pro seniory provozovaný CSP Litoměřice) s plením záhonů, úpravou trávníků, prořezáváním
stromků a natíráním venkovního nábytku. Tentokrát se zaměřili na malování bytů uživatelů uvnitř domova i s
následným úklidem. Stihli kompletně
vymalovat a uklidit dva byty, které
jsou nyní připraveny pro nové uživatele. Ve zbývajícím čase navíc dámská část týmu vyplela záhony před
areálem.
„Víme, že zařízení podobného typu
je vždy rádo, když ušetří nějakou korunu. Těší nás, že můžeme pomoci,“
říká paní V., členka dobrovolnického
týmu a dodává: „Další návštěvu plánujeme na září. Rádi bychom pokračovali v malování, a pokud vyjde počasí natřeme také venkovní nábytek
a znovu vyplejeme záhony.“
Vedoucí domova, pan Reissmüller,
hodnotí pomoc dobrovolníků slovy:
„Dobrovolníci jsou úžasní. Nejen, že
nesmírně pomohou v provozních záležitostech našeho domova a ušetří
tak spoustu finančních prostředků,
moc hezky přistupují také k našim
uživatelům. Je to pro nás takové milé
osvěžení.“
Stejně jako předchozí akci i tuto organizovalo Dobrovolnické centrum
Diecézní charity Litoměřice, jež koordinuje Veronika Vedejová.V minulých
letech podpořily DCH Litoměřice v
rámci firemního dobrovolnictví firmy
T-mobile, DM market, Prazdroj a. s. a
Glaxo Smith Kline s. r.o..
Autor: Edith Kroupová
Mateřská škola sv. Zdislavy připravuje zápis nových dětí
LITOMĚŘICE - Dětská skupina
sv. Zdislavy přijímá nové děti. Zařízení, které v Litoměřicích funguje
od března tohoto roku získalo statut
mateřské školy a může si tak dovolit
navýšit svoji kapacitu. Mateřská škola
sv. Zdislavy sídlí na ulici Kosmonautů
22 v nově zrekonstruovaném areálu
Diecézní charity, která je jejím provozovatelem. Dětem je školka schopna
poskytnout kvalitní zázemí. A to jak
uvnitř budovy, tak také venku.
„Školka je nově vybavena. Děti mají
pochopitelně největší radost z hraček, ale protože ve školce to není
jen o hraní, disponujeme také velkým
množstvím výukových materiálů. Ke
školce patří také zahrádka, ve které
je kromě houpačky a skluzavky i altán
a pískoviště,“ usmívá se ředitelka mateřské školy Milena Brázdilová.
Mateřská škola sv. Zdislavy se od
ostatních školek ve městě výrazně
liší. Je českoněmecká, děti se tady
s němčinou seznamují už od nejútlejšího věku. Navíc je to křesťanská
škola, která se děti snaží nenásilnou
formou seznámit se základními principy křesťanství. Vedení školky ale rádo
přijme i děti z ateistických rodin.
„Žádný z křesťanů se nechce uzavírat
před světem nevěřících. I děti z ateistických rodin jsou u nás vítány, protože křesťanské principy a hodnoty
chceme do další společnosti šířit, což
se soužitím křesťanů a dětí z nevěřících rodin může velmi dobře dařit,“
vysvětlila ředitelka.
Česko – německá mateřská škola
sv. Zdislavy chce úzce spolupracovat
také s rodiči přijatých dětí.
„Mám v plánu připravit celý program
setkávání s rodiči. Neměly by to být
jen formální třídní schůzky, představu-
ji si to jako setkávání na různá témata,
která jak dětem, tak rodičům, mohou
být velkým přínosem. Myslím si, že
díky svým zkušenost jak z pedagogické, tak manažerské a lektorské práce
mám já a mí kolegové rodičům co nabídnout. Například kurzy angličtiny a
němčiny, a to jak pro rodiče, tak pro
rodiče a děti. Může to velmi dobře pomoci stmelování vztahů v rodinách,“
vysvětluje Milena Brázdilová.
Zápis do Mateřské školy sv. Zdislavy
proběhne v pátek 5. září v době od 14
do 17 hodin. Školka přijímá děti už od
dvou let věku.
Všichni rodiče jsou u nás vítáni. Přijít mohou i s dětmi, třebaže to není
nezbytně nutné. K zápisu dítěte do
školky je zapotřebí zejména rodný list
dítěte a dále pak osobní dokumenty
rodičů,“ připomíná Milena Brázdilová.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
V Lovosicích prý chybí místa k parkování
LOVOSICE - V Lovosicích je nedostatek parkovacích míst. Myslí si to
zdejší zastupitelé. Podle nich je hlavní
příčinou nepříjemného problému to, že
město zpoplatnilo parkování v centru.
„Stalo se to, že značná část automobilů se z centra města přesunula do
vnitřních bloků sídlišť, kde dříve neparkovala. Díky tomu je zaparkování
v odpoledních nebo večerních hodinách téměř nemožné,“ uvedl zastupitel Miroslav Závada.
Lovosická radnice se ale brání. Podle
starostky Lenky Lízlové bylo zpoplatnění parkování správným a efektivním
krokem.
„Nedělali jsme to bezmyšlenkovitě.
V Lovosicích jsou odstavná parkoviš-
tě, která by měla zachytit automobily,
jenž nemohou parkovat v centru. Je to
pod objektem Centrumu a dále v ulici
Zámecká. Parkování je zpoplatněno
od rána od 8 do čtyř do odpoledne. Po
této době občané Lovosic mohou parkovat na všech lokalitách,“ vysvětlila
starostka Lovosic Lenka Lízlová.
Na to, zda řidiči ve městě parkují
správně, dohlíží relativně nedávno
zřízená městská policie. Za špatné
parkování řidičům uděluje pokuty. Zastupitelé to ale kritizují.
„Neřešit parkování ve městě, nechat
řidiče parkovat na nevhodných místech a následně jim udělovat vysoké
pokuty podle mě není řešení. Touto
cestou bychom do budoucna rozhod-
ně neměli dál jít. Ta auta musejí mít
v první řadě kde zaparkovat. Jestliže
automobil je zaparkován na špatném
místě a přitom ta parkovací místa jsou,
tak potom ano, udělujme pokuty,“ uvedl Miroslav Závada.
Zatímco starostka Lenka Lízlová vidí
řešení v odstavných parkovištích,
zastupitel Miroslav Závada navrhuje
něco jiného.
„Tuto situaci bych chtěl řešit projektovou dokumentací, která by na město
pohlédla jako na celek, z takříkajíc
ptačího pohledu, a našla by tak parkovací plochy. Chce to jakousi koncepci,
která by určila, co dělat a pak je zapotřebí tyto kroky naplňovat,“ dodal
Závada. AUTOR: Kateřina Hutyrová
Bedňáci natočili „Mürnyx Türnyx“ své druhé CD
0
100
95
75
ČÍŽKOVICE - Hudební skupina
Bedňáci, která je složená z mentálně
postižených lidí, dostála svých slov
a natočila své druhé CD s názvem
„Mürnyx Türnyx“. Členové kapely se
zavřeli na tři týdny do studia a zplodili hudební dílo, které čítá jedenáct
autorských skladeb. Kluci natáčeli „na
klik“ (s metronomem) a to je vzhledem k jejich postižení výjimečné a
naprosto ojedinělé. Také jim nikdo z
profesionálních muzikantů s natáčením nepomáhal, což byla prakticky
vždy normální praxe u podobných
hudebních těles.
S čistým svědomím a s velkým re-
25
5
0
spektem mohu konstatovat, že toto
dílo je hodně nadčasové, ojedinělé
a snad i těžko překonatelné v tomto
směru. Je také výjimečné tím, že si
toto CD kluci natočili ze svých finančních prostředků a s přispěním nejmenovaných sponzorů. Je to vše velká
satisfakce směrem ke zřizovateli
CSP, který se k tomuto projektu postavil v zastoupení ředitele CSP Ing.
Jindřichem Vinklerem naprosto amatérsky a nepochopitelně negativně. Z
těchto důvodů bude CD provázet i videoklip, který vypovídá právě o jejich
neutěšené a absurdní situaci.
Bedňáci proto po této desce svou hu-
dební kariéru končí, i když byli zřejmě
před branami, za kterými by světu
dokazovali, že i tito lidé mají chuť a
vůli ukazovat své umění. Bohužel
nesmyslné kroky vládců v sociálních
službách, kteří zřejmě jen předstírají
sociální cítění, vedou toto ojedinělé
hudební seskupení do záhuby.
Kluci ještě plánují křest CD a videoklipu 23. srpna, bližší informace budou
na webu http://bednaci.dynda.org.
Budou velmi rádi, když si je přijdete
poslechnout a podpoříte je v tomto
jejich posledním kroku.
AUTOR: Jiří „Dynda“ Podrábský,
kapelník a muzikoterapeut
Café Zámeček nezahálí ani o prázdninách
LOVOSICE – Máte rádi teplé letní
večery ve společnosti přátel, s vůní
šťavnatého masa a křupané zeleniny? Pak přijďte ochutnat specialitky
z grilu s neobyčejnou letní pohodou
do Café Zámeček v Lovosicích. Grilování zde má již dvouletou tradici a za
hezkého počasí probíhá každý pátek
od 17 hodin.
“Zámeček funguje od roku 2010.
V dávných dobách zde byl zájezdní hostinec, což je také důvod, proč
Café Zámeček vzniklo. Je v podstatě
připomínkou starých časů a toho, co
tady naši předci vybudovali,” uvedla
Martina Červinská.
Specialitou v Café Zámeček jsou
hlavně fantastické domácí dortíky s
výběrovou, kvalitní kávou, praženou v
ČR a také ovocné zmrzlinové poháry
či lehké svačinky.
“Všechno, co u nás nabízíme, je domácí. Máme totiž své vlastní šikovné
cukrářky, díky kterým jsou naše dortíky vyhlášené a známé,” usmívá se
Martina Červinská.
Na objednávku lze také připravit nezapomenutelnou oslavu na klíč nebo
třeba výjimačný narozeninový dort.
Café Zámeček se totiž úzce orientuje
na rodiny s dětmi, což dokládá zázemí interiéru i exteriéru a také novinky
v podobě speciálních programů pro
děti.
“Děti se mohou těšit na venkovní dětské hřiště. Uvnitř kavárny je k dispozici hrací koutek, takže ani déšť není
žádným problémem. Na 22. srpna
plánujeme Sváťovo dividlo, které by
se pak mělo opakovat každý měsíc.
Na září chystáme výrobu papírových
draků a na říjen vydlabávání dýní,”
uvedla Martina Červinská.
Všechny akce a další podstatné informace naleznete na facebooku Café
Zámeček, kde také právě probíhá
velká soutěž o nejkrásnější oslavu s
kamarády. Stačí poslat vámi pořízené
foto Café Zámeček a připojit představu oslavy podle vašeho dítka a pak
už jen čekat, zda se na vás v srpnu
usměje štěstí. Dárek získá i dalších
10 výherců.
Café Zámeček naleznete v Lovosicích v ulici Přívozní nedaleko řeky
Labe. Návštěvu restaurace tak můžete spojit třeba i s krmením labutí a
kachen. Otevřeno zde mají každý den
od 9 do 19 hodin.
AUTOR: Lukáš Fíla
LOVOSICE – Studenti předali první
tři návrhy nového sportovně – rekreačního areálu v Lovosicích. Ten plánuje vedení města vybudovat na místě
současného nefunkčního koupaliště.
Tři nejlepší návrhy má město od studentů z Katedry urbanismu a územního plánování Stavební fakulty ČVUT.
Jsou od Ireny Klingorové, Petry Jiráskové a Hany Boříkové. Město už je má
k dispozici a k nahlédnutí jsou i veřejnosti v hale budovy městského úřadu
a také v elektronické podobě na webu
města Lovosice.
„Jsme rádi, že téma lovosického koupaliště vzbudilo mezi studenty takový
zájem. Jejich moderní pohled na to,
jakým směrem by se mohlo naše město vyvíjet, je určitě zajímavý,” říká starostka Lovosic Lenka Lízlová.
Po prázdninách přitom tyto návrhy
obohatí další. Téma sportovně – rekreační zóny v Lovosicích je i předmětem architektonické soutěže, kterou
vypsala známá projekční kancelář.
Vítězi přitom slíbila odměnu 30 tisíc
korun.
ČVUT s návrhem na zapojení studentů oslovila sama radnice. V plánu
má totiž přeměnit současné lovosické
koupaliště na novou zónu pro sport
a odpočinek. O investici do koupa-
liště přitom uvažuje už delší dobu. K
definitivnímu rozhodnutí podniknout
něco s tímto areálem přispěly loňské
povodně.
„Velká voda koupaliště poškodila natolik, že se město rozhodlo neopravovat
jednotlivé části, ale připravit tuto větší
investici. Nyní hledáme nejenom inspiraci, ale také zdroje financování,”
upřesňuje starostka Lovosic Lenka
Lízlová.
Z důvodu nevyhovujícího technického stavu je také lovosické koupaliště
doteď zavřené a mimo provoz zůstane
celou letošní sezónu.
AUTOR: Jana Hejdová
Studenti navrhli nové lovosické koupaliště
0
100
95
75
25
5
0
severocesi_plakat_fin
Litoměřicko24.cz - srpen 2014
strana 7
VSTUPENKY NA CANTICU BOHEMICU A VÁCLAVA HUDEČKA JSOU V PRODEJI
LITOMĚŘICE - Návštěvníci
loňského veleúspěšného ročníku si nenechali ujít ani letošní Litoměřické svátky hudby a
vstupenky na první koncert Evy
Urbanové a Václava Hudečka
vykoupili během několika dnů.
Na skvělý umělecký zážitek se
mohou těšit ale také druhý festivalový den, kdy Václav Hudeček a jeho hosté opět vystoupí s
místním pěveckých sborem.
„Litoměřické sbory jsou špičkové a celosvětové uznávané a
opět to dokázaly na přehlídce v
Rize. To je také jeden z důvodů,
proč chceme propojovat nejvyšší kvalitu v osobě houslového
virtuoza Václava Hudečka a
špičkové místní sbory. Po Pánech klucích jsme oslovili ženský pěvecký sbor Cantica Bohemica pod vedením Vladimíra
Frühaufa. V sobotu se tedy mohou návštěvníci festivalu těšit na
tento výborný sbor,“ vysvětluje
spolupráci s místními hudebníky
předseda pořádajícícho sdružení Zdeněk Kulda.
U 1. ročníku „Litoměřických svátků hudby“ byl počet diváků Jezuitského kostela Nanebevzetí
Panny Marie omezen kapacitou
cca 400 sedadel. Tentokrát se
podařilo sedadla rozmístit tak,
že si koncerty vychutná přes
pět stovek lidí. Přesto byl první
koncert vyprodán během několika dní. „Je to pro nás ohromný
závazek. Lidé festival chtějí, těší
se na něj a nechtějí si nechat ujít
ani jedinou vstupenku,“ říká Alena Kuldová.
Slavnostní zahájení a první
koncertní večer festivalu se
uskuteční 29. srpna od 19 hodin. Houslový virtuóz Václav
Hudeček v unikátním spojení
se světoznámou sopranistkou
Evou Urbanovou a charismatickým barytonistou Jakubem
Pustinou, představí za doprovodu pětačtyřicetičlenné Plzeňské
filharmonie řízené vynikajícím
dirigentem Tomášem Braunerem v rámci letošního Roku
České hudby především skladby A. Dvořáka, dále pak skladby W. A. Mozarta, G. Verdiho a
G. Rossiniho, G. Puciniho a P.
Mascagniho.
V druhém koncertním dnu festivalu, který se uskuteční v sobotu
30. srpna opět od 19 hodin, se
milovníci barokní hudby mohou těšit na mimořádně kvalitní
umělecký zážitek, kterým bude
vystoupení houslového virtuosa
Václava Hudečka společně s
jeho hosty - vynikajícím mladým,
mezinárodními úspěchy ověnčeným houslistou Petrem Matějákem, vynikající sólistkou komorního orchestru Musica Minore
Ivanou Kovalčíkovou a také s
laureátem letní Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. Za
doprovodu komorního orchestru
Musica Minore zahrají postupně
skladby J. S. Bacha, J. Bendy, A.
Vivaldiho, v partech od sólových
houslí až po čtvery housle.
„I tentokrát se po skončení prvního zahajovacího koncertu uskuteční pro čestné hosty, zástupce
Města Litoměřic, zástupce Ústeckého kraje, zástupce Římsko-katolické církve, pro sponzory a
mediální partnery v sále Salva
Guardy raut za přítomnosti vystupujících sólových umělců, se
kterými budou mít účastníci rautu možnost osobně pohovořit,“
doplňuje Zdeněk Kulda.
Cena vstupenky na první koncertní den byla 340 Kč a koncert je již vyprodaný. Na druhý
koncertní den je cena 240 Kč.
Vstupenky je možné zakoupit v
předprodeji. Předprodej vstupenek byl zahájen již 1. 7. 2014 v
pokladně Domu kultury Litomě-
řice, Na Valech 2028 ( Po – Pá
8,00 – 20,00 hod., rezervace
416/732 805 nebo 776/338 515
). Bližší informace k dramaturgii
festivalu najdete na http://vstupenky.mkz-ltm
MUSICA ET EDUCATION, o. s.
– Kulda Zdeněk
Pod záštitou Ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce
Musica et education o.s. uvádí:
II. ročník
Spolupořadatel: musicCom
Předprodej vstupenek probíhá od 1. července 2014 v pokladně Domu
kultury Litoměřice, Na Valech 2028
( Po – Pá 8,00 – 20,00 hod., rezervace 416 732 805 nebo 776 338 515 )
Litoměřický ženský sbor CANTICA BOHEMICA
a virtuóz Václav Hudeček
sobota 30. srpna 2014, 19.00 h Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dále vystoupí:
Václav Hudeček - úvodní slovo
Petr Matěják – housle ● Ivana Mikesková Kovalčíková - housle ● laureát Luhačovické akad. Václava Hudečka ● komorní orchestr - Musica Minore
Hlavní partner:
Partneři:
Mediální partneři:
Státní fond
kultury ČR
... your facility service
JUDr. Radka Šumerová
MUDr. Simona Veverková
MUDr. Věra Hřebíčková
MUDr. Dalibor Hřebíček
Radniční
zpravodaj
Město Lovosice
... služby pro objekty
Lovosický Úsměv pro zdraví v Děčíně Domov pro seniory Kréta se představuje
LOVOSICE/DĚČÍN – Ve čtvrtek
10. července vyrazil plný autobus
lovosických výletníků na zájezd do
děčínského zámku, Růžové zahrady a ZOO Děčín. Výlet pořádal
spolek Úsměv pro zdraví Lovosice.
Mezi účastníky byly tentokrát i děti,
babičky vzaly sebou vnoučata, jsou
školní prázdniny a navíc bylo v plánu ZOO. Leč chybička se vloudí…
Zámek Děčín leží na skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice
a patří mezi nejvýznamnější historické památky severních Čech.
Během staletí sloužil jako opěrný
bod českých králů (do roku 1305)
nebo sídlo několika významných
rodů, například rodu Thun-hohenstein (1628-1932). Příslušníci rodu
Thunů pravidelně zastávali důležité politické i církevní úřady, např.
Lev Thun působil v 19. století jako
ministr kultu a vyučování.
Přestavěný zámek se v průběhu
19. století stal významným střediskem kulturního i politického života. Rod Thunů udržoval kontakty
s mnoha předními vědci či umělci
Zřejmě nejznámějším návštěvníkem zámku byl ovšem hudební
skladatel Fryderik Chopin, který
zde pobýval v září roku 1835. Trvalou vzpomínkou na jeho pobyt
zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1,
zvaný Děčínský, který zde Chopin
poprvé uvedl a poté věnoval komtese Josefině Thunové. Úryvek
z něho výletníci při prohlídce vyslechli.
V roce 1932 museli Thunové z finančních důvodů prodat zámek
československému státu, který
jej nechal adaptovat na kasárna.
Postupně se v jeho zdech vystřídala československá, německá,
znovu československá a v letech
1968–1991 sovětská armáda. V
roce 1991 získalo zámek do svého
majetku město Děčín a začala postupná rekonstrukce zchátralého
objektu. Výsledky nadlidského úsilí
už návštěvníci vidí, nedávno byla
otevřena další prohlídková trasa.
Zámkem nás prováděla zkušená
průvodkyně; prohlídka trvala téměř dvě hodiny a byla zakončena
v zámecké kapli. Na nádvoří i po
pobytu všech armád kupodivu zůstaly památný obrovský buk lesní
stříhanolistý i mohutný tis červený.
Nádherné stromy!
AUTOR: Eva Hozmanová
TEREZÍN - Od roku 2012 funguje
v prostorách bývalé terezínské vojenské
nemocnice Domov pro seniory Kréta.
Soukromé sociální zařízení se zaměřuje na osoby se sníženou soběstačností
a je připraveno poskytnout kvalitní péči
i seniorům postiženým demencí. Hezký
podzim života tak tady mohou prožít například lidé, které postihla Alzheimerova
choroba. Rodinám, které mají ve svém
středu takto nemocného člověka, Domov
pro seniory Kréta nabízí i bezplatné poradentství.
„Pro radu si k nám může přijít kdokoliv.
Zatím bohužel nebyla zřízena žádná linka, na kterou by si člověk mohl o informace týkající se Alzheimerovy choroby
zavolat, lidé se mohou obrátit na nás.
Rozhodně to není ničím podmíněno, poradíme opravdu komukoliv. A to nejen my
v Terezíně – stejně ochotní jsou ve všech
domovech naší mateřské organizace
Anavita,“ vysvětluje vedoucí sociálního
úseku Dagmar Petrželková.
Moderně zrekonstruovaná budova terezínské vojenské nemocnice umožňuje pobyt venku i lidem, kteří jsou zcela
upoutáni na lůžko. V jiných zařízeních je
pobyt nepohyblivých osob venku velmi
problematický. V Domově pro seniory
Kréta je to ovšem běžná věc, na které si
zařízení zakládá.
„Celá budova při rekonstrukci už byla
stavěna jako domov seniorů. Máme velké výtahy, což nám umožňuje pravidelně
vyjíždět ven s lůžky. Naším cílem je, aby
se denně dostalo na vzduch co možná
nejvíc klientů,“ uvedla Petrželková
Pracovníci Domova pro seniory neustále
připravují program. Na jeho vytváření se
z velké části svými podněty a nápady podílejí sami klienti.
„K nejoblíbenějším aktivitám patří canisterapie a pečení, které máme každou
středu dopoledne. Domlouváme se s klienty, na co by měli chuť, pak se to upe-
če a odpoledne si výtvory mohou dát ke
svačině. Díky tomu mají pocit, že pořád
zvládají úkony, které donedávna běžně
dělali a to je velice důležité. Teď přemýšlíme o založení pletacího kroužku – snažíme se klientům umožnit, aby dělali to,
co je baví a na co byli donedávna zvyklí,“
upozorňuje Petrželková.
Domov pro seniory Kréta má kromě jedno a dvojlůžkových pokojů připraveno i
ubytování pro manželské páry.
„Jsou to pokoje, které mají své vlastní
koupelny. Nedokážu si představit, po
padesáti letech společného života rozdělit dva lidi. Domov seniorů je pro ně už
tak dost velká změna. Navíc manželé si
většinou pomáhají, mají rozdělené kdo
co dělá a funguje jim to velice dobře.
Rozdělením by přišli o průvodce, kterého v tom druhém mají,“ dodává Dagmar
Petrželková.
Domov pro seniory Kréta provozuje Anavita.
„Anavita je obchodní značka domovu
seniorů, která vznikla v roce 2010. Tehdy jsme založili první domov. Vedla nás
k tomu vlastní zkušenost, kdy maminka
byla v zařízení, ve kterém péče nám
péče nepřipadala dostačující. Nemyslím si, že by to byla chyba personálu,
problém vidím v systému – lidí tam bylo
velmi málo. První domov Anavity měl 36
lůžek, dnes máme čtyři zařízení s celkovou kapacitou 570 lůžek. Navíc stavíme
dvě další zařízení (v Olomouci a v Havířově), takže v roce 2015 bude naše kapacita přibližně 800 lůžek,“ uvedl ředitel
zařízení Jiří Dušek. Anavita sbírá jedno
ocenění za druhým. Například její domov
pro seniory v Šanově byl vyhodnocen
jako druhý nejlepší v republice a získal
prestižní ocenění České alzheimerovské
společnosti – vážku. O vážku chce příští
rok na jaře požádat také Domov pro seniory Kréta. AUTOR: Kateřina Hutyrová
Uzavření železničního
přejezdu v Olešku.
Na části komunikace III /24048 v
místě žel. přejezdu P2416 v obci
Oleško dojde k její dočasné uzavírce. Objízdné trasy budou vedeny
obcemi Hrdly, Dolánky nad Ohří a
Rohatce, obousměrně. Uzavírka je
nutná z důvodu výměny trafoskříní
a práce na zabezpečovací technice,
kdy bude tento výše zmíněný žel.
přejezd z hlediska přejezdového
zabezpečovacího zařízení dočasně
vyřazen z provozu. Termín noční
uzavírky: v noci z 13. 08. na 14. 08.
a z 14. 08. na 15. 08. 2014 od 22:30
do 04:30
strana 8
Litoměřicko24.cz - srpen 2014
ANKETA - Obyvatelé Litoměřic se budoucnost města zajímají
Severočeši Litoměřice je sice pro
obyvatele města v politice úplně
nový pojem, ale při bližším pohledu
zjistí, že většinu kandidátů každý den
potkávají v ulicích města, sportovištích, školách, kavárnách, náměstích,
vinotékách, galeriích, dětských hřištích nebo na internetu. Řada lidí se
Severočechů ptá, jak by řešili různé
problémy města, pokud by zasedli v
radě či zastupitelstvu města.
Marcela Beranová - Budete prodávat byty na
náměstí?
Jsme
proti
prodeji
nemovitostí
v
historickém
centru města. Ale chápeme, že by
měli mít nájemníci v centru výhodu
v tom, že veškeré své investice do
bytu si budou odbydlovat a sníží se
jim nájem (v podstatě budou platit
pouze energie a zbytek se bude odbydlovat). Důvod pro neprodání bytů
v centru je také složité vyjednávání se
soukromými majiteli nemovitostí při
opravách a úpravách domů. Faktem
je, že byty v centru byly dlouhodobě
zanedbávány, je proto nutné při rekonstrukcích vyjít nájemníkům vstříc,
nelze však srovnávat vojenské byty v
panelácích a domy na náměstí.
Miroslav
Zimmer
Co
říkáme
na současný grantový
systém
a
systém dotací (ne peníze
z hazardu).
Současný grantový systém je potřeba zjednodušit a přiblížit více lidem.
Zároveň ale také zprůhlednit a každý, kdo získá grant bude muset
zařídit zveřejnění vyúčtování grantu
(na stránkách města či jinak svými
silami). Zároveň chceme vytvořit
nový grant na zvelebování města.
Lidé mají často zajímavé nápady na
zkrášlení okolí svých domů nebo se
klidně pustí do opravy laviček či podobných drobných aktivit. Na toto by
se mělo myslet v „grantu na územní
rozvoj“. Zjednodušeně řečeno - lidem vadí, že někde chybí lavička a
rozhodnou si ji v daném místě sami
vybudovat. Dostanou peníze na materiál, ale práci si zařídí svépomocí.
Samozřejmě vše při dodržování přesně daných pravidel.
Irena Štyrandová
Jak
byste
řešili neukázněné majitele psů, kteří
nesbírají psí
exkrementy?
1. Osvětou informovat pejskaře a ostatní proč je
nutné sbírat exkrementy. 2.Prevencí
- dát neposlušným pejskařům možnost naučit se sbírat hovínka, instalace košů se sáčky, upozornění od
městské policie, při placení poplatku
za psa darovat pouzdro na sáčky atd.
3.Represí - Ti, kteří se to nenaučí,
budou městskou policií upozorněni
na porušování zákona a vyzváni ke
sběru, pokud tak neučiní, má MP
možnost pokutovat za neuposlechnutí příkazu veřejného činitele. Vysoká
pokuta je to jediné, co i ve světě na
zákon porušující občany platí. Městská policie dostane kontrolu pejskařů
jako jednu ze svých hlavních činností
při obchůzkách.
Sváťa Horváth (Sváťovo Dividlo)
Budete podp o r o v a t
kulturu pro
děti a stálou
scénu
pro
loutkové divadlo?
Budeme usilovat o to, aby pivovar
primárně sloužil dětěm, mládeži i
seniorům. Tam by se určitě stálá scéna pro jeho divadlo mohla najít. Než
bude zrekonstruován, bylo by možné
využít prostory ZUŠ po přestěhování
do budovy velitelství. Město Litoměřice má ve svém vlastnictví Hrad, Dům
kultury, Divadlo, Divadélko Minimax
(ZUŠ), Velitelství, Zahradu Čech a
mnoho dalších objektů, které nejsou
plně využívané a je v nich prostor nejen pro divadla, ale i pro další spolky,
kapely, umělce.
Jiří Skřivánek (trenér
hokejbalu)
Jak
budete
férově
rozdělovat
finanční prostředky na
sport?
V první řadě jsme přesvědčeni, že je
potřeba podpořit nejen sportující děti
a mládež, ale každého, kdo je jakýmkoliv způsobem aktivní a nesedí pouze doma. Chceme tedy přehodnotit
rozdělování finančních prostředků
tak, aby nebyl nikdo výrazně zvýhodňován, což vyřešíme nastavením finančního stropu na podporu jednoho
subjektu. Jen touto drobnou úpravou
získáme několik miliónů korun, kte-
ré je možné rozdělit mezi subjekty
pracující s mládeží. Je potřeba nastavit transparentní klíč zohledňující
nákladnost každé aktivity a udělat
takové podmínky, aby si mohly děti
vyzkoušet všechno a kluby budou mít
jistotu, že budou mít finance na zapojení do soutěží. Ušetřené peníze dále
využívat na zlepšení vybavení a obnovu areálů. Celkově ve financování
zvýhodňovat mladé či seniory s tím,
že lidé v produktivním věku by měli
být schopni si náklady na své aktivity
z větší části hradit sami.
stupitelstvu.
Odpovídáme
také na anonymní dotazy. Achab se
nás na internetu ptal,
zda budeme
přepouštět
místa v za-
Severočeši Litoměřice fungují jako
velký tým spolupracovníků s tím, že
zhruba lidé v první polovině kandidátky
počítají s tím, že pokud se dostanou do
zastupitelstva, tak v něm také zasednou a budou pracovat přímo tam. Lidé
ve druhé polovině kandidátky jsou odborníci na obnovitelné zdroje energie,
podnikání, pohybují se mezi mladými a
nemají tedy tolik životních zkušeností,
či jsou jinak zaneprázdněni ve svých
zaměstnáních, přesto ale tým podporují odbornými radami. V případě potřeby
budou k dispozici na veřejná setkání s
obyvateli města apod. Každý z našich
zastupitelů tak bude mít za sebou odborníka / garanta na danou oblast.
Rekonstrukce dopravního hřiště pokračuje
LITOMĚŘICE – V Jiráskových
sadech o prázdninách probíhá rekonstrukce dětského dopravního hřiště. Nový moderní areál pro výuku
dopravní výchovy by měl být hotov
na podzim. Hřiště bude tvořeno sítí
asfaltových cest s dopravním značením, včetně semaforů a simulace
železničního přejezdu. V budově s
technickým zázemím bude umístěna učebna dopravní výchovy a dále
skladové a jiné vedlejší prostory,
včetně veřejně přístupného sociálního zařízení. Rekonstrukce dopravního hřiště navazuje na rozsáhlý projekt revitalizace Jiráskových sadů,
jehož financování z velké části pokryjí evropské dotace.
„Původně byla rekonstrukce doprav-
ního hřiště spojená s rekonstrukcí
parku. Na park máme dotaci 24 milionů korun a na dětské dopravní
hřiště dotace činí 12 milionů. Město
se na vybudování dětského dopravního spolupodílí částkou dva a půl
milionu. To znamená, že 85 procent
celkových nákladů dostaneme z Regionálního operačního programu. A
to díky tomu, že jsme měli připravenou veškerou dokumentaci a ve chvíli, kdy byla vypsána výzva, ji stačilo
odvézt na ROP a zpracovat dobře
žádost,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Karel Krejza.
Nezbývá než doufat, že všechno půjde podle plánu i nadále a hřiště skutečně v září přivítá první návštěvníky.
AUTOR: Kateřina Hutyrová
Filmový festival Litoměřice – TO JE „NAŠE VĚC“
Již počtrnácté se uskuteční Filmový
festival Litoměřice, letos v termínu 22.
– 24. srpna. Tradičně se bude konat
na několika místech v Litoměřicích.
Slavnostní zahájení festivalu proběhne s novinkou, která se úspěšně
představila v Karlových Varech – filmem Zázraky 22. srpna v kině Máj od
17:30 hodin. Jde o příběh nejstarší ze
čtyř sester žijících na italském venkově na včelařské farmě. Dospívající
Gelsomina bojuje s vnitřním rozporem
silné náklonnosti k otci i smyslu pro
povinnost a současné touze vzepřít
se vžitým stereotypům a najít si svou
vlastní životní cestu.
Filmový festival se pod vlivem různých událostí – především pak okolností kolem zlikvidovaného ústeckého
Činoherního studia – rozhodl program
festivalu věnovat tomu, jak důležité je
nenechat si vzít „svoji věc“, ať už jde
v lidském životě o cokoliv. To, že litoměřický festival patří k tomu, čemu
chtějí fanoušci věnovat svůj čas či
finance dokazuje skutečnost, že ze
svých řad dokázali vybrat finanční
částku potřebnou pro zajištění programu a dalších nákladů. Pořadatelům
tak dali najevo, že regionální filmový
festival pro filmové nadšence má na
severu Čech své místo.
Filmová nabídka má v letošním roce
velký geografický přesah – k vidění
budou filmy ruské, polské, italské,
německé, britské, české, islandské,
australské. I přes historickou a zeměpisnou vzdálenost se jejich hrdinové
rozhodují vystoupit ze svých zaběhnutých životů a věnovat svou lidskou
sílu právě té „své věci“. Připomeneme
tak neoblomnost filozofky Hannah
Arendt ohledně její teorie o „banalitě
zla“ či skutečný příběh domorodých
australských dívek či irský boj za
nezávislost. V programu budou i dva
unikátní hudební snímky – islandský
Grandma Lo-fi a americký Devil and
Daniel Johnston. Nevšední částí programu bude jistě dvojice snímků věnovaná světu skateboardingu – dokument o vzniku tohoto sportu v Americe
a film Tohle není Kalifornie o tom, jak
těžké bylo tento způsob života razit ve
východním Německu.
Svět animovaného filmu nám poodhalí Noro Držiak s Denisou Grimmovou,
která z Litoměřic pochází a představí
svůj chystaný projekt. Z festivalu animovaného filmu Anifilm pak bude k vi-
dění pásmo snímků vytvořené přímo
festival.
Divadelní část filmového programu,
kterou chceme upozornit na stálý
problém kolem činohry v Ústí, budou
tvořit záznam divadelního představení Činoherního studia Procitnutí jara
pořízeného Českou televizí v roce
1995 , dále neznámý český film Dvanáct z šedesátých let natočeného
podle hry Pavla Kohouta. V sobotu
večer již naživo vystoupí Nataša Gáčová v monodramatu Byly jsme tam
taky, které je divadelním zpracováním osobní knižní zpovědi Dagmar
Šimkové o poměrech v československých komunistických ženských
věznicích.
Hudební část programu představí
na severu brněnskou formaci MUCHA – zpěvačku Nikolu Muchovou,
kterou doprovází kapela složená z
brněnských alternativních hudebníků, kytaristy Petra Zavadila (Ty Syčáci), multiinstrumentalisty Martina
E. Kyšperského (Květy) a bubeníka
Štěpána Svobody (Budoár Staré
dámy). V sobotu by neměla chybět
tradiční součást programu Filmového festivalu – němý film s hudebním
doprovodem. Letos to bude projekt,
v němž Filip Míšek aka Dikolson (ex
Khoiba) vytvořil originální soundtrack
ke klasické grotesce Harolda LLoyda
Putička z roku 1922.
Mimořádné bude také zapojení litoměřického „piána na ulici“, u nějž se
ve večerních hodinách budou promítat němé filmy a klavíristi z řad veřejnosti si budou moci vyzkoušet, jaké to
je vytvořit k filmu živý doprovod.
V letošním roce se festival bude také
více věnovat dětem – pro ně jsou připravena dvě speciální hodinová pásma snímků z festivalu animovaného
filmu, strhující film Cesta do školy, jehož hrdinové - jsou děti ve věku 8-14
let z různých kontinentů jsou zachycena na svých dlouhých a obětavých
cestách do školy. Dále divadelní představení spojení s výtvarnou dílnou a
společné bubnování s Petrem Šušorem, který rozbubnoval i africký festival DUN DUN. Ten také symbolicky
odbubnuje v neděli v Parku Václava
Havla konec festivalu a začátek akce
litoměřické knihovny Města čtou.
Více informací na festivalových stránkách www.fifeli.cz a na stránkách Kinoklubu Ostrov www.kinoostrov.cz.
Měsíčník VAŠE Litoměřicko24.cz. Kontakty: 608 225 443, [email protected], www.litomericko24.cz. Vydavatelem je Provizi, spol.s r.o., Škrétova 2, 41201 Litoměřice, IČO: 25416952. Zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 17120. Články
s označení PR jsou placenou reklamou, články označené „Napsali jste“ se nemusí shodovat s názorem redakce. Náklad: 16.200ks. Roznos: Litoměřice, Lovosice, Terezín, Bohušovice, Třebenice, Libochovice, Malé Žernoseky, Hrobce, Rohatce a další menší obce.
Download

Srpen 2014 - Litoměřicko24.cz